NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ II FORUM PRASY LOKALNEJ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ II FORUM PRASY LOKALNEJ 2011"

Transkrypt

1 Oprac. Renata Kopacz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Społeczny współpracownik Almanachu Muszyny NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ II FORUM PRASY LOKALNEJ 2011 PRASA WYDAWANA NA SĄDECCZYŹNIE Częstotliwość Tytuł Start Ilość wydań Nakład Rocznik Rocznik Sądecki Almanach Muszyny CD Zeszyty Sądecko-Spiskie Półrocznik Almanach Łącki Kwartalnik Almanach Sądecki / Kurier Grybowski Dwumiesięcznik Besida Kurier Starosądecki Miesięcznik Znad Popradu Krynickie Zdroje Głos Nadpopradzia Sądeczanin Dwutygodnik Gazeta Krynicka INNA PRASA PODEJMUJĄCA TEMATYKĘ SĄDECKĄ Rocznik Magury Prace Pienińskie Almanach Nowotarski Rocznik Orawski /9 300 Rocznik Ruskiej Bursy Kwartalnik Almanach Karpacki Płaj Orawa / Na Spiszu Almanach Ziemi Limanowskiej /

2 Rocznik Sądecki Prezydent Miasta Nowego Sącza, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu ; [przewodn. Kom. Red. Feliks Kiryk] [R.1] (1939) adres.wydaw. Nowy Sącz : Prezydent Miasta Nowego Sącza, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 1939 opis_fiz. 24 cm ISSN Rocznik Od 1939 r. 39 t. u. ozn. odp. Pierwszy red. nacz.: Tadeusz Mączyński (t. 1-2), kolejni: Kazimierz Golachowski, Kazimierz Dziwik, Henryk Stamirski, Alfred Benisz, Marian Nowak, Kazimierz Zając, Michał Zacłona, Feliks Kiryk (1992 ) u. wydaw. Kolejni wydawcy.: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu (1939 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu (do 1991 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu (do 1994 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu i Nowosądecki Ośrodek Kultury i Sztuki (1995 r.), Zarząd Miasta Nowego Sącza i PTH Oddział w Nowym Sączu (do 2002 r.), Prezydent Miasta Nowego Sącza i PTH Oddział w Nowym Sączu (2003 ) ul. Rynek 22, I p., Nowy Sącz; tel. (18) , (18) ; egz. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Naukowe pismo regionalne o profilu historycznym, którego pierwszy tom został wydany w Nowym Sączu na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Pismo powstało dzięki inicjatywie dr Tadeusza Mączyńskiego i skupionej wokół niego grupy animatorów życia kulturalnego, wywodzącej się z sądeckiej inteligencji okresu międzywojennego. Rocznik, jak zakładał jego twórca i pierwszy redaktor: [...] ma być naukowym, regionalnym czasopismem, w którym będą się ukazywały celem popularyzacji opracowane rezultaty prac naukowych, ma on bowiem być stale pogłębianym i uzupełnianym źródłem wiedzy o regionie Sądecczyzny. Finansowany z budżetu Miasta Nowego Sącza. Od 2000 roku na łamach Rocznika zamieszczane są Materiały do bibliografii Sądecczyzny za poprzedni rok w opracowaniu Marty Treit. Komitet Redakcyjny: prof. Feliks Kiryk (przewodniczący), prof. Tadeusz Aleksander, Tadeusz Duda, prof. Julian Dybiec, prof. Bolesław Faron, dr Józef Hampel, Wacław Kawiorski, dr Maria Kruczek, prof. Jan Lach, prof. Franciszek Leśniak, Jerzy Leśniak, Leszek Migrała (sekretarz red.), Antoni Szczepanek, prof. Michał Śliwa, Robert Ślusarek, dr Sławomir J. Tabkowski, dr Jan Wnęk, Michał Zacłona, Leszek Zakrzewski. Rocznik 2008 dostępny w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) Bibliografia zawartości roczników za lata (t. 1 24) na stronie internetowej * Bibliografia artykułów w bazie Biblioteki Narodowej (Artykuły z czasopism polskich 2005 ) *Bibliografia powiatu sądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Almanach Muszyny : [czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien] [red. nacz. Bożena Mściwujewska Kruk] 2

3 [R.1] (1991) adres. wydaw. Muszyna : Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, cm ISSN Rocznik Od 1991 r. 21 t. u. wydaw. Do 2010 r. wydawcą Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej ul Piłsudskiego 78, Muszyna; tel. (18) ; u.jęz. 600 egz CD Tekst pol., słowac. Muszyna (woj. małopolskie; okręg) Czasopismo przybliżające historię miasta i okolic, prezentujące zabytki architektury świeckiej i sakralnej, walory krajobrazowe i balneologiczne oraz losy ludzi na podstawie ich unikalnych wspomnień, znacznie wykraczające poza granice tzw. Państwa Muszyńskiego. Rocznik wydawany jest społecznym wysiłkiem autorów i redakcji. Druk i papier finansowane są ze środków prywatnych. Pismo kilkakrotnie uzyskało granty ze strony programu Mecenat Małopolski, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Burmistrza Muszyny oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Dobrowolne wpłaty uzyskane z u rozprowadzania Almanachu przeznaczane są na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz realizację statutowych celów Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Muszynie. Redakcja realizuje wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz promowania walorów Ziemi Muszyńskiej. Szereg programów prowadzonych jest we współpracy z Biblioteką Publiczną w Muszynie oraz Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. Autorzy tekstów i przyjaciele Almanachu Muszyny spotykają się każdego roku w pierwszą sobotę lipca w Willi Wanda w Muszynie; w trakcie spotkania wręczane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Z inicjatywy Almanachu przez szereg lat funkcjonowały Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie, z których inicjatywy most Leluchów/Circ uzyskał nazwę Most Wyszehradzki. Rada Programowa: Kazimierz Przyboś (przewodniczący), Tadeusz Trajdos, Tadeusz Łopatkiewicz, Wit Kmietowicz, Barbara Chudzińska, Łucja Bukowska, Barbara Rucka, Miroslav Števik, Tadeusz Wołowiec, Bartłomiej Bujarski, Magdalena Małecka-Myślik, Bożena Mściwujewska-Kruk, Ryszard Kruk.. Stali współpracownicy: Małgorzata Przyboś, Leszek Zakrzewski, Edward Drozd, Rafał Żebrowski, Maciej Bilek,, Filip Fetko, Juliusz Jarończyk, Teresa i Piotr Basałygowie. Pismo posiada własną stronę internetową z możliwością przeglądania roczników za lata w formacie pdf. Rocznik 2011 wydany w tradycyjnej formie książkowej oraz na CD. * Bibliografia Almanachu Muszyny w oprac. Łucji Bukowskiej na stronie internetowej i częściowo w rocznikach 1995 i * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na ozn. odp. Zeszyty sądecko-spiskie = Sądecko-spišské zošity [Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, L ubovnianske muzeum; red. nacz. Miroslav Števík ; tł. ze słow. Antoni Kroh, tł. z pol. Miroslav Števík] [R.1] (2006) adres. wydaw. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

4 ISSN ISBN Rocznik Od 2006 r. 5 t. u.ozn. odp. pol. słow. u.jęz. Red. nacz. T. 1 (2006) Wacław Kawiorski Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz; tel. (18) , fax (18) ; Ľubovnianske múzeum, Zámocká 22, Stará Ľubovňa, Slovakia; tel , fax ; egz. Tekst pol., słowac. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Spisz (region) Periodyk popularnonaukowy, pomyślany jako rocznik prezentujący najnowsze wyniki badań poczynione na gruncie nauk historycznych i pokrewnych im dyscyplin naukowych, poruszający szeroko rozumiane zagadnienie upowszechniania kultur i tradycji regionów partnerskich, tj. ziemi sądeckiej i słowackiego Spiszu. Wydawnictwo zrealizowane zostało w ramach projektu Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III A Polska Republika Słowacka. Zeszyty sądecko-spiskie to wspólne wydawnictwo słowackich i polskich muzealników. Wersja językowa polsko-słowacka. Komitet redakcyjny: Miroslav Števík (red. nacz.), Robert Ślusarek (z-ca red. nacz.), Anna Wideł (sekretarz), Piotr Droździk, Filip Fetko, Leszek Migrała, Danuta Plata, Barbara Rucka, Beata Wierzbicka. * Bibliografia artykułów za lata w bazie Biblioteki Narodowej (Artykuły z czasopism polskich ) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP ozn. odp. Almanach Łącki : półrocznik pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej : wydawnictwo historyczno-kulturalno-społeczne [red. nacz. Julian Dybiec, red. Jadwiga Jastrzębska] [R.1] (grudzień 2004) adres.wydaw. Łącko : Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, cm ISSN Półrocznik Od 2004 r. 14 nr Łącko 512, tel ; egz. Łącko (woj. małopolskie; okręg) Pismo historyczno-kulturalno-społeczne wydawane społecznym wysiłkiem autorów i redakcji. Kolegium red.: prof. Julian Dybiec przewodniczący, prof. Barbara Wagner z-ca przewodniczącego, prof. Bolesław Faron, ks. prałat Józef Trzópek, mgr Zbigniew Czepelak. Wydawnictwo nie posiada strony internetowej, korzysta z witryny Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej 4

5 Roczniki dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na adres wydaw. Almanach Sądecki Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu; [red. nacz. Leszek Migrała] [R. 1], nr 1 (1992) Nowy Sącz : Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu, cm ISSN Kwartalnik Od 1992 r. 75 nr ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, Nowy Sącz 700 egz. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Pismo popularnonaukowe o regionalnej tematyce społeczno-kulturalnej, zawierające treści historyczne, etnograficzne, przyrodnicze, krajoznawcze i literackie. Publikacja dotowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Komitet red.: Leszek Migrała red. nacz., Stanisław Korusiewicz, Stanisław Pażucha, Edward Storch, Robert A. Ślusarek, Zbigniew Wolanin, Leszek Zakrzewski sekretarz redakcji. Roczniki za lata dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na * L. Zakrzewski, Zestawienie autorów i tekstów Almanachu Sądeckiego nr 1 49 ( ) [w]: Almanach Sądecki, R. 14, nr 1/2 (50/51), Nowy Sącz Kurier Grybowski : gazeta lokalna miasta Grybowa [red nacz. Marzena Hotloś] R. 1, nr 1 (luty 2000) adres.wydaw. Grybów : Burmistrz Miasta Grybowa, 2000 ISSN 41 cm X u. nakład 500 egz. Kwartalnik (od 2009 r.) Od 2000 r. 48 nr Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie, ul. Rynek 11, Grybów; tel. (18) , fax (18) ; Grybów (woj. małopolskie; okręg) 5

6 Pismo lokalne o zasięgu gminnym, rozpowszechniane na terenie Miasta i Gminy Grybów. Prezentuje działania władz lokalnych, mieszkańców oraz instytucji, które promują region, miejscowość i gminę. Zamieszcza aktualne wiadomości miejskie, kulturalne, sportowe, szkolne. Komitet red.: mgr Marzena Hotloś red. nacz. oraz Społeczne Kolegium Redakcyjne w składzie: dr Kazimierz Solarz, mgr Zbigniew Maciejowski, Marta Kościsz, dr Paweł Zięba. Wszystkie numery w formacie pdf dostępne na stronie internetowej Grybowa oraz w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Besida : [czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym] Stowarzyszenie Łemków / Stovarišynâ Lemkìv ; [red. nacz. Piotr Trochanowski] R. 1, nr 1 (czerwiec 1989) adres.wydaw. Legnica : Stowarzyszenie Łemków, 1989 ISSN Dwumiesięcznik Od 1989 r. 120 nr Koło Stowarzyszenia Łemków w Krynicy-Zdroju, Krynica - Zdrój, skr. poczt. 83; u.jęz. 500 egz. Tekst łemkow., pol. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Łemkowie (woj. małopolskie; okręg) Czasopisma łemkowskie Pismo przeznaczone dla społeczności łemkowskiej w Polsce i za granicą, wydawane w języku łemkowskim, częściowo polskim. Posiada działy (w tłum. na język polski): Nowiny, nie nowiny nie tylko z Łemkowyny; Z dostępnej prasy z komentarzem i bez; Z bliźniej zagrody (relacje z działalności organizacji łemkowskich/rusińskich spoza Stowarzyszenia Łemków); Podwórek Stowarzyszenia Łemków; Ze stronic historii; Współczesna łemkowska/rusińska twórczość; Z wydawniczej półki; Pradawne, wczorajsze, dzisiejsze (humor, satyra). Nieregularnie ukazują się również dodatki: Łemkiwska Łastiwoczka (gazetka dla dzieci) i Krakiwskij Bursak (pismo studentów). Skład redakcji: Piotr Basałyga, Helena Duć-Fajfer, Andrzej Kopcza, Damian Trochanowski, Piotr Trochanowski red. nacz. Archiwum czasopisma Besida znaleźć można na stronie Stowarzyszenia Łemków oraz Books/Periodicals na stronie Znad Popradu : Pismo Samorządu Lokalnego [red. nacz. Barbara Paluchowa] [R. 1], nr 1 (maj 1991) adres.wydaw. Piwniczna-Zdrój: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 1991 ISSN Miesięcznik Od 1991 r. 236 nr u.wydaw. Kolejni wydawcy: Wydział Promocji UMiG Piwniczna-Zdrój (październik 2007 wrzesień 2008), MGOK 6

7 ul. Rynek 11, Piwniczna-Zdrój; tel. (18) ; adres do koresp.: ul. Partyzantów 7; tel. (18) ; słowo_klucz słowo_klucz. 700 egz. Piwniczna-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne popularyzujące tradycję i historię regionu. Redakcja: Barbara Paluchowa red. nacz., Wanda Łomnicka-Dulak, Maria Lebdowiczowa Od czerwca 2004 roku pismo w formacie pdf dostępne na stronie miejskiej Roczniki za lata: , 2008 dostępne również w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Głos Nadpopradzia : pismo obywatelskie wydawane przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej, [red. nacz. Lucyna Latała-Zięba] R. 1, nr 1 (luty 2008 ) (grudzień 2010) adres.wydaw. Piwniczna-Zdrój : Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej, opis_fiz. ISSN Miesięcznik Od 2007 r. 25 nr u. ozn. odp. Czerwiec 2008 r. 31 grudnia 2009 r. red. nacz. Witold Kaliński u.adres_red. ul. Zagrody 24A, Piwniczna Zdrój; tel. (18) , kom ; u. nakład 450 egz. Uwagi słowo_klucz słowo_klucz. Numer zerowy ukazał się w grudniu 2007, numery bez numeracji od lutego do maja 2008 ; ostatni numer pisma ukazał się w grudniu 2010 r. Piwniczna-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Czasopisma regionalne i lokalne Problematyka społeczna i kulturalna, wykraczająca poza zagadnienia lokalne gminy. Liczni autorzy spoza gminy. Także tematyka polsko-węgierska. Opinie niezależne. Pismo dostępne m.in. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu, w bibliotece Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piwnicznej-Zdroju oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie. Skład redakcji zmienny: Lucyna Latała-Zięba red. nacz.; Marzena Drzewińska, Witold Kaliński oraz czasowo inne osoby: B. Paluchowa, M. Lebdowiczowa, Jolanta Gorczowska. Praca redakcji oraz dokonania autorów wyłącznie honorowe (niepłatne przez władze lokalne). W grudniu 2010 r. ukazał się ostatni numer pisma. Roczniki: 2009 i 2010 w formacie pdf dostępne na stronie miejskiej * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP Kurier Starosądecki : dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny gminy Stary Sącz Ozn.odp. [red. nacz. Wojciech Waliszewski] R. 1, nr 1 (lipiec 1990) adres.wydaw. Stary Sącz : Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari,

8 28 cm ISSN Dwumiesięcznik (do października 2010 r. miesięcznik) Od 1990 r. 196 nr u. ozn. odp. Do października 2010 r. - red. nacz. Ryszard Kumor u.wydaw. u. nakład 1500 egz. Kolejni wydawcy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu, Zespół Placówek Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (grudzień 2008 ) ul. Rynek 5, Stary Sącz; tel. (18) ; ; Stary Sącz (woj. Małopolskie; okręg) Najstarsze lokalne pismo informacyjno-publicystyczne ukazujące się w Starym Sączu od 15 lipca 1990 roku. Redaguje zespół: Wojciech Waliszewski - red. nacz., Monika Zagórowska, Jolanta Zaczyk, Justyna Liszkowska. Współpraca: Anna Wolak, Ryszard Kumor, Stanisław Choczewski. Od grudnia 2002 roku dostępne jest pełne wydanie Kuriera w formacie pdf na stronie internetowej Roczniki za lata są również dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Sądeczanin : miesięcznik niezależny [red. nacz. Henryk Szewczyk] R. 1, nr 1 (styczeń 2008) adres wydaw. Nowy Sącz : Fundacja Sądecka, 2008 ISSN a Miesięcznik Od 2008 r. 42 nr Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57, Nowy Sącz, tel. (18) , (18) , tel./fax (18) ; egz. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Pismo o charakterze lokalnym, skupia się na sprawach bliskich mieszkańcom Sądecczyzny. Porusza tematy z zakresu samorządu, gospodarki, kultury i historii ziemi sądeckiej; pokazuje ludzi zasłużonych dla regionu, promuje wartościowe przedsięwzięcia, nagłaśnia akcje i konferencje organizowane przez Fundację Sądecką. Redaguje zespół: Henryk Szewczyk red. nacz., Kinga Bednarczyk, Jerzy Cebula, Iga Michalec, Ireneusz Pawlik, Bernadeta Waszkielewicz. Wszystkie numery pisma w formacie pdf dostępne na stronie internetowej oraz w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP 8

9 Krynickie Zdroje : gazeta lokalna [Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju ; red. nacz. Grażyna Lubańska] R. 1, nr 1 ( wrzesień 1994) adres.wydaw. Krynica : Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, 1994 ISSN Miesięcznik Od 1994 r. 170 nr Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 1, Krynica- Zdrój; tel./fax ; ; egz. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Pismo lokalne, które porusza aktualne problemy miasta, stanowi źródło informacji o regionie, prezentuje działalność różnych instytucji, szkół, rejestruje interesujące wydarzenia i bieżące informacje z życia społeczności miasta i gminy. Zamieszcza artykuły o przeszłości Krynicy, jej historii, zabytkach i wybitnych postaciach. Skład red.: Grażyna Lubańska red. nacz., Magdalena Krzeszowska - z-ca, Kolegium: Agata Jarosz, Małgorzata Pomietło, Małgorzata Sołtys, Joanna Moskała. *Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Gazeta Krynicka [red. nacz. Aleksander Ładysz] R. 1, nr 1 ( maj 2011) adres.wydaw. Krynica-Zdrój : Strefa Rozrywki S.C., cm ISSN X Dwutygodnik Od 2011 r. 4 nr ul. Pułaskiego 29, Krynica-Zdrój ; tel./fax (18) ; egz. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Nowe krynickie pismo o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Skład redakcji: Aleksander Ładysz red. nacz., Aldona Borowiec z-ca naczelnego - zdrowie i turystyka, Jerzy Gulewicz - wydarzenia, Katarzyna Zygmunt - sport, Zuzanna Czajkowska kultura, Współpraca: Aleksandra Maliniak, Aleksander Frydrychowicz, Anna Strakowska, Katarzyna Dorosz. Oprac. graficzne Aleksander Ładysz. Gazeta Krynicka" ma osiągnąć docelowo 10 tysięcy egzemplarzy, a jej częstotliwość ukazywania się to pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Wydawana w formie papierowej i elektronicznej. Wszystkie numery pisma w formacie pdf dostępne na stronie internetowej Stałe rubryki pisma: Wywiady i portrety, Czym żyje Krynica, Wydarzenia krynickie, Krynickie impresje 9

10 oraz bloki: kultura, sport, turystyka, zdrowie, moda, uroda, kuchnia, galeria,reklamy. W najbliższym czasie zostaną dodane: Czym żyje świat oraz informatyka. adres.wydaw. Rocznik Ruskiej Bursy = Ricznyk Ruskoj Bursy Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach; [red. nacz. Helena Duć Fajfer] [R.1] (2005) Gorlice : Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, cm ISSN X ISBN Rocznik Od 2005 r. 6 t. u.wydaw. Pierwszy nr ukazał się pod red. Heleny Duć-Fajfer i Bogdana Gambala, pozostałe pod red. Heleny Duć-Fajfer; od 2008 r. wydawany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie ul. Sienkiewicza 28, Gorlice; tel u.jęz. 500 egz. Tekst pol., łemkow. Gorlice (woj. Małopolskie; okręg) Łemkowie Czasopisma łemkowskie Jedyne naukowe czasopismo wydawane przez społeczność rusińską na całym świecie i jedno z dwóch czasopism naukowych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rocznik wydawany jest częściowo w języku łemkowskim, częściowo w języku polskim. W swym charakterze jest pismem naukowoetnicznym, publikowanym w określonej formie kompozycyjno-treściowej. Zgodnie z przyjętym i praktykowanym założeniem składa się z czterech podstawowych działów Dokumenty, Dyskurs, Inspiracje, Sprawozdania i recenzje. W dziele Dokumenty publikowane są te, które dotyczą historii i bieżącej działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. W części Dyskurs zamieszczane są artykuły naukowe z różnych obszarów łemkoznawstawa: języka, historii, sztuki, artykuły dotyczące współczesnego statusu języka łemkowskiego oraz artykuły dotyczące zagadnień socjologicznych i etnograficznych. W dziale Inspiracje umieszczane są, zgodnie z założeniem, teksty studentów filologii rusińskołemkowskiej i uczestników kursu Nauczanie języka łemkowskiego dla dorosłych, które powstają w ramach ćwiczeń tekstowych w trakcie zajęć i w ramach zadań dodatkowych. Są to zarówno teksty eksponujące zadania gramatyczno-językowe, jak i teksty inspirowane utworami literackimi czy określonym tematem. Wszystkie teksty w tym dziale są łemkowskojęzyczne. Podobnie w dziele Recenzje i sprawozdania znajdą się powstałe pod piórem studentów krytyczne oceny wybranych publikacji z zakresu łemkoznawstwa oraz sprawozdania z imprez naukowych i etnicznych, recenzje teatralne i sprawozdania z aktualnych wydarzeń kulturalnych rusińsko-łemkowskich. Informacje o roczniku dostępne na stronie internetowej 10

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, chcąc zmieniać wciąŝ na lepsze wizerunek swojej miejscowości, wytyczyli plan pracy

Bardziej szczegółowo

Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu

Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu METRYKI NUMERÓW ROCZNIKA SĄDECKIEGO Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Wydany z zasiłków: Miasta Nowego Sącza, Wydziału Powiatowego Nowosądeckiego,

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku 2 0 1 4 I Forum Czasopism Karpackich V Forum Prasy Sądeckiej Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 3-6 lipca 2014 Patronat merytoryczny Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - - WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano DERYNG Justyna Joanna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Konkurs MÓJ REGION MOJA DUMA, MOJE MIASTO MOJA DUMA

Konkurs MÓJ REGION MOJA DUMA, MOJE MIASTO MOJA DUMA Konkurs MÓJ REGION MOJA DUMA, MOJE MIASTO MOJA DUMA (studenci, osoby dorosłe) ROK SZKOLNY 2015/2016 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy studentów uczelni wyższych, studentów Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej jako Organizacji PoŜytku Publicznego za 2008 rok, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien! Od roku 1991 ukazały się 23 roczniki (objętość od 40 stron do

Czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien! Od roku 1991 ukazały się 23 roczniki (objętość od 40 stron do Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) grupuje osoby z różnych zakątków Polski, które zainteresowane są historią, kulturą i rozwojem Ziemi Muszyńskiej. Główną naszą inicjatywą jest wydawany

Bardziej szczegółowo

Barbary Ruchały Inspiracje Ikoną czyli Barbórkowe Ikonopisanie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Barbary Ruchały Inspiracje Ikoną czyli Barbórkowe Ikonopisanie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Barbary Ruchały Inspiracje Ikoną czyli Barbórkowe Ikonopisanie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zapraszają na wystawę ikon autorstwa Barbary Ruchały,

Bardziej szczegółowo

XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO. REGULAMIN KONKURSU Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO. REGULAMIN KONKURSU Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI Patronat: Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza Marek Pławiak

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 marca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 marca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 marca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ze strony samorządów powiatowych z terenu Subregionu Sądeckiego: Lp. Członek Forum Podpis

ze strony samorządów powiatowych z terenu Subregionu Sądeckiego: Lp. Członek Forum Podpis LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO PODEGRODZIE 10 LUTEGO 2017 ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego: 1. Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA REGIONALNE

CZASOPISMA REGIONALNE CZASOPISMA REGIONALNE ALMANACH ŁĄCKI 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ALMANACH MUSZYNY 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach podstaw programowych metodycznym FORUM NAUCZYCIELI Nr 3 (55) 2014 Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM Redaktor naczelny: Bohdan Doboszyński Zespół redakcyjny: Anna Zakrzewska-Zamora Iwona

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM - 1 - WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 6 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języków obcych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języków obcych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Strona1 Oznaczenie sprawy: PCFE.272.72.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3, Informuje o wyborze

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żywcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 lutego 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 lutego 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 1/2014 posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 lutego 2014 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w referendum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Lp. Klasa Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. I Edukacja wczesnoszkolna Nasze Razem w

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Sołtysów i rad sołeckich sporządzony dnia 20 luty 2011 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Grębowie. I. Dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

W okręgu wyborczym numer 21

W okręgu wyborczym numer 21 Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 1 PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY DZIELNICY XVII Sporządzony dnia 28 października 2002 roku przez Dzielnicową Komisję Wyborczą Dzielnica XVII I. Dla wyboru Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 1 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998

Bardziej szczegółowo

DETAL ARCHITEKTONICZNY ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH HISTORYCZNEGO PAŃSTWA MUSZYŃSKIEGO

DETAL ARCHITEKTONICZNY ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH HISTORYCZNEGO PAŃSTWA MUSZYŃSKIEGO 333 KONKURS FOTOGRAFICZNY DETAL ARCHITEKTONICZNY ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH HISTORYCZNEGO PAŃSTWA MUSZYŃSKIEGO W roku ubiegłym miała miejsce już IX edycja konkursu fotograficznego, organizowanego przez Krynickie

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Teresa Irena

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na Marszałka Nazwa organizatora siedziba i adres Szkolenia prowadzone w ramacyh działalności gospodarczej (tak/nie) Akademickie Koło ów Tatrzańskich w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

redakcji Dom Kultury w Opatowie Dom Kultury w Opatowie Dom Kultury w Opatowie Dom Kultury w Opatowie

redakcji Dom Kultury w Opatowie Dom Kultury w Opatowie Dom Kultury w Opatowie Dom Kultury w Opatowie Tab. 1. Ewolucja czasopisma Ziemia Opatowska w latach 1986-201. Rok i numer Częstotliwość Wydawca Miejsce druku Siedziba redakcji Zespół redakcyjny Format w cm Objętość (liczba stron) Nakład Cena w zł

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 2c e4d-0a93-f85e-b16d-52da-3b24

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 2c e4d-0a93-f85e-b16d-52da-3b24 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Pionkach sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję w Pionkach. I. Dla wyboru Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Reinhard-Chlanda 50 09-03-11 Kraków Maria Piprek 20 09-03-11 Nowy Sącz Ziemomysł Starkiewicz 200 10-03-11 Krynica-Zdrój Zofia Stosur 100

Małgorzata Reinhard-Chlanda 50 09-03-11 Kraków Maria Piprek 20 09-03-11 Nowy Sącz Ziemomysł Starkiewicz 200 10-03-11 Krynica-Zdrój Zofia Stosur 100 FUNDUSZ STYPENDIALNY ALMANACHU MUSZYNY Lista wpłat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny Bogdan Dziedzina 50 03-01-11 Muszyna Stanisław Heilman

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach Nr 1 w Babicach Przewodnicząca Gabriela Monika Buchała Zastępca Przewodniczącej Małgorzata Katarzyna Krzemień Pracownik samorządowy Marta Maria Brzeziecka pracownik samorządowy Członek Agnieszka Lucyna

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM W MIEŚCIE I GMINIE UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM W MIEŚCIE I GMINIE UZDROWISKOWEJ MUSZYNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 10 sierpnia 2015 r. SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM W MIEŚCIE I GMINIE UZDROWISKOWEJ MUSZYNA Obwodowa Komisja

Bardziej szczegółowo

Dr Władysław Biegański. częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy

Dr Władysław Biegański. częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy Dr Władysław Biegański częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy Dr Władysław Biegański Częstochowianin Stulecia patron współczesnych lekarzy pod redakcją Beaty Zawadowicz przy współpracy Anny

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Chełmek. Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r.

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ 2012 r. Dżygało Marta - Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Warszawy (Relacje) / Marta Dżygało // Bibliotekarz Zamojski". - 2012, nr 1(35), s. 46-47. Grabczak

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:32:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:32:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.12.2016 godz. 23:32:46 Numer KRS: 0000128209 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r.

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Konferencja Naukowa II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa I Komunikat EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Biuro konferencji Instytut

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA ŻABNA. z dnia 12 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA ŻABNA. z dnia 12 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:53:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:53:18 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2017 godz. 18:53:18 Numer KRS: 0000323007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2016 godz. 21:04:24 Numer KRS: 0000404883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2016 godz. 21:04:24 Numer KRS: 0000404883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2016 godz. 21:04:24 Numer KRS: 0000404883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej FOLIA BIBLIOLOGICA Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS (2015, vol. LVII) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:08:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:08:17 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2016 godz. 03:08:17 Numer KRS: 0000226840 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/XVIII/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 16 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 176/XVIII/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 16 września 2016 r. UCHWAŁA NR 176/XVIII/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania Załącznik do zarządzenia Nr 60 /2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych L.p Obwodowa

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa nr 3 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lista rankingowa nr 3 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych od dnia 01.02.2010 r. do dnia 15.02.2010 r. w ramach Działania 9.5 PO KL Kwota przeznaczona na konkurs to 10 000 000,00 PLN. Oceny merytorycznej wniosków dokonała

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYMANOWIE. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYMANOWIE. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYMANOWIE z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Rymanowie zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul.

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1 1. Beata Łoboda - Przewodnicząca Komisji 2. Marta Teresa Idzikowska - Zastępca

Bardziej szczegółowo