Polish Design in the Middle of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish Design in the Middle of"

Transkrypt

1 Polish Design in the Middle of

2

3 Polish Design in the Middle of Dutch Design Week Curated by Izabela Bołoz Powered by

4 Projects Projecten Projekty Art Food Bolesławiec boomini wood doll head cup, trident cup & triple cup Duckie Deck Estimote Beacons Festen Laloushka Mannequin Maria s.c. mix & match Plates for snacks The Poor Toys A set of concrete products Steel mirrors

5 Circus DailyArt app d.e.s.i.g.n. dice Floraframe Group vase Kolejkostrada Domostrada kolo NeuroOn Paper city Pets pastylki Patches Sur le fil Transition Wooden dishes zestawzestaw

6 Polish Design in the Middle of en The exhibition Polish Design presents a selection of works by 30 new and more established Polish designers. Brought together in this way, their projects provide an insight into the potential of Polish design and the mindset of Polish designers. Polish design currently finds itself in an ever-changing landscape. It is on the move, evolving and exploring fresh, individual directions. It is in the middle of transition, reflection, inspiration and innovation. Polish values lie at the heart of this exhibition concept. In Polish culture and tradition, qualities such as hospitality and social relationships are considered very important. It is therefore only fitting that the exhibition take the form of a long table, the very heart of a Polish home. A table is commonly a meeting place a space for long discussions accompanied by great food. Similarly, the exhibition not only showcases Polish design but also creates a platform for interaction and conversation. Polish designers are active, ambitious, engaged and open-minded. They remain close to people and their real needs, are sensitive to the opinions of others and open to cooperation. Design is becoming an umbrella under which designers, companies, universities, researchers, magazines and institutions collaborate on new ideas. This exhibition is truly multidisciplinary, bringing together designers, illustrators, manufacturers, craftsmen and young companies. The work can be divided into four themes. Ceramics and tableware demonstrate a high level of craftsmanship, refinement and sensitivity with regard to chosen materials and forms. Everyday objects gain a special quality, enriching the experience of eating and drinking. Children s toys are either minimalist, revealing a sense of humor and resourcefulness, or are very sophisticated, tempting even adults to engage in spontaneous play. Complementing the toys are beautifully illustrated books for children. There is also a spotlight on technical products. Driven by the latest innovations, these unique interactive objects and applications embody the exciting intersection of technology and design. Selected products and furniture show how experimentation and creativity bring the most unexpected and intriguing solutions. Design objects featuring everything from inflated steel and aluminum to quilted fabrics capture the imagination and the process is often as important as the materials. The results are highly tactile, physical and engaging. I invite you to open your eyes to Polish design. Enjoy! Izabela Bołoz, Curator

7 Polish Design in the Middle of nl De tentoonstelling Polish Design presenteert een keuze uit het werk van 30 nieuwe en meer gevestigde Poolse designers. In deze opstelling geven hun projecten een beeld van de potentie van Pools design en de mentaliteit van Poolse designers. Pools design bevindt zich momenteel in een steeds veranderend landschap, is voortdurend in ontwikkeling en onderzoekt nieuwe, individuele wegen. Pools design bevindt zich middenin het centrum van transitie, reflectie, inspiratie en innovatie. Dit tentoonstellingsconcept is gebaseerd op fundamentele Poolse waarden. In de Poolse cultuur en traditie zijn kwaliteiten als gastvrijheid en sociale omgang zeer belangrijk. Het is daarom vanzelfsprekend dat de tentoonstelling de vorm heeft van een lange tafel, het hart van een Pools huis. Een tafel is doorgaans een ontmoetingsplaats een plek waar men urenlange discussies voert en verrukkelijk eet. Geen wonder dus dat de tentoonstelling niet alleen Pools design toont, maar tegelijkertijd ook een platform voor interactie en conversatie creëert. Poolse designers zijn actief, ambitieus, betrokken en onbevooroordeeld. Ze staan dicht bij de mensen en hun essentiële behoeften; ze luisteren naar de meningen van anderen en staan open voor samenwerking. Design ontwikkelt zich tot een paraplu waaronder designers, bedrijven, universiteiten, onderzoekers, tijdschriften en instellingen samen nieuwe ideeën ontwikkelen. Deze tentoonstelling brengt designers, illustratoren, producenten, ambachtslieden en jonge bedrijven samen en is dus multidisciplinair in de ware zin van het woord. De getoonde werken zijn onderverdeeld in vier thema s. Keramiek en serviesgoed stralen superieur vakmanschap en verfijning uit en getuigen van een grote gevoeligheid bij de keuze van materialen en vormen. Alledaagse voorwerpen krijgen een bijzondere kwaliteit die de ervaring van het eten en drinken verrijkt. Kinderspeelgoed is minimalistisch en toont gevoel voor humor en vindingrijkheid, maar is vaak ook zeer geavanceerd en zo verleidelijk dat zelfs volwassenen spontaan gaan meespelen. Als aanvulling op het speelgoed zijn er prachtig geïllustreerde kinderboeken. Er is ook speciale aandacht voor technische producten. Door de toepassing van de meest recente innovaties vertegenwoordigen deze unieke interactieve objecten en applicaties het spannende snijpunt van technologie en design. Een speciale selectie van huishoudelijke producten en meubels laat zien dat experimenteren en creativiteit tot de meest intrigerende en verrassende oplossingen leiden. Designobjecten waar van alles voor gebruikt is, van opgeblazen staal en aluminium tot aan quilted weefsels, spreken tot de verbeelding. Bovendien is het maakproces vaak net zo belangrijk als de materialen. De resultaten zijn dan ook uiterst tactiel, fysiek en boeiend. Kijk uw ogen uit op Pools design! Veel plezier! Izabela Bołoz, Curator 5

8 Polish Design in the Middle of pl Wystawa Polish Design prezentuje trzydzieści prac zarówno młodych, jak i uznanych polskich designerów. Zgromadzone projekty dają obraz potencjału, jaki tkwi w polskim wzornictwie i pozwalają poznać tok myślenia twórców. Polski design nieustannie się zmienia. Prze do przodu, rozwija się i odkrywa nowe, własne drogi. Jest w momencie zmian, refleksji, inspiracji, innowacji. Wartości najwyżej cenione przez Polaków, takie jak gościnność i otwartość na drugiego człowieka, znalazły odzwierciedlenie w samych założeniach wystawy. To dlatego przybiera ona formę długiego stołu, będącego centralnym punktem w każdym polskim domu. Właśnie przy takich stołach Polacy spotykają się na wielogodzinnych dyskusjach przy wyśmienitym jedzeniu. W ślad za tym wystawa nie tylko pokazuje dorobek polskiego wzornictwa, ale też tworzy przestrzeń do wspólnych działań i rozmów. Polscy designerzy są aktywni, ambitni, zaangażowani i otwarci na nowe idee. W swoich działaniach pozostają blisko ludzi i ich problemów, potrafią słuchać i są chętni do współpracy. Design jest niczym ów długi polski stół, przy którym zasiadają projektanci, firmy, uczelnie, badacze, media i instytucje publiczne by wspólnie rozwijać nowe pomysły. Wystawa przedstawia różne dziedziny projektowania, a współtworzą ją designerzy, rysownicy, producenci, rzemieślnicy i młode firmy. Prezentowane prace można podzielić na cztery tematy. Ceramika i zastawa stołowa charakteryzują się wysoką jakością wykonania, elegancją oraz wyczuciem materiału i formy. Przedmioty codziennego użytku nabierają nowych cech, które uprzyjemniają posiłki. Zabawki dla dzieci są albo minimalistyczne, żartobliwe w formie i wyjątkowo pomysłowe, albo tak wyszukane, że równie chętnie sięgają po nie dorośli. Dopełnieniem tego tematu są pięknie ilustrowane książki dla dzieci. Warto zapoznać się również z produktami technicznymi. Są to interaktywne przedmioty i mobilne aplikacje, które w fascynujący sposób łączą świat najnowszych technologii i designu. Wybrane meble i produkty dowodzą, że kreatywność i eksperymentowanie rodzą niespodziewane i intrygujące rozwiązania. W prezentowanych przedmiotach znaleźć można niemal wszystko od poruszających wyobraźnię obiektów z dmuchanej stali i aluminium, po pikowane tkaniny. Proces tworzenia okazuje się równie ważny jak użyty materiał, a konkretny i dotykalny efekt pracy designera nikogo nie pozostawia obojętnym. Zapraszam Państwa do oglądania i podziwiania polskiego designu! Izabela Bołoz, Kuratorka

9

10 Culture.pl promoting Polish artists and designers worldwide en The Adam Mickiewicz Institute is a national cultural institution operating under the brand name Culture.pl. Its main mission is to promote Polish culture. It has for years been effectively supporting the promotion of Polish designers and Polish design internationally. By reviewing certain individual projects from major trade events around the world and following the career paths of their authors, we get a glimpse of Poland s people, history and culture. All of these activities have created an image of a modern country that draws inspiration from within its own cultural context. Designers hark back to local tradition and craft and draw upon the Soviet times to thus creatively transform the past. In doing so, they set and track trends that lead them to innovative solutions. The aim of the activities carried out under the brand name Culture.pl is to build the image of Polish design within the international discourse on state-of-the-art technologies and innovations. The exhibition In the middle of will be the first presentation of Polish design at Dutch Design Week organized by Culture.pl. I would like to give special thanks to Iza Boloz, who agreed to curate the event, Kasia Mitrović, Marta Piechocka-Nowakowska and Mirka Kopka from the iam team as well as Zuzanna Skalska for her inspiration. Barbara Krzeska, Polska Design Project Manager Culture.pl wereldwijd meer aandacht voor Poolse kunstenaars en designers nl Het Adam Mickiewicz Instituut is een nationale, culturele instelling die actief is onder de merknaam Culture. pl. en zich effectief inzet voor de bevordering van de Poolse cultuur en Pools design in binnen en buitenland. Door bijzondere aandacht te schenken aan bepaalde individuele projecten in belangrijke, commerciële evenementen over de hele wereld en aan de carrière van hun makers ontstaat een beeld van de Poolse bevolking, hun geschiedenis en hun cultuur. Al deze informatie roept het beeld op van een modern land dat zijn inspiratie ontleent aan de eigen culturele context. Designers grijpen terug naar lokale tradities en ambachten, laten zich inspireren door de Sovjettijd en transformeren het verleden op creatieve wijze. Met hun activiteiten vervullen ze een voortrekkersrol en volgen trends die hen tot innovatieve oplossingen leiden. Door middel van de activiteiten die onder de merknaam Culture.pl plaatsvinden, willen wij het imago van Pools design binnen het internationale discours over state-of-the-art technologieën en innovaties vergroten.

11 De tentoonstelling In the Middle of is de eerste presentatie van Pools design die tijdens Dutch Design Week door Culture.pl georganiseerd is. Ik wil met name Iza Boloz hartelijk danken voor het cureren van dit evenement; mijn dank gaat ook uit naar Kasia Mitrović, Marta Piechocka-Nowakowska en Mirka Kopka van het iam team, en naar Zuzanna Skalska voor haar inspirerende medewerking. Barbara Krzeska, Polska Design Project Manager Culture.pl promocja polskich artystów i projektantów na świecie pl Instytut Adama Mickiewicza, narodowa instytucja kultury, działający pod marka Culture.pl, której zadaniem jest promocja polskiej kultury, od lat intensywnie wspiera prezentację polskich projektantów i promocję polskiego wzornictwa na arenie międzynarodowej. Przyglądając się poszczególnym projektom prezentowanym na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, śledząc ścieżki kariery ich autorów otrzymujemy opowieść o Polsce, jej mieszkańcach, historii i kulturze. Powstaje obraz kraju nowoczesnego, który czerpie inspiracje w swoim kontekście kulturowym. Projektanci nawiązują do lokalnej tradycji, wracają do rzemiosła, inspirują czasami prl, w sposób twórczy przekształcają przeszłość. Równocześnie wyznaczają i śledzą trendy, które prowadzą ich do innowacyjnych rozwiązań. Celem działań odbywających się pod marką Culture.pl jest budowanie wizerunku polskiego designu wpisującego się w międzynarodowe dyskusje nad nowymi technologiami i innowacjami. Wystawa In the middle of będzie pierwszą prezentacją polskiego designu na Dutch Design Week organizowaną przez Culture.pl. Szczególne podziękowania kieruję do Izy Boloz, która zgodziła się być kuratorką, Kasi Mitrović, Marty Piechockiej Nowakowskiej i Mirki Kopki z Zespołu iam oraz Zuzanny Skalskiej, która nas zainspirowała. Barbara Krzeska, Manager Projektu Polska Design 9

12 Project Project Projekt Designers Designers Projektantki Organizer Organisator Organizator Producer Art Food Paulina Masternak, Marta Szostek, Dominika Bździak School of Form Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież s.a.

13 en Aril (designed by Paulina Masternak) Aril has been inspired by the pomegranate. Each slice is filled with little rubyred kernels waiting to be tasted. With their subtle and refined shapes, these dishes allow the chef to offer his guests a variety of flavours. Scrap (designed by Marta Szostek) The project has used porcelain waste referred to as scrap in the factories jargon which were destined for disposal. They were reused due to the designer s fascination with their specific beauty of unique cracks. lid & dil (designed by Dominic Bździak) lid & dil are formed by two sets of porcelain dishes, designed to present and serve food. lid is a set of tops in organic shapes with handles fitted to fingers. dil is a set of geometric bowls that may be used both to serve and to cover food. nl Aril (ontworpen door Paulina Masternak) Aril is geïnspireerd op de granaatappel. Op ieder schijfje liggen kleine robijnrode vruchtjes klaar om geproefd te worden. Subtiel en fijnzinnig van vorm, zorgen deze schalen ervoor dat de chef-kok zijn gasten een scala aan smaken kan aanbieden. Scrap (ontworpen door Marta Szostek) Voor dit project zijn porseleinrestanten gebruikt in het fabrieksjargon wordt dat scrap (afval) genoemd die normaliter weggegooid worden. De designer raakte gefascineerd door de specifieke schoonheid van de scheuren en barsten in dit afgedankte materiaal en besloot het porselein te hergebruiken. lid & dil (ontworpen door Dominic Bździak) lid & dil zijn twee sets van porseleinen schalen waarin gerechten gepresenteerd en opgediend kunnen worden. lid is een set van deksels in organische vormen met handvatten waar je vingers in passen. dil is een set van geometrische kommen die gebruikt kunnen worden als opdienschaal, maar ook als deksel. pl Aril (projekt: Paulina Masternak) Aril jest zainspirowane granatem. Każdy odłamek wypełniony jest rubinowo- -czerwonymi nasionkami, którymi może rozkoszować się więcej niż jedna osoba. Egzaltowana forma tych naczyń zachowuje ich finezyjność i pozwala szefowi kuchni na zaprezentowanie wachlarza smaków. Złom (projekt: Marta Szostek) W projekcie zostały wykorzystane porcelanowe odpady nazywane w fabrykach złomem które były przeznaczone do utylizacji. O ich wyborze zdecydowała fascynacja specyfiką piękna niepowtarzalnych pęknięć. lid & dil (projekt: Dominika Bździak) lid i dil to dwa zestawy porcelanowych naczyń przeznaczonych do prezentacji i serwowania potraw. lid to klosze o organicznych kształtach z uchwytami dopasowanymi do palców. dil to zestaw geometrycznych mis, które mogą być użyte zarówno do serwowania, jak i przykrywania potraw. About the projects Over de projecten Opis projektów en School of Form is an international academy of design established in 2011 in Poznań. The unique study programme, combining project work and humanities, has been developed by a team of experts led by Lidewij Edelkoort former chairwoman of the Design Academy in Eindhoven. One of the School s projects was Art Food. It allowed students from Poland s School of Form and uk s Royal College of Art to exchange views and experiences while designing ceramic dishes. nl School of Form is een internationale Design Academie die in 2011 in Poznań werd opgericht. Het unieke studieprogramma bestaat uit een combinatie van projectwerk en menswetenschappen en is ontwikkeld door een team van deskundigen onder leiding van Lidewij Edelkoort voormalig voorzitter van Design Academy Eindhoven. Een van de projecten van de School of Form was Art Food. In dit project kregen studenten van de School of Form en het Royal College of Art (Groot-Brittannië) de kans om hun meningen en ervaringen over het ontwerpen van keramische schalen uit te wisselen. pl School of Form to międzynarodowa szkoła projektowania założona w 2011 roku w Poznaniu. Nad unikalnym programem nauczania, łączącym edukację projektową i humanistyczną, pracował zespól ekspertów pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort wieloletniej szefowej Design Academy w Eidhoven. Jednym z projektów uczelni był Art Food, w ramach którego studenci polskiej School of Form i brytyjskiej Royal College of Art projektowali ceramiczne naczynia i wymieniali się doświadczeniami. About the organizer Over de organisator Opis organizatora 11

14 Project Project Projekt Producer Bolesławiec Tableware pottery Aardewerk servies Ceramika stołowa Zakłady Ceramiczne Bolesławiec

15 en Bolesławiec stands for the popular collections of tableware pottery with beautiful shapes and original designs. Teapots, mugs, jugs, bowls and platters are all hand-crafted and hand-decorated using the stamping technique, which is unique in the world. In many homes, both in Poland and abroad, they bring joy with their easy-to-use character and well preserved tradition. Bolesławiec ceramics can be used in microwave ovens, refrigerators and dishwashers. Food safety in contact with the tableware is guaranteed due to the absence of harmful substances in the clay and glazes. nl Bolesławiec, zo heten de populaire aardewerk serviezen met hun prachtige vormen en originele ontwerpen. De theepotten, mokken, kannen, kommen, borden en schotels zijn allemaal met de hand gemaakt. Ook de decoraties zijn met de hand aangebracht met behulp van een stempeltechniek, die uniek is in de wereld. Met hun vriendelijke uitstraling en eeuwenoude traditionele decoraties brengen deze keramische objecten vreugde in veel huizen in Polen en in het buitenland. Bolesławiec keramiek is geschikt voor magnetrons, koelkasten en vaatwassers. Voedsel dat in contact komt met dit tafelgerei is gegarandeerd veilig dankzij de afwezigheid van schadelijke stoffen in de klei en het glazuur. pl Bolesławiec to popularne kolekcje ceramiki stołowej o pięknych kształtach i oryginalnych wzorach. Czajniki, kubki, dzbanki, miski i półmiski są ręcznie formowane i ręcznie zdobione unikalną w świecie techniką stempelkową. W wielu domach, zarówno w Polsce, jak i za granicą, cieszą one ich mieszkańców użytkowym charakterem i zachowaną w nich tradycją. Naczynia Bolesławiec mogą być używane w kuchenkach mikrofalowych, lodówkach i zmywarkach. Bezpieczeństwo kontaktu z żywnością jest zapewnione z uwagi na brak szkodliwych substancji w masie i w szkliwach. About the project Over het project Opis projektu en Ceramics has been an integral part of Bolesławiec for hundreds of years. It has been manufactured for centuries from the natural ceramic clays that can be found near Bolesławiec at the Bóbr and Kwisa rivers. Already in the Middle Ages local potters formed a guild that continued to be a closed organization with only 5 potter shops members for the first few hundred years. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec continues the finest workshops traditions of the Reinhold company, founded in The factory was reopened in 1946 by the famous ceramic artist Tadeusz Szafran from Cracow. nl Keramiek is al eeuwenlang een integraal onderdeel van Bolesławiec en wordt vervaardigd van de natuurlijke keramische klei afkomstig uit de Bóbr en Kwisa, twee rivieren in de buurt van Bolesławiec. Al in de Middeleeuwen vormden lokale pottenbakkers een gilde dat gedurende de eerste paar honderd jaar slechts 5 pottenbakkerijen telde. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec zet de beste tradities van de workshops van het in 1856 opgerichte Reinhold bedrijf voort. Deze fabriek werd in 1946 heropend door de beroemde uit Krakow afkomstige keramisch kunstenaar Tadeusz Szafran. pl Ceramika jest nierozerwalną częścią Bolesławca od kilkuset lat. Wytwarzana jest od wieków z naturalnych glin kamionkowych, których pokłady znajdują się w okolicach Bolesławca, w dorzeczu Bobru i Kwisy. Jeszcze w wiekach średnich bolesławieccy garncarze zjednoczyli się w cech, który przez pierwszych kilkaset lat miał charakter zamknięty i należało do niego jedynie 5 warsztatów. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec są kontynuatorem najdoskonalszej warsztatowej tradycji założonej w 1865 roku garncarni rodziny Reinhold. Wytwórnia została ponownie uruchomiona w 1946 roku przez wybitnego krakowskiego artystę ceramika Tadeusza Szafrana. About the producer Over de producent Opis producenta 13

16 Project Project Projekt Designers Designers Projektanci Producer boomini wood Adam Kozik, Ola Wołczyk boomini

17 en A spacious house consisting of four parts, which can be freely combined with each other horizontally. It may serve as a villa or a loft. Made from certified plywood, wood and selected fabrics. The interior is decorated in pastel colours. Each piece of furniture is a tiny version of its real-world equivalent. It is ideal for a number of children to play at the same time, as one can play on each side. Both the house construction and the furniture arrangement provide opportunities for exercising spatial imagination and creativity. It is recommended by psychologist as a creative play which engages the mind, imagination and emotions. nl Deze ruime woning bestaat uit vier delen, die horizontaal vrij met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het huis kan gebruikt worden als een villa of een loft. Het is gemaakt van gecertificeerde multiplex, hout en zorgvuldig geselecteerde stoffen. Het interieur is uitgevoerd in pasteltinten. Ieder meubelstuk is een verkleinde versie van het exemplaar in de fysieke wereld. Doordat er aan iedere kant een speelmogelijkheid is, kunnen er meerdere kinderen tegelijk mee spelen. Zowel de constructie als de inrichting van het huis zijn erop gericht de ruimtelijke verbeelding en de creativiteit van kinderen te stimuleren en te ontwikkelen. Het huis wordt door psychologen aanbevolen als een creatief stuk speelgoed dat de geest, de verbeelding en de emoties aanspreekt. pl Przestronny domek składający się z 4 elementów, które można ze sobą dowolnie zestawiać w poziomie. Domek może być willą lub loftem. Wykonany jest z certyfikowanej sklejki, drewna i szlachetnych tkanin. Wnętrze utrzymane jest w pastelowej kolorystyce. Wszystkie meble są miniaturą rzeczywistej wersji produktów. Idealny do zabawy dla kilkorga dzieci, równocześnie można się bawić ze wszystkich stron. Konstrukcja domku i meble prowokują do uruchomienia wyobraźni przestrzennej i stwarzają pole do aranżacji według własnego pomysłu. Domek jest rekomendowany przez psychologa jako zabawka angażująca wyobraźnię, inteligencję i emocje. About the project Over het project Opis projektu en boomini is a new Polish brand of modern dollhouses. It would not be quite right, however, to classify these dollhouses simply as toys. They meet all safety regulations but are not used merely for playing. boomini is an original piece of furniture that could be placed right next to other classic designer items. Both dollhouse models are, above all, top quality and gorgeous pieces of furniture with additional user value it is great fun to play with them. boomini opens up a space for joint fun of kids and adults alike. nl Het nieuwe Poolse merk boomini produceert moderne poppenhuizen, die veel meer te bieden hebben dan gewoon speelgoed. Ze voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften, en je kunt er veel meer mee doen dan alleen spelen. boomini is een origineel meubelstuk dat absoluut een plaats verdient naast andere klassieke designeritems. De twee verschillende poppenhuizen zijn van topkwaliteit: het zijn prachtige meubelstukken met extra gebruikerswaarde je kunt er namelijk heerlijk mee spelen. boomini opent een ruimte waar volwassenen en kinderen samen plezier kunnen hebben. pl boomini jest nową polską marką nowoczesnych domków dla lalek. Trudno jednak jednoznacznie je zakwalifikować jako zabawki. Spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa, ale nie służą tylko do zabawy. boomini to oryginalny mebel, który można postawić obok klasyków designu. Oba modele domków to przede wszystkim doskonałe jakościowo, piękne meble, które mają też wartość użytkową można się nimi świetnie bawić. boomini otwiera przestrzeń dla wspólnej zabawy dzieci i dorosłych. About the producer Over de producent Opis producenta 15

18 Project Project Projekt Designer Designer Projektant Producer Circus Marek Mielnicki Kristoff Porcelain Porcelana Krzysztof

19 en The collection is inspired by the circus, a phenomenon that is becoming a rarity in our world. It is an attempt to capture and retain the extraordinary atmosphere of the circus in porcelain a noble, fragile and delicate material. The collection was prepared with the main focus on teatime. It includes a shallow and deep saucer, coffee and tea cup, teapot, sugar bowl and milk jug. Blue motifs painted on a white background are accompanied by hand-gilded details. The patterns show circus artists. All items are hand-painted. nl De collectie is geïnspireerd op het circus, een fenomeen dat voor onze ogen aan het verdwijnen is. De designs zijn bedoeld om de bijzondere sfeer van het circus vast te leggen in porselein een hoogstaand, kwetsbaar en gevoelig materiaal. De collectie richt zich voornamelijk op tea time en bestaat uit een diepe en een ondiepe schotel, een koffiekop, een theekopje, een theepot, suikerpot, en melkkannetje. Op de witte achtergrond zijn blauwe motieven geschilderd die versierd zijn met vergulde details. De motieven geven circusartiesten weer. Alle items zijn met de hand geschilderd. pl Kolekcja inspirowana jest cyrkiem, który powoli odchodzi dziś w zapomnienie. Jest próbą uchwycenia i zatrzymania niezwykłej atmosfery cyrkowej areny na porcelanie szlachetnym, kruchym i delikatnym materiale. Kolekcja została stworzona z myślą o podwieczorkach. Znajdziemy w niej płytki i głęboki talerzyk, filiżankę do kawy i herbaty, imbryk, cukiernicę i dzbanuszek na mleko. Niebieskie motywy malowane na białym tle uzupełnione zostały ręcznie złoconymi detalami. Wzory przedstawiają cyrkowych artystów. Wszystkie przedmioty są ręcznie malowane. About the project Over het project Opis projektu en Kristoff Porcelain was founded in 1831, in Wałbrzych. Towards the end of the 19th century items signed by Krister Porcelain Manufaktur or kpm became extremely popular throughout Europe. From 1921 onwards, the factory was part of the Rosenthal group for nearly 25 years. After the war it became a Polish enterprise, and in the 1990s it went private again. After years of oblivion, the porcelain factory from Wałbrzych comes back in an impressive way. Thanks to co-operation with Polish artists, porcelain cups, teapots and saucers are true masterpieces of design. nl Kristoff porselein werd in 1831 in Wałbrzych opgericht. Tegen het einde van de 19e eeuw kregen objecten met de signatuur Krister Porcelain Manufaktur of kpm in heel Europa grote bekendheid. Vanaf 1921 was de fabriek onderdeel van de Rosenthal-groep en bleef dat gedurende bijna 25 jaar. Na de oorlog werd het een Poolse onderneming, en in de jaren negentig werd het weer een besloten vennootschap. Na jaren van vergetelheid komt de porseleinfabriek van Wałbrzych op indrukwekkende wijze terug. Dankzij de samenwerking met Poolse kunstenaars zijn de porseleinen kopjes, theepotten en schotels opnieuw ware meesterwerken van topdesign. pl Fabryka Porcelany Krzysztof powstała w1831 roku w Wałbrzychu. Pod koniec xix wieku wyroby sygnowane Krister Porcelain Manufaktur lub kpm stały się niezwykle popularne w całej Europie. Od 1921 roku, przez blisko 25 lat, fabryka była częścią grupy Rosenthal, zaś po wojnie stała się polskim przedsiębiorstwem, by w latach 90. xx wieku znów trafić w prywatne ręce. Po latach zapomnienia fabryka porcelany z Wałbrzycha powraca w imponującym stylu. Dzięki współpracy z polskimi artystami na porcelanowych filiżankach, czajniczkach i talerzykach pojawiają się prawdziwe cuda. About the producer Over de producent Opis producenta 17

20 Project Project Projekt Designer Designer Projektantka Producer DailyArt app Zuzanna Stańska Moiseum

21 en DailyArt is a free mobile app available for iphones, ipads and Android phones. Every day, it publishes one piece of fine arts with a short story about it. Beloved by its users and appreciated by international media, it delivers a daily dose of arts to more than one hundred thousand people worldwide. nl DailyArt is een gratis mobiele app die geschikt is voor iphones, ipads en Android-telefoons. DailyArt presenteert iedere dag een kunstwerk en een bijpassend verhaal. De app is populair bij de gebruikers en de internationale media. Daily Art geeft dagelijks informatie over kunst aan meer dan honderdduizend mensen over de hele wereld. pl DailyArt to darmowa aplikacja mobilna dostępna na iphone'y, ipady i telefony z systemem Android, która codziennie publikuje jedno dzieło sztuki wraz z krótką historią na jego temat. Uwielbiana przez użytkowników i doceniana przez międzynarodowe media dostarcza codzienną dawkę sztuki ponad stu tysiącom osób na całym świecie. About the project Over het project Opis projektu en Moiseum is a Warsaw-based creative agency that develops innovative digital projects (mostly mobile apps). Since 2012, it has been bringing museums and cultural institutions closer to their audience. nl Het in Warschau gevestigde creatieve bureau Moiseum ontwikkelt digitale projecten (voornamelijk mobiele apps). Sinds 2012 brengt het bureau musea en culturele instellingen dichter bij het publiek. pl Moiseum to działająca od 2012 roku warszawska agencja kreatywna tworząca innowacyjne projekty związane z nowymi technologiami (głównie aplikacje mobilne), zbliżające muzea i instytucje kultury do ich odbiorców. About the producer Over de producent Opis producenta 19

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Rozumienie i bycie rozumianym zaczyna się od umiejętności mówienia po niderlandzku

Rozumienie i bycie rozumianym zaczyna się od umiejętności mówienia po niderlandzku Rozumienie i bycie rozumianym zaczyna się od umiejętności mówienia po niderlandzku Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Język niderlandzki łączy nas ze sobą Wat leest

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Zestawy upominkowe - Design

Zestawy upominkowe - Design Zestawy upominkowe - Design Gift Sets - Design Produkt polski Product of Poland Projekt Design Z myślą o nadchodzących świętach, Folkstar przygotował specjalną serię oryginalnych upominków gwiazdkowych

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer SZEROKI WACHLARZ USŁUG A WIDE RANGE OF SERVICES OFERUJEMY GOTOWE KOLEKCJE,

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Een belevenis die uw hart langzamer doet kloppen.

Een belevenis die uw hart langzamer doet kloppen. palac jugowice! Een belevenis die uw hart langzamer doet kloppen. Luxery hotel, gelegen in de prachtige vallei van Jugowice. Een uniek concept in Polen welke zijn gelijke niet kent. Een Pruisisch jachtslot

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMPLETY POKOJOWE. INESS wymiary kompletu / set size: wys./szer./gł.: 1880/2400/580 mm ROOM SETS INESS

KOMPLETY POKOJOWE. INESS wymiary kompletu / set size: wys./szer./gł.: 1880/2400/580 mm ROOM SETS INESS KOMPLETY POKOJOWE ROOM SETS 114 INESS INESS 1880/2400/580 mm INESS, kolor: samoa teak / colour: samoa teak Nasze mieszkania są zazwyczaj niezbyt przestronne. Na niewielkiej powierzchni musimy pomieścić

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

SKALIA HOMESTYLE DESIGN

SKALIA HOMESTYLE DESIGN SKALIA HOMESTYLE DESIGN GLASS & TABLEWARE EDITION 4 / 2011 2011 SKALIA WWW.SKALIA.NET HELLO The good-looking Hello is beautiful and durable. Its reinforced rims make it possible. Hello is made of durable

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ELIA. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELIA

ELIA. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELIA 126 System mebli młodzieżowych wnosi do wnętrz atmosferę optymizmu i porządku. Podkreśla ją słoneczna tonacja korpusów i zróżnicowana kolorystyka frontów. Przemyślane elementy systemu pozwalają tworzyć

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Image Media Group Sp. z o.o., 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, tel.: 636 70 10, 636 70 17, fax: 838 87 53, www.image.pl Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Przedstawiamy Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Wijziging doorgeven / Zgłoszenie zmiany

Wijziging doorgeven / Zgłoszenie zmiany Wijziging doorgeven / Zgłoszenie zmiany Kinderbijslag/Zasiłek rodzinny Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

poland@mediamind.com December 2010

poland@mediamind.com December 2010 MediaMind poland@mediamind.com December 2010 Plan prezentacji Kampanie w Internecie, a kampanie w innych mediach. Trendy w reklamie display. Rich Media ale o co chodzi? Przykłady realizacji kampanii Rich

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2011 / Product catalogue 2011

Katalog produktów 2011 / Product catalogue 2011 Katalog produktów Product catalogue NOWOŚCI NEW 2011 Katalog produktów 2011 / Product catalogue 2011 www.empets.pl Szanowni Klienci! Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem produkującym

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

igreen producentem mebli miejskich.

igreen producentem mebli miejskich. igreen producentem mebli miejskich. Logo igreen można teraz spotkać również na niebagatelnych meblach miejskich. Jesteśmy wykonawcą indywidualnie zaprojektowanych i unikalnych mebli miejskich, projektujemy,

Bardziej szczegółowo

Technologia zdobień/ The technology. Warianty nadruku/ Wariants print. tapeta/ imprint all around. nadruk dwustronny/two sided imprint

Technologia zdobień/ The technology. Warianty nadruku/ Wariants print. tapeta/ imprint all around. nadruk dwustronny/two sided imprint Technologia zdobień/ The technology Jako producent zdobień dbamy o najwyższą jakość swoich produktów na każdym etapie produkcji. Jedynie wypał kalki ceramicznej w wysokich temperaturach 800 st. C daje

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo