Bibliografia Salon berliński i inne eseje. Przeł. M. Godyń, S. Szymański. Warszawa: Prószyński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia. 2008. Salon berliński i inne eseje. Przeł. M. Godyń, S. Szymański. Warszawa: Prószyński"

Transkrypt

1 Bibliografia ARENDT, HANNAH Salon berliński i inne eseje. Przeł. M. Godyń, S. Szymański. Warszawa: Prószyński i S-ka Korzenie totalitaryzmu. Przeł. D. Grinberg, M. Szawiel. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf ASH, TIMOTHY G Czy Europa Środkowa istnieje?, Zeszyty Literackie 17, VON BALTHASAR, HANS U Cordula albo o świadectwie chrześcijanina. Kraków: WAM. BARTLETT, ROBERT The Making of Europe: Conquest, Colonization, and Cultural Change Princeton: Princeton University Press. BASSIN, MARK Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space. Slavic Review 50, BENDYK, EDWIN Etyka Solidarności i duch postmodernizmu. Przegląd Polityczny 72: BEREŚ, WITOLD; WIĘCEK, ARTUR Tischner życie w opowieściach. Warszawa: Świat Książki. BOBKO, ALEKSANDER Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera. Kraków Rzeszów: Instytut Myśli Józefa Tischnera. BONOWICZ, WOJCIECH Tischner. Kraków: Znak Świat bez nas by sie zastoł Ks. Józef Tischner o wierze góralskiej. Znak, nr 634 CERAN, TOMASZ Czas nowych ludzi. Józef Tischner i idea Solidarności. W: W. Polak, P. Rychlewski, W. Kmiecik, J. Kufel (red.). Czas przełomu. Solidarność Gdańsk: ECS, s CZAPLIŃSKI, PRZEMYSŁAW Kamp gry antropologiczne. W: P. Czapliński, A. Mizerka (red.). Kamp. Antologia przekładów. Kraków: Universitas, s DELEUZE, GILLES O woli mocy i wiecznym powrocie. W: G. Deleuze. Nietzsche. Przeł. B. Banasiak. Warszawa. DRURY, MAURICE O C Conversations with Wittgenstein. W: R. Rheese (red.). Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections. Oxford DRWIĘGA, MAREK Człowiek między dobrem a złem. Kraków: Księgarnia Akademicka. DYBEL, PAWEŁ Oblicza hermeneutyki. Kraków: Uni- Versitas. GOWIN, JAROSŁAW Kościół a Solidarność. W: D. Gawin (red.). Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo Solidarności po dwudziestu latach. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory o Kościół. Kraków: Znak FEBVRE, LUCIEN Civilisation: évolution, d un mot et d un groupe d idées, Première Seminaire Internationale de Synthèse. Paris. FORSYTH, JAMES A History of the Peoples of Siberia: Rus- BIBLIOGRAFIA 231

2 sia s North Asian Colony Cambridge: Cambridge University Press. GAŁECKI, SEBASTIAN Spór o sumienie. Kraków: Universitas. GAWIN, DARIUSZ Wielki zwrot. Kraów: Znak GOTTMANN, JEAN Essais sur l amenagement de l espace habité. Paryż: Mouton. GOUROU, PIERRE Changes in civilization and their influence on landscapes. Impact of Science on Society 14, HABERMAS, JURGEN Świadomość tego, co zostało utracone. Pressje, teka 28., HALECKI, OSKAR The Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe. New York: Roland. HENNELOWA, JÓZEFA Otwarty, bo powszechny. O Kościele, który może boleć. Kraków: Wydawnictwo Literackie. HUNTINGTON, SAMUEL Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza. JAN PAWEŁ II Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie. Kraków: JUDT, TONY; SNYDER, TIMOTHY Rozważania o wieku XX. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. KARŁOWICZ, DARIUSZ Solidarność jako Kościół. W: D. Karłowicz. Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, s KEMPSKI, MAREK Solidarność wydarzenie etyczne. W: Marek Kempski, Grzegorz Podżorny (red.). Uwiodła mnie Solidarność. Między mitem a rzeczywistością. Katowice: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, s KŁOCZOWSKI, JAN OP Katolicyzm otwarty i jego wrogowie. Znak 458: KONECZNY, FELIKS Prawa dziejowe. Komorów: Wydawnictwo Antyk Polska między Wschodem a Zachodem. Krzeszowice: Dom Wydawniczy Ostoja. KUNDERA, MILAN Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej. Zeszyty Literackie 5, VON LAUE, THEODORE H The World Revolution of Westernization: The Twentieth Century in Global Perspective. Oxford: Oxford University Press. LEGUTKO, RYSZARD Triumf człowieka pospolitego. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. LEWICKI, GRZEGORZ Powrót do Jagiellonów. Geopolityka Oskara Haleckiego. Pressje, Teka 30/31, LEWIS, MARTIN W.; WIGEN KAREN E The Myth of Continents. A Critique of Metageography. Berkeley: University of California Press. LĘGIEĆ, JAROSŁAW Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów. DE LUBAC, HENRY Najnowsze paradoksy. Przeł. K. Dybeł, A. Ziernicki. Kraków: WAM. ŁUCZEWSKI, MICHAŁ Pan i Ożywiciel Solidarności. Anatomia odgórnej rewolucji. Pressje 21: a. Mesjanizm dla mas. Szaleństwo Jana Pawła II. Pressje 24: PRESSJE 2014, TEKA

3 2011b. Solidarność: socjalizm z boską twarzą. W: Jacek Kloczkowski (red.). Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, s MARCETTO, MICHELE The Philosophical Relevance of John Henry Newman. Louvain Studies 35, MASŁOWSKI, MICHAŁ Misja Solidarności. Aneks 34: (pod pseud. Stanisław Ernest). MAZUR, KRZYSZTOF Aideologia solidarności. Pressje 21: MICHNIK, ADAM Szanse polskiej demokracji. Londyn: Aneks Kościół, lewica, dialog. Lublin: Świat Książki. MICHNIAK, ADAM; KIEŻUN, PIOTR; KU- LISZ JAROSŁAW BOMBA LIBERALIZMU! Adam Michnik w rozmowie z Jarosławem Kuiszem i Piotrem Kieżunem. 15 maja. MICHNIK, ADAM; TISCHNER, JÓZEF; ŻA- KOWSKI, JACEK Między panem a plebanem. Kraków: MIŁOSZ, CZESŁAW O naszej Europie. Newsweek, 23 listopada. MIZERKA, ANNA Kamp po polsku. W: P. Czapliński, A. Mizerka (red.). Kamp. Antologia przekładów. Kraków: Universitas, s MORRIS, CHARLES WILLIAM Foundations of the Theory of Signs. Chicago: University of Chicago Press. NEUMANN, IVER B Russia and the idea of Europe. A study in identity and international relations. New York: Taylor & Francis e-library. NEWMAN, JOHN H Apologia pro vita sua. Przeł. Stanisław Gąsiorowski. Warszawa: Fronda. OLSZEWICZ, BOLESŁAW; MAŁUSZYŃSKI, MARIAN Maciej z Miechowa. W: B. Olszewicz (red.). Dziewięc wieków geografii polskiej. Warszawa: Wiedza Powszechna. OST, DAVID Solidarność a polityka antypolityki. Przeł. Sergiusz Kowalski. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności. PLINTA, KAROLINA Mistrzynie stylu (3). Ada Karczmarczyk. PTASZNIK, ALEKSANDRA Prowincjuszka zatopiona w marzeniach o metropolii. Europa Środkowa w obliczu kryzysu. Kraków: Wydawnictwo UP. VON RANKE, LEOPOLD Universal History: The Oldest Historical Group of Nations and the Greeks. Przeł. G.W. Prothero i D.C. Tovey. New York: Harper Brothers. ROJEK, PAWEŁ Teoria Strefy Środkowej. Kazimierz Smogorzewski I aktualność polskiego federalizmu. Pressje, teka 30/31, Mesjanizm integralny, Pressje 28: Mobilizacja i transformacja. Prawdziwie integralna teoria Solidarności. skarbsolidarnosci.pl/wp-content/uploads/2014/02/rojek-mobiliyacja-i-transformacja.pdf ROMER, EUGENIUSZ Polska. Ziemia i państwo. Warszawa: G. Gebethner. ROSEMONT, FRANKLIN Surrealists on whiteness from 1925 to the present. Race Traitor 9. BIBLIOGRAFIA 233

4 SAKRAMENT Sakrament wspólnoty. Eucharystia w myśli Jana Pawła II i ks. Józefa Tischnera. Rozmowa z udziałem ks. Adama Bonieckiego, Wojciecha Bonowicza, Janusza Poniewierskiego i ks. Grzegorza Rysia. Znak 604: SAWICKI, LUDOMIR Zarys ogólnej geografji ziem polskich. Kraków: Księgarnia Geograficzna Orbis. SMOLEŃSKI, JERZY Questions concerning the political geography of Poland. W: W. Wilczyński (red.). A Source Book of the Polish Classical Geography. Kraków: Dehon. STANISZKIS, JADWIGA; ZYBAŁA, ANDRZEJ Szanse Polski. Nasze możliwości rozwoju w obecnym świecie. Komorów: Wydawnictwo Rectus STAWROWSKI, ZBIGNIEW Solidarność znaczy więź. W kręgu myśli Józefa Tischnera i Jana Pawła II. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera. SZEWCZYK, JAN Filozofia pracy. Kraków: Wydawnictwo Literackie. SZUCS, JENO Trzy Europy. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. ŚPIEWAK, PAWEŁ Pamięć po komunizmie. Gdańsk: Słowo / obraz terytoria. TISCHNER, JÓZEF Metodologiczna strona dzieła Osoba i czyn. Analecta Cracoviensia 5 6: a. Świat ludzkiej nadziei: wybór szkiców filozoficznych Kraków: 1975b. Praca człowieka. W Drodze 1: Polski kształt dialogu. Kraków - Warszawa - Lublin: Biblioteka Spotkań Polska jest ojczyzną. W kręgu filozofii pracy. Paris: Editions du Dialogue Etyka solidarności. Warszawa: Pryzmat Etyka solidarności, Kraków: Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Przedmowa do nowego wydania. W: Józef Tischner. Etyka Solidarności i Homo sovieticus. Kraków: Znak, s Smugi cienia, czyli wiara religijna po komunizmie. Tygodnik Powszechny 1: Myślenie według wartości. Kraków: Myślenie według wartości. Kraków: Znak Spowiedź rewolucjonisty. Kraków: Znak Spór o istnienie człowieka. Kraków: Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków: Ksiądz na manowcach. Kraków: Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska. Kraków: Idąc przez puste Błonia. Kraków: Zrozumieć własną wiarę. Kraków: Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne. Kraków: Filozofia dramatu. Kraków: Świat ludzkiej nadziei, Kraków: TITTENBRUN, JACEK Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. WALICKI, ANDRZEJ The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth Century Russian Thought. Notre Dame: University of Notre Dame Press. WIERZBICKI, ANDRZEJ Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX I XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo TRIO. 234 PRESSJE 2014, TEKA 39

5 WILCZYŃSKI, WITOLD Leksykon wiedzy geograficznej. Kielce: Jedność Europa geograficzna wspólnota ducha. Pressje, teka 26/27: a. (red.). Koncepcje Wacława Nałkowskiego w świetle osiągnięć współczesnej nauki i filozofii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica II. 2012b. (red.). A Source Book of Polish Classical Geography. Kraków: Dehon. WOJTYŁA, KAROL Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne. WOLFF, LARRY Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of Enlightenment. Stanford: Stanford University Press. ZIĘBA, MACIEJ Ale nam się wydarzyło. O papieżu i Polsce, Kościele i świecie. Poznań: W drodze. ŽIŽEK, SLAVOJ Przekleństwo Fantazji. Przeł. A. Chmielewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ZIZEK SLAVOY, MILBANK JOHN The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic? Creston Davis (ed.). Cambridge, MA: The MIT Press ŻYCIŃSKI, JÓZEF ABP Nowe perspektywy dialogu. Krytyka W: Spór o Polskę Wybór tekstów prasowych. Warszawa: PWN, s

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Batora Katarzyna: Bereś Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora Katarzyna: Buras Jacek Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 Poz. 14610-15281 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1981 CZĘŚĆ PIERWSZA KULTURA 1974-1980 I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17

R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17 R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17 Poz. 11677-12368 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA jest profesorem zwyczajnym literatury amerykańskiej i porównawczej, kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo