Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.oznakowanie-ce.pl"

Transkrypt

1 Konferencja prasowa Oznakowanie CE i bezpieczeństwo produktów Ministerstwo Gospodarki, 6 października 008 r. Twinning Project PL005/IB/EC-0 Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Partnerzy Projektu ON Austrain Standards Institute WIFI Austria Slovenian Institute of Quality and Metrology TÜV Austria

2 Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę P R A S O W Ą Oznakowanie CE i bezpieczeństwo produktów Ministerstwo Gospodarki serdecznie zaprasza na konferencję prasową z udziałem Pana Waldemara Pawlaka - Wicepremiera, Ministra Gospodarki, poświęconą oznakowaniu CE i bezpieczeństwu produktów wytwarzanych bądź rozprowadzanych przez polskich przedsiębiorców. W latach wszystkie kraje europejskie odnotowały na swoich rynkach drastyczny wzrost liczby niebezpiecznych wyrobów. Aby zapewnić konsumentom oraz wytwórcom bezpieczeństwo, Unia Europejska zdefiniowała w swoich dyrektywach zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla większości wyrobów produkowanych lub sprowadzanych na wspólny rynek. Oznakowanie CE umieszczane na wyrobach począwszy od maszyn, wyposażenia elektrycznego, komputerów, zabawek oraz wielu innych potwierdza zgodność tych wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. To do wytwórcy lub importera należy zapewnienie tej zgodności. Cztery lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wielu przedsiębiorców zwłaszcza małych lub średnich w dalszym ciągu nie ma wystarczającej wiedzy co do znaczenia oznakowania CE oraz płynących z jego stosowania korzyści. Aby zapewnić tym przedsiębiorcom niezbędne informacje oraz pomoc specjalistyczną w tym zakresie, Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z partnerami z Austrii i Słowenii zrealizowało projekt pn. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia Konferencja prasowa będzie okazją do zaprezentowania osiągniętych rezultatów projektu. Spotkanie odbędzie się 6 października, godz w sali B, C, (parter) Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. 0:00 Otwarcie konferencji PROGRAM 0:0-0:0 Działania Ministerstwa Gospodarki dla podniesienia świadomości o bezpieczeństwie produktów Wystąpienie Pana Waldemara Pawlaka Ministra Gospodarki 0:0-0:30 Doświadczenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w propagowaniu wiedzy na temat oznakowania CE. Udział w realizacji projektu twinningowego. wystąpienie Pani Danuty Jabłońskiej - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 0:30-0:40 Oznakowanie CE i rezultaty projektu twinningowego Wystąpienie Pani Joanny Gajdek lidera projektu z Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego 0:40-0:50 Wystąpienie przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie 0:50 - :5 Dyskusja panelowa :5 - :45 Przerwa na poczęstunek :45 Zakończenie konferencji prasowej

3 6 listopada 007 r. powołany na stanowisko wicepremiera, ministra gospodarki przez Prezesa Rady Ministrów. Urodził się 5 września 959 r. w miejscowości Model w województwie mazowieckim. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. W roku 99 oraz w latach pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów. Od stycznia 005 r. jest Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii tej przewodniczył także w latach Od 989 r. zasiada w Sejmie. W latach r. prezes Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej. Od kwietnia 99 r. prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 984 r. prowadzi 7-hektarowe gospodarstwo rolne we wsi Kamionka koło Pacyny.

4 Danuta Jabłońska Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pani Danuta Jabłońska ukończyła neofilologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Handel Zagraniczny oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Maastricht. Posiada 8-letni staż pracy, m.in. w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, w centralach handlu zagranicznego, w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz w Krajowym Stowarzyszeniu Agencji Rozwoju Regionalnego. Od sierpnia 003 roku do stycznia 006 roku pełniła funkcje dyrektora Departamentu Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki, a od lutego do października 006 dyrektora w Departamencie Rozwoju Gospodarczego. W Ministerstwie Gospodarki i pracy pracowała przez ponad 7 lat, z czego ostatnie 4 lat zajmowała się problematyką funduszy strukturalnych.

5 Joanna Gajdek Project Leader, PL005/IB/EC-0 ON Austrian Standards Institute, Wiedeń, Austria Joanna Gajdek urodziła się 7 sierpnia 975 r. w Piszu, w Polsce. Rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła w roku 999 na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 003 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wiedeńskim na temat badania rynku i opinii publicznej. Od roku 998 mieszka w Wiedniu, a od roku 000 pracuje w Austriackim Instytucie Normalizacyjnym zarządzając projektami doradczymi finansowanymi przez Unię Europejską, skierowanymi do krajów rozwijających się i nowych krajów członkowskich, w szeroko pojętym zakresie wdrażania europejskiego ustawodawstwa technicznego. W ciągu ostatnich ośmiu lat przeprowadziła projekty doradcze w Armenii, Turcji, Estonii, na Cyprze oraz na Malcie, jak również koordynowała austriacki know-how w ramach projektów regionalnych na Bałkanach Zachodnich (CARDS), w obszarze śródziemnomorskim (MEDA) i w południowo-wschodniej Azji (ASEAN). Obecnie jest Liderem projektu bliźniaczego PL005/IB/EC-0 Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia ze strony austriackosłoweńskiego partnera projektu.

6 Waldemar Borowiak Dyrektor Generalny CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska Urodzony w 956 roku. Wykształcenie wyższe uzyskał na jednej z poznańskich uczelni. W latach 90-tych właściciel firm zajmujących się wymianą handlową między innymi z krajami Unii Europejskiej, ekspert w dziedzinie problematyki importu. Warunki handlu z Unią Europejską z biegiem czasu wymuszają rozpoznanie sprawy związanej z zyskującym coraz większe znaczenie oznaczeniem CE. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych Waldemar Borowiak uczestniczy w wielu spotkaniach europejskich poruszających tematykę oznaczenia CE, w efekcie czego w firmie powstaje niewielki dział zajmujący się wdrażaniem wymagań zasadniczych dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektyw mówiących o znaku zgodności CE). Przed wejściem Polski do UE organizator zaplecza badawczego, koordynator współpracy z instytutami i laboratoriami. W roku 004 czyli w roku wejścia Polski do struktur UE, Waldemar Borowiak powołuje do życia nową, niezależną, firmę CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, która na samym starcie posiada odpowiedni kapitał wiedzy poparty kilkuletnim doświadczeniem. Zdobytą wiedzę organizacja wykorzystuje już nie tylko na potrzeby firm powiązanych, ale także odnajduje swoje miejsce na wolnym rynku. Wieloletnia praktyka, przekłada się bezpośrednio na zdobywanie znaczącej pozycji na rynku a CECE-Polska staje się oczkiem w głowie właściciela. który równocześnie jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie oznaczenia CE. Centrum Certyfikacji CECE-Polska ul. Komornicka Poznań Poland

7 Tezy wystąpienia Pana Waldemara Pawlaka Wicepremiera, Ministra Gospodarki podczas konferencji prasowej poświęconej oznakowaniu CE i bezpieczeństwu produktów. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich jest jednym z najważniejszych zadań Ministerstwa Gospodarki. Temu celowi służy także zaznajamianie przedsiębiorców z przepisami unijnymi. Dotyczy to m. in. przepisów określających minimalne i obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa, które należy spełnić przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu na Jednolitym Rynku Europejskim. Spełnienie tych wymogów przez producenta bądź podmiot wprowadzający produkt do obrotu uprawnia do umieszczenia na danym wyrobie oznakowania CE. Bezpieczne produkty - to satysfakcja producentów, eksporterów i przede wszystkim konsumentów.. W cztery lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wielu przedsiębiorców zwłaszcza małych i średnich, w dalszym ciągu nie ma wystarczającej wiedzy co do znaczenia oznakowania CE oraz wynikających z niego konsekwencji i korzyści. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, aby zapewnić przedsiębiorcom pomoc specjalistyczną oraz niezbędne informacje w tym zakresie, Ministerstwo Gospodarki podjęło inicjatywę realizacji projektu Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia. Projekt wdrożony został przez MG i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z partnerami z Austrii i Słowenii. 3. Celem programu było wsparcie MSP będących producentami bądź eksporterami. Stosowanie oznakowania CE umożliwia wejście polskich wyrobów na rynki europejskie, tzn. pozwala producentom na swobodny obrót wyrobami na terenie państw członkowskich UE oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pragnę podkreślić, że jest to jeden z największych rynków zbytu na świecie, gdzie mieszka ok. 500 mln ludzi. 4. W trakcie trwania projektu przedsiębiorcy z sektora MSP mogli korzystać z bezpłatnych szkoleń, seminariów i warsztatów. Ponadto rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące oznakowania CE oraz utworzono stronę internetową, którą zarządza Urząd Dozoru Technicznego. W seminariach wzięli udział również pracownicy ośrodków Krajowego Systemu Usług z całej Polski, którzy są bezpośrednimi doradcami przedsiębiorców. Wiedza zdobyta przez przedsiębiorców ułatwi im dostosowanie się do wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów, a tym samym podniesienie ich konkurencyjność na jednolitym rynku europejskim. 5. W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką Ministerstwo Gospodarki podjęło inicjatywę kontynuacji projektu i złożyło stosowny wniosek w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 6. Zachęcam wszystkich Państwa do bliższego poznania tego zagadnienia oraz do rozpowszechniania wśród przedsiębiorców informacji dotyczących oznakowania CE i dyrektyw unijnych. Zapraszam również do odwiedzania strony internetowej MG oraz Urzędu Dozoru Technicznego, gdzie znajdziecie Państwo informacje na ten temat.

8 Projekt twinningowy Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia PL005/IB/EC-0 Projekt finansowany ze środków przejściowych 005 Konferencja prasowa kończąca projekt 6 października 008 r. godz w sali B-C (parter) Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 0 min. Temat: Doświadczenia PARP w propagowaniu wiedzy na temat oznakowania CE. Udział w realizacji projektu twinningowego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od wielu lat stara się propagować wiedzę na temat oznakowania CE wśród małych i średnich przedsiębiorców, traktując tego typu działania jako element wsparcia udzielanego na rzecz rozwoju eksportu oraz innowacyjności polskich firm. Pomimo kilkuletniego funkcjonowania w polskim systemie prawnym przepisów wdrażających dyrektywy nowego i globalnego podejścia obserwujemy niesłabnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców wyżej wymienioną tematyką. Wynika to z szeregu przyczyn, w tym między innymi ze stopnia skomplikowania omawianych regulacji oraz kolejnych nowelizacji samych dyrektyw. Wśród naszych dotychczasowych działań na rzecz promocji dyrektyw nowego i globalnego podejścia można wskazać: stronę internetową poświęconą tej tematyce (o adresie organizację i finansowanie szkoleń na temat oznaczenia CE, a także wydanie tematycznie adekwatnych broszur informacyjnych.

9 Decyzję o zaangażowaniu Agencji w Projekt Twinningowy zatytułowany Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia podjęliśmy ze względu na istniejące wśród przedsiębiorców zapotrzebowanie na informacje dotyczące oznaczenia CE, jak również doświadczenie naszych partnerów twinningowych: Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego (ON Austrian Standards Institute) oraz Słoweńskiego Instytutu Jakości i Metrologii (Slovenian Institute of Quality and Metrology). Nasze spostrzeżenia dotyczące istniejącego wśród polskich przedsiębiorców zapotrzebowania na wiedzę w zakresie dyrektyw nowego i globalnego podejścia, znalazły pełne potwierdzenie w trakcie realizacji projektu. Organizowane na terenie całego kraju w jego ramach seminaria i warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W sumie w 86 szkoleniach i warsztatach uczestniczyło 00 osób. Rezultaty projektu, jak również opinie uzyskane od przedsiębiorców pokazują, że nadal istnieje silne zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę dotyczącą oznaczenia CE oraz obowiązków wynikających z dyrektyw nowego i globalnego podejścia. Dlatego też, pomimo zakończenia projektu, PARP w ramach prowadzonego ośrodka Enterprise Europe Network, zamierza dalej rozpowszechniać wiedzę na ten temat wśród przedsiębiorców, w tym organizować seminaria i szkolenia z zakresu dyrektyw nowego i globalnego podejścia oraz dystrybuować broszury przygotowane w ramach projektu twinningowego. Liczymy w tym zakresie na pomoc ze strony polskich partnerów projektu: Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Mamy również nadzieję, że dzięki szkoleniom w ramach projektu twinningowego, konsultanci zatrudnieni w ramach koordynowanych przez nas sieci wsparcia biznesu: Krajowego Systemu Usług oraz Enterprise Europe Network, będą udzielać przedsiębiorcom informacji dotyczących dyrektyw nowego i globalnego podejścia oraz oznaczenia CE. KSU - Krajowy System Usług dla Małych i Średnich to system organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą. KSU powstał w październiku 996 r. i

10 funkcjonuje obecnie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 stycznia 005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. KSU jest wspierany organizacyjnie oraz merytorycznie przez PARP. Enterprise Europe Network - stycznia 008 r. rozpoczęła działalność EEN, nowa sieć Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. EEN powstała na bazie dotychczas istniejących sieci Euro Info Centre oraz Innovation Relay Centres i działa na podstawie Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). W Polsce ośrodki sieci są skupione w czterech konsorcjach obejmujących swoim zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie zawsze właściwych drzwi. Przy PARP funkcjonuje jeden z ośrodków sieci EEN Central Poland Business Support Network. 30/09/08 3

11 Joanna Gajdek Temat: Oznakowanie CE i rezultaty projektu twinningowego Głównym celem projektu bliźniaczego Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia było szkolenie zarówno pracowników Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i bezpośrednio samych przedsiębiorców na temat ustawowych wymagań dotyczących grup produktów podlegających wspomnianym dyrektywom. Przynajmniej podstawowa wiedza na ten temat jest kluczem do wspólnego rynku europejskiego i jest przede wszystkim kluczem do stworzenia bezpiecznego rynku, co z kolei stwarza szereg korzyści nie tylko dla konsumentów, ale również dla producentów i przedsiębiorców. W ramach tego dwuletniego projektu bliźniaczego w szkoleniach uczestniczyło ponad 00 osób. Eksperci z Austrii i Słowenii dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami podczas 86 szkoleń. Aby ułatwić dostępność szkoleń, zajęcia zostały zorganizowane we wszystkich częściach kraju: w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i w Rzeszowie. Ponadto 0 przedsiębiorstw otrzymało możliwość bezpośredniego, indywidualnego konsultingu. Aby dotrzeć z kluczowymi informacjami do jeszcze szerszego kręgu odbiorców, przeprowadzono ogólnopolską radiową kampanię informacyjną. W ramach tej dwuletniej współpracy zostały podjęte odpowiednie kroki, aby przekazana wiedza mogła owocować również po zakończeniu projektu. W tym celu zostały opracowane publikacje na temat dyrektyw unijnych, są one bezpłatne i dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i u jej partnerów. Przygotowana została strona internetowa: na której znajduje się kompendium wiedzy na temat dyrektyw i ich zastosowania, jak i kontakty do polskich ekspertów gotowych odpowiadać na indywidualne zapytania. Pracownicy Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są kompetentnymi partnerami w zakresie dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia i po zakończeniu obecnej współpracy bliźniaczej będą kontynuować szkolenia i kampanie informacyjne. W ramach tej dobiegającej końca współpracy zidentyfikowaliśmy bowiem zagadnienia, które spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem przedsiębiorców, którego, w związku z ograniczonymi możliwościami, nie mogliśmy zaspokoić, np. szkolenia na temat sporządzania

12 dokumentacji technicznej. Spotkaliśmy się również z szerokim zainteresowaniem niektórymi dyrektywami poza grupą dyrektyw Nowego Podejścia, czyli poza zakresem tematycznym objętym współpracą bliźniaczą, które jednak są ściśle i logicznie związane z grupami produktów podlegającymi dyrektywom Nowego Podejścia, np. dyrektywa RoHS. Poza tym, obecne i planowane zmiany w zakresie europejskiego ustawodawstwa technicznego rewizja dyrektyw Nowego Podejścia narzuca konieczność przeprowadzania dalszych szkoleń na temat wprowadzanych zmian. W imieniu wykonawcy współpracy bliźniaczej życzę polskim partnerom projektu wytrwałości we wdrażaniu dalszych szkoleń.

13 Centrum Certyfikacji CECE-Polska Wejście Polski do Unii Europejskiej związane było z ogromną ilością korzyści jak i ze znaczną ilością obowiązków. Europejski rynek wewnętrzny opiera się miedzy innymi na czterech wolnościach dotyczących wolnego przepływu osób, usług, kapitałów i oczywiście towarów. Przystąpienie do jednorodnej strefy techniki nie jest zadaniem łatwym. Oznaczenie CE jako podstawowy znak gwarantujący bezpieczeństwo wyrobów jest wyzwaniem, przed którym zdecydowana większość polskich przedsiębiorców stanęła po maja 004. Tylko firmy handlujące z UE jeszcze przed akcesją Polski spotkały się z tym problemem wiele lat wcześniej. Jednym z takich przedsiębiorstw był obecny właściciel marki CECE-Polska. Firma ta zdecydowała się rozbudować swój niewielki dział, zajmujący się dokonywaniem oceny zgodności wyrobów i stworzyć niezależną firmę, która ma za zadania dzielić się wiedzą zdobywaną przez lata. W roku 004 powstało Centrum Certyfikacji CECE- Polska, które skończyło świadczenie usług tylko i wyłącznie dla firm powiązanych kapitałowo i otworzyło nowy rozdział, związany z działalnością w tematyce oznaczenia CE na polskim rynku. Sytuacja oznaczenia CE w Polsce Od początku pojawienia się kwestii CE w naszym kraju, jesteśmy z polskimi przedsiębiorcami, świadczymy usługi obejmujące doradztwo, szkolenia i kompleksowe wdrożenia. Jako firma znająca CE od podszewki, mamy wiele spostrzeżeń związanych z tą problematyką. Sytuacja dotycząca podstawowego znaku zgodności w dniu obecnym znacząco różni się od sytuacji z przed 4 lat. Już w pierwszym zetknięciu przedsiębiorców z problematyką CE (rok 004) posiadaliśmy odpowiedni program szkoleń, który cały czas modyfikujemy i dostosowujemy do aktualnych potrzeb rynku. W roku 004 mówiliśmy czym jest CE i czemu służy. Dziś istnieje mocna grupa w pełni świadomych przedsiębiorców doskonale znających podstawy CE, których przede wszystkim interesują szczegółowe rozwiązania jakie oferujemy. Żądają wyjaśnienia konkretnych problemów, które mogą rozwiązać tylko najwyższej klasy specjaliści. Codzienność jednak nie jest tak optymistyczna. Nadal wielu uczestników rynku nie wie czym jest CE, wielu unika oznakowania uzasadniając swój wybór kosztami, czasem, brakiem niezależnych kontroli. Waga oznaczenia CE nie może być bagatelizowana. W końcu CE to klucz do rynków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który liczy ponad obywateli i składa się z najbogatszych Państw europejskich. CE dotyczy 40% wyrobów produkowanych w UE. Nasi konsultanci ciągle spotykają się z opiniami: wprowadziliśmy oznaczenie CE, mamy produkt zgodny z wymogami dyrektyw, odbiło się to na kosztach wytworzenia, przez co straciliśmy kontakt cenowy z konkurencją, która nadal z CE nie chce mieć nic wspólnego. Sumienni przedsiębiorcy maja prawo żądać od Centrum Certyfikacji CECE-Polska ul. Komornicka Poznań Poland

14 organów kontrolnych działań zwalczających nieuczciwą konkurencję. W końcu CE jest obowiązkiem a nie zachcianką. Działania organów kontroli rynku pozostawiają wiele do życzenia. Na pewno potrzebna jest intensyfikacja działań kontrolnych. Sprawa organów kontroli rynku jest niewątpliwe tematem szerokim. Zdarza się, że klienci trafiają do naszej firmy po kilku godzinach przeszukiwania Internetu i wykonywania telefonów oświadczając, że nie mają siły na dalsze zgłębianie problematyki CE. Zjawiskiem niepokojącym jest to, że organy kontroli rynku nie potrafią udzielać jasnych konkretnych odpowiedzi, które np. naszym konsultantom zajmują jedynie kilka minut. Internet to kolejne źródło sprzecznych informacji na temat CE. Nie trudno znaleźć artykuły, opinie, co jakiś czas powstają nowe portale, jednak jakość przekazanej tam wiedzy jest po prostu niska, a zdarza się, że informacje nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym. Jedynym godnym polecenia portalem od lat jest Portal prowadzony przez Fundację Promocji Innowacji ma nieoceniony pozytywny wpływ na oznaczenia CE w Polsce. We własnej działalności staraliśmy się stworzyć stronę internetową która pomaga wdrożyć CE, a także pomaga utwierdzić się w słuszności działań poprzez możliwość zadawania pytań. Strona jest również narzędziem komunikacji zapoznającym naszych klientów z proponowanymi szkoleniami oraz usługami doradczowdrożeniowymi. Ciężka sytuacja dotyczy polskich importerów, których cechuje niska świadomość oznaczenia CE, a ich działania są skutecznie komplikowane przez celników, którzy często nie mając zielonego pojęcia o CE, żądają go na produktach nie podlegających dyrektywom Nowego Podejścia. Celnicy nagminnie nie rozróżniają certyfikatów zgodności od deklaracji zgodności WE, nie respektują praw upoważnionych przedstawicieli, nie mają powtarzalności decyzji w sprawie CE. Z tymi problemami Polska nadal musi się zmierzyć. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że łatwo jest oceniać, dlatego oświadczamy, że jako ceniona firma doradcza jesteśmy wstanie podjąć się pomocy również urzędom celnym i innym instytucjom. Już niedługo ukończymy pracę nad programem szkoleniowym skierowanym do agencji celnych, a to już tylko krok, by podać rękę np. urzędom celnym. Długą listę niedoskonałości należałoby zamknąć pozytywnym akcentem, który na szczęście można znaleźć bez trudu. Wiele firm doskonale zrozumiało czym jest zgodność europejska, co potwierdza tylko zasadę, że mimo niesprzyjających warunków można zrobić coś tak jak trzeba. Coraz częściej spotykamy się z wyrobami, które są prawdziwymi działami techniki. Istnieje wiele firm, które tworzą od lat produkty zgodne wymogami dyrektyw, śledzą zmiany w dziedzinie oznaczenia CE, a ich produkty są nie lada problemem dla zachodniej konkurencji. Jest to zasługą dobrze wykształconych inżynierów, którzy wkładają mnóstwo sił w zaprojektowanie wyrobów ale również jest to zasługa istniejących form pomocy dla nich. Centrum Certyfikacji CECE-Polska ul. Komornicka Poznań Poland

15 Projekt twinningowy W roku 007 i 008 przedstawiciele CENTRUM CERTYFIKACJI CECE- Polska wzięli udział w projekcie w ramach umowy bliźniaczej: Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia. Do warsztatów podchodziliśmy jako do swoistego badania rynku, co pozwoliło nam na chłodną ocenę i pewnie dlatego zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w podsumowaniu projektu. Najbardziej interesowały nas problemy i pytania uczestników szkoleń, które są barometrem rynkowego zapotrzebowania, które pozwalają nam na doskonalenie naszych szkoleń. Poziom wiedzy uczestników był bardzo różny, a warsztaty przygotowane w sposób pozwalający na uzyskanie najważniejszych informacji niezależnie od stopnia wtajemniczenia w problematykę CE. O warsztatach dowiedzieliśmy się z dobrze prowadzonej kampanii internetowej. Cała organizacja warsztatów stała na wysokim poziomie. Niewątpliwym plusem całego przedsięwzięcia była możliwość poznania międzynarodowych ekspertów, poznania ich metod pracy, oraz ewentualne nawiązanie współpracy. Jedyną wadą zaangażowania obcokrajowców, był brak odniesienia do polskich przepisów, które często są poważną przeszkodą (np. sprawa podwójnego oznaczenia w przypadku wyrobów budowlanych). Nie da się ukryć, że warsztaty spełniły swoją rolę informacyjną i są podstawą do tworzenia przez firmy schematów działań, których efektem ma być naniesienie symbolu CE na wyroby. Centrum Certyfikacji CECE-Polska Waldemar Borowiak Centrum Certyfikacji CECE-Polska ul. Komornicka Poznań Poland

16 Twinning Project PL005/IB/EC-0 Wsparcie dla MSP we wdrażaniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia Wrzesień 006 r. Październik 008 r. 86 seminariów /warsztatów z udziałem ponad 00 uczestników w miastach Polski Przygotowanie i druk 3 broszur poświęconych poszczególnym Dyrektywom Nowego Podejścia W ramach Projektu Twinningowego zrealizowano następujące zadania: Opracowanie strony internetowej Przygotowanie i emisja spotów radiowych podnoszących świadomość na temat oznakowania CE Przeprowadzenie dwóch konferencji prasowych, przygotowanie artykułów prasowych Organizacja 5 Wizyt Studyjnych dla polskich ekspertów w Brukseli, Austrii oraz Słowenii Eksperci krótkoterminowi wykonali 49 zadań, wykorzystując 605 dni eksperckich w Polsce Wszystkie działania objęte Umową Twinningową zostały zrealizowane w ramach zatwierdzonego budżetu projektu Poprzez wykonanie wyżej wymienionych zadań osiągnęliśmy trzy obowiązkowe rezultaty: wzmocnienie wiedzy na temat wdrażania Dyrektyw Nowego Podejścia na poziomie Ministerstw, PARP oraz organizacji okołobiznesowych, podniesienie poziomu technicznej i praktycznej wiedzy przedsiębiorców (MSP) o Dyrektywach Nowego Podejścia do poziomu porównywalnego z UE, utworzenie kanałów informacyjnych i materiałów dla MSP, dotyczących wdrożonych Dyrektyw Nowego Podejścia.

17 Twinning Project : PL005/IB/EC-0 Support to the SMEs for the implementation of the New and Global Approach Directives Project financed by EU RAPEX system RAPEX is the EU rapid alert system for all dangerous consumer products, with the exception of food, pharmaceutical and medical devices. It allows for the rapid exchange of information between Member States and the Commission of measures taken to prevent or restrict the marketing or use of products posing a serious risk to the health and safety of consumers. Both measures ordered by national authorities and measures taken voluntarily by producers and distributors are covered by RAPEX. On the charts are presented statistical data about notifications for the year 007. The data were taken from RAPEX annual report for 007. Source: RAPEX notifications ( ) RAPEX notifications reported by Poland ( ) Press conference materials: RAPEX system Page

18 Twinning Project : PL005/IB/EC-0 Support to the SMEs for the implementation of the New and Global Approach Directives Project financed by EU RAPEX notifications in Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Lat via Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Avarage number of notifications per country: 45 United Kingdom 5,0 RAPEX notifications in 007 (per million inhabitants), 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0,6,4 5,7,7 4,8 4, 4,9 5,8,4,0 0,3 0,9 0,0 5,5 0,7 5,7 0,0 9, 4, 7,3,9,7,,7 0,7 3,4,4,6,7 Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Avarage number of notifications per million inhabitants: 5,5 United Kingdom Press conference materials: RAPEX system Page

19 Twinning Project : PL005/IB/EC-0 Support to the SMEs for the implementation of the New and Global Approach Directives Project financed by EU Chemical products 9 Childcare articles 30 Children s equipment 59 Clothing 54 Communication equipment Construction products Cosmet ics 8 Decorative articles Electrical appliances Fashion items Firearms Food-imitating products Furnit ure Gadgets Garden and camping Gas and heating appliances Hand tools Hobby/ sports equipment Household appliances Jewellery Kitchen/ cooking Laser pointers Light ers Lighting chains Lighting equipment Machine tools Machinery Motor vehicles Motor vehicles parts Other Pet accessories Protective equipment Pyrotechnical products Recreational crafts 6 Stationery 3 Toys 47 Vehicles Notifications in 007 per product category Press conference materials: RAPEX system Page 3

20 Twinning Project : PL005/IB/EC-0 Support to the SMEs for the implementation of the New and Global Approach Directives Project financed by EU Communication equipment Construction products Electrical appliances Gas and heating appliances Hand tools Household appliances Lighting chains Lighting equipment Machine tools Machinery Protective equipment Pyrotechnical products Recreational crafts Toys Notifications in 007 per product category which requires CE marking In thefield of products which require CE marking were 758 (56%) notifications in 007 Press conference materials: RAPEX system Page 4

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Innowacje w firmach czy to się opłaca? www.pwc.pl Innowacje w firmach czy to się opłaca? Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce Śniadanie prasowe 9 kwietnia 2013 r. Sweden Denmark Finland Norway

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Oferta ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 5 lutego 2015 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE, ale także

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 38 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH NR 1 W 18 KRAJACH 36,000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 16.3 MILIARDÓW EURO 2,300 ODDZIAŁÓW Sieć Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 41 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH 40 000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 2 600 17,2 ODDZIAŁÓW 219 000 ZAMÓWIEŃ / DZIEŃ MILIARDÓW EURO Sieć

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Usługi dla MŚP ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 15 marca 2016 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Jarosław Pinkas Zrównoważony realistyczny rozmyślny stabilny odpowiedzialny do utrzymania!!!

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji

Ekoinnowacje w Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Warszawa, 28.05.2009 Ekoinnowacje w Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Aneta Maszewska Małgorzata Snarska - Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen poświadcza niniejszym, że przedsiębiorstwo Lubcon Polska Sp. z o. o. ul. Piasecka 162 21-040 Świdnik Polska

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

Młodzież w Małopolsce

Młodzież w Małopolsce Młodzież w Małopolsce Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 22 kwietnia 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup-krakow.pl Zagadnienia młodzi

Bardziej szczegółowo

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej 2013 Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw Wyszków, 29 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 15 lutego 2012 r. European Commission Enterprise and Industry Sieć Enterprise Europe

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EBI dla rozwoju miast

Wsparcie EBI dla rozwoju miast Wsparcie EBI dla rozwoju miast Grzegorz Gajda (g.gajda@eib.org) Urban Development Division Warszawa, 13 lipca 2016 r. European Investment Bank Group EBI Bank UE Utworzony w 1958 specjalna rola w Traktacie

Bardziej szczegółowo

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób.

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób. ZENTIVA W SKRÓCIE Poland Czech Republic Germany United Kingdom France Portugal Switzerland Italy Slovenia Estonia Latvia Lithuania Slovakia Hungary Cyprus Turkey Ukraine Bulgaria Romania Greece Albania

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

A presentation of the Polish and German Safer Internet Centres

A presentation of the Polish and German Safer Internet Centres IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie 4th International Conference Keeping Children and Young People Safe Online A presentation of the Polish and German Safer Internet

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES Aleksandra Gajewska Giżycko, 19 VI 2012 r. Już od 1993 roku Agencja wspiera małą i średnią przedsiębiorczość w celu rozwoju gospodarczego całego regionu. Cel ten realizujemy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ekoinnowacji w Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

Wsparcie Ekoinnowacji w Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) Wsparcie Ekoinnowacji w Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Instrumenty Pozafinansowe (EIP) Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014 Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów czerwiec 2014 Catalyst platforma obrotu obligacjami Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce uruchomiony we wrześniu 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY. zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki

PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY. zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki Gdańsk, maj 2012 Dr hab. inż. MAREK WIRKUS, prof. PG Historia i współczesno czesność zarządzania projektami Gdańsk, maj 2012 Zakres

Bardziej szczegółowo

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. LENDICO POLAND Sp. z o.o. Ul. Bukowińska 22/215 02-703 WARSZAWA

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. LENDICO POLAND Sp. z o.o. Ul. Bukowińska 22/215 02-703 WARSZAWA ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. ul. Wiśniowa 40B/5 02 520 Warszawa LENDICO POLAND Sp. z o.o. Ul. Bukowińska 22/215 02-703 WARSZAWA ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców Title of the presentation Date # Wsparcie dla przedsiębiorców Enterprise Europe Network w Polsce XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Enterprise Europe Network w na świecie i w Polsce

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland. Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata

Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland. Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata -3,9-3,5-4,2-1,8-0,5 1,3 1,1 1,7 2,0 2,5 2,7 2,1 2,0 1,5 2,0 2,7 3,0 3,1

Bardziej szczegółowo

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11. PLACE PARTNER S LOGO HERE Title Sub-title Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.2012 roku European Commission Enterprise and

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP 2012 Michał Polański Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP Warszawa, 19 marca 2012 r. Działania PARP na

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku.

Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku. Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku. Gdynia, Forum Przedsiębiorstw, 11 maja 2016 Artur Głembocki Dyrektor Zarządzający Ryzykiem Portfela Korporacyjnego Bank Zachodni WBK 1 Co dalej z warunkami

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wypadek: dzwoń na 112 zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi

Wypadek: dzwoń na 112 zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi IP/09/0 Bruksela, dnia lutego 009 r. Wypadek: dzwoń na zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi Już od grudnia 008 r. obywatele UE mogą się dodzwonić do służb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Sieć Enterprise Europe Network. Ewa Forowicz Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Sieć Enterprise Europe Network. Ewa Forowicz Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sieć Enterprise Europe Network Ewa Forowicz Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1999 rok 1999 rok 2008 rok + = Biznes + Innowacje Kompleksowość usług Zasada no wrong

Bardziej szczegółowo

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures)

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) Warszawa, wrzesień 2011

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wykład: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE

Wykład: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE Wykład: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE Stopa zatrudnienia Źródło: OECD. Kraj 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Australia 72,9 73,2 72,0 72,4 72,7 72,3 Austria 71,4 72,1 71,6 71,7 72,1 72,5 Belgium 62,0 62,4 61,6

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Alkohol i prowadzenie pojazdu skala problemu w Polsce

Alkohol i prowadzenie pojazdu skala problemu w Polsce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Międzynarodowa konferencja ekspertów w zakresie wymiany dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Warszawa dn. 1. 09. 2015 r. Alkohol i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Mapa polskich LGR Oś 4: Gdzie jesteśmy? Ponad 300 LGR

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej 7PR

Rozwój kariery naukowej 7PR Warszawa, 1 października 2010 Rozwój kariery naukowej 7PR Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk KPK PB UE i Sieć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w tworzeniu konsorcjów naukowych

Doświadczenia w tworzeniu konsorcjów naukowych Doświadczenia w tworzeniu konsorcjów naukowych JACEK ŁUCZAK jacek.luczak@ue.poznan.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania www.ue.poznan.pl Poznań, 24.05.2013

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WARSAW MOTOSHOW listopada.

WARSAW MOTOSHOW listopada. WARSAW MOTOSHOW 201 18-20 listopada WARSAW MOTO SHOW 2015 (1 edycja) W LICZBACH: 148 000 Odwiedzających 102 000 Powierzchnia wystawiennicza Ponad 500 modeli Ponad 200 wystawców Ponad 400 dziennikarzy WARSAW

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Warszawa, 20 marca 2013 Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Anna Awdiejewa Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy

Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy Zmodernizuj swój warsztat Spaliny samochodowe i dymy spawalnicze, pył powstający przy piaskowaniu

Bardziej szczegółowo

Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości. Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości. Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sieć Euro Info ponad 3 ośrodków w 45 krajach Sieć Euro Inforys

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Paweł Przybyłek Dyrektor Działu IT Infrastructure Management Zarządzanie IT w administracji "IT Governance

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 14 i 15 Polska w strefie euro

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 14 i 15 Polska w strefie euro Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz Wykład 14 i 15 Polska w strefie euro http://www.zie.pg.gda.pl/~jwo/ email: jwo@zie.pg.gda.pl Czy opłaca się wejść do strefy euro? 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny. (natural movement of population)

Ruch naturalny. (natural movement of population) Ruch naturalny (natural movement of population) Ruch naturalny Podstawowymi komponentami ruchu naturalnego są urodzenia i zgony. Ruch naturalny ludności to tradycyjnie również zdarzenia powodujące zmiany

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy. Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011

Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy. Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011 Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011 O PlasticsEurope Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw

Bardziej szczegółowo

Polska. Agencja nieruchomości komercyjnych. Wynajem powierzchni biurowych. Doradztwo w zakresie nieruchomości komercyjnych. gvapropertypartners.

Polska. Agencja nieruchomości komercyjnych. Wynajem powierzchni biurowych. Doradztwo w zakresie nieruchomości komercyjnych. gvapropertypartners. Polska Agencja komercyjnych Wynajem powierzchni biurowych Doradztwo w zakresie komercyjnych gvapropertypartners.pl Szanowni Państwo, Niniejszym pragniemy zaprezentować naszą firmę i nasze usługi związane

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo