M A I N R E F E R E N C E S PODSTAWOWE REFERENCJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M A I N R E F E R E N C E S PODSTAWOWE REFERENCJE"

Transkrypt

1 sc Consulting & Engineering Office DEWATERING SYSTEM OF COPPER SEDIMENTS SYSTEM ODWADNIANIA OSADÓW MIEDZIOWYCH LIME BURNING Intensification technology of lime shaft kilns WYPALANIE WAPNA Intensyfikacja pieców wapiennych BRINE PURIFICATION New installation of intensive decanter OCZYSZCZALNIA SOLANKI Nowa instalacja intensywnego dekantera KGHM Polish Copper CO Polkowice KGHM Miedź SA Polkowice Polish Soda CIECH Soda CIECH Polish Soda CIECH Soda CIECH USŁUGI Expertise on technology of sediments dewatering Ekspertyza technologiczna odwadniania osadów Alternative concepts impact on environment Permit for construction Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Wariantowe koncepcje Raport ochrony środowiska Pozwolenie na budowę Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych Alternative concepts impact on environment Permit for construction Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Wariantowe koncepcje Raport ochrony środowiska Pozwolenie na budowę Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 1

2 sc Consulting & Engineering Office 2008 REFINED SODIUM BICARBONATE New installation of carbonating tower BIKARBONAT OCZYSZCZONY Nowa instalacja kolumny karbonizacyjnej Polish Soda CIECH Soda CIECH USŁUGI Alternative concepts impact on environment Permit for construction Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Wariantowe koncepcje Raport ochrony środowiska Pozwolenie na budowę Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych 2008 DSA PRODUCTION PLANT DSA STORING, PACKING & SHIPMENT at Berezniki Soda Works Theoretical training Practical training on site Supervision & assistance GEA/NIRO Denmark MOELLERS Germany CLAUDIUS PETERS Germany INSTALACJA PRODUKCJI SCM SILOSY, PAKOWNIA I WYSYŁKA SCM w Bereznikowskich Zakładach Sodowych Szkolenie teoretyczne Szkolenie praktyczne na budowie Nadzór i pomoc techniczna firmą GEA / NIRO Dania MOELLERS Niemcy CLAUDIUS PETERS Niemcy 2008 LSA PNEUMATIC TRANSPORT at Berezniki Soda Works TRANSPORT PNEUMATYCZNY SODY LEKKIEJ w Bereznikowskich Zakładach Sodowych Alternative concepts Equipment procurement Plant design & piping Instrumentation, control & visualization Checking local engineering Wariantowa koncepcje Akcje przetargowe Projekt technologicznomontażowy AKP, sterowanie i wizualizacja Sprawdzanie lokalnej dokumentacji CLAUDIUS PETERS Germany firmą CLAUDIUS PETERS Niemcy C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 2

3 sc Consulting & Engineering Office 2007 LIGHT AND DENSE SODA ASH PACKING LINE LINIA PAKOWANIA SODY LEKKIEJ I CIĘŻKIEJ CIECH Group Grupa CIECH USŁUGI Equipment procurement Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Akcje przetargowe Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych ERKOMAT Finland ERKOMAT Finlandia NEW MONOHYDRATE DENSE SODA ASH PLANT (DSA) NOWA INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ MONOHYDRATOWEJ DSA PRODUCTION PLANT at Sterlitamak Soda Company INSTALACJA PRODUKCJI SCM w Zakładach Sodowych Sterlitamak DSA PRODUCTION PLANT DSA STORING, PACKING & SHIPMENT at Berezniki Soda Works INSTALACJA PRODUKCJI SCM SILOSY, PAKOWNIA I WYSYŁKA SCM w Bereznikowskich Zakładach Sodowych CIECH CIECH Advising at start-up Nadzory autorskie na budowie Pomoc techniczna przy rozruchu Alternative project location concept Wariantowa koncepcja lokalizacyjna instalacji Equipment procurement Plant design & piping Instrumentation, control & visualization Mechanical Engineering for fabricated equipment Checking local engineering Akcje przetargowe Projekt technologicznomontażowy AKP, sterowanie i wizualizacja Projekty mechaniczne urządzeń nietypowych Sprawdzanie lokalnej dokumentacji GEA/NIRO Denmark MOELLERS Germany CLAUDIUS PETERS Germany firmą GEA / NIRO Dania MOELLERS Niemcy CLAUDIUS PETERS Niemcy C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 3

4 sc Consulting & Engineering Office SODA PROJECT IN ALGERIA PROJEKT FABRYKI SODY W ALGERII CALCINATION SECTION new installation for calcination gas cooler ODDZIAŁ KALCYNACJI Nowa instalacja chłodzenia gazów po kalcynacji DISTILLATION SECTION new installation for post distillation gas cooler II line ODDZIAŁ DESTYLACJI Nowa instalacja chłodnicy gazu podestylacyjnego II linia CONCENTRATION OF ELECTROLYTE WITH PRODUCTION OF NICKEL SULFATE ZATĘŻANIE ELEKTROLITU Z PRODUKCJĄ SIARCZANU NIKLU CIECH Group Grupa CIECH CIECH Group Grupa CIECH KGHM Polish Copper CO Legnica KGHM Miedź SA Legnica USŁUGI Advising at site location Konsultowanie lokalizacji fabryki Technical concept Detailed engineering Koncepcja techniczna Technical concept Detailed engineering Koncepcja techniczna Basic engineering Basic engineering RSG & FERPHOS - Alger RSG i FERPHOS - Algier NIOKHIM - Kharkov technology owner NIOKHIM - Charków właścicielem technologii NIOKHIM - Kharkov technology owner NIOKHIM - Charków właścicielem technologii MESSO - Germany firmą MESSO - Niemcy 2006 DSA PRODUCTION PLANT DSA STORING, PACKING & SHIPMENT at Berezniki Soda Works INSTALACJA PRODUKCJI SCM SILOSY, PAKOWNIA I WYSYŁKA SCM w Bereznikowskich Zakładach Sodowych Basic engineering Equipment tendering Projekt podstawowy Akcja ofertowa C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 4

5 sc Consulting & Engineering Office NEW MONOHYDRATE DENSE SODA ASH PLANT (DSA) NOWA INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ MONOHYDRATOWEJ CIECH CIECH USŁUGI impact on environment Permit for construction Equipment procurement Multi branch Detail Engineering Designs Mechanical Engineering for fabricated equipment Raport ochrony środowiska Pozwolenie na budowę Akcje przetargowe Wielobranżowe projekty wykonawcze konstrukcyjna urządzeń nietypowych 2005 DSA PRODUCTION PLANT DSA STORING, PACKING & SHIPMENT at Berezniki Soda Works INSTALACJA PRODUKCJI SCM SILOSY, PAKOWNIA I WYSYŁKA SCM w Bereznikowskich Zakładach Sodowych Alternative Technical & Cost Study Alternatywne Studium Techniczno Kosztowe 2005 MONOHYDRATE SIEVING CRUSHING UNIT in DSA Plant SITO KRUSZARKA MONOHYDRATU w Instalacji SCM CIECH Group Grupa CIECH Mechanical Engineering Konstrukcyjna Nadzór na miejscu montażu 2005 UPGRADATION OF SALT DRYING UNIT in Salt Works MODERNIZACJA WĘZŁA SUSZENIE SOLI W Warzelni Soli CIECH Group Grupa CIECH Instrumentation & controls Electrical Projekty wykonawcze AKP i sterowanie Elektryczny C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 5

6 sc Consulting & Engineering Office NEW SELENIUM FILTRATION UNIT ZABUDOWA FILTRA CIŚNIENIOWEGO SELENU DEDUSTING SYSTEM FOR LIGHT SODA ASH CONVEYING INSTALACJA ODPYLAJĄCA TRANSPORT SODY LEKKIEJ EXPANSION OF FILTRATION SYSTEM FOR PROCESS SOLUTIONS ROZBUDOWA UKŁADU FILTRACJI ROZTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH NEW MONOHYDRATE DENSE SODA ASH PLANT using fluid bed unit NOWA INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ MONOHYDRATOWEJ z zastosowaniem jednostki fluidalnej KGHM Polish Copper CO Głogów KGHM Miedź SA Głogów CIECH Group Grupa CIECH KGHM Polish Copper CO. Głogów KGHM Miedź SA Głogów CIECH Group Grupa CIECH USŁUGI Technical & Cost Concept Multi branch Detail Engineering Koncepcja technicznokosztowa Wielobranżowe Projekty Wykonawcze Electrical Instrumentation & control Visualization Projekty wykonawcze Elektryczny AKP i sterowanie Założenia do wizualizacji Technical concept Multi branch Detail Engineering Koncepcja techniczna Projekty wykonawcze wielobranżowe Process Design Alternative Technical and Cost Concept Projekt procesowy Wariantowa Koncepcja Techniczno-Kosztowa 2004 NEW MONOHYDRATE DENSE SODA ASH PLANT using rotary dryer NOWA INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ MONOHYDRATOWEJ z zastosowaniem suszarni obrotowej CIECH Group Grupa CIECH Process Design Alternative Technical and Cost Concept Projekt procesowy Wariantowa Koncepcja Techniczno-Kosztowa C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 6

7 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI MOLECULAR SIEVES PLANT Extension Stage I & II Storage Al(OH) 3 ATOFINA Updating P&ID Mechanical Engineering for selected equipment 2003 WYTWÓRNIA SIT MOLEKULARNYCH Rozbudowa Etap I i II Magazyn Al(OH) 3 ATOFOINA Aktualizacja schematów montażowych DK wybranych urządzeń CITRIC ACID PLANT New project at CIECH Group Feasibility Study 2003 WYTWÓRNIA KWASU CYTRYNOWEGO Nowa inwestycja w Grupa CIECH Studium Wykonalności LURGI LIFE SCIENCE, KASEL BIOTECHNIK, VOGELBUSCH, MESSO CHEMIETECHNK FILTRATION SECTION Modernization of control system for 6. existing drum filters 2003 ODDZIAŁ FILTRACJI Modernizacja systemów sterowania dla 6. istniejących filtrów próżniowych 2003 REFINED BICA PLANT Extension of the Plant INSTALACJA SODY OCZYSZCZONEJ Rozbudowa instalacji Technical concept Detailed engineering I-st stage Koncepcja techniczna I. etapu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 7

8 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI DISTILLATION SECTION new installation for post distillation gas cooler Technical concept Detailed engineering NIOKHIM - Kharkov technology owner 2002 ODDZIAŁ DESTYLACJI Nowa instalacja chłodnicy gazu podestylacyjnego Koncepcja techniczna NIOKHIM - Charków właścicielem technologii MODERNIZATION OF CONVEYING SYSTEM for light soda ash 1 st stage Alternative concept Civil design Basic engineering Basic equipment drawings 2002 MODERNIZACJA UKŁADU TRANSPORTOWEGO sody lekkiej etap I. Wielowariantowa koncepcja Projekt budowlany Projekt podstawowy Założenia konstr.urządzeń NEW PRODUCTS KOH + K 2 CO 3 ANWIL Włocławek Market analysis 2002 NOWE PRODUKTY KOH + K 2 CO 3 ANWIL Włocławek Analiza rynku 2002 DENSE SODA ASH at Berezniki Soda Works New installation (monohydration process) INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ w Bereznikowskich Z-dach Sodowych Nowa instalacja (technologia monohydratacji) Technical concept Draft of the contract on delivery of civil and equipment erection works Koncepcja techniczna Projekt kontraktu na dostawę prac budowlanych i montażowych urządzeń C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 8

9 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI 2002 AIR COMPRESSING UNIT for soda pneumatic transport SPRĘŻARKA POWIETRZA dla transportu pneumatycznego sody Technical concept Koncepcja MODERNIZATION OF SVEDAL PRESSING UNIT for lead compounds KGHM Miedź O/ Głogów Equipment design 2002 MODERNIZACJA PRASY SVEDALA dla związków ołowiu KGHM Miedź O/ Głogów konstrukcyjna 2002 OVERPUMPING STATION for soda effluents PRZEPOMPOWNIA ścieków posodowych Alternative basic engineering Wariantowy projekt podstawowy 2001 DENSE SODA ASH at Berezniki Soda Works New installation (monohydration process) INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ w Bereznikowskich Z-dach Sodowych Nowa instalacja (technologia monohydratacji) Technical study Draft of the contract on delivery of technology, equipment and services Studium techniczne Projekt kontraktu na dostawę technologii, wyposażenia i usług 2001 EXISTING SODA ASH PLANT Upgradation technological process NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES to be implemented ISTNIEJĄCY ZAKŁAD SODOWY Zwiększenie efektywności procesu technologicznego NOWE TECHNOLOGIE do wdrożenia India NIRMA Limited India NIRMA Limited Preliminary Process Study Wstępna koncepcja technologiczna : o o (leading group) : o o (kierowanie) C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 9

10 sc Consulting & Engineering Office 2001 UNDERGROUND STORAGE OF OIL & GAS Brine open storage m 3 for pumping over Option decreasing construction soil mass PODZIEMNY MAGAZYN ROPY I PALIW Otwarty magazyn solanki manewrowej m 3 Opcja zmniejszenie konstrukcyjnych mas ziemnych SOLINO GRUPA ORLEN SOLINO GRUPA ORLEN USŁUGI Basic Engineering Report on project impact on environment Detail engineering Workshop drawings Projekt podstawowy Raport oddziaływania instalacji na środowisko LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków jako prowadzący 2001 MODERNIZATION OF LIMESTONE DISTRIBUTION SYSTEM for lime kilns MODERNIZACJA INSTALACJI ROZDZIAŁU KAMIENIA WAPIENNEGO dla pieców wapiennych Alternative concepts Detail engineering Workshop drawings Wariantowe koncepcje 2001 CITRIC ACID PLANT free gypsum technology INSTALACJA KWASU CYTRYNOWEGO technologia bez gipsowa Alternative feasibility study Study of project impact on environment Wariantowe studium wykonalności Studium oddziaływania projektu na środowisko Lurgi Life Science as a process Offerer Lurgi Life Science Oferent technologii 2001 STORAGE FOR AMMONIA BRINE & POSTFILTRATION LYE MAGAZYN SOLANKI AMONIAKALNEJ I ŁUGU POFILTROWEGO Alternative concepts Detail engineering Workshop drawings Wariantowa koncepcja 2000 MOLECULAR SIEVES PLANT Stage II INSTALACJA SIT MOLEKULARNYCH Etap II ATOFINA ATOFINA Engineering services for coordination & approval of documentation Usługi inżynierskie dla koordynacji i zatwierdzenia dokumentacji CECA ATO Paris, France CECA ATO Paryż, Francja C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 10

11 sc Consulting & Engineering Office 2000 CITRIC ACID PLANT gypsum technology WYTWÓRNIA KWASU CYTRYNOWEGO technologia gipsowa USŁUGI Alternative feasibility study Study of project impact on environment Wariantowe studium wykonalności Studium oddziaływania projektu na środowisko Niokhim Citrobel Vogelbusch Kasel-Aktiva+ Messo-Frings + Tessag INA as a process Offerers Niokhim Citrobel Vogelbusch Kasel-Aktiva+ Messo-Frings + Tessag INA jako Oferenci technologii 2000 PROCESSING NaOH into dense soda ash PRODUKCJA SODY CIĘŻKIEJ Z z NaOH ANWIL Włocławek ANWIL Włocławek Deatailed Techno- Economic Study Study of project impact on environment Koncepcja Programowo- Przestrzenna Studium oddziaływania inwestycji na środowisko NIOKHIM Kharkov BERTRAMS NIOKHIM Charków BERTRAMS 2000 NEW DENSIFICATION PLANT (recrystallization of monohydrate from solution) NOWA INSTALACJA DENSYFIKACJI (rekrystalizacja monohydratu z roztworu) Alternative study Studium wariantowe VA TECH WABAG and SWENSON VA TECH WABAG i SWENSON 2000 MOLECULAR SIEVES PLANT Stage I INSTALACJA SIT MOLEKULARNYCH Etap I ELF ATOCHEM ELF ATOCHEM Workshop drawings for sodium aluminate vessel Rysunki robocze zbiornika glinianu sodu CECA ATO Paris, France CECA ATO Paryż, Francja 2000 MOLECULAR SIEVES PLANT Stage I INSTALACJA SIT MOLEKULARNYCH Etap I ELF ATOCHEM ELF ATOCHEM Engineering services for coordination & approval of documentation Usługi inżynierskie dla koordynacji i zatwierdzenia dokumentacji CECA ATO Paris, France CECA ATO Paryż, Francja C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 11

12 sc Consulting & Engineering Office 2000 UNDERGROUND STORAGE OF OIL & GAS Brine open storage m 3 for pumping over PODZIEMNY MAGAZYN ROPY I PALIW MAGAZYN OLEJU I GAZU Otwarty magazyn solanki manewrowej m 3 SOLINO SOLINO USŁUGI Detail engineering Workshop drawings LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków jako prowadzący 1999 CALCIUM CHLORIDE PLANT Stagged Modernization with elimination BaCl 2 INSTALACJA CHLORKU WAPNIA Etapowa modernizacja z eliminacją BaCl 2 Detailed Feasibility Study Szczegółowa Analiza Finansowo-Ekonomiczna : INSTITUTE FOR INORGANIC CHEMIISTRY Gliwice VA TECH WABAG Ravensburg NIOKHIM Kharkov GEA KESTNER - France KALTENBACH-THURING France MESSO-CHEMIETECHNIK Germany : IChN Gliwice VA TECH WABAG Ravensburg NIOKHIM Kharkov GEA KESTNER - Francja KALTENBACH-THURING Francja MESSO-CHEMIETECHNIK - Niemcy 1999 WATER INTAKE & PUMPING STATION for industrial water UJĘCIE WODY I STACJA POMP Dla wody przemysłowej SOLINO SOLINO Alternative Basic engineering Wariantowy projekt podstawowy LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków prowadzący 1999 SODA DUST CONVEYING SYSTEM UKŁAD TRANSPORTU PYŁU SODOWEGO Alternative concepts Detail engineering Workshop drawings Koncepcje wariantowe 1999 UNDERGROUND STORAGE OF OIL & GAS Brine open storage m 3 for pumping over PODZIEMNY MAGAZYN ROPY I PALIW Otwarty magazyn solanki manewrowej m 3 SOLINO SOLINO Alternative Basic engineering Wariantowy projekt podstawowy LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków jako prowadzący C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 12

13 sc Consulting & Engineering Office 1999 NEW DENSIFICATION PLANT (monohydration method) NOWA INSTALACJA DENSYFIKACJI (metoda monohydratacji) USŁUGI Alternative basic engineering Tendering Business Plan Wariantowy projekt podstawowy Akcja ofertowa Biznes plan ALEXANDERWERK + NIRO and VA TECH WABAG ALEXANDERWERK + NIRO i VA TECH WABAG 1999 DCB INSTALLATION Wet calcination INSTALACJA DCB Kalcynacja mokra Alternative concepts Detail engineering Workshop drawings Koncepcja wariantowa 1999 PROCESSING NaOH into soda ash & by-products PRODUKCJA SODY KALCYNOWANEJ I POCHODNYCH z NaOH ANWIL Włocławek ANWIL Włocławek Multialternative Pre-Design Study Wielowariantowe studium przedprojektowe NIOKHIM Kharkov NIOKHIM Charków 1999 UNDERGROUND STORAGE OF OIL & GAS Brine open storage m 3 for pumping over PODZIEMNY MAGAZYN ROPY I PALIW Otwarty magazyn solanki manewrowej m 3 SOLINO SOLINO Alternative basic engineering Alternatywny projekt podstawowy LURGI BIPRONAFT Kraków leader LURGI BIPRONAFT Kraków jako prowadzący 1999 NEW SODIUM SULPHATE PLANT NOWA INSTALACJA SIARCZANU SODU Alternative basic engineering Tendering Wariantowy projekt podstawowy Akcja ofertowa INSTITUTE FOR INORGANIC CHEMISTRY Gliwice INSTYTUTEM CHENII NIEORGANICZNEJ Gliwice C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 13

14 sc Consulting & Engineering Office 1999 JANIKOWO SODA WORKS Program for Production Diversification to be implemented JANIKOWSKIE ZAKŁADY SODOWE Program dywersyfikacji produkcji USŁUGI Studies on new technologies Tendering Presenting selected offerers Studia nowych technologii Akcja ofertowa Prezentacja wybranych oferentów DISTILLATION SECTION Modernization of RH-DS Unit NIOKHIM type Piping engineering Adaptation of mechanical design NIOKHIM Kharkov owner of technology 1998 ODDZIAŁ DESTYLACJI Modernizacja węzła RH-DS typu NIOKHIM Projekt rurociągów Adaptacja dokumentacji konstrukcyjnej NIOKHIM Charków Właścicielem technologii DISTILLATION SECTION Cooling unit for postdistillation gas (RH-CD) stage II & III ODDZIAŁ DESTYLACJI Węzeł chłodzenia gazu podestylacyjnego (RH-CD) etap II i III Alternative process concept Workshop drawings Koncepcja wariantowa SALT WORKS Unit for pickling / corning salt (meat industry) Alternative concepts Basic and workshop drawings 1998 WARZELNIA SOLI Węzeł peklowania soli (przemysł mięsny) Koncepcje wariantowe Rysunki założeniowe i robocze C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 14

15 sc Consulting & Engineering Office th LIME SHAFT KILN Kiln & auxiliary installation 5- ty PIEC WAPIENNY Piec i instalacje pomocnicze USŁUGI Nadzór na miejscu montażu BECKENBACH - WAERMESTELLE owner of technology BECKENBACH - WAERMESTELLE Właścicielem technologii 1998 REFINED BICA PLANT Decarbonating unit Carbonating unit INSTALACJA BIKARBONATU OCZYSZCZONEGO Węzeł dekarbonizacji Węzeł karbonizacji Germany ALEXANDER - WERK Soda Plant Stassfurt Niemcy ALEXANDER - WERK Soda Plant Stassfurt On site consultation Supervision of start-up Konsultacje na placu budowy Nadzór nad rozruchem Leader ALEXANDERWERK Lider ALEXANDERWERK HARD COAL Transport by SCHRAGE type conveyors WĘGIEL KAMIENNY Transport przenośnikami typu SCHRAGE ZEW Racibórz ZEW Racibórz Alternative concepts Koncepcje wariantowe MODERNIZATION OF DENSE SODA SECTION Monohydration method MODERNIZACJA ODDZIAŁU SODY CIĘŻKIEJ Metoda monohydratacji Alternative concepts Koncepcje wariantowe MODERNIZATION OF THERMAL POWER STATION Low NO x burners and combustion systems MODERNIZACJA ELEKTROCIEPŁOWNI Palniki niskiego poziomu NO x i systemy spalania Tender Documents Contract draft Advising at contractual negotiation Projekt kontraktu Doradztwo przy negocjacjach kontraktowych C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 15

16 sc Consulting & Engineering Office DISTILLATION SECTION Cooling unit for postdistillation gas (RH-CD) stage I ODDZIAŁ DESTYLACJI Węzeł chłodzenia dla gazu podestylacyjnego (RH-CD) etap I SALT WORKS Unit for salt iodating & expedition WARZELNIA SOLI Węzeł jodowania i ekspedycji REFINED BICA PLANT Decarbonating unit Carbonating unit INSTALACJA BIKARBONATU OCZYSZCZONEGO Węzeł dekarbonizacji Węzeł karbonizacji ENVIRONMENTAL MINE PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA ZABEZPIECZENIE ZŁOŻA NEW CALCIUM CHLORIDE PLANT NOWY ODDZIAŁ CHLORKU WAPNIA Germany ALEXANDER- WERK Soda Plant Staßfurt Niemcy ALEXANDER- WERK Fabryka sody Staßfurt SALT MINE Wieliczka KOPALNIA SOLI Wieliczka USŁUGI Alternative process concept Workshop drawings Koncepcja wariantowa procesu Nadzór Nadzór Basic engineering Delivery of equipment Projekt podstawowy Dostawa wyposażenia Study on brine discharge and utilization Studium zrzutu i utylizacji solanki Preparation of International Tender Documents Przygotowanie międzynarodowej dokumentacji przetargowej Leader ALEXANDERWERK Lider ALEXANDERWERK Mine Museum (UNESCO - human heritage) Kopalnia - muzeum (UNESCO dziedzictwo kulturowe) C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 16

17 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI RAW SODA & DENSE SODA SECTION Modernization & upgradation ODZIAŁ SODY SUROWEJ I SODY CIĘŻKIEJ Modernizacja i intensyfikacja Bosnia FSL Lukavac Bośnia FSL Lukavac Alternative process concepts On site consultation Wariantowe koncepcje technologiczne Konsultacja na placu budowy ELEKTRIM ELEKTRIM CARBONATION SECTION Installation new carbonating column NIOKHIM type ODDZIAŁ KARBONIZACJI Instalacja nowej kolumny karbonizacyjnej typu NIOKHIM Adaptation of documentation for column in built Adaptacja dokumentacji dla montowanej kolumny NIOKHIM Kharkov owner of technology NIOKHIM Charków Właścicielem technologii 1996 DISTILLATION SECTION Proportioning the MOL to prelimer (PLM) ODDZIAŁ DESTYLACJI Dozowanie mleka wapiennego do mieszalnika (PLM) India TATA Chemicals Indie TATA Chemicals Technical documentation techniczna 1998 LIME BURNING PLANT Modernization & extension ODDZIAŁ WYPALANIA WAPNA Modernizacja i rozbudowa Egypt MISR CHEMICALS Alexandria Egipt MISR CHEMICALS Alexandria Supervision of erection Nadzór nad montażem Nadzór na miejscu montażu Leader POLIMEX-CEKOP in cooperation with KOSIK & MAERZ Prowadzący POLIMEX-CEKOP współpraca z KOSIK & MAERZ th LIME SHAFT KILN Lime discharging system 7- my PIEC WAPIENNY Układ wyładunku wapna 1996 DENSE SODA SECTION (Monohydration methods) 2nd production line ODDZIAŁ SODY CIĘŻKIEJ (Metoda monohydratacji) 2. linia produkcyjna Basic engineering (alternative) Projekt podstawowy (wariantowy) C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 17

18 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI th LIME SHAFT KILN charge preparation dedusting unit lime conveying dedusting unit 5-ty PIEC WAPIENNY Instalacja odpylania przygotowania wsadu Instalacja odpylania transportu wapna Nadzór th LIME SHAFT KILN Blowing air heating unit 5-ty PIEC WAPIENNY Węzeł podgrzewania powietrza podmuchowego Nadzór th LIME SHAFT KILN Kiln gas purification unit 5-ty PIEC WAPIENNY Węzeł oczyszczania gazu piecowego Nadzór th LIME SHAFT KILN Kiln installation 5-ty PIEC WAPIENNY Instalacja pieca Nadzór BECKENBACH - WAERMESTELLE owner of technology BECKENBACH - WAERMESTELLE Właścicielem technologii C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 18

19 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI LIME BURNING SECTION Weighing and dosing of limestone & coke to be fed into kilns Basic engineering 1996 ODDZIAŁ WYPALANIA WAPNA Ważenie i dozowanie kamienia wapiennego i koksu podawanego do pieców Projekt podstawowy 1995 INOWROCŁAW CHEMICAL COMPLEX Renewing and intensification production program INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE Program modernizacji i intensyfikacji produkcji 1995 ENVIRONMENTAL Soil drainage around the settling ponds - modernization of pumping station OCHRONA ŚRODOWISKA Drenaż gruntu wokół stawów odpadów modernizacja przepompowni solanki Nadzór na miejscu montażu 1995 DENSE SODA PLANT Compacting method Installation of fluidbed soda classifier WYTWÓRNIA SODY CIĘŻKIEJ zgniatanej Instalacja klasyfikatora sody w złożu fluidalnym Nadzór na miejscu montażu ESCHER - WYSS owner of technology ESCHER - WYSS Właścicielem technologii C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 19

20 sc Consulting & Engineering Office 1995 PRIVATISATION OF POLISH SODA INDUSTRY PRYWATYZACJA POLSKIEGO PRZEMYSŁU SODOWEGO USŁUGI Evaluation of production technology Ocena technologii produkcji FRACKOWIAK Consulting Group Poznań as a leader FRĄCKOWIAK Consulting Group Poznań jako firmą wiodącą 1995 LV DISTRIBUTION SYSTEM Modernization of S/ Stations UKŁAD ROZDZIAŁU NISKIEGO NAPIĘCIA Modernizacja podstacji Nadzór na miejscu montażu 1995 COMPRESSED AIR STATION New oil free compressor installation STACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA Instalacja nowej sprężarki bezolejowej Nadzór na miejscu montażu INGERSOLL -RAND INGERSOLL -RAND SALT WORKS Bagging / Packing Unit for domestic salt 1995 WARZELNIA SOLI Węzeł workowania/ pakowania soli kuchennej Nadzór na miejscu montażu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 20

21 sc Consulting & Engineering Office PRIVATIZATION OF POLISH SODA INDUSTRY USŁUGI Evaluation of production technology FRACKOWIAK Consulting Group Poznań as a leader 1995 PRYWATYZACJA POLSKIEGO PRZEMYSŁU SODOWEGO Ocena technologii produkcji FRĄCKOWIAK Consulting Group Poznań, jako firma wiodąca th LIME SHAFT KILN Process automation & control 7 my PIEC WAPIENNY Proces automatyzacji i sterowania 1995 POTASH K 2 CO 3 Drying Plant New WĘGLAN POTASU K 2 CO 3 Instalacja suszenia Nowy obiekt VERBUS Pszczyna VERBUS Pszczyna 1995 ENVIRONMENTAL Modernization of the Thermal Power Station OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja Elektrociepłowni SALT MINE Wieliczka KOPALNIA SOLI Wieliczka 1995 NEW SODA PLANT at Malargue NOWA INSTALACJA SODY w Malargue Argentina SAMIC Mendoza Argentyna SAMIC Mendoza Key information Cooperation Kluczowe informacje with POLIMEX CEKOP POLIMEX CEKOP C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 21

22 sc Consulting & Engineering Office 1994 NEW SODA PLANT at Malargue NOWA INSTALACJA SODY w Malargue Argentina SAMIC Mendoza Argentyna SAMIC Mendoza USŁUGI Technological Aspects Zagadnienia technologiczne PACE CONSULTANTS INC. USA PACE CONSULTANTS INC. USA DISTILLATION SECTION 2-nd COOLING UNIT For postdistillation gas (RH-CD) Basic engineering 1994 ODDZIAŁ DESTYLACJI, 2 o CHŁODZENIA dla gazu podestylacyjnego (RH-CD) Projekt podstawowy Nadzór na miejscu montażu 1994 ENVIRONMENTAL Fan towers for cooling water - discharge control OCHRONA ŚRODOWISKA Chłodnie wentylatorowe wody chłodzącej regulacja odbioru Nadzór na miejscu montażu 1994 ENVIRONMENTAL Test plant for postdistillation slurry pumping OCHRONA ŚRODOWISKA Instalacja pilotowa dla przepompowania szlamu podestylacyjnego Nadzór na miejscu montażu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 22

23 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI 1994 LIME SHAFT KILNS Overburnt milling test plant PIECE WAPIENNE Instalacja pilotowa dla przemiału przepału Nadzór na miejscu montażu 1994 LIME BURNING PLANT Modernization & extension project limestone preparation & handling charge feeding coke fired kiln gas fired kiln for limestone undersize INSTALACJA WYPALANIA WAPNA Projekt modernizacji i rozbudowy Przygotowanie i transport kamienia wapiennego Załadunek pieców Piec opalany koksem Piec opalany gazem Dla podziarna kamienia wapiennego Egypt MISR CHEMICALS Alexandria Egipt MISR CHEMICALS Alexandria Basic engineering KOSIK owner of technology MAERZ owner of technology Projekt podstawowy KOSIK właściciel technologii MAERZ właściciel technologii POLIMEX Leader POLIMEX CEKOP POLIMEX Prowadzący POLIMEX CEKOP 1994 SODIUM SULPHIDE New installation SIARCZEK SODU Nowa instalacja 1994 SALT MINE Utilisation of salt mine water KOPALNIA SOLI Utylizacja wody z kopalni soli K.S.W. Wieliczka K.S.W. Wieliczka C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 23

24 sc Consulting & Engineering Office 1993 LIME BURNING PLANT M1 Charging system modernization INSTALACJA WYPALANIA WAPNA M1 Modernizacja układu załadunku pieców USŁUGI 1993 ENVIRONMENTAL DISCHARGE OF INDUSTRIAL EFFLUENTS Deep Well Injection Plant OCHRONA ŚRODOWISKA ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Instalacja wgłębnego wtrysku ścieków 1993 SODIUM SILICATE Glaze dissolution Plant New KRZEMIAN SODU Instalacja rozpuszczania szkliwa - Nowa Instalacja 1993 DISTILLATION SECTION Replacing SB-Cl washer foam type, by the washer scrubber type ODDZIAŁ DESTYLACJI Zastąpienie płuczki pianowej SB-Cl płuczką skruberową 1993 ENVIRONMENTAL Water System Study for Authority Permitting OCHRONA ŚRODOWISKA Studium dot. systemu wodnego dla uzyskania pozwolenia urzędu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 24

25 sc Consulting & Engineering Office USŁUGI 1993 INOWROCŁAW CHEMICAL COMPLEX Program of extension and restructurization INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE Program rozbudowy i restrukturyzacji 1992 INOWROCŁAW CHEMICAL COMPLEX Interconnecting pipelines M1 - M2 INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE Rurociągi zewnętrzne M1 - M2 Nadzór ENVIRONMENTAL Fertilizer chalk plant acid washing of LAROX Filter 1992 OCHRONA ŚRODOWISKA Instalacja kredy nawozowej przemywanie filtru LAROX a kwasem Projekt podstawowy Nadzór na miejscu montażu 1992 DISTILLATION SECTION 1-st COOLING UNIT for postdistillation gas (RH-CD) ODDZIAŁ DESTYLACJI 1 O CHŁODZENIA dla gazu podestylacyjnego (RH-CD) Basic engineering Projekt podstawowy Nadzór na miejscu montażu C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\ Referencje.doc Page / strona: 25

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy 2012 1 Raport został opracowany pod redakcją Anny Gietki i Magdaleny Ozimek we współpracy z Komisją ds. Ekologii

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Polska / Poland 09-410 Płock, ul. Sikorskiego 6/57 tel./fax: +48 (24) 266 85 06 Polska / Poland

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA 2006

LISTA REFERENCYJNA 2006 LISTA REFERENCYJNA 2006 Lista referencyjna ASKOM Spółka z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 KRS 0000125971, Sąd Rejonowy Gliwice, Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Professional services in electrical systems DESIGNING PROJEKTO WANIE WYKONAWSTWO PERFORMANCE BADANIA I POMIARY INSPECTIONS AND MEASUREMENTDESIGNING

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH

TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH SyMas 2010 TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH Katalog WYSTAWCÓW Kraków 1-2.12.2010 Maintenance 2010 TARGI UTRzYMANIA RUCHU, PLANOWANIA I OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101

ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 LISTA REFERENCYJNA Lista referencyjna ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 KRS 0000125971, Sąd Rejonowy Gliwice, Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

BFM Projekt BFM Projekt

BFM Projekt BFM Projekt Inżynierskie wielobranżowe instalacyjne biuro projektów BFM Projekt działa od 2006 roku. Właścicielami biura są Jacek Bujas, Wojciech Fuliński oraz Mariusz Mistarz. Do roku 2014 biuro działało pod marką

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspedyt Ropy Naftowej Barnówko. Oil reloding station in Barnowko

Ekspedyt Ropy Naftowej Barnówko. Oil reloding station in Barnowko P.L. Energia S.A. z siedzibą w miejscowości Krzywopłoty została założona 13 maja 2000 r. Spółka została powołana do realizacji projektów energetycznych. Jej podstawowy zakres działania to realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality Krzysztof BIERNAT Wojciech GIS Izabela SAMSON-BRĘK PTNSS-2012-SS1-117 Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality The article presents review of available biogas upgrading technologies

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING

XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Instytut Metali Nieżelaznych Program XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRZERÓBKI RUD METALI NIEŻELAZNYCH Programme of the XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11 spis treści content Konstrukcje stalowe Steel structures 4 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport Transportation and road infrastructure 8 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo