2. Specjalizacja: filozofia polityczna, teoria stosunków międzynarodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Specjalizacja: filozofia polityczna, teoria stosunków międzynarodowych"

Transkrypt

1 prof. n. dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, filozof polityki, politolog, dyplomata, doktor filozofii Uniwersytetu Oksfordzkiego, były wiceprezydent Miasta Gdańska, ekspert Komisji Europejskiej, wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie, organizator Instytutu Strategii Polski. 1. Imię i Nazwisko: Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz 2. Specjalizacja: filozofia polityczna, teoria stosunków międzynarodowych 3. Posiadane dyplomy: Doctor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Doçent (doktor habilitowany) w dziedzinie filozofii, Rada Międzyuczelniana Republiki Tureckiej, 2009 Doctor of Philosophy (doktor filozofii), Uniwersytet Oksfordzki, 1999, praca doktorska: The Presocratic Thinkers in the Thought of Martin Heidegger. Doktorat nostryfikowany przez IFiS PAN. Licentiate in Philosophy (magister filozofii), Szkoła Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, Magister inŝynier elektronik, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: obecnie, profesor nadzwyczajny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych, Uczelnia Łazarskiego, Polska , profesor (Associate Professor), Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Meliksah, Turcja , profesor wizytujący, Szkoła Letnia SIE, Uniwersytet Sun Yat-Sen, Chiny , profesor wizytujący, Wydział Filozofii, Stanowy Uniwersytet Teksasu, Stany Zjednoczone

2 i , profesor wizytujący, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Rafik Hariri (wcześniej Kanadyjski Uniwersytet Hariri), Liban , profesor wizytujący, Wydział Nauk Społecznych, Libański Uniwersytet Libański, Liban , profesor (Associate Professor), Wydział Humanistyczny i Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Anglo-Amerykański w Pradze, Republika Czeska , profesor wizytujący, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Kyung Hee, Korea Południowa , wykładowca, a następnie adiunkt (Assistant Professor), Wydział Filozofii i Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Bilkent, Turcja 5. Wykaz publikacji. a. Artykuły opublikowane w pismach umieszczonych w World of Science: 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Inclusive Values and the Righteousness of Life: The Foundation of Global Solidarity, Ethical Theory and Moral Practice, t. 13 nr 3 (2010), s (A&HCI, ERIH: INT2 ). 2. W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger s Hidden Path: From Philosophy to Politics, The Review of Metaphysics, nr 61 (December 2007), s (A&HCI, ERIH: INT2 ). 3. W. Julian Korab-Karpowicz, How International Relations Theorists Can Benefit by Reading Thucydides, The Monist, t. 89, nr 2 (April 2006), s (A&HCI, ERIH: INT 1). 4. W. J. Korab-Karpowicz, In Defense of International Order: Grotius s Critique of Machiavellism, The Review of Metaphysics, nr 60 (September 2006), s (A&HCI, ERIH: INT2). 5. W. J. Korab-Karpowicz, Rethinking Philosophy: A Reflection on Philosophy, Myth, and Science, in Philosophy Today, t. 46, nr 2 (2002), s (A&HCI, WoS). b. KsiąŜki: 1. W. Julian Korab-Karpowicz, On the History of Political Philosophy: Great Political Thinkers from Thucydides to Locke, Boston: Pearson, 2012 (s. 242). 2. W. Julian Korab-Karpowicz, Love and Wisdom: Towards a New Philosophy of Life, New Delhi: Shipra, 2011 (s. 148). 3. W. Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, Kęty: Marek Derewiecki, 2010 (s. 392). 2

3 4. W. Julian Korab-Karpowicz, A History of Political Philosophy: From Thucydides to Locke. New York: GSP, 2010 (s. ). c. Rozdziały w ksiąŝkach: 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Unia Europejska, fundusze i ideologia, w: Jak Polska Wykorzystała Środki Unii Europejskiej, red. J. Paweł Gieorgica, Warszawa: PSP Europa, 2014, s W. Julian Korab-Karpowicz, Schopenhauer s Theory of Architecture, w: The Blackwell Companion to Schopenhauer, red. Bart Vandenabeele, Oxford: Blackwell, 2012, s W. Julian Korab-Karpowicz, Heidegger w: The Classical Tradition, red. Anthony Grafton, Glenn W. Most i Salvatore Settis, Harvard: Harvard University Press, 2010, s W. Julian Korab-Karpowicz, Beyond Scientific Objectivity: Knowing about Right and Wrong, w: The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy, red. Harun Tepe, Stephen Voss, Ankara: Turkish Philosophical Society, 2007, s d. Artykuły w encyklopediach 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Political Realism in International Relations, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010/2013 (s. 36). 2. W. Julian Korab-Karpowicz, Plato s Political Philosophy w: The Internet Encyclopedia of Philosophy, 2003 (s. 13). 3. W. Julian Korab-Karpowicz, Martin Heidegger w: The Internet Encyclopedia of Philosophy, (s. 17) e. Artykuły w pismach naukowych 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Federaliści i rozłam między klasycznością a modernością, Ruch filozoficzny, t. LXII, nr 1 (2014) -- w druku. 2. W. Julian Korab-Karpowicz, An (Un)Awareness of What is Missing: Taking Issue with Habermas, Modern Age, t. 56, nr 1 (Winter 2014), s W. Julian Korab-Karpowicz, Habermas i (nie)świadomość tego, co zostało utracone Przegląd Filozoficzny, t. 21, nr 2 (2012), s W. Julian Korab-Karpowicz, Knowing about Right and Wrong: Why Is It Wrong to Kill Innocent People? International Journal of Decision Ethics, t. 7. nr 2 (2011), s W. Julian Korab-Karpowicz, Religia, rozum i to co zostało utracone: Dyskusja z Jürgenem Habermasem, Studia Erasmina Wratislaviensia, nr 5 (2011), s W. Julian Korab-Karpowicz, Ogólnoludzkie wartości i sprawiedliwość dla Ŝycia: Od Solidarności w Polsce do Solidarności Globalnej, Pressje, 25 (2011), s

4 7. W. Julian Korab-Karpowicz, Sociability versus Conflict: Grotius s Critique of the Doctrine of Raison d État, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 56 (2011), s W. Julian Korab-Karpowicz, Inclusive Values and the Righteousness of Life: The Foundation of Global Solidarity, Ethical Theory and Moral Practice, t. 13 nr 3 (2010), s W. Julian Korab-Karpowicz, Empire and International Order: Should There Be States? Spectrum: Journal of Global Studies, t.1, nr 1 (Winter 2009), s W. Julian Korab-Karpowicz, Szlachta jako wartość, Politeja, nr. 12 (2009), s W. Julian Korab-Karpowicz, Turcja na rozdroŝu europeizacja czy islamizacja Politeja nr. 11 (2009), s W. Julian Korab-Karpowicz, Turkey under Challenge: Conflicting Ideas and Forces, Turkish Policy Quarterly, t. 7, nr 1 (Spring 2008), s W. J. Korab-Karpowicz, Conceptualizing Danger: Turkey as a Volcano Land, Przegląd Stosunków Międzynarodowych, nr 1-2 (2008), s W. Julian Korab-Karpowicz, Space in International Relations: Do States Need to Expand?, Bulletin of People's Friendship University of Russia, International Relations Series, nr t. 8, nr 1, (2007), s W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger s Hidden Path: From Philosophy to Politics, The Review of Metaphysics, nr 61 (December 2007), s W. Julian Korab-Karpowicz, How International Relations Theorists Can Benefit by Reading Thucydides, The Monist, t. 89, nr 2 (April 2006), s W. J. Korab-Karpowicz, In Defense of International Order: Grotius s Critique of Machiavellism, The Review of Metaphysics, nr 60 (September 2006), s W. Julian Korab-Karpowicz, Global Authority: Classical Arguments and new Issues, Theoria: Journal of Social and Political Theory, t. 106 (April 2005), s W. Julian Korab-Karpowicz, Nefretten Kurtuluş: Polonya da Dayanişma ve Şiddetisiz Siyasi Mücadele, Liberal Düşünace, t. 10 (Kiş 2005), s (po turecku). 20. W. Julian Korab-Karpowicz, Heidegger Overcoming Metaphysics, Journal of Philosophy: A Cross-Disciplinary Inquiry, t. 1, nr 1 (July/August 2005), s W. Julian Korab-Karpowicz, The UN and the Idea of International Security, Transnational Associations, t. 56, nr 3 (2004), s W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger s Reading of Parmenides: On Being and Thinking The Same, Existentia: An International Journal of Philosophy, t. 13, nr 1-2 (2003), s

5 23. W. J. Korab-Karpowicz, On the Power of Virtue: Universalism of Plato s Political Philosophy, Dialogue and Universalism, t. 13, nr 7-8 (2003), s W. J. Korab-Karpowicz, Knowing Beyond Science: What Can We Know and How Can We Know, Humanitas, t. 15, nr. 2 (2002), s W. J. Korab-Karpowicz, Rethinking Philosophy: A Reflection on Philosophy, Myth, and Science, in Philosophy Today, t. 46, nr 2 (2002), s W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger s Anaximander: To Chreon and the History of Being, Existentia: An International Journal of Philosophy, t. 12, nr 3-4 (2002), s W. J. Korab-Karpowicz, Freedom from Hate: Solidarity and the Nonviolent Political Struggle in Poland, Journal of Human Values, t. 8, nr. 1 (2002), s W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger, the Presocratics, and the History of Being, Existentia: An International Journal of Philosophy, t. 11, nr 3-4, 2001, s W. J Korab-Karpowicz, Philosophy Rediscovered: An Essay on Science, Philosophy, and Myth Dialogue and Universalism, t. 11, nr (2001), s W. Julian Korab-Karpowicz, Freedom and Tradition, Dialogue and Humanism, t. 2, nr 2 (1992), s W. Julian Korab-Karpowicz, Before Truth Should Die... (on Heidegger), Dialogue and Humanism, t. 1, nr 1 (1991), s W. J. Korab-Karpowicz, The Wisdom of Love: A Reflection Upon Empedocles Fragment 35, Dialectics and Humanism, t. 17, nr. 3 (1990), s W. J. Korab-Karpowicz, A Point of Reconciliation between Schopenhauer and Hegel, The Owl of Minerva, 21 (2), 1990: f. Wybrane artykuły prasowe 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Włodzimierz Mysłowski, Uwłaszczenie pacjenta czyli uzdrowienie słuŝby zdrowia, Dziennik Gazeta Prawna, styczeń W. Julian Korab-Karpowicz, Medal za Solidarność, Rzeczpospolita, sierpień W. Julian Korab-Karpowicz, Aby Polska była Polską i drugą Japonią, Tygodnik Solidarność, czerwiec W. Julian Korab-Karpowicz, Ucieczka ślepca czyli euro, Unia i ideologia, Nasz Dziennik, marzec W. Julian Korab-Karpowicz, Potrzeba realizmu politycznego w konflikcie koreańskim, Tygodnik Myśl Polska, maj W. Julian Korab-Karpowicz, Nuclear before Peace or Peace before Nuclear: How to 5

6 Solve the Korean Problem?, Today s Zaman, styczeń W. Julian Korab-Karpowicz, Demokratyzacja czy islamizacja, Nasz Dziennik, listopad W. Julian Korab-Karpowicz, Wybory w Turcji: Z pomoca Unii wygrala islamizacja, Tygodnik Myśl Polska, wrzesień W. Julian Korab-Karpowicz, Balwochwalstwo polityki, Nasz Dziennik, listopad W. Julian Korab-Karpowicz, How to bring peace in Korean Peninsula, China Daily, W. Julian Korab-Karpowicz, Needed a global civic movement: What can learn from Poland s Solidarity movement, JoongAng Daily, W. Julian Korab-Karpowicz, North and South Korea: Breaking the Cycle of Confrontation (po koreańsku), Hnakyoreh, W. Julian Korab-Karpowicz, Giving sanction to war: A hard-line approach, involving sanctions makes war more likely, JoongAng Daily, W. Julian Korab-Karpowicz, Korea and the Decline of Political Realism (po koreańsku), Hnakyoreh, Inne wskaźniki dokonań naukowych a) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach Tytuł projektu: Earth-XXI Citizenship. Projekt wykonywany od roku 2010 w ramach World Philosophical Forum z siedzibą w Atenach, kierownik sekcji polskiej WPH. b) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Meliksah, KsiąŜka: W. Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, Kęty: Marek Derewiecki, 2010 była jedną z dziesięciu ksiąŝek nominowanych w 2011 roku do nagrody Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. 3. Listy wyróŝniające (letters of commendation) za wybitną działalność naukowa i doskonałą pracę dydaktyczna, Rektor, Uniwersytet Bilkent: 2002, 2006 i c) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Unia Europejska, fundusze i ideologia, konferencja 6

7 Fundusze pomocowe Unii Europejskiej, Akademia Vistula, Warszawa marzec W. Julian Korab-Karpowicz, Habermas i nieświadomość tego co zostało utracone, Sekcja filozofii religii, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice-Wisla, wrzesien W. Julian Korab-Karpowicz, Foundations of Global Solidarity, Brackenridge Philosophy Symposium, Uniwersytet Teksasu, San Antonio, USA, marzec W. Julian Korab-Karpowicz, Global Solidarity as a Way to Overcome Current World Problems, wystapienie plenarne, World Philosophical Forum, Atheny, pazdziernik W. Julian Korab-Karpowicz, Global Solidarity as a Way to Overcome Current Challenges, Global Scholarly Publications Conference Challenges of Globalization East and West, Petersburg, lipiec W. Julian Korab-Karpowicz, Global Governance and Solidarity Values for the 21st Century, World Civic Forum, Uniwersytet Kyung Hee, Seoul, Korea Poludniowa, maj W. Julian Korab-Karpowicz, Empire and International Order, 7th METU Conference on International Relations: Hegemony or Empire? Prospects for Contemporary World Order, METU, Ankara, lipiec W. Julian Korab-Karpowicz, Space in International Relations: Do States Need to Expand?, The 4th Convention of the Russian International Studies Association, MGIMO, Moskwa, wrzesien W. Julian Korab-Karpowicz, Plato s Politics of the Soul, The 6th International Conference on Greek Research, University of South Australia, Flinders, Australia, lipiec W. Julian Korab-Karpowicz, (1) The United Nations and the Idea of International Security, Program Session on Globalization, Ethics, and the Role of International Organizations, (2) The False Dilemma of World Security: Hobbesian Anarchy or Global Authority, Concerned Philosophers for Peace Meeting, Meeting of the American Philosophical Association, Eastern Division, Washington, grudzien W. Julian Korab-Karpowicz, (1) A Global Authority - Classical Arguments and New Issues, Invited Topical Session of the International Society for Value Inquiry, (2) Beyond Scientific Objectivity: Knowing about Right and Wrong, Applied Ethics Session, The 21st World Congress of Philosophy, Istanbul, sierpien W. Julian Korab-Karpowicz, Beyond Scientific Objectivity: What Can We Know and How Can We Know, The International Conference on Mind and Consciousness: Various Approaches, the Indian Institute of Technology, Kharagpur, Indie, styczen

8 13. W. Julian Korab-Karpowicz, Philosophy Rediscovered: An Essay on Science, Philosophy, and Myth, The Fourth World Conference of the International Society for Universal Dialogue, Krakow, lipiec d) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych Kierownik sesji tematycznej, World Civic Forum, Uniwersytet Kyung Hee, Seoul, Korea Poludniowa, maj e) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 1. Global Scholarly Publications, członek konsorcjum od 2010 roku. 2. World Philosophical Forum, kierownik sekcji polskiej od f) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Naukowej od g) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 1. American Philosophical Association (APA), od Central and East European International Studies Association (CEEISA), od h) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji 1. Promotor prac magisterskich, , Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Bilkent, 2 osoby. i) StaŜe w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich Pobyty na zasadzie profesora wizytującego: , profesor wizytujący, Wydział Filozofii, Stanowy Uniwersytet Teksasu, USA i , profesor wizytujący, Wydział Humanistyczny, Kanadyjski Uniwersytet Hariri, Liban , profesor wizytujący, Wydział Nauk Społecznych, Libański Uniwersytet Amerykański, Liban , profesor wizytujący, Instutut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Kyung Hee, Korea Południowa 8

9 j) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie DIDAKTOR, Program Badan, Rozwoju Technicznego i Innowacji, wykonanie ewaluacji projektu badawczego z dziedziny filozofii politycznej mającego otrzymać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, Republika Cypru, k) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych Komisja Europejska, CORDIS, ekspert dla oceny projektów badawczych w ramach FP6, ocena projektów pod względem etycznym, Bruksela, Belgia, l) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 1 Journal of Philosophical Research, jeden artykuł, History of Political Philosophy, jeden artykuł, m) Wykłady na zaproszenie: 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Polityka i czas, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, styczeń W. Julian Korab-Karpowicz, Global Solidarity and World Governance, School of East-Asian Studies, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Chiny, lipiec W. Julian Korab-Karpowicz, Love and Wisdom, Dialogue Series, Department of Philosophy, Texas State University, USA, luty W. Julian Korab-Karpowicz, From Poland s to Global Solidarity, Hariri Canadian University, Liban, listopad 2011 i Notre Dame University, Liban, styczen W. Julian Korab-Karpowicz, Global Governance and Solidarity Values for the 21st Century, Lebanese American University, Byblos, Liban, kwiecien W. Julian Korab-Karpowicz, How International Relations Theorists Can Benefit by Reading Thucydides, Invited Paper, Diplomatic Academy of Vienna, Forum for International Affairs, Wieden, Austria, styczen Kontakt: Prof. n. dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz Uczelnia Łazarskiego, pok. 361 ul. Świeradowska Warszawa tel /545 kom Skype: w.j.korab-karpowicz 9

10 8. Rekomendacje: 1. Prof. Milada Polisenska, Vice-President, Academic Affairs, Anglo-American University of Prague, Lazenska 4, Praha, Czech Republic, tel.: , fax: , 2. Prof. Parviz Morewedge, Senior Scholar in Residence, Department of History and Philosophy, SUNY Old Westbury, Director of Global Scholarly Publications, 220 Madison Avenue, Suite 11G, New York, NY USA, tel , Prof. Seweryn Blandzi, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, Poland, tel , kom , 4. Prof. Sandra Whitehead, Chair, Humanities and Languages Department, Rafik Hariri University (former Hariri Canadian University), Damour, Lebanon, tel: , ext. 200, 5. Prof. Jude P. Dougherty, Editor, The Review of Metaphysics, Dean Emeritus, The School of Philosophy, The Catholic University of America, Washington, DC 20064, USA, tel , 6. Prof. Craig Hanks, NEH Distinguished Teaching Professor, Chair, Department of Philosophy, Texas State University-San Marcos, 601 University Drive, San Marcos, TX USA, tel ; fax: , 7. Prof. Talat Halman, former Minister of Culture, Dean, Faculty of Humanities, Bilkent University, Ankara, Turkey, tel.: , fax: , 8. Mr. Roland Hüttmann, President and CEO, Babanin GmbH, Parkettistrasse 3, Buochs, CH- 6374, Switzerland, tel , 9. Mr. Michael Inwood, University Lecturer and Fellow, Trinity College, University of Oxford, Oxford, OX1 3BH, England, U.K., tel: , fax: , 10

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA jest profesorem zwyczajnym literatury amerykańskiej i porównawczej, kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Adam Szyszka WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Uniwersytet Columbia, Nowy Jork (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, stypendysta

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA WYKSZTAŁCENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2015) tytuł profesora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES Ariella Azoulay Filozofka i badaczka kultury, niezależna kuratorka, autorka filmów. Doktoryzowała się na uniwersytecie w Tel Awiwie. Na uniwersytecie Bar Ilan (Ramat Gan,

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Autoreferat dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Propozycje nowych zasad kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych

Propozycje nowych zasad kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych Cezary Cieśliński, Wydział Filozofii i Socjologii UW Joanna Golińska-Pilarek, Wydział Filozofii i Socjologii UW Maria Lewicka, Wydział Psychologii UW Warszawa, grudzień 2013 est modus in rebus Propozycje

Bardziej szczegółowo

1998 WSZ the Polish Open University; Profesor; Dyrektor Katedry Metod Ilościowych

1998 WSZ the Polish Open University; Profesor; Dyrektor Katedry Metod Ilościowych 1 Dr hab. Leszek Zaremba Profesor w Polish Open University ul. Domaniewska 37A, 02672 Warszawa tel. 691-341-914 ( www.leszekzaremba.com) CURRICULUM VITAE (listopad 2009) Obszary kompetencji: Ryzyko(kredytowe,

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo