1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli Instytut Adama Mickiewicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza"

Transkrypt

1 1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/ Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) lantropia.org.pl lantropia.org.pl Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska Warszawa tel./fax: +48 (22) Dotacje na projekty dąŝące do zaangaŝowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. 3. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ul. Traugutta 7/ Warszawa tel./fax: +48 (22) , , , Dotacje na projekty w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. 4. Fundacja Ekofundusz ul. Bracka Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Dotacje na przedsięwzięcia słuŝące ochronie środowiska.

2 5. Fundacja im. Heinricha Boella ul. śurawia 45, IIIp Warszawa tel.: +48 (22) , fax: +48 (22) , Dotacje na realizację działań z zakresu edukacji obywatelskiej. 6. Fundacja im. Stefana Batorego ul. SapieŜyńska 10a Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Dotacje na inicjatywy obywatelskie, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŝy, rozwój instytucjonalny trzeciego sektora, programy międzynarodowe. 7. Fundacja J&S Pro Bono Poloniae ul. PodchorąŜych 83/ Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Dotacje na inicjatywy na rzecz rozwoju polskiej kultury i rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 8. Fundacja Nasza Ziemia ul. HoŜa 3 m Warszawa tel./fax: +48 (22) , Dotacje na projekty z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

3 9. Fundacja Ronalda McDonalda ul. Marszakowska Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Dotacje na programy z zakresu pomocy dzieciom. 10. Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Dotacje na projekty dotyczące rozwoju społeczeństwa i infrastruktury terenów wiejskich. 11. Fundacja Wspólna Droga ul. Koszykowa 14/ Warszawa tel.: +48 (22) , fax: +48 (22) Dotacje, dary rzeczowe i darmowe usługi. 12. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. Zielna Warszawa tel./fax: +48 (22) Dotacje na projekty polsko-niemieckie. 13. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Ochrona środowiska, wyrównywanie szans i integracja społeczna.

4 14. ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Racławicka 146 Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Demokracja i społeczeństwo obywatelskie. 15. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a Warszawa tel.: +48 (22) , fax: +48 (22) Dotacje na projekty z obszaru ochrony środowiska, wyrównywania szans i integracji społecznej oraz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. 16. Fundusz dla Przyrody PTPP Pro Natura ul. Podwale Wrocław Dotacje na inicjatywy podejmowanych przez organizacje działające na rzecz bezpośredniej ochrony przyrody (cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych). 17. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/ Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) fi Dotacje na działania obywatelskie realizowane z udziałem organizacji pozarządowych.

5 18. Fundusz Rozwoju Społecznego Społeczeństwa Obywatelskiego Biuro Banku Światowego w Polsce ul. Emilii Plater Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Dotacje na projekty związane z zaangaŝowaniem obywatelskim. 19. KULTURA Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury ul. Mokotowska Warszawa tel.: +48 (22) , Dotacje na projekty z obszaru kultury i sztuki. 20. Liga Odpowiedzialnego Biznesu ul. Szpitalna 5/ Warszawa tel.: +48 (22) Dotacje na projekty studenckie i młodzieŝowe, których celem jest propagowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie. 21. Gospodarczego (EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej ul. Wspólna Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Dotacje na projekty z obszaru rozwoju zasobów ludzkich, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej.

6 22. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (The International Visegrad Fund IVF) Kráľovské údolie Bratislava Słowacja tel.: , Fax: Dotacje na projekty z zakresu współpracy kulturalnej, współpracy naukowej, edukacji, wymiany młodzieŝy, współpracy transgranicznej, promocji turystyki. 23. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel.: +48 (22) Dotacje na projekty z obszaru kultury i sztuki. 24. Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności MON al. Niepodległości Warszawa tel.: +48 (22) Dotacje na projekty upowszechniające wiedzę i umiejętności na rzecz obronności państwa. 25. Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Powszechnego ul. Senatorska Warszawa tel.: +48 (22) ; ; Dotacje na projekty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieŝy.

7 26. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Al. J. Ch. Szucha Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Dotacje na projekty związane z pomocą zagraniczną. 27. Narodowa Agencja Programu MłodzieŜ w Działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa tel.: +48 (22) , fax: +48 (22) , Dotacje na projekty skierowane do młodzieŝy. 28. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Al. Jana Pawła II Warszawa tel.: +48 (22) infolinia: (0) Dotacje na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych. 29. Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy ul. Kredytowa 6 lok Warszawa tel./fax: +48 (22) , Dotacje na projekty skierowane do dzieci i młodzieŝ, wyrównujące szanse edukacyjne młodego pokolenia z terenów małych miast i wsi.

8 30. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany MłodzieŜy Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa tel.: +48 (22) Dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieŝy dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy. 31. Program GRUNDTVIG Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie ul. Mokotowska Warszawa tel.: +48 (22) , fax: +48 (22) Dotacje na projekty dotyczące edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i wspierające współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. 32. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Dotacje na projekty dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego. 33. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ul. Wspólna 2/ Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22)

9 Dotacje na projekty wpływające na wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. 34. Program Przemiany w Regionie RITA Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/ Warszawa tel./fax: +48 (22) Dotacje na projekty dotyczące współpracy z krajami byłego bloku wschodniego.

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA Gmina Godów 1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni Mustang ul. Wyzwolenia 12 44-348 Skrzyszów tel. 32 472 64 17, strona internetowa: http://shimk-mustang.blog.pl/

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/676/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Program Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Terytorium społecznie odpowiedzialne współpraca finansowanie idee doświadczenia Organizator główny: Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo