PROGRAM OCHRONY. JABŁONI, WIŚNI, CZEREŚNI i TRUSKAWKI UWZGLĘDNIAJĄCY NORMY FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OCHRONY. JABŁONI, WIŚNI, CZEREŚNI i TRUSKAWKI UWZGLĘDNIAJĄCY NORMY FEDERACJI ROSYJSKIEJ"

Transkrypt

1 PROGRAM OCHRONY JABŁONI, WIŚNI, CZEREŚNI i TRUSKAWKI UWZGLĘDNIAJĄCY NORMY FEDERACJI ROSYJSKIEJ

2 Szanowni Państwo Producenci Owoców Kwiecień maj 2011 roku Właśnie rozpoczęła się ochrona upraw sadowniczych. Tradycyjnie już duża część owoców z tegorocznych zbiorów zostanie wyeksportowana do Federacji Rosyjskiej. W obecnych realiach rynkowych sukces ekonomiczny zarówno producentów owoców, jak i eksporterów uzależniony jest przede wszystkim od jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego oferowanych produktów. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zgodnie z nowymi zasadami Systemu certyfikacji przesyłek świeżych owoców i warzyw przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej zaproponowanymi stronie rosyjskiej przez stronę polską, obowiązek badania owoców będzie spoczywał na producencie, a co za tym idzie również odpowiedzialność i ryzyko. Informując o tej zmianie z wyprzedzeniem, pragniemy uniknąć sytuacji, w której przez błędy popełnione w procesie ochrony, Państwa owoce nie będą mogły być sprzedawane do Federacji Rosyjskiej. W trosce o jakość i bezpieczeństwo owoców opracowano specjalne normy, które wskazują najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) poszczególnych substancji aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin. Wymagania norm NDP obowiązujących w Federacji Rosyjskiej są często wyższe niż norm europejskich. Jeśli więc podjęli Państwo decyzję o produkcji owoców na rynek rosyjski, to bezwzględnie konieczne jest spełnienie bardzo wysokich wymagań jakościowych stawianych przez odbiorców na rynkach wschodnich. Jedynym sposobem, aby sprostać tym wymaganiom jest przestrzeganie zaleceń załączonego Programu ochrony roślin sadowniczych, który uwzględnia zarówno normy NDP obowiązujące w Federacji Rosyjskiej, jak i w Unii Europejskiej. Wszystkie owoce przeznaczone do sprzedaży na rynek rosyjski muszą być przebadane w upoważnionych do tego laboratoriach. Ich wynik będzie uzależniony od skrupulatności w przestrzeganiu zasad określonych w Programie ochrony upraw sadowniczych uwzględniającym wymagania Federacji Rosyjskiej! Większość z Państwa już wie, że uzyskanie owoców o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi umożliwia system Integrowanej Produkcji (IP). Chcielibyśmy zachęcić wszystkich producentów do jak najszybszego wdrożenia tego systemu w swoich uprawach. System Integrowanej Produkcji, jest nowoczesną metodą produkcji wysokiej jakości żywności, wykorzystującą w zrównoważony sposób zdobycze postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie i nawożeniu roślin. Koncentruje się on jednocześnie na ochronie środowiska i zdrowiu ludzi. Produkcja w ramach systemu IP podlega nadzorowi i certyfikacji prowadzonej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Certyfikat IP jest urzędowym poświadczeniem, że wskazane w nim owoce są bezpieczne dla konsumenta. Wdrażając system IP już dziś: Spełnią Państwo wymagania wynikające z norm Federacji Rosyjskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pod warunkiem przestrzegania programów ochrony roślin opracowanych dla owoców przeznaczonych na eksport do tego kraju, zaproponowanych w bieżącym roku stronie rosyjskiej przez GIORiN; Spełnią Państwo wymagania systemu Wzajemnej Zgodności Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich dotyczących ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności, obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku; Wypełnią Państwo wymóg stosowania w uprawie roślin zasad integrowanej ochrony, która będzie obligatoryjna od 1 stycznia 2014 roku; Owoce oznaczone znakiem IP będą promowane wśród odbiorców i staną się towarem poszukiwanym i cenionym przez konsumentów; Przekazujemy w Wasze ręce Program Ochrony Roślin Sadowniczych uwzględniający normy NDP w eksporcie do Rosji. Serdeczne zachęcamy do stosowania i przestrzegania zasad ochrony określonych w programie, ponieważ będzie to miało bezpośredni wpływ nie tylko na jakość wyprodukowanych przez Was owoców, ale przede wszystkim, na Państwa sukces ekonomiczny. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw Unia Owocowa Związek Sadowników RP Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

3 PROGRAM OCHRONY JABŁONI, WIŚNI, CZEREŚNI i TRUSKAWKI UWZGLĘDNIAJĄCY NORMY FEDERACJI ROSYJSKIEJ Opracowany przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic

4 Unia Owocowa organizacja branżowa polskich dystrybutorów owoców i warzyw Szanowni Państwo, Unia Owocowa jest obecnie największym w Polsce stowarzyszeniem dystrybutorów owoców i warzyw, zrzeszającym kilkudziesięciu przedsiębiorców reprezentujących 29 największych podmiotów działających w branży owocowo-warzywnej. Stowarzyszenie nasze powstało w odpowiedzi na potrzebę skonsolidowania branży oraz stworzenia silnej i prężnej organizacji, która reprezentowałaby jej interesy. Potwierdzeniem słuszności tej decyzji jest wciąż rosnące zainteresowanie uczestniczeniem w naszej działalności. Mając nadzieję na nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem naszej branży, pragniemy przedstawić historię, cele i obszary działania naszego Stowarzyszenia. Wiosną 2010 roku pojawiły się poważne problemy związane z eksportem owoców i warzyw do Rosji. W odpowiedzi na konieczność rozwiązania tej kwestii, w czerwcu 2010 roku, największe grupy producenckie oraz eksporterzy owoców i warzyw założyli Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw Unia Owocowa. Przyjęliśmy statut i opracowaliśmy strategię działania, której podstawowym celem jest: konsolidacja branży, reprezentowanie jej interesów w kraju i za granicą, wsparcie merytoryczne, prawne i biznesowe dla członków Stowarzyszenia. Pierwsze podjęte przez nas działania dotyczyły zniesienia wprowadzonych na rynku rosyjskim czasowych obostrzeń dla eksportu polskich owoców i warzyw. Naszym kolejnym, długoterminowym celem jest doradztwo i zaangażowanie się w wypracowanie korzystnych regulacji związanych z wprowadzeniem w Polsce systemu Integrowanej Produkcji w taki sposób, aby była ona powszechnie stosowana w produkcji ogrodniczej. Udział wszystkich członków Unii Owocowej w eksporcie owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej wynosi około 50%. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Unii odbierają produkty od blisko 10 tysięcy producentów. Dlatego z dumą i świadomością siły swojego głosu reprezentujemy naszych członków na forum publicznym oraz w rozmowach z administracją i instytucjami gospodarczymi w Polsce i na świecie. Ściśle współpracujemy z mediami w zakresie nagłaśniania sukcesów i problemów branży oraz dostarczania aktualnych danych dotyczących tendencji panujących w branży, cen produktów i sytuacji na rynkach. Naszą misją jest wspieranie interesów polskich producentów i dystrybutorów owoców i warzyw na europejskich i światowych rynkach. Członkom naszego Stowarzyszenia udzielamy merytorycznego doradztwa w wymaganym przez nich zakresie. Prowadzimy działania promocyjne skierowane na podkreślanie najwyższej jakości polskiej żywności. Niezwykle ważnym elementem funkcjonowania Stowarzyszenia jest wspólna praca nad polityką gospodarczą skoncentrowaną na tworzeniu warunków wolnej konkurencji. Służymy eksperckim wsparciem w procesie ustawodawczym. W pracach tych współpracujemy z takimi organizacjami jak: Związek Sadowników RP, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych czy Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw. Chcemy, aby nasze Stowarzyszenie było najbardziej wiarygodnym i aktualnym źródłem informacji z rynków owocowo-warzywnych. W działaniach informacyjnych i promocyjnych zawsze podkreślamy, że gwarancją najwyższej jakości zdrowych i naturalnych produktów są najlepsze tradycje produkcji owoców i warzyw kultywowane w Polsce od lat. Wymianie wiedzy i doświadczeń służy Forum Stowarzyszenia, które stworzyliśmy w celu umożliwienia szybkiej i sprawnej komunikacji pomiędzy członkami Unii. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami oraz organizacjami, którym zależy na wspieraniu przejrzystych, korzystnych dla polskiej gospodarki zasad produkcji oraz sprzedaży owoców i warzyw. Swoją działalność opieramy na społecznym zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, a wszystkie przychody przeznaczamy na działalność statutową. Wierzymy, że wspólnie możemy działać skuteczniej dla polskiego rolnictwa i pozycji rodzimego eksportu. Zapraszamy do współpracy! W imieniu Unii Owocowej: Jacek Skoneczny Prezes Zarządu, Roman Cybulski Wiceprezes, Waldemar Żółcik Wiceprezes, Robert Monarski Skarbnik, Sławomir Kędzierski Członek Zarządu, Hubert Woźniak Członek Zarządu, Janusz Kawęczyński Członek Zarządu 2

5 Mirosław Maliszewski prezes Związku Sadowników RP, poseł na Sejm RP Rynek wschodni szczególnie Rosja jest rynkiem bardzo ważnym dla polskich sadowników i eksporterów owoców. Rosjanie od wielu lat importują owoce z Polski i nadal są nimi zainteresowani. Szczególnie jabłka od lata mają tam ugruntowaną bardzo silną pozycję. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie także innymi gatunkami: truskawkami, czereśniami, śliwkami. Warto dodać, że Rosja jest jednym z największych importerów jabłek na świecie. Głównym ich dostawcą jest Polska. Szacuje się, że rocznie sprzedajemy do tego kraju ok tys. ton jabłek, bywają jednak sezony, że znacznie więcej. Warto dodać, że nasz eksport do tego kraju stale wzrasta. Wszyscy pamiętamy jakie mieliśmy problemy kiedy kilka lat temu wprowadzone zostało embargo na import produktów żywnościowych z naszego kraju. Ceny m.in. z tego powodu spadły do nawet 40 groszy za kg. Już od dwóch lat mamy możliwość bezpośredniej sprzedaży na ten rynek. Jednak cały czas toczyły się i toczą negocjacje warunków naszego eksportu. Zwłaszcza w zakresie zapewnienia jej bezpieczeństwa. Zaproponowaliśmy specjalny program ochrony, oparty na Integrowanej Produkcji. Jest szansa, że zostanie on przez Rosjan zaaprobowany. To jest bardzo ważny rynek zbytu dla Polski. Z tego powodu inicjatywa kilku organizacji wydania Poradnika Ochrony Roślin Sadowniczych dla tych, którzy zamierzają swoje owoce sprzedawać właśnie w Rosji. Zachęcam wszystkich moich kolegów sadowników do poważnego potraktowania tegorocznej ochrony, właściwego doboru preparatów, terminów ich zastosowania. Nie możemy sobie pozwolić na utratę tego kierunku eksportu. Związek Sadowników RP wraz z innymi organizacjami zamierza przeprowadzić na terytorium Rosji dużą kampanię informacyjno- promocyjną mającą na celu zapoznanie społeczeństwa rosyjskiego z walorami zdrowotnymi, smakowymi jabłek, wyrobienie nawyku ich jedzenia i kupowania. W tym celu został złożony stosowny wniosek do Agencji Rynku Rolnego. Jeśli uzyska on akceptację Unii Europejskiej już wiosną przyszłego roku kampania ruszy. Jej koszt to blisko 16 mln złotych. Wkład własny pochodzi z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, a więc z pieniędzy przez nas samych odprowadzanych na ten cel. Akcja będzie uświadamiała konsumentom, że europejskie jabłka są zdrowe i bezpieczne. Nie zniweczmy jej założeń. Produkujmy zdrowe owoce, zgodnie z zaleceniami Integrowanej Produkcji i wymaganiami Federacji Rosyjskiej. 3

6 Zasady i kryteria uzyskiwania certyfikatów Integrowanej Produkcji pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wstęp Integrowana Produkcja (IP) to nowoczesny system uprawy, który uwzględnia oczekiwania odbiorców w stosunku nie tylko do atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw i innych płodów rolnych, ale również produktów smacznych i zdrowych. System integrowanej produkcji umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Podobnie istotną kwestią jak bezpieczeństwo żywności jest propagowanie ochrony środowiska. Intensyfikacja produkcji rolniczej tworzy ogromne zagrożenie dla otaczającej przyrody. IP uwzględnia cele ekologiczne takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej. Integrowana Produkcja urzędowo kontrolowana odbywa się z zachowaniem określonych wymogów obejmujących takie elementy jak: planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian, nawożenie z uwzględnieniem analiz gleby, stosowanie racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia, pielęgnacja upraw, ochrona przed chorobami i szkodnikami z uwzględnieniem metod niechemicznych i selektywnych środków ochrony roślin. Producenci IP są objęci obowiązkowymi szkoleniami, a cały proces produkcji, aż do chwili zbiorów podlega szczegółowym kontrolom Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Wytworzone produkty sprawdzane są również pod względem występowania pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Podstawa prawna USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 849 ze zm.). Rozporządzenie MRIRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 256, poz. 1722). Rozporządzenie MRIRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. Nr 256, poz. 1721). Zgłoszenie do systemu Integrowanej Produkcji Producent zainteresowany uzyskaniem urzędowego certyfikatu IP powinien zgłosić zamiar prowadzenia upraw w systemie IP do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, co najmniej 30 dni przed założeniem uprawy lub przewidywanym terminem rozpoczęcia wegetacji roślin wieloletnich wypełniając formularz zgłoszenia. Zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi można dokonać za pośrednictwem najbliższej komórki organizacyjnej Inspekcji. Wzory formularzy udostępniane są przez PIORIN (patrz też str 7). Ewidencja i nadawanie numerów w systemie IP Jedną z podstawowych zasad w systemie IP jest możliwość identyfikowania miejsca pochodzenia produktu. Cel ten osiąga się poprzez odpowiednie ewidencjonowanie producenta. Na podstawie pierwszego zgłoszenia do systemu IP nadzorowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa producent zostaje wpisany do 4

7 ewidencji pod niepowtarzalnym numerem. Wpis do ewidencji zostaje potwierdzony zaświadczeniem. Nadawanie numerów ewidencyjnych odbywa się zgodnie z tzw. kodami NUTS związanymi z podziałem administracyjnym kraju, co umożliwia szybką identyfikację producenta. Zgłaszającemu się producentowi udostępniony zostaje Notatnik Integrowanej Produkcji wraz z instrukcją jego wypełniania oraz szczegółowe metodyki zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Producent przy pierwszym zgłoszeniu do systemu IP jest proszony o wypełnienie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe dane zostaną wykorzystane na stronach internetowych oraz w publikacjach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu uwiarygodnienia całego systemu IP. Ułatwi to także dotarcie do produktów IP potencjalnym odbiorcom. Ponadto pracownicy Inspekcji informują producenta o możliwości skontrolowania w jego gospodarstwie płodów rolnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Metodyki Integrowanej Produkcji Produkcja integrowana odbywa się z zachowaniem określonych wymogów obejmujących takie elementy jak: planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian, nawożenie z uwzględnieniem analiz gleby, stosowanie racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia, pielęgnacja upraw, ochrona przed chorobami i szkodnikami z uwzględnieniem metod niechemicznych i bezpiecznych środków ochrony roślin. Zatwierdzone Metodyki IP dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl). Dokumentowanie Integrowanej Produkcji Producenci ubiegający się o certyfikat IP mają obowiązek dokumentowania swojej działalności w Notatniku Integrowanej Produkcji. Jego wzór dla upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych określony jest w rozporządzeniu MRIRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 256, poz. 1722). Producent zobowiązany jest do prowadzenia osobnego notatnika dla każdego gatunku rośliny. W notatniku odnotowuje się podstawowe informacje na temat: gospodarstwa; posiadanego sprzętu do uprawy i ochrony roślin; stosowanego płodozmianu; wprowadzanych do uprawy odmian roślin; stosowanych zabiegów agrotechnicznych, nawożenia mineralnego i organicznego; obserwacji kontrolnych zdrowotności roślin; przeprowadzonych zabiegów biologicznej i chemicznej ochrony roślin; zbiorów. Kontrola Integrowanej Produkcji Bardzo ważnym elementem systemu IP jest jego kontrola. W ramach sprawowania nadzoru nad Integrowaną Produkcją PIORiN przeprowadza kontrole: notatnika IP; gospodarstwa w trakcie wegetacji roślin; jakości płodów rolnych; szkoleń. Notatniki podlegają sprawdzeniu, u wszystkich producentów stosujących zasady IP pod kątem zgodności prowadzenia uprawy ze szczegółowymi metodykami. Każdy producent, który zamierza uzyskać certyfikat Integrowanej Produkcji ma obowiązek dostarczyć Notatnik do Inspekcji w celu jego sprawdzenia. Prowadzenie Notatnika IP zwalnia producenta z obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegów dla zgłoszonej uprawy, ponieważ dokument ten spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie, określone ustawą o ochronie roślin. Sprawdzenie Notatnika potwierdzane jest podpisem osoby sprawdzającej wraz z datą zakończenia tych czynności na wewnętrznej stronie pierwszej kartki okładki, po czym Notatnik IP bezzwłocznie zwracany jest producentowi, który ma obowiązek przechowywać go przez okres dwóch lat. 5

8 Podczas kontroli w trakcie wegetacji gospodarstwo jest sprawdzone pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ponadto inspektor przeprowadzający kontrolę w gospodarstwie wypełnia Listę Kontrolną IP w oparciu o wywiad i kontrolę upraw, środków ochrony roślin, sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin, pomieszczeń jak również innych obiektów. Lista Kontrolna IP określa: wymagania podstawowe, które muszą być spełnione w 100%, wymagania pomocnicze, których wykonanie określa się na min. 50% oraz zalecenia, które muszą być zrealizowane w min. 20%. Producent, który zgłosił zamiar przystąpienia do Integrowanej Produkcji powinien znać wymagania jakie przed nim stawia Lista Kontrolna, w związku z tym jednostki terenowe Inspekcji udostępnią ją wszystkim producentom IP. Ponadto podczas przeprowadzania inspekcji w gospodarstwie dokonuje się analizę potrzeby przeprowadzenia kontroli jakości płodów rolnych. Jakość płodów rolnych określa się w oparciu o wyniki badań płodów rolnych na zawartość pozostałości środków ochrony roślin i innych substancji szkodliwych, które nie mogą przekroczyć najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Kontrole te zostaną przeprowadzone, u co najmniej 20% producentów IP. Kontrola ta może polegać na pobraniu prób w trakcie zbiorów, po zbiorze oraz w trakcie składowania w magazynach lub przechowalniach. Również w czasie przeprowadzania kontroli, inspektor może zobligować producenta do przedstawienia w dokładnie określonym terminie zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach lub produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Próbki na pozostałości może pobrać wyłącznie urzędowy próbobiorca. Badania laboratoryjne przeprowadzają jednostki badawcze wyszczególnione w rozporządzeniu MRiRW w sprawie Integrowanej Produkcji. Szkolenia w systemie IP Jednym z warunków wydania producentowi certyfikatu jest ukończenie przez niego szkolenia z zakresu IP. Przystępujący do tego systemu produkcji producent musi odbyć 16-godzinne szkolenie. Program tego szkolenia został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. Nr 256, poz. 1721). Programy szkolenia w swoim zakresie obejmują takie zagadnienia jak: planowanie i zakładanie upraw, pielęgnacje gleby i nawożenie upraw, ochronę upraw. Warto zaznaczyć, że w programach szkolenia znajdują się zagadnienie dotyczące wpływu stosowanych środków ochrony roślin na środowisko, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz techniki wykonywania zabiegów. Szkolenie obejmują również zagadnienia dotyczące sposobu ewidencjonowania czynności przy prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami IP oraz zasad kontroli produkcji przez inspektorów PIORiN. Producent po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie, które zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia wydania. Certyfikacja Integrowanej Produkcji Przed zbiorami lub w ich trakcie producent składa do komórki Inspekcji właściwej ze względu na miejsce prowadzenia upraw wniosek o wydanie certyfikatu. Producent składając ten wniosek ma obowiązek dołączyć do niego zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji. Certyfikat otrzymują producenci, u których przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości, złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o certyfikat, posiadają ukończone szkolenie w zakresie IP, prowadzili produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora oraz udokumentowali prowadzenie działań związanych z Integrowaną Produkcją w prawidłowo i na bieżąco wypełnianym notatniku. Producenci, którzy uzyskają urzędową certyfikację, mają prawo do oznaczania produktów zastrzeżonym znakiem (logo) Integrowanej Produkcji zgodnie z regulaminem określonym w zarządzeniu Głównego Inspektora. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje producentowi certyfikat Integrowanej Produkcji wraz ze wzorem znaku IP oraz z regulaminem jego stosowania. Znak integrowanej produkcji 6

9 Wzory zgłoszenia zamiaru przystąpienia do systemu Integrowanej Produkcji oraz wniosku o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie Integrowanej Produkcji dostępne są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem 7

10 Komentarz do Programu Ochrony Jabłoni uwzględniającego normy Federacji Rosyjskiej Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak, doc. dr hab. Anna Bielenin Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Jakość owoców to nie tylko ich atrakcyjny wygląd zewnętrzny ale także wartości smakowe i gwarancja, że nie zawierają substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta, a przede wszystkim chemicznych środków ochrony roślin stosowanych w procesie uprawy różnych gatunków roślin sadowniczych. Tak jest na całym cywilizowanym świecie, ale szczególne restrykcyjne normy najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NPD) obowiązują w Federacji Rosyjskiej. Dlatego też, podejmując decyzję o produkcji owoców na rynek rosyjski należy wypełnić określone przez odbiorcę wymagania. Niniejszy program został opracowany z uwzględnieniem norm NPD obowiązujących w Federacji Rosyjskiej, w oparciu o przeprowadzone doświadczenia oraz analizę wyników badań pozostałości środków ochrony roślin m.in. w jabłkach eksportowanych na rynek rosyjski. Należy jednocześnie podkreślić, że proponowane zalecenia są zgodne z warunkami stosowania środków ochrony roślin wynikającymi z zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopuszczenie ich do obrotu w Polsce. W obecnym opracowaniu uwzględnia- jącym normy rosyjskie, wprowadzono natomiast szereg zmian dotyczących ostatnich terminów stosowania środków oraz liczby zabiegów. Niniejszy program stanowi także wskazania co do sposobu prowadzenia Integrowanej Produkcji m.in. jabłoni z uwzględnieniem norm rosyjskich. Z uwagi na stopniową harmonizację norm NPD pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską, a także ciągłe zmiany w asortymencie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i ich zakresu stosowania, dodatkowe wytyczne i uzupełnienia programu będą publikowane na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Podstawową zasadą chemicznej ochrony roślin jest prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin. Należy je wykonywać tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście niezbędne. Nie należy opryskiwać roślin bez uprzedniego stwierdzenia zagrożenia przez danego agrofaga, gdyż podnosi to niepotrzebnie koszty ochrony, a przede wszystkim zwiększa prawdopodobieństwo skażenia owoców i środowiska. Dlatego też konieczne jest systematyczne prowadzenie lustracji sadów na obecność szkodników i chorób, co umożliwia właściwą ocenę zagrożenia i wykonanie zabiegu tylko wówczas, gdy jest on niezbędny. Dla większości szkodników opracowane są tzw. progi zagrożenia. Tylko liczebność szkodnika na poziomie przekraczającym próg zagrożenia jest podstawą do wykonania zabiegu. Także w zwalczaniu niektórych chorób jabłoni (np. mączniaka jabłoni, gorzkiej zgnilizny jabłek) należy ocenić poziom nasilenia choroby i na tej podstawie podjąć odpowiednią decyzję odnośnie programu ochrony. W prawidłowym zwalczaniu parcha jabłoni bardzo pomocne są informacje dotyczące zarówno rozwoju i dojrzewania zarodników workowych jak i ich wysiewów i zagrożenia chorobowego. Można je uzyskać dzięki programom symulacyjnym wykorzystującym dane pochodzące ze stacji meteorologicznych. Rozmieszczenie takich stacji w poszczególnych rejonach sadowniczych daje możliwość śledzenia na bieżąco zagrożenia chorobowego. Informacje te są szczególnie ważne w sezonach sprzyjających rozwojowi parcha jabłoni, kiedy 8

11 podejmowanie właściwych decyzji jest znacznie trudniejsze Ważnym elementem ochrony jest także wybór odpowiedniego dla danej sytuacji preparatu. Pod uwagę należy wziąć warunki, w jakich pestycyd będzie stosowany, a więc warunki atmosferyczne, poziom zagrożenia, fazę rozwojową szkodnika, czy patogena, występowanie form agrofagów odpornych na poszczególne grupy środków ochrony roślin i wreszcie podatność chronionej odmiany. Często, wybierając odpowiedni pestycyd i termin zabiegu można zwalczyć jednocześnie dwa lub więcej szkodników lub chorób. Przy niektórych szkodnikach (przędziorki, owocówka) dobór środka chemicznego należy ściśle uzależnić od zwalczanego stadium rozwojowego szkodnika. Bardzo ważne jest także bezwzględne przestrzeganie zalecanych dawek preparatów na hektar i liczby zabiegów w sezonie preparatami należącymi do tej samej grupy chemicznej. Zmniejszenie zalecanej dawki może być przyczyną obniżenia efektywności zabiegu oraz może prowadzić do selekcji form odpornych agrofagów, natomiast jej podwyższenie niepotrzebnie zwiększa koszty ochrony oraz, co jest znacznie groźniejsze, stwarza niebezpieczeństwo skażenia owoców i środowiska. Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin trzeba koniecznie uwzględniać warunki atmosferyczne, głównie temperaturę, opady i wilgotność powietrza. Przykładowo insektycydy z reguły nie powinny być stosowane przy temperaturze niższej niż 15 o C. W niskiej temperaturze owady są mało ruchliwe, a preparaty mało skuteczne. Wyjątek stanowią preparaty z grupy syntetycznych pyretroidów, które działają dobrze również w niższych temperaturach. W okresie upałów niezbędne zabiegi powinny być wykonywane wieczorem, w nocy lub wcześnie rano, kiedy jest chłodniej a panująca wtedy wyższa wilgotność powietrza zapobiega zbyt szybkiemu wyparowywaniu drobnych kropli cieczy i umożliwia lepsze wnikanie związków systemicznych do tkanki rośliny. Każdorazowo przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy zapoznać się z opisem jego właściwości oraz sposobem użycia określonym w etykiecie instrukcji stosowania. Należy pamiętać, że w danej uprawie można używać tylko środki zarejestrowane i dopuszczone do stosowania w tej uprawie zgodnie z decyzją MRiRW (rejestr środków ochrony roślin oraz etykiety instrukcje zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod 9

12 adresem: gov.pl/pol/informacje-branzowe/ochrona-roslin). Przy stosowaniu herbicydów polecana dawka dotyczy powierzchni faktycznie opryskiwanej, np. rzędu lub międzyrzędzia. Stosując chemiczne środki ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać okresów karencji i prewencji dla pszczół. Karencja wyznacza okres (podany w dniach), który musi upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru owoców, natomiast prewencja dla pszczół określa czas po zabiegu (w godzinach lub dniach), w ciągu którego może nastąpić zatrucie pszczół. Dążenie do ograniczania ochrony chemicznej oraz zwiększania efektywności zabiegów stwarzają konieczność coraz szerszego wykorzystywania metod poza chemicznych. Znaczne ograniczenie nasilenia infekcji pierwotnych parcha jabłoni, a co za tym idzie zwiększenie efektywności ochrony i zmniejszenie liczby zabiegów, daje jesienny zabieg 4-5% roztworem mocznika. Natomiast w zwalczaniu mączniaka jabłoni ograniczenie liczby zabiegów można uzyskać poprzez wiosenne wycinanie porażonych pędów. Istnieją również możliwości nie chemicznego zwalczania szkodników. Dużą pomocą w prowadzeniu ochrony jest prowadzenie sygnalizacji zagrożenia występowaniem chorób i szkodników. Dobrze prowadzona sygnalizacja pozwala na podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących konieczności wykonania zabiegu i jego terminu. Bardzo ważna jest także ochrona owadów drapieżnych i pasożytniczych, które odgrywają istotną rolę w wyniszczaniu wielu szkodników. Duże możliwości ograniczenia zabiegów chemicznych daje wykorzystanie naturalnej odporności odmian. Warto wziąć to pod uwagę przy wyborze odmian do nowych nasadzeń. Istotną rolę w ograniczaniu występowania agrofagów i podniesieniu skuteczności ochrony odgrywają metody agrotechniczne, a przede wszystkim prawidłowe prześwietlanie drzew, nawożenie, czy termin zbioru owoców. Analiza badań pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach przeznaczonych na rynek Federacji Rosyjskiej wskazuje, że najczęstszą podstawą do odmowy wydania certyfikatu bezpieczeństwa było niewłaściwe stosowanie środków w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego i bezpośrednio przed zbiorem owoców w celu ochrony przed szkodnikami występującymi także w okresie poprzedzającym zbiory (przędziorki, mszyce, zwójkówki) oraz przed chorobami przechowalniczymi. Na zakończenie pragniemy przestrzec przed stosowaniem środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu oraz środków niewiadomego pochodzenia. Preparaty takie ze względu na nieznany skład mogą zawierać substancje zagrażające nie tylko bezpośrednio roślinom, ale także konsumentom. Owoce takie oraz ich producenci będą eliminowani zarówno z rynku krajowego jak i jako eksporterzy owoców na rynki zagraniczne. 10

13

14 Calypso 480 SC 480 g tiachloprydu w 1 l szkodliwy, uczulający związek z grupy chloronikotynyli 0,1 l Działa kontaktowo i żołądkowo, w roślinie systemicznie, skuteczniej w temperaturze powyżej 10 C. Zwalcza na jabłoni toczyka gruszowiaczka, 0,1 0,15 l owocnicę jabłkową, 0,15 l kwieciaka jabłkowca, 0,2 l mszycę jabłoniowo-babkową, owocówkę jabłkóweczkę. Carpovirusine Super SC 1 x Baculovirus (CpGV) w 1 l drażniący, uczulający środek biologiczny Catane 800 EC 800 g oleju parafinowego w 1 l nie jest klasyfikowany Decis 2,5 EC 2,5% deltametryny szkodliwy, drażniący pyretroid 1,0 l Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo. Zwalcza owocówkę jabłkóweczkę. Opryskiwać na początku wylęgania się gąsienic pierwszego pokolenia. Liczbę zabiegów dostosować do stopnia zagrożenia przez szkodnika. 2% (2 l środka w 100 l wody) Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo, lepiej w temperaturze powyżej 0 C. Zwalcza przędziorka owocowca oraz misecznika śliwowego. Opryskiwać od pękania pąków do ukazania się pierwszych liści. 0,5 l Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, lepiej w temperaturze poniżej 20 C. Stosowanie pyretroidów ograniczyć do 1 zabiegu w sezonie, tylko do fazy różowego pąka (faza 5). Zwalcza kwieciaka jabłkowca. Dimilin 480 SC 480 g diflubenzuronu w 1 l nie jest klasyfikowany acylomocznikowy Dursban 480 EC 480 g chloropiryfosu w 1 l szkodliwy, drażniący fosforoorganiczny Ecodian CP VP 0,97% (E,E)-8,10-dodecadieno-1-olu nie jest klasyfikowany związek z grupy alkoholi alifatycznych 0,3 l Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo. Zwalcza najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic, a w przypadku owocówek wykazuje kontaktowe działanie jajobójcze. Zwalcza owocówkę jabłkóweczkę. Zabiegi wykonywać w okresie maksimum składania jaj i na początku wylęgania się larw, tuż przed lub po kwitnieniu, albo w II-III dekadzie czerwca. 0,2 l Zwalcza toczyka gruszowiaczka. 5,0 l Działa kontaktowo, żołądkowo i gazowo, na roślinie powierzchniowo i wgłębnie, lepiej w temperaturze powyżej 15 C. Ogranicza pędraki, drutowce i opuchlaki. Opryskiwać glebę przed sadzeniem roślin i natychmiast zabronować. Stosować na wilgotną glebę dyspenserów na 1 ha sadu Feromon w formie zawieszki wabiący samce owocówki jabłkóweczki powodując ich dezorientację, a w konsekwencji zakłócenie procesu rozmnażania. Dyspensery rozwiesić na początku lotu motyli pierwszego pokolenia (pierwsza połowa maja) i powtórzyć po około dwóch miesiącach. Envidor 240 SC 240 g spirodiklofenu w 1 l szkodliwy związek z grupy kwasów tetronowych Fastac 100 EC 100 g alfa-cypermetryny w 1 l szkodliwy, uczulający, drażniący pyretroid Golden Pyrifos 480 EC 480 g chloropiryfosu w 1 l szkodliwy, drażniący fosforoorganiczny 0,4 l Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo, najskuteczniej w temperaturze powyżej 10 C. Zwalcza pordzewiacza jabłoniowego, przędziorka owocowca i chmielowca na jabłoni. Zabieg wykonać po kwitnieniu stosować 1 raz w sezonie. 0,15 0,18 l Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, lepiej w temperaturze poniżej 20 C. Stosowanie pyretroidów ograniczyć do 1 zabiegu w sezonie, tylko do fazy różowego pąka (faza 5). Na drzewach owocowych zwalcza piędzika przedzimka, zwójkówki liściowe i inne gąsienice zjadające liście, miodówki, mszyce, kwieciaka jabłkowca i misecznika śliwowego. Przy dużym zagrożeniu przez zwójkę koróweczkę lub przeziernika jabłoniowca stosować w pierwszej lub drugiej dekadzie czerwca. 5,0 l Ogranicza pędraki, drutowce i opuchlaki. Opryskiwać glebę przed sadzeniem roślin i natychmiast zabronować. Stosować na wilgotną glebę. Działa kontaktowo, żołądkowo i gazowo, na roślinie powierzchniowo i wgłębnie, lepiej w temperaturze powyżej 15 C. 12

15

16 Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS 50 g lambda-cyhalotryny w 1 l szkodliwy, uczulający pyretroid Pirimor 500 WG 500 g pirymikarbu w 1 kg toksyczny karbaminian Promanal 60 EC 60% oleju parafinowego nie jest klasyfikowany Pyrinex Extra 480 EC 480 g chloropiryfosu w 1 l szkodliwy, drażniący fosforoorganiczny Rimon 100 EC 100 g nowaluronu w 1 l drażniący acylomocznikowy Roztoczol Extra 050 CS 50 g lambda-cyhalotryny w 1 l szkodliwy, uczulający pyretroid Runner 240 SC 240 g metoksyfenozydu w 1 l nie jest klasyfikowany związek z grupy hydroidów Sanmite 20 WP 20% pirydabenu szkodliwy, uczulający związek pirydazonowy Sherpa 100 EC 100 g cypermetryny w 1 l szkodliwy, drażniący pyretroid SpinTor 480 SC 480 g spinosadu w 1 l nie jest klasyfikowany produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów SpinTor 240 SC 240 g spinosadu w 1 l nie jest klasyfikowany produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów Spruzit Koncentrat na Szkodniki EC 9,17 g pyretryny w 1 l 825,3 g oleju rzepakowego w 1 l nie jest klasyfikowany produkt pochodzenia naturalnego 0,2 l Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, lepiej w temperaturze poniżej 20 C. Stosowanie pyretroidów ograniczyć do 1 zabiegu w sezonie, tylko do fazy różowego pąka (faza 5). Zwalcza piędzika przedzimka, zwójkówki liściowe i inne gąsienice zjadające liście, miodówki, mszyce, kwieciaka jabłkowca. 0,75 kg Działa kontaktowo, żołądkowo i gazowo, w roślinie układowo, lepiej w temperaturze powyżej 15 C. Zwalcza różne gatunki mszyc oraz bawełnicę korówkę. Nie stosować później niż 1,5 m-ca przed zbiorem. Praktycznie nieszkodliwy dla naturalnych wrogów szkodników. 2% Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo. Zwalcza przędziorka owocowca na jabłoni. Na jabłoni stosować od pękania pąków do fazy zielonego pąka, na śliwie w fazie białego pąka. 5,0 l Ogranicza pędraki, drutowce i opuchlaki. Opryskiwać glebę przed sadzeniem roślin i natychmiast zabronować. Stosować na wilgotną glebę. Działa kontaktowo, żołądkowo i gazowo, na roślinie powierzchniowo i wgłębnie, lepiej w temperaturze powyżej 15 C. 0,75 l Działa żołądkowo i kontaktowo, na roślinie powierzchniowo. Zakłóca proces rozwoju owadów, a efekt działania widoczny jest po 4-8 dniach. Zwalcza owocówkę jabłkóweczkę, miodówki, zwójkówki liściowe oraz inne gąsienice zjadające liście na drzewach ziarnkowych. Do zwalczania owocówki stosować w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj. 0,2 l Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, lepiej w temperaturze poniżej 20 C. Stosowanie pyretroidów ograniczyć do 1 zabiegu w sezonie, tylko do fazy różowego pąka (faza 5). Zwalcza piędzika przedzimka, zwójkówki liściowe i inne gąsienice zjadające liście, miodówki, mszyce, kwieciaka jabłkowca. 0,4 l Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo. Zwalcza owocówkę jabłkóweczkę, toczyka gruszowiaczka i zwójkówki liściowe, Do zwalczania owocówki stosować w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj. 0,75 kg Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo. Zwalcza wszystkie stadia ruchome przędziorków na jabłoni. Stosować nie później niż 3 tygodnie przed zbiorem. 0,375 l Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, skuteczniej w temperaturze poniżej 20 C. Stosowanie pyretroidów ograniczyć do 1 zabiegu w sezonie, tylko do fazy różowego pąka (faza 5). Zwalcza kwieciaka jabłkowca, piędzika przedzimka, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście, miodówki, mszyce. 0,3 0,42 l Działa kontaktowo i żołądkowo oraz jajobójczo, najskuteczniej w temperaturze od 8 C do 25 C. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe, a na młodych liściach także wgłębne. Zwalcza owocówkę jabłkóweczkę, oraz zwójkówki liściowe na drzewach ziarnkowych. Do zwalczania owocówek stosować w fazie tzw. czarnej główki. 0,6 0,8 l Patrz SpinTor 480 SC. 15,0 l Na roślinie działa powierzchniowo. Zwalcza mszycę jabłoniową na jabłoni. 14

17

18 ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE ROŚLINY PRZED ZWIERZYNĄ ŁOWNĄ Środki odstraszające (repelenty) w dużym stopniu ograniczają szkody, lecz nie zapewniają całkowitej ochrony drzew przed uszkodzeniami. Skuteczność ochrony można zwiększyć stosując dwie metody np. zabezpieczenia mechaniczne i repelenty lub repelenty i detonacje w okresach zwiększonego zagrożenia drzew. Nazwa środka, zawartość substancji czynnej, klasa toksyczności Perforowane osłony, siatki Detonator na gaz propan-butan Mydełka toaletowe kompozycja zapachowa Emol BTX LA 0,155 g benzoesanu denatonium w 1 l nie jest klasyfikowany związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego Pellacol 10 PA 10% tiuramu szkodliwy związek z grupy dwutiokarbaminianów Repentol 6 PA piasek kwarcowy i glinka malarska drażniący, uczulający związek z grupy tlenków nieorganicznych Polecana dawka 1 szt. na drzewo 1 szt. na 0,5 2 ha 1 szt. (5-10 g) na drzewko l na 1000 drzew (2-3 letnich) 1,0 l na 100 drzew (2-3-letnich) kg na 1000 drzew (2-3-letnich) Właściwości oraz sposób użycia środka Założyć na pnie na okres kilku lat Detonacje odstraszające sarny i jelenie. Stosować w ciągu całego roku, zależnie od potrzeby. Polecane do odstraszania saren i jeleni w okresie całego roku. Zawiesić opakowane w folię lub papier wodoodporny na wysokości 0,5-1,5 m na roślinach lub tuż przy nich. Repelenty odstraszające zające, dzikie króliki, a także sarny i jelenie. Smarować pnie i podstawy gałęzi szkieletowych drzew w październiku lub listopadzie. Nie pokrywać repelentami całych drzewek. Preparaty stosować na suchą powierzchnię kory, w dni bezdeszczowe, o dodatniej temperaturze powietrza. Warunkiem ich skuteczności jest dokładne zaschnięcie na zabezpieczanej powierzchni. Zabiegi powtarzać jesienią i zimą, każdorazowo po stwierdzeniu, że środek został zmyty w 50%, lub po zauważeniu nowych ogryzień. Przeciętnie smarowanie należy odnawiać co 4-6 tygodni. Często jednak wystarczają 2 a nawet 1 zabieg w sezonie. Skuteczność ochrony młodych drzewek przed zwierzyną łowną można zwiększyć stosując dwie metody np. zabezpieczenia mechaniczne (preferowane osłonki, siatki) i repelenty lub repelenty i detonacje w okresach zwiększonego zagrożenia upraw. 16

19

20 ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE Nazwa środka, zawartość substancji czynnej, określenie toksyczności dla ludzi i grupa chemiczna Aliette 80 WG 80% fosetylu glinu drażniący fosfonowy Polecana dawka na 1 ha 0,5% (0,5 kg/100 l wody) Właściwości środka, zwalczane choroby oraz sposób użycia środka Środek układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie. Zwalcza zgniliznę pierścieniową podstawy pnia drzew owocowych (opryskiwać podstawę pnia i glebę wokół pnia w okresie kwitnienia, 0,5 1,0 l cieczy na drzewo. Zabieg powtórzyć po miesiącu). Antracol 70 WG 70% propinebu szkodliwy ditiokarbaminianowy Ardent 500 SC 500 g krezoksymu metylowego w 1 l szkodliwy strobilurynowy Bumper 250 EC 250 g propikonazolu w 1 l drażniący triazol (IBE) Capitan 400 EC 400 g flusilazolu w 1 l toksyczny triazol (IBE) 2,0 2,25 kg Środek kontaktowy, działa zapobiegawczo w zwalczaniu parcha jabłoni (dawkę środka i ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i stanu zagrożenia sadu). Preparaty ditiokarbaminowe stosować nie częściej niż 2-3 razy w sezonie, przemiennie z preparatami z innych grup chemicznych, oraz nie później niż 2 m-ce przed zbiorem. 0,2 l Patrz Discus 500 WG. Zawiera tę samą substancję czynną i stosuje się go przeciwko tym samym chorobom. Fungicydy strobilurynowe stosować przede wszystkim zapobiegawczo, nie częściej niż 2 razy w sezonie, zawsze w mieszaninie z środkiem o innym mechanizmie działania i nie później niż 1,5 m-ca przed zbiorem. W niektórych sadach grzyb powodujący parcha jabłoni może być odporny na strobiluryny. 0,3 l Środek układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie (do 72 godzin). Zwalcza parcha jabłoni (interwencyjnie do 72 godzin po infekcji) i mączniaka jabłoni. Fungicydy IBE stosować w temperaturze powyżej 12 C, nie częściej niż 2 razy w sezonie, najlepiej w mieszaninie z fungicydem kontaktowym i nie później niż do końca maja. 75 ml Środek układowy. W zwalczaniu parcha jabłoni działa zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Nie później niż 2 m-ce przed zbiorem. Fungicydy IBE stosować w temperaturze powyżej 12 C, nie częściej niż 2 razy w sezonie, najlepiej w mieszaninie z fungicydem kontaktowym. 112 ml Zwalcza mączniaka jabłoni, działa zapobiegawczo i wyniszczająco. Stosować od fazy różowego pąka, nie częściej niż 2 razy w sezonie, w temperaturze powyżej 12 C, przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych. Captan 50 WP 50% kaptanu szkodliwy ftalimidowe 3,0 kg Środek kontaktowy, działa zapobiegawczo w zwalczaniu parcha jabłoni. W zwalczaniu parcha jabłoni stosować w rotacji z innymi fungicydami, nie częściej niż 4-5 razy w sezonie i nie później niż 14 dni przed zbiorem. Captan 80 WG 80% kaptanu szkodliwy ftalimidowe 1,9 2,8 kg Środek kontaktowy, działa zapobiegawczo. Zwalcza parcha jabłoni, drobną plamistość liści jabłoni (wyższą dawkę stosować w warunkach większego zagrożenia przez choroby). Uwaga jak wyżej. Carpene 65 WP 65% dodyny szkodliwy pochodna guanidyny 1,5 kg Środek kontaktowy, działa zapobiegawczo, w zwalczaniu parcha jabłoni interwencyjnie do 72 godzin. Zwalcza parcha jabłoni. Stosowany po kwitnieniu może powodować ordzawienia jabłek. Nie stosować w temperaturze poniżej 6 C, do zabiegów nie używać bardzo zimnej wody. Fungicydy dodynowe stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie. W niektórych sadach mogą występować formy grzybów odporne na dodynę. 18

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Podstawa prawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 26.03.2015 r.

z dnia 26.03.2015 r. z dnia 26.03.2015 r. Doradcy ProCam Polska sugerują wykonanie w najbliższych dniach zabiegów: OCHRONA JABŁONI, OCHRONA GRUSZ: Rak drzew owocowych (Nectria galligena, Neonectria galligena), rak bakteryjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY CZEREŚNI I WIŚNI

PROGRAM OCHRONY CZEREŚNI I WIŚNI PROGI ZAGROśENIA DLA AśNIEJSZYCH SZKODNIKÓ IŚNI Nazwa szkodnika Termin lustracji Sposób lustracji i wielkość próby na kwaterę ok. 1 ha Mszyca czereśniowa kwiecień - lipiec co 14 dni przeglądać ulistnienie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Drzew Pestkowych

Program Ochrony Drzew Pestkowych Program Ochrony Drzew Pestkowych Spis treści. Wstęp. Charakterystyka środków grzybo- i bakteriobójczych zarejestrowanych do upraw sadowniczych. Charakterystyka środków owado- i roztoczobójczych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działania

Krajowy Plan Działania Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017 Magdalena Januszewska - Główny specjalista Wydział Kwarantanny i Ochrony Roślin, Departament

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY JABŁONI

PROGRAM OCHRONY JABŁONI PROGRAM OCHRONY JABŁONI DLA PRODUKUJĄCYCH OWOCE NA RYNEK FEDERACJI ROSYJSKIEJ Rekomendowany przez: ŚRODEK OWADOBÓJCZY Mordercza skuteczność wobec szkodników sadów Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne

Bardziej szczegółowo

C A L Y P S O 480 SC

C A L Y P S O 480 SC Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience AG, Landwirtschaftszentrum, Monheim, Alfred Nobel -Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy, tel/fax: 0049 21 733 380 Podmiot wprowadzający środek ochrony

Bardziej szczegółowo

Pierwsze tegoroczne spotkanie Forum Doradców Sadowniczych

Pierwsze tegoroczne spotkanie Forum Doradców Sadowniczych Pierwsze tegoroczne spotkanie Forum Doradców Sadowniczych Pierwsze w tym roku Forum Doradców Sadowniczych (fot. 1) zorganizowane przez firmę Bayer CropScience odbyło się 12 maja w Przypkach koło Tarczyna.

Bardziej szczegółowo

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku!

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku! Nowość w ochronie truskawek!...i życie nabiera smaku! Edycja 2015 Luna w Polsce i na świecie Grupa produktów Luna to kilka formulacji fungicydów dostosowanych do lokalnych potrzeb w różnych krajach. Wspólną

Bardziej szczegółowo

AGROFAG PRÓG SZKODLIWOŚCI * WOJEWÓDZTWO POMORSKIE bytowski ziemniak alternarioza. objawy choroby zaraza

AGROFAG PRÓG SZKODLIWOŚCI * WOJEWÓDZTWO POMORSKIE bytowski ziemniak alternarioza. objawy choroby zaraza Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 04.07.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY JABŁONI. zgodny z Integrowaną Produkcją 2015 r.

PROGRAM OCHRONY JABŁONI. zgodny z Integrowaną Produkcją 2015 r. PROGRAM OCHRONY JABŁONI zgodny z Integrowaną Produkcją 2015 r. OKRES BEZLISTNY faza fenologiczna 1 okres bezlistny, faza 2 pękanie pąków Środki chemiczne lub inne Funaben Plus 03 PA 100g/18 dm 2 ND Choroby

Bardziej szczegółowo

M I E D Z I A N E X T R A 350 SC

M I E D Z I A N E X T R A 350 SC Zał. do zezwolenia MRi RW nr R - 64 /2008 z dnia 12.09.2008r Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno Telefon (0-32) 616 44 42, fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013. Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013. Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013 Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa IPO w Polsce W styczniu 1991 r. Instytut Sadownictwa i

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S Y L L I T 65 W P

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S Y L L I T 65 W P Załącznik do decyzji MRiRW nr R-300/2010d z dnia 08.11.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 48/2002 z dnia 04.07.2002 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B- 4102

Bardziej szczegółowo

FRUITAKADEMIA. Ta wiadomość jest wyłącznie dla Państwa. Prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać informacji otrzymywanych w ramach FRUITAKADEMII.

FRUITAKADEMIA. Ta wiadomość jest wyłącznie dla Państwa. Prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać informacji otrzymywanych w ramach FRUITAKADEMII. ZZO Warka FRUITAKADEMIA Ta wiadomość jest wyłącznie dla Państwa. Prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać informacji otrzymywanych w ramach FRUITAKADEMII. UWAGA BARDRZO SILNA INFEKCJA 2008-04-21 19.04

Bardziej szczegółowo

KAPŁAN 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

KAPŁAN 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 123/2016d z dnia 29.02.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-81/2014 z dnia 23.05.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PASTOR 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 179/2016 z dnia r.

PASTOR 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 179/2016 z dnia r. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r. Posiadacz zezwolenia: Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz, tel./fax: +48 44 616

Bardziej szczegółowo

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-225/2011d z dnia 26.07.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-8/2004 z dnia 04.03.2004 r.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-225/2011d z dnia 26.07.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-8/2004 z dnia 04.03.2004 r. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-225/2011d z dnia 26.07.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-8/2004 z dnia 04.03.2004 r. Posiadacz zezwolenia: Sharda Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 101, lok.

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

BISZOP 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 183/2016 z dnia r.

BISZOP 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 183/2016 z dnia r. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 183/2016 z dnia 19.08.2016 r. Posiadacz zezwolenia: Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz, tel./fax: +48 44 616 43

Bardziej szczegółowo

N E O R A M 37,5 WG. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-295/2012d z dnia 07.11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R 133/2009 z dnia 8.12.2009 r.

N E O R A M 37,5 WG. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-295/2012d z dnia 07.11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R 133/2009 z dnia 8.12.2009 r. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-295/2012d z dnia 07.11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R 133/2009 z dnia 8.12.2009 r. Posiadacz zezwolenia: ISAGRO S.p. A., Centro Uffici San Siro, Edificio D -

Bardziej szczegółowo

PORAŻONE PĘDY ŚLIW PRZEZ BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ DRZEW PESTKOWYCH ( MUMIE ).

PORAŻONE PĘDY ŚLIW PRZEZ BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ DRZEW PESTKOWYCH ( MUMIE ). PORAŻONE PĘDY ŚLIW PRZEZ BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ DRZEW PESTKOWYCH ( MUMIE ). Komunikat należy zebrać i spalić wszelkie pozostałości po zeszłorocznym porażeniu owoców pestkowych na śliwach, brzoskwiniach, czereśniach

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -101/2009 z dnia 27.08.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Danii. Podmiot wprowadzający środek na terytorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY JABŁONI. zgodny z Integrowaną Produkcją 2016 r.

PROGRAM OCHRONY JABŁONI. zgodny z Integrowaną Produkcją 2016 r. PROGRAM OCHRONY JABŁONI zgodny z Integrowaną Produkcją 2016 r. OKRES BEZLISTNY faza fenologiczna 1 okres bezlistny, faza 2 pękanie pąków Choroby kory i drewna Zaraza ogniowa Funaben Plus 03 PA 100g/18

Bardziej szczegółowo

20 lat. Zalecenia ochrony roślin sadowniczych i warzywniczych. katalog produktów

20 lat. Zalecenia ochrony roślin sadowniczych i warzywniczych. katalog produktów 20 lat Zalecenia ochrony roślin sadowniczych i warzywniczych katalog produktów Siedziba firmy Agrosimex w Golianach Zalecenia ochrony roślin sadowniczych i warzywniczych katalog produktów AGROSIMEX 2011

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska N E O R A M 37,5 WG

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska N E O R A M 37,5 WG Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 133/2009 z dnia 18.12.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: ISAGRO Sp.A., Centro Uffici San Siro, Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 20153 Mediolan, Republika

Bardziej szczegółowo

M I E D Z I A N 50 WP

M I E D Z I A N 50 WP Załącznik do decyzji MRiRW nr R-209/2010d z dnia 22.07.2010 r., zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-62/2008 z dnia 04.08.2008 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.,

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka Upowszechnianie związanego ogólnych ze stosowaniem zasad integrowanej środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE ul. Kołobrzeska 11,10-444 Olsztyn tel. (89) 5332128, fax (89) 5343623 www.piorin.gov.pl/olsztyn, e-mail: wi-olsztyn@piorin.gov.pl Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

SIARKOL EXTRA 80 WP. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R- 156/2014 z dnia 02.09.2014 r.

SIARKOL EXTRA 80 WP. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R- 156/2014 z dnia 02.09.2014 r. Załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW nr 156/2014 z dnia 02.09.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna tel.: 17 24 07 111, fax:

Bardziej szczegółowo

Komunikat 32 z dnia dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 32 z dnia dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 32 z dnia 2014-07-17 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych sadów owocowych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA TRUSKAWEK Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY. Agata Broniarek-Niemiec

OCHRONA TRUSKAWEK Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY. Agata Broniarek-Niemiec OCHRONA TRUSKAWEK Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY Agata Broniarek-Niemiec INTEGROWANA OCHRONA Zdrowy materiał szkółkarski Dobór stanowiska wolnego od patogenów glebowych i szkodników Stosowanie

Bardziej szczegółowo

KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP

KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne Organika-Azot SA, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, tel. (032) 616 44 42, fax.(032) 616 24 17, www.azot.pl Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania

Bardziej szczegółowo

CONDIT. Środek poprawiający właściwości gleby. Plan oferty. Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o.

CONDIT. Środek poprawiający właściwości gleby. Plan oferty. Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. Środek poprawiający właściwości gleby Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/115/2009 Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o., ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

jabłoni Wyznaczanie okresów krytycznych Pierwszy zabieg grzyba Venturia inaequalis pochodzącym z ub.

jabłoni Wyznaczanie okresów krytycznych Pierwszy zabieg grzyba Venturia inaequalis pochodzącym z ub. 24 posażyć się w standardowy binokular, który pozwoli odszukać na liściach owocniki grzyba, oraz mikroskop, za pomocą którego będziemy mogli obserwować owocniki, worki i zarodniki workowe (fot. 1). Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. S C O R E 2 5 0 E C

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. S C O R E 2 5 0 E C 1 Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Szwajcaria tel.: (+41,61) 323-11-11. Fax: (+41,61) 323-12-12. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Niechemiczne i chemiczne metody ochrony plantacji

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Niechemiczne i chemiczne metody ochrony plantacji INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Niechemiczne i chemiczne metody ochrony plantacji Grzegorz Pruszyński Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Wiek pestycydów (wg Matcalfa 1980):

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S C O R E E C

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S C O R E E C 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 239/2012d z dnia 03.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 663/2000 z dnia 21.01.2000 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea,

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. S W I T C H 62,5 WG

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. S W I T C H 62,5 WG Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa. Tel.: (022) 326 06 01. Fax: (022) 326 06 99. Producent: Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box,

Bardziej szczegółowo

H O R I Z O N 250 EW

H O R I Z O N 250 EW 1 Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-8/2009 z dnia 02.02.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience AG, Alfred/Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany przepisów o ochronie roślin

Najnowsze zmiany przepisów o ochronie roślin Departament Hodowli i Ochrony Roślin Najnowsze zmiany przepisów o ochronie roślin Dr inż. Bogusław Rzeźnicki Warszawa, 23 września 2010 r. Pakiet pestycydowy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sady Edycja 2015. Zrodzone z natury. Wsparte technologią.

Sady Edycja 2015. Zrodzone z natury. Wsparte technologią. Sady Edycja 2015 Zrodzone z natury. Wsparte technologią. Insektycyd: Calypso 480 SC Calypso 480 SC jest preparatem z grupy chloronikotynili, działającym w roślinie układowo, na szkodniki zaś kontaktowo

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Białystok Kier. Lab.: prof. dr hab. Bożena Łozowicka BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013 Praca wykonana w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

P U N C H B I S 400 EC

P U N C H B I S 400 EC Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Du Pont de Nemours (France) S.A.S., Défense Plaza 23/25, Rue Delariviere Lefoullon La Défense 9, 92800 Puteaux, Tel.: +33-1-41-97-44-00, Fax.: +33-1-41-97-44-11 Podmiot

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim. Bronisze, marzec 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim. Bronisze, marzec 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim Bronisze, marzec 2016 r. Struktura organizacyjna WIORiN w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE ZALECENIA OCHRONY MALIN NA 2016 ROK

SZCZEGÓLOWE ZALECENIA OCHRONY MALIN NA 2016 ROK Cel zabiegu zwalczanie choroby lub szkodnika; regulowanie wzrostu rośliny (owoców) Nicienie i inne szkodniki glebowe, patogeny i nasiona chwastów Szkodniki glebowe (np. pędraki, drutowce, opuchlaki) Pryszczarek

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. MERPAN 80 WG

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. MERPAN 80 WG Posiadacz zezwolenia: Makhteshim - Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 (22) 395 66 60, fax: +48 (22) 395 66 67, e - mail: biuro@makhteshim-agan.p l

Bardziej szczegółowo

Bumper Super 490 EC. fungicyd. Twarda ochrona przed chorobami!

Bumper Super 490 EC. fungicyd. Twarda ochrona przed chorobami! Bumper Super 490 EC Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie), a występowaniem chorób

Bardziej szczegółowo

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-55/2010d z dnia r.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-55/2010d z dnia r. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-55/2010d z dnia 01.03.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-7/2007 z dnia 08.03.2007r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Jagodniki Edycja 2015

Jagodniki Edycja 2015 Jagodniki Edycja 2015 Zrodzone z natury. Wsparte technologią. Uwaga nowe rejestracje! Insektycydy Produkt Uprawa Zwalczane organizmy Zalecana dawka Karencja agrest mszyce 0,2 l/ha 21 dni borówka wysoka

Bardziej szczegółowo

Ekonom Duo 72,5 WP. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 58/2014 z dnia 16.04.2014 r.

Ekonom Duo 72,5 WP. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 58/2014 z dnia 16.04.2014 r. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 58/2014 z dnia 16.04.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: 17 24 07 111, fax:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI.

NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI. NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI www.ciechgroup.com zawiera tebukonazol z grupy triazoli. Fungicyd jest w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S Y R I U S 250 EW

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S Y R I U S 250 EW Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794-22-35, fax: + 48 71 794-21-50, www.makhteshim-agan.pl Przestrzegaj etykiety-instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rak drzew owocowych. Biologia i szkodliwość. Newsletter nr 03/12 12 marca 2012 r.

Rak drzew owocowych. Biologia i szkodliwość. Newsletter nr 03/12 12 marca 2012 r. Newsletter nr 03/12 12 marca 2012 r. W ostatnim sezonie w całej Polsce obserwuje się znacznie większe problemy z rakiem drzew owocowych niż dotychczas. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy było wystąpienie

Bardziej szczegółowo

S A D O P L O N 75 WP

S A D O P L O N 75 WP Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 98/2015d z dnia 13.02.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 124/2013 z dnia 19.09.2012 r. Posiadacz zezwolenia: Synthos Agro Sp. z o. o., ul. Chemików 1, 32 600

Bardziej szczegółowo

Integrowana Ochrona Roślin

Integrowana Ochrona Roślin Integrowana Ochrona Roślin 1 Integrowana Ochrona Roślin Integrowana ochrona roślin sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin,

Bardziej szczegółowo

azeco.pl ROVRAL FLO 255 SC - 1 l Cena : 103,96 zł Producent : BASF Agro Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji

azeco.pl ROVRAL FLO 255 SC - 1 l Cena : 103,96 zł Producent : BASF Agro Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Informacje o produkcie ROVRAL FLO 255 SC - 1 l Cena 103,96 zł Producent BASF Agro Dostępność Dostępny Stan magazynowy niski Średnia ocena brak recenzji Utworzono 07-07-2016 Środek grzybobjczy w formie

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska Z I G N A L 500 SC

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska Z I G N A L 500 SC Załącznik decyzji MRiRW nr R- 27/2013d z dnia 16.01.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 105/2009 z dnia 23.09.2009 r. Posiadacz zezwolenia: CHEMINOVA A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie wymagań fitosanitarnych uzgodnionych w formie Protokołu (20.06.2016 r.) z Generalną Administracją ds. Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ) poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA ODPORNOŚCI GRZYBÓW POWODUJĄCYCH ŁAMLIWOŚĆ ŹDŹBŁA ZBÓŻ I CHWOŚCIKA BURAKa NA FUNGICYDY

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA ODPORNOŚCI GRZYBÓW POWODUJĄCYCH ŁAMLIWOŚĆ ŹDŹBŁA ZBÓŻ I CHWOŚCIKA BURAKa NA FUNGICYDY INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA ODPORNOŚCI GRZYBÓW POWODUJĄCYCH ŁAMLIWOŚĆ ŹDŹBŁA ZBÓŻ I CHWOŚCIKA BURAKa NA FUNGICYDY

Bardziej szczegółowo

Masz mączniaka? Dodaj Kendo!

Masz mączniaka? Dodaj Kendo! NOWA, SZERSZA REJESTRACJA! OSTRY FUNGICYD ZBOŻOWY Masz mączniaka? Dodaj Kendo! Czy wiesz, że Kendo (jap. 剣道 kendō, pol. droga miecza) to sztuka walki wywodząca się z szermierki japońskich samurajów. STOSUJ

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa., tel.: (22) 326 06 01, fax: (22) 326 06 99.

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa., tel.: (22) 326 06 01, fax: (22) 326 06 99. Załącznik nr 2 do decyzji MRiRw nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-73/2011 z dnia 05.12.2011 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44

Bardziej szczegółowo

Do zadań Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy w szczególności:

Do zadań Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy w szczególności: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE ODDZIAŁ W JAŚLE ul. Piotra Skargi 86, 38-200 Jasło tel./fax (13) 446 25 52 www.piorin.gov.pl/rzeszow, e-mail: o-jaslo@piorin.gov.pl Państwowa

Bardziej szczegółowo

M I E D Z I A N 50 WP

M I E D Z I A N 50 WP Załącznik do decyzji MRiRW nr R-296/2011d z dnia 17.11.2011 r. Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-62/2008 z dnia 04.08.2008 r. Posiadacz zezwolenia: Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" SA, ul. Chopina 94,

Bardziej szczegółowo

Quantum MZ 690 WG. fungicyd mankozeb, dimetomorf. Energia w czystej postaci!

Quantum MZ 690 WG. fungicyd mankozeb, dimetomorf. Energia w czystej postaci! Quantum MZ 690 WG Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG (mankozeb 600 g/kg + dimetomorf 90 g/kg): niezbędny element ochrony fungicydowej ziemniaka, dwie substancje

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z nową etykietą-instrukcją stosowania, środek może być używany do ochrony:

Zgodnie z nową etykietą-instrukcją stosowania, środek może być używany do ochrony: Signum 33 WG w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami Signum 33 WG to produkt firmy BASF, dobrze znany zwłaszcza producentom truskawek. Zarejestrowano go w 2005 roku i dopuszczono do zwalczania szarej

Bardziej szczegółowo

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd prochloraz, propikonazol

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd prochloraz, propikonazol Bumper Super 490 EC Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd prochloraz, propikonazol Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie),

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY USTAW I ROZPORZĄDZEŃ Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN

PROJEKTY USTAW I ROZPORZĄDZEŃ Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN Departament Hodowli i Ochrony Roślin PROJEKTY USTAW I ROZPORZĄDZEŃ Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN dr Bogusław Rzeźnicki Poznań, 12 października 2010 r. Pakiet pestycydowy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

SHAVIT PLUS 71,5 WP. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

SHAVIT PLUS 71,5 WP. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 80/2015d z dnia 09.02.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-217/2014 z dnia 23.10 2014 r. Posiadacz zezwolenia: Synthos Agro Sp. z o. o., ul. Chemików 1, 32 600

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w ochronie roślin Warszawa, 5 grudnia 2011 r.

Ważne zmiany w ochronie roślin Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ważne zmiany w ochronie roślin Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Zakres prezentacji 1. Projekt ustawy o środkach ochrony roślin 2. Założenia Krajowego Planu Działania na

Bardziej szczegółowo

Pyrinex 480 EC. insektycyd chloropiryfos. Szkodzi szkodnikom!

Pyrinex 480 EC. insektycyd chloropiryfos. Szkodzi szkodnikom! Pyrinex 480 EC Szkodzi szkodnikom! insektycyd chloropiryfos Wszyscy doświadczeni plantatorzy rzepaku podkreślają potrzebę bezwzględnego zwalczania chowaczy łodygowych: chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego,

Bardziej szczegółowo

WIŚNIE najważniejsze choroby, objawy i zwalczanie. Agata Broniarek-Niemiec

WIŚNIE najważniejsze choroby, objawy i zwalczanie. Agata Broniarek-Niemiec WIŚNIE najważniejsze choroby, objawy i zwalczanie Agata Broniarek-Niemiec Brunatna zgnilizna drzew pestkowych Monilinia laxa Drobna plamistość liści drzew pestkowych Blumeriella jaapi Gorzka zgnilizna

Bardziej szczegółowo

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53 Glifocyd 360 SL Nazwa handlowa produktu: Nazwa posiadacza zezwolenia: Glifocyd 360 SL Zakłady Chemiczne 'Organika-Sarzyna' S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r.

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r. Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień 08.05.2014r. POWIAT bytowski chojnicki człuchowski gdański kwidzyński lęborski

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska T E B U 250 EW

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska T E B U 250 EW Załącznik do decyzji MRiRW nr R-51/2010d z dnia 18.02.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 60/2005 z dnia 07.12.2005 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D - 20097

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 13/2012 Nowe ceny ziemi CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W I KWARTALE 2012 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 25 czerwca 2012 r.) Województwo ogółem Dobry (klasy

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska IPOTAR 600 SC

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska IPOTAR 600 SC Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg. Tel.: (0-prefiks-15) 855 42 72, 855 46 57, fax: (0-prefiks-15) 822 72 08, 855

Bardziej szczegółowo

Phoenix 500 SC. Odrodzi siłę liścia flagowego! fungicyd

Phoenix 500 SC. Odrodzi siłę liścia flagowego! fungicyd Phoenix 500 SC Odrodzi siłę liścia flagowego! fungicyd Kontrola chorób grzybowych zbóż staje się coraz trudniejsza ze względu na coraz większe ryzyko pojawienia się odporności. W celu zwiększania skuteczności

Bardziej szczegółowo

C H E F A R A 330 EC

C H E F A R A 330 EC Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 37/2013 z dnia 25.02.2013 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: + 48 22 326-06-01,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA JABŁONI. Okres bezlistny Kwieciak jabłkowiec Actara 25WG, Calypso 480SC, Fastac 100EC, Mospilan 20SP Tuż przed lub w.

OCHRONA JABŁONI. Okres bezlistny Kwieciak jabłkowiec Actara 25WG, Calypso 480SC, Fastac 100EC, Mospilan 20SP Tuż przed lub w. OCHRONA JABŁONI pąków, dni sło nabrzmiewania Kwieciak jabłkowiec Actara 25WG, Calypso 480SC, Fastac 100EC, Mospilan 20SP Tuż przed lub w Zaraza ogniowa Cuproflow 375SC, Champion 50WP, Miedzian Extra 350SC

Bardziej szczegółowo

D E C I S O G R Ó D 015 EW

D E C I S O G R Ó D 015 EW Załącznik do decyzji MRiRW nr R 141/2010d z dnia 13.05.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-32/2005 z dnia 09.09.2005 r. Producent: Bayer CropScience SA, 16 rue Jean-Marie Leclair CP106, 69009 Lyon,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZALECENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE PORZECZKI I AGRESTU PRZED CHOROBAMI

AKTUALNE ZALECENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE PORZECZKI I AGRESTU PRZED CHOROBAMI AKTUALNE ZALECENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE PORZECZKI I AGRESTU PRZED CHOROBAMI Agata Broniarek-Niemiec Opole Lubelskie, 15. 03. 2014 r. INTEGROWANA OCHRONA Nowoczesna ochrona porzeczki przed chorobami

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. ORIUS EXTRA 250 EW

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. ORIUS EXTRA 250 EW Załącznik do decyzji MRiRW nr R-92/2011d z dnia 06.04.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 124/2009 z dnia 24.11.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Optymalne odżywienie roślin jest jednym z podstawowych czynników decydujących o prawidłowej odporności

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA DWÓCH SUBSTANCJI W EFEKTYWNYM ZWALCZANIU ZARAZY ZIEMNIAKA Nowoczesne i elastyczne rozwiązanie w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka

SYNERGIA DWÓCH SUBSTANCJI W EFEKTYWNYM ZWALCZANIU ZARAZY ZIEMNIAKA Nowoczesne i elastyczne rozwiązanie w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka SYNERGIA DWÓCH SUBSTANCJI W EFEKTYWNYM ZWALCZANIU ZARAZY ZIEMNIAKA Nowoczesne i elastyczne rozwiązanie w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka DANE TECHNICZNE Zawartość substancji czynnych: - chlorowodorek

Bardziej szczegółowo

Brevis 150 SG. regulator wzrostu. Mniej znaczy więcej!

Brevis 150 SG. regulator wzrostu. Mniej znaczy więcej! Brevis 150 SG Mniej znaczy więcej! regulator wzrostu Korzystne warunki przy zawiązywaniu pąków kwiatowych i dobra pogoda przy kwitnieniu umożliwiają skuteczne zapylanie. Prowadzi to do wykształcenia zbyt

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ PRODUKTÓW A WYMAGANIA RYNKU

JAKOŚĆ PRODUKTÓW A WYMAGANIA RYNKU JAKOŚĆ PRODUKTÓW A WYMAGANIA RYNKU Priorytetem producentów i handlowców jest stała troska o jakość towaru oraz o zaspokojenie oczekiwań klienta. Oferta z roku na rok staje coraz bogatsza, ważne więc, aby

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY POLSKIEJ OCHRONY ROŚLIN

PROBLEMY POLSKIEJ OCHRONY ROŚLIN INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PROBLEMY POLSKIEJ OCHRONY ROŚLIN Prof. dr hab. Stefan Pruszyński Instytut Ochrony Roślin, Poznań Diabelski krąg inicjowany przez stosowanie środków ochrony roślin Zawartość DDT

Bardziej szczegółowo

Systemy jakości żywności uwzględniające wymogi ochrony środowiska

Systemy jakości żywności uwzględniające wymogi ochrony środowiska Systemy jakości żywności uwzględniające wymogi ochrony środowiska Krzysztof Kielak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin ROLNICTWO EKOLOGICZNE Przepisy regulujące system

Bardziej szczegółowo

V A R E O N 520 EC. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

V A R E O N 520 EC. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do decyzji MRiRW nr R-264/2015d z dnia 15.04.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-124/2013 z 03.10.2013 r. Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. HELM-Lambda 100 CS

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. HELM-Lambda 100 CS 1 Posiadacz zezwolenia: HELM AG, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel.:+ 49 40 2375 0, fax: +49 40 2375 1845; e-mail: info@helmag.com Podmiot wprowadzający środek ochrony

Bardziej szczegółowo

Terminy stosowania w okresie BBCH 07/59. wskazywane w etykietach poszczególnych preparatów. zielony pąk (BBCH 55 56) różowy pąk (BBCH 57 59)

Terminy stosowania w okresie BBCH 07/59. wskazywane w etykietach poszczególnych preparatów. zielony pąk (BBCH 55 56) różowy pąk (BBCH 57 59) Strategia (SCS) JABŁOŃ w kolejnych fazach rozwojowych JABŁOŃ odporności na stresy PĘKANIE PĄKÓW RÓŻOWY PĄK Stymulatory, aktywatory i nawozy wysokozasadowe zalecane w okresie BBCH 07/59 2 x 2 3 l/ha lub

Bardziej szczegółowo

C A L Y P S O 480 SC

C A L Y P S O 480 SC Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr R/j- 4/ 2008 z dnia 24.04.2008 r Podmiot, który uzyskał zezwolenie: : Instytut Ochrony Roślin, ul. Miczurina 20, 60-318 Poznań, tel. (061) 684

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno  OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent : Monsanto Odmiany: DK EXSTROM (s. 2-4) DK EXQUISITE (s. 5-6) 1.

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska MYTHOS 300 SC

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska MYTHOS 300 SC Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- /2012 z dnia.11.2012 r. 1 Producent: BASF Agro B.V., Arnhem Królestwo Niderlandów, Oddział Wädenswil, Moosacherstrasse 2, P.O. Box 69, CH-8804, Wädenswil/Au Konfederacja

Bardziej szczegółowo

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka.

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. MICROPLAN ZIEMNIAK Nawóz Dolistny Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. Zawartość w litrze: Fosfor(P) 10g, Potas(K) 65g, Siarka(S) 5g,

Bardziej szczegółowo

T A T T O O C 750 SC

T A T T O O C 750 SC Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience SA, 16 rue Jean-Marie Leclair CP106, 69266 Lyon Francja, tel.:0033 472 852 525, fax: 0033 472 853 082 Podmiot wprowadzajacy środek ochrony roslin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-116/2010d z dnia 23.04.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 10 /2009 z dnia 09.02.2009 r.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-116/2010d z dnia 23.04.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 10 /2009 z dnia 09.02.2009 r. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-116/2010d z dnia 23.04.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 10 /2009 z dnia 09.02.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str.50,

Bardziej szczegółowo