POLITYKA DYWIDENDY. Podstawowy dylemat: ile zysku przeznaczyć na dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na potrzeby jej dalszego rozwoju?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA DYWIDENDY. Podstawowy dylemat: ile zysku przeznaczyć na dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na potrzeby jej dalszego rozwoju?"

Transkrypt

1 POLITYKA DYWIDENDY Treść wyładu politya dywidendy jao element trategii formy wypłaty dywidendy teorie polityi politya dywidendowa polich półe Polityę dywidendą oreśla ię jao decyzje roztrzygające o tym, ile wygenerowanego przez firmę zyu wypłacić w potaci dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na cele rozwojowe. Zagadnienia jaa część zyu będzie wypłacona acjonariuzom firmy w potaci dywidendy. oreślenie tabilnej topy wzrotu dywidendy. utalenie woty dywidendy, Podtawowy dylemat: ile zyu przeznaczyć na dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na potrzeby jej dalzego rozwoju? Trzy możliwości ztałtowania decyzji dotyczących wypłaty dywidend: 1. Całość zyu przediębiortwa przeznaczana jet na wypłatę dywidend. 2. Całość zyu przediębiortwa przeznaczana jet na inwetycje. 3. Część zyu przediębiortwa przeznaczana jet na wypłatę dywidend a część na inwetycje. 1

2 Definicja i rodzaje dywidend Wypłata na rzecz acjonariuza, ażda orzyść przeazywana z wypracowanego zyu na rzecz woich acjonariuzy. W hitorii znane ą przypadi, w tórych dywidendą był towar (np. Whiy rozdzielane pomiędzy acjonariuzy przez nietóre przediębiortwa monopolowe w czaie II Wojny Światowej) lub acje zupełnie innego przediębiortwa (firma Dupont oferowała woim acjonariuzom dywidendy w formie acji General Motor) czy też uługa (np. brytyja firma Dominion International, nazywająca ię wcześniej Dundee Crematorium, oferuje woim acjonariuzom zniżową remację) zy 1 8 dywidenda Ry. Wartość wypłaconych dywidend na ację i zy na ację firmy General Motor w latach Rodzaje dywidendy pieniężnej: 1. ytematyczna dywidenda pieniężna; łowo ytematyczna oznacza, iż firma planuje utrzymanie czętości wypłat w przyzłości. 2. dywidenda dodatowa - jet zwyle wypłacana razem z ytematyczną dywidendą pieniężną, 3. dywidenda pecjalna - ą to wypłaty, tóre ze względu na wyjątowy wzrot funduzy raczej na pewno nie zotaną powtórzone w przyzłości. 4. dywidenda liwidacyjna - jet toowana w przypadu, gdy zatrzymany zy jet już wyorzytany, a przediębiortwo nie potrzebuje atualnie funduzy na zabezpieczenie zobowiązań. 5. dywidenda rezydualna - jet wypłacana jao rezta z zyu pozotałego po finanowaniu optymalnego budżetu inwetycyjnego; 2

3 Teorie polityi dywidendowej Podtawowy model wyceny acji w przypadu gdy >g: gdzie: P - cena acji, D 1 - wartość dywidendy, - oczeiwana topa zwrotu z apitału, g- topa wzrotu dywidendy. P D 1 g, Wyróżnia ię trzy przeciwtawne teorie polityi dywidend: - teoria nieitotności dywidend, - teoria wróbla w garści, - teoria preferencji podatowych. Teoria nieitotności dywidend - M. Miller i F. Modigliani- MM. Politya dywidend nie ma wpływu na cenę acji i na ozt apitału. Wartość przediębiortwa, a tym amym cena acji, jet oreślana tylo przez iłę oiągnięcia zyu i ryzyo przediębiortwa. Założenia: 1. nie ma podatów od dochodów oobitych ani przediębiortw, 2. nie wytępują ozty dywidendy (ozty przedaży acji i ozty tranacyjne), 3. topień dźwigni finanowej nie ma wpływu na ozt apitału, 4. inwetorzy i dyretorzy ą racjonalni i mają tę amą informację o perpetywach firmy w przyzłości, 5. podział zyów netto (na dywidendy i nie podzielone zyi) nie ma wpływu na ozt apitału acyjnego firmy, 6. politya budżetowania apitałowego jet niezależna od polityi dywidendy przediębiortwa. P D + P D 1 - wartość dywidendy otrzymanej w przyzłym oreie, P 1 - wartość acji na oniec oreu, - oczeiwana topa zwrotu. +, gdzie: Rynowa wartość apitału półi: 3

4 V P D n + P n n Aby zapewnić firmie właściwy wzrot (nowa inwetycja I 1 ), onieczne ą emije nowych acji dla pozyania funduzy. Y1 + P 1 (n1 n ) D1 n + I1 gdzie: Y 1 -planowany zy netto przediębiortwa I 1 - planowane wydati inwetycyjne w przyzłym oreie n 1 - liczba acji po doonaniu nowej emiji. P1 - cena emiyjna acji Rozwiązując to równanie ze względu na P 1 n i podtawiając do poprzedniego równania otrzymujemy: P 1 n 1 - wartość firmy w przyzłym oreie (V 1 ). V Y I + P n V Y I + V Ponieważ dywidenda D 1 nie pojawia ię bezpośrednio w równaniu, zatem wartość firmy jet abolutnie niezależna od polityi wypłat dywidendy. Aby lepiej zrozumieć powyżzy punt widzenia warto ię zatanowić, co ię tanie, jeśli inwetorom zależeć będzie w danym momencie na gotówce. W tej ytuacji acjonariuze przedadzą część woich udziałów, albo też będą domagać ię wyżzej dywidendy. Jeśli firma zwięzy wypłaty dywidendy, ale nie zmieni wojej polityi inwetycyjnej, ani redytowej, funduze na porycie wzrotu dywidendy będą muiały zotać zdobyte poprzez wyemitowanie nowych acji. Cena nowo emitowanych acji mui być trochę niżza od acji będących już w obrocie. Mui odpowiadać ich realnej wartości tzn. taiej, tórą inwetorzy będą łonni zapłacić za nie. W przeciwnym wypadu emija może ię nie powieść. W wyniu taiego działania wartość rynowa przediębiortwa zotaje rozdrobniona poprzez oddanie jej części nowym acjonariuzom. Np. firma wypłaca dywidendę finanową z emiji nowych acji, tórej wartość jet równa ilości nowo emitowanych acji. Wartość acji dotychczaowych acjonariuzy pada, a całowita wartość przediębiortwa pozotaje bez zmian. Natępuje tutaj zmniejzenie wartości acji dotychczaowych acjonariuzy o umę doładnie odpowiadającą wocie, o tórą zwięzona zotała dywidenda, a to pozwala wyunąć wnioe, iż zmiana polityi dywidendowej przy powyżzych założeniach nie wpływa na całowitą wartość przediębiortwa, czyli politya dywidendowa jet w tym przypadu nieitotna. 4

5 Teoria wróbla w garści - M. Gordon i J. Lintner. Dywidendy ą mniej ryzyowne od zyów apitałowych, dlatego firma powinna utalić wyoą topę wypłat dywidend i oferować wyoą topę dochodu z dywidendy dla maymalizowania ceny acji. Przy wycenie acji autorzy uwzględnili założenia: - znane ą przyzłe przychody pieniężne inwetora (długoterminowe), - bra zewnętrznego dofinanowania półi (redyt, emija nowych acji), - wymagana topa zwrotu jet tała, - póła będzie itnieć w nieończoność, - bra podatów, - topa wzrotu półi (g) jet tała, - topa zwrotu jet więza od topy wzrotu półi ( >g), - tała politya dywidend. Wtedy atualna wartość acji wynieie gdzie: g - planowana topa wzrotu, P - atualna wartość acji, D - wartość wypłaconej dywidendy w oreie t, - oczeiwana topa zwrotu. P D (1+ g), g D 1 /P, jet mniej ryzyowny niż planowana topa wzrotu (g) w równaniu całowitej oczeiwanej topy dochodu, D 1 + g P. Twierdzili oni, że wzrata, gdy ogranicza ię wypłatę dywidend, ponieważ inwetorzy ą mniej pewni otrzymania zyów apitałowych, tóre wyniałyby z nie podzielonych zyów, niż z otrzymywania wypłat 5

6 dywidend. Ry. Rola dywidend w hipotezach MM (A) i Gordona - Lintnera (B) Teoria preferencji podatowych Teoria ta wyztałcona zotała w latach iedemdzieiątych w Stanach Zjednoczonych. Podobnie ja w wielu innych rajach o rozwiniętych rynach finanowych dywidenda tratowana jet jao dochód i podlega opodatowaniu podatiem dochodowym. Przyczyny związane z opodatowaniem, według tórych inwetorzy powinni preferować niie wypłaty dywidend: w wielu rajach o rozwiniętych rynach apitałowych topa podatu od dywidend jet wyżza niż topa podatu od zyów apitałowych, podatów od zyów apitałowych nie płaci ię dopói acje nie zotaną przedane, a wartość podatu zapłacona w przyzłości ma mniejzy efetywny ozt niż podate zapłacony obecnie, w nietórych rajach podatu od zyów apitałowych można nie płacić w ogóle, bowiem jeśli inwetor nie przeda acji aż do śmierci (nie zrealizuje zyu), to jego padobiercy mogą podać wartość acji z dnia zgonu jao podtawę obliczenia oztów i w ten poób uninąć płacenia podatu od zyów apitałowych. 6

koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys. 8.3. Krzywa kosztów kapitału.

koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys. 8.3. Krzywa kosztów kapitału. Modele strutury apitału oszt apitału Optymalna strutura apitału dźwignia finansowa / Rys. 8.3. Krzywa osztów apitału. Założenia wspólne modeli MM Modigliani i Miller w swoich rozważaniach ograniczyli się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW DECYZJE nr 13 czerwiec 2010 WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW Paweł Hanczar* Uniwersytet Eonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Problem wyznaczania tras pojazdów jest znany już od

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne.

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne. Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energoozczędne. 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych www.ogrzewanie.danfo.pl Spi treści.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9 WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. PI 9 Niniejsze Waruni Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia nr U2001/2011 zawartej pomiędzy spółą BZ WBK-Aviva

Bardziej szczegółowo

Koszty dzia³alnoœci firmy

Koszty dzia³alnoœci firmy Koszty dzia³alnoœci firmy Każda firma rozpoczynając i prowadząc działalność, ponosi związane z nią koszty. Podstawowym kryterium podziału kosztów jest ich zachowanie się względem rozmiarów produkcji. Z

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5. 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5. 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku Kwiecień 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5 W numerze: 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku Patronat: 3. Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli:

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli: Formy przekształceń własnościowych: nacjonalizacja reprywatyzacja uwłaszczenie prywatyzacja a) Nacjonalizacja, przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi przeciwieństwo prywatyzacji.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA FIOI Ł UIRYTT MRII CURI KŁODOKIJ LUBLII YDZIŁ KOOMICZY Z punktu widzenia pochodzenia kapitały własne możemy podzielić na: 1. ewnętrzne zysk zatrzymany, amortyzacja lajd 123 2. Zewnętrzne emisja akcji (publiczna,

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Materiały i Studia nr 304 Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik, Natalia Nehrebecka Materiały i Studia nr 304 Wpływ

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 2. Płatności w formie akcji własnych

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 2. Płatności w formie akcji własnych Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 2 Płatności w formie akcji własnych Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 2 Płatności w formie akcji własnych CEL 1 Celem niniejszego standardu

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny PROCES INWESTYCYJNY Metody wyceny CYKL PUBLIKACJI DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny Negocjacje i kwestie prawne Strategie wyjścia WSTĘP

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN STUDENCKI WSB

MAGAZYN STUDENCKI WSB Nr (47), styczeń 007 ISSN 64-86 MAGAZYN STUDENCKI WSB partner: patroni merytoryczni: Wstępnia Spis treści: Studia II stopnia 4 Co się działo 6 Kultura 8 Pomyśleliśmy o Was Kasia B 0 Niuanse Iza J. Na Nowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi¹zania w biznesie. Wydanie III

Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi¹zania w biznesie. Wydanie III Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi¹zania w biznesie. Wydanie III Autor: Conrad Carlberg T³umaczenie: Julia Szajkowska ISBN: 978-83-246-1376-2 Format: 170x230, stron: 568 Excel Twój doradca

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa

Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa mgr Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa Wstęp Szkoląc przedsiębiorców oraz rozmawiając z nimi bardzo

Bardziej szczegółowo