Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition)"

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition) Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk: wstęp, rozdz. 1-17, 27-28, dodatki; Grzegorz Kostek: rozdz ; Lech Lachowski: rozdz , 24, 26; Adam Bąk: rozdz , 25 Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: Authorized translation from the English language edition, entitled: PRACTICAL GUIDE TO FEDORA AND RED HAT ENTERPRISE LINUX, A, Sixth Edition; ISBN ; by Mark G. Sobell; published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall. Copyright 2012 by Mark G. Sobell. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION S.A.. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis treści SZYBKI START WSTĘP WITAMY W SYSTEMIE LINUX Historia systemów UNIX oraz GNU-Linux UNIX protoplasta systemu Linux...42 Zastój do roku Kolejna odsłona, rok Kod źródłowy jest powszechnie dostępny...44 Baw się dobrze!...45 Dlaczego Linux jest tak wspaniały? Dlaczego Linux jest tak popularny wśród firm produkujących urządzenia oraz wśród deweloperów? Linux jest przenośny...49 Język C...50 Przegląd systemu Linux Linux posiada interfejs pozwalający na programowanie jądra systemu...51 Linux może obsługiwać wielu użytkowników...52 Linux jest systemem wielozadaniowym...52 Linux udostępnia bezpieczny, hierarchiczny system plików...52 Powłoka interpreter poleceń i język programowania...53 Ogromna kolekcja użytecznych narzędzi...55 Komunikacja międzyprocesowa...55 Zarządzanie systemem...55 Dodatkowe mechanizmy systemu Linux Graficzne interfejsy użytkownika...56 Narzędzia (między)sieciowe...56 Tworzenie oprogramowania...57 Konwencje używane w tej książce Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia... 60

4 10 SPIS TREŚCI I INSTALACJA SYSTEMU FEDORA/RHEL LINUX WPROWADZENIE DO INSTALACJI SYSTEMU LINUX Dysk Desktop Live CD oraz instalacyjny dysk DVD Więcej informacji Planowanie instalacji Kilka uwag...66 Wymagania...66 Architektura procesora...68 Interfejsy użytkownika: program instalacyjny i zainstalowany system...69 Jaki system chcesz zainstalować: Fedora czy Red Hat Enterprise Linux?...71 Wydania systemu Fedora/RHEL...71 Standardowe wersje systemu Fedora...71 Obrazy systemu Fedora...72 Instalujemy nową kopię czy aktualizujemy istniejący system Fedora/RHEL?...72 Konfiguracja dysku twardego...72 Macierze RAID...79 LVM menedżer dysków logicznych...81 Instalacja systemu Pobieranie i nagrywanie dysku CD/DVD Łatwy sposób pobierania obrazów ISO instalacyjnych dysków CD/DVD...83 Inne metody pobierania obrazów ISO instalacyjnych dysków CD/DVD...83 Weryfikacja pliku obrazu ISO...85 Nagrywanie dysków CD/DVD...86 Zbieranie informacji o systemie Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane INSTALACJA SYSTEMU LINUX KROK PO KROKU Uruchamianie sesji Fedora Live CD Uruchamianie systemu...90 Instalowanie systemu Fedora/RHEL...91 Instalacja systemu z sesji Live CD (Fedora)...93 Instalacja lub aktualizacja systemu z instalacyjnego dysku DVD...94 Program instalacyjny Anaconda...96 Firstboot pierwsze uruchomienie systemu po zakończeniu instalacji Inicjalizacja baz danych i aktualizacja systemu Zadania do wykonania podczas instalacji Modyfikacja parametrów uruchamiania (opcje) Podział dysku na partycje przy użyciu programu Disk Druid palimpsest narzędzie do obsługi dysków w środowisku GNOME Używamy programu konfiguracyjnego Kickstart Tworzenie konfiguracji dwusystemowej (typu dual-boot) Konfiguracja ekranu pakiet gnome-control-center Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

5 Spis treści 11 II ROZPOCZYNAMY PRACĘ Z SYSTEMEM FEDORA/RHEL WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW FEDORA I RED HAT ENTERPRISE LINUX Ograniczanie Twojej władzy uprawnienia superużytkownika root Wycieczka po systemie Fedora/RHEL Logowanie do systemu Konfiguracja trybu zastępczego (Fedora) Instalacja i zastosowanie narzędzia gnome-tweak-tool (Fedora) Budowa pulpitu Uruchamianie programów z poziomu pulpitu Przełączanie obszarów roboczych Ustawianie właściwości obiektów Właściwości myszy Praca z oknami Użycie menedżera Nautilus do pracy z plikami Aktualizacja oprogramowania Zarządzanie sesjami Uzyskiwanie pomocy Nie obawiaj się eksperymentowania Wylogowanie z systemu Jak wykorzystać możliwości pulpitu Terminologia pulpitu środowiska GNOME Otwieranie plików Panele Menu główne Okna Menu kontekstowe obiektów Aktualizacja, instalacja i usuwanie pakietów oprogramowania Aktualizacja Dodawanie i usuwanie pakietów oprogramowania Gdzie szukać dokumentacji systemu? Okno przeglądarki tematów pomocy środowiska GNOME Polecenie man wyświetlanie tematów pomocy Polecenie apropos wyszukiwanie słów kluczowych Polecenie info wyświetlanie informacji o narzędziach Opcja --help Jak to zrobić, czyli dokumenty HOWTO Uzyskiwanie pomocy Więcej informacji o logowaniu się do systemu Ekran logowania Co zrobić, kiedy nie możesz się zalogować Logowanie zdalne emulatory terminala, SSH i połączenia typu dial-up Logowanie się przy użyciu terminala (emulatora) Zmiana hasła użytkownika Zastosowanie konsoli wirtualnych Praca z poziomu wiersza poleceń powłoki Poprawianie błędów Powtarzanie i edytowanie poleceń powłoki Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

6 12 SPIS TREŚCI 5. NARZĘDZIA SYSTEMU LINUX Znaki specjalne Podstawowe narzędzia systemowe Polecenie ls wyświetlanie nazw plików Polecenie cat wyświetlanie zawartości pliku Polecenie rm usuwanie pliku Polecenia less, ls i more wyświetlanie tekstu po jednym ekranie Polecenie hostname wyświetlanie nazwy systemu Praca z plikami Polecenie cp kopiowanie plików Polecenie mv zmiana nazwy pliku Polecenie lpr drukowanie pliku Polecenie grep wyszukiwanie łańcuchów tekstu Polecenie head wyświetlanie początkowych wierszy pliku Polecenie tail wyświetlanie wierszy z końca pliku Polecenie sort wyświetlanie zawartości pliku w określonej kolejności Polecenie uniq usuwanie powtarzających się wierszy z pliku Polecenie diff porównywanie zawartości dwóch plików Polecenie file rozpoznawanie zawartości pliku Symbol potoku komunikacja między procesami Kolejne cztery narzędzia Polecenie echo wyświetlanie tekstu na ekranie Polecenie date wyświetlanie bieżącej daty i czasu Polecenie script rejestrowanie sesji powłoki Polecenie unix2dos konwersja plików Linux i Macintosh do formatu Windows Kompresowanie i archiwizacja plików Polecenie bzip2 kompresowanie plików Polecenia bzcat oraz bunzip2 dekompresowanie plików Polecenie gzip kompresowanie plików Polecenie tar pakowanie i rozpakowywanie archiwów Lokalizowanie poleceń Polecenia which i whereis wyszukiwanie narzędzi Polecenie locate wyszukiwanie plików Wyświetlanie informacji o systemie i użytkownikach Polecenie who wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników Polecenie finger wyświetlanie listy użytkowników danego systemu Polecenie w wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników Komunikacja z innymi użytkownikami Polecenie write wysyłanie wiadomości Polecenie mesg blokowanie lub przyjmowanie wiadomości Poczta elektroniczna Poradnik: jak użyć edytora vim do utworzenia i edytowania pliku Uruchamianie edytora vim Tryb komend i tryb wprowadzania Wprowadzanie tekstu Uzyskiwanie pomocy Zakończenie pracy z edytorem Opcja compatible Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

7 Spis treści SYSTEM PLIKÓW SYSTEMU LINUX Hierarchiczny system plików Pliki katalogów i pliki zwykłe Nazwy plików Katalog roboczy Twój katalog domowy Ścieżki do plików i katalogów Ścieżki bezwzględne Ścieżki względne Praca z katalogami Polecenie mkdir tworzenie katalogów Polecenie cd zmiana katalogu roboczego Polecenie rmdir usuwanie katalogów Korzystanie ze ścieżek Polecenia mv i cp przenoszenie lub kopiowanie plików Polecenie mv przenoszenie katalogów Ważne pliki i katalogi domyślne Prawa dostępu Polecenie ls -l wyświetlanie praw dostępu Polecenie chmod zmiana praw dostępu Argumenty numeryczne polecenia chmod Atrybuty setuid i setgid specjalne prawa dostępu Prawa dostępu do katalogów ACL lista kontroli dostępu Włączanie obsługi list ACL Praca z regułami dostępu Definiowanie reguł domyślnych dla katalogu Dowiązania Dowiązania symboliczne Polecenie rm usuwanie dowiązania Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POWŁOKA SYSTEMU LINUX Wiersz poleceń Składnia Przetwarzanie wiersza poleceń Uruchamianie poleceń Edytowanie wiersza poleceń Standardowe wejście i standardowe wyjście danych Ekran jako plik Klawiatura i ekran jako standardowe wejście i standardowe wyjście Przekierowania Potoki danych Uruchamianie poleceń pracujących w tle Generowanie i rozwijanie nazw plików Znak specjalny? Znak specjalny * Znaki specjalne [ ]...280

8 14 SPIS TREŚCI Wbudowane polecenia powłoki Podsumowanie rozdziału Polecenia i narzędzia omawiane w tym rozdziale Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane III ZAGŁĘBIAMY SIĘ W SYSTEM FEDORA/RHEL X WINDOW I GNOME GRAFICZNE INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA SYSTEMU LINUX X Window System Korzystamy z serwera X Środowisko graficzne i menedżery okien Okno przeglądarki plików menedżera Nautilus Panel widoku plików Pasek boczny Paski narzędziowe Pasek menu Narzędzia środowiska GNOME Okno dialogowe Wybór czcionki Okno dialogowe Wybór koloru Okno dialogowe Uruchom program Okno dialogowe Wyszukiwanie plików Emulator terminala GNOME Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POWŁOKA BASH Kilka słów o powłoce bash Powłoka systemu wprowadzenie Pliki startowe Polecenia, które są symbolami Przekierowywanie standardowego strumienia błędów Tworzenie prostych skryptów powłoki Separacja i grupowanie poleceń Sterowanie zadaniami Wykorzystanie stosu katalogów Parametry i zmienne Zmienne tworzone przez użytkownika Atrybuty zmiennych Zmienne środowiskowe Znaki specjalne Procesy Struktura procesów Identyfikacja procesów Uruchamianie poleceń Historia poleceń Zmienne, które sterują historią poleceń Ponowne wykonywanie i modyfikacja poleceń Biblioteka Readline...357

9 Spis treści 15 Aliasy Zastosowanie apostrofów i cudzysłowu w aliasach Przykłady aliasów Funkcje Sterowanie powłoką bash opcje Opcje wywołania polecenia bash Opcje powłoki Przetwarzanie wiersza poleceń Podstawianie poleceń z historii Podstawianie aliasów Przetwarzanie i skanowanie wiersza polecenia Rozwijanie wiersza polecenia Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POŁĄCZENIA SIECIOWE ORAZ INTERNET Wprowadzenie do połączeń sieciowych Rodzaje sieci i sposoby ich działania Sieci rozgłoszeniowe Sieci typu punkt-punkt Sieci przełączane LAN lokalna sieć komputerowa WAN rozległa sieć komputerowa Połączenia międzysieciowe z wykorzystaniem bram i routerów Protokoły sieciowe Protokół IPv Protokół IPv Adresy hostów Nazwy hostów Komunikacja w sieci Polecenie finger wyświetlanie informacji o użytkownikach zdalnych Serwery list dyskusyjnych Narzędzia sieciowe Zaufane hosty Narzędzia OpenSSH Polecenie telnet logowanie do zdalnego systemu Polecenie ftp przesyłanie plików po sieci Polecenie ping testowanie połączeń sieciowych Polecenie traceroute wyznaczanie trasy połączenia w sieci Internet Polecenia host i dig zapytania do serwerów nazw sieci Internet Polecenie whois wyszukiwanie informacji na temat systemu w sieci Internet Przetwarzanie rozproszone Model klient-serwer Usługa DNS Porty Usługa NIS NFS sieciowy system plików Sieć 426 Przeglądarki sieciowe Wyszukiwarki sieciowe Adresy URL (ang. Uniform Resource Locator)...428

10 16 SPIS TREŚCI Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane IV ZARZĄDZANIE SYSTEMEM FEDORA/RHEL ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX PODSTAWOWE KONCEPCJE Uruchamianie poleceń z uprawnieniami użytkownika root Specjalne uprawnienia użytkowników uprzywilejowanych Uzyskiwanie uprawnień użytkownika root Wykorzystanie polecenia su do uzyskania uprawnień użytkownika root Wykorzystanie polecenia sudo do uzyskania uprawnień użytkownika root sudoers konfigurowanie polecenia sudo Blokowanie konta root (usuwanie hasła użytkownika root) Polecenie consolehelper pozwala zwykłemu użytkownikowi na uruchomienie polecenia uprzywilejowanego Demon init Demon systemd init (Fedora) Upstart zamiennik demona init (RHEL) Skrypty SysVinit (rc) uruchamianie i zatrzymywanie usług systemowych (Fedora/RHEL) Funkcjonowanie systemu Poziomy pracy Uruchamianie systemu Tryb jednego użytkownika Przechodzenie do wieloużytkownikowego trybu graficznego Logowanie się do systemu Wylogowywanie się z systemu Zamykanie systemu Awaria systemu Naprawianie zainstalowanego systemu Zabezpieczanie systemu Unikanie koni trojańskich SELinux PAM Narzędzia do zarządzania systemem Tekstowe narzędzia administratora Graficzne narzędzia konfiguracyjne Konfiguracja serwera Standardowe reguły w plikach konfiguracyjnych Polecenie rpcinfo wyświetlanie informacji o rpcbind Superserwer xinetd Zabezpieczanie serwera DHCP automatyczna konfiguracja interfejsów sieciowych Więcej informacji Jak działa DHCP Klient DHCP Serwer DHCP Plik nsswitch.conf kolejność przeszukiwania usług Informacje Metody...517

11 Spis treści 17 Kolejność wyszukiwania Akcje Metoda compat ± w plikach passwd, group i shadow Uzyskiwanie pomocy Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane PLIKI, KATALOGI I SYSTEMY PLIKÓW Ważne pliki i katalogi Typy plików Zwykłe pliki, katalogi, dowiązania oraz i-węzły Specjalne pliki urządzeń Systemy plików Polecenie mount montowanie systemu plików Polecenie umount odmontowywanie systemu plików Plik fstab konfiguracja systemów plików Polecenie fsck sprawdzanie integralności systemu plików Polecenie tune2fs zmiana parametrów systemu plików Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane WYSZUKIWANIE, POBIERANIE ORAZ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA Wprowadzenie Szybki start instalacja i usuwanie pakietów oprogramowania przy użyciu polecenia yum Wyszukiwanie pakietów, które zawierają potrzebną aplikację lub plik Polecenie yum utrzymywanie aktualnych wersji oprogramowania systemu Aktualizacja pakietów oprogramowania Komendy polecenia yum Polecenie yum grupy Pobieranie pakietów RPM przy użyciu polecenia yumdownloader Plik yum.conf konfiguracja polecenia yum Repozytoria polecenia yum BitTorrent Polecenie rpm menedżer pakietów RPM Wyszukiwanie pakietów i plików Instalowanie, aktualizacja i usuwanie pakietów oprogramowania Instalowanie skompilowanego jądra systemu Linux Instalowanie pakietów oprogramowania innych niż RPM Katalogi /opt oraz /usr/local GNU Configure and Build System Utrzymywanie aktualnych wersji oprogramowania Błędy Poprawki Red Hat Network (RHN) Polecenie wget nieinteraktywne pobieranie plików Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

12 18 SPIS TREŚCI 14. DRUKOWANIE Z PAKIETEM CUPS Wprowadzenie Wymagania wstępne Więcej informacji Uwagi System Fedora/RHEL automatycznie konfiguruje drukarki lokalne Szybki start I konfiguracja drukarki przy użyciu polecenia system-config-printer Ustawienia konfiguracyjne Szybki start II konfiguracja drukarki lokalnej lub zdalnej Praca z interfejsem WWW systemu CUPS Konfigurowanie drukarek Modyfikacja konfiguracji drukarki Interfejs WWW systemu CUPS CUPS w wierszu poleceń Udostępnianie drukarek CUPS Tradycyjne drukowanie w stylu systemu UNIX Drukowanie z systemu Windows Drukowanie przy użyciu systemu CUPS Drukowanie przy użyciu pakietu Samba Drukowanie na drukarkach w systemie Windows Podsumowanie Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane BUDOWANIE JĄDRA SYSTEMU LINUX Pobieranie, instalowanie i przygotowywanie kodu źródłowego jądra systemu Wymagania wstępne Więcej informacji Pobieranie kodu źródłowego Instalowanie kodu źródłowego Przygotowywanie kodu źródłowego Konfigurowanie i kompilowanie jądra systemu Linux Etykietowanie jądra systemu Linux Plik.config konfiguracja jądra systemu Dostosowywanie jądra systemu Czyszczenie drzewa katalogów kodu źródłowego Kopiowanie pliku konfiguracyjnego Kompilowanie pliku obrazu jądra oraz ładowalnych modułów jądra Zastosowanie ładowalnych modułów jądra Instalowanie jądra, modułów i powiązanych z nimi plików GRUB program ładujący systemu Linux Konfigurowanie programu ładującego GRUB Polecenie grub-install instaluje rekord MBR oraz pliki programu ładującego GRUB Polecenie dmesg wyświetlanie komunikatów jądra systemu Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

13 Spis treści ZADANIA ADMINISTRACYJNE Tworzenie grup i kont użytkowników Polecenie system-config-users zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników z poziomu wiersza poleceń Tworzenie kopii zapasowych plików Wybieranie nośnika kopii zapasowej Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych Tworzenie prostych kopii zapasowych Planowanie zadań Usługa crond i polecenie anacron planowanie zadań Polecenie at uruchamianie zadań jednorazowych Raporty systemowe Polecenie vmstat raporty wykorzystania pamięci wirtualnej Polecenie top wyświetlanie procesów wykorzystujących najwięcej zasobów systemowych Zarządzanie systemem Polecenie parted raportowanie i dzielenie dysków twardych na partycje Polecenie logrotate zarządzanie dziennikami systemowymi Usługa rsyslogd rejestrowanie komunikatów systemowych Informowanie użytkowników Tworzenie problemów Rozwiązywanie problemów Baza danych MySQL Więcej informacji Terminologia Składnia i przyjęte konwencje Wymagania wstępne Uwagi Szybki start konfiguracja bazy danych MySQL Opcje Plik konfiguracyjny.my.cnf Praca z bazą danych MySQL Podsumowanie Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane KONFIGUROWANIE I MONITOROWANIE SIECI LAN Instalowanie i konfigurowanie sieciowych urządzeń sprzętowych Łączenie komputerów ze sobą Routery NIC karta interfejsu sieciowego Narzędzia Konfigurowanie systemów NetworkManager konfigurowanie połączeń sieciowych Prawe menu podręczne apletu NetworkManager Instalacja i konfiguracja wybranych serwerów Wprowadzenie do systemu Cacti Konfigurowanie SNMP Instalowanie aplikacji LAMP Włączanie modułu pobierającego dane...676

14 20 SPIS TREŚCI Konfigurowanie pakietu Cacti Podstawowe zasady pracy z pakietem Cacti Konfigurowanie zdalnego źródła danych Więcej informacji Podsumowanie Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane V INSTALACJA SERWERÓW I UŻYWANIE KLIENTÓW OPENSSH BEZPIECZNA KOMUNIKACJA SIECIOWA Wprowadzenie do OpenSSH Jak działa OpenSSH Pliki /etc/ssh pliki globalne ~/.ssh pliki użytkownika Więcej informacji Uruchomienie klientów OpenSSH ssh, scp i sftp Wymagania wstępne Szybki start użycie ssh oraz scp do połączenia z serwerem OpenSSH Konfiguracja klientów OpenSSH ssh logowanie lub wykonywanie poleceń w zdalnym systemie scp kopiowanie plików ze zdalnego systemu i do niego sftp bezpieczny klient FTP Pliki konfiguracyjne ~/.ssh/config oraz /etc/ssh/ssh_config Konfiguracja serwera OpenSSH (sshd) Wymagania wstępne Uwagi Szybki start uruchamianie serwera OpenSSH Klucze uwierzytelniające automatyczne logowanie ssh-agent przechowywanie kluczy prywatnych Opcje linii poleceń Plik konfiguracyjny /etc/ssh/sshd_config Rozwiązywanie problemów Tunelowanie i przekazywanie portów Przekazywanie sesji X Przekazywanie portów Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane FTP TRANSFER PLIKÓW PRZEZ SIEĆ Wprowadzenie do FTP Bezpieczeństwo Połączenia FTP Klienty FTP Więcej informacji Uwagi...714

15 Spis treści 21 ftp i sftp, klienty FTP Wymagania wstępne Szybki start I pobieranie plików przez ftp Anonimowy FTP Automatyczne logowanie Binarny tryb transferu kontra tryb ASCII Specyfikacja ftp Konfiguracja serwera FTP (vsftpd) Wymagania wstępne Uwagi Szybki start II uruchamianie serwera FTP vsftpd Rozwiązywanie problemów Konfiguracja serwera vsftpd Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane SENDMAIL KONFIGURACJA SERWERÓW POCZTOWYCH, KLIENTÓW POCZTY ITD Wprowadzenie do programu sendmail Poczta wychodząca Poczta przychodząca Alternatywy dla programu sendmail Więcej informacji Konfiguracja serwera pocztowego sendmail Wymagania wstępne Uwagi Szybki start I konfigurowanie programu sendmail dla klienta poczty Szybki start II konfigurowanie programu sendmail na serwerze Praca z wiadomościami programu sendmail Dziennik zdarzeń poczty Aliasy i przekazywanie poczty Powiązane programy Konfiguracja programu sendmail Pliki sendmail.mc oraz sendmail.cf Pozostałe pliki w katalogu /etc/mail SpamAssassin Jak działa SpamAssassin Wymagania wstępne Testowanie działania programu SpamAssassin Konfiguracja programu SpamAssassin Dodatkowe narzędzia poczty elektronicznej Webmail Listy dyskusyjne Konfigurowanie serwera poczty IMAP lub POP Uwierzytelnione przekazywanie poczty Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

16 22 SPIS TREŚCI 21. PROTOKOŁY NIS I LDAP Wprowadzenie do NIS Jak działa NIS Więcej informacji Uruchamianie klienta NIS Wymagania wstępne Uwagi Konfigurowanie klienta NIS Rozwiązywanie problemów klienta Narzędzie yppasswd zmiana hasła NIS Instalacja i konfiguracja serwera NIS Wymagania wstępne Uwagi Konfigurowanie serwera Rozwiązywanie problemów z serwerem Demon yppasswdd demon aktualizacji haseł NIS Protokół LDAP Więcej informacji Konfigurowanie serwera LDAP Wymagania wstępne Uwaga Konfiguracja krok po kroku Narzędzia służące do pracy z LDAP Evolution Mail Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane NFS WSPÓŁDZIELENIE STRUKTURY KATALOGÓW Wprowadzenie do NFS Więcej informacji Uruchamianie klienta NFS Wymagania wstępne Szybki start I montowanie zdalnej hierarchii katalogów mount montowanie hierarchii katalogów Podnoszenie wydajności /etc/fstab automatyczne montowanie struktury katalogów Uruchamianie serwera NFS Wymagania wstępne Uwagi Szybki start II konfigurowanie serwera NFS za pomocą system-config-nfs (Fedora) Ręczny eksport hierarchii katalogów Gdzie system przechowuje informacje o zasobach NFS exports zarządzanie listą wyeksportowanych hierarchii katalogów Rozwiązywanie problemów automount montowanie hierarchii katalogów na żądanie Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

17 Spis treści SAMBA UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW I DRUKAREK W ŚRODOWISKACH LINUX I WINDOWS Wprowadzenie do Samby Więcej informacji Uwagi Samba użytkownicy, mapowanie i hasła smbpasswd i pdbedit obsługa użytkowników i haseł Uruchamianie klienta Samby Wymagania wstępne Korzystanie z udziałów w Linuksie Korzystanie z udziałów w Windows Konfigurowanie serwera Samba Wymagania wstępne Szybki start konfigurowanie serwera Samby za pomocą system-config-samba (Fedora) swat narzędzie konfiguracyjne serwera Samba Plik smb.conf ręczna konfiguracja serwera Samba Rozwiązywanie problemów Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane DNS/BIND ŚLEDZENIE NAZW ORAZ ADRESÓW DOMEN Wprowadzenie do systemu DNS Węzły, domeny oraz subdomeny Strefy Zapytania Serwery Rekordy zasobów Zapytania i odpowiedzi DNS Wsteczne rozpoznawanie nazw Jak działa DNS Więcej informacji Instalacja i konfigurowanie serwera DNS Wymagania wstępne Uwagi Szybki start I konfiguracja buforującego serwera DNS Szybki start II konfiguracja domeny za pomocą narzędzia system-config-bind (Fedora) Konfigurowanie serwera DNS Plik named.conf plik konfiguracyjny demona named Pliki stref Konfiguracja buforującego serwera DNS Rekordy DNS glue TSIG podpisy transakcji Uruchamianie serwera BIND w klatce chroot Rozwiązywanie problemów Konfiguracja różnych typów serwerów DNS W pełni funkcjonalny serwer nazw Serwer podrzędny Serwer split-horizon Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

18 24 SPIS TREŚCI 25. SYSTEM-CONFIG-FIREWALL I IPTABLES KONFIGUROWANIE ZAPORY SIECIOWEJ Szybki start tworzenie zapory sieciowej za pomocą system-config-firewall Wprowadzenie do iptables Więcej informacji Wymagania wstępne Uwagi Anatomia polecenia iptables Tworzenie zestawu reguł za pomocą iptables Polecenia Kryteria dopasowania pakietów Kryteria wyświetlania Rozszerzenia dopasowań Cele Kopiowanie reguł do i z jądra Tworzenie zestawu reguł za pomocą system-config-firewall Współdzielenie łącza internetowego za pomocą NAT Podłączanie kilku klientów do łącza internetowego Podłączanie kilku serwerów do łącza internetowego Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane APACHE (HTTPD) INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA Wprowadzenie Więcej informacji Uwagi Uruchamianie serwera WWW Apache Wymagania wstępne Szybki start I uruchamianie serwera Apache Struktura systemu plików Dyrektywy konfiguracyjne Dyrektywy I dyrektywy, które możesz chcieć zmienić, kiedy rozpoczynasz pracę z serwerem Konteksty i kontenery Dyrektywy II dyrektywy zaawansowane Plik httpd.conf systemu Fedora/RHEL Sekcja pierwsza środowisko globalne Sekcja druga główna konfiguracja serwera Sekcja trzecia hosty wirtualne Konfiguracja zaawansowana Przekierowania Negocjacja zawartości Listy katalogów generowane przez serwer (indeksowanie) Hosty wirtualne Rozwiązywanie problemów Moduły Moduł mod_cgi i skrypty CGI Moduł mod_ssl Moduły uwierzytelniania i pliki.htaccess Moduły wykonywania skryptów Moduły wieloprocesowe (MPM)...941

19 Spis treści 25 Narzędzie webalizer analiza ruchu w sieci Web Aplikacja MRTG monitorowanie natężenia ruchu sieciowego Kody błędów Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane VI NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE PROGRAMOWANIE POWŁOKI BOURNE AGAIN SHELL Struktury sterujące Polecenie if then Polecenie if then else Polecenie if then elif Polecenie for in Polecenie for Polecenie while Polecenie until Polecenia break i continue Polecenie case Polecenie select Dokument Here Deskryptory plików Parametry i zmienne Zmienne tablicowe Zasięg zmiennych Parametry specjalne Parametry pozycyjne Rozwijanie zmiennych o wartości null i zmiennych, które nie są ustawione Wbudowane polecenia powłoki Polecenie type wyświetlanie informacji o innych poleceniach Polecenie read pobieranie danych wpisywanych przez użytkownika Polecenie exec uruchomienie polecenia lub przekierowanie deskryptora pliku Polecenie trap przechwytywanie i obsługa sygnałów Polecenie kill przerywanie i zatrzymywanie działania procesu Polecenie getopts przetwarzanie opcji wywołania Lista wybranych, wbudowanych poleceń powłoki Wyrażenia Obliczanie wyrażeń arytmetycznych Obliczanie wyrażeń logicznych (wyrażenia warunkowe) Dopasowywanie wzorców tekstu Operatory Programowanie powłoki Rekurencyjny skrypt powłoki Kolejny skrypt powłoki quiz Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane

20 26 SPIS TREŚCI 28. PERL SKRYPTOWY JĘZYK PROGRAMOWANIA Wprowadzenie do języka Perl Więcej informacji Pomoc Polecenie perldoc Terminologia Uruchamianie programów napisanych w języku Perl Składnia Zmienne Zmienne skalarne Zmienne tablicowe Tablice asocjacyjne Struktury sterujące Polecenia if i unless Polecenie if else Polecenie if elsif else Polecenia foreach i for Polecenia last i next Polecenia while i until Praca z plikami Sortowanie Procedury Wyrażenia regularne Składnia i operator =~ Moduły CPAN Przykłady Podsumowanie Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane DODATKI A WYRAŻENIA REGULARNE Znaki Separatory Proste ciągi znaków Znaki specjalne Kropka Nawiasy kwadratowe Gwiazdki Daszki i znaki dolara Cytowanie znaków specjalnych Reguły Najdłuższe możliwe dopasowanie Puste wyrażenia regularne Oznaczanie wyrażeń Ciągi zastępujące Znak & (ampersand) Cytowane liczby Rozszerzone wyrażenia regularne Podsumowanie

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP)

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) O autorze 9 Dedykacja 9 Podziękowania 9 Kontakt z Czytelnikami 10 Rozdział 1. Proces zdobywania certyfikatów NCLP i planowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ O autorze 9 O recenzentach 10 Przedmowa 13 Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ Dlaczego Linux? 18 Czym jest dystrybucja? 19 Czy Linux jest trudny do opanowania? 21 Cechy wyróżniające dystrybucję Mint 22 Wersje

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

GroupWise 6.5 dla systemu Linux

GroupWise 6.5 dla systemu Linux GroupWise 6.5 dla systemu Linux 29 marca 2004 r. 1.0 Omówienie produktu 2.0 Instrukcje dotyczące instalacji 3.0 Znane problemy 3.1 Problemy administracyjne 3.1.1 Brak obsługi NFS 3.1.2 Niedostępne funkcje

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik:

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Wybieramy myszką opcję Utwórz aktywator. Na ekranie ukaże się okno tworzenia nowego aktywatora: Strona 1 z 12 Możemy utworzyć

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 KDE czy GNOME? 13 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem GNOME? 14 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem KDE? 15 Jak zmienić rozdzielczość ekranu? 16 Jak wyświetlić

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Administrator systemu Linux - kurs weekendowy

Administrator systemu Linux - kurs weekendowy Administrator systemu Linux - kurs weekendowy Proponujemy udział w nowym szkoleniu, którego tematyka została oparta o materiał naszego najpopularniejszego szkolenia - "Administracja systemem Linux/Unix".

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Administrator systemu Linux - kurs weekendowy

Administrator systemu Linux - kurs weekendowy Administrator systemu Linux - kurs weekendowy Proponujemy udział w nowej edycji kursu, którego tematyka została oparta o materiał naszego najpopularniejszego szkolenia - "Administracja systemem Linux/Unix".

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca status Novell Training Services Partner Platinum.

TEMAT SZKOLENIA: Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca status Novell Training Services Partner Platinum. TEMAT SZKOLENIA: Kurs przygotowujący do egzaminu LPIC-1 (w zakresie Programu Certyfikacji Linux Proffesional Institute) 3112 Novell s Guide to the LPIC-1 Certification Using SUSE Linux Enterprise Server

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego.

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Kandydat winien wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie: - korzystania z głównych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book Tłumaczenie: Dorota Konowrocka-Sawa ISBN: 978-83-283-1246-3 Copyright 2015 by Yoshihito Isogawa. Title of English-language original: The LEGO MINDSTORMS

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation).

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). T: Udostępnianie połączenia sieciowego w systemie Windows (NAT). Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). NAT (skr. od ang. Network

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo