NEWSLETTER. Nr 03/2012 MARZEC LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU. Spis treści: Giełda kooperacyjna RESTA 2012, Wilno.. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER. Nr 03/2012 MARZEC LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU. Spis treści: Giełda kooperacyjna RESTA 2012, Wilno.. 2"

Transkrypt

1 Spis treści: Giełda kooperacyjna RESTA 2012, Wilno.. 2 Klucz do sukcesu bezpłatne szkolenia. 5 Regionalny Punkt Konsultacyjny Forum Gospodarcze InvestExpo Nabór do projektu - Instrument Szybkiego Reagowania.. 14 Profile firm zagranicznych.. 16

2 Giełda kooperacyjna dla branży budowlanej RESTA kwietnia, Wilno Ośrodek Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza firmy z województwa lubelskiego do udziału w II Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej podczas XIX Międzynarodowych Targów Budownictwa i Renowacji RESTA 2012, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2012 r. w Litewskim Centrum wystawienniczym LITEXPO w Wilnie. RESTA to najbardziej prestiżowe i wiodące targi budowlane w krajach bałtyckich, na których prezentują swoją ofertę producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, maszyn budowlanych i techniki sanitarnej. W zeszłym roku w targach udział wzięło 465 uczestników z Litwy oraz 15 innych państw, odwiedzających: architektów, projektantów, firm budowlanych, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, odbyło się również 50 imprez towarzyszących wystawie takich jak konferencje, seminaria czy prezentacje. Polscy przedsiębiorcy, którzy zdecydują się uczestniczyć w targach RESTA będą mieli możliwość: wzięcia udziału w giełdzie kooperacyjnej czyli indywidualnych spotkaniach biznesowych B2B z zagranicznymi firmami, zaprezentowania bezpłatnie swoich materiałów promocyjno-informacyjnych na stoisku wykupionym i przygotowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie,.

3 GIEŁDA PRZEZNACZONA JEST DLA FIRM Z SEKTORÓW: materiały i artykuły budowlane, materiały do wykańczania wnętrz, urządzenia grzewczo-wentylacyjne, systemy doprowadzania i odprowadzania wody, instalacje elektryczne w budynkach, środki i systemy bezpieczeństwa w budynkach, maszyny, sprzęt i narzędzia budowlane, ciesielstwo i inne konstrukcje, usługi budowlane i renowacyjne, projekty, konsultacje, aranżacja przydomowych terenów zieleni, budownictwo ekologiczne i energooszczędne. SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE FIRMY Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA CZYM POLEGA GIEŁDA KOOPERACYJNA? 1. Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym online określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać. 2. Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu online 3. Z katalogu online zarejestrowani uczestnicy wybierają firmy, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy. 4. W dniu 13 kwietnia 2012 r. przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami. Taka forma giełdy to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

4 WAŻNE TERMINY: 23 marca 2012 r. - Zakończenie rejestracji uczestników giełdy, 2 kwietnia 2012 r. - Zakończenie wyboru partnerów do spotkań, 6 kwietnia Przesłanie harmonogramu spotkań 13 kwietnia 2012 r. - Spotkania kooperacyjne Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. Termin rejestracji mija 23 marca 2012 r.! Szczegółowe informacje o targach i lista wystawców : Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju: Tel: Justyna Buchta-Kuraś Tel: Dorota Sałata

5 KLUCZ DO SUKCESU Zapraszamy właścicieli/właścicielki i kadrę zarządzającą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. lubelskiego oraz osoby samozatrudnione do udziału w bezpłatnych szkoleniach Inteligencja emocjonalna dla menedżerów r. - Radzenie sobie ze stresem r. - Public relations r. - Autoprezentacja, współpraca z mediami i wystąpienia publiczne r. - Budowanie zespołu r. - Twórcze rozwiązywanie problemów w firmie r.

6 Udział w projekcie mogą wziąć: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubelskiego, nie korzystające dotąd ze wsparcia szkoleniowego w ramach Poddz i PO KL. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne objęte regułami pomocy de minimis. Uczestnikom szkolenia oferujemy: Profesjonalną kadrę trenerów i wykładowców, Materiały szkoleniowe w postaci skryptów lub publikacji książkowych, Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, wyżywienie i zakwaterowanie, Sale szkoleniowe z odpowiednim wyposażeniem, Ubezpieczenie NNW. Pełna oferta szkoleniowa dostępna na stronie internetowej:

7 Zapisy i informacje: Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wypełnić dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami) i złożyć do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, Lublin. Szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne na stronie projektu: w zakładce Udział w projekcie. Osoba do kontaktu: Ewelina Górka, Katarzyna Wójcik - tel.: (081) , Projekt Klucz do sukcesu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

8 Regionalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług KSU działający przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zaprasza do skorzystania z usług informacyjnych i doradczych Usługi dostępne są dla: osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. 1. Zakres usług świadczonych przez Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU w Lublinie: administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, zatrudnianie cudzoziemców, prawo ochrony konkurencji, społeczną odpowiedzialność biznesu (CRS), ochronę własności intelektualnej, system jakości ISO 9001 i HACCP, rozwój zasobów ludzkich, wykorzystanie technologii informacyjnych, ochrona interesów klientów, konsumentów, możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, prawo zamówień publicznych, zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy epuap, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego epuap, podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

9 2. Zakres usługi informacyjnej opieka nad klientem obejmuje: diagnozę potrzeb i możliwości klienta w zakresie skorzystania z usługi specjalistycznej dostępnej w KSU, asystę przy wyborze usługodawcy specjalistycznego oraz przy rozpoczęciu współpracy z nim, asystę przy podpisywaniu umowy na realizację usługi specjalistycznej, pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej. 3. Zakres usługi doradczej - asysta przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej obejmuje: wstępną diagnozę potrzeb klienta, konsultację nt. profilu planowanej działalności, analizę SWOT planowanej działalności, analizę form i źródeł finansowania działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu, wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz w dokonywaniu zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

10 4. Zakres usługi doradczej- asysta przy prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje: spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składania dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego); marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym w zakresie wykorzystania marketingu mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowanie relacji z klientem, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www); organizację przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszenie, zamykanie działalności gospodarczej); finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank).

11 Formy świadczenia usług przez Regionalny Punkt Konsultacyjny: usługa bezpośrednia w punkcie RPK, dyżury poza siedzibą punktu RPK, usługa telefoniczna, usługa elektroniczna, seminaria informacyjne. Dyżury poza siedzibą Regionalnego Punktu Konsultacyjnego: Lubartów: I wtorek miesiąca ul. Cmentarna 10 - Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju Kraśnik: II wtorek miesiąca ul. Jagiellońska 5 - Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Regionalny Punkt Konsultacyjny Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Zana 41 (II piętro) Lublin Telefon: UWAGA NOWE NUMERY! Usługi informacyjne (0-81) Usługi doradcze (0-81) www: Niemce: III wtorek miesiąca ul. Lubelska Urząd Gminy Niemce Piaski: IV wtorek miesiąca ul. Lubelska 80 - Odział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wszystkie dyżury odbywać się będą w godzinach Informujemy również, że 22 marca o godz. 10 odbędzie się konferencja pt. "Lubelska Sieć Punktów Konsultacyjnych - nowa oferta dla osób fizycznych i przedsiębiorców"

12 IV Forum Gospodarcze InvestExpo 2012, marca, Chorzów Informujemy, że Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w IV Forum Gospodarczym InvestExpo 2012 skierowanym do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się w dniach 20 i 21 marca 2012 w Chorzowie pod hasłem Wiedza, biznes, finanse. Jest to jedyna taka impreza biznesowa w naszym kraju, która skupia się na bieżących problemach ekonomicznych i dostarcza uczestnikom praktycznych porad. Dlaczego warto wziąć udział? - możliwość spotkania się z ekspertami i uzyskania przydatnych wskazówek, które przyczynią się do rozwoju Państwa firm, - okazja do zdobycia porad, w jaki sposób rozwinąć swoją firmę w czasie kolejnej fali kryzysu, - szansa na wymianę poglądów z innymi przedsiębiorcami zainteresowanymi tematyką finansów i inwestycji, - okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, - możliwość bliższego poznania zasad funkcjonowania sieci Aniołów Biznesu, - szansa na poznanie atrakcyjnych możliwości inwestowania na Śląsku i poznania śląskiej kultury, - możliwość przyjrzenia się współpracy pomiędzy sektorami nauki oraz biznesu i poznania wagi innowacji w świecie biznesu.

13 - okazja do wzięcia udziału w konferencjach poświęconych obecnie często poruszanej tematyce kobiet w biznesie, - szansa na pogłębienie wiedzy na temat kanałów informacyjnych w reklamie oraz efektywnie je wykorzystać, - możliwość zapoznania się z praktycznym wymiarem społecznej odpowiedzialności w biznesie. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych gwarantuje wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną spotkania. Wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu imprez biznesowych sprawia, że każde takie wydarzenie jest coraz to bardziej dopasowane do preferencji uczestników i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Udział w Forum jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna ( ) lub w temacie proszę wpisać: Rejestracja Forum. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji:

14 Nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania, który skierowany jest do przedsiębiorców zarówno z mikro, małych i średnich, jak i z dużych firm, które chcą skorzystać z nieodpłatnego pakietu usług doradczo-szkoleniowych. Kolejna rekrutacja rozpoczyna się 5 marca Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców, których sytuacja finansowo-ekonomiczna uległa pogorszeniu w wyniku spowolnienia gospodarczego. W projekcie Przedsiębiorca nie może spełniać definicji przedsiębiorcy zagrożonego, powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz powinien spełnić też jeden z poniższych warunków: - posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach lub - nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR. W trakcie 2-etapowej rekrutacji, zostanie wyłonionych 40 podmiotów z całej Polski, które spełnią kryteria formalne oraz przejdą pozytywną weryfikację danych finansowych. Aplikować ponownie mogą również ci przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali rekomendacji w czasie poprzedniego, pilotażowego naboru. Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line. Formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu tylko w czasie naboru. Obecny nabór będzie trwać 7 tygodni od 5 marca 2012 r. do 24 kwietnia 2012 r., lecz formularze aplikacyjne muszą zostać złożone najpóźniej 5 kwietnia br.

15 Wartość finansowa udzielonej pomocy zależna jest od zakresu wsparcia, wynikającego z indywidualnej diagnozy firmy. Dla przedsiębiorcy usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Usługa realizowana na zlecenie PARP jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem oraz pod numerem infolinii

16 BRANŻA OPIS NR REF. MEDYCZNA METALOWA Izraelska firma, która dostarcza szpitalom o centrom sterylizacji tropiące instrumenty chirurgiczne oparte na rozwiązaniach RFID (identyfikacja za pomocą częstotliwości radiowej), proszkuje dystrybutorów/ sprzedawców w Europie. Czeska spółka wyspecjalizowana się w metalowym przetwarzaniu elementów szuka partnerów do wzajemnej produkcji i oferuje usługi w mediacjach handlowych w Republice Czeskiej. Spółka również oferuje inwestycje w ta działalność (połączenie albo część sprzedaży spółki) MASZYNOWA MASZYNOWA Czeski producent tokarek wertykalnych szuka dystrybutorów doświadczonych w tej dziedzinie. Spółka interesuje się również wzajemną produkcją i oferuje zlecenie podwykonawstwa w tego typu maszynach. Słoweńska firma specjalizująca się w projektowaniu, rozwijaniu oraz produkowaniu sprzętu mechanicznego, urządzeń oraz linii produkcyjnych oferuje swoje usługi jako dystrybutora (agent, przedstawiciel, dystrybutor), w zakresie transportu/ logistyki; istnieje także możliwość joint venture lub podwykonawstwa/ outsourcingu UBRANIA Łotewski producent wysokiej jakości odzieży damskiej poszukuje partnerów handlowych SPOŻYWCZA Bośniacka firma specjalizująca się w produkcji organicznego czosnku poszukuje partnerów handlowych TRANSPORT LOGISTYKA TEKSTYLIA OBUWIE ŚRODOWISKO ENERGIA SPRZĘT ELEKTRYCZNY Łotewska firma z sektora logistyki oferuje wynajem powierzchni magazynowej, pośrednictwo celne dla partnerów planujących otwarcie bazy logistycznej na Łotwie. Bośniacka firma specjalizująca się w produkcji obuwia poszukuje partnerów handlowych, usług transportowych i oferuje usługi produkcyjne. Słoweńska firma produkująca gaz, diesel, alternatywne paliwa generujące moc od 30 do 3500 KV poszukuje pośredników handlowych, oferuje przejecie firmy lub jej części, joint venture lub podwykonawstwo/. Francuska firma specjalizująca się rozwijaniu, zwijaniu, mierzeniu, cięciu wszystkich rodzajów kabli na bębnach, zwojach lub na półkach magazynowych na bębny na kable poszukuje dystrybutorów

17 BRANŻA OPIS NR REF. DOM / MEBLE Francuska firma specjalizująca się w produkcji łóżek poszukuje podwykonawców lub outsourcingu MEBLE PRODUKTY DREWNIANE MATERIAŁY BUDOWLANE Francuska firma ze centralno-południowej Francji, lider na rynku francuskim w produkcji drewnianych produktów dla dzieci, poszukuje nowych kontaktów handlowych z dystrybutorami i/ lub producentami. Firma poszukuje dystrybutora swoich produktów, oferuje także dystrybucję na rynku francuskim. Brytyjska firma zajmująca się dystrybucją falowników i paneli słonecznych poszukuje producentów małych farm wiatrowych, pomp ciepła i termicznych paneli MATERIAŁY BUDOWLANE MATERIAŁY I BUDOWLANE MATERIAŁY BUDOWLANE SPOŻYWCZA INNE PRODUKTY INNE PRODUKTY NARZĘDZIA Brytyjska firma specjalizująca się w wytwarzaniu produktów do instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych z tworzyw sztucznych poszukuje dystrybutorów. Brytyjska firma dostarczająca systemy elewacji, okładzin (Rainscreen) na budynkach komercyjnych poszukuje dystrybutorów i / lub użytkowników końcowych w Europie Brytyjski producent zmywalnych powłok anty-graficznych poszukuje dystrybutorów w Polsce Estońskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji majonezu, sosów, mleka skondensowanego, mleka karmelizowanego i innych produktów opartych na bazie mleka skondensowanego poszukuje pośredników handlowych i oferuje usługi podwykonawstwa w dziedzinie handlu i sektorze HORECA. Hiszpański wiodący producent produktów niemowlęcych i dziecięcych oraz akcesoriów meblowych dla dzieci poszukuje dystrybutorów Duńska firma sprzedająca artykuły promocyjne i inne produktów pokrewne (np. długopisy, breloki i pamięci USB) poszukuje producentów i dostawców pamięci USB z Chorwacji, Polska i Łotwa. Firma oferuje sprzedaż artykułów promocyjnych z logiem klienta. Niemiecka firma specjalizująca się w narzędziach precyzyjnych poszukuje dostawców produktów: skrzynki, kasety metalowe i plastikowe, wieszaki do narzędzi wykonane z plastiku, prętów stalowych itp Firma produkuje swoje wyroby zgodnie z ISO Firma może dostosować swoje produkty do potrzeb klienta. Firma wykorzystuje nowe technologie, innowacyjne procesy i materiały najwyższej jakości.

18 Gdyby byli Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z firmą zagraniczną zaprezentowaną w newsletterze, prosimy o kontakt. W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju: ul. Rynek 7, Lublin Osoby do kontaktu: UWAGA NOWE NUMERY TELEFONÓW! Anna Krakowiak Dyrektor: Justyna Buchta-Kuraś St. Specjalista/Konsultant: tel./fax: Dorota Sałata Mł. Specjalista/Konsultant: tel./fax: Jerzy Nazaruk Expert: Materiały graficzne, zdjęcia wykorzystane przy tworzeniu niniejszego Newslettera pochodzą ze strony Komisji Europejskiej: oraz są własnością autora.

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU Spis treści: Ostatnie konkursy unijne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 2 Jak prawidłowo rozliczyć dotację unijną?...4 Międzynarodowe Forum Biznesowe - Global Connect 2012, 14-15 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog zawierający dane dotyczące firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy.

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog zawierający dane dotyczące firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy. Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na Targach Pracy, których organizatorami są Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Inicjatywa adresowana

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo