Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia"

Transkrypt

1 Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia OZW OZW OZW OZW Wydanie 2.0 CE1C5701pl Building Technologies

2 Siemens Sp. z o.o. Building Technologies HVAC Products ul. Żupnicza Warszawa Tel. (22) Faks (22) Siemens Switzerland Ltd. 2 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies

3 Spis treści 1. Przegląd Wprowadzenie Diody sygnalizacyjne i elementy obsługowe Obsługa poprzez Internet Symbole, sposób zapisu, skróty Symbole Sposób zapisu Skróty Uruchomienie Warunki wstępne Pierwsze kroki Włączenie web serwera Logowanie się na web serwerze Administracja kontami użytkowników Tworzenie stron sieciowych urządzenia Ustawienia web serwera Ustawienie strony obsługi "Time of day/date" (Czas dnia/data) Konfiguracja strony obsługi "Settings" (Ustawienia) Ustawienie strony obsługi "Message receiver" (Odbiorca wiadomości) Uruchomienie urządzeń sieciowych Stacja operatora w sieci lokalnej LAN Router Kontrola działania Dodatkowe ustawienia Końcowe kroki Kontrola błędów Końcowe kroki dotyczące web serwera Ustawienia fabryczne Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Obsługa instalacji Przegląd Obsługa Instalacji Obsługa urządzeń KNX Obsługa web serwera Diagnostyka web serwera Błędy Przegląd Błędy urządzeń Przesyłanie plików Komunikacja Zdalna obsługa Sieć lokalna LAN Zdalna obsługa poprzez Internet Przesyłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej...64 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Spis treści / 88

4 5. Załącznik Uwagi ogólne Diagnostyka Kody błędów web serwera Okno poleceń systemu Windows Komunikacja Protokół internetowy (IP) Bezpłatne konta poczty elektronicznej Instalacja sterownika RNDIS Alternatywna konfiguracja sieci Router firmy Siemens Dane techniczne Glosariusz terminów dotyczących sieci Ethernet oraz Internetu...77 Indeks / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Spis treści

5 1. Przegląd 1.1. Wprowadzenie Zawartość dokumentu Konstrukcja dokumentu Niniejszy dokument opisuje uruchomienie oraz obsługę web serwera OZW772. Przykłady i liczby dotyczą OZW Odnoszą się one również do OZW772.04, OZW772.16, jak również do OZW W rozdziale Uruchomienie znajdują się dane, do wprowadzenia. Rozdziały Komunikacja i Załączniki zawierają szczegółowe informacje dla użytkowników. Rozdział Obsługa zawiera dane przystępne również dla użytkownika końcowego. Ważne uwagi Bezpieczeństwo / odpowiedzialność producenta za produkt Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Utylizacja Powyższy symbol informuje o szczególnych uwagach dotyczących bezpieczeństwa oraz o ostrzeżeniach zawartych w niniejszej dokumentacji technicznej web serwera. Zlekceważenie tych uwag może prowadzić do obrażeń i/lub do poważnych strat. Urządzenia mogą być wykorzystywane wyłącznie w instalacjach technicznych budynków oraz wyłącznie w opisanych aplikacjach. Należy przestrzegać lokalnych przepisów (montaż, itd.). W przypadku niesprawności lub widocznego uszkodzenia urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilanie i wymienić urządzenie. Nie wolno otwierać urządzenia. Nieprzestrzeganie tego wymagania spowoduje unieważnienie wszelkich gwarancji. Dane techniczne dotyczące zastosowań są gwarantowane wyłącznie w połączeniu z systemami Siemens Synco i Synco living. Użytkownik odpowiada za poprawność działania, jeśli wykorzystuje układy firm trzecich, które nie zostały wyraźnie opisane w niniejszym dokumencie. W takim przypadku firma Siemens nie zapewnia serwisu lub serwisu gwarancyjnego. Bezproblemowa i bezpieczna obsługa produktu zakłada transport, przechowywanie, mocowanie, montaż i uruchomienie zgodnie z przeznaczeniem oraz zakłada ostrożną obsługę. Utylizacja powyższych urządzeń nie odbywa się w ten sam sposób, jak odpadów komunalnych tylko, jako urządzeń zawierających elementy elektryczne - zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/EEC(WEEE). Należy przestrzegać również wszystkich właściwych krajowych regulacji i postępować zgodnie z nimi. Przestrzegać lokalnych i innych mających w tej kwestii zastosowanie regulacji. Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd / 88

6 1.2. Diody sygnalizacyjne i elementy obsługowe Przegląd Poz. Nazwa 1 Dioda LED sygnalizująca włączenie 2 Dioda LED 3 Dioda LED magistrali nr 2 (rezerwa) 4 Dioda LED sygnalizacji błędu 5 Dioda LED trybu adresowania 6 Przycisk pracy zdalnej 7 Przycisk trybu adresowania 8 Przycisk "Blokada wiadomości 9 Przycisk 2 (brak funkcji) 10 Zaciski magistrali KNX 11 Połączenie napięcia zasilającego 12 Połączenie USB, Mini-B 13 Połączenie Ethernet, wtyk RJ45 Diody LED 1 (zielona/czerwona) 2 (zielona) Wyłączona Świeci na czerwono Miga na czerwono Świeci na zielono Wyłączona Świeci się Miga Brak napięcia DC 24 V Web serwer uruchamia system operacyjny Web serwer uruchamia aplikację Web serwer pracuje Brak zasilania magistrali Magistrala KNX pracuje Komunikacja po magistrali KNX 3 Dioda LED magistrali nr 2 4 Błąd (czerwona) 5 Tryb adresowania (czerwona) Wyłączona Wyłączona Świeci się Miga Wyłączona Świeci się Brak funkcji Normalny stan pracy brak błędu Potwierdzony błąd Niepotwierdzony błąd Tryb adresowania KNX wyłączony Tryb adresowania KNX włączony Przyciski obsługowe 6 Przycisk pracy zdalnej Krótkie naciśnięcie (< 2 s) Potwierdzenie komunikatu błędu Długie naciśnięcie (> 6 s) Wysłanie sprawozdania systemowego do skonfigurowanych odbiorców wiadomości 7 Tryb adresowania Krótkie naciśnięcie (< 2 s) Jedno naciśnięcie: włączenie trybu adresowania KNX. Ponowne naciśniecie: wyłączenie trybu adresowania 6 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd

7 Kombinacje przycisków i Długie naciśnięcie (> 6 s) Równoczesne naciśnięcie przycisków "Zdalna praca" i "Tryb adresowania" powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia i dane konfiguracji zostają skasowane. Lista urządzeń, schematy instalacji oraz wszystkie niewysłane wiadomości zostaną skasowane. Dane historii nie są kasowane. Przełącznik DIP 8 Blokada wiadomości Pozycja "ON" Pozycja "OFF" Wysyłanie wiadomości jest zablokowane Wysyłanie wiadomości jest odblokowane. 9 Przełącznik DIP nr 2 Ustawienia przełączników Bez funkcji Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd / 88

8 1.3. Obsługa poprzez Internet Do obsługi web serwera niezbędny jest komputer PC z przeglądarką internetową. Główne okno zostało podzielone na szereg obszarów. 1 Główne menu 2 Menu drugiego poziomu Główne menu zawiera następujące funkcje: Menu Funkcja Home (Strona główna) Oparta na układzie menu obsługa instalacji i urządzeń Faults (Błędy) Wyświetlanie informacji o błędach systemu File transfer (Przesyłanie Dokumenty, historia zdarzeń plików) User accounts (Konta Zarządzanie użytkownikami użytkowników) Device web pages (Strony Tworzenie listy urządzeń i stron obsługi sieciowe urządzenia) Obsługa urządzeń (poprzez stronę główną) powoduje wysyłanie zapytań do urządzeń oraz ich stron obsługi z menu drugiego poziomu (drzewo menu). 3 Path (Ścieżka) 4 User (Użytkownik) 5 Plant state (Stan instalacji) 6 Plant name (Nazwa instalacji) Ścieżka umożliwia wyświetlanie toku pracy, począwszy od głównego menu, a kończąc na otwartej stronie obsługi. Wystarczy kliknąć dowolny punkt na ścieżce, w celu przejścia do niego. W tym polu wyświetlany jest aktualnie zalogowany użytkownik. Polecenie "Log off" (Wyloguj) spowoduje: Wylogowanie użytkownika Wyświetlenie strony logowania. Stan instalacji jest wyświetlany bez przerwy: Kolor zielony: bez błędów. Kolor czerwony: najpoważniejsze błędy instalacji. Należy kliknąć to pole w celu wyświetlenia wszystkich błędów instalacji. W tym polu wyświetlana jest wprowadzona nazwa instalacji. 7 Content area (Obszar zawartości) W obszarze zawartości wyświetlana jest informacja dotycząca funkcji wybranej w menu głównym oraz w menu drugiego poziomu. 8 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Przegląd

9 User levels (Poziomy dostępu użytkowników) Wyświetlane informacje oraz możliwości obsługi będą zależały od poziomu dostępu zalogowanego użytkownika: End user (Użytkownik końcowy) Obsługa danych użytkownika końcowego. Przeglądanie błędów. Administrowanie wewnętrznymi kontami użytkowników. Service (Serwis) Jak dla użytkownika końcowego. Dodatkowo: Operowanie danymi serwisowymi Dokumenty, historia zdarzeń. Administrator Jak dla serwisu. Dodatkowo: Administrowanie kontami wszystkich użytkowników. Tworzenie listy urządzeń ich stron internetowych. Narzędzie do tworzenia schematów instalacji. Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd / 88

10 1.4. Symbole, sposób zapisu, skróty Symbole Symbole Symbol Znaczenie Punkt danych na poziomie serwisu Punkt danych na poziomie użytkownika końcowego Punkt danych do odczytu/zapisu: można zmienić ustawioną wartość Punkt danych tylko do odczytu: nie można zmienić ustawionej wartości Łącze do pola wprowadzania danych Usunięcie obiektu Pole zaznaczania (wybór wielokrotny) Pole zaznaczania Kalendarz Strzałki umożliwiające skokową zmianę ustawianej wartości Suwak do ustawiania wartości Strzałka wskazująca sekwencję sortownia W górę Pobieranie danych (z web serwera) Ostrzeżenie; niezgodność może spowodować obrażenia lub znaczne szkody Należy przestrzegać / postępować według wytycznych Uwaga; istotne informacje Połączenie sieciowe Link do urządzenia Powrót w wyszukiwarce Użytkownik Historia 10 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Przegląd

11 Sposób zapisu Sposób zapisu ścieżek Sekwencje poleceń menu są zapisywane w następujący sposób: Web serwer: Home > OZW > Settings > Time of day/date (Strona główna > OZW > Ustawienia > Czas dnia/data) Komputer PC: Start > Settings > Network connections > Local Area Connection (Start > Ustawienia > Połączenia sieciowe > Połączenie lokalne). Adresy IP, domeny Przyciski Wprowadzane w polu adresu przegladarki internetowej: Adres IP: Domena: Przyciski są przedstawiane w następujący sposób: Dodaj Skróty Skróty Auto MDI-X DynDNS HTTP IP KNX NAT PAT RNDIS SMTP TCP UPnP USB UTP Auto Medium Dependent Interface Crossed (interfejs Auto MDI- X) Dynamic Domain Name System (system dynamicznych nazw domen) Hyper Text Transfer Protocol (protokół HTTP) Internet Protocol (protokół IP) Konnex Network Address Translation (translacja adresu sieciowego) Port and Address Translation (translacja adresu i portu) Remote Network Driver Interface Specification (specyfikacja RNDIS) Simple Mail Transfer Protocol (protokół SMTP) Transmission Control Protocol (protokół kontroli transmisji) Universal Plug and Play (protokół UPnP) Universal Serial Bus (uniwersalna magistrala szeregowa) Unshielded Twisted Pair (nieekranowana para skręcona) Pełny opis skrótów oraz terminów zamieszczono w załączniku. 11 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd

12 2. Uruchomienie W poniższym punkcie opisano, jak uruchomić web serwer Warunki wstępne Wymagania wstępne Uwagi Aby można było uruchomić web serwer, muszą być spełnione następujące warunki wstępne: Web serwer należy zamontować i podłączyć (patrz instrukcja montażu G5701). Podłączone urządzenia KNX są uruchomione. Urządzenia KNX mają aktualne adresy KNX [1 253] i można nimi operować. Uwaga: Web serwer jest dostarczony przez adres KNX numer 150. W rezultacie, rozpiętość adresów KNX [1 253], z wyjątkiem adresu 150, jest ważna dla wszystkich innych urządzeń KNX. Dostępne jest zasilanie magistrali KNX. Web serwer lub inne urządzenie KNX jest źródłem nadrzędnym sygnału zegarowego w systemie KNX. Adres IP portu USB: (nie można go zmienić) Adres IP portu Ethernet: (ustawienie domyślne). Uruchomienie z PC/laptopem i przeglądarką internetową poprzez port USB. Należy zainstalować sterownik RNDIS do połączenia z portem USB. Sterownik RNDIS jest instalowany automatycznie po podłączeniu do portu USB, jeśli komputer PC/laptop jest połączony z Internetem (jeśli aktualizacja internetowa Microsoft jest aktywna). Sterownik RNDIS można zainstalować ręcznie, jeśli nie ma połączenia z Internetem (patrz punkt 5.3.3). Sterownik RNDIS jest zasilany przez web serwer address>/drivers/ Obsługę należy rozpocząć z menu głównego, a następnie kontynuować z menu drugiego poziomu w celu wybrania pożądanej funkcji. Wyjście z menu: wybierz symbol W górę lub menu przez ścieżkę (bread crumb) albo przez menu główne. 12 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

13 2.2. Pierwsze kroki Włączenie web serwera Włączenie web serwera Podłączyć web serwer do zasilania i połączyć go z komputerem PC: 1. Podłączyć zasilanie do web serwera, umożliwiając jego włączenie. Web serwer pracuje, jeśli świeci się zielona dioda LED. 2. Sprawdzić pozostałe kontrolki LED: Dioda LED : Świeci się na zielono, jeśli dostępne jest zasilanie magistrali KNX. Jeśli brak jest zasilania, należy skontrolować połączenia magistrali KNX na urządzeniach KNX. Dioda LED : Wyłączona, jeśli nie ma żadnego oczekującego na potwierdzenie błędu. Błędami można zająć się później (patrz punkt 3.3). 3. Podłączyć dostarczony przewód USB do web serwera oraz do komputera PC i włączyć komputer. Komputer rozpozna web serwer jako urządzenie USB. Jeśli nie, oznacza to, że sterownik RNDIS nie został zainstalowany. 4. Sterownik RNDIS jest instalowany automatycznie, jeśli komputer PC jest podłączony do Internetu (jeśli aktualizacja internetowa Microsoft jest aktywna) Należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez program instalacyjny. Uwaga Sterownik RNDIS można również zainstalować ręcznie (patrz punkt 5.3.3). 13 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

14 Logowanie się na web serwerze Logowanie Do uruchomienia web serwera wykorzystuje się komputer PC i przeglądarkę internetową. 1. Uruchomić przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu wpisać adres IP portu USB ( ). 3. Zalogować się Nazwa użytkownika: Administrator. Hasło: Password. 4. Zakończyć logowanie klikając przycisk Login (Logowanie). Uwagi W przypadku pierwszego logowania należy wprowadzić nazwę użytkownika ("User name ) = "Administrator, oraz hasło ("Password ) = "Password. Zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu. Należy pamiętać, że rozróżniane są małe i wielkie litery. Po pierwszym zalogowaniu, przeglądarka pracuje w języku angielskim. 14 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

15 2.3. Administracja kontami użytkowników Administracja kontami użytkowników Menu "User Accounts (Konta użytkowników) pozwala zmienić hasło administratora po dostarczeniu systemu oraz umożliwia stworzenie dodatkowych kont użytkowników. Uwaga Strony sieciowe urządzeń może tworzyć wyłącznie użytkownik posiadający uprawnienia administratora ("Administrator ). Zmiana danych administratora Procedura: 1. Kliknąć symbol czerwonego ołówka. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Change user (Zmiana danych użytkownika). 2. Zmiana danych administratora: - Password (Hasło) - Repeat password (Powtórzyć hasło) - Description (optional) (Opis (opcjonalny)) - address (optional) (Adres (opcjonalny)) - Language: English (Język (angielski)) 3. Zakończyć klikając przycisk OK. Dodanie nowego użytkownika Procedura: 1. Kliknąć przycisk Add (Dodaj) Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Add user (Dodanie użytkownika). 2. Wprowadzić/wybrać dane użytkownika: - User name (Nazwa użytkownika) - Password (Hasło) - Repeat password (Powtórzyć hasło) - Description (optional) (Opis (opcjonalny)) - address (optional) (Adres (opcjonalny)) - Language: English (Język (angielski)) - User group (Grupa użytkowników). 15 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

16 3. Zakończyć klikając przycisk OK. Zmiana danych użytkownika Procedura: 1. Kliknąć symbol czerwonego ołówka odpowiadający danemu użytkownikowi. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Change user (Zmiana danych użytkownika). 2. Zmienić dane użytkownika: - User name (Nazwa użytkownika) - Password (Hasło) - Repeat password (Powtórzyć hasło) - Description (optional) (Opis (opcjonalny)) - address (optional) (Adres (opcjonalny)) - Language: English (Język (angielski)) - User group (Grupa użytkowników). 3. Zakończyć klikając przycisk OK. Skasowanie konta użytkownika Procedura: 1. Kliknąć symbol czerwonego koszta na śmieci odpowiadający danemu użytkownikowi. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "User accounts (Konta użytkowników). 2. Potwierdzić zapytanie "User to be deleted? (Użytkownik do usunięcia?) klikając przycisk Yes (Tak). Uwagi Nie ma możliwości skasowania konta administratora. Nazwy użytkownika "Administrator oraz nazwy grupy "Administrator nie można zmienić. Można jednak dodawać kolejne konta użytkowników o uprawnieniach administratora. Dodawanie nowych użytkowników lub usuwanie istniejących użytkowników możliwe jest wyłącznie z poziomu administratora. Możliwość wprowadzania zmian w kontach innych użytkowników jest zarezerwowana dla użytkowników poziomu administratora. Bezpieczne hasło składa się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych, ma przynajmniej 20 znaków długości i nie zawiera nazwisk lub słów występujących w słownikach. 16 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

17 2.4. Tworzenie stron sieciowych urządzenia Tworzenie stron sieciowych urządzenia Podłączone urządzenia muszą zostać zarejestrowane, a ich strony sieciowe muszą zostać wygenerowane zanim będzie można rozpocząć pracę z web serwerem oraz urządzeniami KNX. Zadania te są realizowane w menu "Device web pages" (Strony sieciowe urządzeń). Podłączone urządzenia są podawane na liście w tabeli, wraz z następującymi informacjami: Device name (Nazwa urządzenia) Device address (Adres urządzenia) Device type (Typ urządzenia) Serial number (Numer seryjny) State (Stan) Generated on (Wygenerowano) Tabelę można sortować klikając symbole strzałek. Uwagi Sam web serwer znajduje się już na liście urządzeń. Monitorowane są tylko te urządzenia, które znajdują się na liście urządzeń. Obsługiwać lub monitorować można wyłącznie te urządzenia, dla których wygenerowano strony sieciowe Strony sieciowe urządzenia może tworzyć wyłącznie użytkownik posiadający uprawnienia administratora. Zmiana ustawień urządzeń KNX może wymagać powtórnego wygenerowania stron sieciowych urządzeń lub ich aktualizacji, w celu umożliwienia ich obsługi poprzez sieć. W przypadku zastąpienia innym, urządzenia KNX znajdującego się na liście, należy zaktualizować listę: najpierw Usuń urządzenie, a potem Dodaj nowe urządzenie. Dodanie urządzenia Procedura: 1. Kliknąć przycisk Add (Dodaj). 2. Wprowadzić numer seryjny (Serial number). Numer seryjny znajduje się na etykiecie typu urządzenia KNX. 3. Potwierdzić za pomocą przycisku OK. Web serwer poszuka urządzenia o podanym numerze seryjnym. Jeśli zostanie ono znalezione, urządzenie pojawi się na liście urządzeń. 17 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

18 4. Zaznaczyć pole urządzenia, w celu wygenerowania dla niego stron sieciowych. 5. Kliknąć przycisk Generate (Generuj). Zostaną wygenerowane strony sieciowe urządzenia. Proces ten może zająć kilka minut. 6. Poczekać na wyświetlenie komunikatu " Process finished" ( Proces zakończony). 7. Zakończyć procedurę, klikając przycisk OK. Na liście urządzeń web serwera oraz urządzenia KNX pojawi się informacja o statusie "Generated" (Wygenerowano). Usuwanie urządzeń Procedura: 1. Przyciskiem sprawdzamy urządzenia, które mają byc usunięte z listy urządzeń. 2. Kliknij Usuń 3. Potwierdź przyciskiem Tak 18 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

19 4. Web serwer usuwa wybrane urządzenie. 5. Poczekać, aż pojawi się komunikat Process finished" 5. Potwierdzić przyciskiem OK Urządzenie KNX zostaje usunięte z listy urządzeń. Aktualizacja zdefiniowanego tekstu użytkownika Zdefiniowanymi tekstami użytkownika są: User defined data point text Nazwa urządzenia KNX Po pojawieniu się tekstu, stan urządzenia zmienia się na liście urządzeń z Generated na Not updated. Aby zaktualizować, należy wybrać urządzenie i kliknąć przycisk Poziom administratora: Generate Poziom serwisu: Update 19 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

20 2.5. Ustawienia web serwera Menu "Home" (Strona główna) jest wykorzystywane do konfiguracji web serwera. Web serwer, a następnie odpowiednie strony sieciowe są wybierane w menu drugiego poziomu. Uwaga Ustawienia zależą od poziomu dostępu użytkownika Ustawienie strony obsługi "Time of day/date" (Czas dnia/data) Czas dnia/data Bateria podtrzymania zegara Ścieżka: Home > OZW > Time of day/date (Strona główna > OZW > Czas dnia/data) Zegar posiada rezerwę, co najmniej do 72 godzin. W przypadku zaniku zasilania zegar nadal działa do momentu wyczerpania rezerwy. Data i godzina web serwera są zapamiętywane w przypadku zaniku zasilania. Różnica ta jest korygowana automatycznie, jeśli ustawienie czasu jest synchronizowane z zegarem nadrzędnym magistrali KNX (patrz punkt 2.5.2). W innym wypadku, należałoby wprowadzić ponownie datę i godzinę. Punkt danych Time of day/date (Czas dnia/data) Wartość domyślna: 00: Opis/przykład Wartości ustawione są oparte na aktualnej godzinie oraz aktualnej dacie. Dzień tygodnia jest wyliczany automatycznie. Wartość ustawiona: Czas dnia/data 20 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

21 21 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

22 Konfiguracja strony obsługi "Settings" (Ustawienia) Język Ścieżka: Home > OZW > Settings > Web server (Strona główna > OZW > Ustawienia > Web serwer) Punkt danych Language (Język) Wartość domyślna: English (Angielski) Wartość ustawiona: zob. przykład Opis/przykład Język web serwera: używany do tekstowych komunikatów błędów serwera, historii zdarzeń, komunikatów i raportów systemowych. Kod Wartość domyślna: 01 Wartość ustawiona: max.20 znaków Przestawienie hasła administratora* Wartość domyślna: No (Nie) Wartość ustawiona: Yes (Tak) * tylko z PC narzędziem ACS700 The data point Code odpowiada kodowi dostępu urządzenia do narzędzia PC ACS700 Jeśli hasło administratora do web serwera nie jest znane, ustawienie Yes pozwala na dostęp do web serwera przez hasło administratora Password (wartość domyślna dla hasła administratora). Ustawienie Yes jest tymczasowe, tzn. po 2 sek. automatycznie przechodzi na ustawienie No. * * 22 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

23 Czas dnia/data Path: Home > OZW > Settings > Time of day/date (Strona główna > OZW > Ustawienia > Czas dnia/data) Punkt danych Time synchronization (Synchronizacja czasu) Wartość domyślna: Slave on bus (Zegar podrzędny na magistrali) Wartość ustawiona: Slave on bus (Zegar podrzędny na magistrali) Quartz (Zegar kwarcowy) Time zone (Strefa czasowa) Wartość domyślna: GMT +01:00 Berlin, Rome (GMT +01:00 Berlin, Rzym) Opis/przykład Określa synchronizację zegara web serwera. Wartość domyślna "Slave on bus" (Zegar podrzędny na magistrali): W sieci KNX istnieje zegar nadrzędny. Ustawienie "Quartz" (Zegar kwarcowy): Zegar kwarcowy synchronizuje czas zegara web serwera. Web serwer posiada swoje własne ustawienie czasu. Funkcjonuje, jako zegar nadrzędny lub w sposób autonomiczny Ustawienie strefy czasowej jest oparte na czasie uniwersalnym UTC (GMT). Strefa czasowa określa również datę zmiany czasu na zimowy/letni. Wartość ustawiona: różne strefy czasowe KNX Ścieżka: Home > OZW > Settings > Communication > KNX (Strona główna > OZW > Ustawienia > Komunikacja > KNX) Punkt danych Device address (Adres urządzenia) Wartość domyślna: 150 Wartość ustawiona: Clock time mode KNX (Tryb zegara KNX) Wartość domyślna: autonomiczna Wartość ustawiona: Autonom/ Master(Zegar autonomiczny/zegar nadrzędny) Opis/przykład Ustawienie adresu urządzenia. Adresy urządzeń na tej samej linii KNX muszą być niepowtarzalne. Ustawienie wybierane w zależności od sposobu synchronizacji czasu: "Slave" (Zegar podrzędny) należy wybrać, jeśli w opcji "Time synchronization" (Synchronizacja czasu) wybrano ustawienie "Slave on bus" (Zegar podrzędny na magistrali). Opcję "Autonom" (Zegar autonomiczny) należy wybrać, jeśli w opcji "Time synchronization" (Synchronizacja czasu) wybrano ustawienie "Quartz" (Zegar kwarcowy). Ustawienia to: Autonom lub Master 23 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

24 Clock slave remote adj KNX (Ustawienie czasu zegara nadrzędnego poprzez magistralę KNX) Wartość domyślna: Yes (Tak) Wartość ustawiona: Yes / No (Tak/Nie). Ustawienie ważne w przypadku wybrania opcji "Time synchronization" = "Slave on bus" (Synchronizacja czasu = Zegar podrzędny na magistrali). W przypadku ustawienia "Clock slave remote adj KNX" = "Yes" (Ustawienie czasu zegara nadrzędnego poprzez magistralę KNX = Tak) czas zegara nadrzędnego w sieci KNX może zostać zmieniony poprzez czas zegara web serwera. 24 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

25 Ethernet Ścieżka: Home > OZW > Settings > Communication > Ethernet (Strona główna > OZW > Ustawienia > Komunikacja > Ethernet) Uwagi Powyższe ustawienia należy wprowadzić, jeśli zamierza się obsługiwać web serwer wykorzystując sieć LAN lub internet. Ustawienia dla różnych topologii sieci opisano w punkcie 4.1. Punkt danych IP address (Adres IP) Wartość domyślna: Opis/przykład Adres IP web serwera. Wartość ustawiona: Adres IP IP subnet mask (Maska podsieci IP) Wartość domyślna: Maska podsieci określa wielkość podsieci. Wartość ustawiona: Adres IP Default gateway (Domyślna brama sieciowa) Wartość domyślna: Wartość ustawiona: Adres IP Preferowany serwer DNS Wartość domyślna: (Puste) Wartość ustawiona: Adres IP Zamiennie serwer DNS (Serwer DNS nr 2) Wartość domyślna: (Puste) Wartość ustawiona: Adres IP UPnP localization (Lokalizacja UPnP) Wartość domyślna: USB Wartość ustawiona: ---, Ethernet, USB Domyślna brama sieciowa stanowi interfejs pomiędzy siecią lokalną oraz siecią publiczną. W tym miejscu należy zazwyczaj wpisać adres IP routera. Serwer DNS w sieci Internet wiąże globalnie obowiązującą nazwę z domeną posiadającą adres IP (np. domena posiada adres IP ). Ustawienie to odpowiada adresowi IP następnego routera lub serwera DNS, który będzie w stanie rozpoznać podaną nazwę (domenę) lub inny serwer DNS. Ustawienie to jest zazwyczaj identyczne z ustawieniem standardowej bramy sieciowej. Zamienie serwer DNS jest definiowany wyłącznie w systemach redundantnych. Pole to jest zazwyczaj puste. Web serwer rejestruje swoje istnienie w odpowiedniej sieci wykorzystując usługę UPnP. 25 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

26 Lokalizacja UPnP Web serwer rejestruje swoje istnienie poprzez sieć Ethernet, jeśli: Opcję "UPnP localization" (Lokalizacja UPnP) ustawiono jako "Ethernet", oraz Połączenie pomiędzy komputerem PC/laptopem oraz web serwerem wykorzystuje port Ethernet. 26 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

27 Ścieżka: Home > OZW > Settings > Communication > (Strona główna > OZW > Ustawienia > Komunikacja > ) Uwagi Ustawienia te należy wprowadzić, jeśli web serwer ma wysyłać wiadomości w przypadku wystąpienia błędów. Dodatkowe informacje dotyczące ustawień poczty elektronicznej zamieszczono w punkcie 4.2. Punkt danych Address mail server (Adres serwera poczty elektronicznej) Wartość domyślna: smtp.example.com Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Port number mail server (Numer portu serwera poczty elektronicznej) Wartość domyślna: 25 Opis/przykład W celu uzyskania adresu serwera poczty elektronicznej należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych i uzyskać adres IP lub nazwę (domenę). Nazywany często serwerem poczty wychodzącej lub serwerem SMTP, zamiast serwerem poczty elektronicznej. Port numer 25 jest domyślnym ustawieniem portu dla serwera poczty elektronicznej (i normalnie nie wymaga zmiany). Wartość ustawiona: address sender (Adres nadawcy) Wartość domyślna: Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Authentification mail server (Autentykacja serwera poczty elektronicznej) Wartość domyślna: No (Nie) Wartość ustawiona: No/Yes (Nie/Tak) Internet Provider (Dostawca usług internetowych) User name (Nazwa użytkownika) Wartość domyślna: (Puste) Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Password (Hasło) Wartość domyślna: (Puste) Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Signature line (Linie podpisu 1 10) Wartość domyślna: (Blank) Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Ustawienie to odpowiada adresowi web serwera. Adres jest wyświetlany w polu "Nadawca" każdej wiadomości . Jeśli dostęp do serwera poczty elektronicznej wymaga autentykacji należy wybrać Yes (Tak). Wtedy wymagana jest nazwa użytkownika i hasło (patrz dwa punkty danych poniżej). Nazwa użytkownika oraz hasło umożliwiają autentykację każdej wiadomości w trakcie jej przesyłania poprzez serwer poczty elektronicznej. Nazwa użytkownika oraz hasło umożliwiają autentykację każdej wiadomości w trakcie jej przesyłania poprzez serwer poczty elektronicznej. Linie podpisu są przesyłane wraz z wiadomością . Identyfikują one nadawcę, podając np. adres internetowy instalacji. 27 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I KONWERTER SIECIOWY Aktualizacja 120125 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 754 54 55 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: KONWERTER SIECIOWY 120125

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061 43 67 690 tel. 061 43 77 690 Moduł przewodowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx Kamery: i7-cx3xx (firmware v4, PL)

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo