Moje Fundusze. Moje Fundusze. na pewnych. fundamentach. inwestycje oparte. biuletyn inwestora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moje Fundusze. Moje Fundusze. na pewnych. fundamentach. inwestycje oparte. biuletyn inwestora"

Transkrypt

1 Moje Fundusze Nr 3 (4) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Rozpoczęła się jesień. Podczas dłuższych wieczorów na pewno pojawi się okazja, by sięgnąć po kolejny numer Moich Funduszy, który z przyjemnością Państwu przedstawiam. W biuletynie prezentujemy sprawdzony sposób wyboru akcji do portfela inwestycyjnego, stosowany przez zarządzających Funduszami Arka. Analiza fundamentalna bo o niej mowa polega na wycenie akcji przez pryzmat biznesu, jaki prowadzi spółka oraz wartości jej majątku. Przy tym ważna jest nie tylko sytuacja wewnętrzna spółki, ale też całe otoczenie, w jakim firma działa. O trudnej drodze analizy fundamentalnej oraz jej przewadze nad analizą techniczną piszemy w artykule Inwestycja oparta na pewnych fundamentach. W ostatnim czasie docierają do mnie pytania Klientów, czy i kiedy powinni dokonywać inwestycji w czasie bessy. W poprzednim biuletynie mówiliśmy o cierpliwości najlepszym lekarstwie na spadki. Teraz radzimy, w jak sposób warto rozpocząć inwestycję w niepewnych czasach. Sposobem pozwalającym osiągać najlepsze wyniki w takiej sytuacji są zakupy na raty. O szczegółach przeczytają Państwo na łamach naszego biuletynu. Z dużą satysfakcją informuję także, że ostatnią fazę testów przechodzi nowa usługa Arka Online, która umożliwi Państwu inwestowanie w fundusze Arka za pośrednictwem Internetu. Więcej informacji w tym numerze. inwestycje oparte na pewnych fundamentach Zachęcam do lektury naszego biuletynu! Jacek Dembiński Dyrektor Sprzedaży Indywidualnej BZ WBK AIB TFI S.A. W NUMERZE: Inwestycje oparte na pewnych fundamentach...2 Arka na wyciągnięcie ręki...4 Zakupy na raty? Czemu nie!...6 Wybór akcji do portfela inwestycyjnego to prawdziwa sztuka. Wymaga ona dogłębnej analizy wielu szczegółowych informacji o spółce, branży i gospodarce. czytaj na str. 2

2 Analiza fundamentalna IDEA INWESTOWANIA W AKCJE JEST BANALNIE PROSTA NALEŻY INWESTOWAĆ W TE AKCJE, KTÓRYCH WARTOŚĆ BĘDZIE ROSŁA. I NA TYM PROSTOTA SIĘ KOŃCZY. inwestycje oparte NA pewnych fundamentach Inwestycję w akcje możemy uznać za udaną, jeśli od momentu kupna akcji do momentu sprzedaży ich cena odpowiednio wzrosła. Cała sztuka sprowadza się więc do wyszukania tych akcji, których cena wzrośnie. Aby znaleźć takie akcje, inwestorzy zwykle wykorzystują dwie metody: analizę techniczną lub analizę fundamentalną. Wykres prawdę ci powie? Analiza techniczna wychodzi z założenia, że historia lubi się powtarzać. A ściślej że ceny akcji często zmieniają się według pewnych schematów. Podstawą analizy technicznej jest gruntowna analiza historycznych notowań akcji, indeksów itd. Na podstawie podobieństw bieżącego zachowania notowań do sytuacji w przeszłości inwestor posługujący się analizą techniczną stara się prognozować przyszłą cenę akcji. Niewątpliwym plusem analizy technicznej jest to, że wykorzystuje ona łatwo dostępne dane (notowania). Dodatkowo, jest też dość atrakcyjna wizualnie: znakomita większość analiz opiera się na wykresach. Stąd też zwolennicy tej metody bywają nazywani czartystami (od angielskiego słowa chart wykres). Niewątpliwym minusem fakt, że prognoza ceny akcji dokonana na podstawie analizy technicznej jest kompletnie oderwana od sytuacji ekonomicznej i rynkowej spółki. Nawet najbardziej wnikliwa analiza samych tylko notowań nie ustrzeże nas przed zainwestowaniem w spółkę, która działa na wypalającym się rynku. Nie ostrzeże nas przed niekorzystnymi zmianami w prawie, utrudniającymi działalność spółki. Nie zniechęci do inwestycji w przedsiębiorstwo z niekompetentnym zarządem. Ale też nie pozwoli dostrzec firmy, która dzięki ambitnej strategii, znakomitemu modelowi biznesowemu i zdeterminowanemu zarządowi, będzie sukcesywnie zwiększać swoją wartość giełdową. Proste założenie trudna realizacja Dostrzeganie i ocena tego typu zjawisk to domena analizy fundamentalnej. 2

3 Analizy, która w swoich założeniach jest bardzo prosta wartość przedsiębiorstwa (a więc w efekcie akcji) jest ustalana po wnikliwym zbadaniu istotnych aspektów działalności samego przedsiębiorstwa oraz otoczenia, w którym funkcjonuje. Jeśli bieżąca cena akcji jest odpowiednio niższa od wyceny ustalonej w oparciu o analizę fundamentalną to sygnał, że warto zainwestować w spółkę. Ważne jest otoczenie Jednak liczby to nie wszystko. Wiele informacji, mogących mieć ogromne znaczenie dla prognozowania opłacalności inwestycji w daną spółkę, ma niewymierny, bardziej miękki charakter. Żadna ze spółek giełdowych nie funkcjonuje w ekonomicznej próżni. To, czy sytuacja zewnętrzna jest sprzyjająca dla spółki, może mieć kapitalne znaczenie z punktu widzenia inwestora. Liczba czynników, jakie należy wziąć pod uwagę, jest ogromna, dlatego też powstały narzędzia i techniki systematyzujące analizę otoczenia. Jednym ze szczególnie ważnych dla nas narzędzi jest analiza tzw. pięciu sił Portera. Model Portera pozwala uporządkować informacje o sile konkurencji w danej branży i na tej podstawie ocenić jej atrakcyjność mówi Szymon Borawski-Reks, zarządzający Funduszami Arka. W modelu tym analizowane są takie czynniki, jak: siła przetargowa nabywców, dostawców, siła konkurencji wewnątrz branży, groźba wejścia na rynek nowych graczy czy wreszcie ryzyko pojawienia się produktów substytucyjnych. Oczywiście model Portera jest tylko schematem. Aby wyciągnąć z niego informacje istotne dla inwestora, potrzebna jest dogłębna znajomość danej branży dodaje zarządzający. Dla przykładu Jednak narzędzia, których używa się w analizie fundamentalnej, już tak proste nie są. Sama ilość czynników, jakie należy wziąć pod uwagę, przystępując do analizy fundamentalnej, może przyprawić o zawrót głowy. Dodatkowo analiza fundamentalna wymaga nie tylko ogromnej wiedzy teoretycznej, ale także znakomitej orientacji w bieżącej sytuacji gospodarczej, politycznej czy prawnej. Często potrzebna jest również głęboka znajomość i zrozumienie specyfiki branży, w której działa analizowana spółka. Nie ma ekonomii bez liczb Jednym z podstawowych narzędzi analizy fundamentalnej jest analiza wskaźnikowa. Dzięki niej informacje zawarte w opasłych tomach sprawozdań finansowych przetwarzane są na serię syntetycznych wskaźników, opisujących kondycję finansową i ekonomiczną firmy. Jednak obliczenie wskaźników to tylko część zadania. Kolejnym etapem jest ich interpretacja. Na tym etapie oprócz umiejętności czysto matematycznych ogromną rolę zaczyna grać doświadczenie i znajomość branży. I tak na przykład wysoka wartość wskaźnika bieżącej płynności spółki (czyli w pewnym uproszczeniu: duża ilość gotówki w firmowej kasie) może świadczyć o odpowiedzialnej polityce kredytowej, ale też może sugerować, że firma nie potrafi efektywnie zagospodarować nadwyżek finansowych. Wskaźnik rotacji zapasów na poziomie 30 dni może być świetnym wynikiem dla producenta AGD, ale niekoniecznie dla producenta soków owocowych. Wysoki wskaźnik rotacji personelu może być charakterystyczny dla branży, ale może też być symptomem kłopotów kadrowych. ryzyko pojawienia się nowych, liczących się konkurentów zależy m.in. od: istniejących barier prawnych, ewentualnej ochrony patentowej, wysokości nakładów finansowych niezbędnych do wejścia na rynek, dostępu do sieci dystrybucji czy siły marek funkcjonujących na danym rynku. Znajomość tych czynników dostarcza wskazówek, na podstawie których zarządzający może podjąć decyzję o zainwestowaniu w spółkę już działającą w branży lub dopiero szykującą się do wejścia na rynek. ale przede wszystkim ludzie Wnioski z analizy pięciu sił Portera to tylko niektóre z wielu elementów układanki, jaką jest analiza otoczenia spółki. Sprzyjające lub niesprzyjające otoczenie to jednak jedna strona medalu drugą jest to, jak efektywnie spółka wykorzystuje i będzie wykorzystywać pojawiające się szanse oraz omija zagrożenia jakim dysponuje potencjałem, jakim knowhow, jakimi technologiami. I co chyba najważniejsze jacy tworzą ją ludzie. Do tego właśnie aspektu specjaliści zarządzający Funduszami Arka przywiązują ogromną wagę. Dlatego większość decyzji inwestycyjnych poprzedzonych jest swoistym wywiadem w spółce: ana- 3

4 Analiza fundamentalna litycy i zarządzający funduszami spotykają się z zarządem, aby ocenić jego kompetencje, determinację, wizję prowadzenia biznesu i plany na przyszłość. Zwracamy też baczną uwagę na odpowiednie zmotywowanie zarządu, czy na przykład jego wynagrodzenie jest uzależnione od wzrostu wartości rynkowej spółki mówi Szymon Borawski-Reks. Łącznie zarządzający i analitycy odbywają nawet kilkaset spotkań i telekonferencji w ciągu roku. Koniec wieńczy dzieło Analiza fundamentalna spółki to proces wymagający głębokiego zrozumienia rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, wiedzy, umiejętności analitycznych, informacji (często trudnych do zdobycia) oraz czasu. Efektem tego złożonego i pracochłonnego procesu jest wycena spółki i wynikające z niej zazwyczaj dwie liczby: obecna wartość fundamentalna spółki i wartość przyszła, czyli informacja, ile powinna kosztować jedna akcja obecnie i w przyszłości, aby rzetelnie oddawać wartość spółki. Idealną sytuacją jest, kiedy obecny rynkowy kurs akcji jest niższy od obu tych wartości. Jednak możliwa jest sytuacja, że kurs spółki dobrze oddaje obecną jej wartość, ale rynek nie docenia jej przyszłego potencjału. Jeżeli wyliczona stopa zwrotu oraz ryzyko związane z inwestycją są satysfakcjonujące, wtedy warto rozważyć inwestycję w daną spółkę. Informacje zawarte w artykule są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Wymagane prawem informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdują się na ostatniej stronie biuletynu. NOWOŚĆ! Już w IV kwartale 2008 r. arka na wyciągnięcie ręki Jednym z najłatwiejszych sposobów inwestowania jest składanie zleceń przez Internet. W czwartym kwartale zostanie uruchomiona nowa usługa, Arka Online, która zapewni dostęp do Funduszy Arka właśnie w ten sposób. Dzięki tej usłudze można będzie w pełni zarządzać inwestycją bez wychodzenia z domu. Arka Online to propozycja zarówno dla osób od dawna inwestujących w Fundusze Arka, jak i dla tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć swoje inwestycje. Nowa usługa umożliwi składanie zleceń otwarcia nowych rejestrów oraz odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa przez Internet. Zapewni też wygodną kontrolę rejestrów i sprawdzanie wartości swoich oszczędności. System automatycznie pobierze najbardziej aktualne wyceny jednostek uczestnictwa i przeliczy wartość całej inwestycji. Jak uruchomić usługę Arka Online? Droga do rozpoczęcia inwestowania poprzez Arka Online różnić się 4

5 Online i w oknie logowania wpisać ośmiocyfrowy numer uczestnika oraz numer PIN/hasło (patrz rysunek 1). Numer uczestnika to ośmiocyfrowy fragment numeru rejestru znajdujący się na przykład na świadectwie uczestnictwa (patrz rysunek 2). Przy pierwszym logowaniu należy podać PIN przysłany pocztą w ramach umowy usługowej. Następnie użytkownik zostanie poproszony o ustalenie własnego, ośmioznakowego hasła. W ramach dodatkowego zabezpieczenia przy pierwszym logowaniu inwestor będzie proszony o ustalenie odpowiedzi na trzy pytania weryfikacyjne (np. o rok urodzenia). Przy każdym następnym logowaniu do usługi > LUDZIE ARKI Logowanie Zlecenia Informacje Rys. 1. Arka Online okno logowania. będzie w zależności od tego, czy inwestor podpisał już umowę o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu, czy jeszcze nie. Procedura przystąpienia do usługi została zredukowana do minimum, tak by była jak najwygodniejsza i najprostsza. Klienci, którzy podpisali wcześniej umowę o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu, mają wszelkie formalności już za sobą. W tej sytuacji będą mogli wejść na stronę internetową przejść do usługi Arka Rys. 2. Świadectwo uczestnictwa. Prosimy wpisać ośmiocyfrowy numer uczestnika Logowanie Użytkownika Identyfikator Hasło/PIN Loguj Prosimy wpisać numer PIN/hasło należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na jedno z tych pytań wylosowane przez system. Klienci Funduszy Arka, którzy nie mają podpisanej odpowiedniej umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Numer uczestnika to ośmiocyfrowy fragment numeru rejestru telefonu i Internetu, aby korzystać z Arka Online, będą mogli skontaktować się z konsultantem infolinii pod numerem: (opłata jak za jeden impuls połączenia lokalnego) lub: (dla połączeń z telefonów komórkowych). Konsultant przedstawi szczegółowe informacje na temat procesu aktywacji usługi. Umowa wraz z niezbędnymi dokumentami zostanie Michał Zimpel Dyrektor Inwestycyjny, Członek Zarządu BZ WBK AIB Asset Management S.A. Michał Zimpel jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: fizyka. W 1989 roku uzyskał stopień doktora. W 1994 roku rozpoczął pracę w Wielkopolskim Banku Kredytowym. Początkowo pracował w Departamencie Zarządzania Ryzykiem, a od 1996 roku w Zespole Zarządzania Aktywami. W BZ WBK AIB Asset Management S.A. pracuje od 1997 roku, początkowo jako Kierownik Zespołu Akcji, a od września 1999 roku jako Dyrektor Inwestycyjny. W kwietniu 2000 roku został powołany w skład Zarządu BZ WBK AIB Asset Management S.A. Od marca 2001 roku pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Obecnie zarządza niemal 20-osobowym zespołem doradców inwestycyjnych, analityków i dealerów oraz uczestniczy w podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych. Poza pracą Michał Zimpel najwięcej czasu spędza z żoną, tańcząc i grając w brydża. Taniec i brydż wymagają poznania i zrozumienia odrębności partnera, a to jest wspaniała przygoda mówi Michał Zimpel. 5

6 Arka na wyciągnięcie ręki dostarczona przesyłką kurierską pod wskazany adres. Wystarczy podpisać odpowiednie dokumenty w obecności kuriera i przekazać mu je z powrotem. Następnie, listem poleconym, zostanie wysłany numer PIN niezbędny przy logowaniu do Arka Online. Ten sam numer PIN można wykorzystywać do składania zleceń przez telefon. Arka Online pozwoli też otworzyć pierwszy rejestr tym Klientom, którzy do tej pory nie inwestowali w Fundusze Arka. Aby rozpocząć inwestycje, na stronie usługi Arka Online należy przejść do opcji Otwarcie rejestru i wypełnić odpowiedni formularz. Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną dostarczone przez kuriera. Dodatkowe informacje Usługa Arka Online będzie dostępna dla osób fizycznych, mających status rezydenta 1, a przesyłki kurierskie będą dostarczane wyłącznie na terytorium RP. Przykładowe możliwości Arka Online Wylogowanie Pytania weryfikacyjne Zmień hasło Dane Uczestnika Rejestry Opis rejestru Historia transakcji Konta bankowe Pełnomocnicy Zlecenia Otwarcie rejestru Odkupienie Konwersja Konwersja otwierająca Lista zleceń Informacje Poprzez Arka Online można: zmienić dane potrzebne podczas logowania do Arka Online sprawdzić swoje dane osobowe sprawdzić aktualną wartość środków zgromadzonych na rejestrach i numery kont bankowych, na które mają być przelewane środki z odkupień; przeglądać historię transakcji na rejestrach i listę pełnomocników złożyć odpowiednie zlecenie*; sprawdzić historię zleceń złożonych online złożyć zlecenie konwersji na istniejący (konwersja) lub nowy (konwersja otwierająca) rejestr funduszu * Wśród możliwości Arka Online nie ma zlecenia nabycia nowych jednostek na już istniejącym rejestrze. Nie ma takiej potrzeby aby nabyć jednostki, wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na specjalny, indywidualny rachunek bankowy przypisany do rejestru. Wymagane prawem informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdują się na ostatniej stronie biuletynu. 1 Rezydent to zgodnie z prawem w uproszczeniu obywatel Polski lub osoba przebywająca w Polsce co najmniej 183 dni w danym roku kalendarzowym. INWESTYCJE W NIEPEWNYCH CZASACH zakupy na raty? czemu nie! Mogłoby się wydawać, że zakupy na raty to domena sieci handlowych. Jednak technika, którą można z powodzeniem określić właśnie jako zakupy na raty, jest jedną z najprostszych i najbardziej skutecznych metod obniżania ryzyka przy inwestycjach giełdowych. Z powodzeniem można ją stosować także w przypadku funduszy inwestycyjnych. Sposób na bessę? Zazwyczaj utrzymująca się na giełdzie bessa sprowadza do niskich lub wręcz bardzo niskich poziomów ceny większości spółek, w tym nawet tych najlepszych dobrze zarządzanych, rozwijających się dynamicznie na obiecujących rynkach. Bessa szczególnie u swojego schyłku staje się więc dobrą okazją do zakupów. Problem jednak w tym, że zawczasu trudno powiedzieć, że właśnie zaczyna się hossa. Jeszcze trudniej dokonać wpłaty w optymalnym momencie czyli wtedy, gdy notowania akcji czy wyceny funduszy osiągną swoje minimum, po którym nastąpią wzrosty. Zbyt szybka lub zbyt późna decyzja będzie bowiem oznaczać kupno po relatywnie wysokiej cenie. Oczywiście można powiedzieć, że z punktu widzenia inwestycji długoterminowej bo tak powinna być traktowana inwestycja w akcje wybranie właściwego momentu nie jest aż tak istotne. Jednak dlaczego rezygnować z optymalizacji inwestycji, jeśli istnieje na to prosty sposób? A mowa tu o koncepcji zakupów na raty. Idea ta sprowadza się do 6

7 podziału posiadanych środków na transze (czyli wspomniane raty) i inwestowania ich w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu ogranicza się ryzyko kupna jednostek funduszy inwestycyjnych po zbyt wysokiej cenie. Jak się za chwilę okaże, prosty w swojej istocie sposób może przynieść zadziwiająco dobre efekty inwestycyjne pod koniec bessy. Jeśli więc przypuszczamy, że zbliża się przesilenie negatywnego trendu, warto skorzystać z wyżej opisanego sposobu. Podział kwoty przeznaczonej na inwestycję na mniejsze, równe sumy i wpłacanie ich w równych odstępach czasu powoduje tak zwane uśrednianie ceny zakupu. Dzięki temu po zakończeniu zakupów na raty cena jednostkowa nabytych aktywów znajduje się między maksymalną i minimalną ceną tych aktywów w całym okresie ratalnego inwestowania. Inwestowanie w transzach pozwala często nabyć akcje lub jednostki funduszu w czasie bessy po atrakcyjnych cenach. Jednocześnie ogranicza straty w przypadku jeszcze większych spadków. Historia to potwierdza Korzyści zakupów na raty najlepiej zobrazuje konkretny przykład. Przyjmijmy, że inwestor dysponujący kwotą 60 tysięcy złotych chciał zainwestować w Arkę BZ WBK Akcji FIO w drugiej połowie 2001 roku. Trwała wtedy bessa po pęknięciu tak zwanej bańki internetowej (patrz wykres 1). Inwestor zdecydował się wpłacić pieniądze na koniec roku choć nie był pewny, czy to już koniec spadków. Przeanalizujmy, jakie byłyby efekty jego inwestycji, gdyby: cała kwota została zainwestowana 31 grudnia 2001 roku; kwota została podzielona na 20 części po złotych. Transza jest inwestowana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego od 31 grudnia 2001 roku do 31 lipca 2003 wartość jednostki (zł) Wycena Arki BZ WBK Akcji FIO roku. Dla uproszczenia przyjęliśmy, że reszta pieniędzy w tym czasie pozostaje na nieoprocentowanym rachunku. W obliczeniach uwzględniliśmy obowiązujące w tamtym okresie opłaty dystrybucyjne. Przebieg inwestycji prześledzimy jeszcze przez kolejne 6 miesięcy do końca stycznia 2004 roku. Wyniki przedstawia wykres 2. Z wykresu wynika, że inwestycja ratalna w tym niepewnym okresie przyniosła większe korzyści. Na koniec przedstawionego okresu (30 stycznia 2004 roku) wartość inwestycji w transzach była o ponad 10% większa niż w przypadku inwestycji Wyceny jednostek Arka BZ WBK Akcji FIO na tle notowań indeksu WIG Wartość indeksu WIG okres inwestycji w transzach Efekty inwestycji w transzach w Arka BZ WBK Akcji FIO podczas bessy łączna wartość portfela (zł) inwestycja w transzach suma wartości nabytych jednostek oraz kwoty niezainwestowanej inwestycja jednorazowa okres inwestycji w transzach

8 Zakupy na raty? Czemu nie! jednorazowej. Co prawda, w okresie spadków łączna wartość portfela nawet przy inwestowaniu ratami była zazwyczaj poniżej kwoty wyjściowej, jednak najczęściej i tak wynosiła więcej niż w przypadku wpłaty jednorazowej. Nie przeszkodziła temu nawet nieco większa opłata dystrybucyjna związana z inwestycją mniejszych kwot. Należy jednak zaznaczyć, że inwestycje na raty przynoszą wyższe stopy zwrotu od inwestycji jednorazowej najczęściej w wypadku, gdy w okresie wpłat panują spadki lub wahania na giełdzie. Jeżeli trend jest rosnący i nic nie zapowiada jego zmiany, lepsze efekty daje inwestycja jednorazowa. Gdyby wzrosty nie skończyły się w lutym 2002 roku, większe stopy zwrotów przyniosłaby wpłata całej kwoty na początku badanego okresu. Widać to również na wykresie pod koniec stycznia i lutego 2002 roku wartość inwestycji jednorazowej była wyższa od łącznej wartości portfela przy wpłatach na raty. Ale to nie wszystko Warto podkreślić, że podstawową cechą inwestycji akcyjnych jest długoterminowość, a podział na transze to jedynie sposób optymalizacji inwestycji. Innymi słowy: każda ratalna Inwestycja w transzach a inwestycja jednorazowa szczegółowe porównanie W przypadku inwestycji jednorazowej efekty zależą od momentu jej rozpoczęcia. W tabeli przedstawiamy scenariusze opisane w artykule oraz trzy dodatkowe: gdyby inwestycja rozpoczęła się w momencie zakończenia inwestowania w transzach oraz sytuację bardzo pechową, gdyby inwestycja rozpoczęła się na górce i niezwykle szczęśliwą, gdyby zakup nastąpił w samym dołku. Rodzaj inwestycji Inwestycja w transzach Inwestycja jednorazowa Inwestycja jednorazowa w momencie zakończenia inwestycji w transzach Inwestycja jednorazowa w dołku Inwestycja jednorazowa na górce Data rozpoczęcia inwestycji * W przypadku inwestycji w transzach średnia cena zakupu. inwestycja w akcje lub fundusze akcyjne powinna być długoterminowa i trwać co najmniej 5 lat, choć inwestycja długoterminowa nie musi być przeprowadzana w transzach. Natomiast kiedy inwestycja długoterminowa dobiega końca, można zastosować strategię odwrotną sprzedaż na raty. Warto ją rozważyć na przykład Cena zakupu* 11,18 zł 12,31 zł 12,87 zł 9,68 zł 13,77 zł Wartość inwestycji na dzień ,76 zł ,20 zł ,64 zł ,33 zł ,06 zł Odchylenie wartości inwestycji (w porównaniu z inwestycją w transzach) ,56 zł ,12 zł ,70 zł ,57 zł Z tabeli wynika, że inwestowanie w transzach to strategia, którą warto rozważyć, gdy na giełdach trwają spadki lub wahania, ale inwestor spodziewa się zmiany trendu. Jeżeli natomiast panuje trend wzrostowy, najlepsze efekty przynosi inwestycja jednorazowa. wtedy, gdy giełda od dłuższego czasu bije rekord za rekordem. Istnieje wtedy szansa, że wartość akcji w najbliższym czasie nadal będzie mocno rosnąć, choć rośnie też prawdopodobieństwo spadków. Sprzedając na raty, inwestor może jeszcze skorzystać z hossy, choć ryzykuje, że część jednostek sprzeda podczas ewentualnej korekty. Podane wyniki obrazują wzrost wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii A funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO w okresie od do , nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa zgodnie z Tabelą Opłat obowiązującą w podanym okresie. Wynik ten jest oparty na danych historycznych i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszy: Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arka BZ WBK Energii FIO, Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO, Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospektach Informacyjnych, dostępnych na stronie: oraz u Dystrybutorów Funduszy. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Adres redakcji: Plac Wolności 16, Poznań Redaktor naczelny: Marcin Petrykowski Wydawca: BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Plac Wolności 16, Poznań Skład i druk: GPD Advertising Sp. z o.o. Sp. k., ul. Roosevelta 18, Poznań 8

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 2 (3) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Zbliża się połowa roku 2008, nadchodzą wakacje. Wraz z życzeniami udanego urlopu z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Moje Fundusze. Moje Fundusze. i co dalej? biuletyn inwestora

Moje Fundusze. Moje Fundusze. i co dalej? biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 4 (5) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Dobiega końca rok 2008. Dla rynków kapitałowych upłynął on pod znakiem głębokich spadków.

Bardziej szczegółowo

Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora

Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 1 (6) 2009 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Kalendarzowa wiosna już za pasem, tymczasem w światowej gospodarce zima zdaje się nie odpuszczać.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Moje Fundusze. Moje Fundusze MIĘDZY BESSĄ I HOSSĄ BIULETYN INWESTORA

Moje Fundusze. Moje Fundusze MIĘDZY BESSĄ I HOSSĄ BIULETYN INWESTORA Moje Fundusze Nr 2 (7) 2009 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny BIULETYN INWESTORA Szanowni Państwo! Wiosna przyniosła, poza piękną pogodą, także dawno nie obserwowane wzrosty na rynkach akcji.

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Home Bias. Zarządzanie funduszem na co dzień. balkon tematyczny. dlaczego chcemy inwestować w to, co znamy. Jak to wygląda od kuchni

Home Bias. Zarządzanie funduszem na co dzień. balkon tematyczny. dlaczego chcemy inwestować w to, co znamy. Jak to wygląda od kuchni balkon tematyczny nr 1/2010 (8) Zarządzanie funduszem na co dzień Jak to wygląda od kuchni Nowa Europa Sprawdzamy jej potencjał Home Bias dlaczego chcemy inwestować w to, co znamy nr. 1/2010 Moje Fundusze

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 4 / 2010 (4) Grudzien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 4 / 2010 (4) Grudzien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 4 / 2010 (4) Grudzien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1 balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz analizujemy skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE NA PROCENTACH NIECO INNE INWESTYCJE zadyszka wuja sama? KTO ZDETRONIZUJE NAJWIĘKSZĄ POTĘGĘ

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

nr 1/2011 (10) obligacje Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób noblista Daniel Kahneman Ekonomia to system wrażliwy na czynnik ludzki

nr 1/2011 (10) obligacje Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób noblista Daniel Kahneman Ekonomia to system wrażliwy na czynnik ludzki nr 1/2011 (10) obligacje Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób noblista Daniel Kahneman Ekonomia to system wrażliwy na czynnik ludzki spis treści edytorial 4 6 10 12 14 16 17 18 Aktualności Temat

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr 1/Luty 2010 OSZCZĘDZAJ 4 kroki I INWESTUJ do inwestycji Z GłoWĄ Giełda Większe możliwości i ryzyko Banki Czy już czas polować na dobrą

Bardziej szczegółowo