REGIONALNE FORUM BIZNESU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNE FORUM BIZNESU"

Transkrypt

1 biznes infrastruktura edukacja REGIONALNE FORUM BIZNESU R a p o r t Ś l ą s k SZANOWNI PAŃSTWO SERDECZNIE WITAM Województwo śląskie znajduje się w czołówce województw o największym udziale w generowaniu produktu krajowego brutto. Na jego terenie skoncentrowany jest poważny potencjał przemysłowy kraju. Górny Śląsk to w dalszym ciągu strategiczny obszar Polski i Europy pod względem zasobów surowców mineralnych, które są podstawą najsilniej w kraju rozwiniętego (a podlegającego obecnie procesowi restrukturyzacji) przemysłu wydobywczego. Hutnictwo, będące już po największych przekształceniach własnościowych, w dalszym ciągu jest niezmiernie istotne dla rozwoju gospodarczego tego obszaru. Zachodzące od kilkunastu lat procesy restrukturyzacyjne wpływają na zmiany w strukturze gospodarczej regionu. W całym przemyśle zmniejsza się udział branż tradycyjnie kojarzonych z tym regionem. Najszybciej rozwija się przemysł motoryzacyjny (Śląsk jest największym w kraju producentem samochodów), wzrasta również pozycja przemysłu elektromaszynowego i energetyki. Województwo śląskie charakteryzuje się, w stosunku do innych regionów kraju, znaczącą dynamiką rozwoju sektora wysokich technologii. Oprócz doskonałej lokalizacji i zaplecza, inwestorów do regionu przyciąga fakt, że niemal co dziesiąty młody Polak jest mieszkańcem województwa śląskiego, a ponadto zajmuje ono czołowe miejsce w kraju pod względem liczby studentów. Przemysłowe tradycje regionu sprawiają, że duża liczba studentów wybiera studia o charakterze politechnicznym. Województwo śląskie jest regionem o bardzo wysokiej atrakcyjności inwestycji. Do największych inwestorów w regionie należą m.in.: Danone, EDF, Fiat, General Motors, Heineken, Mittal, Nationale Nederlanden, SAB Miller, Saint Gobain, TRW, czy ostatnio Związek Przemysłowy Donbasu, wskazujący na nowe kierunki napływu inwestycji. Nie można zapomnieć o rodzimych przedsiębiorcach, którzy postanowili ulokować czy też rozwinąć tu swoje inwestycje. Do czołowych firm z pewnością należą Mokate, Liberty, Maspex, JAS-FBG i szereg innych. Inwestycje w regionie koncentrują się przede wszystkim miastach objętych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną lidera wśród specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Ale inwestycje to nie tylko KSSE, także i poza Strefą znajdują się tereny atrakcyjne dla inwestorów. Będzin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Katowice to największe z nich. Nowy impuls rozwoju gospodarczego nadało regionowi wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Na co dzień widać efekty wykorzystania funduszy dostępnych w ramach procesów restrukturyzacyjnych, budowy infrastruktury, rozwoju firm czy też doradztwa. Jednym z ważniejszych problemów naszego regionu jest wciąż wysokie bezrobocie będące przyczyną odpływu wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Kolejnym aspektem są zbyt wolno przeprowadzane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne. Ponadto wyraźna dominacja kilku branż stwarza zagrożenie dla regionu w przypadku recesji w tych sektorach. Obserwując czasami trudne społecznie zmiany, widząc rosnący potencjał regionu cieszę się, iż nasza firma Ernst & Young ma możliwość udziału w jego rozwoju poprzez współpracę z firmami i przedsiębiorcami istniejącymi tutaj już od dawna i z tymi, którzy dopiero zaczynają poznawać zalety tego regionu. Wierzę, iż jest to region ważny, o bogatej, czasami niełatwej przeszłości, ale przede wszystkim o rozległych perspektywach. Zapraszam na debatę o stanie naszego regionu, na nasze Regionalne Forum Biznesu. Z poważaniem, Leszek Lerch, Partner i Dyrektor Biura Ernst & Young w Katowicach PARTNER MERYTORYCZNY inwestycje specjalne strefy ekonomiczne

2 LECHOSŁAW JARZĘBSKI, wojewoda śląski: Województwo śląskie na pewno jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów miejsc na terenie Polski. Tu jest przede wszystkim wielu świetnie wykształconych ludzi, którzy dobrze już rozumieją, na czym polegają wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw. Blisko są też lotniska w Pyrzowicach, Balicach i Ostrawie, a to sprawia, że komunikacja nie powinna stanowić problemu. Chciałbym też zwrócić uwagę na istniejącą już w województwie śląskim infrastrukturę. Narzekamy na nią wszyscy, bo rzeczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia, ale na tle kraju wyróżniamy się zdecydowanie na korzyść. Nowe drogi albo już wybudowano albo się buduje albo też trwają przygotowania do rozpoczęcia ich budowy. To są fakty. Widać zresztą, że inwestorzy to doceniają, bo przecież na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ciągle buduje się nowe fabryki. Coraz wyraźniej widać jednak, że województwo śląskie jest atrakcyjne nie tylko dla biznesu. Dynamicznie rozwija się przecież turystyka, a walory takich regionów jak Jura Krakowsko-Częstochowska czy Beskidy są coraz wyraźniej dostrzegane. Już dzisiaj są to najbardziej dynamicznie rozwijające się tereny województwa. MICHAŁ CZARSKI, marszałek województwa śląskiego: Województwo śląskie przestaje się już kojarzyć ze zdegradowanymi ekologicznie terenami Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Obecnie to jeden z najważniejszych terenów lokowania inwestycji przez zagraniczny kapitał. Bogactwo województwa to przede wszystkim położenie i ludzie. Naturalne warunki to jednak niewystarczający powód do przyciągnięcia zainteresowania inwestorów. Dlatego też mocno rozwijana jest infrastruktura zarówno drogowa, jak i kolejowa oraz lotnicza. Dla wielu przyjezdnych ogromną niespodzianką jest bogactwo przyrodnicze i turystyczne atrakcje regionu. ZUPEŁNIE INNY ŚLĄSK W o j e w ó d z t w o ś l ą s k i e t o d z i s i a j n a j w i ę k s z a w n a s z e j c z ę ś c i E u r o p y m i e s z a n k a t r a d y c j i i n o w o c z e s n o ś c i. O b o k p r a w i e 4 0 k o p a l ń w ę g l a k a m i e n n e g o, k i l k u h u t ż e l a z a i s t a l i o r a z d z i e s i ą t e k p r z e d s i ę b i o r s t w p r a c u j ą c y c h n a r z e c z t r a d y c y j n y c h b r a n ż, p o w s t a ł o t u w i e l e f i r m, k t ó r e ś m i a ł o m o ż n a z a l i c z y ć d o g r o n a n o w y c h t e c h n o l o g i i. Na Śląsku dynamicznie rozwijają się firmy informatyczne o markach znanych już na międzynarodowych rynkach. W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województwo plasuje się na wysokich miejscach. Potencjał gospodarczy regionu, gdzie wytwarza się około 15 procent polskiego PKB, to prawie 400 tysięcy przeważnie małych i średnich firm. Blisko 98 procent z nich to firmy prywatne. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że w powszechnym odbiorze wizerunek regionu wciąż kształtują tradycyjne przemysły, czyli górnictwo, hutnictwo i energetyka. We wszystkich jednak widać dynamiczne zmiany, które sprawiają, że źródła problemów stają się coraz częściej atutami regionu. Gordyjski węzeł problemów, z których każdy byłby trudny do rozwiązania czy też region wielkich szans? Województwo śląskie to dzisiaj obszar, w którym, jak w soczewce, skupiły się problemy państwa przechodzącego z tradycyjnej ery industrialnej do nowoczesności na miarę wyzwań XXI wieku. Województwo śląskie postrzegane jest przez resztę kraju jako zdegradowany teren, na którym dominującą rolę odgrywają molochy przemysłowe zatrudniające po kilka tysięcy osób i wyciągające rękę po budżetowe dotacje. Rzecz w tym, że takiego Śląska już prawie nie ma. Jest natomiast region bardzo dynamicznych przemian, które sprawiają, że już niedługo może stać się jednym z najciekawszych dla inwestorów terenów w tej części Europy. Barierę przekroczono dwa, trzy lata temu. Branżami, które wówczas w regionie śląskim zaczęły dominować, przestały już być kopalnie i huty. Wyprzedziły je firmy branży motoryzacyjnej i przemysł spożywczy. Być może niedługo jeszcze większy strumień pieniędzy popłynie z... turystyki. Rozwija się ona tak szybko, że stała się już jednym z najpoważniejszych źródeł dochodu dla wielotysięcznej grupy ludzi. Dotyczy to nie tylko okolic Częstochowy i południowej części województwa z Wisłą, Szczyrkiem czy Ustroniem. Stare na nowe Województwo zamieszkuje 4,7 mln osób, co stanowi 12,3 proc. ludności Polski. Gęstość zaludnienia jest tu ponaddwukrotnie wyższa od średniej krajowej. Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem kraju. Wytwarza się tu około 15 procent PKB i ponad 17 procent krajowej produkcji sprzedanej przemysłu. Tu produkuje się ponad 90 proc. polskiego węgla kamiennego, 63 proc. wyrobów walcowanych, 42,6 proc. koksu, 68,8 proc. stali surowej, 19,7 proc. energii elektrycznej i 82,7 procent samochodów. Dla gospodarki województwa w dalszym ciągu duże znaczenie ma górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza, cynku i ołowiu, energetyka, przemysł elektromaszynowy, spożywczy i chemiczny, a w ostatnim okresie również przemysł motoryzacyjny. W strukturze branżowej przemysłu, po górnictwie węgla kamiennego, dominującym sektorem jest hutnictwo. Ta branża przez 2 PA Ź D Z I E R N I K r.

3 ostatnie lata zmieniła się chyba najbardziej. Spowodowały to przede wszystkim zmiany własnościowe i zmiany koniunktury na światowych rynkach. Dzięki nim dzisiaj huty stały się jednymi z najbardziej interesujących dla inwestorów zewnętrznych obszarów ekspansji. Pozbyto się urządzeń najbardziej zanieczyszczających środowisko, zredukowano zatrudnienie, rozbudowano działy marketingu i promocji, wprowadzono proekologiczne sposoby produkcji. Zmiany te spowodowały, że coraz szybciej rozwijają się nowoczesne, przyszłościowe gałęzie, takie jak: elektronika, przemysł samochodowy, przetwórstwo spożywcze. Górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i stali poddawane są głębokim procesom restrukturyzacji. Efektem restrukturyzacji górnictwa są zasadnicze zmiany formy własności i struktury zarządzania. Restrukturyzacja branży pozwoliła zmniejszyć zatrudnienie w górnictwie do 130 tys. w 2004 r. oraz zapewniła poprawę efektywności kopalń. Dokonano przekształcenia 63 kopalń oraz wprowadzono nowoczesne struktury zarządzania. Na bazie przemysłu wydobywczego rozwinęły się branże związane z jego obsługą, czyli przede wszystkim nowoczesny przemysł maszynowy, dysponujący odpowiednim parkiem oraz doświadczoną kadrą pracowniczą. Równolegle do zmian zachodzących w górnictwie i hutnictwie restrukturyzowany jest cały kompleks paliwowo-energetyczny. Województwo jest drugim w kraju producentem energii elektrycznej i jej największym konsumentem. Ostatnie lata wymusiły dynamiczny rozwój przemysłu precyzyjnego i elektronicznego branż będących inkubatorami nowoczesnych technologii. Województwo śląskie to olbrzymi rynek konsumencki dla towarów żywnościowych. Przy produkcji artykułów spożywczych i napojów zatrudnionych jest 37,7 tys. osób. Większość firm nastawiona jest na przetwórstwo mięsa, produkcję napojów i wyrobów mleczarskich. Śląskie odnotowuje najwyższe dodatnie saldo bilansu handlu zagranicznego ze wszystkich województw, zajmując tym samym pierwsze miejsce w kraju. Około 75 procent obrotów handlu zagranicznego regionu odbywa się z krajami Unii Europejskiej. Atut: edukacja Na terenie województwa śląskiego znajduje się 12,1 proc. potencjału badawczo-rozwojowego istniejącego w Polsce. Jest to drugi co do wielkości, po województwie mazowieckim, ośrodek badawczy kraju. Zmiana warunków makroekonomicznych i politycznych spowodowała rozszerzenie obszaru działalności regionalnych instytucji badawczo-rozwojowych oraz ich ukierunkowanie na ochronę środowiska, energetykę, automatykę i elektronikę. W ostatnich kilku latach nastąpiła korzystna zmiana w systemie kształcenia. Nastąpił spadek uczącej się młodzieży w zasadniczych szkołach zawodowych, na korzyść szkolnictwa średniego ogólnokształcącego i technicznego. Województwo śląskie jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych i akademickich. Pomimo znacznego zwiększenia się w województwie, w ostatnim okresie, liczby studentów, wskaźnik ten na 10 tys. mieszkańców wynosi W produkcji energii elektrycznej województwo śląskie zajmuje drugie miejsce, dając 19,7 proc. krajowej produkcji energii. Ważnym elementem infrastruktury technicznej energetyki w województwie jest ciepłownictwo warunkujące prawidłowy rozwój społeczno-gospodarczy, poprawę warunków ochrony środowiska i racjonalizację gospodarki paliwowo-energetycznej. PIOTR KOŁODZIEJ, prezes Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego: Górny Śląsk, wszystko co najgorsze ma już za sobą. Naszym niewątpliwym atutem jest duża popularność regionu u inwestorów. Są miasta wybijające się na tym tle, coraz więcej samorządów aktywnie działa, by pozyskiwać inwestorów. Dodatkowym atutem Śląska jest strumień europejskich funduszy wzbogacający infrastrukturę transportową. Duże zagęszczenie przemysłu i firm usługowych na terenie Górnego Śląska, wiele uzbrojonych terenów, to nasz wielki atut. Oczywiście największym kapitałem są doskonale wykształcone kadry. GZE jako firma koncernu Vattenfall promuje region realizując program Przełącz się na Śląsk czy pomagając młodzieży rozwinąć zmysł przedsiębiorczości. ANDRZEJ BARCZAK, profesor Akademii Ekonomicznej w Katowicach: Na tle kraju usytuowałbym Śląsk w środku rankingu najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów. Inwestorzy pojawią się tu w większej niż do tej pory liczbie, jeśli będziemy w stanie wykorzystać atuty. Zaliczyłbym do nich przede wszystkim dobrze wykształconą kadrę młodych ludzi. Ich zalety coraz częściej dostrzegane są poza granicami Polski, co jest z jednej strony pocieszającym faktem, ale z drugiej ostrzeżeniem, bo nie wykorzystujemy tego, co wcale niemałym wysiłkiem udało nam się osiągnąć. Bardziej aktywne powinny być gminy, które muszą zacząć stosować aktywny marketing dla swoich ofert. Na razie są z tym spore problemy. Ciągle nie dość dobrze potrafimy też wykorzystać możliwości, jakie wiążą się ze wstąpieniem Polski do UE. Województwo śląskie ma swoje biuro w Brukseli i to jest na pewno duży atut. Teraz trzeba pomyśleć o tym, co zrobić, by było ono maksymalnie wykorzystane. PA Ź D Z I E R N I K r. 3

4 PIOTR USZOK, prezydent Katowic: Katowice stoją teraz przed niepowtarzalną szansą. Przebudowa systemu komunikacyjnego miasta sprawiła, że mamy w ręku bardzo mocne atuty, które inwestorom na pewno trafiają do przekonania. Pojawia się ich u nas sporo, bo przecież mamy tu specjalną strefę ekonomiczną, która oferuje naprawdę atrakcyjne warunki prowadzenia działalności. Katowice, jak i cały region, są jednak atrakcyjne nie tylko ze względu na możliwości inwestycyjne. Już dzisiaj jest to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich oferujący świetnie wykwalifikowane kadry. W ostatnich latach coraz chętniej ludzie przyjeżdżają tutaj jako do ciekawego miejsca pod względem turystycznym. Katowice mają ciekawe pod względem architektonicznym obiekty, które mogą stworzyć niepowtarzalny charakter i nastrój. Ich stan techniczny jest często zły. Pracujemy już nad tym, trwa przebudowa śródmieścia. Zmiany dostrzec można już niemal wszędzie. TADEUSZ WRONA, prezydent Częstochowy: Miasto przeszło już najtrudniejszy okres restrukturyzacji. Było niegdyś ośrodkiem przemysłu ciężkiego i włókienniczego. Dziś nadal ważną rolę odgrywa Huta Częstochowa najnowocześniejsza dziś huta w Polsce, europejski lider w produkcji blach okrętowych, należąca od niedawna do ukraińskiego Donbasu. Istnieje jednak kilka, już zrestrukturyzowanych, nowoczesnych zakładów włókienniczych. Nowy przemysł reprezentuje jedna z najnowocześniejszych w świecie hut szkła typu float Guardian, największy w Europie producent pasów bezpieczeństwa amerykański TRW, austriacka huta szkła, włoski i niemiecki producent podzespołów samochodowych, polski lider w produkcji wentylacji. Rozwój tych przedsiębiorstw świadczy o dobrym klimacie naszego miasta. Inwestycje powstawały na terenie należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa sosnowiecka), ale także na innych obszarach. Zagospodarowano już dzięki temu większość terenów poprzemysłowych. Obecnie finalizowane są prace nad utworzeniem Parku Przemysłowego. Województwo śląskie to konglomerat problemów wynikających z przeszłości i szerokich perspektyw rozwoju. Zlokalizowano tutaj 38 czynnych kopalń węgla kamiennego, 25 hut i zakładów hutniczych, 21 elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych. Problemy społeczne mieszają się z typowymi dla gospodarki kłopotami. 424 osoby i jest to mniej niż średnia krajowa. Od kilku lat obserwuje się pozytywną tendencję stopniowego wzrostu liczby studentów szkół wyższych. Jura, Beskidy, tereny zielone, zabytki techniki, dobrze rozwinięta infrastruktura wypoczynkowa. To wszystko sprawia, że turystyka ma szansę stać się jeszcze silniejszą gałęzią gospodarki na Śląsku. Problem: bezrobocie Procesom restrukturyzacji regionu towarzyszy zmiana struktury zatrudnienia ludności, polegająca na malejącym udziale pracujących w przemyśle i budownictwie i równoczesnym wzroście w sektorze usług. Atutem rynku pracy województwa jest duża liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wśród osób pracujących w województwie 16,5 procent posiadało wykształcenie wyższe, 41,2 procent legitymowało się wykształceniem średnim, 36 procent posiadało kwalifikacje na poziomie zasadniczym zawodowym. Liczba bezrobotnych w województwie śląskim przekroczyła 325,5 tys. osób, tj. 10,3 procent ogólnej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w kraju. Wśród bezrobotnych dominują kobiety, mimo że są lepiej wykształcone od bezrobotnych mężczyzn. Połowa bezrobotnych to ludzie młodzi do 34. roku życia. Im wyższe wykształcenie, tym łatwiej o pracę, obserwuje się jednak systematyczny wzrost liczby bezrobotnych absolwentów z wykształceniem wyższym. Wyzwanie: ekologia Stan środowiska naturalnego w dużym stopniu zróżnicowany jest w granicach samego województwa, obok terenów zdegradowanych i zdewastowanych występują tu również obszary rekreacyjne i miejsca bogactwa przyrodniczego. Do istotnych problemów ekologicznych należą: zanieczyszczenie wód powierzchniowych, ilość wytwarzanych ścieków komunalnych i odpadów przemysłowych oraz emisja pyłów i gazów. Na ekologicznym obrazie regionu ciążą zaszłości z minionych dziesięcioleci. Są one szczególnie drastyczne w gospodarce odpadami. Na składowiskach, zwałowiskach i hałdach nagromadzonych jest 38,4 proc. ogółu odpadów krajowych. 4 PA Ź D Z I E R N I K r.

5 WSZĘDZIE BLISKO W o j e w ó d z t w o ś l ą s k i e t o w i e l k i w ę z e ł k o m u n i k a c j i d r o g o w e j i k o l e j o w e j, o b s z a r d u ż e j w y m i a n y t o w a r o w e j, b a r d z o d u ż e g o r u c h u t r a n z y t o w e g o o z a s i ę g u k r a j o w y m i m i ę d z y n a r o d o w y m. Te r e n w o j e w ó d z t w a, w s z c z e g ó l n o ś c i g ł ó w n e m i a s t a a g l o m e r a c j i g ó r n o ś l ą s k i e j, p r z e c i n a j ą m a g i s t r a l n e l i n i e k o l e j o w e. Region położony jest na skrzyżowaniu transeuropejskich korytarzy transportowych newralgicznych szlaków transportowych i komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) o znaczeniu krajowym i europejskim. Na terenie tym spotykają się dwie drogi międzynarodowe Lwów-Kraków-Katowice-Wrocław-Zgorzelec (zaawansowana w budowie autostrada A4) oraz Gdańsk-Bratysława (planowana A1). Północną cześć województwa przecina również najkrótszy szlak łączący Kijów z Dreznem i przez Kudowę z Pragą. Drogi dwujezdniowe łączą Katowice z Łodzią i Warszawą na północy oraz na południu z Bielskiem-Białą. Region, w stosunku do reszty kraju, posiada dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Przecina go ponad 20 tys. km dróg publicznych o twardej nawierzchni, z tego 2,6 proc. stanowią drogi dwujezdniowe, co daje najwyższy wskaźnik gęstości w kraju. Sieć połączeń komunikacyjnych w regionie należy do lepiej zorganizowanych w kraju. Na sieci kolejowej województwa stanowiącej niecałe 11 proc. sieci krajowej koncentruje się ponad 60 proc. ładunków przewożonych w kraju i 11 proc. przewozów pasażerskich. Region dysponuje bezpośrednim połączeniem kolejowym z Pragą, Bratysławą, Wiedniem, Berlinem, Kijowem, Frankfurtem, Dreznem, Budapesztem i Lwowem. Tu znajduje się jedna z największych stacji rozrządowych w Europie Tarnowskie Góry oraz terminal kontenerowy w Gliwicach Sośnicy (realizujący przewozy kombinowane kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych), a także jedna z największych w kraju rozrządowych stacji kolejowych Zabrzeg-Czarnolesie (Czechowice-Dziedzice). Umożliwia to sprawne i szybkie transportowanie towarów do krajów Europy Zachodniej. Istotnym elementem układu kolejowego na terenie regionu jest końcówka szerokiego toru linii hutniczej szerokotorowej (LHS) sięgająca w głąb województwa w okolice Huty Katowice, jedyna tego typu linia w Polsce dająca możliwość bezpośredniej wymiany towarowej W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Berlin, Bratysława, Budapeszt, Praga, Warszawa i Wiedeń. Dynamicznie rozwijająca się sieć dróg, połączeń lotniczych i kolejowych sprawia, że komunikacja do i z regionu jest coraz łatwiejsza. Wiele elementów infrastruktury komunikacyjnej wymaga jednak sporych inwestycji. JAN OLBRYCHT, deputowany Parlamentu Europejskiego: Myślenie polityków i mieszkańców województwa śląskiego o regionie ciągle nacechowane jest przeszłością. Mówiąc o gospodarce mamy na myśli górnictwo czy hutnictwo i to z czasów, kiedy zakłady tych branż przeżywały ogromne problemy. Dzisiaj ich sytuacja jest zdecydowanie inna i żeby o tym się przekonać, wystarczyło odwiedzić ostatnie targi Katowice Przemysł ciężki to znowu ogromne pieniądze, wielkie kontrakty i nowoczesne przedsiębiorstwa, zarówno w sferze zarządzania, jak i technologii. Pracują w nich ludzie, którzy prezentują bardzo wysoki poziom kwalifikacji. Oferty pracy mają dla nich przedsiębiorcy z wielu krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy też prawdziwą potęgą pod względem poziomu, jaki prezentują tutejsze placówki medyczne. Te atuty trzeba jednak dokładnie zidentyfikować i potem wykorzystać. W połączeniu z naturalnymi walorami, czyli położeniem i naprawdę dobrą infrastrukturą, daje to potężny kapitał. Region śląski wcale nie jest obszarem o wyjątkowych problemach. W Europie nie ma regionów bez problemów, jest tylko kwestia pomysłu na wykorzystanie atutów. z Ukrainą i krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Połączenie z torem normalnym umożliwia szybki przeładunek towarów i bezpośrednie połączenie z krajami Dalekiego Wschodu. W Sławkowie, na 140 ha leżących przy zakończeniu tzw. szerokiego toru kolejowego, powstaje Międzynarodowe Centrum Logistyczne. Województwo śląskie posiada międzynarodowe połączenia lotnicze, realizowane z położonego w odległości 34 km od Katowic Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Port posiada terminal pasażerski o przepustowości 700 tys. pasażerów rocznie, utrzymuje stałe połączenia z portami krajowymi i zagranicznymi, w tym z najważniejszymi lotniskami Europy (m.in. Frankfurtem n. Menem, Brukselą, Paryżem, Londynem, Wiedniem, Zurychem). Każdego roku port lotniczy notuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost przewozów cargo. Komunikacja to jednak nie tylko drogi. W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost użytkowników sieci Internet. Na 167 gmin województwa własne serwisy internetowe posiadało 135 gmin. Z badań (TNS OBOP) wynika, że województwo śląskie znajduje się na drugim miejscu w kraju pod względem liczby osób przynajmniej raz w miesiącu korzystających z Internetu. PA Ź D Z I E R N I K r. 5

6 STREFA JAK MAGNES TADEUSZ DONOCIK, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej: W województwie śląskim mieszka prawie 5 milionów ludzi i już sam ten fakt sprawia, że jest to interesujący dla inwestorów obszar. Atrakcyjność inwestycyjna regionu jest naprawdę ogromna. Dobrze rozwinięta jest infrastruktura drogowa, kolejowa, jest lotnisko. Oprócz tego tradycje i kultura techniczna, która powoduje, że łatwiej tu niż w innych regionach o wysoko kwalifikowane kadry. Kolejnym atutem jest schyłkowość niektórych przemysłów. Dla starych kopalń czy hut może to być problem, ale widać, jak bardzo ułatwiło to wprowadzenie firm nowych technologii. Mówiąc o województwie śląskim nie można jednak ograniczać się do przemysłu ciężkiego. Regiony Bielska, Rybnika czy Częstochowy rozwijają się naprawdę dynamicznie. Naturalne kierunki, czyli turystyka i rekreacja, znakomicie współgrają z rozwojem firm nowych technologii. O a t r a k c y j n o ś c i i n w e s t y c y j n e j w o j e w ó d z t w a ś l ą s k i e g o d e c y d u j e p r z e d e w s z y s t k i m p o ł o ż e n i e g e o g r a f i c z n e, o l b r z y m i r y n e k z b y t u, d u ż e z a p l e c z e s u r o w c o w e o r a z d o b r z e r o z w i n i ę t a i n f r a s t r u k t u r a i w y k w a l i f i k o w a n a k a d r a p r a c o w n i c z a. Mieszkańców Śląska wyróżnia kultura i dyscyplina pracy, co przy wciąż tańszej niż w wysoko rozwiniętych krajach UE sile roboczej może być zachętą dla inwestorów. Atutem infrastrukturalnym jest bliskość międzynarodowego lotniska, port rzeczny w Gliwicach i szerokotorowa linia kolejowa w Sławkowie, sieć połączeń drogowych i kolejowych. Lokomotywą pierwszych dużych inwestycji była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), której rola zmieniła się nieco, ale nie osłabła. Największym inwestorem w województwie śląskim jest Fiat oraz General Motors Corporation (USA) inwestujący w gliwickiej fabryce Opla. Do największych inwestorów w województwie śląskim należy także Saint-Gobain (Francja) produkujący wyroby ze szkła oraz Electricite de France Internationale inwestujący w branżę energetyczną. JAN KURP, prezes Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA: Śląsk jest doskonałym miejscem do inwestycji. Nasz region ma wiele atutów: dobrze rozwiniętą infrastrukturę przemysłową i komunikacyjną, łatwy dostęp do źródeł energii, blisko stąd do Niemiec, Czech i na Słowację. Ważnym argumentem dla inwestorów powinna być wykwalifikowana kadra, która ma spore doświadczenie w pracy w przemyśle, a także ukończyła szkoły i uczelnie, nie odbiegające poziomem nauczania od najlepszych tego typu placówek na świecie. Ważna jest też mentalność mieszkających tu ludzi, którzy od wieków słyną z pracowitości i z szacunku do pracy. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to największa (obszarem i zainwestowanym kapitałem) SSE w kraju. 6 PA Ź D Z I E R N I K r.

7 Wybrane mocne i słabe strony regionu Mocne strony: Wysoki PKB na osobę w porównaniu do Polski Duży regionalny rynek konsumencki (4,7 mln ludzi) Zdywersyfikowana działalność gospodarcza zróżnicowana struktura branżowa i własnościowa Duża liczba MSP w strukturze gospodarki Duża koncentracja inwestycji zagranicznych Wysoki udział firm wprowadzających nowe rozwiązania w zakresie produktu, metody produkcji lub organizacji Rosnący potencjał instytucji wsparcia biznesu oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy Duży potencjał intelektualny sektora B+R Rozwijająca się współpraca jednostek sektora B+R, także z ośrodkami w kraju i za granicą Zasoby ludzkie i zagadnienia społeczne Mocne strony: Duży potencjał demograficzny cechujący się wysoką kulturą i etosem pracy Różnorodność kulturowa regionu, duże poczucie tożsamości społeczności lokalnych i tolerancja odmienności kulturowych Duża koncentracja wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-technicznej (technicznej, ekonomicznej i medycznej) Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Rosnąca aktywność społeczna środowisk lokalnych oraz organizacji pozarządowych Atrakcyjne warunki inwestowania w KSSE spowodowały, że rozpoczęło w niej działalność kilkadziesiąt przedsiębiorstw, m.in.: General Motors (Gliwice), Isuzu Motors (Tychy) oraz Ekocem (Sosnowiec), Guardian Industries Sp. z o.o. (Częstochowa). Słabe strony: Niski procentowy wzrost PKB Zbyt wolne procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne Duży udział mikroprzedsiębiorstw generujących stosunkowo niską wartość dodaną w ogólnej liczbie przedsiębiorstw Niski poziom wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w MSP Silne powiązanie sektora MSP z restrukturyzowanymi gałęziami przemysłu Struktura świadczonych przez instytucje wsparcia biznesu usług doradczych i finansowych niedostosowana do potrzeb MSP Oferta instytucji B+R skierowana głównie do dużego przemysłu w tradycyjnych branżach gospodarki Słabe strony: Niekorzystne tendencje demograficzne (ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji, rosnący wskaźnik starzenia się społeczeństwa) Niski wskaźnik zatrudnienia Duża liczba osób bezrobotnych, w tym osób pozostających długotrwale bez pracy, osób młodych oraz kobiet Duży udział osób pozostających bez prawa do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych Wysoka gęstość zaludnienia na obszarach miejskich powodująca kumulację problemów społecznych Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko Mocne strony: Usytuowanie województwa w strefie nadgranicznej wzdłuż międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i transportowych Gęsta sieć infrastruktury trnsportowej (kolejowej, drogowej i wodnej) Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach Atrakcyjne warunki krajobrazowo-przyrodnicze oraz bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe sprzyjające rozwojowi różnych form turystyki i wypoczynku Słabe strony: Zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury komunikacyjnej, telekomunikacyjnej i środowiskowej Degradacja starych dzielnic przemysłowych i centrów miast wymagających rewitalizacji; niski procent zrekultywowanych terenów poprzemysłowych. Miejscowe i okresowe wysokie stężenie pyłów i zanieczyszczeń gazowych, wysoki poziom hałasu Nagromadzenie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych Oprócz wielkich koncernów o znaczeniu globalnym coraz większą rolę odgrywać zaczynają jednak małe i średnie firmy. Większość MSP regionu funkcjonuje tylko na rynkach lokalnych, ich udział w eksporcie województwa wynosi 30 proc. ogólnej wartości. PIOTR WOJACZEK, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Województwo śląskie dysponuje wieloma poważnymi atutami w rywalizacji o potencjalne inwestycje. Jest to region nadgraniczny ze stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. W samym centrum jest specjalna strefa ekonomiczna, która oferuje bardzo atrakcyjne ulgi. Z naszych obserwacji wynika jednak, że same ulgi to drugie, a może nawet trzecie miejsce w hierarchii czynników decydujących o ostatecznej lokalizacji. Firm na terenie KSSE ciągle przybywa. Wiele jest też zapytań, a więc i szans na kolejne realizacje. Naszymi atutami są bowiem zasoby ludzkie i stosunkowo wysoka kultura przemysłowa. Uczelnie wyższe i szkoły kształcą specjalistów, którzy są w stanie spełnić wymagania inwestorów. Przez ostatnie lata zrobiliśmy ogromny postęp w edukacji przedstawicieli samorządów. Nikt już nie ma złudzeń, że wystarczy zaoferować puste pole, by natychmiast znaleźli się chętni do postawienia tam fabryki. Promocja i marketing są coraz lepiej rozumianymi pojęciami. Większe jest też zrozumienie potrzeb samych inwestorów. Kluczowym czynnikiem determinującym transformację gospodarki regionu jest rozwijanie instytucji sektora otoczenia biznesu. W województwie istnieje blisko 200 instytucji, takich jak agencje rozwoju lokalnego i regionalnego, izby gospodarcze, przemysłowe, handlowe, stowarzyszenia gospodarcze, branżowe, cechy rzemieślnicze, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, ośrodki doradcze i ośrodki informacji gospodarczej. Zauważalna jest stale rosnąca liczba parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości. Województwo śląskie to ważne finansowe i targowe centrum kraju. Działają tu 4 centrale bankowe, 26 banków komercyjnych z 600 filiami i agendami oraz 117 placówek banków spółdzielczych. Region jest drugim, po województwie wielkopolskim, miejscem wystaw i targów. PA Ź D Z I E R N I K r. 7

8 ERNST & YOUNG W KATOWICACH funkcjonuje od 1995 roku i jest najdłużej działającą na śląskim rynku firmą konsultingową. Dzięki połączeniu z zespołem Andersena w lipcu 2002 roku stała się największą firmą audytorsko-doradczą. ZYGMUNT ŁUKASZCZYK, dyrektor Biura Restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA: Na pytanie o wpływ JSW na atrakcyjność inwestycyjną regionu, w którym działamy, najlepiej odpowiadają liczby JSW zapłaciła w ub. roku ok. 2 mld zł różnych podatków i parapodatków część z nich poszła do Skarbu Państwa, ale część wzbogaciła samorządy. Gdy w ubiegłym roku do budżetu Jastrzębia wpłynęło od nas nagle kilkanaście milionów złotych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, to miasto mogło zrealizować szereg pilnych potrzeb oraz dodatkowe inwestycje. JSW zatrudnia 20 tys. osób z dobrą i bardzo dobrą pensją, daje im stabilną pracę. W naszym otoczeniu działa kilkadziesiąt firm, które żyją wyłącznie dzięki JSW i dają pracę kolejnym setkom osób. Inwestorzy zawsze będą wybierać region o dobrej infrastrukurze, ciekawych perspektywach, w którym mieszkają ludzie o sporych kwalifikacjach. LUCJAN NORAS, prezes Zarządu Koksowni Przyjaźń sp. z o.o.: Koksownia Przyjaźń jest dziś sama w sobie hitem inwestycyjnym. Prowadzimy inwestycje za 700 mln złotych, wkrótce rozpoczynać będziemy kolejne. W realizowaniu tych inwestycji chciałoby uczestniczyć wiele firm, ale my wybieramy tylko tych najlepszych. Pracują więc u nas najlepsze firmy, dysponujące najlepszymi pracownikami, mające najlepszą kulturę organizacyjną. Taka sytuacja jest niezwykle cenna dla całego regionu. Jedna inwestycja napędza kolejną, a wszystko razem daje sygnał, że jest dobrze, że warto tu inwestować. Jest też zupełnie bezpośredni wymiar pozytywnego oddziaływania Koksowni na jej otoczenie. Jedna z realizowanych inwestycji będzie miała bardzo korzystny wpływ na jakość środowiska naturalnego, a przecież stan środowiska jest niezwykle istotny dla przyszłych inwestorów. Ernst & Young w Katowicach zatrudnia ponad 50 specjalistów świadczących usługi na rzecz polskich i międzynarodowych firm działających na terenie województwa śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, jak też i małopolskiego. Specjaliści biura w Katowicach uczestniczą z powodzeniem w projektach na terenie całego kraju. Nasze biuro świadczy usługi w zakresie audytu i doradztwa gospodarczego, księgowości i administracji płacowej, doradztwa podatkowego, doradztwa europejskiego w tym w szczególności w zakresie pozyskiwania wsparcia z funduszy UE. Specjaliści pracujący w każdym z działów posiadają kwalifikacje wymagane dla swych specjalności, potwierdzone odpowiednimi tytułami oraz certyfikatami. Dział Doradztwa Podatkowego zatrudnia konsultantów, z których większość jest kwalifikowanymi doradcami podatkowymi. Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego skupia profesjonalistów, których większość posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA. Katowicki Dział Usług Księgowych to eksperci łączący wiedzę z praktycznym doświadczeniem w zakresie polskich i międzynarodowych standardów księgowych, mających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg. Konsultanci Ernst & Young w Katowicach realizowali lub współuczestniczyli między innymi w następujących projektach: wdrożenie koncepcji funkcjonowania zamkniętych funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości, opracowanie strategii i modelu prowadzenia działalności licznych podmiotów wchodzących na polski rynek z branż produkcyjnych i handlowych, doradztwo przy wdrażaniu efektywnych koncepcji rozwiązań biznesowych wynikających z akcesji Polski do struktur UE, współpraca przy prywatyzacji wielu podmiotów krajowych, doradztwo przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych, liczne, zakończone sukcesem, postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, realizacja szeregu przeglądów due diligence, pomoc przy pozyskiwaniu funduszy UE, badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz US GAAP, a także wymaganiami Komisji Papierów Wartościowych. REGIONALNE FORUM BIZNESU Raport specjalny o regionie śląskim Opracowanie merytoryczne i techniczne Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, zespół Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł. Teksty: Jarosław Maślanek; Zdjęcia: Andrzej Wawok, Archiwum; Redakcja techniczna: Oskar Filipowicz, Marcin Pronobis. 8 PA Ź D Z I E R N I K r.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. Autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa łącząca duże

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW POLSKA Podział na 16 województw 2,2 mln osób bezrobotnych 13,5% stopa bezrobocia (marzec 2014r.) 38,2 mln

Bardziej szczegółowo

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna:

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna: Oferta inwestycyjna: Gliwice Poezji GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 2 Woj. opolskie znajduje się w południowo-zachodniej części Polski, w dorzeczu górnej Odry. Bezpośrednio graniczy z Czechami, a także woj. śląskim, dolnośląskim, łódzkim

Bardziej szczegółowo

RAPORT GÓRNY ŚLĄSK REGIONALNE FORUM BIZNESU PARTNER MERYTORYCZNY

RAPORT GÓRNY ŚLĄSK REGIONALNE FORUM BIZNESU PARTNER MERYTORYCZNY RAPORT GÓRNY ŚLĄSK REGIONALNE FORUM BIZNESU PARTNER MERYTORYCZNY K A T O W I C E, 1 0. 1 0. 2 0 0 6 1 Leszek Lerch Dyrektor biura Ernst & Young w Katowicach: Duży, atrakcyjny Śląsk Kiedy myślimy o Śląsku,

Bardziej szczegółowo

To największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzy ją kilkanaście średniej wielkości miast oraz kilka mniejszych ośrodków,

To największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzy ją kilkanaście średniej wielkości miast oraz kilka mniejszych ośrodków, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POŁOŻENIE W EUROPIE POŁOŻENIE Bardzo mocny punkt regionu to jego lokalizacja. Bliska odległość od Czech, Niemiec, Węgier i Słowacji oraz fakt, że w promieniu

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

śląskie Powierzchnia 12 333 km 2

śląskie Powierzchnia 12 333 km 2 śląskie Powierzchnia 12 333 km 2 Liczba ludności: 4599,4 tys. - w tym w miastach 77,4 % Gęstość zaludnienia 373 osób/km 2 Główne miasto Katowice Większe miasta Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze,

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna: Sosnowiec, Braci Mieroszewskich

Oferta inwestycyjna: Sosnowiec, Braci Mieroszewskich Oferta inwestycyjna: Sosnowiec, Braci Mieroszewskich GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGION WITH OPPORTUNITIES

REGION WITH OPPORTUNITIES WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE REGION WITH OPPORTUNITIES REGION Z PRZYSZŁOŚCIĄ LOKALIZACJA Niewątpliwie mocną stroną regionu jest jego położenie. Bliska odległość od Czech, Niemiec, Węgier i Słowacji oraz fakt, że

Bardziej szczegółowo

Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003

Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003 Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003 INFRASTRUKTURA Skrzyżowanie autostrad A1 (północ południe) i A4 (wschód-zachód) Drogowa Trasa Średnicowa Międzynarodowe Lotnisko Pyrzowice w

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna: Katowice/Pyrzowice Zendek

Oferta inwestycyjna: Katowice/Pyrzowice Zendek Oferta inwestycyjna: Katowice/Pyrzowice Zendek GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Teren inwestycyjny o powierzchni 3 ha ul. Wapienna, Dąbrowa Górnicza Prezentacja nieruchomości biurowej RYBNIK Dworzec PKP 20m

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI Pakiet informacyjny Wodzisław Śląski, listopad 2015 r. 1 Spis treści 1. Krótka informacja o Mieście Wodzisław Śląski... 2 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów...

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna: Katowice, Witosa

Oferta inwestycyjna: Katowice, Witosa Oferta inwestycyjna: Katowice, Witosa GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy ponad 77 tysięcy mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Wapniówka. Opis nieruchomości:

Jaworzno Wapniówka. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Wapniówka Strona 1 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT Grupa kapitałowa DL Invest Group działając od 10 lat na zasadach funduszu private equity opiera swoją

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski W centrum Europy

W centrum Polski W centrum Europy W centrum Polski W centrum Europy Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi Panie i Panowie, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do regionu

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH Klimat gospodarczy w województwie śląskim. Współpraca praca instytucji otoczenia biznesu z administracją na rzecz rozwoju przedsiębiorczo biorczości. ci. Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach Łódź,,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r.

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r. BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, 17.05.2017r. 1 ZAKRES PREZENTACJI Geopolityczne znaczenie Polski i Bułgarii;

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo