Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab."

Transkrypt

1 Uniwersytet Łódzki Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) fax: (042) , Władze rektorskie: Rektor - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prorektor ds. nauki UŁ - Prof. dr hab. Antoni Różalski Prorektor ds. współpracy z zagranicą UŁ - Prof. dr hab. Zofia Wysokińska Prorektor ds. programów i jakości kształcenia - Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

2 Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi: Instytutu Nauczycielskiego ( ), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych ( ) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej ( ). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej, a pierwszym rektorem został mianowany prof. Tadeusz Kotarbiński. Początkowo uczelnia składała się z trzech Wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno- Przyrodniczego i Prawno-Ekonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, które jednak w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ dając początek łódzkiej Akademii Medycznej. W 1956 roku do Uniwersytetu włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną, w roku 1961 Wyższą Szkołę Ekonomiczną (powstał Wydział Ekonomiczny, który w 1964 r., po przejęciu socjologii z Wydziału Filozoficzno- Historycznego, stał się Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym). W roku 1991 przyłączono do UŁ zlokalizowany w Łodzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, który wszedł w strukturę nowoutworzonego Wydziału Nauk o Wychowaniu. Późniejsze istotne zmiany w strukturze UŁ to: powstanie Wydziału Zarządzania (1994 r. poprzez wydzielenie części katedr z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego), powstanie w 1994 roku Instytutu Studiów Międzynarodowych (który w roku 2000 przekształcono w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), podział (w 1996 r.) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na dwa wydziały: Matematyki oraz Fizyki i Chemii, podział (w 2001 r.) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na dwa wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk Geograficznych, przekształcenie Wydziału Matematyki w Wydział Matematyki i Informatyki (2006), podział (w 2007 r.) Wydziału Fizyki i Chemii na dwa wydziały: Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Uniwersytet Łódzki jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych polskich wyższych uczelni. Najwyższą jakość oferowanej edukacji potwierdzają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA). W 2010 r. Uniwersytet Łódzki uzyskał tytuł Uczelnia Roku w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club. Uniwersytet Łódzki posiada 12 wydziałów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Chemii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzno-Historyczny Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Zarządzania

3 Od roku akademickiego 1998/99 funkcjonuje Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prowadzone są studia na 4 kierunkach: administracja, leśnictwo, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie. W roku 2002 uruchomione zostały Międzywydziałowe Studia Matematyczno- Przyrodnicze, których słuchacze mogą indywidualnie - pod kierunkiem opiekunów naukowych - wybierać kierunek: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, biotechnologia, mikrobiologia. W 2008 roku powołano Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (obecnie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno- Społeczne), których słuchacze mogą indywidualnie - pod kierunkiem opiekunów naukowych - wybierać kierunek: filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, filologia germańska, filologia-specjalność: filologia romańska z drugim językiem obcym, filologiaspecjalność: filologia słowiańska, filologia specjalność: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia-specjalność: filologia rosyjska, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe studia kulturowe, politologia, studia regionalne, turystyka i rekreacja. Nauczanie w Uniwersytecie Łódzkim odbywa się na ponad 70 kierunkach studiów i ponad 160 specjalnościach. Uniwersytet Łódzki prowadzi także studia doktoranckie i ponad 60 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS. W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzane są nowe kierunki studiów oraz kierunki całkowicie w jęz. angielskim: informatyka, ekonomia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie. Prowadzone są studia w ramach programu Erasmus Mundus - Women's and Gender Studies i Ecohydrology. Uczelnia prowadzi także trzy kierunki w języku francuskim. Ich listę można znaleźć pod adresem: Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów dwóch uczelni: Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Zarządzania i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3). Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko- Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz University of Maryland at College Park USA). Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego" (Wydział Prawa i Administracji i Uniwersytet François-Rabelais w Tours). Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (Wydział Prawa i Administracji i Uniwersytet François-Rabelais w Tours). Menadżer BioTechScience, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji ich wyników. Program studiów został opracowany na licencji Uniwersytetu Teksańskiego w Austin (UT) Master of Science and Technology Commercialization (MSSTC). Studia inżynierskie na kierunku informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej i Centria University of Applied Sciences (wcześniej: Central Ostrobothnia University) w Kokkola (Finlandia). Studia pierwszego stopnia polsko-niemieckie prowadzone wspólnie przez Wydział Filologiczny z Uniwersytetem w Ratyzbonie.

4 Studia drugiego stopnia Filologia germańska z literaturą i kultura niemiecką Europy Wschodniej (Wydział Filologiczny i Uniwersytet im. Justusa Liebiga Giessen). Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia (Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny), podwójny dyplom z tytułem licencjata w Uniwersytetu Łódzkiego i stopnia BA (Honours) University Huddersfield. Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim. Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 38 tys. osób. Na ponad 60 studiach podyplomowych dokształca się ponad osób, w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców co roku uczy się ok. 400 obcokrajowców. Na studiach doktoranckich kształci się ponad 1300 słuchaczy. Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad osób (bez studiów podyplomowych i doktoranckich). W uczelni zatrudnionych jest pracowników, którzy czuwają nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, w tym nauczycieli akademickich (233 profesorów tytularnych) i pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi. Od 1952 roku w Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego: miesięczne, 5-miesięczne, 9-miesięczne przygotowujące kandydatów na studia w Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze itp), oraz dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie Biblioteka Uniwersytecka - jedna z największych oraz najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce - posiada ponad 3 milionów woluminów. Przy BUŁ funkcjonuje American Corner - Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji, które poprzez programy edukacyjne i kulturalne promuje wśród mieszkańców Polski Stany Zjednoczone Ameryki. Uniwersytet Łódzki podpisał 200 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi uczelniami. UŁ bierze udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: Erasmus+, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Campus Europae, Program Uczenie się przez Całe Życie, 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, Horyzont 2020, COST, INTERREG IVC, CERGE-EI, Fundusz Wyszehradzki, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Baltex, Fundusz Norweski. Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu kilkuset umów dwustronnych w ramach programu Erasmus+ z ponad 350 uczelniami partnerskimi studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 28 krajach europejskich, w 3 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii a także w kraju kandydującym Turcji. W Uczelni tworzone są od lat wyodrębnione ze struktur wydziałowych ośrodki naukowobadawcze, jak na przykład Ośrodek Badań Europejskich, Interdyscyplinarne Centrum Badań

5 Społecznych, Centrum Naukowo-Badawcze UŁ Bałkany na przełomie XX/XXI w, Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych, Ośrodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej. Uniwersytet Łódzki posiada nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, w którym znajduje się łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych. Uczelnia zapewnia dostęp do świetnie wyposażonego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: basenu, hal sportowych, sal gimnastycznych, gabinetu odnowy biologicznej, z których korzystają studenci, pracownicy UŁ oraz inne zainteresowane osoby. W UŁ funkcjonuje Akademickie Biuro Karier Zawodowych, Studenckie Biuro Karier Profil na Wydziale Nauk o Wychowaniu oraz Biuro Karier na Wydziale Prawa i Administracji. Chcąc zapewnić równy dostęp do wykształcenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno architektonicznych, jak i mentalnych osobom niepełnosprawnym w UŁ został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto 1 czerwca 2007 r. rozpoczął swoją działalność Uniwersytecki punkt informacyjny, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie dostępności studiów wyższych dla niepełnosprawnych. Pracownicy biura służą pomocą podczas egzaminów wstępnych oraz w trakcie roku akademickiego. Uniwersytet Łódzki dysponuje stacjami naukowo-badawczymi działającymi poza terenem Łodzi oraz 10 Domami Studenckimi z ponad 4 tys. miejsc. Ponadto posiada około 150 miejsc w hotelu asystenckim. Nasza uczelnia prowadzi również przedszkole, Publiczne Liceum Ogólnokształcące oraz we współpracy z ŁSSE szkołę międzynarodową.

6 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Pilarskiego 14/16, Łódź tel. (0-42) , , fax.: Władze: Dziekan - prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska Prodziekani - prof. dr hab. Andrzej Kruk prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska prof. dr hab. Katarzyna Woźniak Kierunki akredytowane: biologia, ochrona środowiska WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Biologia Ochrona środowiska Biotechnologia Mikrobiologia Liczba studentów System i rodzaj studiów I n ni I n ni Biomonitoring 18 I I Genetyka 61 I Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Biologia Biologia sądowa

7 Wydział Chemii ul. Tamka 12, Łódź, tel./fax: (042) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Andrijewski - prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny Kierunki akredytowane: chemia WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów Chemia I Chemia 113 kosmetyczna Analityka chemiczna I I Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu środkami chemicznymi

8 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, Łódź tel. (0...42) , fax.(0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Paweł Starosta - prof. nadzw. dr hab. Joanna Działo - prof. nadzw. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Rossa - prof. dr hab. Janusz Świerkocki - prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski - prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek Kierunki akredytowane: socjologia, informatyka i ekonometria, finanse i rachunkowość, ekonomia, gospodarka przestrzenna, logistyka WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba System i rodzaj studentów studiów Analityka gospodarcza I Analityka społeczna Ekonomia 389 I 154 n 118 ni Ekonomia, ekobiznes 88 Finanse i rachunkowość Informatyka i ekonometria Gospodarka przestrzenna Socjologia Europeistyka Międzynarodowe stosunki gospodarcze Praca socjalna Logistyka Informatyka I I n ni I I n ni I n ni I I I n ni I n ni I

9 Kierunek studiów Polityka społeczna Liczba studentów System i rodzaj studiów I ni Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Audyt i kontrola wewnętrzna Bankowość Coaching i mentoring organizacyjny Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro Metody wspierania relacji międzyludzkich. Coaching życiowy Public Relations Rynek Nieruchomości Wycena Rynek Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Zamówienia publiczne

10 Wydział Filologiczny ul. Al. Kościuszki 65, Łódź tel. (0...42) , fax. (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk - prof. dr hab. Piotr Cap - prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Leyko - prof. nadzw. dr hab. Krystyna Płachcińska - prof. nadzw. dr hab. Anna Warda - prof. nadzw. dr hab. Zenon Weigt Kierunki akredytowane: filologia polska, filologia (specjalności: angielska, germańska, klasyczna, romańska, rosyjska, hiszpańska, słowiańska, jęz. francuski, jęz. niemiecki), kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Filologia polska System i rodzaj studiów I Kulturoznawstwo I n Filologia 269: I : Rosyjska Klasyczna Południowosłowiańska/słowiańska Hiszpańska (jęz. hiszpański z amerykanistyką filologiczną) Romańska Włoska

11 Kierunek studiów Filologia angielska Filologia germańska Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia Polsko- Niemieckie Logopedia z audiologią Lingwistyka dla biznesu Liczba studentów System i rodzaj studiów I n ni I ni I n ni I n Południowosłowiańska/słowiańska Hiszpańska (jęz. hiszpański + jęz. angielski) Romańska + drugi jęz. romański Romańska + jęz. angielski Romańska + jęz. niemiecki Romańska + jęz. rosyjski Angielska Germańska/germańska z informatyką Klasyczna Klasyczna z kulturą śródziemnomorską / klasyczna i studia śródziemnomorskie Klasyczna, studia śródziemnomorskie z turystyką profil italianistyczny Klasyczna, studia śródziemnomorskie profil italianistyczny Rosyjska Rosyjska + z jęz. obcy Włoska Włoska ze specjalnością translatorską Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Edytorstwo tekstów literackich Nauczanie angielskiego w szkole podstawowej Zarządzanie kulturą Logopedia medialna z logopedią ogólną

12 Wydział Filozoficzno-Historyczny ul. Kamińskiego 27 a, Łódź tel. (0...42) , fax.(0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Zbigniew Anusik - prof. nadzw. dr hab. Maciej Kokoszko - dr Ewa Kubiak - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jung Kierunki akredytowane: archeologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów Archeologia I Filozofia I Historia I n Historia sztuki I n Etnologia I Okcydentalistyka 39 Regionalistyka kulturowa 16 Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Rzeczoznawstwo uzbrojenia Studium Historii oraz Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. : Historia Studium Historii oraz Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. : Wiedza o społeczeństwie Studium dla nauczycieli w zakresie etyki i filozofii w szkole

13 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ul. Pomorska 149/153, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk - prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korejwo - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Wiatrowski Kierunki akredytowane: fizyka, informatyka. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów (inż. 3,5) I Informatyka I (1,5) n (3,5) ni (1,5) Fizyka I Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Akademia Technologii Sieciowych, specjalizacja: CCNA Routing & Switching Grafika komputerowa Adobe Podyplomowe Studium Nauczania fizyki i matematyki

14 Wydział Matematyki i Informatyki ul. Banacha 22, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Ryszard Pawlak - prof. nadzw. dr hab. Dariusz Idczak - prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska Kierunki akredytowane: matematyka, informatyka. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Matematyka Informatyka Informatyka w języku angielskim System i rodzaj studiów I n ni I n ni 25 Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Analiza danych i Data Mining Informatyka Informatyka w biznesie

15 Wydział Nauk Geograficznych ul. Narutowicza 88, Łódź tel. (0...42) Fax. (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Tadeusz Marszał - dr Elżbieta Papińska - prof. nadzw. dr hab. Bogdan Włodarczyk - prof. nadzw. dr hab. Anita Wolaniuk Kierunek akredytowany: geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj Kierunek studiów Liczba studentów studiów I Turystyka i rekreacja 32 n 5 ni Geografia Gospodarka przestrzenna I I n ni Geoinformacja 122 Geomonitoring 91 Studia regionalne 40 Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Geoinformacja system informacji geograficznej w praktyce Nowoczesne usługi turystyczne

16 Wydział Nauk o Wychowaniu ul. Pomorska 46/48, Łódź Tel. (042) Fax. (042) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas - prof. nadzw. dr hab. Iwonna Michalska - prof. nadzw. dr hab. Grażyna Poraj - dr Anna Tyl Kierunki akredytowane: psychologia, pedagogika. Kierunek studiów Psychologia WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Liczba studentów System i rodzaj studiów 591 sm 402 nsm Pedagogika 1258: : I : n pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej pedagogika w zakresie edukacji dorosłych /z gerontologią / z coachingiem edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne edukacja przez sztukę pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej pedagogika resocjalizacyjna pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika w zakresie edukacji dorosłych /z gerontologią / z coachingiem pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika wieku dziecięcego edukacja przez sztukę pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej pedagogika resocjalizacyjna edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika resocjalizacyjna

17 Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów 183: n (1) pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika wieku dziecięcego pedagogika resocjalizacyjna 441: ni pedagogika wieku dziecięcego pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem pedagogika resocjalizacyjna Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Logopedia z emisją głosu Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery Psychologia w oświacie Psychologia w zarządzaniu

18 Wydział Prawa i Administracji ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska - prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cieślak - prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska - dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel - dr Zbigniew Świderski - prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka Kierunki akredytowane: administracja, prawo. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj Kierunek studiów Liczba studentów studiów Prawo 1359 sm 1352 nsm I Administracja 376 n 269 ni 70 ni (2,5) Polityka społeczna 284 Prawo podatkowe i rachunkowość 338 ni Prawo zatrudnienia kadry i płace 274 ni Prawo medyczne 37 ni Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej Bezpieczeństwo i higiena pracy Kadry i płace Ochrona danych osobowych Prawna obsługa przedsiębiorców Prawo egzekucji sądowej Prawo konstytucyjne dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne Prawo podatkowe Prawo podatkowe (e-learning) studia finansowane przez EFS Prawo pracy Prawo spółek Prawo wyborcze Szkoła prawa francuskiego

19 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych ul. Składowa 43, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Tomasz Domański - dr hab. Radosław Bania - prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney - dr Marek Sempach Kierunek akredytowany: stosunki międzynarodowe WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Międzynarodowe studia kulturowe Stosunki międzynarodowe Politologia System i rodzaj studiów I I n I Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Bezpieczeństwo narodowe Polsko-Francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA

20 Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26, Łódź tel. (42) , fax (42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Ewa Walińska - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla - prof. dr hab. Jerzy Różański - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek Kierunki akredytowane: zarządzanie, finanse i rachunkowość WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów I Logistyka 266 n 204 ni Zarządzanie Finanse i rachunkowość Analiza i zarządzanie w biznesie Business Management (w jęz. ang.) Management and Finance (w jęz.ang.) Finanse i inwestycje Marketing Rachunkowość Technologie informatyczne w logistyce Zarządzanie publiczne Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa kierunków Zarządzanie Grupa kierunków Finanse I n ni I n ni n n n n n 157 n 52 n

21 Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Ocena potencjału rynkowego prac badawczych Polsko-Amerykański program studiów Executive MBA Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw Rachunkowość i zarządzanie finansowe Rachunkowość zarządcza i controlling Studia podyplomowe dla sędziów z zakresu finansów i ekonomii Systemy zarządzania jakością wg norm ISO Serii 9000 Zarządzanie apteką Zarządzanie instytucjami publicznymi Zarządzanie oświatą Zarządzanie procesami logistycznymi Zarządzanie zasobami ludzkimi

22 Filia UŁ w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja nr 65/67, Tomaszów Mazowiecki Tel./fax: (44) Władze: Pełnomocnik Rektora ds. Filii UŁ p.o. Dyrektora Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych - prof. dr hab. Zbigniew Rau - prof. dr hab. Bogumiła Rouba - prof. nadzw. dr hab. Marcin Smoleński Kierunki akredytowane: administracja, zarządzanie. Kierunek prowadzony jedynie przez Filę: leśnictwo WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Leśnictwo System i rodzaj Liczba studentów studiów 152 (3,5) inż. 123 n (4) inż. Turystyka i Rekreacja 100 Zarządzanie Administracja n n ni

23 Liczba studentów następujących kierunków wliczona jest w wydziały: Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów 6: 1 fizyka 3 matematyka 1 biotechnologia 1 mikrobiologia 5: I 3 biologia 1 biotechnologia 1 matematyka

24 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne oraz Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne System i rodzaj Kierunek studiów Liczba studentów studiów 23: 1 historia 4 filozofia 3 historia sztuki 3 stosunki międzynarodowe 4 międzynarodowe studia kulturowe 1 filologia słowiańska 1 filologia germańska 1 filologia rosyjska 2 kulturoznawstwo 1 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2 filologia polska 14: I 2 historia 1 politologia 2 filologia angielska 3 filologia germańska 1 filologia rosyjska 3 kulturoznawstwo 2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna

25 Legenda: s. studia stacjonarne ns.(w) studia niestacjonarne (wieczorowe) ns.(z) studia niestacjonarne (zaoczne) ns.(e) studia niestacjonarne (eksternistyczne) I studia I stopnia II studia II stopnia M jednolite studia magisterskie

26 Wykaz ocen programowych i instytucjonalnych dokonanych przez POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ (stan na r.) Lp. Wydział Kierunek/ specjalność Poziom Data Uchwały Ocena/ termin następnej 1 Biologii i Ochrony Środowiska Biologia I, II, JSM pozytywna w 2015/ Biologii i Ochrony Środowiska Ochrona środowiska I, II, JSM pozytywna w 2014/2015 Biologii i Ochrony Środowiska Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/ Chemii Chemia I, JSM pozytywna Chemii Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/ Ekonomiczno- Socjologiczny 5 Ekonomiczno- Socjologiczny Ekonomiczno- Socjologiczny 6 Ekonomiczno- Socjologiczny 7 Ekonomiczno- Socjologiczny 8 Ekonomiczno- Socjologiczny 9 Ekonomiczno- Socjologiczny 10 Ekonomiczno- Socjologiczny Ekonomia I pozytywna Ekonomia II, JSM pozytywna w 2012/2013 Ekonomia II pozytywna Profil w 2018/2019 ogólnoakademicki Informatyka i ekonometria I, II Profil ogólnoakademicki wyróżniająca w 2021/2022 Finanse i rachunkowość I, II, JSM pozytywna w 2015/2016 Gospodarka I, II, JSM pozytywna przestrzenna Logistyka I, II pozytywna w 2018/2019 Międzynarodowe I, II pozytywna stosunki gospodarcze Profil w 2019/2020 ogólnoakademicki 11 Filologiczny Filologia polska I, II, JSM pozytywna w 2015/ Filologiczny Kulturoznawstwo I, II, JSM pozytywna w 2015/ Filologiczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I, II, JSM pozytywna 14 Filologiczny Filologia/ Filologia angielska I, II pozytywna 15 Filologiczny Filologia/ Filologia germańska I, II pozytywna 16 Filologiczny Filologia/ Filologia klasyczna I, II pozytywna 17 Filologiczny Filologia/ Filologia romańska I, II pozytywna 18 Filologiczny Filologia/ Filologia rosyjska I, II, JSM pozytywna 19 Filologiczny Filologia/ Filologia słowiańska I, II pozytywna 20 Filologiczny Filologia/ Filologia hiszpańska I, II pozytywna 21 Filologiczny Filologia/ I pozytywna

27 Język francuski 22 Filologiczny Filologia/Język I pozytywna niemiecki 23 Filozoficzno- Historia JSM pozytywna Historyczny 24 Filozoficzno- Historyczny Historia sztuki I, JSM pozytywna w 2012/ Filozoficzno- Historyczny Etnologia I, JSM pozytywna w 2014/ Filozoficzno- Filozofia I, II, JSM pozytywna Historyczny 27 Filozoficzno- Historyczny Archeologia I, JSM pozytywna w 2014/2015 Filozoficzno- Historyczny Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/ Fizyki i Informatyki Fizyka I, II, JSM pozytywna Stosowanej 29 Fizyki i Informatyki Stosowanej 30 Fizyki i Informatyki Stosowanej Fizyki i Informatyki Stosowanej 31 Matematyki i Informatyki 32 Matematyki i Informatyki 33 Matematyki i Informatyki 34 Matematyki i Informatyki w 2013/2014 Informatyka I inż., II pozytywna w 2012/2013 Informatyka I pozytywna w 2012/2013 Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/2019 Matematyka I, II, JSM pozytywna w 2013/2014 Informatyka I pozytywna w 2014/2015 Informatyka II pozytywna w 2014/2015 Matematyka I, II pozytywna Profil w 2020/2021 ogólnoakademicki 35 Nauk Geograficznych Geografia I, II pozytywna w 2014/ Nauk Geograficznych Turystyka i rekreacja I, II pozytywna w 2015/ Nauk Geograficznych Gospodarka przestrzenna I, II pozytywna 38 Nauk o Wychowaniu Pedagogika I, II, JSM pozytywna 39 Nauk o Wychowaniu Psychologia JSM pozytywna w 2015/ Prawa i Administracji Administracja I, II, JSM pozytywna 41 Prawa i Administracji Prawo JSM pozytywna w 2015/ Prawa i Administracji Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/ Zarządzania Zarządzanie I, II, JSM pozytywna w 2015/ Zarządzania Finanse i rachunkowość I, II, JSM pozytywna w 2015/ Zarządzania Ocena instytucjonalna wyróżniająca 1) w 2020/ Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kutnie Ekonomia I pozytywna 47 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrołęce Ekonomia I pozytywna

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor Prorektor ds. ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Uniwersytet Łódzki 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor Prorektor ds. ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Władze rektorskie: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prof. nadzw. dr hab.

Uniwersytet Łódzki Władze rektorskie: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor - Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor - Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (48) 42 635 40 02, 42 635 40 00 fax.: (48) 42 665 57 71, 42 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

40,000. Uniwersytet Łódzki to: specjalności. około AKA DEMI CKICH LAT TRADYCJI. kierunków studiów. studentów. krajach WYDZIAŁÓW NAUCZYCIELI

40,000. Uniwersytet Łódzki to: specjalności. około AKA DEMI CKICH LAT TRADYCJI. kierunków studiów. studentów. krajach WYDZIAŁÓW NAUCZYCIELI Uniwersytet Łódzki to: 71 167 LAT TRADYCJI specjalności 80 kierunków studiów około 200 umów o bezpośredniej współpracy z uczelniami wyższymi w 50 krajach 40,000 WYDZIAŁÓW i Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy. Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów do dnia 19 października 2014 r. albo do wyczerpania uchwalonego limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W celu ubiegania się

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo Lista kierunków, na które prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim W dniach od 10 do 19 sierpnia 2016 roku można się rejestrować w systemie Elektronicznej Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r.

Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r. Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r. 1. W naborze dodatkowym należy zarejestrować się i wybrać kierunek w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów 2. Złożyć na wybranym wydziale komplet dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Nabór dodatkowy 02.09.2016-16.09.2016 r.

Nabór dodatkowy 02.09.2016-16.09.2016 r. Nabór dodatkowy 02.09.2016-16.09.2016 r. W naborze dodatkowym należy: KROK 1 - Zarejestrować się w elektronicznej rejestracji kandydatów: www.e-rekrutacja.usz.edu.pl - wybrać kierunek i wpisać wyniki -

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 II TURA W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA LIMITU MIEJSC W I TURZE WYDZIAŁ kierunek/specjalność

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r.

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r. Zarządzenie nr 11 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

jednolite studia mgr Administracja Archeologia

jednolite studia mgr Administracja Archeologia EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6 Liczba osób na miejsce Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 I stopień i jednolite magisterskie Lp. Kierunek Miejsc Kandydaci na miejsce 1 Administracja (niestacjonarne I 100 0,21 2 Administracja (stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r.

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. w sprawie: uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2004/2005 semestr zimowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r.

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć i planowanej liczby miejsc dla drugiego kierunku studiów na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 1. Wydział Artystyczny - kierunki kryteria przyjęć [1] studiów : kryteria

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo