Część: B SKOROWIDZ ALFABETYCZNY PRODUCENTÓW. ALMARE Sp. z o.o. ul. Struga Szczecin Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część: B SKOROWIDZ ALFABETYCZNY PRODUCENTÓW. ALMARE Sp. z o.o. ul. Struga 76 70-781 Szczecin Poland"

Transkrypt

1 Tom "TE" 1 WYKAZ ŚWIADECTW UZNANIA TOM TE/Z Zakłady i Laboratoria Część: A WYKAZ GRUP KLASYFIKACJI PRODUCENTÓW Laboratoria badań urządzeń elektrycznych... 6 Zakłady remontowo-serwisowe urządzeń i instalacji elektrycznych... 9 GDAŃSK, WRZESIEŃ 2011

2 2 Tom "TE" Część: B SKOROWIDZ ALFABETYCZNY PRODUCENTÓW "ZEMIT" ELEKTROMECHANIKA OGÓLNA Mirosław Grylewicz Słowacka 14/ Szczecin strony - 9 ALMARE Sp. z o.o. ul. Struga Szczecin strony - 9 Automatyka Okrętowa Ryszard Rostecki Wczasowa 2D Międzyzdroje +48 (91) strony - 10 ELEKTRO-NAUTA Sp. z o.o. ul. Waszyngtona Gdynia strony - 11 ELWAT Andrzej Siedziako ELEKTROMECHANIKA ul. Jagiellońska 32/ Szczecin strony - 11 KONGSBERG SHIPMEDICS Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 34A Szczecin strony - 12 Laboratorium Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Aparatury Manewrowej ORAM Pl. Zwycięstwa Łódź strony - 6

3 Tom "TE" 3 Marine Electro Service MES Sp. z o.o. ul. Chylońska 230/C Gdynia strony - 12 Mariner Systems Test Laboratory 5 Maple Way, Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe, County Durham DL5 6BF United Kingdom strony - 6 MASTER Sp. z o.o. Władysława IV Szczecin strony - 13 Maszoperia Kołobrzeska Sp. z o.o. Węgorzowa 6B Kołobrzeg strony - 13 METALOCK-POLSKA Sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu Gdańsk strony - 13 NAVIKON SRY Sp. z o.o. ul. Sołtana Świnoujście strony - 14 Pomiary Stanu Izolacji Kabli na Jednostkach Pływających Zdzisław Chytroń ul. E. Gierczak 12B/ Kołobrzeg strony - 14 Pracownia Pomiarów Elektrycznych i Temperatury przy Laboratorium Zakładowym Szczecińskiej Stoczni Remontowej "GRYFIA" S.A. ul. Ludowa Szczecin strony - 7

4 4 Tom "TE" PRJ Automatyka Sp. z o.o. ul. Reja Gdańsk strony - 15 PRJ ELEKTRO Sp. z o.o. Reja Gdańsk strony - 15 SEL Wojciech Markiewicz Swobody Szczecin strony - 16 SONAR Piotr Schlage Wieluńska Gdynia strony - 16 Stanowisko Prób Wydziału Elektrycznego Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni ul. J. Śmidowicza Gdynia strony - 7 Tadeusz Unold Mickiewicza 115/ Szczecin strony - 17 UNITEST, Marine Training Software, Simulators and Diesel Engine Testers JednoroŜca Gdańsk strony - 8 Usługi Elektryczne Marian Jeszawicz ul. Bema Darłowo strony - 18

5 Tom "TE" 5 Usługowy Zakład Elektromechaniczny ELMECH s.c. ul. Walki Młodych 6/ Ustka strony - 18 Zakład Usług Elektrycznych REMEL Sp. z o.o. ul. Bydgoska Świecie n/w strony - 19 Zakład Usług śeglugowych Sp. z o.o. ul. Ludowa Szczecin strony - 8

6 6 Tom "TE" Część: C Wykaz Świadectw Laboratoria badań urządzeń elektrycznych Laboratorium Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Aparatury Manewrowej ORAM Pl. Zwycięstwa Łódź TE/183/883995/08 Data wystawienia: Data waŝności : Zostało uznane przez Polski Rejestr Statków S.A. za kompetentne do przeprowadzania badań i prób: - niskonapięciowej aparatury elektrycznej, rozdzielczej i sterowniczej; - maszyn elektrycznych, silników, prądnic i transformatorów; - kabli i przewodów; - róŝnego rodzaju sprzętu elektrycznego; - przyrządów automatycznych, aparatów i urządzeń do regulacji sterowania; określonych dyrektywą 2006/95/WE i właściwymi przepisami PRS. Wyniki badań przeprowadzanych przez Laboratorium będą akceptowane przez PRS. Mariner Systems Test Laboratory 5 Maple Way, Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe, County Durham DL5 6BF United Kingdom TE/197/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : Zostało uznane przez Polski Rejestr Statków S.A. za kompetentne do przeprowadzania badań środowiskowych w zakresie określonym przez inspektora PRS. Wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium będą akceptowane przez PRS.

7 Tom "TE" 7 Pracownia Pomiarów Elektrycznych i Temperatury przy Laboratorium Zakładowym Szczecińskiej Stoczni Remontowej "GRYFIA" S.A. ul. Ludowa Szczecin TE/207/883995/11 Data wystawienia: Data waŝności : Sprawdzanie elektrycznych przyrządów pomiarowych dla celów nadzorczych PRS: woltomierzy napięcia stałego 1µV 1000V, woltomierzy napięcia przemiennego 1mV 1000V, amperomierzy prądu stałego 1µA 300A, amperomierzy prądu przemiennego 1mA 50A, omomierzy 10µΩ - 10MΩ, częstościomierzy 1Hz 10MHz, watomierzy do 5A, 440V. 2. Sprawdzanie przyrządów do pomiaru temperatury 0 C C dla celów nadzorczych PRS. Stanowisko Prób Wydziału Elektrycznego Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni ul. J. Śmidowicza Gdynia TE/206/883995/11 Data wystawienia: Data waŝności : próby maszyn elektrycznych prądu przemiennego o mocy 1 50 kw i napięciu do 500 V, próby maszyn elektrycznych prądu stałego o mocy 1 40 kw i napięciu do 1 kv, sprawdzanie nastaw wyłączników samoczynnych i aparatów elektrycznych prądu przemiennego do 10 ka, przy napięciu V. Wyniki badań przeprowadzonych przez stanowisko prób będą honorowane przez PRS.

8 8 Tom "TE" UNITEST, Marine Training Software, Simulators and Diesel Engine Testers JednoroŜca Gdańsk TE/198/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : Zestaw Symulatorów Siłowni Okrętowej Unitest. Zakład Usług śeglugowych Sp. z o.o. ul. Ludowa Szczecin TE/189/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : pomiar stanu izolacji instalacji i maszyn elektrycznych, - remont i przegląd urządzeń i maszyn elektrycznych z wyjątkiem przezwajania, - remont i przegląd zespołów prądotwórczych wraz z kontrolą działania zabezpieczeń z wyjątkiem regulacji nastaw zabezpieczeń, - konserwacja akumulatorów i urządzeń do ich ładowania, - remont i przegląd instalacji elektrycznej Ŝurawi pływających i dźwignic, - remont i przegląd automatyki i sygnalizacji okrętowej z wyjątkiem kalibracji czujników.

9 Tom "TE" 9 Zakłady remontowo-serwisowe urządzeń i instalacji elektrycznych "ZEMIT" ELEKTROMECHANIKA OGÓLNA Mirosław Grylewicz Słowacka 14/ Szczecin TE/196/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : pomiary stanu izolacji, pętli zwarcia, oceny pojemności akumulatorów, przeglądy instalacji elektrycznych, w tym instalacji wykrywczej poŝaru, przeglądy elementów automatyki, w tym sprawdzanie nastaw, wykonawstwo rozdzielnic elektrycznych pod nadzorem PRS. ALMARE Sp. z o.o. ul. Struga Szczecin TE/201/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : remonty silników prądu stałego i przemiennego z wyjątkiem przezwajania, remonty i wymiana instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej, konserwacja tablic rozdzielczych, montaŝ nowych urządzeń elektrycznych, wykonywanie megatestów wraz z usuwaniem zaniŝonych stanów izolacji.

10 10 Tom "TE" Automatyka Okrętowa Ryszard Rostecki Wczasowa 2D Międzyzdroje TE/205/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : montaŝ i demontaŝ urządzeń elektrycznych wraz z okablowaniem, - naprawa i instalowanie rozdzielnic głównych, awaryjnych, sterowniczych oraz sygnalizacyjnych, - remonty i konserwacje prądnic i silników elektrycznych łącznie z przezwajaniem i impregnacją uzwojeń, - pomiary rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych, - wykonywanie pomiarów i nastaw elementów systemów automatyki.

11 Tom "TE" 11 ELEKTRO-NAUTA Sp. z o.o. ul. Waszyngtona Gdynia TE/192/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : instalowanie, uruchamianie i naprawa maszyn elektrycznych (bez przezwajania uzwojeń), instalowanie, uruchamianie i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych, instalowanie, uruchamianie, naprawa i kalibracja elementów, podzespołów i układów automatyki, instalowanie, uruchamianie i naprawa systemów wykrywania i sygnalizacji poŝaru, ocena stanu technicznego oraz pomiarów wielkości elektrycznych w/w urządzeń. ELWAT Andrzej Siedziako ELEKTROMECHANIKA ul. Jagiellońska 32/ Szczecin TE/203/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : remonty silników prądu stałego i przemiennego z wyjątkiem przezwajania, remonty i wymiana instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej, konserwacja tablic rozdzielczych, montaŝ nowych urządzeń elektrycznych, wykonywanie megatestów wraz z usuwaniem zaniŝonych stanów izolacji.

12 12 Tom "TE" KONGSBERG SHIPMEDICS Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 34A Szczecin TE/199/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : naprawa i konserwacja elektronicznych i komputerowych systemów automatyki, sprawdzanie torów kablowych czujników podłączonych do ww. systemów, sprawdzanie działania nastaw elektronicznych zabezpieczeń wyłączników prądnic, wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji. Marine Electro Service MES Sp. z o.o. ul. Chylońska 230/C Gdynia TE/202/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : remonty, konserwacje, montaŝ i uruchamianie rozdzielnic NN, pulpitów i tablic sterowniczych, remonty, przeglądy, konserwacje, montaŝ i uruchamianie układów automatyki, sterowania i sygnalizacji, bez kalibracji czujników, produkcja, montaŝ osłon, obudów i wsporczych konstrukcji metalowych do urządzeń i aparatów elektrycznych, wykonywanie i montaŝ torów i przejść kablowych, wykonywanie, remonty, modernizacje, konserwacje sieci energetycznych i instalacji elektrycznych, remonty i konserwacje aparatów, urządzeń, maszyn (bez przezwajania uzwojeń), napędów elektrycznych, ocena stanu technicznego ww. urządzeń, pomiary elektryczne stanu izolacji kabli i przewodów, skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej, instalacji odgromowej, jakości energii elektrycznej.

13 Tom "TE" 13 MASTER Sp. z o.o. Władysława IV Szczecin TE/194/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : remonty i konserwacja silników elektrycznych z wyjątkiem przezwajania uzwojeń, remonty i konserwacja prądnic elektrycznych prądu zmiennego/stałego z wyjątkiem przezwajania uzwojeń, remonty i wymiany instalacji elektrycznych w zakresie uzgodnionym z Placówką PRS. Maszoperia Kołobrzeska Sp. z o.o. Węgorzowa 6B Kołobrzeg TE/191/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : wykonywanie megatestów urządzeń i instalacji elektrycznych, wykonywanie prac pomiarowo-regulacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych z wyłączeniem nastaw elementów automatyki, wykonywanie prac remontowo-montaŝowych urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie uzgodnionym z Placówką PRS. METALOCK-POLSKA Sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu Gdańsk TE/188/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : remonty maszyn elektrycznych na napięcia do 1 kv wraz z przezwajaniem, z uwzględnieniem silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, remonty i konserwacja urządzeń rozdzielczych, remonty i wymiana instalacji elektrycznych,

14 14 Tom "TE" sprawdzanie nastaw elementów automatyki, remonty i przeglądy akumulatorów, konserwacja i remonty systemów wykrywczych poŝaru (oprócz izotopowych czujek dymu). NAVIKON SRY Sp. z o.o. ul. Sołtana Świnoujście TE/190/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : wykonywanie, remonty i konserwacje sieci i instalacji elektrycznych, - remonty i konserwacje maszyn elektrycznych z wyjątkiem przezwajania i lakierowania, - naprawy i konserwacje systemów alarmowych i sygnalizacyjnych bez kalibracji czujników, - naprawy i konserwacje głównych tablic rozdzielczych, - regulacja i montaŝ wyłączników zabezpieczających bez testowania członów zwarciowych, - pomiary rezystancji izolacji. Pomiary Stanu Izolacji Kabli na Jednostkach Pływających Zdzisław Chytroń ul. E. Gierczak 12B/ Kołobrzeg TE/184/883995/08 Data wystawienia: Data waŝności : Wykonywanie następujących usług na statkach: 1. Naprawy i konserwacja tablic rozdzielczych, urządzeń i instalacji elektrycznych. 2. Pomiary rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych.

15 Tom "TE" 15 PRJ Automatyka Sp. z o.o. ul. Reja Gdańsk TE/186/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : produkcja, wyposaŝanie, remonty, konserwacje, montaŝ i uruchamianie rozdzielnic NN, pulpitów i tablic sterowniczych, projektowanie, produkcja, remonty, przeglądy, konserwacje, montaŝ i uruchamianie układów automatyki, sterowania i sygnalizacji, produkcja, montaŝ osłon, obudów i wsporczych konstrukcji metalowych do urządzeń i aparatów elektrycznych, wykonywanie i montaŝ torów i przejść kablowych, wykonywanie, remonty, modernizacje, konserwacje sieci energetycznych i instalacji elektrycznych, remonty i konserwacje aparatów, urządzeń, maszyn (bez przezwajania uzwojeń), napędów elektrycznych, ocena stanu technicznego ww. urządzeń, prace regulacyjne, nastawcze i kalibracyjne podzespołów i układów automatyki, systemów alarmowych i sygnalizacyjnych, pomiary elektryczne stanu izolacji kabli i przewodów, skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej, instalacji odgromowej, jakości energii elektrycznej. PRJ ELEKTRO Sp. z o.o. Reja Gdańsk TE/208/883995/11 Data wystawienia: Data waŝności : produkcja, wyposaŝanie, remonty, konserwacje, montaŝ i uruchamianie rozdzielnic NN, pulpitów i tablic sterowniczych, projektowanie, produkcja, remonty, przeglądy, konserwacje, montaŝ i uruchamianie układów automatyki, sterowania i sygnalizacji, produkcja, montaŝ osłon, obudów i wsporczych konstrukcji metalowych do urządzeń i aparatów elektrycznych, wykonywanie i montaŝ torów i przejść kablowych,

16 16 Tom "TE" wykonywanie, remonty, modernizacje, konserwacje sieci energetycznych i instalacji elektrycznych, remonty i konserwacje aparatów, urządzeń, maszyn (bez przezwajania uzwojeń), napędów elektrycznych, ocena stanu technicznego ww. urządzeń, prace regulacyjne, nastawcze i kalibracyjne podzespołów i układów automatyki, systemów alarmowych i sygnalizacyjnych, pomiary elektryczne stanu izolacji kabli i przewodów, skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej, instalacji odgromowej, jakości energii elektrycznej. SEL Wojciech Markiewicz Swobody Szczecin TE/200/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : remonty maszyn elektrycznych na napięcia do 1 kv wraz z przezwajaniem, oceny stanu technicznego w/w urządzeń, pomiary elektryczne do napięcia 1 kv, wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji wraz z usuwaniem zaniŝonych stanów izolacji. SONAR Piotr Schlage Wieluńska Gdynia TE/209/883995/11 Data wystawienia: Data waŝności : wykonywanie i remonty instalacji elektrycznych niskiego napięcia; -montaŝ, konserwacje i remonty urządzeń rozdzielczych; -montaŝ, naprawy, konserwacje elementów automatyki (z wyjątkiem kalibracji czujników);

17 Tom "TE" 17 -instalowanie i remonty systemów łączności wewnętrznej i sygnalizacji; -pomiary elektryczne do napięcia 1kV; -ocena stanu technicznego ww. urządzeń i instalacji. Tadeusz Unold Mickiewicza 115/ Szczecin TE/187/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : sprawdzania wskaźników parametrów energii elektrycznej: woltomierzy (AC/DC), amperomierzy (AC/DC), kilowatomierzy, hercomierzy, - sprawdzenia poprawności działania presostatów, termostatów (z uwzględnieniem pętli histerezy), - sprawdzenie poprawności działania przetworników (0 20 ma, 4 20 ma, 0 10 V), - sprawdzania ustawienia paneli elektronicznych zabezpieczeń prądnic (przeciąŝenie, zwarcie, moc zwrotna, układ Mayera), - sprawdzania poprawności działania czujników p.poŝ. (termicznych i dymowych), - sprawdzania poprawności działania czujników pływakowych i kontaktronowych, - sprawdzania poprawności działania czujników PT100, PT1000 i termopar.

18 18 Tom "TE" Usługi Elektryczne Marian Jeszawicz ul. Bema Darłowo TE/195/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji (megatesty) urządzeń i instalacji elektrycznych; - usuwanie (naprawy) niskich stanów rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Usługowy Zakład Elektromechaniczny ELMECH s.c. ul. Walki Młodych 6/ Ustka TE/193/883995/09 Data wystawienia: Data waŝności : naprawy instalacji elektrycznych w zakresie uzgodnionym z Placówką PRS, - remonty instalacji elektrycznych w zakresie uzgodnionym z Placówką PRS, - prace pomiarowe stanu izolacji instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów stanu izolacji będą honorowane przez PRS.

19 Tom "TE" 19 Zakład Usług Elektrycznych REMEL Sp. z o.o. ul. Bydgoska Świecie n/w TE/204/883995/10 Data wystawienia: Data waŝności : wykonywanie i remonty sieci i instalacji elektrycznych, remonty urządzeń i maszyn elektrycznych wraz z przezwajaniem ( NN, SN ), naprawa i konserwacja urządzeń dźwignicowych, modernizacja napędów na przekształtnikowe, pomiary elektryczne.

OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99

OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 2 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 3 z 99 Spis treści PRZEPISY... 7 Przepisy prawa geologicznego i

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 INWESTOR: Nidzica, dnia 03.04.2008r. Nadleśnictwo Nidzica Ul. Dębowa 2A 13-100 Nidzica SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY REMONCIE PODLEŚNICZÓWKI MODŁKI, W skład, której wchodzi:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic"

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci Ty nad poziomy...- praca bez granic Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic" Miejsce: Fundação Escola Profissional de Setúbal - Portugalia Termin: maj 2013, maj 2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Katalog przyrządów pomiarowych

Katalog przyrządów pomiarowych Katalog przyrządów pomiarowych 2012 2013 Multimetry cyfrowe Mierniki cęgowe Testery elektryczne Testery izolacji Testery uziemienia Testery instalacyjne Testery urządzeń przenośnych Termometry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB.

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Opracowali: mgr inż. Aleksander Migut rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr.: 439/2001

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

SEK / SEV 32. Kompletny system rozdzielnic do wszechstonnego zastosowania. W samym sercu Twojej firmy. GE Consumer & Industrial Power Protection

SEK / SEV 32. Kompletny system rozdzielnic do wszechstonnego zastosowania. W samym sercu Twojej firmy. GE Consumer & Industrial Power Protection GE Consumer & Industrial Power Protection Kompletny system rozdzielnic do wszechstonnego zastosowania W samym sercu Twojej firmy GE imagination at work Zastosowanie Elektrownie, elektrociepłownie Przemysł

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo