Raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich"

Transkrypt

1 Raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Prawa pasażerów linii lotniczych Podsumowanie Grudzień 2007 r.

2 Wprowadzenie Od 19 lutego 2005 r., od momentu wejścia w życie Rozporządzenia nr 261/2004 o prawach pasażerów linii lotniczych Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK) obserwuje stały wzrost liczby skarg konsumentów na linie lotnicze. W 2006 r. Sieć zdecydowała się zebrać i przeanalizować statystyki spraw związanych z naruszeniem praw pasażerów linii lotniczych. Pierwszy raport Prawa pasażerów skargi konsumenckie 2005 został opublikowany w listopadzie Teraz nadeszła pora ogłoszenia kolejnego raportu Prawa pasażerów linii lotniczych Skargi konsumenckie Podstawą przyjmowania przez Europejskie Centra Konsumenckie skarg pasażerów linii lotniczych jest Rozporządzenie Wspólnot Europejskich nr 261/2004 oraz Konwencja Montrealska z 1999 r. Rozporządzenie stosuje się w przypadkach opóźnienia i odwołania lotu lub odmowy wpuszczenia pasażera na pokład. Konwencja Montrealska natomiast ustanawia odpowiedzialność przewoźnika za szkody doznane przez pasażera z powodu opóźnienia, zagubienia i zniszczenia bagażu. Sieć ECK W 2005 r. Sieć ECK przyjęła 2716 zgłoszeń od konsumentów mających problemy z liniami lotniczymi. W 2006 r. takich zgłoszeń było już Liczba skarg podwoiła się więc w ciągu zaledwie jednego roku. W 1-szej połowie 2007 r. Sieć zanotowała już około 1500 spraw związanych z liniami lotniczymi. Ewentualny wzrost liczby spraw w stosunku do roku 2006 będzie można wykazać dopiero po sporządzeniu statystyk uwzględniających druga połowę roku, czyli gorący okres wakacyjny. Europejskie Centra Konsumenckie zajmują się jedynie problemami transgranicznymi, co oznacza, że prowadzone przez Sieć sprawy to jedynie wierzchołek góry lodowej. Ogromna liczba skarg spada na barki właściwych instytucji narodowych, takich jak Urząd Lotnictwa Cywilnego czy rzecznicy konsumentów w Polsce oraz ciał pozasądowego rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution ADR) a także sądów. Problemy pasażerów linii lotniczych W 2006 r. siec ECK zanotowała rekordowa liczbę 4901 zgłoszeń, związanych z transportem powietrznym. Spośród wszystkich spraw 1928, czyli 39% stanowiły prośby o informację. Najwięcej z nich dotyczyło bagażu 22%, opóźnienia lotu 16% i odwołania lotu - 15%. Najmniej informacji udzielono na temat odmowy wpuszczenia na pokład tylko 4%. Pozostałe prośby o informację dotyczyły innych problemów związanych z podróżami lotniczymi. 2

3 Prośby o informację zanotowane jako Inne dotyczyły miedzy innymi limitu czasu na odprawę bagażowo-biletową, opłat za dokonywanie zmian w rezerwacjach biletów, ostatecznych cen biletów po doliczeniu różnych opłat oraz zwrotu niewykorzystanych biletów. Bardzo mała ilość zapytań związanych z odmową wpuszczenia na pokład wynika prawdopodobnie z faktu, iż przepisy dotyczące tego problemu, zawarte w Rozporządzeniu nr 261/2004 są bardzo klarowne. 61%, czyli 2979 kontaktów stanowiły skargi i spory. Najwięcej skarg także było związanych z bagażem 33%, odwołaniem lotu 26%, opóźnieniem 16%, najmniej skarg dotyczyło niewpuszczenia na pokład 7%. Skarg zanotowanych jako inne związane z prawami pasażerów było 19% i stanowią one trzecią w kolejności największą grupę problemów. Dotyczą one spraw, które nie są objęte ani Rozporządzeniem nr 261/2004 ani Konwencją Montrealską. Niektóre z nich mogą podlegać innym unijnym regulacjom, np. regulaminy linii lotniczych Dyrektywie o Nieuczciwych Praktykach Handlowych. Ważnym problemem sygnalizowanym przez konsumentów jest reklamowanie promocyjnych cen biletów, które w ostatecznym rozliczeniu okazują się wyższe, w wyniku doliczenia opłat lotniskowych, paliwowych, manipulacyjnych itp. Rozwiązaniem może być nowa propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej, dotycząca cen biletów lotniczych, która prawdopodobnie wejdzie w życie latem 2008 r. W porównaniu z ubiegłym rokiem ilość udzielonych informacji wzrosła o 80%. Liczba skarg i sporów natomiast prawie się podwoiła (wzrost o 96%). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku Sieć ECK zarejestrowała 1538 skarg i sporów związanych z transportem powietrznym, co stanowi ilość porównywalną do pierwszej połowy roku W kwietniu 2007 r. Komisarz ds. Transportu, Pan Jacques Barrot, dał liniom lotniczym sześć miesięcy na dostosowanie się do Rozporządzenia nr 261/2004. Sieć ECK nie zaobserwowała jednak do tej pory dużej poprawy sytuacji pasażerów. Skargi konsumentów na podróże lotnicze stanowiły w 2006 r. 14% wszystkich spraw, którymi zajmuje się Sieć ECK. Najwięcej skarg na linie lotnicze przyjmuje ECK Litwa 38% wszystkich zgłoszeń. W Polsce jest to 20% wszystkich zgłoszeń zanotowanych przez Centrum. Najmniej skarg na linie lotnicze przyjęły Centra w Austrii, na Malcie i w Luksemburgu. Najwięcej skarg wpłynęło na linie lotnicze z Irlandii (24%) i Hiszpanii (17%). Z kolei zgłaszający się do Sieci ECK konsumenci pochodzili głównie z Irlandii, Szwecji, Niemiec i Hiszpanii. Europejskie Centra Konsumenckie współpracują z narodowymi organami egzekwującymi Rozporządzenie nr 261/2004. Artykuł 16 Rozporządzenia nr 261/2004 stwierdza, że organ wyznaczony przez każde Państwo Członkowskie powinien 3

4 przedsięwziąć odpowiednie środki do zapewnienia przestrzegania praw pasażerów. Sankcje stosowane przez narodowe organy egzekwujące powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej właściwe instytucje narodowe przyjęły skarg od lutego 2005 r. do września 2006 r. Spośród nich 34% dotyczyło opóźnień lotu, 35% dotyczyło odwołań i 7,1% odmowy wpuszczenia na pokład. Jedynie 14% spraw zostało rozwiązanych przez narodowe organy. Sankcje zastosowano w mniej niż 1% przypadków. Komisja Europejska i organizacje konsumenckie wspierają metody polubownego rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution ADR), ponieważ są one tanie, efektywne i oszczędzają czas, w przeciwieństwie do czasochłonnych i drogich postępowań sadowych. W razie, gdy Europejskie Centra Konsumenckie nie mogą wypracować polubownego rozwiązania mogą poszukać odpowiedniej instytucji pozasądowej z kompetencjami do rozwiązywania sporów z obszaru podróży lotniczych. W niektórych krajach Centra mogą przekazywać skargi pasażerów linii lotniczych zarówno do narodowych organów egzekwujących jak i do ciał ADR. Niestety w Europie jest niewielka liczba ciał ADR zajmujących się skargami na linie lotnicze. Tylko w 9 z 27 krajów UE istnieją właściwe instytucje polubownego rozwiązywania sporów. Rezultaty skarg 42% skarg zgłoszonych do Sieci ECK udało się rozwiązać, czyli wypracowano polubowne rozwiązanie. Cześć skarg - 12% - było nieuzasadnionych. Skargi uznane za bezpodstawne to takie, które według przepisów przedawniły się lub takie, w przypadku których pasażerowie bezzasadnie wnioskują o odszkodowanie. 17% spraw pozostawało otwartych w chwili sporządzania raportu, 21% nie zostało rozwiązanych, a 7% zostało rozwiązanych jedynie częściowo. Sprawa, która została rozstrzygnięta częściowo to np. odwołanie lotu spowodowane w opinii linii lotniczej "siłą wyższą". Konsument otrzymuje zwrot części kosztów niewykorzystanego biletu, ale nie otrzymuje rekompensaty przewidzianej w Rozporządzeniu nr 261/2004. W takim przypadku - jeśli chodzi rekompensatę - ECC może doradzić konsumentowi złożenie skargi do właściwej instytucji narodowej lub wszczęcie procedury sądowej i zamknąć sprawę na poziomie częściowego rozstrzygnięcia. Innym przykładem sprawy rozstrzygniętej częściowo jest sytuacja, gdy po zagubieniu bagażu linia lotnicza zwraca jedynie niewielką kwotę lub - w przypadku odwołania lotu - linia lotnicza zwraca koszt biletu ale nie wypełnia prawa do opieki przewidzianego w Rozporządzeniu nr 261/

5 Zagubiony bagaż Bardzo niepokojącą kwestią jest ilość zagubionego przez linie lotnicze bagażu. Jedna z brytyjskich linii lotniczych tylko w ciągu 2006 roku nie dostarczyła na czas sztuk bagażu. Z tego sztuk zostało prawdopodobnie bezpowrotnie zagubione. Przy założeniu, że każdy bagaż ważył średnio 15 kg, wynika, że jedna linia lotnicza jest zdolna zagubić ton bagażu. Dlatego powstaje pytanie - w jaki sposób jest to możliwe w obszarze pod tak niezwykle ścisłym nadzorem, jakim jest lotnisko? Czy linie lotnicze rzeczywiście robią wszystko, co mogą, aby odnaleźć zagubiony bagaż? Zarówno w 2005 jak i w 2006 r. najwięcej skarg konsumentów zgłoszonych do Sieci ECK dotyczyło bagażu. Jest to interesujący fakt, ponieważ Rozporządzenie nr 261/2004 nie dotyczy problemów bagażowych. Podlegają one przepisom międzynarodowej Konwencji Montrealskiej. Konwencja może być egzekwowana jedynie przez sądy dlatego sprawy związane z bagażem nie leżą w zakresie kompetencji właściwych instytucji narodowych takich jak Urząd Lotnictwa Cywilnego. W 2006 r. 29% wszystkich zapytań oraz 33% skarg i sporów związanych z podróżami lotniczymi dotyczyło bagażu. Oznacza to, że w 2006 r. trudności spowodowane zagubieniem, zniszczeniem lub opóźnieniem bagażu stanowiły w dalszym ciągu problem numer 1. Zgodnie z Konwencją Montrealską kiedy bagaż zostanie opóźniony, zniszczony lub zagubiony pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości 1000 jednostek SDR, czyli około 1042 Euro. Jest to maksymalna wysokość odszkodowania. Gdy niemożliwe jest udowodnienie rzeczywistej wartości zagubionych bądź zniszczonych rzeczy, zgodnie z Konwencją Montrealską pasażerowi przysługuje 17 SDR za każdy kilogram bagażu. Ustalenie ostatecznej kwoty odszkodowania pozostawione jest przewoźnikowi. Większość osób nie posiada paragonów, czy rachunków za zakup walizki oraz rzeczy codziennego użytku zapakowanych do bagażu. Sprawa komplikuje się zwłaszcza w przypadku opóźnienia bagażu. Linie lotnicze zwracają wydatki poniesione na zakup rzeczy niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Nie ma jednak definicji rzeczy niezbędnych, czyli to przewoźnik decyduje za które przedmioty zwróci pasażerowi poniesione wydatki a za które nie. Żądania pasażerów, którzy nie zachowali rachunków za artykuły pierwszej potrzeby zakupione w trakcie oczekiwania na bagaż są zwykle odrzucane. Ponadto linie lotnicze nie chcą wypłacać odszkodowań za opóźniony bagaż jeżeli miejsce przeznaczenia lotu było jednocześnie miejscem zamieszkania pasażera. Przewoźnik argumentuje, że po powrocie do domu konsument dysponuje innymi rzeczami osobistymi, które mogą zastąpić te z opóźnionego bagażu. Jest to niesprawiedliwe, ponieważ pasażer może wracać po bardzo długiej nieobecności lub nie posiadać zamienników tzw. rzeczy niezbędnych. Niektóre linie wypłacają określoną kwotę 5

6 każdego dnia, aż do chwili dostarczenia opóźnionego bagażu, jednak jej wysokość także jest arbitralnie ustalana przez przewoźnika. Konsumenci napotykają wiele trudności w sytuacji zagubienia bagażu przez linie lotnicze. Przewoźnik żąda dowodu zakupu nie tylko walizki, ale też zapakowanych do niej rzeczy. Często jest to warunek nie do spełnienia. Nawet, gdy konsument dostarczy dowody zakupu linie lotnicze zaniżają wartość odszkodowania lub w ogóle przestają się zajmować sprawą unikając kontaktu. Sieć ECK sądzi, że wymagania dowodowe linii lotniczych często mają służyć zniechęceniu konsumentów do szukania sprawiedliwości. Ponadto przewoźnicy stosują bardzo rozbudowane listy przedmiotów, za które nie biorą odpowiedzialności materialnej. Są to gotówka, biżuteria, sprzęt elektroniczny, okulary, soczewki kontaktowe, telefony, papierosy itp. Konsumenci są zwykle nieświadomi tych obwarowań, zapisanych w regulaminach przewozu. Według informacji zawartych w kwestionariuszach zebranych na potrzeby raportu Europejskie Centra Konsumenckie uznały trudności w ustaleniu wartości bagażu jako drugą z rzędu najważniejszą przyczynę uniemożliwiającą rozwiązanie sporu. Gdy bagaż zostanie zniszczony lub zaginie, ciężar dowodu jest przerzucany na słabszą stronę konsumenta, a wymogi stawiane w tym zakresie przez linie lotnicze są trudne do spełnienia. Ponadto, co zostało już podkreślone w raporcie za 2005 r., terminy na składanie reklamacji ustalone przez Konwencję Montrealską są bardzo krótkie, co często pozbawia konsumentów możliwości złożenia reklamacji. Opóźnienia i odwołania lotu oraz odmowa wpuszczenia na pokład W 2006 r. 16% zapytań i 21% skarg i sporów dotyczyło opóźnienia a odpowiednio 20% i 26% odwołania lotu. Opóźnienia i odwołania lotu oraz odmowa wpuszczenia na pokład są uregulowane Rozporządzeniem UE nr 261/2004, wprowadzonym w lutym 2005 r. Rozporządzenie daje pasażerom opóźnionych lotów tzw. prawo do opieki (darmowe posiłki, rozmowy telefoniczne, hotel) a pasażerom odwołanych lotów gwarantuje odszkodowanie. Ze skarg konsumentów wynika, że linie lotnicze są skłonne unikać obowiązku opieki nad pasażerami a zamiast tego refundują im wydatki poniesione podczas oczekiwania na opóźniony lot. Takie rozwiązanie może być niekorzystne. Jeżeli pasażer nie zachowa rachunków lub je zagubi, nie otrzyma zwrotu kosztów. Rozporządzenie nakazuje zaoferować opiekę pasażerom w chwili, gdy jest potrzebna a nie refundować im wydatki w późniejszym czasie. Innym problemem jest fakt, że linie lotnicze, mimo obowiązku wynikającego z Rozporządzenia nr 261/2004 nie udzielają pasażerom informacji o ich prawach. 6

7 Zgodnie z Rozporządzeniem, w przypadku odwołania lotu pasażerowie powinni być o tym poinformowani i należy im zaoferować połączenie zastępcze. Jeśli to niemożliwe należy zwrócić koszty biletów oraz przyznać odszkodowanie uzależnione od długości trasy, chyba że odwołanie miało miejsce w wyniku działania siły wyższej. Przysługuje im także w trakcie oczekiwania taka sama opieka, jak pasażerom lotów opóźnionych. Doświadczenie Sieci ECK pokazuje, że w praktyce otrzymanie odszkodowania za odwołany lot jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. Nie jest też jasna różnica między odwołaniem lotu a jego opóźnieniem, a konkretnie czas po jakim opóźnienie staje się odwołaniem. Sieć ECK uważa, że opóźnienie lotu większe niż 24-godzinne powinno stawać się automatycznie odwołaniem. Podobnie powinno być w sytuacji, gdy opóźnienie przeciąga się tak, że pasażerowie musza skorzystać z noclegu. Ten problem powinien zostać poddany pod dyskusję, ponieważ linie lotnicze chcąc uniknąć płacenia odszkodowania za odwołany lot nazywają go opóźnionym, bez względu na długość oczekiwania. Pasażerowie nie mogą otrzymać odszkodowania jeżeli odwołanie lotu nastąpiło z powodu siły wyższej. Termin siła wyższa nie jest zdefiniowany w przepisach i może być nadużywany. W 2006 r. w większości spraw, których Centra nie zdołały rozwiązać, linie lotnicze powoływały się na siłę wyższą. Polska Europejskie Centrum Konsumenckie w Warszawie przyjęło w 2006 r. 223 zgłoszenia związane z prawami pasażerów linii lotniczych. Stanowiło to 20% wszystkich zgłoszeń zanotowanych przez Centrum. 114, czyli 51%, były to skargi i spory, % - prośby o informację. Najwięcej skarg zgłoszonych ECK dotyczyło bagażu 54%, opóźnień - 14% i odwołania lotu również 14%. Zaledwie 2% spraw jest związanych z odmową wpuszczenia na pokład. Liczba skarg na problemy związane z bagażem podwoiła się w stosunku do 2005r. a liczba skarg na opóźnienia i odwołania lotu prawie dwukrotnie zmalała. Jest to związane z coraz prężniejszym działaniem Komisji Ochrony Praw Pasażerów, do której przekazywane są sprawy podlegające Rozporządzeniu nr 261/2004, czyli opóźnienia i odwołania lotu oraz odmowa wpuszczenia na pokład. Europejskie Centrum Konsumenckie jest jak dotąd jedynym miejsce, gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku odmowy uznania reklamacji na opóźnienie, zniszczenie lub zagubienie bagażu przez zagraniczną linie lotniczą. Najwięcej skarg konsumenci zgłosili na linie lotnicze z Węgier 23%, Włoch 19% i Irlandii 12%. 7

8 Europejskiemu Centrum Konsumenckiemu udało się osiągnąć polubowne rozwiązanie w 43% przypadków. W 17% spraw osiągnięto częściowe porozumienie a 27% pozostało nierozwiązanych. Cześć skarg - 27% - była nie uzasadniona. Brak rozwiązania najczęściej był spowodowany brakiem odpowiedzi przewoźnika na prośby ECK o wyjaśnienie sprawy. W niektórych przypadkach linia lotnicza powoływała się na siłę wyższą, a Europejskie Centrum Konsumenckie nie jest zdolne do zweryfikowania tego rodzaju argumentów. W tych sprawach, w których podróż samolotem stanowiła część imprezy turystycznej organizowanej przez biuro podróży, ECK zwróciło się z prośbą o przejęcie skargi do Departamentów Turystyki właściwych wojewódzkich Urzędów Marszałkowskich. Największa ilość prowadzonych przez ECK spraw dotyczyła zagubionego, zniszczonego bądź opóźnionego bagażu. W opinii Centrum największą przeszkodą w wyjaśnianiu tego typu skarg są niejasne kryteria wyceny wartości zagubionego bagażu. Wnioski i zalecenia Sieci ECK Bagaż: Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich uważa, że zarówno uregulowania dotyczące odwołania lotu, opóźnienia lub odmowy wpuszczenia na pokład samolotu jak i przepisy dotyczące opóźnienia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu powinny być zawarte w jednym akcie prawnym Unii Europejskiej. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu, konsument powinien uzyskać informacje do zakupu jakich zamienników jest upoważniony. Konsument powinien mieć też możliwość wystąpienia do przewoźnika z wnioskiem o otrzymanie gotówki na zakup "rzeczy pierwszej potrzeby". Linie lotnicze powinny respektować prawo pasażera do rekompensaty kosztów w związku z opóźnieniem bagażu, niezależnie od tego, czy był to wylot, czy lot powrotny. Podwójne reklamowanie opóźnionego, zniszczonego lub zagubionego bagażu jest dezinformujące dla konsumentów. Wypełnienie na lotnisku formularza PIR (Property Irregularity Report) należy uznać za złożenie reklamacji, którą linia lotnicza ma obowiązek ropztrzeć. W przypadku, gdy pasażer nie jest w stanie udowodnić zakupu walizek, ani zakupu rzeczy znajdujących się wewnątrz bagażu, należałoby zastosować kwoty ujednolicone uzgodnione z firmami ubezpieczeniowymi. Jeśli konsument może udowodnić wartość utraconych lub zniszczonych przedmiotów, przewoźnik powinien wypłacić pełną kwotę, a w przypadku rzeczy starszych przy wypłaceniu rekompensaty zastosować jednolity system stawek obniżających wartość. Jedyną formą zadośćuczynienia powinno być odszkodowanie finansowe a nie zakupienie nowego bagażu przez linie lotniczą. Wszyscy przewoźnicy powinni posiadać uzasadnione i zrozumiałe wykazy bagażu, za który nie 8

9 ponoszą odpowiedzialności. Linie lotnicze powinny mieć obowiązek przekazania pasażerom na piśmie informacji dotyczącej ich praw w przypadku pojawienia się problemów z bagażem. Opóźnienia, odwołania lotu i odmowa wpuszczenia na pokład: Konsumentom powinno przysługiwać dodatkowe odszkodowanie w przypadkach, gdy nie zaproponowano im pomocy w ramach prawa do opieki i w związku z tym musieli dochodzić zwrotu kosztów wyżywienia, czy noclegu w czasie późniejszym. Narodowe organy egzekwujące Rozporządzenie nr 261/2004 powinny nakładać na linie lotnicze opłaty karne za nie przekazanie pasażerom na terenie lotniska pisemnej informacji dotyczącej przysługujących im praw w razie opóźnienia, odwołania lotu lub odmowy wejścia na pokład na pokład. Należy jasno zdefiniować do jakiego momentu opóźnienie lotu jest opóźnieniem a kiedy staje się odwołaniem lotu. Należy nałożyć na linie lotnicze obowiązek udostępniania swoich danych teleadresowych w celu umożliwienia złożenia reklamacji przez telefon, faks, Internet lub pocztą. W przepisach trzeba określić uzasadniony okres czasu na rozpatrzenie reklamacji przez przewoźnika. Narodowe organy egzekwujące powinny obciążać karami te linie lotnicze, które w sposób rażący zaniedbują udzielania odpowiedzi na reklamacje pasażerów. Byłoby dobrze stworzyć możliwość złożenia skargi w tym samym języku, w którym pasażer zamawiał bilet. W przypadku odmowy wpuszczenia pasażera na pokład samolotu z powodu niewystarczającej dokumentacji i w przypadku udowodnienia przez pasażera, że wspomniana dokumentacja była wystarczająca, pasażer powinien mieć prawo do odszkodowania za odmowę wejścia na pokład samolotu. 9

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 PLAN PREZENTACJI 2 1. Prawa pasażera w przypadku korzystania z różnych

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem?

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem? Podróże w Europie Kiedy pasażerom przysługują bezpłatnie posiłki i napoje? Jak uzyskać odszkodowanie za zagubienie bagażu przez linie lotnicze? Jakie masz prawa w przypadku opóźnienia lotu lub pociągu?

Bardziej szczegółowo

Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych

Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych Raport z monitoringu i badań wśród pasażerów i instytucji w Polsce System ochrony pasażerów w środkach transportu na terenie UE Prawo do niedyskryminacji w dostępie

Bardziej szczegółowo

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc...

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc... Prawa pasażera UE Jeśli są problemy Unia Europejska ustanowiła szereg praw w celu zapewnienia pasażerom lotniczym odpowiedniej obsługi. Linie lotnicze obsługujące dany lot są zobowiązane do przewozu pasażera

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PASAŻERÓW USŁUG LOTNICZYCH

OCHRONY PASAŻERÓW USŁUG LOTNICZYCH Celem zwiększenia OCHRONY PASAŻERÓW USŁUG LOTNICZYCH i umożliwienie skutecznego korzystania z przysługujących im PRAW prosimy o krótką rozmowę, w trakcie której zadamy kilka pytań: JAK CZĘSTO ODBYWA PAN/PANI

Bardziej szczegółowo

State of play ochrony pasażerów w UE

State of play ochrony pasażerów w UE State of play ochrony pasażerów w UE Piotr Stańczak EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE POLSKA Fot.:freedigitalphotos.net Zawartość Usługi transportowe Regulacja prawna Mechanizmy, techniki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 6.5.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 1436/2010, którą złożył Achille Loro (Włochy) w sprawie niewypłacenia odszkodowania za opóźnienia i niedogodności

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń od przewoźników lotniczych

Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń od przewoźników lotniczych Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń od przewoźników lotniczych Europejskie Centrum Konsumenckie Polska CIE, Warszawa, 12.01.2011 Projekt jest finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu?

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Zawartość prezentacji Omówienie głównych obszarów regulacji

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ul. Flisa 2 02-247 Warszawa

Szanowny Pan Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ul. Flisa 2 02-247 Warszawa Do: Szanowny Pan Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ul. Flisa 2 02-247 Warszawa Od: Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie Ul. Marszałkowska 115 00-102 Warszawa dotyczy dokumentu

Bardziej szczegółowo

"Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą"

Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą "Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą" Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ ODM Warszawa, 26 czerwca 2013 r. 1 Plan wykładu 1. Ramy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2)

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2) 2002R0889 PL 30.05.2002 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 889/2002 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz 1 pozasądowe rozwiązywanie sporów Trwają prace nad kontrowersyjną ustawą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Euro 2012 12 Praw pasażerów linii lotniczych Bydgoszcz, maj 2012 WAŻNY KOMUNIKAT: Wszyscy pasażerowie

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów linii lotniczych. Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Prawo do odszkodowania lub wymiany biletu

Prawa pasażerów linii lotniczych. Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Prawo do odszkodowania lub wymiany biletu Prawa pasażerów linii lotniczych Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Jeżeli nie wpuszczono Cię na pokład, Twój lot był wyraźnie opóźniony (ponad 5 godzin), został odwołany lub odmówiono przyjęcia Cię na pokład

Bardziej szczegółowo

Czy polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oznacza tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców?

Czy polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oznacza tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców? Czy polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oznacza tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców? Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo 14.12.2017 Warszawa Powitanie Cel 3 Asysta w rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

Newsletter ECK luty 2006

Newsletter ECK luty 2006 Newsletter ECK luty 2006 W bieżącym numerze: Sprawozdanie z Network Meeting w Brukseli 2 lutego 2006 Kampania informacyjna o produktach i usługach w Turynie 1 10 lutego 2006 Konferencja Postępowanie Cywilne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Euro 2012 12 Praw pasażerów linii lotniczych Bydgoszcz, maj 2012 WAŻNY KOMUNIKAT: Wszyscy pasażerowie proszeni są o przygotowanie się do lotu. Celem ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Mediacja konsumencka

Mediacja konsumencka Mediacja konsumencka Inspekcja Handlowa od ponad 10 lat prowadzi mediacje w formule określonej w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej /tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. nr

Bardziej szczegółowo

Jedziemy/ lecimy na wakacje czyli poznaj swoje prawa podczas Dnia Podróżującego Konsumenta

Jedziemy/ lecimy na wakacje czyli poznaj swoje prawa podczas Dnia Podróżującego Konsumenta Materiał poradnikowy Warszawa, 24 czerwca 2014 Jedziemy/ lecimy na wakacje czyli poznaj swoje prawa podczas Dnia Podróżującego Konsumenta Podróż samolotem Problem: Zagubienie lub zniszczenie bagażu Prawa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE)

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE) Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art. 258-260 TFUE) Postępowanie Komisji przeciwko państwu członkowskiemu art. 258 TFUE Postępowanie państwa członkowskiego przeciwko

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów

Bardziej szczegółowo

Dyrektor, ECK Wielka Brytania. Dyrektor, ECK Irlandia

Dyrektor, ECK Wielka Brytania. Dyrektor, ECK Irlandia - 1 - - 2 - - 3 - Spis treści 1. Wstęp 4 2. Zakres 5 3. Ogólne wyniki 6 3.1 Rodzaje spraw 6 3.2 Skargi i spory: kraj przewoźnika lotniczego 7 3.3 Skargi i spory: kraj konsumenta 8 3.4 Rezultaty skarg 9

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

b) lotniczego do innych krajów w wysokości.. zł brutto, c) lotniczego na terenie Polski w wysokości... zł brutto,

b) lotniczego do innych krajów w wysokości.. zł brutto, c) lotniczego na terenie Polski w wysokości... zł brutto, Załącznik Nr 6 Umowa nr ZP-2402-1/16 W dniu.roku pomiędzy: Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów - poradnik

Prawa pasażerów - poradnik Prawa pasażerów - poradnik Podróże samolotem Obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia bagażu reguluje Konwencja Montrealska. Zgodnie z nią pasażer może się domagać

Bardziej szczegółowo

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW?

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? Marcin Czugan Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w świetle skarg prowadzonych przez ECK Polska

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w świetle skarg prowadzonych przez ECK Polska Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w świetle skarg prowadzonych przez ECK Polska Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Jak szybciej, taniej i skuteczniej rozwiązywać spory pomiędzy konsumentami

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Prawa Pasażera 16 kwietnia 2015. Emilia Osewska-Madry Dyrektor Rady Linii Lotniczych w Polsce-BARIP

KONFERENCJA Prawa Pasażera 16 kwietnia 2015. Emilia Osewska-Madry Dyrektor Rady Linii Lotniczych w Polsce-BARIP KONFERENCJA Prawa Pasażera 16 kwietnia 2015 Emilia Osewska-Madry Dyrektor Rady Linii Lotniczych w Polsce-BARIP KONFERENCJA Prawa Pasażera 16 kwietnia 2015 BARIP - Rada Linii Lotniczych w Polsce skupia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CNP 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2016 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów w transporcie kolejowym. Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Opóźnienie lub odwołanie. Strona 1 z 7

Prawa pasażerów w transporcie kolejowym. Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Opóźnienie lub odwołanie. Strona 1 z 7 Prawa pasażerów w transporcie kolejowym Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Pasażerom kolei przysługują pewne prawa z reguły wtedy, gdy problem dotyczy połączenia międzynarodowego w obrębie Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy i inne ważne postanowienia

Warunki umowy i inne ważne postanowienia Warunki umowy i inne ważne postanowienia Niniejszy bilet nie jest ważny i nie będzie honorowany na przelot, o ile nie został nabyty u przewoźnika lub jego upoważnionego agenta. UWAGA Jeżeli miejsce przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Zawartość prezentacji Nowe etap systemu prawa konsumenckiego UE Nowe priorytety

Bardziej szczegółowo

Rekompensaty za odwołane loty

Rekompensaty za odwołane loty Rekompensaty za odwołane loty Linie lotnicze muszą płacić odszkodowania, jeżeli się spóźnią, odwołają lot albo nie wpuszczą pasażera na pokład. We wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE uznał unijne rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nie ma to jak dobry hotel- czy na pewno? Poradnik konsumenta

Nie ma to jak dobry hotel- czy na pewno? Poradnik konsumenta Nie ma to jak dobry hotel- czy na pewno? Poradnik konsumenta Ośrodek Debaty Międzynarodowej 12 marca 2014r. 1 Zawartość prezentacji: Ramy prawne oraz podstawowe informacje o hotelarstwie Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce CIE, Warszawa, 9 maja 2007 1 Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Seminarium w Szczecinie prawa konsumenta w zjednoczonej Europie

Seminarium w Szczecinie prawa konsumenta w zjednoczonej Europie Newsletter ECK - wrzesień 2005 Seminarium w Szczecinie prawa konsumenta w zjednoczonej Europie Działania edukacyjno-informacyjne stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowań sieci Europejskich Centów

Bardziej szczegółowo

"Podróże i zakupy w Europie, czyli. jak bezpiecznie spędzić długi weekend"

Podróże i zakupy w Europie, czyli. jak bezpiecznie spędzić długi weekend "Podróże i zakupy w Europie, czyli jak bezpiecznie spędzić długi weekend" Europe Direct Warszawa - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 24 kwietnia 2014 r. 1 Plan prezentacji 1. Jak przygotować się do wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa zawarta w w dniu r. pomiędzy.., z siedzibą... zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy...,.Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS, o nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback na stacjach benzynowych. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback na stacjach benzynowych. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback na stacjach benzynowych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy?

Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy? Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy? Od momentu, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej coraz częściej podróżujemy i korzystamy z usług zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ABC ochrony konsumenta w Unii Europejskiej:

ABC ochrony konsumenta w Unii Europejskiej: ABC ochrony konsumenta w Unii Europejskiej: Odpocznij bez stresu Wakacyjny poradnik praw konsumenta Centrum Informacji Europejskiej Warszawa, 7 czerwca 2006 Monika Łagowska Prawnik Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Komisja rozpoczyna kampanię informacyjną na temat praw pasażerów

Komisja rozpoczyna kampanię informacyjną na temat praw pasażerów Bruksela, dnia 2 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 43/2010 Komisja rozpoczyna kampanię informacyjną na temat praw pasażerów Komisja Europejska rozpoczęła w dniu 29 czerwca br. ogólnoeuropejską kampanię informacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. z dnia 2 listopada 2015 roku. Postanowienia ogólne

REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. z dnia 2 listopada 2015 roku. Postanowienia ogólne REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA z dnia 2 listopada 2015 roku Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ADR określa zasady prowadzenia postępowania przez Stowarzyszenie Praw

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CPV 62110000-6, Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, samolotami rejsowymi, usługi przewozów pasażerskich lotniczych zagranicznych. Przewidywana liczba zakupu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1.9.2016 C 321/1 V (Ogłoszenia) INNE AKTY EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmująca przepisy wykonawcze (2016/C 321/01) Artykuł 1 Definicje Do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback w aptekach i księgarniach. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback w aptekach i księgarniach. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback w aptekach i księgarniach 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ Zanim dokonasz zakupu, poznaj swoje prawa! Konsumentom kupującym towar lub usługę, przez internet lub w sklepie, we własnym kraju lub w innym państwie UE, przysługują

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Transformacje Prawa Prywatnego 4/2010 ISSN 1641 1609 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PROJEKT Tytuł: Obowiązki informacyjne Rozdział I. Obowiązki informacyjne przed dokonaniem czynności prawnej Art. 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

9820/1/14 REV 1 ako/ap/ps 1 DGE 2 A

9820/1/14 REV 1 ako/ap/ps 1 DGE 2 A RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 maja 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0072 (COD) 9820/1/14 REV 1 AVIATION 112 CONSOM 115 CODEC 1288 SPRAWOZDANIE Od: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą

Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Bruksela, dnia 14 czerwca 2012 r. Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą Komisja opublikowała wytyczne

Bardziej szczegółowo

Program Plusgrade - Regulamin

Program Plusgrade - Regulamin Program Plusgrade - Regulamin Regulamin Poniższy regulamin ( Regulamin ) stosuje się do nowej funkcjonalności o nazwie Plusgrade LP ( Plusgrade ) umożliwiającej wszystkim pasażerom posiadającym potwierdzony

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Stalowa Wola, dnia 01.08.2017 r. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO Organizator przetargu: Polski Związek Gimnastyczny ul Ratuszowa 11 03-450 Warszawa Znak sprawy: P/1/2017 OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO na zakup biletów lotniczych dla Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 21 maja 2014 r. PPI Payment Protection Insurance - ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO 1. Otwieramy stronę www.merigo.com.pl. Następnie w polu PRZEJDŹ DO SYSTEMU wybieramy usługę Bilety Lotnicze. 2. Po wybraniu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: X zamówienia publicznego. zawarcia umowy ramowej

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: X zamówienia publicznego. zawarcia umowy ramowej Warszawa: Rezerwacja, zakup i dostarczenie do siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów kolejowych na zagraniczne pasażerskie przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 29.06. 2005. Pracy, przez firmę Taylor Nelson/OBOP. 1

Informacja prasowa 29.06. 2005. Pracy, przez firmę Taylor Nelson/OBOP. 1 POLSKI KONSUMENT W EUROPIE: ZAKUPY ORAZ INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ ZAGRANICZNĄ Polski konsument coraz częściej i chętniej wyjeżdża za granicę w celach turystycznych. W pierwszym kwartale 2005 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Sklepy internetowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, a coraz więcej transakcji w obrocie handlowym jest zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego?

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego? 1 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. a. Umowa sprzedaży/umowa o dzieło Czy możliwy jest zwrot towaru pełnowartościowego? W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów nakładających na przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

wpisujemy nazwę biura w odwrotnej kolejności

wpisujemy nazwę biura w odwrotnej kolejności 1. Aby dokonac rezerwacji i sprzedaży lotów Wizzair prosimy zameldowac się na stronie przewoźnika www.wizzair.com i wyselekcjonować pole zarejestruj się 2. Prosimy uzupełnić wszystkie pola poniżej. W naszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017 Regulamin rozpatrywania reklamacji w SKARBIEC Holding Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne Regulamin niniejszy określa zasady rozpatrywania reklamacji klientów SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji w Sygma Bank Polska S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji w Sygma Bank Polska S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji w Sygma Bank Polska S.A. I. Wprowadzenie 1. Celem niniejszego Regulaminu jest zdefiniowanie zasad rozpatrywania reklamacji i skarg Klientów wpływających do Banku zgodnie

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW PASAŻERA KOLEI alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów jako nowy element ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.

RZECZNIK PRAW PASAŻERA KOLEI alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów jako nowy element ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym. Urząd Transportu Kolejowego RZECZNIK PRAW PASAŻERA KOLEI alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów jako nowy element ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym. 2016-05-25 Grzegorz Pilecki

Bardziej szczegółowo

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH adwokat Bartosz Kosmala prezes krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów PRAWO kodeks cywilny(klauzule

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 rat z oprocentowaniem 0% z odroczoną spłatą pierwszej raty o 3 miesiące - Go Sport

Regulamin Promocji Kredyt 10 rat z oprocentowaniem 0% z odroczoną spłatą pierwszej raty o 3 miesiące - Go Sport Regulamin Promocji Kredyt 10 rat z oprocentowaniem 0% z odroczoną spłatą pierwszej raty o 3 miesiące - Go Sport 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji.

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo

ODOWIEDZI NA PYTANIA nr 1 MODYFIKACJA SIWZ

ODOWIEDZI NA PYTANIA nr 1 MODYFIKACJA SIWZ Łódź, dnia 30 sierpnia 2017 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ODOWIEDZI NA PYTANIA nr 1 MODYFIKACJA SIWZ Niniejszym informujemy, że Zamawiający otrzymał następujące pytanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 113/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 lutego 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Marta Romańska Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

Program sprzedaży premiowej Karta dla Ciebie- karty partnerskie

Program sprzedaży premiowej Karta dla Ciebie- karty partnerskie Regulamin Sprzedaży Premiowej Karta dla Ciebie karty partnerskie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji McAlpine

Warunki gwarancji McAlpine Warunki gwarancji McAlpine 1 Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad odpowiedzialności oraz zgłaszania i rozpatrywania przez McAlpine Polska Krysiak Sp. j. (dalej: McAlpine) reklamacji z

Bardziej szczegółowo

BZP PM Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BZP PM Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZP.2411.30.2017.PM Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia: usługa Przedmiot zamówienia: Usługa sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA(BoS(13/164 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. wyników kontroli portali turystycznych i przestrzegania praw konsumentów

Sprawozdanie nt. wyników kontroli portali turystycznych i przestrzegania praw konsumentów Bruksela, dnia 15 maja 2014 r. Sprawozdanie nr 48/2014 Sprawozdanie nt. wyników kontroli portali turystycznych i przestrzegania praw konsumentów 1. Wstęp W ramach skoordynowanej akcji przeprowadzonej wspólnie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup oraz dostawę biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Bardziej szczegółowo