instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl"

Transkrypt

1 Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ, by zawarte w tej instrukcji informacje opisywa³y rzetelnie i kompletnie dzia³anie programu, jednak e nie mo emy zagwarantowaæ, e instrukcja zaspokoi wszystkie wymagania u ytkownika programu oraz e nie zawiera b³êdów. W trosce o niezawodnoœæ oprogramowania, jego wysoki poziom techniczny oraz zgodnoœæ ze zmieniaj¹cym siê stanem prawnym, zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania w pierwszej kolejnoœci programu, a dopiero potem jego instrukcji obs³ugi. instrukcja obs³ugi RESET2 Sp. z o.o. Maj 2008

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Opis systemu... 5 Wymagania systemowe... 7 Instalowanie programu... 9 Wersja jednostanowiskowa... 9 Wersja sieciowa Wczytanie licencji Licencja O programie Aktualizacja programu Konwersja danych z wcześniejszej wersji Import danych z TK Rozpoczęcie pracy Okno główne Konfiguracja okna głównego Ogólne zasady pracy Funkcje dostępne w każdym oknie Kolumny okna Wyszukiwanie Biblioteki Przegląd wydruku Użytkownicy Wybór użytkownika Grupy użytkowników Wprowadzanie danych firmy Rachunki bankowe firmy Zgłoszenie podmiotu gospodarczego Właściciele i wspólnicy Przychody z działalności Biura rachunkowe Urzędy skarbowe Miejscowości Wersje programu Lista kontrahentów Wprowadzanie kontrahenta Banki Kody pocztowe Adresowanie kopert Księga i ewidencja przychodów Przygotowanie bibliotek Zdarzenia gospodarcze Kontrakty Oddziały Formy rozliczania Wprowadzanie sprzedaży i zakupów Rodzaje wpisów Pozycje w księdze Płatności Rozliczenie podatku VAT Windykacja Seryjne wprowadzanie sprzedaży Import faktur z programu R2faktury Zestawienie sprzedaży Sprzedaż bezrachunkowa Bilans otwarcia Przykładowe księgowanie zdarzeń Miesięczne wydruki Wydruki księgi i ewidencji przychodów Rejestry VAT Deklaracje VAT Ewidencja środków trwałych Klasyfikacja środków trwałych Grupy środków Wprowadzanie do ewidencji Dokumenty zakupu i sprzedaży Operacje na środkach Przyjęcie do użytkowania Modernizacja środka Sprzedaż i likwidacja środka Amortyzacja środka Plan amortyzacji Odpisy miesięczne Generowanie dowodów wewnętrznych Tabela amortyzacyjna Ewidencja wyposażenia Wprowadzanie wyposażenia Likwidacja wyposażenia Koszty przebiegu pojazdów Prywatne samochody Biblioteki przejazdów

3 Trasy Cele wyjazdów Rodzaje zakupów Ewidencja przejazdów Ewidencja faktur kosztowych Zestawienie kosztów Automatyczny dowód wewnętrzny Ewidencja dowodów wewnętrznych Tworzenie dowodu wewnętrznego Automatyczne księgowanie dowodu Miesięczne deklaracje PIT Rozliczenie podatku dochodowego (PIT-5) Rozliczenie podatku liniowego (PIT-5L) Rozliczenie podatku ryczałtowego (PIT-28) Dochody wg udziałów Polecenia przelewów bankowych Ewidencja przelewów Nowe polecenie przelewu Przelew do urzędu skarbowego Przelew do ZUS Wydruk przelewów Eksport do systemów bankowych Parametry systemu Bieżąca data i okres Hasło użytkownika Parametry naliczania Ustawienia środowiska Konfiguracja przelewów Makiety dokumentów Edytor makiet Definicje raportów kasowych Odsetki Formy płatności Bezpieczeństwo danych Archiwum danych Baza danych Weryfikacja bazy danych Odtwarzanie danych Serwisowanie danych Wysyłanie danych do serwisu Pobieranie danych z serwisu Kodowanie danych Dekodowanie danych Odtwarzanie zakodowanych danych Kasa/bank Raporty kasowe i bankowe Wpłaty i wypłaty (KP, KW, inne) Automatyczne KP / KW Należności i zobowiązania Rozrachunki z kontrahentem Windykacja należności Kalkulator odsetkowy Zestawienia i raporty Zestawienia z okien Własne zestawienia Zestawienia SQL Wzory dokumentów Prowadzenie działalności gospodarczej Rozpoczęcie działalności Rozliczanie i zamknięcie miesiąca Kierowanie firmą

4 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu R2księga podzielona została tematycznie na rozdziały, zawierające następujące zagadnienia: Wstęp - opis programu oraz wymagania systemowe Instalowanie programu - instalacja programu w wersji jednostanowiskowej i sieciowej, wczytanie licencji oraz import danych początkowych Rozpoczęcie pracy - opis podstawowych zasad pracy z programem oraz wprowadzanie użytkowników i danych firmy Lista kontrahentów - przygotowanie biblioteki kontrahentów Księga i ewidencja przychodów - prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji przychodów wraz z rejestrami VAT i rozliczeniem podatku VAT Ewidencja środków trwałych - ewidencjonowanie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja wyposażenia - prowadzenie ewidencji wyposażenia Koszty przebiegu pojazdów - rozliczanie kosztów przejazdów pojazdami prywatnymi w celach służbowych Ewidencja dowodów wewnętrznych - wprowadzanie i drukowanie dowodów wewnętrznych Miesięczne deklaracje PIT - miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego Polecenia przelewów bankowych - wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów Kasa/bank - prowadzenie raportów kasowych i raportów bankowych Należności i zobowiązania - rozrachunki z kontrahentami oraz windykacja przeterminowanych należności Parametry systemu - parametry związane ze środowiskiem i pracą całego systemu Bezpieczeństwo danych - zabezpieczenie, pielęgnacja i serwisowanie bazy danych Załączniki - niedostępne w instrukcji drukowanej specyfikacje plików wymiany danych Opis systemu R2księga to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym. Oto podstawowe cechy systemu: ewidencja przychodów i rozchodów prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy rozbudowana biblioteka kontrahentów kontrola poprawności wprowadzanych danych 5 6 rozliczania remanentów, wyliczanie marży rozliczania płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów ewidencja VAT rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, Import usług) oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) ewidencja właścicieli i wspólników prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników wydruk deklaracji rocznej PIT-36L wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym ewidencja środków trwałych ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych możliwość podziału na grupy ewidencja dokumentów zakupu ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja) wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków generowanie planu amortyzacji według różnych metod automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków wydruk tabeli amortyzacyjnej automatyczne tworzenie dowodów wewnętrznych z odpisami ewidencja wyposażenia ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy automatyczne powiązanie ewidencji z księgą przychodów koszty przebiegu pojazdów rozliczanie kosztów przejazdów prywatnymi samochodami ewidencja przebiegu pojazdów ewidencja faktur kosztowych automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z kosztami przebiegów ewidencja dowodów wewnętrznych ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych wydruk i automatyczne księgowanie dowodów do księgi moduł kasa/bank raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wpisów do księgi automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem moduł należności i zobowiązań szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem windykacja należności

5 kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe ewidencja przelewów wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów przelewy do ZUS i urzędu skarbowego współpraca z całą gamą systemów bankowych Dodatkowe zalety to: praca w dowolnej sieci w środowisku Windows (98, Me, NT, 2000, XP, Vista) możliwość automatycznego pobierania aktualizacji programu oraz bieżących parametrów (składki ZUS, stawki podatkowe) przez internet możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły (fakturowanie, magazyn, płace-kadry) zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika praca w sieci z możliwością nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom w wersji dla biura rachunkowego możliwość obsługi wielu firm Aby program R2księga pracował prawidłowo, musi być zainstalowany na komputerze spełniającym odpowiednie wymagania systemowe. Wymagania systemowe Minimalna konfiguracja komputera niezbędna do uruchomienia programu R2księga to: system operacyjny Windows (98, Me, NT, 2000, XP lub Vista) procesor z zegarem przynajmniej 300MHz pamięć operacyjna RAM: przynajmniej 256MB przynajmniej 64MB wolnego miejsca na dysku twardym stacja CD-ROM lub DVD-ROM dostęp do Internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji) monitor i karta graficzna o rozdzielczości min. 800x600 drukarka laserowa lub atramentowa Zalecana konfiguracja do wydajnej pracy sieciowej przy dużej ilości księgowanych dokumentów, to: procesor z zegarem przynajmniej 2GHz pamięć operacyjna RAM: 512MB lub 1GB jeśli chcemy równocześnie pracować na kilku aplikacjach i przełączać się między nimi stabilny system operacyjny, najlepiej Windows XP lub Vista karta i osprzęt sieciowy w technologii 100Mb lub 1Gb Oprogramowanie antywirusowe. Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe, to musi mieć wyłączoną funkcję skanowania w czasie rzeczywistym lub przynajmniej wyłączone skanowanie plików używanych przez program. Np. w przypadku programu antywirusowego BitDefender w. 9.0, który ma w opcjach skanowania ustawione "Skanowanie wszystkich plików", należy 7 w wykluczeniach ("Skanowanie tylko zdefiniowanych rozszerzeń"-"nie skanuj plików o rozszerzeniu") wpisać:.db;.px;.lck;.ini;.prt;.xg0;.xg1;.xg2;.xg3;.yg0;.yg1;.yg2;.yg3;.mb;.rml;.val;.txt;.net;.png;.lic;.bmp; Wpisanie w wykluczeniach tylko niektórych rozszerzeń może powodować błędy w działaniu programu. Zamiast wykluczać ze skanowania poszczególne pliki bardziej sensowne jest ustawienie skanowania podczas dostępu tylko plików wykonywalnych ("Skanowanie tylko plików wykonywalnych"). Połączenie internetowe. Jeśli w trakcie pracy z programem napotkamy błędy przy próbie korzystania z funkcji internetowych programu, należy się przyjrzeć konfiguracji połączenia internetowego. Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie zapory internetowej (firewall), to należy: upewnić się, czy program zapory nie wpisał programu Rksiega.exe na listę programów z zablokowanym dostępem do internetu skonfigurować program zapory tak, żeby były dostępne odpowiednie porty i możliwość połączenia z konkretnymi numerami IP: aktualizacja programu (menu Zbiory - Narzędzia - Aktualizacja programu): Host: ftp.reset.pl, IP: , port 20 protokół UDP, port 21 protokół FTP aktualizacja parametrów naliczania (menu Ustawienia - Parametry naliczania) i odsetek (menu Ustawienia - Odsetki): Host: ftp.reset.pl, IP: , port 20 protokół UDP, port 21 protokół FTP serwisowanie danych (menu Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych): IP: , port 20 protokół UDP, port 21 protokół FTP zdalny serwis: IP: , , , , , protokół TCP/IP, porty W przypadku, gdy komputer korzysta z internetu za pośrednictwem serwera proxy, należy w programie w menu Ustawienia - Środowisko na zakładce Internet w grupie FTP zaznaczyć pole Użyj serwera proxy i wprowadzić odpowiednią nazwę hosta (np ) oraz numer portu (np. 4421). 8

6 INSTALOWANIE PROGRAMU Rozdział jest poświęcony czynnościom związanym z zainstalowaniem i uruchomieniem programu. Dowiemy się w nim: jak zainstalować program R2księga - w zależności od potrzeb i zakupionej wersji programu mamy dwie możliwości: instalacja wersji jednostanowiskowej - jeśli zamierzamy pracować na jednym komputerze instalacja wersji sieciowej - jeśli chcemy pracować w tym samym czasie na wielu komputerach połączonych w sieć lub na różnych komputerach połączonych w sieć, ale tylko na jednym z nich jednocześnie jak do wersji demonstracyjnej (bo taka właśnie się zawsze instaluje) wczytać licencję z naszymi danymi, potwierdzającą, że jesteśmy legalnym użytkownikiem programu oraz co oznaczają poszczególne informacje, które zawiera licencja jak sprawdzić numer i datę wydania posiadanej wersji programu i jak zaktualizować program do najnowszej wersji jak dokonać konwersji danych z wcześniejszej wersji lub z innych systemów Aby zainstalować program należy: Upewnić się czy na twardym dysku jest przynajmniej 64MB wolnego miejsca (64MB jest potrzebne dla programu, ale w praktyce wolnego miejsca na dysku powinno być o wiele więcej, gdyż Windows potrzebuje miejsca na tymczasowe pliki systemowe). Włożyć firmową płytę z wersjami demonstracyjnymi do napędu CD-ROM, po chwili na ekranie powinien się pojawić obrazek z firmową płytą. UWAGA. Jeśli obraz płyty się nie ukaże, należy samodzielnie uruchomić program INSTALUJ.EXE (znajdujący się w katalogu głównym CD-ROM) klikając: Start - Uruchom - w pozycji Otwórz wpisać: D:\Instaluj i nacisnąć OK (Enter). Uruchomi się program instalacyjny. Na pierwszym ekranie klikamy w pozycję R2księga. Standardowo program R2księga instaluje się w katalogu C:\Program Files\Reset2\Ksiega.XXX (gdzie XXX to numer wersji). Jeśli chcemy podać inny katalog, należy w oknie Sposób instalacji wybrać Instalacja szczegółowa i na kolejnym ekranie określić katalog (folder), w którym ma zostać zainstalowany program (przycisk Dalej kontynuuje instalację). Aby uruchomić program należy kliknąć: Start - Programy - RESET2 - R2księga - R2księga w.2.0x (numer wersji może być inny) Wersja jednostanowiskowa Poniższy opis dotyczy instalacji wersji jednostanowiskowej, tzn. takiej, która będzie uruchamiana tylko na jednym komputerze. Jeśli chcemy korzystać z programu na kilku komputerach połączonych w sieć, należy zapoznać się z opisem instalacji wersji sieciowej. Przed zainstalowaniem programu należy zapoznać się z jego wymaganiami systemowymi. W nowym programie nie będzie żadnych danych. Jeśli korzystaliśmy z systemu RESET2 Turbo Firma dla DOS (moduł Turbo Księga), możemy dotychczasowe dane zaimportować - patrz: Import danych z TK. Wersja sieciowa Poniższy opis dotyczy instalacji sieciowej i ma sens jeśli: 9 testujemy wersję demonstracyjną i zamierzamy w przyszłości nabyć wersję sieciową, posiadamy wersję sieciową programu i chcemy z niego korzystać jednocześnie na wielu komputerach połączonych w sieć, posiadamy wersję jednostanowiskową programu i chcemy z niego korzystać na różnych komputerach połączonych w sieć, ale tylko na jednym z nich jednocześnie. W innych przypadkach należy zapoznać się z opisem instalacji wersji jednostanowiskowej. 10

7 Aby zainstalować sieciowo program: 1. Ustalamy, który komputer będzie pracował jako główny, tzn. taki, na którym będą przechowywane dane naszego programu. Nazwiemy ten komputer umownie serwerem. 2. Instalujemy program R2księga na serwerze (instalacja standardowa, tak jak dla wersji jednostanowiskowej), jeśli wybierzemy Instalację szczegółową to w oknie Zaznacz składniki należy wybrać Pełna instalacja. 3. Dysk (lub folder), na którym została zainstalowana R2księga (standardowo C:) udostępniamy innym komputerom. 4. Na pozostałych komputerach (nazwiemy je umownie końcówkami) instalujemy w sposób następujący: w oknie Sposób instalacji wybieramy Instalacja szczegółowa w oknie Zaznacz składniki wybieramy Instalacja sieciowa na końcówce (zaznaczony zostanie tylko moduł Borland Database Engine - biblioteki obsługi baz danych) 5. Na końcówkach tworzymy skróty do pliku RKSIEGA.EXE znajdującego się na dysku serwera w katalogu C:\Program Files\Reset2\Ksiega.20x\BIN (lub w innym, jeśli zmieniliśmy katalog w trakcie instalacji lub wgrywamy inną wersję niż 2.0x). 6. Uruchamiamy program z dowolnej końcówki i w pozycji menu głównego Zbiory-Zmiana bazy danych zmieniamy katalog bazy danych na taki, który zawiera symboliczną nazwę serwera, na przykład jeśli: katalog, w którym program został zainstalowany na serwerze to C:\Program Files\Reset2\Ksiega.20x serwer nazwaliśmy symbolicznie SERWER (w momencie konfigurowania serwera do pracy w sieci) dysk C: serwera został udostępniony jako Dysk_C to katalog bazy danych zmieniamy na: \\SERWER\Dysk_c\Program Files\Reset2\Ksiega.20x 7. Korzystając z pozycji menu głównego Zbiory-Wybór użytkownika tworzymy użytkowników, którzy będą mieli dostęp do programu R2księga To wszystko. Możemy przystąpić do normalnej pracy. W przyszłości, jeśli będziemy wgrywać jakieś nowe wersje programu R2księga, wgrywamy je tylko na dysku serwera. Należy pamiętać o tym, że program i dane wgrane są na dysk serwera, w związku z czym jeśli serwer nie będzie uruchomiony końcówki nie będą mogły z korzystać z programu. Jeśli przy próbie wejścia do programu pojawi się komunikat Użytkownik zablokowany oznacza to, że program uważa, że taki użytkownik pracuje aktualnie w programie. Jeśli tak nie jest (np. zabrakło zasilania i komputer się zresetował), należy wejść do programu jako Administrator (w skrócie Admin) i w oknie z użytkownikami odłączyć zablokowanego użytkownika. Wczytanie licencji Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okienko zatytułowane Wczytaj licencję. Jeśli posiadasz płytę CD-ROM z licencją włóż ją do stacji i kliknij w przycisk Wczytaj licencję. Jeśli nie wczytasz licencji program będzie pracował jako wersja demonstracyjna, tzn. po 60 dniach od daty zainstalowania przestanie drukować i eksportować dane. 11 Licencję można zaktualizować w dowolnym momencie pracy z programem, korzystając z polecenia menu w okienku głównym programu Pomoc - Wczytaj licencję z pliku. Na instalacyjnej płycie CD-ROM, otrzymanej przy zakupie systemu, figuruje również klucz do programu w formie hasła. Umożliwia on pobranie licencji z internetu. W tym celu z menu głównego wybieramy Pomoc - Pobierz licencję z internetu, wpisujemy odczytany z dyskietki Klucz i Numer seryjny, po czym klikamy w przycisk Pobierz licencję. Licencja Po wczytaniu licencji na ekranie pojawi się okno z warunkami licencji. Należy je dokładnie przeczytać i zaakceptować lub nie. Dalsza praca programu możliwa jest po zaakceptowaniu warunków licencji i oznacza, że warunki te zostały przyjęte. W przypadku korzystania z programu w wersji demonstracyjnej również wymagane jest zapoznanie się z warunkami licencji dla tej wersji. Dodatkowo w licencji wersji demonstracyjnej możemy klikając w przycisk Konfiguracja określić konfigurację programu (liczbę wpisów w miesiącu, liczbę środków trwałych, liczbę użytkowników itp.). Dzięki temu będziemy mieli pewność, że po zakupie programu otrzymamy dokładnie taką wersję jak ta, którą testowaliśmy. 12

8 Odczytujemy: nazwa programu wersja nr, z dnia - numer i data powstania tej wersji programu nazwa i adres producenta adres strony internetowej producenta i poczty elektronicznej aktualizacja - dokładny numer i data ostatniej aktualizacji programu Aktualizacja programu Program R2księga objęty jest 12 miesięcznym abonamentem na uaktualnienia. Datę ważności posiadanego abonamentu można sprawdzić w menu głównym Pomoc-Licencja w polu Abonament ważny do. Wszystkie nowe wersje programu, opublikowane w serwisie internetowym producenta z datą nie większą niż data ważności abonamentu, można samodzielnie pobrać na swój komputer. Warunki licencji możemy przejrzeć w dowolnym momencie pracy z programem, korzystając z polecenia menu w okienku głównym programu Pomoc - Licencja. Tam również można w każdej chwili zmienić konfigurację wersji demonstracyjnej, jeśli stwierdzimy, że konfiguracja wybrana przy pierwszym uruchomieniu programu nie odpowiada naszym potrzebom. Obok umowy licencyjnej odczytać możemy dane tego konkretnego egzemplarza programu: Licencjobiorca - dane nabywcy Nr seryjny - numer seryjny nadany przez producenta temu egzemplarzowi programu Abonament ważny do - do tej daty można bezpłatnie aktualizować program (patrz: Aktualizacja programu) Konfiguracja - informacja o konfiguracji programu (wersja jednostanowiskowa, sieciowa, wersja dla biura rachunkowego...) O programie Po uruchomieniu programu możemy w każdej chwili odczytać podstawowe informacje o programie. W tym celu w menu głównym wybieramy Pomoc - O programie. 13 Istnieją dwa rodzaje aktualizacji programu i związane z nimi dwa sposoby pobierania: 1. aktualizacje zawierające drobne ulepszenia i poprawki: Takie aktualizacje pojawiają się stosunkowo często (przynajmniej raz w miesiącu) i możemy je pobierać bezpośrednio z programu. Poleceniem menu głównego Zbiory - Narzędzia - Aktualizacja programu wywołamy okienko (takie jak obok), z którego wybieramy następujące funkcje: Pobierz - po kliknięciu w ten przycisk pojawi się okienko Pobieranie aktualizacji zawierające szczegółowe informacje o dostępnych aktualizacjach programu i jego pomocy kontekstowej. Aktualizację programu możemy pobrać tylko wtedy, gdy data jej wydania mieści się w okresie ważności naszego abonamentu. Klikając w przycisk Pobierz pobierzemy wybrane aktualizacje z internetu na nasz komputer. Aktualizuj program i pomoc - pobrana aktualizacja zostanie rozpakowana i zastąpi nasz aktualny program. Po zamknięciu programu i ponownym uruchomieniu, uruchomi się już zaktualizowany program. UWAGI: 1. Jeśli przy próbie pobrania aktualizacji programu pojawiają się błędy, należy sprawdzić konfigurację połączenia internetowego. 2. Aktualizację można pobrać w powyższy sposób tylko wtedy, jeśli komputer, na którym jest uruchomiony program ma połączenie z internetem. Jeśli nie ma połączenia, to możemy na dowolnym innym komputerze posiadającym takie połączenie otworzyć stronę kliknąć w link Update i pobrać plik update.exe. Plik ten należy przenieść na komputer, na którym jest zainstalowany program R2księga, wgrać do podkatalogu BIN katalogu bazy danych i uruchomić. Wcześniej należy wyłączyć program R2księga. 3. Jeśli korzystamy z wersji sieciowej programu, aktualizację możemy pobrać z dowolnej końcówki, pod warunkiem, że w czasie pobierania żaden inny użytkownik nie pracuje w programie. 14

9 4. Jeśli włączymy w menu parametr Ustawienia-Środowisko-Internet-Sprawdzaj automatycznie, czy jest dostępna nowa wersja program będzie sprawdzał automatycznie przy każdym pierwszym uruchomieniu w danym dniu czy jest dostępna nowa wersja 5. W opisany tu sposób możemy pobierać takie nowe wersje programu, których numer jest zgodny na pierwszych dwóch cyfrach z numerem naszej bieżącej wersji programu (Pomoc - O programie - Aktualizacja), czyli np. mamy wersję 2.03 i pobieramy W momencie gdy ukaże się wersja np lub nowsza w okienku z opisem aktualizacji pojawi się stosowna informacja i będziemy musieli skorzystać z drugiego, opisanego niżej, sposobu aktualizacji. 8. nowe wersje programu związane z większymi zmianami Takie aktualizacje pojawiają się stosunkowo rzadko (mniej więcej raz na rok). Mają one zmienioną pierwszą lub drugą cyfrę numeru wersji i publikowane są na stronie internetowej producenta jako wersja demonstracyjna (pełna wersja instalacyjna). Po zapoznaniu się z opisem zmian i datą wydania, należy taką wersję demonstracyjną pobrać na dysk twardy naszego komputera (klikając w link Demo) i uruchomić. W uruchomionym w ten sposób programie instalacyjnym wybieramy Instalację standardową i instalujemy nową wersję. W wyniku instalacji będziemy mieli w komputerze dwa programy np.: R2księga w.2.0x (dotychczasowy) i R2księga w.2.1x (nowy). Nowy program będzie wersją demonstracyjną bez żadnych danych. Dane i licencję należy wczytać z dotychczasowej wersji programu - patrz: Konwersja danych z wcześniejszej wersji. UWAGI: 1. Po upewnieniu się, że nowa wersja programu zawiera wszystkie nasze dotychczasowe dane i pracuje prawidłowo, możemy starą wersję usunąć z komputera, żeby nie zajmowała niepotrzebnie miejsca na dysku. Przed usunięciem starego programu należy na wszelki wypadek wykonać w nim archiwizację danych i zachować plik archiwum w bezpiecznym miejscu. 2. Jeśli korzystamy z wersji sieciowej programu, aktualizację wykonujemy na serwerze lub z dowolnej końcówki, ale na dysku serwera. 3. Jeśli instalujemy w ten sposób wersję programu, której numer jest zgodny z numerem naszego dotychczasowego programu na pierwszych 2 cyfrach, to w przypadku nieważnego abonamentu, zaktualizowany program będzie miał zablokowane wydruki i eksport danych. W przypadku, gdy data ważności abonamentu jest już nieaktualna, należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem w celu przedłużenia abonamentu na kolejne 12-miesięcy. Po otrzymaniu płyty CD-ROM lub klucza z licencją zawierającą przedłużoną datę abonamentu wczytujemy nową licencję do dotychczasowego programu - patrz: Wczytanie licencji. Posiadając ważny już abonament możemy przystąpić do zaktualizowania programu. Konwersja danych z wcześniejszej wersji W przypadku aktualizacji programu do nowego katalogu, w nowo zainstalowanej wersji nie będzie żadnych wprowadzonych dotychczas danych. Żeby je uzyskać należy wywołać funkcję Konwersja danych z wcześniejszej wersji w pozycji menu głównego Zbiory - Narzędzia. W okienku Konwerter program będzie nas prowadził przez proces konwersji i w pewnym momencie zapyta o katalog z danymi źródłowymi, czyli o miejsce instalacji poprzedniej wersji. Domyślnie program podpowie standardowy folder instalacyjny poprzedniej wersji programu. Jeśli zainstalowaliśmy dotychczasową wersję do innego katalogu niż standardowy, to musimy go wskazać klikając albo program zrobi to za nas po wybraniu funkcji Wyszukaj. W przypadku problemów ze zlokalizowaniem dotychczasowej bazy danych możemy ją odczytać, wywołując w poprzedniej wersji programu funkcję Zmiana bazy danych (w menu Zbiory - Narzędzia). Import danych z TK Jeśli dotychczas pracowaliśmy w systemie RESET2 Turbo Firma dla DOS (moduł Turbo Księga), możemy po instalacji programu zaimportować dane z poprzedniego systemu. Żeby zaimportować dane do nowego systemu, należy najpierw w programie TK wywołać funkcję z menu głównego F9 - Funkcje - Eksport danych - Eksport do R2księga. W katalogu buforowym utworzy się plik TK.BUF, zawierający dotychczasowe dane przygotowane do pobrania w nowym systemie. Katalog buforowy możemy odczytać funkcją F9 - Opcje - Katalogi. Następnie w programie R2księga wywołujemy funkcję Import bazy danych z programu Turbo Księga w pozycji menu głównego Zbiory - Narzędzia. W pozycji Plik eksportowy z programu Turbo Księga podajemy pełną ścieżkę do przygotowanego wcześniej pliku TK.BUF (najprawdopodobniej C:\TFIRMA\BIN\TK.BUF) lub odnajdujemy ten plik klikając

10 Import danych najlepiej przeprowadzić jednokrotnie. Istnieje jednak możliwość doimportowania części danych do istniejącej już bazy zaimportowanej wcześniej. W tym celu przy kolejnym imporcie należy odznaczyć parametr Kasuj istniejące dane. Specyfikację pliku z danymi przedstawia załącznik do instrukcji wywoływanej w programie. Import danych obejmuje: dane firmy (lub firm w przypadku biura rachunkowego) dane właścicieli i współwłaścicieli (wraz z udziałami w firmach) księgę i ewidencje (wraz z bibliotekami kontrahentów, zdarzeń gospodarczych i kontraktów) wyposażenie środki trwałe koszty przebiegu pojazdów (wraz z bibliotekami samochodów, tras, celów wyjazdów i rodzajów zakupów) deklaracje VAT deklaracje PIT UWAGA. Opisany sposób zasilania programu danymi można wykorzystać do pobrania danych również z innych systemów, na których pracowaliśmy wcześniej. W tym celu należy w poprzednim systemie przygotować funkcję, która wygeneruje plik tekstowy z wszystkimi danymi o strukturze podanej w załączniku. Załącznik znajduje się tylko w instrukcji obsługi zintegrowanej z programem. Wywołujemy go z menu głównego Pomoc - Instrukcja obsługi, następnie odszukujemy Załączniki - Specyfikacja importu danych z TK

11 ROZPOCZĘCIE PRACY Po uruchomieniu programu pokaże się okno główne, zawierające wszystkie narzędzia i funkcje dostępne w programie. Wciskając F1 w dowolnym miejscu programu, możemy uzyskać pomoc kontekstową, dotyczącą aktualnego okna w programie. Po wstępnym zapoznaniu się zasadami pracy powinniśmy określić użytkowników, którzy będą korzystali z programu oraz wprowadzić dane naszej firmy, właściciela lub wszystkich wspólników. Jeśli testujemy wersję demonstracyjną, kolejnym krokiem powinno być jej skonfigurowanie, tak abyśmy mogli pracować na wersji programu zapewniającej potrzebną nam funkcjonalność. Okno główne Do menu głównego możemy przejść klikając myszką w odpowiedniej pozycji menu. Możemy również wcisnąć klawisz F10 lub lewy Alt, a następnie klawiszami strzałek (lub naciskając podkreśloną literę) wybrać odpowiednią pozycję. Żeby zakończyć pracę, należy w pozycji menu głównego Zbiory wybrać funkcję Zamknij lub wcisnąć Alt F4 w oknie głównym. Przejść do innych aplikacji (bez wychodzenia z programu) możemy używając klawiszy Alt Tab. Musimy jednak pamiętać, że program cały czas pozostanie otwarty. W pozycji menu Pomoc - Szybki start możemy wywołać skróconą instrukcję obsługi umożliwiającą szybkie rozpoczęcie pracy z programem. W pozycji menu Pomoc - Instrukcja obsługi możemy wywołać pełną instrukcję obsługi. W pozycji menu Pomoc - Instrukcja obsługi do wydrukowania możemy wywołać pełną instrukcję obsługi w formacie PDF. Opcja ta umożliwia łatwy wydruk całej instrukcji na drukarce. Można z niej skorzystać jeśli zakupiliśmy program bez drukowanej instrukcji obsługi. W kolejnych rozdziałach dowiemy się o ogólnych zasadach pracy z programem, funkcjach dostępnych w każdym oknie oraz o tym co można zrobić z każdym przygotowanym wydrukiem. Możemy te rozdziały przejrzeć teraz lub później, jeśli będziemy chcieli usystematyzować sobie wiedzę o zasadach obsługi programu. Okno główne programu, zawiera najważniejsze narzędzia potrzebne do pracy. Konfiguracja okna głównego Każdy użytkownik może dostosować układ głównego okna programu w zakresie: Na górnym pasku obok nazwy programu odczytać możemy numer wersji. Poniżej menu główne (Zbiory, Okna, Raporty,...), zawierające wszystkie podstawowe funkcje systemu. Pod menu głównym zestawy narzędzi, zawierające: przyciski z podstawowymi oknami systemu, dotyczącymi wybranej firmy: księga przychodów i rozchodów lub ryczałtowa ewidencja przychodów, lub przychody i koszty najmu, lub ryczałtowe przychody z najmu ewidencja środków trwałych ewidencja wyposażenia rozliczenie kosztów przejazdów samochodów prywatnych raporty kasowe i bankowe windykacja należności przelewy bankowe ewidencja dowodów wewnętrznych lista kontrahentów lista właścicieli i współwłaścicieli wszystkich firm wybór aktualnej firmy z możliwością wywołania listy obsługiwanych firm wybór użytkownika z możliwością wywołania biblioteki użytkowników W dolnej części okna znajdziemy numer seryjny programu, nazwę właściciela programu o tym numerze seryjnym oraz datę, uważaną przez program za aktualną. Wygląd okna głównego programu możemy dostosować do własnych preferencji - patrz: Konfiguracja okna głównego zmiany położenia każdego z pasków narzędzi (zestawu przycisków) z możliwością wyciągnięcia dowolnego zestawu na zewnątrz okna - przeciągając myszą początek każdego zestawu uwidocznienia poszczególnych pasków narzędzi - prawy klawisz myszy wyłączenia lub zmiany tła w programie - patrz niżej: Ustawienia tła Klikając prawym klawiszem myszy na dowolnym przycisku okna głównego uzyskujemy dostęp do włączenia lub wyłączenia dowolnego paska z przyciskami oraz tła UWAGA. Jeśli przypadkowo wyłączymy pewne paski narzędzi to najprostszą formą powrotu do ustawień oryginalnych jest skorzystanie z funkcji Przywróć wszystkie paski.

12 Ustawienia tła Tło jest bardzo ważnym elementem, gdyż powoduje, że użytkownik widzi na pulpicie tylko okna uruchomionego systemu. Zaawansowany użytkownik, który pracuje na kilku aplikacjach jednocześnie może zrezygnować z tła. Wtedy będzie miał dostęp do wszystkich ikonek pulpitu i okien innych programów. Klikając prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu tła programu możemy je wyłączyć (Tło) lub zmienić Ustawienia tła, tzn. możemy ustalić własny obrazek tła (Zmień tło), przywrócić tło standardowe (Standardowe) lub uczynić tło półprzeźroczystym (Kontrast). UWAGA. Dostęp do ustawień tła jest możliwy tylko wtedy, gdy tło jest włączone. Jeśli tło jest wyłączone, to musimy je najpierw włączyć, klikając prawym klawiszem w obszarze okna głównego i wybierając z menu pozycję Tło. Ogólne zasady pracy Wszystkie ewidencje i biblioteki prowadzone przez program (księga, środki trwałe, kontrahenci, banki i inne) związane są z oddzielnymi oknami. Obsługa okien (większość przycisków i klawiszy) jest taka sama niezależnie od tego jaką ewidencję takie okno zawiera. Okna dzielą się na dwa rodzaje: proste i złożone. Okno proste składa się z paska narzędziowego udostępniającego najważniejsze funkcje (na górze) oraz listy pozycji (poniżej). Okna proste to np. kontrakty i banki. Lista pozycji (rekordów) ma formę tabeli. W wierszach tabeli znajdują się kolejne pozycje (np. banki), a w kolumnach wielkości opisujące pozycje (w przypadku banków - nazwa banku i numer oddziału). W oknach złożonych prowadzone są ewidencje wymagające określenia dla każdej pozycji wielu wartości. Dlatego okno złożone zawiera dodatkowo zakładki Lista, Pozycja i Razem (w górnej części okna). Kliknięcie w zakładki lub naciśnięcie klawiszy Ctrl Tab przełącza okno na strony Lista, Pozycja i Razem. Zakładka Pozycja umożliwia wprowadzanie i modyfikacje pozycji z listy. Na zakładce Razem można równocześnie oglądać listę z pozycjami oraz poszczególne pola aktualnie wybranej pozycji. Oknami złożonymi są np. okna z księgą przychodów, środkami trwałymi, kontrahentami itp. Funkcje dostępne w każdym oknie Dostęp do wszystkich funkcji wywoływanych w programie jest możliwy zarówno z klawiatury, jak i przy pomocy myszy. Działanie i wywoływanie podstawowych funkcji jest podobne w większości okien programu: F1 - wywołanie pomocy kontekstowej związanej z danym oknem F12 - określenie daty bieżącej, dat zamknięcia oraz okresu pracy, czyli przeglądania, wprowadzania i drukowania danych F3 - lista wszystkich funkcji związanych z danym oknem, dostępna również po kliknięciu prawym klawiszem myszy w oknie F5 - powiększenie okna na cały ekran, ponowne naciśnięcie przywraca pierwotny rozmiar Ins, F7 - wprowadzanie nowej pozycji (np. nowy wpis w księdze, nowy kontrahent) F6,Enter - modyfikowanie pozycji Del, F8 - usuwanie pozycji Ctrl Ins - kopiowanie pozycji do bufora Shift Ins - utworzenie nowej pozycji na bazie pozycji wpisanej wcześniej do bufora Ctrl F5 - odświeżanie zawartości okna przydatne przy pracy sieciowej F2 - wydruki związane z danym oknem (np. wydruk księgi, ewidencji, dokumentów) Dodatkowo w każdym oknie mamy możliwość wydruków systemowych: Okno - wydruk okna w takiej formie, jak widzimy na ekranie, jeśli przejdziemy na zakładkę Pozycja - wydrukujemy wszystkie dane wprowadzone w danej pozycji Lista - lista wszystkich pozycji uwidocznionych w oknie, przed wydrukiem możemy wybrać kolumny, które chcemy uwidocznić Zestawienia - wydruk zestawień własnych dotyczących danego okna (patrz: Zestawienia z okien) Ctrl F7, Ctrl F - wyszukiwanie pozycji w oknie, dostępne również po bezpośrednim rozpoczęciu pisania, Ctrl L wyszukuje następną pozycję - patrz Wyszukiwanie 21 22

13 F4 - właściwości, czyli uporządkowanie i zakres widocznych danych, szybkie przełączanie niektórych zakresów umożliwia Shift F4 (np. kontrahentów stałych, właścicieli danej firmy) +/- z klawiatury numerycznej - wybór (podświetlenie) pozycji o zadanych kryteriach Ctrl Enter - podsumowanie kolumn w oknie Ctrl F4 - wybór kolumn widocznych w oknie, określenie właściwości tych kolumn (szerokość, nazwa, czcionka, kolor itp.) oraz ustalenie rozmiaru i położenia całego okna - patrz Kolumny okna - praca na wybranych (podświetlonych) pozycjach Ctrl + pokazuje tylko podświetlone pozycje Ctrl - pokazuje wszystkie pozycje Ctrl A podświetla wszystkie pozycje Ctrl N odświetla wszystkie pozycje Ctrl C zmienia podświetlenie wszystkich pozycji na przeciwne Ctrl D - usuwa wszystkie podświetlone pozycje UWAGA. Dowolne pojedyncze pozycje możemy podświetlić ręcznie wciskając klawisze Shift na wybranej pozycji. - import pozycji i eksport zawartości okna w wybranych formatach W każdym oknie dostępne są również dodatkowe funkcje właściwe dla danego okna (np. w księdze import faktur, w środkach trwałych automatyczna amortyzacja, w bibliotece kontrahentów rozrachunki i windykacja oraz wyślij wiadomość i otwórz stronę www), jak również wywołanie okien podrzędnych Shift Ctrl W (np. w kosztach przebiegu pojazdów ewidencja przebiegów i zestawienie faktur). Jeśli okno jest wywoływane z innego okna (na przykład kontrahenci czy zdarzenia wywoływane z księgi), dodatkowo w górnym prawym rogu okna (np. kontrahenci) umieszczony jest przycisk, który przypisze wybraną pozycję (kontrahenta) do okna głównego (księgi). Szybki wybór umożliwia kombinacja klawiszy Alt Enter. Okna wywoływane niezależnie można zamknąć przyciskiem Zamknij lub kombinacją klawiszy Alt F4. Kolumny okna Po naciśnięciu w każdym oknie z danymi przycisku lub klawiszy Ctrl F4 pojawi się okienko Kolumny okna umożliwiające określenie zestawu i właściwości poszczególnych kolumn widocznych w oknie, a także położenia i rozmiaru całego okna. Możemy określić: Kolumny - wybieramy kolumny widoczne w oknie Dostępne - lista wszystkich kolumn dostępnych w bieżącym oknie. Naciskając klawisz Ins lub klikając w przycisk Dodaj przenosimy podświetloną kolumnę na koniec znajdującej się obok listy Aktywne. Przyciskiem Wszystkie możemy od razu przenieść wszystkie dostępne kolumny. 23 Aktywne - lista aktywnych, tzn. widocznych, kolumn okna. Klawiszem Del lub przyciskiem Skasuj możemy usunąć podświetloną kolumnę. Naciskając klawisze Shift lub klikając w przyciski z niebieskimi strzałkami możemy zmienić pozycję (wyżej/niżej) podświetlonej kolumny na liście aktywnych kolumn. Kolumny i pola systemowe - większość dostępnych w danym oknie kolumn odpowiada informacjom wprowadzanym przez użytkownika w tym oknie. Część kolumn odpowiada natomiast polom systemowym, tzn. takim które nie są widoczne w trakcie wprowadzania danych i zawierają wewnętrzne informacje niezbędne do prawidłowej pracy programu. Zaznaczając pole Kolumny i pola systemowe spowodujemy dodanie wszystkich kolumn systemowych do listy dostępnych kolumn. Nazwy pól systemowych zaczynają się zawsze od Z kolumn systemowych korzysta się zwykle tylko w celach serwisowych. Wyjątkami, zawierającymi bezpośrednio przydatne informacje, - odpowiednio: nazwa użytkownika, który utworzył daną pozycję okna oraz data i czas - odpowiednio: nazwa użytkownika, który jako ostatni modyfikował daną pozycję okna oraz data i czas tej modyfikacji Właściwości kolumny - ustalamy właściwości bieżącej kolumny (bieżącej tzn. wybranej na liście aktywnych kolumn) Nazwa kolumny - możemy zmienić nazwę kolumny na inną bardziej dla nas zrozumiałą (lub przydatną) Szerokość - szerokość kolumny w pikselach. Szerokość kolumny możemy również ustawić bezpośrednio w oknie przesuwając w lewo lub prawo krawędź kolumny. Kolor tła - możliwość zmiany tła kolumny ze standardowego białego koloru na dowolny inny Położenie - sposób justyfikacji kolumny, tzn. "Lewo " " Prawo" " Środek " Czcionka - właściwości czcionki używanej w kolumnie: typ, styl, rozmiar, kolor, itp. Standardowo jest używana czcionka "MS Sans Serif", styl regularny, rozmiar 8. Położenie i wielkość okna - określenie położenia lewego górnego rogu okna (Lewa krawędź, Górna krawędź) oraz Szerokości i Wysokości okna. Lewy górny róg ekranu ma współrzędne 0,0. Wartości, które można wpisać w tych czterech polach mieszczą się w zakresie odpowiednio: Górna krawędź, Wysokość - od 0 do pionowej rozdzielczości ekranu (zwykle 600, 768 lub 900) Lewa krawędź, Szerokość - od 0 do poziomej rozdzielczości ekranu (zwykle 800, 1024 lub 1440) Wszystkie określone tu ustawienia pamiętane są niezależnie dla każdego użytkownika programu. Pozwala to na optymalne przystosowanie programu do upodobań użytkownika, rozdzielczości używanego przez niego monitora oraz rodzaju wykonywanych przez niego w programie działań. Klikając w przycisk Domyślne możemy przywrócić domyślne właściwości okna, przewidziane przez producenta dla aktualnej rozdzielczości ekranu. Przywrócenie pierwotnych ustawień kolumn i położenie na ekranie wszystkich okien umożliwia funkcja Domyślne konfiguracje okien z pozycji menu głównego Ustawienia. 24

14 Wyszukiwanie Po naciśnięciu w każdym oknie z danymi przycisku lub klawiszy Ctrl F albo Ctrl F7 pojawi się okienko Szukaj umożliwiające wyszukanie pozycji okna zawierającej określoną wartość we wskazanym polu. Dla ułatwienia okienko Szukaj wywołuje się również automatycznie po rozpoczęciu pisania szukanego tekstu na zakładce Lista. W okienku określamy kryteria i parametry wyszukiwania: Tekst - szukany tekst, najczęściej początek lub cała nazwa Szukaj po - wybieramy z listy pól dostępnych w tym oknie pole, które powinno zawierać wpisany wyżej tekst. Lista pól zawiera zarówno pola dostępne dla użytkownika w trakcie wprowadzania danych w tym oknie jak i tzw. pola systemowe, zawierające informacje wewnętrzne programu. Nazwy pól systemowych zaczynają się od Pola systemowe będą dostępne na liście pól, jeśli wcześniej włączyliśmy je w zestawie dostępnych kolumn okna. Z wyszukiwania po polach systemowych korzysta się zwykle tylko w celach serwisowych. Szybko - przyspiesza wyszukiwanie pierwszej pozycji spełniającej zadane kryteria. Nie przyspiesza wyszukiwania po polach pochodzących z bibliotek. Wyłączamy pole Szybko przy wyszukiwaniu fragmentu tekstu (a nie początku), albo gdy chcemy skorzystać z niektórych opcjonalnych ustawień wyszukiwania - patrz niżej. Przycisk Ustawienia umożliwia określenie opcjonalnych parametrów wyszukiwania: Przycisk OK rozpoczyna wyszukiwanie. Jeśli chcemy wyszukać kolejną pozycję spełniającą zadane kryteria można wywołać ponownie okienko wyszukiwania Ctrl F i kliknąć w przycisk Następny lub zamiast wywoływać okno wyszukiwania nacisnąć klawisze Ctrl L bezpośrednio w oknie z danymi. Biblioteki Program prowadzi biblioteki urzędów skarbowych, banków, miejscowości, kodów pocztowych oraz klasyfikacji środków trwałych. Dzięki temu nie trzeba każdorazowo wprowadzać nazw i związanych z nimi informacji. Do danych z bibliotek możemy się dostać poprzez menu główne (Okna - Biblioteki - Urzędy skarbowe, Banki, Miejscowości, Kody pocztowe, KŚT). Opcje - opcje wyszukiwania. Uwaga na rozmiar liter - zaznaczamy jeśli istotny jest rozmiar liter w wyszukiwanym tekście. Początek nazwy - zaznaczamy, jeśli szukany tekst musi się znajdować na początku nazwy. Fragment nazwy - zaznaczamy, jeśli wystarczy, żeby szukany tekst był fragmentem nazwy. UWAGA. Wyłączenie parametrów Początek nazwy oraz Fragment nazwy oznacza, że chcemy wyszukać pozycje okna, które w zadanym polu mają dokładnie taką nazwę jak wpisany tekst. Kierunek - kierunek wyszukiwania: Naprzód albo Do tyłu. Niedostępne jeśli zaznaczono parametr Szybko. Zakres - zakres wyszukiwania: czy przeszukać Całość czy tylko Podświetlone pozycje. Niedostępne jeśli zaznaczono parametr Szybko. Skąd - skąd rozpocząć wyszukiwanie: Od kursora, czyli od bieżącej pozycji albo Od początku. Niedostępne jeśli zaznaczono parametr Szybko. 25 Biblioteki są wspólne dla wszystkich firm obsługiwanych w programie, tzn. jeśli będąc w jednej firmie wprowadzimy nowy bank na listę banków, będzie on również widziany po zmianie firmy. Wykaz miejscowości, kodów pocztowych oraz Klasyfikacja Środków Trwałych są niemodyfikowalne, natomiast w bibliotece urzędów skarbowych oraz banków dostępne są standardowe funkcje: Ins - dopisanie pozycji do biblioteki F6, zakładka Pozycja, - poprawa danych już istniejącej pozycji Del - wykasowanie pozycji z biblioteki Raz wprowadzone pozycje istnieją na liście, z której są później wybierane podczas wprowadzania danych. Gdy na przykład podczas wprowadzania nowej firmy lub właściciela chcemy określić, któremu urzędowi skarbowemu podlega, wywołujemy bibliotekę urzędów wciskając 26

15 lub klikając, ustawiamy się na odpowiednim urzędzie i (Enter) przypisujemy do firmy lub właściciela. Szukając odpowiedniej pozycji możemy używać klawiszy,pgup, PgDn. Możemy również wpisać fragment nazwy - kursor automatycznie przesunie się na pierwszą pozycję, która ten fragment zawiera. Jeśli poszukiwanej pozycji nie ma na liście, musimy ją wprowadzić klawiszem Ins lub klikając. Obok bibliotek wspólnych dla wszystkich firm mamy również biblioteki indywidualne, przygotowywane oddzielnie pod potrzeby danej firmy. Możemy podzielić je na kilka grup: biblioteki księgi (Kontrahenci, Zdarzenia gospodarcze, Kontrakty, Oddziały) biblioteki środków (Grupy środków) biblioteki przejazdów (Trasy, Cele wyjazdów, Rodzaje zakupów) Przegląd wydruku Każdy przygotowany w programie wydruk (np. księga przychodów i rozchodów, deklaracja VAT-7 itd.) pojawia się w oknie Przegląd wydruku, gdzie można go przejrzeć oraz klikając w odpowiednie przyciski: Drukuj - wydrukować na drukarce, ten sam efekt uzyskamy naciskając klawisz Enter lub klawisze Ctrl P albo Alt D. Eksportuj do pliku w formacie PDF - zapisać na dysku w formacie PDF, np. po to, żeby komuś go przekazać lub przesłać. Eksportuj do edytora tekstu - wysłać do zewnętrznego edytora po to, aby przed wydrukiem dokonać jakichś drobnych modyfikacji. Chodzi tu o edytor, który potrafi edytować pliki w formacie HTML. Może to być Microsoft Word lub np. NVu - dobry darmowy edytor HTML. Wcześniej należy wskazać plik wykonywalny edytora w menu Ustawienia - Środowisko na zakładce Eksport. Edytuj - poprawić przed wydrukiem w notatniku systemowym. Różnica między Eksportuj do edytora tekstu a Edytuj polega na tym, że w edytujemy wydruk graficznie, a w poprawiamy źródłowy kod HTML, co jest trudniejsze i wymaga pobieżnej choćby znajomości języka HTML. Wyślij jako - wysłać pocztą internetową jako załącznik w formacie PDF lub HTML. Zalecamy PDF, gdyż uniemożliwia nieautoryzowaną modyfikację przesłanego wydruku. Wcześniej należy prawidłowo ustawić parametry serwera SMTP w menu Ustawienia - Środowisko na zakładce Internet. Zapisz wydruk jako... - zapisać na dysku w formacie HTML W przypadku wydruków seryjnych (np. ewidencje obejmujące więcej niż jeden miesiąc) przycisk Drukuj wszystko spowoduje wydrukowanie całej ewidencji, natomiast przycisk Drukuj wydrukuje tylko wybrany miesiąc (np. Styczeń 2008). Przed wydrukiem lub wykonaniem innej z opisanych wyżej operacji możemy: Poprzednia strona, Następna strona - przejrzeć poszczególne strony przygotowanego do wydruku dokumentu, o ile oczywiście dokument składa się z kilku stron. Celowo mówimy tu o stronach dokumentu, a nie wydruku, bo np. w przypadku księgi przychodów lub rejestrów VAT wydruk każdego miesiąca jest oddzielnym dokumentem. Powiększ czcionkę, Pomniejsz czcionkę - zmienić wielkość liter. Zmiana wielkości czcionki zapamiętana będzie przy kolejnych wydrukach danego dokumentu. Ustawienia drukarki - zmienić ustawienia drukarki lub wybrać inną drukarkę. Jeśli chcemy tylko zmienić drukarkę, to wygodniej jest to zrobić przed samym wydrukiem w oknie Wydruk - patrz niżej. Właściwości F4 - zmienić czcionkę, marginesy, orientację oraz odcienie szarości. Zmiany te dotyczą tylko bieżącego rodzaju dokumentu i będą wykorzystane przy kolejnych wydrukach tego rodzaju dokumentu. Zmiany odcieni szarości dla wszystkich wydruków możemy dokonać w menu Ustawienia - Środowisko na zakładce Wydruki. Po kliknięciu przycisku Drukuj pojawia się okienko Wydruk, w którym określamy opcje i parametry wydruku: Drukarka - drukarka na jaką zostanie wysłany wydruk. Wszystkie wydruki drukują się prawidłowo na dowolnych drukarkach laserowych lub atramentowych. Strony wydruku - określamy czy chcemy drukować Wszystkie, czy tylko wybrane Od-do strony wydruku. Możemy również wybrać strony tylko Parzyste lub Nieparzyste co jest przydatne jeśli chcemy wydrukować dwustronnie np. deklarację PIT, a nie posiadamy drukarki z dupleksem, więc sami musimy przekładać kartki w drukarce Kopie - po określeniu Ilości kopii program sam wyliczy Ile kartek zajmie w całości nasz wydruk Drukuj jako jeden dokument - zaznaczamy przy wydrukach na drukarce z dupleksem, tzn. takiej która sama potrafi wydrukować na obu stronach jednej kartki 27 28

16 Wstaw brakujące parzyste strony (duplex) - zaznaczamy w przypadku wydruku na dupleksie dokumentu wielostronicowego. Dzięki temu na przykład do deklaracji PIT-36L składającej się z trzech stron wydruku zostanie dodana czwarta pusta strona po to, żeby kopia deklaracji zaczęła się drukować na nowej kartce papieru, a nie na odwrocie drugiej kartki oryginału. Drukuj znakowo (na drukarce igłowej) - zaznaczamy jeśli chcemy wydrukować dokument na drukarce igłowej w trybie znakowym, a nie graficznym. Nie należy zaznaczać tego parametru, jeśli w polu Drukarka wybraliśmy drukarkę laserową lub atramentową. W obecnej wersji programu prawidłowe wydruki znakowe można uzyskać tylko z niektórych rodzajów dokumentów, np. RK, KP, KW. Większości złożonych wydruków (księga przychodów, rejestry VAT, deklaracje) nie da się prawidłowo wydrukować w trybie znakowym. Przed wydrukiem należy ustawić parametry wydruku na drukarce igłowej patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Środowisko. Użytkownicy Grupa praw dostępu - przydzielamy użytkownika do grupy użytkowników, dla której określone są prawa dostępu do poszczególnych okien i funkcji programu, zmiany praw dostępu danej grupy lub wprowadzenie nowej grupy możemy dokonać, wchodząc do pozycji Grupy użytkowników z poziomu menu głównego Zbiory - Narzędzia Lista użytkowników (wraz z możliwością jej modyfikacji) dostępna jest tylko dla Administratora (ADMIN), inny użytkownik wybierając z menu głównego funkcję Zbiory - Wybór użytkownika ma tylko możliwość zmiany użytkownika. Dodatkowo Administrator może sprawdzić, kto aktualnie pracuje w programie (Zalogowany) oraz w szczególnych przypadkach odłączyć (przycisk Odłącz) pracującego użytkownika. Żądanie zakończenia sesji informuje, że użytkownik jest w trakcie odłączania (żądanie zostało wysłane lecz nie zostało jeszcze wykonane). UWAGA. Mogło się zdarzyć, że przed zakończeniem pracy w programie komputer został wyłączony lub wystąpiła jakaś awaria i program pokazuje, że jakiś użytkownik pracuje w programie, chociaż w rzeczywistości już tak nie jest. Aby upewnić się kto rzeczywiście pracuje w danym momencie w programie, można wywołać funkcję menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub klawisze Alt F3) Sprawdź czy na pewno podłączeni. Przed rozpoczęciem normalnej pracy należy określić listę osób obsługujących program. W przypadku, gdy program jest obsługiwany przez więcej niż jedną osobę, można każdemu użytkownikowi przyporządkować własne ustawienia parametrów i ustalić, jakie operacje i przez kogo mogą być wykonywane. UWAGA. W przypadku wersji jednostanowiskowej, jeśli program będzie użytkowany najczęściej przez tą samą osobę, rozdziały dotyczące użytkowników możemy na razie pominąć. Wybór użytkownika W przypadku, gdy na liście istnieje kilku użytkowników, przy wejściu do programu program prosi o wprowadzenie nazwy (identyfikatora) oraz hasła. Gdy na liście użytkowników jest tylko jedna pozycja (czyli Administrator), przy wejściu program nie wymaga nazwy. Zmiany użytkownika można również dokonać podczas pracy, wywołując z menu głównego funkcję Zbiory - Wybór użytkownika. Listę użytkowników można modyfikować (patrz rozdział: ROZPOCZĘCIE PRACY - Użytkownicy), jednak może tego dokonać tylko Administrator. Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło - patrz rozdział: PARAMERY SYSTEMU - Hasło użytkownika. Grupy użytkowników Do listy użytkowników wchodzimy po kliknięciu lub Zbiory - Wybór użytkownika. Nowego użytkownika wprowadzamy klawiszem Ins lub klikając. Wpisujemy: Nazwa - symboliczny identyfikator użytkownika wprowadzany podczas wyboru użytkownika (czyli uruchomienia programu lub zmiany użytkownika) Nazwisko, Imię - nie jest wymagane, gdyż wszędzie posługujemy się symboliczną nazwą użytkownika Hasło - hasło dostępu, które każdy użytkownik może później samodzielnie zmieniać z pozycji menu głównego Ustawienia - Hasło użytkownika Wymuszaj zmianę hasła - po zaznaczeniu tej opcji program będzie żądał zmiany hasła co 30 dni 29 Grupy praw dostępu szczególnie przydatne są przy pracy sieciowej. W przypadku wersji jednostanowiskowej też możemy korzystać z ich właściwości, lecz nie jest to konieczne. Grupy użytkowników są to grupy praw dostępu, czyli służą do ustalenia praw dostępu dla poszczególnych osób. Prawa przydzielamy do grupy osób (np. dla osób wprowadzających dane, czy osób sprawdzających i zamykających okresy rozliczeniowe), następnie przy użytkowniku ustalamy do jakiej grupy należy. Jeśli jakiś pracownik ma inne prawa niż dana grupa, wprowadzamy nową grupę i przydzielamy ją jemu. UWAGA. Do modyfikowania listy użytkowników i przypisywania ich do grup użytkowników dostęp ma tylko Administrator (ADMIN). 30

17 Przez prawa dostępu rozumiemy prawo danego użytkownika programu do przeglądania i wprowadzania danych oraz do wykonywania poszczególnych funkcji (np. przeliczenia, raporty). Do wprowadzania i modyfikacji grup użytkowników wchodzimy z pozycji menu głównego Zbiory - Narzędzia - Grupy użytkowników. UWAGA. Dostęp do modyfikacji grup użytkowników mają tylko użytkownicy przypisani do grupy, w której zaznaczone są prawa Narzędzia i Grupy użytkowników na zakładce Nadzór. Wprowadzanie nowej grupy użytkowników (Ins) i ustalenie jej praw dostępu odbywa się w kilku etapach: 1. Nazwa - wprowadzenie nazwy grupy użytkowników. 2. Rodzaj praw - ogólne określenie praw (Nadzór, Dostęp do danych) i poziomów dostępu (Korygowanie, Wprowadzanie, Przeglądanie, Brak praw), jakie chcielibyśmy ustawić. 3. Ustaw prawa dostępu - ustawienie praw dostępu na podstawie określonych Rodzajów praw. 4. Główne prawa - skorygowanie praw dostępu do poszczególnych okien i funkcji (Główne okna, Nadzór, Inne) programu. 5. Zaawansowane - skorygowanie szczegółowych praw dostępu do poszczególnych okien systemu. Rodzaje praw dostępu Rodzaje praw służą do wstępnego ustalenia wymaganych praw i poziomów dostępu: Nadzór - dostęp do ustawień wszystkich parametrów programu Dostęp do danych - stopniowany dostęp do okien i funkcji: Korygowanie - pełna możliwość wprowadzania, zmian i kasowania danych Wprowadzanie - zmiany i kasowanie danych ograniczone do pozycji wprowadzonych przez użytkowników z własnej grupy Przeglądanie - możliwość przeglądania danych Brak praw - brak wglądu w dane Po ustawieniu rodzajów praw należy kliknąć w przycisk Ustaw prawa dostępu. Funkcja ta spowoduje ustawienie prawa dostępu dla poszczególnych okien i funkcji na podstawie ustawionych (wymaganych) rodzajów praw. UWAGA. Sama zmiana rodzajów praw bez wywołania funkcji Ustaw prawa dostępu nie wpłynie na zmianę żadnych praw dostępu. Główne prawa dostępu Główne prawa dostępu podzielone są na kilka grup: Główne okna - dostęp do podstawowych okien programu Księga - dostęp do okna z Księgą Przychodów i Rozchodów, do ryczałtowej Ewidencji Przychodów oraz do przychodów z najmu lub dzierżawy Środki trwałe - dostęp do ewidencji środków trwałych Wyposażenie - dostęp do ewidencji wyposażenia Pojazdy - dostęp do rozliczenia kosztów przebiegu pojazdów Dowody wewn. - dostęp do ewidencji dowodów wewnętrznych Kontrahenci - dostęp do listy kontrahentów wraz z ich danymi Przelewy - dostęp do listy przelewów bankowych Kasa/bank - dostęp do raportów kasowych Windykacja - dostęp do modułu windykacji Firmy - dostęp do listy firm Właściciele - dostęp do listy właścicieli i współwłaścicieli Nadzór - dostęp do ustawień parametrów związanych z pracą programu ustawienia środowiska wczytanie licencji archiwizacja danych import i eksport danych pozycje z menu głównego Zbiory - Narzędzia modyfikacja grup praw dostępu zamykanie ewidencji (patrz Bieżąca data i okres - Data zamknięcia) oraz deklaracji rozliczeniowych PIT i VAT otwieranie ewidencji, czyli cofanie daty zamknięcia ewidencji oraz otwieranie deklaracji rozliczeniowych Inne - dostęp do poszczególnych funkcji w podstawowych oknach Zaawansowane prawa dostępu Zaawansowane prawa dostępu dają możliwość ustawienia szczegółowych praw dostępu dla każdego okna oddzielnie, czyli na najbardziej szczegółowym poziomie. Po kliknięciu w przycisk Zaawansowane ukaże się okienko z listą wszystkich okien programu

18 Po ustawieniu się na konkretnym oknie i przejściu na zakładkę Pozycja możemy szczegółowo ustalić prawa do tego okna: Wprowadzanie rekordów - zaznaczamy, jeśli dana grupa użytkowników może wprowadzać nowe pozycje w tym oknie Poprawianie rekordów - zaznaczamy, jeśli dana grupa użytkowników może poprawiać pozycje w tym oknie, wprowadzone przez użytkownika tej samej grupy Kasowanie rekordów - zaznaczamy, jeśli dana grupa użytkowników może kasować pozycje w tym oknie, wprowadzone przez użytkownika tej samej grupy Poprawianie cudzych rekordów - zaznaczamy, jeśli dana grupa użytkowników może poprawiać pozycje w tym oknie, wprowadzone przez dowolnych użytkowników Kasowanie cudzych rekordów - zaznaczamy, jeśli dana grupa użytkowników może kasować pozycje w tym oknie, wprowadzone przez dowolnych użytkowników Przeglądanie - warunki przeglądania listy rekordów Pełne prawa - możliwość wglądu w pełną listę Ograniczone filtrem - przeglądanie ograniczonej listy rekordów na podstawie warunku ustalonego w pozycji Filtr przeglądania Brak praw - brak wglądu w pozycje danego okna Filtr przeglądania - formuła ograniczająca wyświetlane pozycje do tych, które spełniają wprowadzony tu warunek, np. wypisując w liście firm [Nazwa]='VICTORIA*' ograniczymy dostęp do firm zaczynających się na 'VICTORIA' w formule możemy używać nazw pól w nawiasach kwadratowych oraz instrukcji warunkowych (operatory and, or, =, <>, <, >). Przykład 1. W biurze rachunkowym możemy pracownikom (użytkownikom) zabronić wprowadzania i modyfikacji danych firm, z pozostawieniem możliwości przeglądania tych danych. W tym celu odszukujemy pozycję (nazwę tabeli) FIRMY i wyłączamy wprowadzanie, poprawianie i usuwanie rekordów, pozostawiając pełne prawa do przeglądania tabeli (okna). Podobny efekt przyniesie odznaczenie w głównych prawach (zakładka Główne okna) pozycji Firmy, lecz wtedy nie będzie wglądu do danych firm. Przykład 2. W biurze rachunkowym każda grupa pracowników (użytkowników) obsługuje pewną grupę firm. Dla każdej grupy użytkowników możemy ograniczyć listę widocznych (obsługiwanych) firm tylko do tych, które są konieczne. W tym celu każdej firmie przypisujemy grupę firm (patrz Wprowadzanie danych firmy, pole Grupa), a następnie w zaawansowanych prawach dostępu odnajdujemy tabelę FIRMY, zaznaczamy ograniczone filtrem i wpisujemy filtr: [Grupa]='A' (gdzie A to przykładowa nazwa grupy firm). UWAGA. Kliknięcie w przycisk Ustaw prawa dostępu powoduje standardowe ustawienie głównych i zaawansowanych praw dostępu na podstawie ustalonych rodzajów praw. Dlatego nie klikamy już w ten przycisk po szczegółowym dostosowaniu głównych i zaawansowanych praw dostępu. Wywołanie tej funkcji spowoduje przywrócenie standardowych ustawień. Na stałe w programie istnieje już grupa Administratorzy z pełnymi prawami dostępu do wszystkich funkcji i okien programu. Grupy tej nie można modyfikować ani usunąć. Standardowy użytkownik ADMIN (administrator) przypisany jest właśnie do tej grupy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utworzyć innych użytkowników i przypisać ich do tej grupy (przypisać im pełne prawa), lecz tylko i wyłącznie ADMIN będzie miał prawa do: zmiany lub tworzenia nowej bazy danych konwersji danych z wcześniejszej wersji importu bazy danych z programu TK 33 Wprowadzanie danych firmy Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać dane własnej firmy. Po kliknięciu lub Zbiory - Wybór firmy pojawi się na ekranie okienko z listą firm. Po naciśnięciu F6 lub kliknięciu w zakładkę Pozycja lub należy wpisać nazwę firmy (Skrócona nazwa firmy) oraz wypełnić wszystkie dane firmy: 34 Skrócona nazwa firmy - podstawowa nazwa, służąca do identyfikacji firmy: występuje w oknie z listą firm pojawia się na wydrukach wszystkich zestawień drukuje się na deklaracjach PIT i VAT Grupa - dzięki przypisaniu firmy do grupy istnieje możliwość nadania użytkownikom praw dostępu do firm z danej grupy, informacja szczególnie przydatna w wersji dla biura rachunkowego Logo - klikając dwukrotnie w obszar przeznaczony na logo firmy możemy umieścić znak graficzny w formacie BMP, żeby usunąć wprowadzone wcześniej logo firmy należy w obszarze znaku graficznego kliknąć dwukrotnie i wybrać Usuń. DANE - podstawowe dane firmy: Nagłówek dokumentów - pełna nazwa firmy, drukuje się w nagłówku niektórych wystawianych dokumentów NIP, REGON Płatnik VAT - pole tylko do odczytu, pokazuje ostatnią wartość określoną na zakładce Ustawienia - VAT w tabelce Parametry Data rozp.działaln. - data rozpoczęcia działalności. Data ta jest istotna m.in. dla wydruków księgi lub ewidencji przychodów. Pierwsza strona tego wydruku będzie dotyczyła miesiąca obejmującego datę rozpoczęcia działalności, chyba że ustawione zostały odpowiednio pola w grupie BO na zakładce USTAWIENIA-KSIĘGA/EWIDENCJA - patrz niżej Rodzaj podatnika - określamy, czy rozliczany podmiot jest osobą fizyczną, czy spółką

19 Zakład Pracy Chronionej - zaznaczamy jeśli firma ma status ZPCHR, istotne w zgłoszeniach NIP-1 i NIP-2 Rozliczenia - określamy formę rozliczenia firmy z urzędem skarbowym (księga czy ryczałt), tu również możemy wybrać najem, jeśli chcemy ewidencjonować dochody z najmu (i podstawiać na deklarację PIT); rodzaj rozliczenia ma wpływ na rodzaj deklaracji generowanej dla właściciela lub wspólnika PRZELEWY - informacje potrzebne do prawidłowego wypełnienia druków poleceń przelewów bankowych: Nazwa i adres - wprowadzamy nazwę i adres firmy w formie, jaką chcemy mieć na wydruku przelewów Rachunki bankowe - uzupełniamy wszystkie rachunki bankowe firmy ADRES - adres prowadzenia działalności, przy wprowadzaniu miejscowości możemy skorzystać z biblioteki wszystkich miejscowości, w pozycji Urząd skarbowy wybieramy z biblioteki urzędów ten, do którego składane są deklaracje podatkowe VAT, w polu Data wpisujemy, od kiedy wprowadzony adres jest ważny INNE - inne dane potrzebne do wydruków: Pełna nazwa - pełna nazwa na drukach deklaracji Nazwa org.rejestr., Nazwa rejestru, Data rejestracji, Numer w rejestrze, Rodzaj działaln., Kod PKD, Data NIP, Data REGON - dane z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz z dokumentów NIP i REGON Miejsce działaln. - możemy wpisać bezpośrednio miejsce prowadzenia działalności, lecz w przypadku korzystania z wydruku zgłoszenia podmiotu gospodarczego przy uzupełnianiu adresów miejsc prowadzenia działalności należy posłużyć się przyciskiem Osoba reprezentująca - dane osoby reprezentującej firmę Osoba wypełniająca deklaracje VAT - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji DOKUMENTACJA - dane dotyczące prowadzenia dokumentacji rachunkowej firmy potrzebne do zgłoszenia podmiotu gospodarczego USTAWIENIA - parametry konfiguracyjne: KSIĘGA/EWIDENCJA - parametry dotyczące prowadzenia księgi lub ewidencji przychodów Pierwszy wpis - numer, od jakiego rozpocznie się numeracja wpisów w księdze. Jeśli rozpoczynamy działalność lub rozpoczynamy pracę z programem od stycznia to wpisujemy tu liczbę 1, natomiast jeśli rozpoczynamy pracę z programem w trakcie roku, przechodząc z innego programu lub księgi prowadzonej ręcznie, wpisujemy numer pierwszego wpisu tak, żeby był kontynuacją dotychczasowej numeracji. Pierwsza strona - numer, od którego rozpocznie się numeracja stron na wydruku księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Jeśli rozpoczynamy działalność lub rozpoczynamy pracę z programem od stycznia to wpisujemy tu liczbę 1, natomiast jeśli rozpoczynamy pracę z programem w trakcie roku, przechodząc z innego programu lub księgi/ewidencji prowadzonej ręcznie, wpisujemy numer pierwszej strony wydruku księgi/ewidencji tak, żeby był kontynuacją dotychczasowej numeracji stron na wydrukach. W miesiącu, W roku - miesiąc i rok, w którym rozpoczynamy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów w programie. Pola te mają wpływ zarówno na numerowanie wpisów w księdze/ewidencji (Lp.) jak i na numerowanie stron na wydrukach księgi/ewidencji. Jeśli wpiszemy tu rok i miesiąc późniejszy od wprowadzonej wyżej daty rozpoczęcia działalności (zakładka DANE), to pierwsza strona wydruku księgi/ewidencji będzie dotyczyła tego właśnie miesiąca i roku, a nie miesiąca i roku wynikającego z daty rozpoczęcia działalności. Miesięczna numeracja wpisów - standardowo wpisy w księdze numerowane są kolejno w okresie całego roku, jednak istnieje możliwość niezależnej numeracji w ramach każdego miesiąca Biblioteki globalne - biblioteki kontrahentów i zdarzeń gospodarczych mogą być oddzielne dla każdej firmy lub wspólne (globalne) dla wszystkich firm. Ta druga opcja jest szczególnie atrakcyjna gdy program używany jest w biurze rachunkowym. Kontrahent ( i zdarzenie gospodarcze) wprowadzony w dowolnej firmie, jest dostępny również we wszystkich innych firmach bez konieczności ponownego wprowadzania. UWAGA. Parametr ten dobrze jest ustawić na początku rozliczania danej firmy. Efektem późniejszych zmian, powodujących przenoszenie danych pomiędzy bibliotekami lokalnymi i globalnymi, może być usunięcie pozycji nieużywanych. VAT - parametry dotyczące rejestrów i deklaracji VAT Parametry - określamy czy firma jest płatnikiem podatku VAT (tak lub nie w kolumnie Vat), a jeśli jest, to podajemy również rodzaj zgłoszonej formy rozliczania vat (miesięczna lub kwartalna w kolumnie Deklaracja). W kolumnie Od wpisujemy datę rozpoczęcia obowiązywania podanych parametrów, czyli w najprostszym przypadku, jeśli nie było żadnych zmian, datę rozpoczęcia działalności. W kolumnie Do określamy datę końcową obowiązywania wpisanych parametrów. Jeśli obowiązują one cały czas, to datę Do pozostawiamy pustą. W przypadku zmian formy rozliczenia określamy datę końcową w kolumnie Do przy dotychczasowych parametrach i wprowadzamy nowy okres obowiązywania wybranej formy rozliczenia. UWAGA. Między okresami obowiązywania różnych parametrów nie może być przerwy, tzn. data Od w nowym wpisie musi być wprowadzona jako następny dzień po dacie Do w poprzednim wpisie. Transakcje zagraniczne - zaznaczany, jeśli płatnik VAT dokonuje transakcji z kontrahentami zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i z innych krajów. Transakcje zagraniczne są dostępne tylko w odpowiedniej wersji programu. Metoda kasowa - zaznaczany, jeśli płatnik VAT wybrał kasową metodę rozliczania podatku VAT VAT sprzedaż - zaznaczany najczęściej występującą stawkę VAT przy sprzedaży (patrz rozdział Wprowadzanie sprzedaży i zakupów - Pozycje w księdze) VAT zakup - zaznaczany najczęściej występującą stawkę VAT przy zakupach Cel zakupu - zaznaczany najczęściej występujący cel zakupu INNE - inne parametry ustawiane indywidualnie dla firmy Import dokumentów z programu - wybór systemu fakturującego lub magazynowego, umożliwiający automatyczne wprowadzanie dokumentów (faktur sprzedaży oraz zakupów handlowych) do księgi (patrz rozdział Księga i ewidencja przychodów - Import faktur z programu R2faktury). Z programu R2faktury można również importować raporty kasowe i bankowe (patrz rozdział KASA/BANK - Import raportów z programu R2faktury). Pełna nazwa urzędu skarb. - zaznaczamy jeśli na deklaracjach ma się drukować pełna nazwa i adres urzędu skarbowego, a nie jego nazwa skrócona. Podpowiadać nr ewid.jako KST/Grupa/Nr kolejny - automatyczne podpowiadanie numeru ewidencyjnego przy wprowadzaniu środków trwałych (patrz EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Wprowadzanie do ewidencji) Kasa/Bank - Włączona - prowadzenie raportów kasowych i bankowych w firmie (patrz rozdział KASA/BANK) Kasa/Bank - Godziny - możliwość tworzenia kilku raportów kasowych dziennie (patrz rozdział KASA/BANK - Raporty kasowe i bankowe

20 Windykacja - Włączona - korzystanie w firmie z modułu windykacji należności (patrz rozdział NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - Windykacja należności) NOTATKI - własne uwagi niedrukowane na żadnych dokumentach UWAGA. Jako firmę należy traktować każde źródło przychodów, które powinno być ujęte w rozliczeniu podatku dochodowego właściciela, tzn. że np. najem również powinien być wprowadzony jako osobna firma. W przypadku wersji programu obsługującej wiele firm należy dane każdej z firm wprowadzić oddzielnie. Przycisk lub klawisz Ins pozwala na utworzenie nowej firmy - patrz Biura rachunkowe. Po wprowadzeniu danych właściciela lub wspólników przypisujemy ich do firmy klikając w przycisk Udziałowcy - patrz rozdział Przychody z działalności. Rachunki bankowe firmy W oknie Rachunki bankowe powinniśmy wprowadzić tyle pozycji, ile rachunków posiada firma. Wprowadzone rachunki będą wykorzystywane przy automatycznym generowaniu przelewów z deklaracji oraz przy ręcznym wpisywaniu poleceń przelewów. rachunek bez odstępów lub w grupach po 4 albo 8 cyfr, np.: lub albo Bank - bank, w którym jest prowadzony określony wyżej rachunek, podstawia się automatycznie z biblioteki banków na podstawie wprowadzonego wyżej numeru konta. WYDRUKI/EKSPORT - parametry wydruków lub eksportu do systemu bankowego Przelewy z tego rachunku są drukowane Parametry określone w menu Ustawienia - Przelewy - zaznaczenie opcji oznacza zaakceptowanie szczegółowych ustawień wydruków przelewów, ustawionych globalnie w konfiguracji przelewów, w przeciwnym wypadku ustalamy indywidualne parametry wydruku dla danego rachunku Zwykły, Podatki, ZUS - indywidualne parametry wydruku dla poszczególnego konta, wyjaśnione w rozdziale Parametry systemu - Konfiguracja przelewów eksportowane do systemu bankowego Wybierz system bankowy - ustalamy system bankowy, z którym ma współpracować program. Program współpracuje z większością dostępnych systemów bankowych. Jeśli danego systemu nie ma na liście, należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem programu. INNE Nr klienta - pole pomocnicze przydatne przy eksporcie do niektórych systemów bankowych, np. Sezam i Paribas Numer raportu bankowego (wyciągu) - sposób numerowania kolejnych raportów bankowych, istotne tylko jeśli korzystamy z modułu Kasa/Bank, numerowanie dokumentów jest szczegółowo opisane w rozdziale PARAMETRY SYSTEMU - Definicje raportów kasowych. Nowy rachunek wprowadzamy klawiszem Ins. Uzupełniamy: Nazwa rachunku - dowolna nazwa identyfikująca rachunek Ustaw jako domyślny - ustalamy rachunek, z którego wysyłać będziemy większość przelewów Lk - liczba kontrolna rachunku obliczana automatycznie, powinna się zgadzać z dwoma pierwszymi cyframi numeru konta. Jeśli się nie zgadza, to znaczy, że numer konta zawiera błędy. Konto - wprowadzamy pełny numer rachunku bankowego firmy. Aktualnie ( ) wszystkie rachunki bankowe w Polsce są zgodne ze standardem NRB i składają się z 26 cyfr, z których dwie pierwsze to cyfry kontrolne, cyfry od 3-ej do 10-tej to numer banku, a kolejne to numer rachunku w danym banku. W zależności od upodobań wpisujemy nasz 37 Zgłoszenie podmiotu gospodarczego Po uzupełnieniu danych firmy możemy wydrukować F2 wypełnione formularze zgłoszeniowe i identyfikacyjne: NIP-1 - zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, dostępne gdy Rodzaj podatnika ustawiony jest jako osoba fizyczna NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne jednostki organizacyjnej, dostępne gdy Rodzaj podatnika ustawiony jest jako spółka cywilna NIP-B - załącznik do NIP-1 lub NIP-2 dostępny w przypadku wprowadzenia większej ilości rachunków bankowych (Rachunki bankowe na zakładce Przelewy) 38

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Ogólne i Konfiguracja 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Ogólne i Konfiguracja 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program KH KSIĘGA HANDLOWA Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo