MAŁOPOLSKA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKA. www.visitmalopolska.pl"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA 14 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 14 UNESCO World Heritage List sites 252 obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej 252 attractions on the Wooden Architecture Route Wadowice rodzinne miasto papieża Jana Pawła II Wadowice town of birth of Pope John Paul II Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce Salt mines in Wieliczka and Bochnia 9 miejscowości uzdrowiskowych 9 spa resorts 6 parków narodowych 6 national parks 5 basenów geotermalnych 5 geothermal pools Spływ przełomem Dunajca Rafting down the Dunajec gorge 2600 km szlaków rowerowych 2600 km of bicycle trails 3360 km szlaków górskich 3360 km of mountain trails 250 tras narciarskich 250 ski runs Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego The project has been funded by Małopolska Region.

2 Co to jest msit? Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Unikatowe bogactwo kulturowe i historyczne, niezapomniany urok oraz przepiękne walory przyrodnicze sprawiają, że Małopolska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce. Co roku odwiedzają nas miliony turystów. Na mapie województwa małopolskiego znajduje się wiele turystycznych skarbów, a rozwój turystyki i wysoka jakość oferowanych usług są dla naszego regionu jednym z najważniejszych zadań. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby Małopolska była przyjazna turyście. Realizacja kluczowego dla województwa projektu, wspieranego ze środków unijnych, jakim jest Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT), pozwoli nam zadbać o to, by odwiedzający nas turyści otrzymywali pełen pakiet potrzebnych informacji. MSIT to zintegrowany system Informacji Turystycznej w Małopolsce. W każdym z punktów IT w ramach MSIT na turystów czekają informatorzy, którzy podpowiedzą, jak zaplanować trasę wycieczki, które miejsca warto zwiedzić i gdzie można znaleźć miejsca noclegowe. Mam nadzieję, że dzięki Małopolskiemu Systemowi Informacji Turystycznej będzie Państwu łatwiej zwiedzać nasz region i odkrywać jego walory. Serdecznie zapraszam do Małopolski! Its unique cultural and historical richness, as well as its unforgettable charm and natural beauty, make Małopolska one of the most attractive tourist regions in Poland. Every year, millions of tourists visit Małopolska. The map of the Małopolska Region contains many tourist treasures, and the development of tourism and high quality of the services offered in the region are among our most important tasks. Therefore, we make every effort to ensure that Małopolska is tourist friendly. The implementation of the Małopolska Tourist Information System (MSIT), a project crucial for the voivodeship and supported by the EU funds, will allow us to ensure that every tourist coming to the region receives the full set of essential information. MSIT is an integrated system for Tourist Information in Małopolska. Each of the IT points in the MSIT features guides who can help plan a trip route, suggest places that are worth visiting, and assist in finding accommodation. I hope that the Małopolska Tourist Information System will make it easier for you to explore and discover the beauty of our region. Welcome to Małopolska! Marszałek Województwa Małopolskiego Marshal of the Małopolska Voivodeship Marek Sowa 1

3 Co to jest msit? Spis treści Table of contents Spis treści Table of contents CO TO JEST MSIT? DLACZEGO MSIT TO DOBRY POMYSŁ? JAK NAS ROZPOZNAĆ? ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI! JAK DZIAŁAMY? WHAT IS MSIT? WHY IS MSIT SUCH A GREAT IDEA? HOW TO RECOGNIZE MSIT? EASY ACCESS TO INFORMATION! HOW DO WE OPERATE? fot. istockphoto.com 2 3 Punkt Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej Tourist Information in Sucha Beskidzka, fot. K. Chwałek

4 Co to jest MSIT? What is MSIT? IT Olkusz IT Trzebinia IT Chrzanów IT Oświęcim IT Wadowice IT Andrychów IT Miechów IT Kraków IT Dobczyce IT Myślenice IT Wiśniowa IT Sucha Beskidzka IT Rabka-Zdrój IT Nowy Targ IT Biały Dunajec IT Poronin IT Witów IT Zakopane Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) to nowoczesny system zintegrowanych w warstwie analogowej i cyfrowej 33 jednostek Informacji Turystycznej (IT). Został utworzony w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) na lata : Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat A. Budowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej Lider projektu: województwo małopolskie Partnerzy projektu: 25 gmin i powiatów z terenu Małopolski Finansowanie: całkowita wartość projektu MSIT to ,80 zł, w tym: dotacja z MRPO ,03 zł (85%) wkład województwa małopolskiego oraz partnerów projektu ,41 zł (15%) Małopolska Tourist Information System (MSIT) is a modern system of 33 integrated analogue and digital Tourist Information (IT) points. It has been created in partnership with 25 counties and districts in Małopolska, as part of the Małopolska Regional Operation Programme, co-financed by the EU funds. Małopolska Regional Operational Programme (MROP) for the years : Priority axis 3. Tourism and Culture Industry Activity 3.1. Tourist Infrastructure Development Scheme A. Development of Regional Tourist Information System Project leader: Małopolska Region Project partners: 25 counties and districts in Małopolska Financing: the total value of the MSIT Project is PLN 16,700,051.80, including: MRPO subsidy = PLN 13,552, (85 %) Contribution of the Małopolska Region and the Project Partners = PLN 2, 391, (15%) IT Dąbrowa Tarnowska IT Tarnów IT Tuchów IT Limanowa IT Biecz IT Nowy Sącz IT Sękowa IT Krynica-Zdrój IT Białka Tatrzańska fot. istockphoto.com UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Project co-financed by the European Union within the Malopolska Regional Operational Programme

5 Dlaczego MSIT to dobry pomysł? Why MSIT is such a great idea? Główne założenie utworzenia Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej to podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Korzyści: wysoka jakość usług i stopnia satysfakcji turystów, dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu, dostosowanie Informacji Turystycznej (IT) do europejskich standardów oraz ujednolicenie standardu IT w całym województwie, wzrost liczby osób korzystających z usług Informacji Turystycznej, zwiększenie stopnia dostępności informacji turystycznej, również dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjności turystycznej województwa w sposób zrównoważony. The main objective of the Małopolska Tourist Information System Project is to increase the tourism competitiveness of the region. Benefits: high quality of services and a high level of tourist satisfaction, provision of comprehensive and reliable information as an element of the region s active marketing and promotional policy, adaptation of tourist information (IT) system to European standards and unification of the IT standard throughout the region, increased number of users of Tourist Information services, increased tourist information accessibility level, also for disabled visitors, increased use of the region s popularity and its tourist attractions in a sustainable manner. fot. istockphoto.com 6 7

6 Jak nas rozpoznać? How to recognize MSIT? Spójny system wizualny to podstawowe narzędzie służące kreowaniu marki MSIT. System identyfikacji wizualnej określa zasady używania logo MSIT, oznakowania zewnętrznego jednostek IT, oznakowania turystycznego regionu, wyposażenia i ubioru pracowników. Zgodnie ze standardami MSIT oraz identyfikacją wizualną systemu wszystkie 33 jednostki Informacji Turystycznej funkcjonujące w ramach MSIT odznaczają się jednorodną aranżacją wnętrz i wyposażeniem, stanowiąc rozpoznawalny element marki MSIT. Jednostki IT w ramach MSIT zlokalizowane są w miejscach łatwo dostępnych dla turystów, w centrach miast lub obok głównych atrakcji turystycznych regionu. We wszystkich jednostkach IT turyści znajdą bogaty zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych w kilku wersjach językowych. A cohesive system of visual materials is the basic tool for creating the MSIT brand. The Visual Identification System specifies the rules for using the MSIT logo, the outdoor marking of IT units, tourist marking throughout the region, equipment and employee dress code. In accordance with MSIT standards and the system s visual identification, all 33 Tourist Information units, operating as part of the MSIT, are characterised by unified interior design and equipment, thus creating a recognisable element of the MSIT brand. The MSIT Tourist Information units are located in areas easily accessible to tourists, within city centres, or near the region s tourist attractions. All IT units feature a wealth of information and promotional materials in several languages. Punkt Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej Tourist Information in Sucha Beskidzka, fot. K. Chwałek 8 9

7 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT: kierunek Małopolska! MSIT to również oznakowania turystyczne ułatwiające poruszanie się po Małopolsce i odkrywanie jej najpiękniejszych zakątków. W ramach projektu w regionie można zobaczyć: 69 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych regionu, 18 tablic informacyjnych na parkingach przy drogach krajowych, 275 turystycznych znaków drogowych przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. MSIT: destination Małopolska! MSIT also encompasses tourist marking that facilitates moving around Małopolska and exploring its most beautiful corners. The project has resulted in the creation of: 69 information boards located at the region s main tourist attractions, 18 information boards in car parks at national roads, 275 tourist road signs at the main national, regional and district roads. fot. B. Lassota MSIT: poczytaj o Małopolsce! W każdym punkcie Informacji Turystycznej dostępne są nieodpłatnie wydawnictwa w różnych wersjach językowych promujące ofertę turystyczną Małopolski, w tym mapy turystyczne województwa. 18 tytułów wydawniczych, 7 wersji językowych, ponad 1000 zdjęć, szczegółowe mapy turystyczne, przewodnik multimedialny po Małopolsce. MSIT: read about Małopolska! Each Tourist Information point offers various free printed materials (including tourist maps of the region) promoting the tourist offer of Małopolska in several languages. 18 titles, 7 languages, more than 1,000 photographs, detailed tourist maps, a multimedia guide to Małopolska. fot. M. Mazur 10 11

8 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT: dostępny całą dobę! Portal turystyczny to źródło rzetelnych i aktualnych informacji turystycznych o Małopolsce. Jeden adres jedno źródło informacji! Dla turystów szukających informacji o Małopolsce dostępna jest również sieć całodobowych infokiosków zlokalizowanych w 16 miastach. Są to: Kraków, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz, Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Chrzanów, Poronin, Nowy Targ, Rabka- -Zdrój, Krynica-Zdrój, Limanowa i Biecz. MSIT: Available 24/7! The tourist web portal is a source of reliable and up-to-date tourist information about Małopolska. One address one source of information! Tourists seeking information about Małopolska can also take advantage of a network of info kiosks (open 24/7) located in 16 cities: Kraków, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz, Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Chrzanów, Poronin, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, Lima nowa and Biecz. fot. istockphoto.com 12 13

9 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT, przyjazny dla niepełnosprawnych! W największych jednostkach IT (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, Tarnów) utworzone zostały specjalne stanowiska dla osób niepełnosprawnych wyposażone w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie przeglądać lub pobierać interesujące ich materiały, np. w postaci wydruków lub nagrań MP3. Dla osób niewidomych i słabo widzących przygotowano unikatowe materiały w alfabecie Braille a oraz płyty CD, na których znajdują się pocztówki głosowe ze specjalnymi nagraniami o charakterze binauralnym, dającymi iluzję bycia i poruszania się w nagrywanej przestrzeni. Dla osób słabo widzących powstał Katalog Największych Atrakcji Turystycznych Małopolski w druku powiększonym. Jest to pierwszy tego typu projekt na skalę europejską, który umożliwi osobom niewidomym i słabo widzącym poznawanie przestrzeni oraz największych atrakcji turystycznych Małopolski. MSIT: disabled friendly! The largest TI units (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, and Tarnów) feature special posts furnished with specialist equipment for disabled visitors, enabling them to independently browse and collect the materials they are interested in, for instance in the form of printouts or MP3 recordings. IT units offer printed materials in Braille alphabet for blind and visually impaired visitors, as well as CDs with audio postcards including special binaural recordings that give an illusion of being and moving around the recorded space. The visually impaired visitors can also take advantage of the large print Catalogue of Małopolska s Greatest Tourist Attractions. It is the first project of this kind in Europe, and it will make it possible for blind and visually impaired persons to explore Małopolska and discover its greatest tourist attractions

10 Jak działamy? How do we operate? CERTYFIKAT Małopolskiego systemu informacji turystycznej certyfikat został przyznany na okres Miejsce, data nadania w kategorii dla Marszałek Województwa Małopolskiego MSIT: Manual Obsługi Turysty, szkolenia! Manual Obsługi Turysty to podręcznik, który został stworzony w celu opracowania spójnych procedur obsługi turysty. Wysoka jakość obsługi turysty w jednostkach IT ma stać się wzorem obsługi ruchu turystycznego w całej Małopolsce. W ramach wdrożenia podręcznika obsługi turysty przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Informacji Turystycznej. Podczas szkoleń informatorzy zdobyli wiedzę m.in. z zakresu obsługi turysty przy udziale systemu informatycznego. Oprócz szkoleń merytorycznych pracownicy punktów IT uczestniczyli w wizytach studyjnych, aby lepiej poznać zabytki i atrakcje turystyczne regionu. MSIT: certyfikacja! Proces certyfikacji obejmuje m.in. ocenę zakresu usług dostępnych w punkcie Informacji Turystycznej oraz jakości obsługi turystów. Celem jest, aby w całym regionie wszystkie jednostki IT pracowały według jednolitych, wysokich standardów obsługi turysty. Dzięki systemowi certyfikacji i turysta, i mieszkaniec regionu będzie miał możliwość podróżowania po Małopolsce, wybierając najwyższą jakość świadczonych usług Informacji Turystycznej. Komisja certyfikacyjna przyznaje po weryfikacji kategorię: od 1 do 4 gwiazdek. MSIT: Tourist Service Manual and training! The Tourist Service Manual is a textbook that was created in order to develop standard tourist service procedures. High quality of tourist services in the IT units is to become a model for servicing tourist traffic throughout Małopolska. As part of the implementation of the Tourist Service Manual, a series of training sessions for Tourist Information employees was conducted. During the sessions, the Tourist Information officers gained knowledge about providing tourist services with the use of the IT system, etc. Apart from attending content-based sessions, IT point employees also participated in study visits in order to become more familiar with the region s historic monuments and tourist attractions. MSIT: certification! The certification process involves the evaluation of such aspects as the range of services available at the Tourist Information Point and the quality of tourist service. All the IT units throughout the region aim to operate according to unified high tourist service standards. Thanks to the system of certification, both the tourists and the residents of the region will be able to travel around Małopolska, choosing the highest quality of Tourist Information services. The certification committee assigns verification categories from 1 to 4 stars. fot. istockphoto.com 16 17

11 Jak działamy? How do we operate? MSIT: zwracamy uwagę na Małopolskę! Hasło promujące Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) jest zaproszeniem do wizyty w naszym regionie. MSIT to klucz, który pozwoli odkryć najpiękniejsze zakątki Małopolski. Kreacja do kampanii promocyjnej MSIT to nowoczesna forma przekazu symbolizująca dziedzictwo kulturowe regionu. Kampania promocyjna obejmuje działania podejmowane zarówno offline, jak i online, przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych (prasy) oraz Internetu. Ponadto oparta jest na działaniach outdoorowych w postaci nietypowych billboardów 3D z dodatkiem sznura czerwonych korali na kontrastującym, zielonym tle (tło to jest nawiązaniem do identyfikacji Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej). Tak zwany Koral Małopolski, wzorowany na regionalnych strojach, od kilku lat jest znakiem rozpoznawczym turystycznej marki województwa. Kolejnym elementem kampanii jest akcja rabatowa wykorzystująca plakaty, informacje internetowe oraz dystrybucję ponad 12 tys. niewielkich czerwono-zielonych ulotek, tzw. wlepek. Akcja rabatowa polega na obniżeniu cen biletów wstępu do wybranych obiektów. Obejmuje województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie i mazowieckie. MSIT: drawing attention to Małopolska! The slogan promoting the Małopolska Tourist Information System (MSIT) is an invitation to visit our region. The MSIT is the key to discovering the most beautiful parts of Małopolska. The creation of the MSIT promotional campaign is a modern state-ofthe-art form of communication, symbolising the cultural heritage of the region. The promotional campaign includes both offline and online PR activities, with the use of traditional media (press) and the Internet. Furthermore, the campaign is based on the outdoor advertising in the form of unusual 3D billboards, with the addition of a string of red beads against the contrasting red background (the background is a reference to the Małopolska Tourist Information System identification). The so-called Małopolska Bead, modelled on regional costumes, has been a recognizable symbol of the region s tourist brand in recent years. Another aspect of the campaign is the discount promotion, using posters, Internet information and the distribution of over 12,000 small red-green leaflets, the so-called art stickers. The discount promotion consists of offering reduced admission prices to selected sites and it encompasses the regions of Małopolska, Silesia, Świętokrzyskie and Masovia

12 Punkty Informacji Turystycznej Małopolska Tourist Information System Points Kraków InfoKraków, ul. Powiśle 11, Kraków \ , InfoKraków, ul. św. Jana 2, Kraków \ , InfoKraków, ul. Józefa 7, Kraków \ , InfoKraków Sukiennice, Rynek Główny 1/3, Kraków \ , InfoKraków, ul. Szpitalna 25, Kraków \ , InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego pl. Wszystkich Świętych 2, Kraków \ , InfoKraków Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach, Balice \ , Myślenice Rynek 27, Myślenice \ , Wiśniowa Wiśniowa 301, Wiśniowa \ , Dobczyce ul. Podgórska 1, Dobczyce \ , Olkusz ul. Floriańska 8, Olkusz \ , , Miechów Pl. Kościuszki 1a, Miechów \ , Tarnów Rynek 7, Tarnów \ , Tuchów ul. Chopina 10, Tuchów \ , Dąbrowa Tarnowska ul. Polna 13, Dąbrowa Tarnowska \ , Wadowice ul. Kościelna 4, Wadowice \ , Andrychów Rynek 27, Andrychów \ , Sucha Beskidzka ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka \ , Oświęcim ul. St. Leszczyńskiej 12, Oświęcim \ , Chrzanów Aleja Henryka 40, Chrzanów \ , Trzebinia ul. Kościuszki 74, Trzebinia \ , Zakopane ul. Kościeliska 7, Zakopane \ , Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 2, Poronin \ , Witów Witów 239A, Witów \ , Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 363, Biały Dunajec \ , Białka Tatrzańska ul. Środkowa 16, Białka Tatrzańska \ , Nowy Targ Rynek 1, Nowy Targ \ , Rabka-Zdrój ul. Parkowa 2, Rabka-Zdrój \ , Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, Nowy Sącz \ , Krynica-Zdrój ul. Zdrojowa 4/2, Krynica-Zdrój \ , Limanowa Rynek 25, Limanowa \ , Biecz Rynek 1, Biecz \ , Sękowa Siary 19, Sękowa \ ,

13 MAŁOPOLSKA Stolica regionu Capital of the region: Kraków Większe miasta Major cities: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim Powierzchnia Surface area: km 2 (ok. 5% powierzchni Polski) 15,190 km 2 (about 5% of the surface area of Poland) Liczba mieszkańców Population: 3,35 mln osób (ok. 8% ludności Polski) 3.35 mil. (about 8% of the population of Poland) Krajobraz: najwyższy szczyt Rysy: 2499 m n.p.m. góry Tatry, Beskidy, Pieniny, Gorce pogórza Pogórze Karpackie wyżyny Wyżyna Krakowsko-Częstochowska niziny dolina Wisły główne rzeki Wisła, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, Biała zbiorniki wodne Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, Klimkówka najwyżej położone, najczystsze jeziora Morskie Oko, Czarny Staw, jeziora Doliny Pięciu Stawów Polskich największa i najgłębsza jaskinia Jaskinia Wielka Śnieżna: ponad 22 km korytarzy, 824 m głębokości Więcej na More information on: Wydanie I Publishers I, 2010 Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej ul. Basztowa 22, Kraków Koncepcja wydawnicza Publishing concept: Anna Niedźwieńska, kierownik projektu MSIT project management MSIT Koordynacja projektu Project coordination: Katarzyna Thor Wydanie II Publishers II, 2013 Małopolska Organizacja Turystyczna Rynek Kleparski 4/13, Kraków Koordynacja projektu Project coordination: Mirosław Bartyzel, Szymon Flaga Realizacja wydawnicza Publishing Amistad Sp. z o.o. Program ul. Stolarska 13/7, Kraków tel./faks: Kierownictwo produkcji Production management: Agnieszka Błaszczak, Małgorzata Czopik, Ewelina Wolna Korekta Proofreading: Marta Pożarska Projekt okładki, koncepcja graficzna Cover design, graphic design: PART SA Wykonanie map Maps: Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol sp. z o.o. Skład, przygotowanie do druku Typesetting, preparation for print: Michał Tincel Translation and proofreading: EuroInterpret Dominik Moser Landscape: the tallest peak Rysy: 2499 m asl mountains Tatras, Beskids, Pieniny, Gorce foothills Carpathian Foothills uplands Kraków- -Częstochowa Upland lowlands Vistula valley main rivers Vistula, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, Biała water reservoirs Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, Klimkówka the highest located, cleanest lakes Morskie Oko, Czarny Staw, the lakes of the Valley of Five Polish Lakes the largest and deepest cave Wielka Śnieżna Cave: over 22 km of corridors, 824 m deep P Lizbona Dublin IRL E Madryt GB Londyn Paryż AND Andora F NL Amsterdam Bruksela B L Luksemburg N Oslo Kopenhaga D DK Berlin Sztokholm Praga S CZ Warszawa Helsinki LT Wilno RUS KRAKÓW Tallin Ryga Mińsk Kijów SK Bratysława FL Wiedeń Berno MD Vaduz Budapeszt CH A H Kiszyniów Lublana SLO RO Zagrzeb San Bukareszt Monako Marino HR BIH Belgrad MC RSM Sarajewo SRB I MNE Sofia Priština BG Rzym Podgorica RKS Skopje V Tirana MK PL AL FIN EST LV BY UA RUS Kraków 2013, ISBN Autorzy i wydawcy publikacji starali się, aby jej tekst był rzetelny, nie mogą jednak wziąć odpowiedzialności za ewentualne zmiany,zaistniałe po terminie opracowywania materiałów przez wydawnictwo. Materiały przygotowane na dzień 30 czerwca 2013 r. The authors and publishers have made every effort to ensure the text is accurate, however, they cannot be responsible for any changes that took place after the materials have been prepared for publishing. Materials prepared as of 30 June GR Ateny TR

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal Raport końcowy Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo