październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3"

Transkrypt

1 październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

2 2 W NUMERZE Strona 3-4 Wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Strona 5 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości XX sesja Rady Gminy Izabelin Strona 6 Uroczystość na cmentarzu w Palmirach Strona 7 7 gminne zawody pożarnicze Strona 8-9 Szkoła bez przemocy Projekty unijne w SP w Izabelinie Strona 11 Z wizytą z gminie Mickuny Targi pracy Strona Jesienny Piknik Rodzinny Wieczory z kulturami świata Wielobarwna Rosja Strona 15 Technologiczne szczyty w zasięgu ręki Strona 16 Projekt filmowy Polskie przysłowia w kadrze Strona Zwiastuny imprez Strona Ogłoszenia i reklamy Okładka: Wójt Gminy Izabelin - W.Malarowski, Skarbnik Gminy Izabelin - M.Wojtachnio oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego W. Raboszuk - Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Izabelin. O prostą pamięć wołam dziś do ciebie nie da się przeliczyć na giełdowe akcje Dumy i Honoru Wiary i Miłości krzyży rozrzuconych przy drogach do Polski i ceny rozwłóczonych po historii kości a gdy cię zapytają o to kto ty jesteś..? ci co twoje serce jak psa tresowali popatrz za siebie w tysiąc lat Historii duma i pamięć może cię ocali posłuchaj szumu naszych polskich skrzydeł niech opowiedzą ci o orlim trudzie tym spod Kircholmu Wiednia czy Chocimia sławie i Bogu Ojczyźnie i cudzie o zniewoleniu i dramacie powstań i o tęsknocie bolesnej jak rana i o wolności cudzej oraz naszej i o chichocie podłego tyrana i o Nadziei która szła o kulach do Matki Polski przez śnieżne gułagi i przez brzozowe lasy pod Katyniem i przez śmiertelne wyznanie odwagi o prostą pamięć wołam dziś do ciebie i o uczciwość serca i sumienia byś dług co niesiesz w krwi Twych Ojców oddał jak Tobie przeszłe pokolenia Kazimierz Józef Węgrzyn Psałterz Narodu Polskiego Listy do Sàsiada lokalny miesi cznik bezpłatny Adres redakcji: Izabelin, ul. Matejki 21, tel , fax /15 Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak, Beata Jagodziƒska, Karolina Dubaniewicz korekta. Redakcja nie odpowiada za treêçêç reklam i ogłoszeƒ; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treêciach. Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibà w Krakowie. Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do koƒca ka dego miesiàca. Numer konta: PKO BP S.A II O/W-wa Skład/druk: PROPRINT US UGI POLIGRAFICZNE, Piaseczno, ul. Armii Krajowej 2, tel /31

3 forum krajowym. Jesteśmy w Polsce podziwiani za to, że jako pierwsi wdrożyliśmy tak trudną ustawę. Nasi pracownicy doradzali już prawie stu gminom jak zorganizować taki system, wystąpili też z prezentacją na Zgromadzeniu Ogólnym Gmin Wiejskich RP. Podziękowania za sprawne wdrożenie systemu należą się również naszym mieszkańcom. Bez ich świadomości ekologicznej, aktywnego uczestnictwa i współpracy, a także zaufania, jakim nas obdarzyli, nic by się nie udało. Rzeczywiście to się udało, a co z kanalizacją? Tu też nie czekamy z bronią u nogi. Od 2011 r. rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków Mokre Łąki. Powstaje druga linia technologiczna, nowy reaktor. To ogromna inwestycja, której zakończenie planowane jest na grudzień tego roku. Rozbudowa oczyszczalni zwiększy jej przepustowość z 850 m3 do 2200 m3 na dobę. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą, to stary reaktor zostanie zmodernizowany jeszcze w tym roku. Jeżeli nie, prace zakończą się w pierwszej połowie 2013 r. Obiekt zostanie też zaopatrzony w instalacje chroniące oczyszczalnię na wypadek powodzi. Rozbudowana oczyszczalnia pozwala WYWIAD 3 Dlaczego musimy? Już parę razy mówiłem o tym, że w 2008r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu pn. Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Izabelin. Wniosek ten przechodził różne koleje losu. W dwóch konkursach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, znalazł się na liście rezerwowej, ale z minimalnymi szansami na realizację. Jedyną szansą na uzyskanie dofinansowania było umieszczenie go na liście projektów kluczowych województwa mazowieckiego. Starania o to zakończyły się sukcesem pod koniec 2011 r. Nie było łatwo, ale we wrześniu br. podpisałem wreszcie umowę o dofinansowanie naszego projektu. Obok mojego podpisu na dokumencie tym widnieją podpisy Krzysztofa Strzałkowskiego wicemarszałka województwa mazowieckiego i Wiesława Raboszuka członka zarządu województwa mazowieckiego. Po latach starań sprawy nabrały tempa. W harmonogramie jest założone zakończenie inwestycji w 2013 r., a zatem musimy w tym terminie to zadanie zrealizować pod groźbą utraty części dofinansowania. W jakiej wysokości jest to dofinansowanie i co z wkładem własnym gminy? Dofinansowanie, jakie udało nam się pozyskać na rozbudowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, to zł. Ogólna kwota wynikająca z realizacji całego zadania przewidzianego w projekcie to zł. Nie skończył się jeszcze w naszej gminie czas na wielkie budowanie wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Witoldem Malarowskim Panie Wójcie. Dobiega właśnie połowy kadencja władz samorządowych. Czy pamięta Pan jeszcze swoje obietnice wyborcze? Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam, a także jestem przekonany, że do końca kadencji zrealizujemy wszystkie moje obietnice wyborcze, czyli cały program Forum Samorządowego Gmin, który ogłaszaliśmy przed wyborami na tę kadencję. Moment, gdy znaleźliśmy się na półmetku jest dobrą okazją, by dokonać pewnego podsumowania. Zacznę jednak od zwrócenia uwagi na fakt, że realizacja każdego programu jest zależna od możliwości finansowych gminy i powiatu, a także od funduszy zewnętrznych. A przecież kryzys dotyka nie tylko południe Europy, ale także i Polskę. Proszę spojrzeć na dochody naszej gminy. Od kilku lat praktycznie nie rosną. Dodatkowo ustawodawca przydziela gminom kolejne zadania do realizacji, nie przekazując odpowiednich funduszy. Gdyby nie środki unijne wiele samorządowych budżetów dawno świeciłoby już pustkami. W ramach inicjatywy samorządów powstał projekt ustawy o zmianach w dochodach naszych budżetów. Podejmujemy w ten sposób starania o wzrost udziału gmin, miast, powiatów i województw w dochodach z podatku od osób fizycznych (PIT), a także o stworzenie nowego źródła dochodów, jakim może być subwencja ekologiczna dla gmin, które mają na swoim terenie obszary chronione. Pod koniec września złożyliśmy ten projekt w Sejmie z ponad 208 tysiącami popierających go podpisów. Przejdźmy do obietnic wyborczych. Co z kanalizacją, drogami, odwodnieniami? Co się udało zrealizować? Może po kolei. Mimo regresu w finansach udało się nam naprawdę wiele osiągnąć. Po pierwsze jako jedyna gmina w Polsce wprowadziliśmy nowy, kompleksowy system zbiórki odpadów, zgodny z zasadami nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. System działa dobrze, pół roku od wejścia w życie obsługuje 98% gminnych gospodarstw. To nam się naprawdę udało! Podziękowania za to należą się pracownikom naszej gminy. Ich praca została doceniona również na nam na dalsze plany. Ogłosiliśmy właśnie przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w Hornówku, Izabelinie C i Truskawiu-Helenówku. Przetarg zakłada możliwość składania ofert częściowych, co w praktyce oznacza, że możemy wybrać do realizacji tego zadania (właściwie tych zadań) maksymalnie trzech wykonawców. Dzięki temu możemy uzyskać korzystniejsze oferty od wykonawców, gdyż mniejsze firmy też będą mogły ubiegać się o te zlecenia. Musimy to wielkie przedsięwzięcie zakończyć w 2013 r. Od początku zakładaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości około 60% poniesionych kosztów reszta to wkład własny gminy. Skąd zatem będzie ponad 10 mln zł wkładu własnego? Praktycznie wkład ten już został przez gminę wniesiony, bowiem sami ze swoich środków realizowaliśmy to, co w tym zakresie zostało zbudowane. A więc dzięki dotacji z funduszy unijnych otrzymujemy zwrot środków, które wydaliśmy wcześniej, to jest w latach , na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków. To znacząco poprawi kondycję finansową naszej gminy, bowiem zwrot poniesionych nakładów oznacza uwolnienie znacznych środków na inne ważne zadania. Dwa najbliższe lata to czas dużych inwestycji w gminie Izabelin, ale mamy na nie zabezpieczone środki finansowe. cd. na str. 4

4 4 WYWIAD To brzmi optymistycznie. A co z przyłączami? Tak jak powiedziałem, mamy dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych w 60%, a złożony wniosek obejmuje budowę kanalizacji wraz z przyłączami. Oznacza to, że dofinansowana jest także część kosztów budowy przyłączy. I chociaż nie ulega wątpliwości, że dla mieszkańca, który otrzyma możliwość przyłączenia się do kanalizacji w 2013 roku oznaczać to będzie mniejszy wydatek, niż musiałby ponieść, gdyby tego dofinansowania nie było, to jednak kwestię tę dopiero szczegółowo opracowujemy. Wchodzą tu w grę dosyć skomplikowane przepisy polskiego prawa i najlepiej by było, gdyby parlament poprawił wreszcie ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ale tak czy tak konkretne propozycje udziału mieszkańców w tym przedsięwzięciu przedstawię najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na pewno będzie taniej. Czy przyznanie naszej gminie dofinansowania z funduszy unijnych stworzy możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców? Niestety nie. Dofinansowany projekt zakłada wykonanie kanalizacji w całym Izabelinie C oraz Truskawiu-Helenówku. Hornówek zostanie przyłączony do kanalizacji w dwóch trzecich od ul. Szczerej do Sadowej z ul. Bajkową i Skrajną oraz wszystkimi ulicami Poprzecznymi po stronie południowej ulicy Kurowskiego. Pozostałą część Hornówka planujemy zrealizować w oparciu o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, praktycznie w tym samym czasie. Nasz wniosek do PROW-u również obejmuje dofinansowanie budowy przyłączy, a zatem koszt poniesiony przez mieszkańca na budowę przyłącza będzie tu taki sam jak w przypadku zadania o którego finansowaniu mówiłem wyżej. Mamy jeszcze kilka małych uliczek w Laskach i Izabelinie B, w których kanalizację zamierzamy budować ze środków własnych. W budżecie na 2013 r. przewidujemy również pieniądze na projekt techniczny sieci kanalizacyjnej Sierakowa. Realizację tego zadania przewidujemy na 2014 r. W tym czasie planujemy tez przyłączenie do kanalizacji ulicy Północnej w Truskawiu. Inwestycje kanalizacyjne idą zatem pełną parą. Czy na kontynuację mogą liczyć także inwestycje dotyczące odwodnienia tych obszarów gminy, które w największym stopniu nękane są podtopieniami w przypadku dużych opadów atmosferycznych? Będę wnioskował do Rady Gminy, aby w budżecie na rok 2013 przewidzieć na ten cel kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln zł. Projekty techniczne kolejnych etapów odwodnień będą gotowe na początku roku, tak aby z realizacją inwestycji można było ruszyć już wiosną, jak tylko na to pozwolą warunki pogodowe i wysokość wód gruntowych. Intensywnie poszukujemy dodatkowych pieniędzy na zrealizowanie jak najszerszego zakresu zaprojektowanych prac. Wiem, że parlament pracuje obecnie nad ustawą, która ma przekazać gminom odpowiedzialność za konserwację cieków wodnych i rowów odwadniających i, być może, środki na ten cel. Nie wiem w jakim stopniu, i czy w ogóle, nowe rozwiązania pomogą nam rozwiązać te problemy, pukamy więc w poszukiwaniu wsparcia do wszystkich dostępnych drzwi. Na bieżąco będę informował mieszkańców, gdyby otworzyły się w tych sprawach nowe możliwości. A co z drogami w gminie? Ze starostą podjęliśmy wspólną inicjatywę przebudowy fragmentu ulicy 3 Maja, która jak wiadomo jest drogą powiatową. Chcemy zmodernizować jej odcinek od ul. Sienkiewicza do kościoła w Izabelinie. Warunkiem realizacji tej inwestycji jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 30 lub 50% z Krajowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Przewidywany jest finansowy 50% udział gminy w tej części kosztów, które miałby na tę modernizację ponieść powiat. W ramach naszego udziału finansowego w tej inwestycji zaproponowaliśmy, by przy okazji modernizacji drogi stworzyć przyjazną przestrzeń publiczną na jej poboczach, to znaczy parkingi publiczne, gdzie się da, oraz trawniki i wygodniejsze chodniki. Do tego samego programu zgłosiliśmy również projekt przebudowy ul. Tetmajera od ul. 3 Maja do Chodkiewicza, ale wkład własny w budowę tej ulicy poniesie gmina samodzielnie. Zamierzamy również gruntownie odświeżyć przystanki i wymienić wiaty autobusowe. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa w gminie i zapobieganiu aktom wandalizmu planujemy w 2013 r. wprowadzić monitoring miejsc publicznych. Nie da się przy każdej wiacie autobusowej ani na każdym placu zabaw postawić policjanta, a roczne straty wynikające z napraw to kilkadziesiąt tysięcy zł. Czy zakończenie rozbudowy szkoły w Hornówku oznacza, że proces inwestowania w oświatę gminną także został zakończony? Niezupełnie. Przy szkole w Izabelinie powstaną jeszcze nowe boiska. Mamy już projekt techniczny boiska z bieżnią oraz boisk do siatkówki i koszykówki. W zimę jedno z boisk będziemy zamieniać w lodowisko. Do rangi ważnego problemu urosło parkowanie przy szkole. Czy można coś w tej sprawie zrobić? Rozumiem, że chodzi o szkołę przy ul. Wojska Polskiego, tę do której chodzą dzieci z klas I-III. To prawda, że jest duży kłopot z zaparkowaniem w okolicy szkoły, do której w ciągu dwudziestu kilku minut około godziny ósmej rano kilkaset dzieci jest dowożonych samochodem. Na pewno nie da się zrobić cudów, ale we współpracy z radnymi gminy problem ten postaramy się rozwiązać poprzez dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tak, by znalazło się miejsce na dodatkowy parking. Chcemy to załatwić najpóźniej do lata przyszłego roku, aby w nowym roku szkolnym rodzice zauważyli istotną poprawę. Wiem, że został sporządzony audyt dotyczący potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszej gminy. Jakie będą dalsze losy tego opracowania? Rzeczywiście, zleciliśmy takie opracowanie. Będzie ono przedstawione w pierwszej kolejności radnym, a następnie omówione ze środowiskim lekarskim. Przewiduję, że w lutym przyszłego roku zorganizujemy na ten temat debatę publiczną i mam nadzieję, że wyniknie z niej konkretny program rozwoju służby zdrowia w naszej gminie. Czyli, reasumując, zgodnie z Pana hasłem wyborczym róbmy swoje, czy tak? No tak, róbmy swoje. Oczywistym jest, że realizacja naszych planów w niektórych przypadkach jest uwarunkowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych, ale trzeba jednak być optymistą. Jeszcze niedawno mało kto dawał nam jakiekolwiek szanse na pozytywne załatwienie wniosku kanalizacyjnego. Nie w moim charakterze jednak leży poddawanie się: uporczywe starania, podparte dobrą reputacją naszej gminy, która naprawdę w wielu decyzyjnych kręgach cieszy się opinią gminy dobrze zarządzanej, a także ogromna pomoc ludzi, którym dobro gminy leży na sercu, dało efekt. Niemożliwe stało się możliwym i w związku z tym przed nami wielkie budowanie. Proszę mieszkańców o wyrozumiałość, gdy wynikną z tego powodu utrudnienia w ruchu i inne niedogodności. Dziękuję za rozmowę. Agnieszka Skwara

5 Z YCIA GMINY 5 XX sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 26 września 2012 r. Obrady rozpoczął Jerzy Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Izabelin. Stwierdził obecność quorum. Radni przyjęli bez uwag porządek obrad oraz protokoły z XVIII i XIX Sesji RGI. Przewodniczący Komisji RGI zdali relację z prac między sesjami. Radni, pracując w Komisjach, omówili m.in. następujące tematy: przetarg na wywóz nieczystości stałych, plan zagospodarowania przestrzennego Lasek, stan budżetu gminy Izabelin i pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. INFORMACJA O PRACY URZĘDU GMINY I WÓJTA MIĘDZY SESJAMI Wójt zdał relację radnym z odbytych spotkań i uroczystości, podczas których reprezentował naszą gminę (m.in. uroczystości patriotyczno-religijne w Truskawiu, Laskach, Józefowie, przy pomniku Jerzyków i w Palmirach). Wójt odbył spotkanie z przedstawicielami PGE, które zapoczątkowało rozmowy na temat budowy rejonowego centrum zasilania na naszym terenie. Z uwagi na zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną w naszym rejonie taka inwestycja będzie w przyszłości niezbędna. Zebrani wysłuchali informacji na temat podejmowanych przez wójta starań o wpisanie ul. Janickiego w długofalowy plan finansowy Strategię woj. mazowieckiego na lata Przebudowa ul. 3 Maja Wójt odbył spotkanie ze starostą naszego powiatu. Owocem tych rozmów będzie złożenie wniosku o przebudowę ul. 3 Maja na odcinku od ul. Sienkiewicza do Fedorowicza (możliwe, że uda się poszerzyć zakres planowanych prac). Inwestycja będzie zrealizowana do końca 2013 r., jeżeli uda nam się pozyskać na nią finansowanie z tzw. Schetynówek. Na pytanie radnego T. Urbańskiego wójt doprecyzował, że skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza jest w planach tej inwestycji. Debaty Wójt podzielił się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami na temat debaty dotyczącej XX sesja Rady Gminy Izabelin propozycji rozwiązań komunikacyjnych, która odbyła się 15 września w naszej gminie. Inicjatorzy tego spotkania sugerowali, że być może dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym dla naszej gminy byłoby połączenie tramwajowe z Warszawą, zaniechanie budowy drugiego wyjazdu z gminy (ul. Janickiego) i oparcie całego ruchu komunikacji samochodami osobowymi o ul. Arkuszową jak to się odbywa obecnie. Wójt miał odmienne zdanie, ale uważał że warto pochylić się nad innymi tematami poruszanymi podczas tej debaty tworzeniem miejsc parkingowych dla samochodów (np. przy szkołach) oraz miejsc postojowych dla rowerów z zadaszeniem. Wójt zapowiedział kolejną debatę tym razem poruszającą tematy zdrowia. Powstał już audyt zdrowotny naszej społeczności, który może być podstawą do dyskusji na temat przyszłości służby zdrowia w gminie Izabelin. Radni dowiedzieli się też o trwającej od lat debacie, która była kontynuowana podczas Samorządowego Kongresu Oświaty w Warszawie, na temat finansowania oświaty i zmian w Karcie Nauczyciela. Plotka o 100 mandatach wystawionych pod szkołą Wójt skomentował sytuację, jaka miała miejsce przy szkole w Hornówku. Zdementował plotkę o tym, że policja wystawiła tam ok. 100 mandatów. W rzeczywistości, od początku roku szkolnego wystawiono w tej okolicy 3 mandaty. Poinformował zebranych, że działania reorganizujące ruch w tej okolicy oraz starania o wybudowanie tam większego parkingu są w toku. Trudność polega na szczupłości miejsca, którym gmina może dysponować. 17 milionów zł dla gminy Izabelin Na zakończenie wójt poinformował zebranych o pozyskaniu finansowania zewnętrznego z funduszy unijnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków i innych inwestycji wod-kan w gminie Izabelin. Kilkuletnie starania, godziny spotkań, wiele rozmów zaowocowały. Dostaniemy ponad 17 mln zł z funduszy unijnych. Informacja ta nie wstrzymuje starań Urzędu GI o pozyskanie kolejnego finansowania inwestycji wodkan. w naszej gminie z PROW. UCHWAŁY RADY GMINY IZABELIN Skarbnik Gminy Izabelin zrelacjonowała uchwały dotyczące zmian: uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Izabelin na lata oraz uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Izabelin. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Po dyskusji i wysłuchaniu przybyłych na Sesję mieszkańców Lasek, Radni przyjęli (12 głosami za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część C. Radni przyjęli jednogłośnie plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi znajdującymi się w gminie Izabelin. Wprowadzili obowiązkowe kontrole tych miejsc 4 x w roku. Jednogłośnie przyjęto też Uchwałę zmieniającą zapis Uchwały XLII/374/10 z 2010 r., dotyczący godzin pracy pracowników szkoły. Radni jednogłośnie przyjęli też Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Izabelin. SPRAWY RÓŻNE, ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI Wójt w odpowiedzi na pytanie radnej E. Grohman wyjaśnił, że prace nad zmianą Studium Gminy Izabelin są w toku i zostaną przedstawione Radzie jeszcze w tym roku. Poinformował też o planowanych w najbliższym czasie wyjazdach na zaproszenie gmin partnerskich. Rozmawiano o planach: oświetlenia ul. Leśnej, przebudowy ul. Młodzieżowej i liniach autobusowych. XXI sesja Rady Gminy Izabelin odbędzie się 24 października 2012 r. (środa) o godz Rozpocznie się od zwiedzenia rozbudowywanej oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu. Sesja stacjonarna odbędzie się, jak zwykle, w sali konferencyjnej Centrum Kultury Izabelin po powrocie z oczyszczalni. Agnieszka Skwara Konkurs na zastępcę kierownika SPZOZ w Izabelinie ul. Tetmajera 3A, Izabelin Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać: 1) tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty 2) tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny 3) co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie 4) prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja Izabelin do dnia r. Z materiałami informacyjnymi dotyczącymi stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego podmiotu leczniczego można zapoznać się u kierownika SPZOZ w Izabelinie. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: r. Dodatkowe informacje: oraz

6 6 Z YCIA GMINY Uroczystość patriotyczno-religijna na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach 14 września 2012 r. w święto Podwyższenia Krzyża na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach odbyła się doroczna uroczystość patriotyczno-religijna w intencji Polaków poległych i pomordowanych w Puszczy Kampinoskiej podczas II Wojny Światowej. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Św. odprawioną w intencji poległych przez Prymasa Polski JE ks. Kardynała Józefa Glempa Seniora. W homilii Prymas przypomniał zebranym bohaterstwo walczących o wolną i niepodległą Polskę oraz ich męczeńską śmierć. Wzruszającym momentem uroczystości był Apel Poległych, po którym oddano salwę honorową. Delegacje złożyły wieńce na grobach pomordowanych. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele: Parlamentu RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Dowództwa Garnizonu Warszawa, władz samorządowych regionu i Warszawy, KPN, WAT. Przy ołtarzu ustawiono poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkolnych i harcerskich, między innymi poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Izabelinie. Obecny był Witold Malarowski wójt gminy Izabelin oraz reprezentacja naszej szkoły z dyrektorem Antonim Zychem na czele. Cmentarz-Mauzoleum Palmiry to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 tysięcy Polaków, zamordowanych przez niemieckich najeźdźców w czasie II wojny światowej, w okresie "Maluchy w Laskach" nowy żłobek 1 października 2012 r., w Laskach przy ul. 3 Maja 38, rozpoczął działalność nowy żłobek. Przyjmowane są tu dzieci od 6 miesiąca życia. W kamieniu, znajdującym się przy wejściu na Cmentarz, wyryto sentencję: Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Agnieszka Skwara Foto: Grzegorz Psuja ARTYKUŁ SPONSOROWANY Żłobek znajduje się naprzeciwko Kościoła w Laskach, w parterowym domku z osobnym wyjściem na plac zabaw. Dzieci przebywają tu w przestronnych salach zabaw, mogą też odpocząć w przytulnej sypialni. Do dyspozycji rodziców jest parking. Teren jest bezpieczny, ogrodzony, z zamykaną furtką. W żłobku na dzieci czekają przemiłe opiekunki, które mają przygotowanie wczesno-przedszkolne. Szczególnie dużą wagę przykłada się tu do budowania ciepłego, pogodnego nastroju, w którym maluchy dobrze się czują. Dzięki temu czas spędzony z dala od rodziców mija im miło i szybko. Bardzo się cieszę, że takie miejsce powstało w naszej gminie. Sama jestem młodą mamą i kiedy przyszedł czas powrotu do pracy borykałam się z problemem, co zrobić z moimi synkami. Miejsce to jest kolorowe, jasne i co najważniejsze bezpieczne, tu dzieci mogą poczuć się jak w domu mówi Maria Buława, mieszkanka Izabelina. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej żłobka: oraz pod numerem tel Magdalena Uhma Uczymy najmłodszych dbałości o środowisko W Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. Wojska Polskiego 5 odbywa się zbiórka makulatury, baterii, plastikowych nakrętek od butelek oraz zużytych telefonów komórkowych. Baterie i korki można wrzucać do pojemników usytuowanych w holu głównym. Makulaturę przewiązaną sznurkiem (bez opakowań foliowych) zostawiamy również w holu głównym. Natomiast telefony komórkowe w szkolnym sekretariacie. Zachęcamy do zbiórki tych wszystkich surowców, gdyż w ten sposób chronimy środowisko naturalne, pomagamy ludziom w potrzebie oraz zbieramy punkty, które są wymieniane na pomoce dydaktyczne. Barbara Szummer wicedyrektor szkoły podstawowej ds. kształcenia zintegrowanego

7 Z YCIA GMINY 7 Siódme Międzygminne Zawody Pożarnicze Biegną strażacy, rzucają liny, Tymi linami ciągną drabiny, Włażą do góry, pną się na mury, Tną siekierami, aż lecą wióry! Czterech strażaków staje przy pompie - Zaraz się ogień w wodzie ukąpie. (fragment wiersza J.Brzechwy Pali się ) W piękną słoneczną niedzielę 9 września 2012 roku na terenie boisk sportowych Orlik 2012 w Laskach, odbyły się Siódme Międzygminne Zawody Pożarnicze. Głównym organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku OSP w Izabelinie. W tym roku przygotowaniem zawodów zajęła się OSP Laski. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Pietrzakiem, zaś nad całością czuwał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Izabelinie płk Edward Gierski. Celem organizacji tego typu zawodów jest mobilizowanie do doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie strażaków do startu w zawodach wyższego szczebla. W Siódmych Międzygminnych Zawodach Pożarniczych startowało 7 następujących drużyn: Dziekanów Polski, Stare Babice drużyna męska, Stare Babice drużyna żeńska, Izabelin drużyna I, Izabelin drużyna II, Laski drużyna I, Laski drużyna II. W skład każdej drużyny weszło 6 strażaków, którzy startowali po dwa razy, po to, by wyłonić lepszy czas i jak najmniejszą ilość punktów karnych. Nad przebiegiem zawodów oraz ich oceną czuwała komisja sędziowska w składzie: starszy brygadier Waldemar Rosiak, brygadier Krzysztof Rudek, aspirant sztabowy Krzysztof Świdba. Strażacy do boju! Drużyny przystąpiły do rywalizacji z ogromnym zapałem i zaangażowaniem. Godna podziwu była także współpraca i pełen profesjonalizm naszych druhów już w samych drużynach. Każdy zespół chciał odnieść zwycięstwo dla swojej gminy. To była prawdziwa walka o ogień, ale my mieszkańcy, możemy spać spokojnie, mając w swoich gminach tak dzielnych zuchów. A było o co walczyć, bo sponsorzy w tym roku okazali się bardzo hojni. Głównym tegorocznym sponsorem była firma Tobłysk Krystyna Nowik, która dba o czystość w naszej gminie. Wśród darczyńców znaleźli się również: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Wójt Gminy Izabelin, KGL Skibiński, Interpol Kwiatkowski, Laboratorium Kosmetyczne Joanna, salon Toyota Wiśniewski, restauracja Sewilla, sklep Zgoda, sklep Familijny, restauracja Biesisko, Dyrekcja KPN oraz Zarząd Gminny ZOSP. W tym roku najlepszą i najszybszą okazała się drużyna I z Lasek z wynikiem łącznym 52,5 punktu. Miejsce drugie zajęła drużyna II z Lasek, która wykonała swoje zadania uzyskując 54,5 punktu, zaś na miejscu trzecim znalazła się drużyna męska ze Starych Babic z łącznym wynikiem 64 punkty. Zwycięskie drużyny oprócz dyplomów i pucharów ufundowanych przez Starostę PWZ oraz Wójta Gminy Izabelin otrzymały cenne nagrody. Za pierwsze miejsce zwycięzcy dostali prądownicę wodną Turbo i rozdzielacz kulowy, za drugie miejsce dwa komplety lekkich ubrań żarowytrzymałych, zaś za trzecie zestaw nawigacji do samochodu specjalnego. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody pocieszenia w postaci pięknie wydanych albumów 50 lat KPN oraz 50 lat historii OSP Laski. Każda z pań biorących udział w zawodach otrzymała zestaw kosmetyków z LK Joanna. Firma Tobłysk ufundowała również nagrodę specjalną dla najlepszej drużyny z gminy Izabelin, czyli dla OSP Laski drużyna I. Była to prądownica wodna turbo z przystawką do piany średniej. Atmosfera tegorocznych zawodów była bardzo gorąca i to nie tylko dzięki pogodzie. Myślę, że możemy być dumni z naszych strażaków i z tego jak walczyli, by stanąć na podium. Na pewno dużym wsparciem był doping ze strony licznie przybyłej publiczności, która głośnymi okrzykami i gromkimi brawami zagrzewała do boju. Piękne jest też to, że my Polacy, kiedy wymaga od nas tego sytuacja, potrafimy być prawdziwą jednością. Zwieńczeniem zawodów był poczęstunek przygotowany przez restaurację Sewilla, na który zostali zaproszeni wszyscy strażacy. A trzeba przyznać, że: - Rzadko bywają strażacy tacy, Tacy strażacy - to są strażacy, Takich strażaków potrzeba nam! Tra-tra-ta-tam! Tra-tra-ta-tam! (fragment wiersza J.Brzechwy Pali się ) Na kolejne ósme zawody w imieniu organizatorów zapraszam za dwa lata. Iwona Mazurek Foto: arch. organizatorów Impreza dla dzieci w Mościskach odwołana Sołtys, Radny oraz Rada Sołecka Mościsk z przykrością zawiadamiają, że zapowiadana na 20 października impreza dla dzieci, która miała się odbyć na terenie placu zabaw w Mościskach została odwołana ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Planowana impreza odbędzie się na wiosnę przyszłego roku, jak tylko się ociepli.

8 8 EDUKACJA SZKOŁA BEZ PRZEMOCY Nowinki z Zespołu Szkół w Izabelinie program Szkoła bez przemocy W drugiej połowie października rozpocznie się kolejna tura szkoleń dla wszystkich wychowawców z Zespołu Szkół w Izabelinie 17 z klas 1-3 i 24 z klas 4-6 i 1-3 gimnazjum. Nauczyciele po raz kolejny poświęcą prywatny czas na doskonalenie swoich umiejętności pedagogicznych. Skorzystają z wiedzy cenionego psychologa Ewy Czemierowskiej-Koruby eksperta i członka Rady Programowej ogólnopolskiego programu Szkoła bez przemocy, a także współautorki m.in. programów zajęć wychowawczoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży Spójrz Inaczej i Spójrz inaczej na agresję cieszących się dużym powodzeniem w wielu polskich szkołach. Programy te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wychowawcy klas 4-6 i 1-3 gimnazjum będą uczestniczyć w trzydziestogodzinnych warsztatach Jak prowadzić godziny wychowawcze metodami aktywnymi. Tematyka zajęć to m.in. praktyczne ćwiczenia wybranych technik pracy z grupą, układanie własnych scenariuszy zajęć, rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy z grupą takich jak opór grupowy, krytyka, brak motywacji, itp. Wychowawcy klas 1-3 wraz z panią Barbarą Szummer wicedyrektor szkoły podstawowej ds. nauczania zintegrowanego odbędą czterdziestogodzinne szkolenie przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych Spójrz Inaczej. Program ma na celu przede wszystkim nauczyć dzieci budowania poczucia własnej wartości, funkcjonowania w grupie, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb, dawania sobie rady z trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd, co stanowi podstawę profilaktyki agresji i przemocy. Warsztaty odbędą się dzięki wygospodarowaniu na ten cel środków finansowych przez pana Witolda Malarowskiego Wójta Gminy Izabelin. Trwają intensywne przygotowania związane z wyjazdem grupy młodzieży z Zespołu Szkół w Izabelinie oraz absolwentów Szkoły Muzycznej im. Edwina Kowalika w Laskach do Belwederu. Wizyta w tym wyjątkowym miejscu to nagroda dla uczniów wspierających osobistą postawą program Szkoła bez przemocy oraz uczniów artystów z chóru Izabelińskie Słowiki, zespołów The Red Kiss oraz After Five, którzywystąpili podczas zorganizowanego w czerwcu koncertu Szanujemy się i wspieramy, a także uczniów liderów, którzy bardzo aktywnie pomogli w jego organizacji. Szczegółowa relacja w listopadowym numerze Listów do Sąsiada. Daria Kuźniecow-Dudko koordynator programu Szkoła bez przemocy, Izabelin DZIĘKUJEMY! Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Laskach powitały nowy rok szkolny w doskonałych humorach. Największą niespodzianką były zmiany po modernizacji placu zabaw, czyli młoda trawa pokrywająca całą nawierzchnię oraz doposażenie w nowe sprzęty. Nowy stragan został umieszczony blisko piaskownicy, aby ułatwić pracę bawiącym się dzieciom. Wspaniała podwójna tablica zachęca dzieci do rysowania kredą. Jeszcze większą frajdę sprawiła naszym pociechom powstająca ścieżka zdrowia, składająca się na razie z dwóch elementów: równoważni i dziesięciu grzybków o różnej wysokości. Młodzi sportowcy z wielkim zapałem korzystają z nowego sprzętu, ćwicząc kolejne sprawności. Nowy sprzęt został zakupiony dzięki staraniom i zaangażowaniu Rady Rodziców, która bardzo aktywnie działa na terenie naszego przedszkola. Ogromną niespodziankę sprawiła nam Pani Małgorzata Tarnowska dyrektor Prywatnego Przedszkola Montessori w Izabelinie, która w ostatnich dniach sierpnia ofiarowała nam doskonały zestaw na plac zabaw. Zdążyliśmy z jego montażem jeszcze przed przybyciem dzieci. Dar Pani Małgorzaty Tarnowskiej również cieszy się dużą popularnością. Rozbudowany sprzęt złożony ze zjeżdżalni, bujanego mostka i przeplotni, nie tylko sprawia frajdę dzieciom, ale też rozwija ich sprawność fizyczną. Promowanie zdrowia i radość przedszkolaków to nasz priorytet, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że uśmiech nie znika z dziecięcych buź. Wiemy, że dzięki zaangażowaniu ludzi o wielkich sercach, nasze przedszkolne podwórko z każdym rokiem będzie coraz piękniejsze, a nasza ścieżka zdrowia zostanie wkrótce wzbogacona o nowe elementy. Jeszcze raz dziękujemy pani Małgorzacie Tarnowskej oraz wszystkim Rodzicom. Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Laskach wraz z personelem Badania wad postawy uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie Z inicjatywy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki Rady Gminy Izabelin oraz Wójta Gminy Izabelin, wypływającej z troski o stan zdrowia dzieci i młodzieży, w listopadzie bieżącego roku zostanie przeprowadzona akcja profilaktyczna, polegająca na przebadaniu uczniów klas IV-VI szkoły pod kątem wad postawy. Partnerem akcji jest Szkoła Podstawowa im. Płk. Stanisława Królickiego w Izabelinie. Badania przeprowadzane będą przez dra hab. n. med. Janusza Bronarskiego, specjalistę schorzeń kręgosłupa, ordynatora Oddziału Ortopedycznego Szpitala Praskiego w Warszawie, konsultanta i operatora w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie, członka Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Ogólne wyniki przeprowadzonej akcji zostaną opublikowane na łamach Listów do Sąsiada. Małgorzata Lewandowska Referat Oświaty, Zdrowia Publicznego i Spraw Pracowniczych

9 EDUKACJA 9 Projekty unijne realizowane w Szkole Podstawowej w Izabelinie w klasach 1-3 Indywidualizacja procesu nauczania W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Izabelinie w klasach 1-3 jest kontynuowana realizacja systemowego projektu Indywidualizacja procesu nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). W ramach projektu organizowane są dodatkowe, bezpłatne zajęcia aktywizujące dzieci do nauki i uwzględniające indywidualizację pracy z nimi. Są to: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie pracy z komputerem. Zajęcia te stwarzają uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, usprawnią procesy psychomotoryczne istotne w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz innych trudności szkolnych. Uczniowie biorący udział w projekcie doskonalą swoje umiejętności, poszerzą wiedzę oraz stosują ją w praktyce. Projekt realizowany będzie do czerwca 2013 r. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Uczestnikami projektu w chwili obecnej są uczniowie i uczennice klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Rekrutacja uczniów z klas pierwszych odbędzie się w październiku, zajęcia zaś rozpoczną się od listopada. Rekrutacja odbędzie się wg opracowanego regulaminu zgodnego z wytycznymi projektu i z polityką równych szans oraz równości płci. Dodatkowo w ramach rekrutacji wśród uczniów uzdolnionych zostaną przeprowadzone testy sprawdzające poziom ich umiejętności. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na: Moja szkoła Szkoła Podstawowa w Izabelinie uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Moja szkoła. Przedsięwzięcie będzie prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Działanie 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). Projekt realizowany będzie w naszej szkole od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. w partnerstwie z Fundacją Porozumienia Gospodarczego. Uczestnikami projektu będą uczennice i uczniowie klas I III uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Izabelinie, którzy uzyskają wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Projekt zakłada również włączenie rodziców dzieci w proces edukacyjny. Zakładamy zorganizowanie dziewięciu grup o różnych poziomach zaawansowania. W projekcie weźmie udział setka dzieci, dla których łącznie przewidziano czterysta godzin zajęć. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie umiejętności posługiwania się przez uczniów językiem angielskim, gdyż język ten stanowi podstawę wykształcenia ogólnego i w przyszłości będzie decydował o możliwości kontynuowania dalszej nauki, w tym samokształcenia w wielu zawodach. Zajęcia będą prowadzone dwa razy tygodniu w pierwszym semestrze tego roku szkolnego i raz w tygodniu w drugim semestrze w grupach kilkuosobowych. Podczas zajęć zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja będzie prowadzona we wrześniu 2012 r. wg opracowanego regulaminu, zgodnego z wytycznymi projektu, w tym również zgodnie z polityką równych szans. Liczymy na to, że systematyczny udział w planowanych zajęciach ułatwi dzieciom osiągnąć sukces edukacyjny. Koordynator projektów Barbara Szummer fot. Barbara Szummer Medale za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego w Izabelinie prosi o zgłaszanie do odznaczenia par małżeńskich, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta RP podczas uroczystego spotkania organizowanego w Urzędzie Gminy Izabelin. Urząd Stanu Cywilnego w Izabelinie, tel. (22)

10 10 Z YCIA GMINY Polityka transportowa gminy Izabelin Debata Publiczna Pierwszą publiczną debatę w sprawie polityki transportowej w naszej gminie mamy już za sobą. Odbyła się w połowie września br. i niestety mimo zaproszeń, ulotek i ogłoszeń nie przyciągnęła wielu słuchaczy. W sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin stawiło się ok. 20 słuchaczy. Inicjatorem zorganizowania tej debaty był Marek Słoń, profesor Instytutu Historii PAN, mieszkaniec naszej gminy i zapalony cyklista. Od lat propaguje wśród nas ekologiczne formy transportu, namawia abyśmy przesiedli się na rowery i stara się o wprowadzenie w naszej gminie skutecznych rozwiązań uspokajających ruch. Pan Marek jest też głównym inicjatorem dyskusji na temat doprowadzenia transportu szynowego do Izabelina i zadaje pytanie, czy gmina powinna aż tak wspierać transport indywidualny. Niedawno powołał do życia stowarzyszenie Przyjazne ulice. Na internetowym forum z żalem wypowiada się na temat nikłego odzewu na jego inicjatywy ze strony mieszkańców gminy Izabelin. Urząd Gminy przystał na propozycję zorganizowania debaty, ponieważ zwyczajowo takie oddolne inicjatywy są w naszej gminie traktowane z szacunkiem. Pan Marek uzyskał wsparcie techniczne, możliwość skorzystania z sali w CKI oraz pomoc pracowników Urzędu Gminy. Stowarzyszenie starało się zaprosić do dyskusji znane osobistości i specjalistów z branży komunikacyjnej. Jednak udziału w debacie nie wzięli zapowiadani: prof. zw. Wojciech Suchorzewski z Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej, jako moderator nie wystąpił Krzysztof Zanussi. Przy stole prezydialnym panu Markowi (również paneliście) udało się zgromadzić: mgr. W. Szymalskiego, doktoranta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, prezesa Stowarzyszenia Zielone Mazowsze i G. Madrjasa, kierownika Działu Strategii i Rozwoju Tramwajów Warszawskich. Na zaproszenie wójta przybyli przedstawiciele Zarządu ZTM m.st. Warszawy: L. Braun z Działu Organizacji Przewozów oraz Ł. Filipczak z Działu Rozwoju Transportu. Na prośbę wójta spotkanie zgodził się poprowadzić G. Buczek architekt, urbanista i działacz samorządowy, zastępca redaktora miesięcznika Urbanista, sekretarz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, były sekretarz Rady Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Warszawy. Jako pierwszy głos w dyskusji zajął Witold Malarowski wójt gminy Izabelin, rozpoczynając debatę prezentacją na temat gospodarki przestrzennej i komunikacyjnej gminy Izabelin. Na mapach przedstawił zebranym obecną sytuację komunikacyjną gminy (drogi gminne, powiatowe i drogi biegnące w stronę granicy z naszą gminą po terenie Warszawy) oraz plany na przyszłość (budowa alternatywnej, do ul. Arkuszowej, trasy łączącej naszą gminę z Warszawą ul. Nowojanickiego i budowa trasy S7 na obrzeżach naszej gminy). Jako ciekawostka w prezentacji znalazły się też archiwalne plany z okresu międzywojennego, które przewidywały poprowadzenie kolei do Opalenia. Wójt podkreślał szczególnie, że każda nasza inicjatywa drogowa mająca na celu poprawę komunikacji z Warszawą musi zyskać poparcie i odzew ze strony władz Warszawy. Każda droga prowadząca w stronę Warszawy z naszej gminy musi mieć kontynuację na terenie miasta. Oznacza to, że władze Stolicy muszą wybudować po swojej stronie drogę prowadzącą w naszym kierunku, muszą ją ująć w planach i przeznaczyć na nią pieniądze z własnego budżetu. Podobnie jest z połączeniem szynowym aby tramwaj mógł jeździć po naszych drogach musi mieć kontynuację torów po stronie Warszawy. Władze Warszawy umieściły w swoim studium i strategii komunikacyjnej budowę ul. Nowojanickiego do granic naszej gminy, ale nie ujęły w tym dokumencie żadnego połączenia szynowego w naszym kierunku. Aby doprowadzić linię tramwajową do granicy naszej gminy władze Warszawy musiałyby wybudować aż 5 km kosztownego torowiska. Warszawscy włodarze takiej inwestycji nie planują. Dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań komunikacyjnych wypowiedź kolejnego panelisty mogła być zaskakująca. Mgr W. Szymalski zastanawiał się w swoim wystąpieniu czy przyszłość nie przyniesie zmniejszenia ruchu drogowego. Sugerował, że rozbudowane drogi mogą się okazać niepotrzebne, ponieważ upowszechnienie pracy przez Internet zminimalizuje konieczność codziennych podróży. Mówił, że rezygnacja z własnego auta staje się popularnym trendem, i że wobec tego priorytetem dla planistów powinna być komunikacja zbiorowa. Może należy zrezygnować z planów budowy ul. Nowojanickiego i pozostać przy jednym wyjeździe z gminy dla samochodów osobowych ul. Arkuszowej tak jak to jest obecnie? Przybyły na spotkanie G. Madrjas kierownik Działu Strategii i Rozwoju Tramwajów Warszawskich rozważał możliwości poprowadzenia linii tramwajowej do naszej gminy. W swoim wystąpieniu starał się udowodnić, że jest to możliwe rozwiązanie. Podawał przykłady rozwiązań przyjętych w innych państwach, udowadniał, że połączenie szynowe wpływa na rozwój regionu, uatrakcyjnia grunty oraz intensyfikuje urbanizację. Wielu naszych mieszkańców jest jednak przeciwna intensywnej urbanizacji naszego cichego zakątka położonego wśród lasów KPN i z dala od gwaru Warszawy. Czy jest to zatem rozwiązanie dla nas? Przedstawiciele Zarządu ZTM z Warszawy nie pozostawili jednak nadziei na doprowadzenie torowiska do granic naszej gminy. Argumentowali, że obecne obłożenie linii autobusowych kursujących po terenie naszej gminy jest na poziomie 40%. To, ich zdaniem, świadczy o wystarczająco sprawnie zorganizowanej komunikacji zbiorowej. Jeżeli nie ma zapotrzebowania, to nie ma uzasadnienia do tak dużego wydatku jakim jest budowa torowiska i utrzymywanie taboru tramwajowego. Prof. M. Słoń sugerował, że wskazane jest w tej sytuacji wykonanie planów i analiz, które pokażą nam czy poprowadzenie linii tramwajowej do gminy Izabelin ma sens i czy się opłaca. Takie specjalistyczne analizy pociągają jednak za sobą koszty (ok. 100 tys. zł). Czy taki wydatek jest uzasadniony? Gmina przecież może nigdy nie skorzystać z tego opracowania. Czy to nie będzie przysłowiowa sztuka dla sztuki? Ciekawie przebiegała dyskusja na temat komunikacji rowerowej w naszej gminie. Zasugerowano, by stworzyć dodatkowe stojaki z zadaszeniem. Zastanawiano się nawet, czy warto rozbudowywać parkingi przy szkole w Hornówku. Jeden z prelegentów tłumaczył, że lepiej jest motywować dzieci, by dojeżdżały do szkoły rowerami. Ta wypowiedź spotkała się ze sprzeciwem mieszkańców, którzy stali na stanowisku, że trudno sześciolatka zmuszać, by jechał do szkoły rowerem w zimę. Zapewne jeszcze trudniej by było przekonać do takiego rozwiązania mamę takiego młodego ucznia. Zebrani poświęcili też czas dyskusji na temat organizacji ruchu wokół szkół. Wójt z zainteresowaniem słuchał tych wypowiedzi i już podczas wrześniowej sesji Rady Gminy nadmienił, że ma pewną koncepcję, która powinna poprawić sytuację rodziców dowożących dzieci samochodami do szkoły.podsumowując debatę K. Stańczyk kierownik Referatu Architektury i Geodezji UGI powiedział, że układ komunikacyjny jest osnową wszystkich opracowań planistycznych. Obecny jego stan jest spuścizną i kontynuacją planów, które funkcjonują na naszym terenie od lat. W opracowaniach planistycznych może pojawić się każdy element nawet trasa tramwajowa. Nie ma jej obecnie, ponieważ nigdy wcześniej nikt nie wystąpił z taką propozycją. Zachęcał do składania wniosków z nowymi sugestiami przy aktualizacji kolejnych planów. Mimo nielicznej grupki zebranych dyskutantów, spotkanie należy uznać za udane. Mieliśmy okazję wysłuchać skrajnych koncepcji i poglądów promujących odmienne propozycje rozwiązań komunikacyjnych na terenie naszej gminy. Które z tych pomysłów zyskają poparcie naszej społeczności, które będą optymalne w realizacji czas pokaże. Agnieszka Skwara

11 Pod koniec września delegacja naszych mieszkańców gościła z trzydniową wizytą w zaprzyjaźnionej gminie Mickuny na Litwie na zaproszenie Renaty Mickiewicz Starosty Mickun. W dniu 10 października br. w Centrum Kultury Izabelin odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na targi przybyło ponad 20 wystawców. Wśród nich m.in. Auchan, Marc Pol, Allianz Polska, Jeronimo Martins Polska S.A., Opek Sp. z o.o., Kabeltechnik, Adecco, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki. Oprócz stoisk pracodawców, na których można było dowiedzieć się o wakatach lub złożyć swoją ofertę pracy, klienci targów mogli skorzystać z darmowych porad na stoisku Urzędu Skarbowego, Okręgowego Inspektoratu Pracy czy ZUS-u. Organizacją wyjazdu zajęło się Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin, które powstało niedawno z inicjatywy naszych mieszkańców. Program wizyty był bardzo bogaty. Nasza delegacja otrzymała zaproszenie do Polskiej Opery Kameralnej w Wilnie na przedstawienie Straszny Dwór, zrealizowane przy współudziale funduszy unijnych. Nasi mieszkańcy brali też udział w polskich dożynkach w Pikieliszkach, gdzie swoje plony w niebywale barwnych kompozycjach prezentowały 23 gminy regionu wileńskiego, zamieszkałe Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na którym zainteresowani dowiadywali się o licznych kursach i szkoleniach organizowanych dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Swoje usługi polecał również Kampinoski Park Narodowy, Komenda Powiatowa Policji, Polska Organizacja Osób Niepełnosprawnych czy Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Targi cieszyły się ogromnym powodzeniem. Przyjechało dużo ludzi nie tylko z naszej gminy, ale także z całego powiatu. Targi odwiedził również Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski. Myślę, że tego typu spotkania są bardzo Z YCIA GMINY 11 Z wizytą w gminie Mickuny na Litwie Orszak gminy Mickuny podczas dożynek w Pikieliszkach w większości przez Polaków. Atrakcją imprezy były przemarsze orszaków w strojach ludowych, występy tradycyjnych zespołów, jarmark na którym można było kupić wyroby rękodzieła oraz konkurs na najpiękniejszą kompozycję z płodów rolnych. Delegacja z gminy Izabelin, w ramach pomocy polskiej szkole w Nemenczynie, przekazała papier i tonery do kserokopiarki. Uzgodniono też możliwe dalsze formy współpracy i pomocy. Miłym akcentem było zwiedzanie zmodernizowanego Domu Wspólnoty Polskiej w Mickunach oraz zwiedzanie wileńskiej Starówki. Agnieszka Skwara Fot. Wojciech Przepiórkiewicz Targi pracy potrzebne nie tylko dla osób, które poszukują pracy lub chcą ją zmienić, ale również dla pracodawców, chcących zatrudnić oddanych pracowników. Iwona Mazurek

12 12 KULTURA Jesienny Piknik Rodzinny Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów. Tymi słowami kiedyś w Opolu żegnała lato Zdzisława Sośnicka. My mieszkańcy gminy Izabelin żegnaliśmy je w sobotę 29 września na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Centrum Kultury Izabelin. Nie było łatwo pogodzić się z tym, że jesień puka do drzwi. Słońce swoimi promieniami grzało wszystkich wokół, jakby chciało pokazać, że jeszcze nie odchodzi, że jeszcze jest gorące lato. I było gorące w pogodzie, atmosferze pikniku i sercach ludzi. Atrakcji jak zwykle przy takich okazjach nie zabrakło. Tym razem punktem zbiorczym była scena, na której odbywały się artystyczne występy. Na jej deskach zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Con Gracia z Płońska. W jej wykonaniu mogliśmy usłyszeć rozmaite marsze (m.in. Marsz Radetzkiego J. Straussa) oraz przeboje muzyki rozrywkowej, takie jak Mambo number 5 czy wiązankę utworów zespołu Queen. Występom orkiestry towarzyszyły pokazy tańca kilkunastu mażoretek. Trzeba przyznać, że młode tancerki oprócz nienagannych sylwetek i pięknych strojów, wykazały się ogromnym wdziękiem i profesjonalizmem. Ten występ był ucztą dla oczu i uszu. Na scenie zaśpiewał też rodzimy zespół wokalny Wokaliza, który składa się z mieszkańców naszego pięknego Izabelina. Wokaliści pod kierunkiem dyrygentki Karoliny Dubaniewicz wykonali znane i lubiane piosenki m.in. Autostop, Chodź pomaluj mój świat, czy Ktoś mnie pokochał. Swoim dorobkiem pochwaliły się też sekcje taneczne, działające w CKI. Razem z dziećmi zatańczyły instruktorki tańca towarzyskiego Ewa i Karolina Stanisławskie, a ich starsi uczniowie pokazali jak się tańczy po dłuższym okresie nauki. Pokaz salsy wykonali też prowadzący zajęcia salsy Agnieszka Cholewińska i Mariusz Puszko, a gościnnie zatańczyli młodzi tancerze z Domu Kultury Zacisze. Na naszej scenie wystąpiła również instruktorka fitness, która poprowadziła zbiorową rozgrzewkę. Oprócz sekcji tanecznych, podczas pikniku zaprezentowały się pracownie: carrom (indyjski bilard), Klub Młodego Odkrywcy oraz szkoła językowa STARTEK. Imprezie towarzyszyły liczne zabawy i konkursy. Najważniejszym z nich był konkurs zorganizowany z okazji 5-lecia CKI, w którym nasi mieszkańcy wygrali mnóstwo cennych nagród m.in. słuchawki, pięknie wydane albumy oraz wiele ciekawych pozycji książkowych. Jak to na piknikach bywa, było co pojeść i popić. Do strefy gastronomicznej smakowitymi zapachami zapraszała Restauracja Złota Chochla oraz Gospoda u Pajączka. Na łasuchów czekała grochówka, żurek, pierogi w różnych smakach, grill, frytki, bigos i wiele innych pyszności. Wszystko można było popić dobrym piwem, produkowanym wg starych receptur bez użycia chemii w małym rodzinnym browarze. A kto wolał konsumpcję przy własnym stole, mógł zakupić na wynos zdrowe sery owcze i kozie z Rancza Frontiera na Mazurach, swojskie wędliny spod Białegostoku czy ekologiczną żywność ze sklepu Bio Eko w Izabelinie. Imponująco prezentowały się liczne stragany, na których można było zakupić m.in. przepiękne rękodzieło: biżuterię, witraże, upominki, ręcznie szyte maskotki, a ponadto zabawki, książki, góralskie kapciuszki i skóry, a także kosmetyki. A ci, którzy już tęsknią za latem, mogli wybrać wycieczkę do ciepłych krajów na stoisku biura podróży. Dzieci miały swoją strefę zabaw, gdzie mogły wyszaleć się do upadłego. Na odważnych czekała ogromna dmuchana zjeżdżalnia i euro bungee, a na młodszych śmiałków basen z piłeczkami i rzutki. Dzieci uzdolnione artystycznie mogły się wykazać przy stanowiskach plastycznych, a także skorzystać z możliwości umalowania sobie buźki. Naszą imprezę wspomogła firma Toyota Wiśniewski z Mościsk, która zorganizowała część konkursów dla dzieci oraz zapewniła profesjonalną konferansjerkę w wykonaniu Mariusza Walczaka. Kolejny piknik na zakończenie lata już za rok, a w tym roku spotkamy się jeszcze na jarmarku świątecznym w grudniu. Iwona Mazurek

13 KULTURA 13 Wieczory z kulturami świata wielobarwna Rosja Październikowy sobotni wieczór, choć za oknem deszcz i słota, okazał się być gorącym powrotem lata dla tych wszystkich, którzy szóstego października br. odwiedzili Centrum Kultury Izabelin. W ramach cyklu Wieczory z kulturami świata tym razem poznawaliśmy obyczaje, muzykę i kuchnię naszego największego sąsiada, Rosji. Impreza została zorganizowana przez Centrum Kultury Izabelin we współpracy z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury, działającym przy Ambasadzie Rosji w Polsce. Na początku spotkania wszyscy goście wybrali się na wspólną podróż po Moskwie. Przez blisko pół godziny filmu poznali historię, zabytki i zwyczaje Rosjan. Bogatsza w nową wiedzę publiczność przeniosła się w zaczarowaną krainę rosyjskiej muzyki. Na deskach Centrum wystąpiła przeurocza Julia Ivanova z zespołem Buteleczka Wina. Przy akompaniamencie skrzypiec (Mirosław Kuźniak) i akordeonu (Marek Kłosiewicz) wokalistka zaśpiewała wiele pięknych utworów m.in. romanse rosyjskie, pieśni ludowe i przeboje filmowe. W sposób szczególny publiczność zareagowała na znane w Polsce melodie, takie jak: Kalinka Malinka, Milion pąsowych róż, Podmoskiewskie wieczory, To były piękne dni, Gorące bubliczki czy Pieśń zesłańców. Wspólne śpiewy rozchodziły się po całej sali. Trzeba przyznać, że urok i wdzięk Julii oraz umiejętność zawłaszczenia publiczności, były absolutnie niezwykłe. Jeśli dodamy do tego wspaniałą barwę głosu i warunki wokalne, to całość da nam kogoś, kim można się zachwycić. Wieczór składał się z dwóch części. Po pierwszej godzinie programu wszyscy goście zostali zaproszeni na 15-minutową przerwę, podczas której można było nasycić oczy oglądając dwie wystawy. Pierwsza z nich to malarstwo Witalija Szyszkina, artysty urodzonego w 1935 roku w Turkiestanie w arystokratycznej rodzinie rosyjskiej, absolwenta Państwowego Instytutu im. Uszyńskiego w Odessie. Od 1991 roku Witalij Szyszkin żyje i tworzy w Polsce. Prace artysty znajdują się w muzeach i prywatnych galeriach Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Francji, Polski, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Holandii i Włoch, a przez cały październik możemy je oglądać w Centrum Kultury Izabelin. Dzięki temu, iż autor zaszczycił nas swoją obecnością, każdy z zainteresowanych mógł osobiście poznać historię jego niezwykłych prac, poczynając od sielskich krajobrazów, przez martwą naturę aż do aktów. Drugą wystawę pt. Współczesna Rosja mogliśmy oglądać dzięki uprzejmości Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury. Na barwnych fotografiach podziwialiśmy życie, ludność i kulturę Rosji. Na wszystkich gości czekała również niespodzianka w postaci poczęstunku przygotowanego przez Restaurację Babooshka, która serwuje w Warszawie znakomitą, oryginalną kuchnię rosyjską. O tym, że jest smaczna i pięknie podana, izabelińska publiczność przekonała się próbując przygotowane smakołyki i delektując się nimi. Nasyciwszy oczy i żołądki, nakarmiliśmy dusze i serca słuchając drugiej części koncertu w wykonaniu Julii Ivanovej i zespołu Buteleczka Wina. Dla naszych gości kilka rosyjskich romansów przy akompaniamencie gitary zaśpiewał również Witalij Szyszkin, który oprócz zdolności malarskich i artystycznych posiada również talent muzyczny i wokalny. Po przeszło dwugodzinnej uczcie dla duszy i ciała, uczestnicy wieczoru z radością i mnóstwem pozytywnej energii wracali do swoich domów. Iwona Mazurek

14 14 ARTYKUŁ SPONSOROWANY KLUB SQUASH KORT We wrześniu bieżącego roku w gminie Stare Babice przy ul. Warszawskiej 394 rozpoczął swoją działalność KLUB SQUASH KORT. Warto odwiedzić to miejsce, gdyż oprócz nowoczesnych i wysokiej jakości kortów do squasha, prowadzone są tu również zajęcia fitness oraz indoor cycling. Jest to największy obiekt w powiecie warszawskim zachodnim, oferujący aż 6 kortów, na których organizujemy Akademię Squasha dla osób w różnym wieku i zaawansowaniu gry. Pośredniczymy w znalezieniu partnera do gry na wszystkich poziomach umiejętności. W KLUBIE SQUASH KORT powstaje Liga, dzięki której nasi klubowicze będą mogli współzawodniczyć ze sobą oraz miło i aktywnie spędzić czas. W klubie zapewnione są warunki do spędzenia czasu z całą rodziną, ponieważ dla dzieci zorganizowany jest kącik w którym będą mogły pobawić się w oczekiwaniu na rodziców. Przy większej grupie, dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w prostych zabawach sportowych, zgłębiając pierwsze tajniki gry w squasha. 13 października 2012 o godz w Klubie odbędzie sie Turniej Otwarcia SQUASH KORT OPEN kat. B+, który jest wpisany do kalendarza Polskiej Federacji Squasha. Podczas Turnieju będą odbywać się również zajęcia fitness (m.in. ZUMBA, STEP&SHAPE, SCHWINN CYCLING MARATON), na które zapraszamy chętne osoby lubiące aktywnie spędzać czas. Otwarcia turnieju, jak i oficjalnego otwarcia klubu, dokonają władze gminy Stare Babice. Wszystkich chętnych zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej na której będą szczegółowe informacje dot. atrakcji związanych z otwarciem klubu. Squash jest dyscypliną sportową, polegającą na odbijaniu piłki o ścianę w sposób, który w maksymalnym stopniu utrudni ponowne odbicie piłki przez przeciwnika. Squash w Polsce pojawił się ok. 10 lat temu i szybko zyskał szerokie grono zwolenników. Sport ten jest znakomitą formą relaksu, połączoną jednocześnie z aktywnością fizyczną, dlatego osoby lubiące sport i ruch powinny wybrać właśnie tą formę rekreacji. Gra w squasha wspaniale wpływa na samopoczucie, nie bez znaczenia jest również fakt, że sport ten przynosi wiele korzyści zdrowotnych: obniża ciśnienie, a poprzez regulację pracy mięśni czy serca poprawia również zdrowie psychiczne. Squash jest także doskonałą formą spalania dużej ilości kalorii na raz.

15 Z YCIA GMINY 15 Technologiczne szczyty w zasięgu ręki Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Orange, zorganizowało warsztaty rehabilitacji społecznej Technologiczne szczyty w zasięgu ręki. Głównymi celami projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób niewidomych oraz wsparcie ich w usamodzielnieniu się. Warsztaty miały również zapoznać najbliższe otoczenie osób z dysfunkcją wzroku z dużymi możliwościami nowych technologii w rehabilitacji. W czterodniowych warsztatach rehabilitacji społecznej w Rabce Zdroju wzięło udział 40 osób. Zajęcia odbywały się w budynkach Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych filii Ośrodka w Laskach. Uczestnikami projektu byli niewidomi absolwenci Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Laskach, którzy ukończyli naukę około 10 lat temu, oraz ich opiekunowie. Warsztaty umożliwiły tym osobom ponowne spotkanie i wymienienie się dotychczas zdobytymi doświadczeniami. Ponadto miały ułatwić osobom niewidomym zaznajomienie się ze stale zmieniającymi się technologiami, których opanowanie jest dla nich nie lada wyzwaniem. Zajęcia zostały poprowadzone w formie pogadanek, ćwiczeń oraz prezentacji najnowszych urządzeń dostępnych osobom niewidomym. Dodatkowo odbyły się indywidualne konsultacje. W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty w oparciu o nowoczesne technologie (z wykorzystaniem telefonu komórkowego używanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej i darmowej aplikacji do nawigacji GPS ułatwiającej niewidomym samodzielne poruszanie się, dostęp do e-booków, portali społecznościowych; korzystanie z Internetu darmowy screen reader NVDA, dostęp do bankowości elektronicznej; prezentacja i ćwiczenia z e-podpisem), warsztat psychologiczny (trening radzenia sobie ze stresem, trening asertywności), spotkania integracyjne oraz zajęcia ruchowe w plenerze, podczas których uczestnicy wspięli się na górę Grzebień. Poza tym grupa skorzystała z usług kompleksu basenowego Ośrodka Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Bukowinie Tatrzańskiej. W warsztatach uczestniczyli również opiekunowie i przewodnicy osób niewidomych. Zapoznali się oni ze sprzętem przyjaznym osobom z dysfunkcjami wzroku i nauczyli się jego obsługi. Dzięki temu, po zakończeni warsztatów, mogą na co dzień służyć pomocą w korzystaniu z nowoczesnego sprzętu i aplikacji. W dużym stopniu ułatwi to osobom niewidomym oswojenie się ze stale rozwijającą się technologią. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników otrzymał materiały warsztatowe na nośniku elektronicznym. Dzięki projektowi Technologiczne szczyty w zasięgu ręki, współfinansowanemu przez Fundację Orange, osoby niewidome zapoznały się z nowymi technologiami i nabyły umiejętności korzystania z nich oraz pozyskiwania za ich pomocą potrzebnych im informacji. Przyczyniło się to do zwiększenia u uczestników pewności siebie, samooceny oraz wiary we własne możliwości. U osób z dysfunkcją wzroku poprawiła się zdolność wchodzenia w interakcje społeczne, a nabyta wiedza i umiejętności zwiększyły ich samodzielność w życiu codziennym. Ostatecznie wpłynęło to na lepsze poruszanie się na rynku pracy. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach ma zamiar kontynuować projekt, aby pokazać absolwentom, że nowoczesne technologie mogą w znacznym stopniu ułatwić funkcjonowanie w dzisiejszym społeczeństwie. Dodatkowo ułatwiają osobom niewidomym dalszą edukację, aktywizację zawodową oraz zwiększają możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy, np. jako pracownik mobilnego Contact Center. Ośrodek w Laskach dotychczas opuściło ponad 3 tysiące absolwentów, dlatego przyszłe szkolenia oraz projekty będą organizowane podczas corocznych zjazdów absolwentów. Pozwoli to na dotarcie do jak największej grupy osób z dysfunkcją wzroku. Żeby warsztaty przyniosły jak największe korzyści, należy je prowadzić w małych grupach, a każdą osobę niewidomą trzeba traktować indywidualnie, uwzględniając jej możliwości, potrzeby i umiejętności. Towarzystwo nadal będzie starać się o środki finansowe z różnych źródeł., aby móc kontynuować dalszy rozwój i edukację osób niewidomych. W przyszłości Dział Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach planuje objąć wsparciem osoby nowo ociemniałe oraz niewidomych z innych Ośrodków. Dzięki temu, będą oni mogli rozwijać się i z powodzeniem samodzielnie funkcjonować w naszym społeczeństwie. Krystyna Konieczna Sprostowanie We wrześniowym numerze Listów do Sąsiada w informacji o zebraniach sołeckich wkradł się błąd w nazwie miejscowości. Zamiast Mościska napisano Heściska. Za błąd w druku redakcja serdecznie przeprasza.

16 16 KULTURA Projekt filmowy - POLSKIE PRZYSŁOWIA W KADRZE W sierpniu br. Centrum Kultury Izabelin złożyło wniosek w konkursie dotacyjnym organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Promocja języka polskiego, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty dodaj do ulubionych. Uprawnione podmioty tj. organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury prowadzące działalność kulturalną złożyły 200 wniosków. Przyznano dotacje na realizację 33 wniosków, wśród nich znalazł się nasz projekt pt. Polskie przysłowia w kadrze. Jest to cykl zajęć filmowych, przeznaczony dla grupy młodzieży w wieku gimnazjalnym (13-15 lat), która chciałaby zwiększyć poziom twórczych kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z technik filmowych w ramach wspólnego, grupowego zadania, którym jest stworzenie filmu o tematyce promującej język polski. Młodzież wybiera przysłowia polskie, które jej zdaniem nadają się do sfilmowania. Projekt zakłada przeprowadzenie 16 zajęć warsztatowych w październiku i listopadzie br.we wrześniu została przeprowadzona rekrutacja wśród uczniów gimnazjum w Izabelinie. Zgłosiło się 15 osób, które od 3 października biorą udział w warsztatach prowadzonych są w formie zajęć pozalekcyjnych w Centrum Kultury Izabelin. Zajęcia prowadzi mgr Magdalena Wójcik. Uczestnikom zajęć przekazywana jest podstawowa wiedza na temat technik realizacyjnych warsztatu filmowego od procesu wizualizacji (wstępnej konceptualizacji filmu), poprzez pisanie scenariusza, a także nabycie warsztatu zdjęciowego, montażowego i aktorskiego, do końcowej fazy postprodukcji filmu, zakładającej przedstawienie filmu formie premiery. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na premierowy pokaz filmu zrealizowanego przez uczniów gimnazjum z Izabelina. Premiera odbędzie się 29 listopada 2012 o godzinie w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Promocja języka polskiego, który towarzyszy kampanii społecznoedukacyjnej Ojczysty dodaj do ulubionych. Anna Łapińska-Pękała Centrum Kultury Izabelin zaprasza Szanownych Seniorów z naszej gminy na bezpłatne zajęcia wokalne. Spotkania odbywają się w każdą środę o godz w sali 124 na I piętrze. Zajęcia prowadzi instruktor Centrum Karolina Dubaniewicz. Informacji udzielamy pod numerem telefonu Amatorzy mile widziani! Zajęcia FITNESS w Centrum Kultury Izabelin Zajęcia fitness są rodzajem ćwiczeń gimnastycznych - wykonywanych przy muzyce w formie ćwiczeń sportowych - mających na celu podniesienie sprawności ruchowej poprzez wykonanie niezbyt męczącego połączenia zestawu ćwiczeń rozciągających oraz gimnastyki rekreacyjnej. Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce... wspomagają odchudzanie budują sprawność i kondycję fizyczną poprawiają samopoczucie i koordynację ruchową Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach w każdą sobotę w godzinach Opłata za cztery godzinne zajęcia 20 zł/miesięcznie. Zapisy i informacje tel Pierwsze zajęcia w listopadzie.

17 KULTURA 17 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA pani Renaty Poncyliusz-Misiak do 31 paêdziernika 2012 pani Sylwiany Bogusławy Sobczyk od 5 listopada do koƒca grudnia 2012 ZAPRASZAMY Obrazy mo na oglàdaç w godzinach otwarcia Biblioteki. Pani Sylwiana Bogusława Sobczyk o sobie: Urodziła si, mieszka i tworzy w Izabelinie. Malarka hobbystka, lekcje malarstwa pobierała w pracowni Ewy Borys Krupskiej. Zajmuje si malarstwem olejnym sztalugowym, akwarelà i rysunkiem. Maluje polskie krajobrazy, ogrody, kwiaty, zwierz ta i sceny rodzajowe. Specjalizuje si równie w malarstwie portretowym. Obrazy olejne malowane sà p dzlem i szpachlà, stàd ich urozmaicona faktura malarska oraz bogata, ciekawa kolorystyka. Artystka od 10 lat sprzedaje swoje obrazy w Galerii Gaja w Izabelinie, prezentuje je równie w internetowej Galerii oraz sprzedaje od 2006 r. poprzez serwis Allegro konto Galeria_gaja. CZYTAMY DZIECIOM 24 paêdziernika (Êroda) o godzinie Zapraszamy dzieci na spotkanie z Magdalenà Piotrowskà, autorkà ksià ki Tulcio Po spotkaniu b dzie mo na kupiç ksià k (14 zł) autorki i poprosiç o autograf. Magdalena Piotrowska: ( ) Odkàd zostałam mamà, moim najwi kszym hobby stały si moje dzieci. Przerwałam karier zawodowà zdecydowana cieszyç si spokojnym, Êwiadomym, pełnym macierzyƒstwem, które sprawia mi najwi kszà radoêç w yciu. Powróciłam tak e do swojej wielkiej pasji z czasów wczesnej młodoêci do pisania. Przez dłu szy czas pisałam do szuflady i dla przyjaciół, a w koƒcu zdecydowałam si na prowadzenie autorskiego bloga ( ) Serdecznie Paƒstwa zapraszam na ( ) Dwie bajki, z których jedna pt. Tulcio została właênie wydana przez Warszawskà Firm Wydawniczà, a druga Pan Dziobak, czyli Êwiàteczna opowieêç o tym, jak spełniajà si marzenia uka e si w sprzeda y na koniec listopada ( ). Tulcio opowiada o ukochanej przytulance mojej córki, Marysi (7 lat), o ich niezwykłej przyjaêni. Pan Dziobak to bo onarodzeniowa bajka dla mojego syna, Jasia (10 lat). GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI Poniedziałek, Êroda, czwartek Wtorek, piàtek Sobota Afryka w gminnej bibliotece Czy wiecie, gdzie mieszkają lwy? na to pytanie dzieci, które przybyły do Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie na zajęcia zorganizowane przez Fundację Kultury Świata, odpowiedziały zgodnym chórem W ZOO!!! W połowie września w gminnej bibliotece odbyło się niecodzienne spotkanie kultur. Zgromadzone tam przedszkolaki miały szansę poznać Afrykę, spotkać się z rdzennymi Afrykańczykami (Ally Shikonyi dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Moshi oraz Angela Kilonzi bibliotekarka), wysłuchać afrykańskiej bajki w języku suahili (tłumaczonej przez Bartosza Łozińskiego) i własnoręcznie wykonać afrykańskie malowidła oraz książki z ilustracjami. Maluchy były zachwycone! Zajęcia zorganizowano w ramach inicjatywy edukacyjnej podjętej przez Fundację Kultury Świata, która zajmuje się pracą na rzecz zbliżenia kultur i promocją czytelnictwa. Goście z Afryki odwiedzili nas dzięki projektowi Multimedialna Biblioteka w Moshi szansą na rozwój regionu. Projekt ten jest realizowany przez nasz MSZ Polska Pomoc 2012 i polega na pomocy w organizacji biblioteki w Afryce.. Agnieszka Skwara

18 18 ZWIASTUNY

19 ZWIASTUNY 19 CKI zaprasza na zajęcia Są jeszcze wolne miejsca: balet taniec nowoczesny zespół Cheerleaders język rosyjski jezyk hiszpański język francuski zajęcia dla maluszków Pierwszy turniej brydżowy W niedzielę 14 października po wakacyjnej przerwie odbył się I turniej brydżowy w CKI. Do stolików zasiadło 6 par zawodników. Po 20 rozdaniach zwycięzcami dnia zostali Państwo Anna i Grzegorz Toporkiewiczowie z wynikiem 27 pkt. Gratulujemy. Został już ustalony harmonogram spotkań na cały sezon. Kolejne rozgrywki będą się odbywać 4 listopada, 2 grudnia, 13 stycznia, 10 lutego, 24 marca i 7 kwietnia Zapraszamy. Kontakt do opiekuna sekcji:

20 20 OG OSZENIA WÓJT Izabelin, dnia 28 września 2012 GMINY IZABELIN woj. mazowieckie Ldz. UAG OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późn. zm.) niniejszym informuje o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin Uchwały nr XX/161/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część C Obszar objęty planem ograniczony jest: od wschodu: zachodnią linią rozgraniczającą ul. Młodzieżowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. 3-go Maja; od południa: północną linią rozgraniczającą ul. 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodzieżową do skrzyżowania z ul. Wieczorka oraz północną linią rozgraniczającą ul. Wieczorka na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Południową; od zachodu: wschodnią linią rozgraniczającą ul. Południowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Brzozową; od północy: północną linią rozgraniczającą ul. Brzozowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z ul. Młodzieżową. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późn. zm.): na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Wójt Gminy Izabelin /-/ Witold Malarowski Izabelin, dnia 10 października 2012 r. Informacja na temat stanu zaawansowania prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że dobiega końca proces opiniowania i uzgadniania projektu zmiany Studium przez właściwe organy i instytucje. Koniecznym jest ponowienie uzgodnień i opinii z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Stanowisko RDOŚ poznamy najpóźniej do połowy listopada 2012 r. Kolejnym etapem procedury planistycznej będzie wyłożenie projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, które uzależnione jest od pozytywnego uzgodnienia i opinii organu środowiskowego. Zaproponuję Państwu dłuższy od ustawowego termin wyłożenia i składania uwag wyłożenie mogłoby rozpocząć się w ostatnim tygodniu listopada i potrwać do końca grudnia 2012 r. Swoje uwagi będą Państwo mogli składać do końca stycznia 2013 r. Na początku grudnia główny projektant pełnił będzie kilkugodzinny dyżur autorski w siedzibie Centrum Kultury Izabelin. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych przy udziale głównego projektanta odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami. Zachęcam do udziału w dyżurze autorskim oraz w dyskusji publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia zostaną podane odrębnym ogłoszeniem w kolejnym numerze gazety Listy do Sąsiada. Informacja zostanie także umieszczona na stronach internetowych gminy: i na tablicach ogłoszeń. Przekażę ją także Państwu za pośrednictwem Radnych i Sołtysów. Chciałbym podkreślić, że w przypadku negatywnego stanowiska RDOŚ wyłożenie projektu zmiany Studium odbędzie się w późniejszym terminie, o czym będę Państwa informował. Z poważaniem Wójt Gminy Izabelin /-/ Witold Malarowski

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III rzeszowskich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE Dla Rodziców Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30 Dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku. Obiad wydawany jest od 11:00 do 14:00. Koszt jednego obiadu 3 zł. Opłatę za obiady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11

Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11 Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11 dotyczy projektu pn. RÓWNY START wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Mokobody Łączna

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik Mgr Ewelina Radion SP nr 2 Chmielnik Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik referat wygłoszony podczas VIII Kongresu Public

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu nr POKL.09.01.02-14-371/11 Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach realizowanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Projekt Wyjątkowy uczeń

Projekt Wyjątkowy uczeń Projekt Wyjątkowy uczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wyjatkowyuczen.uml.lodz.pl Szanowni Rodzice, Jeżeli Państwa dziecko w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu Płoniawy-Bramura, dnia 21.08.2013 r. Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Płoniawy-Bramura zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP. 271.48.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zajęcia edukacyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Halinów w ramach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN Gmina Troszyn udostępnia do ogólnej konsultacji Plan Działania w ramach PPWOW. Uwagi proszę kierować do Edyty Ginalskiej Pokój nr 6, tel. 7671003, email. edytaginalska@onet.eu PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rad Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z działalności Rad Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z działalności Rad Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie w roku szkolnym 2013/2014 I Zagadnienia formalne W roku szkolnym 2013/2014 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Rada Rodziców Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie. 2. Projekt w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM realizowanego przez Gminę Wodzisław w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. W ramach projektu prowadzone będą : W Szkole Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum: 240 godz

Szanowni Rodzice. W ramach projektu prowadzone będą : W Szkole Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum: 240 godz Szanowni Rodzice. Od września 2012 gmina Zawoja rozpoczyna realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu POKL.09.01.02.-12-151/11 pt. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA 1. Informacje o projekcie 1. Regulamin określa proces rekrutacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona główna - Aktualności Gmina Milanówek realizuje projekt pn. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZESTRZEŃ SZKOŁY NAZWA SKŁAD ZESPOŁU PLANUJĄEGO Agnieszka Duda Izabela Stasiak Natalia Zalewska Eugenia Ziółkowska Barbara Artiomow Aldona Wilgocka CELE AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 10 2012-08-22 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia/ Wisła: RGŚ.MZEAS.271.29.2012.PJ: Usługi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA Projekt,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Józefów nad Wisłą oraz nadania jej Statutu Rada Gminy Józefów nad Wisłą pragnąc

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew - program dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku na lata Białystok 2017

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku na lata Białystok 2017 Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku na lata 2017-2022 Białystok 2017 Dziecko Mały Patriota Kreatywne Empatyczne Tolerancyjne Sukcesy w szkole Zna symbole narodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach z dnia 10 listopada 2011 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szansa dla uczniów i uczennic kompleksowy

Bardziej szczegółowo