Połączmy nasze silne strony! ECQA Piaristengasse 1 A-3500 Krems, Austria

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Połączmy nasze silne strony! ECQA Piaristengasse 1 A-3500 Krems, Austria"

Transkrypt

1 Połączmy nasze silne strony! ECQA Piaristengasse 1 A-3500 Krems, Austria

2 Stowarzyszenie ECQA umożliwi: Udokumentowanie określonych umiejętności przy pomocy certyfikatu rozpoznawalnego na europejskim rynku Wartość dodaną w Twojej ofercie szkoleniowej dzięki podwyższeniu jego standardu i poziomu zgodnie ze schematem certyfikacyjnym Stowarzyszenia ECQA Dostęp do społeczności odnoszącej sukcesy oferującej treningi i szkolenia z interesujących i nowoczesnych profesji zawodowych. lub lub 2

3 ECQA w Europie: 3

4 Stowarzyszenie ECQA: Stowarzyszenie non-profit, skupiające instytucje i tysiące profesjonalistów z Europy i nie tylko. Dostarczenie ujednoliconego w krajach europejskich schematu certyfikacji licznych kwalifikacji zawodowych. Zgromadzenie ekspertów z zainteresowanych rynków i wsparcie w definiowaniu i rozwoju wiedzy (listy umiejętności) wymaganej w określonych profesjach zawodowych. Zdefiniowanie i weryfikacja kryteriów jakości stawianych organizacjom treningowym/szkoleniowym w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu treningu/szkolenia na całym świecie. Promowanie wszystkich certyfikowanych profesji zawodowych. 4

5 Partnerzy oraz Kluczowe Relacje w Procesie Certyfikacji 5

6 Stowarzyszenie ECQA oferuje: 1) Ujednolicony schemat certyfikacji licznych profesji zawodowych: Eksperci z różnych rynków/gałęzi przemysłu definiują odpowiednią listę umiejętności jakimi powinno się wykazywać w określonej profesji zawodowej (tzw. karta umiejętności). Komitet Egzaminacyjny rozwija i aktualizuje pule pytań egzaminacyjnych, które są używane na poziomie międzynarodowym. Certyfikowana jednostka egzaminacyjna oferuje i nadzoruje przeprowadzanie egzaminów. Jednostka egzaminacyjna (Stowarzyszenie ECQA lub inna akredytowana organizacja certyfikująca) wydaje certyfikaty. Certyfikowani uczestnicy kursu są promowani na poziomie międzynarodowym. 6

7 Stowarzyszenie ECQA oferuje: 2) Certyfikacja organizacji treningowych oraz trenerów w celu zapewnienia tego samego poziomu szkolenia na całym świecie. Procedura certyfikacji oferuje modułowość certyfikacji - modułowość treningu/szkolenia profesji zawodowych oferowanych przez ECQA. Identyczne standardy jakości dla wszystkich certyfikujących jednostek i trenerów należących do Stowarzyszenia ECQA. Tylko zweryfikowane i zaaprobowane organizacje treningowe i trenerzy mogą zostać dostawcami usług certyfikacji profesji zawodowych oferowanych przez Stowarzyszenie ECQA. Organizacje treningowe oferują seminaria i warsztaty. Trening on-line jest również możliwy. 7

8 Stowarzyszenie ECQA oferuje: 3) Duży zakres możliwości i platforma współpracy z licznymi partnerami. ECQA posiada ekspertów z wielu branż i gałęzi rynku. ECQA wspiera definiowanie i rozwój wiedzy wymaganej w nowych profesjach zawodowych. ECQA zapewnia administracyjne, organizacyjne i techniczne wsparcie pracy ekspertów z różnych profesji zawodowych. ECQA zapewnia szybsze wprowadzenie na rynek nowych profesji zawodowych. 8

9 Modułowość Certyfikowanych Profesji Zawodowych oferowanych przez ECQA Ta sama struktura dla: Treningów Testów Egzaminów Certyfikatów Zgodnie z EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacji) 9

10 Certyfikaty ECQA: 10

11 Infrastruktura informatyczna do przeprowadzania egzaminów i kursów: Egzaminy ECQA są wspomagane środowiskiem komputerowym generującym losowe pytania wielokrotnego wyboru. Pytania generowane są z dużej puli egzaminacyjnej. Używana jest tzw. centralna pula pytań testowych. Pula pytań testowych jest przetłumaczona na wiele języków europejskich (w zależności od krajów, które uczestniczyły w określonym schemacie kwalifikacji zawodowej). Europejski portal testowy zapewnia: Rejestracje uczestników oraz opcje logowania do określonych testów Automatyczne sprawdzanie egzaminu Automatyzacja procesu certyfikacji Portal samooceny z przykładowymi pytaniami w celu lepszego przygotowania się do egzaminu. 11

12 Portal Egzaminacyjny Infrastruktura informatyczna do przeprowadzania egzaminów i kursów: 12

13 Kwalifikacje zawodowe oferowane przez ECQA: Menadżer ds. Konfiguracji i Zmian (Configuration and Change Manager) Menadżer ds. e-biznesu (e-business Manager) Menadżer ds. e-handlu (e-commerce Engineer) Umiejętności Interpersonalne (EQ Interpersonal Skills) Menadżer ds. e-bezpieczeństwa (e-security Manager) Biegły ds. wewnętrznej kontroli finansowej UE (EU Internal Financial Control Assessor) Menadżer Projektu UE (EU Project Manager) Inżynier ds. Informacji i Komunikacji (Information and Communication Engineer) Menadżer ds. Innowacji (Innovation Manager) Konsultant IT dla MŚP (IT Consultant for SMEs) Profesjonalista ds. Zarządzania Bezpieczeństwem IT (Professional for IT-Security Management) Profesjonalne Kompetencje (Professional Competences) Menadżer Dziedziny (SCOPE Manager) 13

14 Kwalifikacje zawodowe oferowane przez ECQA: SPI Menadżer (SPI Manager) Architekt Oprogramowania (SW Architect) Menadżer ds. Projektu Oprogramowania (SW Project Manager) Biegły ds. Zarządzania SPICE (Governance SPICE Assessor) Zintegrowany Projektant (Integrated Designer) Menadżer ds. Inkubacji (Incubation Manager) Menadżer ds. Terminologii Podstawy (Terminology Manager Basic) Kwalifikacje zawodowe definiowane obecnie przez ECQA: Menadżer ds. e-learningu (E-Learning Manager) Umiejętności Interpersonalne (Interpersonal Skills) 14

15 Rada Stowarzyszenia ECQA: Michael Reiner (Prezydent) IMC Krems Austria Dr. Richard Messnarz (Vice Prezydent ds. Systemów egzaminacyjnych Technicznie) ISCN Irlandia Dr. Romana Vajde Horvat (Vice Prezydent ds. Procesów) prohuman Słowenia Janos Ivanyos (Kontrola finansowa / Audytorzy) Memolux Węgry Eva Feuer (Kontrola finansowa / Audytorzy) SZTAKI Węgry Stephan Göricke (Osoba reprezentująca ds. profesji zawodowych) ISQI Niemcy 15

16 Rada Stowarzyszenia ECQA: Configuration & Change Manager Stephan Göricke - stephan.goericke(at)isqi.org E-Business Manager Eva Feuer - eva.feuer(at)sztaki.hu E-Commerce Engineer Eva Feuer - eva.feuer(at)sztaki.hu EQ Interpersonal Skills Bruno Wöran - bwoeran(at)danube.or.at E-Security Manager Alen Salamun - alen.salamun(at)real-sec.com EU Internal Financial Control Assessor Janos Ivanyos - ivanyos(at)memolux.hu EU Project Manager Andrea Fenz - fenz(at)skills-int.com Romana Vajde Horvat - info(at)prohuman.com 16

17 Rada Stowarzyszenia ECQA: Information and Communication Engineer Nevena Mileva - nmileva(at)uni-plovdiv.bg Innovation Manager Richard Messnarz - rmess(at)iscn.com IT Consultant for SMEs Samuel Renault - samuel.renault(at)tudor.lu IT-Security Manager Damjan Ekert- Professional Competences Blanco Rocío - rociob(at)funge.uva.es SCOPE Manager Pekka Forselius - pekka.forselius(at)4sumpartners.com SPI Manager Tomas Schweigert - tomas.schweigert(at)sqs.de 17

18 Rada Stowarzyszenia ECQA: SW Architect Stephan Göricke - stephan.goericke(at)isqi.org SW Project Manager Stephan Göricke - stephan.goericke(at)isqi.org E-Learning Manager Gearoid O'Suilleabhain - gearoid.osuilleabhain(at)cit.ie Governance SPICE Assessor Janos Ivanyos - ivanyos(at)memolux.hu Integrated Designer Andreas Riel - andreas.riel(at)inpg.fr Terminology Manager Gabriele Sauberer- gsauberer(at)termnet.org 18

19 Połączmy nasze silne strony!

20 Korzyści: Dołącz jako: Certyfikowana przez ECQA Organizacja Treningowa Międzynarodowa promocja jako certyfikowana przez ECQA organizacja treningowa. Międzynarodowa promocja treningów i powiązanych z nimi spotkań oferowanych przez organizacje treningowe. Prawa do użycia znaku handlowego Stowarzyszenia ECQA na lokalnym rynku. Natychmiastowa dostępność do schematów treningowych atrakcyjnych, nowoczesnych profesji zawodowych zapewniających szybszy dostęp do rynku, w przeciwieństwie do rozwoju własnego schematu treningowego. Certyfikacja uczestników treningu przez ECQA zapewnia wartość dodaną w treningach oferowanych obecnie na rynku. Organizacja treningowa ma wolną rękę w przystosowaniu własnej polityki cenowej swoich usług w zależności od rynku na którym działa. Dostęp do infrastruktury i procesów wspomagania ECQA w celu lepszego przygotowania uczestników treningu do egzaminu. 20

21 Dołącz jako: Certyfikowana przez ECQA Organizacja Treningowa Obowiązki: Konsultacja / doświadczenia treningowe oraz archiwizacja dokumentów związanych z obszarem określonej profesji zawodowej. Co najmniej jeden certyfikowany przez ECQA trener dla określonej profesji zawodowej oferowanej w przyszłości przez organizację treningową (zatrudnienie lub współpraca określona kontraktem). Certyfikacja własnego materiału treningowego zgodnego z listą umiejętności ECQA dla określonej profesji lub otrzymanie certyfikowanego materiału treningowego od ECQA. Zapewnienie dostępności wszystkich danych potrzebnych ECQA do monitorowania jakości pracy organizacji treningowej. Praca zgodna z regułami i poradnikami ECQA. Promocja ECQA. Coroczna odnowa rejestracji. 21

22 Dołącz jako: Trener Korzyści: Dostęp do wiedzy, metod, zawartości najlepszych praktyk w prowadzeniu treningów określonej profesji. Dostępność schematów treningowych atrakcyjnych, nowoczesnych profesji zawodowych zapewniających szybszy dostęp do rynku, w przeciwieństwie do rozwoju własnego schematu treningowego. Wymiana wiedzy i doświadczeń z grupą międzynarodowych trenerów. Współpraca z innymi certyfikowanymi przez ECQA organizacjami treningowymi. Międzynarodowa promocja swojej osoby jako certyfikowanego przez ECQA trenera. 22

23 Możliwości współpracy w rozwoju nowych profesji lub aktualizacji istniejących profesji zawodowych. Członkowstwo jest ograniczone tylko dla aktywnych członków zatwierdzonych przez Radę ECQA. Korzyści: Dołącz jako: Twórca profesji zawodowej Grupa ds. podejmowania decyzji (JRC Komitet ds. profesji zawodowych) i polityki profesji zgodnie z generalną polityką i strategią ECQA. Wpływ na strategię i działanie ECQA - poprzez pozycję lidera JRC w Radzie ECQA. Redukcja cen za rejestrację jako dostawca usługi (organizacja treningowa, trenerzy, jednostki egzaminacyjne, itd.) Promocja jako deweloper JRC. 23

24 Dołącz jako: Członek Forum Profesji Korzyści: Otrzymywanie regularnych informacji nt. rozwoju profesji zawodowych Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi partnerami ECQA 24

25 Kontakt: European Certification and Qualification Association Piaristengasse 1, A-3500 Krems, Austria Tel.: +43 (0) Fax.:

26 Kontakt do lokalnego centrum promocyjnego: Damian GRAJEWSKI Politechnika Poznańska Ul. Piotrowo 3, Poznań, Polska Tel.: , Fax.: , 26

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2013

Program szkoleniowy na rok 2013 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2013 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 2 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:...

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:... IT Akademia IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Biała księga ISO 31000 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZASADY I WSKAZÓWKI. www.cts.com.pl

Biała księga ISO 31000 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZASADY I WSKAZÓWKI. www.cts.com.pl Biała księga ISO 31000 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZASADY I WSKAZÓWKI SZANOWNI PAŃSTWO! Firma CTS Customized Training Solutions od przeszło 20 lat prowadzi wysokospecjalistyczne szkolenia dla osób w branży IT.

Bardziej szczegółowo

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Sekretariat SEPA Polska Związek Banków Polskich www.sepapolska.pl Wszystko co musisz wiedzieć nt. SEPA Broszura jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum KONFERENCJA IT Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum PARTNERZY PARTNERZY MERYTORYCZNI PARTNERZY PARTNERZY NASI PRELEGENCI MACIEJ KUREK Specjalista ds. PR marki 2BE.PL, Grupa Adweb. Absolwent

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI GRZEGORZ KULISZ Bydgoszcz, 1 kwietnia 2011 r. 1. ISO/IEC 20000 o co w tym wszystkim chodzi 2. Droga do certyfikacji 3. W czym możemy pomóc? 4. A jeżeli

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Fortinet Program Partnerski

Fortinet Program Partnerski Fortinet Program Partnerski www.fortinet.pl Dołącz do globalnej sieci partnerów. Wyróżnij swoją ofertę dzięki innowacyjnym, partnerskim narzędziom sprzedażowym i wspólnym programom marketingowym firmy

Bardziej szczegółowo