Co to jest msit? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest msit? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa"

Transkrypt

1

2

3 Co to jest msit? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa Unikatowe bogactwo kulturowe i historyczne, niezapomniany urok oraz przepiękne walory przyrodnicze sprawiają, że Małopolska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce. Co roku odwiedzają nas miliony turystów. Na mapie Województwa Małopolskiego znajduje się wiele turystycznych skarbów, a rozwój turystyki i wysoka jakość oferowanych usług są dla naszego regionu jednym z najważniejszych zadań. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby Małopolska była przyjazna turyście. Realizacja kluczowego dla Województwa projektu, wspieranego ze środków unijnych, jakim jest Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT), pozwoli nam zadbać o to, by odwiedzający nas turyści otrzymywali pełen pakiet potrzebnych informacji. MSIT to zintegrowany system Informacji Turystycznej w Małopolsce. W każdym z punktów IT w ramach MSIT na turystów czekają informatorzy, którzy podpowiedzą, jak zaplanować trasę wycieczki, które miejsca warto zwiedzić i gdzie można znaleźć miejsca noclegowe. Mam nadzieję, że dzięki Małopolskiemu Systemowi Informacji Turystycznej będzie Państwu łatwiej zwiedzać i odkrywać uroki naszego regionu. Serdecznie zapraszam do Małopolski. Its unique cultural and historical richness, as well as its unforgettable charm and natural beauty, make Małopolska one of the most attractive tourist regions in Poland. Every year millions of tourists visit us. The map of the Małopolska Region contains many tourist treasures, and the development of tourism and the high quality of the services on offer in our region are among our most important tasks. Therefore, we make every effort to ensure that Małopolska is tourist friendly. The implementation of the Małopolska Tourist Information System (MSIT), so crucial for the Voivodeship, and supported by EU funds, will allow us to ensure that every tourist visiting us receives the full set of essential information. MSIT is an integrated system for Tourist Information in Małopolska. At each of the IT points in the MSIT, guides who can help plan trip route to places worth visiting and find accommodation will be waiting for tourists. I hope that the Małopolska Tourist Information System will make it easier for you to explore and discover the beauty of our region. I cordially invite you to Małopolska. Marszałek Województwa Małopolskiego Marshal of the Małopolska Voivodeship Marek Sowa 1

4 Spis treści Co Table to jest of contents msit? Spis treści Table of contents CO TO JEST MSIT? DLACZEGO MSIT TO DOBRY POMYSŁ? JAK NAS ROZPOZNAĆ? ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI! JAK DZIAŁAMY? WHAT IS MSIT? WHY IS MSIT A GOOD IDEA? HOW TO RECOGNISE US? EASY ACCESS TO INFORMATION! HOW WE WORK? fot. istockphoto.com 2 3 Punkt Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej, fot. K. Chwałek

5 Co to jest MSIT? What is MSIT? IT Trzebinia IT Chrzanów IT Oświęcim IT Miechów IT Olkusz IT Kraków IT Wadowice IT Dobczyce IT Andrychów IT Myślenice IT Wiśniowa IT Sucha Beskidzka IT Rabka-Zdrój Małopolski System Informacji Turystycznej to nowoczesny system zintegrowanych w warstwie analogowej i cyfrowej 34 jednostek Informacji Turystycznej (IT), realizowany w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) na lata : Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat A. Budowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej Małopolska Tourist Information System integrates both in a n analogue, as well as digital version 34 Tourist Information points. It is implemented in partnership with 25 communes and districts in Małopolska as part of the Małopolska Regional Operational Programme. Małopolska Regional Operational Programme (MROP) for the years : Priority axis 3. Tourism and culture industry Activity 3.1. Development of tourist infrastructure Scheme A. Development of Regional Tourist Information System IT Dąbrowa Tarnowska IT Tarnów IT Tuchów IT Limanowa IT Biecz IT Nowy Sącz IT Sękowa IT Nowy Targ IT Biały Dunajec IT Poronin IT Witów IT Zakopane Lider projektu: Województwo Małopolskie Partnerzy projektu: 25 gmin i powiatów z terenu Małopolski Finansowanie: szacunkowa wartość projektu Małopolski System Informacji Turystycznej to zł, w tym dotacja z MRPO to zł (75 %) wkład Województwa Małopolskiego oraz Partnerów projektu to zł. Project leader: Małopolska Region Project partners: 25 communes and districts in Małopolska Financing: the estimated value of the Małopolska Tourist Information System project is 19,221,533 PLN, including MRPO subsidy = 14,366,924 PLN (75 %) Contribution of the Małopolska Province and the Partners = 4,788,974 PLN IT Białka Tatrzańska IT Krynica-Zdrój fot. istockphoto.com UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Project co-financed by the European Union within the Malopolska Regional Operational Programme

6 Dlaczego MSIT to dobry pomysł? Why is msit a good idea? Główne założenie projektu Małopolski System Informacji Turystycznej to podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Korzyści: wysoka jakość usług i stopnia satysfakcji turystów, dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu, dostosowanie Informacji Turystycznej (IT) do europejskich standardów oraz ujednolicenie standardu IT w całym województwie, wzrost liczby osób korzystających z usług Informacji Turystycznej, zwiększenie stopnia dostępności informacji turystycznej, również dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjności turystycznej województwa w sposób zrównoważony. The main assumption of the Małopolska Tourist Information System project is to increase the tourism competitiveness of the region. Benefits: high quality of services and a high level of tourist satisfaction, provision of comprehensive and reliable information as an element of the region s active marketing and promotional policy, adapting tourist information (TI) to European standards and unification of the TI standard throughout the province, increasing the number of users of tourist information services, increasing the level of accessibility of tourist information, also for disabled visitors, increasing the popularity of the province and its tourist attractions in a sustainable manner. fot. istockphoto.com 6 7

7 Jak nas rozpoznać? How to recognise us? Spójny system wizualny to podstawowe narzędzie służące kreowaniu marki MSIT. System Identyfikacji Wizualnej określa zasady używania logo MSIT, oznakowania zewnętrznego jednostek IT, oznakowania turystycznego regionu, wyposażenia, ubioru pracowników. Zgodnie ze standardami MSIT oraz identyfikacją wizualną systemu, wszystkie 34 jednostki Informacji Turystycznej funkcjonujące w ramach MSIT odznaczają się jednorodną aranżacją wnętrz i wyposażeniem, stanowiąc rozpoznawalny element marki MSIT. Jednostki IT w ramach MSIT zlokalizowane są w miejscach łatwo dostępnych dla turystów, w centrach miast lub obok atrakcji turystycznych regionu. Dla wszystkich jednostek IT przygotowano ponad dwumilionowy nakład materiałów informacyjno-promocyjnych w jednakowej szacie graficznej, opatrzony logo MSIT. A cohesive system of visual materials is the basic tool for creating the MSIT brand. Visual Identification System specifies the rules for using the MSIT logo, the outdoor signage of TI units, tourist signage throughout the region, equipment and employee clothing. In accordance with MSIT standards and the system s visual identification, all 34 Tourist Information units that are part of MSIT are characterised by unified interior design and equipment, which creates a recognisable element of the MSIT brand. TI units that are part of MSIT are located in areas that are easily accessible for tourists, within city centres or close to the region s tourist attractions. All TI units will be provided with information and promotional materials (2 million copies printed) with a unified design and featuring the MSIT logo. Punkt Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej w ramach MSIT, fot. K. Chwałek 8 9

8 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT, kierunek Małopolska! MSIT to również oznakowanie turystyczne ułatwiające poruszanie się po Małopolsce i odkrywanie jej najpiękniejszych zakątków. W ramach projektu w regionie powstało: 69 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych regionu, 18 tablic informacyjnych na parkingach przy drogach krajowych, 166 turystycznych znaków drogowych przy głównych drogach wojewódzkich i powiatowych. MSIT, poczytaj o Małopolsce! W każdym punkcie Informacji Turystycznej dostępne są nieodpłatnie wydawnictwa w różnych wersjach językowych promujące ofertę turystyczną Małopolski, w tym mapy turystyczne województwa. 18 tytułów wydawniczych, 7 wersji językowych, ponad 1000 zdjęć, szczegółowe mapy turystyczne, przewodnik multimedialny po Małopolsce. Msit destination Małopolska! MSIT also means tourist signage that makes it easier to move about Małopolska and explore its most beautiful corners. The project involved the creation of: 69 information boards located by the region s main tourist attractions, 18 information boards in car parks by national roads, 166 tourist road signs by the main provincial and district roads. MSIT read about Małopolska! Each Tourist Information point offers various free printed materials (including tourist maps of the province) in a number of language versions that promote Małopolska s tourist offer. 18 titles, 7 language versions, more than 1,000 photographs, detailed tourist maps, a multimedia guide to Małopolska. fot. B. Lassota fot. M. Mazur 10 11

9 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT, przyjazny dla niepełnosprawnych! W największych jednostkach IT (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, Tarnów) utworzone zostały specjalne stanowiska dla osób niepełnosprawnych wyposażone w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie przeglądać lub pobierać interesujące ich materiały np. w postaci wydruków lub nagrań MP3. Dla osób niewidomych i słabo widzących przygotowano unikatowe materiały w alfabecie Braille a oraz płyty CD, na których znajdują się pocztówki głosowe ze specjalnymi nagraniami o charakterze binauralnym, dającymi iluzję bycia i poruszania się w nagrywanej przestrzeni. Dla osób słabo widzących powstał Katalog Największych Atrakcji Turystycznych Małopolski w druku powiększonym. Jest to pierwszy tego typu projekt na skalę europejską, który umożliwi osobom niewidomym i słabo widzącym poznawanie przestrzeni oraz największych atrakcji turystycznych Małopolski. MSIT disabled friendly! The largest TI units (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, Tarnów) feature special posts for disabled visitors that are fitted with specialist equipment, enabling disabled visitors to independently browse and collect the materials that they are interested in, for instance in the form of printouts or MP3 recordings. TI units offer printed materials for blind and visually impaired visitors. Unique Braille materials were prepared, as well as CDs with audio postcards including special binaural recordings that give an illusion of being and moving around the recorded space. Visually impaired visitors can take advantage of the large print Catalogue of Małopolska s Greatest Tourist Attractions. It is the first project of this kind in Europe, and it will make it possible for blind and visually impaired persons to explore Małopolska and discover its greatest tourist attractions. fot. istockphoto.com 12 13

10 Łatwy dostęp do informacji! Easy access to information! MSIT, dostępny całą dobę! Portal turystyczny to źródło rzetelnych i aktualnych informacji turystycznych o Małopolsce. Visitmalopolska.pl połączyła lokalne portale turystyczne partnerów projektu oraz istniejące serwisy z turystyczną ofertą Małopolski. Jeden adres jedno źródło informacji! Dla turystów szukających informacji o Małopolsce dostępna jest również sieć całodobowych infokiosków zlokalizowanych w 16 miastach: Kraków, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz oraz Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Chrzanów, Poronin, Nowy Targ, Rabka- -Zdrój, Krynica-Zdrój, Limanowa, Biecz. MSIT, zintegrowany system cyfrowy! Jednostki Informacji Turystycznej połączył system informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych turystycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzięki temu informatorzy w punktach IT mają pełny dostęp do wspólnych baz danych, które są na bieżąco aktualizowane i wzbogacane. System pozwala również na zbieranie danych dotyczących ruchu turystycznego w Małopolsce. Msit available 24/7! The tourist web portal is a source of reliable and up-to-date tourist information about Małopolska. Visitmalopolska.pl has gathered local tourist web portals of the project partners and the existing websites about Małopolska s tourist offer. One address one source of information! Tourist seeking information about Małopolska can also take advantage of a network of info kiosks (open 24/7) located in 16 cities: Kraków, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz and Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Chrzanów, Poronin, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, Limanowa, Biecz. MSIT an integrated digital system! Tourist information units are connected by an IT system aimed at gathering, processing and making available tourist data with the use of the latest technologies. As a result, information officers in the TI points have full access to common databases that are systematically developed and updated. The system also makes it possible to collect data pertaining to tourist traffic in Małopolska

11 Jak działamy? How we work? C E R T Y F I K A T Małopolskiego systemu informacji turystycznej certyfikat został przyznany na okres M i e j s c e, d a t a n a d a n i a w kategorii dla M a r s z a ł e k Wo j e w ó d z t w a M a ł o p o l s k i e g o MSIT, Manual Obsługi Turysty, szkolenia! Manual Obsługi Turysty to podręcznik, który został stworzony w celu opracowania spójnych procedur obsługi turysty. Wysoka jakość obsługi turysty w jednostkach IT ma stać się wzorem obsługi ruchu turystycznego w całej Małopolsce. W ramach wdrożenia Manuala Obsługi Turysty przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Informacji Turystycznej. Podczas szkoleń informatorzy zdobyli wiedzę m.in. z zakresu obsługi turysty przy udziale systemu informatycznego. Oprócz szkoleń merytorycznych pracownicy punktów IT uczestniczyli w wizytach studyjnych, aby lepiej poznać zabytki i atrakcje turystyczne regionu. MSIT, certyfikacja! Proces certyfikacji obejmuje m.in. ocenę zakresu usług dostępnych w punkcie Informacji Turystycznej oraz jakości obsługi turystów. Celem jest, aby w całym regionie wszystkie jednostki IT pracowały według jednolitych, wysokich standardów obsługi turysty. Dzięki systemowi certyfikacji turysta i mieszkaniec regionu będzie miał możliwość podróżowania po Małopolsce, wybierając najwyższą jakość świadczonych usług Informacji Turystycznej. Komisja certyfikacyjna przyznaje po weryfikacji kategorię: od 1 do 4 gwiazdek. MSIT tourist service manual and training! The Tourist Service Manual is a guidebook that was created in order to develop common tourist service procedures. High quality of tourist services in the TI units is to become a model for servicing tourist traffic throughout Małopolska. As part of the implementation of the Tourist Service Manual, a series of training sessions was conducted. They were attended by Tourist Information employees. During the sessions, the information officers gained knowledge about, among other things, direct contact with tourist and providing tourist services with the use of the IT system. Apart from attending content-based sessions, TI point employees also took part in training trips in order to become more familiar with the region s historic monuments and tourist attractions. MSIT certification! The certification process involves, among other things, the evaluation of the range of services available at the Tourist Information Point and of the quality of tourist service. The aim is for all the TI units throughout the region to work to equally high tourist service standards. Owing to the system of certification, the tourists and the residents of the region will be able to travel around Małopolska while receiving the highest quality of Tourist Information services. Manual obsługi turysty, fot. istockphoto.com 16 17

12 Jak działamy? How we work? MSIT, odkryj Małopolskę! Odkryj Małopolskę, hasło promujące Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) jest zaproszeniem do wizyty w naszym regionie. MSIT to klucz, który pozwoli na odkrycie najpiękniejszych zakątków Małopolski. Przygotowana kreacja do kampanii promocyjnej MSIT to nowoczesna forma przekazu, symbolizująca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. Kampania obejmuje działania PR-owe, podejmowane zarówno offline, jak i online, przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych (prasa, radio, tv) oraz Internetu (portale informacyjne, branżowe, społecznościowe), wizyty studyjne dziennikarzy oraz branży turystycznej. Kampanię wspiera outdoor (billboardy, citylighty, plakaty), który swym zasięgiem obejmuje Województwo Małopolskie. MSIT discover Małopolska! Discover Małopolska, the slogan promoting the Małopolska Tourist Information System (MSIT) is an invitation to visit our region. The MSIT is the key that will allow you to discover the most beautiful parts of Małopolska. The work prepared for the MSIT promotional campaign is a state-of-the-art form of communication, symbolising the cultural and natural heritage of the region. The campaign includes PR activities, both offline and online, using traditional media (newspapers, radio, TV) and the Internet (information, industry, and community portals), study visits for journalists and the tourist industry. The campaign is supported by outdoor advertising (billboards, citylights, posters), which covers the Małopolska Voivodeship

13 Punkty Informacji Turystycznej Małopolska Punkty Informacji Tourist Turystycznej Information System Points KraKów InfoKraków, ul. Powiśle 11, Kraków \ , InfoKraków, ul. Św. Jana 2, Kraków \ InfoKraków, Os. Słoneczne 16, Kraków \ InfoKraków, ul. Józefa 7, Kraków \ InfoKraków Sukiennice, Rynek Główny 1/3, Kraków \ InfoKraków Sanktuarium w Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3, Kraków \ InfoKraków, ul. Szpitalna 25, Kraków \ InfoKraków Pawilon Wyspiański, pl. Wszystkich Świętych 2, \ InfoKraków Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach, Balice \ Myślenice Rynek 27, Myślenice \ , wiśniowa Wiśniowa 301, Wiśniowa \ , Dobczyce ul. Podgórska 1, Dobczyce \ , olkusz ul. Floriańska 8, Olkusz \ , Miechów Plac Kościuszki 1A, Miechów \ , Tarnów Rynek 7, Tarnów \ , Tuchów ul. Chopina 10, Tuchów \ , Dąbrowa TarnowsKa ul. Polna 13, Dąbrowa Tarnowska \ , wadowice ul. Kościelna 4, Wadowice \ , malopolska.pl andrychów Rynek 27, Andrychów \ , sucha beskidzka ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka \ , oświęcim ul. St. Leszczyńskiej 12, Oświęcim \ , chrzanów Aleja Henryka 40, Chrzanów \ , Trzebinia ul. Kościuszki 74, Trzebinia \ , zakopane ul. Kościeliska 7, Zakopane \ , poronin ul. Józefa Piłsudskiego 2, Poronin \ , witów Witów 239A, Witów \ , biały Dunajec ul. Jana Pawła II 363, Biały Dunajec \ , białka TaTrzańsKa ul. Środkowa 16, Białka Tatrzańska \ , nowy Targ Rynek 1, Nowy Targ \ , rabka-zdrój ul. Parkowa 2, Rabka-Zdrój \ , nowy sącz ul. Szwedzka 2, Nowy Sącz \ , Krynica-zDrój ul. Zdrojowa 4/2, Krynica-Zdrój \ , limanowa Rynek, Limanowa \ , biecz Rynek 1, Biecz \ , sękowa Siary 19, Sękowa \ ,

14

15

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal Raport końcowy Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014 Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 00-0 Raport końcowy Katowice, lipiec 0 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo