NATURA przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NATURA 2000. przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski"

Transkrypt

1 NATURA 2000 przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski Agnieszka Rusinowicz Wydział ds. Projektów UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

2 Finansowanie N2000 w Polsce Fundusze ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do 2009 r.) Pomoc zagraniczna, w tym z Unii Europejskiej BOŚ i inne banki Fundusze przedsiębiorstw, samorządów i jednostek budżetowych Budżet państwa i budżety wojewódzkie Inne (agencje, fundacje, fundusze prywatne)

3 Finansowanie N2000 w Polsce Formy i obszary finansowania z NFOŚiGW Finansowanie według rodzaju Finansowanie według obszaru Dotacje inwestycyjne i nieinwestycyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty pomostowe Kredyty bankowe z wykorzystaniem środków NFOŚiGW Dofinansowanie systemu recyklingu i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dopłaty do oprocentowania kredytów Umorzenia pożyczek Inwestycje kapitałowe Nagrody Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji* Częściowa spłata kapitału kredytu* Ochrona wód i gospodarka wodna Ochrona powietrza i klimatu Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przyrody i krajobrazu Leśnictwo Państwowy Monitoring Środowiska Zapobieganie klęskom żywiołowym Górnictwo Geotermia Edukacja ekologiczna Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze

4 Finansowanie N2000 w Polsce Finansowanie według rodzaju Dotacje inwestycyjne i nieinwestycyjne Dotacje do projektów krajowych (33 mln EUR w latach ) Współfinansowanie projektów LIFE+ (70 mln EUR w latach ) Projekty ochrony przyrody LIFE+ - współfinansowanie do 95% ogólnej kwoty kosztów kwalifikowalnych Współfinansowanie Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (4 mln EUR w latach ) Formy i obszary finansowania Finansowanie według obszaru Ochrona wód i gospodarka wodna Ochrona powietrza i klimatu Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przyrody i krajobrazu Leśnictwo Państwowy Monitoring Środowiska Zapobieganie klęskom żywiołowym Górnictwo Geotermia Edukacja ekologiczna Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze

5 LIFE+ for Natura 2000 Liczba polskich wniosków w ramach LIFE+ / wniosków dotyczących ochrony przyrody składanych do Komisji

6 LIFE+ for Natura 2000 Wartość projektów LIFE+/projektów dotyczących ochrony przyrody Łączna wartość wdrożonych projektów LIFE+ Łączna wartość wdrożonych projektów LIFE+ dotyczących ochrony przyrody

7 Liczba i wartość projektów LIFE+ LIFE+ for Natura 2000 Finansowanie NFOŚiGW Finansowanie UE Budżet projektów

8 Przykładowe projekty Projekt nr LIFE09 NAT/PL/ Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym doliny Biebrzy. Etap I". LOKALIZACJA PROJEKTU: Biebrzański Park Narodowy BUDŻET: Kwota ogółem: EUR % współfinansowania z UE: 50% OKRES REALIZACJI: Rozpoczęcie: 01/09/10 - Zakończenie: 30/12/16 Beneficjent koordynujący: Biebrzański Park Narodowy GŁÓWNE OCZEKIWANE WYNIKI: Zmiana systemu przepływu wody na obszarze systemu wodnego: Kanał Woźnawiejski rzeka Jegrznia (trzykrotne zwiększenie przepływu wody w rzece Jegrzni w okresie wegetacyjnym). Sporządzenie planu zarządzania ochroną ekosystemów na obszarze 9000 ha, Wykonanie dokumentacji technicznej renaturyzacji układu wodnego na obszarze 48 km;

9 Przykładowe projekty

10 Przykładowe projekty Projekt nr LIFE09 NAT/PL/ Wspomaganie zarządzania siedliskami wodniczki poprzez zrównoważone wykorzystanie biomasy LOKALIZACJA PROJEKTU: Polska Wschodnia BUDŻET: Kwota ogółem: EUR % współfinansowania z UE: 75% OKRES REALIZACJI: 01/09/ /08/2014 WDRAŻAJĄCY: Beneficjent koordynujący: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) Współbeneficjenci: Grun-Pal Sp. z o.o.; P.P.U.H. Carex; FUT Przemysław Zelent; SMB Mariusz Adamczewski; Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

11 Przykładowe projekty KONTEKST i CELE: Problematyka projektu: utrata i degradacja siedlisk wodniczki (bagna i podmokłe łąki). Cel projektu: zagwarantowanie bieżącego zarządzania siedliskami wodniczki poprzez zasadne ekonomicznie systemy wykorzystania biomasy powstającej w efekcie tego działania. Korzyści dla społeczności lokalnej: 1) 10 miejsc pracy utworzonych na potrzeby działań ochronnych w ramach projektu; 2) miejsc pracy utworzonych w przyszłości ze względu na wdrażanie programów rolno-środowiskowych na obszarze projektu; 3) miejsc pracy utworzonych w przyszłości w zakładzie produkcji pelletu z biomasy; 4) ochrona wodniczki (jedna z najcenniejszych atrakcji lokalnych).

12 Przykładowe projekty Projekt nr LIFE09 NAT/PL/ Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych LOKALIZACJA PROJEKTU: Polska Zachodnia BUDŻET: Kwota ogółem: EUR % współfinansowania z UE: 50% OKRES REALIZACJI: 01/11/ /12/2013 WDRAŻAJĄCY: Beneficjent koordynujący: Park Narodowy Ujście Warty

13 Przykładowe projekty KONTEKST i CELE: Problematyka projektu: utrata i degradacja siedlisk ptaków wodnych i błotnych (podmokłe łąki) ze względu na ekspansję zarośli wierzbowych. Cel projektu: przywrócenie i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych budujących gniazda na obszarach łąkowych. Korzyści dla społeczności lokalnej: 1) 5 miejsc pracy utworzonych na potrzeby działań ochronnych w ramach projektu; 2) wykorzystanie biomasy w lokalnym zakładzie produkcji pelletu; 3) przygotowanie 200 ha gruntów pod programy rolno-środowiskowe.

14 Przykładowe projekty Projekt nr LIFE09 NAT/PL/ Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej LOKALIZACJA PROJEKTU: Polska Południowa BUDŻET: Kwota ogółem: EUR % współfinansowania z UE: 50% OKRES REALIZACJI: 01/01/ /11/2014 WDRAŻAJĄCY: Beneficjent koordynujący: Gmina Klucze

15 Przykładowe projekty KONTEKST i CELE: Problematyka projektu: zalesienie i sukcesja naturalna cennych niezalesionych siedlisk na Pustyni Błędowskiej znanej ze swojego pustynnego krajobrazu. Cel projektu: zagwarantowanie odpowiedniego stanu ochrony największego polskiego kompleksu suchych, piaszczystych, wapnistych muraw (*6120) i wydm kontynentalnych. Korzyści dla społeczności lokalnej: 1) Przywrócenie głównej atrakcji turystycznej; 2) Rozwój agroturystyki; 3) Rozwój innych usług turystycznych.

16 Garść danych w ramach podsumowania Z tytułu wniosków na lata NFOŚiGW przeznaczył 280 mln PLN (70 mln EUR) na współfinansowanie projektów LIFE r. 1 bieżący projekt LIFE+ 2011r. 40 wdrażanych projektów LIFE+ W ramach wniosków LIFE+ na lata : 20 z 40 projektów zatwierdzonych przez Komisję dotyczy ochrony przyrody na obszarach N2000 (budżet projektów: 74 mln EUR/98 mln EUR); każde 7 EUR z 10 EUR środków LIFE+ dla Polski przeznaczane są na projekty dotyczące ochrony przyrody (34,7 mln EUR / 50,8 mln EUR); Wkład finansowy - ISTOTNY ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI I STANU OCHRONY - BEZCENNE

17 Krajowy Punkt Kontaktowy Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW tel (22) faks + 48 (22)

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU ZARZĄD POWIATU SUSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU Załącznik ANALIZA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

System finansowania ochrony środowiska w Polsce

System finansowania ochrony środowiska w Polsce System finansowania ochrony środowiska w Polsce (streszczenie) Polska jest prawie 40 milionowym, nowoczesnym krajem środkowej Europy, członkiem Unii Europejskiej od 2004 r., z powodzeniem realizującym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

System finansowania ochrony środowiska w Polsce

System finansowania ochrony środowiska w Polsce 1 System finansowania ochrony środowiska w Polsce (streszczenie) Polska jest prawie 40 milionowym, nowoczesnym krajem środkowej Europy, członkiem Unii Europejskiej od 2004 r., z powodzeniem realizującym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

CYKL ŻYCIA PROJEKTU przygotuj i zrealizuj na przykładzie projektów koordynowanych przez CKPŚ. Warszawa 30.05.2012 r. www.lasy.gov.

CYKL ŻYCIA PROJEKTU przygotuj i zrealizuj na przykładzie projektów koordynowanych przez CKPŚ. Warszawa 30.05.2012 r. www.lasy.gov. CYKL ŻYCIA PROJEKTU przygotuj i zrealizuj na przykładzie projektów koordynowanych przez CKPŚ Warszawa 30.05.2012 r. www.lasy.gov.pl Plan prezentacji Część I kim jesteśmy Część II trochę teorii czym jest

Bardziej szczegółowo