ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie 490 zł Firma posiada Certyfikat ISO, wydaje zaświadczenia MEN. Kurs adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy lub pracują w innych działach i chcą pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę. Cechą charakterystyczną szkolenia odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie solidnych podstaw, które pozwolą na podjęcie pracy w księgowości bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień z tego zakresu. Uczymy w łatwy, przystępny sposób. Wiedzę, również teoretyczną, przekazujemy w oparciu o praktyczne przykłady z "życia" księgowego. Kurs ma przygotować Państwa nie tylko do ogólnego zaznajomienia się z terminologią księgową. Jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę praktyczną. Pragniemy nauczyć Państwa poruszać się po programie Symfonia Finanse i Księgowość Premium Warsztaty praktyczne obejmować więc będą prawdziwe zdarzenia i sytuacje księgowe, z którymi można zapoznać się na własnym stanowisku komputerowym. Kadra dydaktyczna Wykładowcami na szkoleniu księgowości są osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym: Rachunkowość, Ekonomia, często po studiach podyplomowych lub doktoranckich o kierunku rachunkowości, finansów, podatków. Stawiamy na praktyków! Nasi wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w działach księgowości, jako główni księgowi lub dyrektorzy finansowi w spółkach z polskim lub zagranicznym kapitałem, w biurach rachunkowych, dzięki czemu posiadają oni wiedzę z zakresu różnych branż, zdobytą na wielu różnych przypadkach. Egzamin Kurs kończy się egzaminem, który obejmuje część praktyczną i część teoretyczną. Po zdanym egzaminie, którego cena wchodzi w skład ceny kursu uczestnik otrzymuje dyplom oraz zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia MEN (Ministra Edukacji i Nauki) z dnia 3 lutego 2006r (Dz. U. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Na dyplomie wyszczególniony jest dokładnie zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin. Taka informacja z pewnością będzie niezbędna dla Twojego przyszłego pracodawcy. plan szkolenia: PROGRAM: 32 h lekcyjnych 1. Podstawowe pojęcia i zasady w rachunkowości. 2. Ustawa o rachunkowości: -polityka rachunkowości, - wewnętrzne regulacje, - dokumentacja księgowa, - obieg dokumentów.

2 3. Ogólne zasady i wymogi prowadzenia ewidencji na kontach. 4. Ewidencja zdarzeń gospodarczych: - konta księgowe jako podstawowe narzędzie rejestracji zdarzeń, plan kont omówienie zasady tworzenia,- klasyfikacja zdarzeń gospodarczych. 5. Księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów zasady prowadzenia. 6. Aktywa i pasywa: - aktywa ( zakres przedmiotowy, ewidencja zdarzeń zakup, amortyzacja, sprzedaż ) rzeczowe trwałe niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, rzeczowe obrotowe ( zapasy, obrót materiałowy i towarowy, rozrachunki, aktywa finansowe krótkoterminowe). - pasywa ( kapitał własny, kapitał obcy: rezerwy i zobowiązania ) 7. Podatki: -podatek dochodowy od osób fizycznych, - podatek dochodowy od osób prawnych, - podatek od towarów i usług ( rozrachunki, faktury VAT, ewidencja księgowa, deklaracja VAT 7 ) - inne ( np. cywilno prawne, lokalne ). 8. Wynagrodzenia (+ ćwiczenia w programie Płatnik): - tworzenie listy płac, - tworzenie list wypłat, - rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, - rozliczenia z Urzędem Skarbowym, - rozliczenia z pracownikami. 9. Obrót pieniężny ( dokumentowanie i ewidencja) 10. Obrót towarowy i materiałowy ( ewidencja zakupów, rozliczenie zakupów, rozchód materiałów, obrót towarowy, ewidencja sprzedaży ) 11. Rozrachunki ( klasyfikacja, wycena i ewidencja ): - z dostawcami, -z odbiorcami, - z pracownikami, -pozostałe ( np. z ZUS, publiczno prawne ). 12. Podstawowe deklaracje i dokumenty zgłaszane do ZUS. 13. Podstawowe deklaracje PIT i CIT. 14. Rachunek zysków i strat ( przychód, koszt, wynik a podstawa opodatkowania ) 15. Sprawozdanie finansowe jednostki: - istota i charakter, - składniki ( bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i objaśnienia,

3 zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych). 16. Praktyczne wprowadzenie do programu Symfonia Finanse i Księgowość. Zapoznanie z głównymi funkcjami programu. Przykładowe wprowadzanie dokumentówdo systemu księgowego na każdych zajęciach wraz z nowym zadaniem. Grupy Ilość osób w grupie nie przekracza 6 os. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. na stanowisku samodzielnej ksiegowej firmy. II.PROFESJONALNY KURS KADR I PŁAC Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na kadrową z zaświadczeniem MEN, Certyfikatem. Programy: OPTIMA Kadry i Płace, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie 490 zł Firma posiada Certyfikat ISO, wydaje zaświadczenia MEN. Kurs kadrowo - płacowy od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w innych działach i chcą poznać, pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac. Cechą charakterystyczną szkolenia kadry odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie solidnych podstaw do podjęcia pracy w działach kadry i płace bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień w tym zakresie. Kadra dydaktyczna Wykładowcami na szkoleniu kadrowym są osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym. Stawiamy na praktyków! Nasi wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w działach kadr, jako główni specjaliści do spraw kadr w spółkach z polskim lub zagranicznym kapitałem,, dzięki czemu posiadają oni wiedzę z zakresu różnych branż, zdobytą na wielu różnych przypadkach. Warsztaty- zajęcia praktyczne podczas kursu Kadry i Płace obejmują aż podczas których pragniemy nauczyć Państwa poruszać się po programie kadrowo płacowym Optima Kadry i Płace oraz po programach Płatnik. Warsztaty praktyczne obejmować więc będą prawdziwe zdarzenia i sytuacje kadrowo płacowe.. Każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe. PROGRAM: 32 h lekcyjnych Temat: Zagadnienia kadrowe Zawarcie umowy o pracę 1. Rekrutacja 1.1. Umowa o pracę czy umowa zlecenia

4 1.2. Przed zawarciem umowy o pracę 2. Prawa i obowiązki związane z zawarciem umowy o pracę 2.1. Zapoznanie z regulaminem pracy 2.2. Zaznajamianie pracownika z jego obowiązkami i sposobem ich wykonania 2.3. Informacja o ryzyku zawodowym 2.4. Wstępne szkolenie Bhp 2.5. Zasady szkolenia pracodawcy 2.6. Wyposażenie w narzędzia, odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej 2.7. Założenie akt osobowych 2.8. Wydanie legitymacji służbowej 2.9. Zapoznanie z tajemnicą Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych (zapoznanie pracownika z porządkiem pracy) 3. Rodzaje umów o pracę 4. Przepisy ułatwiające zawieranie kolejnych umów o pracę 5. Kumulacja umów 6. Treść umowy o pracę 7. Zgłoszenie do ZUS terminy, dokumenty 8. Przechowywanie dokumentacji Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno - prawne 1. Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą 2. Emeryt, rencista w firmie 3. Niepełnosprawni 4. Młodociani 5. Cudzoziemcy 6. Umowa o dzieło 7. Umowa zlecenie 8. Kontrakt menedżerski 9. Umowa o zarządzanie 10. Samozatrudnienie Zajęcia III Studium przypadków pracowniczych 1. Zmiana umowy o pracę (jej rodzaju lub warunków) 1.1. Porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające 1.2. Powierzenie innej pracy 2. Szczególne formy zmiany warunków umów o pracę w przypadku likwidacji pracodawcy, przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę 3. Zwolnienia grupowe 4. Związki zawodowe w zakładzie pracy i wynikające z ich istnienia konsekwencje 5. Pracodawcy u których brak związków zawodowych 6. Kary, nagany i wyróżnienia 7. Terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu

5 czas pracy: 1. Definicja czasu pracy (w tym także: czas pracy a szkolenia oraz czas pracy a podróże służbowe pracowników). 2. Wymiar czasu pracy. 3. Systemy czasu pracy. 4. Praca w godzinach nadliczbowych. 5. Praca w niedziele i święta. 6. Praca w nocy. 7. Okresy odpoczynku. 8. Dokumentacja związana z czasem pracy m.in. ewidencja czasu pracy, wnioski o odbiór czasu wolnego, w zamian za pracę w nadgodzinach, polecenie pracy w nadgodzinach Zasady wyliczania wynagrodzeń 1. Pojęcie brutto netto 2. Płaca minimalna 3. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu 4. Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 5. Zasady ustalania podatku dochodowego 6. Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna 7. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne 8. Kwota wolna od potrąceń 9. Zasady wyliczania Warsztaty praktyczne 1. Zakładanie akt osobowych 2. Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków 3. Wprowadzenie danych pracownika w programie Optima 4. Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik 5. Szczególne formy dokumentów dla poszczególnych grup pracowniczych 6. Zawieranie umów cywilno-prawnych 7. Wprowadzanie do systemu kadrowo płacowego innych grup pracowniczych oraz pracowników obcych 8. Zgłaszanie do ZUS inne formy kodów pracowniczych 9. Wzory dokumentów, aspekty prawne 10. Przykłady pism powodujących konieczność zajęcia wynagrodzenia 11. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji administracyjnych i skarbowych- przykłady 12. Wzory pism pracowniczych dotyczących potrąceń 13. Wprowadzenie zajęcia do systemu kadrowo-płacowego- procentowe, kwotowe Warsztaty praktyczne 1. Zapoznanie się z przykładowym regulaminem wynagradzania 2. Wpływ zapisów regulaminowych na ustalanie składników wynagrodzeń dla pracowników 3. Tworzenie aneksów do regulaminu wprowadzających likwidujących składnik wynagrodzeń 4. Przypisanie składników wynagrodzeń w systemie kadrowo płacowym 5. Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty 6. Zasady ustalania podstawy 7. Wypełnianie dokumentów do ZUS 8. Zapoznanie się z kodami ZUS

6 9. Wprowadzanie nieobecności do systemu Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne 1. Zasady odpowiedzialności. 2. Wysokość odszkodowania. 3. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie 4. Inne formy zabezpieczeń weksel 5. Zajęcia komornicze, możliwość egzekucji 6. Potrącenia dobrowolne, formy, kolejność potrąceń Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa 1. Ochrona pracownic w ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego przed zwolnieniem z pracy 2. Ochrona przed niekorzystnym wypowiedzeniem warunków pracy i płacy 3. Przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu 4. Urlop wychowawczy 5. Obniżenie wymiaru czasu pracy 6. Niezbędne dokumenty poświadczające prawo do urlopów 7. Inne dokumenty uprawniające do pozostałych przywilejów rodzicielskich 8. Uprawnienia matki i ojca 9. Prawo do świadczeń rodzicielskich przejętych przez Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej Urlopy pracowników: 1. Urlop wypoczynkowy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Pierwszy urlop 1.3. Wykorzystanie urlopu 1.4. Urlop pracownika niepełnoetatowego 1.5. Urlop proporcjonalny 1.6. Urlop uzupełniający 1.7. Przesunięcie urlopu 1.8. Przerwanie urlopu 1.9. Odwołanie pracownika z urlopu Urlop na żądanie Plan urlopów 1.12 Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu 1.13 Urlop osób niepełnosprawnych Temat: Zagadnienia płacowe Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania 1. Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń

7 2. Regulamin wynagradzania obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian. 3. Formy wynagrodzeń zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna 4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy-rodzaje ( premie nagrody dodatki ) 5. Inne składniki ( odprawy, gratyfikacje, odszkodowania) 6. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ( wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop 7. Zasady ustalania składników wynagrodzeń Warsztaty praktyczne 1. Tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc 2. Tworzenie listy płac w przypadku choroby 3. Karta zasiłkowa 4. Tworzenie listy płac za przepracowaną część miesiąca 5. Wypłata dodatkowych składników wynagrodzeń Wydruki z systemu listy płac, paski wynagrodzeń, zestawienia 6. Sporządzanie list płac - aspekt składkowy i podatkowy Wypłata świadczenia urlopowego zasady, terminy, kwoty 7. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych 8. Sposób ustalenia wartości świadczenia 9. Zasady ustalania podstawy emerytalno - rentowej w przypadku dodatkowych świadczeń 10. Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego 11. Sporządzanie list rachunków za używanie samochodu prywatnego umowa o używaniu samochodu, wprowadzenie do systemu 12. Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego 5. PEFRON 6. Wypełnianie dokumentacji związanej z rodzicielstwem 7. Sporządzanie zgłoszeń do ZUS członków rodziny Program Płatnik 8. Obowiązki pracodawcy wynikające z przyznaniem świadczeń rodzinnych przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej 9. Wprowadzanie do systemu członków rodziny konsekwencje 10. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik Wynagrodzenie za czas choroby 1. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie 2. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu 3. Wynagrodzenie za czas choroby 4. Zasiłek chorobowy 5. Zasiłek opiekuńczy 6. Zasiłek macierzyński 7. Świadczenie rehabilitacyjne 8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe-zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu 9. Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych 10. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1. Zasady tworzenia funduszu 2. Regulamin ZFŚS. Świadczenia z ZFŚS

8 3. Regulamin ZFŚS. 4. Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników. 5. Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie tworzą ZFŚS Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy 1. Odszkodowania przysługujące pracownikom 2. Rola PIP 3. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 4. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 5. Odszkodowanie-zakaz konkurencji Świadczenia pozapłacowe 1. Wprowadzenie do świadczeń pozapłacowych 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu - ryczałt samochodowy - telefon prywatny - łącze internetowe 3. Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach 4. Inne świadczenia pozapłacowe - samochód służbowy - służbowy telefon komórkowy - komputer - ubranie służbowe - kurs języka obcego - świadczenia medyczne - wydatki na rekreacje ( basen) - posiłki pracownicze, bony żywieniowe - dokształcanie pracownika 5. Podróże służbowe - pojęcie podróży służbowej - należności za czas podróży służbowej - podróż służbowa osób nie będących pracownikami Konsekwencje wypłaty wynagrodzeń na rozrachunki z instytucjami publiczno prawnymi 1. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 2. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne 3. Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP 4. Rozliczenia z ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat 5. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy 6. Rozliczenia z PFRON zasady ustalania należnej wpłaty Rozwiązanie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę 1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 3. Wypowiedzenie umowy na okres próbny 4. Wypowiedzenie umowy na czas określony 5. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas zastępstwa 6. Wypowiedzenie umowy na czas wykonania określonej pracy

9 7. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony 8. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę 9. Ustawa o zwolnieniach grupowych 10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne) 11.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę bez winy pracownika 12. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 13. Wygaśnięcie umowy o pracę 14. Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę 15. Zakończenie umów cywilno-prawnych Grupy Ilość osób w grupie nie przekracza 6 os. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. na stanowisku samodzielnej kadrowej firmy. III PROFESJONALNY KURS NA GŁÓWNA KSIEGOWĄ- Nauczymy atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu na praktycznych kursach: PROFESJONALNY KURS NA GŁÓWNA KSIEGOWĄ zaświadczeniem MEN i Certyfikatem. Kursy prowadzone przez Centrum Szkolenia Praktycznego Księgowych. Zapraszamy na kursy z zakresu księgowości komputerowej z następujących programów: 1. SYMFONIA moduł Finanse i Księgowość 2. OPTIMA moduł Kadry i Płace 3. SYMFONIA Mała Księgowość 4. Płatnik, do rozliczania z ZUS-em. Program kursu: Z racji złożoności programu, po 24 godziny przeznaczamy na program Symfonia Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace. Jest przewidzianych parę zestawów zadań, które obejmują bilans otwarcia, księgowanie dokumentów obiegu w firmie (wyciągi bankowe, faktury sprzedażowe/zakupowe, dokumenty proste, raporty kasowe i inne), sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie rachunków zysków i strat oraz sporządzanie bilansu. Następnym programem jest: Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR). Na każdym kolejnym spotkaniu zakładamy firmę (osoba fizyczna/prawna), uczymy: jak księgować dokumenty obiegu w firmie, zaksięgować środki trwałe, ewidencję przebiegu pojazdu, zrobić listę płac dla pracowników zatrudnionych w firmie, sporządzać deklaracje VAT oraz deklaracje zaliczki na podatek dochodowy. Jako ostatni jest program Płatnik do rozliczania z ZUS-em. Po zapoznaniu się z programem, kursanci uczą się jak zarejestrować/wyrejestrować firmę oraz pracowników, sporządzać comiesięczne deklaracje zusowskie, zasady naliczania składek. Po ukończonym kursie, uczestnik posiada wiedzę z zakresu: - zasad prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów,

10 - ewidencji komputerowej zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów - prowadzenia rejestru VAT sprzedaży i zakup - sporządzania deklaracji podatkowych - ewidencji komputerowej zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych - zasad ustalania wyniku finansowego - sporządzenia rachunku zysków i strat - sporządzenia deklaracji podatkowych - sporządzenia bilansu - przepisów dotyczących spraw kadrowych oraz prowadzenia ewidencji pracowników - rejestracji pracowników w ZUS oraz omówienie działania programu Płatnik - sporządzenia deklaracji rozliczeniowych ZUS za pomocą programu Płatnik - terminów oraz zasady prowadzenia dokumentacji ZUS Moduł Kadrowy Różne rodzaje umów o pracę (zawieranie-rozwiązywanie, tryby wypowiedzenia), odpowiedzialność materialna, okresy ochronne, sprawy sądowe i ugody), Urlopy pracownicze (wypoczynkowe, na żądanie, macierzyńskie i wychowawcze, bezpłatne, ekwiwalenty, wyliczanie wymiaru urlopowego), Czas pracy ewidencja i rozliczanie, praca w nocy i w święta, godziny nadliczbowe, praca zmianowa, Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ( karty urlopowe, czasu pracy, zasiłkowe, wynagrodzeń, świadectwa pracy), Obowiązki pracodawcy i pracownika, regulaminy, nagrody i wyróżnienia, zakaz konkurencji, podnoszenie kwalifikacji, współpraca ze związkami zawodowymi, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, BHP (obowiązki pracodawcy, szkolenia bhp, profilaktyka zdrowotna, wypadki przy pracy, choroby zawodowe) Małe grupy (max 6 osób), każdy z uczestników ma własne stanowisko komputerowe. U nas Nauczysz się nie tylko teorii, ale także praktyki. Spotkania 2 razy w tygodniu, w godzinach przez okres dwóch miesięcy. (łącznie 16 spotkań po 4 godziny lekcyjne). Oraz w soboty (4 kolejne spotkania w godz ) W sumie kurs trwa 70godziny. Zajęcia odbywają się we Włocławku ul Wronia 23 lok 16 Każdy uczestnik po ukończeniu kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu: - obsługi programu Symfonia pełna księgowość - obsługi programu Optima- kadry i płace - obsługi programu Płatnik deklaracje ZUS - obsługi programu Symfonia prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz Zaświadczenie MEN i Certyfikat Grupy Za bardzo atrakcyjną cenę zdobędziesz atrakcyjny zawód na intensywnym kursie. otrzymując zaświadczenie MEN i Certyfikat oraz możliwość pracy. Koszt zł Ilość osób w grupie nie przekracza 6 os. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. na stanowisku głównego ksiegowego firmy.

11 IV. JEDNODNIOWY KURS PŁATNIK 150 zł-8 g Szybko pozyskasz wiedzę na temat: Tworzenia dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZU Dodawania pracownika do rejestru ubezpieczonych Zgłaszania pracowników do ubezpieczeń - ZUA i ZZA Wyrejestrowania ubezpieczonego ZWUA Ubezpieczenia członka rodziny ZCZA Dodania miejsca prowadzenia działalności ZAA Dodania rachunku bankowego ZBA Sporządzania deklaracji miesięcznych ZUS RCA, RZA, DRA Tworzenia zestawu do wysłania do ZUS Tworzenia raportu miesięcznego RMUA program Płatnik do rozliczania z ZUS-em. Po zapoznaniu się z programem, kursanci uczą się jak zarejestrować/wyrejestrować firmę oraz pracowników, sporządzać comiesięczne deklaracje zusowskie, zasady naliczania składek Grupy Ilość osób w grupie nie przekracza 6 os. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. na stanowisku specjalisty ds. PŁATNIKA w firmie.. V. WINDYKACJA WIERZYTELNOSCI Kwalifikacje: WINDYKATOR TERENOWY Cel kursu: przygotowanie do wykonywania obowiązków w zakresie windykacji terenowej dla zlecających podmiotów :firm windykacyjnych i wywiadu,banków, firm prywatnych w działach windykacji itp Program szkolenia: 1. Windykacja przed sądowa: - wezwania do zapłaty, - negocjacje (dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty), - windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie komornicze, firmy detektywistyczne.. -dokumentacja Liczba godzin wykładów teoretycznych 20 Liczba godzin wykładów praktycznych 4 Cykl szkolenia zjazd sobota niedziela WAKACYJNA PROMOCJA!!! NIE ZWLEKAJ!! DZWOŃ!! Koszt 490 zł możliwość rozłożenia na raty w ramach promocji : KURS Małej Księgowości (KPiR) wraz ze sporządzaniem faktur VAT

12 Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. windykator terenowy firmy VI. Kurs: MARKETINGOWE TECHNIKI SPRZEDAZY Kwalifikacje: HANDLOWIEC Cel kursu: Kurs dla osób, które wiążą swoją przyszłość z szeroko pojętą sprzedażą i które chcą w wygodny sposób zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje z zakresu technik sprzedaży, pozyskiwania klientów, organizowania spotkań biznesowych i przeprowadzania prezentacji produktu. Kurs dostarcza wiedzy na temat efektywnego wykorzystywania elementów marketingu w procesie sprzedaży, prezentuje też praktyczne rozwiązania usprawniające pracę przedstawiciela handlowego. Liczba godzin wykładów teoretycznych 30 Liczba godzin wykładów praktycznych 0 Cykl szkolenia dwa zjazdy sobota niedziela Koszt 690zł PROMOCJA możliwość rozłożenia na raty Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. technik handlowiec firmy VI.I Kurs: PRYWATNY DETEKTYW Kwalifikacje: DETEKTYW Cel kursu: przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego na licencje detektywa zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 16 lipca 2001r o usługach detektywistycznych/dziennik Ustaw z 2002r nr2 poz110/ Program szkolenia: zagadnienia z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów dotyczących Policji,ABW, Straży Granicznej,ochrony danych osobowych,ochrony informacji niejawnych,a także z zakresu prawa cywilnego,karnego/materialnego i procesowego/kryminalistyki,kryminologi i wiktymologi oraz psychologi sądowej,ustawy o usługach detektywistycznych Liczba godzin wykładów teoretycznych 30 Liczba godzin wykładów praktycznych 0 Cykl szkolenia zjazd sobota - niedziela Koszt 2000 zł możliwość rozłożenia na raty dla absolwentów kursu po uzyskaniu licencji istnieje możliwość zatrudnienia lub współpracy Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i pomaga w uzyskaniu licencji detektywa VIII.WARSZTATY PRAKTYCZNE - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Co zrobić, żeby zostać zapamiętanym jako niezbędny firmie profesjonalista?

13 Opis warsztatu /Cel: Opanowanie sposobów prowadzenia rozmowy łącznie z zadawaniem własnych pytań Dla kogo? Osoby szukające pracy lub przygotowujące się do jej zmiany Osoby, które chcą umieć rozmawiać w każdej sytuacji Korzyści, efekty Na praktycznym treningu dowiesz się: jak się przygotować do rozmowy kto wygrywa i jak to robi co ze sobą zabrać, a czego nie jakie są kryteria oceny kandydatów jakie pytania padają na rozmowie i jaki jest ich cel jakie Ty powinieneś (powinnaś) zadać pytania jak można kontrolować rozmowę sprawdzisz, czy Twoja mowa ciała, głos i słowa są spójne z Twoim wizerunkiem zawodowym kiedy rozpocząć i jak prowadzić negocjacje płacowe weźmiesz udział w symulowanej rozmowie kwalifikacyjnej Cena: 50 zł /godz. lekcyjną

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie przygotowującym do samodzielnej pracy w dziale płac. Program

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS kompleksowy 4-dniowy kurs zakończony certyfikatem

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS kompleksowy 4-dniowy kurs zakończony certyfikatem WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PŁACE I ROZLICZENIA ZUS kompleksowy 4-dniowy kurs zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę edycji

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis. Program: KADRY- PŁACE ZUS. KOMPENDIUM WIEDZY I PRAKTYKI BLOK I: KADRY Z ELEMENTAMI BHP. Pierwszy dzień

Szczegółowy opis. Program: KADRY- PŁACE ZUS. KOMPENDIUM WIEDZY I PRAKTYKI BLOK I: KADRY Z ELEMENTAMI BHP. Pierwszy dzień Szczegółowy opis KADRY- PŁACE ZUS. KOMPENDIUM WIEDZY I PRAKTYKI Miejsce Katowice Termin 2016-05-07-2016-07-03 Prowadzący AKK Zespół Ekspertów Czas trwania 80 h Cena* 2190 PLN + 23% VAT *Podana cena jest

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace 124 godziny wykładowe

Kadry i płace 124 godziny wykładowe Zapraszamy na kurs kadrowo - płacowy Kadry i płace 124 godziny wykładowe INFORMACJE WSTĘPNE Zapraszamy na znany i ceniony na rynku pracy kurs kadrowo - płacowyi, który organizujemy od 1995 r. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h) Płock, 25.05.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo -księgowych (160h) w ramach projektu Wracam do pracy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33 SPIS TREŚCI 11 WPROWADZENIE 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

kursy kadrowo-płacowe

kursy kadrowo-płacowe kursy kadrowo-płacowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa T.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu )

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu ) - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/12/08/8058/26038 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 1 850,00 zł Cena netto za godzinę 19,27 zł Cena brutto za godzinę 19,27

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/21/7633/24232 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę Lista płac

Umowy o pracę Lista płac Umowy o pracę Lista płac 1 Na okres próbny Na czas określony Na czas zastępstwa Na czas nieokreślony Na czas wykonania określonej pracy Agencje pracy czasowej Praca nakładcza 2 Może poprzedzad każdą umowę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury (Małgorzata Regulska-Cieślak, Ewa Ostapowicz) 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

kursy kadrowo-płacowe

kursy kadrowo-płacowe kursy kadrowo-płacowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa T.

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Cześć I. STOSUNEK PRACY Rozdział 1. Stosunek pracy 13 1.1. Definicja stosunku pracy 13 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo