Internet a marketing - mix. mgr R.Blażlak Katedra Ekonomii i Marketingu PŁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet a marketing - mix. mgr R.Blażlak Katedra Ekonomii i Marketingu PŁ http://kem.p.lodz.pl"

Transkrypt

1 Internet a marketing - mix mgr R.Blażlak Katedra Ekonomii i Marketingu PŁ

2 Obszary wykorzystania e-marketingu w procesie innowacyjnym Zadania dla planowania nowego produktu Korespondujące zadania planu marketingowego 1. Pomysł Generowanie pomysłu na nowy produkt Wybór najlepszego Cele marketingowe : Ocena wielkości rynku, definiowanie rynku docelowego, definiowanie koncepcji i strategii produktu, ocena potencjału rynku i poziomu sprzedaży 2. Ocean możliwości Przewidywanie rynku, ocena technicznych i finansowych możliwości Precyzyjne definiowanie : Rynek docelowy i strategia pozycjonowania produktu, cechy i korzyści produktu, ustalanie ceny docelowej, wyznaczanie oczekiwanego poziomu sprzedaży i przychodów 3. Plan przedsięwzięcia Analiza potrzeb klientów Analiza rynku i konkurencji Testowanie prototypów Szczegółowa ocena techniczna Analizy biznesowe i finansowe Wstępny plan marketingowy Wstępne badania klientów Badania produktów w fazie prototypów 4. Rozwój Rozwój produktu Ciągłe interakcje z klientami Rozwój wstępnych planów marketingowych i produkcyjnych Rozwój szczegółowego marketingowego planu wdrożenia : Komunikacja marketingowa, ustalanie cen, zniżek, marży, poziomu sprzedaży i dystrybucji, obsługi klienta również posprzedażowej 5. Testy i zatwierdzanie Pełne badania klientów Badania rynku Produkcja próbna Testowanie planu marketingowego : Końcowe testowanie produktu przed wdrożeniem na rynek, testowanie rynku, lub próbna sprzedaż, korygowanie elementów wspierających i marketingu mix, finalizowanie planu marketingowego i wdrożenie produktu na rynek 6. Wprowadzenie na rynek i komercjalizacja Wprowadzenie w życie planów marketingowych i produkcyjnych Implementacja planu wdrożenia produktu na rynek Pomiar, Kontrola i Dostosowywanie Planu

3 Badania Marketingowe

4 Koncepcja pozycjonowania Pożądana pozycja produktu lub marki wśród klientów Efektywność pozycjonowania Stopień do jakiego cele pozycjonowania rynku zostały osiągnięte przez menedżerów RYNEK DOCELOWY Strategia pozycjonowania Kombinacja działań marketingowych wykorzystywana do komunikowania koncepcji pozycjonowania wśród nabywców docelowego rynku

5 Analiza rynku Wysoka Atrakcyjność rynkowa sektora Niska Pozycja rynkowa Wysoka Niska Działalność główna Działalność iluzoryczna Działalność drugorzędna Działalność bez perspektyw

6 Rodzaje ilościowych badań on-line Wywiady zogniskowanie na grupach użytkowników/portalu, produktu itp.z wykorzystaniem narzędzi badań ilościowych. Wywiady Testy oczekiwań (jak dane strony/produkty spełniają oczekiwania klientów) Online focus groups - docelowe grupy użytkowników badania realizowane w grupach moderowanych. Swobodne wypowiedzi użytkowników Multi-day online focus groups badania trwające np. kilka dni

7 Realizacja badania on-line Oparte na pop-up ach Po opuszczaniu strony WWW Kiosk lub publicznie dostępne badania Zaproszenie via Grupy docelowe (wymagane UserID i hasło) Badanie typu auto-login

8 Hierarchia badań realizowanych za pomocą a PODWÓJNY Opt-in POTWIERDZONY Opt-in Z JEDNĄ OPCJĄ (Opt-in) BEZ OPCJI (Opt-out)) SPAM Podwójny Opt-in wymaga realizacji dwóch czynność 1. zaznaczenie pól adekwatnych do zainteresowania 2. kliknięcia na linku w mailu potwierdzającym udział w badaniach Potwierdzony Otp-in Jak powyżej, z tym wyjątkiem, że potwierdzający nie wymaga podejmowania akcji Z jedną opcją jak powyżej tylko bez wysyłania maila potwierdzającego Bez opcji - Biorący udział rejestrują się na stronie z zaznaczonymi tematami. Nieodznaczenie tematu powoduje wykluczenie z badań.

9 Przykład badań podwójnie potwierdzanych

10 Przykład treści maila z zaproszeniem do wzięcia udziału w badaniach With this , we would like to ask for your help in identifying cluster initiatives worldwide. By cluster initiatives we mean collaborative efforts aiming to improve the competitiveness and growth of an industry sector in a specific region (local, national or trans-national). Cluster initiatives that would like to participate can sign up for the survey. If you know of any cluster initiatives, please ask their project/organisation manager to register at Alternatively, you can send us their details ( address below) and we will get in touch with them. To find out more about the project, please have a look at Do not hesitate to contact us if you have any questions. We appreciate your help in advancing our knowledge about competitiveness projects and cluster initiatives. Yours sincerely, Elisabeth Bager Research Associate Göran Lindqvist Project Manager

11 Badania Panelowe Zrozumie dlaczego klienci wolą nasze produkty Ujawnienie szans związanych z wprowadzeniem nowości na rynek Lojalność klienta oraz zachowania nabywcze Być może poznanie opinii klientów konkurencji Pomiar takich czynników, jak: wrażliwość na zmianę cen identyfikacja najlepszej ceny Badania związane z wprowadzeniem produktu na rynek Dane szczegółowe dotyczące użytkowników produktów

12 Zaproszenie do brania udziału w panelu

13

14 Analiza SWOT badań online STRENGHTS Duża liczba respondentów Globalizacja respondentów Niższy koszt w porównaniu z badaniami tradycyjnymi Krótki czas Większa precyzja pomiaru Dotarcie do osób bezpośrednio zainteresowanych firmą i jej produktami WEAKNESSES Liczba użytkowników sieci Ograniczenie zakresu badań tylko do grupy Internautów Kontrola wiarygodności uczestników badania OPPORTUNITIES Wzrost liczby użytkowników Internetu Legalizacja podpisu cyfrowego Rozwój technik monitorowania Internautów THREATS Spadek dynamiki przyrostu użytkowników sieci.

15 Korzyści z badań on-line Efektywność kosztowa oszczędność od 10-15% Szybkość ROI prawie w czasie rzeczywistym- 80% rezultatu w prawie 24h Efektywność zwrot w minimum 50%

16 Segmentacja

17 Segmentacja rynku Jest to podział rynku na oddzielne grupy nabywców, którzy mogą wymagać osobnych produktów i/lub odrębnego marketingu mix. Segmentacja rynku oznacza podział potencjalnych nabywców na grupy, które: 3) Mają podobne potrzeby 4) Prawdopodobnie w zbliżony sposób zareagują na działania marketingowe.

18 Zasady tworzenia segmentu Segment powinien być homogeniczny (jednorodny) wewnętrznie Segmenty rynku powinny być heterogeniczne (różnić się między sobą) zewnętrznie Segment rynku musi być pokaźny, czyli obejmować taką liczbę nabywców, aby produkcja była zyskowna Producent powinien posiąść umiejętność dotarcia do segmentu poprzez działania marketingu-mix

19 Segmentacja rynku Etapy procesu segmentacji rynku: Segmentacja rynku Zdefiniowanie rynku docelowego Pozycjonowanie rynku 1) Identyfikacja zmiennych segmentacji i podział rynku na segmenty 2) Opracowanie profili powstałych segmentów i okreslenie produktów przeznaczonych do sprzedaży w danym segmencie 3) Ocena atrakcyjności każdego segmentu 4) Wybór docelowych segmentów 5) Podjęcie działań marketingowych w celu dotarcia do wybranych segmentów

20 Kryteria segmentacji rynków konsumentów 1) Zmienne geograficzne (kraj, region, wielkość miasta, gęstość zaludnienia, klimat itp.) 2) Zmienne demograficzne (wiek, płeć, liczba członków rodziny, faza cyklu rozwoju rodziny, dochód, zawód, wykształcenie, wyznanie, rasa, narodowość itp.) 3) Zmienne psychograficzne (klasa społeczna, styl życia, osobowość itp.) 4) Zmienne behawioralne (okazje, cechy, stopień lojalności, postawa wobec produktu)

21 Kryteria segmentacji rynków przedsiębiorstw 1) Zmienne demograficzne (gałąź, wielkość przedsiębiorstwa, lokalizacja itp.) 2) Zmienne operacyjne (technologia, status użytkownika, wymagania klienta itp.) 3) Podejście do aktu kupna (organizacja funkcji zakupu, struktura władzy, polityka zakupów, kryteria dokonywania zakupów itp.) 4) Czynniki sytuacyjne (nagła potrzeba, szczególne zastosowanie, wielkość zamówienia itp.) 5) Cechy osobowe (lojalność, postawa wobec ryzyka, podobieństwo itp.)

22 Internet a segmentacja klientów segmentacja według korzyści segmentacja według doświadczeń segmentacja według cech demograficznych

23 Segmentacja według korzyści klienci wygodni najczęściej dokonują zakupów na tych samych stronach klienci wrażliwi na cenę, klienci porównujący, klienci lojalni wobec marki, klienci skoncentrowani - wiedzą czego szukają, skoncentrowania na konkretnych cechach produktu klienci niechętni wszelkim sklepom internetowym

24 Segmentacja według doświadczeń segment klientów początkujących stawiających pierwsze kroki również w wykorzystywaniu Internetu. segment klientów o średnim poziomie doświadczenia lubią korzyści w postaci bogactwa/wyboru ofert, oszczędności czasu i pieniędzy. Chętnie wymieniają poglądy, oglądają reklamy, Segment klientów doświadczonych ukształtowane preferencję odnośnie sposobu, czasu i przyczyny korzystania z Internetu czynnikiem motywującym jest rekomendacja przyjaciół.

25 Demografia

26

27

28 Jak często polscy Internauci korzystają z sieci? (SMG/KRC luty- kwiecień 2004, N= 2,1 tys. osób) codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodniu raz na tydzień Kika razy w miesiącu raz na miesiąc rzadziej niż raz na miesiąc trudno powiedzieć 36,45% 28,74% 18,51% 10,69% 3,93% 1,64% 0,04%

29

30 Internet a produkt

31 Rdzeń produktu Forma fizyczna cechy funkcjonalne właściwości użytkowe ochrona patentowa produkt na zamówienie Usługi towarzyszące sprzedaży Części zamienne Naprawa i konserwacja Marka Styl Opakowanie Gwarancja Ochrona prawna Jakość Usługi posprze dażowe Dystrybucja Cena Dostawa produktu Kredyt Produkt rzeczywisty Instalacja produktu Instrukcja Produkt poszerzony

32 Nowy produkt Dobro /usługa lub wyrób/ noszące pewne cechy nowości wytwarzane i wprowadzane na rynek przez przedsiębiorstwo

33 Klasyfikacja nowego produktu z punktu widzenia marketingu Produkt absolutnie nowy Produkt wzbogacony Produkt ulepszony Produkt wznowiony Produkt potaniony

34

35 Produkt w Internecie Migracja wartości Doświadczenie pozwalające na transformację Doświadczenie Usługi o wartości dodanej Produkt posiadający specjalne cechy Produkt masowy

36 Rola IT w kreowaniu nowych produktów Poziom Zarządu Poziom operacyjny Wybór Wybór modelu e-biznesu analizę analizę otoczenia biznesowego - pośredniej i bezpośredniej konkurencji, identyfikację opcji umożliwiających kreowanie strategii nowego produktu w zakresie jego; rynku docelowego, dystrybucji, ceny oraz promocji w tym kreowanie społeczności wirtualnych, analiza analiza ponoszonych kosztów, w tym na infrastrukturę IT budowa porfolio projektów innowacyjnych. Działania Działania związane z kreowaniem marki portal portal korporacyjny/intranet pozyskiwanie, przetwarzanie i wielokrotne wykorzystywanie tej samej wiedzy, kapitalizację i dzielenie się wiedzą również w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych czy działań operacyjnych w zakresie marketingu produktów high-tech prace prace nad kreowaniem nowych idei w odmiejscowionym środowisku, w tym również pracę zdalną (zespoły wirtualne) praca praca grupowa dostęp dostęp do baz danych, w tym elementy dataminingu, wykonywanie zdalnych symulacji i wizualizacji.

37 Internet a proces innowacyjny Zarządzanie B +R Zarządzanie informacją w B+R Cykl życia procesów B+R Narzędzia IT do przyspieszenia Rezultat informacji działań B+R KREATYWNOŚĆ Generowania nowych idei i koncepcji z możliwości i wyzwań rynkowych Portfolio Pomysłów Biznes Przedsiębiorstwa ORGANIZUJ I WDRAŻAJ projekt Budowania projektów szacowanie, wybieranie, zatwierdzanie Portfolio Projketów Klienci... MOŻLIWOŚCI realizacji operacji B+R Rozpoczynania i dokumentacji prac B+R eksperymenty, symulacje, prototypy Rezultaty prac B +R Dokumentacja Patenty Bazy danych

38 IT a nowy produkt Integracja aplikacji Portal Integracja Ludzi Wielokanałowy dostęp Współpraca Integracja Informacji Business Intelligence Zarządzanie wiedzą Zarządzanie danymi podstawowymi Integracja Procesów Broker Integracyjny Zarządzanie Procesami Zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu Generowanie Idei nowego produktu Portal Zarządzanie aktywami intelektualnymi Zdobywanie Rozwój Nowego Produktu Rozwój nowego produktu Współpraca Data i Text Mining Analizy Gromadzenie Zarządzanie Portfolio nowych produktów Lokalizacja ekspertyz Analizy wspomagane komputerowo Wzmocnienie Strategia technologii Karta osiągnięć i wzorów Wychwytywan ie decyzji i argumentów Transfer Wiedza

39 Cena, modele i sposoby ustalania

40 Cena Dla przedsiębiorstwa Jest to kwota pieniężna, która przedsiębiorstwo obciąża nabywców i którą nabywcy są skłonni zapłacić za produkt Dla nabywcy finalnego Dla nabywcy finalnego Jest to wyrażony w pieniądzach koszt, jaki ponosi, kupując dany produkt

41 Polityka cen Docelowy zwrot kapitału Orientacja na zysk Maksymalny zysk Polityka cen Orientacja na wzrost sprzedaży Wzrost ilości lub wartości sprzedanych produktów Wzrost udziału w rynku Orientacja na status quo Sprostanie konkurencji Konkurencja pozacenowa Orientacja na przetrwanie

42 Czynniki wpływające na decyzje cenowe Cele przedsiębiorstwa i cele marketingowe Polityka cen Koszty Pozostałe składniki marketingu-mix Decyzje Cenowe Oczekiwania członków kanału dystrybucji Preferencje nabywców konkurencja Przepisy prawne i dministracyjne

43 Kalkulacja ceny (etapy) Wybór polityki cen w powiązaniu z sytuacją rynkową Poznanie natury i oszacowanie elastyczności popytu na produkt Analiza zależności pomiędzy popytem, kosztami i zyskiem Analiza cen produktów konkurencyjnych Wybór metody kalkulacji cen Ustalenie ceny końcowej ujętej w cenniku

44 Metody kalkulacji ceny Narzut na koszty Narzut procentowy Zwrot kapitału Narzut standardowy Metoda ustalania ceny Postrzegana wartość Naśladownictwo Przetarg Negocjacje

45 Obliczanie metody narzutu na koszty Cjk = Jkz + (Ks/Ljp) Cz = Ckj/(1 narzut) Gdzie: Cjk całkowity koszt jednostkowy, Jkz jednostkowy koszt zmienny, Ks koszt stały, Ljp liczba jednostek produktu Cz cena zbytu

46 Modele kształtowania ceny w Internecie Model cen stałych cena ustalona przez sprzedawcę dwustronne negocjację aukcje aukcje odwrotne sprzedający decyduje o sprzedaży produktu akceptuje oferowaną cenę barter

47 Promocja i reklama w Internecie

48 Rodzaje działań promocyjnych Reklama banery richmedia Promocja uzupełniająca w postaci Próbki; Kupony; Konkursy; Loterie; Promocyjne obniżki cen; Pokazy multimedialne; Demonstracje. Public Relations to działania zmierzające do budowania i ochrony wizerunku firmy, najczęściej są to działania długofalowe, skierowane do szerokiego grona odbiorców. marketing w tym marketing wirusowy. Nietypowe formy promocji on-line.

49 Nietypowe formy reklamy wygaszacze ekranu i tapety advergaming kartki elektroniczne zamiana kursora filmy reklamowe pozycjonowanie strony

50 Poznanie preferencji nabywców

51 Koszt dotarcia do 1000 osób

52 Wskaźniki Wskaźniki w badaniu oglądalności witryny (stosowane np. w badaniach gemiustraffic lub gemiusaudience) to: liczba użytkowników - cookies (w rozbiciu na nowych i powracających) liczba użytkowników - real users dane społeczno-demograficzne o użytkownikach - real users liczba i czas trwania wizyt oraz szczegóły o ostatnich 50 wizytach liczba odsłon czas spędzony na witrynie, średni czas wizyty, odsłony zasięg witryny wśród internautów dopasowanie użytkowników (wizyt, odsłon) do grupy celowej współoglądalność

53 Wskaźniki w badaniu skuteczności kampanii reklamowych Internecie to: zasięg kampanii - liczba użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę UC (User Clicks) - liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę/link w liście reklamowym częstotliwość emisji reklam - średnia liczba kontaktów z reklamą przypadająca na użytkownika (cookie), który zetknął się z kampanią współczynnik CTR (Click Through Ratio) - miara skuteczności reklamy określana jako odsetek emisji zakończonych kliknięciem. Współczynnik pokazuje zainteresowanie wyświetlaną kreacją reklamową. Współczynnik podawany jest z rozróżnieniem na CTR - U i CTR -V. CTR-U (Click-Through Ratio Users) - Procentowy stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę w ciągu 10 dni od emisji, do liczby użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę. CTR-V (Click-Through Ratio Views) - procentowy stosunek liczby kliknięć na reklamę w ciągu 10 dni od emisji do liczby emisji. współczynnik CR-U (Conversion Rate Users) - stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy dotarli na stronę reklamowaną w ciągu 5 minut po kliknięciu, do liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę. Współczynnik pokazuje zainteresowanie reklamowaną stroną.

54 Formy zakupu CPM (Cost Per Mille) Opłata za 1000 emisji danej formy reklamy. Jest to model najbardziej rozpowszechniony, pozwala z góry ustalić za co dokładnie płaci reklamodawca. Jedna emisja reklamy (odsłona) oznacza jednokrotne zaprezentowanie reklamy internaucie. Czas trwania odsłony uzależniony jest od czasu przebywania na konkretnej stronie, bez jej odświeżania (bądź - przy niektórych formach reklamy - od długości animacji). Udział tego modelu szacowany jest obecnie na około 84% realizowanych zakupów. CPC (Cost Per Click) Opłata za kliknięcie w reklamę. Cena zazwyczaj uzależniona jest od formy reklamy i rozwiązań kreacyjnych (atrakcyjniejsze rozwiązanie graficzne bardziej zachęca do kliknięć). Rozliczenie może następować przed (kupujemy określoną liczbę kliknięć) lub po kampanii (ustalona opłata za wszystkie kliknięcia w danym okresie). Jest to model coraz rzadziej stosowany same kliknięcia przestają być dla reklamodawców wartością samą w sobie. Udział modelu CPC nie przekracza 1%.

55 CPA (Cost Per Action/Aquisition) Dość pojemna kategoria. Obejmuje opłatę za konkretne działanie, podjęte przez internautę (zazwyczaj na stronie docelowej, chociaż nie jest to regułą). Działania te, to na przykład zapoznanie się z danym tekstem, wypełnienie ankiety, zostawienie danych osobowych, założenie konta bankowego, zakup samochodu itp. Modele CPA są najbardziej ryzykowne z punktu widzenia reklamobiorców. Dlatego też często stosuje się kampanie testowe (realizowane w modelu CPA), a później negocjuje warunki CPM. Osobną kwestią jest metoda zliczania działań w przypadku bardziej skomplikowanych usług dokonanie działania przez internautę nie musi następować od razu po zareagowaniu (kliknięciu) na reklamę. Dodatkowo zdarzają się działania wywołane przez samą emisję reklamy, lecz niewymagające klikania w nią (tzw. aktywność post-impression, nie tylko post-click). Przykładem może być wpisanie przez użytkownika adresu reklamowanej strony bezpośrednio w oknie adresowym przeglądarki. Takie przypadki warto uwzględnić w analizie skuteczności kampanii rozliczanej w oparciu o model CPA. Revenue share Podział dochodu uzyskanego z działań podjętych przez internautę na rzecz reklamodawcy, a pozyskanego przez reklamobiorcę. Przykład reklamując księgarnię internetową uzyskam określony procent od zakupów dokonanych przez poleconego przeze mnie klienta. Jest to wariant modelu CPA, z tym, że wynagrodzenie jest ustalane nie kwotowo, a procentowo. Tak jak w przypadku modeli CPA istotnym elementem systemu jest technologia mierząca efektywność. Wpływa ona bowiem na sposób zaliczania internauty pozyskanego przez konkretną witrynę. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia dochodów i opłacalności przedsięwzięcia dla reklamobiorcy. Udział modeli Revenue Share i CPA wynosi około 3% wszystkich rozliczeń.

56 Sekcja Emisja reklamy w określonej sekcji danej witryny, portalu (np. dział Podatki). Sekcją może być również strona główna serwisu, oznaczana zazwyczaj skrótem SG. Model stosowany w kampaniach, w których istotne jest dodatkowe zawężenie tematyczne emitowanej reklamy. Działania sponsoringowe w większości przypadków są skoncentrowane na wybranej sekcji danego serwisu. ROS (Run on Site) Emisja reklamy w obrębie konkretnej witryny - reklama może się pojawić na dowolnej stronie witryny. W przypadku dużego portalu ogólnotematycznego zakup ROS oznacza kampanię, w której tematyka serwisu jest mniej istotna największe znaczenie ma maksymalizacja zasięgu. RON (Run on Network) Emisja reklamy w obrębie wszystkich witryn, reprezentowanych przez daną sieć reklamową. W przypadku sieci reklamowej zakup RON oznacza kampanię, w której tematyka serwisu jest mniej istotna największe znaczenie ma maksymalizacja zasięgu.

57 ROC (Run on Category) Reklama w kategorii tematycznej. Produkt ten umożliwia dotarcie do szerokiej grupy użytkowników zainteresowanych konkretną tematyką. Klient nie ma jednak wpływu, na których serwisach w obrębie kategorii zostanie wyemitowana reklama. Pakiet Tworzony z dowolnych, wybranych przez klienta witryn internetowych, reprezentowanych przez konkretną sieć reklamową (lub, w przypadku portalu, wybranych działów). Rozkład emisji jest automatyczny i zależy od zasięgu i obłożenia konkretnej witryny. Pakiet pozwala na ustalenie określonej/maksymalnej częstotliwości kontaktu z reklamą w obrębie całego pakietu (nie tylko na pojedynczej witrynie, sekcji).

58 Internet jako kanał dystrybucji

59 Podstawowe funkcje komunikacyjna komunikacja pomiędzy firmą a jej klientami i kontrahentami promocyjna realizacja działań promocyjnych i reklamowych z wykorzystaniem własnej strony WWW kształtowanie wizerunku firmy/marki budowa lojalności klientów np. poprzez społeczności wirtualne wsparcie sprzedaży szczególnie na rynkach tradycyjnych analiza zachowań nabywczych klientów

60

61 Literatura A.Tiwana, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003 R.G.Cooper. Winnig at new product, Perseus Publishing 2003, A.Hartman, E-biznes, KELiber, Warszawa 2001, A.Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2003 CXO, Wyzwania biznesu w oczach prezesów wielkich firm, listopad 2003, CXO, Intranet strategie i technologie, styczeń 2004, IDC Architektura IT oparta na usługach - White Paper, 2004 e-tampere, A.T.Kearney, Integrating the IT portfolio to deliver business results Information technology and R&D, EiRMA,

EXAMPLE CAMPAIGN 09.11.2005-02.01.2006. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej

EXAMPLE CAMPAIGN 09.11.2005-02.01.2006. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej EXAMPLE CAMPAIGN 9..25-2..26 Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Copyright 25 Gemius SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 POMELO DO CELO Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 1 Spis treści SPIS TREśCI... 2 WSTęP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta!

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta! 15 Października 2014 Onet Audience Nowa jakość dotarcia do konsumenta! Targetowanie źródłem przewagi W Polsce i na świecie marketerzy szukają tego samego Marketerzy i przedstawiciele domów mediowych uważają

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Obecny poziom rozwoju rynku i reklamy internetowej wymaga redefinicji postrzegania

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Reklamodawców

Informacje dla Reklamodawców Informacje dla Reklamodawców Razem z Afilo wykorzystując performance-based marketing możesz znacząco zwiększyć obroty i sprzedaż swojej firmy. Specjaliści z Afilo pomogą Ci założyć i prowadzić swój program

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Serwis inwestycyjno - przetargowy Pressinfo.pl to jedyny serwis w Polsce, w którym użytkownik może dokonać tak precyzyjnego wyboru rodzaju poszukiwanych

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Instrumenty promocji Reklama Sprzedaż osobista Public Relations Promocja sprzedaży TV Prezentacje Materiały dla prasy Konkursy Outdoor Negocjacje handlowe Konferencje Loterie Internet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Karmelicka 55/3 Organizatorzy szkolenia: Pro Innowacja Agnieszka Rożek i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Prowadzenie: Piotr Chmielewski

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Agencja Badań Nowej Generacji

Agencja Badań Nowej Generacji Agencja Badań Nowej Generacji Kim jesteśmy SW Research Agencja badań nowej generacji Rok założenia 2011 Stały skład 11 Wizerunek Wartości Lider i prekursor społecznościowych badań przez Internet w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads!

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! allegro ads.manual wstęp co to jest? Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! Zaprezentuj pierwszy swoją Ofertę klientom dokładnie w momencie, w którym szukają jej w Allegro. Zapłacisz tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk Biznesplan w 10 krokach Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera omówienie modelu najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu. 2 Źródło: książka Biznesplan model najlepszych praktyk W poprzedniej prezentacji:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Systematyczne budowanie relacji z Darczyńcami indywidualnymi. Jak budować relacje z bazą danych? Piotr Cejnóg

Systematyczne budowanie relacji z Darczyńcami indywidualnymi. Jak budować relacje z bazą danych? Piotr Cejnóg Systematyczne budowanie relacji z Darczyńcami indywidualnymi. Jak budować relacje z bazą danych? Piotr Cejnóg Agenda Definicje Planowanie kampanii Ważne kroki Tekst i grafika Kryteria oceny Telemarketing

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Goldbach Audience prezentacja firmy. Maj 2013

Goldbach Audience prezentacja firmy. Maj 2013 Goldbach Audience prezentacja firmy Maj 2013 >> Kim jesteśmy? Goldbach Audience EUROPEJSKA JAKOŚĆ / Goldbach Audience jest częścią Goldbach Group działającej w 10 krajach Europy / Wiodący dostawca usług

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876 Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com OFERTA Czym jest Facebook.com? Facebook.com to darmowy serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć

Bardziej szczegółowo

Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki

Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki Jak Digital Analytics może wpływać na biznes? 2 Jak rozumiem Digital Analytics? Digital Analytics to na

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Reklama niestandardowa pomocni.pl Grupa Pomocni.pl

Reklama niestandardowa pomocni.pl Grupa Pomocni.pl Reklama niestandardowa pomocni.pl Grupa Pomocni.pl Idea Grupa serwisów skierowana do rodzin Formy reklamy niestandardowej Grupa serwisów skierowana do rodzin 1. Sekcja artykułów sponsorowanych 2. NAVIBOX

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu Uroda.com. Cennik reklam

Oferta reklamowa portalu Uroda.com. Cennik reklam Oferta reklamowa portalu Uroda.com Cennik reklam Zakup reklamy na portalu Uroda.com Warunki formalne Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto i obowiązują do odwołania Minimalna wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Megapanel PBI/ Gemius - oferta. Oferta zakupu wyników badania

Megapanel PBI/ Gemius - oferta. Oferta zakupu wyników badania Megapanel PBI/Gemius Oferta zakupu wyników badania Warszawa, styczeń 2014 Polskie Badania Internetu sp. z o.o. Strona 1 Szanowni Państwo, Internet - najnowocześniejsze i najszybciej zwiększające zasięg

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014)

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) s. 16 i 17 produkty niepostrzegalne Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) produkty specjalne produkty

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Od początku Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Informacja marketingowa jest obecnie krytycznym zasobem każdej organizacji Może być ona łatwo gromadzona, dzięki wszelkiego rodzaju rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo