Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition)"

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition) Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk: wstęp, rozdz. 1-17, 27-28, dodatki; Grzegorz Kostek: rozdz ; Lech Lachowski: rozdz , 24, 26; Adam Bąk: rozdz , 25 Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: Authorized translation from the English language edition, entitled: PRACTICAL GUIDE TO FEDORA AND RED HAT ENTERPRISE LINUX, A, Sixth Edition; ISBN ; by Mark G. Sobell; published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall. Copyright 2012 by Mark G. Sobell. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION S.A.. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis treści SZYBKI START WSTĘP WITAMY W SYSTEMIE LINUX Historia systemów UNIX oraz GNU-Linux UNIX protoplasta systemu Linux...42 Zastój do roku Kolejna odsłona, rok Kod źródłowy jest powszechnie dostępny...44 Baw się dobrze!...45 Dlaczego Linux jest tak wspaniały? Dlaczego Linux jest tak popularny wśród firm produkujących urządzenia oraz wśród deweloperów? Linux jest przenośny...49 Język C...50 Przegląd systemu Linux Linux posiada interfejs pozwalający na programowanie jądra systemu...51 Linux może obsługiwać wielu użytkowników...52 Linux jest systemem wielozadaniowym...52 Linux udostępnia bezpieczny, hierarchiczny system plików...52 Powłoka interpreter poleceń i język programowania...53 Ogromna kolekcja użytecznych narzędzi...55 Komunikacja międzyprocesowa...55 Zarządzanie systemem...55 Dodatkowe mechanizmy systemu Linux Graficzne interfejsy użytkownika...56 Narzędzia (między)sieciowe...56 Tworzenie oprogramowania...57 Konwencje używane w tej książce Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia... 60

4 10 SPIS TREŚCI I INSTALACJA SYSTEMU FEDORA/RHEL LINUX WPROWADZENIE DO INSTALACJI SYSTEMU LINUX Dysk Desktop Live CD oraz instalacyjny dysk DVD Więcej informacji Planowanie instalacji Kilka uwag...66 Wymagania...66 Architektura procesora...68 Interfejsy użytkownika: program instalacyjny i zainstalowany system...69 Jaki system chcesz zainstalować: Fedora czy Red Hat Enterprise Linux?...71 Wydania systemu Fedora/RHEL...71 Standardowe wersje systemu Fedora...71 Obrazy systemu Fedora...72 Instalujemy nową kopię czy aktualizujemy istniejący system Fedora/RHEL?...72 Konfiguracja dysku twardego...72 Macierze RAID...79 LVM menedżer dysków logicznych...81 Instalacja systemu Pobieranie i nagrywanie dysku CD/DVD Łatwy sposób pobierania obrazów ISO instalacyjnych dysków CD/DVD...83 Inne metody pobierania obrazów ISO instalacyjnych dysków CD/DVD...83 Weryfikacja pliku obrazu ISO...85 Nagrywanie dysków CD/DVD...86 Zbieranie informacji o systemie Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane INSTALACJA SYSTEMU LINUX KROK PO KROKU Uruchamianie sesji Fedora Live CD Uruchamianie systemu...90 Instalowanie systemu Fedora/RHEL...91 Instalacja systemu z sesji Live CD (Fedora)...93 Instalacja lub aktualizacja systemu z instalacyjnego dysku DVD...94 Program instalacyjny Anaconda...96 Firstboot pierwsze uruchomienie systemu po zakończeniu instalacji Inicjalizacja baz danych i aktualizacja systemu Zadania do wykonania podczas instalacji Modyfikacja parametrów uruchamiania (opcje) Podział dysku na partycje przy użyciu programu Disk Druid palimpsest narzędzie do obsługi dysków w środowisku GNOME Używamy programu konfiguracyjnego Kickstart Tworzenie konfiguracji dwusystemowej (typu dual-boot) Konfiguracja ekranu pakiet gnome-control-center Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

5 Spis treści 11 II ROZPOCZYNAMY PRACĘ Z SYSTEMEM FEDORA/RHEL WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW FEDORA I RED HAT ENTERPRISE LINUX Ograniczanie Twojej władzy uprawnienia superużytkownika root Wycieczka po systemie Fedora/RHEL Logowanie do systemu Konfiguracja trybu zastępczego (Fedora) Instalacja i zastosowanie narzędzia gnome-tweak-tool (Fedora) Budowa pulpitu Uruchamianie programów z poziomu pulpitu Przełączanie obszarów roboczych Ustawianie właściwości obiektów Właściwości myszy Praca z oknami Użycie menedżera Nautilus do pracy z plikami Aktualizacja oprogramowania Zarządzanie sesjami Uzyskiwanie pomocy Nie obawiaj się eksperymentowania Wylogowanie z systemu Jak wykorzystać możliwości pulpitu Terminologia pulpitu środowiska GNOME Otwieranie plików Panele Menu główne Okna Menu kontekstowe obiektów Aktualizacja, instalacja i usuwanie pakietów oprogramowania Aktualizacja Dodawanie i usuwanie pakietów oprogramowania Gdzie szukać dokumentacji systemu? Okno przeglądarki tematów pomocy środowiska GNOME Polecenie man wyświetlanie tematów pomocy Polecenie apropos wyszukiwanie słów kluczowych Polecenie info wyświetlanie informacji o narzędziach Opcja --help Jak to zrobić, czyli dokumenty HOWTO Uzyskiwanie pomocy Więcej informacji o logowaniu się do systemu Ekran logowania Co zrobić, kiedy nie możesz się zalogować Logowanie zdalne emulatory terminala, SSH i połączenia typu dial-up Logowanie się przy użyciu terminala (emulatora) Zmiana hasła użytkownika Zastosowanie konsoli wirtualnych Praca z poziomu wiersza poleceń powłoki Poprawianie błędów Powtarzanie i edytowanie poleceń powłoki Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

6 12 SPIS TREŚCI 5. NARZĘDZIA SYSTEMU LINUX Znaki specjalne Podstawowe narzędzia systemowe Polecenie ls wyświetlanie nazw plików Polecenie cat wyświetlanie zawartości pliku Polecenie rm usuwanie pliku Polecenia less, ls i more wyświetlanie tekstu po jednym ekranie Polecenie hostname wyświetlanie nazwy systemu Praca z plikami Polecenie cp kopiowanie plików Polecenie mv zmiana nazwy pliku Polecenie lpr drukowanie pliku Polecenie grep wyszukiwanie łańcuchów tekstu Polecenie head wyświetlanie początkowych wierszy pliku Polecenie tail wyświetlanie wierszy z końca pliku Polecenie sort wyświetlanie zawartości pliku w określonej kolejności Polecenie uniq usuwanie powtarzających się wierszy z pliku Polecenie diff porównywanie zawartości dwóch plików Polecenie file rozpoznawanie zawartości pliku Symbol potoku komunikacja między procesami Kolejne cztery narzędzia Polecenie echo wyświetlanie tekstu na ekranie Polecenie date wyświetlanie bieżącej daty i czasu Polecenie script rejestrowanie sesji powłoki Polecenie unix2dos konwersja plików Linux i Macintosh do formatu Windows Kompresowanie i archiwizacja plików Polecenie bzip2 kompresowanie plików Polecenia bzcat oraz bunzip2 dekompresowanie plików Polecenie gzip kompresowanie plików Polecenie tar pakowanie i rozpakowywanie archiwów Lokalizowanie poleceń Polecenia which i whereis wyszukiwanie narzędzi Polecenie locate wyszukiwanie plików Wyświetlanie informacji o systemie i użytkownikach Polecenie who wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników Polecenie finger wyświetlanie listy użytkowników danego systemu Polecenie w wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników Komunikacja z innymi użytkownikami Polecenie write wysyłanie wiadomości Polecenie mesg blokowanie lub przyjmowanie wiadomości Poczta elektroniczna Poradnik: jak użyć edytora vim do utworzenia i edytowania pliku Uruchamianie edytora vim Tryb komend i tryb wprowadzania Wprowadzanie tekstu Uzyskiwanie pomocy Zakończenie pracy z edytorem Opcja compatible Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

7 Spis treści SYSTEM PLIKÓW SYSTEMU LINUX Hierarchiczny system plików Pliki katalogów i pliki zwykłe Nazwy plików Katalog roboczy Twój katalog domowy Ścieżki do plików i katalogów Ścieżki bezwzględne Ścieżki względne Praca z katalogami Polecenie mkdir tworzenie katalogów Polecenie cd zmiana katalogu roboczego Polecenie rmdir usuwanie katalogów Korzystanie ze ścieżek Polecenia mv i cp przenoszenie lub kopiowanie plików Polecenie mv przenoszenie katalogów Ważne pliki i katalogi domyślne Prawa dostępu Polecenie ls -l wyświetlanie praw dostępu Polecenie chmod zmiana praw dostępu Argumenty numeryczne polecenia chmod Atrybuty setuid i setgid specjalne prawa dostępu Prawa dostępu do katalogów ACL lista kontroli dostępu Włączanie obsługi list ACL Praca z regułami dostępu Definiowanie reguł domyślnych dla katalogu Dowiązania Dowiązania symboliczne Polecenie rm usuwanie dowiązania Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POWŁOKA SYSTEMU LINUX Wiersz poleceń Składnia Przetwarzanie wiersza poleceń Uruchamianie poleceń Edytowanie wiersza poleceń Standardowe wejście i standardowe wyjście danych Ekran jako plik Klawiatura i ekran jako standardowe wejście i standardowe wyjście Przekierowania Potoki danych Uruchamianie poleceń pracujących w tle Generowanie i rozwijanie nazw plików Znak specjalny? Znak specjalny * Znaki specjalne [ ]...280

8 14 SPIS TREŚCI Wbudowane polecenia powłoki Podsumowanie rozdziału Polecenia i narzędzia omawiane w tym rozdziale Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane III ZAGŁĘBIAMY SIĘ W SYSTEM FEDORA/RHEL X WINDOW I GNOME GRAFICZNE INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA SYSTEMU LINUX X Window System Korzystamy z serwera X Środowisko graficzne i menedżery okien Okno przeglądarki plików menedżera Nautilus Panel widoku plików Pasek boczny Paski narzędziowe Pasek menu Narzędzia środowiska GNOME Okno dialogowe Wybór czcionki Okno dialogowe Wybór koloru Okno dialogowe Uruchom program Okno dialogowe Wyszukiwanie plików Emulator terminala GNOME Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POWŁOKA BASH Kilka słów o powłoce bash Powłoka systemu wprowadzenie Pliki startowe Polecenia, które są symbolami Przekierowywanie standardowego strumienia błędów Tworzenie prostych skryptów powłoki Separacja i grupowanie poleceń Sterowanie zadaniami Wykorzystanie stosu katalogów Parametry i zmienne Zmienne tworzone przez użytkownika Atrybuty zmiennych Zmienne środowiskowe Znaki specjalne Procesy Struktura procesów Identyfikacja procesów Uruchamianie poleceń Historia poleceń Zmienne, które sterują historią poleceń Ponowne wykonywanie i modyfikacja poleceń Biblioteka Readline...357

9 Spis treści 15 Aliasy Zastosowanie apostrofów i cudzysłowu w aliasach Przykłady aliasów Funkcje Sterowanie powłoką bash opcje Opcje wywołania polecenia bash Opcje powłoki Przetwarzanie wiersza poleceń Podstawianie poleceń z historii Podstawianie aliasów Przetwarzanie i skanowanie wiersza polecenia Rozwijanie wiersza polecenia Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POŁĄCZENIA SIECIOWE ORAZ INTERNET Wprowadzenie do połączeń sieciowych Rodzaje sieci i sposoby ich działania Sieci rozgłoszeniowe Sieci typu punkt-punkt Sieci przełączane LAN lokalna sieć komputerowa WAN rozległa sieć komputerowa Połączenia międzysieciowe z wykorzystaniem bram i routerów Protokoły sieciowe Protokół IPv Protokół IPv Adresy hostów Nazwy hostów Komunikacja w sieci Polecenie finger wyświetlanie informacji o użytkownikach zdalnych Serwery list dyskusyjnych Narzędzia sieciowe Zaufane hosty Narzędzia OpenSSH Polecenie telnet logowanie do zdalnego systemu Polecenie ftp przesyłanie plików po sieci Polecenie ping testowanie połączeń sieciowych Polecenie traceroute wyznaczanie trasy połączenia w sieci Internet Polecenia host i dig zapytania do serwerów nazw sieci Internet Polecenie whois wyszukiwanie informacji na temat systemu w sieci Internet Przetwarzanie rozproszone Model klient-serwer Usługa DNS Porty Usługa NIS NFS sieciowy system plików Sieć 426 Przeglądarki sieciowe Wyszukiwarki sieciowe Adresy URL (ang. Uniform Resource Locator)...428

10 16 SPIS TREŚCI Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane IV ZARZĄDZANIE SYSTEMEM FEDORA/RHEL ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX PODSTAWOWE KONCEPCJE Uruchamianie poleceń z uprawnieniami użytkownika root Specjalne uprawnienia użytkowników uprzywilejowanych Uzyskiwanie uprawnień użytkownika root Wykorzystanie polecenia su do uzyskania uprawnień użytkownika root Wykorzystanie polecenia sudo do uzyskania uprawnień użytkownika root sudoers konfigurowanie polecenia sudo Blokowanie konta root (usuwanie hasła użytkownika root) Polecenie consolehelper pozwala zwykłemu użytkownikowi na uruchomienie polecenia uprzywilejowanego Demon init Demon systemd init (Fedora) Upstart zamiennik demona init (RHEL) Skrypty SysVinit (rc) uruchamianie i zatrzymywanie usług systemowych (Fedora/RHEL) Funkcjonowanie systemu Poziomy pracy Uruchamianie systemu Tryb jednego użytkownika Przechodzenie do wieloużytkownikowego trybu graficznego Logowanie się do systemu Wylogowywanie się z systemu Zamykanie systemu Awaria systemu Naprawianie zainstalowanego systemu Zabezpieczanie systemu Unikanie koni trojańskich SELinux PAM Narzędzia do zarządzania systemem Tekstowe narzędzia administratora Graficzne narzędzia konfiguracyjne Konfiguracja serwera Standardowe reguły w plikach konfiguracyjnych Polecenie rpcinfo wyświetlanie informacji o rpcbind Superserwer xinetd Zabezpieczanie serwera DHCP automatyczna konfiguracja interfejsów sieciowych Więcej informacji Jak działa DHCP Klient DHCP Serwer DHCP Plik nsswitch.conf kolejność przeszukiwania usług Informacje Metody...517

11 Spis treści 17 Kolejność wyszukiwania Akcje Metoda compat ± w plikach passwd, group i shadow Uzyskiwanie pomocy Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane PLIKI, KATALOGI I SYSTEMY PLIKÓW Ważne pliki i katalogi Typy plików Zwykłe pliki, katalogi, dowiązania oraz i-węzły Specjalne pliki urządzeń Systemy plików Polecenie mount montowanie systemu plików Polecenie umount odmontowywanie systemu plików Plik fstab konfiguracja systemów plików Polecenie fsck sprawdzanie integralności systemu plików Polecenie tune2fs zmiana parametrów systemu plików Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane WYSZUKIWANIE, POBIERANIE ORAZ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA Wprowadzenie Szybki start instalacja i usuwanie pakietów oprogramowania przy użyciu polecenia yum Wyszukiwanie pakietów, które zawierają potrzebną aplikację lub plik Polecenie yum utrzymywanie aktualnych wersji oprogramowania systemu Aktualizacja pakietów oprogramowania Komendy polecenia yum Polecenie yum grupy Pobieranie pakietów RPM przy użyciu polecenia yumdownloader Plik yum.conf konfiguracja polecenia yum Repozytoria polecenia yum BitTorrent Polecenie rpm menedżer pakietów RPM Wyszukiwanie pakietów i plików Instalowanie, aktualizacja i usuwanie pakietów oprogramowania Instalowanie skompilowanego jądra systemu Linux Instalowanie pakietów oprogramowania innych niż RPM Katalogi /opt oraz /usr/local GNU Configure and Build System Utrzymywanie aktualnych wersji oprogramowania Błędy Poprawki Red Hat Network (RHN) Polecenie wget nieinteraktywne pobieranie plików Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

12 18 SPIS TREŚCI 14. DRUKOWANIE Z PAKIETEM CUPS Wprowadzenie Wymagania wstępne Więcej informacji Uwagi System Fedora/RHEL automatycznie konfiguruje drukarki lokalne Szybki start I konfiguracja drukarki przy użyciu polecenia system-config-printer Ustawienia konfiguracyjne Szybki start II konfiguracja drukarki lokalnej lub zdalnej Praca z interfejsem WWW systemu CUPS Konfigurowanie drukarek Modyfikacja konfiguracji drukarki Interfejs WWW systemu CUPS CUPS w wierszu poleceń Udostępnianie drukarek CUPS Tradycyjne drukowanie w stylu systemu UNIX Drukowanie z systemu Windows Drukowanie przy użyciu systemu CUPS Drukowanie przy użyciu pakietu Samba Drukowanie na drukarkach w systemie Windows Podsumowanie Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane BUDOWANIE JĄDRA SYSTEMU LINUX Pobieranie, instalowanie i przygotowywanie kodu źródłowego jądra systemu Wymagania wstępne Więcej informacji Pobieranie kodu źródłowego Instalowanie kodu źródłowego Przygotowywanie kodu źródłowego Konfigurowanie i kompilowanie jądra systemu Linux Etykietowanie jądra systemu Linux Plik.config konfiguracja jądra systemu Dostosowywanie jądra systemu Czyszczenie drzewa katalogów kodu źródłowego Kopiowanie pliku konfiguracyjnego Kompilowanie pliku obrazu jądra oraz ładowalnych modułów jądra Zastosowanie ładowalnych modułów jądra Instalowanie jądra, modułów i powiązanych z nimi plików GRUB program ładujący systemu Linux Konfigurowanie programu ładującego GRUB Polecenie grub-install instaluje rekord MBR oraz pliki programu ładującego GRUB Polecenie dmesg wyświetlanie komunikatów jądra systemu Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

13 Spis treści ZADANIA ADMINISTRACYJNE Tworzenie grup i kont użytkowników Polecenie system-config-users zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników z poziomu wiersza poleceń Tworzenie kopii zapasowych plików Wybieranie nośnika kopii zapasowej Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych Tworzenie prostych kopii zapasowych Planowanie zadań Usługa crond i polecenie anacron planowanie zadań Polecenie at uruchamianie zadań jednorazowych Raporty systemowe Polecenie vmstat raporty wykorzystania pamięci wirtualnej Polecenie top wyświetlanie procesów wykorzystujących najwięcej zasobów systemowych Zarządzanie systemem Polecenie parted raportowanie i dzielenie dysków twardych na partycje Polecenie logrotate zarządzanie dziennikami systemowymi Usługa rsyslogd rejestrowanie komunikatów systemowych Informowanie użytkowników Tworzenie problemów Rozwiązywanie problemów Baza danych MySQL Więcej informacji Terminologia Składnia i przyjęte konwencje Wymagania wstępne Uwagi Szybki start konfiguracja bazy danych MySQL Opcje Plik konfiguracyjny.my.cnf Praca z bazą danych MySQL Podsumowanie Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane KONFIGUROWANIE I MONITOROWANIE SIECI LAN Instalowanie i konfigurowanie sieciowych urządzeń sprzętowych Łączenie komputerów ze sobą Routery NIC karta interfejsu sieciowego Narzędzia Konfigurowanie systemów NetworkManager konfigurowanie połączeń sieciowych Prawe menu podręczne apletu NetworkManager Instalacja i konfiguracja wybranych serwerów Wprowadzenie do systemu Cacti Konfigurowanie SNMP Instalowanie aplikacji LAMP Włączanie modułu pobierającego dane...676

14 20 SPIS TREŚCI Konfigurowanie pakietu Cacti Podstawowe zasady pracy z pakietem Cacti Konfigurowanie zdalnego źródła danych Więcej informacji Podsumowanie Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane V INSTALACJA SERWERÓW I UŻYWANIE KLIENTÓW OPENSSH BEZPIECZNA KOMUNIKACJA SIECIOWA Wprowadzenie do OpenSSH Jak działa OpenSSH Pliki /etc/ssh pliki globalne ~/.ssh pliki użytkownika Więcej informacji Uruchomienie klientów OpenSSH ssh, scp i sftp Wymagania wstępne Szybki start użycie ssh oraz scp do połączenia z serwerem OpenSSH Konfiguracja klientów OpenSSH ssh logowanie lub wykonywanie poleceń w zdalnym systemie scp kopiowanie plików ze zdalnego systemu i do niego sftp bezpieczny klient FTP Pliki konfiguracyjne ~/.ssh/config oraz /etc/ssh/ssh_config Konfiguracja serwera OpenSSH (sshd) Wymagania wstępne Uwagi Szybki start uruchamianie serwera OpenSSH Klucze uwierzytelniające automatyczne logowanie ssh-agent przechowywanie kluczy prywatnych Opcje linii poleceń Plik konfiguracyjny /etc/ssh/sshd_config Rozwiązywanie problemów Tunelowanie i przekazywanie portów Przekazywanie sesji X Przekazywanie portów Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane FTP TRANSFER PLIKÓW PRZEZ SIEĆ Wprowadzenie do FTP Bezpieczeństwo Połączenia FTP Klienty FTP Więcej informacji Uwagi...714

15 Spis treści 21 ftp i sftp, klienty FTP Wymagania wstępne Szybki start I pobieranie plików przez ftp Anonimowy FTP Automatyczne logowanie Binarny tryb transferu kontra tryb ASCII Specyfikacja ftp Konfiguracja serwera FTP (vsftpd) Wymagania wstępne Uwagi Szybki start II uruchamianie serwera FTP vsftpd Rozwiązywanie problemów Konfiguracja serwera vsftpd Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane SENDMAIL KONFIGURACJA SERWERÓW POCZTOWYCH, KLIENTÓW POCZTY ITD Wprowadzenie do programu sendmail Poczta wychodząca Poczta przychodząca Alternatywy dla programu sendmail Więcej informacji Konfiguracja serwera pocztowego sendmail Wymagania wstępne Uwagi Szybki start I konfigurowanie programu sendmail dla klienta poczty Szybki start II konfigurowanie programu sendmail na serwerze Praca z wiadomościami programu sendmail Dziennik zdarzeń poczty Aliasy i przekazywanie poczty Powiązane programy Konfiguracja programu sendmail Pliki sendmail.mc oraz sendmail.cf Pozostałe pliki w katalogu /etc/mail SpamAssassin Jak działa SpamAssassin Wymagania wstępne Testowanie działania programu SpamAssassin Konfiguracja programu SpamAssassin Dodatkowe narzędzia poczty elektronicznej Webmail Listy dyskusyjne Konfigurowanie serwera poczty IMAP lub POP Uwierzytelnione przekazywanie poczty Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

16 22 SPIS TREŚCI 21. PROTOKOŁY NIS I LDAP Wprowadzenie do NIS Jak działa NIS Więcej informacji Uruchamianie klienta NIS Wymagania wstępne Uwagi Konfigurowanie klienta NIS Rozwiązywanie problemów klienta Narzędzie yppasswd zmiana hasła NIS Instalacja i konfiguracja serwera NIS Wymagania wstępne Uwagi Konfigurowanie serwera Rozwiązywanie problemów z serwerem Demon yppasswdd demon aktualizacji haseł NIS Protokół LDAP Więcej informacji Konfigurowanie serwera LDAP Wymagania wstępne Uwaga Konfiguracja krok po kroku Narzędzia służące do pracy z LDAP Evolution Mail Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane NFS WSPÓŁDZIELENIE STRUKTURY KATALOGÓW Wprowadzenie do NFS Więcej informacji Uruchamianie klienta NFS Wymagania wstępne Szybki start I montowanie zdalnej hierarchii katalogów mount montowanie hierarchii katalogów Podnoszenie wydajności /etc/fstab automatyczne montowanie struktury katalogów Uruchamianie serwera NFS Wymagania wstępne Uwagi Szybki start II konfigurowanie serwera NFS za pomocą system-config-nfs (Fedora) Ręczny eksport hierarchii katalogów Gdzie system przechowuje informacje o zasobach NFS exports zarządzanie listą wyeksportowanych hierarchii katalogów Rozwiązywanie problemów automount montowanie hierarchii katalogów na żądanie Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

17 Spis treści SAMBA UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW I DRUKAREK W ŚRODOWISKACH LINUX I WINDOWS Wprowadzenie do Samby Więcej informacji Uwagi Samba użytkownicy, mapowanie i hasła smbpasswd i pdbedit obsługa użytkowników i haseł Uruchamianie klienta Samby Wymagania wstępne Korzystanie z udziałów w Linuksie Korzystanie z udziałów w Windows Konfigurowanie serwera Samba Wymagania wstępne Szybki start konfigurowanie serwera Samby za pomocą system-config-samba (Fedora) swat narzędzie konfiguracyjne serwera Samba Plik smb.conf ręczna konfiguracja serwera Samba Rozwiązywanie problemów Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane DNS/BIND ŚLEDZENIE NAZW ORAZ ADRESÓW DOMEN Wprowadzenie do systemu DNS Węzły, domeny oraz subdomeny Strefy Zapytania Serwery Rekordy zasobów Zapytania i odpowiedzi DNS Wsteczne rozpoznawanie nazw Jak działa DNS Więcej informacji Instalacja i konfigurowanie serwera DNS Wymagania wstępne Uwagi Szybki start I konfiguracja buforującego serwera DNS Szybki start II konfiguracja domeny za pomocą narzędzia system-config-bind (Fedora) Konfigurowanie serwera DNS Plik named.conf plik konfiguracyjny demona named Pliki stref Konfiguracja buforującego serwera DNS Rekordy DNS glue TSIG podpisy transakcji Uruchamianie serwera BIND w klatce chroot Rozwiązywanie problemów Konfiguracja różnych typów serwerów DNS W pełni funkcjonalny serwer nazw Serwer podrzędny Serwer split-horizon Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

18 24 SPIS TREŚCI 25. SYSTEM-CONFIG-FIREWALL I IPTABLES KONFIGUROWANIE ZAPORY SIECIOWEJ Szybki start tworzenie zapory sieciowej za pomocą system-config-firewall Wprowadzenie do iptables Więcej informacji Wymagania wstępne Uwagi Anatomia polecenia iptables Tworzenie zestawu reguł za pomocą iptables Polecenia Kryteria dopasowania pakietów Kryteria wyświetlania Rozszerzenia dopasowań Cele Kopiowanie reguł do i z jądra Tworzenie zestawu reguł za pomocą system-config-firewall Współdzielenie łącza internetowego za pomocą NAT Podłączanie kilku klientów do łącza internetowego Podłączanie kilku serwerów do łącza internetowego Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane APACHE (HTTPD) INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA Wprowadzenie Więcej informacji Uwagi Uruchamianie serwera WWW Apache Wymagania wstępne Szybki start I uruchamianie serwera Apache Struktura systemu plików Dyrektywy konfiguracyjne Dyrektywy I dyrektywy, które możesz chcieć zmienić, kiedy rozpoczynasz pracę z serwerem Konteksty i kontenery Dyrektywy II dyrektywy zaawansowane Plik httpd.conf systemu Fedora/RHEL Sekcja pierwsza środowisko globalne Sekcja druga główna konfiguracja serwera Sekcja trzecia hosty wirtualne Konfiguracja zaawansowana Przekierowania Negocjacja zawartości Listy katalogów generowane przez serwer (indeksowanie) Hosty wirtualne Rozwiązywanie problemów Moduły Moduł mod_cgi i skrypty CGI Moduł mod_ssl Moduły uwierzytelniania i pliki.htaccess Moduły wykonywania skryptów Moduły wieloprocesowe (MPM)...941

19 Spis treści 25 Narzędzie webalizer analiza ruchu w sieci Web Aplikacja MRTG monitorowanie natężenia ruchu sieciowego Kody błędów Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane VI NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE PROGRAMOWANIE POWŁOKI BOURNE AGAIN SHELL Struktury sterujące Polecenie if then Polecenie if then else Polecenie if then elif Polecenie for in Polecenie for Polecenie while Polecenie until Polecenia break i continue Polecenie case Polecenie select Dokument Here Deskryptory plików Parametry i zmienne Zmienne tablicowe Zasięg zmiennych Parametry specjalne Parametry pozycyjne Rozwijanie zmiennych o wartości null i zmiennych, które nie są ustawione Wbudowane polecenia powłoki Polecenie type wyświetlanie informacji o innych poleceniach Polecenie read pobieranie danych wpisywanych przez użytkownika Polecenie exec uruchomienie polecenia lub przekierowanie deskryptora pliku Polecenie trap przechwytywanie i obsługa sygnałów Polecenie kill przerywanie i zatrzymywanie działania procesu Polecenie getopts przetwarzanie opcji wywołania Lista wybranych, wbudowanych poleceń powłoki Wyrażenia Obliczanie wyrażeń arytmetycznych Obliczanie wyrażeń logicznych (wyrażenia warunkowe) Dopasowywanie wzorców tekstu Operatory Programowanie powłoki Rekurencyjny skrypt powłoki Kolejny skrypt powłoki quiz Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

20 26 SPIS TREŚCI 28. PERL SKRYPTOWY JĘZYK PROGRAMOWANIA Wprowadzenie do języka Perl Więcej informacji Pomoc Polecenie perldoc Terminologia Uruchamianie programów napisanych w języku Perl Składnia Zmienne Zmienne skalarne Zmienne tablicowe Tablice asocjacyjne Struktury sterujące Polecenia if i unless Polecenie if else Polecenie if elsif else Polecenia foreach i for Polecenia last i next Polecenia while i until Praca z plikami Sortowanie Procedury Wyrażenia regularne Składnia i operator =~ Moduły CPAN Przykłady Podsumowanie Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane DODATKI A WYRAŻENIA REGULARNE Znaki Separatory Proste ciągi znaków Znaki specjalne Kropka Nawiasy kwadratowe Gwiazdki Daszki i znaki dolara Cytowanie znaków specjalnych Reguły Najdłuższe możliwe dopasowanie Puste wyrażenia regularne Oznaczanie wyrażeń Ciągi zastępujące Znak & (ampersand) Cytowane liczby Rozszerzone wyrażenia regularne Podsumowanie