Finlandia. Szczecin. Estonia. Ukraina. Grecja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finlandia. Szczecin. Estonia. Ukraina. Grecja"

Transkrypt

1

2 Referencje Finlandia Gdańsk Estonia Szczecin Rosja Warszawa Niemcy Polska Wrocław Świebodzice Ukraina Kraków Austria Węgry Włochy Chorwacja Hiszpania Bułgaria Gruzja Grecja Turcja Liban Syria Irak Iran Izrael Arabia Saudyjska Firma AJAN do tej pory wyprodukowała i sprzedała około 6 tys. maszyn użytkowanych na całym świecie. W ostatniej dekadzie firma bardzo mocno postawiła na sprzedaż przecinar ek plazmowych. Do tej pory sprzedano ich około 800 sztuk, z czego ponad połowę do firm spoza Turcji. Nasze przecinarki pra cują między innymi w takich krajach, jak: Polska, Chorwacja, Ukraina, Węgry, Grecja, Ro sja, Estonia, Niemcy, Austria, Hiszpania, Włochy, Liban, Syria, Iran, Arabia Saudyjska, RPA, USA, Irak, Finlandia, Bułgaria, Gruzja, Kuwejt, Mongolia, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael 2

3 AJAN, historia, opis firmy Turcja jest jedną z 20 największych potęg gospodarczych świata. W ostatnich latach weszła w okres dynamicznego rozwoju. Również w tym czasie widoczny jest duży wzrost eksportu sektora maszyn do ob róbki metali. Firma AJAN została założona w 1973 r. Początkowo, jako nie wielkie przedsiębiorstwo, zajmowała się budową silników oraz serwonapędów. W 1975 r. firma zajęła się produkcją maszyn, głównie frezarek i to karek. Maszyny te spełniały standardy i były niezawodne. AJAN ciągle się rozwijał poprzez udoskonalanie swoich maszyn, m.in. przez wdrożenie sterowania numerycz nego (CNC). Długoletnie badania, analiza rozwoju (w budowie maszyn), efektywne zarzą dzanie kosztami, a co za tym idzie niskie ceny maszyn, sprawiły, że firma zy skała powszechne uznanie. Siłą firmy jest wykwalifikowana ka dra. Firma zatrudnia około 200 osób - świetnych fachowców, doskonałych mechaników i serwisantów, do świadczonych konstruktorów i elektro ników, a co najważniejsze rzetelnych i sumiennych pracowników. Wszyscy tworzą niezawodne rozwiąza nia, które spełniają wysokie wymaga nia klientów. Produkcja w firmie jest podzielona na kilka działów. Każdy z nich odpowie dzialny jest za poszczególne elementy, które po złożeniu tworzą idealne i nie zawodne maszyny. Pozwala na to moc no rozbudowana linia produkcyjna, wyposażona w nowoczesny i bogaty park maszynowy. AJAN jest producentem takich elementów jak: źródła, stoły, filtrowentylacje, palniki, sterowanie, a na wet silniki czy serwonapędy. Dzięki takiej niezależności urządzenia często są udo skonalane, a reakcja na jakiekolwiek pro blemy jest natychmiastowa. Taka ela styczność ułatwia konfigurację maszyn wedle potrzeb klientów. Firma jest również producen tem części szybko zużywalnych. Ich ja kość i wytrzymałość jest porównywalna do sprzętu światowej czołówki produ centów (potwierdzają to firmy, które pracują na naszych przecinarkach). Zachowują one wysokie standardy, a ich cena jest niższa o około 20-30% w porównaniu do cen konkurencji. 3

4 AEP AEP jest firmą, która powstała w 2009 r. Jako polski oddział firmy AJAN dbamy o polskich klientów. Zajmujemy się obsługą i serwisem, biorąc pełną odpowiedzialność za sprzedawane maszyny. Jesteśmy po to, by szybko i skutecznie reagować na potrzeby klientów. W siedzibie firmy, w Świebodzicach (Dolnośląskie), posia damy przecinarkę DEMO, na której mo żemy przeprowadzić pokaz cięcia oraz zaprezentować wszystkie możliwości ma szyny. W naszym magazynie mamy pełen asortyment części zamiennych i eks ploatacyjnych, które trafiają do klienta w ciągu godzin od momentu otrzymania zamówienia. Gwarancja do czterech lat i szybkie reakcje serwisu w wypadku jakichkol wiek problemów (do 48 godzin, na te renie całej Polski) sprawiają, że firma AEP jest godnym zaufania partnerem oferującym wysokiej jakości maszyny i produkty. Pracownicy AEP to wykwalifikowa ny zespół ludzi dbających o klientów w Pol sce. Mogą oni liczyć na naszą pomoc, a także na fachowe szkolenia w zakre sie obsługi maszyn i oprogramowania. Nasi monterzy i ser wisanci to specjaliści, którzy zdobywają wiedzę podczas szkoleń organizowanych w firmie AJAN. Dla AEP przyszłość to ciągłe budo wanie mocnej pozycji na polskim ryn ku poprzez wdrożenie nowych rozwią zań i technologii, a także wypracowanie pozytywnych relacji z klientami dzięki sprawnemu serwisowi. 4

5 Przecinarki plazmowe Przecinarka plazmowa SHP to nowo czesne i innowacyjne urządzenie oparte na konstrukcji bramowej. Portal wyko nany jest z lekkiego, a zarazem usztyw nionego profilu, co gwarantuje dużą dynamikę i precyzję procesu cięcia. Ser womechanizmy AC prądu przemienne go odpowiedzialne są za napęd maszyny we wszystkich czterech osiach. Najnow sze osiągnięcia w dziedzinie informatyki pozwoliły na dostosowanie sprawdzonego i stabilnego sterownika do najwyższych wymagań klientów. Rodzaj źródła EP 100 EP 200 SHP 130 SHP 260 SHP 460 Moc 100 A 200 A 130 A 260 A 460 A Technologia Konwencjinalna High Defenition zakres cięcia jakościowego stal konstrukcyjna 2-20 mm 2-32 mm 0,5-30 mm 0,5-65 mm 0,5-100 mm stal nierdzewna 3-20 mm 3-32 mm 0,8-20 mm 0,8-60 mm 0,8-95 mm aluminium 3-20 mm 3-32 mm 1,2-25 mm 1,2-50 mm 1,2-65 mm Premierę światową systemu dwuźródłowego firma AJAN zrealizowała w roku 2007 w topowym modelu SHP 460. Maszyna ta posiada dwa palniki, które pracują jednocześnie z maksymalną mocą 260 A każdy. Stanowiło to jak dotąd standard w wypalaniu plazmowym. Nowatorskie rozwiązanie maszyny SHP 460 łączy te możliwości, a zarazem pozwala na użytkowanie jednego palnika z mocą 460 A. Taka konstrukcja przecinarki jest w stanie przeciąć stal do 150 mm. Prędkość, którą przy tej operacji uzyskujemy przerasta urządzenia konkurencyjne zasilane źródłami o mocy 600 A, nie tracąc przy tym znakomitej jakości cięcia w technologi High Defenition. System SHP 460 stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie zaprezentowane komercyjnie. 5

6 Sterownik Sterowanie AJANCNC 952 bazuje na komputerze przemysłowym zasilonym w procesor P3 1.2 GHZ CPU zapewnia szybką reakcję sterowania oraz bardzo niską awaryjność. Posiada wiele niezbędnych funkcji potrzebnych do szybkiej i sprawnej pracy operatorów. Do największych zalet tego systemu zaliczamy: odporny na zaniki zasilania system bazujący na DOS-ie, 41 podstawowych form geometrycznych zwanych MAKRAMI, AJANCAD zainstalowany na sterowniku, umożliwia konstruowanie rysunków na maszynie, ustawianie krzywizny blachy, powtórne pozycjonowanie palnika po zaniku prądu, baza parametrów dla cięcia plazmowego jak i tlenowego, możliwość ingerencji w proces cięcia za pomocą pilota ręcznego, transmisja danych za pomocą usb, dyskietki 3.5` oraz sieci. AJANCAD to program CAD, zainstalowany na sterowniku. Program ten umożliwia szybką ingerencję operatora w rysunek, służący do wypalenia. Operator jest w stanie szybko dodać bądź usunąć brakujące elementy. Program służy również do edytowania, skalowania, obracania i odbicia lustrzanego gotowych programów. Firma AEP umożliwia klientowi wybór rodzaju pomiaru wysokości blachy. W zależności od sytuacji (materiału) operator może wybierać pomiędzy pomiarem łukowym, dotykowym i pojemnościowym. Opcja ta aktywna jest wyłącznie podczas procesu przebijania. W cyklu cięcia sterownik zawsze przełącza pomiar automatycznie na łukowy. Rodzaje pomiaru wysokosci blachy Pomiar łukowy stosowany jest przy cienkich materiałach, gdzie pomiar dotykowy może spowodować przesunięcie materiału, natomiast napięciowy ze względu na rdze źle odczytuje jego wartości. Pomiar dotykowy używany jest przy blachach grubszych i zardzewiałych. Pomiar pojemnościowy to najstarsza metoda badania wysokości blachy, jednak zawodzi na brudnych arkuszach i podczas mierzenia wysokości przy krawędzi. łukowy dotykowy pojemnościowy Trasowanie liniowe i punktowe Przecinarki plazmowe wyposażone w źródło klasy HD [SHP 130 i SHP 260 ] standardowo posiadają moduł trasowania liniowego i punktowego. Umożliwiają one żłobienie o określonej głębokości we wskazanych miejscach na blasze. Jako przykład zastosowania tej opcji można podać linie gięcia lub spawania dla trasowania liniowego, a punkty do rozwiercenia dla trasowania punktowego. Szybką zmianę technologii trasowania na cięcie i odwrotnie umożliwia automatyczna konsola gazowa EAK 130 umieszczona na suporcie plazmowym. 6

7 System uwzględniający zużycie elektrody Ta opcja istnieje tylko w systemach AJAN. Elektroda zainstalowana w palniku zużywa się podczas przebić. Jest to jednoznaczne ze spadkiem napięcia nawet do 20 V. Ten spadek wykorzystywany jest do pomiaru wysokości cięcia. Dla przykładu, palnik ustawiony na wysokości 3 mm jest w stanie uzyskać do 1000 przebić. Opcja ta ma 3 funkcje działania systemu: THC OFF THC ON THC OTO Podczas funkcji THC OTO, łuk napięcia różnicowego dla każdego przebicia posiada punkt odniesienia, który umieszczony jest w środku dyszy. Różnica w napięciu przekształcana jest w sterowniku CNC i koryguje automatycznie położenie palnika. AJAN system nadzoru elektrody THC OTO System konwencjonalny High Speed Machining Funkcje HSM opiera się na kontrolowaniu tysięcy punktów pomiarowych i kalkulowaniu potrzebnej prędkości. W opcję tę wchodzi również funkcja cornera, w której przejazd po łuku jest ograniczany do odpowiedniej wartości. Czyni się to, aby uzyskać jak najlepszą jakość cięcia. Nie wyklucza to użycia w niektórych przypadkach pętli rogowych. Funkcja ta może być użyta przy cięciu tlenowym jak i plazmowym. MicroJoint jest dostępny tylko w przecinarkach marki AJAN. Opiera się na celowym niedocinaniu detalu w jednym, bądź kilku miejscach. Innowacyjność tego systemu polega na płynnym obniżeniu amperażu podczas procesu cięcia. Funkcja ta zapobiega wpadaniu mniejszych detali do środka stołu. 5x0 jest funkcją w standardowym wyposażeniu urządzenia i pozwala na ustawienie pięciu punktów zerowych w zakresie obszaru roboczego. Wykorzystywana jest głównie przez firmy posiadające duże przecinarki. Funkcja ta pozwala na wpisanie pięciu różnych programów, które będą wypalane w ustalonej kolejności, a początek każdego z nich wskazany jest poprzez jeden z pięciu punktów zerowych. 7

8 Firma AJAN przygotowała system wentylacji i filtracji umożliwiający odciąganie i neutralizowanie szkodliwych dla zdrowia pyłów i dymów (nawet tych niewidocznych) powstających podczas procesu cięcia plazmowego. Składa się on głownie z jednostki wentylacyjnej, filtra i stołu odciągowego. Stół odciągowy AJAN Clean Air Podzielony jest na sekcje. Każda z nich aktywowana jest podczas przejazdu przecinarki nad daną sekcją. W stole odciągowym klapy zamykające napędzane są mechanicznie. To duży atut naszej konstrukcji, dzięki której mechanizm otwierania klap jest bardziej wytrzymały, tańszy i łatwiejszy w eksploatacji. W skład wchodzi urządzenie przystosowane do pochłaniania dużych ilości płomieni. Filrtowentylacja System filtrowentylacji produkowany jest w 4 różnych wielkościach, zależnie od wymiarów stołu roboczego. Każdy z wkładów zawiera 24 m 2 odpornego na płomienie papieru filtrującego. Cała jednostka jest kontrolowana przez elektroniczny oczyszczacz filtrowy. Każdy system jest wyposażony w ochronę przeciw płomienną. System ochronny skonstruowany jest w taki sposób, aby wyłapywał wszystkie zajarzone cząsteczki, niedopałki itp. i przechowywał je w schowku, skąd mogą zostać łatwo usunięte. Model filtrowentylacji Q m³/h Numer wkładu Metraż m² AJF AJF AJF AJF

9 Palnik plazmowy Palniki plazmowe SCT 130 / SCT 260 / SCT 460 zostały wdrożone w 2009 r. Nowy model pozwala jeszcze efektywniej wykorzystywać gazy technicznie. Przy użyciu części eksploatacyjnych HiLife umożliwiają wydłużenie ich żywotności nawet do 50%. Standardowo wyposażony jest w pojemnościowy czujnik odległości, który został wbudowany w korpus palnika, tak samo jak czujnik pomiaru napięcia łuku plazmowego. Typ palnika SCT został przygotowany do współpracy z automatyczną konsolą gazową EAK 130, a czujnik antykolizyjny chroni go przed uszkodzeniem mechanicznym. Głowica 3D Palnik autogenowy Palnik autogenowy ME TL/TR został skonstruowany i wyprodukowany przez firmę AJAN aby zminimalizować stopień utraty kontroli nad procesem cięcia. Standardowo wyposażony jest on w zapalarkę i pojemnościowy czujnik odległości. Znakomicie współpracuje on z automatyczną konsolą gazową CAK 100 i czujnikiem antykolizyjnym. System skierowany jest do firm, które zmuszone są do częstego spawania wypalonych części. Kąt odchylenia palnika względem arkusza blachy został ograniczony do 48 a kąt obrotu głowicy to 585 o, co umożliwi przygotowanie każdej fazy spawalniczej podczas bezpośredniego cięcia. Obsługa systemu została ograniczona do niezbędnego minimum. Całe programowanie odbywa się wyłącznie w sterowniku. Zakres całkowitego ukosowania uzależniony jest od agregatu plazmowego, jednak maksymalna grubość blachy do ukosowania to 35 mm w stali konstrukcyjnej. 9

10 System cięcia rur System do cięcia rur - BKM składa się z obrotnika pracującego poza obszarem roboczym przecinarki wykorzystując suport plazmowy lub gazowy. Funkcja ta realizowana jest przez palnik umieszczany na suporcie, który ustawia się centralnie nad paloną rurą. W tym celu suport wyjeżdża na przedłużenie belki poprzecznej poza obszar roboczy stołu. System wyposażony jest w specjalną głowicę obrotową z uchwytem gwarantującym prostopadłość cięcia w odniesieniu do osi rury. BKMCNC 6300 BKMCNC 6600 Oś X (długość rury) 6000 mm 6000 mm Min. średnica rury 50 mm 200 mm Max. średnica rury 300 mm 600 mm Max. grubość ścianki 10 mm 16 mm Wychodząc na przeciw firmom, których całkowita produkcja, bądź jej zdecydowana część, ukierunkowana jest na obróbkę rur oraz profili kwadratowych. AJAN oferuje (opracowaną oraz przygotowaną przez siebie) maszynę BKM-CNC. Jest ona przystosowana wyłącznie do szybkiej, sprawnej a zarazem dokładnej ich obróbki. Charakterystyka tego urządzenia przedstawia się niezwykle obiecująco, gdyż minimalne źródło plazmowe to SHP 130. W połączeniu z automatyczna konsolą gazową EAK 130 i sterowaniem numerycznym AJANCNC 952 tworzy wysokogatunkową bazę do cięcia rur ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej i chromo-niklowej. 10

11 Firma AEP oferuje dwa zróżnicowane oprogramowania CAD/CAM pozwalające w pełni wykorzystać możliwości przecinarek plazmowych, tlenowych i laserowych. AEP /AJAN powierzyło funkcję dostawcy programu CAD/CAM liderowi w dziedzinie rozwiązań obróbki blachy firmie Lantek. Innym programem stosowanym przez AEP jest AJANnest, skierowany głównie do klientów niewymagających tak mocno skonfigurowanego oprogramowania. Expert II Cut Technicznie zawansowany program wyposażony w moduł rysunkowy, nestingowy, zarządzający, raportowy i weryfikacyjny. Moduł Duct Moduł do tworzenia kształtek i kanałów wentylacyjnych Moduł Flex 3D Moduł FLEX 3D służy do rozcinania i obrabiania rur. Możliwość projektowania w 2D jak i 3D. Podstawowe oprogramowanie AJANnest składa się z modułu rysunkowego i symulacyjnego oraz automatycznego nestingu. Program ten posiada wszystkie opcje potrzebne do sprawnej obsługi przecinarek plazmowych. Moduł rysunkowy Moduł nestingowy 11

12 Przecinarka laserowa technologia światłowodowa - Fiber W 2010 r. firma AJAN dołączyła do światowej czołówki producentów maszyn CNC wdrażając przecinarkę laserową w technologii światłowodowej - Fiber Przewaga technologi FIBER nad CO 2 : minimalne chłodzenie, szczelna budowa nie wymaga ciągłego utrzymywania ciśnienia w rezonatorze, brak pompy próżniowej, wysoka sprawność, brak optyki wewnętrznej, brak zużycia gazów rezonatorowych, brak luster optyki zewnętrznej, nie zachodzi potrzeba utrzymywania ścieżki wiązki w nadciśnieniu, brak strat w postaci powietrza czy azotu, brak szczelnych harmonijek na osi X, Y i Z, brak generatora; brak lampy [część szybko zużywalna w CO 2 ], brak luster w rezonatorze, brak części ruchomych [np. turbina], ograniczona ilość potrzebnego miejsca, pobór mocy [czuwanie] 11 razy mniejszy, pobór mocy [praca] 4 razy mniejszy, brak filtrów, kwarcowych rur czy wentylatorów, [w CO 2 są to części eksploatacyjne]. Główne zalety FIBER: przesunięcia ogniskowej w trakcie procesu cięcia są wielokrotnie mniejsze w technologii FIBER, możliwe jest zastosowanie lżejszych i mniejszych elementów optycznych, transport wiązki laserowej odbywa się za pomocą przewodu światłowodowego, a nie jak w przypadku laserów CO 2, poprzez bardzo drogą i przy tym awaryjną optykę zewnętrzną (zwaną też Flying optic), utrata energii pomiędzy źródłem lasera a obrabianym materiałem jest znacznie obniżona, co z połączeniem niższej długości fali i wyższą gęstością energii umożliwia cięcie materiałów w podobnej prędkości laserem FIBER o mocy W w porównaniu do źródła laserowego 2,0 kw CO 2, cięcie materiałów refleksyjnych jak mosiądz czy miedź nie stanowi większego problemu, w odróżnieniu od technologii CO 2, nie awaryjne i bezobsługowe źródło, niższy pobór prądu, szybsze i dokładniejsze cięcie, szeroki zakres ciętych materiałów, laser klasy FIBER znacznie wydajniejszy od konwencjonalnej technologii CO 2 czy YAG. 12

13 Porównanie technologii CO 2 i FIBER Technologia FIBER w porównaniu z najbardziej rozpowszechnioną na naszym rynku CO 2 wypada o wiele korzystniej. Dowodem na to jest zestawienie porównawcze wspomnianych technologii, gdzie przedstawione wartości świadczą o mniejszej awaryjności i szybszej amortyzacji przecinarki laserowej typu FIBER. Porównanie kosztów eksploatracji CO 2 i FIBER Zużycie energii elektrycznej 2,0 1,5 1,52 Części zamienne kw 1,0 8,4 6, ,5 0,32 0,37 2,35 0,21 0,22 0,22 0,15 0,16 0,45 0, ,0 Źródło Chłodnica Źródło- Chłodnica- Lampa Gazy Optyka Pompa Filtr Rury Wentylator Pozostałe -czuwanie -czuwanie kwarcowe 0,99 CO 2 FIBER CO 2 FIBER Ograniczenia przecinarki typu FIBER: brak 25 zdolności do cięcia grubych materiałów. Stosując głowicę 2,0 o długiej ogniskowej, prezentowanym laserem można ciąć jakościowo stal do grubości 5 mm, a rozdzielająco do 8 mm. W praktyce jednak jest to rozwiązanie idealne dla cięcia cienkich 20 materiałów: blach stalowych do 4 mm, aluminium do 3 mm, nierdzewnej do 3 mm, słaba jakość cięcia materiałów organicznych takich jak drewno, 1,5 guma, tworzywa (szczególnie przezroczyste), konieczność stosowania specjalnych okularów ochronnych przy obsłudze (o ile przy laserze CO 2 zwykłe szkło czy pleksi chroni 15przed odbiciami to przy światłowodzie należy stosować materiały nieprzezroczyste dla światła widzialnego). 1, ,5 0 0,0 13

14 Frezarki, wiertarki Seria DMC-NC Obszar roboczy w osi X (w mm) Obszar roboczy w osi Y (w mm) Ruch w osi Z Prędkość ruchu dla osi X,Y,Z Blokowanie narzędzia Silnik główny Obroty silnika głównego Silniki osi X,Y,Z Silnik układu chłodzącego Dokładność pozycjonowania Oś X Oś Y Program Test programu Dokładność śledzenia Podprogramy Max. średnica narzędzia Hydrauliczna wymiana narzędzia Offset narzędziowy mm 6000 mm / min 400 mm 5,5 kw 7.5 kw obr. / min 1 kw 0,4 kw 0,1 mm 0,01 mm DIN / ISO + DXF + CAM Symulacja graficzna 1 mikron 4 szt mm Tak Opcjonalnie AJAN to również producent frezarek, wiertarek z głównym naciskiem na centra CNC. W bardzo bogatej historii firmy udało się jej wdrożyć urządzenia tego typu do największych firm w Turcji oraz wielu krajach na całym świecie. Maszyny AJAN charakteryzują się wysoką dokładnością prowadzenia i pozycjonowania, a automatyczna wymiana maksymalnie 9 narzędzi dodatkowo przyśpiesza i ułatwia pracę. 14

15 Certyfikaty, nagrody Firma AJAN jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, posiada najwyższe, wymagane w branży certyfikaty. Bierzemy udział w wielu branżowych imprezach targowych na całym świecie gdzie możemy zaprezentować wysoką jakość oferowanych maszyn oraz zapoznać naszych klientów z ciągle wdrażaną przy AJAN nowoczesną technologią. Mamy ciągły kontakt z firmami zainteresowanymi maszynami CNC. Tylko w bezpośredniej relacji z klientami możemy w pełni zaprezentować atuty naszych maszyn - ich precyzję, łatwość obsługi i szeroką gamę możliwości. 15

16 AJAN Elektronik Ltd. Adres: Sok. No:4 AOSB- Çiğli/İzmir TÜRKİYE Tel: +90 (0) Web: AEP - Ajan Engineering Polska ul. Ciernie 18, Świebodzice tel/fax: (+48) (+48) , (+48) DYSTRYBUTOR

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach.

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Podejmujemy wyzwania. Spis treści Podejmujemy wyzwania. 2 W rękach

Bardziej szczegółowo

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Dajemy przewagę w obróbce laserowej Spis treści Dajemy przewagę w obróbce laserowej.

Bardziej szczegółowo

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przegląd maszyn: Program produkcji Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Wszystko, czego Państwo potrzebują. Spis treści TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X KWARTALIK IFORMACYJO-TECHICZY UMER 02 (43) 2010 Zamówione materiały F UMER 02 (43) 2010 dostarczamy w 24 godziny! OBERO Robert Dyrda ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław tel.

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy gotowi na nowe idee.

Jesteśmy gotowi na nowe idee. TruLaser Tube: Jesteśmy gotowi na nowe idee. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przewaga w obróbce rur. Spis treści Przewaga w obróbce rur. 2 Dlaczego TruLaser

Bardziej szczegółowo

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze.

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze. usługi - spawanie laserowe form Dzięki wieloletniej współpracy z producentem najlepiej sprzedających się w ostatnich latach spawarek laserowych, dysponujemy najnowocześniejszymi, mobilnymi i wydajnymi

Bardziej szczegółowo

BLACH-TECH-EXPO. ul. Galicyjska 9. 14-16 października 2014, Kraków. Szanowni Państwo! biuletyn 2014

BLACH-TECH-EXPO. ul. Galicyjska 9. 14-16 października 2014, Kraków. Szanowni Państwo! biuletyn 2014 EUROTOOL BLACH-TECH-EXPO 14-16 października 2014, Kraków Salon Technologii CAx Salon Kooperacji Przemysłowej Salon Automatyki i Robotyki Szanowni Państwo! biuletyn 2014 Na tę wiadomość czekaliśmy z utęsknieniem

Bardziej szczegółowo

ANDRE ABRASIVE ARTICLES

ANDRE ABRASIVE ARTICLES 2/2008 czerwiec NUMER 2 (35) 2008 FORUM NARZĘDZIOWE W numerze: Szanowni Państwo! Witam tuż przed wakacjami. Początek roku minął mi szybko, Wielkanoc była wcześnie, święta majowe odczułem jako krótkie,

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON

ISSN 1509-426X OBERON ISSN 1509-426X OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 02 (31) 2007 OBRABIARKI F R E Z A R K I T O K A R K I C E N T R A O B R Ó B C Z E EC-400 Poziome centrum obróbcze z systemem 2 palet (400

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE 36-37 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE 36-37 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 02 (59) 2013 36-37 MACH TOOL, Poznań 04. 07. 06. 2013 Hala 7A, Stoisko 10 cooperation sustains innovation Obrabiarki serii LX owy

Bardziej szczegółowo

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych wrzesień 2013 Inject the future: ENGEL na targach K 2013 Nowe aplikacje, rekordy wydajności, światowe premiery Strona 8 W pełni elektryczna, wysoce

Bardziej szczegółowo

OBERON TARGI EUROTOOL. WEDM raport strona 10 FREZARKI DO OBRÓBKI GRAFITU raport strona 28. rozpocznij od stoiska nr 339

OBERON TARGI EUROTOOL. WEDM raport strona 10 FREZARKI DO OBRÓBKI GRAFITU raport strona 28. rozpocznij od stoiska nr 339 ISSN 1509-426X OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 03(24) 2005 WEDM raport strona 10 FREZARKI DO OBRÓBKI GRAFITU raport strona 28 TARGI EUROTOOL rozpocznij od stoiska nr 339 w numerze OBERON

Bardziej szczegółowo

78 (4/2013) ISSN 1507-3890

78 (4/2013) ISSN 1507-3890 78 (4/2013) ISSN 1507-3890 konwertery przemysłowe switche przemysłowe przemienniki częstotliwości zasilacze obiektowe panele operatorskie urządzenia Wi-Fi sterowniki PLC komputery przemysłowe XX Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

jakości www.joskin.com

jakości www.joskin.com Sekrety jakości www.joskin.com Siła doświadczenia SPIS TREŚCI Rozwój, który zawsze służył rolnictwu! Sekrety naszej jakości 4 Nasze zakłady produkcyjne 6 Prezentacja fabryki - od stali do gotowych wyrobów

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

15-17. października. Kraków

15-17. października. Kraków biuletyn 2/2013 EUROTOOL 18. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów BLACH-TECH-EXPO 5. Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach Salon Technologii CAx Salon Kooperacji

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 dzisiaj 1 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 Wystartowała kolejna fabryka ABB w Polsce 4 Efektywnie i cicho. Transformatory dla PSE 9 Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 Biuletyn automatyki 3/2004 (41) ISSN 1507-3890 Roboty przemysłowe FANUC Robotics InTouch 9.0 ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 3 Szanowni Państwo! Spis treści Oddajemy do rąk Państwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC Rozwiązania Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Sondy do obrabiarek CNC Rozwiązania Zawartość przewodnika kieszonkowego Niniejszy przewodnik

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 05 (50) 2011 Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 Płyty obrobione płyty frezowane płyty obwodowo frezowane,

Bardziej szczegółowo

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Nowości 2014 Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Czy chcesz dowiedzieć się, jak ważka BionicOpter wygląda od środka? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości!

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Mocowania do drutówek str. 2 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Mocowania do drutówek str. 2 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 04 (55) 2012 Mocowania do drutówek str. 2 System 3R Imadła do przekrojów prostokątnych i okrągłych Głowice pozwalające tłumić drgania

Bardziej szczegółowo