Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru)."

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go lub sporządzenia wydruku, istnieje w każdym czasie poprzez odsyłacz umieszczony na stronie głównej E-Sklepu lub bezpośrednio pod adresem: Sprzedawca lub Buy4Kids - Teresa Solecka prowadzącą działalność pod firmą "PRET-A-VISITER", adres siedziby: Kraków, ul. Jar 7a, zarejestrowana w: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą numery: NIP , REGON E-Sklep Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną internetową Strona Mobilna E-Sklepu strona internetowa, przystosowana do wyświetlania na różnorodnych urządzeniach mobilnych mogących komunikować się z internetem za pomocą własnych protokołów bezprzewodowych (jak smartfony, tablety, etc.). Konto bankowe Sprzedawcy - ING Bank Śląski S.A. nr Kod BIC Swift: INGBPLPW Kontakt z obsługą E-Sklepu - jest możliwy: poprzez pocztę elektroniczną - adres telefonicznie - nr telefonu: Czas pracy obsługi E-Sklepu - od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00, w soboty od 9:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Klient lub Zamawiający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu w E-Sklepie lub korzysta z jego pozostałych funkcjonalności. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu w art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Koszyk - funkcjonalność E-Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy i formy płatności. Towar - artykuł lub usługa, oferowany do sprzedaży w E-Sklepie. Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). Cena - cena brutto Towaru podana w Karcie Produktu wraz z informacją o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru. Zamówienie informacje w szczególności na temat rodzaju i liczby Towaru do dostarczenia Klientowi, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży - umowa na sprzedaż Towaru, zawarta za pośrednictwem E-Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Podmiot Realizujący Płatność zewnętrzny względem Sprzedawcy podmiot, pośredniczący w realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową. Kod Rabatowy bon towarowy (kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia Towaru w E-Sklepie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej jego wartości nominalnej. Klient może skorzystać z Kodu Rabatowego, otrzymanego od Buy4Kids lub od innego podmiotu współpracującego z Buy4Kids, upoważnionego do udzielania kodów rabatowych w E-Sklepie.

2 Kody rabatowe posiadają okres ważności, po upływie którego ich użycie jest niemożliwe. Kod rabatowy co do zasady nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym lub innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Konto Klienta lub Konto podstrona internetowa E-Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania swoimi danymi osobowymi oraz weryfikacji statusu złożonych przez siebie Zamówień. Login ciąg znaków alfanumerycznych odpowiadający adresowi Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, podawany przez Klienta podczas procesu rejestracji. Hasło unikalny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. Polityka Ochrony Prywatności dokument informujący Klientów o sposobie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę, w związku z ich korzystaniem z E-Sklepu. Dokument ten zawarto w Załączniku nr 1 do Regulaminu. II. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z E-Sklepu, w szczególności składania i realizacji Zamówień na Towary oraz ich dostarczania Klientowi, a także zapłaty ceny przez Klienta. 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U Nr 144 poz z późn. zmianami). III. Zasady korzystania z E-Sklepu 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z E-Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Korzystanie z E-Sklepu oznacza akceptację warunków opisanych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności. 3. Korzystanie z E-Sklepu, w tym przeglądanie jego asortymentu i składanie Zamówień, jest możliwe w przypadku Klienta posługującego się: a) urządzeniem posiadającym system operacyjny, umożliwiającym połączenie z internetem i posiadającym do niego dostęp; b) przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; c) aktywnym kontem poczty elektronicznej ( ). 4. Przeglądanie asortymentu E-Sklepu nie wymaga rejestracji. 5. Rejestracja konta Klienta jest dobrowolna (np. przy składaniu Zamówienia), obligatoryjne natomiast jest podanie przez Klienta danych umożliwiających prawidłową realizację Zamówienia, w szczególności: danych umożliwiających kontakt ( oraz nr telefonu) i prawidłową dostawę Towaru. 6. Rejestracja Konta Klienta daje możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności E-Sklepu, w tym łatwiejszego składania Zamówień, przeglądania ich historii oraz śledzenia etapu ich realizacji. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu (i jego akceptacja) oraz podanie w formularzu rejestracyjnym danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Następnie, aktywowanie Konta Klienta wymaga jeszcze potwierdzenia rejestracji, przez kliknięcie w odnośnik zawarty w wiadomości , automatycznie przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Logowanie do Konta Klienta (zakładka "Moje Konto") jest możliwe przez wpisanie w formularzu logowania adresu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Po zalogowaniu do swojego Konta, Klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, w tym modyfikować ustalone Hasło. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w E-Sklepie poprzez podanie właściwej kombinacji Loginu i Hasła. 7. Aby usunąć Konta Klienta, należy wysłać wiadomość z takim wnioskiem na adres poczty elektronicznej E- Sklepu, podając w treści wiadomości adres poczty elektronicznej Klienta przypisany aktualnie do Konta którego

3 dotyczy wniosek. 8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu E-Sklepu mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe E-Sklepu podano w pkt. I Regulaminu. 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za zakłócenia w funkcjonowaniu E-Sklepu spowodowane ingerencją osób trzecich, siłą wyższą lub brakiem zgodności z infrastrukturą techniczną, którą posługuje się Klient. Ponadto, Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności E-Sklepu w razie wykonania koniecznych prac konserwacyjnych, testowych lub modernizacyjnych. 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za blokowanie lub usuwanie wiadomości kierowanych z E-Sklepu na adres e- mail wskazany przez Klienta, przez administratorów serwerów pocztowych lub oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta. IV. Obowiązki Klienta 1. Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż akceptuje poniższe zakazy i zobowiązania: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści prawnie zabronionych, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania z E-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, co mogłoby nastąpić w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania bez pisemnej zgody Sprzedawcy działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach E-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie w ramach E-Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, itp. d) korzystania ze E-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Buy4Kids, e) korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) zachowania w tajemnicy kombinacji Loginu i Hasła do swojego Konta Klienta, - Klient odpowiada (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za wszelkie działania wynikające z nieuprawnionego posługiwania się Loginem i Hasłem do swojego Konta, g) zachowania w tajemnicy Kodu Rabatowego, - o ile operacje takie nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie Buy4Kids - Buy4Kids nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za operacje wykonane przez nieuprawnione osoby trzecie przy użyciu Kodu Rabatowego przyznanego Klientowi, w tym w szczególności w wyniku niezachowania Kodu Rabatowego w tajemnicy przez Klienta. 2. Jeżeli działanie Klienta w ramach E-Sklepu będą nosić znamiona naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień Regulaminu - Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta. Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną (na adres aktualnie zarejestrowany w E-Sklepie), o zamiarze zablokowania lub o zablokowaniu jego Konta. 3. Blokada Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem w trybie natychmiastowym, umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną. Osoba, której Konto zostało zablokowane, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. V. Informacje o Towarach 1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71), stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy przez Zamawiających. 2. Ceny produktów wskazanych na stronach E-Sklepu: a) podawane są w złotych polskich; b) nie zawierają podatku VAT - Buy4Kids z racji zwolnienia podmiotowego, nie jest podatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT; c) nie zawierają kosztów dostawy. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, a także do wprowadzania akcji promocyjnych, bądź też modyfikacji ich warunków lub ich odwoływania. Zmiany te w żadnym

4 stopniu nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienie przed ich publikacją na stronach E-Sklepu. 4. Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o Towarach (dane techniczne, opisy, fotografie, etc.), były możliwe najbardziej zgodne z rzeczywistością. Niemniej jednak, istnieje możliwość wystąpienia niezgodności tych danych ze stanem faktycznym (np. w razie zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta, zmiany ceny, etc.). W takim przypadku osoba obsługująca Zamówienie ze strony E-Sklepu, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Klienta (telefonicznie, em lub innym środkiem porozumiewania się elektronicznego) o tym fakcie, i umożliwienia anulowania Zamówienia, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. 6. Indywidualne ustawienia urządzenia za pomocą którego Klient wyświetla strony E-Sklepu, mogą powodować istotne różnice pomiędzy wizualizacją Towaru, a jego rzeczywistym wyglądem (kolorem, proporcjami, itp.). Klient będący Konsumentem, może w takim wypadku skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn - szczegółowe informacje na ten temat zawiera pkt. XII Regulaminu. VI. Proces składania Zamówienia Zawarcie umowy 1. Zamówienie można składać na jeden z następujących sposobów: a) poprzez E-Sklep, zarówno z procedurą rejestracji Konta Klienta, jak również z jej pominięciem, b) wysyłając wiadomość na kontaktowy adres poczty elektronicznej E-Sklepu; c) telefonicznie pod numerem kontaktowym E-Sklepu, w czasie pracy jego obsługi. 2. Niezależnie od wybranego sposobu składania Zamówienia, do jego prawidłowej realizacji niezbędne jest poprawne określenie i przekazanie Sprzedawcy następujących danych: - nazwy i ilości Towarów, - jeżeli występują - dodatkowych opcji charakteryzujących Towar (jak np. rozmiar, kolor), - imienia i nazwiska Zamawiającego, - dokładnego adresu dostawy, - danych do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia lub jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura, - numeru telefonu kontaktowego oraz adresu Zamawiającego. 3. Złożenie Zamówienia uwarunkowane ponadto jest zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności. 4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Buy4Kids nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia. Zamawiający podając wymagane do realizacji Zamówienia dane poprzez zalogowanie się do E-Sklepu (co automatyczne przenosi niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia dane z Konta Klienta do formularza Zamówienia), jest zobowiązany do weryfikacji swoich danych zawartych w ramach Konta Klienta i ewentualnej ich aktualizacji, każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. 5. Dokonywanie Zamówień poprzez E-Sklep oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 6. Proces składania Zamówienia poprzez E-Sklep składa się z następujących kroków: a) wybór Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku [Dodaj do koszyka] (lub równoznacznego); b1) wybór rodzaju przesyłki (sposobu dostarczenia Zamówienia) i płatności; b2) manualne wprowadzenie do formularza Zamówienia danych niezbędnych do jego prawidłowej realizacji lub zalogowanie się do Konta Klienta (co automatyczne przenosi niezbędne dane do formularza); b3) potwierdzenie zapoznania się i akceptację treści Regulaminu, wraz Polityką Ochrony Prywatności, c) zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk [Przejdź do potwierdzenia] (lub równoznaczny). 7. W trakcie składania Zamówienia przez E-Sklep, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także zmian w wyborze Towarów. W tym celu należy kierować się informacjami wyświetlanymi na stronach E-Sklepu. 8. Po zatwierdzeniu Zamówienia, wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające informacje

5 dotyczące: a) zamawianych Towarów, b) ich jednostkowej oraz łącznej ceny, c) wybranego sposobu dostawy wraz z jego całkowitym kosztem, d) wybranej formy płatności, e) kosztów dodatkowych (jeżeli występują), f) danych kontaktowych Zamawiającego, g) danych adresowych odbiorcy Towaru. Po weryfikacji poprawności ww. informacji, potwierdzenie Zamówienia następuje przez przycisk [Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów] (lub równoznaczny). 9. Po złożeniu Zamówienia, na adres wskazany przez Zamawiającego zostaje automatycznie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, wraz z treścią Regulaminu zawartą w tej wiadomości . Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie. 10. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Sprzedawca wysyła wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty o której mowa w ust. powyżej (zawarcie umowy). W przypadku Zamówień składanych telefonicznie umowa zostaje zawarta w trakcie rozmowy telefonicznej w momencie, gdy Klient potwierdzi informacje dotyczące Zamówienia, a osoba z obsługi E-Sklepu przyjmie i zaakceptuje Zamówienie. 11. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zamawia Towary z różnych kategorii Towarów, Zamówienie może zostać podzielone na co najmniej dwie części (każda może wymagać oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji). O sytuacji tego rodzaju Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta. 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: a) odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy dane teleadresowe podane przez Klienta są niezgodne z prawdą lub płatność za Zamówienie nie została uiszczona w terminie 5 dni od jego złożenia (w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż "płatność przy odbiorze" / "za pobraniem"). b) dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego, c) ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu Zamówienia płatnego przy odbiorze. 13. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Towarów, kategorii Towarów, wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym Zamówieniem lub ewentualnie innych informacji dotyczących ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia tego rodzaju zostaną opublikowane na głównej stronie E-Sklepu w zakładkach Dostawa i Płatność (lub równoznacznych) i nie ograniczą praw nabytych przez Zamawiających w ramach realizacji złożonego Zamówienia. 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów, następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres szczegółowej specyfikacji Zamówienia wraz z odnośnikiem w formie hiperłącza do Regulaminu oraz przez dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury do przesyłki zawierającej Towar. VII. Modyfikacja Zamówienia Rezygnacja z Zamówienia 1. Zmiany do Zamówienia mogą być zgłaszane przez Klienta - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - do momentu przygotowania przez Buy4Kids przesyłki z Towarem do wysłania. Status realizacji bieżącego Zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta (zakładka Moje konto ). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości Zamówienia (anulowanie), bądź rezygnacji z części Towarów, bądź ich zamiany, bądź dodania nowych Towarów, a także zmian w adresie dostawy, danych do faktury, czy też uwag dodatkowych do Zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zmian do Zamówienia (w tym jego anulowania), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez siebie w procesie składania Zamówienia. 2. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone z góry, a zmiana do Zamówienia wiąże się ze zwrotem ceny sprzedaży (w całości lub w części) - zwrot ten nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Buy4Kids

6 informacji od Klienta o zmianie. Zasady zwrotu należności Klientom opisano szczegółowo w pkt. XIV Regulaminu. 3. Jeżeli zmiana do Zamówienia wiąże się ze wzrostem ceny do zapłaty, rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w pkt. X Regulaminu. 4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu Towarów wchodzących w jego skład (bez możliwości rezygnacji z pojedynczych Towarów). 5. Jeżeli w wyniku zmian do Zamówienia dokonanych przez Klienta, obniżeniu ulega łączna cena Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia i ta obniżona cena nie uprawnia według powszechnie obowiązujących w E- Sklepie zasad do uzyskania przez Klienta korzyści (w szczególności - do braku kosztów przesyłki, tzw. "darmowej dostawy") - kalkulacja do Zamówienia po zmianach może nie zawierać tych pierwotnie uwzględnianych korzyści. VIII. Ewentualne przeszkody w realizacji zamówienia Anulowanie zamówienia 1. W przypadku braku zamówionego Towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym braku możliwości dokonania zakupu u dostawców Buy4Kids w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia - Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany wcześniej przez Klienta) lub telefonicznie (telefon wskazany wcześniej przez Klienta). 2. W razie, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w wyznaczonym terminie, Buy4Kids może zaproponować Klientowi: a) anulowanie całości Zamówienia - wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Buy4Kids z obowiązku realizacji Zamówienia, b) anulowanie części Zamówienia - wybór tej opcji przez Klienta spowoduje realizację Zamówienia w części oraz zwolnienie Buy4Kids z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie, c)podział Zamówienia i podanie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie - wybór tej opcji przez Klienta oznacza zgodę na wysłanie Towarów w kilku odrębnych przesyłkach, bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka przesyłek. 3. Jeżeli w ciągu 4 dni od wysłania wiadomości elektronicznej do Klienta z informacją o której mowa powyżej, Klient nie wybierze żadnej z zaproponowanych opcji lub w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem (z przyczyn nie leżących po stronie Buy4Kids) - Buy4Kids jest uprawniony do anulowania Zamówienia w całości. 4. Jeżeli zapłata za Zamówienie została dokonana z góry, a Zamówienie zostało anulowane w całości lub w części - Buy4Kids zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji Zamówienia w części). Zasady zwrotu należności Klientom opisano szczegółowo w pkt. XIV Regulaminu. 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry jako sposobu zapłaty za Zamówienie, brak informacji od Podmiotu Realizującego Płatność o dokonanej płatności za Zamówienie w terminie 5 dni od dnia jego złożenia - uprawnia Buy4Kids do anulowania Zamówienia w całości. IX. Dostępne formy płatności 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności: a) płatność przy odbiorze ("za pobraniem"), - możliwa przy wyborze następujących sposobów dostawy: Poczta Polska (usługa Pocztex Kurier 48), przesyłka kurierska, Paczkomat Inpost, b) przelew bankowy na konto E-Sklepu, c) system płatności elektronicznych PayU (e-przelew, karta płatnicza lub kredytowa); d) system płatności elektronicznych ecard (e-przelew, karta płatnicza lub kredytowa); e) użycie Kodu Rabatowego, - możliwe w razie uzyskania takiego kodu. 2. Istnieje możliwość łączenia różnych form płatności, dzieląc Cenę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności

7 jedna po drugiej. W takim przypadku prosimy jednak o kontakt z obsługą E-Sklepu. X. Czas realizacji Zamówienia Rozpoczęcie realizacji Zamówienia 1. Dla Towarów oznaczonych na karcie produktu informacją wysyłka do 24h (lub równoznaczną) - Zamówienia są realizowane i wysyłane w ciągu 24 godzin. Dla pozostałych Towarów, na karcie produktu podano informację o liczbie godzin lub dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Towarem. Podany czas realizacji dotyczy dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W wyjątkowych przypadkach, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych, dni nierealizowania Zamówień z zastrzeżeniem, że informacja o tym fakcie zostanie opublikowana w zakładce [Dostawa] (lub równoznacznej) na stronie głównej E-Sklepu a ponadto, że zmiana ta nie naruszy praw nabytych Zamawiających. 2. Informacja o czasie realizacji Zamówienia określa orientacyjny czas liczony od: a) momentu zakończenia przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie E-Sklepu, jeżeli wybrana forma płatności to: - płatność przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem ("za pobraniem"), lub - użycie Kodu Rabatowego. b) otrzymania przez Sprzedawcę od Podmiotu Realizującego Płatność potwierdzenia poprawnego wykonania płatności, jeżeli wybrana forma płatności to: - płatność przed odbiorem ("z góry"), tj.: przelew bankowy na konto E-Sklepu albo e-przelew, karta płatnicza lub kredytowa (obsługiwane przez akceptowany w danym momencie przez E-Sklep system płatności elektronicznych). W razie łączenia różnych form płatności przy zapłacie Ceny - powyższe warunki są brane pod uwagę dla każdej formy płatności oddzielnie. 3. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów; jest także uzależniony od dostępności danego produktu. 4. Buy4Kids nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, w szczególności adresu dostawy. XI. Dostawa Towarów 1. Dostawa Towarów jest możliwa jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 2. Dostawa zamówionych Towarów jest możliwa za pośrednictwem: a) Poczty Polskiej (Pocztex Kurier 48 lub list polecony), b) firmy kurierskiej współpracującej w danym momencie z E-Sklepem, c) Paczkomatów Inpost. 3. Koszty dostawy mogą zależeć od kilku czynników, takich jak: sposób dostawy, łączna wartość Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia lub gabaryt przesyłki. Koszty dostawy są podawane w Koszyku przy wyborze przez Klienta sposobu dostawy. 4. Całkowita wartość Zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi innymi kosztami), zostaje wyszczególniona w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. 5. Buy4Kids zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy Zamówienia własnym transportem, po poinformowaniu Klienta o tym fakcie pocztą elektroniczną (adres wskazany wcześniej przez Klienta) lub telefonicznie (telefon wskazany wcześniej przez Klienta). Zamawiający ma możliwość osobistego odbioru przedmiotu Zamówienia w stacjonarnej siedzibie E-Sklepu, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. 6. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy. 7. Informacja dotycząca kosztów dostawy jest dostępna za pośrednictwem zamieszczonego na stronie głównej E- Sklepu odsyłacza "Informacje o dostawie" (lub równoznacznego).

8 8. Przesyłki dostarczane przez firmy kurierskie (w tym Pocztex), są ubezpieczone od uszkodzeń w transporcie do czasu doręczenia do adresata. Między innymi z tego względu, rekomendujemy dokładne sprawdzenie (w obecności kuriera) kompletności zawartości paczki, stanu opakowania zewnętrznego i zamówionego Towaru. W razie stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki lub braku Towaru wewnątrz opakowania - zalecamy spisanie protokołu szkody (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez osobę odbierającą Zamówienie i kuriera). W tym celu można posłużyć się wzorem dokumentu (protokołem szkody), który powinny być dostępny u kuriera. Po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o stwierdzonych przy odbiorze przesyłki nieprawidłowościach, Sprzedawca kontaktuje się z przedstawicielem firmy kurierskiej. Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi, Sprzedawca kontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych kroków (np. ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu wpłaconych środków pieniężnych). 9. Część Towarów (szczególnie o dużych gabarytach), jest wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. W takim wypadku do Towaru dołączona jest instrukcja montażu/obsługi. XII. Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z Ustawą z dn. 30/05/2014 o prawach konsumenta (Dz.U ), Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w E-Sklepie bez podania przyczyny. W tym celu należy skierować pisemne oświadczenia o swojej decyzji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim można złożyć w formie pisma kierowanego na adres siedziby stacjonarnej E-Sklepu (np. dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem) lub wysyłając (z adresu poczty elektronicznej podanego w trakcie składania Zamówienia) na adres E-Sklepu. Jeżeli oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej, Buy4Kids niezwłocznie wyśle pocztą elektroniczną Konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia. 3. Dla zachowania ustawowego terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu (14 dni kalendarzowych), wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. 4. Prawo do odstąpienia dotyczy tylko Konsumentów i jest wyłączone w przypadku: a) Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę E-Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy; b) nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli oryginalne opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 5. Buy4Kids dokona zwrotu na rzecz Konsumenta dokonanej przez niego płatności, w tym kosztu dostarczenia rzeczy - oprócz kosztu dodatkowego wynikającego z wybranej przez Konsumenta formy dostawy, o ile jest ona inna niż najtańsza dostępna forma dostawy oferowana przez E-Sklep - niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia, gdy E-Sklep uzyskał informację o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Buy4Kids zastrzega, iż może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub dowodu nadania przesyłki zwrotnej z Towarem, zależnie od tego jakie zdarzenie wystąpi wcześniej. Zasady zwrotu należności Klientom opisano szczegółowo w pkt. XIV Regulaminu. 6. Nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać lub zwrócić Towar do E-Sklepu, w miarę możliwości wraz z kopią dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego). Towary, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać adresując przesyłkę: PRET-A-VISITER Teresa Solecka, Kraków, ul. Jar 7a. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Konsument nada przesyłkę ze zwrotem przed upływem podanego terminu. 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 8. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN. Dotyczy to towarów wielkogabarytowych, które ze względu na dużą wagę lub wymiary są transportowane na paletach (np. trampoliny o wadze powyżej 50 kg

9 lub nawet 100 kg). 9. Buy4Kids nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 10. Przykładowa treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem jest dostępna w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, a także stronie głównej E-Sklepu pod odnośnikiem [Oświadczenie o odstąpieniu] (lub równoznacznym). Konsument może skorzystać z tego wzoru lub posłużyć się inną, jednoznaczną treścią oświadczenia. XIII. Odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi Warunki gwarancji 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku Klientów nabywających Towary w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będących Konsumentami), wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną, w okresie 2 lat od daty wydania Towaru. W tym czasie Konsument może, z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych zawartych w Kodeksie Cywilnym, żądać według swego uznania: a) wymiany Towaru na nowy, b) usunięcia wady (naprawy) Towaru, c) obniżenia ceny Towaru, d) jeżeli wada jest istotna - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Żądanie wymiany Towaru lub usunięcia wady, przerywa bieg terminu uprawnień wymienionych w niniejszym ust. lit. c) i d). 3. Jeżeli wśród Towarów stanowiących przedmiot umowy tylko niektóre posiadają wadę i możliwe jest odłączenie ich od produktów pozbawionych wad (bez szkody dla obu stron umowy) - uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów obciążonych wadą. 4. Reklamacje można składać w każdej prawnie skutecznej formie, przykładowo: a) pocztą elektroniczną na adres E-Sklepu, b) pisemnie na adres siedziby E-Sklepu, c) poprzez kontakt telefoniczny, w godzinach pracy E-Sklepu. Dane kontaktowe oraz godziny pracy E-Sklepu podano w pkt. I Regulaminu. 5. Towar obarczony wadą stanowiący przedmiot reklamacji należy dostarczyć na adres: PRET-A-VISITER Teresa Solecka, ul. Jar 7a, Kraków. Koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca. 6. Koszty naprawy lub wymiany Towaru obarczonego wadą ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj lub sposób montażu Towaru obarczonego wadą, jego dostarczenie przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione Konsument udostępni rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Towaru obarczonego wadą, z zastrzeżeniem że Sprzedawca ponosi finansową odpowiedzialność z tego tytułu do wysokości ceny Towaru. 7. Sprzedawca rozpozna reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni, oznacza to iż reklamację uznał. W każdym przypadku, gdy uznanie reklamacji wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu do Konsumenta - koszty dostawy ponosi Sprzedawca. 8. Towary sprzedawane w E-Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (na warunkach oraz przez okres wskazany w dokumentach gwarancyjnych). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na oferowane w E-Sklepie Towary. XIV. Zwrot należności Klientom 1. Sprzedawca zwróci należność w terminie 14 dni kalendarzowych, m.in. w przypadkach: a) Zamówienia opłaconego z góry przed realizacją, w przypadku jego anulowania w całości lub części (w takim

10 przypadku zwrotowi podlega część ceny); b) w razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta; c) dla uznanej na korzyść Konsumenta reklamacji, związanej ze zwrotem należności. 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 3. W najszerszych prawnie dopuszczalnych ramach, Buy4Kids nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu pieniędzy lub opóźnienie tego zwrotu, jeżeli mimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres wezwania do podania właściwego do zwrotu środków numeru rachunku bankowego (w sytuacji, gdy Buy4Kids nie posiada takiej informacji), Klient nie udzieli tej informacji - uniemożliwiając lub opóźniając dokonanie zwrotu. Ponadto Buy4Kids nie odpowieda za brak zwrotu pieniędzy lub opóźnienie tego zwrotu, jeżeli jest to wynik podania przez Klienta błędnych danych w zakresie adresu, imienia i nazwiska lub numeru rachunku bankowego. 4. W przypadku gdy Zamówienie zostało opłacone z rachunku bankowego nienależącego do Klienta, karty kredytowej lub płatniczej - zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność. 5. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone za pomocą Kodu Rabatowego - nie ma możliwości powtórnego wykorzystania Kodu Rabatowego. XV. Bezpieczeństwo wymiany danych Ochrona danych osobowych 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach E- Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki chroniące przed pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione przekazywanych danych osobowych. 2. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz o zgodę udzieloną przez Klienta. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na ten fakt oraz na zapisy Polityki Ochrony Prywatności zawartej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. XVI. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W przypadku możliwości korzystania w E-Sklepie ze sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, obowiązuje regulamin kredytodawcy lub postanowienia umowy kredytowej. 3. Ewentualne spory związane z działalnością E-Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o tej procedurze rozstrzygania sporów oraz o innych szczególnych uprawnieniach przysługujących konsumentom, znajduje się pod adresem: (zakładka [Dla Konsumentów] lub równoznaczna). 4. Ewentualne zmiany treści Regulaminu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez ich zamieszczenie z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie głównej E-Sklepu w zakładce Regulamin (lub równoznacznej). Zmiany te nie mogą naruszać żadnych praw nabytych przez korzystających ze sklepu Klientów. ZAŁĄCZNIK NR 1. Polityka Ochrony Prywatności 1. Do niniejszej Polityki mają zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu. 2. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres

11 3. Sprzedawca przetwarza i jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów. Baza danych osobowych E-Sklepu jest zarejestrowana w GIODO pod nr zgłoszenia /2013, nr księgi: Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnych przepisów prawa (np. organom ścigania). Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych w niniejszej Polityce. 5. Dokonując rejestracji konta, korzystając z E-Sklepu (np. składając Zamówienie), kontaktując się z E-Sklepem za pomocą formularzy na stronach internetowych, telefonu, czy poczty elektronicznej (w sprawach reklamacji, zwrotów lub zapytań o Towary, etc.) - Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i archiwizację przez Sprzedawcę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić Buy4Kids świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obsługę Klienta. 6. Buy4Kids zastrzega, iż udostępnienie przez Klienta danych osobowych poza przewidzianymi do tego celu formularzami jak Konto Klienta lub Koszyk, np. na Karcie Produktu w polu recenzji, oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób. 7. W przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w formie związanych z działalnością Buy4Kids (newsletter) - dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu przekazywania informacji tego rodzaju, np. o nowościach, promocjach i aktualnościach lub informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Buy4Kids (jedynie za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Buy4Kids). Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym czasie korzystając z odnośnika zawartego w wiadomości e- mail typu newsletter lub wysyłając z informacją o rezygnacji na adres 8. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (jak e- przelew, karta płatnicza lub kredytowa) za nabyte w E-Sklepie Towary są przekazywane, zależnie od wyboru systemu płatności dokonanego przez Klienta w trakcie realizacji Zamówienia: a) PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości 4,00 mln zł, posiadającej numery NIP: , REGON , lub b) ecard SA z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, przy ulicy Arkońskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod numerem , o kapitale zakładowym wynoszącym 16,84 mln zł, posiadającej numer NIP: Dane są przekazywane ww. podmiotom w trakcie realizacji płatności, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji. Buy4Kids gromadzi, przetwarza i archiwizuje te dane w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Zamówień, zwrotów, reklamacji, etc. 9. W celu prawidłowej dostawy przesyłki z Zamówieniem do Klienta, Buy4Kids udostępnia dane osobowe Zamawiającego podmiotom przewożącym i dostarczającym przesyłki do adresatów lub wybranych punktów odbioru. Podmioty te to Poczta Polska S.A., Inpost (Paczkomaty), firmy kurierskie (np. DPD Polska Sp. z o.o.), jak również serwisy internetowe pośredniczące w zamawianiu usług tych podmiotów jak np. lub 10. Analiza ruchu na stronach E-Sklepu prowadzona jest za pośrednictwem Google Analytics, serwisu udostępnianego przez Google Inc. (Google) z siedzibą w USA. Serwis przetwarza (m.in. w oparciu o mechanizm cookies) dane dotyczące oglądalności stron E-Sklepu, w tym adres IP użytkownika. Informacje te są przekazywane Google i przechowywane na serwerach tej spółki. Usługa Google Analitics pozwala m.in. na tworzenie raportów dotyczących aktywności użytkowników na stronach E-Sklepu, co umożliwia Sprzedawcy lepsze dostosowanie swojej oferty do preferencji Klientów. 11. E-Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, odczytywanych przy każdym następnym przeglądaniu stron E-Sklepu (tzw. pliki cookies). E-Sklep może stosować pliki cookies służące: a) działaniu E-Sklepu (logowaniu do konta użytkownika, nawigacji, dokonywaniu zakupów, etc.);

12 b) transakcjom dokonywanym w E-Sklepie, c) zbieraniu informacji statystycznych na temat aktywności użytkowników, d) zapamiętaniu ustawień i preferencji, e) wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy, f) integracji z E-Sklepem serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+). 12. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie (domyślnie zazwyczaj jest on włączony) mechanizmu cookies, bądź jego wyłączenie - co należy zrobić w razie braku zgody Klienta na używanie przez E-Sklep plików tego rodzaju. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Włączenie blokady plików cookies zasadniczo nie powinno uniemożliwić korzystania z E-Sklepu, może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części jego funkcjonalności. 13. Przeglądanie stron E-Sklepu za pomocą przeglądarki internetowej, której ustawienia nie blokują zapisu plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza akceptację przez Klienta zapisu plików cookie E-Sklepu na tym urządzeniu. 14. Łączenie się z formularzami służącymi do wprowadzania danych osobowych (Koszyk oraz formularz rejestracyjny) odbywa się z użyciem protokołu SSL z szyfrowaniem do 128/256 bit (certyfikat HomeSSL Wildcard, dystrybuowany przez home.pl S.A.). Dzięki wykorzystaniu tej technologii dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w razie przechwycenia transmisji przez osoby niepowołane, ich odczytanie jest bardzo mało prawdopodobne. 15. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych E- Sklepu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane po zalogowaniu się do Konta Klienta (zakładka Moje konto ) lub poprzez kontakt z obsługą E-Sklepu. W celu ich usunięcia prosimy o wysłanie stosownego wniosku na adres e- mail: z adresu aktualnie zarejestrowanego w E-Sklepie lub skierowanie stosownego pisma na adres siedziby E-Sklepu. ZAŁĄCZNIK NR 2. Formularz odstąpienia od umowy i informacje dotyczące korzystania z tego prawa. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) PRET-A-VISITER Teresa Solecka [Buy4Kids.PL] ul. Jar 7a, Kraków Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: Numer Zamówienia: Data zawarcia umowy: / - data odbioru: [imię i nazwisko] [adres]

13 [podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej] [data] POUCZENIE - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY A. Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy - od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy; b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, tj.: Teresę Solecką prowadzącą działalność pod firmą "PRET-A-VISITER", adres siedziby: Kraków, ul. Jar 7a, adres nr telefonu: , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczonego powyżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. B. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN. Dotyczy to towarów wielkogabarytowych, które ze względu na dużą wagę lub wymiary są transportowane na paletach (np. trampoliny o wadze powyżej 50 kg lub nawet 100 kg). Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje TEST REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fashionforyou.pl z dn. 17 luty 2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalekarz.pl z 08.12.2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.  z dnia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ www.kreacjaciala.pl z dnia 31.05.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOLISTIC.SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOLISTIC.SKLEP.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOLISTIC.SKLEP.PL DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 15.04.2014r. Informacje podstawowe: Sklep internetowy KODY Wnętrza Design& Concept Store, działający pod domeną http://sklep.kodywnetrza.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 25.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Herbatkowo.com.pl z dn. 11 lipca 2011 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24;

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24; I. Regulamin Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r.

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BiQL z 05.10.2016r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modnelampy.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r.

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r. Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z 01.01.2016 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU ODEO24 OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.odeo24.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWA CHATKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWA CHATKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWA CHATKA Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "ESCO" obowiązujący od r. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESCO obowiązujący od r. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "ESCO" obowiązujący od 11.07.2016 r. I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.escott.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z 23.04.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ. będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego

Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ. będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego obowiązuje od dnia 1.09.2014 roku Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie (03-450), ul Ratuszowa 11,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Farma Świętokrzyska z 27.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński

Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński Strona1 Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubiński jest dostępny pod domeną internetową: www.tom-chem.pl Spis treści: DZIAŁ I Postanowienia początkowe..

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul.

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Regulamin Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 1986, Czeski Cieszyn 737 01, Republika Czeska. Sklep www.lovelec.pl zwany dalej Sklepem jest własnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklepdietka.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepdietka.pl należy do serwisu www.dietek.pl 2. sklepdietka.pl działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedawcą jest Bartosz Siuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartosz Siuszko w Nakle nad Notecią 89-100 przy ulicy Jana Kilińskiego 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 18.08.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy InstalTube, dostępny pod adresem internetowym instaltube.pl, prowadzony jest przez Michał Widz prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

3. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [ MEDIKON ONLINE ]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [ MEDIKON ONLINE ] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [ MEDIKON ONLINE ] z 22.08.2017r. Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl"

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edomator.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl" z 10.04.2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup,

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artmusicshop.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działa pod adresem głównym strony www.artconnection.com.pl i artmusicshop.pl pod nazwą artmusicshop.pl (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK 1. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 Sprzedawca przedsiębiorca Anna Witek Pietroń A.Witek, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 'SKLEP-DOMWHISKY.PL'

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 'SKLEP-DOMWHISKY.PL' REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 'SKLEP-DOMWHISKY.PL' I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MOB

Regulamin Sklepu Internetowego MOB Regulamin Sklepu Internetowego MOB Sklep internetowy jest prowadzony przez: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-006) przy ul. Gdańskiej 4 (dalej: Muzeum ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo