Fundacja im. Zofii Kossak CELE - DZIAŁANIA - PLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja im. Zofii Kossak CELE - DZIAŁANIA - PLANY"

Transkrypt

1 Fundacja im. Zofii Kossak CELE - DZIAŁANIA - PLANY

2 Organizacja: Fundacja im. Zofii Kossak Data powstania: 1998 r. Status prawny: fundacja Kontakt: ul. Stary Dwór Górki Wielkie/k. Skoczowa tel./fax:

3 Główne cele działalności pielęgnowanie i utrzymanie dóbr kultury i tradycji; zabezpieczenie spuścizny po Zofii Kossak i Zygmuncie Szatkowskim, a zwłaszcza wspieranie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, aby służyły głębszemu poznawaniu i zrozumieniu ideałów, którymi Zofia Kossak się kierowała, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zgodnie z duchem twórczości Zofii Kossak, wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrona integralności i nienaruszalności twórczości Zofii Kossak, jak również dbanie o wiarygodny wizerunek Zofii Kossak we wszelkich publikacjach, dbanie o to, by imię i nazwisko Zofii Kossak nie służyło celom sprzecznym z duchem jej twórczości. Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie kultury, sztuki i edukacji w oparciu o ideały, jakimi kierowała się Zofia Kossak. Organizacja została założona w 1998 roku przez córkę pisarki - Annę Szatkowską, syna pisarki - Witolda Szatkowskiego oraz gminę Brenna. Fundacja zabiega również o rewaloryzację zabytkowego zespołu dworskiego należącego przed II wojną światową do rodziny Kossaków. Dzięki staraniom fundacji w 2010 roku udało się zakończyć adaptację zabytkowych ruin dworu. Powstało Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków w Górkach Wielkich (www.facebook.com/dworkossakow). Otrzymano na ten cel około 1.5 mln PLN w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2011 roku nasz projekt zdobył Nagrodę Internautów w IV edycji konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. W tym samym roku obiekt odwiedziło ponad osób. Obecnie fundacja jest jedną z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w regionie. Babcia Zofia była nieprzeciętnym człowiekiem. Pamiętam ją dobrze miałam szesnaście lat, kiedy ostatni raz ją widziałam. Było to w 1967 roku podczas wakacji w Górkach Wielkich. Dziś już, jako dojrzała kobieta, widzę Zofię Kossak jako osobę, która zawsze była sobą. Nie bała się i miała poczucie tego, co jest dobre, a co złe (tak, tak... nie, nie...). Z jej twórczości wynika, że wierzyła, iż dobro zwalcza zło, a życie jest służbą. Jej bardzo głęboka wiara (Pan Bóg wie, co robi) pozwalała jej ufnie wybierać tę właściwą drogę w życiu. Przetrwała najważniejsze wydarzenia XX wieku (rewolucja bolszewicka, II wojna światowa) i sądzę, że jej życie i twórczość mogą inspirować kolejne pokolenia. Cieszę się, że działalność fundacji jest skierowana głównie do młodych ludzi. Anna Fenby Taylor członek Zgromadzenia Fundatorów

4 Struktura organizacyjna Fundacji im. Zofii Kossak Zgromadzenie Fundatorów /organ nadzorujący i opiniujący/ Zarząd /organ wykonawczy/ Pracownicy /koordynatorzy działań/ dziedzictwo kulturowe ochrona dziedzictwa przyrodniczego kultura i sztuka nauka, edukacja i wychowanie wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Pola działania Zasady finansowania Fundacja im. Zofii Kossak jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową. Zarejestrowaną w KRS pod numerem Od 2011 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Źródła finansowania: subwencje, darowizny, spadki i zapisy krajowe oraz zagraniczne; budżet gminy Brenna; odsetki od wkładów na rachunkach bankowych; 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawozdania merytoryczne i finansowe dostępne są pod adresem:

5 IV Dni Zofii Kossak w Górkach Wielkich października 2010 roku Obchody połączono z uroczystym otwarciem Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków w Górkach Wielkich. Symboliczną wstęgę przecięła Anna Bugnon-Rosset, córka Zofii Kossak. W programie znalazły się: wystawa poświęcona Zofii Kossak oraz rodzinie Kossaków, sztuka na motywach powieści Zofii Kossak Błogosławiona wina, konferencja naukowa Obecność Zofii Kossak w sferze dydaktycznej w Polsce oraz panel dyskusyjny Zofia Kossak - postać kontrowersyjna? z udziałem Władysława Bartoszewskiego, Włodzimierza Boleckiego oraz Joanny Jurgały-Jureczki. Spotkanie prowadziła Agnieszka Sabor. Dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata kwota: PLN

6 IV Dni Zofii Kossak w Górkach Wielkich

7 Szkółka dziennikarska Kacperek Szkółka dziennikarska Kacperek to warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z gminy Brenna trwające od października 2011 roku do czerwca 2012 roku. Zajęcia były szansą poznania praktycznej strony dziennikarstwa. Młodzież w trakcie warsztatów uczyła się pisać teksty informacyjne. Zetknęła się z podstawami dziennikarstwa radiowego oraz zapoznała się z tzw. etyką dziennikarską. Miała także do czynienia ze sprzętem fotograficznym oraz z programami komputerowymi pomocnymi w tworzeniu i opracowywaniu informacji. Dofinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwota: PLN

8 Szkółka dziennikarska Kacperek

9 Zaczarowany Dwór Kossaków Zaczarowany Dwór Kossaków to działania twórcze grupy młodzieży pracującej z Włodzimierzem Pohlem, reżyserem i aktorem Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Efektem ich kilkumiesięcznej pracy był spektakl, którego premiera odbyła się 13 maja 2012 roku. Młodzież wykorzystała motywy pochodzące z baśni Zofii Kossak Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata. Pokazała także niezwykłe losy rodziny Kossaków i góreckiego dworu. Przedstawienie miało interesującą i awangardową formułę. Spektakl wystawiano kilkakrotnie. Dofinansowanie: Fundacja Banku Zachodniego kwota: PLN

10 Zaczarowany Dwór Kossaków

11 Zaczarowany Dwór Kossaków

12 Poznaj mnie... Get to know me, don`t be afraid Poznaj mnie... Get to know me, don`t be afraid to cykl spotkań poświęconych kulturze oraz historii europejskich Żydów i Romów. Warsztaty adresowane były do grupy polsko-czesko-słowackiej młodzieży, w wieku lat. W trakcie trwania warsztatów młodzież spotkała się z m.in. z cygańskim tańcem oraz pieśnią w jidysz. Prelekcje oraz wydarzenia artystyczne (koncerty i spektakle), towarzyszące warsztatom, miały formułę otwartą. W ramach projektu zaprosiliśmy m.in. Teresę Mirgę i zespół Kałe Bała, Witolda Dąbrowskiego z Ośrodka Brama Grodzka w Lublinie, zespół Čači Vorba oraz SieGra. Dofinansowano w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego kwota: EUR

13 Poznaj mnie... Get to know me, don`t be afraid

14 Poznaj mnie... Get to know me, don`t be afraid

15 Poznaj mnie... Get to know me, don`t be afraid

16 Śpiewokossy Śpiewokossy to warsztaty piosenki poetyckiej dla młodzieży w wieku od lat. Rozśpiewanie, oddech, ćwiczenia dykcji, interpretacja piosenki i wiersza, ruch sceniczny, praca z mikrofonem, problemy związane z budowaniem postaci, znaczenie i użycie gestu i rekwizytu w piosence to tylko niektóre z zagadnień poruszanych na spotkaniach. Finałem warsztatów był koncert z udziałem młodzieży oraz prowadzącego. Dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata kwota: PLN

17 Śpiewokossy

18 Skarby ukryte w Parku Kossaków Skarby ukryte w Parku Kossaków to warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży połączone z obserwacją nietoperzy z użyciem detektora oraz grą terenową typu wherigo. Spotkania były inspiracją do działań proekologicznych na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, w szczególności zabytkowego parku dworskiego w Górkach Wielkich. W ramach projektu wydano bezpłatny przewodnik po parku oraz zamieszczono tablicę informacyjną lokalizującą cenne okazy drzew i krzewów. Dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata kwota: PLN

19 Skarby ukryte w Parku Kossaków

20 Książka na żywo Książka na żywo to cykl spotkań dotyczących idei głośnego czytania. Głównym partnerem w projekcie była Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, od lat promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Spotkania odbywały się w różnych grupach wiekowych. Szczególną rolę w projekcie odgrywała baśń Zofii Kossak Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata. W ramach działań promujących czytelnictwo zorganizowano także konkurs ilustratorski oraz szkolenie dla wolontariuszy, którzy prowadzili akcję głośnego czytania dla dzieci przebywających w Dziecięcym Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym Bucze. Dofinansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota: PLN

21 Książka na żywo

22 Warsztaty Działań Kreatywnych Warsztaty Działań Kreatywnych obejmują zagadnienia z zakresu: ilustracji, malarstwa oraz działań przestrzennych, z naciskiem na interdyscyplinarność w poszukiwanych rozwiązaniach. Tematyka zadań wynika z twórczości Zofii Kossak. Warsztaty organizowane od 2009 roku skupiają akademickie środowiska twórcze pod szyldem konfrontacji i wymiany doświadczeń. Wynikiem tygodniowych warsztatów są prace malarskie, rysunkowe i graficzne przygotowane przez kilkuosobowe grupy studentów z uczelni artystycznych z całej Polski. W 2012 roku warsztatom towarzyszyły wykłady: Rozmowy o sztuce, czyli przemyślenia na temat roli sztuki, nie tylko w dydaktyce, ale i w ogólnym rozumieniu działań twórcy w otaczającej go rzeczywistości. Dofinansowanie: gmina Brenna kwota: PLN

23 Warsztaty Działań Kreatywnych

24 Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy jest organizowany corocznie z udziałem 20 rzeźbiarzy z Polski, Włoch, Czech i Słowacji. Tematem prac artystów są motywy, postacie oraz wartości z powieści Zofii Kossak. Dzieła powstają przy pomocy pił łańcuchowych i dłut. Dofinansowanie: powiat cieszyński kwota: PLN

25 Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy

26 Nasze plany Te małe... Fundacja zamierza nadal aktywnie wspierać i podejmować inicjatywy w zakresie edukacji i kultury poprzez organizowanie warsztatów i spotkań, konferencji i dyskusji, wystaw, plenerów malarskich, koncertów oraz spektakli teatralnych. Zamierza także dalej działać na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Bardzo ważna pozostaje dla nas kwestia twórczego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowania młodego odbiorcy kultury i sztuki. Mamy także zamiar rozwijać naszą działalność w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Na bieżąco wykonujemy prace pielęgnacyjno-konserwacyjne w zabytkowym parku dworskim. Chcemy również skupić się na działaniach proekologicznych, które mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności.... i te duże Fundacja im. Zofii Kossak poszukuje partnera inwestycyjnego do realizacji projektu adaptacji spichlerza z XVIII wieku na obiekt wielofunkcyjny. Spichlerz jest elementem założenia dworsko-folwarcznego, na którego całość składają się: XVIII-wieczny zabytkowy dwór przeznaczony na działalność Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków", zabytkowy park o powierzchni 0,5 ha, Muzeum Zofii Kossak- Szatkowskiej oraz schronisko młodzieżowe KOSS w zaadaptowanych na ten cel dawnych budynkach folwarcznych stajni i lodowni dworskiej. W latach gospodarzami majątku byli Anna i Tadeusz Kossak, rodzice Zofii Kossak. Tadeusz Kossak zajmował się hodowlą bydła, a w spichlerzu prowadził gorzelnię. Po 1935 roku budynek przejęli harcerze Aleksandra Kamińskiego, którzy zlikwidowali jego działalność. Do upadłości budynek doprowadziła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Od 10 lat spichlerz należy do Fundacji im. Zofii Kossak. Spichlerz jest obiektem wolnostojącym, pięciokondygnacyjnym, murowanym z kamienia i cegły, na rzucie prostokąta o wymiarach 29,3x16,3 m, częściowo podpiwniczonym, kryty dachem dwuspadowym typu krakowskiego o konstrukcji dwupoziomowej. Wybudowany w 1760 roku w okresie użytkowania podlegał różnego rodzaju przebudowom i remontom. W 2010 roku przeprowadzono prace zabezpieczające dach (wymiana końcówek krokwi i uzupełnienie ubytków dachówką z odzysku). Stan obiektu jest zły i wymaga szybkiego remontu. Budynek figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i został ujęty w wykazie zabytków nieruchomych gminy Brenna wyznaczonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Znajduje się także na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską wyznaczonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna. W 2012 roku Fundacja im. Zofii Kossak zleciła przygotowanie koncepcji architektonicznej dla adaptacji spichlerza na obiekt wielofunkcyjny. Na parterze przewidziano salę wielofunkcyjną (scenę muzyczną) oraz pomieszczenia małej gastronomii z zapleczem, a także pomieszczenia biurowe. Na poziomie między kondygnacjami projektuje się 4 pokoje gościnne (9 miejsc noclegowych) z zapleczem sanitarnym. Na piętrze zaplanowano drugą salę wielofunkcyjną z foyer. Poddasze zostało przekształcone w antresolę wyposażoną w okna połaciowe, obsługiwaną przez główną klatkę schodową.

27

28 Opracowanie: Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór 4, Górki Wielkie tel % podatku 100% kultury KRS: projekt graficzny: Magenta Studio Łukasz Dziedzic, magentastudio.pl fotografie: archiwum Fundacji im. Zofii Kossak druk: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT s.c. prawa autorskie: Fundacja im. Zofii Kossak, Górki Wielkie 2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ SIERPIEŃ 2013 BIULETYN NR 4 Egzemplarz bezpłatny Szanowni Państwo Przedkładamy kolejny numer biuletynu, poprzez który staramy się Czytelnikom przybliżyć spojrzenia

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne)

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) za rok 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116,

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 Spis treści List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5 1 2 3 4 O Fundacji 8 Cele i sposób działania

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Raport z projektu Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Małe Przedszkola utworzone w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola i wspierane w projekcie Nasze Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 Reżyserskie Interpretacje Czas płynie

marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 Reżyserskie Interpretacje Czas płynie Nasze Katowice marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 XII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje Reżyserskie Interpretacje Czas płynie nieubłaganie.

Bardziej szczegółowo