NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ II FORUM PRASY LOKALNEJ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ II FORUM PRASY LOKALNEJ 2011"

Transkrypt

1 Oprac. Renata Kopacz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Społeczny współpracownik Almanachu Muszyny NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ II FORUM PRASY LOKALNEJ 2011 PRASA WYDAWANA NA SĄDECCZYŹNIE Częstotliwość Tytuł Start Ilość wydań Nakład Rocznik Rocznik Sądecki Almanach Muszyny CD Zeszyty Sądecko-Spiskie Półrocznik Almanach Łącki Kwartalnik Almanach Sądecki / Kurier Grybowski Dwumiesięcznik Besida Kurier Starosądecki Miesięcznik Znad Popradu Krynickie Zdroje Głos Nadpopradzia Sądeczanin Dwutygodnik Gazeta Krynicka INNA PRASA PODEJMUJĄCA TEMATYKĘ SĄDECKĄ Rocznik Magury Prace Pienińskie Almanach Nowotarski Rocznik Orawski /9 300 Rocznik Ruskiej Bursy Kwartalnik Almanach Karpacki Płaj Orawa / Na Spiszu Almanach Ziemi Limanowskiej /

2 Rocznik Sądecki Prezydent Miasta Nowego Sącza, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu ; [przewodn. Kom. Red. Feliks Kiryk] [R.1] (1939) adres.wydaw. Nowy Sącz : Prezydent Miasta Nowego Sącza, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 1939 opis_fiz. 24 cm ISSN Rocznik Od 1939 r. 39 t. u. ozn. odp. Pierwszy red. nacz.: Tadeusz Mączyński (t. 1-2), kolejni: Kazimierz Golachowski, Kazimierz Dziwik, Henryk Stamirski, Alfred Benisz, Marian Nowak, Kazimierz Zając, Michał Zacłona, Feliks Kiryk (1992 ) u. wydaw. Kolejni wydawcy.: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu (1939 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu (do 1991 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu (do 1994 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu i Nowosądecki Ośrodek Kultury i Sztuki (1995 r.), Zarząd Miasta Nowego Sącza i PTH Oddział w Nowym Sączu (do 2002 r.), Prezydent Miasta Nowego Sącza i PTH Oddział w Nowym Sączu (2003 ) ul. Rynek 22, I p., Nowy Sącz; tel. (18) , (18) ; egz. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Naukowe pismo regionalne o profilu historycznym, którego pierwszy tom został wydany w Nowym Sączu na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Pismo powstało dzięki inicjatywie dr Tadeusza Mączyńskiego i skupionej wokół niego grupy animatorów życia kulturalnego, wywodzącej się z sądeckiej inteligencji okresu międzywojennego. Rocznik, jak zakładał jego twórca i pierwszy redaktor: [...] ma być naukowym, regionalnym czasopismem, w którym będą się ukazywały celem popularyzacji opracowane rezultaty prac naukowych, ma on bowiem być stale pogłębianym i uzupełnianym źródłem wiedzy o regionie Sądecczyzny. Finansowany z budżetu Miasta Nowego Sącza. Od 2000 roku na łamach Rocznika zamieszczane są Materiały do bibliografii Sądecczyzny za poprzedni rok w opracowaniu Marty Treit. Komitet Redakcyjny: prof. Feliks Kiryk (przewodniczący), prof. Tadeusz Aleksander, Tadeusz Duda, prof. Julian Dybiec, prof. Bolesław Faron, dr Józef Hampel, Wacław Kawiorski, dr Maria Kruczek, prof. Jan Lach, prof. Franciszek Leśniak, Jerzy Leśniak, Leszek Migrała (sekretarz red.), Antoni Szczepanek, prof. Michał Śliwa, Robert Ślusarek, dr Sławomir J. Tabkowski, dr Jan Wnęk, Michał Zacłona, Leszek Zakrzewski. Rocznik 2008 dostępny w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) Bibliografia zawartości roczników za lata (t. 1 24) na stronie internetowej * Bibliografia artykułów w bazie Biblioteki Narodowej (Artykuły z czasopism polskich 2005 ) *Bibliografia powiatu sądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Almanach Muszyny : [czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien] [red. nacz. Bożena Mściwujewska Kruk] 2

3 [R.1] (1991) adres. wydaw. Muszyna : Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, cm ISSN Rocznik Od 1991 r. 21 t. u. wydaw. Do 2010 r. wydawcą Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej ul Piłsudskiego 78, Muszyna; tel. (18) ; u.jęz. 600 egz CD Tekst pol., słowac. Muszyna (woj. małopolskie; okręg) Czasopismo przybliżające historię miasta i okolic, prezentujące zabytki architektury świeckiej i sakralnej, walory krajobrazowe i balneologiczne oraz losy ludzi na podstawie ich unikalnych wspomnień, znacznie wykraczające poza granice tzw. Państwa Muszyńskiego. Rocznik wydawany jest społecznym wysiłkiem autorów i redakcji. Druk i papier finansowane są ze środków prywatnych. Pismo kilkakrotnie uzyskało granty ze strony programu Mecenat Małopolski, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Burmistrza Muszyny oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Dobrowolne wpłaty uzyskane z u rozprowadzania Almanachu przeznaczane są na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz realizację statutowych celów Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Muszynie. Redakcja realizuje wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz promowania walorów Ziemi Muszyńskiej. Szereg programów prowadzonych jest we współpracy z Biblioteką Publiczną w Muszynie oraz Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. Autorzy tekstów i przyjaciele Almanachu Muszyny spotykają się każdego roku w pierwszą sobotę lipca w Willi Wanda w Muszynie; w trakcie spotkania wręczane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Z inicjatywy Almanachu przez szereg lat funkcjonowały Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie, z których inicjatywy most Leluchów/Circ uzyskał nazwę Most Wyszehradzki. Rada Programowa: Kazimierz Przyboś (przewodniczący), Tadeusz Trajdos, Tadeusz Łopatkiewicz, Wit Kmietowicz, Barbara Chudzińska, Łucja Bukowska, Barbara Rucka, Miroslav Števik, Tadeusz Wołowiec, Bartłomiej Bujarski, Magdalena Małecka-Myślik, Bożena Mściwujewska-Kruk, Ryszard Kruk.. Stali współpracownicy: Małgorzata Przyboś, Leszek Zakrzewski, Edward Drozd, Rafał Żebrowski, Maciej Bilek,, Filip Fetko, Juliusz Jarończyk, Teresa i Piotr Basałygowie. Pismo posiada własną stronę internetową z możliwością przeglądania roczników za lata w formacie pdf. Rocznik 2011 wydany w tradycyjnej formie książkowej oraz na CD. * Bibliografia Almanachu Muszyny w oprac. Łucji Bukowskiej na stronie internetowej i częściowo w rocznikach 1995 i * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na ozn. odp. Zeszyty sądecko-spiskie = Sądecko-spišské zošity [Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, L ubovnianske muzeum; red. nacz. Miroslav Števík ; tł. ze słow. Antoni Kroh, tł. z pol. Miroslav Števík] [R.1] (2006) adres. wydaw. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

4 ISSN ISBN Rocznik Od 2006 r. 5 t. u.ozn. odp. pol. słow. u.jęz. Red. nacz. T. 1 (2006) Wacław Kawiorski Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz; tel. (18) , fax (18) ; Ľubovnianske múzeum, Zámocká 22, Stará Ľubovňa, Slovakia; tel , fax ; egz. Tekst pol., słowac. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Spisz (region) Periodyk popularnonaukowy, pomyślany jako rocznik prezentujący najnowsze wyniki badań poczynione na gruncie nauk historycznych i pokrewnych im dyscyplin naukowych, poruszający szeroko rozumiane zagadnienie upowszechniania kultur i tradycji regionów partnerskich, tj. ziemi sądeckiej i słowackiego Spiszu. Wydawnictwo zrealizowane zostało w ramach projektu Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III A Polska Republika Słowacka. Zeszyty sądecko-spiskie to wspólne wydawnictwo słowackich i polskich muzealników. Wersja językowa polsko-słowacka. Komitet redakcyjny: Miroslav Števík (red. nacz.), Robert Ślusarek (z-ca red. nacz.), Anna Wideł (sekretarz), Piotr Droździk, Filip Fetko, Leszek Migrała, Danuta Plata, Barbara Rucka, Beata Wierzbicka. * Bibliografia artykułów za lata w bazie Biblioteki Narodowej (Artykuły z czasopism polskich ) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP ozn. odp. Almanach Łącki : półrocznik pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej : wydawnictwo historyczno-kulturalno-społeczne [red. nacz. Julian Dybiec, red. Jadwiga Jastrzębska] [R.1] (grudzień 2004) adres.wydaw. Łącko : Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, cm ISSN Półrocznik Od 2004 r. 14 nr Łącko 512, tel ; egz. Łącko (woj. małopolskie; okręg) Pismo historyczno-kulturalno-społeczne wydawane społecznym wysiłkiem autorów i redakcji. Kolegium red.: prof. Julian Dybiec przewodniczący, prof. Barbara Wagner z-ca przewodniczącego, prof. Bolesław Faron, ks. prałat Józef Trzópek, mgr Zbigniew Czepelak. Wydawnictwo nie posiada strony internetowej, korzysta z witryny Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej 4

5 Roczniki dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na adres wydaw. Almanach Sądecki Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu; [red. nacz. Leszek Migrała] [R. 1], nr 1 (1992) Nowy Sącz : Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu, cm ISSN Kwartalnik Od 1992 r. 75 nr ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, Nowy Sącz 700 egz. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Pismo popularnonaukowe o regionalnej tematyce społeczno-kulturalnej, zawierające treści historyczne, etnograficzne, przyrodnicze, krajoznawcze i literackie. Publikacja dotowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Komitet red.: Leszek Migrała red. nacz., Stanisław Korusiewicz, Stanisław Pażucha, Edward Storch, Robert A. Ślusarek, Zbigniew Wolanin, Leszek Zakrzewski sekretarz redakcji. Roczniki za lata dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na * L. Zakrzewski, Zestawienie autorów i tekstów Almanachu Sądeckiego nr 1 49 ( ) [w]: Almanach Sądecki, R. 14, nr 1/2 (50/51), Nowy Sącz Kurier Grybowski : gazeta lokalna miasta Grybowa [red nacz. Marzena Hotloś] R. 1, nr 1 (luty 2000) adres.wydaw. Grybów : Burmistrz Miasta Grybowa, 2000 ISSN 41 cm X u. nakład 500 egz. Kwartalnik (od 2009 r.) Od 2000 r. 48 nr Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie, ul. Rynek 11, Grybów; tel. (18) , fax (18) ; Grybów (woj. małopolskie; okręg) 5

6 Pismo lokalne o zasięgu gminnym, rozpowszechniane na terenie Miasta i Gminy Grybów. Prezentuje działania władz lokalnych, mieszkańców oraz instytucji, które promują region, miejscowość i gminę. Zamieszcza aktualne wiadomości miejskie, kulturalne, sportowe, szkolne. Komitet red.: mgr Marzena Hotloś red. nacz. oraz Społeczne Kolegium Redakcyjne w składzie: dr Kazimierz Solarz, mgr Zbigniew Maciejowski, Marta Kościsz, dr Paweł Zięba. Wszystkie numery w formacie pdf dostępne na stronie internetowej Grybowa oraz w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Besida : [czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym] Stowarzyszenie Łemków / Stovarišynâ Lemkìv ; [red. nacz. Piotr Trochanowski] R. 1, nr 1 (czerwiec 1989) adres.wydaw. Legnica : Stowarzyszenie Łemków, 1989 ISSN Dwumiesięcznik Od 1989 r. 120 nr Koło Stowarzyszenia Łemków w Krynicy-Zdroju, Krynica - Zdrój, skr. poczt. 83; u.jęz. 500 egz. Tekst łemkow., pol. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Łemkowie (woj. małopolskie; okręg) Czasopisma łemkowskie Pismo przeznaczone dla społeczności łemkowskiej w Polsce i za granicą, wydawane w języku łemkowskim, częściowo polskim. Posiada działy (w tłum. na język polski): Nowiny, nie nowiny nie tylko z Łemkowyny; Z dostępnej prasy z komentarzem i bez; Z bliźniej zagrody (relacje z działalności organizacji łemkowskich/rusińskich spoza Stowarzyszenia Łemków); Podwórek Stowarzyszenia Łemków; Ze stronic historii; Współczesna łemkowska/rusińska twórczość; Z wydawniczej półki; Pradawne, wczorajsze, dzisiejsze (humor, satyra). Nieregularnie ukazują się również dodatki: Łemkiwska Łastiwoczka (gazetka dla dzieci) i Krakiwskij Bursak (pismo studentów). Skład redakcji: Piotr Basałyga, Helena Duć-Fajfer, Andrzej Kopcza, Damian Trochanowski, Piotr Trochanowski red. nacz. Archiwum czasopisma Besida znaleźć można na stronie Stowarzyszenia Łemków oraz Books/Periodicals na stronie Znad Popradu : Pismo Samorządu Lokalnego [red. nacz. Barbara Paluchowa] [R. 1], nr 1 (maj 1991) adres.wydaw. Piwniczna-Zdrój: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 1991 ISSN Miesięcznik Od 1991 r. 236 nr u.wydaw. Kolejni wydawcy: Wydział Promocji UMiG Piwniczna-Zdrój (październik 2007 wrzesień 2008), MGOK 6

7 ul. Rynek 11, Piwniczna-Zdrój; tel. (18) ; adres do koresp.: ul. Partyzantów 7; tel. (18) ; słowo_klucz słowo_klucz. 700 egz. Piwniczna-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne popularyzujące tradycję i historię regionu. Redakcja: Barbara Paluchowa red. nacz., Wanda Łomnicka-Dulak, Maria Lebdowiczowa Od czerwca 2004 roku pismo w formacie pdf dostępne na stronie miejskiej Roczniki za lata: , 2008 dostępne również w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Głos Nadpopradzia : pismo obywatelskie wydawane przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej, [red. nacz. Lucyna Latała-Zięba] R. 1, nr 1 (luty 2008 ) (grudzień 2010) adres.wydaw. Piwniczna-Zdrój : Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej, opis_fiz. ISSN Miesięcznik Od 2007 r. 25 nr u. ozn. odp. Czerwiec 2008 r. 31 grudnia 2009 r. red. nacz. Witold Kaliński u.adres_red. ul. Zagrody 24A, Piwniczna Zdrój; tel. (18) , kom ; u. nakład 450 egz. Uwagi słowo_klucz słowo_klucz. Numer zerowy ukazał się w grudniu 2007, numery bez numeracji od lutego do maja 2008 ; ostatni numer pisma ukazał się w grudniu 2010 r. Piwniczna-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Czasopisma regionalne i lokalne Problematyka społeczna i kulturalna, wykraczająca poza zagadnienia lokalne gminy. Liczni autorzy spoza gminy. Także tematyka polsko-węgierska. Opinie niezależne. Pismo dostępne m.in. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu, w bibliotece Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piwnicznej-Zdroju oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie. Skład redakcji zmienny: Lucyna Latała-Zięba red. nacz.; Marzena Drzewińska, Witold Kaliński oraz czasowo inne osoby: B. Paluchowa, M. Lebdowiczowa, Jolanta Gorczowska. Praca redakcji oraz dokonania autorów wyłącznie honorowe (niepłatne przez władze lokalne). W grudniu 2010 r. ukazał się ostatni numer pisma. Roczniki: 2009 i 2010 w formacie pdf dostępne na stronie miejskiej * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP Kurier Starosądecki : dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny gminy Stary Sącz Ozn.odp. [red. nacz. Wojciech Waliszewski] R. 1, nr 1 (lipiec 1990) adres.wydaw. Stary Sącz : Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari,

8 28 cm ISSN Dwumiesięcznik (do października 2010 r. miesięcznik) Od 1990 r. 196 nr u. ozn. odp. Do października 2010 r. - red. nacz. Ryszard Kumor u.wydaw. u. nakład 1500 egz. Kolejni wydawcy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu, Zespół Placówek Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (grudzień 2008 ) ul. Rynek 5, Stary Sącz; tel. (18) ; ; Stary Sącz (woj. Małopolskie; okręg) Najstarsze lokalne pismo informacyjno-publicystyczne ukazujące się w Starym Sączu od 15 lipca 1990 roku. Redaguje zespół: Wojciech Waliszewski - red. nacz., Monika Zagórowska, Jolanta Zaczyk, Justyna Liszkowska. Współpraca: Anna Wolak, Ryszard Kumor, Stanisław Choczewski. Od grudnia 2002 roku dostępne jest pełne wydanie Kuriera w formacie pdf na stronie internetowej Roczniki za lata są również dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Sądeczanin : miesięcznik niezależny [red. nacz. Henryk Szewczyk] R. 1, nr 1 (styczeń 2008) adres wydaw. Nowy Sącz : Fundacja Sądecka, 2008 ISSN a Miesięcznik Od 2008 r. 42 nr Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57, Nowy Sącz, tel. (18) , (18) , tel./fax (18) ; egz. Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) Pismo o charakterze lokalnym, skupia się na sprawach bliskich mieszkańcom Sądecczyzny. Porusza tematy z zakresu samorządu, gospodarki, kultury i historii ziemi sądeckiej; pokazuje ludzi zasłużonych dla regionu, promuje wartościowe przedsięwzięcia, nagłaśnia akcje i konferencje organizowane przez Fundację Sądecką. Redaguje zespół: Henryk Szewczyk red. nacz., Kinga Bednarczyk, Jerzy Cebula, Iga Michalec, Ireneusz Pawlik, Bernadeta Waszkielewicz. Wszystkie numery pisma w formacie pdf dostępne na stronie internetowej oraz w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) * Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP 8

9 Krynickie Zdroje : gazeta lokalna [Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju ; red. nacz. Grażyna Lubańska] R. 1, nr 1 ( wrzesień 1994) adres.wydaw. Krynica : Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, 1994 ISSN Miesięcznik Od 1994 r. 170 nr Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 1, Krynica- Zdrój; tel./fax ; ; egz. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Pismo lokalne, które porusza aktualne problemy miasta, stanowi źródło informacji o regionie, prezentuje działalność różnych instytucji, szkół, rejestruje interesujące wydarzenia i bieżące informacje z życia społeczności miasta i gminy. Zamieszcza artykuły o przeszłości Krynicy, jej historii, zabytkach i wybitnych postaciach. Skład red.: Grażyna Lubańska red. nacz., Magdalena Krzeszowska - z-ca, Kolegium: Agata Jarosz, Małgorzata Pomietło, Małgorzata Sołtys, Joanna Moskała. *Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata na stronie SBP oraz na Gazeta Krynicka [red. nacz. Aleksander Ładysz] R. 1, nr 1 ( maj 2011) adres.wydaw. Krynica-Zdrój : Strefa Rozrywki S.C., cm ISSN X Dwutygodnik Od 2011 r. 4 nr ul. Pułaskiego 29, Krynica-Zdrój ; tel./fax (18) ; egz. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie; okręg) Nowe krynickie pismo o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Skład redakcji: Aleksander Ładysz red. nacz., Aldona Borowiec z-ca naczelnego - zdrowie i turystyka, Jerzy Gulewicz - wydarzenia, Katarzyna Zygmunt - sport, Zuzanna Czajkowska kultura, Współpraca: Aleksandra Maliniak, Aleksander Frydrychowicz, Anna Strakowska, Katarzyna Dorosz. Oprac. graficzne Aleksander Ładysz. Gazeta Krynicka" ma osiągnąć docelowo 10 tysięcy egzemplarzy, a jej częstotliwość ukazywania się to pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Wydawana w formie papierowej i elektronicznej. Wszystkie numery pisma w formacie pdf dostępne na stronie internetowej Stałe rubryki pisma: Wywiady i portrety, Czym żyje Krynica, Wydarzenia krynickie, Krynickie impresje 9

10 oraz bloki: kultura, sport, turystyka, zdrowie, moda, uroda, kuchnia, galeria,reklamy. W najbliższym czasie zostaną dodane: Czym żyje świat oraz informatyka. adres.wydaw. Rocznik Ruskiej Bursy = Ricznyk Ruskoj Bursy Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach; [red. nacz. Helena Duć Fajfer] [R.1] (2005) Gorlice : Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, cm ISSN X ISBN Rocznik Od 2005 r. 6 t. u.wydaw. Pierwszy nr ukazał się pod red. Heleny Duć-Fajfer i Bogdana Gambala, pozostałe pod red. Heleny Duć-Fajfer; od 2008 r. wydawany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie ul. Sienkiewicza 28, Gorlice; tel u.jęz. 500 egz. Tekst pol., łemkow. Gorlice (woj. Małopolskie; okręg) Łemkowie Czasopisma łemkowskie Jedyne naukowe czasopismo wydawane przez społeczność rusińską na całym świecie i jedno z dwóch czasopism naukowych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rocznik wydawany jest częściowo w języku łemkowskim, częściowo w języku polskim. W swym charakterze jest pismem naukowoetnicznym, publikowanym w określonej formie kompozycyjno-treściowej. Zgodnie z przyjętym i praktykowanym założeniem składa się z czterech podstawowych działów Dokumenty, Dyskurs, Inspiracje, Sprawozdania i recenzje. W dziele Dokumenty publikowane są te, które dotyczą historii i bieżącej działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. W części Dyskurs zamieszczane są artykuły naukowe z różnych obszarów łemkoznawstawa: języka, historii, sztuki, artykuły dotyczące współczesnego statusu języka łemkowskiego oraz artykuły dotyczące zagadnień socjologicznych i etnograficznych. W dziale Inspiracje umieszczane są, zgodnie z założeniem, teksty studentów filologii rusińskołemkowskiej i uczestników kursu Nauczanie języka łemkowskiego dla dorosłych, które powstają w ramach ćwiczeń tekstowych w trakcie zajęć i w ramach zadań dodatkowych. Są to zarówno teksty eksponujące zadania gramatyczno-językowe, jak i teksty inspirowane utworami literackimi czy określonym tematem. Wszystkie teksty w tym dziale są łemkowskojęzyczne. Podobnie w dziele Recenzje i sprawozdania znajdą się powstałe pod piórem studentów krytyczne oceny wybranych publikacji z zakresu łemkoznawstwa oraz sprawozdania z imprez naukowych i etnicznych, recenzje teatralne i sprawozdania z aktualnych wydarzeń kulturalnych rusińsko-łemkowskich. Informacje o roczniku dostępne na stronie internetowej 10

Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002

Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002 Nr 5/2002 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002 Materiały z seminarium Anna Sitarska, Wprowadzenie do tekstów z seminariów czerwcowych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku 3 Edyta Bezzubik,

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Motyl i skafander GAZETA TARGOWA. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis redaktor naczelna

Motyl i skafander GAZETA TARGOWA. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis redaktor naczelna GAZETA TARGOWA str. 2 GAZETA TARGOWA Edytorial Magdalena Lis redaktor naczelna Motyl i skafander U pierwszych Majów reprezentują całą Świadomość, która kiedykolwiek powstała na Drodze. Uwodzi pięknem i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII kadencja) Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI: I.. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RESZLU Gmina Reszel położona jest w południowo zachodniej części

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

się na listę wysyłkową specjalnego serwisu - newslettera, który otrzymują regularnie na swoją skrzynkę pocztową(6). Także Urząd Miasta Łęczna na

się na listę wysyłkową specjalnego serwisu - newslettera, który otrzymują regularnie na swoją skrzynkę pocztową(6). Także Urząd Miasta Łęczna na Dr Lidia Pokrzycka Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny Public relations najczęściej jest definiowane jako promocja wizerunku poszczególnych firm, kreowanie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze świętowali w Pile

Bibliotekarze świętowali w Pile NR 3(76)/2013 Bibliotekarze świętowali w Pile Od lewej: Lena Bednarska dyrektor WBPiCAK w Poznaniu, Janina Małgorzata Halec dyrektor MBP w Lesznie, Czesława Wieczorek dyrektor GBP w Mieścisku, Henryk Janasek

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa PROGRAM Bydgoszcz 11 13 września 2014 roku Bydgoszcz 2014 r. Ruch

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach NR 3/35/ grudzień 2009 Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach Kartka świąteczna wykonana przez młodzież z Ośrodka Samopomocy Społecznej przy ul. Błońskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czytamy lokalnie, gromadzimy globalnie...23

Spis treści. Czytamy lokalnie, gromadzimy globalnie...23 Spis treści Wstęp...4 Gmina Boguchwała...5 Chór Gaudium z Mogielnicy...6 Biblioteka - więcej niż myślisz...6 Zespół Śpiewaczy Jubilatki ze Zgłobnia...8 Zespół Ludowy Kalina z Lutoryża...8 Zespół Śpiewaczy

Bardziej szczegółowo

Przeżyjmy to jeszcze raz Jan Paweł ii w starym sączu

Przeżyjmy to jeszcze raz Jan Paweł ii w starym sączu ISSN 1899-3443 Cena 5 zł (w tym 7 proc. VAT) M I E S I Ę C Z N I K N I E Z A L E Ż N Y 6 (18)/2009, Rok II Przeżyjmy to jeszcze raz Jan Paweł ii w starym sączu str.30 słowacy w handlowym raju str. 18 650

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Załącznik Nr 1 do Uchwały II/1/2014 z dnia 15.12.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2015 DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010 Wydział Nauk Społecznych PREWODNIK 00/010 Piotrków Trybunalski 00 PREWODNIK 00/010 espół redakcyjny: Agata Bury Jacek Jarczyński Stanisław Leszto Ewa Opala Władysław Skarbek Andrzej Witusik Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze.

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze. 0 1 Od autorów: Oddajemy w Państwa ręce raport pt.: Warszawa lokalna, który powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu: Obserwatorium Kultury, pt.:

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo