CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów Wersja

2 I. Wprowadzenie Uwaga! CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów jest programem w trakcie stałego i dynamicznego rozwoju. Z tego powodu informacje zawarte w tej instrukcji mogą w niektórych przypadkach odbiegać od stanu rzeczywistego programu bądź opis funkcji może być bardzo ogólny. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostarczaną w wersji elektronicznej. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest integralną częścią systemu CafeFirma. Dalej będziemy ją nazywali CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów, w skrócie CF-KPiR. Dzięki technologii pełnej integracji same rozwiązały się problemy związane z kartoteką kontrahentów oraz przeniesieniem dokumentów z magazynu i delegacji do księgowości. Również wiele funkcji wspólnych dla tych modułów jest naturalną kontynuacją i wzajemnie się uzupełniają. Podsystem CF-KPiR, jak sama nazwa wskazuje, jest podsystemem prowadzenia i rozliczania dokumentów księgowych w układzie uproszczonym z pełnym wsparciem wielowalutowości. Zawiera obsługę dokumentów przygotowanych przez moduły systemu CafeFirma (Magazyn 2 Multi i Delegacje), starsze programy dgcs S.A. (np. Magazyn Multi) oraz dokumentów wprowadzanych ręcznie. CF-KPiR zawiera także obsługę i rozliczenie dokumentów VAT, ewidencję wyposażenia, ewidencję czynności cywilno prawnych, ewidencję podatków akcyzowych oraz prowadzenie rozrachunków z kontrahentami. CF-KPiR jest produktem całkowicie sieciowym. Oznacza to możliwość jednoczesnej pracy na kilku stanowiskach jednocześnie. Proszę zwrócić uwagę na funkcje Prawa dostępu do systemu i Użytkownicy opisane w rozdziale dotyczącym pozostałych opcji i funkcji. II. Wymagania dotyczące uruchomienia programu: zalecane: procesor: 1 GHz pamięć RAM: 512 MB rozdzielczość ekranu: 1024x768 pamięć na dysku twardym: > 200 MB minimalne: procesor: 600 MHz pamięć RAM: 256 MB rozdzielczość ekranu: 800x600 pamięć na dysku twardym: 170 MB System operacyjny: Windows, Linux lub inny, na którym jest dostępna maszyna wirtualna Javy. III. Instalacja Uwaga! Wraz z programem CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów pracującym z systemem Windows dostarczana jest aktualna wersja programu e-sklep" umożliwiająca utworzenie i prowadzenie sklepu internetowego. Aplikacja wykorzystuje dane programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi. Instrukcja programu e-sklep" jest załączona na dystrybucyjnej płycie CD. Wersja programu wraz z wbudowanym magazynem, księgą handlową, delgacjami, instalowana jest identycznie, jak CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów. 1. Instalacja programu CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów - Windows. Włóż płytę do napędu CD-ROM, następnie wybierz katalog CafeFirma oraz uruchom program setup.exe w celu zainstalowania programu. (Na płycie mogą znajdować się inne podkatalogi np. DEMO z wersjami demonstracyjnymi programów, z którymi możecie się Państwo zapoznać.) Instalator zaproponuje nam miejsce na dysku twardym, w którym będzie zainstalowany program. Domyślnie instalator proponuje następującą lokalizację programu: c:\dgcs\cafefirma. Użytkownik może zmienić proponowane miejsce instalacji programu. Po zainstalowaniu programu zostanie dodana w opcji START\PROGRAMY nowa zakładka dgcs CafeFirma. Program uruchamiamy wybierając CafeFirma. 2

3 Po uruchomieniu program poprosi o dane rejestracyjne, należy podać nr licencji i klucz aktywacji z Karty Rejestracyjnej dostarczonej wraz z programem. W przypadku instalowania wersji demonstracyjnej wpisujemy demo" małymi literami. W wersji demonstracyjnej program działa przez 30 dni. Jeżeli zainstalowaliśmy wersję demo, a następnie zakupiona została wersja licencjonowana, chcąc zachować dotychczasowe dane należy zarejestrować program korzystając z funkcji menu Następnie logujemy się do programu wpisując użytkownika i hasło. Należy wprowadzić małymi literami: Użytkownik - adm Hasło - dgcs W wersji 5.0 istnieje możliwość ominięcia sekcji logowania. Zagadnienie omówimy w rozdziale dotyczącym konfiguracji programu. 2. Instalacja programu CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów - Linux. Przykład instalacji z poziomu konsoli. Zaloguj się w systemie jako root". Włóż płytę do napędu CD ROM. Uruchom konsolę i wykonaj komendę: mount /dev/cdrom w celu zamontowania napędu CD ROM. Przejdź do katalogu: cd /tmp Utwórz katalog roboczy na przykład dgcs": mkdir dgcs Skopiuj pakiet programu: cp /mnt/cdrom/cafefirma/cafefirma-5.0-linux-x86-install dgcs Przejdź do katalogu roboczego: cd dgcs Uruchomić /CafeFirma/CafeFirma-5.0-Linux-x86-Install i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami Podczas instalacji padnie pytanie o instalację serwera bazy danych FirebirdSQL, jeśli jest to pierwsza instalacja i na komputerze nie jest zainstalowany taki serwer to należy odpowiedzieć tak, w przeciwnym przypadku nie. Koniecznie należy przeczytać uwagi z pliku INSTALL (cat INSTALL). Po zakończeniu instalacji usunąć katalog roboczy: rm rf /tmp/dgcs Katalog, w którym program standardowo instaluje się to: /opt/dgcs/cafefirma Uwaga! Kupując uaktualnienie, z wersji niższej niż 5.00, programu otrzymują Państwo nową licencję i nowy kod aktywacji. Po uruchomieniu nowej wersji programu pojawi się zapytanie o licencję i klucz aktywacji. Po wpisaniu tych informacji program zachowa wszystkie dotychczas zgromadzone dokumenty i dane.!"#"$%"&'()$*+,-+"./$0,$*123$,$&"#425$67&89$:5-,$1,3"12#"(;"$;5<0$#"15=&"$,%$.25;<("$2&<0"1"(;2$2$<'<05./9$ $%&'0()%)*+,-(0$.0.,/ Instalacja sieciowa jest omówiona w rozdziale Konfiguracja programu do pracy z serwerem". 3

4 IV. Wdrożenie Są to czynności, które należy wykonać rozpoczynając pracę w CF-KPiR. W trakcie bieżącej pracy z opcji tych można również korzystać, ale będzie to sporadyczne. Większość danych jest dostarczana w wersji instalacyjnej w taki sposób, żeby można było od razu rozpocząć pracę z programem. Niemniej jednak pewne ustawienia należy wprowadzić lub przynajmniej sprawdzić. Są to nastepujące opcje, które dokładniej opisane są w kolejnych rozdziałach: Konfiguracja 1. Ustawienia ogólne: Dane firmy i Parametry 2. Prawa dostępu do systemu i Użytkownicy 3. Lata rozrachunkowe 4. Typy dokumentów do automatycznego księgowania 5. Dane firmy i właściciele do deklaracji Słowniki 1. Stawki VAT 2. Powiązania VAT 3. Plan kont (dla zaawansowanych użytkowników) 4. Wzorce księgowania (dla zaawansowanych użytkowników) 5. Podatki akcyzowe (dla użytkowników prowadzących ewidencję podatków akcyzowych) 6. Waluty i kursy walut (dla użytkowników prowadzących ewidencję wielowalutową) V. Obsługa programu 1. Start programu Po uruchomieniu CF-KPiR zobaczymy ekran: Należy wybrać rok obrachunkowy i miesiąc. Rok obrachunkowy ogranicza daty dokumentów. Nie można zaksięgować dokumentów z datą, która nie mieści się w wybranym roku obrachunkowym. Miesiąc nie jest już tak mocnym ograniczeniem. Oznacza tyle, że daty dokumentów będą proponowane właśnie z tym miesiącem, a jeśli mimo propozycji zmienimy miesiąc i spróbujemy zaksięgować dokument, wówczas CF-KPiR wykryje to i poprosi o potwierdzenie. Po potwierdzeniu dokumenty zostaną zaksięgowane. 2. Konfiguracja 2.1 Ustawienia ogólne W miejscu tym określamy podstawowe parametry związane z danymi firmy, wygladem aplikacji (grafika) i sposobem pracy. Poniższe ekrany przedstawiają poszczególne parametry. Dane firmy 4

5 Parametry Parametry pracy Ustawiamy kierunek liczenia podatku VAT dla księgowanych dokumentów. Mamy do wyboru VAT liczony z netto lub VAT liczony z brutto. Parametr istotny jeżeli CF-KPiR współpracuje z Magazynem 2 Multi. Wówczas automatyczne księgowanie jest uzależnione od tego parametru. Znacznik Zapisuj informacje o działaniu programu do pliku" pozwala na rejestrację pracy programu. W razie jakichkolwiek problemów można przesłać te informacje do nas (pomoc -> wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię). 5

6 Uaktualnienia Logowanie Jeżeli zbędna jest kontrola logowania podczas uruchamiania programu wówczas można ustawić domyślnego użytkownika wejściowego. 6

7 Wielofirmowość Program umożliwia prowadzenie wielu firm (np. biura rachunkowe). Każda firma ma osobną bazę danych. Na starcie programu dokonujemy wyboru firmy i jej bazy danych. Jeśli jednak program obsługuje tylko jedną firmę lub sporadycznie tylko inne, wówczas wybierając opcję "podłączaj automatycznie do domyslnej bazy danych" zwalnia nas z wyboru firmy przy starcie programu. Możemy także ustawić start programu na uruchomienie naszego głównego modułu. Również w tym przypadku zwalnia nas to z obowiązku wyboru modułu księgowego, magazynowego lub innego. Oczywiście, zawsze można opcje domyślne zmienić Format analityk kontrahentów Jest to opcja dla zaawansowanych użytkowników posiadających dużą wiedzę z zakresu księgowości. Otóż w założeniu CF- KPiR jest uproszczoną wersją pełnej księgowości, tak więc rozksięgowanie jest też realizowane na konta kontrahentów (więcej informacji w rozdziele Plan kont i Wzorce księgowania ). Tutaj określamy w jaki sposób mają być zakładane konta analityczne dla kontrahentów. I tak mamy tutaj 2 opcje sposobu numeracji: NIP kontrahenta (zawsze 10 znaków) lub kolejne numery zaczynając od jeden (w tym przypadku możemy określić ilość znaków dla analityki). Poza tym można włączyć opcje 7

8 recznego zatwierdzania numeru konta. Wtedy każdy nowo nadany numer analityki przy księgowaniu dokumentu możemy ręcznie zmienić. Wygląd aplikacji Zakładka umożliwia zmianę wyglądu i kolorystyki wyświetlanych ekranów (potocznie skórek). Skórka TinyLAF" jest dodatkowo konfigurowalna. Jeśli ją wybierzemy pojawi się możliwość wyboru przedefiniowanego tematu". Dla osób o słabym wzroku polecamy dla przykładu temat Windows XP czcionka 16". Doświadczeni administratorzy mogą samodzielnie zdefiniować temat". W przypadku gorszej jakości sprzętu, gdy czas operacji graficznych zacznie być zauważalny proponujemy zmienić wybór skórki" na proponowaną po pierwszej instalacji. Niektóre skórki mogą spowalniać pracę programu, dla dobrego sprzętu w sposób niezauważalny, dla słabszego może w sposób istotny. Nie polecamy wówczas skórki systemowej Prawa dostępu do systemu Wykorzystując tę funkcję definiujemy grupy użytkowników, którym nadajemy odpowiednie uprawnienia. Każda grupa użytkowników może mieć nadane inne uprawnienia do pracy z programem CafeFirma - Magazyn 2 Multi. Nie ma ograniczeń, co do liczby tworzonych grup. Jedną z grup są Administratorzy. Jest to grupa uprzywilejowana

9 posiadająca wszystkie prawa istniejące w programie. Użytkownik dodany do grupy administratorów staje się użytkownikiem uprzywilejowanym, administratorem programu. Pozostałe grupy nie powinny posiadać tak szerokiego zestawu uprawnień Prawa można określić zarówno do wykonania jakiejś funkcji jak i jej wyświetlenia (np uwzględnienia w menu). Można też pozwolić lub zabronić na wykonywanie akcji z przycisków: 9

10 2.3 Użytkownicy W zakładce tej wprowadzamy imię i nazwisko osoby, której przydzielamy login i hasło do programu. Każdego użytkownika przyporządkowujemy do odpowiedniej grupy posiadającej określone prawa w programie. Pole edycyjne Nazwa na paragonie dotyczy modułu magazynowego (w księgowości nie wykorzystywane) i służy do umieszczenia na paragonach fiskalnych krótkiego tekstu np. inicjałów osoby zalogowanej do systemu. Ze względu na ograniczenia, jakie mają poszczególne drukarki fiskalne zdefiniowany tekst może na wydruku paragonu zostać skrócony do 8 znaków. 2.4 Rejestracja programu W przypadku użytkowania wersji demonstracyjnej programu, po zakupie wersji pełnej, funkcja Rejestracja programu umożliwia wprowadzenie klucza aktywacji i licencji uzyskanej od producenta. Od tej chwili zaczyna się właściwe użytkowanie programu. Uwaga: Dokumenty wystawione podczas pracy w trybie demo" pozostają w archiwach programu. 10

11 2.5 Lata rozrachunkowe Bardzo istotne dane, które obowiązkowo należy wprowadzić. Bez nich nie będziemy w stanie zaewidencjonować żadnego wpisu w CF-KPiR. Trzeba określić poszczególne lata księgowe oraz dla podatników VAT należy określić współczynnik VAT (klucz F3). Można wpisać wyliczony wcześniej współczynnik i nacisnąć przycisk ZAPISZ. Można też wyliczyć współczynnik dla zapisów księgowych, które dotyczą danego roku księgowego wtedy naciskamy Oblicz współczynnik VAT. Ponieważ są to obliczenia pomocnicze, które znajdą się w polu Współczynnik VAT należy je zapisać przyciskiem ZAPISZ (po ewentualnej wcześniejszej modyfikacji ręcznej ). 2.6 Typy dokumentów do automatycznego księgowania Jeśli chcemy korzystać z automatycznego księgowania dokumentów z modułu magazynowego, to należy zaznaczyć dokumenty, które mają być księgowane (oczywiście księgowanie tych dokumentów będzie realizowane wg odpowiednich wzorców księgowania). 11

12 2.7 Dane firmy do deklaracji Jeśli chcemy korzystać z deklaracji podatkowych, to należy wypełnić odpowiednie dane. 2.8 Właściciele Jeśli chcemy korzystać z deklaracji podatkowych, to należy wypełnić odpowiednie dane. 12

13 3. Ewidencja dokumentów W tym rozdziale zajmiemy się ręczną ewidencją dokumentów. Istnieje możliwość automatycznych księgowań z innych modułów (systemów), ale tym zajmiemy się w rozdziale Księga. 3.1 Księgowanie ręczne Dokumenty księgowe, które nie powstały w modułach Magazyn 2 Multi lub Delegacje należy zaksięgować ręcznie, to znaczy należy przenieść treść dokumentu do kartotek CF-KPiR. Opiszę tu najczęstszy przypadek zaksięgowania VAT-u i dokumentu do Księgi Przychodów i Rozchodów. Będąc w CF-KPiR widzimy ekran (przykładowy): Omówię tu F1 (dodaj wpis z VAT). Pozostałe wpisy są jedynie prostszymi wersjami tej opcji (mówię o F2-dodaj wpis bez VAT, F3-dodaj wpis VAT, F4-edytuj wpis). Należy tu bardzo mocno podkreślić, że najrozsądniejszym i najszybszym sposobem na wprowadzanie danych jest używanie klawiatury tutaj strzałek do wybierania ze słowników i Enter-a do zatwierdzania. Wracając do tematu naciskamy F1: W tym momencie pojawia nam się okno do wyboru kontrahenta. Wybór ten pozwala na dalsze podpowiedzi w zależności od tego jakiego kontrahenta wybraliśmy. Oczywiście jeżeli nie ma kontrahenta na liście to możemy go też z tego poziomu dodać. 13

14 Istnieje tu także możliwość edycji danych istniejącego kontrahenta lub uzyskania globalnych informacji w systemie o danym kontrahencie (np. informacje o zaległościach). Po wybraniu kontrahenta pojawia się kolejne okienko. Widzimy, że pola odnośnie kontrahenta są już wypełnione danymi ze słownika. Natomiast parę słow poświęćmy teraz podpowiedziom. Otóż data dokumentu jest identyczna z datą ostatiego dokumentu w bieżącym miesiącu obrachunkowym. Widzimy tu też trzy zakładki: Księga, VAT i Akcyza. Na każdej z tych zakładek też są odpowiednie daty podpowiadane na podstawie daty dokumentu. Poza tym na bieżącej zakładce (VAT) jest wybór rodzaju ewidencji VAT. Ta opcja jest podpowiadana na podstwie danych kontrahenta zależne jest to od ilości wpisów w rejestrze VAT dla kontrahenta. Mechanizm wygląda następująco: jeżeli najwięcej wpisów dla wybranego kontrahenta to np. sprzedaż krajowa zwykła to właśnie taka ewidencja zostanie ustawiona jako domyślna. W tym przypadku widzimy rodzaj bez VAT, ponieważ nie istniały żadne wpisy dla tego kontrahenta. Po wypełnieniu danych ogólnych w górnej części okna przechodzimy na zakładke VAT. Wybieramy ewidencję zakupu. 14

15 Pojawia się kolejne pole i mamy teraz wybrać kolejną wartość ze słownika (strzałkami) i zatwierdzić wybór Enter-em. Po wybraniu rodzaju ewidencji i daty przechodzimy do pola wyboru stawki VAT. Pojawiają się w tym polu dostępne stawki dla danego rodzaju ewidecji (podpowiadane ze słownika powiązań VAT). Wybieramy stawkę oraz wpisujemy kwoty i tu kolejna kwota jest podpowiadana na podstawie wcześniejszych (np. brutto = netto + VAT). Po przejściu przez wszystkie pola mamy przeliczoną wartość wiersza, który zatwierdzamy przyciskiem DODAJ WIERSZ. 15

16 Po naciśnięciu klawisza Enter na przycisku DADAJ WIERSZ stanie się kilka rzeczy na raz. Wiersz wprowadzania danych przeszedł do tabeli Wiersz wprowadzania danych uległ wyzerowaniu Wiersz wprowadzania danych jest gotowy do przyjęcia nowych danych (np. w stawce 7%) Możemy wprowadzać kolejny wiersz. Jak wszystko, również wprowadzanie danych musi się skończyć. Kiedy uznamy już, że wszystko zostało prawidłowo wprowadzone, możemy wykonać przejście do kolejnych zakładek. Zacznijmy może od przypadku, że chcemy wykonać także ewidencję podatku akcyzowego. Naciskając klawisz PgDn przechodzimy na zakładkę akcyzy. 16

17 17 Wybieramy typ akcyzy. Teraz w zależności czy jest to stawka procentowa czy ilościowa mamy panel akcyzy będzie wyglądał inaczej. Na rysunku powyżej mamy typ akcyzy ilościowy, więc w takim przypadku musimy podać ilość danego towaru i na tej podstawie jest obliczana podstawa i podatek. Natomiast jeżeli wybierzemy podatek procentowy (rysunek poniżej), to pole odpowiedzialne za ilość stanie się nieaktywne i od razu zostanie obliczona podstawa i podatek. Zatwierdzenie wiersza z danymi działa w taki sam sposób, jak na panelu VAT przycisk DODAJ WIERSZ. Pole podstawa jest liczona na podstawie zapisu na panelu VAT, natomiast podatek na podstawie danych o podatku ze słownika podatków akcyzowych (i oczywiście ilości dla podatku ilościowego).

18 W tym momencie mamy już wypełnioną ewidencję VAT i ewidencję podatku akcyzowego. Przechodzimy więc do wpisu w księdze (np. naciskając dwa razy PgUp). Teraz zobaczymy ekran wprowadzania danych do księgi. Na poczatku możemy zmodyfikować datę, jeżeli ma być inna niż data dokumentu, a następnie wybieramy wzorzec. Jak zauważymy mamy dostęp tylko do wzorców zakupu, jako że rodzaj ewidencji VAT to zakup. Kolejność wyświetlanych wzorców jest tak dobrana, aby ten najczęściej używany był na pierwszym miejscu. Po wyborze wzorca kwoty z zakładki VAT są automatycznie wpisywane na odpowiednie kolumny (konta) wg wybranego wzorca księgowania. Z tego poziomu możemy także dokonać zaewidencjonowania czynności cywilno prawnej lub wyposażenia. Jeżeli zaznaczymy opcję wyposażenia, to 18

19 pola dotyczące likwidacji zrobią się zaktyne i będzie możliwość ich wypełnienia. Natomiast wybierając opcję czynności cywilno prawnych, ukaże nam się dodatkowe okienko. Dane są podpowiadane na podstawie danych z okna wpisu do ewidencji. Po naciśnięciu OK powracamy do wcześniejszego okna i naciskamy F6 w celu zatwierdzenia dokumentu VAT, wpisu do księgi, ewidencji czynności cywilno prawnej i ewidencji podatku akcyzowego. Jeżeli istnieje we wzorcu rozksięgowanie na konto kontrahenta (a w dostarczanych domyślnych wzorcach przy większości dokumentów istnieje) pojawi nam się następujące okienko. Możemy tu ustalić termin płatności za dany dokument i ile zostało zapłacone. Jeżeli wystąpi sytuacja, że zapłacone będzie mniej niż całkowita zaległość, to oczywiście zostanie wygenerowana zaległość, którą będziemy mogli rozliczyć w późniejszym czasie (patrz rozrachunki). WNIOSKI. Pisania było mało a głównie posługiwaliśmy się strzałkami i Enter-em. Większość rzeczy jest podpowiadana (szczególnie jeżeli już istniały jakieś wpisy dla danego kontrahenta). Tak że wykonanie standardowego wpisu nie wymaga dużo czasu. Zatwierdzając dokumenty ponownie wychodzimy do okna głównego CF-KPiR. Przy tym przykładowym wpisie widzimy, że cały dokument był wprowadzany w PLN. Istnieje oczywiście możliwość wprowadzenia dokumentu w innej walucie. W takim przypadku wszystkie kwoty wprowadzamy w walucie, natomiast są one automatycznie przeliczane na PLN wg odpowiedniego kursu. 3.2 Księgowanie ręczne w walucie obcej Chcąc zaksięgować dokument w innej walucie musimy na początku zmienić aktualną walutę. Dokonamy tego wywołując z menu PLIK opcję ZMIEŃ WALUTĘ i wybierając walutę, w której chcemy zaksiegować dokument. Następnie wywołujemy okno księgowania i widzimy, że różni się ono delikatnie od okna księgowania w PLN. 19

20 W górnym panelu widzimy, że pojawiło się kilka dodatkowych pól odpowiedzialnych za tabelę walut, kurs i datę kursu. Istnieje tu możliwość wybrania tabeli walut, z której ma być pobrany kurs i data kursu. W zakładce VAT widzimy też dodatkowe pola. Otóż księgowanie wygląda tak samo jak w PLN, tylko że wartośi wprowadzamy w walucie, a program automatycznie przelicza kwoty według kursu na PLN. Przechodząc na inne zakładki, też możemy zaobserwować różnice w interfejsie użytkownika. 20

21 Zatwierdzając dokument kwotę zapłacono także wprowadzamy w walucie. 4. Słowniki 4.1 Kontrahenci Słownik ten pozwala na przegląd, dodanie i modyfikację danych kontrahentów. Uporządkowany jest w pięciu podstawowych zakładkach. Słownik ten jest wspólny dla wszystkich modułów CafeFirma, natomiast w modułach księgowych interesująca nas zakładka danych podstawowych. 21

22 4.2 Zdarzenia gospodarcze Księgując jakąkolwiek operację będziemy wybierali każdorazowo zdarzenie gospodarcze. Słownik ma nam ułatwić wprowadzanie zdarzeń poprzez zastąpienie słownego wpisywania pełnego określenia zdarzenia gospodarczego, wyborem ze słownika. W momencie dodawania nowego zdarzenia gospodarczego należy pamiętać, że po naciśnięciu przycisku F1 (dodaj nowe zdarzenie gospodarcze). należy określić, czy jest to zdarzenie kosztowe (zakup), czy też przychodowe (sprzedaż). 4.3 Stawki VAT 22

23 Jeśli jakiejś stawki VAT nie uwzględniliśmy, to należy ją dopisać. 4.4 Powiązania VAT Przy każdym rodzaju dokumentu VAT należy sprawdzić i uzupełnić listę dostępnych u Państwa dopuszczalnych stawek VAT. CF-KPiR podczas wypełniania dokumentów VAT będzie proponował stawki VAT do wyboru z listy, którą tutaj określicie. Dany słownik pozwala także na ograniczenie dostępnych stawek dla określonych rodzajów ewdencji VAT jeżeli np. sprzedajemy w kraju towary zawsze ze stawką 22%, to pozostałe można usunąć i w czasie ewidencjonowania takiej sprzedaży dostępną stawką będzie tylko 22%. 4.5 Plan kont CF-KPiR w swym założeniu jest uproszczoną wersją pełnej księgowości. Dlatego też występuje tu plan kont, który nie jest istotny w większości aplikacji o podobnych funkcjach. Plan kont mówi, na jakie konta księgowe będą księgowane zapisy CF-KPiR. W wersji instalacyjnej jest dostarczany domyślny plan kont zawierający konta rozrachunkowe z kontrahentami, konta VAT oraz konta odpowiedzialne za odpowiednie kolumny w Księdze Przychodów i Rozchodów. Dostarczany plan kont jest spreparowany w taki sposób, że istnieje możliwość pracy z programem bez ingerencji w ten słownik. Istnieje oczywiście także możliwość rozszerzenia tego planu kont, ale nie proponujemy zmian osobom nie mającym sporej wiedzy księgowej. Zmiany i modyfikacje planu kont dotyczą tylko osób o dużej wiedzy księgowej, zainteresowanym, chcącym uzyskać dodatkowe efekty CF-KPiR. 4.6 Wzorce księgowania 23

24 W wersji instalacyjnej dostarczamy zestaw wzorców księgowania opartych na domyślnym planie kont, który powinien satysfakcjonować przeciętnego użytkownika programu. Dzięki temu istnieje możliwość pracy z programem z wykorzystaniem tylko tych dostarczanych przez nas wzorców księgowania (sytuacja podobna, jak w przypadku planu kont). Przy księgowaniu należy wybrać odpowiedni wzorzec, a CF-KPiR dokona odpowiedniego sposobu zaksięgowania, do czego posłuży mu wybrany wzorzec księgowania. Zaproponowany zestaw wzorców jest wystarczający, aczkolwiek każdy może dodać sobie dodatkowy wzorzec lub zmodyfikować istniejący, dlatego poniżej przestawiamy informacje przybliżające temat wzorców. Wzorce księgowania w CF-KPiR wykorzystywane są zarówno przy księgowaniu ręcznym, jak i przy księgowaniu automatycznym dokumentów z innych modułów CafeFirma (ewentualnie innych systemów dgcs S.A.). Wzorce wykorzystywane do księgowania ręcznego posiadają typ dokumentu określony jako Księga PiR sprzedaż, Księga PiR zakup i Księga PiR - BO. Pozostałe typy dokumentów odnoszą się do wszystkich dostępnych dokumentów z innych modułów (wyjątkiem są tu jedynie 2 wzorce odpowiedzialne za automatyczne księgowanie różnic kursowych). Należy pamiętać o tym, że w momencie usunięcia któregoś z tych wzorców, stanie się niemożliwe zaksięgowanie automatyczne danego typu dokumentu. Aby opisać budowę i strukturę wzorca księgowania posłużę się przykładami (znajdują się w dostarczonym Państwu słowniku). Wynagrodzenie wykorzystywany do księgowania ręcznego Sprzedaż towarów i usług na fakturę wykorzystywany do automatycznego księgowania faktur VAT z modułu magazynowego 24

25 Jak już Państwo się zorientowaliście, konta syntetyczne 200 i 201 oznaczają odpowiednio odbiorców i dostawców. Rozksięgowanie oznacza prowadzenie ewidencji rozrachunków. Konta syntetyczne k07, k08, k10, k11, k12, k13, k14, k16 oznaczają odpowiednio kolumny 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 w księdze przychodów i rozchodów. Będziecie mieli do czynienia również z kontem syntetycznym UKP (ukryte konto przeciwstawne), gdzie należy wstawić takie wartości, aby dokument bilansował się. UKV oznacza ukryte konto przeciwstawne VAT, do bilansowania zobowiązań VAT wobec Skarbu Państwa z tytułu zakupów wewnątrzunijnych. Stwórzmy teraz nowy wzorzec księgowania. Nazwijmy go Zakup znaczków. W tym celu we wzorcach księgowania naciskamy F1 (dodaj wzorzec) 25

26 i zobaczymy: Teraz należy określić nazwę wzorca (w tym przypadku: zakup znaczków ). Następnie określić typ dokumentu: Przy wpisywaniu nowych wzorców do CF-KPiR należy wybierać tylko typy dokumentów, które zaczynają się od słów Księga PiR, pozostałe dotyczą dokumentów do automatycznego księgowania z innych modułów. Teraz już możemy wpisać odpowiednie dekrety. Najlepiej w tym celu posługiwać się strzałkami i Enter-em (na klawiaturze): Po wpisaniu wszystkich dekretów naciskamy klawisz F1 (zapisz). Warto tu opisać znaczenie poszczególnych pól w dekretach (wiersze tabelki). I tak we wszystkich wierszach KOD określony jest jako Nie przypisany oznacza to, że w tym schemacie dekretacji nie będzie rozksięgowania na analityki (rozrachunki z kontrahentami). Następne kolumny to numer konta, na które ma być rozksięgowana dana kwota. Kolumnę tabelki STATUS określamy jako KPiR. Rodzaj zakupu określamy jako POZOSTAŁE (bo taki rodzaj zakupu dotyczy zakupu znaczków ). Kwoty nie powinny Państwa dziwić (netto, VAT i brutto). 26

27 4.7 Słowniki Podatki akcyzowe Program umożliwia prowadzenie ewidencji podatków akcyzowych zarówno w stawkach procentowych, jak i ilościowych. Domyślnie dostarczamy przykładowy słownik takich podatków, ale oczywiście istnieje możliwość modyfikacji tego słownika w zależności od Państwa potrzeb. Należy pamiętać, że jeżeli chcemy zaewidencjownować wpis zawierający podatek akcyzowy, to definicja takiego podatku musi znajdować się w słowniku. 4.8 Słownik walut i Słownik kursów walut Słownik walut to lista wykorzystywanych w programie walut. Jeśli w słowniku tym umieścimy tylko kilka interesujących nas wpisów, pozostałe waluty nie będą ściągane z tabeli kursowych zamieszczonych w internecie. Jeśli listę tą pozostawimy pustą, ściągniemy wszystkie kursy zapisane w dostępnych tabelach kursowych. Istnieje także możliwość dodania własnej tabeli kursowej i ustalić kursy walut. 27

28 5. Plik 5.1 Zmień rok/miesiąc obrachunkowy Opcja ta pozwala wywołać okno identyczne jak przy starcie modułu. Tak więc w trakcie pracy mamy dostęp do wszystkich lat obrachunkowych. 5.2 Zmień użytkownika Opcja ta służy do zmiany użytkownika zalogowanego do systemu w czasie pracy programu. 5.3 Wyloguj Po operacji wylogowania nie można podjąć pracy z programem aż do momentu ponownego zalogowania. 5.4 Zmień walutę Funkcja ta umożliwia zmianę aktualnej waluty. Każde nowe księgowanie jest wykonywane w walucie określonej jako bieżąca. 5.5 Uruchom moduły Z tego poziomu jest możliwe uruchomienie innych modułów bez ponownego uruchomienia programu. 5.6 Import danych z księgi (DOS) 28

29 Program umożliwia import kompletnych danych z Księgi Przychodów i Rozchodów firmy dgcs w wersji DOS. Pozwala to na zmiane oprogramowania nawet w ciagu roku obrachunkowego. Importowane dane to: wszystkie dane dotyczące firmy, słownik kontrahentów, wszystkie zapisy w księdze i VAT i rozrachunki. Należy tu wybrać pełną ścieżkę, gdzie był zainstalowany program w wersji DOS, a także kodowanie plików DBF. Kodowanie systemowe zależy od systemu operacyjnego. Domyślnie ustawione jest kodowanie windows-1250 i w systemach Windows nie zalecamy zmiany tej opcji. 6. Księga 6.1 Remanent Jedną z podstaw rozliczania księgi podatkowej jest różnica remanentu. Trzeba do tego mieć przynajmniej dwa remanenty. Można je wpisywać (mając wcześniej przygotowane wartości), ale można też zażądać, aby magazyn wskazał swój stan na dany dzień. 6.2 Zatwierdź wpisy Po zatwierdzeniu wpisów nie można ich usunąć, sortować i modyfikować. Nie zalecamy pochopnego zatwierdzania wpisów, gdyż może to przynieść nieoczekiwane konsekwencje. Zatwierdzanie jest zależne od parametru Lp. Tak więc możemy zatwierdzić np. tylko część wpisów. 6.3 Księguj dokumenty z M2M Dokumenty w Magazynie 2 Multi powstają zupełnie niezależnie od pracy CF-KPiR. Wtedy, kiedy zdecyduje się na to służba księgowa, następuje pobranie dokumentów z Magazynu 2 Multi do CF-KPiR. Wchodząc do opcji widzimy: 29

30 W tabeli widoczne są dokumenty magazynowe jeszcze nie przeniesione do księgowości. Jak widzimy dokumenty możemy zaksięgować lub usunąć. Usunięte dokumenty fizycznie pozostają w kartotekach magazynowych ale oznaczone będą jako dokumenty nieksięgowane. W celu zaksięgowania (usunięcia) dokumentów wybieramy interesujący nas zakres dat i wybieramy dokumenty przeznaczone do zaksięgowania (usunięcia). Księgowanie dokumentów wykonywane jest na podstawie zdefiniowanych wzorców księgowania. Istnieje także możliwość przywrócenia dokumentów zaksięgowanych i usuniętych. Opcja ta jest przydatna w momencie pomyłki lub zmian dokunanych w module magazynowym na zaksięgowanym dokumencie. 6.4 Księguj dokumenty z Delegacji Księgowanie dokumentów z modułu Delegacji wygląda podobnie jak opcja księgowania z M2M. Mamy tu do wyboru te same funkcje, czyli: księgowanie, usuwanie i przywracanie dokumentów. Dokumenty do księgowania z modułu Delegacji podzielone są na dwie kategorie: delegacje i ryczałty, które, jak widzimy na rysunku, są podzielone na dwie osobne tabele. 30

31 6.5 Księguj dokumenty z innych systemów (dane_fik.dbf) Istnieje możliwość księgowania dokumentów poprzez plik pośredni (który jest generowany przez starsze systemy dgcs np. przez Magazyn Multi). Aby dokonać takiego księgowania należy wskazać lokalizacje na dysku tego pliku, wybrać kodowanie (domyślne kodowanie systemowe jest ustawione dla systemów Windows) i wybrać OK. Podobnie jak w przypadku księgowania dokumentów z Magazynu 2 Multi, tutaj też dokumenty księgowane są na podstawie zdefiniowanych wzorców księgowania. 7. Rejestry VAT Opcja rejestrów VAT podzielona jest na dwie kategorie: sprzedaży i zakupu, aczkolwiek pomimo tego podziału funkcje te dostarczają takie same opcje. Tak więc w oknie głównym rejestru mamy ogólny podgląd wszystkich zapisów VAT. 31

32 Należy tu zwrócić uwagę na to, że rejestr VAT jest wspólny dla modułu magazynowego i księgowego. Tak więc nawet dokumenty jeszcze niezaksięgowane figurują już w rejestrach VAT. Dostępne opcje to edycja i usunięcie zapisu. Panel edycyjny jest identyczny jak zakładka VAT przy dodawaniu nowego wpisu rozdział Ewidencja dokumentów. Oczywiście zapisy VAT wygenerowane w module magazynowym są ściśle powiązane z dokumentami magazynowymi, więc modyfikacja czy usunięcie takiego zapisu jest niemożliwe z poziomu rejestru. 8. Kasa 8.1 Modyfikacja danych kasy W funkcji menu Kasa Zaawansowane Modyfikacja danych kasy oraz Dodawanie nowej kasy mamy możliwość modyfikacji danych kasy i jej parametrów oraz dodanie nowej kasy. 8.2 Dodanie nowej kasy Funkcja umożliwia nam dodanie nowej kasy. 32

33 8.3 Usunięcie kasy Zbędną kasę można usunąć z systemu. 8.4 Wystawianie dokumentów KP i KW Dokument KP (Kasa Przyjmie) wpłata do kasy Dokument KW (Kasa Wyda) wypłata z kasy Chcąc wprowadzić wpłatę lub wypłatę do kasy, wchodzimy w odpowiedni dokument KP lub KW, dodajemy nową firmę lub korzystając ze słownika wybieramy już istniejącą 33

34 8.5 Kartoteka KP i KW Funkcje te służą do przeglądania, dokonywania zmian i ponownego wydruku wystawionych dokumentów kasowych. 34

35 8.6 Kartoteka KP i KW Funkcje te służą do przeglądania, dokonywania zmian i ponownego wydruku wystawionych dokumentów kasowych. 9. Rozrachunki 9.1 Zobowiązania odbiorców wobec nas Każdy nieuregulowany rachunek odbiorcy nas trafia do kartoteki zobowiązań. Prezentacja zaległości jest wykonana z podziałem na kontrahentów. Wybierając interesującego nas odbiorcę widzimy wszystkie jego zaległości (np. niezapłacone faktury) zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane. 35

36 Zaznaczając opcję Pokazuj również rozliczone, będziemy mogli zobaczyć także rozliczone dokumenty z wybranego okresu. W polach Zaległość i Przeterminowana zaległość wyświetlana jest globalna wartość zobowiązań wskazanego kontrahenta. W Polach Z (Zaznaczony) listy dokumentów możemy umieścić znak wyboru oznaczający spłatę zaległości. Pojawi się okno rozliczenia dokumentu. Rozlicza ono wybrane dokumenty w całości Istnieje też metoda globalnego rozliczania według terminu płatności. Wtedy nie musimy zaznaczać dokumentów które chcemy rozliczać. Rozliczane są one bowiem od najstarszego. 36

37 Z poziomu tej kartoteki można również wystawić wezwanie do zapłaty. 9.2 Nasze zobowiązania wobec dostawców Każdy nasz nieuregulowany rachunek wobec dostawców trafia do kartoteki zobowiązań. Prezentacja zaległości, podobnie jak w kartotece zobowiązań odbiorców, jest wykonana z podziałem na kontrahentów. Wybierając interesującego nas dpstawcę widzimy wszystkie nasze zaległości (np. niezapłacone faktury zakupu) zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane. 37

38 Rozliczanie zaległości naszych jest rozwiązane w taki sam sposób jak rozliczanie zaległości odbiorców. Okno rozliczania dokumentów zaznaczonych jest przedstawione poniżej. A oto okno rozliczania dokumentów globalnie według terminu płatności. 38

39 9.3 Zaległości i nadpłaty kontrahentów wobec nas Program umożliwia także rozliczanie dokumentów metodą parowania zaległości i nadpłat. I tu istnieją dwa sposoby: możemy rozliczać jedną zaległość kilkoma nadpłatami (przycisk Rozlicz nadpłaty wybraną zaległością) lub jedna nadpłatę kilkoma zaległościami (przycisk Rozlicz zaległości wybraną nadpłatą). 39

40 I tak w zależności jaką metodę wybierzemy pojawi nam się jedno z dwóch poniższych okien. W tym momencie możemy wybrać dokumenty, które chcemy parować poprzez zaznaczenie opcji Z w tabeli, lub parować globalnie według terminu płatności. 9.4 Zaległości i nadpłaty nasze wobec kontrahentów Rozliczanie zaległości i nadpłat naszych wobec kontrahentów rozwiązane jest w atki sam sposób jak rozliczanie zaległości i nadpłat kontrahentów wobec nas bliżej jest to wyjaśnione w poprzednim rozdziale. 40

41 41

42 9.5 Różnice kursowe Rozliczenia dokumentów w walutach obcych mogą powodować pewne różnice kursowe. Wynika to z różnic kursów waluty w momencie powstania np. zaległości i płatnością. W takim momencie powstaje problem obsługi takiej różnicy, a mianowicie zaksięgowania jej. Niniejsza opcja umożliwia automatyczne księgowanie powstałych różnic kursowych. Jak widzimy okno księgowania różnic kursowych posiada podobne opcje jak księgowanie dokumentów z innych modułów (rozdziały 6.3 i 6.4). Opcje te działają identycznie jak w przedstawionej już wcześniej funkcjonalności. Jeżeli chodzi o sposób księgowania takich różnic to wykonywane jest to także na podstawie zdefiniowanych wzorców. 10. Raporty i deklaracje podatkowe Program dostarcza bogaty zestaw raportów, które obejmują wszystkie rodzaje ewidencji. Aktualnie dostępne są następujące raporty: 1. Akcyza Ewidencja podatków akcyzowych od sprzedaży Ewidencja podatków akcyzowych od zakupu 2. Czynności cywilno prawne 3. Księga Rozliczenie księgi PiR Wydruk księgi PiR (dwa rodzaje) Wydruk księgi PiR kolumny Wydruk księgi PiR kolumny VAT Rejestr sprzedaży VAT (2 rodzaje) Rejestr zakupów VAT (2 rodzaje) 42

43 Rozliczenie VAT Rozliczenie zakupów i sprzedaży VAT 5. Wyposażenie Wszystkie raporty są sparametryzowane. A więc możemy wybrać okres czasu jaki nas interesuje a także ustawić dodatkowe parametry (np. w raporcie Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy możemy ustawić, że interesuje nas tylko określony rodzaj ewidencji). W menu raportów mamy też dostępne następujące deklaracje podakowe: VAT7, VAT7K, PIT5, PIT5L. Wybierając interesującą nas deklarację uruchomi się moduł deklaracji z wypełnionymi polami (które oczywiście w razie potrzeby będziemy mogli skorygować). 11. Narzędzia 11.1 Zarządzanie bazami danych Opcja ta przeznaczona jest dla biur rachunkowych i umożliwia zmianę firmy bazy danych w czasie pracy programu. Dostępne funkcje pozwalają założyć nową firmę, co wiąże się z dodaniem nowej bazy, edytować, usunąć firmę, podłączyć istniejącą bazę i wykonać kopię bezpieczeństwa. Przy dodawaniu nowej firmy należy pamiętać o wyborze rodzaju księgowości. W zależności od wybranej księgowości zapisywane są różne dane domyślne w bazie danych. 43

44 W narzędziu do kopii bezpieczeństwa możemy utworzyć kopię z istniejącej bazy lub odtworzyć bazę z istniejącej kopii bezpieczeństwa Sortuj według dat Program umożliwia posortowanie Lp. wpisów do księgi według dat dokumentów w wybranym roku obrachunkowym. Oczywiście sortowanie dotyczy jedynie wpisów niezatwierdzonych Narzędzia Blokuj ukryte konta Pokaże księgę, jako zbiór księgowań na poszczególne konta (jak w pełnej księgowości). Odblokowanie nie jest zalecane dla osób nie posiadających zaawansowanej wiedzy księgowej. 12. Pomoc 12.1 Pomoc do programu Instrukcja do programu dostępna jest w wersji.pdf. W takim razie, żeby korzystać z instrukcji trzeba mieć zainstalowaną przeglądarkę dokumentów.pdf Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię W razie jakiegokolwiek kontrowersyjnego zachowania się programu, bądź dowolnej nasuwającej się Państwu sugestii można skorzystać z wbudowanego systemu rejestracji zapytań. Wystarczy w funkcji pomocy wypełnić odpowiednie informacje, opisać problem i automatycznie wysłać zapytanie do systemu rejestracji problemów firmy dgcs S.A.. Każdy w ten sposób wysłany problem" znajdzie się automatycznie w poczcie elektronicznej twórców programu. 44

45 Życzymy przyjemnej pracy z programem Autorzy i Producent 45

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE FiK FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ generacja 9.55 wersja 3 dgame Computer Studio Spółka Akcyjna 1 Do czego służy program FiK...4 To co najważniejsze w programie

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program KH KSIĘGA HANDLOWA Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Część pierwsza Finanse i Księgowość dla DOS Część druga Dokumentacja techniczna RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 Oprogramowanie dla małych i średnich firm WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

LIDER FK. Program finansowo - księgowy

LIDER FK. Program finansowo - księgowy LIDER FK Program finansowo - księgowy LiderFK Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna cześć tej instrukcji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Produkty które są wzmiankowane

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo