M A I N R E F E R E N C E S PODSTAWOWE REFERENCJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M A I N R E F E R E N C E S PODSTAWOWE REFERENCJE"

Transkrypt

1 sc Consulting & Engineering Office DEWATERING SYSTEM OF COPPER SEDIMENTS SYSTEM ODWADNIANIA OSADÓW MIEDZIOWYCH LIME BURNING Intensification technology of lime shaft kilns WYPALANIE WAPNA Intensyfikacja pieców wapiennych BRINE PURIFICATION New installation of intensive decanter OCZYSZCZALNIA SOLANKI Nowa instalacja intensywnego dekantera KGHM Polish Copper CO Polkowice KGHM Miedź SA Polkowice Polish Soda CIECH Soda CIECH Polish Soda CIECH Soda CIECH USŁUGI Expertise on technology of sediments dewatering Ekspertyza technologiczna odwadniania osadów Alternative concepts impact on environment Permit for construction Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Wariantowe koncepcje Raport ochrony środowiska Pozwolenie na budowę Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych Alternative concepts impact on environment Permit for construction Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Wariantowe koncepcje Raport ochrony środowiska Pozwolenie na budowę Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 1

2 sc Consulting & Engineering Office 2008 REFINED SODIUM BICARBONATE New installation of carbonating tower BIKARBONAT OCZYSZCZONY Nowa instalacja kolumny karbonizacyjnej Polish Soda CIECH Soda CIECH USŁUGI Alternative concepts impact on environment Permit for construction Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Wariantowe koncepcje Raport ochrony środowiska Pozwolenie na budowę Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych 2008 DSA PRODUCTION PLANT DSA STORING, PACKING & SHIPMENT at Berezniki Soda Works Theoretical training Practical training on site Supervision & assistance GEA/NIRO Denmark MOELLERS Germany CLAUDIUS PETERS Germany INSTALACJA PRODUKCJI SCM SILOSY, PAKOWNIA I WYSYŁKA SCM w Bereznikowskich Zakładach Sodowych Szkolenie teoretyczne Szkolenie praktyczne na budowie Nadzór i pomoc techniczna firmą GEA / NIRO Dania MOELLERS Niemcy CLAUDIUS PETERS Niemcy 2008 LSA PNEUMATIC TRANSPORT at Berezniki Soda Works TRANSPORT PNEUMATYCZNY SODY LEKKIEJ w Bereznikowskich Zakładach Sodowych Alternative concepts Equipment procurement Plant design & piping Instrumentation, control & visualization Checking local engineering Wariantowa koncepcje Akcje przetargowe Projekt technologicznomontażowy AKP, sterowanie i wizualizacja Sprawdzanie lokalnej dokumentacji CLAUDIUS PETERS Germany firmą CLAUDIUS PETERS Niemcy C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 2

3 sc Consulting & Engineering Office 2007 LIGHT AND DENSE SODA ASH PACKING LINE LINIA PAKOWANIA SODY LEKKIEJ I CIĘŻKIEJ CIECH Group Grupa CIECH USŁUGI Equipment procurement Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Akcje przetargowe Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych ERKOMAT Finland ERKOMAT Finlandia NEW MONOHYDRATE DENSE SODA ASH PLANT (DSA) NOWA INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ MONOHYDRATOWEJ DSA PRODUCTION PLANT at Sterlitamak Soda Company INSTALACJA PRODUKCJI SCM w Zakładach Sodowych Sterlitamak DSA PRODUCTION PLANT DSA STORING, PACKING & SHIPMENT at Berezniki Soda Works INSTALACJA PRODUKCJI SCM SILOSY, PAKOWNIA I WYSYŁKA SCM w Bereznikowskich Zakładach Sodowych CIECH CIECH Advising at start-up Nadzory autorskie na budowie Pomoc techniczna przy rozruchu Alternative project location concept Wariantowa koncepcja lokalizacyjna instalacji Equipment procurement Plant design & piping Instrumentation, control & visualization Mechanical Engineering for fabricated equipment Checking local engineering Akcje przetargowe Projekt technologicznomontażowy AKP, sterowanie i wizualizacja Projekty mechaniczne urządzeń nietypowych Sprawdzanie lokalnej dokumentacji GEA/NIRO Denmark MOELLERS Germany CLAUDIUS PETERS Germany firmą GEA / NIRO Dania MOELLERS Niemcy CLAUDIUS PETERS Niemcy C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 3

4 sc Consulting & Engineering Office SODA PROJECT IN ALGERIA PROJEKT FABRYKI SODY W ALGERII CALCINATION SECTION new installation for calcination gas cooler ODDZIAŁ KALCYNACJI Nowa instalacja chłodzenia gazów po kalcynacji DISTILLATION SECTION new installation for post distillation gas cooler II line ODDZIAŁ DESTYLACJI Nowa instalacja chłodnicy gazu podestylacyjnego II linia CONCENTRATION OF ELECTROLYTE WITH PRODUCTION OF NICKEL SULFATE ZATĘŻANIE ELEKTROLITU Z PRODUKCJĄ SIARCZANU NIKLU CIECH Group Grupa CIECH CIECH Group Grupa CIECH KGHM Polish Copper CO Legnica KGHM Miedź SA Legnica USŁUGI Advising at site location Konsultowanie lokalizacji fabryki Technical concept Detailed engineering Koncepcja techniczna Technical concept Detailed engineering Koncepcja techniczna Basic engineering Basic engineering RSG & FERPHOS - Alger RSG i FERPHOS - Algier NIOKHIM - Kharkov technology owner NIOKHIM - Charków właścicielem technologii NIOKHIM - Kharkov technology owner NIOKHIM - Charków właścicielem technologii MESSO - Germany firmą MESSO - Niemcy 2006 DSA PRODUCTION PLANT DSA STORING, PACKING & SHIPMENT at Berezniki Soda Works INSTALACJA PRODUKCJI SCM SILOSY, PAKOWNIA I WYSYŁKA SCM w Bereznikowskich Zakładach Sodowych Basic engineering Equipment tendering Projekt podstawowy Akcja ofertowa C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 4

5 sc Consulting & Engineering Office NEW MONOHYDRATE DENSE SODA ASH PLANT (DSA) NOWA INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ MONOHYDRATOWEJ CIECH CIECH USŁUGI impact on environment Permit for construction Equipment procurement Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Raport ochrony środowiska Pozwolenie na budowę Akcje przetargowe Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych 2005 DSA PRODUCTION PLANT DSA STORING, PACKING & SHIPMENT at Berezniki Soda Works INSTALACJA PRODUKCJI SCM SILOSY, PAKOWNIA I WYSYŁKA SCM w Bereznikowskich Zakładach Sodowych Alternative Technical & Cost Study Alternatywne Studium Techniczno Kosztowe 2005 MONOHYDRATE SIEVING CRUSHING UNIT in DSA Plant SITO KRUSZARKA MONOHYDRATU w Instalacji SCM CIECH Group Grupa CIECH Mechanical Engineering Konstrukcyjna Nadzór na miejscu montażu 2005 UPGRADATION OF SALT DRYING UNIT in Salt Works MODERNIZACJA WĘZŁA SUSZENIE SOLI W Warzelni Soli CIECH Group Grupa CIECH Instrumentation & controls Electrical Projekty wykonawcze AKP i sterowanie Elektryczny C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 5

6 sc Consulting & Engineering Office NEW SELENIUM FILTRATION UNIT ZABUDOWA FILTRA CIŚNIENIOWEGO SELENU DEDUSTING SYSTEM FOR LIGHT SODA ASH CONVEYING INSTALACJA ODPYLAJĄCA TRANSPORT SODY LEKKIEJ EXPANSION OF FILTRATION SYSTEM FOR PROCESS SOLUTIONS ROZBUDOWA UKŁADU FILTRACJI ROZTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH NEW MONOHYDRATE DENSE SODA ASH PLANT using fluid bed unit NOWA INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ MONOHYDRATOWEJ z zastosowaniem jednostki fluidalnej KGHM Polish Copper CO Głogów KGHM Miedź SA Głogów CIECH Group Grupa CIECH KGHM Polish Copper CO. Głogów KGHM Miedź SA Głogów CIECH Group Grupa CIECH USŁUGI Technical & Cost Concept Multi branch Detail Engineering Koncepcja technicznokosztowa Wielobranżowe Projekty Wykonawcze Electrical Instrumentation & control Visualization Projekty wykonawcze Elektryczny AKP i sterowanie Założenia do wizualizacji Technical concept Multi branch Detail Engineering Koncepcja techniczna Projekty wykonawcze wielobranżowe Process Design Alternative Technical and Cost Concept Projekt procesowy Wariantowa Koncepcja Techniczno-Kosztowa 2004 NEW MONOHYDRATE DENSE SODA ASH PLANT using rotary dryer NOWA INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ MONOHYDRATOWEJ z zastosowaniem suszarni obrotowej CIECH Group Grupa CIECH Process Design Alternative Technical and Cost Concept Projekt procesowy Wariantowa Koncepcja Techniczno-Kosztowa C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 6

7 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI MOLECULAR SIEVES PLANT Extension Stage I & II Storage Al(OH) 3 ATOFINA Updating P&ID Mechanical Engineering for selected equipment 2003 WYTWÓRNIA SIT MOLEKULARNYCH Rozbudowa Etap I i II Magazyn Al(OH) 3 ATOFOINA Aktualizacja schematów montażowych DK wybranych urządzeń CITRIC ACID PLANT New project at CIECH Group Feasibility Study 2003 WYTWÓRNIA KWASU CYTRYNOWEGO Nowa inwestycja w Grupa CIECH Studium Wykonalności LURGI LIFE SCIENCE, KASEL BIOTECHNIK, VOGELBUSCH, MESSO CHEMIETECHNK FILTRATION SECTION Modernization of control system for 6. existing drum filters 2003 ODDZIAŁ FILTRACJI Modernizacja systemów sterowania dla 6. istniejących filtrów próżniowych 2003 REFINED BICA PLANT Extension of the Plant INSTALACJA SODY OCZYSZCZONEJ Rozbudowa instalacji Technical concept Detailed engineering I-st stage Koncepcja techniczna I. etapu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 7

8 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI DISTILLATION SECTION new installation for post distillation gas cooler Technical concept Detailed engineering NIOKHIM - Kharkov technology owner 2002 ODDZIAŁ DESTYLACJI Nowa instalacja chłodnicy gazu podestylacyjnego Koncepcja techniczna NIOKHIM - Charków właścicielem technologii MODERNIZATION OF CONVEYING SYSTEM for light soda ash 1 st stage Alternative concept Civil design Basic engineering Basic equipment drawings 2002 MODERNIZACJA UKŁADU TRANSPORTOWEGO sody lekkiej etap I. Wielowariantowa koncepcja Projekt budowlany Projekt podstawowy Założenia konstr.urządzeń NEW PRODUCTS KOH + K 2 CO 3 ANWIL Włocławek Market analysis 2002 NOWE PRODUKTY KOH + K 2 CO 3 ANWIL Włocławek Analiza rynku 2002 DENSE SODA ASH at Berezniki Soda Works New installation (monohydration process) INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ w Bereznikowskich Z-dach Sodowych Nowa instalacja (technologia monohydratacji) Technical concept Draft of the contract on delivery of civil and equipment erection works Koncepcja techniczna Projekt kontraktu na dostawę prac budowlanych i montażowych urządzeń C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 8

9 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI 2002 AIR COMPRESSING UNIT for soda pneumatic transport SPRĘŻARKA POWIETRZA dla transportu pneumatycznego sody Technical concept Koncepcja MODERNIZATION OF SVEDAL PRESSING UNIT for lead compounds KGHM Miedź O/ Głogów Equipment design 2002 MODERNIZACJA PRASY SVEDALA dla związków ołowiu KGHM Miedź O/ Głogów konstrukcyjna 2002 OVERPUMPING STATION for soda effluents PRZEPOMPOWNIA ścieków posodowych Alternative basic engineering Wariantowy projekt podstawowy 2001 DENSE SODA ASH at Berezniki Soda Works New installation (monohydration process) INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ w Bereznikowskich Z-dach Sodowych Nowa instalacja (technologia monohydratacji) Technical study Draft of the contract on delivery of technology, equipment and services Studium techniczne Projekt kontraktu na dostawę technologii, wyposażenia i usług 2001 EXISTING SODA ASH PLANT Upgradation technological process NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES to be implemented ISTNIEJĄCY ZAKŁAD SODOWY Zwiększenie efektywności procesu technologicznego NOWE TECHNOLOGIE do wdrożenia India NIRMA Limited India NIRMA Limited Preliminary Process Study Wstępna koncepcja technologiczna : o o (leading group) : o o (kierowanie) C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 9

10 sc Consulting & Engineering Office 2001 UNDERGROUND STORAGE OF OIL & GAS Brine open storage m 3 for pumping over Option decreasing construction soil mass PODZIEMNY MAGAZYN ROPY I PALIW Otwarty magazyn solanki manewrowej m 3 Opcja zmniejszenie konstrukcyjnych mas ziemnych SOLINO GRUPA ORLEN SOLINO GRUPA ORLEN USŁUGI Basic Engineering Report on project impact on environment Detail engineering Workshop drawings Projekt podstawowy Raport oddziaływania instalacji na środowisko LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków jako prowadzący 2001 MODERNIZATION OF LIMESTONE DISTRIBUTION SYSTEM for lime kilns MODERNIZACJA INSTALACJI ROZDZIAŁU KAMIENIA WAPIENNEGO dla pieców wapiennych Alternative concepts Detail engineering Workshop drawings Wariantowe koncepcje 2001 CITRIC ACID PLANT free gypsum technology INSTALACJA KWASU CYTRYNOWEGO technologia bez gipsowa Alternative feasibility study Study of project impact on environment Wariantowe studium wykonalności Studium oddziaływania projektu na środowisko Lurgi Life Science as a process Offerer Lurgi Life Science Oferent technologii 2001 STORAGE FOR AMMONIA BRINE & POSTFILTRATION LYE MAGAZYN SOLANKI AMONIAKALNEJ I ŁUGU POFILTROWEGO Alternative concepts Detail engineering Workshop drawings Wariantowa koncepcja 2000 MOLECULAR SIEVES PLANT Stage II INSTALACJA SIT MOLEKULARNYCH Etap II ATOFINA ATOFINA Engineering services for coordination & approval of documentation Usługi inżynierskie dla koordynacji i zatwierdzenia dokumentacji CECA ATO Paris, France CECA ATO Paryż, Francja C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 10

11 sc Consulting & Engineering Office 2000 CITRIC ACID PLANT gypsum technology WYTWÓRNIA KWASU CYTRYNOWEGO technologia gipsowa USŁUGI Alternative feasibility study Study of project impact on environment Wariantowe studium wykonalności Studium oddziaływania projektu na środowisko Niokhim Citrobel Vogelbusch Kasel-Aktiva+ Messo-Frings + Tessag INA as a process Offerers Niokhim Citrobel Vogelbusch Kasel-Aktiva+ Messo-Frings + Tessag INA jako Oferenci technologii 2000 PROCESSING NaOH into dense soda ash PRODUKCJA SODY CIĘŻKIEJ Z z NaOH ANWIL Włocławek ANWIL Włocławek Deatailed Techno- Economic Study Study of project impact on environment Koncepcja Programowo- Przestrzenna Studium oddziaływania inwestycji na środowisko NIOKHIM Kharkov BERTRAMS NIOKHIM Charków BERTRAMS 2000 NEW DENSIFICATION PLANT (recrystallization of monohydrate from solution) NOWA INSTALACJA DENSYFIKACJI (rekrystalizacja monohydratu z roztworu) Alternative study Studium wariantowe VA TECH WABAG and SWENSON VA TECH WABAG i SWENSON 2000 MOLECULAR SIEVES PLANT Stage I INSTALACJA SIT MOLEKULARNYCH Etap I ELF ATOCHEM ELF ATOCHEM Workshop drawings for sodium aluminate vessel Rysunki robocze zbiornika glinianu sodu CECA ATO Paris, France CECA ATO Paryż, Francja 2000 MOLECULAR SIEVES PLANT Stage I INSTALACJA SIT MOLEKULARNYCH Etap I ELF ATOCHEM ELF ATOCHEM Engineering services for coordination & approval of documentation Usługi inżynierskie dla koordynacji i zatwierdzenia dokumentacji CECA ATO Paris, France CECA ATO Paryż, Francja C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 11

12 sc Consulting & Engineering Office 2000 UNDERGROUND STORAGE OF OIL & GAS Brine open storage m 3 for pumping over PODZIEMNY MAGAZYN ROPY I PALIW MAGAZYN OLEJU I GAZU Otwarty magazyn solanki manewrowej m 3 SOLINO SOLINO USŁUGI Detail engineering Workshop drawings LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków jako prowadzący 1999 CALCIUM CHLORIDE PLANT Stagged Modernization with elimination BaCl 2 INSTALACJA CHLORKU WAPNIA Etapowa modernizacja z eliminacją BaCl 2 Detailed Feasibility Study Szczegółowa Analiza Finansowo-Ekonomiczna : INSTITUTE FOR INORGANIC CHEMIISTRY Gliwice VA TECH WABAG Ravensburg NIOKHIM Kharkov GEA KESTNER - France KALTENBACH-THURING France MESSO-CHEMIETECHNIK Germany : IChN Gliwice VA TECH WABAG Ravensburg NIOKHIM Kharkov GEA KESTNER - Francja KALTENBACH-THURING Francja MESSO-CHEMIETECHNIK - Niemcy 1999 WATER INTAKE & PUMPING STATION for industrial water UJĘCIE WODY I STACJA POMP Dla wody przemysłowej SOLINO SOLINO Alternative Basic engineering Wariantowy projekt podstawowy LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków prowadzący 1999 SODA DUST CONVEYING SYSTEM UKŁAD TRANSPORTU PYŁU SODOWEGO Alternative concepts Detail engineering Workshop drawings Koncepcje wariantowe 1999 UNDERGROUND STORAGE OF OIL & GAS Brine open storage m 3 for pumping over PODZIEMNY MAGAZYN ROPY I PALIW Otwarty magazyn solanki manewrowej m 3 SOLINO SOLINO Alternative Basic engineering Wariantowy projekt podstawowy LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków jako prowadzący C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 12

13 sc Consulting & Engineering Office 1999 NEW DENSIFICATION PLANT (monohydration method) NOWA INSTALACJA DENSYFIKACJI (metoda monohydratacji) USŁUGI Alternative basic engineering Tendering Business Plan Wariantowy projekt podstawowy Akcja ofertowa Biznes plan ALEXANDERWERK + NIRO and VA TECH WABAG ALEXANDERWERK + NIRO i VA TECH WABAG 1999 DCB INSTALLATION Wet calcination INSTALACJA DCB Kalcynacja mokra Alternative concepts Detail engineering Workshop drawings Koncepcja wariantowa 1999 PROCESSING NaOH into soda ash & by-products PRODUKCJA SODY KALCYNOWANEJ I POCHODNYCH z NaOH ANWIL Włocławek ANWIL Włocławek Multialternative Pre-Design Study Wielowariantowe studium przedprojektowe NIOKHIM Kharkov NIOKHIM Charków 1999 UNDERGROUND STORAGE OF OIL & GAS Brine open storage m 3 for pumping over PODZIEMNY MAGAZYN ROPY I PALIW Otwarty magazyn solanki manewrowej m 3 SOLINO SOLINO Alternative basic engineering Alternatywny projekt podstawowy LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków jako prowadzący 1999 NEW SODIUM SULPHATE PLANT NOWA INSTALACJA SIARCZANU SODU Alternative basic engineering Tendering Wariantowy projekt podstawowy Akcja ofertowa INSTITUTE FOR INORGANIC CHEMISTRY Gliwice INSTYTUTEM CHENII NIEORGANICZNEJ Gliwice C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 13

14 sc Consulting & Engineering Office 1999 JANIKOWO SODA WORKS Program for Production Diversification to be implemented JANIKOWSKIE ZAKŁADY SODOWE Program dywersyfikacji produkcji USŁUGI Studies on new technologies Tendering Presenting selected offerers Studia nowych technologii Akcja ofertowa Prezentacja wybranych oferentów DISTILLATION SECTION Modernization of RH-DS Unit NIOKHIM type Piping engineering Adaptation of mechanical design NIOKHIM Kharkov owner of technology 1998 ODDZIAŁ DESTYLACJI Modernizacja węzła RH-DS typu NIOKHIM Projekt rurociągów Adaptacja dokumentacji konstrukcyjnej NIOKHIM Charków Właścicielem technologii DISTILLATION SECTION Cooling unit for postdistillation gas (RH-CD) stage II & III ODDZIAŁ DESTYLACJI Węzeł chłodzenia gazu podestylacyjnego (RH-CD) etap II i III Alternative process concept Workshop drawings Koncepcja wariantowa SALT WORKS Unit for pickling / corning salt (meat industry) Alternative concepts Basic and workshop drawings 1998 WARZELNIA SOLI Węzeł peklowania soli (przemysł mięsny) Koncepcje wariantowe Rysunki założeniowe i robocze C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 14

15 sc Consulting & Engineering Office th LIME SHAFT KILN Kiln & auxiliary installation 5- ty PIEC WAPIENNY Piec i instalacje pomocnicze USŁUGI Nadzór na miejscu montażu BECKENBACH - WAERMESTELLE owner of technology BECKENBACH - WAERMESTELLE Właścicielem technologii 1998 REFINED BICA PLANT Decarbonating unit Carbonating unit INSTALACJA BIKARBONATU OCZYSZCZONEGO Węzeł dekarbonizacji Węzeł karbonizacji Germany ALEXANDER - WERK Soda Plant Stassfurt Niemcy ALEXANDER - WERK Soda Plant Stassfurt On site consultation Supervision of start-up Konsultacje na placu budowy Nadzór nad rozruchem Leader ALEXANDERWERK Lider ALEXANDERWERK HARD COAL Transport by SCHRAGE type conveyors WĘGIEL KAMIENNY Transport przenośnikami typu SCHRAGE ZEW Racibórz ZEW Racibórz Alternative concepts Koncepcje wariantowe MODERNIZATION OF DENSE SODA SECTION Monohydration method MODERNIZACJA ODDZIAŁU SODY CIĘŻKIEJ Metoda monohydratacji Alternative concepts Koncepcje wariantowe MODERNIZATION OF THERMAL POWER STATION Low NO x burners and combustion systems MODERNIZACJA ELEKTROCIEPŁOWNI Palniki niskiego poziomu NO x i systemy spalania Tender Documents Contract draft Advising at contractual negotiation Projekt kontraktu Doradztwo przy negocjacjach kontraktowych C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 15

16 sc Consulting & Engineering Office DISTILLATION SECTION Cooling unit for postdistillation gas (RH-CD) stage I ODDZIAŁ DESTYLACJI Węzeł chłodzenia dla gazu podestylacyjnego (RH-CD) etap I SALT WORKS Unit for salt iodating & expedition WARZELNIA SOLI Węzeł jodowania i ekspedycji REFINED BICA PLANT Decarbonating unit Carbonating unit INSTALACJA BIKARBONATU OCZYSZCZONEGO Węzeł dekarbonizacji Węzeł karbonizacji ENVIRONMENTAL MINE PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA ZABEZPIECZENIE ZŁOŻA NEW CALCIUM CHLORIDE PLANT NOWY ODDZIAŁ CHLORKU WAPNIA Germany ALEXANDER- WERK Soda Plant Staßfurt Niemcy ALEXANDER- WERK Fabryka sody Staßfurt SALT MINE Wieliczka KOPALNIA SOLI Wieliczka USŁUGI Alternative process concept Workshop drawings Koncepcja wariantowa procesu Nadzór Nadzór Basic engineering Delivery of equipment Projekt podstawowy Dostawa wyposażenia Study on brine discharge and utilization Studium zrzutu i utylizacji solanki Preparation of International Tender Documents Przygotowanie międzynarodowej dokumentacji przetargowej Leader ALEXANDERWERK Lider ALEXANDERWERK Mine Museum (UNESCO - human heritage) Kopalnia - muzeum (UNESCO dziedzictwo kulturowe) C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 16

17 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI RAW SODA & DENSE SODA SECTION Modernization & upgradation ODZIAŁ SODY SUROWEJ I SODY CIĘŻKIEJ Modernizacja i intensyfikacja Bosnia FSL Lukavac Bośnia FSL Lukavac Alternative process concepts On site consultation Wariantowe koncepcje technologiczne Konsultacja na placu budowy ELEKTRIM ELEKTRIM CARBONATION SECTION Installation new carbonating column NIOKHIM type ODDZIAŁ KARBONIZACJI Instalacja nowej kolumny karbonizacyjnej typu NIOKHIM Adaptation of documentation for column in built Adaptacja dokumentacji dla montowanej kolumny NIOKHIM Kharkov owner of technology NIOKHIM Charków Właścicielem technologii 1996 DISTILLATION SECTION Proportioning the MOL to prelimer (PLM) ODDZIAŁ DESTYLACJI Dozowanie mleka wapiennego do mieszalnika (PLM) India TATA Chemicals Indie TATA Chemicals Technical documentation techniczna 1998 LIME BURNING PLANT Modernization & extension ODDZIAŁ WYPALANIA WAPNA Modernizacja i rozbudowa Egypt MISR CHEMICALS Alexandria Egipt MISR CHEMICALS Alexandria Supervision of erection Nadzór nad montażem Nadzór na miejscu montażu Leader POLIMEX-CEKOP in cooperation with KOSIK & MAERZ Prowadzący POLIMEX-CEKOP współpraca z KOSIK & MAERZ th LIME SHAFT KILN Lime discharging system 7- my PIEC WAPIENNY Układ wyładunku wapna 1996 DENSE SODA SECTION (Monohydration methods) 2nd production line ODDZIAŁ SODY CIĘŻKIEJ (Metoda monohydratacji) 2. linia produkcyjna Basic engineering (alternative) Projekt podstawowy (wariantowy) C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 17

18 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI th LIME SHAFT KILN charge preparation dedusting unit lime conveying dedusting unit 5-ty PIEC WAPIENNY Instalacja odpylania przygotowania wsadu Instalacja odpylania transportu wapna Nadzór th LIME SHAFT KILN Blowing air heating unit 5-ty PIEC WAPIENNY Węzeł podgrzewania powietrza podmuchowego Nadzór th LIME SHAFT KILN Kiln gas purification unit 5-ty PIEC WAPIENNY Węzeł oczyszczania gazu piecowego Nadzór th LIME SHAFT KILN Kiln installation 5-ty PIEC WAPIENNY Instalacja pieca Nadzór BECKENBACH - WAERMESTELLE owner of technology BECKENBACH - WAERMESTELLE Właścicielem technologii C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 18

19 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI LIME BURNING SECTION Weighing and dosing of limestone & coke to be fed into kilns Basic engineering 1996 ODDZIAŁ WYPALANIA WAPNA Ważenie i dozowanie kamienia wapiennego i koksu podawanego do pieców Projekt podstawowy 1995 INOWROCŁAW CHEMICAL COMPLEX Renewing and intensification production program INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE Program modernizacji i intensyfikacji produkcji 1995 ENVIRONMENTAL Soil drainage around the settling ponds - modernization of pumping station OCHRONA ŚRODOWISKA Drenaż gruntu wokół stawów odpadów modernizacja przepompowni solanki Nadzór na miejscu montażu 1995 DENSE SODA PLANT Compacting method Installation of fluidbed soda classifier WYTWÓRNIA SODY CIĘŻKIEJ zgniatanej Instalacja klasyfikatora sody w złożu fluidalnym Nadzór na miejscu montażu ESCHER - WYSS owner of technology ESCHER - WYSS Właścicielem technologii C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 19

20 sc Consulting & Engineering Office 1995 PRIVATISATION OF POLISH SODA INDUSTRY PRYWATYZACJA POLSKIEGO PRZEMYSŁU SODOWEGO USŁUGI Evaluation of production technology Ocena technologii produkcji FRACKOWIAK Consulting Group Poznań as a leader FRĄCKOWIAK Consulting Group Poznań jako firmą wiodącą 1995 LV DISTRIBUTION SYSTEM Modernization of S/ Stations UKŁAD ROZDZIAŁU NISKIEGO NAPIĘCIA Modernizacja podstacji Nadzór na miejscu montażu 1995 COMPRESSED AIR STATION New oil free compressor installation STACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA Instalacja nowej sprężarki bezolejowej Nadzór na miejscu montażu INGERSOLL -RAND INGERSOLL -RAND SALT WORKS Bagging / Packing Unit for domestic salt 1995 WARZELNIA SOLI Węzeł workowania/ pakowania soli kuchennej Nadzór na miejscu montażu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 20

21 sc Consulting & Engineering Office PRIVATIZATION OF POLISH SODA INDUSTRY USŁUGI Evaluation of production technology FRACKOWIAK Consulting Group Poznań as a leader 1995 PRYWATYZACJA POLSKIEGO PRZEMYSŁU SODOWEGO Ocena technologii produkcji FRĄCKOWIAK Consulting Group Poznań, jako firma wiodąca th LIME SHAFT KILN Process automation & control 7 my PIEC WAPIENNY Proces automatyzacji i sterowania 1995 POTASH K 2 CO 3 Drying Plant New WĘGLAN POTASU K 2 CO 3 Instalacja suszenia Nowy obiekt VERBUS Pszczyna VERBUS Pszczyna 1995 ENVIRONMENTAL Modernization of the Thermal Power Station OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja Elektrociepłowni SALT MINE Wieliczka KOPALNIA SOLI Wieliczka 1995 NEW SODA PLANT at Malargue NOWA INSTALACJA SODY w Malargue Argentina SAMIC Mendoza Argentyna SAMIC Mendoza Key information Cooperation Kluczowe informacje with POLIMEX CEKOP POLIMEX CEKOP C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 21

22 sc Consulting & Engineering Office 1994 NEW SODA PLANT at Malargue NOWA INSTALACJA SODY w Malargue Argentina SAMIC Mendoza Argentyna SAMIC Mendoza USŁUGI Technological Aspects Zagadnienia technologiczne PACE CONSULTANTS INC. USA PACE CONSULTANTS INC. USA DISTILLATION SECTION 2-nd COOLING UNIT For postdistillation gas (RH-CD) Basic engineering 1994 ODDZIAŁ DESTYLACJI, 2 o CHŁODZENIA dla gazu podestylacyjnego (RH-CD) Projekt podstawowy Nadzór na miejscu montażu 1994 ENVIRONMENTAL Fan towers for cooling water - discharge control OCHRONA ŚRODOWISKA Chłodnie wentylatorowe wody chłodzącej regulacja odbioru Nadzór na miejscu montażu 1994 ENVIRONMENTAL Test plant for postdistillation slurry pumping OCHRONA ŚRODOWISKA Instalacja pilotowa dla przepompowania szlamu podestylacyjnego Nadzór na miejscu montażu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 22

23 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI 1994 LIME SHAFT KILNS Overburnt milling test plant PIECE WAPIENNE Instalacja pilotowa dla przemiału przepału Nadzór na miejscu montażu 1994 LIME BURNING PLANT Modernization & extension project limestone preparation & handling charge feeding coke fired kiln gas fired kiln for limestone undersize INSTALACJA WYPALANIA WAPNA Projekt modernizacji i rozbudowy Przygotowanie i transport kamienia wapiennego Załadunek pieców Piec opalany koksem Piec opalany gazem Dla podziarna kamienia wapiennego Egypt MISR CHEMICALS Alexandria Egipt MISR CHEMICALS Alexandria Basic engineering KOSIK owner of technology MAERZ owner of technology Projekt podstawowy KOSIK właściciel technologii MAERZ właściciel technologii POLIMEX Leader POLIMEX CEKOP POLIMEX Prowadzący POLIMEX CEKOP 1994 SODIUM SULPHIDE New installation SIARCZEK SODU Nowa instalacja 1994 SALT MINE Utilisation of salt mine water KOPALNIA SOLI Utylizacja wody z kopalni soli K.S.W. Wieliczka K.S.W. Wieliczka C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 23

24 sc Consulting & Engineering Office 1993 LIME BURNING PLANT M1 Charging system modernization INSTALACJA WYPALANIA WAPNA M1 Modernizacja układu załadunku pieców USŁUGI 1993 ENVIRONMENTAL DISCHARGE OF INDUSTRIAL EFFLUENTS Deep Well Injection Plant OCHRONA ŚRODOWISKA ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Instalacja wgłębnego wtrysku ścieków 1993 SODIUM SILICATE Glaze dissolution Plant New KRZEMIAN SODU Instalacja rozpuszczania szkliwa - Nowa Instalacja 1993 DISTILLATION SECTION Replacing SB-Cl washer foam type, by the washer scrubber type ODDZIAŁ DESTYLACJI Zastąpienie płuczki pianowej SB-Cl płuczką skruberową 1993 ENVIRONMENTAL Water System Study for Authority Permitting OCHRONA ŚRODOWISKA Studium dot. systemu wodnego dla uzyskania pozwolenia urzędu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 24

25 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI 1993 INOWROCŁAW CHEMICAL COMPLEX Program of extension and restructurization INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE Program rozbudowy i restrukturyzacji 1992 INOWROCŁAW CHEMICAL COMPLEX Interconnecting pipelines M1 - M2 INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE Rurociągi zewnętrzne M1 - M2 Nadzór ENVIRONMENTAL Fertilizer chalk plant acid washing of LAROX Filter 1992 OCHRONA ŚRODOWISKA Instalacja kredy nawozowej przemywanie filtru LAROX a kwasem Projekt podstawowy Nadzór na miejscu montażu 1992 DISTILLATION SECTION 1-st COOLING UNIT for postdistillation gas (RH-CD) ODDZIAŁ DESTYLACJI 1 O CHŁODZENIA dla gazu podestylacyjnego (RH-CD) Basic engineering Projekt podstawowy Nadzór na miejscu montażu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 25

SODACONSULT Consulting & Engineering Office. Kraj KLIENT Lokalizacja. Polska CIECH Soda Polska Janikowo

SODACONSULT Consulting & Engineering Office. Kraj KLIENT Lokalizacja. Polska CIECH Soda Polska Janikowo 2015 INSTALACJA FILTRACJI ZAWIESINY WAPNA POSODOWEGO Soda Koncepcja do zatwierdzenia Pozwolenie na budowę Kontraktowanie urządzeń (cz. techniczna) 2015 INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ z wykorzystaniem relokowanych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo. Ramowe założenia do projektu wykonawczego

Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo. Ramowe założenia do projektu wykonawczego Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo Ramowe założenia do projektu wykonawczego I. Projekt wykonawczy dla branży AKP dla poszczególnych węzłów technologicznych powinien zawierać następujące składowe:

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

Drogie Tłumaczki, drodzy Tłumacze!

Drogie Tłumaczki, drodzy Tłumacze! Drogie Tłumaczki, drodzy Tłumacze! Przekazuję Wam glosariusz z zakresu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem brunatnym. Jego geneza jest prosta podczas jednego ze zleceń miałam

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Kazachstansko-Polska Platforma Partnerstwa «KZ-EURO-PL»

Kazachstansko-Polska Platforma Partnerstwa «KZ-EURO-PL» Kazachstansko-Polska Platforma Partnerstwa «KZ-EURO-PL» KZ-EURO-PL Платформа Кластер Международный Инновационный Центр «Аль-Фараби Коперник» Программы сотрудничества «Дорожные карты» KZ-EURO-PL Platforma

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja produkcji sody w ZP Inowrocław. Ramowe założenia do projektu wykonawczego

Automatyzacja produkcji sody w ZP Inowrocław. Ramowe założenia do projektu wykonawczego Automatyzacja produkcji sody w ZP Inowrocław Ramowe założenia do projektu wykonawczego I. Projekt wykonawczy dla branży AKP dla poszczególnych węzłów technologicznych powinien zawierać następujące składowe:

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013 www.strabag-energy.com ENERGY TECHNOLOGIES () 2013 Marki koncernowe Na rodzinę w Polsce składa się kilka marek, które łącznie oferują całe spektrum usług budowlanych na najwyższym poziomie. Marki te mają

Bardziej szczegółowo

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Realizacja szeregu prac dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla 4-ch blokó - Wykonanie Studium Wykonalności budowy

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych Warszawa, 24.03.2016 Plan Prezentacji Cele i zakres merytoryczny projektu, Opracowanie założeń technicznych

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

System kształcenia inżynierów przyszłości. Andrzej Zieliński & Sylwia Sobieszczyk

System kształcenia inżynierów przyszłości. Andrzej Zieliński & Sylwia Sobieszczyk System kształcenia inżynierów przyszłości Andrzej Zieliński & Sylwia Sobieszczyk NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW Samokształcenie zamiast nauczania Wiedza, umiejętności i postawy jako cechy absolwenta

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015 LP OBIEKT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ROK 1 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW MODERNIZACJA INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ KOTŁA K-9 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A. 2001 2 ELEKTROWNIA ŁAZISKA DOSTAWA, MONTAŻ I UDZIAŁ W URUCHOMIENIU

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i zamierzenia Vattenfall w zakresie CCS

Doświadczenia i zamierzenia Vattenfall w zakresie CCS Doświadczenia i zamierzenia Vattenfall w zakresie CCS Jacek Piekacz Krzysztof Sienicki Poznań, POLEKO 27 październik 2008 Zacznijmy od pryncypiów DZISIAJ JUTRO By zapewnić sobie dostawy energii, świat

Bardziej szczegółowo

Technologia chemiczna. Zajęcia 1

Technologia chemiczna. Zajęcia 1 Technologia chemiczna Zajęcia 1 Obecność na zajęciach Aktywność na zajęciach Zasady zaliczenia Dwa kolokwia (zaliczenie od 60%) Kolokwium I 6/7.12.2012 Kolokwium II 24/25.01.2012 Prezentacja (Omówienie

Bardziej szczegółowo

Spalanie w tlenie. PRZEDMIOT BADAŃ i ANALIZ W PROJEKCIE STRATEGICZNYM\ Zadanie 2

Spalanie w tlenie. PRZEDMIOT BADAŃ i ANALIZ W PROJEKCIE STRATEGICZNYM\ Zadanie 2 Precombustion capture technologie opracowywane w ramach Projektu Strategicznego: Zadania Badawczego nr 3 Źródło: Vattenfall Postcombustion capture technologie rozwijane pośrednio w Projekcie Strategicznym:

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Projekt Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification (HUGE)

Projekt Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification (HUGE) Dzień Informacyjny Funduszu Badawczego Węgla i Stali, 06.05.2009 Warszawa Projekt Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification (HUGE) Adam Smoliński Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarkow 1 40-166 Katowice

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej Załączniki do ustawy z dnia... RODZAJE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W INSTALACJACH WRAZ Z WARTOŚCIAMI PROGOWYMI ODNIESIONYMI DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH TYCH INSTALACJI I GAZY CIEPLARNIANE PRZYPORZĄDKOWANE DANEMU

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Udany transfer technologiczny jak tego dokonać studium przypadku TRANSITION TECHNOLOGIES Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku dr hab. inż. Konrad

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Autorzy: Nowak Sebastian, Wołek Roman JSW KOKS SA Koksownia Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 30.12.2009 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-204/09-00

Bardziej szczegółowo

Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami

Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami Adam Stachowicz Prezes Zarządu ORLEN Eko sp. z o.o. Płock, 29 kwietnia 2009r. www.orleneko.pl PKN ORLEN jako jedna z największych korporacji

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

Pakiet Usług Serwisowych. > Umowy. > Przeglądy. > Konserwacja WATER TECHNOLOGIES

Pakiet Usług Serwisowych. > Umowy. > Przeglądy. > Konserwacja WATER TECHNOLOGIES Pakiet Usług Serwisowych > Umowy > Przeglądy > Konserwacja WATER TECHNOLOGIES Pakiet Usług Serwisowych Dla zakładów komunalnych Dla branży spożywczej > Produkcja wody mineralnej > Produkcja napojów bezalkoholowych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

T30 11/14 Bar. Sprężarki tłokowe powietrza

T30 11/14 Bar. Sprężarki tłokowe powietrza T30 11/14 Bar Sprężarki tłokowe powietrza Ingersoll Rand T30 stał się liderem wśród produktów w swojej klasie już od momentu rozpoczęcia jego sprzedaży w 1929 roku. Nie ma sobie równych pod względem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Siemens Product Lifecycle Management Software

Siemens Product Lifecycle Management Software Siemens Product Lifecycle Management Software I Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX Gdańsk, 27 września 2012 Healthcare Energy Industry Siemens jest firmą oferującą zintegrowaną technologię,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia ECO INSTAL w świetle przepisów ochrony środowiska

Urządzenia ECO INSTAL w świetle przepisów ochrony środowiska Urządzenia ECO INSTAL w świetle przepisów ochrony środowiska ECO INSTAL Holding Sp. z o.o. ul. Gostyńska 67 64-000 Kościan Poland www.ecoinstal.pl LOKALIZACJA HISTORIA 1985 - Powstanie firmy 1989 - Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2015 r. Bilans masowy przykład 1 Przykład: proces wytwarzania fosforu z rudy apatytowej w piecu elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Opis procesu technologicznego nowej warzelni.

Opis procesu technologicznego nowej warzelni. Opis procesu technologicznego nowej warzelni. Zadaniem nowej instalacji wyparno - krystalizacyjnej jest utylizacja wód zasolonych poprzez wytwarzanie czystego kondensatu i soli warzonej o wysokiej czystości.

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Z ODPADÓW POCUKROWNICZYCH

POZYSKIWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Z ODPADÓW POCUKROWNICZYCH TECHNOLOGIE 20 LAT JUTRA DOŚWIADCZENIA DOSTĘPNE OD DZIŚ POZYSKIWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Z ODPADÓW POCUKROWNICZYCH » Firma inżynierska zdolna do kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.

BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. Autorzy: Tadeusz Wenecki Piotr Szecówka ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA I GRUPA ZARMEN ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

W sercu ekocyklu. Cel: Wykorzystać ponownie surowce i energię do maksimum, Ograniczyć składowanie na wysypisku do minimum.

W sercu ekocyklu. Cel: Wykorzystać ponownie surowce i energię do maksimum, Ograniczyć składowanie na wysypisku do minimum. W sercu ekocyklu Cel: Wykorzystać ponownie surowce i energię do maksimum, Ograniczyć składowanie na wysypisku do minimum. Jonas Eek Kierownik działu energetycznego Obszar związany z SYSAV 50 km 14 gmin,

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY CONTENTS / SPIS TREŚCI PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / CERTYFIKATY UPRAWNIENIA I PRODUCTION & TRADE PRODUKCJA I HANDEL Spiral coil for petrochemical

Bardziej szczegółowo

Instalacji odmagnezowania blendy flotacyjnej w Dziale Przeróbki Mechanicznej Olkusz Pomorzany ZGH Bolesław S.A.

Instalacji odmagnezowania blendy flotacyjnej w Dziale Przeróbki Mechanicznej Olkusz Pomorzany ZGH Bolesław S.A. Instalacji odmagnezowania blendy flotacyjnej w Dziale Przeróbki Mechanicznej Olkusz Pomorzany ZGH Bolesław S.A. AMK Kraków SA al. Jana Pawła II 41; 31-864 Kraków Tel. 12 647 66 38 www.amk@amk.krakow.pl;

Bardziej szczegółowo

GMProces Grzegorz Możdżan LISTA REFERENCYJNA

GMProces Grzegorz Możdżan LISTA REFERENCYJNA GMProces Grzegorz Możdżan ul. Powstania Warszawskiego 7 32 020 Wieliczka tel. +48 12 288 12 03 fax. +48 12 278 22 85 NIP 684-203-20-67, REGON 120 468 374 LISTA REFERENCYJNA ADAMED Ksawerów Rozbudowa instalacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Badania i geotermalne projekty inwestycyjne w Polsce przegląd

Badania i geotermalne projekty inwestycyjne w Polsce przegląd INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK MINERAL AND ENERGY ECONOMY RESEARCH INSTITUTE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES Badania i geotermalne projekty inwestycyjne w

Bardziej szczegółowo

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Barbara Tora Polityka surowcowa w perspektywie nowych inicjatyw i programów KGHM Cuprum, Wrocław, 29.10.2015 r. PROGRAM GEKON GENERATOR KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

PowerTech TM. Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF HF HF TF TF250

PowerTech TM. Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF HF HF TF TF250 PowerTech TM Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF070 6081HF001 6068HF475 3029TF120 4045TF250 Identyfikacja silnika 4045HF D -wolnossący T- turbodoładowany H- turbodoładowany z chłodzeniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME ZAKŁADKA: CO MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS Miejscowość/SITE Powierzchnia/AREA Właściciel/OWNER NAME OF PROPERTY we Marzy.ha Prywatny Mapa układ komunikacyjne / MAPS http://mapy.mojregion.info/geoportal/f?p=mapa:113:938611999928711::::p113_mapa,p113_temat:kl_drog,d

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SEMINARIUM STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEMYSŁU U CHEMICZNEGO W POLSCE Marek Ściążko WARSZAWA 15 MAJA 2012 1/23 STRATEGIA działalno alności

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie sody kalcynowanej 311[31].Z5.05

Wytwarzanie sody kalcynowanej 311[31].Z5.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Urszula Żłobińska Wytwarzanie sody kalcynowanej 311[31].Z5.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Sposoby wspomagania płynnego odbioru i transportu materiałów sypkich nowe wyzwania na instalacjach dozowania biomasy

Sposoby wspomagania płynnego odbioru i transportu materiałów sypkich nowe wyzwania na instalacjach dozowania biomasy Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji Spółka Akcyjna. Rok założenia 1989 Sposoby wspomagania płynnego odbioru i transportu materiałów sypkich nowe wyzwania na instalacjach dozowania biomasy XVII Wiosenne

Bardziej szczegółowo

Koksownictwo 2015 Karpacz,

Koksownictwo 2015 Karpacz, Koksownictwo 2015 Karpacz, 30.09-2.10.2015 Współczesny przerób smoły koksowniczej w odniesieniu do światowego rynku produktów jej przerobu Zbigniew Robak, Aleksander Sobolewski, Zygmunt Stompel Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - wg stanu na dzień 1 lipca 2015 r.

ZESTAWIENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - wg stanu na dzień 1 lipca 2015 r. I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - 1. Koncesje na poszukiwanie złóż rud miedzi (łącznie 15 koncesji): 1 48/2010/p Iłowa i Bolesławiec 2 14/2011/p Mozów-2 3 15/2011/p Mozów-1 4 16/2011/p Jany 5 17/2011/p

Bardziej szczegółowo

Waldemar Wojcieszek Huber Technology Sp. z o.o.

Waldemar Wojcieszek Huber Technology Sp. z o.o. Technologie Membranowe Waldemar Wojcieszek Huber Technology Sp. z o.o. Filtracja membranowa Ścieki białka, polisacharydy zawiesina, koloidy koncentracja membrana woda sole cukry, aminokwasy permeat, filtrat

Bardziej szczegółowo

CCS zagrożenie, szansa, realna opcja?

CCS zagrożenie, szansa, realna opcja? CCS zagrożenie, szansa, realna opcja? Warszawa, 8 września 2009 Vattenfall AB Świat jest zależny od paliw kopalnych Rośnie wykorzystanie OZE, jednak świat jest i długo będzie zależny od paliw kopalnych

Bardziej szczegółowo

CHEMADEX PROJEKT KATOWICE

CHEMADEX PROJEKT KATOWICE LISTA REFERENCYJNA CHEMADEX PROJEKT Sp. z o. o.- Katowice Następujące zrealizowane projekty zostały opracowane przez pracowników zatrudnionych w CHEMADEX PROJEKT Sp z o.o. Katowice: - w latach 1966 1992

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wybranych tematów zrealizowanych przez firmę INTER-RAF w okresie ostatnich trzech lat.

Wykaz wybranych tematów zrealizowanych przez firmę INTER-RAF w okresie ostatnich trzech lat. Wykaz wybranych tematów zrealizowanych przez firmę INTER-RAF w okresie ostatnich trzech lat. Projekty wykonawcze i projekt budowlany dwu płaszczowych zbiorników magazynowych o pojemności V=1 0.000 m 3-4

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl Plan prezentacji 1. EIT i ogólne zasady Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community).

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 wrzesień 2013 www.elbudowa.com.pl Obszary działalności Oddziału Rynek Wytwarzania Energii Inwestycje Remonty i modernizacje Generalne wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

PlasTEP. Rozpowszechnianie i wspieranie innowacji technologicznych opartych o plazmę w celu ochrony środowiska w basenie morza bałtyckiego

PlasTEP. Rozpowszechnianie i wspieranie innowacji technologicznych opartych o plazmę w celu ochrony środowiska w basenie morza bałtyckiego PlasTEP Rozpowszechnianie i wspieranie innowacji technologicznych opartych o plazmę w celu ochrony środowiska w basenie morza bałtyckiego Dr inż. Marcin Hołub Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Źródła emisji Hg metalurgia metali nieżelaznych Emisje Hg do atmosfery pochodzą głównie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo