RYNEK TURYSTYCZNY WĘGIER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK TURYSTYCZNY WĘGIER"

Transkrypt

1 RYNEK TURYSTYCZNY WĘGIER Agnieszka Dziatłowicz I SUM/Z TiR T1

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE 1.1. Informacje ogólne 1.2. Warunki rozwoju turystyki ROZDZIAŁ II ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER 2.1. Przyjazdy 2.2. Liczba pobytów i wydatki 2.3. Motywacje 2.4. Regiony 2.5. Udogodnienia 2.6. Zakwaterowanie 2.7. PodróŜe Węgier 2.8. Krajowe podróŝe 2.9. Przychody z turystyki Hotele Promocja ROZDZIAŁ III ZNACZENIE RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER DLA POLSKI ROZDIAŁ IV PODSUMOWANIE Bibliografia Spis tabel Spis map Spis wykresów

3 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE 1.1. Informacje ogólne Republika Węgierska, niewiele większa od Portugalii, połoŝona jest w Europie Środkowej na terenie Niecki Karpackiej. Przez jej środek przepływa Dunaj (długość odcinka węgierskiego wynosi 417 km), który dzieli państwo na dwie części: tę obejmującą południową część pasma Karpat oraz tę obejmującą Wielką Nizinę Węgierską. Drugą wielką rzeką Węgier jest Cisa (Tisza km długości), która przepływa przez Wielką Nizinę Węgierską około 100 km na wschód od Dunaju. Wspomniana nizina wznosi się zaledwie 200m n.p.m. i prawie niezalesiona, przypomina stepy ukraińskie. Jednocześnie jest krainą obfitującą we wszelkiego rodzaju florę i faunę charakterystyczną dla terenów bagiennych, a na jej terenie utworzono wiele parków narodowych i krajobrazowych. Węgry to równieŝ kraj gór, choć nie są one wysokie i rzadko ich szczyty wznoszą się wyŝej niŝ 1000m n.p.m. Na zachód od Dunaju znajduje się tzw. Średniogórze Zadunajskie, gdzie do najwaŝniejszych pasm naleŝą: Kesztelhely, Bakony, Pilis i Visegrád; natomiast na wschód od tej rzeki leŝy Średniogórze Północne, z najwaŝniejszymi pasmami: Börzsöny, Mátra, Cserehát i Zempléni. Nie moŝna oczywiście zapomnieć o krainie zwanej Zadunaje, rozciągającej się na zachód od Dunaju aŝ po Austrię. To właśnie w jej centrum leŝy najcieplejsze jezioro Europy - Balaton. Pokrywa prawie 598 km2, przy czym jego średnia głębokość nie przekracza 3m - w najgłębszym miejscu dno obniŝa się do 11,5m. [2] Klimat Węgier jest umiarkowany ciepły z przewagą wpływów kontynentalnych. Roślinność naturalną stanowił lasostep, który w wyniku niszczenia lasów przekształcił się w step (puszta) zachowany jedynie jako rezerwaty. [3] Liczba ludności (2007): 81. na świecie całkowita gęstość zaludnienia 107 osób/km² Jednostka monetarna: forint (HUF) Strefa czasowa: UTC +1 - zima UTC +2 - lato Dni świąteczne: 1 stycznia, 15 marca, Poniedziałek Wielkanocny, Poniedziałek Zielonych Świątek, 1 maja, 20 sierpnia, 23 października, 1 listopada, 25 i 26 grudnia

4 Struktura narodowościowa: Węgrzy 89,9%, Romowie (Cyganie) 4%, Niemcy 2,6%, Serbowie 2%, Jazygowie 1,0%, Słowacy 0,8%, Rumuni 0,7% Struktura wyznaniowa: Katolicy (51,9%), kalwini (15,9%), luteranie (3,0%), bezwyznaniowcy (24,6%), ponadto niewielka liczba wyznawców innych protestanckich wyznań (0,8%), unitów (2,6%), prawosławnych (0,2%), Ŝydów (0,1%) i wolnomyślicieli (0,7%). [4] Struktura uŝytkowa ziemi: grunty orne 51% lasy i zadrzewienia 19% pastwiska i łąki 12,4% sady 3,6% pozostałe - 14% Mapa 1. Węgry na tle Europy źródło: Węgry podzielone są na 19 komitatów (węg. megye), 22 miasta na prawach komitatów (węg. megyei jogú város), 214 miast (węg. város), 2898 gmin (węg. község).

5 Tab.1 Największe miasta (powyŝej 50 tysięcy) miasto liczba mieszkańców (tys.) 1 Budapeszt Debreczyn Miszkolc Segedyn Pecz Gyır Nyíregyháza Kecskemét Székesfehérvár Szombathely 81,4 11 Szolnok 76,8 12 Tatabánya 71,9 13 Kaposvár 67,8 14 Békéscsaba Zalaegerszeg 61,7 16 Veszprém 61,1 17 Eger Érd 56,9 19 Sopron 55,4 20 Dunaújváros 53,2 źródło: Mapa 2. Węgry źródło:

6 Węgry są niemal w całości połoŝone w nizinnej i równinnej Kotlinie Panońskiej. Wyjątkami są Średniogórze Północnowęgierskie naleŝące do Karpat pasmo średnich gór (Börzsöny, Gödöllı, Cserhát, Mátra z najwyŝszym szczytem Węgier Kékes, Góry Bukowe, Góry Tokajskie) na północnym wschodzie kraju oraz Alpy Węgierskie (Góry Szoprońskie i Kıszeg) na granicy zachodniej. Największe rzeki Węgier to Dunaj, Cisa i Drawa. Na Węgrzech leŝy największe jezioro Europy Środkowej Balaton. Koło Hévíz znajduje się największe na świecie jezioro termiczne. [4] Na Węgrzech jest rozwinięta turystyka, przynosząca znaczne dochody. Węgry odwiedza ponad 30 mln turystów rocznie. DuŜa i nowoczesna baza hotelowa, znane kąpieliska nad Balatonem i liczne miejscowości wypoczynkowe i piękne widoki zachęcają turystów do odwiedzenia tego kraju Warunki rozwoju turystyki Atrakcje turystyczne: Budapeszt jest stolicą i największym miastem Węgier. Miasto leŝy w środkowej części kraju po obu brzegach Dunaju. NaleŜy do najpiękniejszych miast Europy. Budapeszt powstał z połączenia dwóch miast Budy i Pesztu. Na miejscu starej Budy w staroŝytności istniało rzymskie Aquincum. Od 1242 roku Buda pełniła funkcję stolicy Węgier, a od 1350 r. była stałą rezydencją królów. Peszt był w tym czasie miastem handlowo-rzemieślniczym. Oba miasta znalazły się pod władzą turecką, gdy Węgry opanowali Turcy. W 1767 roku Buda i Peszt zostały połączone pierwszym stałym mostem, a w 1872 roku Buda i Peszt utworzyły jedno miasto. Buda leŝy na prawym, wysokim brzegu Dunaju Góra Gellerta, Góra Zamkowa, Góra Janoshegy. Cechują ją wysokie, spadziste ulice. Peszt połoŝony jest na lewym, płaskim brzegu i odznacza się promienistym układem ulic, związanych półkolistymi arteriami. Obie części miasta łączy 6 mostów drogowych i 2 kolejowe. Budapeszt ma liczne tereny zielone i wypoczynkowe. Do najciekawszych naleŝą wyspy na Dunaju, a szczególnie wyspa Małgorzaty z plaŝą i urządzeniami rozrywkowymi. Budapeszt słynie z licznych term zasilanych z podziemnych gorących źródeł. Do najciekawszych zabytków Budapesztu naleŝą: Zamek Królewski zbudowany w XIII wieku i przebudowany w XVIII i XIX w., turecka łaźnia z XVI wieku, pałace i kościoły z XVIII wieku, gmach parlamentu z XIX wieku. Kościół Macieja w Budapeszcie (oficjalnie nazywany pod wezwanie Przenajświętszej Maryi Panny) w Budapeszcie jest jednym z najwaŝniejszych i najbardziej znanych kościołów węgierskich. Początki świątyni sięgają XIII wieku. Kościół uległ znacznym zniszczeniom w czasie okupacji tureckiej, a dzieła zniszczenia dopełnił poŝar, powstały od uderzania pioruna. Obecna konstrukcja powstała w XIX w. i jest w większości rekonstrukcją. Na uwagę zasługują piękne freski autorstwa XIX wiecznych artystów węgierskich. Wielka Synagoga w Budapeszcie (Nagy Zsinagóga) to największa synagogą w Europie i drugą największą na świecie, po synagodze Emanu-El w Nowym Jorku. Zbudowano ją w latach Została wysadzona jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, odbudowano ją

7 jednak w 1996 roku. Mieści ponad 3000 osób, ma 75 metrów długości i 27 metrów szerokości. W synagodze na organach grali między innymi Franciszek Liszt oraz Camille Saint-Saëns. Most Łańcuchowy w Budapeszcie został zbudowany w latach , wg. projektu angielskiego inŝyniera - Williama Tierney'a Clarka. Most budowany był przez szkockiego inŝynier Adam Clark, którego nazwisko nosi plac między mostem a tunelem pod zamkiem królewskim po stronie Budy. Fundatorem mostu był baron György Sina a pomysłodawcą Węgierski polityk István Széchenyi. Most został zburzony pod koniec II wojny światowej, jednakŝe odbudowano go w 1949 roku w setną rocznicę budowy. Całkowita długość mostu to 380 m a szerokość 14,5 m. Most był pierwszym stałym połączeniem leŝących po przeciwnych stronach Dunaju - Budy i Pesztu. Ciekawostką jest fakt Ŝe István Széchenyi, bez którego zaangaŝowania most by nie powstał, nigdy się po nim nie przeszedł. Lwy umieszczone po obydwu krańcach mostu zostały wykonane przez artystę rzeźbiarza János Marschalkó. Miszkolc Miszkolc to trzecie co do wielkości miasto Węgier, połoŝone w północnowschodniej części Węgier u podnóŝy Gór Bukowych przy ujściu rzeki Szinva. Od X wieku został zbudowany przez Węgrów w tej miejscowości gród, jednakŝe w 1241 roku został kompletnie zniszczony przez Mongołów. Od XV wieku Miszkolc był miastem królewskim. W latach znajdował się pod panowaniem imperium tureckiego. W mieście warto odwiedzić między innymi muzeum, ruiny gotyckiej twierdzy, kościoły gotyckie i barokowe. Miszkolc jest teŝ uzdrowiskiem ze źródłami mineralnymi (słynne kąpieliska jaskiniowe w dzielnicy Miskolctapolca). Synagoga w Miszkolcu została zaprojektowana przez Ludwiga Förstera oraz zbudowana w latach w stylu neoromańskim. Fasada zlokalizowana przy ulicy Kazinczy ma wielkie okrągłe okno witraŝowe i wąskie gotyckie okna. Synagoga w Miszkolcu posiadała trzy nawy boczne. Malowidła naścienne są charakterystyczne dla dekoracji wschodnich. Pecz to piąte co do wielkości miasto Węgier, połoŝone w południowej części kraju, na południe od gór Mecsek, na zachód od Dunaju. Za czasów rzymskich miasto nosiło nazwę Sopianae. Od 1009 mieści się w Peczu siedziba biskupstwa. Warto w Peczu odwiedzić liczne muzea, między innymi porcelany (fabryka Zsolnay), katakumby wczesnochrześcijańskie pochodzące z. IV wieku, katedrę z kryptą. kaplicę szpitalną Św. Jana Nepomucena, a takŝe najstarszy uniwersytet na Węgrzech (ufundowany w 1367 r. przez Ludwika Węgierskiego), pierwsza węgierska biblioteka publiczna (XVII w.), teatr narodowy, ogród zoologiczny, wieŝa telewizyjna. Do niedawna Pecz był waŝnym ośrodkiem przemysłu górniczego. Dziś pełni rolę waŝnego ośrodka akademickiego i usługowego. Cmentarz wczesnochrześcijański w Peczu został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO w 2000 r. Hollókı to wieś w komitacie Nógrád na Węgrzech, która obecnie pełni funkcję skansenu. W Hollókı znajdują się takŝe ruiny zamku pochodzącego z przełomu XV i XVI wieku. W 1987 r. miejscowość ta została zapisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pannonhalma to urocze miasto połoŝone na północnym zachodzie Węgier na Małej Nizinie Węgierskiej. W mieście tym znajduje się opactwo benedyktyńskie z wspaniałym klasztorem

8 ufundowany, przez księcia Gejzę w X wieku, poświęcony za panowania Stefana I w 1001 r. W latach opatem w klasztorze był ksiąŝę gniewkowski Władysław Biały, będący przez jakiś czas pretendentem do polskiej korony. W klasztorze znajduje się kielich Macieja Korwina, a w archiwum przechowuje się najstarszy zabytek piśmiennictwa węgierskiego (akt erekcyjny opactwa w Tihany z 1055 r.). Opactwo w Pannonhalmie wraz z otoczeniem zostało zapisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1996 r. Jezioro BALATON Jezioro Błotne leŝy na Węgrzech i jest zarówno największym jeziorem Węgier jak i Europy Środkowej. Balaton leŝy w rowie tektonicznym powstałym pod koniec plejstocenu u podnóŝy Lasu Bakońskiego. Jezioro jest stosunkowo płytkie, największa głębokość wynosi 11m. Większość wody wpływa do niego przez rzekę Zala. Woda odpływa przez śluzę na kanale Sió, uchodzącym do Dunaju. Obecnie Balaton jest centrum turystyki i rekreacji na Węgrzech. Sezon turystyczny trwa tu od czerwca do końca sierpnia. Jezioro to często nazywane jest "węgierskim morzem". Na zachodnim krańcu Balatonu znajduje się rezerwat Kis-Balaton, który jest miejscem gniazdowania rzadkich ptaków bagiennych. Jezioro Nezyderskie to jezioro bezodpływowe leŝące na granicy Austrii i Węgier u podnóŝa gór Litawskich. Jezioro Nezyderskie jest pozostałością lodowca dunajskiego. Do jeziora wpada niewielka rzeka Wulka. Jezioro dziel się na trzy części, północną zwaną Zatoką Nezyderską, węŝszą środkową Illmitzer Seeenge oraz południową Silbersee, która jest najbardziej porośnięta trzciną. Hortobágy to kraina na Węgrzech, na terenie Wielkiej Niziny Węgierskiej. Obszar ten połoŝony jest między Debreczynem i środkową Cisą. Jest to słony step o powierzchni ok. 52 tys. ha. Ciekawostką jest to Ŝe na tej ogromnej łące porośniętej trawą moŝna zaobserwować zjawiska fatamorgany. Park Narodowy Aggtelek to leŝący północnej części Węgier przy granicy ze Słowacją zespół jaskiń krasowych powstałych w wapieniach trasowych. Park przyjął nazwę miejscowości Aggtelek w której znajduje się sanatorium i sala koncertowa. Puszta to rozległy bezleśny step na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, w dorzeczu Cisy, dawniej porośnięty trawą, wykorzystywany jako pastwiska, dziś zajęty głównie pod uprawę rolną. [3] Kraina wina Słynne tokaje robione są z winogron rosnących na wulkanicznych glebach. Słodki, biały i aromatyczny tokaj nazywany jest winem królów" i królem win". W jaskiniach o ścianach pokrytych pleśnią moŝna skosztować róŝnych gatunków tego wyjątkowego trunku. Zabytkowy, pięknie połoŝny Eger słynie z win czerwonych. Najlepsze powstają z gron wyrosłych na zboczach wapiennej góry Eged. Sztandarowe Egri Bikaver znane jest na całym świecie. Miasto oŝywa w sierpniu, kiedy odbywa się stawny Szuret - Festiwal Winobrania. Węgierskie uzdrowiska W ostatnich latach stają się coraz modniejsze. Kilkadziesiąt źródeł termalnych moŝna spotkać na terenie całego kraju.

9 W Heviz jest unikalne w Europie, otoczone pięknym parkiem jeziorko termalne z zabytkowym, XIX-wiecznym zakładem kąpielowym. W Miszkolcu znajdziemy stawne Barlangfurdo w naturalnej jaskini oraz kilka zespołów basenów termalnych. Słynący z wina Eger ma takŝe swoje kąpieliska Varosi i Tórók. W Budapeszcie sławne są taźnie w hotelu Gellert", a w Debreczynie ogromne kąpielisko termalne nosi nazwę Nagyerdó, zaś w Hajduszoboszlo jest Szent lstvan Park z gorącą solanką skutecznie leczącą choroby reumatyczne.,,węgry mają dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Kraj dysponuje stosunkowo gęstą siecią linii kolejowych, których ogólna długość wynosi 7,9 tys. km. Sieć kolejowa ma układ koncentryczny i zbiega się w Budapeszcie. Natomiast sieć drogowa liczy około 160 tys. Km dróg o nawierzchni utwardzonej. Aktualnie długość autostrad wynosi 530 km; prowadzą one, m. in. do Wiednia i nad Balaton. WaŜną rolę komunikacyjną pełni Dunaj, a takŝe Cisa. Budapeszt jest międzynarodowym węzłem komunikacji lotniczej (lotnisko Ferihegy). Linie lotnicze łączą Budapeszt z Szombathely, Pecsem, Miszkolcem, Debreczynem i Siofokiem. [1] Odległości drogowe: Warszawa-Budapeszt ok. 700 km Kraków-Budapeszt ok. 400 km Katowice-Budapeszt ok. 400 km Poznań-Budapeszt ok. 630 km Budapeszt-Gyır 123 km Budapeszt-Eger 128 km Budapeszt-Miskolc 179 km Budapeszt-Siófok 106 km Budapeszt-Pécs 198 km Budapeszt-Szeged 171 km Autostrady : M-1 - Budapeszt Gyı - Mosonmagyarovar M-3 - Budapeszt - Gyöngyös - Füzesabony Polar Nyiregyhaza - Debrecen M-5 - Budapeszt - Kecskemét - Szeged M-7 - Budapeszt - Balatonkeresztur - czesciowo w kierunku Nagykanizsa NagykanizsaLetenye / granica z Chorwacja/ Autokary: WARSZAWA - ŁÓDZ - CZĘSTOCHOWA - KATOWICE - KRAKÓW - BUDAPESZT Orbis Transport, Inter Bus, Agencja turystyki Wikel KRAKÓW KATOWICE BUDAPESZT - BALATON Informacje: PKS Krakow,tel.12/ Letnia linia autokarowa: Warszawa Kraków - Balaton, informacje Biuro SKARPA tel.12/ Na trasie KRAKÓW-BUDAPESZT regularna węgierska linia NA TRASIE RZESZÓW - MISKOLCTAPOLCA Bezpośrednie połączenie z Rzeszowa do Miskolctapolca miasta.

10 Rozkład pociągów z Polski: Z Warszawy-pociąg dzienny Bem Euro City Z Warszawy- pociąg nocny Galileo Galilei Z Krakowa w okresie letnim-pociąg pospieszny "Cracovia" przez Koszyce, Miskolc nad BALATON do Keszthely/Hernad InteCity/ informacje:www.mav.hu,www.pkp.pl/ Połączenia lotnicze: Regularne połączenia z Warszawy do Budapesztu obsługują linie lotnicze MALÉV (dwa razy dziennie) i LOT (dwa razy dziennie). Od 1 maja 2004 tanie linie WIZZAIR maja swoja baze w Polsce, okresowo istnieja loty między Katowicami, Warszawa a Budapesztem. (informacje: [5]

11 ROZDZIAŁ II ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER 2.1. Liczba przyjazdów Tab. 2. Liczba przyjazdów turystów Kraj Liczba przyjazdów turystów w tys Ogółem Austria Belgiam Bośnia-Herzegowina Bułgaria Czechy Dania Wielka Brytania Estonia Finlandia Francja Grecja Holandia Chorwacja Irlandia Islandia 3 3 Polska Łotwa Litwa Luxemburg 9 10 Macedonia Mołdawia Niemcy Norwegia Włochy Rosja Portugalia Rumunia Hiszpania Szwajcaria Szwecja Serbia Słowacja Słowenia Ukraina USA Kanada Izreal Japonia

12 Chiny Korea Południowa Australia EU EU OECD Europa Asia Afryka Ameryka Australia i Oceania Liczba pobytów i wydatki Tab. 3a. Liczba i wydatki zagranicznych turystów na Węgrzech Kraj Liczba os. w tys. PodróŜni 1dniowi % Wydatki w mln HUF Wydatki/ os/dzień w tys. HUF Liczba os. w tys. PodróŜni kilkudniowi Pobyt 1-3dni Wydatki Odsetekw w % million HUF 2006 Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Wydatki/os/ dzień w tys. HUF

13 Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Tab. 3b. Liczba i wydatki zagranicznych turystów na Węgrzech Kilku dniowe PowyŜej 4 nocy Kraj Liczba os. w tys. % Wydatki w mln HUF Wydatki/ os/dzień w tys. HUF Liczba os. w tys. % Ogółem Wydatki w mln HUF Wydatki/ os/dzień w tys. HUF 2006 Austria Wielka

14 Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja

15 Afryka Ameryka Australia Całościowo Tab. 3c. Liczba i wydatki zagranicznych turystów na Węgrzech Kraj Turyści ogółem Liczba os. w mln % Wydatki mln HUF Wydatki/os/ dzień w tys. HUF 2006 Austria United Kingdom France Netherlands Croatia Poland Germany Italy Romania Switzerland Sweden Serbia and Montenegro Slovakia Slovenia Ukraine USA EU Europe Asia Africa America Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy

16 Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraine USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Motywacje Tab. 4a. Liczba zagranicznych turystów zaleŝności od celu podróŝy Rok Liczba turystów w tys. Turystyka wypoczynkowa Turystyka Biznesowa Ogółem Odwiedziny znajomych, rodziny Spa, uzdrowiska Ogółem Konferencje kongresy Turystyka motywacyjna ogółem Nauka Zakupy

17 Tab. 4b. Liczba zagranicznych turystów zaleŝności od celu podróŝy Rok Liczba turystów w tys. Wydatki turystów w mln HUF Praca Transyt Inne Ogółem Turystyka wypoczynkowa Ogółem Odwiedziny znajomych, rodziny Spa, uzdrowiska Tab. 4c. Liczba zagranicznych turystów zaleŝności od celu podróŝy Rok Wydatki turystów Turystyka biznesowa Turystyka Nauka Zakupy Praca Transyt Inne Ogółem Ogółem Konferencje, kongres motywacyjna ogółem PoniŜej przedstawiam na wykresie kołowym procentowy podział na wydatki w zaleŝności od celu podróŝy zagranicznych turystów.

18 Wykres 2. Podział wydatków turystów zagranicznych w zaleŝności od celu przyjazdu. źródło: Dane zgromadzone w celu ocenienia wymagań turystów krajowych jak i zagranicznych pokazują, Ŝe liczba turystów spoza Węgier- jako wynik 11,2% wzrostu ilości wycieczek jednodniowych i 7,8% spadku ilości turystów przebywających na Węgrzech 2 lub więcej dniwzrosła o 5,9% osiągając 38,3mln osób. Ogólnie liczba turystów przybywających w danym celu spadła o 2,6% (do 12,4%). Wydatki turystów zagranicznych na Węgrzech wyniosły 958mln forintów, z czego turyści wydali 670mln biorąc pod uwagę wzrost 12,7 i 8%. Wydatki na jedną osobę wzrosły o 11%, osiągając HUF jako rezultat spadku liczby turystów przyjeŝdŝających w określonym celu i wzrostu ogólnych wydatków. 55% wydatków turystów zagranicznych przeznaczone było na wypoczynek, a 11% na zakupy. Wydatki turystów przybywających w celach wypoczynkowych w 2006 roku wzrosły o 4,8%, podczas gdy tych przybywających w celach biznesowych- o 12%. Wydatki turystów przyjeŝdŝających na wycieczki jednodniowe, z zamiarem wykonania zakupów, wzrosły o 4,4% w porównaniu do roku turyści zagraniczni wydali 35% z ich totalnych wydatków na zakwaterowanie w sektorze publicznym i 7% na zakwaterowanie w uzdrowiskach.

19 2.4. Regiony Mapa 3. Węgier podział na regiony. źródło: Tab. 5a. Liczba turystów odwiedzających regiony węgierskie w % Kraj Budapeszt Środkowa Kraina Naddunajska Płn.Wielka Nizina Węgierska Zachodnia Kraina Zadunajska 2006 Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Północne Węgry

20 Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Tab. 5b. Liczba turystów odwiedzających regiony węgierskie w % Kraj Balaton Cisa Środkowa Kraina Zadunajska Płd.Wielka Nizina Węgierska Płd. Kraina Zadunajska 2006 Austria Wielka Brytania Francja Holandia

21 Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenai Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia Całościowo Austria Wielka Brytania Francja Holandia Chorwacja Polska Niemcy Włochy Rumunia Szwajcaria Szwecja Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Ukraina USA EU Europa Azja Afryka Ameryka Australia

22 Całośćiowo Udogodnienia Tab. 6a. Wydatki zagranicznych turystów. Grupa Ogółem udogodnień (mln HUF) Zakwaterowanie w % Transport Paliwo Jedzenie, napoje restaurancjach 1dniowe kilkudniowe ogółem Tab. 6b. Wydatki zagranicznych turystów. Grupa udogodnień % Kultura, sport Inne Ogółem Zakupy, pamiątki Spa, leczenie uzdrowiskowe 1 dniowe kilkudniowe

Analiza rynku turystycznego Słowenii. Tomasz Gawędzki I SUM Grupa T1

Analiza rynku turystycznego Słowenii. Tomasz Gawędzki I SUM Grupa T1 Analiza rynku turystycznego Słowenii Tomasz Gawędzki I SUM Grupa T1 SPIS TREŚCI I. Informacje ogólne 1. Geografia Słowenii...3 2. Klimat Słowenii 5 3. Gospodarka...6 4. Historia kraju.7 5. Ustrój polityczny...8

Bardziej szczegółowo

Rynek turystyczny Niemiec Autor: Agnieszka Bujak

Rynek turystyczny Niemiec Autor: Agnieszka Bujak Projekt pt. Rynek turystyczny Niemiec Autor: Agnieszka Bujak TiR 1 W/ IV rok Nr. Indeksu 33248 1 Spis treści WSTĘP... ROZDZIAŁ 1 NIEMCY- PODSTAWOWE INFORMACJE... 1.1 Geneza... 1.2 Położenie... 1.3 Ludność...

Bardziej szczegółowo

In God We Trust (W Bogu pokładamy ufność)

In God We Trust (W Bogu pokładamy ufność) In God We Trust (W Bogu pokładamy ufność) Michał Gaweł I Rok TIR /SUM/ Z GR. T3 1 Spis treści Wstęp... 1 ROZDZIAŁ I Informacje ogólne -Ludność... 3 -Środowisko... 3 -Gospodarka...... 4 -Historia... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE RYNEK TURYSTYCZNY HOLANDII ANITA WRÓBEL TiR/SUM/ T3 Nr. INDEKSU: 38209 2010r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie....5 ROZDZIAŁ I Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji marketingowej. na rynkach szwedzkim i holenderskim

Strategia komunikacji marketingowej. na rynkach szwedzkim i holenderskim Strategia komunikacji marketingowej na rynkach szwedzkim i holenderskim raport z projektu Przeprowadzenie analizy desk research oraz badań jakościowych na rynkach: holenderskim i szwedzkim przygotowany

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Kraków 2006 Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce praca zaliczeniowa Marta Papros V rok, TiR/ort SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 2 1. Definicja turystyki

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna ANALIZY RYNKÓW ZAGRANICZNYCH 2011 na bazie sprawozdań Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej Maj 2012 Spis treści 1. AUSTRIA 6 1.1. Analizy 6 1.1.1. Trendy i nowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI MONIKA JAŚKOWIEC GRUPA T1 TIR SUM DZIENNY AWF KRAKÓW 28 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 1. WPROWADZENIE 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA INDONEZJI 1.2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4. I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM...

CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4. I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. PołoŜenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO KOREI POŁUDNIOWEJ

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO KOREI POŁUDNIOWEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO KOREI POŁUDNIOWEJ 대한민국 Kinga Kusper I TiR SUM Grupa T1 Nr albumu: 38236 Kraków 2010 Spis treści Wstęp... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Rynki turystyczne dwóch regionów w Hiszpanii : Kastylia i Leon i Andaluzja

Rynki turystyczne dwóch regionów w Hiszpanii : Kastylia i Leon i Andaluzja Rynki turystyczne dwóch regionów w Hiszpanii : Kastylia i Leon i Andaluzja Anna Musiał 2012 Wstęp Celem poniższej pracy jest określenie znaczenia rynku turystycznego dwóch największych w Hiszpanii wspólnot

Bardziej szczegółowo

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY Kraków, 2009 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY Autorzy: Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako (Kierownik Zespołu) Katarzyna Klimek Agata Niemczyk Renata Seweryn

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 Aktualizacja dokumentu z 2008 roku Przyjęta przez Radę POT w dniu 5.12.2011 Koncepcja i redakcja: Bartłomiej Walas Zespół: Anna Cichooska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 2013 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Austria...4 3. Belgia... 14 4. Chiny... 49 5. Francja... 66 6. Hiszpania...

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku turystycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Analiza rynku turystycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Analiza rynku turystycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Paulina Pastuszak Grupa ćwiczeniowa 1 Numer indeksu 36974 Rok I SUM 1 Spis treści Wstęp.... 3 I. Socjalistyczna Republika Wietnamu charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Radom biegunem wzrostu południowego Mazowsza

Radom biegunem wzrostu południowego Mazowsza STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOM NA LATA 2008-2020 Radom biegunem wzrostu południowego Mazowsza Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9 str. 10 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO UKRAINY

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO UKRAINY Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78 ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO UKRAINY Spis treści Michał Rogal Grupa ORT/W Nr indeksu: 33332 Rok- IV TiR...2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZ. I. ANALITYCZNA 2 Spis treści 1. Metodyka prac... 4 2. Polski i światowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 GRUDZIEŃ 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA UKŁADU LOKALNEGO...7 1. Sfera przestrzenna... 7 1.1 PołoŜenie i komunikacja...7

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WENEZUELI

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WENEZUELI Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WENEZUELI TiR / SUM / Z Rok II Monika Kurylak Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wprowadzenie 3 1.1. Informacje polityczne.3

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Analizy źródłowe w załącznikach zamieszczonych na stronie www.pot.gov.pl Dokument przyjęty przez Radę

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 2015

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 2015 Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 2015 Borne Sulinowo, styczeń 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 METODOLOGIA ORAZ ŹRÓDŁA DANYCH 3 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY BORNE SULINOWO...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE

RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2009 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 I Wprowadzenie Infrastruktura turystyczna w Warszawie i plany rozwoju Warszawa wśród wielkich polskich miast dysponuje najbogatszą

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA BIZNESOWA W POLSCE

TURYSTYKA BIZNESOWA W POLSCE Paweł Nowocień 2 TIR SUM/z T3 TURYSTYKA BIZNESOWA W POLSCE Wstęp Rozwój gospodarczy świata sprzyja licznym podróżom służbowym, z których duża część odbywa się na terenie Polski. Zmiany polityczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo