Polish Design in the Middle of

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish Design in the Middle of"

Transkrypt

1 Polish Design in the Middle of

2

3 Polish Design in the Middle of Dutch Design Week Curated by Izabela Bołoz Powered by

4 Projects Projecten Projekty Art Food Bolesławiec boomini wood doll head cup, trident cup & triple cup Duckie Deck Estimote Beacons Festen Laloushka Mannequin Maria s.c. mix & match Plates for snacks The Poor Toys A set of concrete products Steel mirrors

5 Circus DailyArt app d.e.s.i.g.n. dice Floraframe Group vase Kolejkostrada Domostrada kolo NeuroOn Paper city Pets pastylki Patches Sur le fil Transition Wooden dishes zestawzestaw

6 Polish Design in the Middle of en The exhibition Polish Design presents a selection of works by 30 new and more established Polish designers. Brought together in this way, their projects provide an insight into the potential of Polish design and the mindset of Polish designers. Polish design currently finds itself in an ever-changing landscape. It is on the move, evolving and exploring fresh, individual directions. It is in the middle of transition, reflection, inspiration and innovation. Polish values lie at the heart of this exhibition concept. In Polish culture and tradition, qualities such as hospitality and social relationships are considered very important. It is therefore only fitting that the exhibition take the form of a long table, the very heart of a Polish home. A table is commonly a meeting place a space for long discussions accompanied by great food. Similarly, the exhibition not only showcases Polish design but also creates a platform for interaction and conversation. Polish designers are active, ambitious, engaged and open-minded. They remain close to people and their real needs, are sensitive to the opinions of others and open to cooperation. Design is becoming an umbrella under which designers, companies, universities, researchers, magazines and institutions collaborate on new ideas. This exhibition is truly multidisciplinary, bringing together designers, illustrators, manufacturers, craftsmen and young companies. The work can be divided into four themes. Ceramics and tableware demonstrate a high level of craftsmanship, refinement and sensitivity with regard to chosen materials and forms. Everyday objects gain a special quality, enriching the experience of eating and drinking. Children s toys are either minimalist, revealing a sense of humor and resourcefulness, or are very sophisticated, tempting even adults to engage in spontaneous play. Complementing the toys are beautifully illustrated books for children. There is also a spotlight on technical products. Driven by the latest innovations, these unique interactive objects and applications embody the exciting intersection of technology and design. Selected products and furniture show how experimentation and creativity bring the most unexpected and intriguing solutions. Design objects featuring everything from inflated steel and aluminum to quilted fabrics capture the imagination and the process is often as important as the materials. The results are highly tactile, physical and engaging. I invite you to open your eyes to Polish design. Enjoy! Izabela Bołoz, Curator

7 Polish Design in the Middle of nl De tentoonstelling Polish Design presenteert een keuze uit het werk van 30 nieuwe en meer gevestigde Poolse designers. In deze opstelling geven hun projecten een beeld van de potentie van Pools design en de mentaliteit van Poolse designers. Pools design bevindt zich momenteel in een steeds veranderend landschap, is voortdurend in ontwikkeling en onderzoekt nieuwe, individuele wegen. Pools design bevindt zich middenin het centrum van transitie, reflectie, inspiratie en innovatie. Dit tentoonstellingsconcept is gebaseerd op fundamentele Poolse waarden. In de Poolse cultuur en traditie zijn kwaliteiten als gastvrijheid en sociale omgang zeer belangrijk. Het is daarom vanzelfsprekend dat de tentoonstelling de vorm heeft van een lange tafel, het hart van een Pools huis. Een tafel is doorgaans een ontmoetingsplaats een plek waar men urenlange discussies voert en verrukkelijk eet. Geen wonder dus dat de tentoonstelling niet alleen Pools design toont, maar tegelijkertijd ook een platform voor interactie en conversatie creëert. Poolse designers zijn actief, ambitieus, betrokken en onbevooroordeeld. Ze staan dicht bij de mensen en hun essentiële behoeften; ze luisteren naar de meningen van anderen en staan open voor samenwerking. Design ontwikkelt zich tot een paraplu waaronder designers, bedrijven, universiteiten, onderzoekers, tijdschriften en instellingen samen nieuwe ideeën ontwikkelen. Deze tentoonstelling brengt designers, illustratoren, producenten, ambachtslieden en jonge bedrijven samen en is dus multidisciplinair in de ware zin van het woord. De getoonde werken zijn onderverdeeld in vier thema s. Keramiek en serviesgoed stralen superieur vakmanschap en verfijning uit en getuigen van een grote gevoeligheid bij de keuze van materialen en vormen. Alledaagse voorwerpen krijgen een bijzondere kwaliteit die de ervaring van het eten en drinken verrijkt. Kinderspeelgoed is minimalistisch en toont gevoel voor humor en vindingrijkheid, maar is vaak ook zeer geavanceerd en zo verleidelijk dat zelfs volwassenen spontaan gaan meespelen. Als aanvulling op het speelgoed zijn er prachtig geïllustreerde kinderboeken. Er is ook speciale aandacht voor technische producten. Door de toepassing van de meest recente innovaties vertegenwoordigen deze unieke interactieve objecten en applicaties het spannende snijpunt van technologie en design. Een speciale selectie van huishoudelijke producten en meubels laat zien dat experimenteren en creativiteit tot de meest intrigerende en verrassende oplossingen leiden. Designobjecten waar van alles voor gebruikt is, van opgeblazen staal en aluminium tot aan quilted weefsels, spreken tot de verbeelding. Bovendien is het maakproces vaak net zo belangrijk als de materialen. De resultaten zijn dan ook uiterst tactiel, fysiek en boeiend. Kijk uw ogen uit op Pools design! Veel plezier! Izabela Bołoz, Curator 5

8 Polish Design in the Middle of pl Wystawa Polish Design prezentuje trzydzieści prac zarówno młodych, jak i uznanych polskich designerów. Zgromadzone projekty dają obraz potencjału, jaki tkwi w polskim wzornictwie i pozwalają poznać tok myślenia twórców. Polski design nieustannie się zmienia. Prze do przodu, rozwija się i odkrywa nowe, własne drogi. Jest w momencie zmian, refleksji, inspiracji, innowacji. Wartości najwyżej cenione przez Polaków, takie jak gościnność i otwartość na drugiego człowieka, znalazły odzwierciedlenie w samych założeniach wystawy. To dlatego przybiera ona formę długiego stołu, będącego centralnym punktem w każdym polskim domu. Właśnie przy takich stołach Polacy spotykają się na wielogodzinnych dyskusjach przy wyśmienitym jedzeniu. W ślad za tym wystawa nie tylko pokazuje dorobek polskiego wzornictwa, ale też tworzy przestrzeń do wspólnych działań i rozmów. Polscy designerzy są aktywni, ambitni, zaangażowani i otwarci na nowe idee. W swoich działaniach pozostają blisko ludzi i ich problemów, potrafią słuchać i są chętni do współpracy. Design jest niczym ów długi polski stół, przy którym zasiadają projektanci, firmy, uczelnie, badacze, media i instytucje publiczne by wspólnie rozwijać nowe pomysły. Wystawa przedstawia różne dziedziny projektowania, a współtworzą ją designerzy, rysownicy, producenci, rzemieślnicy i młode firmy. Prezentowane prace można podzielić na cztery tematy. Ceramika i zastawa stołowa charakteryzują się wysoką jakością wykonania, elegancją oraz wyczuciem materiału i formy. Przedmioty codziennego użytku nabierają nowych cech, które uprzyjemniają posiłki. Zabawki dla dzieci są albo minimalistyczne, żartobliwe w formie i wyjątkowo pomysłowe, albo tak wyszukane, że równie chętnie sięgają po nie dorośli. Dopełnieniem tego tematu są pięknie ilustrowane książki dla dzieci. Warto zapoznać się również z produktami technicznymi. Są to interaktywne przedmioty i mobilne aplikacje, które w fascynujący sposób łączą świat najnowszych technologii i designu. Wybrane meble i produkty dowodzą, że kreatywność i eksperymentowanie rodzą niespodziewane i intrygujące rozwiązania. W prezentowanych przedmiotach znaleźć można niemal wszystko od poruszających wyobraźnię obiektów z dmuchanej stali i aluminium, po pikowane tkaniny. Proces tworzenia okazuje się równie ważny jak użyty materiał, a konkretny i dotykalny efekt pracy designera nikogo nie pozostawia obojętnym. Zapraszam Państwa do oglądania i podziwiania polskiego designu! Izabela Bołoz, Kuratorka

9

10 Culture.pl promoting Polish artists and designers worldwide en The Adam Mickiewicz Institute is a national cultural institution operating under the brand name Culture.pl. Its main mission is to promote Polish culture. It has for years been effectively supporting the promotion of Polish designers and Polish design internationally. By reviewing certain individual projects from major trade events around the world and following the career paths of their authors, we get a glimpse of Poland s people, history and culture. All of these activities have created an image of a modern country that draws inspiration from within its own cultural context. Designers hark back to local tradition and craft and draw upon the Soviet times to thus creatively transform the past. In doing so, they set and track trends that lead them to innovative solutions. The aim of the activities carried out under the brand name Culture.pl is to build the image of Polish design within the international discourse on state-of-the-art technologies and innovations. The exhibition In the middle of will be the first presentation of Polish design at Dutch Design Week organized by Culture.pl. I would like to give special thanks to Iza Boloz, who agreed to curate the event, Kasia Mitrović, Marta Piechocka-Nowakowska and Mirka Kopka from the iam team as well as Zuzanna Skalska for her inspiration. Barbara Krzeska, Polska Design Project Manager Culture.pl wereldwijd meer aandacht voor Poolse kunstenaars en designers nl Het Adam Mickiewicz Instituut is een nationale, culturele instelling die actief is onder de merknaam Culture. pl. en zich effectief inzet voor de bevordering van de Poolse cultuur en Pools design in binnen en buitenland. Door bijzondere aandacht te schenken aan bepaalde individuele projecten in belangrijke, commerciële evenementen over de hele wereld en aan de carrière van hun makers ontstaat een beeld van de Poolse bevolking, hun geschiedenis en hun cultuur. Al deze informatie roept het beeld op van een modern land dat zijn inspiratie ontleent aan de eigen culturele context. Designers grijpen terug naar lokale tradities en ambachten, laten zich inspireren door de Sovjettijd en transformeren het verleden op creatieve wijze. Met hun activiteiten vervullen ze een voortrekkersrol en volgen trends die hen tot innovatieve oplossingen leiden. Door middel van de activiteiten die onder de merknaam Culture.pl plaatsvinden, willen wij het imago van Pools design binnen het internationale discours over state-of-the-art technologieën en innovaties vergroten.

11 De tentoonstelling In the Middle of is de eerste presentatie van Pools design die tijdens Dutch Design Week door Culture.pl georganiseerd is. Ik wil met name Iza Boloz hartelijk danken voor het cureren van dit evenement; mijn dank gaat ook uit naar Kasia Mitrović, Marta Piechocka-Nowakowska en Mirka Kopka van het iam team, en naar Zuzanna Skalska voor haar inspirerende medewerking. Barbara Krzeska, Polska Design Project Manager Culture.pl promocja polskich artystów i projektantów na świecie pl Instytut Adama Mickiewicza, narodowa instytucja kultury, działający pod marka Culture.pl, której zadaniem jest promocja polskiej kultury, od lat intensywnie wspiera prezentację polskich projektantów i promocję polskiego wzornictwa na arenie międzynarodowej. Przyglądając się poszczególnym projektom prezentowanym na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, śledząc ścieżki kariery ich autorów otrzymujemy opowieść o Polsce, jej mieszkańcach, historii i kulturze. Powstaje obraz kraju nowoczesnego, który czerpie inspiracje w swoim kontekście kulturowym. Projektanci nawiązują do lokalnej tradycji, wracają do rzemiosła, inspirują czasami prl, w sposób twórczy przekształcają przeszłość. Równocześnie wyznaczają i śledzą trendy, które prowadzą ich do innowacyjnych rozwiązań. Celem działań odbywających się pod marką Culture.pl jest budowanie wizerunku polskiego designu wpisującego się w międzynarodowe dyskusje nad nowymi technologiami i innowacjami. Wystawa In the middle of będzie pierwszą prezentacją polskiego designu na Dutch Design Week organizowaną przez Culture.pl. Szczególne podziękowania kieruję do Izy Boloz, która zgodziła się być kuratorką, Kasi Mitrović, Marty Piechockiej Nowakowskiej i Mirki Kopki z Zespołu iam oraz Zuzanny Skalskiej, która nas zainspirowała. Barbara Krzeska, Manager Projektu Polska Design 9

12 Project Project Projekt Designers Designers Projektantki Organizer Organisator Organizator Producer Art Food Paulina Masternak, Marta Szostek, Dominika Bździak School of Form Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież s.a.

13 en Aril (designed by Paulina Masternak) Aril has been inspired by the pomegranate. Each slice is filled with little rubyred kernels waiting to be tasted. With their subtle and refined shapes, these dishes allow the chef to offer his guests a variety of flavours. Scrap (designed by Marta Szostek) The project has used porcelain waste referred to as scrap in the factories jargon which were destined for disposal. They were reused due to the designer s fascination with their specific beauty of unique cracks. lid & dil (designed by Dominic Bździak) lid & dil are formed by two sets of porcelain dishes, designed to present and serve food. lid is a set of tops in organic shapes with handles fitted to fingers. dil is a set of geometric bowls that may be used both to serve and to cover food. nl Aril (ontworpen door Paulina Masternak) Aril is geïnspireerd op de granaatappel. Op ieder schijfje liggen kleine robijnrode vruchtjes klaar om geproefd te worden. Subtiel en fijnzinnig van vorm, zorgen deze schalen ervoor dat de chef-kok zijn gasten een scala aan smaken kan aanbieden. Scrap (ontworpen door Marta Szostek) Voor dit project zijn porseleinrestanten gebruikt in het fabrieksjargon wordt dat scrap (afval) genoemd die normaliter weggegooid worden. De designer raakte gefascineerd door de specifieke schoonheid van de scheuren en barsten in dit afgedankte materiaal en besloot het porselein te hergebruiken. lid & dil (ontworpen door Dominic Bździak) lid & dil zijn twee sets van porseleinen schalen waarin gerechten gepresenteerd en opgediend kunnen worden. lid is een set van deksels in organische vormen met handvatten waar je vingers in passen. dil is een set van geometrische kommen die gebruikt kunnen worden als opdienschaal, maar ook als deksel. pl Aril (projekt: Paulina Masternak) Aril jest zainspirowane granatem. Każdy odłamek wypełniony jest rubinowo- -czerwonymi nasionkami, którymi może rozkoszować się więcej niż jedna osoba. Egzaltowana forma tych naczyń zachowuje ich finezyjność i pozwala szefowi kuchni na zaprezentowanie wachlarza smaków. Złom (projekt: Marta Szostek) W projekcie zostały wykorzystane porcelanowe odpady nazywane w fabrykach złomem które były przeznaczone do utylizacji. O ich wyborze zdecydowała fascynacja specyfiką piękna niepowtarzalnych pęknięć. lid & dil (projekt: Dominika Bździak) lid i dil to dwa zestawy porcelanowych naczyń przeznaczonych do prezentacji i serwowania potraw. lid to klosze o organicznych kształtach z uchwytami dopasowanymi do palców. dil to zestaw geometrycznych mis, które mogą być użyte zarówno do serwowania, jak i przykrywania potraw. About the projects Over de projecten Opis projektów en School of Form is an international academy of design established in 2011 in Poznań. The unique study programme, combining project work and humanities, has been developed by a team of experts led by Lidewij Edelkoort former chairwoman of the Design Academy in Eindhoven. One of the School s projects was Art Food. It allowed students from Poland s School of Form and uk s Royal College of Art to exchange views and experiences while designing ceramic dishes. nl School of Form is een internationale Design Academie die in 2011 in Poznań werd opgericht. Het unieke studieprogramma bestaat uit een combinatie van projectwerk en menswetenschappen en is ontwikkeld door een team van deskundigen onder leiding van Lidewij Edelkoort voormalig voorzitter van Design Academy Eindhoven. Een van de projecten van de School of Form was Art Food. In dit project kregen studenten van de School of Form en het Royal College of Art (Groot-Brittannië) de kans om hun meningen en ervaringen over het ontwerpen van keramische schalen uit te wisselen. pl School of Form to międzynarodowa szkoła projektowania założona w 2011 roku w Poznaniu. Nad unikalnym programem nauczania, łączącym edukację projektową i humanistyczną, pracował zespól ekspertów pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort wieloletniej szefowej Design Academy w Eidhoven. Jednym z projektów uczelni był Art Food, w ramach którego studenci polskiej School of Form i brytyjskiej Royal College of Art projektowali ceramiczne naczynia i wymieniali się doświadczeniami. About the organizer Over de organisator Opis organizatora 11

14 Project Project Projekt Producer Bolesławiec Tableware pottery Aardewerk servies Ceramika stołowa Zakłady Ceramiczne Bolesławiec

15 en Bolesławiec stands for the popular collections of tableware pottery with beautiful shapes and original designs. Teapots, mugs, jugs, bowls and platters are all hand-crafted and hand-decorated using the stamping technique, which is unique in the world. In many homes, both in Poland and abroad, they bring joy with their easy-to-use character and well preserved tradition. Bolesławiec ceramics can be used in microwave ovens, refrigerators and dishwashers. Food safety in contact with the tableware is guaranteed due to the absence of harmful substances in the clay and glazes. nl Bolesławiec, zo heten de populaire aardewerk serviezen met hun prachtige vormen en originele ontwerpen. De theepotten, mokken, kannen, kommen, borden en schotels zijn allemaal met de hand gemaakt. Ook de decoraties zijn met de hand aangebracht met behulp van een stempeltechniek, die uniek is in de wereld. Met hun vriendelijke uitstraling en eeuwenoude traditionele decoraties brengen deze keramische objecten vreugde in veel huizen in Polen en in het buitenland. Bolesławiec keramiek is geschikt voor magnetrons, koelkasten en vaatwassers. Voedsel dat in contact komt met dit tafelgerei is gegarandeerd veilig dankzij de afwezigheid van schadelijke stoffen in de klei en het glazuur. pl Bolesławiec to popularne kolekcje ceramiki stołowej o pięknych kształtach i oryginalnych wzorach. Czajniki, kubki, dzbanki, miski i półmiski są ręcznie formowane i ręcznie zdobione unikalną w świecie techniką stempelkową. W wielu domach, zarówno w Polsce, jak i za granicą, cieszą one ich mieszkańców użytkowym charakterem i zachowaną w nich tradycją. Naczynia Bolesławiec mogą być używane w kuchenkach mikrofalowych, lodówkach i zmywarkach. Bezpieczeństwo kontaktu z żywnością jest zapewnione z uwagi na brak szkodliwych substancji w masie i w szkliwach. About the project Over het project Opis projektu en Ceramics has been an integral part of Bolesławiec for hundreds of years. It has been manufactured for centuries from the natural ceramic clays that can be found near Bolesławiec at the Bóbr and Kwisa rivers. Already in the Middle Ages local potters formed a guild that continued to be a closed organization with only 5 potter shops members for the first few hundred years. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec continues the finest workshops traditions of the Reinhold company, founded in The factory was reopened in 1946 by the famous ceramic artist Tadeusz Szafran from Cracow. nl Keramiek is al eeuwenlang een integraal onderdeel van Bolesławiec en wordt vervaardigd van de natuurlijke keramische klei afkomstig uit de Bóbr en Kwisa, twee rivieren in de buurt van Bolesławiec. Al in de Middeleeuwen vormden lokale pottenbakkers een gilde dat gedurende de eerste paar honderd jaar slechts 5 pottenbakkerijen telde. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec zet de beste tradities van de workshops van het in 1856 opgerichte Reinhold bedrijf voort. Deze fabriek werd in 1946 heropend door de beroemde uit Krakow afkomstige keramisch kunstenaar Tadeusz Szafran. pl Ceramika jest nierozerwalną częścią Bolesławca od kilkuset lat. Wytwarzana jest od wieków z naturalnych glin kamionkowych, których pokłady znajdują się w okolicach Bolesławca, w dorzeczu Bobru i Kwisy. Jeszcze w wiekach średnich bolesławieccy garncarze zjednoczyli się w cech, który przez pierwszych kilkaset lat miał charakter zamknięty i należało do niego jedynie 5 warsztatów. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec są kontynuatorem najdoskonalszej warsztatowej tradycji założonej w 1865 roku garncarni rodziny Reinhold. Wytwórnia została ponownie uruchomiona w 1946 roku przez wybitnego krakowskiego artystę ceramika Tadeusza Szafrana. About the producer Over de producent Opis producenta 13

16 Project Project Projekt Designers Designers Projektanci Producer boomini wood Adam Kozik, Ola Wołczyk boomini

17 en A spacious house consisting of four parts, which can be freely combined with each other horizontally. It may serve as a villa or a loft. Made from certified plywood, wood and selected fabrics. The interior is decorated in pastel colours. Each piece of furniture is a tiny version of its real-world equivalent. It is ideal for a number of children to play at the same time, as one can play on each side. Both the house construction and the furniture arrangement provide opportunities for exercising spatial imagination and creativity. It is recommended by psychologist as a creative play which engages the mind, imagination and emotions. nl Deze ruime woning bestaat uit vier delen, die horizontaal vrij met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het huis kan gebruikt worden als een villa of een loft. Het is gemaakt van gecertificeerde multiplex, hout en zorgvuldig geselecteerde stoffen. Het interieur is uitgevoerd in pasteltinten. Ieder meubelstuk is een verkleinde versie van het exemplaar in de fysieke wereld. Doordat er aan iedere kant een speelmogelijkheid is, kunnen er meerdere kinderen tegelijk mee spelen. Zowel de constructie als de inrichting van het huis zijn erop gericht de ruimtelijke verbeelding en de creativiteit van kinderen te stimuleren en te ontwikkelen. Het huis wordt door psychologen aanbevolen als een creatief stuk speelgoed dat de geest, de verbeelding en de emoties aanspreekt. pl Przestronny domek składający się z 4 elementów, które można ze sobą dowolnie zestawiać w poziomie. Domek może być willą lub loftem. Wykonany jest z certyfikowanej sklejki, drewna i szlachetnych tkanin. Wnętrze utrzymane jest w pastelowej kolorystyce. Wszystkie meble są miniaturą rzeczywistej wersji produktów. Idealny do zabawy dla kilkorga dzieci, równocześnie można się bawić ze wszystkich stron. Konstrukcja domku i meble prowokują do uruchomienia wyobraźni przestrzennej i stwarzają pole do aranżacji według własnego pomysłu. Domek jest rekomendowany przez psychologa jako zabawka angażująca wyobraźnię, inteligencję i emocje. About the project Over het project Opis projektu en boomini is a new Polish brand of modern dollhouses. It would not be quite right, however, to classify these dollhouses simply as toys. They meet all safety regulations but are not used merely for playing. boomini is an original piece of furniture that could be placed right next to other classic designer items. Both dollhouse models are, above all, top quality and gorgeous pieces of furniture with additional user value it is great fun to play with them. boomini opens up a space for joint fun of kids and adults alike. nl Het nieuwe Poolse merk boomini produceert moderne poppenhuizen, die veel meer te bieden hebben dan gewoon speelgoed. Ze voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften, en je kunt er veel meer mee doen dan alleen spelen. boomini is een origineel meubelstuk dat absoluut een plaats verdient naast andere klassieke designeritems. De twee verschillende poppenhuizen zijn van topkwaliteit: het zijn prachtige meubelstukken met extra gebruikerswaarde je kunt er namelijk heerlijk mee spelen. boomini opent een ruimte waar volwassenen en kinderen samen plezier kunnen hebben. pl boomini jest nową polską marką nowoczesnych domków dla lalek. Trudno jednak jednoznacznie je zakwalifikować jako zabawki. Spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa, ale nie służą tylko do zabawy. boomini to oryginalny mebel, który można postawić obok klasyków designu. Oba modele domków to przede wszystkim doskonałe jakościowo, piękne meble, które mają też wartość użytkową można się nimi świetnie bawić. boomini otwiera przestrzeń dla wspólnej zabawy dzieci i dorosłych. About the producer Over de producent Opis producenta 15

18 Project Project Projekt Designer Designer Projektant Producer Circus Marek Mielnicki Kristoff Porcelain Porcelana Krzysztof

19 en The collection is inspired by the circus, a phenomenon that is becoming a rarity in our world. It is an attempt to capture and retain the extraordinary atmosphere of the circus in porcelain a noble, fragile and delicate material. The collection was prepared with the main focus on teatime. It includes a shallow and deep saucer, coffee and tea cup, teapot, sugar bowl and milk jug. Blue motifs painted on a white background are accompanied by hand-gilded details. The patterns show circus artists. All items are hand-painted. nl De collectie is geïnspireerd op het circus, een fenomeen dat voor onze ogen aan het verdwijnen is. De designs zijn bedoeld om de bijzondere sfeer van het circus vast te leggen in porselein een hoogstaand, kwetsbaar en gevoelig materiaal. De collectie richt zich voornamelijk op tea time en bestaat uit een diepe en een ondiepe schotel, een koffiekop, een theekopje, een theepot, suikerpot, en melkkannetje. Op de witte achtergrond zijn blauwe motieven geschilderd die versierd zijn met vergulde details. De motieven geven circusartiesten weer. Alle items zijn met de hand geschilderd. pl Kolekcja inspirowana jest cyrkiem, który powoli odchodzi dziś w zapomnienie. Jest próbą uchwycenia i zatrzymania niezwykłej atmosfery cyrkowej areny na porcelanie szlachetnym, kruchym i delikatnym materiale. Kolekcja została stworzona z myślą o podwieczorkach. Znajdziemy w niej płytki i głęboki talerzyk, filiżankę do kawy i herbaty, imbryk, cukiernicę i dzbanuszek na mleko. Niebieskie motywy malowane na białym tle uzupełnione zostały ręcznie złoconymi detalami. Wzory przedstawiają cyrkowych artystów. Wszystkie przedmioty są ręcznie malowane. About the project Over het project Opis projektu en Kristoff Porcelain was founded in 1831, in Wałbrzych. Towards the end of the 19th century items signed by Krister Porcelain Manufaktur or kpm became extremely popular throughout Europe. From 1921 onwards, the factory was part of the Rosenthal group for nearly 25 years. After the war it became a Polish enterprise, and in the 1990s it went private again. After years of oblivion, the porcelain factory from Wałbrzych comes back in an impressive way. Thanks to co-operation with Polish artists, porcelain cups, teapots and saucers are true masterpieces of design. nl Kristoff porselein werd in 1831 in Wałbrzych opgericht. Tegen het einde van de 19e eeuw kregen objecten met de signatuur Krister Porcelain Manufaktur of kpm in heel Europa grote bekendheid. Vanaf 1921 was de fabriek onderdeel van de Rosenthal-groep en bleef dat gedurende bijna 25 jaar. Na de oorlog werd het een Poolse onderneming, en in de jaren negentig werd het weer een besloten vennootschap. Na jaren van vergetelheid komt de porseleinfabriek van Wałbrzych op indrukwekkende wijze terug. Dankzij de samenwerking met Poolse kunstenaars zijn de porseleinen kopjes, theepotten en schotels opnieuw ware meesterwerken van topdesign. pl Fabryka Porcelany Krzysztof powstała w1831 roku w Wałbrzychu. Pod koniec xix wieku wyroby sygnowane Krister Porcelain Manufaktur lub kpm stały się niezwykle popularne w całej Europie. Od 1921 roku, przez blisko 25 lat, fabryka była częścią grupy Rosenthal, zaś po wojnie stała się polskim przedsiębiorstwem, by w latach 90. xx wieku znów trafić w prywatne ręce. Po latach zapomnienia fabryka porcelany z Wałbrzycha powraca w imponującym stylu. Dzięki współpracy z polskimi artystami na porcelanowych filiżankach, czajniczkach i talerzykach pojawiają się prawdziwe cuda. About the producer Over de producent Opis producenta 17

20 Project Project Projekt Designer Designer Projektantka Producer DailyArt app Zuzanna Stańska Moiseum

21 en DailyArt is a free mobile app available for iphones, ipads and Android phones. Every day, it publishes one piece of fine arts with a short story about it. Beloved by its users and appreciated by international media, it delivers a daily dose of arts to more than one hundred thousand people worldwide. nl DailyArt is een gratis mobiele app die geschikt is voor iphones, ipads en Android-telefoons. DailyArt presenteert iedere dag een kunstwerk en een bijpassend verhaal. De app is populair bij de gebruikers en de internationale media. Daily Art geeft dagelijks informatie over kunst aan meer dan honderdduizend mensen over de hele wereld. pl DailyArt to darmowa aplikacja mobilna dostępna na iphone'y, ipady i telefony z systemem Android, która codziennie publikuje jedno dzieło sztuki wraz z krótką historią na jego temat. Uwielbiana przez użytkowników i doceniana przez międzynarodowe media dostarcza codzienną dawkę sztuki ponad stu tysiącom osób na całym świecie. About the project Over het project Opis projektu en Moiseum is a Warsaw-based creative agency that develops innovative digital projects (mostly mobile apps). Since 2012, it has been bringing museums and cultural institutions closer to their audience. nl Het in Warschau gevestigde creatieve bureau Moiseum ontwikkelt digitale projecten (voornamelijk mobiele apps). Sinds 2012 brengt het bureau musea en culturele instellingen dichter bij het publiek. pl Moiseum to działająca od 2012 roku warszawska agencja kreatywna tworząca innowacyjne projekty związane z nowymi technologiami (głównie aplikacje mobilne), zbliżające muzea i instytucje kultury do ich odbiorców. About the producer Over de producent Opis producenta 19

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci Tozsamosc projektowania / Design of identity Identity of design / Rozdział / Chapter 00 List dyrektora naczelnego teatru wielkiego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat 28 20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat The Top 20 Designs from the Past Five Years >Redakcyjny jubileusz zainspirował nas do opracowania przeglądu 20 najlepszych polskich projektów minionego

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Performowanie danych Performing Data

Performowanie danych Performing Data Performowanie danych Performing Data Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss Kiedy myślenie grozi utonięciem w strumieniach danych, nadchodzi czas, by wynajdywać takie modele symulacji, które przypominają

Bardziej szczegółowo

30.09 2.10.2011. magazyn targowy trade show magazine. Targi na miar potrzeb Trade Show Made to Measure

30.09 2.10.2011. magazyn targowy trade show magazine. Targi na miar potrzeb Trade Show Made to Measure www.zlotosrebroczas.com 30.09 2.10.2011 Targi na miar potrzeb Trade Show Made to Measure Ayala collection by Lewanowicz Promocja nowoczesno ci Contemporary Art Endorsed Nagroda za sukces Prized for Success

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT. György Kepes I Frank J. Malina NA SKRZYŻOWANIU nauki i sztuki The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT.

Bardziej szczegółowo