Załącznik Nr 1. Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1. Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu, wydruk oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych przez Ministerstwo Zdrowia pełniące funkcję Operatora Programów Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Informacje ogólne 1. Wykaz materiałów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części I niniejszego opisu. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1 wykonanie projektu graficznego materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w części I niniejszego opisu; 2.2 druk materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymaganiami technicznoilościowymi zawartymi w części I niniejszego opisu; 2.3 dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego. 3. Materiały informacyjno-promocyjne muszą być opracowane z wykorzystaniem kolorystyki charakterystycznej dla obszaru Rozwój Społeczny (Human and Social Development) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , przy uwzględnieniu wymogów dotyczących pozycjonowania znaków oraz wskazówek odnośnie projektu graficznego określonych w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej (Communication and Design Manual) - dokument w wersji elektronicznej dostępny pod adresem 4. Wkład merytoryczny do przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych wymienionych w pkt. I.1. oraz wszystkie logotypy, tj. Ministerstwa Zdrowia, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego z odpowiednimi odwołaniami słownymi zostaną przekazane przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. 1

2 5. Wszystkie materiały w poszczególnych etapach prac wykonawczych Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt. 6. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać wszystkie uwagi Zamawiającego do wyglądu materiałów, jak również projektów graficznych. Zamawiający z tytułu wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. 7. Wszystkie projekty muszą być kolorowe i atrakcyjne pod względem graficznym. 8. Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawek edytorskich, drobnych korekt gramatycznych, ortograficznych oraz interpunkcyjnych przekazanego tekstu. 9. Wszystkie materiały powinny być zapakowane z należytą starannością w papier pakowy wielkość paczki dla każdego przedmiotu jest określona w części I.2. niniejszego rozdziału. Każdą paczkę należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający dalszy transport i przesyłanie. I. 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, druk oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych przez Ministerstwo Zdrowia pełniące funkcję Operatora Programów: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych; Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu; współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Materiały informacyjno-promocyjne mają na celu: zachęcenie Wnioskodawców do aplikowania do Programu i zaprezentowanie im zasad dotyczących naboru do Programu oraz wytycznych dotyczących wdrażania i rozliczania projektów, pogłębianie świadomości społecznej (potencjalni Beneficjenci, media) dotyczącej celów i możliwości Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego , w tym możliwości współpracy z podmiotami z Państw Darczyńców, 2

3 budowę pozytywnego wizerunku Mechanizmów Finansowych oraz Ministerstwa Zdrowia, które pełni funkcję Operatora Programu. Materiały informacyjno-promocyjne obejmują: publikację: Program Operacyjny Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych; publikację: Program Operacyjny Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu; publikację: Podręcznik Wnioskodawcy Zasady przygotowania wniosku i udziału w konkursie. Program Operacyjny Poprawa i lepsze dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego bilety wizytowe imienne dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich; ulotki promujące Program Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych i Program Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. A. Projekt graficzny, skład, łamanie druk i dostawa publikacji: Program Operacyjny Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Projekt publikacji musi być opracowany przy uwzględnieniu wytycznych dla działań informacyjno-promocyjnych zawartych w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej (Communication and Design Manual) oraz wzoru raportu dostępnego na stronie Specyfikacja techniczna: Wkład merytoryczny dostarczony przez Zamawiającego Czcionka używana w publikacji DaxlinePro lub Verdana Format strony: 205 x 293 mm Liczba stron 37 ± 5% + 2 strony okładki, (ok znaków na stronie) Kolory druku: Papier: o Okładka 4+0+lakier offsetowy jednostronnie o Wnętrze: 1+1 o środek: kredowy, matowy, gramatura 175g/m 2 o okładki: kredowy, matowy, gramatura 300g/m 2 3

4 Nakład 2000 egz. Oprawa: szycie zeszytowe (2 zszywki) Na przedniej części okładki należy umieścić co najmniej: o Logotypy: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, o Tytuł dokumentu. Na tylnej części okładki należy umieścić co najmniej: o Logotypy: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, o Logotyp Ministerstwa Zdrowia, o Napis: Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism oraz informacja o współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Zdrowia, o Napis: Wydawca: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, Operator Programu, ul. Miodowa 15, Warszawa tel: , fax: B. Projekt graficzny, skład, łamanie, druk i dostawa publikacji: Programu Operacyjnego Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Projekt publikacji musi być opracowany przy uwzględnieniu wytycznych dla działań informacyjno-promocyjnych zawartych w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej (Communication and Design Manual) oraz wzoru raportu dostępnego na stronie Specyfikacja techniczna: Wkład merytoryczny będzie dostarczony przez Zamawiającego Czcionka używana w publikacji DaxlinePro lub Verdana Format strony: 205 x 293 mm Liczba stron 35 ± 5% + 2 strony okładki, (ok znaków na stronie) Kolory druku: o Okładka 4+0+lakier offsetowy jednostronnie o Wnętrze: 1+1 4

5 Papier: o środek: kredowy, matowy, gramatura 175g/m 2 okładki: kredowy, matowy, gramatura 300g/m 2 Nakład 2000 egz. Oprawa: szycie zeszytowe (2 zszywki) Na przedniej części okładki należy umieścić co najmniej: o Logotyp: Norweskiego Mechanizmu Finansowego, o Tytuł dokumentu, Na tylnej części okładki należy umieścić co najmniej: o Logotyp: Norweskiego Mechanizmu Finansowego, o Logotyp Ministerstwa Zdrowia, o Napis: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism oraz informacja o współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Zdrowia o Napis: Wydawca: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, Operator Programu, ul. Miodowa 15, Warszawa tel: , fax: C. Publikacja Podręcznik Wnioskodawcy Zasady przygotowania wniosku i udziału w konkursie. Program Operacyjny Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Projekt publikacji musi być opracowany przy uwzględnieniu wytycznych dla działań informacyjno-promocyjnych zawartych w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej (Communication and Design Manual część II Visual Identity) oraz wzoru raportu dostępnego na stronie Specyfikacja techniczna: Wkład merytoryczny dostarczony przez Zamawiającego Czcionka używana w publikacji DaxlinePro lub Verdana Format strony: 205 x 293 mm po obcięciu Liczba stron 60 ± 5% + 2 strony okładki, (ok znaków na stronie ) 5

6 Kolory druku: Papier: o Okładka 4+0 o Wnętrze: 1+1 o środek: kredowy, matowy, gramatura 175g/m 2 o okładki: kredowy, matowy, gramatura 300g/m 2 lakierem Nakład 700 egz. Oprawa: szycie zeszytowe (2 zszywki) lub klejone Na przedniej części okładki należy umieścić co najmniej: z punktowym pokryciem o Logotypy: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, o Tytuł dokumentu. Na tylnej części okładki należy umieścić co najmniej: o Logotypy: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, o Logotyp Ministerstwa Zdrowia, o Napis: Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism oraz informacja o współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Zdrowia, o Napis: Wydawca: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, Operator Programu, ul. Miodowa 15, Warszawa tel: , fax: D. Projekt graficzny, skład, łamanie, druk i dostawa biletów wizytowych imiennych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich 1600szt., po 100 szt. dla każdego z niżej wymienionych pracowników Wykonawca przedstawi trzy propozycje formatu, technologii i użytego materiału, do wyboru przez zamawiającego jednak materiał nie może być cieńszy niż biały karton kreda. Czcionka: DaxlinePro lub Verdana. Bilet wizytowy powinien zawierać: o logotyp Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego umieszczony w lewym górnym rogu biletu wizytowego; 6

7 o logotyp Norweskiego Mechanizmu Finansowego umieszczony w prawym górnym rogu biletu wizytowego. o Dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, Miodowa 15, Warszawa. Dla następujących osób bilet wizytowy powinien zawierać: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, numer faksu, adres 1. Michał Kępowicz Dyrektor, tel ; faks ; 2. Małgorzata Stróżyk-Kaczyńska - Zastępca Dyrektora; tel ; faks ; e - mail: 3. Ewelina Wiszniewska Naczelnik Wydziału, tel ; faks ; 4. Katarzyna Zbrojkiewicz Zamęcka Naczelnik Wydziału, tel ; faks ; 5. Mirosława Chęcińska Główny Specjalista; tel ; faks ; e - mail: 6. Justyna Wajrach Główny Specjalista; tel ; faks ; 7. Barbara Budkiewicz Główny Specjalista; tel ; faks ; e - mail: 8. Zbigniew Galiński Główny Specjalista; tel ; faks ; e - mail: Dla następujących osób bilet wizytowy powinien zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres 9. Agnieszka Koniecek tel ; faks ; e - mail: 10. Renata Okunowska tel ; faks ; e - mail: 11. Beata Wrońska tel ; faks ; e - mail: 12. Edyta Bajor tel ; faks ; e - mail: 13. Monika Mazurkiewicz - tel ; faks ; e - mail: 14. Miłosz Pakulski tel ; faks ; e - mail: 15. Justyna Zagożdżon tel ; faks ; e - mail: 16. Dorota Tomczyk tel ; faks ; e - mail: o Na dole: napis: 7

8 Wersja angielska (tył biletu wizytowego) Ministry of Health, European Funds Department, 15 Miodowa Street, Warsaw, Poland. 1. Michał Kępowicz Director, phone ; fax ; 2. Małgorzata Stróżyk-Kaczyńska Deputy Director, phone ; fax ;e - mail: 3. Ewelina Wiszniewska Head of the Unit, phone ; fax ; 4. Katarzyna Zbrojkiewicz Zamęcka Head of the Unit, phone ; fax ; 5. Mirosława Chęcińska Chief Expert; phone ; fax ; e - mail: 6. Justyna Wajrach Chief Expert; phone ; fax ; 7. Barbara Budkiewicz Chief Expert; phone ; fax ; 8. Zbigniew Galiński Chief Expert, phone ; fax ; 9. Agnieszka Koniecek phone ; fax ; Renata Okunowska phone ; fax ; Beata Wrońska phone ; fax ; Edyta Bajor phone ; fax ; Monika Mazurkiewicz phone ; fax ; e- mail: 14. Miłosz Pakulski phone ; fax ; Justyna Zagożdżon phone ; fax ; Dorota Tomczyk tel ; faks ; e - mail: o Na dole: napis: E. Projekt graficzny, skład, łamanie, druk i dostawa ulotki promującej Program Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych oraz Program Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 8

9 Projekt ulotki musi być opracowany przy uwzględnieniu wytycznych dla działań informacyjno-promocyjnych zawartych w Podręczniku komunikacji i identyfikacji wizualnej (Communication and Design Manual część II Visual Identity) oraz wzoru raportu dostępnego na stronie Ulotka przedstawiać będzie najistotniejsze informacje na temat Programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz Programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, w ramach nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ulotka będzie stanowić źródło informacji dla wszystkich osób, które chciałyby uzyskać wsparcie finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Specyfikacja techniczna: o wkład merytoryczny dostarczony przez Zamawiającego; o czcionka używana w publikacji DaxlinePro lub Verdana o elementy graficzne zapewnia Wykonawca; o format: A4 falcowany na 3 części do formatu 210 mm ± 2 mm x 99 mm ± 2 mm; o papier kredowy, błyszczący, gramatura 250g/m 2, druk 4+4; o folia błyszcząca dwustronnie; o nakład: 2000 szt. Na przedniej części okładki należy umieścić: o logotyp Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego o logotyp Ministerstwa Zdrowia; o napis: Obszar programowy: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia; Program: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych Program: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, o napis: Na tylnej części okładki należy umieścić: Informację o współfinansowaniu: Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 9

10 Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism oraz informacja o współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Zdrowia o napis: Egzemplarz bezpłatny. o napis: Wydawca: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa, (22) , faks: (22) , o rok wydania: Warszawa 2013 I. 2. Termin realizacji zamówienia: 1. Opracowanie graficzne 3 projektów wszystkich ww. materiałów (do wyboru przez Zamawiającego, ostatecznie Zamawiający wybierze jeden wzór) - w terminie do 67 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. Zamawiający dokona wyboru i akceptacji projektów graficznych lub zgłosi do nich uwagi w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 3. Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek do przedstawionych projektów graficznych w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 4. Zamawiający zastrzega możliwość trzykrotnego zgłaszania uwag do przedstawionych projektów graficznych. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich uwag Zamawiającego. 5. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej, do 3 dni kalendarzowych po akceptacji projektu, wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji proof (wydruk z wersji elektronicznej) wszystkich materiałów w przypadku materiałów podanych w pkt. I.1.D wydruk z wersji elektronicznej obejmuje bilety wizytowe wszystkich pracowników 6. Zamawiający dokona akceptacji proof (wydruków elektronicznych) lub zgłosi ewentualne uwagi w przeciągu 3 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 7. Zamawiający ma prawo do trzykrotnego zgłaszania uwag do proof. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich uwag Zamawiającego. 8. Ostateczny termin realizacji zamówienia (dostarczenie do siedziby Zamawiającego z wniesieniem na pierwsze piętro budynku do pok. nr 130) do 14 dni kalendarzowych od ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego proof każdego z materiałów wskazanych 10

11 w pkt I.1. (przy czym w przypadku biletów wizytowych akceptacja musi obejmować bilety imienne każdego z pracowników) Wykonawca dostarczy: 2000 egzemplarzy publikacji Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych 2000 egzemplarzy publikacji Programu Operacyjnego Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu 700 egzemplarzy publikacji Podręcznik wnioskodawcy Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych sztuk biletów wizytowych ulotek promujących programy Materiały powinny być zapakowane w paczki: - publikacje wskazane w pkt A-C (1 paczka 25 egz.); - ulotki wskazane w pkt E (1 paczka 50 sztuk) - bilety wizytowe wskazane w pkt D (1 paczka imienna szt.) Każdą paczkę należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający dalszy transport i przesyłanie. 9. Równocześnie w dniu dostarczenia gotowych materiałów, Wykonawca musi przekazać zaakceptowane przez Zamawiającego wszystkie projekty graficzne w wersji elektronicznej (na nośniku CD w formatach: PDF podglądowy, PDF kompozytowy do druku, w plikach otwartych na komputer typu PC - w formatach zastosowanych przez Wykonawcę np. cdr, grafika rastrowa w formatach: tiff, psd, jpg, ewentualna grafika pozazdjęciowa w formacie.eps, specyfikacja techniczna do druku w formacie.doc.). Dodatkowe wymagania: Wykonawca zezwala na bezterminowe wykorzystywanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (m.in. dodruk oraz zmiany projektu i dodruk). Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do udzielania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 11

12 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w tym wszystkich dokumentów, danych, materiałów wytworzonych w ramach i na potrzeby przedmiotu zamówienia, w tym zdjęć, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. Jeżeli na podstawie zaprezentowanego przez Wykonawcę projektu zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca pozyska we własnym zakresie zdjęcia odpowiadające tematyce projektów oraz zapewni zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi, wizerunkiem fotografowanych osób itp. Pozyskane zdjęcia muszą być atrakcyjne wizualnie i prezentować pozytywną stronę sektora ochrony zdrowia w Polsce. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia osoby do kontaktów, dyspozycyjnej telefonicznie, mailowo lub do spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - dni robocze w godz Wykonawca będzie dysponować w trakcie realizacji zamówienia sprzętem oraz aktualnym i legalnym oprogramowaniem niezbędnym do należytego i terminowego wykonywania zamówienia. 12

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi opracowania, składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - zakup

Bardziej szczegółowo

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES Strona1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5) Termin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo