WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, Łódź tel fax. (42) WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi FAZA : PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH LOKALIZACJA: Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi al. Piłsudskiego 133B; dz. nr ew. 1/16; obręb W-27 INWESTOR: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, Łódź INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Wochniak upr. nr 147/01/WŁ SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki upr. nr 239/01/WŁ KWIECIEŃ 2014

2 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 243 z 2010 rok poz z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt budowlany instalacji elektrycznych dotyczący przebudowy budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi przy al. Piłsudskiego 133B, dz. nr ewid. 1/16 obręb W-27, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant : mgr inż. Sławomir Wochniak Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki Łódź, Marzec 2014

3 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Strona tytułowa str Oświadczenie projektanta str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB str Uprawnienia sprawdzającego str Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB sprawdzającego str.6 7. Spis zawartości opracowania str Opis techniczny z obliczeniami str Rysunki E-01.1 Rzut parteru instalacje elektryczne gniazd E-01.2 Rzut parteru instalacje elektryczne oświetlenia E-02.1 Rzut piętra instalacje elektryczne gniazd E-02.2 Rzut piętra instalacje elektryczne oświetlenia E-03.1 Rzut piwnicy instalacje elektryczne gniazd E-03.2 Rzut piwnicy instalacje elektryczne oświetlenia E-04.1 Rzut dachu instalacje odgromowe E-05.1 Schemat rozdzielnicy RG E-05.2 Schemat rozdzielnicy RO1 E-05.3 Schemat rozdzielnicy RO3 E-05.4 Schemat rozdzielnicy RO6 E-06.1 Schemat instalacji p.poż.

4 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych nn dotyczącego przebudowy budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi, al. Piłsudskiego 133B, dz. nr ewid. 1/16, obręb W WSTĘP W Łodzi przy ul. Piłsudskiego 133B, dz. nr ewid. 1/16 w obrębie W-27, dla budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w związku z jego przebudową zachodzi konieczność wykonania projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych. W projekcie instalacji wewnętrznych zaprojektowano instalacje światła i gniazd, instalację ochrony przed porażeniem elektrycznym, ochronę przeciwprzepięciową, instalacje teletechniczne oraz instalacje przeciwpożarowe. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: 2.1 Warunki zabudowy 2.2 Zlecenie Inwestora 2.3 Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC P.B.U.E wyd. II z 1988r 2.5 Warunki elektryczne: DANE ENERGETYCZNE Napięcie zasilania 400V/230 V System ochrony przed porażeniem elektrycznym szybkie wyłączenie oraz wyłączniki ochronne. Moce wynikające z projektu instalacji elektrycznych(dla pomieszczeń przebudowywanych): Moc zainstalowana Moc obliczeniowa Pi = 84,42kW Po = 39,31kW Wartość prądu dla mocy obliczeniowej Io = 59,2A oznacza to, że moc przyłączeniowa 52kW jest wystarczająca dla zasilenia całego obiektu. Wielkości wystarczające do zasilenia pomieszczeń po przyjęciu współczynników jednoczesności: dla gniazd ogólnych k=0,3, wypustów i oświetlenia k=0,8, a dla gniazd komputerowych komputerowych k=0,5.

5 4. ZAKRES OPRACOWANIA 4.1 Instalacje wewnętrzne Instalacja oświetleniowa Instalacja gniazd Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Instalacja przeciwprzepięciowa Instalacje słaboprądowe Instalacje ochrony przeciwporażeniowej Instalacja SSP 5. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE Projektowana rozdzielnica RG typu XL mod. zasilana będzie przewodem YKYzo 5x35 mm 2 ze złącza - wg odrębnego opracowania sporządzonego przez PGE. W rozdzielni tablicy zlokalizowanej w holu, przy klatce schodowej należy wykonać, zgodnie z dokumentacją wyłącznik przeciwpożarowy prądu, w zabezpieczenia różnicowo-prądowe, układ ochronników, zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów, połączenie uziemiające z uziomem szyny uziemiającej Z.S.U i połączenia wyrównawcze o przekroju nie mniejszym niż połowa pola przekroju przewodu ochronnego. Jako ochronę przeciwprzepięciową zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe typu DEHN quard 275. W rozdzielni głównej zamieszczony zostanie rozłącznik typu DPX-I 125 z cewka podnapięciową pełniący rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP (zanik napięcia powoduje wyłączenie obwodu). Zasilanie tego wyłącznika odbywać się będzie kablem bezhalogenowym ognioodpornym typu NHXH FE 180 E-90 3x1,5 układanym w uchwytach typu KSA -6 systemu E-90. Rozdzielnice oddziałowe RO-1, RO-3 i RO-6 należy wykonać jako XL mod. I wyposażyć zgodnie z dokumentacją. Obwody zasilające powyższe rozdzielnie z RG należy zabezpieczyć przy użyciu rozłączników bezpiecznikowych R303 i wkładek bezpiecznikowych o charakterystykach zgodnych ze schematem. Istniejące rozdzielnice oznaczone jako RO-2, RO-4, RO-5, RO-7, RO-8 i RO-9 należy zasilić wykorzystując istniejące przewody, które należy zabezpieczyć przy użyciu rozłączników bezpiecznikowych R303 i wkładkami bezpiecznikowymi gg 35A.

6 6. LINIE ZASILAJĄCE Wewnętrzne linie zasilające: - obwody zasilające projektowane rozdzielnice oddziałowe należy wykonać przewodami typu: YDY 5x6mm 2 oraz YDY 5x10mm 2 - obwody zasilające oświetlenie wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5mm 2, YDYp 2x1,5mm 2 (ewakuacyjne) obwody siłowe w pomieszczeniach wykonać przewodami: YDYp 3x2,5 mm 2 obwody gniazd i wypustów zasilających Tablicę projektuje się z zabezpieczeniami: S 301 B16 - zabezpieczenia gniazd i wypustów zasilających P /30mA/AC, P312 B16 30A/AC, - jako zabezpieczenia różnicowe P312 B16 30A/A zabezpieczenia obwodów gniazd komputerowych i obwodu zasilającego tablicę informatyczną 6U S 301 B10 zabezpieczenia obwodów oświetleniowych W gabinetach i recepcji zaprojektowano instalacje gniazd komputerowych. 7. OPIS INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH I ODBIORCZEJ Osprzęt instalacyjny stosować należy wtynkowy. Wszystkie gniazda projektuje się ze stykiem ochronnym na wysokości 0,3m. Instalację ułożyć pod tynkiem lub w rurkach ochronnych typu peszel - w ściankach działowych wypełnionych izolacją termiczną. W pomieszczeniu porządkowym i toaletach stosować osprzęt o stopniu ochrony IP 44, gniazda instalując na wysokości 1,2m od podłogi. Oprawy oświetleniowe W pomieszczeniach stosować oprawy o stopniu ochrony IP20, w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz budynku o stopniu ochrony IP 44 lub IP 65. Obwody oświetlenia podstawowego wykonać jako: p.t. przewodem YDY 3x1,5mm 2, YDYp 4x1,5mm 2, YDYp 4x1,5mm 2 (ewakuacyjne)

7 Zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami i wymogami w pomieszczeniach znajdować się będą oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wyposażone w moduły awaryjne z czasem świecenia 2h. Oprawy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP i pozwolić na uzyskanie natężenia 1lx na drodze ewakuacyjnej oraz 5lx w obrębie hydrantów. Nad drzwiami do wybranych gabinetów i pomieszczeń znajdować się będą oprawy z napisem Nie Wchodzić proponuje się zastosować te same oprawy o oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z tym, że niewyposażone w moduły Zastosowane oprawy oświetlenia podstawowego pozwalają na uzyskanie następujących poziomów natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy pokoje badań, biura, rejestracja, pkt. pobrań - powyżej 500lx pomieszczenia masażu, pomieszczenia z urządzeniami skanującymi pomieszczenia pomocnicze, archiwa, gabinety pielęgniarek, kartoteki powyżej 300lx klatki schodowe, pom. szatni powyżej 150 lx hole powyżej 100lx pozostałe pomieszczenia - powyżej 200lx 8. DOBÓR LINII ZASILAJĄCEJ GNIAZDA Do obliczeń przyjęto maksymalną moc obciążenia Pi = 2,0kW, Po = 0,5kW dla jednego obwodu. Długość obwodu zasilającego YDY 3 x 2,5 mm 2 wynosi 31m. IB = P0 U cosϕ = * 0,96 = 2,26 A Iz = 24A dla YDY 3x 2,5mm 2 ułożonych w tynku Zabezpieczenie S 301 B 16 A, In = 16 A IB < In <Iz I2 = 1,45* 16A = 23,2 A< Iz * 1,45 = 34,8A 200* l * P U% = 2 γ * S * U = 1,67 % < 3% R = ρ *l = 0,22 Ω S Prąd zwarcia jednofazowego Izw = U 2xR = 523A Czas zadziałania urządzenia zabezpieczającego przy prądzie zwarciowym obliczonym wynosi poniżej 0,01 s. Minimalny przekrój przewodu

8 S = Izw t 115 = 0,46 mm 2 < 2,5mm 2 Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączania: Robl = 0,22Ω dla wyłącznika instalacyjnego nadmiarowego Ia = 4,9*16A = 78,4A, U = 0,22*16 = 3,52V < 230V Pozostałe obwody gniazd posiadają zbliżone parametry. 9. INSTALACJA SŁABOPRĄDOWE Instalacje słaboprądowe składają się z 1. Instalacji internetowej w gabinetach i w rejestracji zaprojektowano podwójne gniazda internetowe RJ-45 każde połączone indywidualnie przewodem UTP 4x2x0,5 kat 5e z istniejącą tablicą teleinformatyczną zlokalizowaną w holu na 1 piętrze. 2. Instalacja monitoringu wewnątrz budynku na korytarzach na parterze i pierwszym należy zamontować kamery VOCC3512HQ w obudowie wewnętrznej TSH 03. Na zewnątrz budynku przy wejściach należy umieścić kamery VOCC3512HQ w obudowie zewnętrznej TSH18 na uchwytach ściennych. Zasilanie oraz przesył obrazu należy wykonać za pomocą przewodu CAMSET dla kamer wewnętrznych oraz kablem CAMSET M dla kamer zewnętrznych. Lokalizację urządzeń rejestrujących i monitorów należy ustalić z inwestorem. 3. Przy drzwiach wejściowych należy zamontować system kontroli wejścia. Drzwi wejściowe wejścia głównego, oraz drzwi tylne należy wyposażyć w elektro zaczep, zwalniany systemem kontroli wejścia oraz poprzez sygnał pochodzący z centrali SSP Proponuje się zastosowywać centralę firmy ROGER typu RACS 4 CPR 32-NET z obudowa zasilaczem i akumulatorem 7Ah z kontrolerami PRG OBLICZENIA DLA LINII ZASILAJĄCEJ Do obliczeń przyjęto moc obciążenia równą mocy przyłączeniowej P O =52kW. Długość linii zasilającej YKY 5x35 wynosi do 77m z zabezpieczeniem 80A (zabezpieczenie które powoduje odłączenie obwodu) Iz dla kabla YKY 5x35 mm 2 ułożonego bezpośrednio w ścianie wynosi Iz=110A IB = P0 3 U cosϕ = *400*0,96 = 79,02A Zabezpieczenie 80A,

9 In = 110 A IB < In <Iz I2 = 1,6* 80A = 128 A< Iz * 1,45 = 159,5A Obliczanie spadku napięcia 100* l * P U% = 2 γ * S * U = 1,67 % l=77m Spadek napięcia wynosi 1,67%< 3% Obliczanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączania w określonym czasie w układzie sieci TNC Ra*Ia < UL Kabel YKY 5x35mm 2, wartość prądu zapewniającego samoczynne wyłączenie Ia = 388,4A przy t=5s (wg ETI-POLAM) R = ρ *l = 0,04Ω S U= 0,04Ω*388,4A = 15,5V<230V Ochrona przeciwporażeniowa została zapewniona 11. INSTALACJA SSP W niniejszym opracowaniu projektuje się centralę Polon 4900 firmy Polon. Centrala ta posiada osiem linii dozorowanych (wykorzystujemy 4 linie) na których można umieścić po 127 elementów systemu SSP. Projektowana centrala posiada rezerwowe zasilanie w postaci dwóch akumulatorów. Centralę należy zamontować w pomieszczeniu rejestracji. Centrala powinna zostać wyposażona w moduł automatycznego powiadamiania straży pożarnej. Zasilanie podstawowe centralki zaprojektowano z rozdzielni głównej z obwodu RG napięciem 230V AC. W pomieszczeniach przychodni należy zainstalować : adresowalne wielostanowe czujki dymu DUR lub inne o podobnych parametrach. Czujka ta jest przeznaczona do wykrywania dymu pojawiającego się w początkowej fazie rozwoju pożaru. Czujka DUR 4046 ma wtyk, który współpracuje ze złączem w gnieździe G-40 do którego należy podłączyć przewody linii dozorowej Czujki są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Na korytarzu należy zainstalować ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M lub inne o podobnych parametrach. Jest on elementem adresowalnym, przeznaczonymi do przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne uruchomienie.

10 Ostrzegacze wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć. Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na ścianie na wysokości 1,4 m od podłogi. W celu akustycznego powiadamiania o pożarze na korytarzu zostanie zainstalowany sygnalizator akustyczny adresowalny typu SAL-4001 pracujący w pętli dozorowej centrali sygnalizacji pożaru. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz dostarczonymi DTR poszczególnych elementów systemu. Drzwi wejścia głównego należy wyposażyć w siłowniki zasilane z centrali SAP. Siłowniki w razie wykrycia pożaru powinny otworzyć drzwi wejścia głównego w celu umożliwienia ewakuacji. Jedną parę drzwi dymoszczelnych na parterze oraz dwie pary drzwi dymoszczelnych na I piętrze znajdujących się w ciągach komunikacyjnych należy wyposażyć w elektrotrzymacze sterowane z centrali SAP. W czasie normalnej pracy elektro-trzymacze utrzymują drzwi w pozycji otwartej. Zanik napięcia lub zadziałanie centrali SAP powoduje zwolnienie elektro-trzymaczy i zamknięcie drzwi siłownikami mechanicznymi. Prace montażowe związane z projektowaną instalacją SSP należy zlecić uprawnionemu wykonawcy. Instalację elektryczną instalacji SSP należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN CEN / TS : 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji, normą BN 84 / Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Wymagania ogólne, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami BHP i ppoż. oraz Polskimi Normami. ZAINSTALOWANIE SAP NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH! 12. INSTALACJA ODGROMOWA Jako instalacje odgromową projektuje się zwody poziome wykonane z drutu FeZn Φ 8 mocowanych do złącz krzyżowych. Zwody te połączone będą ze zwodami odprowadzającymi oraz poprzez złącza kontrolne z uziomem otokowym wykonanym z bednarki typu FeZn 25x4 układanym w odległości 1m od ścian budynku na głębokości 0,6m. W celu poprawy estetyki dopuszcza się ułożenie zwodów pionowych pod styropianem pod warunkiem umieszczeni a ich w rurce grubościennej o średnicy Ø 50mm.

11 13. OCHRONA OD PORAŻEŃ Ochrona od porażeń została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem M P z dnia r. ( Dz. U. 81/91) oraz normą. PN -IEC Jako ochronę przed dotykiem pośrednim ( ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie wyłączanie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porażeń zastosowano ochronę z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewód ten należy doprowadzić do gniazd wtyczkowych oraz odbiorników na stałe. W instalacjach jednofazowych należy wykonać instalację trójprzewodowo. Na tablicy głównej utworzyć szynę PEN do której należy do której przyłączyć należy przewód N oraz szynę wyrównawczą. Instalacje powyższe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV.UWAGA: Instalacja elektryczna powinna być wykonana w odległości od instalacji wodociągowej, gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji

2. Zawartość dokumentacji 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. 5. Opis techniczny instalacji oddymiania. 3. Spis

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo