Instrukcja dla ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla ucznia"

Transkrypt

1 KOD UZNIA WPISUJE UZEŃ DATA URODZENIA UZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄY EGZAMIN PO GIMNAZJUM Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN PO GIMNAZJUM ZĘŚĆ MATEMATYZNO PRZYRODNIZA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę urodzenia. 3. zytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ /atramentem. Nie używaj korektora. 5. W zadaniach od 1. do 24. są podane cztery odpowiedzi: A, B,, D. Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi: A B D Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A : A B D 6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. 7. Rozwiązania zadań od 25. do 36. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 8. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane. Powodzenia! 2007 zas pracy: 120 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 A B D S-A

2 Informacja do zadań 1. i 2. OGŁOSZENIE SPRZEDAM DZIAŁKĘ Działka w Kazimierzu Dolnym, 0,06 ha, rekreacyjna, uzbrojona, cena 96 zł za 1 m 2. Działka budowlana na obrzeżach Warszawy, 703 m 2, uzbrojona, cena zł. Łódź działka budowlana 0,08 ha, atrakcyjna lokalizacja, cena zł. Toruń 7,2 a, pod dom wolno stojący, cena zł. Zadanie 1. (0 1) Największa działka jest położona w A. Łodzi. B. Toruniu.. Warszawie. D. Kazimierzu Dolnym. Zadanie 2. (0 1) Podaj, ile kosztuje 1 a działki w Kazimierzu Dolnym. A. 960 zł B zł zł D. 600 zł Zadanie 3. (0 1) Zarząd Lublina poszukiwał firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów tylko z tworzyw sztucznych. Wybrano firmę, która zajmuje się przetwarzaniem A. butelek z polietylenu i szkła. B. makulatury, puszek po napojach.. worków z tworzyw sztucznych, butelek PET. D. wełny, elany i płytek PV. Informacja do zadań 4. i 5. Na wykresie przedstawiono notowania akcji firm X i Y w okresie od 9 III do 6 IV. Pan Kowalski zakupił 9 III akcje firmy X i firmy Y. 146

3 Zadanie 4. (0 1) Pan Kowalski najkorzystniej mógł sprzedać akcje obu firm A. 16 III B. 23 III. 30 III D. 6 IV Zadanie 5. (0 1) Od 9 III do 6 IV A. zysk przyniosły tylko akcje firmy X. B. zysk przyniosły tylko akcje firmy Y.. zysk przyniosły akcje obu firm. D. akcje żadnej z firm nie przyniosły zysku. Zadanie 6. (0 1) W Radiu Lublin nadano reklamę pewnej rozpuszczalnej w wodzie witaminy, która ma wpływ na szybkie gojenie się ran oraz zwiększa odporność organizmu. Reklamowano A. witaminę K. B. witaminę PP.. witaminę A. D. witaminę. Zadanie 7. (0 1) Sklep kosmetyczny poleca krem do rąk, którego ph = 5,5 jest zbliżone do ph naszej skóry. Oznacza to, że skóra człowieka ma odczyn A. obojętny. B. słabo kwasowy.. mocno kwasowy. D. słabo zasadowy. Zadanie 8. (0 1) Na dachu jednego z supermarketów zamontowano obwód elektryczny zasilany napięciem 220 V. Jego schemat przedstawiono na rysunku Jak zmieni się napięcie na każdej żarówce i jak wpłynie to na jasność ich świecenia, jeśli do obwodu dodatkowo włączymy szeregowo 5 żarówek? A. Napięcie na każdej żarówce wzrośnie, żarówki będą świecić mocniej. B. Napięcie na każdej żarówce wzrośnie, żarówki będą świecić słabiej.. Napięcie na każdej żarówce zmaleje, żarówki będą świecić mocniej. D. Napięcie na każdej żarówce zmaleje, żarówki będą świecić słabiej. Zadanie 9. (0 1) W supermarkecie ogłoszono promocję herbaty ekspresowej. Która oferta jest najkorzystniejsza? A. 1 opakowanie zawierające 50 torebek, cena 7 zł. B. 3 opakowania po 50 torebek, cena 21 zł.. 5 opakowań po 80 torebek, cena 40 zł. D. 1 opakowanie zawierające 100 torebek + 7 torebek gratis, cena 14 zł. 147

4 Zadanie 10. (0 1) Górskie parki narodowe w Polsce to m.in.: Tatrzański, Bieszczadzki, Pieniński i Karkonoski. Na mapie zostały one oznaczone cyframi. Zaznacz ten wiersz tabeli (oznaczony literą), który odpowiada położeniu tych parków na mapie A. Karkonoski Pieniński Bieszczadzki Tatrzański B. Karkonoski Tatrzański Pieniński Bieszczadzki. Pieniński Bieszczadzki Tatrzański Karkonoski D. Tatrzański Karkonoski Bieszczadzki Pieniński Zadanie 11. (0 1) Uczniowie wybrali się na wycieczkę rowerową. Jechali 45 min, potem odpoczywali przez 1 3 h. Następnie jechali 1 h i 15 min. Na kąpiel w jeziorze, opalanie i posiłek przeznaczyli h. Powrotna jazda zajęła im 10 kwadransów. Jak długo trwała wycieczka? A. 7 h 15 min B. 7 h. 8 h D. 8 h 25 min Zadanie 12. (0 1) Wybierając się latem, w pogodny dzień, na wycieczkę w Tatry, powinniśmy zabrać ze sobą sweter i nieprzemakalną kurtkę, ponieważ A. pogoda w górach jest zmienna. B. w górach występuje piętrowość roślinności.. góry mają duże wysokości ponad poziomem morza. D. w górach temperatura powietrza jest zawsze niższa niż w innych rejonach Polski. 148 Zadanie 13. (0 1) Odległość między Warszawą a Pragą na mapie o skali 1 : wynosi w linii prostej 10,5 cm. Ile ta odległość wynosi w rzeczywistości? A. 450 km B. 480 km. 525 km D. 550 km

5 Zadanie 14. (0 1) Korzystając z rysunku stref czasowych, podaj różnicę czasu strefowego latem między Warszawą (52 N 21 E) a Sydney (34 S 151 E). Strefy czasowe A. 4,5 h B. 18 h. 6 h D. 8 h Zadanie 15. (0 1) Podczas wycieczki w góry niejednokrotnie można usłyszeć echo. Echo to A. ugięta fala akustyczna. B. odbita fala akustyczna.. pochłonięta fala akustyczna. D. wynik interferencji dwóch fal akustycznych. Zadanie 16. (0 1) Najczęściej odwiedzanym przez turystów miastem w Europie jest Paryż. Współrzędne geograficzne tego miasta wynoszą A. 2 E 49 S B. 2 W 49 S. 2 E 49 N D. 2 W 49 N Zadanie 17. (0 1) W laboratorium zakładów przemysłowych dokonano analizy gazu emitowanego do atmosfery. Stwierdzono, że 3 cząsteczki tego gazu składają się z 3 atomów węgla i 6 atomów tlenu. ząsteczka tego związku ma wzór A. O B. O 2. 3 O 6 D. 3 O 2 Zadanie 18. (0 1) Spośród podanych stwierdzeń wybierz to, które jest prawdziwe. A. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. B. Polska jest państwem stowarzyszonym z Unią Europejską.. Polska jest państwem należącym do Wspólnoty Niepodległych Państw. D. Polska należy do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Zadanie 19. (0 1) Do Huty Katowice dostarczono złom miedzi (u) i cyny (Sn) z przeznaczeniem na odlew dzwonów. Odlewy takie robi się z brązu, czyli stopu miedzi i cyny, w stosunku masowym 4 : 1. Do odlania dzwonu o masie 1 t potrzeba A. 600 kg u i 400 kg Sn B. 800 kg u i 200 kg Sn. 400 kg u i 600 kg Sn D. 200 kg u i 800 kg Sn 149

6 Zadanie 20. (0 1) W Polsce wytwarza się około 12 mln ton odpadów rocznie. zęść odpadów można wykorzystać po poddaniu ich procesowi A. interakcji. B. rekultywacji.. recyklingu. D. biodegradacji. Zadanie 21. (0 1) Dwaj polscy uczeni, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, jako pierwsi na świecie skroplili powietrze. Który z poniższych modeli ilustruje powietrze jako mieszaninę tlenu i azotu? A. B.. D. Zadanie 22. (0 1) Badania osmologiczne, czyli badania zmysłu powonienia, polegają m.in. na rozpoznawaniu różnych woni przez specjalnie tresowane psy. Psy mogą wyczuwać zapachy dzięki temu, że w przyrodzie zachodzi zjawisko dyfuzji. Dyfuzja występuje A. tylko w gazach. B. tylko w cieczach.. w gazach i cieczach. D. w gazach, cieczach i ciałach stałych. Zadanie 23. (0 1) W banku tkanek znajdują się komórki, tkanki i niektóre narządy wykorzystywane do przeszczepów. Wybierz właściwe przyporządkowanie podanych elementów do jednostek budowy organizmu. Komórka Tkanka Narząd A. plemnik nerka krew B. nerka krew plemnik. plemnik krew nerka D. nerka plemnik krew Zadanie 24. (0 1) Każde żelazko jest zaopatrzone w termostat, czyli wyłącznik temperaturowy zbudowany z bimetalu dwóch pasków metali połączonych ze sobą na całej długości. Zasada działania bimetalu oparta jest na wykorzystaniu A. różnej rozszerzalności cieplnej tych metali. B. różnych temperatur topnienia tych metali.. różnego przewodnictwa elektrycznego tych metali. D. podobnego przewodnictwa cieplnego obu metali. Informacja do zadań 25. i 26. Po ulewnych wiosennych deszczach poziom wody w rzece zaczął się podnosić co godzinę o 4 cm. Jeżeli wzrośnie o 90 cm, zostanie ogłoszony stan alarmowy. 150

7 Zadanie 25. (0 1) Oblicz, po jakim czasie, jeżeli poziom wody nadal będzie się podnosił w takim tempie, zostanie ogłoszony stan alarmowy. Zapisz obliczenia. Odpowiedź:... Zadanie 26. (0 1) Zapisz wzór wyrażający przyrost poziomu wody w zależności od upływu czasu.... Zadanie 27. (0 2) Oblicz, po ilu dniach napełni się pusty zbiornik retencyjny o pojemności 6 mln m 3, jeżeli w ciągu 1 godziny wpływa do niego 50 tys. m 3 wody. Zapisz obliczenia. Odpowiedź:... Zadanie 28. (0 2) Obok nazw obiektów wpisz nazwy państw europejskich, w których te obiekty się znajdują. Podkreśl państwa należące do Unii Europejskiej. Akropol... Kreml... Wawel... Koloseum... Wieża Eiffla... Zadanie 29. (0 3) Między Świnoujściem a Ystad, szwedzkim miastem portowym, kursują codziennie promy pasażerskie. Wykres przedstawia zależność drogi przebytej przez taki prom od czasu trwania rejsu. Odczytaj z wykresu potrzebne dane i oblicz, z jaką prędkością płynie prom z Polski do Szwecji. Odpowiedź:

8 Zadanie 30. (0 4) Oblicz odległość w linii prostej między miejscowościami A i B, jeżeli z miejscowości A do położonej na zachód miejscowości jest 12 km, a z miejscowości B do położonej na południe miejscowości jest 16 km. Zapisz obliczenia. Opisaną w tym zadaniu sytuację przedstaw na rysunku. Rysunek Zadanie 31. (0 3) W zakładach mięsnych do peklowania wędlin używa się roztworu saletry potasowej KNO 3. Korzystając z krzywej rozpuszczalności, oblicz, jakie stężenie procentowe będzie miał nasycony roztwór saletry otrzymany w temperaturze Odpowiedź:...

9 Zadanie 32. (0 2) Oprocentowanie roczne lokaty terminowej w banku wynosi 10%. Jaką kwotę należy wpłacić do banku, aby po roku, wraz z odsetkami, mieć na lokacie 1320 zł? Odpowiedź:... Zadanie 33. (0 4) Fabryka otrzymała zamówienie na dwa rodzaje półtoralitrowych kartonów na soki. Kartony pierwszego rodzaju mają mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach podstawy 7,5 cm 10 cm. Kartony drugiego rodzaju mają mieć kształt graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 10 cm. Oblicz wysokości tych kartonów. Na który rodzaj kartonów potrzeba więcej materiału? Zapisz obliczenia. Odpowiedź:... Zadanie 34. (0 1) Podaj nazwę naszej planety oraz planet bezpośrednio z nią sąsiadujących. Korzystając z rysunku, podaj cyfry, którymi oznaczono te planety

10 Zadanie 35. (0 1) Rośliny zielone potrafią wytwarzać wysokoenergetyczne związki z prostych substancji chemicznych. Wymień trzy czynniki warunkujące przebieg procesu fotosyntezy Zadanie 36. (0 2) Jeśli nie założy się gumowych rękawic podczas mycia wanny środkiem zawierającym kwas, można poparzyć ręce. Aby zneutralizować skutki poparzenia, należy polać ręce rozcieńczonym roztworem o odczynie zasadowym. Uzupełnij poniższe równanie reakcji zobojętniania kwasu zasadą. Dobierz odpowiednie współczynniki stechiometryczne.... Hl +... a(oh) 2... al

11 DATA URODZENIA UZNIA Nr zadania Odpowiedzi dzień miesiąc rok KOD UZNIA 1 A B D 2 A B D 3 A B D 4 A B D 5 A B D 6 A B D 7 A B D 8 A B D 9 A B D 10 A B D 11 A B D 12 A B D 13 A B D 14 A B D 15 A B D 16 A B D 17 A B D 18 A B D 19 A B D 20 A B D 21 A B D 22 A B D 23 A B D 24 A B D 156

12 Rozwiązania i schemat punktacji Zadania (0 1) Numer zadania Poprawna odpowiedź A A D B D B A Numer zadania Poprawna odpowiedź D B B A B B D A Zadania Numer zadania Odpowiedź poprawna, typowa Punktacja Zasady przyznawania punktów = 4x x = 22,5 [h] lub 90 cm : 4 cm h = 22,5 h 0 1 Poprawne obliczenie 1 pkt 26 x czas podnoszenia się wody [h] y przyrost poziomu wody [cm] y = 4x 0 1 Podanie zależności w postaci wzoru funkcji liniowej 1 pkt 27 6 mln m 3 = m 3 m 50 tys. 3 h = m h m 3 m : h = 120 h 120 h : 24 h = 5 [dni] 0 2 Poprawny zapis liczb 1 pkt Poprawne obliczenie liczby dni lub wybranie odpowiedniej metody rozwiązania zadania, lecz błędy w obliczeniach 1 pkt Każde inne poprawne rozwiązanie 2 pkt 28 Akropol Grecja Kreml Rosja Wawel Polska Koloseum Włochy Wieża Eiffla Francja 0 2 Poprawne wszystkie odpowiedzi 1 pkt Poprawne podkreślenie państw Unii Europejskiej 1 pkt 29 s = 160 km t = 8 h v = s t 160 km v = 8 h v = 20 km h 0 3 Poprawne odczytanie informacji z wykresu 1 pkt Poprawne podstawienie danych do wzoru 1 pkt Podanie poprawnej odpowiedzi wraz z jednostką 1 pkt Każde inne poprawne rozwiązanie 3 pkt 157

13 Numer zadania Odpowiedź poprawna, typowa Punktacja Zasady przyznawania punktów km B x 0 4 Poprawnie wykonany rysunek i oznaczenia 1 pkt Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa 1 pkt Rozwiązanie równania 1 pkt Poprawna odpowiedź z jednostkami 1 pkt 12 km A = x = x 2 x 2 = 400 x = 400 x = 20 [km] Odp.: Odległość między miejscowościami A i B wynosi 20 km. 31 W temp. 10 rozpuści się 25 g saletry w 100 g wody. mkno 3 p = m + m 100% KNO3 H2O 0 3 Odczytanie z wykresu 1 pkt Poprawnie zastosowana jedna z podanych metod 1 pkt Poprawna odpowiedź 1 pkt lub m roztworu = m KNO3 + m H2 O mkno p = 3 m 100% roztworu lub m roztworu = m KNO3 + m = 125 g H2 O 125 g roztworu 100% 25 g roztworu KNO 3 x% Odp.: p = 20% % x = 1320 lub 1320 : 1,1 = 1200 x = 1320 = 1200 [zł] 1,1 0 2 Poprawne ułożenie równania 1 pkt Rozwiązanie równania 1 pkt 33 1,5 l = 1500 cm 3 Wysokość V h 1 = P = cm 7,5 cm 10 cm = 20 cm p V h 2 = P = cm = 15 cm p 15 cm 10 cm Pole powierzchni całkowitej 0 4 Zamiana litrów na cm 3 1 pkt Obliczenie wysokości graniastosłupów 1 pkt Obliczenie pól powierzchni graniastosłupów 1 pkt Poprawna odpowiedź 1 pkt P c = 2P p + P b P c1 = 2 7,5 cm 10 cm cm 7,5 cm cm 10 cm = 850 cm 2 P c2 = 2 10 cm 10 cm cm 10 cm = = 800 cm 2 Odp.: Więcej materiału potrzeba na kartony pierwszego rodzaju Numery planet: 2 Wenus 3 Ziemia 4 Mars 0 1 Poprawne podanie nazw planet 1pkt

14 Numer zadania Odpowiedź poprawna, typowa Punktacja Zasady przyznawania punktów energia słoneczna 2. chlorofil 3. dwutlenek węgla (tlenek węgla(iv)) 4. woda 5. sole mineralne 0 1 Podanie trzech czynników warunkujących przebieg procesu fotosyntezy 1 pkt 36 2 Hl + a(oh) 2 al H 2 O 0 2 Wpisanie wzoru H 2 O 1 pkt Dobranie współczynników 1 pkt 159

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc.

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc. WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HEMII PZIM RZSZERZNY zas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 28 56).

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Liceum ogólnokształcące Warszawa 007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2 Zadanie 1. Co należy wpisać na schemacie w miejsce X, Y, Z: skraplanie krzepnięcie X Y Z parowanie topnienie A. X -ciecz Y-gaz Z-ciało stałe B. X -gaz Y-ciało stałe Z-ciecz C. X -gaz Y-ciecz Z-ciało stałe

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym

Informator o egzaminie eksternistycznym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CHEMIA CHEMIA Informator o egzaminie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Pieczęć Kod ucznia Wypełnić po rozkodowaniu pracy! (imię i nazwisko) Razem WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Drogi Uczniu! ETAP WOJEWÓDZKI Witaj na wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P_P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14.

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14. strona 1/22 Zadania egzaminacyjne badające wiadomości i umiejętności z chemii zamieszczone w arkuszach egzaminacyjnych w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2002 2008 Dorota Lewandowska Przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce)

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zasady są to: a) Wodorotlenki metali ciężkich (np. miedzi i ołowiu) c) Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie b) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: finał wojewódzki 10 marca 2014 r. 90 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MCH 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo