Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM KREATYWNA EUROPA Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach i będzie zawierał trzy komponenty: Media, Kultura i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r. Kreatywna Europa opiera się na sukcesie programów Kultura i Media oraz doświadczeniach wyniesionych z ich realizacji. Oznacza większe wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld euro w okresie najbliższych siedmiu lat program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, umożliwiając dofinansowanie działalności przynajmniej 250 tys. artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 tys. kin, 8 tys. filmów i 4, 5 tys. tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych, który zostanie uruchomiony w 2016 roku, pozwoli zaś małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty na finansowanie działalności. W Programie Kultura głównym celem było rozwijanie współpracy kulturalnej poprzez mobilność artystów, mobilność dzieł i dialog międzykulturowy. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, program Kreatywna Europa ma inwestować w sektory kreatywne i kulturę, aby wzmacniać ich konkurencyjność i znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Drugim celem programu nadal będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy. Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury. 1 Oznacza to, że Kreatywna Europa ma po pierwsze wspierać takie działania, które będą miały na celu rozwijanie międzynarodowych karier artystycznych, tworzenie nowych możliwości zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo zarówno w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy teatru. Dzięki temu artyści mają łatwiej docierać do słuchaczy, widzów itd. w innych krajach europejskich. Po drugie wspierane będzie budowanie nowej publiczności i rozwój już istniejącej na przykład poprzez korzystanie z innowacyjnych metod pracy z publicznością, nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych. Chodzi o to, aby w perspektywie długofalowej kształtował się pewien gust, aby dzieła europejskie mogły docierać do jak największej liczby odbiorców w różnych krajach i skutecznie konkurować z wszechobecną kulturą angloamerykańską, aby sektor kultury mógł sprostać wyzwaniu jakim jest cyfryzacja i globalizacja, które zmieniają relacje między artystą i publicznością oraz sposób, w jaki sztuka jest dziś tworzona, rozpowszechniania, udostępniana, odbierana, sprzedawana. W programie Kreatywna Europa nie będą przyjmowane wnioski składane przez osoby indywidualne. Poprzez projekty przygotowywane przez organizacje kulturalne środki finansowe dotrą jednak do około 250 tys. indywidualnych artystów i osób zawodowo związanych z kulturą i sektorem audiowizualnym. Jest to dużo bardziej opłacalny sposób osiągnięcia wyników i trwałych skutków. Komisja ocenia, że dzięki projektom wspieranym przez program Kreatywna Europa uda się dotrzeć bezpośrednio lub pośrednio do milionów osób.

2 KOMPONENT KULTURA Komponent Kultura skierowany jest do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji. Jakie projekty można dofinansować w ramach komponentu Kultura: 1. Projekty współpracy europejskiej (trwające maksymalnie 4 lata dla organizacji istniejących minimum 2 lata) Granty małe do 200 tys. euro do 60% budżetu, projekty realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów biorących udział w programie Granty duże do 2 mln. Euro do 50% budżetu, projekty realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów biorących udział w programie Terminy składania wniosków: do 5 marca 2014 do godz październik 2014 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2014) kolejne nabory raz do roku na jesieni 2. Sieci współpracy (zrzeszające przynajmniej 15 członków z 10 krajów lub więcej krajów) Granty do 250 tys. euro do 80% budżetu, przy przyznawane na działania (nie granty operacyjne!) np. wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji Terminy składania wniosków (tylko 2 w okresie ) 19 marca 2014 godz. do oraz w październiku 2016 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2016) 2 3. Platformy (koordynator + organizacje z minimum 10 krajów) Granty do 500 tys. euro do 80% budżetu, granty przyznawane na działania (nie granty operacyjne!) nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł. Wsparcie dla kreatywnych i bardzo szerokich projektów. Terminy składania wniosków (tylko 3 w okresie ): 19 marca 2014 godz kolejne dwa nabory nie są jeszcze ustalone 4. Tłumaczenia literackie (dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata) Małe do 100 tys. euro do 50% budżetu, na projekty trwające maksymalnie 2 lata Duże do 100 tys. euro rocznie do 50% budżetu, na projekty trwające 3-4 lata W obu przypadkach granty będą dofinansowywać tłumaczenie z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję (w tym promocję autorów) maksymalnie 10 książek (w projektach 2-letnich) lub 10 książek rocznie (w projektach 3-4 letnich). Kwalifikowana jest tylko beletrystyka. Terminy składania wniosków: 12 marca 2014 godz Kolejne nabory raz do roku

3 KOMPONENT MEDIA Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie. Jego celem jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji. Obszary grantowe w ramach komponentu MEDIA: Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej Development (projekty pojedyncze, pakiety projektów, gry) TV Programming Fundusze koprodukcyjne Dostęp do rynku Wsparcie dla dystrybutorów i agentów sprzedaży Festiwale Budowanie widowni Sieci kin Możliwości uzyskania dofinansowania 3 1. Dla producentów audiowizualnych Development / projekt pojedynczy dofinansowanie etapu developmentu jednego projektu filmowego (fabuła, dokument kreatywny, animacja) Development / pakiet projektów dofinansowanie etapu developmentu pakietu projektów (fabuła, dokument kreatywny, animacja) Development / gry wideo (Video Games) wsparcie na opracowanie koncepcji i projektów gier wideo Television Programming wsparcie dla ujmowania europejskich utworów audiowizualnych w ramówkach telewizyjnych 2. Dla dystrybutorów / agentów sprzedaży Dystrybucja / Schemat selektywny dofinansowanie międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich, zachęcanie dystrybutorów do rozpowszechniania filmów, które stanowiłyby wyzwanie gdyby wspierane były jedynie przez rynek Dystrybucja / Schemat automatyczny dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest od liczby sprzedanych biletów na najnowsze europejskie filmy nie krajowe w ostatnim roku kalendarzowym Agenci sprzedaży wsparcie, którego wysokość zależy od wyników sprzedaży filmów europejskich osiągniętych przez agentów handlowych w okresie referencyjnym. Celem jest promowanie i wspieranie szerszej ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich

4 3. Dla kin Cyfryzacja kin dofinansowanie kosztów dodatkowych powiązanych z nabyciem projektorów cyfrowych, przeznaczonych do instalacji w kinie spełniającym wszystkie kryteria kwalifikowalności Europa Cinemas właściciele kin nie składają wniosków o dofinansowanie bezpośrednio do MEDIA ale przyłączają się do wspieranej przez MEDIA sieci kin zwanej Europa Cinemas. Celem sieci jest poszerzenie katalogu filmów europejskich wyświetlanych w kinach Sieć kin wsparcie dla tworzenia sieci kin wyświetlających filmy europejskie. Program jest otwarty dla europejskich kin zrzeszonych w ramach sieci, której powierzono pełną odpowiedzialność prawną wobec Agencji za należyte wykonanie działania, w tym za pośrednictwem kwalifikowalnych osób trzecich. 4. Dla organizatorów targów filmowych / festiwali filmowych / szkoleń dostęp do rynków Dostęp do rynku umowa roczna schemat wspiera organizacje, które organizują wydarzenia i działania (łącznie z komputerowymi narzędziami wymiany informacji) mające na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie i poszerzenie dostępu europejskich profesjonalistów do rynku Dostęp do rynków umowa partnerska niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wsparcie działań prowadzonych na obszarze państw uczestniczących w podprogramie MEDIA oraz poza ich granicami. MEDIA Umbrella Stands program MEDIA zapewnia stoiska na głównych targach audiowizualnych w celu wspierania networkingu i sprzedaży europejskich filmów. 5. Dla organizatorów targów filmowych / festiwali filmowych / szkoleń - festiwale filmowe Festiwale Filmowe dofinansowanie organizacji międzynarodowych festiwali filmowych w Europie. Przynajmniej 70% całego repertuary przedstawionego publiczności w ramach festiwalu musi dotyczyć produkcji europejskich reprezentujących przynajmniej 10 państw uczestniczących w programie MEDIA 6. Dla organizatorów targów filmowych / festiwali filmowych / szkoleń szkolenia 4 Doskonalenie zawodowe dofinansowanie międzynarodowych szkoleń skierowanych do przedstawicieli branży audiowizualnej. Szkolenia z zakresu: pisania scenariusza, rozwoju projektu filmowego, marketingu i dystrybucji, nowych mediów, nowych technologii, animacji, filmów dokumentalnych, prawnych i finansowych aspektów produkcji filmowej, organizacji festiwali filmowych, etc. 7. Otwarte dla całej branży nowe technologie Projekty pilotażowe wsparcie dla projektów pilotażowych, których celem jest zapewnienia, że przemysł przystosowuje się do zmian zachodzących na rynku, ze szczególnym naciskiem na wprowadzanie i wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych VOD/DCD dofinansowanie, wspieranie powstawania i wykorzystywania katalogów filmów europejskich do cyfrowej dystrybucji wśród szerokiej, międzynarodowej publiczności, za pomocą onlinowych usług dystrybucyjnych 8. Rozwój widowni Ilościowy i jakościowy rozwój publiczności Projekty zapewniające mechanizmy lepszego współdziałania między inicjatywami propagującymi wiedzę na temat sztuki filmowej w Europie w celu poprawy skuteczności i zaakcentowania europejskiego wymiaru tych inicjatyw.

5 9. Międzynarodowy fundusz koprodukcyjny Wsparcie dla międzynarodowych funduszy koprodukcji filmowej Wnioskodawcą może być wyłącznie fundusz koprodukcji filmowej ustanowiony zgodnie z prawem i prowadzący od przynajmniej 12 miesięcy działalność, której głównym przedmiotem jest wspieranie międzynarodowych koprodukcji filmowych. KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY Komponent ten będzie się składać z dwóch części: instrumentu gwarancji finansowych, zarządzanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, który zacznie działać od 2016 r. i ma ułatwiać dostęp małych podmiotów do pożyczek bankowych. Z komponentu międzysektorowego wspierane będą również badania, analizy i lepsze gromadzenie danych w celu poprawy bazy informacyjnej dla kształtowania polityki, finansowanie projektów eksperymentalnych w celu zachęcania do współpracy między sektorem audiowizualnym i innymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi; w ramach tego komponentu finansowane będą biura programu Kreatywna Europa zapewniające pomoc dla wnioskodawców. Biuro Programu Kreatywna Europa w Polsce Creative Europe Desk Polska Al. Ujazdowskie 41 (róg Wilczej) III piętro Warszawa tel.: Dyrektor Creative Europe Desk Małgorzata Kiełkiewicz Biuro: Weronika Rosa 5 Komponent Kultura: Kamila Rola Justyna Podrażka Tel Komponent Media Małgorzata Kiełkiewicz Marta Berto Tel

6 PROGRAM HORYZONT 2020 Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 77 mld EUR (w cenach bieżących). Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Struktura programu Horyzont 2020" opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii Europa 2020": 1. Doskonała baza naukowa (Excellence in science) 24,4 mld EUR: wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council), finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies) zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania Maria Skłodowska-Curie", zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej. 6 Priorytet Doskonała baza naukowa (Excellent science) ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej. Składa się z następujących celów szczegółowych: Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyszłe i powstające technologie (FET) działania Marii Skłodowskiej-Curie europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury. 2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) 17 mld EUR: przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne, dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance), zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs). Priorytet Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące firmy na rynku światowym.

7 Składa się z następujących celów szczegółowych: wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych dostęp do finansowania ryzyka innowacje w MŚP. 3. Wyzwania społeczne (Societal challenges) 29,7 mld EUR: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being), bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy), bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy), inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport), działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials), Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies), bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens). Priorytet Wyzwania społeczne (Societal challenges) jest odpowiedzią na priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone w strategii Europa Priorytet obejmie następujące wyzwania: 7 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka Bezpieczna, czysta i efektywna energia Inteligentny, zielony i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli. Uzupełnieniem tych trzech filarów programu Horyzont 2020 są dodatkowe cele szczegółowe: 1. Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa 2. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działanie Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

8 Cel szczegółowy UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA (816,5 mln euro) Celem Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości. Unia Europejska wkłada wiele wysiłku w wyrównywanie poziomu innowacyjności między poszczególnymi krajami i regionami. Różnice krajowe i regionalne w rozwoju doskonałości w badaniach naukowych stanowią istotne bariery w rozwoju innowacji, konkurencyjności, rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, a także w tworzeniu nowych miejsc pracy. Nierówności strukturalne są spowodowane niewystarczającym poziomem inwestycji w badania, rozwój i innowacje oraz ograniczony dostęp do międzynarodowych sieci współpracy. Spośród 266 regionów Europy zaledwie w 35 intensywność nakładów na B+R była powyżej 3% PKB. Powoduje to ogromne różnice między krajami. Obecny kryzys finansowy wymusza ograniczenia w budżetach krajowych, a to grozi dalszym pogłębianiem różnic pomiędzy liderami w zakresie innowacji a skromnymi innowatorami. Dla podniesienia konkurencyjności Europy i sprostania stojącym przed nią wyzwaniom społecznym należy wykorzystać dostępną wiedzę i uwolnić obiecujący potencjał w zakresie badań i innowacji. W programie Horyzont 2020 przeznaczono fundusze na upowszechnianie doskonałości naukowej i poszerzanie uczestnictwa. Środki finansowe są dedykowane uniwersytetom i instytucjom badawczym w słabiej rozwiniętych regionach Europy. Inicjatywa ta ma zmniejszyć przepaść w zakresie innowacji pomiędzy krajami/regionami UE. Działania wspierające rozwój i współpracę europejskich ośrodków doskonałości przyczynią się do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB), która stanowi centralny element strategii Europa 2020 i Inicjatywy Przewodniej Unia Innowacji. 8 Cel szczegółowy NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA (462,2 mln euro) Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością. Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) przyczyni się do rozwiązania europejskich problemów społecznych wskazanych w Horyzoncie 2020, budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa. Dzięki temu nauka będzie bardziej atrakcyjna (zwłaszcza dla młodych ludzi), zwiększy się zainteresowanie społeczeństwa innowacjami i umożliwi się dalsze działania badawcze i innowacyjne. W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy w trakcie całego procesu badań i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa europejskiego. Takie podejście do badań naukowych i innowacji

9 nazwano odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (RRI Responsible Research and Innovation). EUROPEJSKI INSTYTUT INNOWACJI I TECHNOLOGII (2 711,4 mln euro) Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology EIT) ma na celu zwiększenie zdolności Europy do innowacji, która odgrywa coraz większą rolę w gospodarce opartej na wiedzy. Europa stoi przed poważnym wyzwaniem w zakresie innowacji, w których pomimo doskonałej bazy badawczej, dynamicznych firm i ogromnego potencjału intelektualnego, dobre pomysły są zbyt rzadko są zamieniane na nowe produkty i usługi. Europejski Instytut Innowacji i Technologii został powołany, aby wyprzedzać pojawiające się wyzwania społeczne i proponować rozwiązania i produkty, które zaspokoją oczekiwania i potrzeby konsumentów. Współczesna Europa boryka się z wieloma słabościami strukturalnymi, słabym wzrostem gospodarczym, odpływem utalentowanych naukowców, niewystarczającym poziomem prywatnych inwestycji w badania. Szczególnym zadaniem EIT jest integracja szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości z badaniami naukowymi i innowacjami, jako elementów jednego łańcucha innowacyjnego w Unii i poza nią, co powinno prowadzić m.in. do intensywniejszego wprowadzania na rynek innowacyjnych usług, produktów i procesów. 9 Nowości i ułatwienia w Programie: uproszczony model finansowy: UE refunduje do 100 % kosztów bezpośrednich, a w przypadku projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowalnych (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%) i 25% wydatków pośrednich, co ułatwia przygotowanie kalkulacji projektu i jego rozliczenie maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy czas na przyznanie grantu skrócony z 12 do 8 miesięcy możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (naukowcy w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu) zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami, kwalifikowalność podatku VAT, jeśli instytucja nie może go odzyskać projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych (odstępstwo w przypadku badań pionierskich i specjalnego instrumentu MŚP, jeśli działanie ma wyraźną europejską wartość dodaną oraz działań w zakresie mobilności i działań koordynacyjnych i wspierających projekt realizowany przez 1 podmiot prawny)

10 wprowadzenie instrumentów mających na celu upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa w Programie: ERA Chairs finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy teaming utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych twinning wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich działaniach programu Horyzont 2020" finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, także w zakresie usług, innowacji społecznych, etc. wprowadzenie pilotażowej procedury pn. szybka ścieżka do innowacji" (Fast track to innovation FTI) przyspieszenie drogi od pomysłu do rynku, finansowanie na podstawie stale otwartego zaproszenia do składania wniosków (czas na udzielenie dotacji nie przekracza 6 miesięcy) zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej 10 ul. Krzywickiego Warszawa TELEFONY: Centrala wybieranie tonowe: /86/87/92 Sekretariat: , FAX: E:

11 PROGRAM ERASMUS+ Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie (oraz jego programy sektorowe Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program Młodzież w działaniu oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami nonprofit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit. W poszczególnych częściach Programu będzie możliwa realizacja następujących działań: Mobilność edukacyjna 11 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane w ramach każdego poziomu studiów wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus ( Uczenie się przez całe życie ). Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów. Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba: studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;

12 być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich. Dokąd można wyjechać? Na studia do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną). Na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie. Gdzie się ubiegać o wyjazd? W swojej macierzystej uczelni. To uczelnie otrzymują środki finansowe na wyjazdy swoich studentów i pracowników, zgodnie z zasadą programu Erasmus+, według której tylko instytucje mogą się ubiegać o dofinansowanie. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku 2014/2015 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400, 500 lub 600 euro w przypadku wyjazdów na praktyki. Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Wymiana młodzieży to spotkanie co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Każdy interesujący temat może być wystarczającym powodem do spotkania, pod warunkiem, że będzie równie interesujący dla rówieśników z zagranicy. To czas na zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni. 12 Wolontariat Europejski (European Voluntary Service EVS) Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji wystarczy chęć do działania. Temat wymiany/wolontariatu Sport? Historia? Graffiti? Taniec? Ekologia? Kultura? Wszystko jest możliwe, ale ważne jest, by dzięki projektowi nauczyć się czegoś nowego. Temat wolontariatu? Zgodny z zainteresowaniami wolontariuszy! Kto może wziąć udział W międzynarodowej wymianie może uczestniczyć młodzież w wieku lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem biorącym udział w programie. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna 60. Wolontariuszem może zostać osoba w wieku lat. Długość trwania wyjazdu: Wymiana może trwać od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy.

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 w skrócie

HORIZON 2020 w skrócie HORIZON 2020 w skrócie Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Badania naukowe i innowacje Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo