Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.oznakowanie-ce.pl"

Transkrypt

1 Konferencja prasowa Oznakowanie CE i bezpieczeństwo produktów Ministerstwo Gospodarki, 6 października 008 r. Twinning Project PL005/IB/EC-0 Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Partnerzy Projektu ON Austrain Standards Institute WIFI Austria Slovenian Institute of Quality and Metrology TÜV Austria

2 Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę P R A S O W Ą Oznakowanie CE i bezpieczeństwo produktów Ministerstwo Gospodarki serdecznie zaprasza na konferencję prasową z udziałem Pana Waldemara Pawlaka - Wicepremiera, Ministra Gospodarki, poświęconą oznakowaniu CE i bezpieczeństwu produktów wytwarzanych bądź rozprowadzanych przez polskich przedsiębiorców. W latach wszystkie kraje europejskie odnotowały na swoich rynkach drastyczny wzrost liczby niebezpiecznych wyrobów. Aby zapewnić konsumentom oraz wytwórcom bezpieczeństwo, Unia Europejska zdefiniowała w swoich dyrektywach zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla większości wyrobów produkowanych lub sprowadzanych na wspólny rynek. Oznakowanie CE umieszczane na wyrobach począwszy od maszyn, wyposażenia elektrycznego, komputerów, zabawek oraz wielu innych potwierdza zgodność tych wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. To do wytwórcy lub importera należy zapewnienie tej zgodności. Cztery lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wielu przedsiębiorców zwłaszcza małych lub średnich w dalszym ciągu nie ma wystarczającej wiedzy co do znaczenia oznakowania CE oraz płynących z jego stosowania korzyści. Aby zapewnić tym przedsiębiorcom niezbędne informacje oraz pomoc specjalistyczną w tym zakresie, Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z partnerami z Austrii i Słowenii zrealizowało projekt pn. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia Konferencja prasowa będzie okazją do zaprezentowania osiągniętych rezultatów projektu. Spotkanie odbędzie się 6 października, godz w sali B, C, (parter) Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. 0:00 Otwarcie konferencji PROGRAM 0:0-0:0 Działania Ministerstwa Gospodarki dla podniesienia świadomości o bezpieczeństwie produktów Wystąpienie Pana Waldemara Pawlaka Ministra Gospodarki 0:0-0:30 Doświadczenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w propagowaniu wiedzy na temat oznakowania CE. Udział w realizacji projektu twinningowego. wystąpienie Pani Danuty Jabłońskiej - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 0:30-0:40 Oznakowanie CE i rezultaty projektu twinningowego Wystąpienie Pani Joanny Gajdek lidera projektu z Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego 0:40-0:50 Wystąpienie przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie 0:50 - :5 Dyskusja panelowa :5 - :45 Przerwa na poczęstunek :45 Zakończenie konferencji prasowej

3 6 listopada 007 r. powołany na stanowisko wicepremiera, ministra gospodarki przez Prezesa Rady Ministrów. Urodził się 5 września 959 r. w miejscowości Model w województwie mazowieckim. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. W roku 99 oraz w latach pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów. Od stycznia 005 r. jest Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii tej przewodniczył także w latach Od 989 r. zasiada w Sejmie. W latach r. prezes Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej. Od kwietnia 99 r. prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 984 r. prowadzi 7-hektarowe gospodarstwo rolne we wsi Kamionka koło Pacyny.

4 Danuta Jabłońska Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pani Danuta Jabłońska ukończyła neofilologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Handel Zagraniczny oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Maastricht. Posiada 8-letni staż pracy, m.in. w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, w centralach handlu zagranicznego, w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz w Krajowym Stowarzyszeniu Agencji Rozwoju Regionalnego. Od sierpnia 003 roku do stycznia 006 roku pełniła funkcje dyrektora Departamentu Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki, a od lutego do października 006 dyrektora w Departamencie Rozwoju Gospodarczego. W Ministerstwie Gospodarki i pracy pracowała przez ponad 7 lat, z czego ostatnie 4 lat zajmowała się problematyką funduszy strukturalnych.

5 Joanna Gajdek Project Leader, PL005/IB/EC-0 ON Austrian Standards Institute, Wiedeń, Austria Joanna Gajdek urodziła się 7 sierpnia 975 r. w Piszu, w Polsce. Rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła w roku 999 na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 003 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wiedeńskim na temat badania rynku i opinii publicznej. Od roku 998 mieszka w Wiedniu, a od roku 000 pracuje w Austriackim Instytucie Normalizacyjnym zarządzając projektami doradczymi finansowanymi przez Unię Europejską, skierowanymi do krajów rozwijających się i nowych krajów członkowskich, w szeroko pojętym zakresie wdrażania europejskiego ustawodawstwa technicznego. W ciągu ostatnich ośmiu lat przeprowadziła projekty doradcze w Armenii, Turcji, Estonii, na Cyprze oraz na Malcie, jak również koordynowała austriacki know-how w ramach projektów regionalnych na Bałkanach Zachodnich (CARDS), w obszarze śródziemnomorskim (MEDA) i w południowo-wschodniej Azji (ASEAN). Obecnie jest Liderem projektu bliźniaczego PL005/IB/EC-0 Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia ze strony austriackosłoweńskiego partnera projektu.

6 Waldemar Borowiak Dyrektor Generalny CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska Urodzony w 956 roku. Wykształcenie wyższe uzyskał na jednej z poznańskich uczelni. W latach 90-tych właściciel firm zajmujących się wymianą handlową między innymi z krajami Unii Europejskiej, ekspert w dziedzinie problematyki importu. Warunki handlu z Unią Europejską z biegiem czasu wymuszają rozpoznanie sprawy związanej z zyskującym coraz większe znaczenie oznaczeniem CE. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych Waldemar Borowiak uczestniczy w wielu spotkaniach europejskich poruszających tematykę oznaczenia CE, w efekcie czego w firmie powstaje niewielki dział zajmujący się wdrażaniem wymagań zasadniczych dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektyw mówiących o znaku zgodności CE). Przed wejściem Polski do UE organizator zaplecza badawczego, koordynator współpracy z instytutami i laboratoriami. W roku 004 czyli w roku wejścia Polski do struktur UE, Waldemar Borowiak powołuje do życia nową, niezależną, firmę CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, która na samym starcie posiada odpowiedni kapitał wiedzy poparty kilkuletnim doświadczeniem. Zdobytą wiedzę organizacja wykorzystuje już nie tylko na potrzeby firm powiązanych, ale także odnajduje swoje miejsce na wolnym rynku. Wieloletnia praktyka, przekłada się bezpośrednio na zdobywanie znaczącej pozycji na rynku a CECE-Polska staje się oczkiem w głowie właściciela. który równocześnie jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie oznaczenia CE. Centrum Certyfikacji CECE-Polska ul. Komornicka Poznań Poland

7 Tezy wystąpienia Pana Waldemara Pawlaka Wicepremiera, Ministra Gospodarki podczas konferencji prasowej poświęconej oznakowaniu CE i bezpieczeństwu produktów. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich jest jednym z najważniejszych zadań Ministerstwa Gospodarki. Temu celowi służy także zaznajamianie przedsiębiorców z przepisami unijnymi. Dotyczy to m. in. przepisów określających minimalne i obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa, które należy spełnić przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu na Jednolitym Rynku Europejskim. Spełnienie tych wymogów przez producenta bądź podmiot wprowadzający produkt do obrotu uprawnia do umieszczenia na danym wyrobie oznakowania CE. Bezpieczne produkty - to satysfakcja producentów, eksporterów i przede wszystkim konsumentów.. W cztery lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wielu przedsiębiorców zwłaszcza małych i średnich, w dalszym ciągu nie ma wystarczającej wiedzy co do znaczenia oznakowania CE oraz wynikających z niego konsekwencji i korzyści. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, aby zapewnić przedsiębiorcom pomoc specjalistyczną oraz niezbędne informacje w tym zakresie, Ministerstwo Gospodarki podjęło inicjatywę realizacji projektu Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia. Projekt wdrożony został przez MG i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z partnerami z Austrii i Słowenii. 3. Celem programu było wsparcie MSP będących producentami bądź eksporterami. Stosowanie oznakowania CE umożliwia wejście polskich wyrobów na rynki europejskie, tzn. pozwala producentom na swobodny obrót wyrobami na terenie państw członkowskich UE oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pragnę podkreślić, że jest to jeden z największych rynków zbytu na świecie, gdzie mieszka ok. 500 mln ludzi. 4. W trakcie trwania projektu przedsiębiorcy z sektora MSP mogli korzystać z bezpłatnych szkoleń, seminariów i warsztatów. Ponadto rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące oznakowania CE oraz utworzono stronę internetową, którą zarządza Urząd Dozoru Technicznego. W seminariach wzięli udział również pracownicy ośrodków Krajowego Systemu Usług z całej Polski, którzy są bezpośrednimi doradcami przedsiębiorców. Wiedza zdobyta przez przedsiębiorców ułatwi im dostosowanie się do wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów, a tym samym podniesienie ich konkurencyjność na jednolitym rynku europejskim. 5. W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką Ministerstwo Gospodarki podjęło inicjatywę kontynuacji projektu i złożyło stosowny wniosek w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 6. Zachęcam wszystkich Państwa do bliższego poznania tego zagadnienia oraz do rozpowszechniania wśród przedsiębiorców informacji dotyczących oznakowania CE i dyrektyw unijnych. Zapraszam również do odwiedzania strony internetowej MG oraz Urzędu Dozoru Technicznego, gdzie znajdziecie Państwo informacje na ten temat.

8 Projekt twinningowy Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia PL005/IB/EC-0 Projekt finansowany ze środków przejściowych 005 Konferencja prasowa kończąca projekt 6 października 008 r. godz w sali B-C (parter) Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 0 min. Temat: Doświadczenia PARP w propagowaniu wiedzy na temat oznakowania CE. Udział w realizacji projektu twinningowego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od wielu lat stara się propagować wiedzę na temat oznakowania CE wśród małych i średnich przedsiębiorców, traktując tego typu działania jako element wsparcia udzielanego na rzecz rozwoju eksportu oraz innowacyjności polskich firm. Pomimo kilkuletniego funkcjonowania w polskim systemie prawnym przepisów wdrażających dyrektywy nowego i globalnego podejścia obserwujemy niesłabnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców wyżej wymienioną tematyką. Wynika to z szeregu przyczyn, w tym między innymi ze stopnia skomplikowania omawianych regulacji oraz kolejnych nowelizacji samych dyrektyw. Wśród naszych dotychczasowych działań na rzecz promocji dyrektyw nowego i globalnego podejścia można wskazać: stronę internetową poświęconą tej tematyce (o adresie organizację i finansowanie szkoleń na temat oznaczenia CE, a także wydanie tematycznie adekwatnych broszur informacyjnych.

9 Decyzję o zaangażowaniu Agencji w Projekt Twinningowy zatytułowany Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia podjęliśmy ze względu na istniejące wśród przedsiębiorców zapotrzebowanie na informacje dotyczące oznaczenia CE, jak również doświadczenie naszych partnerów twinningowych: Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego (ON Austrian Standards Institute) oraz Słoweńskiego Instytutu Jakości i Metrologii (Slovenian Institute of Quality and Metrology). Nasze spostrzeżenia dotyczące istniejącego wśród polskich przedsiębiorców zapotrzebowania na wiedzę w zakresie dyrektyw nowego i globalnego podejścia, znalazły pełne potwierdzenie w trakcie realizacji projektu. Organizowane na terenie całego kraju w jego ramach seminaria i warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W sumie w 86 szkoleniach i warsztatach uczestniczyło 00 osób. Rezultaty projektu, jak również opinie uzyskane od przedsiębiorców pokazują, że nadal istnieje silne zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę dotyczącą oznaczenia CE oraz obowiązków wynikających z dyrektyw nowego i globalnego podejścia. Dlatego też, pomimo zakończenia projektu, PARP w ramach prowadzonego ośrodka Enterprise Europe Network, zamierza dalej rozpowszechniać wiedzę na ten temat wśród przedsiębiorców, w tym organizować seminaria i szkolenia z zakresu dyrektyw nowego i globalnego podejścia oraz dystrybuować broszury przygotowane w ramach projektu twinningowego. Liczymy w tym zakresie na pomoc ze strony polskich partnerów projektu: Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Mamy również nadzieję, że dzięki szkoleniom w ramach projektu twinningowego, konsultanci zatrudnieni w ramach koordynowanych przez nas sieci wsparcia biznesu: Krajowego Systemu Usług oraz Enterprise Europe Network, będą udzielać przedsiębiorcom informacji dotyczących dyrektyw nowego i globalnego podejścia oraz oznaczenia CE. KSU - Krajowy System Usług dla Małych i Średnich to system organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą. KSU powstał w październiku 996 r. i

10 funkcjonuje obecnie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 stycznia 005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. KSU jest wspierany organizacyjnie oraz merytorycznie przez PARP. Enterprise Europe Network - stycznia 008 r. rozpoczęła działalność EEN, nowa sieć Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. EEN powstała na bazie dotychczas istniejących sieci Euro Info Centre oraz Innovation Relay Centres i działa na podstawie Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). W Polsce ośrodki sieci są skupione w czterech konsorcjach obejmujących swoim zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie zawsze właściwych drzwi. Przy PARP funkcjonuje jeden z ośrodków sieci EEN Central Poland Business Support Network. 30/09/08 3

11 Joanna Gajdek Temat: Oznakowanie CE i rezultaty projektu twinningowego Głównym celem projektu bliźniaczego Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia było szkolenie zarówno pracowników Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i bezpośrednio samych przedsiębiorców na temat ustawowych wymagań dotyczących grup produktów podlegających wspomnianym dyrektywom. Przynajmniej podstawowa wiedza na ten temat jest kluczem do wspólnego rynku europejskiego i jest przede wszystkim kluczem do stworzenia bezpiecznego rynku, co z kolei stwarza szereg korzyści nie tylko dla konsumentów, ale również dla producentów i przedsiębiorców. W ramach tego dwuletniego projektu bliźniaczego w szkoleniach uczestniczyło ponad 00 osób. Eksperci z Austrii i Słowenii dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami podczas 86 szkoleń. Aby ułatwić dostępność szkoleń, zajęcia zostały zorganizowane we wszystkich częściach kraju: w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i w Rzeszowie. Ponadto 0 przedsiębiorstw otrzymało możliwość bezpośredniego, indywidualnego konsultingu. Aby dotrzeć z kluczowymi informacjami do jeszcze szerszego kręgu odbiorców, przeprowadzono ogólnopolską radiową kampanię informacyjną. W ramach tej dwuletniej współpracy zostały podjęte odpowiednie kroki, aby przekazana wiedza mogła owocować również po zakończeniu projektu. W tym celu zostały opracowane publikacje na temat dyrektyw unijnych, są one bezpłatne i dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i u jej partnerów. Przygotowana została strona internetowa: na której znajduje się kompendium wiedzy na temat dyrektyw i ich zastosowania, jak i kontakty do polskich ekspertów gotowych odpowiadać na indywidualne zapytania. Pracownicy Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są kompetentnymi partnerami w zakresie dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia i po zakończeniu obecnej współpracy bliźniaczej będą kontynuować szkolenia i kampanie informacyjne. W ramach tej dobiegającej końca współpracy zidentyfikowaliśmy bowiem zagadnienia, które spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem przedsiębiorców, którego, w związku z ograniczonymi możliwościami, nie mogliśmy zaspokoić, np. szkolenia na temat sporządzania

12 dokumentacji technicznej. Spotkaliśmy się również z szerokim zainteresowaniem niektórymi dyrektywami poza grupą dyrektyw Nowego Podejścia, czyli poza zakresem tematycznym objętym współpracą bliźniaczą, które jednak są ściśle i logicznie związane z grupami produktów podlegającymi dyrektywom Nowego Podejścia, np. dyrektywa RoHS. Poza tym, obecne i planowane zmiany w zakresie europejskiego ustawodawstwa technicznego rewizja dyrektyw Nowego Podejścia narzuca konieczność przeprowadzania dalszych szkoleń na temat wprowadzanych zmian. W imieniu wykonawcy współpracy bliźniaczej życzę polskim partnerom projektu wytrwałości we wdrażaniu dalszych szkoleń.

13 Centrum Certyfikacji CECE-Polska Wejście Polski do Unii Europejskiej związane było z ogromną ilością korzyści jak i ze znaczną ilością obowiązków. Europejski rynek wewnętrzny opiera się miedzy innymi na czterech wolnościach dotyczących wolnego przepływu osób, usług, kapitałów i oczywiście towarów. Przystąpienie do jednorodnej strefy techniki nie jest zadaniem łatwym. Oznaczenie CE jako podstawowy znak gwarantujący bezpieczeństwo wyrobów jest wyzwaniem, przed którym zdecydowana większość polskich przedsiębiorców stanęła po maja 004. Tylko firmy handlujące z UE jeszcze przed akcesją Polski spotkały się z tym problemem wiele lat wcześniej. Jednym z takich przedsiębiorstw był obecny właściciel marki CECE-Polska. Firma ta zdecydowała się rozbudować swój niewielki dział, zajmujący się dokonywaniem oceny zgodności wyrobów i stworzyć niezależną firmę, która ma za zadania dzielić się wiedzą zdobywaną przez lata. W roku 004 powstało Centrum Certyfikacji CECE- Polska, które skończyło świadczenie usług tylko i wyłącznie dla firm powiązanych kapitałowo i otworzyło nowy rozdział, związany z działalnością w tematyce oznaczenia CE na polskim rynku. Sytuacja oznaczenia CE w Polsce Od początku pojawienia się kwestii CE w naszym kraju, jesteśmy z polskimi przedsiębiorcami, świadczymy usługi obejmujące doradztwo, szkolenia i kompleksowe wdrożenia. Jako firma znająca CE od podszewki, mamy wiele spostrzeżeń związanych z tą problematyką. Sytuacja dotycząca podstawowego znaku zgodności w dniu obecnym znacząco różni się od sytuacji z przed 4 lat. Już w pierwszym zetknięciu przedsiębiorców z problematyką CE (rok 004) posiadaliśmy odpowiedni program szkoleń, który cały czas modyfikujemy i dostosowujemy do aktualnych potrzeb rynku. W roku 004 mówiliśmy czym jest CE i czemu służy. Dziś istnieje mocna grupa w pełni świadomych przedsiębiorców doskonale znających podstawy CE, których przede wszystkim interesują szczegółowe rozwiązania jakie oferujemy. Żądają wyjaśnienia konkretnych problemów, które mogą rozwiązać tylko najwyższej klasy specjaliści. Codzienność jednak nie jest tak optymistyczna. Nadal wielu uczestników rynku nie wie czym jest CE, wielu unika oznakowania uzasadniając swój wybór kosztami, czasem, brakiem niezależnych kontroli. Waga oznaczenia CE nie może być bagatelizowana. W końcu CE to klucz do rynków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który liczy ponad obywateli i składa się z najbogatszych Państw europejskich. CE dotyczy 40% wyrobów produkowanych w UE. Nasi konsultanci ciągle spotykają się z opiniami: wprowadziliśmy oznaczenie CE, mamy produkt zgodny z wymogami dyrektyw, odbiło się to na kosztach wytworzenia, przez co straciliśmy kontakt cenowy z konkurencją, która nadal z CE nie chce mieć nic wspólnego. Sumienni przedsiębiorcy maja prawo żądać od Centrum Certyfikacji CECE-Polska ul. Komornicka Poznań Poland

14 organów kontrolnych działań zwalczających nieuczciwą konkurencję. W końcu CE jest obowiązkiem a nie zachcianką. Działania organów kontroli rynku pozostawiają wiele do życzenia. Na pewno potrzebna jest intensyfikacja działań kontrolnych. Sprawa organów kontroli rynku jest niewątpliwe tematem szerokim. Zdarza się, że klienci trafiają do naszej firmy po kilku godzinach przeszukiwania Internetu i wykonywania telefonów oświadczając, że nie mają siły na dalsze zgłębianie problematyki CE. Zjawiskiem niepokojącym jest to, że organy kontroli rynku nie potrafią udzielać jasnych konkretnych odpowiedzi, które np. naszym konsultantom zajmują jedynie kilka minut. Internet to kolejne źródło sprzecznych informacji na temat CE. Nie trudno znaleźć artykuły, opinie, co jakiś czas powstają nowe portale, jednak jakość przekazanej tam wiedzy jest po prostu niska, a zdarza się, że informacje nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym. Jedynym godnym polecenia portalem od lat jest Portal prowadzony przez Fundację Promocji Innowacji ma nieoceniony pozytywny wpływ na oznaczenia CE w Polsce. We własnej działalności staraliśmy się stworzyć stronę internetową która pomaga wdrożyć CE, a także pomaga utwierdzić się w słuszności działań poprzez możliwość zadawania pytań. Strona jest również narzędziem komunikacji zapoznającym naszych klientów z proponowanymi szkoleniami oraz usługami doradczowdrożeniowymi. Ciężka sytuacja dotyczy polskich importerów, których cechuje niska świadomość oznaczenia CE, a ich działania są skutecznie komplikowane przez celników, którzy często nie mając zielonego pojęcia o CE, żądają go na produktach nie podlegających dyrektywom Nowego Podejścia. Celnicy nagminnie nie rozróżniają certyfikatów zgodności od deklaracji zgodności WE, nie respektują praw upoważnionych przedstawicieli, nie mają powtarzalności decyzji w sprawie CE. Z tymi problemami Polska nadal musi się zmierzyć. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że łatwo jest oceniać, dlatego oświadczamy, że jako ceniona firma doradcza jesteśmy wstanie podjąć się pomocy również urzędom celnym i innym instytucjom. Już niedługo ukończymy pracę nad programem szkoleniowym skierowanym do agencji celnych, a to już tylko krok, by podać rękę np. urzędom celnym. Długą listę niedoskonałości należałoby zamknąć pozytywnym akcentem, który na szczęście można znaleźć bez trudu. Wiele firm doskonale zrozumiało czym jest zgodność europejska, co potwierdza tylko zasadę, że mimo niesprzyjających warunków można zrobić coś tak jak trzeba. Coraz częściej spotykamy się z wyrobami, które są prawdziwymi działami techniki. Istnieje wiele firm, które tworzą od lat produkty zgodne wymogami dyrektyw, śledzą zmiany w dziedzinie oznaczenia CE, a ich produkty są nie lada problemem dla zachodniej konkurencji. Jest to zasługą dobrze wykształconych inżynierów, którzy wkładają mnóstwo sił w zaprojektowanie wyrobów ale również jest to zasługa istniejących form pomocy dla nich. Centrum Certyfikacji CECE-Polska ul. Komornicka Poznań Poland

15 Projekt twinningowy W roku 007 i 008 przedstawiciele CENTRUM CERTYFIKACJI CECE- Polska wzięli udział w projekcie w ramach umowy bliźniaczej: Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia. Do warsztatów podchodziliśmy jako do swoistego badania rynku, co pozwoliło nam na chłodną ocenę i pewnie dlatego zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w podsumowaniu projektu. Najbardziej interesowały nas problemy i pytania uczestników szkoleń, które są barometrem rynkowego zapotrzebowania, które pozwalają nam na doskonalenie naszych szkoleń. Poziom wiedzy uczestników był bardzo różny, a warsztaty przygotowane w sposób pozwalający na uzyskanie najważniejszych informacji niezależnie od stopnia wtajemniczenia w problematykę CE. O warsztatach dowiedzieliśmy się z dobrze prowadzonej kampanii internetowej. Cała organizacja warsztatów stała na wysokim poziomie. Niewątpliwym plusem całego przedsięwzięcia była możliwość poznania międzynarodowych ekspertów, poznania ich metod pracy, oraz ewentualne nawiązanie współpracy. Jedyną wadą zaangażowania obcokrajowców, był brak odniesienia do polskich przepisów, które często są poważną przeszkodą (np. sprawa podwójnego oznaczenia w przypadku wyrobów budowlanych). Nie da się ukryć, że warsztaty spełniły swoją rolę informacyjną i są podstawą do tworzenia przez firmy schematów działań, których efektem ma być naniesienie symbolu CE na wyroby. Centrum Certyfikacji CECE-Polska Waldemar Borowiak Centrum Certyfikacji CECE-Polska ul. Komornicka Poznań Poland

16 Twinning Project PL005/IB/EC-0 Wsparcie dla MSP we wdrażaniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia Wrzesień 006 r. Październik 008 r. 86 seminariów /warsztatów z udziałem ponad 00 uczestników w miastach Polski Przygotowanie i druk 3 broszur poświęconych poszczególnym Dyrektywom Nowego Podejścia W ramach Projektu Twinningowego zrealizowano następujące zadania: Opracowanie strony internetowej Przygotowanie i emisja spotów radiowych podnoszących świadomość na temat oznakowania CE Przeprowadzenie dwóch konferencji prasowych, przygotowanie artykułów prasowych Organizacja 5 Wizyt Studyjnych dla polskich ekspertów w Brukseli, Austrii oraz Słowenii Eksperci krótkoterminowi wykonali 49 zadań, wykorzystując 605 dni eksperckich w Polsce Wszystkie działania objęte Umową Twinningową zostały zrealizowane w ramach zatwierdzonego budżetu projektu Poprzez wykonanie wyżej wymienionych zadań osiągnęliśmy trzy obowiązkowe rezultaty: wzmocnienie wiedzy na temat wdrażania Dyrektyw Nowego Podejścia na poziomie Ministerstw, PARP oraz organizacji okołobiznesowych, podniesienie poziomu technicznej i praktycznej wiedzy przedsiębiorców (MSP) o Dyrektywach Nowego Podejścia do poziomu porównywalnego z UE, utworzenie kanałów informacyjnych i materiałów dla MSP, dotyczących wdrożonych Dyrektyw Nowego Podejścia.

17 Twinning Project : PL005/IB/EC-0 Support to the SMEs for the implementation of the New and Global Approach Directives Project financed by EU RAPEX system RAPEX is the EU rapid alert system for all dangerous consumer products, with the exception of food, pharmaceutical and medical devices. It allows for the rapid exchange of information between Member States and the Commission of measures taken to prevent or restrict the marketing or use of products posing a serious risk to the health and safety of consumers. Both measures ordered by national authorities and measures taken voluntarily by producers and distributors are covered by RAPEX. On the charts are presented statistical data about notifications for the year 007. The data were taken from RAPEX annual report for 007. Source: RAPEX notifications ( ) RAPEX notifications reported by Poland ( ) Press conference materials: RAPEX system Page

18 Twinning Project : PL005/IB/EC-0 Support to the SMEs for the implementation of the New and Global Approach Directives Project financed by EU RAPEX notifications in Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Lat via Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Avarage number of notifications per country: 45 United Kingdom 5,0 RAPEX notifications in 007 (per million inhabitants), 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0,6,4 5,7,7 4,8 4, 4,9 5,8,4,0 0,3 0,9 0,0 5,5 0,7 5,7 0,0 9, 4, 7,3,9,7,,7 0,7 3,4,4,6,7 Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Avarage number of notifications per million inhabitants: 5,5 United Kingdom Press conference materials: RAPEX system Page

19 Twinning Project : PL005/IB/EC-0 Support to the SMEs for the implementation of the New and Global Approach Directives Project financed by EU Chemical products 9 Childcare articles 30 Children s equipment 59 Clothing 54 Communication equipment Construction products Cosmet ics 8 Decorative articles Electrical appliances Fashion items Firearms Food-imitating products Furnit ure Gadgets Garden and camping Gas and heating appliances Hand tools Hobby/ sports equipment Household appliances Jewellery Kitchen/ cooking Laser pointers Light ers Lighting chains Lighting equipment Machine tools Machinery Motor vehicles Motor vehicles parts Other Pet accessories Protective equipment Pyrotechnical products Recreational crafts 6 Stationery 3 Toys 47 Vehicles Notifications in 007 per product category Press conference materials: RAPEX system Page 3

20 Twinning Project : PL005/IB/EC-0 Support to the SMEs for the implementation of the New and Global Approach Directives Project financed by EU Communication equipment Construction products Electrical appliances Gas and heating appliances Hand tools Household appliances Lighting chains Lighting equipment Machine tools Machinery Protective equipment Pyrotechnical products Recreational crafts Toys Notifications in 007 per product category which requires CE marking In thefield of products which require CE marking were 758 (56%) notifications in 007 Press conference materials: RAPEX system Page 4

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ

Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ Wzornictwo przemysłowe to dziedzina stosunkowo młoda, ściśle związana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach InnoSupport: wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach Ogólny zarys programu Niniejszy przewodnik na temat innowacji

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce

Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce Raport stanowiący uzupełnienie w formie załącznika do Białej Księgi mapy problemów polskiego kolejnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ?

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? NR 4 (14) GRUDZIEŃ 2009 ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 695 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 Szczecin 2012 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo