RYNEK TURYSTYCZNY WĘGIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK TURYSTYCZNY WĘGIER"

Transkrypt

1 RYNEK TURYSTYCZNY WĘGIER Agnieszka Dziatłowicz I SUM/Z TiR T1

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE 1.1. Informacje ogólne 1.2. Warunki rozwoju turystyki ROZDZIAŁ II ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER 2.1. Przyjazdy 2.2. Liczba pobytów i wydatki 2.3. Motywacje 2.4. Regiony 2.5. Udogodnienia 2.6. Zakwaterowanie 2.7. PodróŜe Węgier 2.8. Krajowe podróŝe 2.9. Przychody z turystyki Hotele Promocja ROZDZIAŁ III ZNACZENIE RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER DLA POLSKI ROZDIAŁ IV PODSUMOWANIE Bibliografia Spis tabel Spis map Spis wykresów

3 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE 1.1. Informacje ogólne Republika Węgierska, niewiele większa od Portugalii, połoŝona jest w Europie Środkowej na terenie Niecki Karpackiej. Przez jej środek przepływa Dunaj (długość odcinka węgierskiego wynosi 417 km), który dzieli państwo na dwie części: tę obejmującą południową część pasma Karpat oraz tę obejmującą Wielką Nizinę Węgierską. Drugą wielką rzeką Węgier jest Cisa (Tisza km długości), która przepływa przez Wielką Nizinę Węgierską około 100 km na wschód od Dunaju. Wspomniana nizina wznosi się zaledwie 200m n.p.m. i prawie niezalesiona, przypomina stepy ukraińskie. Jednocześnie jest krainą obfitującą we wszelkiego rodzaju florę i faunę charakterystyczną dla terenów bagiennych, a na jej terenie utworzono wiele parków narodowych i krajobrazowych. Węgry to równieŝ kraj gór, choć nie są one wysokie i rzadko ich szczyty wznoszą się wyŝej niŝ 1000m n.p.m. Na zachód od Dunaju znajduje się tzw. Średniogórze Zadunajskie, gdzie do najwaŝniejszych pasm naleŝą: Kesztelhely, Bakony, Pilis i Visegrád; natomiast na wschód od tej rzeki leŝy Średniogórze Północne, z najwaŝniejszymi pasmami: Börzsöny, Mátra, Cserehát i Zempléni. Nie moŝna oczywiście zapomnieć o krainie zwanej Zadunaje, rozciągającej się na zachód od Dunaju aŝ po Austrię. To właśnie w jej centrum leŝy najcieplejsze jezioro Europy - Balaton. Pokrywa prawie 598 km2, przy czym jego średnia głębokość nie przekracza 3m - w najgłębszym miejscu dno obniŝa się do 11,5m. [2] Klimat Węgier jest umiarkowany ciepły z przewagą wpływów kontynentalnych. Roślinność naturalną stanowił lasostep, który w wyniku niszczenia lasów przekształcił się w step (puszta) zachowany jedynie jako rezerwaty. [3] Liczba ludności (2007): 81. na świecie całkowita gęstość zaludnienia 107 osób/km² Jednostka monetarna: forint (HUF) Strefa czasowa: UTC +1 - zima UTC +2 - lato Dni świąteczne: 1 stycznia, 15 marca, Poniedziałek Wielkanocny, Poniedziałek Zielonych Świątek, 1 maja, 20 sierpnia, 23 października, 1 listopada, 25 i 26 grudnia

4 Struktura narodowościowa: Węgrzy 89,9%, Romowie (Cyganie) 4%, Niemcy 2,6%, Serbowie 2%, Jazygowie 1,0%, Słowacy 0,8%, Rumuni 0,7% Struktura wyznaniowa: Katolicy (51,9%), kalwini (15,9%), luteranie (3,0%), bezwyznaniowcy (24,6%), ponadto niewielka liczba wyznawców innych protestanckich wyznań (0,8%), unitów (2,6%), prawosławnych (0,2%), Ŝydów (0,1%) i wolnomyślicieli (0,7%). [4] Struktura uŝytkowa ziemi: grunty orne 51% lasy i zadrzewienia 19% pastwiska i łąki 12,4% sady 3,6% pozostałe - 14% Mapa 1. Węgry na tle Europy źródło: Węgry podzielone są na 19 komitatów (węg. megye), 22 miasta na prawach komitatów (węg. megyei jogú város), 214 miast (węg. város), 2898 gmin (węg. község).

5 Tab.1 Największe miasta (powyŝej 50 tysięcy) miasto liczba mieszkańców (tys.) 1 Budapeszt Debreczyn Miszkolc Segedyn Pecz Gyır Nyíregyháza Kecskemét Székesfehérvár Szombathely 81,4 11 Szolnok 76,8 12 Tatabánya 71,9 13 Kaposvár 67,8 14 Békéscsaba Zalaegerszeg 61,7 16 Veszprém 61,1 17 Eger Érd 56,9 19 Sopron 55,4 20 Dunaújváros 53,2 źródło: Mapa 2. Węgry źródło:

6 Węgry są niemal w całości połoŝone w nizinnej i równinnej Kotlinie Panońskiej. Wyjątkami są Średniogórze Północnowęgierskie naleŝące do Karpat pasmo średnich gór (Börzsöny, Gödöllı, Cserhát, Mátra z najwyŝszym szczytem Węgier Kékes, Góry Bukowe, Góry Tokajskie) na północnym wschodzie kraju oraz Alpy Węgierskie (Góry Szoprońskie i Kıszeg) na granicy zachodniej. Największe rzeki Węgier to Dunaj, Cisa i Drawa. Na Węgrzech leŝy największe jezioro Europy Środkowej Balaton. Koło Hévíz znajduje się największe na świecie jezioro termiczne. [4] Na Węgrzech jest rozwinięta turystyka, przynosząca znaczne dochody. Węgry odwiedza ponad 30 mln turystów rocznie. DuŜa i nowoczesna baza hotelowa, znane kąpieliska nad Balatonem i liczne miejscowości wypoczynkowe i piękne widoki zachęcają turystów do odwiedzenia tego kraju Warunki rozwoju turystyki Atrakcje turystyczne: Budapeszt jest stolicą i największym miastem Węgier. Miasto leŝy w środkowej części kraju po obu brzegach Dunaju. NaleŜy do najpiękniejszych miast Europy. Budapeszt powstał z połączenia dwóch miast Budy i Pesztu. Na miejscu starej Budy w staroŝytności istniało rzymskie Aquincum. Od 1242 roku Buda pełniła funkcję stolicy Węgier, a od 1350 r. była stałą rezydencją królów. Peszt był w tym czasie miastem handlowo-rzemieślniczym. Oba miasta znalazły się pod władzą turecką, gdy Węgry opanowali Turcy. W 1767 roku Buda i Peszt zostały połączone pierwszym stałym mostem, a w 1872 roku Buda i Peszt utworzyły jedno miasto. Buda leŝy na prawym, wysokim brzegu Dunaju Góra Gellerta, Góra Zamkowa, Góra Janoshegy. Cechują ją wysokie, spadziste ulice. Peszt połoŝony jest na lewym, płaskim brzegu i odznacza się promienistym układem ulic, związanych półkolistymi arteriami. Obie części miasta łączy 6 mostów drogowych i 2 kolejowe. Budapeszt ma liczne tereny zielone i wypoczynkowe. Do najciekawszych naleŝą wyspy na Dunaju, a szczególnie wyspa Małgorzaty z plaŝą i urządzeniami rozrywkowymi. Budapeszt słynie z licznych term zasilanych z podziemnych gorących źródeł. Do najciekawszych zabytków Budapesztu naleŝą: Zamek Królewski zbudowany w XIII wieku i przebudowany w XVIII i XIX w., turecka łaźnia z XVI wieku, pałace i kościoły z XVIII wieku, gmach parlamentu z XIX wieku. Kościół Macieja w Budapeszcie (oficjalnie nazywany pod wezwanie Przenajświętszej Maryi Panny) w Budapeszcie jest jednym z najwaŝniejszych i najbardziej znanych kościołów węgierskich. Początki świątyni sięgają XIII wieku. Kościół uległ znacznym zniszczeniom w czasie okupacji tureckiej, a dzieła zniszczenia dopełnił poŝar, powstały od uderzania pioruna. Obecna konstrukcja powstała w XIX w. i jest w większości rekonstrukcją. Na uwagę zasługują piękne freski autorstwa XIX wiecznych artystów węgierskich. Wielka Synagoga w Budapeszcie (Nagy Zsinagóga) to największa synagogą w Europie i drugą największą na świecie, po synagodze Emanu-El w Nowym Jorku. Zbudowano ją w latach Została wysadzona jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, odbudowano ją

7 jednak w 1996 roku. Mieści ponad 3000 osób, ma 75 metrów długości i 27 metrów szerokości. W synagodze na organach grali między innymi Franciszek Liszt oraz Camille Saint-Saëns. Most Łańcuchowy w Budapeszcie został zbudowany w latach , wg. projektu angielskiego inŝyniera - Williama Tierney'a Clarka. Most budowany był przez szkockiego inŝynier Adam Clark, którego nazwisko nosi plac między mostem a tunelem pod zamkiem królewskim po stronie Budy. Fundatorem mostu był baron György Sina a pomysłodawcą Węgierski polityk István Széchenyi. Most został zburzony pod koniec II wojny światowej, jednakŝe odbudowano go w 1949 roku w setną rocznicę budowy. Całkowita długość mostu to 380 m a szerokość 14,5 m. Most był pierwszym stałym połączeniem leŝących po przeciwnych stronach Dunaju - Budy i Pesztu. Ciekawostką jest fakt Ŝe István Széchenyi, bez którego zaangaŝowania most by nie powstał, nigdy się po nim nie przeszedł. Lwy umieszczone po obydwu krańcach mostu zostały wykonane przez artystę rzeźbiarza János Marschalkó. Miszkolc Miszkolc to trzecie co do wielkości miasto Węgier, połoŝone w północnowschodniej części Węgier u podnóŝy Gór Bukowych przy ujściu rzeki Szinva. Od X wieku został zbudowany przez Węgrów w tej miejscowości gród, jednakŝe w 1241 roku został kompletnie zniszczony przez Mongołów. Od XV wieku Miszkolc był miastem królewskim. W latach znajdował się pod panowaniem imperium tureckiego. W mieście warto odwiedzić między innymi muzeum, ruiny gotyckiej twierdzy, kościoły gotyckie i barokowe. Miszkolc jest teŝ uzdrowiskiem ze źródłami mineralnymi (słynne kąpieliska jaskiniowe w dzielnicy Miskolctapolca). Synagoga w Miszkolcu została zaprojektowana przez Ludwiga Förstera oraz zbudowana w latach w stylu neoromańskim. Fasada zlokalizowana przy ulicy Kazinczy ma wielkie okrągłe okno witraŝowe i wąskie gotyckie okna. Synagoga w Miszkolcu posiadała trzy nawy boczne. Malowidła naścienne są charakterystyczne dla dekoracji wschodnich. Pecz to piąte co do wielkości miasto Węgier, połoŝone w południowej części kraju, na południe od gór Mecsek, na zachód od Dunaju. Za czasów rzymskich miasto nosiło nazwę Sopianae. Od 1009 mieści się w Peczu siedziba biskupstwa. Warto w Peczu odwiedzić liczne muzea, między innymi porcelany (fabryka Zsolnay), katakumby wczesnochrześcijańskie pochodzące z. IV wieku, katedrę z kryptą. kaplicę szpitalną Św. Jana Nepomucena, a takŝe najstarszy uniwersytet na Węgrzech (ufundowany w 1367 r. przez Ludwika Węgierskiego), pierwsza węgierska biblioteka publiczna (XVII w.), teatr narodowy, ogród zoologiczny, wieŝa telewizyjna. Do niedawna Pecz był waŝnym ośrodkiem przemysłu górniczego. Dziś pełni rolę waŝnego ośrodka akademickiego i usługowego. Cmentarz wczesnochrześcijański w Peczu został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO w 2000 r. Hollókı to wieś w komitacie Nógrád na Węgrzech, która obecnie pełni funkcję skansenu. W Hollókı znajdują się takŝe ruiny zamku pochodzącego z przełomu XV i XVI wieku. W 1987 r. miejscowość ta została zapisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pannonhalma to urocze miasto połoŝone na północnym zachodzie Węgier na Małej Nizinie Węgierskiej. W mieście tym znajduje się opactwo benedyktyńskie z wspaniałym klasztorem

8 ufundowany, przez księcia Gejzę w X wieku, poświęcony za panowania Stefana I w 1001 r. W latach opatem w klasztorze był ksiąŝę gniewkowski Władysław Biały, będący przez jakiś czas pretendentem do polskiej korony. W klasztorze znajduje się kielich Macieja Korwina, a w archiwum przechowuje się najstarszy zabytek piśmiennictwa węgierskiego (akt erekcyjny opactwa w Tihany z 1055 r.). Opactwo w Pannonhalmie wraz z otoczeniem zostało zapisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1996 r. Jezioro BALATON Jezioro Błotne leŝy na Węgrzech i jest zarówno największym jeziorem Węgier jak i Europy Środkowej. Balaton leŝy w rowie tektonicznym powstałym pod koniec plejstocenu u podnóŝy Lasu Bakońskiego. Jezioro jest stosunkowo płytkie, największa głębokość wynosi 11m. Większość wody wpływa do niego przez rzekę Zala. Woda odpływa przez śluzę na kanale Sió, uchodzącym do Dunaju. Obecnie Balaton jest centrum turystyki i rekreacji na Węgrzech. Sezon turystyczny trwa tu od czerwca do końca sierpnia. Jezioro to często nazywane jest "węgierskim morzem". Na zachodnim krańcu Balatonu znajduje się rezerwat Kis-Balaton, który jest miejscem gniazdowania rzadkich ptaków bagiennych. Jezioro Nezyderskie to jezioro bezodpływowe leŝące na granicy Austrii i Węgier u podnóŝa gór Litawskich. Jezioro Nezyderskie jest pozostałością lodowca dunajskiego. Do jeziora wpada niewielka rzeka Wulka. Jezioro dziel się na trzy części, północną zwaną Zatoką Nezyderską, węŝszą środkową Illmitzer Seeenge oraz południową Silbersee, która jest najbardziej porośnięta trzciną. Hortobágy to kraina na Węgrzech, na terenie Wielkiej Niziny Węgierskiej. Obszar ten połoŝony jest między Debreczynem i środkową Cisą. Jest to słony step o powierzchni ok. 52 tys. ha. Ciekawostką jest to Ŝe na tej ogromnej łące porośniętej trawą moŝna zaobserwować zjawiska fatamorgany. Park Narodowy Aggtelek to leŝący północnej części Węgier przy granicy ze Słowacją zespół jaskiń krasowych powstałych w wapieniach trasowych. Park przyjął nazwę miejscowości Aggtelek w której znajduje się sanatorium i sala koncertowa. Puszta to rozległy bezleśny step na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, w dorzeczu Cisy, dawniej porośnięty trawą, wykorzystywany jako pastwiska, dziś zajęty głównie pod uprawę rolną. [3] Kraina wina Słynne tokaje robione są z winogron rosnących na wulkanicznych glebach. Słodki, biały i aromatyczny tokaj nazywany jest winem królów" i królem win". W jaskiniach o ścianach pokrytych pleśnią moŝna skosztować róŝnych gatunków tego wyjątkowego trunku. Zabytkowy, pięknie połoŝny Eger słynie z win czerwonych. Najlepsze powstają z gron wyrosłych na zboczach wapiennej góry Eged. Sztandarowe Egri Bikaver znane jest na całym świecie. Miasto oŝywa w sierpniu, kiedy odbywa się stawny Szuret - Festiwal Winobrania. Węgierskie uzdrowiska W ostatnich latach stają się coraz modniejsze. Kilkadziesiąt źródeł termalnych moŝna spotkać na terenie całego kraju.

9 W Heviz jest unikalne w Europie, otoczone pięknym parkiem jeziorko termalne z zabytkowym, XIX-wiecznym zakładem kąpielowym. W Miszkolcu znajdziemy stawne Barlangfurdo w naturalnej jaskini oraz kilka zespołów basenów termalnych. Słynący z wina Eger ma takŝe swoje kąpieliska Varosi i Tórók. W Budapeszcie sławne są taźnie w hotelu Gellert", a w Debreczynie ogromne kąpielisko termalne nosi nazwę Nagyerdó, zaś w Hajduszoboszlo jest Szent lstvan Park z gorącą solanką skutecznie leczącą choroby reumatyczne.,,węgry mają dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Kraj dysponuje stosunkowo gęstą siecią linii kolejowych, których ogólna długość wynosi 7,9 tys. km. Sieć kolejowa ma układ koncentryczny i zbiega się w Budapeszcie. Natomiast sieć drogowa liczy około 160 tys. Km dróg o nawierzchni utwardzonej. Aktualnie długość autostrad wynosi 530 km; prowadzą one, m. in. do Wiednia i nad Balaton. WaŜną rolę komunikacyjną pełni Dunaj, a takŝe Cisa. Budapeszt jest międzynarodowym węzłem komunikacji lotniczej (lotnisko Ferihegy). Linie lotnicze łączą Budapeszt z Szombathely, Pecsem, Miszkolcem, Debreczynem i Siofokiem. [1] Odległości drogowe: Warszawa-Budapeszt ok. 700 km Kraków-Budapeszt ok. 400 km Katowice-Budapeszt ok. 400 km Poznań-Budapeszt ok. 630 km Budapeszt-Gyır 123 km Budapeszt-Eger 128 km Budapeszt-Miskolc 179 km Budapeszt-Siófok 106 km Budapeszt-Pécs 198 km Budapeszt-Szeged 171 km Autostrady : M-1 - Budapeszt Gyı - Mosonmagyarovar M-3 - Budapeszt - Gyöngyös - Füzesabony Polar Nyiregyhaza - Debrecen M-5 - Budapeszt - Kecskemét - Szeged M-7 - Budapeszt - Balatonkeresztur - czesciowo w kierunku Nagykanizsa NagykanizsaLetenye / granica z Chorwacja/ Autokary: WARSZAWA - ŁÓDZ - CZĘSTOCHOWA - KATOWICE - KRAKÓW - BUDAPESZT Orbis Transport, Inter Bus, Agencja turystyki Wikel KRAKÓW KATOWICE BUDAPESZT - BALATON Informacje: PKS Krakow,tel.12/ Letnia linia autokarowa: Warszawa Kraków - Balaton, informacje Biuro SKARPA tel.12/ Na trasie KRAKÓW-BUDAPESZT regularna węgierska linia NA TRASIE RZESZÓW - MISKOLCTAPOLCA Bezpośrednie połączenie z Rzeszowa do Miskolctapolca miasta.

10 Rozkład pociągów z Polski: Z Warszawy-pociąg dzienny Bem Euro City Z Warszawy- pociąg nocny Galileo Galilei Z Krakowa w okresie letnim-pociąg pospieszny "Cracovia" przez Koszyce, Miskolc nad BALATON do Keszthely/Hernad InteCity/ informacje:www.mav.hu,www.pkp.pl/ Połączenia lotnicze: Regularne połączenia z Warszawy do Budapesztu obsługują linie lotnicze MALÉV (dwa razy dziennie) i LOT (dwa razy dziennie). Od 1 maja 2004 tanie linie WIZZAIR maja swoja baze w Polsce, okresowo istnieja loty między Katowicami, Warszawa a Budapesztem. (informacje: [5]

11 ROZDZIAŁ II ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER 2.1. Liczba przyjazdów Tab. 2. Liczba przyjazdów turystów Kraj Liczba przyjazdów turystów w tys Ogółem Austria Belgiam Bośnia-Herzegowina Bułgaria Czechy Dania Wielka Brytania Estonia Finlandia Francja Grecja Holandia Chorwacja Irlandia Islandia 3 3 Polska Łotwa Litwa Luxemburg 9 10 Macedonia Mołdawia Niemcy Norwegia Włochy Rosja Portugalia Rumunia Hiszpania Szwajcaria Szwecja Serbia Słowacja Słowenia Ukraina USA Kanada Izreal Japonia

12 Chiny Korea Południowa Australia EU EU OECD Europa Asia Afryka Ameryka Australia i Oceania Liczba pobytów i wydatki Tab. 3a. Liczba i wydatki zagranicznych turystów na Węgrzech Kraj Liczba os. w tys. PodróŜni 1dniowi % Wydatki w mln HUF Wydatki/ os/dzień w tys. HUF Liczba os. w tys. PodróŜni kilkudniowi Pobyt 1-3dni Wydatki Odsetekw w % million HUF 2006 Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Wydatki/os/ dzień w tys. HUF

13 Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Tab. 3b. Liczba i wydatki zagranicznych turystów na Węgrzech Kilku dniowe PowyŜej 4 nocy Kraj Liczba os. w tys. % Wydatki w mln HUF Wydatki/ os/dzień w tys. HUF Liczba os. w tys. % Ogółem Wydatki w mln HUF Wydatki/ os/dzień w tys. HUF 2006 Austria Wielka

14 Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja

15 Afryka Ameryka Australia Całościowo Tab. 3c. Liczba i wydatki zagranicznych turystów na Węgrzech Kraj Turyści ogółem Liczba os. w mln % Wydatki mln HUF Wydatki/os/ dzień w tys. HUF 2006 Austria United Kingdom France Netherlands Croatia Poland Germany Italy Romania Switzerland Sweden Serbia and Montenegro Slovakia Slovenia Ukraine USA EU Europe Asia Africa America Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy

16 Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraine USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Motywacje Tab. 4a. Liczba zagranicznych turystów zaleŝności od celu podróŝy Rok Liczba turystów w tys. Turystyka wypoczynkowa Turystyka Biznesowa Ogółem Odwiedziny znajomych, rodziny Spa, uzdrowiska Ogółem Konferencje kongresy Turystyka motywacyjna ogółem Nauka Zakupy

17 Tab. 4b. Liczba zagranicznych turystów zaleŝności od celu podróŝy Rok Liczba turystów w tys. Wydatki turystów w mln HUF Praca Transyt Inne Ogółem Turystyka wypoczynkowa Ogółem Odwiedziny znajomych, rodziny Spa, uzdrowiska Tab. 4c. Liczba zagranicznych turystów zaleŝności od celu podróŝy Rok Wydatki turystów Turystyka biznesowa Turystyka Nauka Zakupy Praca Transyt Inne Ogółem Ogółem Konferencje, kongres motywacyjna ogółem PoniŜej przedstawiam na wykresie kołowym procentowy podział na wydatki w zaleŝności od celu podróŝy zagranicznych turystów.

18 Wykres 2. Podział wydatków turystów zagranicznych w zaleŝności od celu przyjazdu. źródło: Dane zgromadzone w celu ocenienia wymagań turystów krajowych jak i zagranicznych pokazują, Ŝe liczba turystów spoza Węgier- jako wynik 11,2% wzrostu ilości wycieczek jednodniowych i 7,8% spadku ilości turystów przebywających na Węgrzech 2 lub więcej dniwzrosła o 5,9% osiągając 38,3mln osób. Ogólnie liczba turystów przybywających w danym celu spadła o 2,6% (do 12,4%). Wydatki turystów zagranicznych na Węgrzech wyniosły 958mln forintów, z czego turyści wydali 670mln biorąc pod uwagę wzrost 12,7 i 8%. Wydatki na jedną osobę wzrosły o 11%, osiągając HUF jako rezultat spadku liczby turystów przyjeŝdŝających w określonym celu i wzrostu ogólnych wydatków. 55% wydatków turystów zagranicznych przeznaczone było na wypoczynek, a 11% na zakupy. Wydatki turystów przybywających w celach wypoczynkowych w 2006 roku wzrosły o 4,8%, podczas gdy tych przybywających w celach biznesowych- o 12%. Wydatki turystów przyjeŝdŝających na wycieczki jednodniowe, z zamiarem wykonania zakupów, wzrosły o 4,4% w porównaniu do roku turyści zagraniczni wydali 35% z ich totalnych wydatków na zakwaterowanie w sektorze publicznym i 7% na zakwaterowanie w uzdrowiskach.

19 2.4. Regiony Mapa 3. Węgier podział na regiony. źródło: Tab. 5a. Liczba turystów odwiedzających regiony węgierskie w % Kraj Budapeszt Środkowa Kraina Naddunajska Płn.Wielka Nizina Węgierska Zachodnia Kraina Zadunajska 2006 Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Północne Węgry

20 Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Tab. 5b. Liczba turystów odwiedzających regiony węgierskie w % Kraj Balaton Cisa Środkowa Kraina Zadunajska Płd.Wielka Nizina Węgierska Płd. Kraina Zadunajska 2006 Austria Wielka Brytania Francja Holandia

21 Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenai Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia

22 Całośćiowo Udogodnienia Tab. 6a. Wydatki zagranicznych turystów. Grupa Ogółem udogodnień (mln HUF) Zakwaterowanie w % Transport Paliwo Jedzenie, napoje restaurancjach 1dniowe kilkudniowe ogółem Tab. 6b. Wydatki zagranicznych turystów. Grupa udogodnień % Kultura, sport Inne Ogółem Zakupy, pamiątki Spa, leczenie uzdrowiskowe 1 dniowe kilkudniowe

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

www.gizycko.turystyka.pl

www.gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w GiŜycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Rozwinięta sieć dróg i autostrad jest dla każdego państwa miernikiem jego rozwoju bez dobrze rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Zagadnienie opracowano na podstawie ewidencji osób odwiedzających centrum, prowadzonej przez pracowników MCIT. Wykresy

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

I. Przyjazdy do Polski

I. Przyjazdy do Polski MI IINNI IISSTTEERRSSTTWWOO SSPPOORRTTUU II I TT UURRYYSS TTYYKKI II Badanie wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

TRENDY W TURYSTYCE MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ

TRENDY W TURYSTYCE MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ TRENDY W TURYSTYCE MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ Emilia Konieczyńska DEFINICJA Turystyka medyczna jest jedną z trzech obok turystyki uzdrowiskowej oraz spa i wellnes- form turystyki zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER Autor: Marcin Snedorski Turystyka i Rekreacja SUM I, T2 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne..3 1.1. Geografia Węgier..3 1.2. Klimat i ukształtowanie powierzchni 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria System nawigacji plus (RNS-D) System nawigacji (BNS

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24 PREZYDIUM SENATU. z dnia 21 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR 24 PREZYDIUM SENATU. z dnia 21 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR 24 PREZYDIUM SENATU z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami w 2008 r. Na podstawie art. 131 ust.

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL Załącznik nr 3 do umowy Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL A. Nazwa przejścia granicznego... B. Rodzaj transportu: 1. Samolot 2. Samochód osobowy 3. Samochód cięŝarowy,

Bardziej szczegółowo

III. Przyjazdy do Polski

III. Przyjazdy do Polski MMI IINNI IISSTTEERRSSTTWOO SSPPOORRTTUU II I TTUURRYYSSTTYYKKI II Badanie wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku Wyniki badania realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem obcojęzycznych stron WWW. poland.travel Zaproszenie do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2011 temat Turystyka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku Główne zamorskie Ros, Biał., Ukr. Nowe kraje UE Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Barometr Ferratum Bank

Barometr Ferratum Bank Polski Świąteczny Barometr Ferratum Bank 2016 Wydatki w okresie Świąt Bożego Narodzenia w stosunku do dochodu gospodarstwa domowego WYDATKI WG. KRAJÓW WYDATKI WG. PRZEZNACZENIA NIEMCY 134 30.58% 20% LITWA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Polacy kochają Chorwację. Od lat całymi rodzinami chętnie jeździmy nad adriatyckie wybrzeże. Po wschodniej stronie Adriatyku znajduje się jednak także

Bardziej szczegółowo

Borsod-Abaúj-Zemplén. Region (Komitat) Borsod-Abaúj-Zemplén jest położony w północno-wschodniej części Węgier i graniczy ze Słowacją.

Borsod-Abaúj-Zemplén. Region (Komitat) Borsod-Abaúj-Zemplén jest położony w północno-wschodniej części Węgier i graniczy ze Słowacją. Borsod-Abaúj-Zemplén Region (Komitat) Borsod-Abaúj-Zemplén jest położony w północno-wschodniej części Węgier i graniczy ze Słowacją. Rząd regionu jest organem administracji publicznej i pośredniczy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Węgry. Projekt Europejski Świat Bajek i Legend realizowany przez Stowarzyszenie ProMoc współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

Węgry. Projekt Europejski Świat Bajek i Legend realizowany przez Stowarzyszenie ProMoc współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej Węgry Projekt Europejski Świat Bajek i Legend realizowany przez Stowarzyszenie ProMoc współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej Flaga symbolizująca odpowiednio: siłę, wiarę, nadzieję. Prezydent

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2011 Zaproszenie do składania wniosków 2012 cele akcji Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.05(098) Turystyka zagraniczna. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo