OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW"

Transkrypt

1 AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system ,11% ,32% ,58% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,01% ,19% ,29% Pakietowe / Package 50 6,38% ,68% ,49% Nabycie znacznego pakietu akcji / Substantial share acquisition 38-46,48% ,80% ,46% Transakcje BISO / BISO Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,04% ,09% ,67% 2. Transakcje zawarte na rynku regulowanym MTS-CeTO / MTS- CeTO regulated market Transakcje zwykłe / Ordinary ,18% ,14% ,02% 3. Transakcje poza rynkiem regulowanym rozliczane finansowo w 4. Transakcje poza rynkiem regulowanym nierozliczane finansowo w ,18% ,14% ,02% 6-92,41% ,63% ,91% 13 18,18% ,54% 5. Transakcje Sell/Buy-back / Sell/Buy-back Transactions 4 100,00% ,90% ,50% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,06% ,80% ,29% 6. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer ,85% ,85% ,02% 7. Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności / ,92% ,05% 8. Inne operacje / Other operations ,91% ,10% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,72% ,39% ,24% AKCJE ZAGRANICZNE / FOREIGN SHARES Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,48% ,45% ,91% Pakietowe / Package Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,46% ,25% ,63% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,46% ,25% ,63% 2. Wyrejestrowanie pap. wart. emitentów zagranicznych / Withdrawal of a foreign securities 3. Rejestracja pap. wart. emitentów zagranicznych / Registration of a foreign securities 5-84,85% ,74% 30 15,38% ,89% 4. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer ,94% ,67% ,72% 5. Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności / Inne operacje / Other operations 67 4,69% ,00% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,25% ,39% ,16% PRAWA DO AKCJI / ALLOTMENT CERTIFICATES Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,14% ,37% ,74% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,13% ,69% ,50% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,13% ,69% ,50%

2 PRAWA DO AKCJI / ALLOTMENT CERTIFICATES 2. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer ,20% ,20% ,70% 3. Inne operacje / Other operations ,63% ,78% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,95% ,50% ,99% OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA / TRESURY BONDS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,03% ,69% ,59% Pakietowe / Package Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,11% ,08% ,60% 2. Transakcje zawarte na rynku MTS Poland / MTS Poland Transakcje zwykłe / MTS Poland ,61% ,58% ,99% Transakcje Sell/Buy-back / Sell/Buy-back 131 5,65% ,53% ,08% Transakcje zawarte na rynku MTS Poland ogółem / Total of MTS Poland 3. Transakcje poza rynkiem regulowanym rozliczane finansowo w 4. Transakcje poza rynkiem regulowanym nierozliczane finansowo w ,12% ,80% ,36% ,84% ,12% ,10% ,77% ,36% 5. Transakcje REPO / REPO Transactions ,80% ,88% ,70% 6. Pozostałe transakcje Sell/Buy-back / Other Sell/Buy-back ,85% ,61% ,25% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,15% ,58% ,06% 7. Rozliczenie przetargów obligacji SP / Settlement of auctions for Tresaury bonds 87 1,16% ,92% ,41% 8. Wykup obligacji detalicznych / Redemption of retail-bonds ,96% ,28% 9. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer 33-17,50% ,38% ,40% 10. Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności / ,17% ,57% 11. Inne operacje / Other operations ,91% ,84% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,05% ,14% ,90% OBLIGACJE KORPORACYJNE KRAJOWE / DOMESTIC CORPORATE BONDS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 23 91,67% ,57% ,39% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange 23 91,67% ,57% ,39% 2. Transakcje zawarte na rynku regulowanym MTS-CeTO / MTS- CeTO regulated market Transakcje zwykłe / Ordinary ,03% ,03% ,48% ,03% ,03% ,48% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,56% ,73% ,14% 3. Inne operacje / Other operations 20 66,67% ,98% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,36% ,39% ,42%

3 OBLIGACJE KORPORACYJNE ZAGRANICZNE / FOREIGN CORPORATE BONDS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS Rejestracja pap. wart. emitentów zagranicznych / Registration of a foreign securities Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer Inne operacje / Other operations OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS OBLIGACJE KOMUNALNE / MUNICIPAL BONDS 1. Transakcje zawarte na rynku regulowanym MTS-CeTO / MTS- CeTO regulated market Transakcje zwykłe / Ordinary 10-41,18% ,58% ,71% 10-41,18% ,58% ,71% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS 10-41,18% ,58% ,71% 2. Inne operacje / Other operations 8 60,00% ,40% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS 18-25,00% ,27% ,59% JEDNOSTKOWE PRAWA POBORU / PRE-EMPTIVE RIGHTS Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system ,86% ,13% ,67% Pakietowe / Package Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,04% ,43% ,64% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,04% ,43% ,64% 2. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer 87-46,30% ,96% ,11% 3. Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności / 1-93,33% ,00% 4. Inne operacje / Other operations ,16% ,46% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,03% ,69% ,24% OBLIGACJE NBP / NBP BONDS (%) 1. Transakcje poza rynkiem regulowanym nierozliczane finansowo w 1 0,00% Transakcje Sell/Buy-back / Sell/Buy-back Transactions ,52% ,64% ,07%

4 OBLIGACJE NBP / NBP BONDS (%) TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,41% ,57% ,07% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,47% ,59% ,07% CERTYFIKATY INWESTYCYJNE / INVEST CERTIFICATES (%) Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 499 0,20% ,89% ,20% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange 499 0,20% ,89% ,20% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS 499 0,20% ,89% ,20% 2. Inne operacje / Other operations 115-5,74% ,32% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS 614-1,92% ,88% ,77% INDEKSOWE JEDNOSTKI UDZIAŁOWE / INDEX PARTICIPATION UNITS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,12% ,91% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,12% ,91% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,12% ,91% 2. Ostateczne rozliczenie instrumentów pochodnych / Final settlement of derivatives 3. Wykonanie jednostek indeksowych lub opcji / Exercise of index participation units or options 15 66,67% ,29% 30 36,36% ,29% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,28% ,30% KONTRAKTY TERMINOWE / FUTURES CONTRACTS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,02% ,94% ,63% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,02% ,94% ,63% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,02% ,94% ,63% 2. Transfer pozycji / Position transfer 36 5,88% ,96% ,41% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,02% ,11% ,81% LISTY ZASTAWNE / MORTGAGE BONDS 1. Transakcje poza rynkiem regulowanym rozliczane finansowo w 3 200,00% ,70% ,55%

5 LISTY ZASTAWNE / MORTGAGE BONDS 2. Transakcje poza rynkiem regulowanym nierozliczane finansowo w 4-33,33% ,14% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS 7 0,00% ,50% ,55% 3. Inne operacje / Other operations OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS 8 14,29% ,25% ,55% OPCJE / OPTIONS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,65% ,77% ,38% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,65% ,77% ,38% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,65% ,77% ,38% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,44% ,58% ,98% OGÓŁEM / TOTAL Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system ,59% ,61% ,45% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,68% ,48% ,13% Pakietowe / Package 73 48,98% ,39% ,72% Nabycie znacznego pakietu akcji / Substantial share acquisition 38-46,48% ,80% ,46% Transakcje BISO / BISO Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,99% ,83% ,58% 2. Transakcje zawarte na rynku regulowanym MTS-CeTO / MTS- CeTO regulated market Transakcje zwykłe / Ordinary ,03% ,87% ,71% ,03% ,87% ,71% 3. Transakcje zawarte na rynku MTS Poland / MTS Poland Transakcje zwykłe / MTS Poland ,61% ,58% ,99% Transakcje Sell/Buy-back / Sell/Buy-back 131 5,65% ,53% ,08% Transakcje zawarte na rynku MTS Poland ogółem / Total of MTS Poland 4. Transakcje poza rynkiem regulowanym rozliczane finansowo w 5. Transakcje poza rynkiem regulowanym nierozliczane finansowo w ,12% ,80% ,36% ,47% ,75% ,14% ,43% ,85% 6. Transakcje REPO / REPO Transactions ,80% ,88% ,70% 7. Pozostałe transakcje Sell/Buy-back / Other Sell/Buy-back ,16% ,30% ,42% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,32% ,34% ,89% 8. Rozliczenie przetargów obligacji SP / Settlement of auctions for Tresaury bonds 87 1,16% ,92% ,41% 9. Wykup obligacji detalicznych / Redemption of retail-bonds ,96% ,28% 10. Wyrejestrowanie pap. wart. emitentów zagranicznych / Withdrawal of a foreign securities 5-84,85% ,74%

6 OGÓŁEM / TOTAL 11. Rejestracja pap. wart. emitentów zagranicznych / Registration of a foreign securities 12. Ostateczne rozliczenie instrumentów pochodnych / Final settlement of derivatives 31 19,23% ,18% 15 66,67% ,29% 13. Transfer pozycji / Position transfer 36-30,77% ,00% ,42% 14. Wykonanie jednostek indeksowych lub opcji / Exercise of index participation units or options 30 36,36% ,29% 15. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer ,67% ,26% ,06% 16. Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności / ,74% ,40% 17. Inne operacje / Other operations ,73% ,53% 18. Operacje zawarte na prawach do nowej emisji / Operations on the rights to shares of a new issue ,13% ,18% ,89% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,93% ,03% ,35%

PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.)

PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.) PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.) Objaśnienia oznaczeń i skrótów używanych w procedurach: FFFF AAAA lub BBBB W YY UR RR

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE www.gpw.pl TO TRZEBA WIEDZIEĆ O WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE: największyrynekeuropyśrodkowo-wschodniej, jedenznajdynamiczniejrozwijającychsię

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP 2 Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP system sprawozdawczości na potrzeby statystyki bilansu płatniczego Spis treści: str. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 4 Załącznik nr 1 8 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE

RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 1-2 2001 ARTUR DEMBNY RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE 1. WSTĘP W obiegowej opinii prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m

1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m Uchwała Nr 948/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi-

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi- V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Izabela Iwanienko * WPŁYW FAZY ROZWOJU PROJEKTU INNOWACYJNEGO NA MOŻLIWOŚĆ WYBORU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce System Rekompensat Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce Rynek kapitałowy, jako jeden z segmentów rynku finansowego, umożliwia pozyskiwanie przez emitentów kapitału od

Bardziej szczegółowo

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione.

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione. Nr (Tekst uwagi) 1 w całej IRiESP należy zmienić pjęcie "strefa dystrybucyjna" na "obszar OSD", defincja strefy dystrybucyjnej w IRiESD dotyczy konkretnych sieci i zastosowanie określenia "strefa dystrybucyjna"

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej PAWEŁ GOŁĄB Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą być zorganizowane w

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy dokument ( Założenia ) określa przesłanki, na jakich ma się opierać Program

Bardziej szczegółowo