Jan Lencznarowicz. Habilitation [post-doctoral degree], History, March 2010 Jagiellonian University, Kraków, Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jan Lencznarowicz. Habilitation [post-doctoral degree], History, March 2010 Jagiellonian University, Kraków, Poland"

Transkrypt

1 Jan Lencznarowicz ADDRESS: Office: Institute of American Studies and Polish Diaspora Jagiellonian University Rynek Gł Kraków, POLAND phone (48 12) , (48 12) fax (48-12) Home: ul. Kwiecista Kraków, POLAND phone: (48-12) EDUCATION: Habilitation [post-doctoral degree], History, March 2010 Jagiellonian University, Kraków, Poland Ph.D., History, March 1994 Jagiellonian University, Kraków, Poland, M.A., History, March 1983, Jagiellonian University, Kraków, Poland, Completed all coursework for M.A. in Philosophy (1985), Jagiellonian University, Kraków, Poland, PROFESSIONAL EXPERIENCE: Present position: Previous posts: Associate Professor of History in the Department of History of International Migrations, Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków Instructor, Department of History of International Migrations, Institute of Polish Diaspora and Ethnic Studies, Jagiellonian University ( ) History teacher, High School (Lyceum) No. 12 in Kraków (1983-5), High School No. 6 in Kraków ( )

2 Visiting Professor at the University of Rochester, NY, Spring Semester 2003 SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS GRANTS: Sklany Teaching Grant at the University of Rochester (2003) The Scholarship of Société Historique et Littéraire Polonaise (Paris, November 1999) Harry Gairey Visiting Fellowship at the Multicultural History Society of Ontario (Toronto, ) University of Adelaide Scholarship for Postgraduate Research ( ) MEMBERSHIPS AND AFFILIATIONS: Komitet Badań nad Migracjami Ludności I Polonią przy Prezydium PAN [Polish Academy of Sciences, Warsaw, Research Committee on Migration and Polish Diaspora], since 2007 Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej [Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, Committee for Research on the Polish Diaspora], since 2008 Polskie Towarzystwo Historyczne Polish Historical Society, since 1990 Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii Australia New Zealand and Oceania Research Association, since 2008 MAIN RESEARCH AREA/INTERESTS: 1) Polish political emigration in the West after World War II and the policy of the Polish Communist government towards Polish Diaspora; 2) Popular beliefs, national and ethnic myths and images in emigrant communities, emigrant collective identities; 3) Migration and ethnic relations in Australian history, with special emphasis on the Polish group; Australian nationalism. SELECTED PUBLICATIONS: Books: Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej , [Yalta as the Foundation Myth of the Polish Political Emigration ], Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, 447 pages.

3 Australia, [History of Australia in 20th century], Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005, 484 pages. Prasa i społeczność polska w Australii [The Polish Press and Polish Community in Australia ], Kraków: Księgarnia Akademicka 1994, 248 pages. Articles and conference papers: Emigracyjny wybór tradycji. Przykłady nawiązań do polskiej historii w emigracyjnym piśmiennictwie politycznym [Emigrants choice of tradition. References to Polish history in emigrant political publications ] w: Wkład uchodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Kraków 2010, pp Emigracyjny mit Jałty [Myth of Yalta held by Polish emigrants], Polski Przegląd Dyplomatyczny, no. 4 (56), 2010, pp New Zealanders in Australia [in] Culture of New Zealand, (ed.) D. Zdziech, Kraków 2010, pp Imigranci z Polski w społeczeństwie australijskim. Wybrane przykłady [Immigrants from Poland in Australian Society] w: Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 roku, red. A. Maksymowicz, Sulechów 2009, pp Emigracja patriotyzm ojczyzna. Obowiązki polskiej emigracji politycznej wobec Polski w pojałtańskiej Europie, [Emigration- Patriotism Homeland. Responsibilities of the Polish Political Emigration in the Post-Yalta Europe] w: Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej. Od nowoczesności do współczesności, red. A. Nowak, A.A. Zięba, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2009, pp Monachium à la Russe Monachium à la Russe. Przykład analogii w micie politycznym, [Monachium a la Russe. The Example of Analogy in Political Myths] w: Etniczność o przemianach społeczeństw narodowych, pod redakcją Marii Szmeji, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008, pp Zwycięski wódz i zdradziecki watażka. Postać Władysława Andersa w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej,[victorious Commander and Treacherous Walord. The Figure of Władysław Anders in Political Mythology of the Polish Post- Yalta Emigration], Przegląd Polonijny, rok XXXIII (2007), z. 1., pp Wizja Europy w oczach polskich emigrantów politycznych po II wojnie światowej [Polish Political Emigrants Vision of Europe after World War II], w: Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2006, pp Stan i perspektywy badań nad uchodźcami i emigrantami politycznymi z Polski po II wojnie światowe,j, [Research on Refugees and Political Emigrants from Poland after

4 World War II] w: Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, Książka zbiorowa pod redakcją G. Babińskiego i H. Chałupczaka, Grell, Kraków 2006, pp Ewolucja australijskiego modelu wielokulturowości [The Evolution of the Australian Model of Multiculturalism] w: Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, pod red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, pp Postać Stanisława Mikołajczyka w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej [The Figure of Stanisław Mikołajczyk in Political Mythology of the Polish Post-Yalta Emigration] w: Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, red. A. Walaszek i K. Zamorski, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagiellonica, Kraków 2005, pp Post-World War II Polish Immigrants: Reactions to Australian Landscape, Voices. San Antonio College Multicultural Journal, 2003, vol. I, pp The Founding of the Commonwealth of Australia, International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, vol. 5, no. 1/2003, pp Australia [w:] Encyklopedia historyczna świata, vol. XIII, pod red. A. Mani i L. Zyblikiewicza, Kraków 2003, pp Nowa Zelandia [w:] Encyklopedia historyczna świata, vol. XIII, pod red. A. Mani i L. Zyblikiewicza, Kraków 2003, pp Polityka PRL wobec Polonii w latach siedemdziesiątych XX wieku [The Policy of the Polish People s Republic Towards Polish Diaspora in the 1970s]w: W służbie Polsce i emigracji, pod red. L. Nowaka i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2002, pp Polish Press and Organisations in Australia [in] James Jupp (ed.), The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins, second edition, Oakleigh (Melbourne) 2001, Cambridge University Press, pp Post-War Polish Refugees (co-author Sev Ozdowski) [in] James Jupp (ed.), The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins, second edition, Oakleigh (Melbourne) 2001, Cambridge University Press, pp Polacy w Australii: od kolonii do Polonii [Poles in Australia: from Polish colony to Polish Diaspora] w: Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław września 1999 roku, Pamiętnik, vol. III, cz. 4, Toruń 2001, pp Polska Ludowa wobec diaspory [People s Poland and Diaspora] [in] A. Walaszek (ed.), Diaspora polska, Kraków 2001, Wydawnictwo Literackie, pp

5 Diaspora polska w Australii [Polish Diaspora in Australia] [in] A. Walaszek (ed.), Diaspora polska, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, pp Diaspora polska w Nowej Zelandii [Polish Diaspora in New Zealand] [in:] A. Walaszek (ed.), Diaspora polska, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, pp Wyobraźnia polityczna polskiej emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej. Zarys tematu [The Political Imagination of the Polish Pro-Independence Emigration after World War II], Migracje polityczne XX wieku. Migracje i Społeczeństwo 4, red. Jan E. Zamojski, Warszawa 2000, Wydawnictwo Neriton, pp Przemiany ideologii i polityki etnicznej w Australii po II wojnie światowej: od asymilacji do wielokulturowości [From Assimilation to Multiculturalism: the Evolution of the Ethnic Policy and Ideology in Australia since World War II], Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Migracje i Społeczeństwo 5, Warszawa 2000 Instytut Historii PAN - Wydawnictwo Nerition, pp Polish Displaced Persons in Australia after World War II - political refugees or economic immigrants? The symbolic construction of the emigrant community s identity [in] Olavi Koivukangas, Charles Westin (eds.), Scandinavian and European migration to Australia and New Zealand, Turku-Stockholm 1999, Institute of Migration (Turku) and Centre for Research in International Relations and Ethnic Relations (Stockholm), pp The Communist Polonia Society and Polish Communities in the West [in] Stanislav J. Kirschbaum (ed.), Historical Reflections on Central Europe. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw 1995, London- New York 1999, Macmillan - St. Martin s, pp Polish Refugee Intellectuals in Australia After World War II [in] Irena Gantar Godina (ed.), Intellectuals in Diaspora, Ljubljana 1999, Institute for Slovene Emigration Studies, pp Wkład polskiej emigracji w rozwój Australii po II wojnie światowej [The Contribution of the Polish Emigrant Group to the Development of Australia after World War II] [in] Adam Koseski (ed.), Emigracja z ziem polskich w XX wieku. Drogi awansu emigrantów, Pułtusk 1998, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, pp Rola Towarzystwa Polonia w polityce PRL wobec Polonii w krajach zachodnich [The Role of Polonia Society in the Policy of the Polish People s Republic torwards Polish Emigrant Groups in the West], Przegląd Polonijny, vol. XXII (1996), no. 1, pp Rola Domów Polskich w życiu społeczności polonijnej (na przykładzie Polonii australijskiej), [The Role of Community Centres in the Life of the Polish Ethnic Group in Australia], Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska, 1996, no. 10, pp Działalność komunistyczna w kolonii polskiej w Australii [The Communist Activities in the Polish Immigrant Group in Australia ], Przegląd Polonijny, vol. XXII (1994), no.2., pp

6 The Polish Press in Australia as a Link Between Polish Emigrants and their Homeland, [in] James S. Pula, M.B. Biskupski (eds.), The Polish Diaspora. Vol. II. Selected Essays from the Fiftieth Anniversary International Congress of the Polish Institute of Arts and Sciences of America, New York 1993, East European Monographs no.cccxc, Columbia University Press, pp Prasa polska w Australii wobec PRL [The Attitude of the Polish Press in Australia towards the Polish People s Republic ], Przegląd Polonijny, vol. XIX (1993), no. 4, pp Echo. Polski Tygodnik Niezależny [ Echo. Polish Independent Weekly], Kurier Zachodni (Perth), 1991/1992, no 58-59, pp Wiadomości Polskie w Sydney [ Polish News in Sydney], Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, vol. XXXI (1992), no. 2, pp The Polish Immigrant Press in Australia and Australian Politics , Znanstvena Revija (Maribor), 1991, no.2 vol. 3, pp Language Core Values and Cultural Identity in Australia: Some Polish, Welsh and Indian Minority Experiences (co-authors Smolicz, Margaret J. Secombe), Philippine Quarterly of Culture and Society, vol. 19 (1991), pp Przełom w australijskiej polityce imigracyjnej po II wojnie światowej [The Turn in the Australian Immigration Policy after World War II], Przegląd Polonjny, vol. XVII (1991), no. 4, pp Język jako wartość rdzenna [Language as a Core Valu] [co-authors Jerzy Smolicz, Margaret J. Secombe] [in] Antonina Kłoskowska (red.), Oblicza polskości, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1990, pp Całej Europy monarchów kart granie. Polityka europejska w świetle przekazów satyrycznych doby saskiej ( ok. 1740) [ All Europe s Monarchs Game of Cards : European politics in the Mirror of Satire from the Reign of the Saxon Kings of Poland (1696-c.1740), Studia Historyczne, vol. XXXII (1989), no.1, pp Polacy w Australii wczoraj i dziś. [Poles in Australia. Past and Present] (co-author Mirosław Boruta), Przegląd Polonijny, vol. XV (1989), no. 4, pp

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA jest profesorem zwyczajnym literatury amerykańskiej i porównawczej, kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES Ariella Azoulay Filozofka i badaczka kultury, niezależna kuratorka, autorka filmów. Doktoryzowała się na uniwersytecie w Tel Awiwie. Na uniwersytecie Bar Ilan (Ramat Gan,

Bardziej szczegółowo

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish Translation from Polish Adam Szyszka EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics Columbia University, New York - (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, a Kościuszko Foundation

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 RADA NAUKOWA Ryszard ASIENKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Tomáš DOHNAL (Uniwersytet Techniczny w Libercu) Karol FEČ (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) Elena

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Książki dostępne w ramach kolekcji Migroteka w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego

Książki dostępne w ramach kolekcji Migroteka w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego Książki dostępne w ramach kolekcji Migroteka w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego Tytuł Sygn. BUR Access to Quality Education for Asylum-seeking and Refugee Children in Europe : Poland country report

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań TEMATYKA PANELU 1. HISTORIOGRAFIA/HISTORIOGRAFIE SZKOLNE NARRACJE HISTORYCZNE PO 1999 ROKU. INSPIRACJE. TRANSMISJE. POSTULATY. Zakładanym celem panelu ma być przedstawienie warunków oraz kierunków w jakich

Bardziej szczegółowo

Pracownia Migracji Masowych Instytutu Historii PAN i jej seria wydawnicza Migracje i społeczeństwo

Pracownia Migracji Masowych Instytutu Historii PAN i jej seria wydawnicza Migracje i społeczeństwo NAUKA 3/2007 153-162 JAN E. ZAMOJSKI Pracownia Migracji Masowych Instytutu Historii PAN i jej seria wydawnicza Migracje i społeczeństwo Pracownia Migracji Masowych IH PAN powstała na przełomie lat 80.

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski,

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Title: M.D., PhD, MBA, Professor of Ophthalmology Date and place of birth: Oct. 9 th, 968, Poznan, Poland Official Address: Dept. of Ophthalmology, Poznan City Hospital,

Bardziej szczegółowo

WOMEN EAST-WEST CURRENT BIBLIOGRAPHY Association for Women in Slavic Studies No. 4 (October - December) 2013 GENERAL

WOMEN EAST-WEST CURRENT BIBLIOGRAPHY Association for Women in Slavic Studies No. 4 (October - December) 2013 GENERAL WOMEN EAST-WEST CURRENT BIBLIOGRAPHY Association for Women in Slavic Studies No. 4 (October - December) 2013 Compiled & edited by June Pachuta Farris Readers are encouraged to forward items which have

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

DR JOANNA DYBIEC-GAJER

DR JOANNA DYBIEC-GAJER DR JOANNA DYBIEC-GAJER E-MAIL: dybiec@ap.krakow.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (literatura amerykańska) RODZAJ ZATRUDNIENIA:

Bardziej szczegółowo

ANETA SLOWIK -CV. PhD, Biographical learning of Polish immigrants in Newcastle upon Tyne University of Lower Silesia, 2011, Wroclaw

ANETA SLOWIK -CV. PhD, Biographical learning of Polish immigrants in Newcastle upon Tyne University of Lower Silesia, 2011, Wroclaw ANETA SLOWIK -CV CONTACT DETAILS Lower Silesia Department of Education Faculty of Pedagogy 55, Strzegomska 53-611 Wroclaw Poland Tel: +48515030558 Fax: +48 (071) 356 15 10 Email: aneta.slowik.uls@gmail.com

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem HISTORICAL ANNALS LXXVIII 2012 Sławomir Gawlas Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem I 1. The history of peasants as a distinct social class within

Bardziej szczegółowo

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1981 CZĘŚĆ PIERWSZA KULTURA 1974-1980 I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo