Finlandia. Szczecin. Estonia. Ukraina. Grecja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finlandia. Szczecin. Estonia. Ukraina. Grecja"

Transkrypt

1

2 Referencje Finlandia Gdańsk Estonia Szczecin Rosja Warszawa Niemcy Polska Wrocław Świebodzice Ukraina Kraków Austria Węgry Włochy Chorwacja Hiszpania Bułgaria Gruzja Grecja Turcja Liban Syria Irak Iran Izrael Arabia Saudyjska Firma AJAN do tej pory wyprodukowała i sprzedała około 6 tys. maszyn użytkowanych na całym świecie. W ostatniej dekadzie firma bardzo mocno postawiła na sprzedaż przecinar ek plazmowych. Do tej pory sprzedano ich około 800 sztuk, z czego ponad połowę do firm spoza Turcji. Nasze przecinarki pra cują między innymi w takich krajach, jak: Polska, Chorwacja, Ukraina, Węgry, Grecja, Ro sja, Estonia, Niemcy, Austria, Hiszpania, Włochy, Liban, Syria, Iran, Arabia Saudyjska, RPA, USA, Irak, Finlandia, Bułgaria, Gruzja, Kuwejt, Mongolia, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael 2

3 AJAN, historia, opis firmy Turcja jest jedną z 20 największych potęg gospodarczych świata. W ostatnich latach weszła w okres dynamicznego rozwoju. Również w tym czasie widoczny jest duży wzrost eksportu sektora maszyn do ob róbki metali. Firma AJAN została założona w 1973 r. Początkowo, jako nie wielkie przedsiębiorstwo, zajmowała się budową silników oraz serwonapędów. W 1975 r. firma zajęła się produkcją maszyn, głównie frezarek i to karek. Maszyny te spełniały standardy i były niezawodne. AJAN ciągle się rozwijał poprzez udoskonalanie swoich maszyn, m.in. przez wdrożenie sterowania numerycz nego (CNC). Długoletnie badania, analiza rozwoju (w budowie maszyn), efektywne zarzą dzanie kosztami, a co za tym idzie niskie ceny maszyn, sprawiły, że firma zy skała powszechne uznanie. Siłą firmy jest wykwalifikowana ka dra. Firma zatrudnia około 200 osób - świetnych fachowców, doskonałych mechaników i serwisantów, do świadczonych konstruktorów i elektro ników, a co najważniejsze rzetelnych i sumiennych pracowników. Wszyscy tworzą niezawodne rozwiąza nia, które spełniają wysokie wymaga nia klientów. Produkcja w firmie jest podzielona na kilka działów. Każdy z nich odpowie dzialny jest za poszczególne elementy, które po złożeniu tworzą idealne i nie zawodne maszyny. Pozwala na to moc no rozbudowana linia produkcyjna, wyposażona w nowoczesny i bogaty park maszynowy. AJAN jest producentem takich elementów jak: źródła, stoły, filtrowentylacje, palniki, sterowanie, a na wet silniki czy serwonapędy. Dzięki takiej niezależności urządzenia często są udo skonalane, a reakcja na jakiekolwiek pro blemy jest natychmiastowa. Taka ela styczność ułatwia konfigurację maszyn wedle potrzeb klientów. Firma jest również producen tem części szybko zużywalnych. Ich ja kość i wytrzymałość jest porównywalna do sprzętu światowej czołówki produ centów (potwierdzają to firmy, które pracują na naszych przecinarkach). Zachowują one wysokie standardy, a ich cena jest niższa o około 20-30% w porównaniu do cen konkurencji. 3

4 AEP AEP jest firmą, która powstała w 2009 r. Jako polski oddział firmy AJAN dbamy o polskich klientów. Zajmujemy się obsługą i serwisem, biorąc pełną odpowiedzialność za sprzedawane maszyny. Jesteśmy po to, by szybko i skutecznie reagować na potrzeby klientów. W siedzibie firmy, w Świebodzicach (Dolnośląskie), posia damy przecinarkę DEMO, na której mo żemy przeprowadzić pokaz cięcia oraz zaprezentować wszystkie możliwości ma szyny. W naszym magazynie mamy pełen asortyment części zamiennych i eks ploatacyjnych, które trafiają do klienta w ciągu godzin od momentu otrzymania zamówienia. Gwarancja do czterech lat i szybkie reakcje serwisu w wypadku jakichkol wiek problemów (do 48 godzin, na te renie całej Polski) sprawiają, że firma AEP jest godnym zaufania partnerem oferującym wysokiej jakości maszyny i produkty. Pracownicy AEP to wykwalifikowa ny zespół ludzi dbających o klientów w Pol sce. Mogą oni liczyć na naszą pomoc, a także na fachowe szkolenia w zakre sie obsługi maszyn i oprogramowania. Nasi monterzy i ser wisanci to specjaliści, którzy zdobywają wiedzę podczas szkoleń organizowanych w firmie AJAN. Dla AEP przyszłość to ciągłe budo wanie mocnej pozycji na polskim ryn ku poprzez wdrożenie nowych rozwią zań i technologii, a także wypracowanie pozytywnych relacji z klientami dzięki sprawnemu serwisowi. 4

5 Przecinarki plazmowe Przecinarka plazmowa SHP to nowo czesne i innowacyjne urządzenie oparte na konstrukcji bramowej. Portal wyko nany jest z lekkiego, a zarazem usztyw nionego profilu, co gwarantuje dużą dynamikę i precyzję procesu cięcia. Ser womechanizmy AC prądu przemienne go odpowiedzialne są za napęd maszyny we wszystkich czterech osiach. Najnow sze osiągnięcia w dziedzinie informatyki pozwoliły na dostosowanie sprawdzonego i stabilnego sterownika do najwyższych wymagań klientów. Rodzaj źródła EP 100 EP 200 SHP 130 SHP 260 SHP 460 Moc 100 A 200 A 130 A 260 A 460 A Technologia Konwencjinalna High Defenition zakres cięcia jakościowego stal konstrukcyjna 2-20 mm 2-32 mm 0,5-30 mm 0,5-65 mm 0,5-100 mm stal nierdzewna 3-20 mm 3-32 mm 0,8-20 mm 0,8-60 mm 0,8-95 mm aluminium 3-20 mm 3-32 mm 1,2-25 mm 1,2-50 mm 1,2-65 mm Premierę światową systemu dwuźródłowego firma AJAN zrealizowała w roku 2007 w topowym modelu SHP 460. Maszyna ta posiada dwa palniki, które pracują jednocześnie z maksymalną mocą 260 A każdy. Stanowiło to jak dotąd standard w wypalaniu plazmowym. Nowatorskie rozwiązanie maszyny SHP 460 łączy te możliwości, a zarazem pozwala na użytkowanie jednego palnika z mocą 460 A. Taka konstrukcja przecinarki jest w stanie przeciąć stal do 150 mm. Prędkość, którą przy tej operacji uzyskujemy przerasta urządzenia konkurencyjne zasilane źródłami o mocy 600 A, nie tracąc przy tym znakomitej jakości cięcia w technologi High Defenition. System SHP 460 stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie zaprezentowane komercyjnie. 5

6 Sterownik Sterowanie AJANCNC 952 bazuje na komputerze przemysłowym zasilonym w procesor P3 1.2 GHZ CPU zapewnia szybką reakcję sterowania oraz bardzo niską awaryjność. Posiada wiele niezbędnych funkcji potrzebnych do szybkiej i sprawnej pracy operatorów. Do największych zalet tego systemu zaliczamy: odporny na zaniki zasilania system bazujący na DOS-ie, 41 podstawowych form geometrycznych zwanych MAKRAMI, AJANCAD zainstalowany na sterowniku, umożliwia konstruowanie rysunków na maszynie, ustawianie krzywizny blachy, powtórne pozycjonowanie palnika po zaniku prądu, baza parametrów dla cięcia plazmowego jak i tlenowego, możliwość ingerencji w proces cięcia za pomocą pilota ręcznego, transmisja danych za pomocą usb, dyskietki 3.5` oraz sieci. AJANCAD to program CAD, zainstalowany na sterowniku. Program ten umożliwia szybką ingerencję operatora w rysunek, służący do wypalenia. Operator jest w stanie szybko dodać bądź usunąć brakujące elementy. Program służy również do edytowania, skalowania, obracania i odbicia lustrzanego gotowych programów. Firma AEP umożliwia klientowi wybór rodzaju pomiaru wysokości blachy. W zależności od sytuacji (materiału) operator może wybierać pomiędzy pomiarem łukowym, dotykowym i pojemnościowym. Opcja ta aktywna jest wyłącznie podczas procesu przebijania. W cyklu cięcia sterownik zawsze przełącza pomiar automatycznie na łukowy. Rodzaje pomiaru wysokosci blachy Pomiar łukowy stosowany jest przy cienkich materiałach, gdzie pomiar dotykowy może spowodować przesunięcie materiału, natomiast napięciowy ze względu na rdze źle odczytuje jego wartości. Pomiar dotykowy używany jest przy blachach grubszych i zardzewiałych. Pomiar pojemnościowy to najstarsza metoda badania wysokości blachy, jednak zawodzi na brudnych arkuszach i podczas mierzenia wysokości przy krawędzi. łukowy dotykowy pojemnościowy Trasowanie liniowe i punktowe Przecinarki plazmowe wyposażone w źródło klasy HD [SHP 130 i SHP 260 ] standardowo posiadają moduł trasowania liniowego i punktowego. Umożliwiają one żłobienie o określonej głębokości we wskazanych miejscach na blasze. Jako przykład zastosowania tej opcji można podać linie gięcia lub spawania dla trasowania liniowego, a punkty do rozwiercenia dla trasowania punktowego. Szybką zmianę technologii trasowania na cięcie i odwrotnie umożliwia automatyczna konsola gazowa EAK 130 umieszczona na suporcie plazmowym. 6

7 System uwzględniający zużycie elektrody Ta opcja istnieje tylko w systemach AJAN. Elektroda zainstalowana w palniku zużywa się podczas przebić. Jest to jednoznaczne ze spadkiem napięcia nawet do 20 V. Ten spadek wykorzystywany jest do pomiaru wysokości cięcia. Dla przykładu, palnik ustawiony na wysokości 3 mm jest w stanie uzyskać do 1000 przebić. Opcja ta ma 3 funkcje działania systemu: THC OFF THC ON THC OTO Podczas funkcji THC OTO, łuk napięcia różnicowego dla każdego przebicia posiada punkt odniesienia, który umieszczony jest w środku dyszy. Różnica w napięciu przekształcana jest w sterowniku CNC i koryguje automatycznie położenie palnika. AJAN system nadzoru elektrody THC OTO System konwencjonalny High Speed Machining Funkcje HSM opiera się na kontrolowaniu tysięcy punktów pomiarowych i kalkulowaniu potrzebnej prędkości. W opcję tę wchodzi również funkcja cornera, w której przejazd po łuku jest ograniczany do odpowiedniej wartości. Czyni się to, aby uzyskać jak najlepszą jakość cięcia. Nie wyklucza to użycia w niektórych przypadkach pętli rogowych. Funkcja ta może być użyta przy cięciu tlenowym jak i plazmowym. MicroJoint jest dostępny tylko w przecinarkach marki AJAN. Opiera się na celowym niedocinaniu detalu w jednym, bądź kilku miejscach. Innowacyjność tego systemu polega na płynnym obniżeniu amperażu podczas procesu cięcia. Funkcja ta zapobiega wpadaniu mniejszych detali do środka stołu. 5x0 jest funkcją w standardowym wyposażeniu urządzenia i pozwala na ustawienie pięciu punktów zerowych w zakresie obszaru roboczego. Wykorzystywana jest głównie przez firmy posiadające duże przecinarki. Funkcja ta pozwala na wpisanie pięciu różnych programów, które będą wypalane w ustalonej kolejności, a początek każdego z nich wskazany jest poprzez jeden z pięciu punktów zerowych. 7

8 Firma AJAN przygotowała system wentylacji i filtracji umożliwiający odciąganie i neutralizowanie szkodliwych dla zdrowia pyłów i dymów (nawet tych niewidocznych) powstających podczas procesu cięcia plazmowego. Składa się on głownie z jednostki wentylacyjnej, filtra i stołu odciągowego. Stół odciągowy AJAN Clean Air Podzielony jest na sekcje. Każda z nich aktywowana jest podczas przejazdu przecinarki nad daną sekcją. W stole odciągowym klapy zamykające napędzane są mechanicznie. To duży atut naszej konstrukcji, dzięki której mechanizm otwierania klap jest bardziej wytrzymały, tańszy i łatwiejszy w eksploatacji. W skład wchodzi urządzenie przystosowane do pochłaniania dużych ilości płomieni. Filrtowentylacja System filtrowentylacji produkowany jest w 4 różnych wielkościach, zależnie od wymiarów stołu roboczego. Każdy z wkładów zawiera 24 m 2 odpornego na płomienie papieru filtrującego. Cała jednostka jest kontrolowana przez elektroniczny oczyszczacz filtrowy. Każdy system jest wyposażony w ochronę przeciw płomienną. System ochronny skonstruowany jest w taki sposób, aby wyłapywał wszystkie zajarzone cząsteczki, niedopałki itp. i przechowywał je w schowku, skąd mogą zostać łatwo usunięte. Model filtrowentylacji Q m³/h Numer wkładu Metraż m² AJF AJF AJF AJF

9 Palnik plazmowy Palniki plazmowe SCT 130 / SCT 260 / SCT 460 zostały wdrożone w 2009 r. Nowy model pozwala jeszcze efektywniej wykorzystywać gazy technicznie. Przy użyciu części eksploatacyjnych HiLife umożliwiają wydłużenie ich żywotności nawet do 50%. Standardowo wyposażony jest w pojemnościowy czujnik odległości, który został wbudowany w korpus palnika, tak samo jak czujnik pomiaru napięcia łuku plazmowego. Typ palnika SCT został przygotowany do współpracy z automatyczną konsolą gazową EAK 130, a czujnik antykolizyjny chroni go przed uszkodzeniem mechanicznym. Głowica 3D Palnik autogenowy Palnik autogenowy ME TL/TR został skonstruowany i wyprodukowany przez firmę AJAN aby zminimalizować stopień utraty kontroli nad procesem cięcia. Standardowo wyposażony jest on w zapalarkę i pojemnościowy czujnik odległości. Znakomicie współpracuje on z automatyczną konsolą gazową CAK 100 i czujnikiem antykolizyjnym. System skierowany jest do firm, które zmuszone są do częstego spawania wypalonych części. Kąt odchylenia palnika względem arkusza blachy został ograniczony do 48 a kąt obrotu głowicy to 585 o, co umożliwi przygotowanie każdej fazy spawalniczej podczas bezpośredniego cięcia. Obsługa systemu została ograniczona do niezbędnego minimum. Całe programowanie odbywa się wyłącznie w sterowniku. Zakres całkowitego ukosowania uzależniony jest od agregatu plazmowego, jednak maksymalna grubość blachy do ukosowania to 35 mm w stali konstrukcyjnej. 9

10 System cięcia rur System do cięcia rur - BKM składa się z obrotnika pracującego poza obszarem roboczym przecinarki wykorzystując suport plazmowy lub gazowy. Funkcja ta realizowana jest przez palnik umieszczany na suporcie, który ustawia się centralnie nad paloną rurą. W tym celu suport wyjeżdża na przedłużenie belki poprzecznej poza obszar roboczy stołu. System wyposażony jest w specjalną głowicę obrotową z uchwytem gwarantującym prostopadłość cięcia w odniesieniu do osi rury. BKMCNC 6300 BKMCNC 6600 Oś X (długość rury) 6000 mm 6000 mm Min. średnica rury 50 mm 200 mm Max. średnica rury 300 mm 600 mm Max. grubość ścianki 10 mm 16 mm Wychodząc na przeciw firmom, których całkowita produkcja, bądź jej zdecydowana część, ukierunkowana jest na obróbkę rur oraz profili kwadratowych. AJAN oferuje (opracowaną oraz przygotowaną przez siebie) maszynę BKM-CNC. Jest ona przystosowana wyłącznie do szybkiej, sprawnej a zarazem dokładnej ich obróbki. Charakterystyka tego urządzenia przedstawia się niezwykle obiecująco, gdyż minimalne źródło plazmowe to SHP 130. W połączeniu z automatyczna konsolą gazową EAK 130 i sterowaniem numerycznym AJANCNC 952 tworzy wysokogatunkową bazę do cięcia rur ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej i chromo-niklowej. 10

11 Firma AEP oferuje dwa zróżnicowane oprogramowania CAD/CAM pozwalające w pełni wykorzystać możliwości przecinarek plazmowych, tlenowych i laserowych. AEP /AJAN powierzyło funkcję dostawcy programu CAD/CAM liderowi w dziedzinie rozwiązań obróbki blachy firmie Lantek. Innym programem stosowanym przez AEP jest AJANnest, skierowany głównie do klientów niewymagających tak mocno skonfigurowanego oprogramowania. Expert II Cut Technicznie zawansowany program wyposażony w moduł rysunkowy, nestingowy, zarządzający, raportowy i weryfikacyjny. Moduł Duct Moduł do tworzenia kształtek i kanałów wentylacyjnych Moduł Flex 3D Moduł FLEX 3D służy do rozcinania i obrabiania rur. Możliwość projektowania w 2D jak i 3D. Podstawowe oprogramowanie AJANnest składa się z modułu rysunkowego i symulacyjnego oraz automatycznego nestingu. Program ten posiada wszystkie opcje potrzebne do sprawnej obsługi przecinarek plazmowych. Moduł rysunkowy Moduł nestingowy 11

12 Przecinarka laserowa technologia światłowodowa - Fiber W 2010 r. firma AJAN dołączyła do światowej czołówki producentów maszyn CNC wdrażając przecinarkę laserową w technologii światłowodowej - Fiber Przewaga technologi FIBER nad CO 2 : minimalne chłodzenie, szczelna budowa nie wymaga ciągłego utrzymywania ciśnienia w rezonatorze, brak pompy próżniowej, wysoka sprawność, brak optyki wewnętrznej, brak zużycia gazów rezonatorowych, brak luster optyki zewnętrznej, nie zachodzi potrzeba utrzymywania ścieżki wiązki w nadciśnieniu, brak strat w postaci powietrza czy azotu, brak szczelnych harmonijek na osi X, Y i Z, brak generatora; brak lampy [część szybko zużywalna w CO 2 ], brak luster w rezonatorze, brak części ruchomych [np. turbina], ograniczona ilość potrzebnego miejsca, pobór mocy [czuwanie] 11 razy mniejszy, pobór mocy [praca] 4 razy mniejszy, brak filtrów, kwarcowych rur czy wentylatorów, [w CO 2 są to części eksploatacyjne]. Główne zalety FIBER: przesunięcia ogniskowej w trakcie procesu cięcia są wielokrotnie mniejsze w technologii FIBER, możliwe jest zastosowanie lżejszych i mniejszych elementów optycznych, transport wiązki laserowej odbywa się za pomocą przewodu światłowodowego, a nie jak w przypadku laserów CO 2, poprzez bardzo drogą i przy tym awaryjną optykę zewnętrzną (zwaną też Flying optic), utrata energii pomiędzy źródłem lasera a obrabianym materiałem jest znacznie obniżona, co z połączeniem niższej długości fali i wyższą gęstością energii umożliwia cięcie materiałów w podobnej prędkości laserem FIBER o mocy W w porównaniu do źródła laserowego 2,0 kw CO 2, cięcie materiałów refleksyjnych jak mosiądz czy miedź nie stanowi większego problemu, w odróżnieniu od technologii CO 2, nie awaryjne i bezobsługowe źródło, niższy pobór prądu, szybsze i dokładniejsze cięcie, szeroki zakres ciętych materiałów, laser klasy FIBER znacznie wydajniejszy od konwencjonalnej technologii CO 2 czy YAG. 12

13 Porównanie technologii CO 2 i FIBER Technologia FIBER w porównaniu z najbardziej rozpowszechnioną na naszym rynku CO 2 wypada o wiele korzystniej. Dowodem na to jest zestawienie porównawcze wspomnianych technologii, gdzie przedstawione wartości świadczą o mniejszej awaryjności i szybszej amortyzacji przecinarki laserowej typu FIBER. Porównanie kosztów eksploatracji CO 2 i FIBER Zużycie energii elektrycznej 2,0 1,5 1,52 Części zamienne kw 1,0 8,4 6, ,5 0,32 0,37 2,35 0,21 0,22 0,22 0,15 0,16 0,45 0, ,0 Źródło Chłodnica Źródło- Chłodnica- Lampa Gazy Optyka Pompa Filtr Rury Wentylator Pozostałe -czuwanie -czuwanie kwarcowe 0,99 CO 2 FIBER CO 2 FIBER Ograniczenia przecinarki typu FIBER: brak 25 zdolności do cięcia grubych materiałów. Stosując głowicę 2,0 o długiej ogniskowej, prezentowanym laserem można ciąć jakościowo stal do grubości 5 mm, a rozdzielająco do 8 mm. W praktyce jednak jest to rozwiązanie idealne dla cięcia cienkich 20 materiałów: blach stalowych do 4 mm, aluminium do 3 mm, nierdzewnej do 3 mm, słaba jakość cięcia materiałów organicznych takich jak drewno, 1,5 guma, tworzywa (szczególnie przezroczyste), konieczność stosowania specjalnych okularów ochronnych przy obsłudze (o ile przy laserze CO 2 zwykłe szkło czy pleksi chroni 15przed odbiciami to przy światłowodzie należy stosować materiały nieprzezroczyste dla światła widzialnego). 1, ,5 0 0,0 13

14 Frezarki, wiertarki Seria DMC-NC Obszar roboczy w osi X (w mm) Obszar roboczy w osi Y (w mm) Ruch w osi Z Prędkość ruchu dla osi X,Y,Z Blokowanie narzędzia Silnik główny Obroty silnika głównego Silniki osi X,Y,Z Silnik układu chłodzącego Dokładność pozycjonowania Oś X Oś Y Program Test programu Dokładność śledzenia Podprogramy Max. średnica narzędzia Hydrauliczna wymiana narzędzia Offset narzędziowy mm 6000 mm / min 400 mm 5,5 kw 7.5 kw obr. / min 1 kw 0,4 kw 0,1 mm 0,01 mm DIN / ISO + DXF + CAM Symulacja graficzna 1 mikron 4 szt mm Tak Opcjonalnie AJAN to również producent frezarek, wiertarek z głównym naciskiem na centra CNC. W bardzo bogatej historii firmy udało się jej wdrożyć urządzenia tego typu do największych firm w Turcji oraz wielu krajach na całym świecie. Maszyny AJAN charakteryzują się wysoką dokładnością prowadzenia i pozycjonowania, a automatyczna wymiana maksymalnie 9 narzędzi dodatkowo przyśpiesza i ułatwia pracę. 14

15 Certyfikaty, nagrody Firma AJAN jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, posiada najwyższe, wymagane w branży certyfikaty. Bierzemy udział w wielu branżowych imprezach targowych na całym świecie gdzie możemy zaprezentować wysoką jakość oferowanych maszyn oraz zapoznać naszych klientów z ciągle wdrażaną przy AJAN nowoczesną technologią. Mamy ciągły kontakt z firmami zainteresowanymi maszynami CNC. Tylko w bezpośredniej relacji z klientami możemy w pełni zaprezentować atuty naszych maszyn - ich precyzję, łatwość obsługi i szeroką gamę możliwości. 15

16 AJAN Elektronik Ltd. Adres: Sok. No:4 AOSB- Çiğli/İzmir TÜRKİYE Tel: +90 (0) Web: AEP - Ajan Engineering Polska ul. Ciernie 18, Świebodzice tel/fax: (+48) (+48) , (+48) DYSTRYBUTOR

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur www.b-s.szczecin.pl B&S jest dynamicznie działającą firmą w branży obróbki metali, która specjalizuje się w cięciu i obróbce elementów metalowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

LYNX FL. Laser światłowodowy LVDGROUP.COM CIĘCIE LASEROWE W ZASIĘGU RĘKI

LYNX FL. Laser światłowodowy LVDGROUP.COM CIĘCIE LASEROWE W ZASIĘGU RĘKI Laser światłowodowy LYNX FL CIĘCIE LASEROWE W ZASIĘGU RĘKI LVDGROUP.COM LYNX FL WEJDŹ DO ŚWIATA LASERÓW ŚWIATŁOWODOWYCH Zaprojektowany dla obniżenia kosztów cięcia laser światłowodowy LYNX oferuje obróbkę

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach KS Maków

Informacje o usługach KS Maków Informacje o usługach KS Maków ul. Przasnyska 77 06-200 Maków Mazowiecki Piotr Jurys Kierownik Projektu Mobile: +48 660 42 93 74 Tel. +48 029 717 08 30 www. ksconstruction.com.pl p.jurys@autohit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili efficiency in laser cutting Bystar L Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili 2 Bystar L wielki, precyzyjny i autonomiczny Pod względem długości obszaru roboczego, urządzenia

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. www.zakmet.pl

O FIRMIE. www.zakmet.pl O FIRMIE ZAKMET został założony w 1985 r. Od 1992 roku specjalizujemy się w produkcji wysoko zaawansowanych technologicznie maszyn CNC do cięcia plazmowego, tlenowego, laserowego oraz automatów spawalniczych.

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej.

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej. CIĘCIE TLENOWE I PLAZMOWE O N A S NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE PRACUJĄ NA TWÓJ SUKCES Początki naszej działalności związanej z maszynami do cięcia sięgają lat osiemdziesiątych. Wtedy uruchomiliśmy pierwsze

Bardziej szczegółowo

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede Katalog usług firmy CIĘCIE BLACH LASEREM CIĘCIE LASEREM RUR I PROFILI GIĘCIE BLACH NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ CIĘCIE PRZECINARKĄ TAŚMOWĄ SPAWANIE WALCOWANIE TŁOCZENIE USŁUGI ŚLUSARSKIE Posiadamy certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ś W IA T Ł O W O D O W Y

Ś W IA T Ł O W O D O W Y L A S E R Ś W IA T Ł O W O D O W Y POLSKIPRODUCENT OBRABIAREKCNC Dlaczego. firmy,którepracująnaobrabiarkachkimla. odnosząsukces? NaszafirmajakojedynawPolsceprojektujeiprodukujetakwydajneorazszybkie,ajednocześniestabilneiproste

Bardziej szczegółowo

PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE

PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE OPIS TECHNICZNY Przecinarki typu YUN wyposażone w palnik tlenowy przeznaczone są do krzywoliniowego cięcia stali węglowych i niskostopowych. Po wyposażeniu w

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CIĘCIA PALNIKAMI GAZOWYMI I PLAZMĄ OXYTOME HPC

MASZYNA DO CIĘCIA PALNIKAMI GAZOWYMI I PLAZMĄ OXYTOME HPC MASZYNA DO CIĘCIA PALNIKAMI GAZOWYMI I PLAZMĄ OXYTOME HPC Portalowe maszyny do cięcia gazowego i plazmowego OXYTOME HPC. OXYTOME HPC to seria urządzeń sterowanych numerycznie, zaprojektowanych do cięcia

Bardziej szczegółowo

25/07/2016 WODA PLAZMA OPAL WATERJET COMBO. Innowacyjność, precyzja i oszczędność Opatentowana przecinarka wodno-plazmowa

25/07/2016 WODA PLAZMA OPAL WATERJET COMBO. Innowacyjność, precyzja i oszczędność Opatentowana przecinarka wodno-plazmowa 25/07/2016 PL WODA PLAZMA OPAL WATERJET COMBO Innowacyjność, precyzja i oszczędność Opatentowana przecinarka wodno-plazmowa 1 WODA SUPPORT HD3000 Support HD3000 pozwala na pełne wykorzystanie możliwości

Bardziej szczegółowo

COMBIREX DX Wysoka wydajność Niski koszt WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.

COMBIREX DX Wysoka wydajność Niski koszt WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ. T M Wysoka wydajność Niski koszt WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ. Od początku tworzona dla uzyskania wydajności i dokładności. warsztatów i wytwórców różnej Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY. Case Study:

ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY. Case Study: ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY Case Study: Firmy produkcyjne i usługowe mogą budować przewagę konkurencyjną na wiele sposobów. Jednym z kluczowych jest sprawna komunikacja,

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

PowerCut 400. Urządzenie plazmowe do ręcznego cięcia metali

PowerCut 400. Urządzenie plazmowe do ręcznego cięcia metali PowerCut 400 Urządzenie plazmowe do ręcznego cięcia metali PowerCut 400 - jest inwertorowym źródłem energii do cięcia materiałów, które przewodzą prąd elektryczny stale węglowe i stopowe, aluminium, mosiądz,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna linia technologiczna FORVENT

Nowoczesna linia technologiczna FORVENT Nowoczesna linia technologiczna FORVENT Firma Iglotech przedstawia nowoczesną linię technologiczną FORVENT, która zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie produkcji stalowych elementów wentylacyjnych.

Bardziej szczegółowo

laser cutting efficiency in BySprint Fiber

laser cutting efficiency in BySprint Fiber efficiency in laser cutting BySprint Fiber Szybkie urządzenie do cięcia promieniem lasera z zaawansowanym technologicznie laserem włóknowym umożliwiające ekonomiczną obróbkę cienkich blach 2 BySprint Fiber

Bardziej szczegółowo

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS INFORMACJE PODSTAWOWE Rok założenia: 1988 Siedziba firmy: Trzebiatów Odległość z Trzebiatowa do: - Warszawy: 520 km - Berlina: 250 km - Kopenhagi: 327 km * TRZEBIATÓW Zakłady

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING AIR LIQUIDE WELDING POLSKA Sp. z o.o. 40 246 Katowice ul. Porcelanowa 10 NIP:945 17 19 850 REGON :351321488 Tel : ( + 48 32) 609 04 56 Fax: ( + 48 32) 609 04 60 e-mail : jerzy.szwengruben@airliquide.com

Bardziej szczegółowo

Wycinarka laserowa fiber z napędami liniowymi. Technologia laserowa

Wycinarka laserowa fiber z napędami liniowymi. Technologia laserowa Wycinarka laserowa fiber z napędami liniowymi Technologia laserowa Wysoka prędkość, precyzja i oszczędność energii wycinarek laserowych fiber Nowy standard Wycinarka FLC-3015 AJ to połączenie wszystkich

Bardziej szczegółowo

ByAcademy Technical Training Lista kursów oferowanych przez Bystronic dla klientów na terenie Polski

ByAcademy Technical Training Lista kursów oferowanych przez Bystronic dla klientów na terenie Polski Lista kursów oferowanych przez Bystronic dla klientów na terenie 1/8 Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi lasera (kurs 140) Uczestnicy potrafią obsługiwać wypalarkę i oprogramowanie ByVision, Handling

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

Światowy standard wycinarek laserowych CO2. Cięcie laserowe

Światowy standard wycinarek laserowych CO2. Cięcie laserowe Światowy standard wycinarek laserowych CO2 Cięcie laserowe Zakres zastosowania: Do cięcia cienkich i grubych blach z wysoką prędkością i maksymalną wydajnością. Nowy standard w maszynach do cięcia laserowego.

Bardziej szczegółowo

prasy poziome euromac bending machines

prasy poziome euromac bending machines prasy poziome 1 Każdy warsztat zajmujący się obróbką stali i miedzi może skorzystać z maszyny Digibend Czy używasz do gięcia małych, grubych elementów tradycyjnej prasy krawędziowej? Maszyna Digibend to

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ 02 TSN PASJA DO STALI NIERDZEWNEJ Od ponad 10 lat specjalizujemy się w obróbce stali nierdzewnej. Jednym z dwóch filarów naszej działalności jest produkcja maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska Rodzina maszyn do cięcia o nazwie SUPRAREX SXE-P jest niezwykle zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

Przewaga w obróbce blach cienkich.

Przewaga w obróbce blach cienkich. TruLaser 5030 fiber: Przewaga w obróbce blach cienkich. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Niezawodni w obróbce blachy cienkiej. Spis treści: Niezawodni w obróbce

Bardziej szczegółowo

16.3. UCHWYTY DO CIĘCIA PLAZMĄ POWIETRZNĄ I CZĘŚCI ZAMIENNE

16.3. UCHWYTY DO CIĘCIA PLAZMĄ POWIETRZNĄ I CZĘŚCI ZAMIENNE 16.3. UCHWYTY DO CIĘCIA PLAZMĄ POWIETRZNĄ I CZĘŚCI ZAMIENNE Uchwyty do cięcia plazmą powietrzną ABIPLAS CUT 70 Chłodzone powietrzem Ręczne uchwyty do cięcia plazmą serii ABIPLAS CUT ze sprężonym powietrzem

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1 Producent Maszyn Specjalnych 2015-12-02 1 Profil i specjalizacja firmy zajmuje się głownie automatyzacją montażu i kontrolą jakości wyrobu. Między innymi wykonujemy: - maszyny montażowe - maszyny kontrolno

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl EASY WAY Maksimum ochrony, tylko tam, gdzie wymagane. Do aluminium lub PVC. Linia pił Precision zapewnia najwyższą swobodę pod względem konfiguracji. Wyposażona w integralne zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

Każda z tych technologii ma swoją specyfikę

Każda z tych technologii ma swoją specyfikę Temat numeru Technologie cięcia termicznego i hydroabrazywnego Cięcie blach o różnej, często bardzo dużej grubości, jest znaczącym wyzwaniem dla większości firm produkcyjnych. Cięcie mechaniczne, ew. wytłaczanie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. 8 mm Maks. siła wykrawania Maks. waga obrabianego arkusza Maks. prędkości: Symultaniczne osie X/Y Ilość uderzeń przy znakowaniu

Dane techniczne. 8 mm Maks. siła wykrawania Maks. waga obrabianego arkusza Maks. prędkości: Symultaniczne osie X/Y Ilość uderzeń przy znakowaniu Wykrawarko-laser do blach wielofunkcyjna sterowana CNC umożliwiająca wykrawanie, cięcie młoteczkowe, wycinanie laserowe i formowanie z możliwością rotacji wszystkich narzędzi Wyposażenie maszyny: - Magazyn

Bardziej szczegółowo

Power to create. Wycinarki. laserowe

Power to create. Wycinarki. laserowe Power to create. Wycinarki laserowe Spółka Eagle specjalizuje się w produkcji systemów wycinania laserowego, wykorzystujących najnowszą technologię laserową źródła lasera fiber (włókowego). Polityka najwyższej

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Cięcie blach CNC - MAZAK Spacegear 510MKII 3D - moc: 2,5kW - maksymalne gabaryty blachy: 1525 x 3050mm

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC

MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC PORTALOWE MASZYNY DO CIĘCIA PLAZMOWEGO PLASMATOME. PLASMATOME HPC to seria urządzeń sterowanych numerycznie, specjalnie zaprojektowanych do cięcia łukiem plazmowym.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Wykrawarka laserowa typu FIBER. Korzybie dnia 30.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Wykrawarka laserowa typu FIBER. Korzybie dnia 30.10.2014 r. Dotyczy realizacji projektu nr POIG.04.03.00-00-63/-00 pt. Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych współfinansowanego ze środków publicznych z

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD SERIA TRD SERIA GRD. GWINCIARKI DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH pneumatyczne. elektryczne.

WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD SERIA TRD SERIA GRD. GWINCIARKI DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH pneumatyczne. elektryczne. www.pax-maszyny.pl WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD CMA TRD Wiertarko-frezarka CNC Obszar roboczy osi X,Y: 3000x600 4500x600 6000x600 7500x600 9000x600 12000x600 SERIA TRD CMA GRD Bramowa wiertarkofrezarka

Bardziej szczegółowo

2.1. Automatyczne wykrywanie Kąt blachy oraz róg są automatycznie odnajdywane za pomocą 3-punktowej metody wykrywania na arkuszu blachy.

2.1. Automatyczne wykrywanie Kąt blachy oraz róg są automatycznie odnajdywane za pomocą 3-punktowej metody wykrywania na arkuszu blachy. NUKON jest firmą produkującą sprzęt do użytku przemysłowego po wielu latach doświadczenia jako firma oferująca różnego rodzaju usługi w zakresie obróbki metalu. Nuri Körüstan Makina Metal San.Tic.A.Ş.

Bardziej szczegółowo

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems Air Purification Systems Przemysłowe zastosowanie Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza Systemy oczyszczania powietrza www.trioniaq. pl Techniczne rozwiązania dla czystego powietrza Filtry

Bardziej szczegółowo

TruShear: Skuteczne cięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruShear: Skuteczne cięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruShear: Skuteczne cięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Rozwiązania na miarę Spis treści Rozwiązania na miarę 2 Technika cięcia, która przekonuje 3 Nożyce

Bardziej szczegółowo

T2 R2 HS. www.randdtech.pl

T2 R2 HS. www.randdtech.pl T2 R2 HS PL www.randdtech.pl Precision to elektroniczna dwugłowicowa piła z pięcioma kontrolowanymi osiami przeznaczona do cięcia profili aluminiowych, PCV i stopów lekkich z automatycznym posuwem ruchomej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na dostawę maszyny sterowanej numerycznie do precyzyjnego cięcia laserowego. ALEJE LIPOWE 6A; 19-400 Olecko

Zaproszenie do składania ofert na dostawę maszyny sterowanej numerycznie do precyzyjnego cięcia laserowego. ALEJE LIPOWE 6A; 19-400 Olecko Zaproszenie do składania ofert na dostawę maszyny sterowanej numerycznie do precyzyjnego cięcia laserowego. Nazwa przedsiębiorcy: Adres siedziby/miejsca zamieszkania BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ALEJE

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: VMC850B Przesuwy X/Y/Z 1000 / 560 / 650 mm Maks. obciążenie stołu 600 kg Stożek wrzeciona SK40 - Maks. moc wrzeciona 9/10,5

Bardziej szczegółowo

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB Wszechstronność, wydajność, niezawodność Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB TELEREX jest największą maszyną

Bardziej szczegółowo

JEDYNY TAKI LASER W POLSCE! TECHNOLOGIA ZNAKOWANIA W KOLORZE!!!

JEDYNY TAKI LASER W POLSCE! TECHNOLOGIA ZNAKOWANIA W KOLORZE!!! FOLDER PRODUKTU EV40 - Najmocniejszy laser pompowany diodą ciała stałego do stali, plastiku TELESIS NOWY model EV40 jest najnowszym produktem w ofercie Telesis. Skonstruowany do pracy w różnych aplikacjach,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT UTOMTYCZNE SYSTEMY CIĘCI PLZMOWEGO Thermal Dynamics przedstawia SYSTEMY UTOMTYCZNEGO CIĘCI UTO-CUT XT Nowy system uto-cut XT stanowi kolejny krok zapewniający elastyczność i niezawodność podczas procesu

Bardziej szczegółowo

Produkty według specyfikacji klienta

Produkty według specyfikacji klienta Produkty według specyfikacji klienta Oferta Wemeco Wemeco jest prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów i elementów konstrukcyjnych według specyfikacji klienta: ze stali, stali

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa XVI POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVIII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa Prezentacja alternatywnych możliwości uzyskania wysokiej efektywności procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki skomplikowanych kształtów w pięciu płaszczyznach. TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING Z WYPOSAŻENIEM SPAWALNICZYM TOPTIG

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING Z WYPOSAŻENIEM SPAWALNICZYM TOPTIG AIR LIQUIDE WELDING POLSKA Sp. z o.o. 40 246 Katowice ul. Porcelanowa 10 NIP:945 17 19 850 REGON :351321488 Tel : ( + 48 32) 609 04 56 Fax: ( + 48 32) 609 04 60 e-mail : jerzy.szwengruben@airliquide.com

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Nowa granica doskonałości

Nowa granica doskonałości nasz informacje potencjał o firmie Malarnia proszkowa Linia technologiczna lakierowania proszkowego dostępna w naszej firmie wyposażona jest w nowoczesny O NAS Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy znany

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa PI 090012

Informacja prasowa PI 090012 Elektroniczny system sterownia dla hydraulicznego napędu układu skrętu oraz układu podnoszenia platformy do transportu kontenerów na terminalach portowych PI 090012 Platforma podczas pracy (Źródło: Novatech)

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

NetMarker STOŁOWY SYSTEM

NetMarker STOŁOWY SYSTEM S TO Ł O W Y S Y S T E M D O Z N A K O WA N I A N e t M a r k e r NetMarker KOMPAKTOWY STOŁOWY SYSTEM DO ZNAKOWANIA Innowacyjny stołowy system do znakowania CNC NetMarker odznacza się jakością znakowania,

Bardziej szczegółowo

NUMOREX NXB. Wszechstronność, trwałość, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU

NUMOREX NXB. Wszechstronność, trwałość, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU NUMOREX NXB Wszechstronność, trwałość, niezawodność Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU NUMOREX NXB NUMOREX jest maszyną niezwykle

Bardziej szczegółowo

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg Wielofunkcyjne, numerycznie sterowane centrum fresarskie: 3 osie z możliwością interpolacji, stół roboczy z nastawą pneumatyczną (-90 /0 /+90 ). A (mm) B (mm) C (mm) Kg 3.060 1.440 1.650 1.000 W OPCJI:

Bardziej szczegółowo

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa NOWE I U YWANE coœ dla wymagaj¹cych ZINSER 4025/4125 MASZYNA PORTALOWA DO CIÊCIA AUTOGENICZNEGO I PLAZMOWEGO Przy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Obecne wydanie zawiera informacje dotyczące nowego urządzenia o nazwie AristoMig 4004i Pulse, jest to uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne aplikacje ruchome w wycinarkach laserowych

Dynamiczne aplikacje ruchome w wycinarkach laserowych Dynamiczne aplikacje ruchome w wycinarkach laserowych Cięcie laserowe należy do nowoczesnych metod obróbki materiałów. Jest bardzo istotną i ekonomiczną techniką w procesie produkcyjnym w przemyśle. Przewagą

Bardziej szczegółowo

Wykrawanie bez granic.

Wykrawanie bez granic. TruPunch 3000: Wykrawanie bez granic. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Doskonała wydajność. Spis treści Doskonała wydajność. 2 Po prostu przekonuje. 3 Elastyczność

Bardziej szczegółowo

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5 -osiowe Centrum Obróbkowe TBI U Charakterystyka Korpus obrabiarki wykonany z żeliwa Stabilizacja temperaturowa wrzeciona Liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach Wszystkie elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Trackery Leica Absolute

Trackery Leica Absolute BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane

Bardziej szczegółowo

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub Centrum Serwisowe Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach.

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku DuploFLEX CB Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku Doskonałe rezultaty dzięki wysokiej jakości piance polimerowej Asortyment ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup maszyn i urządzeń dla Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wyposażenie Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w ramach Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Nowy standard ekonomicznych wycinarek laserowych z rezonatorem włóknowym. Technologia laserowa

Nowy standard ekonomicznych wycinarek laserowych z rezonatorem włóknowym. Technologia laserowa Nowy standard ekonomicznych wycinarek laserowych z rezonatorem włóknowym Technologia laserowa R Połączenie niskiego zużycia energii i wydajności przy wysokich prędkościach. Amada, światowy pionier w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania do profili aluminiowych EMA Ultima Centrum obróbcze CNC do frezowania z integrowaną piłą do profili

Bardziej szczegółowo

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego KART-MAP Spółka Jawna 10-376 Olsztyn, Nikielkowo ul. Parkowa 3 tel.+ 48 89 535 71 50, fax.+ 48 89 535 71 43 handlowy@kart-map.com.pl produkcja@kart-map.com.pl www.kart-map.pl KART-MAP Spółka Jawna jest

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość cięcia plazmą

Jak poprawić jakość cięcia plazmą Jak poprawić jakość cięcia plazmą Poniższe porady wskazują kilka rozwiązań pomagających poprawić jakość cięcia. Jest ważne, aby wykonywać próby pracy zgodnie z zaleceniami ponieważ często występuje wiele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia)

KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia) KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia) Centrum gnące Technologia gięcia: maszyna wyposażona w dwa dociski obrabianego materiału, docisk górny o regulowanej automatycznie długości,

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Wspólnie tworzymy nowe możliwości! W NKE wszystko podporządkowane jest potrzebom Klienta: niezależnie od tego, czy chciałbyś poprawić wydajność stosowanych

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Park maszynowy. I. Przygotowanie produkcji

Park maszynowy. I. Przygotowanie produkcji I. Przygotowanie produkcji Laser TRUMPF TruLaser 5030 classic 6kW Obszar roboczy: Oś X 1500 mm Oś Y 3000 mm Oś Z 115 mm Wykrawarka TRUMPF TruMatic TC L 4030 3,2kW Obszar roboczy: Oś X 4000 mm Oś Y 2000

Bardziej szczegółowo