Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM KREATYWNA EUROPA Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach i będzie zawierał trzy komponenty: Media, Kultura i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r. Kreatywna Europa opiera się na sukcesie programów Kultura i Media oraz doświadczeniach wyniesionych z ich realizacji. Oznacza większe wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld euro w okresie najbliższych siedmiu lat program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, umożliwiając dofinansowanie działalności przynajmniej 250 tys. artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 tys. kin, 8 tys. filmów i 4, 5 tys. tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych, który zostanie uruchomiony w 2016 roku, pozwoli zaś małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty na finansowanie działalności. W Programie Kultura głównym celem było rozwijanie współpracy kulturalnej poprzez mobilność artystów, mobilność dzieł i dialog międzykulturowy. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, program Kreatywna Europa ma inwestować w sektory kreatywne i kulturę, aby wzmacniać ich konkurencyjność i znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Drugim celem programu nadal będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy. Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury. 1 Oznacza to, że Kreatywna Europa ma po pierwsze wspierać takie działania, które będą miały na celu rozwijanie międzynarodowych karier artystycznych, tworzenie nowych możliwości zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo zarówno w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy teatru. Dzięki temu artyści mają łatwiej docierać do słuchaczy, widzów itd. w innych krajach europejskich. Po drugie wspierane będzie budowanie nowej publiczności i rozwój już istniejącej na przykład poprzez korzystanie z innowacyjnych metod pracy z publicznością, nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych. Chodzi o to, aby w perspektywie długofalowej kształtował się pewien gust, aby dzieła europejskie mogły docierać do jak największej liczby odbiorców w różnych krajach i skutecznie konkurować z wszechobecną kulturą angloamerykańską, aby sektor kultury mógł sprostać wyzwaniu jakim jest cyfryzacja i globalizacja, które zmieniają relacje między artystą i publicznością oraz sposób, w jaki sztuka jest dziś tworzona, rozpowszechniania, udostępniana, odbierana, sprzedawana. W programie Kreatywna Europa nie będą przyjmowane wnioski składane przez osoby indywidualne. Poprzez projekty przygotowywane przez organizacje kulturalne środki finansowe dotrą jednak do około 250 tys. indywidualnych artystów i osób zawodowo związanych z kulturą i sektorem audiowizualnym. Jest to dużo bardziej opłacalny sposób osiągnięcia wyników i trwałych skutków. Komisja ocenia, że dzięki projektom wspieranym przez program Kreatywna Europa uda się dotrzeć bezpośrednio lub pośrednio do milionów osób.

2 KOMPONENT KULTURA Komponent Kultura skierowany jest do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji. Jakie projekty można dofinansować w ramach komponentu Kultura: 1. Projekty współpracy europejskiej (trwające maksymalnie 4 lata dla organizacji istniejących minimum 2 lata) Granty małe do 200 tys. euro do 60% budżetu, projekty realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów biorących udział w programie Granty duże do 2 mln. Euro do 50% budżetu, projekty realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów biorących udział w programie Terminy składania wniosków: do 5 marca 2014 do godz październik 2014 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2014) kolejne nabory raz do roku na jesieni 2. Sieci współpracy (zrzeszające przynajmniej 15 członków z 10 krajów lub więcej krajów) Granty do 250 tys. euro do 80% budżetu, przy przyznawane na działania (nie granty operacyjne!) np. wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji Terminy składania wniosków (tylko 2 w okresie ) 19 marca 2014 godz. do oraz w październiku 2016 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2016) 2 3. Platformy (koordynator + organizacje z minimum 10 krajów) Granty do 500 tys. euro do 80% budżetu, granty przyznawane na działania (nie granty operacyjne!) nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł. Wsparcie dla kreatywnych i bardzo szerokich projektów. Terminy składania wniosków (tylko 3 w okresie ): 19 marca 2014 godz kolejne dwa nabory nie są jeszcze ustalone 4. Tłumaczenia literackie (dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata) Małe do 100 tys. euro do 50% budżetu, na projekty trwające maksymalnie 2 lata Duże do 100 tys. euro rocznie do 50% budżetu, na projekty trwające 3-4 lata W obu przypadkach granty będą dofinansowywać tłumaczenie z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję (w tym promocję autorów) maksymalnie 10 książek (w projektach 2-letnich) lub 10 książek rocznie (w projektach 3-4 letnich). Kwalifikowana jest tylko beletrystyka. Terminy składania wniosków: 12 marca 2014 godz Kolejne nabory raz do roku

3 KOMPONENT MEDIA Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie. Jego celem jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji. Obszary grantowe w ramach komponentu MEDIA: Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej Development (projekty pojedyncze, pakiety projektów, gry) TV Programming Fundusze koprodukcyjne Dostęp do rynku Wsparcie dla dystrybutorów i agentów sprzedaży Festiwale Budowanie widowni Sieci kin Możliwości uzyskania dofinansowania 3 1. Dla producentów audiowizualnych Development / projekt pojedynczy dofinansowanie etapu developmentu jednego projektu filmowego (fabuła, dokument kreatywny, animacja) Development / pakiet projektów dofinansowanie etapu developmentu pakietu projektów (fabuła, dokument kreatywny, animacja) Development / gry wideo (Video Games) wsparcie na opracowanie koncepcji i projektów gier wideo Television Programming wsparcie dla ujmowania europejskich utworów audiowizualnych w ramówkach telewizyjnych 2. Dla dystrybutorów / agentów sprzedaży Dystrybucja / Schemat selektywny dofinansowanie międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich, zachęcanie dystrybutorów do rozpowszechniania filmów, które stanowiłyby wyzwanie gdyby wspierane były jedynie przez rynek Dystrybucja / Schemat automatyczny dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest od liczby sprzedanych biletów na najnowsze europejskie filmy nie krajowe w ostatnim roku kalendarzowym Agenci sprzedaży wsparcie, którego wysokość zależy od wyników sprzedaży filmów europejskich osiągniętych przez agentów handlowych w okresie referencyjnym. Celem jest promowanie i wspieranie szerszej ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich

4 3. Dla kin Cyfryzacja kin dofinansowanie kosztów dodatkowych powiązanych z nabyciem projektorów cyfrowych, przeznaczonych do instalacji w kinie spełniającym wszystkie kryteria kwalifikowalności Europa Cinemas właściciele kin nie składają wniosków o dofinansowanie bezpośrednio do MEDIA ale przyłączają się do wspieranej przez MEDIA sieci kin zwanej Europa Cinemas. Celem sieci jest poszerzenie katalogu filmów europejskich wyświetlanych w kinach Sieć kin wsparcie dla tworzenia sieci kin wyświetlających filmy europejskie. Program jest otwarty dla europejskich kin zrzeszonych w ramach sieci, której powierzono pełną odpowiedzialność prawną wobec Agencji za należyte wykonanie działania, w tym za pośrednictwem kwalifikowalnych osób trzecich. 4. Dla organizatorów targów filmowych / festiwali filmowych / szkoleń dostęp do rynków Dostęp do rynku umowa roczna schemat wspiera organizacje, które organizują wydarzenia i działania (łącznie z komputerowymi narzędziami wymiany informacji) mające na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie i poszerzenie dostępu europejskich profesjonalistów do rynku Dostęp do rynków umowa partnerska niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wsparcie działań prowadzonych na obszarze państw uczestniczących w podprogramie MEDIA oraz poza ich granicami. MEDIA Umbrella Stands program MEDIA zapewnia stoiska na głównych targach audiowizualnych w celu wspierania networkingu i sprzedaży europejskich filmów. 5. Dla organizatorów targów filmowych / festiwali filmowych / szkoleń - festiwale filmowe Festiwale Filmowe dofinansowanie organizacji międzynarodowych festiwali filmowych w Europie. Przynajmniej 70% całego repertuary przedstawionego publiczności w ramach festiwalu musi dotyczyć produkcji europejskich reprezentujących przynajmniej 10 państw uczestniczących w programie MEDIA 6. Dla organizatorów targów filmowych / festiwali filmowych / szkoleń szkolenia 4 Doskonalenie zawodowe dofinansowanie międzynarodowych szkoleń skierowanych do przedstawicieli branży audiowizualnej. Szkolenia z zakresu: pisania scenariusza, rozwoju projektu filmowego, marketingu i dystrybucji, nowych mediów, nowych technologii, animacji, filmów dokumentalnych, prawnych i finansowych aspektów produkcji filmowej, organizacji festiwali filmowych, etc. 7. Otwarte dla całej branży nowe technologie Projekty pilotażowe wsparcie dla projektów pilotażowych, których celem jest zapewnienia, że przemysł przystosowuje się do zmian zachodzących na rynku, ze szczególnym naciskiem na wprowadzanie i wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych VOD/DCD dofinansowanie, wspieranie powstawania i wykorzystywania katalogów filmów europejskich do cyfrowej dystrybucji wśród szerokiej, międzynarodowej publiczności, za pomocą onlinowych usług dystrybucyjnych 8. Rozwój widowni Ilościowy i jakościowy rozwój publiczności Projekty zapewniające mechanizmy lepszego współdziałania między inicjatywami propagującymi wiedzę na temat sztuki filmowej w Europie w celu poprawy skuteczności i zaakcentowania europejskiego wymiaru tych inicjatyw.

5 9. Międzynarodowy fundusz koprodukcyjny Wsparcie dla międzynarodowych funduszy koprodukcji filmowej Wnioskodawcą może być wyłącznie fundusz koprodukcji filmowej ustanowiony zgodnie z prawem i prowadzący od przynajmniej 12 miesięcy działalność, której głównym przedmiotem jest wspieranie międzynarodowych koprodukcji filmowych. KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY Komponent ten będzie się składać z dwóch części: instrumentu gwarancji finansowych, zarządzanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, który zacznie działać od 2016 r. i ma ułatwiać dostęp małych podmiotów do pożyczek bankowych. Z komponentu międzysektorowego wspierane będą również badania, analizy i lepsze gromadzenie danych w celu poprawy bazy informacyjnej dla kształtowania polityki, finansowanie projektów eksperymentalnych w celu zachęcania do współpracy między sektorem audiowizualnym i innymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi; w ramach tego komponentu finansowane będą biura programu Kreatywna Europa zapewniające pomoc dla wnioskodawców. Biuro Programu Kreatywna Europa w Polsce Creative Europe Desk Polska Al. Ujazdowskie 41 (róg Wilczej) III piętro Warszawa tel.: Dyrektor Creative Europe Desk Małgorzata Kiełkiewicz Biuro: Weronika Rosa 5 Komponent Kultura: Kamila Rola Justyna Podrażka Tel Komponent Media Małgorzata Kiełkiewicz Marta Berto Tel

6 PROGRAM HORYZONT 2020 Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 77 mld EUR (w cenach bieżących). Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Struktura programu Horyzont 2020" opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii Europa 2020": 1. Doskonała baza naukowa (Excellence in science) 24,4 mld EUR: wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council), finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies) zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania Maria Skłodowska-Curie", zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej. 6 Priorytet Doskonała baza naukowa (Excellent science) ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej. Składa się z następujących celów szczegółowych: Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyszłe i powstające technologie (FET) działania Marii Skłodowskiej-Curie europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury. 2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) 17 mld EUR: przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne, dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance), zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs). Priorytet Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące firmy na rynku światowym.

7 Składa się z następujących celów szczegółowych: wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych dostęp do finansowania ryzyka innowacje w MŚP. 3. Wyzwania społeczne (Societal challenges) 29,7 mld EUR: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being), bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy), bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy), inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport), działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials), Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies), bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens). Priorytet Wyzwania społeczne (Societal challenges) jest odpowiedzią na priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone w strategii Europa Priorytet obejmie następujące wyzwania: 7 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka Bezpieczna, czysta i efektywna energia Inteligentny, zielony i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli. Uzupełnieniem tych trzech filarów programu Horyzont 2020 są dodatkowe cele szczegółowe: 1. Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa 2. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działanie Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

8 Cel szczegółowy UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA (816,5 mln euro) Celem Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości. Unia Europejska wkłada wiele wysiłku w wyrównywanie poziomu innowacyjności między poszczególnymi krajami i regionami. Różnice krajowe i regionalne w rozwoju doskonałości w badaniach naukowych stanowią istotne bariery w rozwoju innowacji, konkurencyjności, rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, a także w tworzeniu nowych miejsc pracy. Nierówności strukturalne są spowodowane niewystarczającym poziomem inwestycji w badania, rozwój i innowacje oraz ograniczony dostęp do międzynarodowych sieci współpracy. Spośród 266 regionów Europy zaledwie w 35 intensywność nakładów na B+R była powyżej 3% PKB. Powoduje to ogromne różnice między krajami. Obecny kryzys finansowy wymusza ograniczenia w budżetach krajowych, a to grozi dalszym pogłębianiem różnic pomiędzy liderami w zakresie innowacji a skromnymi innowatorami. Dla podniesienia konkurencyjności Europy i sprostania stojącym przed nią wyzwaniom społecznym należy wykorzystać dostępną wiedzę i uwolnić obiecujący potencjał w zakresie badań i innowacji. W programie Horyzont 2020 przeznaczono fundusze na upowszechnianie doskonałości naukowej i poszerzanie uczestnictwa. Środki finansowe są dedykowane uniwersytetom i instytucjom badawczym w słabiej rozwiniętych regionach Europy. Inicjatywa ta ma zmniejszyć przepaść w zakresie innowacji pomiędzy krajami/regionami UE. Działania wspierające rozwój i współpracę europejskich ośrodków doskonałości przyczynią się do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB), która stanowi centralny element strategii Europa 2020 i Inicjatywy Przewodniej Unia Innowacji. 8 Cel szczegółowy NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA (462,2 mln euro) Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością. Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) przyczyni się do rozwiązania europejskich problemów społecznych wskazanych w Horyzoncie 2020, budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa. Dzięki temu nauka będzie bardziej atrakcyjna (zwłaszcza dla młodych ludzi), zwiększy się zainteresowanie społeczeństwa innowacjami i umożliwi się dalsze działania badawcze i innowacyjne. W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy w trakcie całego procesu badań i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa europejskiego. Takie podejście do badań naukowych i innowacji

9 nazwano odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (RRI Responsible Research and Innovation). EUROPEJSKI INSTYTUT INNOWACJI I TECHNOLOGII (2 711,4 mln euro) Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology EIT) ma na celu zwiększenie zdolności Europy do innowacji, która odgrywa coraz większą rolę w gospodarce opartej na wiedzy. Europa stoi przed poważnym wyzwaniem w zakresie innowacji, w których pomimo doskonałej bazy badawczej, dynamicznych firm i ogromnego potencjału intelektualnego, dobre pomysły są zbyt rzadko są zamieniane na nowe produkty i usługi. Europejski Instytut Innowacji i Technologii został powołany, aby wyprzedzać pojawiające się wyzwania społeczne i proponować rozwiązania i produkty, które zaspokoją oczekiwania i potrzeby konsumentów. Współczesna Europa boryka się z wieloma słabościami strukturalnymi, słabym wzrostem gospodarczym, odpływem utalentowanych naukowców, niewystarczającym poziomem prywatnych inwestycji w badania. Szczególnym zadaniem EIT jest integracja szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości z badaniami naukowymi i innowacjami, jako elementów jednego łańcucha innowacyjnego w Unii i poza nią, co powinno prowadzić m.in. do intensywniejszego wprowadzania na rynek innowacyjnych usług, produktów i procesów. 9 Nowości i ułatwienia w Programie: uproszczony model finansowy: UE refunduje do 100 % kosztów bezpośrednich, a w przypadku projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowalnych (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%) i 25% wydatków pośrednich, co ułatwia przygotowanie kalkulacji projektu i jego rozliczenie maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy czas na przyznanie grantu skrócony z 12 do 8 miesięcy możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (naukowcy w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu) zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami, kwalifikowalność podatku VAT, jeśli instytucja nie może go odzyskać projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych (odstępstwo w przypadku badań pionierskich i specjalnego instrumentu MŚP, jeśli działanie ma wyraźną europejską wartość dodaną oraz działań w zakresie mobilności i działań koordynacyjnych i wspierających projekt realizowany przez 1 podmiot prawny)

10 wprowadzenie instrumentów mających na celu upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa w Programie: ERA Chairs finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy teaming utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych twinning wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich działaniach programu Horyzont 2020" finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, także w zakresie usług, innowacji społecznych, etc. wprowadzenie pilotażowej procedury pn. szybka ścieżka do innowacji" (Fast track to innovation FTI) przyspieszenie drogi od pomysłu do rynku, finansowanie na podstawie stale otwartego zaproszenia do składania wniosków (czas na udzielenie dotacji nie przekracza 6 miesięcy) zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej 10 ul. Krzywickiego Warszawa TELEFONY: Centrala wybieranie tonowe: /86/87/92 Sekretariat: , FAX: E:

11 PROGRAM ERASMUS+ Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie (oraz jego programy sektorowe Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program Młodzież w działaniu oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami nonprofit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit. W poszczególnych częściach Programu będzie możliwa realizacja następujących działań: Mobilność edukacyjna 11 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane w ramach każdego poziomu studiów wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus ( Uczenie się przez całe życie ). Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów. Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba: studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;

12 być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich. Dokąd można wyjechać? Na studia do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną). Na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie. Gdzie się ubiegać o wyjazd? W swojej macierzystej uczelni. To uczelnie otrzymują środki finansowe na wyjazdy swoich studentów i pracowników, zgodnie z zasadą programu Erasmus+, według której tylko instytucje mogą się ubiegać o dofinansowanie. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku 2014/2015 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400, 500 lub 600 euro w przypadku wyjazdów na praktyki. Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Wymiana młodzieży to spotkanie co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Każdy interesujący temat może być wystarczającym powodem do spotkania, pod warunkiem, że będzie równie interesujący dla rówieśników z zagranicy. To czas na zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni. 12 Wolontariat Europejski (European Voluntary Service EVS) Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji wystarczy chęć do działania. Temat wymiany/wolontariatu Sport? Historia? Graffiti? Taniec? Ekologia? Kultura? Wszystko jest możliwe, ale ważne jest, by dzięki projektowi nauczyć się czegoś nowego. Temat wolontariatu? Zgodny z zainteresowaniami wolontariuszy! Kto może wziąć udział W międzynarodowej wymianie może uczestniczyć młodzież w wieku lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem biorącym udział w programie. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna 60. Wolontariuszem może zostać osoba w wieku lat. Długość trwania wyjazdu: Wymiana może trwać od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy.

13 Wolontariat w innym kraju może trwać od 2 do 12 miesięcy. Mobilność osób pracujących z młodzieżą Ta część programu Erasmus+ umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą. Daje też możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki. Działania wspierane w ramach programu Szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże to główne działania. Kto może wziąć udział Osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. Długość trwania projektu: Od 2 do 21 dni. Terminy składania wniosków Mobilność osób pracujących z młodzieżą 17 marca, 30 kwietnia, 1 października 2014 r. (do godz czasu środkowoeuropejskiego) Sport Czego dotyczą projekty? 13 Wsparcia działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu: walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja; promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców; promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie. Na poziomie systemowym, akcja Sport powinna przyczynić sie do rozwoju wymiaru europejskiego w sporcie w zgodzie ogólnymi celami Programu w obszarze sportu. Z perspektywy indywidualnej projekty sportowe powinny przyczyniać się, poprzez realizację programu Erasmus+, do ostatecznego podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej (ruchowej) Jakie projekty będą realizowane? W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane dwa typy projektów: Współpraca partnerska w dziedzinie sportu, Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe. Maksymalna wartość dofinansowania Współpraca partnerska w dziedzinie sportu: EUR (max 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych)

14 Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe: EU (max 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych) Kto składa wniosek? Przykładowymi organizacjami mogącymi brać udział w projektach współpracy partnerskiej są: instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie, komitety Olimpijskie czy narodowe federacje sportowe, organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym, instytucje krajowych lig sportowych, kluby sportowe, organizacje i związki reprezentujące sportowców, organizacje i związki reprezentujące zawodowców i wolontariuszy w sporcie takich jak trenerzy, menadżerów sportowych itp., organizacje reprezentujące ruchy na rzecz sportu powszechnego (sport dla wszystkich), organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej, organizacje działające na rzecz promocji aktywnego wypoczynku, organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży. Przykładowymi organizacjami mogącymi starać się o dofinansowanie niekomercyjnych europejskich wydarzeń sportowych są: instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie, organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym, instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń europejskich w z zakresie sportu. 14 Narodowa Agencja Programu Erasmus+: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa tel erasmusplus.org.pl

15 EUROPA DLA OBYWATELI 15 grudnia 2011 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet projektów dotyczących programu Europa dla Obywateli nowej edycji na lata Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie pamięci o przeszłości i zwiększenie zdolności uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu Unii. Cele szczegółowe Programu to: podnoszenie świadomości w zakresie pamięci o przeszłości, historii, tożsamości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenia sieci kontaktów. zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii poprzez budowanie wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu Unii Program składać się ma z dwóch komponentów: Pamięć o przeszłości i obywatelstwo europejskie W ramach proponowanego komponentu Pamięć o przeszłości i obywatelstwo europejskie udzielane ma być wsparcie na rzecz działań zachęcających do refleksji na temat szeroko rozumianych wspólnych wartości z uwzględnieniem różnorodności. Środki można udostępniać na rzecz inicjatyw służących refleksji na temat przyczyn pojawienia się totalitarnych reżimów w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu i stalinizmu) oraz uczczeniu pamięci ich ofiar. Komponent ten powinien również obejmować działania dotyczące innych punktów odniesienia w najnowszej historii Europy. W szczególności pierwszeństwo będzie przyznawane działaniom promującym tolerancję i pojednanie, których celem jest dotarcie do młodszego pokolenia. 15 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. Proponowany komponent Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie będzie obejmował działania w zakresie szeroko rozumianego uczestnictwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnych metod w zakresie długotrwałej stabilności. Pierwszeństwo będzie przyznawane inicjatywom i projektom wyraźnie związanym z europejską agendą polityczną. Komponent ten może również obejmować projekty i inicjatywy rozwijające możliwości w zakresie solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu Unii. Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w celu przyciągnięcia większej liczby kobiet do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych. Przykładowe działania mogące uzyskać dofinansowanie w ramach planowanego programu to, m.in.: spotkania obywateli, partnerstwo miast, tworzenie transnarodowych partnerstw i sieci oraz ich funkcjonowanie, rozwój społeczności i debaty dotyczące kwestii obywatelskich w oparciu o wykorzystanie ICT lub mediów społecznych, wydarzenia na szczeblu Unii,

16 debaty/badania i interwencje dotyczące decydujących momentów w historii Europy, w szczególności w celu podtrzymania żywej pamięci o zbrodniach nazistowskich i stalinowskich, inicjatywy na rzecz podnoszenia świadomości w odniesieniu do instytucji UE i ich funkcjonowania, badania kwestii związanych z obywatelstwem i uczestnictwem obywatelskim. Uprawnieni beneficjenci: instytucje publiczne organizacje pozarządowe z 28 państw członkowskich UE oraz państw kandydujących i EFTA, które podpisały właściwe porozumienie z KE. Punkt Kontaktowy "Europa dla Obywateli" w Polsce (ECP Poland) Al. Ujazdowskie Warszawa (wejście główne) tel:

17 FUNDUSZ WYSZEHRADZKI Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund IVF) powstał na mocy Statutu podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 (Grupa Wyszehradzka Czechy, Polska, Słowacja i Węgry) i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, której Sekretariat znajduje się w Bratysławie. Pracami Funduszu kierują mianowani na 3-letnią kadencję Dyrektor Wykonawczy (rotacja CZ, SK, PL, HU) i jego zastępca (rotacja PL, HU, CZ, SK). Natomiast nadzór nad działaniami IVF należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. prezydencję w IVF sprawuje Polska. Statutowymi organami Funduszu są Rada Ambasadorów (składająca się z ambasadorów państw wyszehradzkich akredytowanych w kraju pełniącym przewodnictwo w IVF), a także Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych V4. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe (tzw. granty małe, standardowe i strategiczne), programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. W 2012 r. powstał specjalny program z myślą o współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern Partnership). Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego: Cele: Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską. 17 Dofinansowane działania: 1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje) 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania) 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie) 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci) 5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy) 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi) Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy. Kto może ubiegać się o fundusze: Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. Wysokość dofinansowania: Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych

18 instytucji/organizacji). Program stypendialny Dofinansowane działania: Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na jeden rok akademicki (z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych. Kto może ubiegać się o fundusze: Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczególnie preferowane są studia i badania naukowe dotyczące regionu Europy Centralnej, ale i inne dyscypliny nie są wyłączone spod stypendium. Istnieje możliwość uzyskania stypendium wyjazdowego na uczelnie mieszczącą się poza krajami Grupy Wyszehradzkiej, tu jednak jedyną wspieraną dyscypliną są studia o tematyce europejskiej. Wysokość dofinansowania: Wysokość stypendium to 4 tys. euro dla studenta i 3 tys. euro dla uniwersytetu. Standardowe Granty Cele: Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską. 18 Dofinansowane działania: 1. współpraca kulturalna (n.p. festiwale, publikacje) 2. współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania) 3. edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie) 4. wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci) 5. współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy) 6. promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi) Wysokość dofinansowania: Kwota wsparcia projektów w ramach programu Standardowych Grantów wynosi od EUR w górę. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organiacji). Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów wyszehradzkich. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których - prócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż dwanaście miesięcy.

19 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Kráľovské údolie Bratislava Słowacja T: , 802 F: E: visegradfund visegradfund.org 19

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 25 października 2014 Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych 2014-2020 Kreatywna Europa Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych Cele Programu Kreatywna Europa promocja europejskiej kultury i róŝnorodności językowej międzynarodowa współpraca artystów i

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych. Toruń, r.

Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych. Toruń, r. Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Toruń, 06.07.2016 r. Dofinansowanie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata

Bardziej szczegółowo

Program Kreatywna Europa (2014-2020)

Program Kreatywna Europa (2014-2020) Program Kreatywna Europa (2014-2020) Cele i priorytety Promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej Międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł Rozwój publiczności Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania badao naukowych w Polsce Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Dyrektor NCBR

Perspektywa finansowania badao naukowych w Polsce Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Dyrektor NCBR Perspektywa finansowania badao naukowych w Polsce Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Dyrektor NCBR Narodowe Centrum Badao i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel: +48 22 39 07 401 www.ncbr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020) Struktura programu Komponent MEDIA Kreatywna Europa Komponent

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw

Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw Katowice,28 marca 2014 Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport drogowy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E Ile funduszy na politykę spójności? Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport lotniczy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020 2014-2020 perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i możliwości finansowania Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 27 marca 2014 Założenia oraz struktura programu

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy międzynarodowe Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy międzynarodowe Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy międzynarodowe Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Interreg Europa Środkowa Kreatywna

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prelegent: Jaroslaw Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ : Sport. Sport

Erasmus+ : Sport. Sport Erasmus+ : Michał Rynkowski Unit DG Edukacji i Kultury Komisja Europejska W przeszłości Brak specyficznego programu Preparatory actions (2009-2011 i 2012-2013) Wydarzenia specjalne (tzw. special annual

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Horyzont 2020 Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Józefa Piłsudskiego w Warszawie HORYZONT 2020 program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji mgr inż. Kamila Tokarska-Mafra dr Iwona Palczewska Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. AGENDA 1. Cele, struktura,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 2020 Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Konferencja Nauka idzie w... biznes 7 listopada 2012 r. 2 PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Kluczowe zagadnienia Główne cele i założenia polityki badań naukowych i innowacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020

Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020 Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020 Maciej Kiełmiński Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dzień informacyjny Bezpieczna, czysta i efektywna

Bardziej szczegółowo

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół KPK Siećnarodowych punktów kontaktowych wfp7i H2020 Wsparcie wnioskodawców projektów Od pomysłu do skutecznego złożenia wniosku Kim jesteśmy? Międzynarodowa sieć

Bardziej szczegółowo

Środki z programów Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne dostępne w Brukseli dla NGO`s

Środki z programów Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne dostępne w Brukseli dla NGO`s Środki z programów Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne dostępne w Brukseli dla NGO`s Lifelong Learning Europa dla Obywateli etwinning Kultura 2007 2013 Młodzież MF EOG i Norweski MF Biuro

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Warszawa, 21 kwietnia 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Anna Wiśniewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Katowice 28 marca 2014 Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

fiszka uwzględniająca:

fiszka uwzględniająca: Załącznik do uchwały nr 74 KM PO WER z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla IV Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Lp. Roczny

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pieniądze

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. AUTOR: AGNIESZKA PIETRZAK Człowiek najlepsza

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Małgorzata Gramala Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki Spotkanie informacyjne na temat akcji

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Program Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (2007-2013)

Program Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (2007-2013) Program Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego PROGRAM KULTURA (2007-2013) Cele Programu cel ogólny wzmocnienie europejskiej j współpracy p kulturalnej cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych

Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych Warszawa, 15 marca 2016 Dzień Informacyjny Horyzont 2020 dla Przedsiębiorstw Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych Katarzyna Walczyk-Matuszyk Zastępca Dyrektora Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY LUTY MARZEC 2015

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY LUTY MARZEC 2015 Strona1 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY LUTY MARZEC 2015 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 4 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Oferta programu Horizon 2020 z perspektywy MŚP z sektora ICT

Oferta programu Horizon 2020 z perspektywy MŚP z sektora ICT Białystok, 27 czerwca 2014 Oferta programu Horizon 2020 z perspektywy MŚP z sektora Prelegent: Jan Lisowski W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Europa. Przewodnik dla profesjonalistów branży audiowizualnej

Kreatywna Europa. Przewodnik dla profesjonalistów branży audiowizualnej Przewodnik dla profesjonalistów branży audiowizualnej Okładka: Animacja Mami Fatale została dofinansowana ze środków MEDIA TV Broadcasting w 2011 r. i miała premierę w 2013. Grupa Smacznego & Studio Miniatur

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Szkolnictwo wyższe aktualizacja: 18/03/2014 PYTANIA UCZELNI 1. Jakie wymagania muszą spełniać instytucje składające wnioski o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej Aleksander Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, koordynator programu Horyzontalne działania z udziałem MŚP oraz programu Badania i Innowacje Wspomaganie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 Ministerstwo Zdrowia, 7 maja 2014 MSCA dla budowy kapitału intelektualnego w polskich instytucjach Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo