NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ II FORUM PRASY LOKALNEJ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ II FORUM PRASY LOKALNEJ 2011"

Transkrypt

1 Oprac. Renata Kopacz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Społeczny współpracownik Almanachu Muszyny NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ II FORUM PRASY LOKALNEJ 2011 PRASA WYDAWANA NA SĄDECCZYŹNIE Częstotliwość Tytuł Start Ilość wydań Nakład Rocznik Rocznik Sądecki Almanach Muszyny CD Zeszyty Sądecko-Spiskie Półrocznik Almanach Łącki Kwartalnik Almanach Sądecki / Kurier Grybowski Dwumiesięcznik Besida Kurier Starosądecki Miesięcznik Znad Popradu Krynickie Zdroje Głos Nadpopradzia Sądeczanin Dwutygodnik Gazeta Krynicka INNA PRASA PODEJMUJĄCA TEMATYKĘ SĄDECKĄ Rocznik Magury Prace Pienińskie Almanach Nowotarski Rocznik Orawski /9 300 Rocznik Ruskiej Bursy Kwartalnik Almanach Karpacki Płaj Orawa / Na Spiszu Almanach Ziemi Limanowskiej /

2 Rocznik Sądecki Prezydent Miasta Nowego Sącza, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu ; [przewodn. Kom. Red. Feliks Kiryk] [R.1] (1939) adres.wydaw. Nowy Sącz : Prezydent Miasta Nowego Sącza, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 1939 opis_fiz. 24 cm ISSN Rocznik Od 1939 r. 39 t. u. ozn. odp. Pierwszy red. nacz.: Tadeusz Mączyński (t. 1-2), kolejni: Kazimierz Golachowski, Kazimierz Dziwik, Henryk Stamirski, Alfred Benisz, Marian Nowak, Kazimierz Zając, Michał Zacłona, Feliks Kiryk (1992 ) u. wydaw. Kolejni wydawcy.: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu (1939 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu (do 1991 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu (do 1994 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu i Nowosądecki Ośrodek Kultury i Sztuki (1995 r.), Zarząd Miasta Nowego Sącza i PTH Oddział w Nowym Sączu (do 2002 r.), Prezydent Miasta Nowego Sącza i PTH Oddział w Nowym Sączu (2003 ) ul. Rynek 22, I p., Nowy Sącz; tel. (18) , (18) ; egz. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Naukowe pismo regionalne o profilu historycznym, którego pierwszy tom został wydany w Nowym Sączu na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Pismo powstało dzięki inicjatywie dr Tadeusza Mączyńskiego i skupionej wokół niego grupy animatorów życia kulturalnego, wywodzącej się z sądeckiej inteligencji okresu międzywojennego. Rocznik, jak zakładał jego twórca i pierwszy redaktor: [...] ma być naukowym, regionalnym czasopismem, w którym będą się ukazywały celem popularyzacji opracowane rezultaty prac naukowych, ma on bowiem być stale pogłębianym i uzupełnianym źródłem wiedzy o regionie Sądecczyzny. Finansowany z budżetu Miasta Nowego Sącza. Od 2000 roku na łamach Rocznika zamieszczane są Materiały do bibliografii Sądecczyzny za poprzedni rok w opracowaniu Marty Treit. Komitet Redakcyjny: prof. Feliks Kiryk (przewodniczący), prof. Tadeusz Aleksander, Tadeusz Duda, prof. Julian Dybiec, prof. Bolesław Faron, dr Józef Hampel, Wacław Kawiorski, dr Maria Kruczek, prof. Jan Lach, prof. Franciszek Leśniak, Jerzy Leśniak, Leszek Migrała (sekretarz red.), Antoni Szczepanek, prof. Michał Śliwa, Robert Ślusarek, dr Sławomir J. Tabkowski, dr Jan Wnęk, Michał Zacłona, Leszek Zakrzewski. Rocznik 2008 dostępny w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) Bibliografia zawartości roczników za lata (t. 1 24) na stronie internetowej * Bibliografia artykułów w bazie Biblioteki Narodowej (Artykuły z czasopism polskich 2005 ) *Bibliografia powiatu sądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Almanach Muszyny : [czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien] [red. nacz. Bożena Mściwujewska Kruk] 2

3 [R.1] (1991) adres. wydaw. Muszyna : Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, cm ISSN Rocznik Od 1991 r. 21 t. u. wydaw. Do 2010 r. wydawcą Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej ul Piłsudskiego 78, Muszyna; tel. (18) ; u.jęz. 600 egz CD Tekst pol., słowac. Muszyna (woj. małopolskie; okręg) Czasopismo przybliżające historię miasta i okolic, prezentujące zabytki architektury świeckiej i sakralnej, walory krajobrazowe i balneologiczne oraz losy ludzi na podstawie ich unikalnych wspomnień, znacznie wykraczające poza granice tzw. Państwa Muszyńskiego. Rocznik wydawany jest społecznym wysiłkiem autorów i redakcji. Druk i papier finansowane są ze środków prywatnych. Pismo kilkakrotnie uzyskało granty ze strony programu Mecenat Małopolski, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Burmistrza Muszyny oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Dobrowolne wpłaty uzyskane z u rozprowadzania Almanachu przeznaczane są na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz realizację statutowych celów Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Muszynie. Redakcja realizuje wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz promowania walorów Ziemi Muszyńskiej. Szereg programów prowadzonych jest we współpracy z Biblioteką Publiczną w Muszynie oraz Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. Autorzy tekstów i przyjaciele Almanachu Muszyny spotykają się każdego roku w pierwszą sobotę lipca w Willi Wanda w Muszynie; w trakcie spotkania wręczane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Z inicjatywy Almanachu przez szereg lat funkcjonowały Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie, z których inicjatywy most Leluchów/Circ uzyskał nazwę Most Wyszehradzki. Rada Programowa: Kazimierz Przyboś (przewodniczący), Tadeusz Trajdos, Tadeusz Łopatkiewicz, Wit Kmietowicz, Barbara Chudzińska, Łucja Bukowska, Barbara Rucka, Miroslav Števik, Tadeusz Wołowiec, Bartłomiej Bujarski, Magdalena Małecka-Myślik, Bożena Mściwujewska-Kruk, Ryszard Kruk.. Stali współpracownicy: Małgorzata Przyboś, Leszek Zakrzewski, Edward Drozd, Rafał Żebrowski, Maciej Bilek,, Filip Fetko, Juliusz Jarończyk, Teresa i Piotr Basałygowie. Pismo posiada własną stronę internetową z możliwością przeglądania roczników za lata w formacie pdf. Rocznik 2011 wydany w tradycyjnej formie książkowej oraz na CD. * Bibliografia Almanachu Muszyny w oprac. Łucji Bukowskiej na stronie internetowej i częściowo w rocznikach 1995 i * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na ozn. odp. Zeszyty sądecko-spiskie = Sądecko-spišské zošity [Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, L ubovnianske muzeum; red. nacz. Miroslav Števík ; tł. ze słow. Antoni Kroh, tł. z pol. Miroslav Števík] [R.1] (2006) adres. wydaw. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

4 ISSN ISBN Rocznik Od 2006 r. 5 t. u.ozn. odp. pol. słow. u.jęz. Red. nacz. T. 1 (2006) Wacław Kawiorski Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz; tel. (18) , fax (18) ; Ľubovnianske múzeum, Zámocká 22, Stará Ľubovňa, Slovakia; tel , fax ; egz. Tekst pol., słowac. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Spisz (region) Periodyk popularnonaukowy, pomyślany jako rocznik prezentujący najnowsze wyniki badań poczynione na gruncie nauk historycznych i pokrewnych im dyscyplin naukowych, poruszający szeroko rozumiane zagadnienie upowszechniania kultur i tradycji regionów partnerskich, tj. ziemi sądeckiej i słowackiego Spiszu. Wydawnictwo zrealizowane zostało w ramach projektu Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III A Polska Republika Słowacka. Zeszyty sądecko-spiskie to wspólne wydawnictwo słowackich i polskich muzealników. Wersja językowa polsko-słowacka. Komitet redakcyjny: Miroslav Števík (red. nacz.), Robert Ślusarek (z-ca red. nacz.), Anna Wideł (sekretarz), Piotr Droździk, Filip Fetko, Leszek Migrała, Danuta Plata, Barbara Rucka, Beata Wierzbicka. * Bibliografia artykułów za lata w bazie Biblioteki Narodowej (Artykuły z czasopism polskich ) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP ozn. odp. Almanach Łącki : półrocznik pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej : wydawnictwo historyczno-kulturalno-społeczne [red. nacz. Julian Dybiec, red. Jadwiga Jastrzębska] [R.1] (grudzień 2004) adres.wydaw. Łącko : Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, cm ISSN Półrocznik Od 2004 r. 14 nr Łącko 512, tel ; egz. Łącko (woj. małopolskie; okręg) Pismo historyczno-kulturalno-społeczne wydawane społecznym wysiłkiem autorów i redakcji. Kolegium red.: prof. Julian Dybiec przewodniczący, prof. Barbara Wagner z-ca przewodniczącego, prof. Bolesław Faron, ks. prałat Józef Trzópek, mgr Zbigniew Czepelak. Wydawnictwo nie posiada strony internetowej, korzysta z witryny Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej 4

5 Roczniki dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na adres wydaw. Almanach Sądecki Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu; [red. nacz. Leszek Migrała] [R. 1], nr 1 (1992) Nowy Sącz : Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu, cm ISSN Kwartalnik Od 1992 r. 75 nr ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, Nowy Sącz 700 egz. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Pismo popularnonaukowe o regionalnej tematyce społeczno-kulturalnej, zawierające treści historyczne, etnograficzne, przyrodnicze, krajoznawcze i literackie. Publikacja dotowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Komitet red.: Leszek Migrała red. nacz., Stanisław Korusiewicz, Stanisław Pażucha, Edward Storch, Robert A. Ślusarek, Zbigniew Wolanin, Leszek Zakrzewski sekretarz redakcji. Roczniki za lata dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na * L. Zakrzewski, Zestawienie autorów i tekstów Almanachu Sądeckiego nr 1 49 ( ) [w]: Almanach Sądecki, R. 14, nr 1/2 (50/51), Nowy Sącz Kurier Grybowski : gazeta lokalna miasta Grybowa [red nacz. Marzena Hotloś] R. 1, nr 1 (luty 2000) adres.wydaw. Grybów : Burmistrz Miasta Grybowa, 2000 ISSN 41 cm X u. nakład 500 egz. Kwartalnik (od 2009 r.) Od 2000 r. 48 nr Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie, ul. Rynek 11, Grybów; tel. (18) , fax (18) ; Grybów (woj. małopolskie; okręg) 5

6 Pismo lokalne o zasięgu gminnym, rozpowszechniane na terenie Miasta i Gminy Grybów. Prezentuje działania władz lokalnych, mieszkańców oraz instytucji, które promują region, miejscowość i gminę. Zamieszcza aktualne wiadomości miejskie, kulturalne, sportowe, szkolne. Komitet red.: mgr Marzena Hotloś red. nacz. oraz Społeczne Kolegium Redakcyjne w składzie: dr Kazimierz Solarz, mgr Zbigniew Maciejowski, Marta Kościsz, dr Paweł Zięba. Wszystkie numery w formacie pdf dostępne na stronie internetowej Grybowa oraz w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Besida : [czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym] Stowarzyszenie Łemków / Stovarišynâ Lemkìv ; [red. nacz. Piotr Trochanowski] R. 1, nr 1 (czerwiec 1989) adres.wydaw. Legnica : Stowarzyszenie Łemków, 1989 ISSN Dwumiesięcznik Od 1989 r. 120 nr Koło Stowarzyszenia Łemków w Krynicy-Zdroju, Krynica - Zdrój, skr. poczt. 83; u.jęz. 500 egz. Tekst łemkow., pol. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Łemkowie (woj. małopolskie; okręg) Czasopisma łemkowskie Pismo przeznaczone dla społeczności łemkowskiej w Polsce i za granicą, wydawane w języku łemkowskim, częściowo polskim. Posiada działy (w tłum. na język polski): Nowiny, nie nowiny nie tylko z Łemkowyny; Z dostępnej prasy z komentarzem i bez; Z bliźniej zagrody (relacje z działalności organizacji łemkowskich/rusińskich spoza Stowarzyszenia Łemków); Podwórek Stowarzyszenia Łemków; Ze stronic historii; Współczesna łemkowska/rusińska twórczość; Z wydawniczej półki; Pradawne, wczorajsze, dzisiejsze (humor, satyra). Nieregularnie ukazują się również dodatki: Łemkiwska Łastiwoczka (gazetka dla dzieci) i Krakiwskij Bursak (pismo studentów). Skład redakcji: Piotr Basałyga, Helena Duć-Fajfer, Andrzej Kopcza, Damian Trochanowski, Piotr Trochanowski red. nacz. Archiwum czasopisma Besida znaleźć można na stronie Stowarzyszenia Łemków oraz Books/Periodicals na stronie Znad Popradu : Pismo Samorządu Lokalnego [red. nacz. Barbara Paluchowa] [R. 1], nr 1 (maj 1991) adres.wydaw. Piwniczna-Zdrój: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 1991 ISSN Miesięcznik Od 1991 r. 236 nr u.wydaw. Kolejni wydawcy: Wydział Promocji UMiG Piwniczna-Zdrój (październik 2007 wrzesień 2008), MGOK 6

7 ul. Rynek 11, Piwniczna-Zdrój; tel. (18) ; adres do koresp.: ul. Partyzantów 7; tel. (18) ; słowo_klucz słowo_klucz. 700 egz. Piwniczna-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne popularyzujące tradycję i historię regionu. Redakcja: Barbara Paluchowa red. nacz., Wanda Łomnicka-Dulak, Maria Lebdowiczowa Od czerwca 2004 roku pismo w formacie pdf dostępne na stronie miejskiej Roczniki za lata: , 2008 dostępne również w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Głos Nadpopradzia : pismo obywatelskie wydawane przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej, [red. nacz. Lucyna Latała-Zięba] R. 1, nr 1 (luty 2008 ) (grudzień 2010) adres.wydaw. Piwniczna-Zdrój : Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej, opis_fiz. ISSN Miesięcznik Od 2007 r. 25 nr u. ozn. odp. Czerwiec 2008 r. 31 grudnia 2009 r. red. nacz. Witold Kaliński u.adres_red. ul. Zagrody 24A, Piwniczna Zdrój; tel. (18) , kom ; u. nakład 450 egz. Uwagi słowo_klucz słowo_klucz. Numer zerowy ukazał się w grudniu 2007, numery bez numeracji od lutego do maja 2008 ; ostatni numer pisma ukazał się w grudniu 2010 r. Piwniczna-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Czasopisma regionalne i lokalne Problematyka społeczna i kulturalna, wykraczająca poza zagadnienia lokalne gminy. Liczni autorzy spoza gminy. Także tematyka polsko-węgierska. Opinie niezależne. Pismo dostępne m.in. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu, w bibliotece Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piwnicznej-Zdroju oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie. Skład redakcji zmienny: Lucyna Latała-Zięba red. nacz.; Marzena Drzewińska, Witold Kaliński oraz czasowo inne osoby: B. Paluchowa, M. Lebdowiczowa, Jolanta Gorczowska. Praca redakcji oraz dokonania autorów wyłącznie honorowe (niepłatne przez władze lokalne). W grudniu 2010 r. ukazał się ostatni numer pisma. Roczniki: 2009 i 2010 w formacie pdf dostępne na stronie miejskiej * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP Kurier Starosądecki : dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny gminy Stary Sącz Ozn.odp. [red. nacz. Wojciech Waliszewski] R. 1, nr 1 (lipiec 1990) adres.wydaw. Stary Sącz : Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari,

8 28 cm ISSN Dwumiesięcznik (do października 2010 r. miesięcznik) Od 1990 r. 196 nr u. ozn. odp. Do października 2010 r. - red. nacz. Ryszard Kumor u.wydaw. u. nakład 1500 egz. Kolejni wydawcy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu, Zespół Placówek Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (grudzień 2008 ) ul. Rynek 5, Stary Sącz; tel. (18) ; ; Stary Sącz (woj. Małopolskie; okręg) Najstarsze lokalne pismo informacyjno-publicystyczne ukazujące się w Starym Sączu od 15 lipca 1990 roku. Redaguje zespół: Wojciech Waliszewski - red. nacz., Monika Zagórowska, Jolanta Zaczyk, Justyna Liszkowska. Współpraca: Anna Wolak, Ryszard Kumor, Stanisław Choczewski. Od grudnia 2002 roku dostępne jest pełne wydanie Kuriera w formacie pdf na stronie internetowej Roczniki za lata są również dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Sądeczanin : miesięcznik niezależny [red. nacz. Henryk Szewczyk] R. 1, nr 1 (styczeń 2008) adres wydaw. Nowy Sącz : Fundacja Sądecka, 2008 ISSN a Miesięcznik Od 2008 r. 42 nr Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57, Nowy Sącz, tel. (18) , (18) , tel./fax (18) ; egz. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Pismo o charakterze lokalnym, skupia się na sprawach bliskich mieszkańcom Sądecczyzny. Porusza tematy z zakresu samorządu, gospodarki, kultury i historii ziemi sądeckiej; pokazuje ludzi zasłużonych dla regionu, promuje wartościowe przedsięwzięcia, nagłaśnia akcje i konferencje organizowane przez Fundację Sądecką. Redaguje zespół: Henryk Szewczyk red. nacz., Kinga Bednarczyk, Jerzy Cebula, Iga Michalec, Ireneusz Pawlik, Bernadeta Waszkielewicz. Wszystkie numery pisma w formacie pdf dostępne na stronie internetowej oraz w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP 8

9 Krynickie Zdroje : gazeta lokalna [Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju ; red. nacz. Grażyna Lubańska] R. 1, nr 1 ( wrzesień 1994) adres.wydaw. Krynica : Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, 1994 ISSN Miesięcznik Od 1994 r. 170 nr Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 1, Krynica- Zdrój; tel./fax ; ; egz. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Pismo lokalne, które porusza aktualne problemy miasta, stanowi źródło informacji o regionie, prezentuje działalność różnych instytucji, szkół, rejestruje interesujące wydarzenia i bieżące informacje z życia społeczności miasta i gminy. Zamieszcza artykuły o przeszłości Krynicy, jej historii, zabytkach i wybitnych postaciach. Skład red.: Grażyna Lubańska red. nacz., Magdalena Krzeszowska - z-ca, Kolegium: Agata Jarosz, Małgorzata Pomietło, Małgorzata Sołtys, Joanna Moskała. *Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Gazeta Krynicka [red. nacz. Aleksander Ładysz] R. 1, nr 1 ( maj 2011) adres.wydaw. Krynica-Zdrój : Strefa Rozrywki S.C., cm ISSN X Dwutygodnik Od 2011 r. 4 nr ul. Pułaskiego 29, Krynica-Zdrój ; tel./fax (18) ; egz. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Nowe krynickie pismo o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Skład redakcji: Aleksander Ładysz red. nacz., Aldona Borowiec z-ca naczelnego - zdrowie i turystyka, Jerzy Gulewicz - wydarzenia, Katarzyna Zygmunt - sport, Zuzanna Czajkowska kultura, Współpraca: Aleksandra Maliniak, Aleksander Frydrychowicz, Anna Strakowska, Katarzyna Dorosz. Oprac. graficzne Aleksander Ładysz. Gazeta Krynicka" ma osiągnąć docelowo 10 tysięcy egzemplarzy, a jej częstotliwość ukazywania się to pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Wydawana w formie papierowej i elektronicznej. Wszystkie numery pisma w formacie pdf dostępne na stronie internetowej Stałe rubryki pisma: Wywiady i portrety, Czym żyje Krynica, Wydarzenia krynickie, Krynickie impresje 9

10 oraz bloki: kultura, sport, turystyka, zdrowie, moda, uroda, kuchnia, galeria,reklamy. W najbliższym czasie zostaną dodane: Czym żyje świat oraz informatyka. adres.wydaw. Rocznik Ruskiej Bursy = Ricznyk Ruskoj Bursy Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach; [red. nacz. Helena Duć Fajfer] [R.1] (2005) Gorlice : Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, cm ISSN X ISBN Rocznik Od 2005 r. 6 t. u.wydaw. Pierwszy nr ukazał się pod red. Heleny Duć-Fajfer i Bogdana Gambala, pozostałe pod red. Heleny Duć-Fajfer; od 2008 r. wydawany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie ul. Sienkiewicza 28, Gorlice; tel u.jęz. 500 egz. Tekst pol., łemkow. Gorlice (woj. Małopolskie; okręg) Łemkowie Czasopisma łemkowskie Jedyne naukowe czasopismo wydawane przez społeczność rusińską na całym świecie i jedno z dwóch czasopism naukowych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rocznik wydawany jest częściowo w języku łemkowskim, częściowo w języku polskim. W swym charakterze jest pismem naukowoetnicznym, publikowanym w określonej formie kompozycyjno-treściowej. Zgodnie z przyjętym i praktykowanym założeniem składa się z czterech podstawowych działów Dokumenty, Dyskurs, Inspiracje, Sprawozdania i recenzje. W dziele Dokumenty publikowane są te, które dotyczą historii i bieżącej działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. W części Dyskurs zamieszczane są artykuły naukowe z różnych obszarów łemkoznawstawa: języka, historii, sztuki, artykuły dotyczące współczesnego statusu języka łemkowskiego oraz artykuły dotyczące zagadnień socjologicznych i etnograficznych. W dziale Inspiracje umieszczane są, zgodnie z założeniem, teksty studentów filologii rusińskołemkowskiej i uczestników kursu Nauczanie języka łemkowskiego dla dorosłych, które powstają w ramach ćwiczeń tekstowych w trakcie zajęć i w ramach zadań dodatkowych. Są to zarówno teksty eksponujące zadania gramatyczno-językowe, jak i teksty inspirowane utworami literackimi czy określonym tematem. Wszystkie teksty w tym dziale są łemkowskojęzyczne. Podobnie w dziele Recenzje i sprawozdania znajdą się powstałe pod piórem studentów krytyczne oceny wybranych publikacji z zakresu łemkoznawstwa oraz sprawozdania z imprez naukowych i etnicznych, recenzje teatralne i sprawozdania z aktualnych wydarzeń kulturalnych rusińsko-łemkowskich. Informacje o roczniku dostępne na stronie internetowej 10

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, chcąc zmieniać wciąŝ na lepsze wizerunek swojej miejscowości, wytyczyli plan pracy

Bardziej szczegółowo

Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu

Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu METRYKI NUMERÓW ROCZNIKA SĄDECKIEGO Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Wydany z zasiłków: Miasta Nowego Sącza, Wydziału Powiatowego Nowosądeckiego,

Bardziej szczegółowo

Konkurs MÓJ REGION MOJA DUMA, MOJE MIASTO MOJA DUMA

Konkurs MÓJ REGION MOJA DUMA, MOJE MIASTO MOJA DUMA Konkurs MÓJ REGION MOJA DUMA, MOJE MIASTO MOJA DUMA (studenci, osoby dorosłe) ROK SZKOLNY 2015/2016 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy studentów uczelni wyższych, studentów Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej jako Organizacji PoŜytku Publicznego za 2008 rok, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 marca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 marca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 marca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA REGIONALNE

CZASOPISMA REGIONALNE CZASOPISMA REGIONALNE ALMANACH ŁĄCKI 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ALMANACH MUSZYNY 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach podstaw programowych metodycznym FORUM NAUCZYCIELI Nr 3 (55) 2014 Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM Redaktor naczelny: Bohdan Doboszyński Zespół redakcyjny: Anna Zakrzewska-Zamora Iwona

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języków obcych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języków obcych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Strona1 Oznaczenie sprawy: PCFE.272.72.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3, Informuje o wyborze

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 lutego 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 lutego 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 lutego 2014 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

DETAL ARCHITEKTONICZNY ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH HISTORYCZNEGO PAŃSTWA MUSZYŃSKIEGO

DETAL ARCHITEKTONICZNY ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH HISTORYCZNEGO PAŃSTWA MUSZYŃSKIEGO 333 KONKURS FOTOGRAFICZNY DETAL ARCHITEKTONICZNY ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH HISTORYCZNEGO PAŃSTWA MUSZYŃSKIEGO W roku ubiegłym miała miejsce już IX edycja konkursu fotograficznego, organizowanego przez Krynickie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Reinhard-Chlanda 50 09-03-11 Kraków Maria Piprek 20 09-03-11 Nowy Sącz Ziemomysł Starkiewicz 200 10-03-11 Krynica-Zdrój Zofia Stosur 100

Małgorzata Reinhard-Chlanda 50 09-03-11 Kraków Maria Piprek 20 09-03-11 Nowy Sącz Ziemomysł Starkiewicz 200 10-03-11 Krynica-Zdrój Zofia Stosur 100 FUNDUSZ STYPENDIALNY ALMANACHU MUSZYNY Lista wpłat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny Bogdan Dziedzina 50 03-01-11 Muszyna Stanisław Heilman

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Lp. Klasa Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. I Edukacja wczesnoszkolna Nasze Razem w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na Marszałka Nazwa organizatora siedziba i adres Szkolenia prowadzone w ramacyh działalności gospodarczej (tak/nie) Akademickie Koło ów Tatrzańskich w Krakowie

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r.

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ 2012 r. Dżygało Marta - Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Warszawy (Relacje) / Marta Dżygało // Bibliotekarz Zamojski". - 2012, nr 1(35), s. 46-47. Grabczak

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r.

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Konferencja Naukowa II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa I Komunikat EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Biuro konferencji Instytut

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania Załącznik do zarządzenia Nr 60 /2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych L.p Obwodowa

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA ELEKTRONICZNE DLA NAUCZYCIELI

CZASOPISMA ELEKTRONICZNE DLA NAUCZYCIELI CZASOPISMA ELEKTRONICZNE DLA NAUCZYCIELI AERA SIG (American Education Research Association Special Interest Group ) - http://www.bu.umk.pl/pedagogika1 Pełnotekstowe czasopisma z dziedziny edukacji. Arianta

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa nr 3 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lista rankingowa nr 3 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych od dnia 01.02.2010 r. do dnia 15.02.2010 r. w ramach Działania 9.5 PO KL Kwota przeznaczona na konkurs to 10 000 000,00 PLN. Oceny merytorycznej wniosków dokonała

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2016 godz. 21:04:24 Numer KRS: 0000404883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2016 godz. 21:04:24 Numer KRS: 0000404883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2016 godz. 21:04:24 Numer KRS: 0000404883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Nagroda Rektora ASP w Krakowie Jadwiga Van de Logt Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie nauczyciel: Anna Sternak

Nagroda Rektora ASP w Krakowie Jadwiga Van de Logt Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie nauczyciel: Anna Sternak Protokół Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjów Świat wokół mnie pod patronatem honorowym: Joanny Kluzik-Rostkowskiej ministra MEN Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie W dniu

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu Kontakt z urzędem Adres email: powiat@bochnia.pl, sekretariat@powiat.bochnia.pl Adres skrzynki EPUAP: /SPBochnia/skrytka Centrala telefoniczna: 146 153 700 Starosta i Wicestarosta: łączy sekretariat 146

Bardziej szczegółowo

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Gródku Gródek, styczeń lipiec 2012 r. NASZ ŚWIAT - poznaję sztukę dziennikarską projekt prowadzony był w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE REALIZOWANE W ROKU SZK. 2015/2016

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE REALIZOWANE W ROKU SZK. 2015/2016 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE REALIZOWANE W ROKU SZK. 2015/2016 Rodzaj zajęć Termin zajęć (dzień tyg.) Miejsce Godziny zajęć Nauczyciel kółko chemiczne środa 213 14.15-15.00 ELŻBIETA WRÓBEL-ŁUKASIAK Kółko chemiczne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 2 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 2 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania w 2015r. dotacji na zadań publicznych Miasta Kielce Na podstawie 4 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 71/2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Realizacja prasowej kampanii promocyjnej Muzeum Emigracji w Gdyni, w zakres której wchodzi publikacja prasowych artykułów/tekstów sponsorowanych/reklam (zwanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 I. Założenia metodologiczne i porządkujące pracę.... 15 1. Uwagi wstępne... 15 2. Problemy, hipotezy, źródła wiedzy... 17 2.1. Problem podstawowy... 17 2.2. Problemy szczegółowe...

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano 33. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz Plan pracy kółka dziennikarskiego rok szkolny 2007/2008 opiekun mgr Urszula Warmuz Cele główne: tworzenie gazetki szkolnej WOJKO redagowanej przez uczniów, współpraca z redakcją gazety lokalnej Kurier

Bardziej szczegółowo

LISTA MEDIATORÓW CYWILNYCH

LISTA MEDIATORÓW CYWILNYCH LISTA MEDIATORÓW CYWILNYCH Lp. Nazwisko i imię Rodzaje mediacji Instytucja zgłaszająca Rodz. Cyw. Gosp. Pr.pracy i ubezp. społ. 1. Oleśkiewicz Anna X X X X Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów 63-800 Gostyń,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

kultura moda uroda design

kultura moda uroda design kultura moda uroda design OFERTA REKLAMOWA O BE BE to ekskluzywny bezpłatny magazyn, poświęcony kulturze i stylowi życia. Opisujący trendy w modzie, urodzie i designie. Zainspirowany interesującymi ludźmi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 12:20:18 Numer KRS: 0000097668

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 12:20:18 Numer KRS: 0000097668 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 12:20:18 Numer KRS: 0000097668 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Konkurs MÓJ REGION MOJA DUMA, MOJE MIASTO MOJA DUMA

Konkurs MÓJ REGION MOJA DUMA, MOJE MIASTO MOJA DUMA Konkurs MÓJ REGION MOJA DUMA, MOJE MIASTO MOJA DUMA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r.

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lp. Nazwisko Imię Reprezentowana instytucja / organizacja Sektor 1. Abram Józef społeczny 2. Abram Jerzy KORONKA BOBOWA Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, magisterską i doktorską związaną z klasztorem mogileńskim

Regulamin IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, magisterską i doktorską związaną z klasztorem mogileńskim Regulamin IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, magisterską i doktorską związaną z klasztorem mogileńskim 1 Organizatorami konkursu są: Burmistrz Mogilna i Rada Miejska w Mogilnie, Starostwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 20 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 20 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025 Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

kultura moda uroda design

kultura moda uroda design kultura moda uroda design OFERTA REKLAMOWA O BE BE to ekskluzywny bezpłatny magazyn, poświęcony kulturze i stylowi życia. Opisujący trendy w modzie, urodzie i designie. Zainspirowany interesującymi ludźmi,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia SKAŁA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA" za rok obrotowy 2008 1 SPIS TREŚCI 1) CzęśćI Dane ogólne.. str. 3 2) CzęśćII Cele i sposób ich realizacji... str. 6 3) CzęśćIII Podjęte inicjatywy..

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 202 Załącznik nr 2 Liczba. 3 Magazyn Szczęśliwej Nastolatki 8 2. 2 Wiek 3. Abecadło 3 4. Architektura-Murator 5. Atest

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Danuta Piędel Stowarzyszenie Wspólnota Jeżowe 2 Dominika Tomczyk Fundacja Wolność i Nadzieja Sójkowa 3 Tomasz Furtak Fundacja Kisiela Jata 4 Elżbieta Kopacz

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA, KOŁA ZAINTERESOWAŃ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA, KOŁA ZAINTERESOWAŃ Nazwa zajęć Imię i Nazwisko prowadzącego Dzień tygodnia Godzina zajęć Sala ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA, KOŁA ZAINTERESOWAŃ Praca z uczniem zdolnym (j. francuski) Barszcz Grażyna poniedziałek 7.30-8.20

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy Arcus-Krynica w Krynicy- Zdroju

Uczniowski Klub Sportowy Arcus-Krynica w Krynicy- Zdroju Załącznik Nr do Uchwały Nr / Zarządu Powiatu z dnia r Wykaz zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w dziedzinie kultury fizycznej w r i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

Bardziej szczegółowo

OLKUSKIE STOWARZYSZENIE MIASTA PARTNERSKIE do września 2000 roku Koło Współpracy Miast Partnerskich. ZAŁOŻYCIELE KOŁA WSPÓŁPRACY OLKUSZ-SCHWALBACH Ewa Barzycka Genowefa Bugajska Marta Białowąs Bogusław

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej

ORGANIZATOR: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej SĄDECKI SZTETL ORGANIZATOR: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej PARTNERZY: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników TPN

Dane teleadresowe pracowników TPN Dane teleadresowe pracowników TPN Imię i nazwisko Tel. stacjonarny Tel. komórkowy Adres e-mail Dział Ochrony Przyrody Filip Zięba kierownik 18 20 23 213 601 999 927 fzieba@tpn.pl Zespół Ochrony Ekosystemów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UBIEGŁOROCZNYCH INWESTYCJI GMINNYCH 2 DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO NA RZECZ PROMOCJI 5 ZAPOWIEDŹ BUDOWY NOWEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO 6

PRZEGLĄD UBIEGŁOROCZNYCH INWESTYCJI GMINNYCH 2 DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO NA RZECZ PROMOCJI 5 ZAPOWIEDŹ BUDOWY NOWEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO 6 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y G M I N Y K R Y N I C Y - Z D R O J U ISSN: 2083-6163 Nr 5, Kwiecień 2012r. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PROW Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2015 godz. 10:55:56 Numer KRS: 0000168258

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2015 godz. 10:55:56 Numer KRS: 0000168258 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2015 godz. 10:55:56 Numer KRS: 0000168258 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nr Marzec 2015 immedia Gospodarka Nauka Technika Kultura Sztuka Sport Społeczeństwo Rozmowa z mgr Moniką Palikot prywatnie małżonką posła Janusza Palikota Nazwa i siedziba wydawcy: Izabela Piecuch IMMEDIA.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE FUNDACJI NOMINA ROSAE ZA OKRES OD 01.01.2012 31.12.2012 r. Informacja ogólne

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE FUNDACJI NOMINA ROSAE ZA OKRES OD 01.01.2012 31.12.2012 r. Informacja ogólne SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE FUNDACJI NOMINA ROSAE ZA OKRES OD 01.01.2012 31.12.2012 r. Informacja ogólne 1. Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej Ul. Jagiellońska 44 33-300 Nowy Sącz Data

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo