Heinz Kodeks postępowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Heinz Kodeks postępowania 2010 2"

Transkrypt

1

2 SIEDZIBA ŚWIATOWA 1 PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, PA William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do Pracowników Firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869 Firma Heinz dokłada wszelkich starań, aby zwykłe rzeczy robić niezwykle dobrze. Kluczem do naszego wieloletniego sukcesu jest nasze zaangażowanie na rzecz doskonałości i uczciwości zawodowej zgodnie z Misją i Wartościami marki. Wszyscy pracownicy, kierownicy i dyrektorzy Firmy muszą przestrzegać ustanowionego wiele lat temu Kodeksu Postępowania, tak aby wszystkie nasze działania i zachowania biznesowe prowadzone były w sposób prawnie spójny i etyczny. Ponieważ przepisy prawa oznaczają czasem jedynie niezbędne minimum, przyjęte przez Firmę standardy etyczne wymagają od nas dużo więcej. Kodeks Postępowania Firmy Heinz stanowi podstawę tychże standardów. Jako Producent Dobrej Żywności, skupiamy się na stałym polepszaniu naszego dążenia do najwyższych standardów etycznych, podporządkowaniu i jasno określonemu postępowaniu na rzecz ulepszania naszych marek oraz dążeniu do zaspokojenia najlepszych interesów naszych pracowników i udziałowców. Traktujemy te wysiłki bardzo poważnie i wierzymy, że w dłuższej perspektywie czasowej będą one działać na naszą korzyść, tak jak działo się to w przeszłości. Działania opierające się na właściwych wzorcach oraz przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu to praktyki zapoczątkowane w 1869 roku przez założyciela Firmy, Henry ego J. Heinza. Wszyscy odgrywamy obecnie istotną rolę w utrzymaniu znakomitej reputacji, jaką cieszy się Heinz. Uważamy za zaszczyt spuściznę pozostawioną nam przez całe pokolenia pracowników Firmy, którzy budowali ją dzięki stałemu zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju, dostarczania wartościowej żywności, wartości i etycznego postępowania. Razem możemy uczynić Firmę Heinz Producentem Dobrej Żywności, a także sprawić, by postrzegana była jako poświęcająca szczególną uwagę wartości naszych marek oraz wartości pracowników. Z poważaniem, Bill Johnson 2

3 MISJA I WARTOŚCI FIRMY... 4 WSTĘP...5 Światowy Kodeks Postępowania...6 Zakres odpowiedzialności pracowników i kadry kierowniczej... 7 Zgłaszanie przypadków naruszeń Kodeksu Postępowania oraz inne zagadnienia etyczne...8 Gorąca linia etyki i przestrzegania zasad postępowania...8 GLOBALNY KODEKS POSTĘPOWANIA...9 Postępowanie wobec nas i naszych współpracowników...9 Postępowanie wobec naszych konsumentów i klientów...11 Postępowanie wobec naszych udziałowców i kontrahentów...12 Postępowanie wobec naszych dostawców i konkurencji...16 Postępowanie wobec społeczności, wśród których działamy...18 ODSTĄPIENIA I POPRAWKI...20 Wersja z października 2009 r. 3

4 Nasza misja jest prosta: Ciesząc się opinią zaufanego lidera w dziedzinie żywności i zdrowia, Heinz oryginalny producent czystej żywności z gorliwością dba o zrównoważoną kondycję ludzi, planety i naszej Firmy. Integracja i współpraca Korzystamy z wszelkich wartych zainteresowania pomysłów, niezależnie od tego, od kogo i skąd pochodzą, a także darzymy szacunkiem wszystkich ludzi. Innowacja Dostrzegamy potrzeby konsumentów i klientów i spełniamy je, stosując proste, a zarazem twórcze rozwiązania. Wizja Definiujemy spektakularną, zrównoważoną przyszłość oraz tworzymy ścieżki, które pozwolą nam do niej dotrzeć. Efekty Wywiązujemy się ze zobowiązań, przyjmujemy odpowiedzialność oraz staramy się równoważyć działania krótko- i długoterminowe. Uczciwość Zawsze mówimy prawdę, postępujemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz dbamy o to, by nasze produkty charakteryzowała najwyższa jakość. 4

5 Utrzymywanie wysokiego poziomu standardów profesjonalnych i etycznych w prowadzeniu interesów jest i zawsze było polityką Firmy H. J. Heinz Company. Przywiązujemy ogromną wagę do naszej renomy, którą zawdzięczamy uczciwości, prawości i wysokim standardom etycznym. Renomę tę zdobyliśmy wiele lat temu za sprawą założyciela Firmy, Henry ego Johna Heinza, który w przeciwieństwie do konkurencji używał przezroczystych opakowań szklanych do swoich wyrobów, dzięki czemu klienci widzieli, że wyroby marki Heinz nie były tanimi wypełniaczami opakowań, lecz dobrami najwyższej jakości. Niniejszy Kodeks Postępowania ( Kodeks ) ponownie potwierdza nasze długoletnie zaangażowanie w utrzymywanie wysokich standardów etycznego zachowania. Opisuje on etyczne i prawne obowiązki dotyczące pracowników Firmy Heinz na całym świecie. W niniejszym Kodeksie terminy Firma i Heinz są określeniami H. J. Heinz Company, jej spółek zależnych, działów, jednostek i przedsiębiorstw typu joint venture z pakietem większościowym. Termin pracownicy określa wszystkich dyrektorów Firmy, kadrę kierowniczą i pracowników, chyba że podane zostało inne określenie. Polityka zawarta w Kodeksie odnosi się do członków Zarządu Firmy H. J. Heinz Company w takim zakresie, w jakim Kodeks ten dotyczy pełnionych przez nich funkcji dyrektorskich. Pracownicy mogą zapoznać się z treścią polityki Firmy wraz ze szczegółami dotyczącymi tematów niniejszego Kodeksu, odwiedzając wewnętrzną stronę internetową Firmy Heinzweb. Wspomniane informacje znajdują się w zakładce Global Home/Global Policies and Procedures. Skromne początki: dom Henry egoj. Heinza, w którym wszystko się zaczęło. 5

6 PRACOWNICY FIRMY HEINZ POWINNI KIEROWAĆ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI OGÓLNYMI ZASADAMI: Zasada nr 1 Przestrzeganie praw i przepisów Heinz, podobnie jak wiele innych firm, podlega wielu federalnym, państwowym, stanowym, dotyczącym prowincji, miejscowym i międzynarodowym prawom i przepisom. Jako pracownicy Firmy Heinz mają Państwo obowiązek przestrzegać wszystkich tego typu obowiązujących praw i przepisów. Na przykład osoba pracująca w zakładzie Heinz znajdującym się poza terytorium Stanów Zjednoczonych musi znać i postępować zgodnie z przepisami amerykańskimi i innymi, które zakazują przekupywania urzędników i pracowników państwowych. Zobacz: firmowa polityka pt. Kodeks prowadzenia interesów normy etyczne i prawne CC.01. Zasada nr 2 Unikanie sprzeczności z najlepszymi interesami Firmy Heinz Żaden pracownik, kierownik czy dyrektor nie może doprowadzać do sytuacji, w której jego osobiste interesy lub powiązania są w sprzeczności (lub wydają się być w sprzeczności) z najlepszymi interesami Firmy. Przykładowo, jeżeli dana osoba chciałaby zlecić drukarni swojej siostry wydrukowanie Kuponów wiosennych Firmy, musiałaby najpierw poinformować swojego kierownika o łączących ją z siostrą relacjach i pozwolić mu zdecydować, czy można skorzystać z usług wspomnianej drukarni. Zasada nr 3 Przestrzeganie wysokich standardów etycznych Każdy z pracowników Firmy Heinz musi przestrzegać najwyższych standardów etycznych postępowania na wszystkich polach działalności gospodarczej Firmy oraz musi postępować w sposób, który podnosi renomę Firmy w środowisku biznesowym i w społeczeństwie. Uczciwość w prowadzeniu interesów jest i w dalszym ciągu powinna być podstawą wszystkich relacji biznesowych Firmy. Żaden kodeks postępowania biznesowego ani żaden kodeks etyczny nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, które mogłyby wymagać podjęcia decyzji o charakterze prawnym czy etycznym. W obliczu sytuacji nieuwzględnionych w niniejszym Kodeksie pracownicy muszą przestrzegać Globalnych Zasad Działania (GOP), Wytycznych dla Dostawców (SGP) oraz zapisów znajdujących się w polityce Firmy. Jeżeli w żadnym z tych dokumentów nie znajdą rozwiązania zaistniałego problemu, powinni stosować się do ogólnych zasad filozofii i koncepcji ujętych w Kodeksie oraz odwoływać się do swojego zdrowego rozsądku i najwyższych standardów etycznych przestrzeganych przez ludzi honoru, a także uwzględniać polecenia swoich kierowników, kadry zarządzającej oraz specjalistów pracujących w naszej Firmie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pracownicy powinni zwrócić się do Działu Etyki lub Działu Prawnego przed podjęciem jakichkolwiek działań. 6

7 Wszyscy mamy obowiązek przestrzegać najwyższych standardów zachowania. Każdy pracownik powinien zrozumieć i postępować zgodnie z zasadami zawartymi w polityce oraz z obowiązującymi w Firmie standardami, a także ze wszystkimi stosownymi prawami i przepisami. Niezwykle ważne jest, aby każdy z nas zapoznał się, zrozumiał i stosował się do zasad wyszczególnionych w polityce Firmy dostępnej dla pracowników na stronach wewnętrznej sieci Heinzweb. Jako pracownicy Firmy Heinz mamy nie tylko prawo, ale także obowiązek informować o wszelkich naruszeniach przepisów prawa, zapisów Kodeksu oraz zasad zawartych w polityce Heinz. Wspólny obowiązek ochrony Firmy przed skutkami szkodliwych praktyk oraz zgłaszania zarówno faktycznych, jak i domniemanych przypadków naruszenia naszych zasad jest szczególnie ważny z punktu widzenia działań mających na celu zabezpieczenie Firmy przed szkodliwymi efektami niestosownych lub niezgodnych z prawem zachowań innych pracowników. W związku z powyższym przestrzeganie niniejszego Kodeksu, polityki Firmy i wszystkich stosownych praw i przepisów musi być poważnie potraktowane przez wszystkich pracowników. Naruszanie tej zasady nie będzie tolerowane i może spowodować podjęcie działań dyscyplinarnych wobec pracownika, w tym rozwiązanie z nim stosunku pracy lub usunięcie z Zarządu. Zamierzamy rozpocząć egzekwowanie zapisów Kodeksu jak najszybciej i robić to w sposób spójny i skuteczny, przy czym w przypadku udziału w procedurze mającej na celu wyjaśnienie rzekomego naruszenia prawa, zapisów Kodeksu Postępowania, jakiejkolwiek polityki Firmy lub jej zasad od każdego z pracowników oczekuje się współpracy z personelem Firmy. Odmowa współpracy również może doprowadzić do wszczęcia procedury dyscyplinarnej. Pracownicy niezwiązani z procesem produkcyjnym zobowiązani są do corocznego składania oświadczeń o stałym przestrzeganiu niniejszego Kodeksu. Wszyscy Dyrektorzy Zarządzający powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pełne zrozumienie i przestrzeganie polityki Firmy przez pracowników w poszczególnych jednostkach Firmy oraz zobowiązani są potwierdzić wobec Wiceprezesa Wykonawczego Radcy Prawnego Firmy, że zgodnie z ich najlepszą wiedzą zakres, funkcje lub operacje znajdujące się w ich kompetencji są zgodne z polityką Firmy. Każdy Dyrektor Zarządzający oraz jego zespoły kierownicze ponoszą odpowiedzialność za przekazanie polityki Firmy podległym pracownikom oraz za utrzymanie środowiska pracy, w którym sprzyja się i oczekuje konstruktywnych i otwartych dyskusji, w tym przygotowanych w dobrej wierze raportów o naruszaniu zasad, bez obawy przed szykanami. Ostateczną odpowiedzialność za nadzór nad niniejszą polityką ponosi Zarząd Firmy ( Zarząd ). Do administrowania tą polityką Zarząd wyznaczył Komitet Zarządczy Firmy, któremu pomagać będzie Wiceprezes Wykonawczy Radca Prawny, Wiceprezes ds. Audytu oraz Wiceprezes ds. Zarządzania, Zgodności z Przepisami i Etyki ( Dyrektorzy ds. Zgodności ). 7

8 Wszyscy powinniśmy być czujni i wrażliwi na sytuacje, które mogą skutkować podjęciem działań mogących naruszać stosowne prawa lub normy postępowania ujęte w niniejszym Kodeksie i w polityce naszej Firmy. Jeśli naruszyli Państwo lub wydaje wam się, że naruszyliście jakikolwiek przepis prawny lub postanowienie niniejszej polityki, lub jeśli zaobserwowali Państwo, dowiedzieli się lub w dobrej wierze przypuszczacie, że jakakolwiek inna osoba naruszyła którekolwiek z tych postanowień, wówczas muszą Państwo bezzwłocznie złożyć raport w sprawie takiego faktycznego lub przypuszczalnego naruszenia. Pracownicy winni najpierw powiadomić o takich okolicznościach swoich bezpośrednich przełożonych. Takie postępowanie może dostarczyć cennej wiedzy lub perspektywy i wspomóc szybkie rozwiązanie problemów w danej jednostce Firmy. Wiele poważnych i szeroko nagłaśnianych uchybień etycznych, które miały miejsce w międzynarodowych korporacjach, rozpoczęło się bardzo niepozornie. Zamiast od razu zgłosić zaistniały problem i niezwłocznie go rozwiązać, pracownicy często decydowali się go ukryć, zignorować lub mieli nadzieję, że rozwiąże się sam. W efekcie problem ten urastał do rozmiarów czyniących go dużo bardziej szkodliwym. Jeżeli każdy z nas zobowiąże się do zgłaszania wszelkich problemów w momencie ich powstania, zanim poważnie zagrożą naszym interesom lub reputacji, może nam się udać zminimalizować tego typu ryzyko. Jeśli Państwa zdaniem powiadamianie o takiej sprawie swojego bezpośredniego przełożonego jest niezręczne lub uważają Państwo, że przełożony nie zajął się sprawą w sposób właściwy, wówczas winni Państwo, w zależności od charakteru zagadnienia, powiadomić o sprawie swojego miejscowego przedstawiciela ds. zasobów ludzkich, Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami i Spraw Różnych, pracownika Działu Prawnego, Etyki lub Audytów, lub Dyrektora ds. Zgodności. Można również skontaktować się z gorącą linią Etyki i Zgodności Firmy Heinz. Dyrektorzy wykonawczy i członkowie Zarządu Heinz powinni informować o takich sprawach Wiceprezesa Wykonawczego Radcę Prawnego. GORĄCA LINIA ETYKI I ZGODNOŚCI Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA Jeśli zgłaszanie przypadków naruszeń osobiście wydaje się Państwu nieodpowiednie lub jeśli wolą Państwo zachować anonimowość, mogą Państwo zadzwonić na bezpłatny czynny całą dobę numer gorącej linii Etyki i Zgodności: (888) Prosimy zauważyć, że jest to bezpłatny numer dla pracowników w USA i Kanadzie. Jeśli są Państwo pracownikami oddziału Firmy znajdującego się poza USA i Kanadą, mogą Państwo skorzystać z procedury telefonowania na koszt abonenta i zadzwonić na numer Gorącej linii: (770) lub na obowiązujący w danym kraju numer połączenia bezpośredniego. Zgłoszenia można także dokonać z komputera służbowego lub prywatnego za pośrednictwem internetowego narzędzia do raportowania. Informacje dotyczące linku do wspomnianego narzędzia dostępne są w Państwa zakładzie oraz w sieci Heinzweb. Jeśli składają Państwo raport o faktycznym lub przypuszczalnym naruszeniu w dobrej wierze, nie grożą Państwu żadne szykany. Firma Heinz podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu ochronę pracowników przed szykanowaniem, zapewniając tym samym komfort zgłaszania jakichkolwiek naruszeń w trosce o dobro Firmy. Nieprzestrzeganie wymogu powiadamiania o przypadkach naruszenia lub brak współpracy w ramach procedury służącej wyjaśnieniu zaistniałych okoliczności może prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych. Pracownicy, którzy świadomie przedstawią fałszywe raporty będą również podlegać działaniom dyscyplinarnym. 8

9 POSTĘPOWANIE WOBEC NAS I NASZYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW Będąc pracownikami Firmy Heinz, codziennie zmierzamy ku doskonałości w działalności Firmy, dzięki stosowaniu etycznych praktyk biznesowych, innowacji i wyróżniających się usług. Musimy być świadomi wpływu naszego zachowania na całokształt sytuacji Firmy oraz na życie naszych konsumentów, klientów i współpracowników, w związku z czym musimy stosować się do poniższych zasad: Przestrzeganie prawa Każdy z nas powinien przestrzegać wszelkich praw, zasad i przepisów obowiązujących w każdym systemie prawnym, w którym prowadzimy działalność. Zobacz: firmowa polityka pt. Kodeks prowadzenia interesów normy etyczne i prawne CC.01. Prawa te obejmują między innymi obowiązujące w USA przepisy antytrustowe, przepisy dotyczące papierów wartościowych, w tym Ustawę Sarbanes-Oxley z 2002 roku oraz przepisy zabraniające pozyskiwania poufnych informacji, prawa w zakresie zatrudnienia, Ustawę o Żywności, Lekach i Kosmetykach, a także inne mające zastosowanie przepisy federalne, stanowe i miejscowe oraz wszelkie podobne przepisy różnych obszarów jurysdykcji, w których Firma Heinz prowadzi swą działalność. Równe szanse zatrudnienia i polityka zabraniająca molestowania seksualnego i innego rodzaju prześladowania Polityka Firmy w zakresie równych szans w zatrudnieniu stanowi o tym, że Firma zapewnia równe szanse zatrudnienia wszystkim wykwalifikowanym pracownikom i osobom ubiegającym się o pracę, zgodnie z wszystkimi stosownymi prawami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosownych wymogów prawnych prosimy o kontakt się z Działem Prawnym. Patrz firmowa polityka pt. Równe szanse zatrudnienia CC.05 Wszystkie decyzje personalne, w tym także te dotyczące rekrutacji, zatrudniania, szkoleń, awansów, odszkodowań, świadczeń, przeniesień, edukacji oraz refundacji kosztów nauki będą podejmowane wyłącznie w oparciu o kwalifikacje pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jej umiejętności, wyniki uzyskiwane w pracy oraz zdolności, bez względu na jakiekolwiek warunki lub cechy charakterystycznych chronione przez obowiązujące przepisy prawa. Dołożymy wszelkich starań, aby ulepszyć systemy, umiejętności i środowisko, które pozwoli wyposażyć i zachęcić pracowników do wspierania kultury promującej różnorodność i akceptację. Zgodnie z firmową polityką zabraniającą molestowania seksualnego i wszelkich innych rodzajów prześladowania Firma zobowiązuje się utrzymywać środowisko pracy wolne od przypadków prześladowania i nie będzie tolerować jakiegokolwiek napastowania pracowników Firmy przez kogokolwiek, w tym przez przełożonych, współpracowników, pracowników i osoby niebędące pracownikami, sprzedawców, konsumentów lub klientów Firmy. Patrz firmowa polityka pt. Zakaz molestowania seksualnego i innego CC 06. 9

10 WSPÓŁPRACA INTEGRACJA I Napastowanie obejmuje niepożądane zachowanie werbalne, fizyczne lub wizualne w stosunku do czyjejś płci, rasy, wieku, religii, kraju pochodzenia lub innego rodzaju statusu, cechy charakterystycznej lub stanu chronionego obowiązującymi przepisami prawa. Czy napastowanie seksualne odbywa się zawsze na linii przełożony-podwładny? Nie. Każda osoba, której zachowanie ma wpływ na zdolność drugiego człowieka do wykonywania pracy, może być prześladowcą, w tym np. kierownicy, współpracownicy, a nawet osoby niebędące pracownikami, takie jak sprzedawcy lub wykonawcy. Napastliwe zachowanie, które narusza jakiekolwiek warunki lub korzyści płynące z zatrudnienia, nadmiernie zakłóca wykonanie pracy przez jakąś osobę lub tworzy zastraszające, wrogie lub obraźliwe środowisko pracy jest zabronione. Dotyczy to na przykład rozsyłania zdjęć pornograficznych za pośrednictwem firmowej poczty , ponieważ takie działania naruszają zarówno zasady dotyczące napastowania seksualnego, jak i te objęte polityką komunikacyjną. Za tego typu zachowanie pracownicy są i będą upominani, a w ostateczności nawet zwalniani z pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy Jedną z zasad naszej polityki jest zapewnienie wszystkim pracownikom miejsca pracy bezpiecznego dla życia i zdrowia. W ramach tego zobowiązania Firma Heinz oczekuje, że wszyscy jej pracownicy zawsze będą wykonywać swoje obowiązki w bezpieczny sposób. Wszystkie oddziały Firmy oraz jej zakłady muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących praw regulujących bezpieczeństwo miejsca pracy oraz wdrażać Procesy Bezpieczeństwa Firmy Heinz określone w polityce i procedurach Firmy. Patrz firmowa polityka pt. Firmowa polityka bezpieczeństwa RM.04. Prywatność i poufność Heinz dołoży wszelkich starań, aby zachować zgodność z wszelkimi przepisami chroniącymi prywatność i poufność wszystkich osobistych, medycznych i finansowych zapisów i informacji dotyczących pracowników. Informacje takie mogą być użyte lub ujawnione tylko w stopniu, w jakim upoważnienia udzielił sam pracownik lub dozwolonym lub wymaganym przez stosowne prawo. Najważniejsze zasady Firmy Heinz Każdy z nas powinien przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Wszyscy pracownicy będą traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem. Heinz zobowiązuje się do utrzymywania środowiska pracy wolnego od dyskryminacji. Heinz nie będzie tolerować napastowania swoich pracowników przez kogokolwiek. Heinz zobowiązuje się do zapewnienia miejsca pracy bezpiecznego dla życia i zdrowia. Heinz będzie chronił prywatność swoich pracowników oraz wszelkie informacje poufne Firmy. Każdy pracownik uznaje, że nie powinien oczekiwać zachowania prywatności w przypadku korzystania z firmowych usług i sprzętu podlegającego obowiązującym przepisom prawa. Firma zastrzega sobie prawo do kontrolowania swoich obiektów i własności, w tym komputerów, zapisów rozmów telefonicznych, szatni, poczty elektronicznej, Internetu, dokumentów firmowych, biur, i innych miejsc pracy podlegających stosownym prawom i przepisom miejscowym. 10

11 POSTĘPOWANIE WOBEC NASZYCH KONSUMENTÓW I KLIENTÓW Nadrzędnym celem Firmy Heinz jest dostarczanie zdrowych produktów żywnościowych wysokiej jakości, zawierających bezpieczne i odżywcze składniki, które w jasny i szczegółowy sposób wymienione są na etykietach naszych produktów. Firma Heinz stara się również o równe traktowanie wszystkich klientów, dlatego nie zamierzamy wykorzystywać ich poprzez manipulację, ukrywanie danych, błędne informacje, groźby, oszustwa, nadużywanie informacji niejawnych lub wszelkie inne tego typu zachowanie niedozwolone. Pracownicy Firmy Heinz pod żadnym pozorem nie mogą w sposób bezpośredni ani pośredni realizować ani zezwalać na jakiekolwiek nielegalne lub niewłaściwe wypłaty środków finansowych na rzecz innych pracowników lub klientów. Ogólnoświatowe wskazówki odnośnie edukacji konsumentów, Public Relations, informacji rynkowej oraz reklamy Dla wszystkich swoich oddziałów i filii działających na całym świecie Heinz opracował wskazówki dotyczące sprzedaży naszych produktów przedstawionych na stronach Wszystkie informacje przekazywane przez Firmę powinny odzwierciedlać działalność Firmy na rzecz uczciwości, przejrzystości i długoletniego zaangażowania w sprawy właściwego żywienia i zdrowia konsumentów. Wskazówki obejmują poniższe zasady ogólne: Wszystkie informacje podawane przez Firmę muszą być dokładne, oparte na faktach i rzetelne. Reklama i promocja produktów uważanych za nieodpowiednie dla dzieci są niedopuszczalne. Jakość i bezpieczeństwo produktów Najważniejsze zasady Firmy Heinz Ogólnoświatowe wskazówki firmy Heinz odnośnie edukacji konsumenckiej, Public Relations, informacji rynkowej i reklamy podają ogólne zasady i wskazówki, według których należy postępować przy sprzedaży produktów Firmy. Każdy z nas ma obowiązek przestrzegać wszystkich stosownych wymagań dotyczących żywności, bezpieczeństwa produktów i etykietowania. Marka Heinz ma ogromną wartość na całym świecie. Jej renoma opiera się na wieloletniej dbałości o wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom bezpiecznej, odżywczej i zdrowej żywności. Będziemy: Heinz Global Innovation and Quality Center 11 Dążyć do systematycznego dostarczania produktów, które spełniają oczekiwania konsumentów i klientów oraz wysokie Firmy Heinz, a także dostarczają substancji odżywczych i wartości żywieniowych podanych na etykietach produktów i w ich reklamach. Przestrzegać wszystkich stosownych przepisów dotyczących żywności i przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów konsumenckich obowiązujących wszędzie tam, gdzie prowadzimy interesy. Stale poszukiwać nowych rozwiązań dotyczących procesów produkcyjnych i wszelkich inne obszarów działalności firny, mając na celu dostarczenie klientom, konsumentom i rynkom produktów wysokiej jakości w niewysokiej cenie. Opatrywać nasze produkty etykietami zgodnymi z obowiązującym prawem, przepisami i wszelkimi innymi wymogami prawnymi.

12 POSTĘPOWANIE WOBEC NASZYCH UDZIAŁOWCÓW I KONTRAHENTÓW Nasi udziałowcy Nasi udziałowcy oczekują, że zmaksymalizujemy zwrot z ich inwestycji, jednocześnie realizując wszystkie aspekty naszej działalności w sposób zrównoważony, etyczny i uczciwy. Naszym celem jest zapewnienie naszym udziałowcom rok po roku stałego i przewidywalnego wzrostu. Konflikt interesów W przypadku zaistnienia konfliktu interesów naszego pracownika i/lub członków jego rodziny należy bezzwłocznie powiadomić o tym przełożonego tego pracownika i niezależnie od okoliczności o tego typu sytuacji należy informować możliwie najwcześniej, tak aby umożliwić jak najszybsze rozwiązanie zaistniałego konfliktu interesów we właściwy sposób. Patrz firmowa polityka pt. Konflikt interesów CC.02. Rozwiązanie takiego konfliktu musi być przedstawione na piśmie i może otrzymać formę zakazu udziału w postępowaniu, jeśli nie można podjąć działań w celu uniknięcia faktycznego lub pozornego konfliktu interesów. Przykładowo nasz oddział zatrudnił ostatnio moją szwagierkę. Żaden ze współpracowników nie wie, że jesteśmy spokrewnieni. Nie miałem też nic wspólnego przyjęciem jej do pracy. Okazuje się, że mamy pracować wspólnie nad różnymi aspektami pewnego nowego projektu. Czy powinienem ujawnić łączące nas relacje? Tak. Aby uniknąć podejrzeń o faworyzowanie, oboje powinniście poinformować swoich przełożonych o zaistniałej sytuacji. Poniżej przedstawiamy przykłady potencjalnych, faktycznych lub pozornych konfliktów interesów: Jakiekolwiek korzyści osobiste odnoszone dzięki możliwościom uzyskiwanym poprzez użytkowanie własności Firmy, informacji lub zajmowanego stanowiska. Otrzymywanie niewłaściwych korzyści osobistych w wyniku zajmowania jakiegoś stanowiska w Firmie. Pracownikom nie wolno przyjmować usług lub podarunków o wartości większej niż symboliczna lub podróżowania albo rozrywek, które przewyższają potrzeby lub nie są w sposób uzasadniony związane z działalnością Firmy od przedstawicieli firm prowadzących lub chcących prowadzić interesy z Firmą Heinz. Gotówka lub ekwiwalenty gotówki nie mogą być przyjmowane w żadnych okolicznościach. Przykładowo potencjalny dostawca Firmy Heinz zaoferował, że pokryje wszystkie koszty mojej (i mojego małżonka) podróży do Londynu na finał turnieju Wimbledon. Czy to dopuszczalne? Nasza Polityka dotycząca konfliktu interesów zakazuje przyjmowania usług lub prezentów o wartości wyższej niż nominalna oraz podróży i ofert rozrywkowych o zbyt dużej wartości lub niezwiązanych z przedmiotem działalności Firmy. Sponsorowanie podróży do Londynu na finały turnieju tenisowego Wimbledon może stanowić zbyt wygórowaną korzyść dla pracowników spoza Wielkiej Brytanii. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Polityki proszę zwrócić się do przełożonego, Działu Prawnego lub Działu Etyki. jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie udziały w jakiejkolwiek jednostce gospodarczej prowadzącej lub zamierzającej prowadzić interesy z Firmą Heinz (dopuszcza się inwestowanie w papiery wartościowe spółek znajdujące się w obrocie publicznym nieprzekraczające pięć procent ogólnej sumy akcji takiej firmy bez uzyskania uprzedniej zgody na taką inwestycję). Bezpośrednia lub pośrednia konkurencja z Firmą lub posiadanie jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich udziałów w jakiejkolwiek jednostce gospodarczej będącej konkurentem Heinz (dopuszcza się inwestowanie w papiery wartościowe spółek znajdujące się w obrocie publicznym nieprzekraczające pięć procent ogólnej sumy akcji takiej firmy bez uzyskania uprzedniej zgody na taką inwestycję). 12

13 WIZJA Udzielanie pożyczek firmowych lub gwarancji zobowiązań Dyrektorom i kadrze zarządzającej oraz udzielanie pożyczek wszystkim innym pracownikom jest zabronione, chyba że są to wcześniej zatwierdzone pożyczki z tytułu zmiany miejsca zamieszkania, udzielane w związku z przeniesieniem pracownika kadry zarządzającej. Firma będzie unikać sytuacji zakładających bezpośredni nadzór lub obowiązek składania raportów pomiędzy krewnymi oraz, tam gdzie to możliwe, będzie wykluczać również pośrednie relacje tego rodzaju. Patrz firmowa polityka pt. Konflikt interesów CC.02. Zarząd i /lub odpowiednio Komitet Zarządczy Firmy, zajmie się każdym zagadnieniem konfliktu interesów dotyczącym Dyrektora, Dyrektora Generalnego, lub członka Biura Przewodniczącego Komitetu. Dyrektor Generalny zajmie się każdym zagadnieniem konfliktu interesów dotyczącym wszystkich innych przedstawicieli kadry zarządzającej Firmy. Korzystanie z majątku Firmy Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za właściwe korzystanie z majątku Firmy, takiego jak informacje, materiały, dostawy, czas w ciągu dnia pracy, własność intelektualna (w tym nasze cenne marki), urządzenia, oprogramowanie, zapasy magazynowe, sprzęt i inny majątek posiadany lub dzierżawiony przez Firmę lub który w inny sposób znajduje się w posiadaniu Firmy. Pracownicy muszą podjąć wszystkie rozsądne kroki, aby zapewnić ochronę majątku Firmy przed kradzieżą, zniszczeniem i innego rodzaju stratą. Na przykład Maxwell, pracownik Firmy Heinz, prowadzi na boku małą firmę zajmującą się handlem nieruchomościami. Czasem się zdarza mu spędzić godzinę lub dwie na omawianiu szczegółów umowy ze swoimi klientami. Używa też firmowej kserokopiarki i faksu w związku z zawieranymi transakcjami. Taki sposób korzystania z zasobów Firmy jest niewłaściwy i w ostateczności może doprowadzić nawet do zwolnienia Maxwella z zajmowanego stanowiska. Korzystanie z majątku Firmy dla celów osobistych bez zgody Firmy jest zabronione. Wszyscy pracownicy muszą chronić majątek Firmy. Kradzież, oszustwo, defraudacja lub sprzeniewierzenie jakichkolwiek dóbr lub aktywów Firmy przez pracownika stanowi poważne naruszenie, w wyniku którego pracownik może zostać zwolniony z pracy. Księgi i zapisy księgowe Firmy oraz uczciwość finansowa Polityka Firmy dotycząca spraw finansowych i innych kieruje się zasadą utrzymania najwyższego poziomu uczciwości finansowej w każdym przypadku. W związku z powyższym pracownicy muszą dokładać wszelkich starań, by: Przestrzegać zapisów niniejszego Kodeksu oraz finansowej i pozafinansowej polityki Firmy; Zapewniać pełne, uczciwe, terminowe, dokładne i zrozumiałe ujawnienie danych finansowych w dokumentach Firmy przedkładanych SEC; Przedkładać dyrektorom Firmy, jej pracownikom, konsultantom i doradcom zajmującym się przygotowywaniem upublicznianych informacji o Firmie danych, które są dokładne, kompletne, obiektywne, dotyczące danego zagadnienia, terminowe i zrozumiałe; Działać w dobrej wierze, odpowiedzialnie i uważnie, kompetentnie i z należytą starannością, bez wypaczania ważnych faktów lub dopuszczania do tego, by na ich niezależne sądy wpływały inne osoby; Zapisywać lub brać udział w dokonywaniu dokładnych zapisów w księgach i rejestrach Firmy Heinz; 13

14 INNOWACJA Właściwie stosować środki kontroli i procedury związane z ujawnianiem informacji o Firmie oraz środki kontroli wewnętrznej i procedury dotyczące raportów finansowych; Przestrzegać wymagań dotyczących powiadamiania w zakresie raportów finansowych zgodnie z polityką finansową pt. Powiadomienia dla potrzeb sporządzania raportów finansowych FAR.19. Komitet ds. Audytów przyjął politykę przyjmowania, zatrzymania i rozpatrywania reklamacji i uwag dotyczących księgowania, kontroli wewnętrznej, i spraw audytowania, która jest dostępna w sieci HeinzWeb. Patrz Przyjmowanie, zatrzymanie i rozpatrywanie reklamacji i uwag dotyczących księgowości, kontroli wewnętrznej audytu CG.09 Zgodnie z tą polityką mają Państwo obowiązek informować o wszelkich problemach, skargach, lub reklamacjach w sprawach objętych tą polityką Wiceprezesa Wykonawczego i Glównego Radcę Prawnego, Wiceprezesa ds. Zarządzania, Zgodności z Przepisami i Etyki, prawnika pracującego w dziale prawnym Firmy, lub Wiceprezesa ds. Audytu lub dowolnego audytora z Działu Audytowego. Ewentualnie mogą Państwo dzwonić na numer gorącej linii Etyki i Przestrzegania Polityki Firmy, podany na stronie 8 powyżej. Na Państwa prośbę Firma rozpatrzy Państwa raport przestrzegając zasady poufności w możliwie najszerszym zakresie, zgodnie z objaśnieniami w tej sprawie podanymi w pełnym zakresie w Polityce Firmy. Mogą Państwo również przekazać swój raport anonimowo. Za żadne raporty przedstawione w dobrej wierze nie będą Państwo karani ani narażeni na szykany. Na przykład, jeżeli ostatniego dnia kwartału obrachunkowego przełożony nakazał Ci zapisać jako sprzedaż pozycje, których klient nie otrzymał i nie otrzyma w najbliższych dniach, będziesz zmuszony odpowiadać przed wewnętrznym audytorem Firmy Heinz lub z Dyrektorem ds. Zgodności za naruszenie firmowej polityki uznawania przychodów. Komitet ds. Audytów przyjął taką zasadę w celu eskalacji poważnych problemów finansowych do poziomu najwyższych szczebli, umożliwiając tym samym ochronę procesu raportowania i zapewniając możliwość przedkładania przejrzystych raportów naszym udziałowcom. Poufność Pracownicy muszą zachować poufność informacji powierzonych im przez Firmę lub jej klientów oraz dostawców, poza przypadkami, w których uzyskają zgodę na ujawnienie lub ujawnienie takie jest nakazane prawem. Przykładowo po pierwszym etapie negocjacji prowadzonych ze sprzedawcą w związku z nową umową dostaw Maria, pracownica firmy Heinz, natknęła się w Sali konferencyjnej na dokumenty oznaczone jako poufne, które wzięła i przekazała kierownikowi firmy Heinz prowadzącemu negocjacje. Czy postąpiła właściwie? Tak. Maria postąpiła słusznie, chroniąc informacje poufne Firmy. Przekazanie dokumentów stosownej osobie było zdecydowanie bardziej odpowiednim posunięciem niż pozostawienie ich w sali konferencyjnej, gdzie mogłyby wpaść w ręce osób niezwiązanych z procesem negocjacyjnym. Bezpieczeństwo Wszystkie zakłady Heinz starają się zapewniać możliwie najbezpieczniejsze miejsca pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i produktów Firmy. Firma ustanowiła politykę i procedury gwarantujące bezpieczeństwo produktów, zakładów i pracowników. Patrz firmowa polityka pt. Bezpieczeństwo zakładów i żywności RM

15 Zarządzanie kryzysowe i przywództwo Heinz wdrożył w swoich oddziałach i zakładach plany dotyczące postępowania w przypadku kryzysu takiego, jak wypadki, klęski żywiołowe lub akty kryminalne. Heinz prowadzi szkolenia dla swojej kadry kierowniczej i innych pracowników dotyczące zapobiegania kryzysom, a w przypadku ich wystąpienia odpowiedniego postępowania. Zarządzanie dokumentami Obszerna polityka Firmy dotycząca zarządzania dokumentami ma zastosowanie do wszystkich dokumentów sporządzonych w formie papierowej, elektronicznej lub dźwiękowej, niezależnie od ich lokalizacji. Każdy pracownik ma obowiązek zadbać, aby wszystkie zapisy, w tym zapisy lub wiadomości elektroniczne lub dźwiękowe były tworzone, zachowywane, zabezpieczane i usuwane w sposób właściwy. Każdy pracownik musi postępować zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony zapisów i nie wolno mu zmieniać, ukrywać ani niszczyć dokumentów lub zapisów będących przedmiotem sporu sądowego lub kontroli rządowej. Patrz firmowa polityka pt. Polityka i wytyczne dotyczące tworzenia, ochrony, zachowywania i ujawniania zapisów L.01 Najważniejsze zasady Firmy Heinz Unikaj konfliktu interesów i ujawniania informacji o sytuacjach wymagających natychmiastowego rozwiązania, jeżeli mogłoby to wywołać faktyczny, potencjalny lub pozorny konflikt. Od dostawców lub potencjalnych dostawców nie przyjmuj usług ani upominków o wartości większej niż symboliczna oraz nie podróżuj i nie korzystaj z rozrywek, które są zbędne lub nie mają związku z działalnością Firmy. Zapytaj sam siebie, czy przyjęcie upominku zobowiązuje lub może zobowiązywać Cię względem osoby, która go wręczyla. Nie korzystaj z własności Firmy do swoich własnych interesów lub celów. Pozycje w księgach i dokumentach Firmy muszą dokładnie i uczciwie odzwierciedlać transakcje i dyspozycje odnośnie aktywów Firmy, a jej publiczne raporty muszą zawierać kompletne i dokładne ujawnione informacje o Firmie. Chroń poufne i zastrzeżone informacje o Firmie, w tym o jej cennych markach. Przestrzegaj polityki zarządzania danymi o Firmie. Jeśli masz jakiekolwiek informacje wewnętrzne, nie kupuj i nie sprzedawaj akcji Firmy Heinz i nie dopuść do tego, by którykolwiek z członków Twojej najbliższej rodziny zamieszkujący z Tobą pod jednym dachem kupował lub sprzedawał akcje firmy Heinz. Nie kupuj i nie sprzedawaj akcji innych firm będących kontrahentami Firmy Heinz, jeśli jesteś w posiadaniu informacji wewnętrznych o tych firmach. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego, czy informacje, które posiadasz są istotne lub niepubliczne, należy zwrócić się do Wiceprezesa Wykonawczego Radcy Prawnego. 15

16 Wykorzystywanie poufnych informacji Zgodnie z Polityką ujawniania i wykorzystywania poufnych informacji CC.03 zabrania się Państwu oraz członkom Państwa najbliższej rodziny zamieszkującej z Wami we wspólnym gospodarstwie domowym kupowania lub sprzedawania akcji Firmy Heinza lub akcji innej spółki, z którą Firma Heinz prowadzi interesy, jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek istotne informacje niepubliczne ( Informacje wewnętrzne ). Wszelki obrót akcjami Firmy Heinz musi być zgodny z procedurami ustalonymi w w/w polityce. Informacje wewnętrzne mogą obejmować wiadomości lub informacje o przejęciach, inwestycjach, nowych powiązaniach biznesowych, wynikach finansowych, ważnych zmianach w zarządzaniu lub inne informacje, które mogą mieć potencjalny wpływ na cenę akcji Firmy Heinz lub innej spółki. Na przykład: Koleżanka z pracy powiedziała mi, że jej znajomy pracujący w firmie będącej dostawcą Firmy Heinz wie, że ów dostawca niedługo ogłosi fakt zawarcia poważnego kontraktu z inną firmą. Myślę, że cena akcji tego dostawcy wzrośnie, w związku z czym chciałabym teraz zakupić te akcje. Czy mogę to zrobić? Nie. Poza kwestiami dotyczącymi obrotu akcjami Firmy Heinz firmowa Polityka Polityką ujawniania i wykorzystywania poufnych informacji zabrania kupna i sprzedaży akcji firm, z którymi Firma Heinz prowadzi interesy, jeżeli posiadają Państwo istotne informacje niepubliczne na temat tychże firm. Ponadto zgodnie z postanowieniami polityki dopóki takie informacje nie są publicznie ujawniane, uważa się je za informacje wewnętrzne i nie powinny być ujawniane przez pracowników żadnej osobie spoza Firmy ani osobom wewnątrz Firmy, które nie mają potrzeby ich znać, ani wykorzystywane w inny sposób dla korzyści pracowników. Obrót akcjami Firmy Heinza w oparciu o informacje wewnętrzne jest niezgodne z prawem i nie tylko szkodliwe dla Firmy, ale także dla publicznych uczestników rynku akcji, którzy obracają akcjami nie mając dostępu do takich informacji. Osoby, które obracają akcjami, wykorzystując informacje wewnętrzne lub przekazują takie informacje innym, podlegają poważnej karze, z karą więzienia włącznie, oraz grozi im zwolnienie z pracy. Zabronione jest ujawnianie mediom, udziałowcom lub innym jednostkom istotnych informacji o Firmie lub o którymkolwiek z jej dostawców lub innych kontrahentów bez wcześniejszej zgody Firmy. Zakaz ten nie dotyczy upoważnionego rzecznika Firmy. POSTĘPOWANIE WOBEC NASZYCH DOSTAWCÓW I KONKURENCJI Każdy pracownik powinien dołożyć wszelkich starań, aby postępować uczciwie wobec klientów, dostawców, konkurencji i pracowników Firmy. Żaden pracownik nie może odnosić nieuczciwych korzyści poprzez manipulację, wprowadzanie w błąd, zastraszanie, dokonywanie oszustw, wykorzystywanie poufnych informacji lub wszelkie inne tego typu zachowania. Dostawcy Nasi dostawcy/kontrahenci oczekują, że Heinz prowadzić będzie swoje operacje w sposób etyczny i odpowiedzialny. Heinz uważa, że przestrzeganie tych wartości jest warunkiem koniecznym do obopólnie korzystnej relacji. Jako część dążenia do wspierania relacji z dostawcami, którzy hołdują podobnym wartościom, Heinz przyjął Zasady Postępowania dla Dostawców, z którymi Firma związana jest umowami. Z zasadami tymi można się zapoznać się w sieci HeinzWeb i na stronach Zasady podkreślają politykę dobrego miejsca pracy zgodnego z miejscowym prawem pracy, a także ze stosownymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. 16

17 Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących dostarczania towarów i usług do Firmy Heinz, w tym: Nie mogą zatrudniać osób, które nie osiągnęły minimalnego wieku dopuszczenia do zatrudnienia określonego przepisami prawa lokalnego. Nie mogą dopuszczać się dyskryminacji na podstawie jakichkolwiek prawnie chronionych okoliczności lub cech. Muszą przestrzegać stosownych praw z zakresu ochrony środowiska. Konkurencja Muszą zapewniać swoim pracownikom warunki pracy zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka antytrustowa/uczciwa konkurencja Polityka antytrustowa Firmy Heinz wymaga, aby wszyscy pracownicy Firmy na całym świecie przestrzegali odpowiednio: amerykańskich przepisów antytrustowych oraz przepisów dotyczących konkurencji, obowiązujących w każdym kraju, w którym firma Heinz prowadzi interesy. Żaden pracownik firmy Heinz nie może zawierać umów ani porozumień odnośnie ceny z żadną firmą konkurencyjną ani podejmować dyskusji na temat przeszłych, obecnych lub przyszłych cen lub programów promocyjnych, lub warunków sprzedaży. Przykład: Przy okazji ostatniego spotkania stowarzyszenia handlowego jadłem lunch z kierownikami dwóch firm konkurencyjnych. Rozmowa zeszła nagle na temat konieczności podniesienia cen niektórych produktów w celu pokrycia rosnących kosztów składników. Pamiętam, że ktoś mnie kiedyś przestrzegał przed tego typu rozmowami, ale w tym przypadku wszystko wydarzyło się na tyle szybko, że zupełnie o tym zapomniałem. Czy dopuściłem się naruszenia przepisów? Rzeczywiście mogło dojść do takiego naruszenia. Tego typu rozmowy należy natychmiast ucinać, a w razie konieczności nawet opuścić rozmówców. Proszę skontaktować się z działem Prawnym, opisać zaistniałą sytuację i poprosić o poradę. Najważniejsze zasady Firmy Heinz Postępuj uczciwie z dostawcami i firmami konkurencyjnymi Firmy oraz nie manipuluj, nie wprowadzaj w błąd ani nie stosuj nieuczciwych praktyk w interesach. Współpracuj z dostawcami, którzy przestrzegają wszystkich stosownych praw i przepisów w zakresie dostarczanych towarów i usług do Heinz, zgodnie z Zasadami Postępowania dla Dostawców. Nie podejmuj rozmów z żadną firmą konkurencyjną odnośnie cen, rynków, programów promocyjnych czy warunków sprzedaży. Obowiązują również inne przepisy z zakresu zastrzeżeń dotyczących obrotu lub naruszeń siły rynkowej lub dominacji. Wszelkie pytania dotyczące tych zagadnień należy kierować do Działu Prawnego. Z każdym pracownikiem lub pracownikami firmy Heinz, co do których zostanie stwierdzone, że uczestniczyli w ustalaniu ceny, zostanie rozwiązany stosunek pracy oraz może być wobec nich zastosowana kara więzienia i nałożone wysokie kary, które będą musieli pokryć z własnych środków. Tego typu postępowanie naraża Firmę na wysokie kary i odszkodowania finansowe. Pracownicy, którzy mają pytania dotyczące implikacji wynikających z prawa antytrustowego lub z przepisów dotyczących konkurencji w związku z zamierzonymi działaniami w tym zakresie powinni skonsultować się z Działem Prawnym Firmy przed podjęciem takich działań. 17

18 POSTĘPOWANIE WOBEC SPOŁECZNOŚCI Społeczności, wśród których prowadzimy działalność Firma Heinz dokłada wszelkich starań, aby być odpowiedzialnym członkiem społeczności. Staramy się podnosić jakość życia wszystkich ludzi poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zdrowia i odpowiedzialności społecznej. Firma Heinz prowadzi działalność dobroczynną oraz finansuje programy, które mogą w pozytywny sposób wpłynąć na otoczenie. Nasza polityka zakłada zgodność z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w miejscach, w których prowadzimy działalność. Co więcej, przywiązujemy ogromną wagę do działań charytatywnych na rzecz społeczności, w których funkcjonujemy. W związku z tym, że subwencje przekazywane przez naszą Firmę na rzecz społeczności mogą podlegać przepisom prawa USA, w tym Ustawie Patriotycznej, przed przekazaniem jakiejkolwiek darowizny prosimy o kontakt z Działem Prawnym lub fundacją H. J. Heinz Company Foundation. Środowisko Firma Heinz zobowiązuje się podejmować zrównoważone działania mające na celu ochronę zasobów naturalnych ograniczenie wpływu procesu przetwórstwa żywności na środowisko. W ramach globalnej inicjatywy środowiskowej ogłoszonej w 2008 roku Firma Heinz dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, odpady stałe, zużycie wody i energii o 20%. Prowadzimy również działania skoncentrowane na wprowadzeniu lub ulepszeniu zrównoważonych praktyk w każdym aspekcie naszej działalności. Każdy oddział Firmy zobowiązany jest ustanowić i wdrożyć System Zarządzania Środowiskiem w oparciu o instrukcje Firmy. Za pośrednictwem fundacji H. J. Heinz Company nasza Firma finansuje Heinz Micronutrient Program [Mikroskładniki odżywcze Program Firmy Heinz], którego celem jest walka z anemią wywołaną niedoborem żelaza oraz z niedożywieniem dzieci z całego świata poprzez dostarczanie darmowych mikroskładników odżywczych 18

19 Łapownictwo i korupcja EFEKTY FCPA i kontakty z urzędnikami publicznymi Firma Heinz posiada surową politykę wobec łapownictwa i korupcji, które są zabronione zgodnie z amerykańską ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych i podobnymi przepisami prawa w innych jurysdykcjach. Jeśli nie jest to dozwolone prawem, Firma Heinz nie będzie płacić, ponosić wydatków reprezentacyjnych ani dawać podarunków ani żadnych przedmiotów wartościowych bezpośrednio lub pośrednio urzędnikom rządowym w celu wywarcia na nich wpływu w związku z wykonaniem lub niewykonaniem obowiązków lub skłonienia ich do wykorzystania swoich wpływów lub zabezpieczenia niewłaściwych korzyści w związku z pozyskaniem lub utrzymaniem jakichkolwiek interesów dla Firmy. Patrz firmowa polityka pt. Prowadzenie interesów normy etyczne i prawne CC.01. Przykład: Omawiam z urzędnikiem państwowym kwestię wprowadzenia na rynek produktów marki Heinz. Osoba ta nalega, aby Firma wynajęła firmę konsultingową jego brata. Co powinienem zrobić? Potraktuj żądania urzędnika jako ostrzeżenie. Zachowując dużą ostrożność, sprawdź, czy nie masz do czynienia z przypadkiem przekupstwa urzędnika państwowego. Skontaktuj się natychmiast z Działem Prawnym i zasięgnij informacji na temat działań mogących naruszać przepisy amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych. Działalność polityczna Firma Heinz szanuje prawa poszczególnych pracowników do angażowania się w działalność polityczną, jednak Pracownik nie ma prawa korzystać bezpośrednio lub pośrednio z żadnych środków finansowych czy zasobów Firmy albo z czasu przeznaczonego na pracę dla Firmy w celu prowadzenia takiej działalności politycznej. Dotacje na działalność polityczną w zakresie dozwolonym przepisami prawa miejscowego korzystanie z wszelkich środków finansowych, obiektów czy usług Firmy w celu wsparcia procesów demokratycznych w jakimkolwiek kraju musi być wcześniej skonsultowane z wyższym kierownictwem (oraz Zarządem Firmy Heinz) Najważniejsze zasady Firmy Heinz Wszyscy pracownicy muszą postępować zgodnie z instrukcjami Firmy dotyczącymi zarządzania środowiskiem. Nie przekazuj urzędnikom państwowym pieniędzy ani wartościowych przedmiotów, które mogłyby wpłynąć na ich decyzje. 19

20 UCZCIWOŚĆ Wnioski o odstąpienie od postanowień Kodeksu Postępowania należy składać na piśmie do Dyrektora ds. Przestrzegania Przepisów odpowiednio wcześniej w stosunku do rozpoczęcia proponowanego działania. Wnioski takie muszą być zatwierdzone lub odrzucone przez Komitet ds. Ładu Korporacyjnego po rozpatrzeniu i uwzględnieniu pisemnej rekomendacji Wiceprezesa Wykonawczego Radcy Prawnego. Odstąpienia od pewnych części Kodeksu Postępowania przez kadrę zarządzającą i dyrektorów muszą niezwłocznie zostać ujawnione zgodnie z zasadami SEC i/lub standardów notowań Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W zależności od okoliczności, ujawnienie takie może być szkodliwe dla Firmy oraz dla członka kadry zarządzającej lub dyrektora, który takiego odstąpienia dokonał, zwłaszcza w przypadku wcześniejszego nie powiadomienia Firmy o postępowaniu lub okolicznościach, które mogłyby stworzyć potrzebę takiego odstąpienia. Istotne poprawki do pewnych części tej polityki dotyczące postępowania, wniesione przez Dyrektora Generalnego i dyrektorów finansowych Firmy, będą musiały być również ujawnione zgodnie z zasadami i przepisami SEC lub stosownymi standardami dla notowań giełdowych. Heinz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Kodeksu, swojej polityki, instrukcji i związanych z nimi procedur w każdym czasie. Żadna część niniejszego Kodeksu Postępowania nie nakłada na pracowników jakiegokolwiek prawa dotyczącego kontynuacji jego zatrudnienia ani nie stanowi umowy o pracę ani też nie wpływa w żaden sposób na prawo danego pracownika lub prawo Firmy do rozwiązania umowy o pracę z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, za wymówieniem lub bez wymówienia. Przytoczone zdanie podlega warunkom pisemnej umowy o pracę, jaką pracownik może zawrzeć z Firmą i która jest podpisana przez pracownika i upoważnionego przedstawiciela Firmy oraz podlega wymogom stosownego prawa oraz polityce Firmy odnośnie niestosowania działań odwetowych w związku z przekazaniem Firmie przez pracownika raportu sporządzonego w dobrej wierze na temat faktycznego lub podejrzewanego naruszenia prawa lub polityki Firmy tj. na przykład niniejszego Kodeksu Postępowania. 20

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

HEINZ. Światowy. Kodeks Postępowania

HEINZ. Światowy. Kodeks Postępowania HEINZ Światowy Kodeks Postępowania Kodeks postępowania SIEDZIBA ŚWIATOWA 600 Grant Street Pittsburgh, Pennsylvania15219-2857 William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do: Pracowników

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006)

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Kodeks Etyki Telekomunikacji Polskiej (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Szanowni Państwo, Zaufanie jest niezbędnym elementem w relacjach firmy z otoczeniem i budowaniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A.

ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin SA, celem zapewnienia prawidłowego obchodzenia się z Informacjami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki Konieczność przyjęcia szczegółowych zasad

Zasady ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki Konieczność przyjęcia szczegółowych zasad Zasady ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki DO: OD: DATA: Wszystkich pracowników, członków kadry kierowniczej i rady nadzorczej Stanley A. Rabin 20 maja 2002

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint)

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) Zgłaszanie nieprawidłowości informacje ogólne Zgłaszanie nieprawidłowości bezpieczeństwo Poufność i ochrona danych O telefonie zaufania ds.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. w Świdnicy A. PREAMBUŁA Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. (zwana dalej firmą lub

Bardziej szczegółowo

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego;

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego; KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO W SPÓŁCE DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WSTEP Podstawą, na której opiera się praca audytora wewnętrznego jest zaufanie do przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE Opracował: AUDYTOR WEWNĘTRZNY Agnieszka Londzin /podpis na oryginale/ Zatwierdził: BURMISTRZ Grzegorz Nowosielski /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia 16.07 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W WADOWICACH Wadowice 2009 W S T Ę P Celem Kodeksu jest promowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Banku Spółdzielczego w Legnicy

Kodeks etyki. Banku Spółdzielczego w Legnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Kodeks etyki Banku Spółdzielczego w Legnicy Marzec, 2013 SPIS TREŚCI Preambuła... 3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 4 Rozdział 2. Zgodność z prawem i zasadami... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo