LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST"

Transkrypt

1 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship) Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] Kształt działki The shape of the site Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Orientacyjna cena gruntu [PL/m 2 ] włączając 23% VAT Approx. land price [PL/m 2 ] including 23% VAT Właściciel / właściciele Owner(s) Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/) Valid zoning plan (Y/) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Obręb geodezyjny Kąty Geodetic Area Kąty Rawicz Rawicki Wielkopolskie Łączna dostępna powierzchnia wynosi 7,50ha. Podzielona jest (gruntową drogą gminną o szerokości 5m) na dwie części: Kompleks I: 4,72ha Kompleks II: 2,78ha. Whole area surface is 7.5 ha, but it is divided by the dirt road (five-meterswide) into two complexes with the surface: Complex 1: 4.72 ha Complex 2: 2.78 ha Trapez Trapezoid Brak. o. PL 21,60/m 2 EUR 5,20/m 2 Właściciel: Gmina Rawicz Zarządzający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park (WSSE) oznacza to dodatkowe zniżki dla przedsiębiorców. Ownership: Rawicz Municipality Management: The Wałbrzych Special Economic Zone (WSEZ) it means additional benefits for entrepreneurs. aktualnie trwają prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. the spatial plan is under preparation. W powstającym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego: przemysł According to the project of a spatial plan: industry Klasa 5 i 6, nie podlega opłacie z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Class 5 th and 6 th - unpaid due to exclusion from farming. Teren nizinny-płaski. Low-lying, flat area. 1

2 Obecne użytkowanie Present usage Teren nie jest użytkowany. Idle. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/) Soil and underground water pollution (Y/) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] 0,9-1,5m Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding or land slide (Y/) Przeszkody podziemne (T/) Underground obstacles (Y/) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/) Ground and overhead obstacles (Y/) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/) Ecological restrictions (Y/) W pn.-wsch. części linia energetyczna średniego napięcia. The power line of middle voltage in north-eastern part of area. Budynki i zabudowania na terenie (T/) Buildings / other constructions on site (Y/) Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Autostrada / droga krajowa [km] earest motorway / national road [km] Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Zjazd z drogi gminnej o szerokości ok. 7m (była droga krajowa DK5), pomiędzy kompleksem I i II znajduje się gminna droga gruntowa o szerokości ok. 5 m. Between complexes there is a dirt road (about five-meters-wide), that is an exit of the former national road DK5. S5 węzeł Korzeńsko/Korzeńsko junction ok. 5 min węzeł Rawicz/ Rawicz junction (skrzyżowanie z DK36/crossroad with DK36) 10 min A4 1 h A2 1h 20 min Wrocław ok. 1 h Bytom Odrzański 1h 20 min owa Sól do 1h 30 min Cigacice 1 h 45 min 2

3 Kolej [km] Railway line [km] Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] ajbliższe lotnisko międzynarodowe [km] earest international airport [km] ajbliższe miasto wojewódzkie [km] earest province capital [km] Dworzec kolejowy (pociągi osobowe oraz towarowe) Rawicz, ul. Dworcowa 6 min The railway station (passenger and cargo trains) Rawicz, Dworcowa Street, 6 min Rawicz Wschód Rawicz, ul. Kamińskiego 4 min Rawicz East Rawicz, Kamińskiego Street, 4 min Wrocław - Strachowice : 1h Poznań - Ławica: 1h 40 min Zielona Góra Babimost: 1h 40 min Wrocław 50 min Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/) Electricity (Y/) apięcie Voltage [kv] Dostępna moc Available capacity [MW] Gaz na terenie (T/) Gas (Y/) Przyłącze do 300kV z linii 15kV przebiegającej przy strefie. The line of 15kV nearby the connect point up to 300kV. 15/04kV 2-4MW z przyłącza kablowego z GPZ w odległości 3km. 2-4 MW from connect point to Main Supply Point (3 km). Odległość przyłącza od granicy działki Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/m 3 ] Średnica rury Pipe diameter [mm] Dostępna objętość Available capacity [m 3 /h] Punkt poboru 1700m Intake point 1700 m 31,417 MJ/m 3 180mm W zależności od potrzeb inwestora. Dependent on investor s requirements. Woda na terenie (T/) Water supply (Y/) 3

4 Dostępna objętość Available capacity [m 3 /24h] Ok. 200m do sieci, dodatkowo możliwość zasilania z innego miejsca sieci miejskiej dostarczającej wodę ze stacji uzdatniania wody w Załęczu (k. Rawicza). Podmiot odpowiedzialny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, tel About 200 m. It is possibile to plumb to the other place of water supply network, that provides water from the water treatment plant in Załęcze. Responsible entity Zakład Wodociągów i Kanalizacji in Rawicz, contact: Wynika z potrzeb zamawiającego. Dependent on investor s requirements. Kanalizacja na terenie (T/) Sewage discharge (Y/) Dostępna objętość Available capacity [m 3 /24h] Kompleks I: ok. 10 m Kompleks II: ok. 3 m Podmiot odpowiedzialny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, tel Complex 1: about 10 m Complex 2: about 3 m Responsible entity Zakład Wodociągów i Kanalizacji in Rawicz, contact: m 3 /24h Uwagi Comments Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/) Telefony (T/) Telephone (Y/) Rawicz, ul. Półwiejska ok. 4 min Rawicz, Półwiejska street approx. 4 min Konieczność negocjacji indywidualnie z operatorami. It is necessary to negotiate individually with mobile phone operators. Jak wyżej. Ditto. Rawicz, jako miasto powiatowe jest naturalnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym z bogatą ofertą instytucji finansowych oraz liderem w kreowaniu sprzyjającej rzeczywistości okołobiznesowej. Warto dodać, że oferujemy Państwu zachętę, której nie zapewni żadna z gmin w Polsce: własne źródło gazu ziemnego. W tej chwili już wiemy, że jest to bardzo dobrej jakości gaz w liczbie 1.4 mln dm 3. Daje to gwarancję korzystania na minimum 20 lat. Firma otwarta jest na negocjacje z naszymi inwestorami. Rawicz leży w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Gmina bardzo dobrze wpisuje się w główne arterie komunikacyjne kraju. W gminie Rawicz krzyżują się S5 z DK 36. Od Wrocławia, leżącego przy autostradzie A4, dzieli nas zaledwie 50 min drogi; od Poznania zaledwie 1 h 30 min (A2), podobnie od Zielonej Góry (A4). Odległość z Rawicza do Berlina wynosi nieco ponad 4 godziny. 4

5 Gmina posiada tereny inwestycyjne stanowiące podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W zakresie pozyskiwania Inwestorów zagranicznych Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy ściśle współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Inwestorzy prowadzący działalność na terenie Gminy Rawicz objęci są opieką poinwestycyjną. Co ważne, gmina Rawicz oferuje przedsiębiorcom atrakcyjne stawki podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy gruntów będące jednymi z najniższych w regionie. Gmina proponuje inwestorom zwolnienie z podatku od nieruchomości w postaci pomocy De minimis oraz pomocy regionalnej: Pomoc De minimis - UCHWAŁA r XLI/336/14 RADY MIEJSKIEJ GMIY RAWICZ z dnia 26 lutego 2014 r. Okres zwolnienia: 2 lata. Podstawowym warunkiem jest wybudowanie nowego budynku i rozpoczęcie jego użytkowania na cele związane z działalnością gospodarczą. Wyłączeniu podlegają budynki związane z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 200 m 2 oraz związane z prowadzeniem stacji paliw. Formalności: o pomoc należy zawnioskować w ciągu 14 dni od zakończeniu inwestycji. Maksymalna kwota pomocy: ,00 euro Pomoc regionalna - UCHWAŁA R XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMIY RAWICZ Z DIA ROKU. Uchwała ta stworzona została w oparciu o Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz z art. 107 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Okres zwolnienia: maksymalnie 5 lat Zwolnieniu podlegają: budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące inwestycję początkową (inwestycja początkowa: należy ją rozumieć jako inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, zwiększanie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, dywersyfikację produkcji zakładu lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty gdyby zakup nie nastąpił). Formalności: Chęć skorzystania z pomocy należy zgłosić przed rozpoczęciem inwestycji. Zwolnieniu nie podlegają: budynki i budowle związane z działalnością handlową oraz z prowadzeniem stacji paliw. Maksymalna wysokość pomocy: Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45% Średnie przedsiębiorstwa: 35% Duże przedsiębiorstwa: 25% Dane rynku pracy: Łączna liczba osób poszukujących pracy: 1031 Kobiety: 595 Mężczyźni: 436 zaktualizowano 17 czerwca 2015 roku Rawicz, having County laws, is a natural services and industry center, with numerous operating finance institutions. It is a leader in creating convenient business environment. What is worth noting is the fact, that Rawicz Municipality provides the commercial source of natural gas. According to the test results, there is 1.4 mln dm 3 of high quality gas in Rawicz, that provides a resource for at least 20 years. The managing company is willing to cooperate and negotiate with our investors. 5

6 Rawicz is located in south-western part of Wielkopolskie Voivodeship. The Municipality is very well located, taking into account the road network S5 freeway and national road DK36 are crossing nearby. We are located only 50 minutes from Wrocław (A4 highway), 1h 30 minutes from Poznań (A2 highway) and similarly from Zielona Góra (A4). Furthermore, there is only 4 hours from Rawicz to Berlin. Rawicz provides investment areas, being the subzone of Wałbrzych Special Economic Zone. Concerning investors recruitment, the Investor Service Office in Town Hall in Rawicz closely cooperates with Polish Agency of Information and Foreign Investment. Investors, that conduct the business activity in Rawicz municipality, can rely on postinvestment support. Last, but not least Rawicz municipality offers very attractive property tax rates for buildings devoted to business activity and for grounds - they are one of the lowest in the region. Rawicz municipality provides Investors with the property tax exemption as De minimis aid and the regional aid: De minimis aid (Rawicz Municipality Council act no. XLI from February 26, 2014): Exemption time: 2 years Basic condition is to build a new building, where the business activity will be operated. Exemption does not include: buildings related to the business activity with the surface over 200 square meters and planned for petrol station Formalities: It is necessary to apply within 14 days since completing the investment. Maximum amount of the aid: EURO Regional aid (Rawicz Municipality Council act no. XLVIII/392/14 from September 24, 2014). This act was created on the basis of the Regulation of European Commision from July 17, 2014 and the Treaty on Functioning of the European Union (article 107, paragraph 3). Exemption time: 5 years Exemption includes: buildings devoted to business activity, that fulfill the definition of initial investment: it is the investment in material fixed assets or immaterial and law values, connected with the creation of a new plant, increasing the productive capacity of an existing plant; diversification of production or purchasing of the assets belonging to the plant, that was or would have been closed if it had not been bought. Formalities: It is essential to apply for the regional aid before the beginning of an investment. Exemption does not include: buildings connected with trade and petrol stations. Maximum rate of the aid: a) micro and small enterprises: 45% b) medium enterprises: 35% c) big enterprises: 25% People looking for a job: altogether: 1031 women: 595 men: 436 updated: 16 June,

7 Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Osoby do kontaktu Contact person Julita Augustyniak, Kierownik, Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy Julita Augustyniak, Manager, Investor Service Office Tel.: , Julita Augustyniak, Kierownik, Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy Julita Augustyniak, Manager, Investor Service Office Tel.: , Katarzyna Staśkiewicz, Project Manager, Biuro Obsługi Inwestora I Przedsiębiorcy (j.angielski) Katarzyna Staśkiewicz, Project Manager, Inwestor Service Office (English) Tel.:

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa EURO-PARK MIELEC Specjalne Strefy Ekonomiczne Special Economic Zones Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 2, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Gminy Dywity Investment offer. Strefa Przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd. Zone of Enterprise Dywity - Lugwald

Oferta inwestycyjna Gminy Dywity Investment offer. Strefa Przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd. Zone of Enterprise Dywity - Lugwald Oferta inwestycyjna Gminy Dywity Investment offer Strefa Przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd Zone of Enterprise Dywity - Lugwald Informacje Informations The Municipality of Dywity is Gmina Dywity poszukuje

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo