Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia"

Transkrypt

1 Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Streszczenie raportu Maj Deloitte

2 Spis Treści Spis treści 2 Cel projektu 3 Wybór branż 4 Globalne trendy charakterystyczne dla branż prorozwojowych wraz z analizą SWOT 5 Przemysł motoryzacyjny 6 Przemysł chemiczny 8 Przemysł obronny 10 Przetwórstwo metali 12 Sektor ochrony zdrowia 15 Sektor B+R 18 Ochrona środowiska 20 Energetyka 22 Przemysł wydobywczy i przetwórstwo surowców naturalnych 24 Logistyka 27 Sektor technologii informatycznych i komunikacyjnych 29 Synergie międzybranżowe 31 Potencjał przewagi konkurencyjnej Metropolii Silesia 32 Rekomendacje Deloitte

3 Celem projektu było podsumowanie wiedzy na temat globalnych trendów w rozwoju branż kluczowych dla Metropolii Silesia Tło projektu, cel i zawartość raportu Tło projektu Raport pt. Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia stanowi główny produkt prac projektowych realizowanych przez firmę Deloitte Business Consulting S.A. w ramach zlecenia ze strony Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na przeprowadzenie Analizy zebranych danych wraz z ich oceną ekspertyza globalnych trendów gospodarczych. Cel i zawartość raportu Niniejszy raport pt. Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia skierowany jest do władz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, rad i władz miast członkowskich Związku, jak również do szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych tematyką rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Silesia. Celem opracowania jest w szczególności: podsumowanie i upowszechnienie wiedzy na temat światowych trendów w rozwoju wybranych branż kluczowych z punktu widzenia Metropolii Silesia, wskazanie na pozycję Metropolii Silesia i całego regiony na tle innych regionów przechodzących transformację społeczno-gospodarczą z gospodarki monokulturowej lub opartej na nielicznych branżach do nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wskazanie silnych stron Metropolii "Silesia" i obszarów wymagających poprawy w branżach uznanych za prorozwojowe dla Metropolii Silesia, wskazanie na potencjalny wpływ rozwoju branż prorozwojowych w Metropolii Silesia na gospodarkę oraz sferę społeczną regionu Deloitte

4 Pierwszym etapem prac był wybór grupy branż prorozwojowych; Jako prorozwojowe wytypowano 11 branż z wyjściowej listy 16 Wyjściowa lista 16 branż 1. Przemysł wydobywczy i przetwórstwo surowców naturalnych 2. Energetyka 3. Przetwórstwo metali 4. Przemysł obronny 5. Przemysł chemiczny 6. Przemysł motoryzacyjny 7. Finanse 8. Ochrona środowiska 9. Sektor ochrony zdrowia 10. Logistyka 11. Handel 12. Sektor B+R 13. Technologie informatyczne i komunikacyjne 14. Kultura, rozrywka, media (sektor kreatywny) 15. Turystyka 16. SSC/ BPO 1 Kryteria selekcji branż prorozwojowych Tempo wzrostu branży w krajach UE15 ( ) Znaczenie branży dla regionu (ocena ekspercka) Procentowy udział branży w rynku UE15 w 2013 roku Prognozy wzrostu branży w gospodarkach państw UE15 Lista 11 branż prorozwojowych (wybrane do dalszej analizy globalnych trendów gospodarczych) 1. Przemysł motoryzacyjny 2. Przemysł chemiczny 3. Przemysł obronny 4. Przetwórstwo metali 5. Sektor ochrony zdrowia 6. Sektor B+R 7. Ochrona środowiska 8. Energetyka 9. Przemysł wydobywczy i przetwórstwo surowców naturalnych 10. Logistyka 11. Technologie informatyczne i komunikacyjne 1) SSC- Shared Service Center, BPO- Business Processes Outsourcing Deloitte

5 Globalne trendy charakterystyczne dla branż prorozwojowych Deloitte

6 Przemysł motoryzacyjny Trend Ponad 96% produkcji branży motoryzacyjnej przypada na auta osobowe oraz dostawcze nieprzekraczające masy 3,5t. Produkcja samochodów na rynku europejskim zaczyna hamować, jednocześnie kraje azjatyckie odnotowują dynamiczny wzrost Dynamiczny rozwój rynku samochodów małych oraz pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym Rozwój rynku pojazdów inteligentnych Komentarz Ponad 96% wszystkich wyprodukowanych w 2013 roku samochodów, stanowią samochody osobowe oraz dostawcze nieprzekraczające masy 3,5t. Głównym producentem samochodów na świecie (ponad 49%) jest rynek azjatycki. Największym producentem samochodów w Europie są Niemcy, których udział w rynku UE15 wynosi ponad 46%. Dynamika produkcji samochodów w Europie będzie maleć w przeciągu nadchodzących sześciu lat. Popyt na auta małe napędzany jest przez wzrost siły nabywczej społeczeństw krajów rozwijających się oraz obecne tam procesy urbanizacyjne. Coraz więcej użytkowników decyduje się na samochody z napędem alternatywnym, elektrycznym lub hybrydowym odnotowano wzrost liczby sprzedanych sztuk o 23% na między rokiem 2012 a Równolegle, w państwach OECD rozwija się infrastruktura sprzyjająca użytkowaniu pojazdów elektrycznych powstają stacje ładowania oraz specjalne parkingi (planowany jest rozwój sieci do ponad punktów na terenie UE do roku 2020). Coraz więcej samochodów wykorzystuje rozwiązania z zakresu transferu danych i informacji zgodnie z prognozami do roku 2020 odsetek samochodów wykorzystujących połączenie internetowe wzrośnie o 19p.p. w stosunku do roku Nacisk na redukcję emisji CO2 Dynamika rynku motoryzacyjnego w państwach rozwijających się Polityka redukcji emisji CO2 w krajach rozwiniętych, a także rozwijających się narzuca coraz bardziej restrykcyjne wymagania względem producentów pojazdów. Producenci są zachęcani do wprowadzania dodatkowych rozwiązań proekologicznych, dzięki czemu w przypadku osiągnięcia nadprogramowych redukcji będą ulgowo traktowani względem restrykcji unijnych. Do roku 2020 państwa członkowskie BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) będą stanowiły ponad 60% rynku samochodów osobowych na świecie pod względem liczby sprzedanych sztuk Deloitte

7 Analiza SWOT branży motoryzacyjnej w Metropolii "Silesia" Analiza SWOT dla branży motoryzacyjnej w Metropolii "Silesia" SWOT 1 Podsumowanie Silne strony Duża liczba wykwalifikowanych pracowników, absolwentów szkół zawodowych oraz bezrobotnych wysoka podaż pracy Duża powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rozwinięta infrastruktura gospodarcza duża gęstość instytucji otoczenia biznesu Wyróżniające się Regionalne Centrum Obsługi Inwestora w Katowicach Duże skupienie montażowni finalnych oraz dostawców różnego szczebla Szanse Rozwój regionalnych parków przemysłowych Poprawa współpracy firm motoryzacyjnych w ramach inicjatywy "Silesia" Automotive Rozwój projektów badawczo-rozwojowych branży motoryzacyjnej we współpracy z ośrodkami naukowymi Obecnie prowadzone inwestycje rozbudowa zakładów produkcyjnych w Tychach i Gliwicach oraz regionalnych parków przemysłowych Słabe strony Mało rozwinięte ośrodki rozwojowo-badawcze zagranicznych inwestorów Niezagospodarowane tereny inwestycyjne SSE nowe zakłady produkcyjne Częstochowa Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami branży motoryzacyjnej oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną klaster motoryzacyjny Zagrożenia Zmiany wynikające z restrukturyzacji i automatyzacji zachodzących w podmiotach z branży motoryzacyjnej, prowadzące do obniżenia poziomu zatrudnienia Rozwój pozostałych polskich stref ekonomicznych prowadzący do drenażu inwestycji z KSSE Przejęcie wykwalifikowanych pracowników przez inwestycje spoza regionu, w efekcie rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz coraz dokładniejsze dopasowanie kandydatów do wymagań firm Silne strony oraz szanse rozwoju branży motoryzacyjnej w Metropolii "Silesia" potwierdzają korzystne prognozy rozwoju tego sektora w regionie. Główne inwestycje przewidywane są w rozwoju istniejących zakładów produkcyjnych. Rosnąca konkurencyjność pomiędzy strefami ekonomicznymi prowadzi do zwiększonych wysiłków mających na celu przyciągnięcie nowych inwestorów. Podaż pracy oraz położenie geograficzne decydują o najwyższej pozycji regionu jako miejsca rozwoju branży motoryzacyjnej w Polsce. W celu utrzymania dynamicznego rozwoju branży motoryzacyjnej na terenie Metropolii "Silesia" należy główny nacisk położyć na rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz związanych z nią udogodnień zarówno dla nowych inwestorów, jak i obecnie rozwijanych inwestycji. Sieć współpracy pomiędzy firmami oraz KSSE rozwijana poprzez klaster "Silesia" Automotive jest również istotnym determinantem rozwoju branży. Źródło: analiza Deloitte Deloitte

8 Przemysł chemiczny Trend Globalny przemysł chemiczny stopniowo rośnie, głównie napędzany wzrostem na rynkach azjatyckich Zmiana struktury branży chemicznej wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego Redukcja miejsc pracy w Europie Innowacyjne produkty, jako odpowiedź na globalne megatrendy Komentarz Szacunki ekspertów wskazują, że dalszy wzrost rynku powinien utrzymać się przynajmniej do 2015 r., przy czym tempo wzrostu w krajach azjatyckich znacznie przewyższy tempo wzrostu w krajach rozwiniętych, w tym w UE. Kraje Azji i Pacyfiku posiadają prawie połowę udziału w globalnym przemyśle chemicznym (46% w 2010 r.). Głównym segmentem rynku pozostają podstawowe produkty chemiczne, wytwarzane przede wszystkim w krajach Dalekiego Wschodu. Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego, w przemyśle chemicznym w większości krajów wzrasta udział przetwórstwa chemicznego i chemii niskotonażowej (specjalistyczne chemikalia, w tym produkty farmaceutyczne, kosmetyki, środki higieny). Wysoki udział wyspecjalizowanej produkcji chemicznej charakterystyczny jest dla większości wysokorozwiniętych krajów Europy Zachodniej oraz rozwiniętych krajów azjatyckich (Japonia, Korea Południowa). W Europie przewidywane jest stosunkowo niewielkie tempo wzrostu sektora. W połączeniu ze wzrostem produktywności i efektywności przedsiębiorstw może przyczynić się to do zmniejszenia liczby miejsc pracy w branży chemicznej. Szacunki różnych analityków wskazują, że liczba miejsc pracy w sektorze chemicznym w Europie w perspektywie najbliższych lat może zmniejszyć się od kilku do nawet kilkunastu procent. Wyzwaniem stojącym przed europejską branżą chemiczną jest również migracja przedsiębiorstw, a co za tym idzie miejsc pracy, do dynamicznie rozwijających się państw azjatyckich Wśród megatrendów mających wpływ na rozwój i kondycję sektora chemicznego wyróżnić można m.in.: zmiany demograficzne i zmiany w stylu życia, eko-trendy, dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej, konwergencję technologiczną. Polaryzacja źródeł konkurencyjności w zależności od rynku docelowego W przyszłości poziom konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku chemicznym oraz ich zdolności do generowania zysków zależały będą od szeregu czynników ( driverów ), odmiennych dla różnych rynków. Na rynkach rozwiniętych o poziomie konkurencyjności przedsiębiorstw branży chemicznej decydować będą m.in. dostęp do rynków zbytu, portfel zaawansowanych technologicznie produktów, efektywność operacyjna i kosztowa oraz elastyczność w podejmowaniu decyzji strategicznych Deloitte

9 Analiza SWOT branży chemicznej w Metropolii "Silesia" Analiza SWOT dla branży chemicznej w Metropolii "Silesia" SWOT Podsumowanie Silne strony Dobre zaplecze i baza naukowa (dostępność naukowców i aparatury naukowej do rozwijania nowych specjalizacji w zakresie przemysłu chemicznego) Atrakcyjna lokalizacja Metropolii Silesia dla nowych inwestycji zagranicznych w przemysł chemiczny Szanse Wzrastający popyt na produkty chemiczne m.in. ze strony dynamicznie rozwijającego się sektora rolnego (nawozy, środki ochrony rolnej) Rosnące zapotrzebowanie na nowe, zaawansowane technologicznie produkty chemiczne (np. materiały biodegradowalne) Wzrost produkcji sprzedanej i eksportu branży chemicznej w Polsce w ostatnich latach Nadwyżka popytu krajowego nad produkcją w branży chemicznej Pozyskanie nowych inwestorów branży chemicznej chcących inwestować w regionie Słabe strony Ograniczona współpraca w obszarze B+R dla sektora chemicznego pomiędzy biznesem i ośrodkami akademickimi / badawczymi Koncentracja na produkcji wyrobów chemicznych o małej wartości dodanej Stosunkowo niewielki udział inwestycji w przemysł chemiczny w liczbie/wartości nowych inwestycji ogółem Negatywne oddziaływanie przemysłu chemicznego na środowisko, w tym konieczność poprawy jakości składowisk odpadów po przemyśle chemicznym w regionie Zagrożenia Niepewność dostaw surowców dla branży chemicznej, fluktuacje cen surowców Negatywne postrzeganie branży chemicznej przez media (postrzeganie przemysłu chemicznego jako niebezpiecznego) Konkurencja ze strony przedsiębiorstw z innych państw z UE Brak spójnej i długofalowej polityki wsparcia przemysłu chemicznego przez władze centralne Wysokie ceny energii w Polsce Metropolia Silesia posiada stosunkowo korzystne warunki dla rozwoju przemysłu chemicznego. Na szczególną uwagę zasługuje dobre zaplecze naukowe i infrastruktura naukowa dla prowadzenia badań w zakresie nowych rozwiązań dla przemysłu chemicznego. Obszarami do rozwoju są m.in. aktualnie niewystarczająca współpraca w obszarze B+R dla sektora chemicznego pomiędzy biznesem i ośrodkami akademickimi / badawczymi. Barierą dla rozwoju jest również negatywne postrzeganie branży chemicznej przez media i lokalną społeczność nadal nierozwiązane problemy oddziaływania przemysłu chemicznego na środowisko. Dla stymulacji rozwoju branży chemicznej na obszarze Metropolii Silesia konieczne jest wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie nauka biznes, szczególnie w obszarach perspektywicznych dla branży chemicznej. Stymulatorem rozwoju branży powinno być również pozyskanie kilku znaczących inwestycji, które mogłyby stanowić rdzeń dla dalszego rozwoju branży. Źródło: analiza Deloitte Deloitte

10 Przemysł obronny Trend Wzrost wydatków obronnych w krajach rozwijających się Konwergencja systemów wojskowych i cywilnych Wzrost specjalizacji wojskowej, odejście od uniwersalnych sił i sprzętu Wzrost znaczenia zaawansowanych systemów informacyjnych i bezpieczeństwa Komentarz Zmiany struktury armii w krajach rozwiniętych i otwieranie się nowych rynków sprawiają, że przed firmami z branży zbrojeniowej otwiera się szansa na nawiązanie nowych kontaktów. Już teraz Polska prowadzi akcje promocyjne w Kazachstanie, Libanie, Indiach, Czechach, Malezji, Indonezji, Algierii, Jordanii, Armenii, Egipcie, Ukrainie. Działania te mają na celu rozpowszechnienie informacji na temat oferty polskiego przemysłu zbrojeniowego wśród potencjalnych nabywców. Technologie wojskowe znajdują coraz częstsze zastosowanie w przemyśle cywilnym (policja, straż graniczna, itp.), m.in. harmonizacja systemów komunikacyjnych, międzybranżowe projekty ochrony granic, inteligentne inicjatywy obronne. Np. w Kanadzie wykorzystuje się drony do patrolowania lasów w celach ochrony przeciwpożarowej. Rosnące znaczenie będą miały technologie ochrony danych, istotne dla użytkowników prywatnych i biznesu. Tym samym klienci cywilni będą napędzać niektóre segmenty rynku obronnego (np. elektronika obronna), podczas gdy popyt klientów wojskowych będzie maleć. Podczas gdy zapotrzebowanie na siły uniwersalne się zmniejszyło, liczba krajów finansujących jednostki specjalne wzrosła. Pomimo że jednostki specjalne posiadają mało oddziałów, są perfekcyjnie wyszkolone i uzbrojone. Ponadto, wymagają najnowszych rozwiązań technicznych, przez co są siłami wymagającymi dużych nakładów kapitałowych. Rośnie znaczenie inwestycji w Wojskowe Programy Bezpieczeństwa Cybernetycznego i potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w sieci staje się jednym z filarów bezpieczeństwa narodowego w związku z cyberatakami na serwery wojskowe i rządowe, które stają się coraz większym wyzwaniem stojącym przed obronnością. Struktura rynku amunicji również przesuwa się globalnie z segmentu low-tech w stronę zaawansowanych produktów inteligentnej amunicji i rakiet. Narastająca asymetryczność konfliktów oraz wzrost znaczenia konfliktów partyzanckich i terroryzmu powodują odejście od konfliktów totalnych, na dużą skalę, na rzecz precyzyjnych ataków. Tym samym rosnącego znaczenia nabierają techniki wywiadowcze wymagające zaawansowanych technologicznie rozwiązań Deloitte

11 Analiza SWOT branży zbrojeniowej w Metropolii "Silesia" Analiza SWOT dla branży zbrojeniowej w Metropolii "Silesia" SWOT Podsumowanie Silne strony Znacząca pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki oraz przemysłu motoryzacyjnego w regionie. Sprzyjająca synergiom związanym m.in. z doświadczoną siłą roboczą czy spadkiem kosztów materiałowych Obecność zakładów zbrojeniowych w Siemianowicach i Gliwicach Wykwalifikowana kadra i baza naukowa w szkołach wyższych na terenie GZM Duża powierzchnia terenów inwestycyjnych w ramach KSSE i parków przemysłowotechnologicznych Szanse Zmieniająca się struktura rynku wojskowego na świecie wśród krajów rozwiniętych, stwarza szanse nowym firmom na wybicie się w nowych dziedzinach. Nowe rynki zbytu w krajach rozwijających się, stwarzają szanse dla nowych firm. Nowe podejście do uzbrojenia, odchodzenie od rozwiązań low-tech w stronę bardziej zaawansowanych technologicznie Konwergencja systemów wojskowych i cywilnych sprzyjająca wzrostowi zapotrzebowania na sprzęt wojskowy Słabe strony Utrzymująca się niejasna sytuacja Polskiego Holdingu Zbrojeniowego i brak wypracowanej strategii dla rozwoju grupy Dominująca pozycja głównych producentów broni na świecie (USA, Rosja, Izrael) Niska konkurencyjność polskiego przemysłu zbrojeniowego przy nadal niewystarczających nakładach na badania i rozwój Zagrożenia Nierozwiązanie kwestii Polskiego Holdingu Zbrojeniowego Zmiana polityki rządu odnośnie modernizacji polskiej armii Zdominowanie przez zagraniczną konkurencję rynków krajów rozwijających się Odpływ wykwalifikowanej siły roboczej Branża sektora obronnego ma dogodne warunki do rozwoju w GZM, szczególnie dzięki odpowiedniemu dostępowi do zaplecza badawczego i przemysłowego. Niestety istotnym problemem może się okazać aspekt polityczny związany zarówno ze środkami przeznaczonymi na modernizację polskiej armii jak również na strategię rozwojową polskiej zbrojeniówki jak dotąd skupionej w ramach Polskiego Holdingu Obronnego. Władze samorządowe powinny współpracować z rządem i lobbować region jako dobre miejsce pod inwestycje zbrojeniowe. Te działania powinny również objąć dalszą promocję polskich produktów wojskowych. Do rozwoju branży w Metropolii Silesia potrzebne są jasno postawione cele i klarowna polityka rządu, od której uzależnione są losy przemysłu obronnego. Region w celu przyciągnięcia inwestycji powinien tworzyć odpowiednie środowisko pod rozwój branży w szczególności dostarczając wykwalifikowaną siłę roboczą po kierunkach inżynieryjnych. Źródło: analiza Deloitte Deloitte

12 Przetwórstwo metali (1/2) Trend W ostatnich 6 latach rynek produktów stalowych w Europie malał 6% rocznie, podczas gdy na świecie rósł w tempie ponad 3% rocznie Komentarz Polska zajmuje 3. miejsce w Europie w rankingu Business Monitor International pod względem potencjału rozwojowego branży przetwórstwa metali. Jest jednocześnie piątym największym konsumentem i szóstym największym producentem stalli, równocześnie stale odnotowując niedobór produkcji własnej nad zapotrzebowaniem. Najszybciej rosnącym podsektorem w UE27 w latach była produkcja maszyn i sprzętu (średnioroczny wzrost na poziomie 14%). Zmiany w strukturze zapotrzebowania Większość polskiej produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego jest eksportowana, stąd też osłabienie zagranicznych rynków wpływa na spadek popytu na produkty tej branży, co w efekcie negatywnie oddziałuje na spółki przetwórstwa metalowego działające w Polsce. W ogólnym zapotrzebowaniu na metale swój udział zwiększają m.in. molibden, kobalt czy minerały ziem rzadkich, co pokazuje rosnący potencjał dla wykorzystania nowych materiałów. Wspólne problemy z przemysłem wydobywczym Zużycie najlepszych złóż prowadzi do zwiększenia głębokości dostępnych surowców oraz obniżenia ich średniej jakości. Zjawisko to podnosi koszty wydobycia, a tym samym ceny sprzedaży surowców używanych przez branże przetwórstwa metali. W ujęciu globalnym sektor przetwórstwa metali cechuje nadprodukcja - od lat nie wykorzystano więcej niż 80% możliwości produkcyjnych. W Polsce problem ten nie występuje. Pomoc w czasach kryzysu Wiele rozwiniętych gospodarek zwróciło uwagę na ciężką sytuację przemysłu metalowego w czasach kryzysu i uruchomiło programy pomocowe, których większość zaczęła wchodzić w życie w roku Najczęściej ingerencja państwa polegała na przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na rozbudowę infrastruktury (w tym mostów, kolei, elektrowni). Jednak zarówno w krajach rozwijających się, jak i w gospodarkach rozwiniętych, wsparcie nierzadko przyjmowało formę bezpośrednich subsydiów czy renacjonalizacji Deloitte

13 Przetwórstwo metali (2/2) Trend Technologie Komentarz Stal wciąż posiada jednak niewątpliwe przewagi nad innymi metalami, tj. niską cenę i uniwersalne właściwości, co powoduje jej szerokie zastosowanie. Pewnym zagrożeniem może być rozwijająca się technologia druku 3D, o której głośno już mówią producenci tego rodzaju drukarek, a która mogłaby w dłuższym okresie obniżyć popyt na wyroby sektora, jeśli jego najwięksi odbiorcy zdecydowaliby się ja zastosować. Hutnictwo a regulacje Zdaniem wielu ekspertów sektora, pakiet klimatyczny Unii Europejskiej, który miał na celu zwiększenie efektywności energetycznej przy jednoczesnej redukcji zanieczyszczeń nie osiąga swoich celów. Według niektórych prognoz polskie huty będą zmuszone kupować aż 30% swoich praw emisyjnych do 2020 roku i 50 % do 2030 roku. W maju br. kraje Grupy Wyszehradzkiej wraz z Bułgarią i Rumunią zażądały od Komisji Europejskiej precyzyjnych analiz kosztów, jakie niesie ze sobą spełnienie wymagań pakietu przez członków Deloitte

14 Analiza SWOT branży metalurgicznej w Metropolii "Silesia" Analiza SWOT dla branży metalurgicznej w Metropolii "Silesia" SWOT Podsumowanie Silne strony Szerokie zaplecze infrastrukturalne, zarówno ogólne, jak i specjalistyczne Korzystne położenie, blisko rynków zbytu oraz w dobrym punkcie komunikacyjnym, co jest szczególnie ważne w przemyśle, gdzie transport może generować wysokie koszty Bliskość przemysły górniczego, który dostarcza surowce dla branży Słabe strony Niski poziom innowacyjności Niska efektywność pozyskiwania i odzyskiwania energii Niskie standardy ochrony środowiska Branża jest w dużym stopniu zależna od cen surowców i energii. Istotna jest dywersyfikacja produkcji, w tym także na nowe stopy, jednakże dostęp do potrzebnych surowców może być ograniczony. Najważniejsze działania wymagające podjęcia to podniesienie efektywności przetwórstwa i odzyskiwania surowców oraz optymalizacja kosztów i dostosowanie się do zmiennego zapotrzebowania. Szanse Integracja nauki i biznesu Wytwarzanie dla sektora nowoczesnych technologii Potencjał integracji pionowej (połączenia różnych faz produkcji, dystrybucji w jednym przedsiębiorstwie) z przemysłem górniczym Zagrożenia Fluktuacje cen, zarówno po stronie surowców, jak i produktów branży oraz cen energii elektrycznej Potencjalne przesunięcia popytu na nowe stopy, nieprodukowane obecnie w M S Źródło: analiza Deloitte Deloitte

15 Ochrona zdrowia (1/2) Trend Wydatki na ochronę zdrowia Starzenie się społeczeństwa oraz wydłużenie średniej długości życia Zmniejszenie podaży wykwalifikowanych pracowników sektora ochrony zdrowia Wzrost specjalizacji w sektorze ochrony zdrowia Komentarz Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w krajach OECD pod względem wydatków na ochronę zdrowia. W 2011 r. wydatki na ochronę zdrowia stanowiły w Polsce zaledwie 6,9% PKB. Wśród krajów OECD jest to jeden z najniższych współczynników. Starzenie się społeczeństwa oraz wydłużenie średniej długości życia zwiększają popyt na usługi sektora ochrony zdrowia. W 2050 r. około 29% populacji krajów rozwiniętych będą stanowiły osoby w wieku lat 60 i więcej. Dla porównania odsetek ten w krajach rozwijających się wyniesie 17% (w samej Afryce zaledwie 11%). Większość krajów rozwiniętych boryka się z problemem niedoboru wykwalifikowanego personelu medycznego. W latach liczba lekarzy na mieszkańca wzrosła we wszystkich krajach UE za wyjątkiem Francji, Estonii i Polski. Średnia dla krajów UE wzrosła w tym okresie z 2,9 do 3,4 lekarzy na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten obecnie najniższy jest w Polsce 2,2 lekarza na 1000 osób. Dla większości rozwiniętych krajów UE charakterystyczny jest trend zwiększania udziału lekarzy specjalistów. Wg. danych OECD w 2012 r. w większości krajów europejskich liczba specjalistów przeważała nad liczbą lekarzy ogólnych (wyjątek stanowią m.in. Irlandia, Malta, Portugalia i Norwegia). Wg niektórych ekspertów, nadmierne zwiększenie liczby lekarzy specjalistów może doprowadzić do zaburzenia efektywności rynku ochrony zdrowia. Tym samym zapewnienie równowagi pomiędzy udziałem lekarzy specjalistów, a lekarzy ogólnych może stać się w przyszłości jednym z głównych wyzwań stojących przed efektywnością systemów opieki zdrowotnej Deloitte

16 Ochrona zdrowia (2/2) Trend Wzrost mobilności w sektorze ochrony zdrowia Prywatyzacja sektora ochrony zdrowia Outsourcing i personalizacja usług medycznych Telemedycyna i nanotechnologia Komentarz Coraz popularniejsza staje się tzw. turystyka medyczna, kiedy pacjenci podejmują leczenie poza miejscem zamieszkania, w tym coraz częściej również poza granicami własnego kraju. Wzrost mobilności charakterystyczny jest nie tylko dla pacjentów ale również dla pracowników medycznych. Występuje trend w kierunku prywatyzacji rynku usług medycznych. Pomimo, iż w krajach europejskich większość szpitali nadal finansowana jest ze środków publicznych lub działają one jako instytucje non-profit, liczba prywatnych placówek zdrowotnych wzrasta. Jak pokazują przykłady m.in. z Francji, prywatyzacja sektora ochrony zdrowia przyczyniła się również do poprawy jego ogólnej efektywności ekonomicznej. Prywatyzacja oraz procesy konsolidacyjne spowodowały, że prywatne szpitale przeprowadziły szerokie programy optymalizacji kosztów, zwiększenia efektywności operacyjnej, jak również podjęły działania promocyjne. W odpowiedzi na rosnącą presję kosztową, wiele szpitali w krajach Europy Zachodniej outsourcowało część swoich niekluczowych obszarów działalności, w tym m.in. catering, usługi laboratoryjne, sterylizacja narzędzi. W ostatnich latach outsourcing zaczął obejmować również część działalności uznawanej dotąd za kluczową dla funkcjonowania szpitali (np. w Wielkiej Brytanii, w związku z wydłużającymi się listami oczekujących na świadczenia gwarantowane przez publiczną służbę zdrowia, corocznie powierza się wykonanie kilkuset tysięcy operacji szpitalom prywatnym). W wielu krajach, nie tylko wysokorozwiniętych, pacjenci w poszukiwaniu usług wysokiej jakości coraz częściej decydują się na spersonalizowaną, odpłatną opiekę medyczną. Telemedycyna czyli medycyna na odległość to dynamicznie rozwijająca się nowa forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej poprzez zdalny kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy pacjentem a pracownikiem medycznym. Uważa się, że ochrona zdrowia jest jedną z dziedzin życia, gdzie nanotechnologia może odnieść potencjalnie największy sukces. Nanotechnologia to zestaw technik i metod tworzenia różnorodnych struktur w skali nano, tj. na poziomie wielkości pojedynczych atomów. Liderami w zastosowaniu nanotechnologii w ochronie zdrowia są Stany Zjednoczone oraz państwa Europy Zachodniej. Wg szacunków Deloitte rynek nanotechnologii wrośnie w USA w 2014 r. o ok. 17% Deloitte

17 Analiza SWOT sektora ochrony zdrowia w Metropolii "Silesia" Analiza SWOT dla sektora ochrony zdrowia w Metropolii "Silesia" Silne strony Wysoki potencjał naukowy i silne środowisko akademickie (w szczególności na Śląskim Uniwersytecie Medycznym) Wysoka koncentracja specjalistycznych placówek ochrony zdrowia Szanse Rozwój nowych specjalistycznych usług medycznych szczególnie z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych Rozwój geriatrii i medycyny opiekuńczej Restrukturyzacja instytucji świadczących usługi zdrowotne (poprawa jakości świadczonych usług oraz efektywności ekonomicznej placówek zdrowotnych) Stopniowe wyrównywanie poziomu wynagrodzeń pomiędzy Polską, a krajami Europy Zachodniej, jako czynnik ograniczające emigrację zarobkową wykwalifikowanego personelu medycznego SWOT Słabe strony Niekorzystna sytuacja części infrastruktury szpitalnej (zły stan techniczny infrastruktury, braki lokalowe, wysokie koszty funkcjonowania i zadłużenie) Zróżnicowanie właścicielskie szpitali, brak koordynacji działań w ochronie zdrowia na poziomie metropolii Ograniczony dostęp do usług specjalistycznych (rozwój nieskoordynowanej specjalistki) Zagrożenia Trwałe migracje i odpływ wykwalifikowanej kadry medycznej z regionu Coraz mniejsze zainteresowanie pracą w ochronie zdrowia (w szczególności w pielęgniarstwie) Pogarszające się warunki kształcenia pracowników służby medycznej, w tym lekarzy Brak ogólnokrajowej wizji funkcjonowania lecznictwa, nieefektywne regulacje Silne zróżnicowanie dochodowe społeczeństwa, zagrożenie ubóstwem Podsumowanie Stosunkowo niskie koszty prywatnej opieki zdrowotnej w skali europejskiej stwarzają potencjał rozwoju turystyki medycznej w Metropolii Silesia. Starzejące się społeczeństwo (zarówno polskie, jak i europejskie) może doprowadzić do zwiększenia popytu na usługi medyczne. Głównymi barierami rozwoju są braki personalne, migracja pracowników i zmniejszające się zainteresowanie pracą w sektorze ochrony zdrowia. Uwagę zwrócono również na trudną sytuację finansową i infrastrukturalną szpitali oraz ograniczone zaufanie na poziomie pacjent-służba zdrowia, czego przyczyną jest m.in. asymetria informacji. Potencjał rozwoju tkwi w doświadczonej kadrze medycznej, silnym środowisku naukowym, szczególnie w unikalnych, specjalistycznych obszarach leczenia. I nowoczesnych technologiach. Źródło: Wnioski z panelu ekspertów, Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia do 2025 r., analiza Deloitte Deloitte

18 Sektor B+R Trend Chiny, jako przyszły lider sektora B+R na świecie Komentarz Wzrost wydatków na badania i rozwój na świecie w latach będzie na poziomie 6,6%. Wartość ta w Chinach wyniesie 22,4%, w Stanach Zjednoczonych 4%, a w Europie zaledwie 0,3%. Chłodne ożywienie gospodarcze sugeruje, że w Europie i Stanach Zjednoczonych nie nastąpi znaczny wzrost inwestycji w badania i rozwój przez najbliższych kilka lat. Niemniej jednak regiony te pozostały globalnymi liderami w wyspecjalizowanych badaniach. Branże ICT 1 oraz nauk przyrodniczych odnotują najwyższy wzrost wydatków B+R W 2014 najszybszy wzrost wydatków B+R przypadnie na branżę ICT, względem ubiegłego roku wyniesie on 5,1%. Jednak niektóre wiodące europejskie firmy technologiczne przewidują nieco wolniejszy wzrost. Głównym obszarem rozwoju w branży ICT będą usługi związane z chmurą obliczeniową. Wydatki na B+R w przemyśle lotniczym i obronnym z roku na rok maleją. Na przełomie lat współczynnik CAGR wyniesie -1,5%. Firmy Unii Europejskiej zanotowały największy wzrost wydatków B+R w branży motoryzacyjnej (14,4%), oprogramowania i usług komputerowych (14,2%) oraz przemyśle inżynieryjnym (12,3%). Jednak największymi sektorami jest są: sektor motoryzacyjny (25% udziału w B+R) oraz sektor biotechnologii i farmacji (17%). BRICS 2 pozostanie najpopularniejszym regionem dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w B+R Główni inwestorzy z sektora badań i rozwoju lokują 41% BIZ (Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych) w B+R w krajach BRICS i 22% w krajach Unii Europejskiej (wyłączone zostały inwestycje pomiędzy krajami w danych podgrupach). Dla porównania do Stanów Zjednoczonych trafia tylko 8% liczby projektów, jednak USA jest liderem jeśli chodzi o region pochodzenia inwestycji. Głównymi sektorami BIZ w B+R są sektory ICT, biotechnologii i farmacji oraz przemysł motoryzacyjny. Źródło: 1) Information and Communication Technologies, Teleinformatyka 2) Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa (South Africa) Deloitte

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Toruń, 25 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Sytuacja w branży UE / świat 2. Branża

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

Analiza i perspektywy rozwoju sektorów priorytetowych

Analiza i perspektywy rozwoju sektorów priorytetowych Wrocław, 16.02.2015 Agenda 1. POLSKA GOSPODARKA NA TLE EUROPY I ŚWIATA 2. DOLNY ŚLĄSK W PORÓWNANIU DO INNYCH REGIONÓW 3. POZIOM ROZWOJU KLUCZOWYCH BRANŻ W REGIONIE 4. STRATEGICZNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W UNII EUROPEJSKIEJ

DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W UNII EUROPEJSKIEJ DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Joanna Stadnicka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl Polish Investforum 2010, Gdaosk, 3 6.11.2010 AGENDA FORUM - DZIEO 1 Przyjazd Gości / Zakwaterowanie w hotelach Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl AGENDA FORUM - 04.11.2010 Keynote speech/prezentacje

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2015

Ankieta koniunkturalna 2015 Struktura respondentów / branże Budownictwo 11% 3% Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, utylizacja odpadów Przemysł przetwórczy 15% 52% Usługi Handel 19% Struktura respondentów / kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo