STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE"

Transkrypt

1 Tomasz Drewniak Doktor nauk humanistycznych Docent PWSZ w Nysie Kierownik Studium Nauk Podstawowych, Sekretarz Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie SPECJALNOŚĆ NAUKOWA filozofia ZAINTERESOWANIA NAUKOWE Fenomenologia, filozofia dionizyjska, filozofia języka, semiologia, filozofia polityki, filozofia architektury, historia filozofii WYKSZTAŁCENIE 2002 dr nauk humanistycznych Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1997 mgr filozofii, Instytut Filozofii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE od 2002 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Diecezjalne Liceum i Gimnazjum Humanistyczne w Nysie III Liceum Ogólnokształcące w Nysie Szkoła Podstawowa w Złotogłowicach Szkoła Podstawowa nr 7 w Nysie DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE Prowadzone przedmioty: Antropologia Estetyka Etyka Etyka biznesu Etyka zawodowa Etyka zawodu architekta Historia filozofii Filozofia Filozoficzne podstawy etyki Filozofia z estetyką Filozoficzne źródła cywilizacji europejskiej Komunikacja społeczna Socjologia Socjologia siedliska Socjologia mieszkalnictwa i miasta Socjologia zdrowia Wprowadzenie do filozofii niemieckiej Wprowadzenie do semiologii

2 PUBLIKACJE a) Monografie autorskie: Epistemologia fikcji. Studium historyczno-systematyczne, Nysa 2011, s.422. b) Redakcja prac zbiorowych: 1. Problemy dziedzictwa kulturowego w architekturze, red. T. Drewniak, B. Szuba, Nysa 2005, s Przestrzeń miejska: znaczenie, konteksty, interpretacje, red. T. Drewniak, B. Szuba, Nysa 2007, s The signs of the tradition in the architecture, ed. T. Drewniak, J. Rabiej, Nysa 2008, s Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia, nauka, red. T. Drewniak, A. Dittmann, Nysa-Görlitz 2009, s Dionysos und das Dionysische/ Dionysos and the Dionysian. Hrsg. von T. Drewniak, A. Dittmann, Görlitz- Neisse 2009, S Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Kultura-społeczeństwo, red. T. Drewniak, Nysa 2009, s Denkerische und dichterische Heimatsuche, hrsg. von T. Drewniak, A. Dittmann, Görlitz- Neisse 2012, S c) Artykuły: 1. Filozofia wobec nihilizmu, w: Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych, red. R. Miszczyński i H. Mikołajczyk, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie: Filozofia III, Częstochowa 2001, s Globalizacja polityki a konserwatywny ideał wspólnoty politycznej, w: Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, red. Z. M. Nowak, Opole 2002, s Dialektyka sensów pojęcia tõ peiron w filozofii Anaksymandra z Miletu, w: Studia nad kulturą antyczną II, red. J. Rostropowicz, Opole 2002, s Samoograniczenie roszczeń subiektywności: horyzont świata przeżywanego (Lebenswelt), w: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, red. M. Wrońska, A. Zduniak, Warszawa-Poznań 2004, s

3 5. Przemoc i polityka dwa modele racjonalizacji przemocy, w: Edukacja dla bezpieczeństwa, red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak, Lublin-Poznań 2004, s Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa a dynamika lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, w: Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia, red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk, Poznań-Warszawa 2005, s Idea problematyczności filozofii a Kryzys europejskiego człowieczeństwa Edmunda Husserla, w: Oblicza racjonalizmu, red. Z. Ambrożewicz, Opole 2005, s Człowiek i porządek wznoszenia. Próba odczytania pieśni chóru w Antygonie Sofoklesa, w: Problemy dziedzictwa kulturowego w architekturze, red. T. Drewniak, B. Szuba, Nysa 2005, s T. Drewniak, B. Szuba, Przedmowa, w: Problemy dziedzictwa kulturowego w architekturze, red. T. Drewniak, B. Szuba, Nysa 2005, s Stereotypy, światoobraz i świat przeżywany. Zarys fenomenologii stereotypu, w: Stereotype in interkultureller Wahrnehmung. Stereotypy w postrzeganiu interkulturowym, red. A. Kowalczyk, J. Pacholski, Nysa 2006, s Stereotype, das Weltbild und die Lebenswelt. Einführung in die Phänomenologie des Stereotypes, przeł. A. Kowalczyk, w: Stereotype in interkultureller Wahrnehmung. Stereotypy w postrzeganiu interkulturowym, red. A. Kowalczyk, J. Pacholski, Nysa 2006, S T. Drewniak, B. Szuba, W poszukiwaniu znaczenia przestrzeni miejskiej, w: Przestrzeń miejska: znaczenie, konteksty, interpretacje, red. T. Drewniak, B. Szuba, Nysa 2007, s O poetyckim fundowaniu ojczyzny: C. K. Norwid i architektonika słowa poetyckiego, w: Przestrzeń miejska: znaczenie, konteksty, interpretacje, red. T. Drewniak, B. Szuba, Nysa 2007, s Die theoretische Grundlage der griechischen Bildung, in: Bildung. Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation, hrsg. von W. Kunicki, M. Witt, Neisse 2007, S Filozofia i tragedia grecka. Zarys problematyki, w: Studia nad kulturą antyczną III, red. J. Rostropowicz, Opole 2007, s T. Drewniak, E. Smolka-Drewniak, Johann Jakob Bachofen: Der Mythus und die Wissenschaft, in: Helvetia Literarisch, hrsg. von A. Kowalczyk, S. Mrożek, Dresden- Wrocław 2008, S Jacob Burckhardt: Der große Mensch in der Krisenzeit, in: Helvetia Literarisch, hrsg. von A. Kowalczyk, S. Mrożek, Dresden-Wrocław 2008, S Introduction, in: The signs of the tradition in the architecture, ed. T. Drewniak, J. Rabiej, Nysa 2008, pp

4 20. Philosophy of architecture and architectonics of philosophy, in: The signs of the tradition in the architecture, ed. T. Drewniak, J. Rabiej, Nysa 2008, pp Metaphysic structure of architectonic metaphor: Plato and Martin Heidegger, Classical Studies 4 (2008), pp Pomiędzy końcem a początkiem: tragiczna theoria i filozofia, w: Chôra i agora. U filozoficznych korzeni kultury europejskiej, red. S. Kijaczko, J. Krasicki, Opole 2008, s Martin Heidegger: Hölderlins Hymne»Der Ister«(rec.), Germanistische Studien 5 (2008), S Dionizos: reaktywacja. Wprowadzenie do dionizyjskiej topiki dyskursu filozoficznego, w: Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia, nauka, red. T. Drewniak, A. Dittmann, Nysa- Görlitz 2009, s Das Dionysische an dem letzten Gott. Martin Heideggers Auffassung des Wegs zum anderen Anfang, in: Dionysos und das Dionysische/ Dionysos and the Dionysian, hrsg. von T. Drewniak, A. Dittmann, Görlitz- Neisse 2009, S T. Drewniak, A. Dittmann, Dionysos-Problem. Facetten des Dionysischen, in: Dionysos und das Dionysische/ Dionysos and the Dionysian, hrsg. von T. Drewniak, A. Dittmann, Görlitz- Neisse 2009, S T. Drewniak, A. Dittmann, The problem of Dionysus. The aspects of the Dionysian, in: Dionysos und das Dionysische/ Dionysos and the Dionysian, hrsg. von T. Drewniak, A. Dittmann, Görlitz- Neisse 2009, pp Polis-Apolis. Hegel und die tragische Theoria, "Hegel-Jahrbuch" 2009, S Philosophy of architecture and architectonics of philosophy, Revista filosofía UIS vol.8, no 2 (2009), pp Der Geist und das Dionysische. Hegels Morphologie des Dionysischen, Classical Studies 5 (2009), pp Wstęp: Pomiędzy racjonalnością a rozumem, w: Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Kultura-społeczeństwo, red. T. Drewniak, Nysa 2009, s Technika, nauka i filozofia. Przyczynek do heideggerowskiej interpretacji istoty racjonalności, w: Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Kultura-społeczeństwo, red. T. Drewniak, Nysa 2009, s Dekonstrukcja człowieka: Übermensch Fryderyka Nietzschego i Dasein Martina Heideggera, w: Spór o prawa człowieka, red. I. Bracichowicz, Nysa 2010, s Téchne and the essence of language. Martin Heidegger s interpretation, in: Disambiguation of metaphor in specialized translation and interpreting, ed. J. Maliszewski, Częstochowa 2010, pp

5 35. Dionizos a jawność Boga. Interpretacja F. W. J. Schellinga, Studia nad kulturą antyczną 6 (2010), s Technological Foundations of Philosophical Discourse. Two Models of Architectonical Metaphor, in: Business Language Approaches: Between Term and Metaphor in Business English, ed. J. Maliszewski, Nysa 2011, pp Od przemocy polityki do przemocy bez polityki. Dwa modele dyskursywnej racjonalizacji przemocy, w: Interdyscyplinarne znaczenie bezpieczeństwa, red. T. Malczyk, Nysa 2011, t. 2, s Der letzte Gott und das Dionysische. Martin Heideggers Weg zum anderen Anfang, Revista filosofía UIS 10/1 (2011), S T. Drewniak, A. Dittmann, Einführung. Heimat. Diskurs und Zeit, in: Denkerische und dichterische Heimatsuche. Probleme der Textauslegung, hrsg. von A. Kowalczyk, T. Drewniak, Görlitz- Neisse 2012, S PÒlij-Øy polij- polij. Über den semantischen Überschuss des Seins im Licht der Heideggerschen Auslegung des Antigone-Chorlieds, in: Denkerische und dichterische Heimatsuche, hrsg. von T. Drewniak, A. Dittmann, Görlitz- Neisse 2012, S Poetycki krajobraz bycia: Heideggerowska interpretacja przestrzeni w kontekście kategorii budowania, w: Przestrzeń w krajobrazie krajobraz w przestrzeni, red. T. Malczyk, Nysa 2012, s Die Fiktion des Dionysos und die semantische Katalyse: Martin Heideggers Figur des letzten Gottes, in: Philological Inquiries. Festschrift for Professor Julian Maliszewski Honoring His 40 Years of Scholarly Activity and 60 th Birthday, ed. A. Bryll, I. Sikora, M. Walczyński, pp INNE INFORMACJE Współorganizator 6 konferencji, w tym 2 międzynarodowych: 1. I Konferencja Europeistyczna: Polska w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. System wyborczy - Gospodarka Samorząd, Nysa r. 2. Dziedzictwo kulturowe w architekturze, Nysa r. 3. Znaczenie przestrzeni miejskiej, Nysa r. 4. The signs of the tradition in the architecture, Nysa r. 5. Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Społeczeństwo - gospodarka, Nysa r. 6. Dionysos und das Dionysische. Mythus, Literatur, Philosophie, Wissenschaft/ Dionizos i dionizyjskość. Mit, literatura, filozofia, nauka, Nysa r. 5

6 Uczestnik 19 kongresów, konferencji i seminariów, w tym 6 międzynarodowych Granty: grant z funduszu Wyszehradzkiego nr IVF oraz grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 297/DWB/P/2008 KONTAKT Adres Skype: Strona internetowa: 6

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi pod redakcją Edwarda Jelińskiego,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań TEMATYKA PANELU 1. HISTORIOGRAFIA/HISTORIOGRAFIE SZKOLNE NARRACJE HISTORYCZNE PO 1999 ROKU. INSPIRACJE. TRANSMISJE. POSTULATY. Zakładanym celem panelu ma być przedstawienie warunków oraz kierunków w jakich

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe. Wykształcenie

Dane osobowe. Wykształcenie Dane osobowe imię i nazwisko: Michał Andrzej Konopczak e-mail: michal.konopczak@sgh.waw.pl telefon: +48 22564-68-55 fax: +48 22564-68-62 Wykształcenie 2008 2012 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studia

Bardziej szczegółowo

Badania jakościowe w naukach społecznych

Badania jakościowe w naukach społecznych Badania jakościowe w naukach społecznych NR 3048 Stanisław Juszczyk Badania jakościowe w naukach społecznych Szkice metodologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO MEDIOZNAWSTWO. KOMUNIKOLOGIA. SEMIOLOGIA. SOCJOLOGIA MEDIÓW. MEDIA A PEDAGOGIKA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA BIELSKO-BIAŁA 2012 MEDIA A N D S O C I E T Y MEDIA STUDIES. COMMUNICATION

Bardziej szczegółowo

Radosław Zyzik 17 Dlaczego zmęczenie decyzyjne może być zagrożeniem dla niezawisłości sędziego?

Radosław Zyzik 17 Dlaczego zmęczenie decyzyjne może być zagrożeniem dla niezawisłości sędziego? numer 3 (23) 2014 Spis treści wywiad 3 Prawnik nowoczesny a hermeneutyka? Wywiad z prof. Guido Alpa artykuły Wojciech Dajczak 7 Poprzez prawo rzymskie ponad komparatystykę Radosław Zyzik 17 Dlaczego zmęczenie

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Mgr Magdalena Kożuch

Mgr Magdalena Kożuch Nr Nazwa przedmiotu AI02 Język angielski Nie występują 120 120 5 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka angielskiego w środowisku zawodowym. Doskonalenia umiejętności w zakresie rozumienia ze

Bardziej szczegółowo

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki Grzegorz Dąbrowski informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE)

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 346 AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron * 1. Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. 2. Pojęcie auditów

Bardziej szczegółowo