Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia"

Transkrypt

1 Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia OZW OZW OZW OZW Wydanie 2.0 CE1C5701pl Building Technologies

2 Siemens Sp. z o.o. Building Technologies HVAC Products ul. Żupnicza Warszawa Tel. (22) Faks (22) Siemens Switzerland Ltd. 2 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies

3 Spis treści 1. Przegląd Wprowadzenie Diody sygnalizacyjne i elementy obsługowe Obsługa poprzez Internet Symbole, sposób zapisu, skróty Symbole Sposób zapisu Skróty Uruchomienie Warunki wstępne Pierwsze kroki Włączenie web serwera Logowanie się na web serwerze Administracja kontami użytkowników Tworzenie stron sieciowych urządzenia Ustawienia web serwera Ustawienie strony obsługi "Time of day/date" (Czas dnia/data) Konfiguracja strony obsługi "Settings" (Ustawienia) Ustawienie strony obsługi "Message receiver" (Odbiorca wiadomości) Uruchomienie urządzeń sieciowych Stacja operatora w sieci lokalnej LAN Router Kontrola działania Dodatkowe ustawienia Końcowe kroki Kontrola błędów Końcowe kroki dotyczące web serwera Ustawienia fabryczne Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Obsługa instalacji Przegląd Obsługa Instalacji Obsługa urządzeń KNX Obsługa web serwera Diagnostyka web serwera Błędy Przegląd Błędy urządzeń Przesyłanie plików Komunikacja Zdalna obsługa Sieć lokalna LAN Zdalna obsługa poprzez Internet Przesyłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej...64 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Spis treści / 88

4 5. Załącznik Uwagi ogólne Diagnostyka Kody błędów web serwera Okno poleceń systemu Windows Komunikacja Protokół internetowy (IP) Bezpłatne konta poczty elektronicznej Instalacja sterownika RNDIS Alternatywna konfiguracja sieci Router firmy Siemens Dane techniczne Glosariusz terminów dotyczących sieci Ethernet oraz Internetu...77 Indeks / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Spis treści

5 1. Przegląd 1.1. Wprowadzenie Zawartość dokumentu Konstrukcja dokumentu Niniejszy dokument opisuje uruchomienie oraz obsługę web serwera OZW772. Przykłady i liczby dotyczą OZW Odnoszą się one również do OZW772.04, OZW772.16, jak również do OZW W rozdziale Uruchomienie znajdują się dane, do wprowadzenia. Rozdziały Komunikacja i Załączniki zawierają szczegółowe informacje dla użytkowników. Rozdział Obsługa zawiera dane przystępne również dla użytkownika końcowego. Ważne uwagi Bezpieczeństwo / odpowiedzialność producenta za produkt Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Utylizacja Powyższy symbol informuje o szczególnych uwagach dotyczących bezpieczeństwa oraz o ostrzeżeniach zawartych w niniejszej dokumentacji technicznej web serwera. Zlekceważenie tych uwag może prowadzić do obrażeń i/lub do poważnych strat. Urządzenia mogą być wykorzystywane wyłącznie w instalacjach technicznych budynków oraz wyłącznie w opisanych aplikacjach. Należy przestrzegać lokalnych przepisów (montaż, itd.). W przypadku niesprawności lub widocznego uszkodzenia urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilanie i wymienić urządzenie. Nie wolno otwierać urządzenia. Nieprzestrzeganie tego wymagania spowoduje unieważnienie wszelkich gwarancji. Dane techniczne dotyczące zastosowań są gwarantowane wyłącznie w połączeniu z systemami Siemens Synco i Synco living. Użytkownik odpowiada za poprawność działania, jeśli wykorzystuje układy firm trzecich, które nie zostały wyraźnie opisane w niniejszym dokumencie. W takim przypadku firma Siemens nie zapewnia serwisu lub serwisu gwarancyjnego. Bezproblemowa i bezpieczna obsługa produktu zakłada transport, przechowywanie, mocowanie, montaż i uruchomienie zgodnie z przeznaczeniem oraz zakłada ostrożną obsługę. Utylizacja powyższych urządzeń nie odbywa się w ten sam sposób, jak odpadów komunalnych tylko, jako urządzeń zawierających elementy elektryczne - zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/EEC(WEEE). Należy przestrzegać również wszystkich właściwych krajowych regulacji i postępować zgodnie z nimi. Przestrzegać lokalnych i innych mających w tej kwestii zastosowanie regulacji. Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd / 88

6 1.2. Diody sygnalizacyjne i elementy obsługowe Przegląd Poz. Nazwa 1 Dioda LED sygnalizująca włączenie 2 Dioda LED 3 Dioda LED magistrali nr 2 (rezerwa) 4 Dioda LED sygnalizacji błędu 5 Dioda LED trybu adresowania 6 Przycisk pracy zdalnej 7 Przycisk trybu adresowania 8 Przycisk "Blokada wiadomości 9 Przycisk 2 (brak funkcji) 10 Zaciski magistrali KNX 11 Połączenie napięcia zasilającego 12 Połączenie USB, Mini-B 13 Połączenie Ethernet, wtyk RJ45 Diody LED 1 (zielona/czerwona) 2 (zielona) Wyłączona Świeci na czerwono Miga na czerwono Świeci na zielono Wyłączona Świeci się Miga Brak napięcia DC 24 V Web serwer uruchamia system operacyjny Web serwer uruchamia aplikację Web serwer pracuje Brak zasilania magistrali Magistrala KNX pracuje Komunikacja po magistrali KNX 3 Dioda LED magistrali nr 2 4 Błąd (czerwona) 5 Tryb adresowania (czerwona) Wyłączona Wyłączona Świeci się Miga Wyłączona Świeci się Brak funkcji Normalny stan pracy brak błędu Potwierdzony błąd Niepotwierdzony błąd Tryb adresowania KNX wyłączony Tryb adresowania KNX włączony Przyciski obsługowe 6 Przycisk pracy zdalnej Krótkie naciśnięcie (< 2 s) Potwierdzenie komunikatu błędu Długie naciśnięcie (> 6 s) Wysłanie sprawozdania systemowego do skonfigurowanych odbiorców wiadomości 7 Tryb adresowania Krótkie naciśnięcie (< 2 s) Jedno naciśnięcie: włączenie trybu adresowania KNX. Ponowne naciśniecie: wyłączenie trybu adresowania 6 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd

7 Kombinacje przycisków i Długie naciśnięcie (> 6 s) Równoczesne naciśnięcie przycisków "Zdalna praca" i "Tryb adresowania" powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia i dane konfiguracji zostają skasowane. Lista urządzeń, schematy instalacji oraz wszystkie niewysłane wiadomości zostaną skasowane. Dane historii nie są kasowane. Przełącznik DIP 8 Blokada wiadomości Pozycja "ON" Pozycja "OFF" Wysyłanie wiadomości jest zablokowane Wysyłanie wiadomości jest odblokowane. 9 Przełącznik DIP nr 2 Ustawienia przełączników Bez funkcji Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd / 88

8 1.3. Obsługa poprzez Internet Do obsługi web serwera niezbędny jest komputer PC z przeglądarką internetową. Główne okno zostało podzielone na szereg obszarów. 1 Główne menu 2 Menu drugiego poziomu Główne menu zawiera następujące funkcje: Menu Funkcja Home (Strona główna) Oparta na układzie menu obsługa instalacji i urządzeń Faults (Błędy) Wyświetlanie informacji o błędach systemu File transfer (Przesyłanie Dokumenty, historia zdarzeń plików) User accounts (Konta Zarządzanie użytkownikami użytkowników) Device web pages (Strony Tworzenie listy urządzeń i stron obsługi sieciowe urządzenia) Obsługa urządzeń (poprzez stronę główną) powoduje wysyłanie zapytań do urządzeń oraz ich stron obsługi z menu drugiego poziomu (drzewo menu). 3 Path (Ścieżka) 4 User (Użytkownik) 5 Plant state (Stan instalacji) 6 Plant name (Nazwa instalacji) Ścieżka umożliwia wyświetlanie toku pracy, począwszy od głównego menu, a kończąc na otwartej stronie obsługi. Wystarczy kliknąć dowolny punkt na ścieżce, w celu przejścia do niego. W tym polu wyświetlany jest aktualnie zalogowany użytkownik. Polecenie "Log off" (Wyloguj) spowoduje: Wylogowanie użytkownika Wyświetlenie strony logowania. Stan instalacji jest wyświetlany bez przerwy: Kolor zielony: bez błędów. Kolor czerwony: najpoważniejsze błędy instalacji. Należy kliknąć to pole w celu wyświetlenia wszystkich błędów instalacji. W tym polu wyświetlana jest wprowadzona nazwa instalacji. 7 Content area (Obszar zawartości) W obszarze zawartości wyświetlana jest informacja dotycząca funkcji wybranej w menu głównym oraz w menu drugiego poziomu. 8 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Przegląd

9 User levels (Poziomy dostępu użytkowników) Wyświetlane informacje oraz możliwości obsługi będą zależały od poziomu dostępu zalogowanego użytkownika: End user (Użytkownik końcowy) Obsługa danych użytkownika końcowego. Przeglądanie błędów. Administrowanie wewnętrznymi kontami użytkowników. Service (Serwis) Jak dla użytkownika końcowego. Dodatkowo: Operowanie danymi serwisowymi Dokumenty, historia zdarzeń. Administrator Jak dla serwisu. Dodatkowo: Administrowanie kontami wszystkich użytkowników. Tworzenie listy urządzeń ich stron internetowych. Narzędzie do tworzenia schematów instalacji. Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd / 88

10 1.4. Symbole, sposób zapisu, skróty Symbole Symbole Symbol Znaczenie Punkt danych na poziomie serwisu Punkt danych na poziomie użytkownika końcowego Punkt danych do odczytu/zapisu: można zmienić ustawioną wartość Punkt danych tylko do odczytu: nie można zmienić ustawionej wartości Łącze do pola wprowadzania danych Usunięcie obiektu Pole zaznaczania (wybór wielokrotny) Pole zaznaczania Kalendarz Strzałki umożliwiające skokową zmianę ustawianej wartości Suwak do ustawiania wartości Strzałka wskazująca sekwencję sortownia W górę Pobieranie danych (z web serwera) Ostrzeżenie; niezgodność może spowodować obrażenia lub znaczne szkody Należy przestrzegać / postępować według wytycznych Uwaga; istotne informacje Połączenie sieciowe Link do urządzenia Powrót w wyszukiwarce Użytkownik Historia 10 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Przegląd

11 Sposób zapisu Sposób zapisu ścieżek Sekwencje poleceń menu są zapisywane w następujący sposób: Web serwer: Home > OZW > Settings > Time of day/date (Strona główna > OZW > Ustawienia > Czas dnia/data) Komputer PC: Start > Settings > Network connections > Local Area Connection (Start > Ustawienia > Połączenia sieciowe > Połączenie lokalne). Adresy IP, domeny Przyciski Wprowadzane w polu adresu przegladarki internetowej: Adres IP: Domena: Przyciski są przedstawiane w następujący sposób: Dodaj Skróty Skróty Auto MDI-X DynDNS HTTP IP KNX NAT PAT RNDIS SMTP TCP UPnP USB UTP Auto Medium Dependent Interface Crossed (interfejs Auto MDI- X) Dynamic Domain Name System (system dynamicznych nazw domen) Hyper Text Transfer Protocol (protokół HTTP) Internet Protocol (protokół IP) Konnex Network Address Translation (translacja adresu sieciowego) Port and Address Translation (translacja adresu i portu) Remote Network Driver Interface Specification (specyfikacja RNDIS) Simple Mail Transfer Protocol (protokół SMTP) Transmission Control Protocol (protokół kontroli transmisji) Universal Plug and Play (protokół UPnP) Universal Serial Bus (uniwersalna magistrala szeregowa) Unshielded Twisted Pair (nieekranowana para skręcona) Pełny opis skrótów oraz terminów zamieszczono w załączniku. 11 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Przegląd

12 2. Uruchomienie W poniższym punkcie opisano, jak uruchomić web serwer Warunki wstępne Wymagania wstępne Uwagi Aby można było uruchomić web serwer, muszą być spełnione następujące warunki wstępne: Web serwer należy zamontować i podłączyć (patrz instrukcja montażu G5701). Podłączone urządzenia KNX są uruchomione. Urządzenia KNX mają aktualne adresy KNX [1 253] i można nimi operować. Uwaga: Web serwer jest dostarczony przez adres KNX numer 150. W rezultacie, rozpiętość adresów KNX [1 253], z wyjątkiem adresu 150, jest ważna dla wszystkich innych urządzeń KNX. Dostępne jest zasilanie magistrali KNX. Web serwer lub inne urządzenie KNX jest źródłem nadrzędnym sygnału zegarowego w systemie KNX. Adres IP portu USB: (nie można go zmienić) Adres IP portu Ethernet: (ustawienie domyślne). Uruchomienie z PC/laptopem i przeglądarką internetową poprzez port USB. Należy zainstalować sterownik RNDIS do połączenia z portem USB. Sterownik RNDIS jest instalowany automatycznie po podłączeniu do portu USB, jeśli komputer PC/laptop jest połączony z Internetem (jeśli aktualizacja internetowa Microsoft jest aktywna). Sterownik RNDIS można zainstalować ręcznie, jeśli nie ma połączenia z Internetem (patrz punkt 5.3.3). Sterownik RNDIS jest zasilany przez web serwer address>/drivers/ Obsługę należy rozpocząć z menu głównego, a następnie kontynuować z menu drugiego poziomu w celu wybrania pożądanej funkcji. Wyjście z menu: wybierz symbol W górę lub menu przez ścieżkę (bread crumb) albo przez menu główne. 12 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

13 2.2. Pierwsze kroki Włączenie web serwera Włączenie web serwera Podłączyć web serwer do zasilania i połączyć go z komputerem PC: 1. Podłączyć zasilanie do web serwera, umożliwiając jego włączenie. Web serwer pracuje, jeśli świeci się zielona dioda LED. 2. Sprawdzić pozostałe kontrolki LED: Dioda LED : Świeci się na zielono, jeśli dostępne jest zasilanie magistrali KNX. Jeśli brak jest zasilania, należy skontrolować połączenia magistrali KNX na urządzeniach KNX. Dioda LED : Wyłączona, jeśli nie ma żadnego oczekującego na potwierdzenie błędu. Błędami można zająć się później (patrz punkt 3.3). 3. Podłączyć dostarczony przewód USB do web serwera oraz do komputera PC i włączyć komputer. Komputer rozpozna web serwer jako urządzenie USB. Jeśli nie, oznacza to, że sterownik RNDIS nie został zainstalowany. 4. Sterownik RNDIS jest instalowany automatycznie, jeśli komputer PC jest podłączony do Internetu (jeśli aktualizacja internetowa Microsoft jest aktywna) Należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez program instalacyjny. Uwaga Sterownik RNDIS można również zainstalować ręcznie (patrz punkt 5.3.3). 13 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

14 Logowanie się na web serwerze Logowanie Do uruchomienia web serwera wykorzystuje się komputer PC i przeglądarkę internetową. 1. Uruchomić przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu wpisać adres IP portu USB ( ). 3. Zalogować się Nazwa użytkownika: Administrator. Hasło: Password. 4. Zakończyć logowanie klikając przycisk Login (Logowanie). Uwagi W przypadku pierwszego logowania należy wprowadzić nazwę użytkownika ("User name ) = "Administrator, oraz hasło ("Password ) = "Password. Zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu. Należy pamiętać, że rozróżniane są małe i wielkie litery. Po pierwszym zalogowaniu, przeglądarka pracuje w języku angielskim. 14 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

15 2.3. Administracja kontami użytkowników Administracja kontami użytkowników Menu "User Accounts (Konta użytkowników) pozwala zmienić hasło administratora po dostarczeniu systemu oraz umożliwia stworzenie dodatkowych kont użytkowników. Uwaga Strony sieciowe urządzeń może tworzyć wyłącznie użytkownik posiadający uprawnienia administratora ("Administrator ). Zmiana danych administratora Procedura: 1. Kliknąć symbol czerwonego ołówka. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Change user (Zmiana danych użytkownika). 2. Zmiana danych administratora: - Password (Hasło) - Repeat password (Powtórzyć hasło) - Description (optional) (Opis (opcjonalny)) - address (optional) (Adres (opcjonalny)) - Language: English (Język (angielski)) 3. Zakończyć klikając przycisk OK. Dodanie nowego użytkownika Procedura: 1. Kliknąć przycisk Add (Dodaj) Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Add user (Dodanie użytkownika). 2. Wprowadzić/wybrać dane użytkownika: - User name (Nazwa użytkownika) - Password (Hasło) - Repeat password (Powtórzyć hasło) - Description (optional) (Opis (opcjonalny)) - address (optional) (Adres (opcjonalny)) - Language: English (Język (angielski)) - User group (Grupa użytkowników). 15 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

16 3. Zakończyć klikając przycisk OK. Zmiana danych użytkownika Procedura: 1. Kliknąć symbol czerwonego ołówka odpowiadający danemu użytkownikowi. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Change user (Zmiana danych użytkownika). 2. Zmienić dane użytkownika: - User name (Nazwa użytkownika) - Password (Hasło) - Repeat password (Powtórzyć hasło) - Description (optional) (Opis (opcjonalny)) - address (optional) (Adres (opcjonalny)) - Language: English (Język (angielski)) - User group (Grupa użytkowników). 3. Zakończyć klikając przycisk OK. Skasowanie konta użytkownika Procedura: 1. Kliknąć symbol czerwonego koszta na śmieci odpowiadający danemu użytkownikowi. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "User accounts (Konta użytkowników). 2. Potwierdzić zapytanie "User to be deleted? (Użytkownik do usunięcia?) klikając przycisk Yes (Tak). Uwagi Nie ma możliwości skasowania konta administratora. Nazwy użytkownika "Administrator oraz nazwy grupy "Administrator nie można zmienić. Można jednak dodawać kolejne konta użytkowników o uprawnieniach administratora. Dodawanie nowych użytkowników lub usuwanie istniejących użytkowników możliwe jest wyłącznie z poziomu administratora. Możliwość wprowadzania zmian w kontach innych użytkowników jest zarezerwowana dla użytkowników poziomu administratora. Bezpieczne hasło składa się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych, ma przynajmniej 20 znaków długości i nie zawiera nazwisk lub słów występujących w słownikach. 16 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

17 2.4. Tworzenie stron sieciowych urządzenia Tworzenie stron sieciowych urządzenia Podłączone urządzenia muszą zostać zarejestrowane, a ich strony sieciowe muszą zostać wygenerowane zanim będzie można rozpocząć pracę z web serwerem oraz urządzeniami KNX. Zadania te są realizowane w menu "Device web pages" (Strony sieciowe urządzeń). Podłączone urządzenia są podawane na liście w tabeli, wraz z następującymi informacjami: Device name (Nazwa urządzenia) Device address (Adres urządzenia) Device type (Typ urządzenia) Serial number (Numer seryjny) State (Stan) Generated on (Wygenerowano) Tabelę można sortować klikając symbole strzałek. Uwagi Sam web serwer znajduje się już na liście urządzeń. Monitorowane są tylko te urządzenia, które znajdują się na liście urządzeń. Obsługiwać lub monitorować można wyłącznie te urządzenia, dla których wygenerowano strony sieciowe Strony sieciowe urządzenia może tworzyć wyłącznie użytkownik posiadający uprawnienia administratora. Zmiana ustawień urządzeń KNX może wymagać powtórnego wygenerowania stron sieciowych urządzeń lub ich aktualizacji, w celu umożliwienia ich obsługi poprzez sieć. W przypadku zastąpienia innym, urządzenia KNX znajdującego się na liście, należy zaktualizować listę: najpierw Usuń urządzenie, a potem Dodaj nowe urządzenie. Dodanie urządzenia Procedura: 1. Kliknąć przycisk Add (Dodaj). 2. Wprowadzić numer seryjny (Serial number). Numer seryjny znajduje się na etykiecie typu urządzenia KNX. 3. Potwierdzić za pomocą przycisku OK. Web serwer poszuka urządzenia o podanym numerze seryjnym. Jeśli zostanie ono znalezione, urządzenie pojawi się na liście urządzeń. 17 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

18 4. Zaznaczyć pole urządzenia, w celu wygenerowania dla niego stron sieciowych. 5. Kliknąć przycisk Generate (Generuj). Zostaną wygenerowane strony sieciowe urządzenia. Proces ten może zająć kilka minut. 6. Poczekać na wyświetlenie komunikatu " Process finished" ( Proces zakończony). 7. Zakończyć procedurę, klikając przycisk OK. Na liście urządzeń web serwera oraz urządzenia KNX pojawi się informacja o statusie "Generated" (Wygenerowano). Usuwanie urządzeń Procedura: 1. Przyciskiem sprawdzamy urządzenia, które mają byc usunięte z listy urządzeń. 2. Kliknij Usuń 3. Potwierdź przyciskiem Tak 18 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

19 4. Web serwer usuwa wybrane urządzenie. 5. Poczekać, aż pojawi się komunikat Process finished" 5. Potwierdzić przyciskiem OK Urządzenie KNX zostaje usunięte z listy urządzeń. Aktualizacja zdefiniowanego tekstu użytkownika Zdefiniowanymi tekstami użytkownika są: User defined data point text Nazwa urządzenia KNX Po pojawieniu się tekstu, stan urządzenia zmienia się na liście urządzeń z Generated na Not updated. Aby zaktualizować, należy wybrać urządzenie i kliknąć przycisk Poziom administratora: Generate Poziom serwisu: Update 19 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

20 2.5. Ustawienia web serwera Menu "Home" (Strona główna) jest wykorzystywane do konfiguracji web serwera. Web serwer, a następnie odpowiednie strony sieciowe są wybierane w menu drugiego poziomu. Uwaga Ustawienia zależą od poziomu dostępu użytkownika Ustawienie strony obsługi "Time of day/date" (Czas dnia/data) Czas dnia/data Bateria podtrzymania zegara Ścieżka: Home > OZW > Time of day/date (Strona główna > OZW > Czas dnia/data) Zegar posiada rezerwę, co najmniej do 72 godzin. W przypadku zaniku zasilania zegar nadal działa do momentu wyczerpania rezerwy. Data i godzina web serwera są zapamiętywane w przypadku zaniku zasilania. Różnica ta jest korygowana automatycznie, jeśli ustawienie czasu jest synchronizowane z zegarem nadrzędnym magistrali KNX (patrz punkt 2.5.2). W innym wypadku, należałoby wprowadzić ponownie datę i godzinę. Punkt danych Time of day/date (Czas dnia/data) Wartość domyślna: 00: Opis/przykład Wartości ustawione są oparte na aktualnej godzinie oraz aktualnej dacie. Dzień tygodnia jest wyliczany automatycznie. Wartość ustawiona: Czas dnia/data 20 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

21 21 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

22 Konfiguracja strony obsługi "Settings" (Ustawienia) Język Ścieżka: Home > OZW > Settings > Web server (Strona główna > OZW > Ustawienia > Web serwer) Punkt danych Language (Język) Wartość domyślna: English (Angielski) Wartość ustawiona: zob. przykład Opis/przykład Język web serwera: używany do tekstowych komunikatów błędów serwera, historii zdarzeń, komunikatów i raportów systemowych. Kod Wartość domyślna: 01 Wartość ustawiona: max.20 znaków Przestawienie hasła administratora* Wartość domyślna: No (Nie) Wartość ustawiona: Yes (Tak) * tylko z PC narzędziem ACS700 The data point Code odpowiada kodowi dostępu urządzenia do narzędzia PC ACS700 Jeśli hasło administratora do web serwera nie jest znane, ustawienie Yes pozwala na dostęp do web serwera przez hasło administratora Password (wartość domyślna dla hasła administratora). Ustawienie Yes jest tymczasowe, tzn. po 2 sek. automatycznie przechodzi na ustawienie No. * * 22 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

23 Czas dnia/data Path: Home > OZW > Settings > Time of day/date (Strona główna > OZW > Ustawienia > Czas dnia/data) Punkt danych Time synchronization (Synchronizacja czasu) Wartość domyślna: Slave on bus (Zegar podrzędny na magistrali) Wartość ustawiona: Slave on bus (Zegar podrzędny na magistrali) Quartz (Zegar kwarcowy) Time zone (Strefa czasowa) Wartość domyślna: GMT +01:00 Berlin, Rome (GMT +01:00 Berlin, Rzym) Opis/przykład Określa synchronizację zegara web serwera. Wartość domyślna "Slave on bus" (Zegar podrzędny na magistrali): W sieci KNX istnieje zegar nadrzędny. Ustawienie "Quartz" (Zegar kwarcowy): Zegar kwarcowy synchronizuje czas zegara web serwera. Web serwer posiada swoje własne ustawienie czasu. Funkcjonuje, jako zegar nadrzędny lub w sposób autonomiczny Ustawienie strefy czasowej jest oparte na czasie uniwersalnym UTC (GMT). Strefa czasowa określa również datę zmiany czasu na zimowy/letni. Wartość ustawiona: różne strefy czasowe KNX Ścieżka: Home > OZW > Settings > Communication > KNX (Strona główna > OZW > Ustawienia > Komunikacja > KNX) Punkt danych Device address (Adres urządzenia) Wartość domyślna: 150 Wartość ustawiona: Clock time mode KNX (Tryb zegara KNX) Wartość domyślna: autonomiczna Wartość ustawiona: Autonom/ Master(Zegar autonomiczny/zegar nadrzędny) Opis/przykład Ustawienie adresu urządzenia. Adresy urządzeń na tej samej linii KNX muszą być niepowtarzalne. Ustawienie wybierane w zależności od sposobu synchronizacji czasu: "Slave" (Zegar podrzędny) należy wybrać, jeśli w opcji "Time synchronization" (Synchronizacja czasu) wybrano ustawienie "Slave on bus" (Zegar podrzędny na magistrali). Opcję "Autonom" (Zegar autonomiczny) należy wybrać, jeśli w opcji "Time synchronization" (Synchronizacja czasu) wybrano ustawienie "Quartz" (Zegar kwarcowy). Ustawienia to: Autonom lub Master 23 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

24 Clock slave remote adj KNX (Ustawienie czasu zegara nadrzędnego poprzez magistralę KNX) Wartość domyślna: Yes (Tak) Wartość ustawiona: Yes / No (Tak/Nie). Ustawienie ważne w przypadku wybrania opcji "Time synchronization" = "Slave on bus" (Synchronizacja czasu = Zegar podrzędny na magistrali). W przypadku ustawienia "Clock slave remote adj KNX" = "Yes" (Ustawienie czasu zegara nadrzędnego poprzez magistralę KNX = Tak) czas zegara nadrzędnego w sieci KNX może zostać zmieniony poprzez czas zegara web serwera. 24 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

25 Ethernet Ścieżka: Home > OZW > Settings > Communication > Ethernet (Strona główna > OZW > Ustawienia > Komunikacja > Ethernet) Uwagi Powyższe ustawienia należy wprowadzić, jeśli zamierza się obsługiwać web serwer wykorzystując sieć LAN lub internet. Ustawienia dla różnych topologii sieci opisano w punkcie 4.1. Punkt danych IP address (Adres IP) Wartość domyślna: Opis/przykład Adres IP web serwera. Wartość ustawiona: Adres IP IP subnet mask (Maska podsieci IP) Wartość domyślna: Maska podsieci określa wielkość podsieci. Wartość ustawiona: Adres IP Default gateway (Domyślna brama sieciowa) Wartość domyślna: Wartość ustawiona: Adres IP Preferowany serwer DNS Wartość domyślna: (Puste) Wartość ustawiona: Adres IP Zamiennie serwer DNS (Serwer DNS nr 2) Wartość domyślna: (Puste) Wartość ustawiona: Adres IP UPnP localization (Lokalizacja UPnP) Wartość domyślna: USB Wartość ustawiona: ---, Ethernet, USB Domyślna brama sieciowa stanowi interfejs pomiędzy siecią lokalną oraz siecią publiczną. W tym miejscu należy zazwyczaj wpisać adres IP routera. Serwer DNS w sieci Internet wiąże globalnie obowiązującą nazwę z domeną posiadającą adres IP (np. domena posiada adres IP ). Ustawienie to odpowiada adresowi IP następnego routera lub serwera DNS, który będzie w stanie rozpoznać podaną nazwę (domenę) lub inny serwer DNS. Ustawienie to jest zazwyczaj identyczne z ustawieniem standardowej bramy sieciowej. Zamienie serwer DNS jest definiowany wyłącznie w systemach redundantnych. Pole to jest zazwyczaj puste. Web serwer rejestruje swoje istnienie w odpowiedniej sieci wykorzystując usługę UPnP. 25 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie

26 Lokalizacja UPnP Web serwer rejestruje swoje istnienie poprzez sieć Ethernet, jeśli: Opcję "UPnP localization" (Lokalizacja UPnP) ustawiono jako "Ethernet", oraz Połączenie pomiędzy komputerem PC/laptopem oraz web serwerem wykorzystuje port Ethernet. 26 / 88 Siemens Web serwer OZW772 V2.0 CE1C5701p Building Technologies Uruchomienie

27 Ścieżka: Home > OZW > Settings > Communication > (Strona główna > OZW > Ustawienia > Komunikacja > ) Uwagi Ustawienia te należy wprowadzić, jeśli web serwer ma wysyłać wiadomości w przypadku wystąpienia błędów. Dodatkowe informacje dotyczące ustawień poczty elektronicznej zamieszczono w punkcie 4.2. Punkt danych Address mail server (Adres serwera poczty elektronicznej) Wartość domyślna: smtp.example.com Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Port number mail server (Numer portu serwera poczty elektronicznej) Wartość domyślna: 25 Opis/przykład W celu uzyskania adresu serwera poczty elektronicznej należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych i uzyskać adres IP lub nazwę (domenę). Nazywany często serwerem poczty wychodzącej lub serwerem SMTP, zamiast serwerem poczty elektronicznej. Port numer 25 jest domyślnym ustawieniem portu dla serwera poczty elektronicznej (i normalnie nie wymaga zmiany). Wartość ustawiona: address sender (Adres nadawcy) Wartość domyślna: Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Authentification mail server (Autentykacja serwera poczty elektronicznej) Wartość domyślna: No (Nie) Wartość ustawiona: No/Yes (Nie/Tak) Internet Provider (Dostawca usług internetowych) User name (Nazwa użytkownika) Wartość domyślna: (Puste) Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Password (Hasło) Wartość domyślna: (Puste) Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Signature line (Linie podpisu 1 10) Wartość domyślna: (Blank) Wartość ustawiona: Maksymalnie 46 znaków Ustawienie to odpowiada adresowi web serwera. Adres jest wyświetlany w polu "Nadawca" każdej wiadomości . Jeśli dostęp do serwera poczty elektronicznej wymaga autentykacji należy wybrać Yes (Tak). Wtedy wymagana jest nazwa użytkownika i hasło (patrz dwa punkty danych poniżej). Nazwa użytkownika oraz hasło umożliwiają autentykację każdej wiadomości w trakcie jej przesyłania poprzez serwer poczty elektronicznej. Nazwa użytkownika oraz hasło umożliwiają autentykację każdej wiadomości w trakcie jej przesyłania poprzez serwer poczty elektronicznej. Linie podpisu są przesyłane wraz z wiadomością . Identyfikują one nadawcę, podając np. adres internetowy instalacji. 27 / 88 Siemens Web serwer OZW V2.0 CE1C5701pl Building Technologies Uruchomienie