AER FINANCE DEBIUT CASE STUDY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AER FINANCE DEBIUT CASE STUDY"

Transkrypt

1 AER FINANCE AerFinance Plc działa w oparciu o model funduszu inwestującego w perspektywiczne spółki z branż lotniczej oraz IT przede wszystkim z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnie w portfelu AerFinance Plc znajduje się 8 podmiotów. W roku spółka przeprowadziła ofertę publiczną i zadebiutowała na NewConnect. Plany strategiczne holdingu zakładają rozszerzenie działalności o sprzedaż i leasing samolotów klasy business przy wykorzystaniu środków pozyskanych w ramach przeprowadzonej emisji akcji. Klienci obsługiwani w tym samym zakresie: AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC, MOMO SA, GOADVISERS SA, PROTEON PHARMACEUTICALS SA, EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA, HEFAL SERWIS SA, INWAZJA PC SA, NICOLAS GAMES SA, TAX-NET SA, AIRMARKET SA, ANALIZY ONLINE SA, FOREVER ENTERTAINMENT SA, ALUMAST SA, MEW SA, ORZEŁ SA, UBOAT LINE SA. 7 % Brytyjski AerFinance Plc powstał w 6 roku. W latach 8- notowany był na giełdzie we Frankfurcie, w maju roku zadebiutował na polskim rynku alternatywnym. Jest to pierwsza brytyjska spółka, która wprowadziła swoje walory do obrotu na polskim rynku alternatywnym. W komunikacyjna zakładała prezentację planów biznesowych Holdingu poprzez zaakcentowanie bezkonkurencyjnej pozycji rynkowej w Polsce, doświadczenia na rynkach zagranicznych oraz perspektywiczności branży, w której funkcjonuje. Ponadto podkreślony został niepodważalny atut Holdingu: po przeniesieniu walorów spółki z Frankfurtu na polski rynek alternatywny, AerFinance Plc stał się pierwszym podmiotem z Europy Zachodniej notowanym na NewConnect. związku z niską rozpoznawalnością branży AerFinance Plc na polskim rynku kapitałowym, działania komunikacyjne wspierały ofertę publiczną spółki, skupiając się na dotarciu do jak najszerzej grupy potencjalnych inwestorów. Obecnie podejmowane cele komunikacyjne obejmują budowę wizerunku spółki i wzmocnienie jej wiarygodności zarówno wśród akcjonariuszy, jak i dziennikarzy. 4 wspierające ofertę publiczną przyczyniły się do pozyskania przez Holding znaczącej części planowanych środków w wysokości 6,8 mln zł. Dystrybucja materiałów prasowych i informacji dotyczących spółki oraz branży lotniczej pozwoliła przedstawić profil działalności oraz silną pozycję Holdingu potencjalnym i aktualnym akcjonariuszom, zwiększając tym samym rozpoznawalność i wiarygodność spółki wśród dziennikarzy oraz inwestorów. podejmowane przez Agencję zakładały realizację przyjętej strategii poprzez komunikację z najistotniejszymi przedstawicielami rynku kapitałowego: mediami, inwestorami oraz akcjonariuszami. Począwszy od komunikatu o planowanym debiucie spółki, Agencja na bieżąco dostarczała informacji o kolejnych sukcesach emisji przy użyciu narzędzi media relations wspartych dystrybucją materiałów informujących o rozwijającej się branży lotniczej oraz planach ekspansji Holdingu. 7 komunikacyjne, realizowane

2 MEW Spółka MEW SA zadebiutowała na rynku NewConnect 8.. roku. Było to istotne wydarzenie w jej historii. Realizacja tego projektu była związana z planami pozyskania lokalizacji oraz budowy elektrowni wodnych o łącznej mocy,9 MW. Na te cele, w ramach oferty prywatnej, spółka pozyskała, mln zł. Klienci obsługiwani w tym samym zakresie: AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC, MOMO SA, GOADVISERS SA, PROTEON PHARMACEUTICALS SA, EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA, HEFAL SERWIS SA, INWAZJA PC SA, NICOLAS GAMES SA, TAX-NET SA, AIRMARKET SA, ANALIZY ONLINE SA, FOREVER ENTERTAINMENT SA, ALUMAST SA, ORZEŁ SA, UBOAT LINE SA. % Spółka MEW SA powstała w 9 r. Firma prowadzi działalność operacyjną w branży energii odnawialnej produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej wytworzonej w Małych Elektrowniach Wodnych, o maksymalnej mocy do MW. Najważniejszy Plan działań komunikacyjnych został podzielony na kilka etapów, aby zapewnić maksymalną skuteczność przekazu kierowanego do rozmaitych grup odbiorców. Aktywność agencji polegała m.in. na stymulowaniu przepływu informacji na temat działalności spółki, w taki sposób, aby właściwe komunikaty docierały do poszczególnych odbiorców. aspekt kampanii komu nikacyjnej miał na celu zapoznanie uczestników rynku kapitałowego z założeniami oferty prywatnej MEW SA. Niemniej istotna kwestia dotyczyła budowy oraz umocnienia pozytywnego wizerunku spółki, jako podmiotu funkcjonującego w branży energii odnawialnej, która ma ogromny potencjał wzrostu. 4Zgodnie z założeniami zawartymi w strategii działania komunikacyjne przebiegały w kilku etapach. W ten sposób powstał spójny przekaz, łączący działania spółki z tendencjami decydującymi o kierunkach rozwoju całej branży energii odnawialnej. Zrealizowana przez agencję strategia działań komunikacyjnych skutecznie wsparła ofertę prywatną spółki. Dzięki temu założenia, dotyczące kwoty pozyskanej w ramach emisji, zostały zrealizowane w %. Zapewniło to spółce możliwość stabilnego rozwoju. Natomiast wdrożenie kolejnej fazy działań komunikacyjnych przyczyniło się do wzrostu wartości akcji MEW SA. komunikacyjne, realizowane

3 INWAZJA PC SA Debiut na rynku NewConnect spółki Inwazja PC SA -.4.r. zapoczątkował nowy rozdział w jej historii. Spółka w ramach oferty prywatnej pozyskała, mln zł. Uzyskane w ten sposób środki zostały m.in. przeznaczone na poszerzenie oferty asortymentowej oraz intensyfikację działalności operacyjnej na zagranicznych rynkach handlu online, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego, gdzie spółka rozpoczęła sprzedaż sprzętu IT, RTV i AGD. Klienci obsługiwani w tym samym zakresie: AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC, AERFINANCE PLC, MOMO SA, GOADVISERS SA, PROTEON PHARMACEUTICALS SA, EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA, HEFAL SERWIS SA, NICOLAS GAMES SA, TAX-NET SA, AIRMARKET SA, ANALIZY ONLINE SA, FOREVER ENTERTAINMENT SA, ALUMAST SA, MEW SA, ORZEŁ SA, UBOAT LINE SA. Dystrybucja sprzętu IT za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci salonów sprzedażowych, a także sklepu internetowego oraz portali akcyjnych. Spółka z powodzeniem wykorzystuje dynamiczny rozwój handlu online w Polsce oraz Europie, gdzie systematycznie aktywizuje swoją działalność operacyjną. Inwazja PC SA pod względem przychodów, w skali roku, należy do największych podmiotów notowanych na NewConnect. Aktywność komunikacyjna uwzględniła specyfikę poszczególnych grup docelowych, mających uczestniczyć w obiegu informacji. Z tego powodu przewidziano zróżnicowanie doboru treści komunikatów, w zależności od wymogów poszczególnych odbiorców. Dzięki temu został opracowany optymalny model obiegu informacji, zapewniający najskuteczniejsze dotarcie do zróżnicowanych grup odbiorców. konsultantów agencji, dotycząca tej spółki miała na celu przede wszystkim osiągnięcie dwóch celów. Pierwszy był związany z komunikacyjnym wsparciem oferty prywatnej spółki. Natomiast drugi dotyczył działań związanych z budową oraz umocnieniem pozycji spółki na rynku kapitałowym. 4 Kampania Wsparcie komunikacyjne oferty prywatnej ułatwiło InwazjiPC SA zrealizowanie w % celów związanych z jej emisją prywatną. Spółka została dostrzeżona przez rynek jako jeden z liderów w Polsce w sprzedaży notebooków oraz firm zaliczających się do grupy podmiotów generujących największe przychody w skali roku. informacyjna, wspierająca ofertę prywatną spółki, została zainaugurowana cyklem briefingów z udziałem dziennikarzy z ogólnopolskich mediów ekonomicznych. Kolejne etapy działań komunikacyjnych nawiązywały do poszczególnych faz rozwoju spółki, która systematyczne intensyfikuje swoją działalność operacyjną na zagranicznych rynkach. 6 6 % komunikacyjne, realizowane

4 KLIENCI podczas trwania emisji jest komunikowanie się z jego branży oraz perspektyw rozwoju. To te czynniki decyzji przez zainteresowanych inwestorów. utrzymywanie odpowiednich relacji z rynkiem. kontynuowane również po debiucie, tak aby wycena akcji NICOLAS GAMES Produkcja gier komputerowych przeznaczonych dla dorosłych oraz dzieci. W ciągu kilku lat działalności spółka zmieniła profil swojej działalności. Z dystrybutora gier komputerowych przekształciła się w jednego z największych na polskim rynku producentów gier. Dynamiczny rozwój spółki znalazł swoje odzwierciedlenie m.in. w postaci debiutu na rynku NewConnect, który nastąpił.4.8 r. komunikacyjne obejmowały trzy podstawowe grupy docelowe inwestorów, dziennikarzy ogólnopolskich mediów ekonomicznych, a także analityków monitorujących rynek elektronicznej rozrywki w Polsce. Konsultanci Agencji informacje dotyczące działalności spółki powiązali m.in. z sytuacją w branży elekronicznej rozrywki na świecie, która po okresie zastoju wywołanego kryzysem z 8 r. aktualnie przeżywa okres dynamicznego rozwoju. Pozytywny trend najlepiej widać na rynku amerykańskim, gdzie spółka uruchomiła swoje przedstawicielstwo. ALUMAST Firma powstała w 997 roku. Spółka Alumast SA ma bogate doświadczenie z zakresu produkcji, a także dystrybucji masztów flagowych, nośników reklamy zewnętrznej oraz słupów oświetleniowych z kompozytów poliestrowo- -szklanych. Najwyższa jakość oferowanych przez firmę produktów została uhonorowana licznymi nagrodami oraz wyróżnieniami. komunikacyjne przebiegały w trzech etapach. Pierwszy dotyczył wyjaśnienia przyczyn powstania sytuacji kryzysowej wywołanej ogłoszonym przez sąd w 9 roku upadłości spółki Alumast SA. W trakcie kolejnych etapów kampanii informacyjnej poinformowano uczestników rynku kapitałowego o działaniach podjętych przez spółkę w związku z tą sytuacją, a także o jej bieżących projektach oraz planach rozwoju. GO ADVISERS Spółka należy do liderów rynku pośród niezależnych firm doradczych - na NewConnect notowana jest od 9 roku. W zakres projektów realizowanych przez spółkę wchodzą realizacje z obszaru usług doradczych z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz inwestycji VC/PE realizowanych w ramach funduszu venture capital. Spółka jest jednym z pierwszych Autoryzowanych Doradców działających na rynku kapitałowym, jej doświadczenie opiera się na ponad letniej praktyce biznesowej. Podejmowana aktywność PR/IR koncentrowała się na ugruntowaniu rynkowej pozycji spółki oraz uwydatnieniu realizacji prowadzonych przez podmiot. W celu wzmocnienia przekazu uwidaczniającego perspektywę inwestycyjną, działania agencji oparte zostały na korelacji potencjału oraz skuteczności GoAdvisers w obszarze prowadzonej działalności. Przyjęta strategia zakładała również pozycjonowanie spółki jako podmiotu o sprecyzowanych planach inwestycyjnych, który wpisuje się w transparentną działalność na rynku kapitałowym. MOMO Firma MOMO SA powstała w maju roku. Debiut spółki na rynku NewConnect nastąpił 9.9. roku. Model biznesowy firmy został oparty na sprzedaży paliw za pośrednictwem automatycznych stacji. W ciągu najbliższych lat spółka zamierza zbudować automatycznych stacji paliwowych. komunikacyjna została podzielona na trzy etapy. Uczestnicy rynku kapitałowego zostali poinformowani o rozpoczęciu oferty prywatnej spółki oraz o planowanym debiucie MOMO SA na rynku NewConnect. Spółka została zaprezentowana jako innowacyjny podmiot z branży paliwowej, który oferuje paliwa za pośrednictwem automatycznych stacji. ANALIZY ONLINE Frma powstała w r., jej debiut na rynku NewConnect nastąpił.. r. Spółka Analizy Online SA jest w Polsce liderem na rynku analiz produktów oferowanych przez instytucje wspólnego inwestowania. Firma oferuje m.in. wyspecjalizowane narzędzia umożliwiające wszechstronną analizę funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych w Polsce. Spółka dysponuje jedynym na polskim rynku zbiorem narzędzi systematyzujących rynek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. komunikacyjne przebiegały w trzech etapach. W ich trakcie uczestnicy rynku kapitałowego zostali poinformowani o ofercie prywatnej spółki, a także o planach debiutu Analiz Online SA na rynku NewConnect. Spółka została także zaprezentowana jako innowacyjny podmiot, który opracowuje unikalne na polskim rynku analizy instytucji wspólnego inwestowania. Data debiutu.4.8 Data debiutu..8 Data debiutu..9 Data debiutu 9.9. Data debiutu..

5 KLIENCI podczas trwania emisji jest komunikowanie się z jego branży oraz perspektyw rozwoju. To te czynniki decyzji przez zainteresowanych inwestorów. utrzymywanie odpowiednich relacji z rynkiem. kontynuowane również po debiucie, tak aby wycena akcji AIR MARKET Działająca w branży lotniczej AirMarket SA powstała w styczniu 9 roku. Jej działalność obejmuje tworzenie aplikacji IT dla sektora lotów czarterowych. W czerwcu 9 roku AirMarket SA pozyskała ponad 8 tys. zł dotacji z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.. Dzięki temu firma stworzyła trzy platformy internetowe umożliwiające wyszukiwanie lotów charterowych, rekrutację pilotów oraz sprzedaż samolotów i części lotniczych. Środki z emisji akcji spółka przeznaczyła na dalsze usprawnianie swoich produktów oraz działania marketingowe związane z ich promocją. Debiut AirMarket SA na NewConnect miał miejsce w październiku roku. komunikacyjna zakładała prezentację spółki jako innowacyjnego start-upu o dużym potencjale rozwojowym. W związku z faktem, że AirMarket SA była pierwszym podmiotem z branży lotniczej na Giełdzie Papierów Wartościowych, cele komunikacyjne obejmowały prezentację perspektywiczności branży lotnictwa biznesowego oraz charterowego oraz zapoznanie inwestorów ze specyfiką nowego na rynku kapitałowym sektora. Wykorzystany została również informacja, że działalność spółki skierowana jest przede wszystkim do klientów zagranicznych i będzie miała charakter globalny. FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Forever Entertainment SA powstała w sierpniu r. Firma wyspecjalizowała się w zakresie produkcji gier komputerowych oraz multimedialnej rozrywki. Debiut spółki na rynku NewConnect nastąpił.. r. Firma w trakcie oferty private placement pozyskała, mln zł. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone m.in. na opracowanie serii gier komputerowych dla dzieci oraz rozbudowę kanałów sprzedażowych na rynkach azjatyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Chin oraz Japonii. komunikacyjne podzielono na trzy etapy. W ich trakcie zaprezentowano m.in. plany rozwoju spółki, związane z debiutem Forever Entertainment SA na rynku NewConnect. Informacje na temat firmy zostały ukazane w kontekście ogromnego potencjału rozwoju branży elektronicznej rozrywki w Polsce oraz na świecie. Przyczyniło się to do wzmocnienia wizerunku Forever Entertainment SA na rynku kapitałowym. TAX-NET TAX-NET S.A. jest jedną z najdłużej funkcjonujących na Górnym Śląsku firm, która m.in. oferuje usługi z zakresu księgowości: ewidencyjno-rachunkowej, kadrowo-płacowej, a także doradztwa podatkowego oraz gospodarczego. Firma w toku niemal -letniej działalności wypracowała unikalny na polskim rynku model biznesowy, stanowiący symbiozę usług z zakresu księgowości i doradztwa podatkowego z prowadzeniem biura tłumaczeń oraz wynajmu powierzchni biurowej. Firma, konsekwentnie rozwija swoją ofertę, jako pierwsza w Polsce planuje wprowadzić innowacyjnny system z zakresu e-księgowości TAX-NET Direct. W działaniach komunikacyjnych zwrócono uwagę m.in. na innowacyjność modelu biznesowego firmy, który wykrystalizował się w oparciu o wieloletnie doświadczenia związane z działalnością m.in. na rynku usług księgowych. Konsultanci Agencji zaakcentowali także szereg przewag konkurencyjnych spółki, która systematycznie rozbudowuje swoją ofertę także o produkty bezpośrenio niezwiązane z rynkim usług księgowych. komunikacyjne obejmowały trzy najistotniejsze grupy docelowe inwestorów, dziennikarzy ogólnopolskich mediów ekonomicznych, a także analityków monitorujących rynek usług z zakresu księgowości oraz doradztwa podatkowego. AVTECH Avtech Aviation&Engineering (AAE) Plc działa na rynku konserwacji, napraw i remontów samolotów od 974 roku. Spółka prowadzi stację obsługi technicznej biznesowych i prywatnych statków powietrznych, na lotnisku Biggin Hill w okolicach Londynu. AAE posiada niezbędne certyfikaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego obsługi technicznej (PART-4) oraz uprawnienia umożliwiające obsługę samolotów zarejestrowanych w USA. Klientami spółki są głównie firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii oraz Kajmanów i Bermudów. Debiut AAE na New- Connect związany był z planami utworzenia kolejnej bazy serwisowej na terenie Polski. Z oferty prywatnej spółka pozyskała ponad mln zł. PR wykorzystywała fakt, że Avtech Aviation&Engineering Plc był jedną z dwóch pierwszych zachodnioeuropejskich spółek, która zapowiedziała swój debiut na rynku NewConnect. Uwypuklone zostało ponad -letnie doświadczenie firmy w branży i solidne podstawy prowadzonej działalności. komunikacyjne obejmowały również przedstawienie sektora remontów, napraw i konserwacji samolotów (MRO) oraz jego perspektyw, w związku ze znikomą ilością informacji na jego temat na rynku kapitałowym. Data debiutu.. Data debiutu.. Data debiutu 7.7. Data debiutu 7.7.

BENEFIT SYSTEMS PR KORPORACYJNY I RELACJE INWESTORSKIE CASE STUDY

BENEFIT SYSTEMS PR KORPORACYJNY I RELACJE INWESTORSKIE CASE STUDY BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems S.A. notowana na parkiecie głównym GPW od. Spółka prowadzi działalność w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych z obszaru sportu, rekreacji, kultury i rozrywki,

Bardziej szczegółowo

GoAdvisers Sp. z o.o.

GoAdvisers Sp. z o.o. GoAdvisers Sp. z o.o. Prezentacja firmy GoAdvisers Sp. z o.o. ul. Kościuszki 55/4, 40-047 Katowice, tel. +4832 2518010, +482510938, fax. +4839 1396532, +4832 2515725, goadvisers@gounited.pl, www.gounited.pl

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT NewConnect 2009

RAPORT NewConnect 2009 RAPORT 2009 2009 2 2009 Raport 2009 Anna Janus Prezes IPO.pl Szanowni Państwo Spis treści Wstęp... 3 Podsumowanie 2008 roku na rynku... 4 Podsumowanie debiutów w 2008 roku... 5 Ranking spółek...10 - Najatrakcyjnieszy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny NCIndex30

Raport analityczny NCIndex30 Raport analityczny NCIndex30 Największa organizacja inwestorska w Polsce! Dołącz do nas! Edukacja i analizy Ochrona Praw Zniżki Z nami zyskujesz: zniżki m.in. na prowizje w domach maklerskich, szkolenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, dn. 16 czerwca 2015 r. Spis treści Spis treści...2 1. Informacje ogólne...3 1.1. Dane Spółki...

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Ogólnopolskie Badanie Rynku 2013 Outsourcingu III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT IPO 2008. www.ipo.pl

RAPORT IPO 2008. www.ipo.pl Spis treści IPO 2008 wprowadzenie str. 3 Podsumowanie IPO 2007 str. 6 Rankingi debiutów giełdowych str. 10 Rankingi Domów Maklerskich str. 16 Subrankingi emisje powyżej 50 mln str. 17 Subrankingi emisje

Bardziej szczegółowo

Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju

Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju Czerwiec 2013 1 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju Zawartość 01 Wstęp do raportu 3 02 Podsumowanie rozwoju 4 Indeksy rynkowe 4 Aktywność emitentów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy o rynku VENTURE CAPITAL w 2012. Rynek reklamy u progu znaczących zmian

Inwestorzy o rynku VENTURE CAPITAL w 2012. Rynek reklamy u progu znaczących zmian magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2012 ISSN 1897-1539 Inwestorzy o rynku VENTURE CAPITAL w 2012 Start-upy technologiczne w walce o względy inwestora Rynek reklamy u progu znaczących zmian Twarde

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Raport analityczny

MCI Management S.A. Raport analityczny Ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa tel. (0-prefix-22) 625-39-86, fax. (0-prefix-22) 628-33-01 e-mail: office@probatus.pl osoba kontaktowa: Marcin Michnicki Prezes Zarządu MCI Management S.A. Raport analityczny

Bardziej szczegółowo