MAŁOPOLSKA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKA. www.visitmalopolska.pl"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA 14 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 14 UNESCO World Heritage List sites 252 obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej 252 attractions on the Wooden Architecture Route Wadowice rodzinne miasto papieża Jana Pawła II Wadowice town of birth of Pope John Paul II Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce Salt mines in Wieliczka and Bochnia 9 miejscowości uzdrowiskowych 9 spa resorts 6 parków narodowych 6 national parks 5 basenów geotermalnych 5 geothermal pools Spływ przełomem Dunajca Rafting down the Dunajec gorge 2600 km szlaków rowerowych 2600 km of bicycle trails 3360 km szlaków górskich 3360 km of mountain trails 250 tras narciarskich 250 ski runs Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego The project has been funded by Małopolska Region.

2 Co to jest msit? Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Unikatowe bogactwo kulturowe i historyczne, niezapomniany urok oraz przepiękne walory przyrodnicze sprawiają, że Małopolska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce. Co roku odwiedzają nas miliony turystów. Na mapie województwa małopolskiego znajduje się wiele turystycznych skarbów, a rozwój turystyki i wysoka jakość oferowanych usług są dla naszego regionu jednym z najważniejszych zadań. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby Małopolska była przyjazna turyście. Realizacja kluczowego dla województwa projektu, wspieranego ze środków unijnych, jakim jest Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT), pozwoli nam zadbać o to, by odwiedzający nas turyści otrzymywali pełen pakiet potrzebnych informacji. MSIT to zintegrowany system Informacji Turystycznej w Małopolsce. W każdym z punktów IT w ramach MSIT na turystów czekają informatorzy, którzy podpowiedzą, jak zaplanować trasę wycieczki, które miejsca warto zwiedzić i gdzie można znaleźć miejsca noclegowe. Mam nadzieję, że dzięki Małopolskiemu Systemowi Informacji Turystycznej będzie Państwu łatwiej zwiedzać nasz region i odkrywać jego walory. Serdecznie zapraszam do Małopolski! Its unique cultural and historical richness, as well as its unforgettable charm and natural beauty, make Małopolska one of the most attractive tourist regions in Poland. Every year, millions of tourists visit Małopolska. The map of the Małopolska Region contains many tourist treasures, and the development of tourism and high quality of the services offered in the region are among our most important tasks. Therefore, we make every effort to ensure that Małopolska is tourist friendly. The implementation of the Małopolska Tourist Information System (MSIT), a project crucial for the voivodeship and supported by the EU funds, will allow us to ensure that every tourist coming to the region receives the full set of essential information. MSIT is an integrated system for Tourist Information in Małopolska. Each of the IT points in the MSIT features guides who can help plan a trip route, suggest places that are worth visiting, and assist in finding accommodation. I hope that the Małopolska Tourist Information System will make it easier for you to explore and discover the beauty of our region. Welcome to Małopolska! Marszałek Województwa Małopolskiego Marshal of the Małopolska Voivodeship Marek Sowa 1

3 Co to jest msit? Spis treści Table of contents Spis treści Table of contents CO TO JEST MSIT? DLACZEGO MSIT TO DOBRY POMYSŁ? JAK NAS ROZPOZNAĆ? ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI! JAK DZIAŁAMY? WHAT IS MSIT? WHY IS MSIT SUCH A GREAT IDEA? HOW TO RECOGNIZE MSIT? EASY ACCESS TO INFORMATION! HOW DO WE OPERATE? fot. istockphoto.com 2 3 Punkt Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej Tourist Information in Sucha Beskidzka, fot. K. Chwałek

4 Co to jest MSIT? What is MSIT? IT Olkusz IT Trzebinia IT Chrzanów IT Oświęcim IT Wadowice IT Andrychów IT Miechów IT Kraków IT Dobczyce IT Myślenice IT Wiśniowa IT Sucha Beskidzka IT Rabka-Zdrój IT Nowy Targ IT Biały Dunajec IT Poronin IT Witów IT Zakopane Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) to nowoczesny system zintegrowanych w warstwie analogowej i cyfrowej 33 jednostek Informacji Turystycznej (IT). Został utworzony w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) na lata : Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat A. Budowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej Lider projektu: województwo małopolskie Partnerzy projektu: 25 gmin i powiatów z terenu Małopolski Finansowanie: całkowita wartość projektu MSIT to ,80 zł, w tym: dotacja z MRPO ,03 zł (85%) wkład województwa małopolskiego oraz partnerów projektu ,41 zł (15%) Małopolska Tourist Information System (MSIT) is a modern system of 33 integrated analogue and digital Tourist Information (IT) points. It has been created in partnership with 25 counties and districts in Małopolska, as part of the Małopolska Regional Operation Programme, co-financed by the EU funds. Małopolska Regional Operational Programme (MROP) for the years : Priority axis 3. Tourism and Culture Industry Activity 3.1. Tourist Infrastructure Development Scheme A. Development of Regional Tourist Information System Project leader: Małopolska Region Project partners: 25 counties and districts in Małopolska Financing: the total value of the MSIT Project is PLN 16,700,051.80, including: MRPO subsidy = PLN 13,552, (85 %) Contribution of the Małopolska Region and the Project Partners = PLN 2, 391, (15%) IT Dąbrowa Tarnowska IT Tarnów IT Tuchów IT Limanowa IT Biecz IT Nowy Sącz IT Sękowa IT Krynica-Zdrój IT Białka Tatrzańska fot. istockphoto.com UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Project co-financed by the European Union within the Malopolska Regional Operational Programme

5 Dlaczego MSIT to dobry pomysł? Why MSIT is such a great idea? Główne założenie utworzenia Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej to podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Korzyści: wysoka jakość usług i stopnia satysfakcji turystów, dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu, dostosowanie Informacji Turystycznej (IT) do europejskich standardów oraz ujednolicenie standardu IT w całym województwie, wzrost liczby osób korzystających z usług Informacji Turystycznej, zwiększenie stopnia dostępności informacji turystycznej, również dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjności turystycznej województwa w sposób zrównoważony. The main objective of the Małopolska Tourist Information System Project is to increase the tourism competitiveness of the region. Benefits: high quality of services and a high level of tourist satisfaction, provision of comprehensive and reliable information as an element of the region s active marketing and promotional policy, adaptation of tourist information (IT) system to European standards and unification of the IT standard throughout the region, increased number of users of Tourist Information services, increased tourist information accessibility level, also for disabled visitors, increased use of the region s popularity and its tourist attractions in a sustainable manner. fot. istockphoto.com 6 7

6 Jak nas rozpoznać? How to recognize MSIT? Spójny system wizualny to podstawowe narzędzie służące kreowaniu marki MSIT. System identyfikacji wizualnej określa zasady używania logo MSIT, oznakowania zewnętrznego jednostek IT, oznakowania turystycznego regionu, wyposażenia i ubioru pracowników. Zgodnie ze standardami MSIT oraz identyfikacją wizualną systemu wszystkie 33 jednostki Informacji Turystycznej funkcjonujące w ramach MSIT odznaczają się jednorodną aranżacją wnętrz i wyposażeniem, stanowiąc rozpoznawalny element marki MSIT. Jednostki IT w ramach MSIT zlokalizowane są w miejscach łatwo dostępnych dla turystów, w centrach miast lub obok głównych atrakcji turystycznych regionu. We wszystkich jednostkach IT turyści znajdą bogaty zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych w kilku wersjach językowych. A cohesive system of visual materials is the basic tool for creating the MSIT brand. The Visual Identification System specifies the rules for using the MSIT logo, the outdoor marking of IT units, tourist marking throughout the region, equipment and employee dress code. In accordance with MSIT standards and the system s visual identification, all 33 Tourist Information units, operating as part of the MSIT, are characterised by unified interior design and equipment, thus creating a recognisable element of the MSIT brand. The MSIT Tourist Information units are located in areas easily accessible to tourists, within city centres, or near the region s tourist attractions. All IT units feature a wealth of information and promotional materials in several languages. Punkt Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej Tourist Information in Sucha Beskidzka, fot. K. Chwałek 8 9

7 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT: kierunek Małopolska! MSIT to również oznakowania turystyczne ułatwiające poruszanie się po Małopolsce i odkrywanie jej najpiękniejszych zakątków. W ramach projektu w regionie można zobaczyć: 69 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych regionu, 18 tablic informacyjnych na parkingach przy drogach krajowych, 275 turystycznych znaków drogowych przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. MSIT: destination Małopolska! MSIT also encompasses tourist marking that facilitates moving around Małopolska and exploring its most beautiful corners. The project has resulted in the creation of: 69 information boards located at the region s main tourist attractions, 18 information boards in car parks at national roads, 275 tourist road signs at the main national, regional and district roads. fot. B. Lassota MSIT: poczytaj o Małopolsce! W każdym punkcie Informacji Turystycznej dostępne są nieodpłatnie wydawnictwa w różnych wersjach językowych promujące ofertę turystyczną Małopolski, w tym mapy turystyczne województwa. 18 tytułów wydawniczych, 7 wersji językowych, ponad 1000 zdjęć, szczegółowe mapy turystyczne, przewodnik multimedialny po Małopolsce. MSIT: read about Małopolska! Each Tourist Information point offers various free printed materials (including tourist maps of the region) promoting the tourist offer of Małopolska in several languages. 18 titles, 7 languages, more than 1,000 photographs, detailed tourist maps, a multimedia guide to Małopolska. fot. M. Mazur 10 11

8 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT: dostępny całą dobę! Portal turystyczny to źródło rzetelnych i aktualnych informacji turystycznych o Małopolsce. Jeden adres jedno źródło informacji! Dla turystów szukających informacji o Małopolsce dostępna jest również sieć całodobowych infokiosków zlokalizowanych w 16 miastach. Są to: Kraków, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz, Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Chrzanów, Poronin, Nowy Targ, Rabka- -Zdrój, Krynica-Zdrój, Limanowa i Biecz. MSIT: Available 24/7! The tourist web portal is a source of reliable and up-to-date tourist information about Małopolska. One address one source of information! Tourists seeking information about Małopolska can also take advantage of a network of info kiosks (open 24/7) located in 16 cities: Kraków, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz, Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Chrzanów, Poronin, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, Lima nowa and Biecz. fot. istockphoto.com 12 13

9 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT, przyjazny dla niepełnosprawnych! W największych jednostkach IT (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, Tarnów) utworzone zostały specjalne stanowiska dla osób niepełnosprawnych wyposażone w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie przeglądać lub pobierać interesujące ich materiały, np. w postaci wydruków lub nagrań MP3. Dla osób niewidomych i słabo widzących przygotowano unikatowe materiały w alfabecie Braille a oraz płyty CD, na których znajdują się pocztówki głosowe ze specjalnymi nagraniami o charakterze binauralnym, dającymi iluzję bycia i poruszania się w nagrywanej przestrzeni. Dla osób słabo widzących powstał Katalog Największych Atrakcji Turystycznych Małopolski w druku powiększonym. Jest to pierwszy tego typu projekt na skalę europejską, który umożliwi osobom niewidomym i słabo widzącym poznawanie przestrzeni oraz największych atrakcji turystycznych Małopolski. MSIT: disabled friendly! The largest TI units (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, and Tarnów) feature special posts furnished with specialist equipment for disabled visitors, enabling them to independently browse and collect the materials they are interested in, for instance in the form of printouts or MP3 recordings. IT units offer printed materials in Braille alphabet for blind and visually impaired visitors, as well as CDs with audio postcards including special binaural recordings that give an illusion of being and moving around the recorded space. The visually impaired visitors can also take advantage of the large print Catalogue of Małopolska s Greatest Tourist Attractions. It is the first project of this kind in Europe, and it will make it possible for blind and visually impaired persons to explore Małopolska and discover its greatest tourist attractions

10 Jak działamy? How do we operate? CERTYFIKAT Małopolskiego systemu informacji turystycznej certyfikat został przyznany na okres Miejsce, data nadania w kategorii dla Marszałek Województwa Małopolskiego MSIT: Manual Obsługi Turysty, szkolenia! Manual Obsługi Turysty to podręcznik, który został stworzony w celu opracowania spójnych procedur obsługi turysty. Wysoka jakość obsługi turysty w jednostkach IT ma stać się wzorem obsługi ruchu turystycznego w całej Małopolsce. W ramach wdrożenia podręcznika obsługi turysty przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Informacji Turystycznej. Podczas szkoleń informatorzy zdobyli wiedzę m.in. z zakresu obsługi turysty przy udziale systemu informatycznego. Oprócz szkoleń merytorycznych pracownicy punktów IT uczestniczyli w wizytach studyjnych, aby lepiej poznać zabytki i atrakcje turystyczne regionu. MSIT: certyfikacja! Proces certyfikacji obejmuje m.in. ocenę zakresu usług dostępnych w punkcie Informacji Turystycznej oraz jakości obsługi turystów. Celem jest, aby w całym regionie wszystkie jednostki IT pracowały według jednolitych, wysokich standardów obsługi turysty. Dzięki systemowi certyfikacji i turysta, i mieszkaniec regionu będzie miał możliwość podróżowania po Małopolsce, wybierając najwyższą jakość świadczonych usług Informacji Turystycznej. Komisja certyfikacyjna przyznaje po weryfikacji kategorię: od 1 do 4 gwiazdek. MSIT: Tourist Service Manual and training! The Tourist Service Manual is a textbook that was created in order to develop standard tourist service procedures. High quality of tourist services in the IT units is to become a model for servicing tourist traffic throughout Małopolska. As part of the implementation of the Tourist Service Manual, a series of training sessions for Tourist Information employees was conducted. During the sessions, the Tourist Information officers gained knowledge about providing tourist services with the use of the IT system, etc. Apart from attending content-based sessions, IT point employees also participated in study visits in order to become more familiar with the region s historic monuments and tourist attractions. MSIT: certification! The certification process involves the evaluation of such aspects as the range of services available at the Tourist Information Point and the quality of tourist service. All the IT units throughout the region aim to operate according to unified high tourist service standards. Thanks to the system of certification, both the tourists and the residents of the region will be able to travel around Małopolska, choosing the highest quality of Tourist Information services. The certification committee assigns verification categories from 1 to 4 stars. fot. istockphoto.com 16 17

11 Jak działamy? How do we operate? MSIT: zwracamy uwagę na Małopolskę! Hasło promujące Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) jest zaproszeniem do wizyty w naszym regionie. MSIT to klucz, który pozwoli odkryć najpiękniejsze zakątki Małopolski. Kreacja do kampanii promocyjnej MSIT to nowoczesna forma przekazu symbolizująca dziedzictwo kulturowe regionu. Kampania promocyjna obejmuje działania podejmowane zarówno offline, jak i online, przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych (prasy) oraz Internetu. Ponadto oparta jest na działaniach outdoorowych w postaci nietypowych billboardów 3D z dodatkiem sznura czerwonych korali na kontrastującym, zielonym tle (tło to jest nawiązaniem do identyfikacji Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej). Tak zwany Koral Małopolski, wzorowany na regionalnych strojach, od kilku lat jest znakiem rozpoznawczym turystycznej marki województwa. Kolejnym elementem kampanii jest akcja rabatowa wykorzystująca plakaty, informacje internetowe oraz dystrybucję ponad 12 tys. niewielkich czerwono-zielonych ulotek, tzw. wlepek. Akcja rabatowa polega na obniżeniu cen biletów wstępu do wybranych obiektów. Obejmuje województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie i mazowieckie. MSIT: drawing attention to Małopolska! The slogan promoting the Małopolska Tourist Information System (MSIT) is an invitation to visit our region. The MSIT is the key to discovering the most beautiful parts of Małopolska. The creation of the MSIT promotional campaign is a modern state-ofthe-art form of communication, symbolising the cultural heritage of the region. The promotional campaign includes both offline and online PR activities, with the use of traditional media (press) and the Internet. Furthermore, the campaign is based on the outdoor advertising in the form of unusual 3D billboards, with the addition of a string of red beads against the contrasting red background (the background is a reference to the Małopolska Tourist Information System identification). The so-called Małopolska Bead, modelled on regional costumes, has been a recognizable symbol of the region s tourist brand in recent years. Another aspect of the campaign is the discount promotion, using posters, Internet information and the distribution of over 12,000 small red-green leaflets, the so-called art stickers. The discount promotion consists of offering reduced admission prices to selected sites and it encompasses the regions of Małopolska, Silesia, Świętokrzyskie and Masovia

12 Punkty Informacji Turystycznej Małopolska Tourist Information System Points Kraków InfoKraków, ul. Powiśle 11, Kraków \ , InfoKraków, ul. św. Jana 2, Kraków \ , InfoKraków, ul. Józefa 7, Kraków \ , InfoKraków Sukiennice, Rynek Główny 1/3, Kraków \ , InfoKraków, ul. Szpitalna 25, Kraków \ , InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego pl. Wszystkich Świętych 2, Kraków \ , InfoKraków Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach, Balice \ , Myślenice Rynek 27, Myślenice \ , Wiśniowa Wiśniowa 301, Wiśniowa \ , Dobczyce ul. Podgórska 1, Dobczyce \ , Olkusz ul. Floriańska 8, Olkusz \ , , Miechów Pl. Kościuszki 1a, Miechów \ , Tarnów Rynek 7, Tarnów \ , Tuchów ul. Chopina 10, Tuchów \ , Dąbrowa Tarnowska ul. Polna 13, Dąbrowa Tarnowska \ , Wadowice ul. Kościelna 4, Wadowice \ , Andrychów Rynek 27, Andrychów \ , Sucha Beskidzka ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka \ , Oświęcim ul. St. Leszczyńskiej 12, Oświęcim \ , Chrzanów Aleja Henryka 40, Chrzanów \ , Trzebinia ul. Kościuszki 74, Trzebinia \ , Zakopane ul. Kościeliska 7, Zakopane \ , Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 2, Poronin \ , Witów Witów 239A, Witów \ , Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 363, Biały Dunajec \ , Białka Tatrzańska ul. Środkowa 16, Białka Tatrzańska \ , Nowy Targ Rynek 1, Nowy Targ \ , Rabka-Zdrój ul. Parkowa 2, Rabka-Zdrój \ , Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, Nowy Sącz \ , Krynica-Zdrój ul. Zdrojowa 4/2, Krynica-Zdrój \ , Limanowa Rynek 25, Limanowa \ , Biecz Rynek 1, Biecz \ , Sękowa Siary 19, Sękowa \ ,

13 MAŁOPOLSKA Stolica regionu Capital of the region: Kraków Większe miasta Major cities: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim Powierzchnia Surface area: km 2 (ok. 5% powierzchni Polski) 15,190 km 2 (about 5% of the surface area of Poland) Liczba mieszkańców Population: 3,35 mln osób (ok. 8% ludności Polski) 3.35 mil. (about 8% of the population of Poland) Krajobraz: najwyższy szczyt Rysy: 2499 m n.p.m. góry Tatry, Beskidy, Pieniny, Gorce pogórza Pogórze Karpackie wyżyny Wyżyna Krakowsko-Częstochowska niziny dolina Wisły główne rzeki Wisła, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, Biała zbiorniki wodne Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, Klimkówka najwyżej położone, najczystsze jeziora Morskie Oko, Czarny Staw, jeziora Doliny Pięciu Stawów Polskich największa i najgłębsza jaskinia Jaskinia Wielka Śnieżna: ponad 22 km korytarzy, 824 m głębokości Więcej na More information on: Wydanie I Publishers I, 2010 Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej ul. Basztowa 22, Kraków Koncepcja wydawnicza Publishing concept: Anna Niedźwieńska, kierownik projektu MSIT project management MSIT Koordynacja projektu Project coordination: Katarzyna Thor Wydanie II Publishers II, 2013 Małopolska Organizacja Turystyczna Rynek Kleparski 4/13, Kraków Koordynacja projektu Project coordination: Mirosław Bartyzel, Szymon Flaga Realizacja wydawnicza Publishing Amistad Sp. z o.o. Program ul. Stolarska 13/7, Kraków tel./faks: Kierownictwo produkcji Production management: Agnieszka Błaszczak, Małgorzata Czopik, Ewelina Wolna Korekta Proofreading: Marta Pożarska Projekt okładki, koncepcja graficzna Cover design, graphic design: PART SA Wykonanie map Maps: Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol sp. z o.o. Skład, przygotowanie do druku Typesetting, preparation for print: Michał Tincel Translation and proofreading: EuroInterpret Dominik Moser Landscape: the tallest peak Rysy: 2499 m asl mountains Tatras, Beskids, Pieniny, Gorce foothills Carpathian Foothills uplands Kraków- -Częstochowa Upland lowlands Vistula valley main rivers Vistula, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, Biała water reservoirs Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, Klimkówka the highest located, cleanest lakes Morskie Oko, Czarny Staw, the lakes of the Valley of Five Polish Lakes the largest and deepest cave Wielka Śnieżna Cave: over 22 km of corridors, 824 m deep P Lizbona Dublin IRL E Madryt GB Londyn Paryż AND Andora F NL Amsterdam Bruksela B L Luksemburg N Oslo Kopenhaga D DK Berlin Sztokholm Praga S CZ Warszawa Helsinki LT Wilno RUS KRAKÓW Tallin Ryga Mińsk Kijów SK Bratysława FL Wiedeń Berno MD Vaduz Budapeszt CH A H Kiszyniów Lublana SLO RO Zagrzeb San Bukareszt Monako Marino HR BIH Belgrad MC RSM Sarajewo SRB I MNE Sofia Priština BG Rzym Podgorica RKS Skopje V Tirana MK PL AL FIN EST LV BY UA RUS Kraków 2013, ISBN Autorzy i wydawcy publikacji starali się, aby jej tekst był rzetelny, nie mogą jednak wziąć odpowiedzialności za ewentualne zmiany,zaistniałe po terminie opracowywania materiałów przez wydawnictwo. Materiały przygotowane na dzień 30 czerwca 2013 r. The authors and publishers have made every effort to ensure the text is accurate, however, they cannot be responsible for any changes that took place after the materials have been prepared for publishing. Materials prepared as of 30 June GR Ateny TR

Co to jest msit? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa

Co to jest msit? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa Co to jest msit? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa Unikatowe bogactwo kulturowe i historyczne, niezapomniany urok oraz przepiękne walory przyrodnicze sprawiają, że Małopolska jest jednym z

Bardziej szczegółowo

Beneficjentem projektu MSIT jest Województwo Małopolskie (Lider) wraz z Partnerami projektu 25 jednostkami samorządu terytorialnego.

Beneficjentem projektu MSIT jest Województwo Małopolskie (Lider) wraz z Partnerami projektu 25 jednostkami samorządu terytorialnego. CO TO JEST MSIT? Małopolski System Informacji Turystycznej to nowoczesny system IT zintegrowany w warstwie analogowej i cyfrowej, realizowany w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski, w ramach

Bardziej szczegółowo

BRIEF Małopolski System Informacji Turystycznej

BRIEF Małopolski System Informacji Turystycznej Załącznik nr 7 do SIWZ BRIEF Małopolski System Informacji Turystycznej Spis treści CO TO JEST MSIT? DLACZEGO MSIT TO DOBRY POMYSŁ? JAK NAS ROZPOZNAD? ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI! JAK DZIAŁAMY? CO TO JEST

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie z MRPO 14 366 924 zł (75%) Wkład Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu 4 788 974

Dofinansowanie z MRPO 14 366 924 zł (75%) Wkład Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu 4 788 974 BudŜet projektu Wartość całego projektu wynosi 19 221 533 zł. Dofinansowanie z MRPO 14 366 924 zł (75%) Wkład Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu 4 788 974 Opis projektu Projekt pn. Małopolski

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA.

MAŁOPOLSKA. MAŁOPOLSKA 14 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 14 UNESCO World Heritage List sites 253 obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej 253 attractions on the Wooden Architecture Route Wadowice

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wykr. 1. SPOŁECZNY ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA W STOLICACH KRAJÓW UE (X )

Wykr. 1. SPOŁECZNY ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA W STOLICACH KRAJÓW UE (X ) w % 75 60 45 30 15 0 Helsinki Amsterdam Luksemburg Kopenhaga Wiedeń Lublana Bruksela Paryż Dublin Sztokholm Valletta Praga Londyn Berlin Rzym Nikozja Madryt Tallinn Lizbona Ryga Budapeszt Bratysława Warszawa

Bardziej szczegółowo

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław Space for your logo, a photograph etc. DROGA ROWEROWA ŚW. JAKUBA NA DOLNYM ŚLĄSKU Way of St. James s cycling route in Lower Silesia Prezentacja działania projektu Via Regia Plus (akcja 5.3.3.) Presentation

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Ul. Basztowa 15 31-143 Kraków tel. 012 4225599, fax.

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Szlak Architektury Drewnianej jako przykład markowego produktu turystycznego

Szlak Architektury Drewnianej jako przykład markowego produktu turystycznego Szlak Architektury Drewnianej jako przykład markowego produktu turystycznego Paweł Mierniczak Dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej Polsko-Szwajcarskie Forum Turystyki Ekologicznej Kraków, 6 lutego

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Radość wody

MAŁOPOLSKA. Radość wody MAŁOPOLSKA Radość wody Tallin Sztokholm EST MAŁOPOLSKA Rejkiawik IS SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ Ryga D B Paryż PL M L Praga Luksemburg Wydanie IV, 2015 wznowione Małopolska Organizacja Turystyczna AND

Bardziej szczegółowo

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACJI MIEJSKIEJ INFOKRAKÓW

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACJI MIEJSKIEJ INFOKRAKÓW SIEĆ PUNKTÓW INFORMACJI MIEJSKIEJ INFOKRAKÓW Plan prezentacji Czym jest sied InfoKraków? 1. Zadania i cele 2. Rozwój sieci 3. Prezentacja punktów 4. Kadra i jej szkolenia 5. Działalnośd komercyjna 6. Odwiedzalnośd

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina Szczecin Waterside Tourism Development Programme Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do opracowania Programu turystycznego rozwoju akwenów

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 października 2004 r. Nasz znak: OR VI.0036/2-88/04 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana podczas XXIV Sesji Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023

Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023 Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023 MPI liczą się konkrety Co nam daje MPI Budżet na priorytetowe inwestycje Województwa do roku 2023 4,3MLD ZŁ Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Województwa Lepsze

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 3.06.10

Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 3.06.10 Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 1 3.06.10 WPROWDZENIE Michał Górski były Prezes Fundacji Tomasz Studzieniecki były Kierownik Zakładu Turystyki ARR

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Ilona Buttler

WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Ilona Buttler WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Ilona Buttler KILKA LICZB Ruch w miastach odpowiada za 40 % emisji CO2 i 70 % emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw.

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. 25.10.2010 r. miejscowość Chełmki powiat oświęcimski grupa I A Grupa I (A) 1. KP PSP Oświęcim 2. KP PSP Miechów 3. KP

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Śląski System Informacji Turystycznej

Śląski System Informacji Turystycznej Śląski System Informacji Turystycznej Założenia projektowe Adam Wawoczny, Rybnik 11.03.2010 Kto jest kim w projekcie? Lider projektu, wnioskodawca - Śląska Organizacja Turystyczna Partnerzy Subregionalni

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji elektronicznej : 1.1 mapy Województwa Małopolskiego wraz rysunkiem

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Dariusz Cieśla, Intergraph Polska (presenting author) Marcin Grudzień, CODGiK (presenting author) Marek Szulc, GUGiK Agenda Geoportal.gov.pl in short

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad szansa dla samorządów lokalnych Podstawowa sieć dróg w Małopolsce DROGI KRAJOWE MAŁOPOLSKI Zadania przygotowane do budowy w 2006 roku 1/ A-4, odc. Kraków

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1188/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.4 LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE - SPR REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Województwo Małopolskie kontynuując swoje działania

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powiat Jarociński wraz z partnerskimi powiatami realizuje projekt Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej dr Krzysztof Celuch JAKI JEST CEL ZBIERANIA DANYCH? CHCEMY SIĘ WYRÓŻNIAĆ! CHCEMY OBCINAĆ KOSZTY! CHCEMY

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE 15 21 października 2012 pod honorowym patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego W telegraficznym skrócie Ponad 300 wydarzeń Prawie 6000 osób

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31 Andrychów NZOZ MEDICAN Poradnia Leczenia Uzależnień Metalowców 10 34-120 Andrychów tel.: 033 875 10 36 Bochnia NZOZ "SANUS" Poradnia Zdrowia Psychicznego Konstytucji 3 32-700 Bochnia tel.: 014 612 36 55

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo