Zrealizowane projekty:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrealizowane projekty:"

Transkrypt

1 Projekt EKO ENERGIA - transfer między Polską a Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych ę technologii, w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko-energetycznych Kazimierz Tuszyński Rzeszów,

2 Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w promocję i rozwój innowacyjności w regionie południowo - wschodniej Polski. Celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz promocji i wdrażania innowacyjności służącej rozwojowi Województwa Podkarpackiego w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym. 2

3 Zrealizowane projekty: 2001 Rozwój gospodarczy w Euroregionie Karpackim (Research and analysis of Community Economic Development in the Carpathian Euroregion) projekt finansowany przez Fundację Karpacką realizowany wspólnie z Narodowym Uniwersytetem w Użgorodzie (Ukraina), Izbą Przemysłowo-Handlową w Satu Mare i Centrum Wspierania Biznesu Regionu Maramures (Rumunia), Centrum Studiów Regionalnych Regionalnych Miszkolcu Węgierskiej Akademii Nauk (Węgry), Instytutem Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Politechniki iki w Koszycach (Słowacja), Urzędem Statystycznymt t w Rzeszowie Wschodnioeuropejska Polityka Innowacji i Transferu Technologii oraz możliwości krajów Wyszehradzkich (Eastern Policy of Innovation and Technology Transfer, Capability in Visegrad Countries) - projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, realizowany wspólnie z Politechnikami w Rzeszowie, Koszycach, Budapeszcie i Brnie Wdrażanie Innowacji w Przedsiębiorstwach Budowlanych Projekt finansowany z programu Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI). Celem projektu było budowanie klastra przedsiębiorstw budowlanych Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie, zapoznanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych w przedsiębiorstwach Podkarpacia oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwami z Podkarpacia i Ukrainy. Partnerem była Agencja Rozwoju Obwodu Chmielnickiego Podylia Pershi. 3

4 Projekt EKO-Budownictwo - energooszczędne i ekologiczne budownictwo w transformacji gospodarczej Cel ogólny projektu: Promocja pro-ekologicznego i energooszczędnego myślenia w okresie transformacji gospodarczej Cele bezpośrednie: Przekazanie wiedzy i doświadczeń województwa podkarpackiego regionom ukraińskim w sferze ekologicznego budownictwa i wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, jako pomocniczy element transformacji gospodarczych, Zapoznanie z technologiami Eko-Budownictwa, Pomoc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów grup docelowych projektu, czyli: sfery biznesowej, organizacji samorządu budowlanego i władz regionalnych odpowiedzialnych za planowanie rozwoju w okresie transformacji. 4

5 Realizacja projektu EKO-Budownictwo 1) Konferencja informacyjna na Ukrainie i r. 5

6 2) Wizyta studialna dla zainteresowanych podmiotów strony ukraińskiej r. Zaprezentowano najlepsze praktyki w województwie podkarpackim: - wykorzystanie biomasy, - wykorzystanie energii słonecznej, - termoizolacja budynków. 3) Konferencja podsumowująca we Lwowie r. 6

7 Projekt EKO ENERGIA - transfer między Polską a Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych technologii, w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko-energetycznych 7

8 Projekt EKO ENERGIA - Partnerzy Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Podkarpacka Agencja Energetyki Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej j( (LCINTE) Związek Stowarzyszeń Naukowo Inżynieryjnych Krymu 8

9 Cel ogólny projektu: Kształtowanie aktywnych postaw poprzez nabywanie wiedzy i doświadczeń europejskich przez partnerów ukraińskich w zakresie wdrażania programów bezpieczeństwa energetycznego, w tym rozwój energii odnawialnych. Cele bezpośrednie: zapoznanie z technologiami z dziedziny energooszczędności, technologii związanych z odnawialnymi i źródłami i energii, a w szczególności ś wytwarzania biogazu, metodologią planowania rozwojowego na przykładzie energii odnawialnej, przekazanie wiedzy i doświadczeń województwa podkarpackiego regionom ukraińskim w sferze planowania i rozwoju wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii i programów oszczędzania energii, jako zadania dla samorządów lokalnych, pomoc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów grup docelowych projektu, czyli: przedstawicieli nauki władz ł regionalnych odpowiedzialnych d i za planowanie rozwoju oraz liderów lokalnych, l zapoznanie uczestników z programami Unii Europejskiej w obszarze oszczędnej i odnawialnej energii, 9

10 Działania w projekcie: Wizyta studialna na Ukrainie - praktyczne przykłady stosowania energii odnawialnej na Krymie, - Seminarium na Krymie: tworzenie regionalnych/lokalnych strategii eko-energetycznychenergetycznych Wizyta studialna i seminarium w Polsce Zapoznanie delegacji ukraińskiej z projektami zrealizowanymi w województwie podkarpackim. p Konferencja we Lwowie

11 Dziękuję za uwagę! 11

CEPRIN - CENTRUM PROMOWANIA DOLNY ŚLĄSK MIEJSCE TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA INNOWACJI W ENERGETYCE

CEPRIN - CENTRUM PROMOWANIA DOLNY ŚLĄSK MIEJSCE TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA INNOWACJI W ENERGETYCE CEPRIN - CENTRUM PROMOWANIA INNOWACJI W ENERGETYCE DOLNY ŚLĄSK Szybki rozwój gospodarczy zarówno kraju, jak i poszczególnych regionów jest w obecnych czasach bardzo istotny. Może on być osiągnięty dzięki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy Zachodniej

Transfer technologii jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy Zachodniej Transfer technologii jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy Zachodniej Yevgeniy Zakharchuk, Galyna Koterlyn, Maria Khomyn * Wprowadzenie Transfer technologii jest procesem polegającym na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOŁY SŁONECZNE

PROJEKT SZKOŁY SŁONECZNE PROJEKT SZKOŁY SŁONECZNE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ WARSZAWA województwo mazowieckie Zespół Energetyki Słonecznej Zakładu Problemów Eko-Budownictwa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,

Bardziej szczegółowo

Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako droga two-rzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich

Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako droga two-rzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako droga two-rzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Stowarzyszenie Edukacja dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa Program konferencji 9:00-9:30 Rejestracja/kawa Dotacje z Brukseli czyli, co powinieneś wiedzieć o efektywnym pozyskiwaniu dotacji z programów wspólnotowych Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską,

Bardziej szczegółowo

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Business Project Projekt biznesowy: Budownictwo energooszczędne Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Liubov Diachevska, Ágnes Fülep, Katarzyna Pająk, Mateusz Smoter, Paulina Wójcik

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

VI Priorytet Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej

VI Priorytet Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej VI Priorytet Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej Metropolizacja jest obecnie uważana za jeden z najważniejszych czynników rozwoju regionalnego 1. W literaturze przedmiotu zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo