Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jako regionalne centrum innowacji. Mirosław Miller

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jako regionalne centrum innowacji. Mirosław Miller"

Transkrypt

1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jako regionalne centrum innowacji Mirosław Miller Seminarium Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Warszawa,

2 Agenda Wrocławski model inteligentnego rozwoju Kluczowe programy naukowo-technologiczne EIT+ Model biznesowy i komercjalizacja Identyfikacja potrzeb rynku oraz regionalne specjalności naukowo-technologiczne Kampus Pracze siedziba EIT+ Współpraca międzynarodowa i kapitał ludzki Sieć polskich infrastruktur naukowych

3 Trochę o sobie : Studia i doktorat na Wydziale Chemicznym PWr : Stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta : jedną nogą w RFN (materiały, energetyka) 1993: staż naukowy w Texas A&M University : Prodziekan Wydziału Chemicznego PWr : Inicjator i koordynator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) : Podpisanie umowy o przekształceniu DCZT w EIT+ Styczeń 2008: Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Lipiec 2012: przejście z Politechniki Wrocławskiej do Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i NT PAN

4 Trochę o wrocławskim myśleniu Program EIT+

5 Mapa konkurencyjności regionów UE

6 Wnioski z raportu zespołu Hausnera Kurs na innowacje, Wrocław, Świat odchodzi od ekonomii skali na rzecz ekonomii sieci opartej na przepływach i współpracy. 2. Potencjał innowacyjności tworzą w Polsce przede wszystkim zasoby młodej, dobrze wykształconej kadry, przedsiębiorczość oraz obszary metropolitalne. 3. Brakuje adaptacyjno-rozwojowego kapitału społecznego. 4. Konieczna spójna i wizjonerska polityka regionalna. 5. Konieczna nowa strategia rozwojowa oparta na narodowej podmiotowości w otwartej Europie i w otwierającym się świecie.

7 PKB na kilometr kwadratowy w Europie Środkowej Iglicowy rozwój gospodarczy oparty na metropoliach km 2 Source: I. Gill, World Bank,

8 PKB na kilometr kwadratowy w Polsce Source: I. Gill, World Bank,

9 Europejska Strategia innowacji dla specjalizacji smart Transformacja gospodarki oparta na 4C : (Tough) Choices: limited number of priorities on the basis of own strengths and international specialisation avoid duplication and fragmentation in European R&D Area Competitive Advantage: mobilize talent by matching RTD + I capacities and business needs through an entrepreneurial discovery process (Critical Mass) Clusters and Connectivity: develop world class clusters and provide arenas for related variety/cross-sectorial links internally in the region and externally, which drive specialised technological diversification Collaborative Leadership: efficient innovation systems as a collective endeavour based on public-private partnership (quadruple helix) experimental platform to give voice to un-usual suspects

10 Reforma systemu nauki w Polsce (wg Millera) Ograniczyć demokrację na uczelniach Wprowadzić ekonomiczne zachęty dla integracji instytucji B+R Wprowadzić profesjonalne zarządzanie uczelniami Kontrakty profesorskie zamiast dozgonnych umów o pracę Finansowanie nauki projektowe a nie podmiotowe Konkurowanie wewnątrz uczelni i między uczelniami Zdecydowane wzmocnienie współpracy uczelni z biznesem Umiędzynarodowienie: polskie uczelnie jako poważny gracz w ERA! Czy to możliwe??? Jeśli tak, to kiedy???

11 Szanse Polski / Szanse Wrocławia 1 Polska krajem ludzi uczących się: co 10 student UE z Polski 2 Reemigracja wykształconych Polaków do kraju (kontrakty, projekty) 3 67 mld EURO Funduszy Strukturalnych Gospodarka nr 1 w Europie w trakcie i po światowej recesji (+4,3%)

12 Wrocławski model inteligentnego rozwoju

13 Wrocław w pigułce Czwarte miasto Polski Drugi budżet 1 mln mieszkańców (metropolia) Dolny Śląsk: 3 mln mieszkańców 11 uniwersytetów 140,000 studentów 9,000 naukowców 5 mld inwestycji EXPO, EIT, EURO 2012, Academia Europaea, EU Parlament Seat EU Culture Capital 2016

14 Wrocławski trójkąt instytucji budujących GOW Wrocławskie Centrum Badań EIT+ współpraca biznes - nauka komercjalizacja zarządzanie infrastrukturą badawczą Wrocławskie Centrum Akademickie integracja uczelni współpraca Miastouczelnie Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławia wsparcie dla biznesu i inwestorów

15 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Politechnika Wrocławska 4,8% Uniwersytet Wrocławski 3,5% Akademia Medyczna we Wrocławiu 2,6% Województwo Dolnośląskie 2,3% Uniwersytet Przyrodniczy 1,8% Uniwersytet Ekonomiczny 1,1% Gmina Wrocław 83,8%

16 Wrocławskie Centrum Badań EIT+: Core Business Efektywne Zarządzanie Wiedzą Organizowanie i prowadzenie badań użytecznych społecznie i rynkowo Transfer wiedzy poprzez jej upowszechnianie, zwłaszcza przez komercjalizację

17 Core biznes oraz definiowanie specjalizacji smart komercjalizacja IP core competence badania naukowe Regionalne specjalizacje smart Biotechnologia i medycyna Nanotechnologie i nanomateriały Klimat i energia Telekomunikacja i informatyka

18 Regional smart specialisation Terapie fagowe w medycynie Leczenie choroby Alzheimera e-zdrowie: urządzenia medyczne/diagnostyka Technologie THz w medycynie inżynierii materiałowej Optoelektronika (nanostruktury, kropki kwantowe) Materiały smart, w tym oparte na Cu / Ag / Re / Ln Technologia lekkich konstrukcji metalowych FIDU zastosowania w sztuce i technice Technologie wodorowe dla zastosowań w czystym transporcie

19 Kluczowe projekty EIT+ finansowane z PO IG NanoMat 31.1M BioMed 27.6M Pracze Campus 140M Climate 1.75M ICT 1.88M Accelerator 3.25M City of Wrocław Others 1.6M

20 Kluczowe programy naukowotechnologiczne EIT+

21 Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach (NanoMat) 1. Światłowodowe struktury fotoniczne do zastosowania w metrologii i telekomunikacji 2. Funkcjonalne materiały polimerowe, nanokompozyty i materiały typu SMART 3. Metale krytyczne, wytwarzanie, odzysk oraz zastosowania w elektronice, fotonice i sensoryce 4. Materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania i konwersji energii 5. Technologie związane z mikroobróbką laserową i ich zastosowania 6. Nanomateriały wytwarzane technologią zol-żel przeznaczone do zastosowań medycznych i czujnikowych 7. Ogniwa słoneczne nowej generacji

22 Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne (BioMed) 1. Zastosowanie nowych bionanomateriałów w terapii i diagnostyce 2. Nowe leki i ich formy użytkowe 3. Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych 4. Utworzenie biobanku regionalnego 5. Zastosowanie technologii THz w diagnostyce materiałów i biomateriałów 6. Materiały medyczne wytwarzane z GMO

23 Realizacja projektów EIT+ BioMed i NanoMat Researchers PhD students Students - 79 Cooperation 11 Institutions BioMed NanoMat o Wrocław University of Technology o University of Wrocław o Medical University o Wrocław University of Environmental and Life Sciences o Opole University o Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wrocław o Electrotechnical Institute - Wrocław o Institute of Low Temperature and Structural Research, Polish Academy of Sciences - Wrocław o Institute of High Pressure Physic, Polish Academy of Sciences - Wrocław o Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences - Poznań o Adam Mickiewicz University - Poznań

24 Model realizacji projektów EIT+ Wrocławskie Centrum Badań EIT+: Identyfikuje potrzeby rynku, partnerów naukowych i gospodarczych do realizacji projektu i wdrażania jego rezultatów Przygotowuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Podpisuje umowę na realizację projektu Wyłania partnerów naukowych na wykonanie części badań w drodze przetargów Zarządza projektem (prowadzi finanse, monitoring, sprawozdawczość, aneksuje umowy, rozlicza) Zakupuje i użycza aparaturę badawczą wykonawcom Ocenia i przygotowuje wnioski patentowe oraz uiszcza stosowne opłaty Prowadzi marketing wyników badań i proces ich komercjalizacji (badania rynkowe, oceny konkurencyjności, wycena wartości IP itp.) Organizuje i finansuje seminaria, konferencje, szkolenia, wydawnictwa 24

25 Model realizacji projektów EIT+ Partner naukowo-badawczy: Przygotowanie koncepcji merytorycznej projektu Realizacja części badań naukowo-technologicznych poprzez udostępnienie własnych zasobów osobowych i laboratoryjnych Inicjowanie modyfikacji realizowanych zadań poprzez zamykanie/otwieranie wątków badań oraz poszerzanie zakresu badań Wspomaganie rozwijania kontaktów zewnętrznych, w tym zagranicznych Spółki w realizowanych zadaniach Rozliczanie wg cen umownych określonych w wyniku przetargu: minimalizacja prac administracyjno księgowych (raz na kwartał raport i jedna faktura za zrealizowanie usługi badawczej) EIT+ jedynym właścicielem wytworzonego IP; w wypadku przyszłej komercjalizacji podział zysku wg zasady: uczelnia 33%, autorzy 33%, EIT+ 33%

26 Model biznesowy i komercjalizacja

27 Model biznesowy EIT+ Generowanie wiedzy Wiedza o rynku Badania Definiowanie pomysłu Studium wykonalności Inkubatory Fundusze VC Rozwój Joint ventures Przygotowanie uruchomienia Komercjalizacja Wprowadzenia na rynek Licencje Ewaluacja powdrożeniowa Spółki typu spin - off Licencje

28 Ryzyko inwestycji w technologię Polityka inwestycyjna i komercjalizacji w EIT+ Obszar inwestowania EIT+ Private Equity Stock Exchange GIZA POLAND VC BioMed/ NanoMat FORUM A2B Seed Capital Business Angels Akcelerator spin off Venture Capital czas

29 Lejek innowacji : metodologia ewaluacji, tworzenia, inwestowania w spółki spin-off

30 Spółki spin-off utworzone w Akceleratorze EIT+

31 Lipid Systems Sp. z o. o., Wrocław Celem spółki jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych obszarze nanotechnologii farmaceutycznych w prof. Marek Langner dr inż. Magdalena Przybyło

32 Simply User Sp. z o. o., Kraków Profesjonalne laboratorium specjalizujące się w badaniach i projektach ergonomicznych oraz marketingowych w oparciu o badania neuropsychologiczne Katarzyna Żyła Małgorzata Curyło

33 Przedsiębiorca na Praczach: Oskar Zięta (ETH Zurich)

34 Identyfikacja potrzeb rynku oraz polskie specjalności naukowo-technologiczne

35 Globalna mapa biotechnologii Prof. Andrzej Pawlak / Vortex

36 Mapa drogowa polskich innowacyjnych firm z sektora BIO Frost&Sullivan, USA DNA-Gdansk / is a department of Blirt SA Gdansk Phage Consultants Gdansk A&A Biotechnology Gdynia IMMUNOLAB Ltd. Gdynia BioContract Ltd. Poznan BioInfoBank Poznan CB DNA / NZOZ Laboratory of Medical Genetics Poznan GP Pharm Medical Ltd. Poznan Novazym Polska Poznan Biofarm Ltd. Poznan Hantpol Warsaw Hexal Polska Sp. z o.o. Warsaw Amgen Ltd. Warsaw biomerieux Poland Warsaw Nucleagena Ltd. Warsaw Genomed SA Warsaw Bio-Chic Warsaw Aqur Pharma Ltd. Warsaw Natur Produkt Zdrovit Ltd. Warsaw bioarcus Ltd Warsaw Bioton SA Warsaw Adamed Ltd. Czosnow Celon Pharma Ltd. Lomianki / Kielpin Euroimplant SA Rybie Pure Biologics S.C. Wroclaw Stem Cells Spin S.A. Wroclaw Finepharm SA Jelenia Gora Lipid systems Wroclaw Bio Inventions SA Wroclaw Cell Line Research Wroclaw Novasome Ltd. / Research and Development Centre Wroclaw Pharmaceutical Production Company Hasco-Lek S.A. Wroclaw Celther Polska Ltd. Lodz Proteon Pharmaceuticals Ltd. Lodz Pharmena SA Lodz Mabion SA Kutno Selvita SA Krakow IBSS BIOMED SA Krakow F1 Pharma Ltd Krakow BioCentrum Ltd. / is a part of Selvita SA Krakow BioTe21 Adam Master Krakow Brillance Krakow Eco Plant Householding Krakow PPH Galfarm Ltd. Krakow Chemistry and Pharmacy Cooperative ESPEFA Krakow

37 Doskonałość naukowa: choroby autoimmunizacyjne Jan Lubiński Maslinski Wlodzimierz Gardas Andrzej Magdalena Winiarska Małgorzata Woźniak Kutner Andrzej Andrzej Mackiewicz Ignaszak-Szczepaniak M Andrzej Lipkowski Andrzej Kutner Andrzej Pankowski Barbara Achmatowicz Aleksandra Misicka-Kesik Piotr Kossoń Katarzyna Kurzepa Piotr Pierzyński Targońska-Stepniak B Zbigniew Kaminski Włodzimierz Grabowicz Anna Klinowiecka Bernadeta Nowak Bonawentura Kochel Andrzej Gamian Janusz Marcinkiewicz Magdalena Strus

38 Kampus Pracze siedziba EIT+

39 Kampus Pracze: klucz do zmian EURO 2012

40 Kampus Pracze w 2014 Laboratorium nanotechnologiczne bud 9A Laboratorium biotechnologiczne bud. 9 Laboratorium nanotechnologiczne bud. 7 Laboratorium nano/biotechnologiczne bud. 1 BC 4 0

41 Kampus Pracze dzisiaj

42 Budowa Kampusu Pracze Budynek 1

43 Budowa Kampusu Pracze Budynek 9A

44 Laboratoria na Praczach w 2013/

45 Laboratoria na Praczach w 2013/

46 Laboratoria na Praczach w 2013/

47 Laboratoria na Praczach w 2013/

48 Otoczenie biznesowe EIT+ 4 8

49 Kampus Pracze: edukacja-nauka-biznes

50 Ogrody doświadczeń EIT+ Etap I: Humanitarium 50

51 Ogrody doświadczeń Humanitarium EIT+ Etap II i III 51

52 Współpraca międzynarodowa - kapitał ludzki

53 Oś technologiczna Wrocław-Drezno

54 Międzynarodowa sieć EIT+ Prof. Andrzej Ruciński University of Hampshire USA Janusz Liberkowski USA Tomasz Mroczkowski American University WASHINGTON Anna Topol IBM Research NEW YORK Prof. Piotr Moncarz Stanford Univeristy USA Oskar Zięta ETH Zurich SWITZERLAND Dr. Paul Seidler IBM Research Vickie Yates Brown, JD ZURICH President and CEO Nucleus Innovation Park LOUISVILLE, USA Prof. Andrzej Pawlak Lawrence Technological University SOUTHFIELD MI USA Prof. Detlef Hommel University of Bremen BREMEN Karol Kozak ETH Zurich SWITZERLAND Dr Ami B. Friedman MATIMOP OCS IZRAEL Siew Hwa ONG, PhD Director & Chief Scientist at Acumen Research Laboratories Pte Ltd, SINGAPUR Prof. Wiesław Nowiński Biomedical Imaging Lab, Bioimaging Consortium Agency for Science, Technology and Research, SINGAPOR

55 Kluczowa kadra naukowa EIT+ MAGDALENA ORNATOWSKA, PhD DIRECTOR OF LIFE SCIENCE DEPARTMENT FILIP GRANEK, DIPL.-ING. PHOTONICS PROJECT MANAGER FRAUNHOFER ISE, GERMANY UNIVERSITY OF ILLINOIS, CHICAGO ŁUKASZ NIERADKO, PhD DIRECTOR OF NANOTECHNOLOGY DEPARTMENT NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH, FRANCE ŁUKASZ KOZERA, PhD BIOBANK LEADER LEEDS UNIVERISTY, UK RADOSŁAW PIESIEWICZ, PhD DIRECTOR OF R&D ICT DEVELOPMENT CREATE-NET, ITALY ARTUR BEDNARKIEWICZ, PhD NAOMIS PROJECT TASK MANAGER EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE, ITALY PROF. DETLEF HOMMEL NANOMAT RESEARCH PROJECT PROGRAMME COORDINATOR UNIVERSITY OF BREMEN, GERMANY

56 Sieć polskich infrastruktur naukowych

57 Mapa innowacyjnej Polski Centra Zaawansowanych Technologii zintegrowane Centra Zaawansowanych Technologii sieciowe Centra Zaawansowanych Technologii Parki Naukowo-Technologiczne Centra Doskonałości Preinkubatory uczelniane klastry technologiczne AS

58 Kluczowe projekty infrastrukturalne PO IG Kampus Pracze, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, 504 mln zł Centrum CEZAMAT, Politechnika Warszawska, 359 mln zł Centrum CEPT, Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 359 mln zł Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych CENT, Uniwersytet Warszawski, 282 mln zł Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 252 mln zł Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych, Avio Polska sp. z o.o., Warszawa,187 mln zł Centrum Czystych Technologii Węglowych, GIG Katowice, 162 mln zł Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego Synchrotron, UJ, Kraków, 144 mln zł Ekotech Complex Człowiek-Produkcja-Środowisko, UMCS, Lublin, 134 mln zł Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 116 mln zł

59 Podsumowanie Wrocław ma ambicje dołączenia do elity europejskich miast nauki Chcemy wykorzystać środki strukturalne dla tworzenia nowych jakości w obszarze budowania GOW w regionie Chcemy wspomagać rząd w reformowaniu polskiej nauki Budujemy Kampus Pracze, miejsce spotkań nauki, edukacji i biznesu na miarę XXI wieku Proponujemy budowanie polskiej sieci centrów naukowo-technologicznych w oparciu o infrastruktury budowane w ramach PO IG

60

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Innowacje i transfer technologii

Innowacje i transfer technologii Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 26 i 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Konferencja Nauka. Infrastruktura. Biznes NCBiR i CEZAMAT, 2014

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Konferencja Nauka. Infrastruktura. Biznes NCBiR i CEZAMAT, 2014 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Konferencja Nauka. Infrastruktura. Biznes NCBiR i CEZAMAT, 2014 OD EIT DO EIT + POMYSŁ NA ŻYCIE WROCŁAWIA w w w. e i t p l u s. p l UDZIAŁOWCY WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd 1 12-05-15 09:44 Redakcja naukowa: Marek Makowiec Opracowanie graficzne: Studio Graficzne Piotr Kurasiak

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Rola uczelni wyższych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy

Rola uczelni wyższych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy www.ris-silesia.org.pl Rola uczelni wyższych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy Luk Palmen, Marcin Baron Katowice, 27 października 2005 roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Ewa Romanowska 1 Agnieszka Firgolska 2 Justyna Hrudeń 3 Streszczenie Niniejszy artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

ANALIZY I OPRACOWANIA

ANALIZY I OPRACOWANIA Uniwersytet Gdański ANALIZY I OPRACOWANIA ANALIZY I OPRACOWANIA REGIONALNE PRZEWAGI SKONSTRUOWANE RELACJE BIZNES ISTYTUCJE BADAWCZO-ROZOWOJOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Joanna Kuczewska Analizy i Opracowania

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo