2. Specjalizacja: filozofia polityczna, teoria stosunków międzynarodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Specjalizacja: filozofia polityczna, teoria stosunków międzynarodowych"

Transkrypt

1 prof. n. dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, filozof polityki, politolog, dyplomata, doktor filozofii Uniwersytetu Oksfordzkiego, były wiceprezydent Miasta Gdańska, ekspert Komisji Europejskiej, wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie, organizator Instytutu Strategii Polski. 1. Imię i Nazwisko: Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz 2. Specjalizacja: filozofia polityczna, teoria stosunków międzynarodowych 3. Posiadane dyplomy: Doctor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Doçent (doktor habilitowany) w dziedzinie filozofii, Rada Międzyuczelniana Republiki Tureckiej, 2009 Doctor of Philosophy (doktor filozofii), Uniwersytet Oksfordzki, 1999, praca doktorska: The Presocratic Thinkers in the Thought of Martin Heidegger. Doktorat nostryfikowany przez IFiS PAN. Licentiate in Philosophy (magister filozofii), Szkoła Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, Magister inŝynier elektronik, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: obecnie, profesor nadzwyczajny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych, Uczelnia Łazarskiego, Polska , profesor (Associate Professor), Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Meliksah, Turcja , profesor wizytujący, Szkoła Letnia SIE, Uniwersytet Sun Yat-Sen, Chiny , profesor wizytujący, Wydział Filozofii, Stanowy Uniwersytet Teksasu, Stany Zjednoczone

2 i , profesor wizytujący, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Rafik Hariri (wcześniej Kanadyjski Uniwersytet Hariri), Liban , profesor wizytujący, Wydział Nauk Społecznych, Libański Uniwersytet Libański, Liban , profesor (Associate Professor), Wydział Humanistyczny i Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Anglo-Amerykański w Pradze, Republika Czeska , profesor wizytujący, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Kyung Hee, Korea Południowa , wykładowca, a następnie adiunkt (Assistant Professor), Wydział Filozofii i Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Bilkent, Turcja 5. Wykaz publikacji. a. Artykuły opublikowane w pismach umieszczonych w World of Science: 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Inclusive Values and the Righteousness of Life: The Foundation of Global Solidarity, Ethical Theory and Moral Practice, t. 13 nr 3 (2010), s (A&HCI, ERIH: INT2 ). 2. W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger s Hidden Path: From Philosophy to Politics, The Review of Metaphysics, nr 61 (December 2007), s (A&HCI, ERIH: INT2 ). 3. W. Julian Korab-Karpowicz, How International Relations Theorists Can Benefit by Reading Thucydides, The Monist, t. 89, nr 2 (April 2006), s (A&HCI, ERIH: INT 1). 4. W. J. Korab-Karpowicz, In Defense of International Order: Grotius s Critique of Machiavellism, The Review of Metaphysics, nr 60 (September 2006), s (A&HCI, ERIH: INT2). 5. W. J. Korab-Karpowicz, Rethinking Philosophy: A Reflection on Philosophy, Myth, and Science, in Philosophy Today, t. 46, nr 2 (2002), s (A&HCI, WoS). b. KsiąŜki: 1. W. Julian Korab-Karpowicz, On the History of Political Philosophy: Great Political Thinkers from Thucydides to Locke, Boston: Pearson, 2012 (s. 242). 2. W. Julian Korab-Karpowicz, Love and Wisdom: Towards a New Philosophy of Life, New Delhi: Shipra, 2011 (s. 148). 3. W. Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, Kęty: Marek Derewiecki, 2010 (s. 392). 2

3 4. W. Julian Korab-Karpowicz, A History of Political Philosophy: From Thucydides to Locke. New York: GSP, 2010 (s. ). c. Rozdziały w ksiąŝkach: 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Unia Europejska, fundusze i ideologia, w: Jak Polska Wykorzystała Środki Unii Europejskiej, red. J. Paweł Gieorgica, Warszawa: PSP Europa, 2014, s W. Julian Korab-Karpowicz, Schopenhauer s Theory of Architecture, w: The Blackwell Companion to Schopenhauer, red. Bart Vandenabeele, Oxford: Blackwell, 2012, s W. Julian Korab-Karpowicz, Heidegger w: The Classical Tradition, red. Anthony Grafton, Glenn W. Most i Salvatore Settis, Harvard: Harvard University Press, 2010, s W. Julian Korab-Karpowicz, Beyond Scientific Objectivity: Knowing about Right and Wrong, w: The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy, red. Harun Tepe, Stephen Voss, Ankara: Turkish Philosophical Society, 2007, s d. Artykuły w encyklopediach 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Political Realism in International Relations, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010/2013 (s. 36). 2. W. Julian Korab-Karpowicz, Plato s Political Philosophy w: The Internet Encyclopedia of Philosophy, 2003 (s. 13). 3. W. Julian Korab-Karpowicz, Martin Heidegger w: The Internet Encyclopedia of Philosophy, (s. 17) e. Artykuły w pismach naukowych 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Federaliści i rozłam między klasycznością a modernością, Ruch filozoficzny, t. LXII, nr 1 (2014) -- w druku. 2. W. Julian Korab-Karpowicz, An (Un)Awareness of What is Missing: Taking Issue with Habermas, Modern Age, t. 56, nr 1 (Winter 2014), s W. Julian Korab-Karpowicz, Habermas i (nie)świadomość tego, co zostało utracone Przegląd Filozoficzny, t. 21, nr 2 (2012), s W. Julian Korab-Karpowicz, Knowing about Right and Wrong: Why Is It Wrong to Kill Innocent People? International Journal of Decision Ethics, t. 7. nr 2 (2011), s W. Julian Korab-Karpowicz, Religia, rozum i to co zostało utracone: Dyskusja z Jürgenem Habermasem, Studia Erasmina Wratislaviensia, nr 5 (2011), s W. Julian Korab-Karpowicz, Ogólnoludzkie wartości i sprawiedliwość dla Ŝycia: Od Solidarności w Polsce do Solidarności Globalnej, Pressje, 25 (2011), s

4 7. W. Julian Korab-Karpowicz, Sociability versus Conflict: Grotius s Critique of the Doctrine of Raison d État, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 56 (2011), s W. Julian Korab-Karpowicz, Inclusive Values and the Righteousness of Life: The Foundation of Global Solidarity, Ethical Theory and Moral Practice, t. 13 nr 3 (2010), s W. Julian Korab-Karpowicz, Empire and International Order: Should There Be States? Spectrum: Journal of Global Studies, t.1, nr 1 (Winter 2009), s W. Julian Korab-Karpowicz, Szlachta jako wartość, Politeja, nr. 12 (2009), s W. Julian Korab-Karpowicz, Turcja na rozdroŝu europeizacja czy islamizacja Politeja nr. 11 (2009), s W. Julian Korab-Karpowicz, Turkey under Challenge: Conflicting Ideas and Forces, Turkish Policy Quarterly, t. 7, nr 1 (Spring 2008), s W. J. Korab-Karpowicz, Conceptualizing Danger: Turkey as a Volcano Land, Przegląd Stosunków Międzynarodowych, nr 1-2 (2008), s W. Julian Korab-Karpowicz, Space in International Relations: Do States Need to Expand?, Bulletin of People's Friendship University of Russia, International Relations Series, nr t. 8, nr 1, (2007), s W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger s Hidden Path: From Philosophy to Politics, The Review of Metaphysics, nr 61 (December 2007), s W. Julian Korab-Karpowicz, How International Relations Theorists Can Benefit by Reading Thucydides, The Monist, t. 89, nr 2 (April 2006), s W. J. Korab-Karpowicz, In Defense of International Order: Grotius s Critique of Machiavellism, The Review of Metaphysics, nr 60 (September 2006), s W. Julian Korab-Karpowicz, Global Authority: Classical Arguments and new Issues, Theoria: Journal of Social and Political Theory, t. 106 (April 2005), s W. Julian Korab-Karpowicz, Nefretten Kurtuluş: Polonya da Dayanişma ve Şiddetisiz Siyasi Mücadele, Liberal Düşünace, t. 10 (Kiş 2005), s (po turecku). 20. W. Julian Korab-Karpowicz, Heidegger Overcoming Metaphysics, Journal of Philosophy: A Cross-Disciplinary Inquiry, t. 1, nr 1 (July/August 2005), s W. Julian Korab-Karpowicz, The UN and the Idea of International Security, Transnational Associations, t. 56, nr 3 (2004), s W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger s Reading of Parmenides: On Being and Thinking The Same, Existentia: An International Journal of Philosophy, t. 13, nr 1-2 (2003), s

5 23. W. J. Korab-Karpowicz, On the Power of Virtue: Universalism of Plato s Political Philosophy, Dialogue and Universalism, t. 13, nr 7-8 (2003), s W. J. Korab-Karpowicz, Knowing Beyond Science: What Can We Know and How Can We Know, Humanitas, t. 15, nr. 2 (2002), s W. J. Korab-Karpowicz, Rethinking Philosophy: A Reflection on Philosophy, Myth, and Science, in Philosophy Today, t. 46, nr 2 (2002), s W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger s Anaximander: To Chreon and the History of Being, Existentia: An International Journal of Philosophy, t. 12, nr 3-4 (2002), s W. J. Korab-Karpowicz, Freedom from Hate: Solidarity and the Nonviolent Political Struggle in Poland, Journal of Human Values, t. 8, nr. 1 (2002), s W. J. Korab-Karpowicz, Heidegger, the Presocratics, and the History of Being, Existentia: An International Journal of Philosophy, t. 11, nr 3-4, 2001, s W. J Korab-Karpowicz, Philosophy Rediscovered: An Essay on Science, Philosophy, and Myth Dialogue and Universalism, t. 11, nr (2001), s W. Julian Korab-Karpowicz, Freedom and Tradition, Dialogue and Humanism, t. 2, nr 2 (1992), s W. Julian Korab-Karpowicz, Before Truth Should Die... (on Heidegger), Dialogue and Humanism, t. 1, nr 1 (1991), s W. J. Korab-Karpowicz, The Wisdom of Love: A Reflection Upon Empedocles Fragment 35, Dialectics and Humanism, t. 17, nr. 3 (1990), s W. J. Korab-Karpowicz, A Point of Reconciliation between Schopenhauer and Hegel, The Owl of Minerva, 21 (2), 1990: f. Wybrane artykuły prasowe 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Włodzimierz Mysłowski, Uwłaszczenie pacjenta czyli uzdrowienie słuŝby zdrowia, Dziennik Gazeta Prawna, styczeń W. Julian Korab-Karpowicz, Medal za Solidarność, Rzeczpospolita, sierpień W. Julian Korab-Karpowicz, Aby Polska była Polską i drugą Japonią, Tygodnik Solidarność, czerwiec W. Julian Korab-Karpowicz, Ucieczka ślepca czyli euro, Unia i ideologia, Nasz Dziennik, marzec W. Julian Korab-Karpowicz, Potrzeba realizmu politycznego w konflikcie koreańskim, Tygodnik Myśl Polska, maj W. Julian Korab-Karpowicz, Nuclear before Peace or Peace before Nuclear: How to 5

6 Solve the Korean Problem?, Today s Zaman, styczeń W. Julian Korab-Karpowicz, Demokratyzacja czy islamizacja, Nasz Dziennik, listopad W. Julian Korab-Karpowicz, Wybory w Turcji: Z pomoca Unii wygrala islamizacja, Tygodnik Myśl Polska, wrzesień W. Julian Korab-Karpowicz, Balwochwalstwo polityki, Nasz Dziennik, listopad W. Julian Korab-Karpowicz, How to bring peace in Korean Peninsula, China Daily, W. Julian Korab-Karpowicz, Needed a global civic movement: What can learn from Poland s Solidarity movement, JoongAng Daily, W. Julian Korab-Karpowicz, North and South Korea: Breaking the Cycle of Confrontation (po koreańsku), Hnakyoreh, W. Julian Korab-Karpowicz, Giving sanction to war: A hard-line approach, involving sanctions makes war more likely, JoongAng Daily, W. Julian Korab-Karpowicz, Korea and the Decline of Political Realism (po koreańsku), Hnakyoreh, Inne wskaźniki dokonań naukowych a) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach Tytuł projektu: Earth-XXI Citizenship. Projekt wykonywany od roku 2010 w ramach World Philosophical Forum z siedzibą w Atenach, kierownik sekcji polskiej WPH. b) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Meliksah, KsiąŜka: W. Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, Kęty: Marek Derewiecki, 2010 była jedną z dziesięciu ksiąŝek nominowanych w 2011 roku do nagrody Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. 3. Listy wyróŝniające (letters of commendation) za wybitną działalność naukowa i doskonałą pracę dydaktyczna, Rektor, Uniwersytet Bilkent: 2002, 2006 i c) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Unia Europejska, fundusze i ideologia, konferencja 6

7 Fundusze pomocowe Unii Europejskiej, Akademia Vistula, Warszawa marzec W. Julian Korab-Karpowicz, Habermas i nieświadomość tego co zostało utracone, Sekcja filozofii religii, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice-Wisla, wrzesien W. Julian Korab-Karpowicz, Foundations of Global Solidarity, Brackenridge Philosophy Symposium, Uniwersytet Teksasu, San Antonio, USA, marzec W. Julian Korab-Karpowicz, Global Solidarity as a Way to Overcome Current World Problems, wystapienie plenarne, World Philosophical Forum, Atheny, pazdziernik W. Julian Korab-Karpowicz, Global Solidarity as a Way to Overcome Current Challenges, Global Scholarly Publications Conference Challenges of Globalization East and West, Petersburg, lipiec W. Julian Korab-Karpowicz, Global Governance and Solidarity Values for the 21st Century, World Civic Forum, Uniwersytet Kyung Hee, Seoul, Korea Poludniowa, maj W. Julian Korab-Karpowicz, Empire and International Order, 7th METU Conference on International Relations: Hegemony or Empire? Prospects for Contemporary World Order, METU, Ankara, lipiec W. Julian Korab-Karpowicz, Space in International Relations: Do States Need to Expand?, The 4th Convention of the Russian International Studies Association, MGIMO, Moskwa, wrzesien W. Julian Korab-Karpowicz, Plato s Politics of the Soul, The 6th International Conference on Greek Research, University of South Australia, Flinders, Australia, lipiec W. Julian Korab-Karpowicz, (1) The United Nations and the Idea of International Security, Program Session on Globalization, Ethics, and the Role of International Organizations, (2) The False Dilemma of World Security: Hobbesian Anarchy or Global Authority, Concerned Philosophers for Peace Meeting, Meeting of the American Philosophical Association, Eastern Division, Washington, grudzien W. Julian Korab-Karpowicz, (1) A Global Authority - Classical Arguments and New Issues, Invited Topical Session of the International Society for Value Inquiry, (2) Beyond Scientific Objectivity: Knowing about Right and Wrong, Applied Ethics Session, The 21st World Congress of Philosophy, Istanbul, sierpien W. Julian Korab-Karpowicz, Beyond Scientific Objectivity: What Can We Know and How Can We Know, The International Conference on Mind and Consciousness: Various Approaches, the Indian Institute of Technology, Kharagpur, Indie, styczen

8 13. W. Julian Korab-Karpowicz, Philosophy Rediscovered: An Essay on Science, Philosophy, and Myth, The Fourth World Conference of the International Society for Universal Dialogue, Krakow, lipiec d) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych Kierownik sesji tematycznej, World Civic Forum, Uniwersytet Kyung Hee, Seoul, Korea Poludniowa, maj e) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 1. Global Scholarly Publications, członek konsorcjum od 2010 roku. 2. World Philosophical Forum, kierownik sekcji polskiej od f) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Naukowej od g) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 1. American Philosophical Association (APA), od Central and East European International Studies Association (CEEISA), od h) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji 1. Promotor prac magisterskich, , Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Bilkent, 2 osoby. i) StaŜe w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich Pobyty na zasadzie profesora wizytującego: , profesor wizytujący, Wydział Filozofii, Stanowy Uniwersytet Teksasu, USA i , profesor wizytujący, Wydział Humanistyczny, Kanadyjski Uniwersytet Hariri, Liban , profesor wizytujący, Wydział Nauk Społecznych, Libański Uniwersytet Amerykański, Liban , profesor wizytujący, Instutut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Kyung Hee, Korea Południowa 8

9 j) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie DIDAKTOR, Program Badan, Rozwoju Technicznego i Innowacji, wykonanie ewaluacji projektu badawczego z dziedziny filozofii politycznej mającego otrzymać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, Republika Cypru, k) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych Komisja Europejska, CORDIS, ekspert dla oceny projektów badawczych w ramach FP6, ocena projektów pod względem etycznym, Bruksela, Belgia, l) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 1 Journal of Philosophical Research, jeden artykuł, History of Political Philosophy, jeden artykuł, m) Wykłady na zaproszenie: 1. W. Julian Korab-Karpowicz, Polityka i czas, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, styczeń W. Julian Korab-Karpowicz, Global Solidarity and World Governance, School of East-Asian Studies, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Chiny, lipiec W. Julian Korab-Karpowicz, Love and Wisdom, Dialogue Series, Department of Philosophy, Texas State University, USA, luty W. Julian Korab-Karpowicz, From Poland s to Global Solidarity, Hariri Canadian University, Liban, listopad 2011 i Notre Dame University, Liban, styczen W. Julian Korab-Karpowicz, Global Governance and Solidarity Values for the 21st Century, Lebanese American University, Byblos, Liban, kwiecien W. Julian Korab-Karpowicz, How International Relations Theorists Can Benefit by Reading Thucydides, Invited Paper, Diplomatic Academy of Vienna, Forum for International Affairs, Wieden, Austria, styczen Kontakt: Prof. n. dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz Uczelnia Łazarskiego, pok. 361 ul. Świeradowska Warszawa tel /545 kom Skype: w.j.korab-karpowicz 9

10 8. Rekomendacje: 1. Prof. Milada Polisenska, Vice-President, Academic Affairs, Anglo-American University of Prague, Lazenska 4, Praha, Czech Republic, tel.: , fax: , 2. Prof. Parviz Morewedge, Senior Scholar in Residence, Department of History and Philosophy, SUNY Old Westbury, Director of Global Scholarly Publications, 220 Madison Avenue, Suite 11G, New York, NY USA, tel , Prof. Seweryn Blandzi, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, Poland, tel , kom , 4. Prof. Sandra Whitehead, Chair, Humanities and Languages Department, Rafik Hariri University (former Hariri Canadian University), Damour, Lebanon, tel: , ext. 200, 5. Prof. Jude P. Dougherty, Editor, The Review of Metaphysics, Dean Emeritus, The School of Philosophy, The Catholic University of America, Washington, DC 20064, USA, tel , 6. Prof. Craig Hanks, NEH Distinguished Teaching Professor, Chair, Department of Philosophy, Texas State University-San Marcos, 601 University Drive, San Marcos, TX USA, tel ; fax: , 7. Prof. Talat Halman, former Minister of Culture, Dean, Faculty of Humanities, Bilkent University, Ankara, Turkey, tel.: , fax: , 8. Mr. Roland Hüttmann, President and CEO, Babanin GmbH, Parkettistrasse 3, Buochs, CH- 6374, Switzerland, tel , 9. Mr. Michael Inwood, University Lecturer and Fellow, Trinity College, University of Oxford, Oxford, OX1 3BH, England, U.K., tel: , fax: , 10

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju

Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju Celem konferencji jest przedyskutowanie przez polskie środowisko stanu nauki

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Andrzej Dakowski Executive Director POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION a.dakowski@fulbright.edu.pl www.fulbright.edu.pl Historia Programu Fulbrighta

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach/contributors

Noty o autorach/contributors Noty o autorach/contributors Áàõûò Áàáàøåâíà ÀÁÈËÊÀÑÛÌÎÂÀ docent w Katedrze Jêzyka Rosyjskiego Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Satpajewa. (bahit.babashevna@mail.ru) Bakhit Babashevna

Bardziej szczegółowo

BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R.

BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R. BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R. Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych,

Bardziej szczegółowo

Staż naukowy Foresight impact on innovation

Staż naukowy Foresight impact on innovation Staż naukowy Foresight impact on innovation Łukasz Nazarko Visitining Research Associate @ Yashiro Lab Institute of Industrial Science University of Tokyo Bialystok University of Technology Faculty of

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Program IDEAS czyli POMYSŁY

Program IDEAS czyli POMYSŁY Collegium Civitas Warszawa, 21.04.2013 Program IDEAS czyli POMYSŁY Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Rozwój anglojęzycznych studiów ekonomicznych w Polsce opartych na najlepszych wzorcach oraz współpracy międzynarodowej

Rozwój anglojęzycznych studiów ekonomicznych w Polsce opartych na najlepszych wzorcach oraz współpracy międzynarodowej Rozwój anglojęzycznych studiów ekonomicznych w Polsce opartych na najlepszych wzorcach oraz współpracy międzynarodowej Prof. ndz. dr hab. Wojciech Bieńkowski Uczelnia Łazarskiego Rodzaje programów międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski)

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy: kom. dr Tomasz Siemianowski - lider

W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy: kom. dr Tomasz Siemianowski - lider W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy: kom. dr Tomasz Siemianowski - lider tel. (89) 621 5041; e-mail: t.siemianowski@wspol.edu.pl Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja obszaru nauki

Internacjonalizacja obszaru nauki Internacjonalizacja obszaru nauki Prof. dr hab. Jacek Witkoś 3 styczeń 05 Web of Science w latach 009-03 Okres analizy: 009 03 Kryterium wyszukiwania: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku "ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2015-2017 i następnych" przedstawione Radzie

Bardziej szczegółowo

BIOETYKA I GENETYKA. Dylematy diagnostyki i konsultacji genetycznych. 7-8 grudnia 2012 r. Pałac Staszica, Sala Lustrzana ul. Nowy Świat 72, Warszawa

BIOETYKA I GENETYKA. Dylematy diagnostyki i konsultacji genetycznych. 7-8 grudnia 2012 r. Pałac Staszica, Sala Lustrzana ul. Nowy Świat 72, Warszawa Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Redakcja czasopisma Etyka zapraszają na konferencję naukową BIOETYKA I GENETYKA Dylematy diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Profesor Jan Maria Wójcicki 1. TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE 2. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 3. STYPENDIA I STAŻE NAUKOWE

Profesor Jan Maria Wójcicki 1. TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE 2. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 3. STYPENDIA I STAŻE NAUKOWE Profesor Jan Maria Wójcicki Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (http://www.ibib.waw.pl) ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa Tel.: (+ 48 22)

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w

zapraszają do udziału w Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski Instytut Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytet w Bonn Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Institute of International Relations University

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania

Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania 26-27 maja 2014 W dniach 26-27 maja 2014 roku odbędzie się w Łodzi Interdyscyplinarna Konferencja Edukacyjno Naukowa Kultura cyfrowa: nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH:

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: Załącznik nr 8 WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Status prawny komornika sądowego w Polsce. Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych (wybrane problemy), (organizator Rada

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów...

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów... numer 3 (42) 2010 Spis treści ESEJ JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹..................... 11 MEDIA W POLSCE WIES AW SONCZYK Ruch SA jako firma kolporta owa. Czêœæ 1: Próba charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. International Scientific Seminar. from the series: Digital media in culture, science and education. Trust in a global world

PROGRAM. International Scientific Seminar. from the series: Digital media in culture, science and education. Trust in a global world PROGRAM International Scientific Seminar from the series: Digital media in culture, science and education Trust in a global world Szczecin, 13 th - 14 th May 2013 Organizators University of Szczecin Institute

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9 Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW Społeczeństwo obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka...................................................

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

31.I GEORGE MASON UNIVERSITY

31.I GEORGE MASON UNIVERSITY Wykłady prof. G.W. Kołodko prezentujące książki Wędrujący świat, Świat na wyciągnięcie myśli oraz Truth, Errors, and Lies: Politics and Economics in a Volatile World I półrocze 2011 12.I. Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. Profesor dr hab. Lech Górniewicz

DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. Profesor dr hab. Lech Górniewicz DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Profesor dr hab. Lech Górniewicz CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH I KOMITETACH NAUKOWYCH ŻYCIORYS NAUKOWY SPECJALNOŚĆ NAUKOWA MATEMATYKA topologia; analiza

Bardziej szczegółowo

mgr Michał Goszczyński

mgr Michał Goszczyński mgr Michał Goszczyński Czy studia w USA to tylko Harvard? Nie! Szkolnictwo wyższe w USA to system ponad 4000 Uczelni słynących z: Jakości Mnogości wyboru Zróżnicowania (również kulturowego) Wartości Elastyczności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 Dörthe Hagenguth Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 P R O G R A M DATA 10.00-12. 00 WYKŁADY 12.00 13.00 Przerwa obiadowa 13. 00-16. 00 SEMINARIA Wt 30/VI Sr. 1/VII 2/VII Przyjazdy uczestników (zakwaterowanie ESDM, ul. Długa

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn...

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn... Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego.. Lublin, dn.... Imię i Nazwisko Wydział Teologii KUL Instytut... Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/607617 ^ZAGADNIENIA POLITYCZNE PRZESTRZENI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ pod redakcją Stanisława Sulowskiego i Jacka Zaleśnego WARSZAWA 2013 V0L. INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 Dörthe Hagenguth Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Igor B. Nestoruk BIOGRAM

Igor B. Nestoruk BIOGRAM BIOGRAM 1975 ur. Człuchów (Polska) 1994-1999 studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji [Magister prawa (mgr)] 1997 stypendium Rektoratu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 )

(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 ) Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 ) wraz z propozycją Zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dodania do tzw. listy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo