Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab."

Transkrypt

1 Uniwersytet Łódzki Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) fax: (042) , Władze rektorskie: Rektor - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prorektor ds. nauki UŁ - Prof. dr hab. Antoni Różalski Prorektor ds. współpracy z zagranicą UŁ - Prof. dr hab. Zofia Wysokińska Prorektor ds. programów i jakości kształcenia - Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

2 Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi: Instytutu Nauczycielskiego ( ), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych ( ) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej ( ). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej, a pierwszym rektorem został mianowany prof. Tadeusz Kotarbiński. Początkowo uczelnia składała się z trzech Wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno- Przyrodniczego i Prawno-Ekonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, które jednak w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ dając początek łódzkiej Akademii Medycznej. W 1956 roku do Uniwersytetu włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną, w roku 1961 Wyższą Szkołę Ekonomiczną (powstał Wydział Ekonomiczny, który w 1964 r., po przejęciu socjologii z Wydziału Filozoficzno- Historycznego, stał się Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym). W roku 1991 przyłączono do UŁ zlokalizowany w Łodzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, który wszedł w strukturę nowoutworzonego Wydziału Nauk o Wychowaniu. Późniejsze istotne zmiany w strukturze UŁ to: powstanie Wydziału Zarządzania (1994 r. poprzez wydzielenie części katedr z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego), powstanie w 1994 roku Instytutu Studiów Międzynarodowych (który w roku 2000 przekształcono w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), podział (w 1996 r.) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na dwa wydziały: Matematyki oraz Fizyki i Chemii, podział (w 2001 r.) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na dwa wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk Geograficznych, przekształcenie Wydziału Matematyki w Wydział Matematyki i Informatyki (2006), podział (w 2007 r.) Wydziału Fizyki i Chemii na dwa wydziały: Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Uniwersytet Łódzki jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych polskich wyższych uczelni. Najwyższą jakość oferowanej edukacji potwierdzają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA). W 2010 r. Uniwersytet Łódzki uzyskał tytuł Uczelnia Roku w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club. Uniwersytet Łódzki posiada 12 wydziałów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Chemii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzno-Historyczny Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Zarządzania

3 Od roku akademickiego 1998/99 funkcjonuje Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prowadzone są studia na 4 kierunkach: administracja, leśnictwo, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie. W roku 2002 uruchomione zostały Międzywydziałowe Studia Matematyczno- Przyrodnicze, których słuchacze mogą indywidualnie - pod kierunkiem opiekunów naukowych - wybierać kierunek: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, biotechnologia, mikrobiologia. W 2008 roku powołano Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (obecnie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno- Społeczne), których słuchacze mogą indywidualnie - pod kierunkiem opiekunów naukowych - wybierać kierunek: filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, filologia germańska, filologia-specjalność: filologia romańska z drugim językiem obcym, filologiaspecjalność: filologia słowiańska, filologia specjalność: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia-specjalność: filologia rosyjska, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe studia kulturowe, politologia, studia regionalne, turystyka i rekreacja. Nauczanie w Uniwersytecie Łódzkim odbywa się na ponad 70 kierunkach studiów i ponad 160 specjalnościach. Uniwersytet Łódzki prowadzi także studia doktoranckie i ponad 60 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS. W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzane są nowe kierunki studiów oraz kierunki całkowicie w jęz. angielskim: informatyka, ekonomia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie. Prowadzone są studia w ramach programu Erasmus Mundus - Women's and Gender Studies i Ecohydrology. Uczelnia prowadzi także trzy kierunki w języku francuskim. Ich listę można znaleźć pod adresem: Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów dwóch uczelni: Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Zarządzania i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3). Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko- Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz University of Maryland at College Park USA). Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego" (Wydział Prawa i Administracji i Uniwersytet François-Rabelais w Tours). Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (Wydział Prawa i Administracji i Uniwersytet François-Rabelais w Tours). Menadżer BioTechScience, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji ich wyników. Program studiów został opracowany na licencji Uniwersytetu Teksańskiego w Austin (UT) Master of Science and Technology Commercialization (MSSTC). Studia inżynierskie na kierunku informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej i Centria University of Applied Sciences (wcześniej: Central Ostrobothnia University) w Kokkola (Finlandia). Studia pierwszego stopnia polsko-niemieckie prowadzone wspólnie przez Wydział Filologiczny z Uniwersytetem w Ratyzbonie.

4 Studia drugiego stopnia Filologia germańska z literaturą i kultura niemiecką Europy Wschodniej (Wydział Filologiczny i Uniwersytet im. Justusa Liebiga Giessen). Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia (Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny), podwójny dyplom z tytułem licencjata w Uniwersytetu Łódzkiego i stopnia BA (Honours) University Huddersfield. Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim. Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 38 tys. osób. Na ponad 60 studiach podyplomowych dokształca się ponad osób, w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców co roku uczy się ok. 400 obcokrajowców. Na studiach doktoranckich kształci się ponad 1300 słuchaczy. Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad osób (bez studiów podyplomowych i doktoranckich). W uczelni zatrudnionych jest pracowników, którzy czuwają nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, w tym nauczycieli akademickich (233 profesorów tytularnych) i pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi. Od 1952 roku w Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego: miesięczne, 5-miesięczne, 9-miesięczne przygotowujące kandydatów na studia w Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze itp), oraz dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie Biblioteka Uniwersytecka - jedna z największych oraz najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce - posiada ponad 3 milionów woluminów. Przy BUŁ funkcjonuje American Corner - Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji, które poprzez programy edukacyjne i kulturalne promuje wśród mieszkańców Polski Stany Zjednoczone Ameryki. Uniwersytet Łódzki podpisał 200 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi uczelniami. UŁ bierze udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: Erasmus+, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Campus Europae, Program Uczenie się przez Całe Życie, 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, Horyzont 2020, COST, INTERREG IVC, CERGE-EI, Fundusz Wyszehradzki, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Baltex, Fundusz Norweski. Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu kilkuset umów dwustronnych w ramach programu Erasmus+ z ponad 350 uczelniami partnerskimi studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 28 krajach europejskich, w 3 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii a także w kraju kandydującym Turcji. W Uczelni tworzone są od lat wyodrębnione ze struktur wydziałowych ośrodki naukowobadawcze, jak na przykład Ośrodek Badań Europejskich, Interdyscyplinarne Centrum Badań

5 Społecznych, Centrum Naukowo-Badawcze UŁ Bałkany na przełomie XX/XXI w, Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych, Ośrodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej. Uniwersytet Łódzki posiada nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, w którym znajduje się łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych. Uczelnia zapewnia dostęp do świetnie wyposażonego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: basenu, hal sportowych, sal gimnastycznych, gabinetu odnowy biologicznej, z których korzystają studenci, pracownicy UŁ oraz inne zainteresowane osoby. W UŁ funkcjonuje Akademickie Biuro Karier Zawodowych, Studenckie Biuro Karier Profil na Wydziale Nauk o Wychowaniu oraz Biuro Karier na Wydziale Prawa i Administracji. Chcąc zapewnić równy dostęp do wykształcenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno architektonicznych, jak i mentalnych osobom niepełnosprawnym w UŁ został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto 1 czerwca 2007 r. rozpoczął swoją działalność Uniwersytecki punkt informacyjny, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie dostępności studiów wyższych dla niepełnosprawnych. Pracownicy biura służą pomocą podczas egzaminów wstępnych oraz w trakcie roku akademickiego. Uniwersytet Łódzki dysponuje stacjami naukowo-badawczymi działającymi poza terenem Łodzi oraz 10 Domami Studenckimi z ponad 4 tys. miejsc. Ponadto posiada około 150 miejsc w hotelu asystenckim. Nasza uczelnia prowadzi również przedszkole, Publiczne Liceum Ogólnokształcące oraz we współpracy z ŁSSE szkołę międzynarodową.

6 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Pilarskiego 14/16, Łódź tel. (0-42) , , fax.: Władze: Dziekan - prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska Prodziekani - prof. dr hab. Andrzej Kruk prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska prof. dr hab. Katarzyna Woźniak Kierunki akredytowane: biologia, ochrona środowiska WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Biologia Ochrona środowiska Biotechnologia Mikrobiologia Liczba studentów System i rodzaj studiów I n ni I n ni Biomonitoring 18 I I Genetyka 61 I Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Biologia Biologia sądowa

7 Wydział Chemii ul. Tamka 12, Łódź, tel./fax: (042) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Andrijewski - prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny Kierunki akredytowane: chemia WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów Chemia I Chemia 113 kosmetyczna Analityka chemiczna I I Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu środkami chemicznymi

8 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, Łódź tel. (0...42) , fax.(0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Paweł Starosta - prof. nadzw. dr hab. Joanna Działo - prof. nadzw. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Rossa - prof. dr hab. Janusz Świerkocki - prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski - prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek Kierunki akredytowane: socjologia, informatyka i ekonometria, finanse i rachunkowość, ekonomia, gospodarka przestrzenna, logistyka WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba System i rodzaj studentów studiów Analityka gospodarcza I Analityka społeczna Ekonomia 389 I 154 n 118 ni Ekonomia, ekobiznes 88 Finanse i rachunkowość Informatyka i ekonometria Gospodarka przestrzenna Socjologia Europeistyka Międzynarodowe stosunki gospodarcze Praca socjalna Logistyka Informatyka I I n ni I I n ni I n ni I I I n ni I n ni I

9 Kierunek studiów Polityka społeczna Liczba studentów System i rodzaj studiów I ni Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Audyt i kontrola wewnętrzna Bankowość Coaching i mentoring organizacyjny Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro Metody wspierania relacji międzyludzkich. Coaching życiowy Public Relations Rynek Nieruchomości Wycena Rynek Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Zamówienia publiczne

10 Wydział Filologiczny ul. Al. Kościuszki 65, Łódź tel. (0...42) , fax. (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk - prof. dr hab. Piotr Cap - prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Leyko - prof. nadzw. dr hab. Krystyna Płachcińska - prof. nadzw. dr hab. Anna Warda - prof. nadzw. dr hab. Zenon Weigt Kierunki akredytowane: filologia polska, filologia (specjalności: angielska, germańska, klasyczna, romańska, rosyjska, hiszpańska, słowiańska, jęz. francuski, jęz. niemiecki), kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Filologia polska System i rodzaj studiów I Kulturoznawstwo I n Filologia 269: I : Rosyjska Klasyczna Południowosłowiańska/słowiańska Hiszpańska (jęz. hiszpański z amerykanistyką filologiczną) Romańska Włoska

11 Kierunek studiów Filologia angielska Filologia germańska Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia Polsko- Niemieckie Logopedia z audiologią Lingwistyka dla biznesu Liczba studentów System i rodzaj studiów I n ni I ni I n ni I n Południowosłowiańska/słowiańska Hiszpańska (jęz. hiszpański + jęz. angielski) Romańska + drugi jęz. romański Romańska + jęz. angielski Romańska + jęz. niemiecki Romańska + jęz. rosyjski Angielska Germańska/germańska z informatyką Klasyczna Klasyczna z kulturą śródziemnomorską / klasyczna i studia śródziemnomorskie Klasyczna, studia śródziemnomorskie z turystyką profil italianistyczny Klasyczna, studia śródziemnomorskie profil italianistyczny Rosyjska Rosyjska + z jęz. obcy Włoska Włoska ze specjalnością translatorską Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Edytorstwo tekstów literackich Nauczanie angielskiego w szkole podstawowej Zarządzanie kulturą Logopedia medialna z logopedią ogólną

12 Wydział Filozoficzno-Historyczny ul. Kamińskiego 27 a, Łódź tel. (0...42) , fax.(0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Zbigniew Anusik - prof. nadzw. dr hab. Maciej Kokoszko - dr Ewa Kubiak - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jung Kierunki akredytowane: archeologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów Archeologia I Filozofia I Historia I n Historia sztuki I n Etnologia I Okcydentalistyka 39 Regionalistyka kulturowa 16 Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Rzeczoznawstwo uzbrojenia Studium Historii oraz Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. : Historia Studium Historii oraz Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. : Wiedza o społeczeństwie Studium dla nauczycieli w zakresie etyki i filozofii w szkole

13 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ul. Pomorska 149/153, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk - prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korejwo - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Wiatrowski Kierunki akredytowane: fizyka, informatyka. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów (inż. 3,5) I Informatyka I (1,5) n (3,5) ni (1,5) Fizyka I Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Akademia Technologii Sieciowych, specjalizacja: CCNA Routing & Switching Grafika komputerowa Adobe Podyplomowe Studium Nauczania fizyki i matematyki

14 Wydział Matematyki i Informatyki ul. Banacha 22, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Ryszard Pawlak - prof. nadzw. dr hab. Dariusz Idczak - prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska Kierunki akredytowane: matematyka, informatyka. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Matematyka Informatyka Informatyka w języku angielskim System i rodzaj studiów I n ni I n ni 25 Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Analiza danych i Data Mining Informatyka Informatyka w biznesie

15 Wydział Nauk Geograficznych ul. Narutowicza 88, Łódź tel. (0...42) Fax. (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Tadeusz Marszał - dr Elżbieta Papińska - prof. nadzw. dr hab. Bogdan Włodarczyk - prof. nadzw. dr hab. Anita Wolaniuk Kierunek akredytowany: geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj Kierunek studiów Liczba studentów studiów I Turystyka i rekreacja 32 n 5 ni Geografia Gospodarka przestrzenna I I n ni Geoinformacja 122 Geomonitoring 91 Studia regionalne 40 Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Geoinformacja system informacji geograficznej w praktyce Nowoczesne usługi turystyczne

16 Wydział Nauk o Wychowaniu ul. Pomorska 46/48, Łódź Tel. (042) Fax. (042) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas - prof. nadzw. dr hab. Iwonna Michalska - prof. nadzw. dr hab. Grażyna Poraj - dr Anna Tyl Kierunki akredytowane: psychologia, pedagogika. Kierunek studiów Psychologia WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Liczba studentów System i rodzaj studiów 591 sm 402 nsm Pedagogika 1258: : I : n pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej pedagogika w zakresie edukacji dorosłych /z gerontologią / z coachingiem edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne edukacja przez sztukę pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej pedagogika resocjalizacyjna pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika w zakresie edukacji dorosłych /z gerontologią / z coachingiem pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika wieku dziecięcego edukacja przez sztukę pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej pedagogika resocjalizacyjna edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika resocjalizacyjna

17 Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów 183: n (1) pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika wieku dziecięcego pedagogika resocjalizacyjna 441: ni pedagogika wieku dziecięcego pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem pedagogika resocjalizacyjna Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Logopedia z emisją głosu Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery Psychologia w oświacie Psychologia w zarządzaniu

18 Wydział Prawa i Administracji ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska - prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cieślak - prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska - dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel - dr Zbigniew Świderski - prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka Kierunki akredytowane: administracja, prawo. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj Kierunek studiów Liczba studentów studiów Prawo 1359 sm 1352 nsm I Administracja 376 n 269 ni 70 ni (2,5) Polityka społeczna 284 Prawo podatkowe i rachunkowość 338 ni Prawo zatrudnienia kadry i płace 274 ni Prawo medyczne 37 ni Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej Bezpieczeństwo i higiena pracy Kadry i płace Ochrona danych osobowych Prawna obsługa przedsiębiorców Prawo egzekucji sądowej Prawo konstytucyjne dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne Prawo podatkowe Prawo podatkowe (e-learning) studia finansowane przez EFS Prawo pracy Prawo spółek Prawo wyborcze Szkoła prawa francuskiego

19 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych ul. Składowa 43, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Tomasz Domański - dr hab. Radosław Bania - prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney - dr Marek Sempach Kierunek akredytowany: stosunki międzynarodowe WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów Międzynarodowe studia kulturowe Stosunki międzynarodowe Politologia System i rodzaj studiów I I n I Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Bezpieczeństwo narodowe Polsko-Francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA

20 Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26, Łódź tel. (42) , fax (42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Ewa Walińska - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla - prof. dr hab. Jerzy Różański - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek Kierunki akredytowane: zarządzanie, finanse i rachunkowość WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów I Logistyka 266 n 204 ni Zarządzanie Finanse i rachunkowość Analiza i zarządzanie w biznesie Business Management (w jęz. ang.) Management and Finance (w jęz.ang.) Finanse i inwestycje Marketing Rachunkowość Technologie informatyczne w logistyce Zarządzanie publiczne Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa kierunków Zarządzanie Grupa kierunków Finanse I n ni I n ni n n n n n 157 n 52 n

21 Wykaz studiów podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2014/2015): Ocena potencjału rynkowego prac badawczych Polsko-Amerykański program studiów Executive MBA Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw Rachunkowość i zarządzanie finansowe Rachunkowość zarządcza i controlling Studia podyplomowe dla sędziów z zakresu finansów i ekonomii Systemy zarządzania jakością wg norm ISO Serii 9000 Zarządzanie apteką Zarządzanie instytucjami publicznymi Zarządzanie oświatą Zarządzanie procesami logistycznymi Zarządzanie zasobami ludzkimi

22 Filia UŁ w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja nr 65/67, Tomaszów Mazowiecki Tel./fax: (44) Władze: Pełnomocnik Rektora ds. Filii UŁ p.o. Dyrektora Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych - prof. dr hab. Zbigniew Rau - prof. dr hab. Bogumiła Rouba - prof. nadzw. dr hab. Marcin Smoleński Kierunki akredytowane: administracja, zarządzanie. Kierunek prowadzony jedynie przez Filę: leśnictwo WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studiów Leśnictwo System i rodzaj Liczba studentów studiów 152 (3,5) inż. 123 n (4) inż. Turystyka i Rekreacja 100 Zarządzanie Administracja n n ni

23 Liczba studentów następujących kierunków wliczona jest w wydziały: Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze Kierunek studiów Liczba studentów System i rodzaj studiów 6: 1 fizyka 3 matematyka 1 biotechnologia 1 mikrobiologia 5: I 3 biologia 1 biotechnologia 1 matematyka

24 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne oraz Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne System i rodzaj Kierunek studiów Liczba studentów studiów 23: 1 historia 4 filozofia 3 historia sztuki 3 stosunki międzynarodowe 4 międzynarodowe studia kulturowe 1 filologia słowiańska 1 filologia germańska 1 filologia rosyjska 2 kulturoznawstwo 1 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2 filologia polska 14: I 2 historia 1 politologia 2 filologia angielska 3 filologia germańska 1 filologia rosyjska 3 kulturoznawstwo 2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna

25 Legenda: s. studia stacjonarne ns.(w) studia niestacjonarne (wieczorowe) ns.(z) studia niestacjonarne (zaoczne) ns.(e) studia niestacjonarne (eksternistyczne) I studia I stopnia II studia II stopnia M jednolite studia magisterskie

26 Wykaz ocen programowych i instytucjonalnych dokonanych przez POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ (stan na r.) Lp. Wydział Kierunek/ specjalność Poziom Data Uchwały Ocena/ termin następnej 1 Biologii i Ochrony Środowiska Biologia I, II, JSM pozytywna w 2015/ Biologii i Ochrony Środowiska Ochrona środowiska I, II, JSM pozytywna w 2014/2015 Biologii i Ochrony Środowiska Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/ Chemii Chemia I, JSM pozytywna Chemii Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/ Ekonomiczno- Socjologiczny 5 Ekonomiczno- Socjologiczny Ekonomiczno- Socjologiczny 6 Ekonomiczno- Socjologiczny 7 Ekonomiczno- Socjologiczny 8 Ekonomiczno- Socjologiczny 9 Ekonomiczno- Socjologiczny 10 Ekonomiczno- Socjologiczny Ekonomia I pozytywna Ekonomia II, JSM pozytywna w 2012/2013 Ekonomia II pozytywna Profil w 2018/2019 ogólnoakademicki Informatyka i ekonometria I, II Profil ogólnoakademicki wyróżniająca w 2021/2022 Finanse i rachunkowość I, II, JSM pozytywna w 2015/2016 Gospodarka I, II, JSM pozytywna przestrzenna Logistyka I, II pozytywna w 2018/2019 Międzynarodowe I, II pozytywna stosunki gospodarcze Profil w 2019/2020 ogólnoakademicki 11 Filologiczny Filologia polska I, II, JSM pozytywna w 2015/ Filologiczny Kulturoznawstwo I, II, JSM pozytywna w 2015/ Filologiczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I, II, JSM pozytywna 14 Filologiczny Filologia/ Filologia angielska I, II pozytywna 15 Filologiczny Filologia/ Filologia germańska I, II pozytywna 16 Filologiczny Filologia/ Filologia klasyczna I, II pozytywna 17 Filologiczny Filologia/ Filologia romańska I, II pozytywna 18 Filologiczny Filologia/ Filologia rosyjska I, II, JSM pozytywna 19 Filologiczny Filologia/ Filologia słowiańska I, II pozytywna 20 Filologiczny Filologia/ Filologia hiszpańska I, II pozytywna 21 Filologiczny Filologia/ I pozytywna

27 Język francuski 22 Filologiczny Filologia/Język I pozytywna niemiecki 23 Filozoficzno- Historia JSM pozytywna Historyczny 24 Filozoficzno- Historyczny Historia sztuki I, JSM pozytywna w 2012/ Filozoficzno- Historyczny Etnologia I, JSM pozytywna w 2014/ Filozoficzno- Filozofia I, II, JSM pozytywna Historyczny 27 Filozoficzno- Historyczny Archeologia I, JSM pozytywna w 2014/2015 Filozoficzno- Historyczny Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/ Fizyki i Informatyki Fizyka I, II, JSM pozytywna Stosowanej 29 Fizyki i Informatyki Stosowanej 30 Fizyki i Informatyki Stosowanej Fizyki i Informatyki Stosowanej 31 Matematyki i Informatyki 32 Matematyki i Informatyki 33 Matematyki i Informatyki 34 Matematyki i Informatyki w 2013/2014 Informatyka I inż., II pozytywna w 2012/2013 Informatyka I pozytywna w 2012/2013 Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/2019 Matematyka I, II, JSM pozytywna w 2013/2014 Informatyka I pozytywna w 2014/2015 Informatyka II pozytywna w 2014/2015 Matematyka I, II pozytywna Profil w 2020/2021 ogólnoakademicki 35 Nauk Geograficznych Geografia I, II pozytywna w 2014/ Nauk Geograficznych Turystyka i rekreacja I, II pozytywna w 2015/ Nauk Geograficznych Gospodarka przestrzenna I, II pozytywna 38 Nauk o Wychowaniu Pedagogika I, II, JSM pozytywna 39 Nauk o Wychowaniu Psychologia JSM pozytywna w 2015/ Prawa i Administracji Administracja I, II, JSM pozytywna 41 Prawa i Administracji Prawo JSM pozytywna w 2015/ Prawa i Administracji Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/ Zarządzania Zarządzanie I, II, JSM pozytywna w 2015/ Zarządzania Finanse i rachunkowość I, II, JSM pozytywna w 2015/ Zarządzania Ocena instytucjonalna wyróżniająca 1) w 2020/ Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kutnie Ekonomia I pozytywna 47 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrołęce Ekonomia I pozytywna

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Wydawca: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego Narutowicza 65, 90-131 Łódź tel. (48) 42 635 41 77 fax (48) 42 665 54 24 e-mail: promocja@uni.lodz.pl Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo