Co to jest msit? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest msit? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa"

Transkrypt

1

2

3 Co to jest msit? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa Unikatowe bogactwo kulturowe i historyczne, niezapomniany urok oraz przepiękne walory przyrodnicze sprawiają, że Małopolska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce. Co roku odwiedzają nas miliony turystów. Na mapie Województwa Małopolskiego znajduje się wiele turystycznych skarbów, a rozwój turystyki i wysoka jakość oferowanych usług są dla naszego regionu jednym z najważniejszych zadań. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby Małopolska była przyjazna turyście. Realizacja kluczowego dla Województwa projektu, wspieranego ze środków unijnych, jakim jest Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT), pozwoli nam zadbać o to, by odwiedzający nas turyści otrzymywali pełen pakiet potrzebnych informacji. MSIT to zintegrowany system Informacji Turystycznej w Małopolsce. W każdym z punktów IT w ramach MSIT na turystów czekają informatorzy, którzy podpowiedzą, jak zaplanować trasę wycieczki, które miejsca warto zwiedzić i gdzie można znaleźć miejsca noclegowe. Mam nadzieję, że dzięki Małopolskiemu Systemowi Informacji Turystycznej będzie Państwu łatwiej zwiedzać i odkrywać uroki naszego regionu. Serdecznie zapraszam do Małopolski. Its unique cultural and historical richness, as well as its unforgettable charm and natural beauty, make Małopolska one of the most attractive tourist regions in Poland. Every year millions of tourists visit us. The map of the Małopolska Region contains many tourist treasures, and the development of tourism and the high quality of the services on offer in our region are among our most important tasks. Therefore, we make every effort to ensure that Małopolska is tourist friendly. The implementation of the Małopolska Tourist Information System (MSIT), so crucial for the Voivodeship, and supported by EU funds, will allow us to ensure that every tourist visiting us receives the full set of essential information. MSIT is an integrated system for Tourist Information in Małopolska. At each of the IT points in the MSIT, guides who can help plan trip route to places worth visiting and find accommodation will be waiting for tourists. I hope that the Małopolska Tourist Information System will make it easier for you to explore and discover the beauty of our region. I cordially invite you to Małopolska. Marszałek Województwa Małopolskiego Marshal of the Małopolska Voivodeship Marek Sowa 1

4 Spis treści Co Table to jest of contents msit? Spis treści Table of contents CO TO JEST MSIT? DLACZEGO MSIT TO DOBRY POMYSŁ? JAK NAS ROZPOZNAĆ? ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI! JAK DZIAŁAMY? WHAT IS MSIT? WHY IS MSIT A GOOD IDEA? HOW TO RECOGNISE US? EASY ACCESS TO INFORMATION! HOW WE WORK? fot. istockphoto.com 2 3 Punkt Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej, fot. K. Chwałek

5 Co to jest MSIT? What is MSIT? IT Trzebinia IT Chrzanów IT Oświęcim IT Miechów IT Olkusz IT Kraków IT Wadowice IT Dobczyce IT Andrychów IT Myślenice IT Wiśniowa IT Sucha Beskidzka IT Rabka-Zdrój Małopolski System Informacji Turystycznej to nowoczesny system zintegrowanych w warstwie analogowej i cyfrowej 34 jednostek Informacji Turystycznej (IT), realizowany w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) na lata : Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat A. Budowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej Małopolska Tourist Information System integrates both in a n analogue, as well as digital version 34 Tourist Information points. It is implemented in partnership with 25 communes and districts in Małopolska as part of the Małopolska Regional Operational Programme. Małopolska Regional Operational Programme (MROP) for the years : Priority axis 3. Tourism and culture industry Activity 3.1. Development of tourist infrastructure Scheme A. Development of Regional Tourist Information System IT Dąbrowa Tarnowska IT Tarnów IT Tuchów IT Limanowa IT Biecz IT Nowy Sącz IT Sękowa IT Nowy Targ IT Biały Dunajec IT Poronin IT Witów IT Zakopane Lider projektu: Województwo Małopolskie Partnerzy projektu: 25 gmin i powiatów z terenu Małopolski Finansowanie: szacunkowa wartość projektu Małopolski System Informacji Turystycznej to zł, w tym dotacja z MRPO to zł (75 %) wkład Województwa Małopolskiego oraz Partnerów projektu to zł. Project leader: Małopolska Region Project partners: 25 communes and districts in Małopolska Financing: the estimated value of the Małopolska Tourist Information System project is 19,221,533 PLN, including MRPO subsidy = 14,366,924 PLN (75 %) Contribution of the Małopolska Province and the Partners = 4,788,974 PLN IT Białka Tatrzańska IT Krynica-Zdrój fot. istockphoto.com UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Project co-financed by the European Union within the Malopolska Regional Operational Programme

6 Dlaczego MSIT to dobry pomysł? Why is msit a good idea? Główne założenie projektu Małopolski System Informacji Turystycznej to podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Korzyści: wysoka jakość usług i stopnia satysfakcji turystów, dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu, dostosowanie Informacji Turystycznej (IT) do europejskich standardów oraz ujednolicenie standardu IT w całym województwie, wzrost liczby osób korzystających z usług Informacji Turystycznej, zwiększenie stopnia dostępności informacji turystycznej, również dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjności turystycznej województwa w sposób zrównoważony. The main assumption of the Małopolska Tourist Information System project is to increase the tourism competitiveness of the region. Benefits: high quality of services and a high level of tourist satisfaction, provision of comprehensive and reliable information as an element of the region s active marketing and promotional policy, adapting tourist information (TI) to European standards and unification of the TI standard throughout the province, increasing the number of users of tourist information services, increasing the level of accessibility of tourist information, also for disabled visitors, increasing the popularity of the province and its tourist attractions in a sustainable manner. fot. istockphoto.com 6 7

7 Jak nas rozpoznać? How to recognise us? Spójny system wizualny to podstawowe narzędzie służące kreowaniu marki MSIT. System Identyfikacji Wizualnej określa zasady używania logo MSIT, oznakowania zewnętrznego jednostek IT, oznakowania turystycznego regionu, wyposażenia, ubioru pracowników. Zgodnie ze standardami MSIT oraz identyfikacją wizualną systemu, wszystkie 34 jednostki Informacji Turystycznej funkcjonujące w ramach MSIT odznaczają się jednorodną aranżacją wnętrz i wyposażeniem, stanowiąc rozpoznawalny element marki MSIT. Jednostki IT w ramach MSIT zlokalizowane są w miejscach łatwo dostępnych dla turystów, w centrach miast lub obok atrakcji turystycznych regionu. Dla wszystkich jednostek IT przygotowano ponad dwumilionowy nakład materiałów informacyjno-promocyjnych w jednakowej szacie graficznej, opatrzony logo MSIT. A cohesive system of visual materials is the basic tool for creating the MSIT brand. Visual Identification System specifies the rules for using the MSIT logo, the outdoor signage of TI units, tourist signage throughout the region, equipment and employee clothing. In accordance with MSIT standards and the system s visual identification, all 34 Tourist Information units that are part of MSIT are characterised by unified interior design and equipment, which creates a recognisable element of the MSIT brand. TI units that are part of MSIT are located in areas that are easily accessible for tourists, within city centres or close to the region s tourist attractions. All TI units will be provided with information and promotional materials (2 million copies printed) with a unified design and featuring the MSIT logo. Punkt Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej w ramach MSIT, fot. K. Chwałek 8 9

8 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT, kierunek Małopolska! MSIT to również oznakowanie turystyczne ułatwiające poruszanie się po Małopolsce i odkrywanie jej najpiękniejszych zakątków. W ramach projektu w regionie powstało: 69 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych regionu, 18 tablic informacyjnych na parkingach przy drogach krajowych, 166 turystycznych znaków drogowych przy głównych drogach wojewódzkich i powiatowych. MSIT, poczytaj o Małopolsce! W każdym punkcie Informacji Turystycznej dostępne są nieodpłatnie wydawnictwa w różnych wersjach językowych promujące ofertę turystyczną Małopolski, w tym mapy turystyczne województwa. 18 tytułów wydawniczych, 7 wersji językowych, ponad 1000 zdjęć, szczegółowe mapy turystyczne, przewodnik multimedialny po Małopolsce. Msit destination Małopolska! MSIT also means tourist signage that makes it easier to move about Małopolska and explore its most beautiful corners. The project involved the creation of: 69 information boards located by the region s main tourist attractions, 18 information boards in car parks by national roads, 166 tourist road signs by the main provincial and district roads. MSIT read about Małopolska! Each Tourist Information point offers various free printed materials (including tourist maps of the province) in a number of language versions that promote Małopolska s tourist offer. 18 titles, 7 language versions, more than 1,000 photographs, detailed tourist maps, a multimedia guide to Małopolska. fot. B. Lassota fot. M. Mazur 10 11

9 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT, przyjazny dla niepełnosprawnych! W największych jednostkach IT (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, Tarnów) utworzone zostały specjalne stanowiska dla osób niepełnosprawnych wyposażone w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie przeglądać lub pobierać interesujące ich materiały np. w postaci wydruków lub nagrań MP3. Dla osób niewidomych i słabo widzących przygotowano unikatowe materiały w alfabecie Braille a oraz płyty CD, na których znajdują się pocztówki głosowe ze specjalnymi nagraniami o charakterze binauralnym, dającymi iluzję bycia i poruszania się w nagrywanej przestrzeni. Dla osób słabo widzących powstał Katalog Największych Atrakcji Turystycznych Małopolski w druku powiększonym. Jest to pierwszy tego typu projekt na skalę europejską, który umożliwi osobom niewidomym i słabo widzącym poznawanie przestrzeni oraz największych atrakcji turystycznych Małopolski. MSIT disabled friendly! The largest TI units (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, Tarnów) feature special posts for disabled visitors that are fitted with specialist equipment, enabling disabled visitors to independently browse and collect the materials that they are interested in, for instance in the form of printouts or MP3 recordings. TI units offer printed materials for blind and visually impaired visitors. Unique Braille materials were prepared, as well as CDs with audio postcards including special binaural recordings that give an illusion of being and moving around the recorded space. Visually impaired visitors can take advantage of the large print Catalogue of Małopolska s Greatest Tourist Attractions. It is the first project of this kind in Europe, and it will make it possible for blind and visually impaired persons to explore Małopolska and discover its greatest tourist attractions. fot. istockphoto.com 12 13

10 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT, dostępny całą dobę! Portal turystyczny to źródło rzetelnych i aktualnych informacji turystycznych o Małopolsce. Visitmalopolska.pl połączyła lokalne portale turystyczne partnerów projektu oraz istniejące serwisy z turystyczną ofertą Małopolski. Jeden adres jedno źródło informacji! Dla turystów szukających informacji o Małopolsce dostępna jest również sieć całodobowych infokiosków zlokalizowanych w 16 miastach: Kraków, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz oraz Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Chrzanów, Poronin, Nowy Targ, Rabka- -Zdrój, Krynica-Zdrój, Limanowa, Biecz. MSIT, zintegrowany system cyfrowy! Jednostki Informacji Turystycznej połączył system informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych turystycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzięki temu informatorzy w punktach IT mają pełny dostęp do wspólnych baz danych, które są na bieżąco aktualizowane i wzbogacane. System pozwala również na zbieranie danych dotyczących ruchu turystycznego w Małopolsce. Msit available 24/7! The tourist web portal is a source of reliable and up-to-date tourist information about Małopolska. Visitmalopolska.pl has gathered local tourist web portals of the project partners and the existing websites about Małopolska s tourist offer. One address one source of information! Tourist seeking information about Małopolska can also take advantage of a network of info kiosks (open 24/7) located in 16 cities: Kraków, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz and Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Chrzanów, Poronin, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, Limanowa, Biecz. MSIT an integrated digital system! Tourist information units are connected by an IT system aimed at gathering, processing and making available tourist data with the use of the latest technologies. As a result, information officers in the TI points have full access to common databases that are systematically developed and updated. The system also makes it possible to collect data pertaining to tourist traffic in Małopolska

11 Jak działamy? How we work? C E R T Y F I K A T Małopolskiego systemu informacji turystycznej certyfikat został przyznany na okres M i e j s c e, d a t a n a d a n i a w kategorii dla M a r s z a ł e k Wo j e w ó d z t w a M a ł o p o l s k i e g o MSIT, Manual Obsługi Turysty, szkolenia! Manual Obsługi Turysty to podręcznik, który został stworzony w celu opracowania spójnych procedur obsługi turysty. Wysoka jakość obsługi turysty w jednostkach IT ma stać się wzorem obsługi ruchu turystycznego w całej Małopolsce. W ramach wdrożenia Manuala Obsługi Turysty przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Informacji Turystycznej. Podczas szkoleń informatorzy zdobyli wiedzę m.in. z zakresu obsługi turysty przy udziale systemu informatycznego. Oprócz szkoleń merytorycznych pracownicy punktów IT uczestniczyli w wizytach studyjnych, aby lepiej poznać zabytki i atrakcje turystyczne regionu. MSIT, certyfikacja! Proces certyfikacji obejmuje m.in. ocenę zakresu usług dostępnych w punkcie Informacji Turystycznej oraz jakości obsługi turystów. Celem jest, aby w całym regionie wszystkie jednostki IT pracowały według jednolitych, wysokich standardów obsługi turysty. Dzięki systemowi certyfikacji turysta i mieszkaniec regionu będzie miał możliwość podróżowania po Małopolsce, wybierając najwyższą jakość świadczonych usług Informacji Turystycznej. Komisja certyfikacyjna przyznaje po weryfikacji kategorię: od 1 do 4 gwiazdek. MSIT tourist service manual and training! The Tourist Service Manual is a guidebook that was created in order to develop common tourist service procedures. High quality of tourist services in the TI units is to become a model for servicing tourist traffic throughout Małopolska. As part of the implementation of the Tourist Service Manual, a series of training sessions was conducted. They were attended by Tourist Information employees. During the sessions, the information officers gained knowledge about, among other things, direct contact with tourist and providing tourist services with the use of the IT system. Apart from attending content-based sessions, TI point employees also took part in training trips in order to become more familiar with the region s historic monuments and tourist attractions. MSIT certification! The certification process involves, among other things, the evaluation of the range of services available at the Tourist Information Point and of the quality of tourist service. The aim is for all the TI units throughout the region to work to equally high tourist service standards. Owing to the system of certification, the tourists and the residents of the region will be able to travel around Małopolska while receiving the highest quality of Tourist Information services. Manual obsługi turysty, fot. istockphoto.com 16 17

12 Jak działamy? How we work? MSIT, odkryj Małopolskę! Odkryj Małopolskę, hasło promujące Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) jest zaproszeniem do wizyty w naszym regionie. MSIT to klucz, który pozwoli na odkrycie najpiękniejszych zakątków Małopolski. Przygotowana kreacja do kampanii promocyjnej MSIT to nowoczesna forma przekazu, symbolizująca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. Kampania obejmuje działania PR-owe, podejmowane zarówno offline, jak i online, przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych (prasa, radio, tv) oraz Internetu (portale informacyjne, branżowe, społecznościowe), wizyty studyjne dziennikarzy oraz branży turystycznej. Kampanię wspiera outdoor (billboardy, citylighty, plakaty), który swym zasięgiem obejmuje Województwo Małopolskie. MSIT discover Małopolska! Discover Małopolska, the slogan promoting the Małopolska Tourist Information System (MSIT) is an invitation to visit our region. The MSIT is the key that will allow you to discover the most beautiful parts of Małopolska. The work prepared for the MSIT promotional campaign is a state-of-the-art form of communication, symbolising the cultural and natural heritage of the region. The campaign includes PR activities, both offline and online, using traditional media (newspapers, radio, TV) and the Internet (information, industry, and community portals), study visits for journalists and the tourist industry. The campaign is supported by outdoor advertising (billboards, citylights, posters), which covers the Małopolska Voivodeship

13 Punkty Informacji Turystycznej Małopolska Punkty Informacji Tourist Turystycznej Information System Points KraKów InfoKraków, ul. Powiśle 11, Kraków \ , InfoKraków, ul. Św. Jana 2, Kraków \ InfoKraków, Os. Słoneczne 16, Kraków \ InfoKraków, ul. Józefa 7, Kraków \ InfoKraków Sukiennice, Rynek Główny 1/3, Kraków \ InfoKraków Sanktuarium w Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3, Kraków \ InfoKraków, ul. Szpitalna 25, Kraków \ InfoKraków Pawilon Wyspiański, pl. Wszystkich Świętych 2, \ InfoKraków Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach, Balice \ Myślenice Rynek 27, Myślenice \ , wiśniowa Wiśniowa 301, Wiśniowa \ , Dobczyce ul. Podgórska 1, Dobczyce \ , olkusz ul. Floriańska 8, Olkusz \ , Miechów Plac Kościuszki 1A, Miechów \ , Tarnów Rynek 7, Tarnów \ , Tuchów ul. Chopina 10, Tuchów \ , Dąbrowa TarnowsKa ul. Polna 13, Dąbrowa Tarnowska \ , wadowice ul. Kościelna 4, Wadowice \ , malopolska.pl andrychów Rynek 27, Andrychów \ , sucha beskidzka ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka \ , oświęcim ul. St. Leszczyńskiej 12, Oświęcim \ , chrzanów Aleja Henryka 40, Chrzanów \ , Trzebinia ul. Kościuszki 74, Trzebinia \ , zakopane ul. Kościeliska 7, Zakopane \ , poronin ul. Józefa Piłsudskiego 2, Poronin \ , witów Witów 239A, Witów \ , biały Dunajec ul. Jana Pawła II 363, Biały Dunajec \ , białka TaTrzańsKa ul. Środkowa 16, Białka Tatrzańska \ , nowy Targ Rynek 1, Nowy Targ \ , rabka-zdrój ul. Parkowa 2, Rabka-Zdrój \ , nowy sącz ul. Szwedzka 2, Nowy Sącz \ , Krynica-zDrój ul. Zdrojowa 4/2, Krynica-Zdrój \ , limanowa Rynek, Limanowa \ , biecz Rynek 1, Biecz \ , sękowa Siary 19, Sękowa \ ,

14

15

BRIEF Małopolski System Informacji Turystycznej

BRIEF Małopolski System Informacji Turystycznej Załącznik nr 7 do SIWZ BRIEF Małopolski System Informacji Turystycznej Spis treści CO TO JEST MSIT? DLACZEGO MSIT TO DOBRY POMYSŁ? JAK NAS ROZPOZNAD? ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI! JAK DZIAŁAMY? CO TO JEST

Bardziej szczegółowo

Beneficjentem projektu MSIT jest Województwo Małopolskie (Lider) wraz z Partnerami projektu 25 jednostkami samorządu terytorialnego.

Beneficjentem projektu MSIT jest Województwo Małopolskie (Lider) wraz z Partnerami projektu 25 jednostkami samorządu terytorialnego. CO TO JEST MSIT? Małopolski System Informacji Turystycznej to nowoczesny system IT zintegrowany w warstwie analogowej i cyfrowej, realizowany w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski, w ramach

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. www.visitmalopolska.pl

MAŁOPOLSKA. www.visitmalopolska.pl MAŁOPOLSKA 14 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 14 UNESCO World Heritage List sites 252 obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej 252 attractions on the Wooden Architecture Route Wadowice

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie z MRPO 14 366 924 zł (75%) Wkład Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu 4 788 974

Dofinansowanie z MRPO 14 366 924 zł (75%) Wkład Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu 4 788 974 BudŜet projektu Wartość całego projektu wynosi 19 221 533 zł. Dofinansowanie z MRPO 14 366 924 zł (75%) Wkład Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu 4 788 974 Opis projektu Projekt pn. Małopolski

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław Space for your logo, a photograph etc. DROGA ROWEROWA ŚW. JAKUBA NA DOLNYM ŚLĄSKU Way of St. James s cycling route in Lower Silesia Prezentacja działania projektu Via Regia Plus (akcja 5.3.3.) Presentation

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA.

MAŁOPOLSKA. MAŁOPOLSKA 14 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 14 UNESCO World Heritage List sites 253 obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej 253 attractions on the Wooden Architecture Route Wadowice

Bardziej szczegółowo

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Dariusz Cieśla, Intergraph Polska (presenting author) Marcin Grudzień, CODGiK (presenting author) Marek Szulc, GUGiK Agenda Geoportal.gov.pl in short

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Ul. Basztowa 15 31-143 Kraków tel. 012 4225599, fax.

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACJI MIEJSKIEJ INFOKRAKÓW

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACJI MIEJSKIEJ INFOKRAKÓW SIEĆ PUNKTÓW INFORMACJI MIEJSKIEJ INFOKRAKÓW Plan prezentacji Czym jest sied InfoKraków? 1. Zadania i cele 2. Rozwój sieci 3. Prezentacja punktów 4. Kadra i jej szkolenia 5. Działalnośd komercyjna 6. Odwiedzalnośd

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE 15 21 października 2012 pod honorowym patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego W telegraficznym skrócie Ponad 300 wydarzeń Prawie 6000 osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji elektronicznej : 1.1 mapy Województwa Małopolskiego wraz rysunkiem

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011"

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011 Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011" Zapraszamy na Roztocze! Projekt współpracy Lokalnych Grup Działania jako PRODUKT MARKOWY, podnoszący atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina Szczecin Waterside Tourism Development Programme Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do opracowania Programu turystycznego rozwoju akwenów

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej dr Krzysztof Celuch JAKI JEST CEL ZBIERANIA DANYCH? CHCEMY SIĘ WYRÓŻNIAĆ! CHCEMY OBCINAĆ KOSZTY! CHCEMY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31 Andrychów NZOZ MEDICAN Poradnia Leczenia Uzależnień Metalowców 10 34-120 Andrychów tel.: 033 875 10 36 Bochnia NZOZ "SANUS" Poradnia Zdrowia Psychicznego Konstytucji 3 32-700 Bochnia tel.: 014 612 36 55

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Śląski System Informacji Turystycznej

Śląski System Informacji Turystycznej Śląski System Informacji Turystycznej Założenia projektowe Adam Wawoczny, Rybnik 11.03.2010 Kto jest kim w projekcie? Lider projektu, wnioskodawca - Śląska Organizacja Turystyczna Partnerzy Subregionalni

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad szansa dla samorządów lokalnych Podstawowa sieć dróg w Małopolsce DROGI KRAJOWE MAŁOPOLSKI Zadania przygotowane do budowy w 2006 roku 1/ A-4, odc. Kraków

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Szlak Architektury Drewnianej jako przykład markowego produktu turystycznego

Szlak Architektury Drewnianej jako przykład markowego produktu turystycznego Szlak Architektury Drewnianej jako przykład markowego produktu turystycznego Paweł Mierniczak Dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej Polsko-Szwajcarskie Forum Turystyki Ekologicznej Kraków, 6 lutego

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 października 2004 r. Nasz znak: OR VI.0036/2-88/04 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana podczas XXIV Sesji Sejmiku

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Województwo Małopolskie kontynuując swoje działania

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 3.06.10

Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 3.06.10 Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 1 3.06.10 WPROWDZENIE Michał Górski były Prezes Fundacji Tomasz Studzieniecki były Kierownik Zakładu Turystyki ARR

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo