Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej DTP S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej DTP S.A."

Transkrypt

1 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. DTP S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. otrzymała od Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedziba w Warszawie jako akcjonariusza DTP S.A. zgłoszenie kandydatury Pana Przemysława Cieszyńskiego na członka Rady Nadzorczej. Uzasadnienie kandydatury: Doświadczenie zawodowe Pana Przemysława Cieszyńskiego oraz jego profesjonalizm pozwala stwierdzić, iż jest to odpowiedni kandydat, którzy przysporzy wiele wartości Spółce, dają c rękojmie należytego wykonania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

2 PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI tel. komórkowy: poczta elektroniczna: PROFIL ZAWODOWY GŁÓWNE UMIEJĘTNOŚCI Silny, potwierdzony potencjał do osiągania znaczących efektów biznesowych na poziomie ścisłego kierownictwa uzyskany poprzez dwudziestoletnie, zróżnicowane doświadczenie funkcjonalne (sprzedaż, IT, operacje, zaopatrzenie, marketing, strategia) i branżowe (bankowość, energetyka, przemysł, gastronomia, media, doradztwo, integracja systemów) oraz unikalną kombinację przygotowania akademickiego studia politechniczne na wiodącej polskiej uczelni technicznej i MBA z wiodącej szkoły biznesu w USA Zarządzanie relacjami z klientem podczas świadczenia kompleksowych usług doradczych dotyczących strategicznych zagadnień i wymagających wprowadzenia znaczących zmian Doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami (1000+ osobodni) wdrożeniowymi dla różnych systemów dziedzinowych (billing, CRM, BI/kontroling, ERP i inne) WYKSZTAŁCENIE i Studia na poziomie graduate w zakresie zarządzania na Vanderbilt University, Nashville, TN (USA), tytuł: MBA, specjalizacja: Marketing, stypendysta Fulbright a Studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania, tytuł: mgr inż., specjalizacja: Systemy Informacyjne ROLE I DOŚWIADCZENIE 11/ /2012 Rafako SA Racibórz 6/ /2012 TC Dębica Dębica 5/ obecnie 6/2011 7/2012 Fornetti sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BOMI SA Wiceprzewodniczący/ Wrocław Gdynia 6/2011 8/2012 Rabat Service SA Pruszcz Gdański Strona 1 z 5

3 4/2009 4/2014 YAWAL SA Herby 4/2008 6/2009 i CIECH SA Warszawa 6/2010 obecnie Wiceprzewodniczący/ 6/2007 6/2008 SYGNITY SA Warszawa 3/2006 6/2007 WSiP SA Warszawa Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej 12/2005 obecnie RAITARO CONSULTING/RAITARO PARTNERS Warszawa Właściciel/Wspólnik Wybrane projekty: Wdrożenie rozwiązania dla inteligentnego opomiarowania sieci enerrgatycznej (AMI) w polskiej grupy energetycznej (w toku) Redukcja kosztów zakupowych w wiodącej polskiej grupie spółek detalicznych i dystrybucyjnych Wsparcie migracji danych wszystkich odbiorców jednego z Oddziałów polskiej grupy energetycznej pomiędzy systemami billingowymi Wsparcie migracji danych części odbiorców jednego z Oddziałów polskiej grupy energetycznej pomiędzy systemami billingowymi Przejęcie zarządzania projektem wdrożenia systemu billingowego dla jednej z polskich zintegrowanych grup energetycznych. W wyniku projektu usuniętych zostało ponad 100 błędów i problemów, o ponad 50% zredukowano liczbę zgłoszeń do Help Desku, umożliwiono zamykanie miesiąca oraz rozliczanie i fakturowanie odbiorców zgodnie z wymagającymi warunkami umowy SLA z klientami Analiza efektywności operacyjnej i finansowej spółki handlowej działającej w Rosji na rynku biurowych i konsumenckich produktów technologicznych. Wynikiem analizy była rekomendacja dla właścicela odnośnie strategii dezinwestycji Restrukturyzacja operacyjna i kosztowa oraz zarządzanie tymczasowe (Prezes Zarządu w organizacji klienta) jednego z największych polskich producentów stolarki otworowej, redukcja zatrudnienia o ponad 25%, negocjacje ze związkami zawodowymi Restrukturyzacja finansowa prywatnego producenta z branży spożywczej, negocjacje z bankami Restrukturyzacja operacyjna i kosztowa największego polskiego terminala kontenerowego, negocjacje regulacji warunków pracy i zasad wynagradzania ze związkami zawodowymi, redukcja zatrudnienia o ponad 20% Strona 2 z 5

4 Wsparcie wiodącej polskiej firmy obsługującej płatności kartowe przy wdrożeniu nowej, złożonej usługi dla jej strategicznego klienta, zarządzanie projektem Doradztwo strategiczne oraz wsparcie wyboru i wdrożenia rozwiązania klasy ERP dla wiodącej firmy reklamy zewnętrznej Strategia dla polskiego przedstawicielstwa wiodącego globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych i elektroniki użytkowej oraz wsparcie wdrożenia rozwiązania klasy ERP/CRM dla tego Klienta Projekt struktury organizacyjnej, definicja zadań i planowanie zasobów dla agencji informacyjnej największej polskiej stacji telewizyjnej Strategia dla United Arab Bank, Sharjah, ZEA Projekt organizacji, definicja ról i procedur dla nowotworzonego działu doradztwa biznesowego u wiodącego polskiego dostawcy usług informatycznych, wdrożenie stworzonego modelu i wsparcie rozwoju sprzedaży usług 03/ /2005 TELEWIZJA POLSKA SA Warszawa Dyrektor Biura Restrukturyzacji Stworzenie i prowadzenie profesjonalnego Biura Restrukturyzacji (trzech podwładnych) Zdefiniowanie szczegółowego planu programu restrukturyzacji oraz projekt lokalnych usprawnień i oszczędności w obszarach: opieka zdrowotna dla pracowników transport samochodowy model Oddziału Terenowego TVP produkcja informacji Definicja i bieżące zarządzanie procesem zakupu usług doradczych obejmujących dwa złożone projekty restrukturyzacyjne 01/ /2005 POLCARD SA Warszawa Dyrektor Pionu Usług Bankowych, Członek Zarządu Bieżące zarządzanie Pionem Usług Bankowych (15 pracowników) Szybka, dogłębna restrukturyzacja Pionu poprzez zwiększenie zdolności sprzedażowej i uczytelnienie podziału obowiązków pomiędzy sprzedaż, rozwój oferty i wdrożenia (przeniesione do innego Pionu) Bezpośredni udział w wielu przedsięwzięciach sprzedażowych zwiększających przychody o ponad 2 miliony złotych w ujęciu rocznym w roku następującym po przeprowadzeniu zmian oraz ok. 5 milionów złotych w roku kolejnym z perspektywą dalszego znacznego wzrostu Zainicjowanie i prowadzenie licznych przedsięwzięć usprawniających organizację poza Pionem Usług Bankowych (sformalizowanie zarządzania projektami, przebudowa architektury IT i udoskonalenie oraz uproszczenie procesu prognozowania sprzedaży) Strona 3 z 5

5 02/ /2004 CII GROUP (od 09/2005 Kolaja and Partners) Warszawa Executive Director Projekty: Stworzenie wszechstronnej strategii dla zaopatrzenia w krytyczny surowiec dla jednej z największych papierni w Polsce. Klient oczekiwał pomocy w zrozumieniu przyszłej dynamiki popytu i podaży surowca w skali kraju i regionu oraz rekomendacji optymalnego sposobu zapewnienia niezbędnego poziomu zaopatrzenia w obliczu skokowego wzrostu własnego zapotrzebowania oraz całkowitego krajowego/regionalnego popytu, a także optymalizacji kosztu pozyskiwania surowca. Zaproponowane i wdrożone rekomendacje spowodowały zwiększenie pewności dostaw, obniżenie całkowitego kosztu zaopatrzenia oraz poprawę relacji z dostawcami i zapewnienie wysokiej jakości surowca 11/ /2003 ACCENTURE (do 12/2000 Andersen Consulting) Warszawa Senior Manager, Usługi Finansowe/Strategia Wybrane projekty: Prowadzenie projektu stworzenia i pilotowego wdrożenia nowego modelu oddziału dla jednego z największych polskich banków uniwersalnych. Klientowi zależało na pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie dawał nowowdrożony system informatyczny, w szczególności w obszarach: o zdolności sprzedażowych o jakości obsługi klienta i efektywności kosztowej o eliminacji funkcji zapleczowych z oddziałów Już we wstępnej fazie została przygotowana nowa struktura organizacyjna dla zespołów obsługi klienta oraz zdefiniowane usprawnienia i możliwości redukcji kosztów w obszarach wsparcia i szczątkowego zaplecza w oddziale. Kierowanie wszechstronnym programem poprawy efektywności dla wiodącego polskiego banku uniwersalnego. Poprzez odniesienie do branżowych wskaźników efektywnościowych zespół projektowy zidentyfikował obszary o największym potencjale dla uzyskania oszczędności, które zostały następnie uzyskane poprzez przeprojektowanie procesów, zmiany organizacyjne i zbilansowanie zasobów i zadań. Łączne oszczędności wyniosły ok. 20 mln PLN. Kierowanie zespołem pomagającym międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu w diagnozie wewnętrznej kondycji i pozycji rynkowej średniej wielkości banku w Polsce, który miał być przejęty przez klienta. Współkierowanie międzynarodowym zespołem konsultantów analizujących rynkową atrakcyjność krajów skandynawskich i środkowoeuropejskich dla Pionu Asset Management dużego banku europejskie- Strona 4 z 5

6 go. Ocena obejmowała: potencjał rynku, środowisko prawne i regulacyjne oraz możliwość wdrożenia modelu operacyjnego klienta. Kierowanie zespołem projektowym, który pracował nad analizą polskiego rynku finansowego i jego tendencji rozwojowych dla dużego banku z zachodniej Europy, który przejął instytucję finansową w Polsce. Konkluzje projektu pozwoliły inwestorowi zbudować szczegółową strategię wejścia na rynek. Nowa strategia korporacyjna dla średniej wielkości banku polskiego z udziałem kapitału zagranicznego. Zespół projektowy analizował warunki makroekonomiczne, oceniał sektor gospodarki, porównywał wyniki i możliwości banku na tle konkurencji i najlepszych praktyk. Pomoc BRE Bankowi w zdefiniowaniu modelu biznesowego i oferty produktowej dla mbanku nowo tworzonej jednostki detalicznej. Wyniki prac obejmowały: o pełną definicję produktów i usług wraz z cennikiem o strategię pozyskiwania klientów o projekt organizacji o model finansowy i business case Stworzenie, dla wiodącego, polskiego banku uniwersalnego (obecnie część większego banku po serii fuzji i przejęć), nowej strategii dotyczącej sektora detalicznego. Zespół przeprowadził kompleksową diagnozę biznesową, przygotował zestaw opcji strategicznych, zdefiniował wyczerpującą segmentację klientów detalicznych banku, zarekomendował kierunki strategicznego rozwoju poparte przez model finansowy, zaprojektował nową ofertę produktową z wytycznymi odnośnie wszystkich charakterystyk i cen, zaprojektował procesy sprzedaży i obsługi oraz przygotował plan implementacji. 05/ /1998 PEPSICO RESTAURANTS INTERNATIONAL Warszawa Project Leader/IT Director, CEE Prowadzenie projektu usprawniającego funkcjonowanie jednego z kanałów sprzedaży (dostawa do domu). Projekt obejmował: strategię rynkową, strategię wykorzystania aktywów, analizę zgodności z modelem działalności detalicznej firmy, analizę konkurencji, usprawnienie operacyjne, analizę lokalizacji, wykorzystanie technologii informatycznej, szkolenie personelu. Stworzenie i wdrożenie strategii informatycznej dla regionu CEE Zarządzanie inwestycjami informatycznymi Wdrożenia i utrzymanie systemów wspierających działalność punktów sprzedaży (restauracje) oraz centrali (finanse, kadry, płace, aplikacje biurowe, integracja z systemami POS i BOH) JĘZYKI OBCE angielski płynnie, francuski i rosyjski czytanie i rozumienie Strona 5 z 5

7

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 R.

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 R. NASZĄ MISJĄ JEST AKTYWNE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW I MENADŻERÓW W BUDOWIE WARTOŚCI POPRZEZ STOSOWANIE KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ ZGODNIE Z RZECZYWISTYMI POTRZEBAMI ICH PRZEDSIĘBIORSTWA WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence. Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP

Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence. Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP Wprowadzenie Szanowni Państwo, Dziękujemy za możliwość przedstawienia Państwu naszego podejścia i doświadczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo