SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSZTAŁTEK Z PP WAVIN X-STREAM DLA SYSTEMÓW KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ I DRENAŻU. Wavin Tegra 425, 600 i 1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSZTAŁTEK Z PP WAVIN X-STREAM DLA SYSTEMÓW KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ I DRENAŻU. Wavin Tegra 425, 600 i 1000"

Transkrypt

1 EPIC B524 J3412 X721 październik 2012 System Wavin X-Stream Katalog produktów SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSZTAŁTEK Z PP WAVIN X-STREAM DA SYSTEMÓW KANAIZACJI GRAWITACYJNEJ I DRENAŻU Kompletny system ze studzienkami Wavin Tegra 425, 600 i 1000 Solutions for Essentials

2 Spis treści Spis treści Wstęp 3 Wavin X-Stream elementy systemu 4 Obliczenia hydrauliczne/dobór średnic przewodów z rur Wavin X-Stream 5 Montaż 6 Normy i aprobaty 7 Zestawienie wyrobów: 8 Rury kanalizacyjne 8 Rury drenarskie 8 Uszczelki 9 Złączki 9 Korki 10 Kolana 10 Trójniki 11 Redukcje 13 Kształtki przejściowe 14 Odgałęzienia nasadowe 15 Systemy komplementarne 15 2 TEEFON FAX INFOINIA E-MAI

3 Wstęp Wstęp Wavin dostarcza skuteczne rozwiązania pozwalające zaspoka- jać kluczowe potrzeby życia codziennego: bezpieczną zną dystrybu- cję wody pitnej, przyjazne środowisku zagospodarowanie owanie wody deszczowej i ścieków, energooszczędne ogrzewanie i chłodze- nie budynków. Pozycja lidera w Europie, jak i obecność na ryn- kach lokalnych, zobowiązanie do innowacyjności i oraz wsparcie techniczne wszystko to daje wymierne korzyści naszym klien- tom. Nieustannie e spełniamy najwyższe standardy zrównoważo- nego rozwoju oraz gwarantujemy niezawodną logistykę, aby wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów. Najszerszaa oferta na rynku Naszym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości roz- wiązań. Wieloletnie doświadczenie, dostęp do najnowocześniej- szych technologii, innowacyjność oraz całkowite uwzględnienie po- trzeb klientów pozwalają nam zaoferować niezawodne e systemy: Systemy ogrzewania i ch odzenia płaszczyznowego Wavin Tempower Ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Wavin Tempower Systemy kanalizacji wewnętrznej wnętrznej Kanalizacja wewnętrzna PVC-u/PP Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS Kanalizacja grawitacyjna HDPE Systemy odwodnień System podciśnieniowego o odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream System odwadniania wiaduktów i mostów HDPE Odwodnienia liniowe UMA Systemy kanalizacji zewnętrznej Kanalizacja grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-u Kanalizacja grawitacyjna z rur dwuściennych PP Wavin X-Stream Kanalizacja ciśnieniowa PE Regulatory przepływu Wavin Corso Orifice Wavin Corso Vortex Studzienka FRW z regulatorem przepływu Systemy instalacji sanitarnych i grzewczychzych Wavin Tigris Hep 2 0 Bor plus Ekoplastik Systemy rynnowe Rynna Kanion (PVC) Rynna Kanion STA Systemy drenarskie PVC i PP Drenaż PVC-u Drenaż z rur dwuściennych nych PP Wavin X-Stream Geokompozyty ompozyty drenażowe Wavin PACDRAIN Studzienki kanalizacyjne Studzienki kanalizacyjne Tegra Studzienki monolityczne z PE Studzienki niewłazowe 425, 400 i 315 Studzienki na indywidualne zamówienie Podczyszczanie, oczyszczanie ścieków deszczowych Separatory Osadniki wirowe Wavin Certaro Systemy polietylenowe PE 100 SafeTech RC n Wavin TS DOQ Systemy do retencji i rozsączania wód deszczowych Skrzynki retencyjno-rozsączające czające Wavin Q-Bic i Aquacell Zbiorniki retencyjne IT Sewer, Vertical IT Oczyszczalnie ścieków Oczyszczalnie BioKem 6-90 RM Systemy bezwykopowej wej renowacji rurociągów Compact Pipe Shortlining KMR Przepompownie Ścieków fekalnych Wód zanieczyszczonych ch SYSTEM WAVIN X-STREAM Katalog produktów październik 2012 System Wavin X-Stream 3

4 Elementy systemu Wavin X-Stream elementy systemu System Wavin X-Stream to nowa generacja rur dwuściennych i kształtek z polipropylenu (PP-b*) w systemach kanalizacji grawitacyjnej, przeznaczonych do odprowadzania ścieków sanitarnych i wody deszczowej. System o sztywności obwodowej SN 8 przeznaczony jest do stosowania w miejscach o dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych. Dotychczas żaden z systemów nie oferował tak ciekawego i solidnego rozwiązania połączenia przy zapewnieniu 100% szczelności i łatwości montażu. Obszary zastosowań: sieci kanalizacji sanitarnej sieci kanalizacji deszczowej sieci kanalizacji przemysłowej sieci kanalizacji ogólnospławnej samonośne przepusty pod drogami i torami kolejowymi rury osłonowe rury wznośne studzienek rewizyjnych w miejscach szczególnie narażonych na duże obciążenia statyczne, dynamiczne, a także agresywne wody gruntowe lub odprowadzane medium Rury System Wavin X-Stream obejmuje rury w zakresie średnic od DN/ID 100 do 800 mm dostarczane w standardowej długości 6 m oraz bogaty asortyment kształtek połączeniowych. Rury dostępne są również w długości 3 m. Rury łączone są kielichowo i uszczelniane specjalną, profilową uszczelką. System produkowany jest z zewnętrzną ścianką profilowaną w kolorze czarnym oraz ścianką wewnętrzną gładką w kolorze jasnoszarym. Kolor ścianki wewnętrznej służy polepszeniu warunków inspekcji CCTV. Konstrukcja rur Wavin X-Stream Rury dwuścienne powstają w procesie współwytłaczania, którego efektem jest gładka wewnętrzna ścianka i zewnętrzna ścianka karbowana. Taka konstrukcja charakteryzuje się relatywnie małą wagą rury przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej sztywności obwodowej. Konstrukcja rury dwuściennej pomaga zapewnić jej elastyczność; dzięki temu rura może ulegać częściowemu odkształceniu pod dużym obciążeniem, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych i szczelnych połączeń. Kształtki Wszystkie kształtki posiadają tę samą unikatową konstrukcję złączek kielichowych, umożliwiającą szybkie i proste połączenie kielichowe oraz solidne uszczelnienie system Wavin X-Stream. Oprócz kształtek standardowych produkowane są również kształtki na specjalne zamówienia. Zalety systemu Opatentowana technologia połączenia typu Wavin X-Stream: do 50% redukcji siły niezbędnej do połączenia elementów: rury i kielicha szybsza i łatwiejsza instalacja pewna szczelność połączenia niewielka waga przy zachowaniu wysokiej sztywności obwodowej SN 8 możliwość układania rurociągów z przykryciem 0,8 6,0 m (PN-EN 13476). Zaleca się wykonanie obliczeń sprawdzających dla innych głębokości posadowienia rurociągów łatwy transport i montaż na budowie odporność chemiczna na agresywne środowisko ścieków, oparów, wód gruntowych i podskórnych trwałość PP odporność na ścieranie (PN-EN 13476) niski współczynnik chropowatości w efekcie wysoka przepustowość oraz możliwość stosowania minimalnych spadków i ograniczenia zakresu prac ziemnych doskonała elastyczność: współpraca z otaczającym gruntem bardzo dobre przenoszenie obciążeń statycznych (np. od wysokich nasypów, konstrukcji dróg) i dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego: autostrady, drogi szybkiego ruchu) możliwość zabudowy w kanalizacji podposadzkowej obszar zastosowania UD dla średnic do DN/ID 300 mm odporność na ruchy podłoża bez utraty szczelności możliwość dowolnego skracania rur możliwość ukośnego cięcia rur przepustowych, co umożliwia estetyczne, równoległe do nasypu wykończenie przepustu drogowego szary kolor warstwy wewnętrznej, idealny do prowadzenia inspekcji CCTV przez eksploatatorów pełna gama różnorodnych kształtek przejściowych na system PVC-u gładkościenny * PP-b kopolimer blokowy typu b polipropylenu 4 TEEFON FAX INFOINIA E-MAI

5 Obliczenia/dobór Obliczenia hydrauliczne/dobór średnic przewodów z rur Wavin X-Stream Doboru hydraulicznego grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych X-Stream można dokonać za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dostępnego na: Algorytm tego programu opiera się na znanej formule Collebrooka-White a: Zalecany współczynnik chropowatości bezwzględnej to k = 0,25 mm. Wartość ta uwzględnia występowanie kształtek oraz własności transportowanych ścieków. Dla wód deszczowych współczynnik ten można zredukować do wartości 0,1 mm. Ilość ścieków przepływających przez przekrój częściowo wypełnionej rury można wyliczyć ze wzoru Brettinga: ( ) π q = 0,46-0,5 x cos π x y + 0,04 x 2 x x y Q f cos( ) d d gdzie: Q przepływ płynu przy całkowitym napełnieniu przewodu [m 3 /s] Q f q v v f l d k y przepływ płynu przy całkowitym napełnieniu przewodu, linia energii jest równoległa do przebiegu sieci [m 3 /s] przepływ przy częściowo napełnionym przewodzie [m 3 /s] prędkość przepływu płynu przy częściowo napełnionym przewodzie [m/s] prędkość przepływu płynu przy całkowicie napełnionym przewodzie [m/s] spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m] wewnętrzna średnica rury [m] współczynnik tarcia (chropowatości bezwzględnej k) [m] wysokość wypełnienia częściowo napełnionej rury [m] Z uwagi na proces samooczyszczania się przewodów oraz biorąc pod uwagę możliwości wykonawcze, zaleca się przyjmowanie następujących minimalnych spadków ułożenia przewodów: 0,3% dla przewodów DN/ID 300 0,15% dla przewodów > DN/ID 300 Flow Q ( I/S) Orientacyjne wartości przepływu dla wypełnionych przewodów można odczytać z poniższego wykresu: Przepływy dla kanałów o mniejszym wypełnieniu można wyliczyć, korzystając z krzywych praktycznych sprawności dla przekroju kołowego: ø ø 600 ø 500 ø 400 ø 300 ø 250 ø ø 150 Flow volume curve ø Hydraulic radius curve Flow velocity curve 1 0,1 1 Do obliczeń przyjęto wartość współczynnika k = 0,25 mm Gradient 0/00 SYSTEM WAVIN X-STREAM Katalog produktów październik 2012 System Wavin X-Stream 5

6 SYSTEM WAVIN X-STREAM Montaż Montaż Położenie uszczelki pomiędzy pierwszym a drugim karbem bosego końca rury Ostateczne ułożenie uszczelki w połączeniu kielichowym 100% szczelności Specjalny kształt kielicha: wstępne ugięcie uszczelki Specjalny kształt kielicha: ostateczne ułożenie uszczelki Przy każdym połączeniu kielichowym rur dwuściennych Wavin X-Stream można wyodrębnić poszczególne etapy, aby otrzymać solidne i szczelne połączenie. Unikatowa konstrukcja uszczelek zapewnia niezawodne połączenie. 3. Odkształcona uszczelka gwarantuje 100% szczelność połączenia. Przy małym zaangażowaniu siły otrzymujemy szczelne i trwałe połączenie. Połączenie kielichowe Wavin X-Stream Każde wykonanie połączenia kielichowego wymaga użycia siły. W połączeniu Wavin X-Stream niezbędna siła potrzebna do wciśnięcia bosego końca rury w kielich została wyraźnie zmniejszona Sposób montażu Przy prowadzeniu montażu rur kanalizacji grawitacyjnej Wavin X-Stream z PP obowiązują standardowe zasady układania rur z materiałów elastycznych. o ok. 50%. Jest to możliwe dzięki specjalnemu ukształtowaniu powierzchni wewnętrznej kielicha, który ułatwia współosiowe ustawienie łączonych elementów. W przypadku rur o średnicach do DN 400 montaż ręczny może być wykonywany przez jedną osobę, do montażu rur o średnicy DN 500 wystarczą tylko dwie osoby. Rury układa się na stabilnym podłożu, na podsypce, w sposób eliminujący odkształcenia kielicha. Materiał podsypki i obsypki nie powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy oraz sposób jego zagęszczenia dobiera się w zależności od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, projek- Specyfika połączenia Wavin X-Stream towanego przykrycia oraz obciążenia uzależnionego od ruchu Podczas montażu bosego końca rury w kielich, po nałożeniu sy- pojazdów. metrycznej uszczelki pomiędzy dwa pierwsze karby bosego koń- Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy ca rury, możemy wyodrębnić następujące fazy: 1. Wprowadzenie bosego końca rury (1 karbu) do kielicha: PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz kon- naprowadzenie osiowe rury względem kielicha; następuje strukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod wstępne ułożenie uszczelki. ziemią i nad ziemią. 2. Bosy koniec rury przyjmuje końcowe położenie w kielichu. Instrukcja montażu systemu Wavin X-Stream Prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV Rury X-Stream należy transportować w oryginalnych opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. 6 TEEFON Załadunek i rozładunek rur należy prowadzić przy użyciu wózków widłowych lub dźwigu. FAX Przy załadunku i rozładunku dźwigiem należy pamiętać o stosowaniu taśm parcianych w bezpośrednim kontakcie z rurą dla uniknięcia uszkodzeń mechanicznych rury. INFOINIA E-MAI

7 SYSTEM WAVIN X-STREAM Montaż/Normy i aprobaty Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Wyrównane dno wykopu wypełnia się materiałem podsypki, którą należy wyrównać w taki sposób, aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych Przed wykonaniem połączenia kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha należy oczyścić ze wszelkich nieczystości mogących ją zarysować, jak również negatywnie wpłynąć na późniejsze prawidłowe ułożenie się uszczelki. Tak przygotowaną powierzchnię wewnętrzną kielicha należy posmarować trwałym środkiem poślizgowym, który ułatwi montaż i umożliwi pracę uszczelki w całym okresie eksploatacji systemu. Następnie na wcześniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury należy nałożyć uszczelkę. Należy pamiętać, aby uszczelkę umiejscowić pomiędzy pierwszym a drugim karbem rury. Mając tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelką, należy wykonać połączenie kielichowe. Należy pamiętać, że specjalnie ukształtowany kielich X-Stream umożliwia wykonanie połączenia kielichowego dla średnic DN/ID 400 przez jedną osobę, a dla średnicy DN/ID 500 przez dwie osoby. 4 Obsypkę materiałem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niż 30 cm. Dla rur o mniejszych średnicach (DN/ID 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy rury. Związane jest to z koniecznością dokładnego obsypania i zagęszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Wysokość obsypki nie powinna przekraczać ok. 50 cm powyżej wierzchu rury. Należy pamiętać, aby przy zagęszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyżej wierzchu rury przekraczała 20 cm. Wypełnianie wykopu należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. Jeżeli projekt nie zakłada inaczej, zasypkę może stanowić grunt rodzimy. Pamiętaj! dla zapewnienia prawidłowej pracy rurociągu materiał na pod- należy również zapewnić niezmienność stopnia zagęszczenia sypkę, obsypkę i zasypkę należy dobrać tak, aby uniknąć bez- obsypki rurociągu w całym okresie eksploatacji pośredniego oddziaływania ostrych krawędzi kamieni na rurę w zakresie doboru materiału, jak i zapewnienia odpowiednie- należy zapewnić odpowiedni do obciążeń zewnętrznych go stopnia zagęszczenia warstw podsypki, obsypki i zasypki statycznych i dynamicznych stopień zagęszczenia gruntu należy przestrzegać wymagań zawartych w projekcie obsypki i zasypki w przypadku braku w projekcie szczegółowych wytycznych obliczenia statyczne sprawdzające należy wykonać zgodnie odnośnie spełnienia powyższych wymagań należy przyjąć z PN-EN jako minimalne wymagania zawarte w PN-EN 1610 oraz PNENV 1046 Normy i aprobaty System kanalizacji Wavin X-Stream PP spełnia wymagania normy terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej PN-EN A1:2009 Systemy przewodów rurowych z uwzględnieniem: z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B. System posiada rur o długości = < 6,0 m od I do III kategorii szkód górniczych rur o długości = < 4,0 m od I do IV kategorii szkód górniczych przy montażu bosy koniec rury należy wsuwać w kielich rury lub kształtki do oporu również aprobatę IBDiM AT/ , CNTK AT/ oraz pozytywną Opinię Techniczną GIG. Zgodnie z tą Opinią rury i kształtki Wavin X-Stream można stosować na SYSTEM WAVIN X-STREAM Katalog produktów październik 2012 System Wavin X-Stream 7

8 Zestawienie produktów Zestawienie produktów Dla uproszczenia przekazu informacji w niniejszym katalogu zamieszczono indeksy o długości 6,0 m. Aktualna i pełna oferta rur i kształtek systemu X-Stream znajduje się w cenniku oraz na stronie internetowej: Z uwagi na rozwój wyrobu oraz technologię produkcji podane wymiary rur i kształtek oraz zdjęcia i szkice należy traktować jako orientacyjne. Mogą one ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku konieczności potwierdzenia wymiarów należy kontaktować się z producentem. Rura kanalizacyjna Wavin X-Stream (SN 8) z kielichem DN/ID Indeks Di Du 1 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100* * * rura z uszczelką 1 2 D i Rura kanalizacyjna Wavin X-Stream (SN 8) bez kielicha DN/ID Indeks Di [mm] [mm] [mm] [mm] D i Rura drenarska Wavin X-Stream (SN8) z kielichem Typ TP - rura w pełni sącząca ze szczelinami wykonanymi na całym obwodzie Sumaryczna powierzchnia szczelin >50 cm 2 /mb Szerokość szczelin wynosi 1,5 mm 360 * rura z uszczelką DN/ID Indeks Di Du 1 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100* * Rura drenarska Wavin X-Stream (SN8) z kielichem Typ P - rura częściowo sącząca ze szczelinami wykonanymi na 220º. obwodu Sumaryczna powierzchnia szczelin >50 cm 2 /mb Szerokość szczelin wynosi 1,5 mm * rura z uszczelką 220 DN/ID Indeks Di Du 1 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100* * TEEFON FAX INFOINIA E-MAI

9 Zestawienie produktów Rura drenarska Wavin X-Stream (SN8) z kielichem Typ MP - rura wielofunkcyjna sącząco-transportująca ze szczelinami wykonanymi na 120º obwodu Sumaryczna powierzchnia szczelin >50 cm 2 /mb Szerokość szczelin wynosi 1,5 mm 120 DN/ID Indeks Di Du 1 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100* * * rura z uszczelką Uszczelka Wavin X-Stream A A - A A DN/ID Indeks Materiał [mm] EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM Złączka dwukielichowa Wavin X-Stream 1 1 DN/ID Indeks Du 1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Nasuwka Wavin X-Stream DN/ID Indeks Du [mm] [mm] [mm] [mm] SYSTEM WAVIN X-STREAM Katalog produktów październik 2012 System Wavin X-Stream 9

10 Zestawienie produktów Korek/zaślepka Wavin X-Stream DN/ID Indeks Du 1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Korek Wavin X-Stream DN/ID Indeks [mm] [mm] [mm] Zaślepka Wavin X-Stream DN/ID Indeks Du [mm] [mm] [mm] [mm] Kolano 15 Wavin X-Stream * jednokielichowe, Z1 = długość bosego końca ** kształtka z płaszczem ochronnym Z 1 15 DN/ID Indeks Du Z1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100* ** Kolano 30 Wavin X-Stream * jednokielichowe, Z1 = długość bosego końca ** kształtka z płaszczem ochronnym Z 1 30 DN/ID Indeks Du Z1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100* ** TEEFON FAX INFOINIA E-MAI

11 Zestawienie produktów Kolano 45 Wavin X-Stream 45 DN/ID Indeks Du Z1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] * jednokielichowe, Z1 = długość bosego końca ** kształtka z płaszczem ochronnym Z 1 Z1 100* ** Kolano 90 Wavin X-Stream DN/ID Indeks Du Z1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] * jednokielichowe, Z1 = długość bosego końca ** kształtka z płaszczem ochronnym Z * ** Trójnik równoprzelotowy 90 Wavin X-Stream DN/ID Indeks Du 1 Z [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1 1 Z * * * * * * * * kształtka z płaszczem ochronnym Trójnik równoprzelotowy 45 Wavin X-Stream DN/ID Indeks Du 1 Z 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] * dwukielichowe, 2 = długość bosego końca ** kształtka z płaszczem ochronnym 1 1 Z 1 100* ** ** ** ** ** SYSTEM WAVIN X-STREAM Katalog produktów październik 2012 System Wavin X-Stream 11

12 Zestawienie produktów Trójnik redukcyjny 90 Wavin X-Stream * kształtka z płaszczem ochronnym 1 1 Z Z DN/ID Indeks Du 1 1 Du1 Z Z1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 200/ / /200* / / / / / /300* / / /300* /400* / / / /300* /400* /450* /150* /200* /250* /300* /400* /450* /500* /150* /200* /250* /300* /400* /450* /500* /600* Trójnik redukcyjny 45 Wavin X-Stream * kształtka z płaszczem ochronnym 1 1 Z 1 1 Z 1 DN/ID Indeks Du 1 1 Du1 Z Z1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 200/ / / / / / / /300* / / / /300* /400* / / / /300* /400* /450* /150* /200* /250* /300* /400* /450* /500* /150* /200* /250* /300* /400* /450* /500* /600* TEEFON FAX INFOINIA E-MAI

13 Zestawienie produktów Trójnik redukcyjny 90 Wavin X-Stream PP/kielich PVC DN/ID Indeks Du 1 Z [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1 1 Du Z 400/ / / / /160* /200* /160* /200* * kształtka z płaszczem ochronnym Trójnik redukcyjny 45 Wavin X-Stream Wavin X-Stream/kielich PVC DN/ID Indeks Du 1 Z [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] * rura gładka PVC ** kształtka z płaszczem ochronnym 1 1 Du Z 150/110* /160* /160** /200** /160** /200** /160** /200** /160** /200** Redukcja Wavin X-Stream * typ ** typ DN/ID Indeks 1 Du 1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 150/100* /100* /150* /100* /150* /200* /150* /200* /250* /200** /250** /300** /200** /300** /400** /450** /250** /300** /400** /500** /600** SYSTEM WAVIN X-STREAM Katalog produktów październik 2012 System Wavin X-Stream 13

14 Zestawienie produktów Redukcja Wavin X-Stream kielich Wavin X-Stream/rura gładka PVC * 1 ID/SW Indeks Du 1 1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ** /110* /110* /160* /160* /160* /160** /315** /160** /315** /160** /315** Złączka przejściowa Wavin X-Stream rura Wavin X-Stream/kielich PVC ID/SW Indeks Du Du1 1 1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / /160* / / / / / / * kształtka kielich. X-Stream 150/rura gładka PVC 160 Złączka przejściowa Wavin X-Stream kileich Wavin X-Stream PP/ kielich rury PVC 1 Di ID/SW Indeks Di 1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 150/ / / Tuleja ochronna Wavin X-Stream DN/ID Indeks Du [mm] [mm] [mm] [mm] TEEFON FAX INFOINIA E-MAI

15 Zestawienie produktów/systemy komplementarne Odgałęzienie nasadowe Wavin X-Stream (kielich Wavin) B 1 1 ID/SW Indeks B1 1 H1 H2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 250/ / / Odgałęzienie nasadowe Wavin X-Stream rura gładka (kielich Wavin) 1 ID/SW Indeks B1 1 H1 H2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] B 1 H1 H1 H2 H2 250/ / / / / / Piła wyrzynarka (177 mm) ID/SW [mm] Indeks 150/ F 1 Systemy komplementarne Studzienki kanalizacyjne W oparciu o system Wavin X-Stream można zbudować kompletny system kanalizacji grawitacyjnej wyposażony w tworzywowe studzienki kanalizacyjne Wavin: z rodziny Tegra (Tegra 425, Tegra 600 i Tegra 1000 NG), posiadające nastawne króćce kielichowe +/-7,5º do bezpośredniego połączenia z rurami Wavin X-Stream. Szczegóły w katalogu: Studzienki kanalizacyjne. Obszar zastosowania zgodny z normą PN-EN SYSTEM WAVIN X-STREAM Katalog produktów październik 2012 System Wavin X-Stream 15

16 Wavin X-Stream Product Catalogue Products for infrastructural systems The essence of our activities lies in the quality of our products. Perfect systems require perfect quality. Wavin products intended for large customers have been developed based on a thorough analysis of the needs eds of contractors and users. Those products are: PVC outdoor gravity sewers; Wavin X-Stream double wall pipes and fittings system; outdoor pressure sewer systems made from PE; sewer chambers; wastewater and dirty water pumping stations; pressure systems for water conveyance made from PVC; pressure systems for water transfer from PVC; pressure systems for gas conveyance made from PE; drainage systems; Aquacell/Wavin Q-Bic rainwater management systems; Wavin QuickStream siphonic roof drainage system; systems for pipeline peline renovation: Compact Pipe, Shortlining KMR, Neofit, and Wavin TS; bridge drainage systems made from HD-PE; separators. We encourage you to check out our installation systems for the construction industry. Wavin Metalplast-Buk operates a program of continuous product development, and therefore reserves the right to modify or amend the specification of their products without notice. All information in this publication is given in good faith, and believed to be correct at the time of going to press. This catalogue does not constitute an offer in the meaning of the Civil Code. It only serves the purpose of providing information on the products of Wavin Metalplast-Buk. Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. o ul. Dobieżyńska Buk, Poland Phone no Fax no Hotline ww.wavin.p The Intesio brand is based on the knowledge e and experience of Wavin in rainwater management. Intesio is a unique mix of tried tested project management skills and expert product knowledge. The Intesio brand includes comprehensive solutions that are fully suitable to meet the individual needs of our customers and guarantees constant and optimum level of operation.

Katalog produktów. System Wavin X-Stream SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSZTAŁTEK Z PP WAVIN X-STREAM DLA SYSTEMÓW KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ I DRENAŻU

Katalog produktów. System Wavin X-Stream SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSZTAŁTEK Z PP WAVIN X-STREAM DLA SYSTEMÓW KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ I DRENAŻU EPIC B524 J3412 X721 Maj 2014 System Wavin X-Stream Katalog produktów SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSTAŁTEK PP WAVIN X-STREAM DA SYSTEMÓW KANAIACJI GRAWITACYJNEJ I DRENAŻU Solutions for Essentials Wstęp Wstęp

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B24, J12, X72 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DA SYSTEMÓW KANAIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNANYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream. Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream. Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 20.02.2012 Wersja: 20.02.2012 Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream Cennik DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-U. Cennik

Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-U. Cennik Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-U Cennik DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream. Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream. Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream Cennik DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC B521, G111, X724 Styczeń 5 Zestawienie produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANAIZACJI CIŚNIENIOWEJ ORAZ INSTAACJI PRZEYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B524, A22, J3412, X71 Październik 5 System kanalizacji grawitacyjnej i drenażu z rur PE lub PP Zestawienie produktów NOWY SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSZTAŁTEK DA SYSTEMÓW KANAIZACJI GRAWITACYJNEJ Systemy

Bardziej szczegółowo

4. Technologia Shortlining i Burstlining KMR. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RCn i Wavin TSDOQ

4. Technologia Shortlining i Burstlining KMR. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RCn i Wavin TSDOQ 4. Technologia EPIC P44, X725 marzec 2012 4. Technologia i Burstlining Renowacja kanałów metodą i bezwykopowa kanalizacyjne. Możliwe jest prowadzenie instalacji bez wymiana kanałów metodą Burstlining są

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS. Cennik. Obowiązuje od Wersja: DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS. Cennik. Obowiązuje od Wersja: DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH Obowiązuje od 20.02.2012 Wersja: 20.02.2012 Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS Cennik DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH Solutions for Essentials Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS Rura bezkielichowa

Bardziej szczegółowo

Studzienki kanalizacyjne włazowe DN 1000 monolityczne z polietylenu (PE) Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Studzienki kanalizacyjne włazowe DN 1000 monolityczne z polietylenu (PE) Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 01.10.2011 Wersja: 01.10.2011 Studzienki kanalizacyjne włazowe DN 1000 monolityczne z polietylenu (PE) Cennik DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

EPIC B524, J3412, X725 grudzień 2013. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U LIDER. rynku instalacji. Solutions for Essentials

EPIC B524, J3412, X725 grudzień 2013. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U LIDER. rynku instalacji. Solutions for Essentials EPIC B54, J341, X75 grudzień 013 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów LIDER rynku instalacji Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp... 3 1. System kanalizacji zewnętrznej z

Bardziej szczegółowo

Cennik. Studzienki kanalizacyjne. Obowiązuje od Wersja:

Cennik. Studzienki kanalizacyjne. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 11.01.2013 Wersja: 11.01.2013 Studzienki kanalizacyjne Cennik Studzienki włazowe Tegra 1000 nowej generacji (NG) Studzienki inspekcyjne Tegra 600 Studzienki inspekcyjne Tegra 425 Studzienki

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B524, J3412, X725 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych Cennik DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ Solutions for Essentials Kształtki zaciskowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC A22, J341, X725 wrzesień 2005 Drenaż opaskowy Zestawienie produktów DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce Informacje ogólne Informacje ogólne Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE

KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PRZEMYSŁ I GÓRNICTWO TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA INSTALACJE WEWNĘTRZNE SPORT I REKREACJA

Bardziej szczegółowo

EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008. Katalog produktów. Drenaż opaskowy DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU

EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008. Katalog produktów. Drenaż opaskowy DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008 Drenaż opaskowy Katalog produktów DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce Wstęp Wstęp Wieloletnie doświadczenie Wavin jest

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Katalog produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Katalog produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ EPI 52, G11, G12, X71 wrzesień 2010 Kształtki zaciskowe Wavin Katalog produktów DO UDOWY SIEI WODOIĄGOWYH I KNLIJI IŚNIENIOWEJ Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści/wstęp Spis treści

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18.

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18. Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 października 2012 System ciśnieniowy z PVC 2 System ciśnieniowy z PE 4 Studnie wodomierzowe 17 kanalizacja System kanalizacji zewnętrznej z PVC

Bardziej szczegółowo

Rury korugowane PP.

Rury korugowane PP. www.dyka.pl 1 1 1 1 1 1 1 DYKA to jeden z największych międzynarodowych producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie firma DYKA działa

Bardziej szczegółowo

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012 Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne Systemy rurowe Gamrat Ceny obowiązują od 01.06.2012 Hurtowa oferta cenowa 2012 SPIS TREŚCI Rury ciśnieniowe z PVC-U kielichowe 6 3 Kształtki ciśnieniowe z PVC-U

Bardziej szczegółowo

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37 Rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite : o sztywności obwodowej SN 4 i 8, wg PN-EN 1401:9 i podwyższonej sztywności obwodowej SN 12 wg AT/6-03-2094/2 Przeznaczenie: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja wewnętrzna PVC/PP

Kanalizacja wewnętrzna PVC/PP Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Kanalizacja wewnętrzna PVC/PP Cennik DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW BYTOWO-GOODARCZYCH Uwaga: Ofertę rur, kształtek i studzienek do wykonania przyłączy kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

System kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin smartfix. Cennik

System kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin smartfix. Cennik Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 System kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin smartfix Cennik SYSTEM ZŁĄCZEK WCISKANYCH PUSH-FIT DO RUR WIELOWARSTWOWYCH SYSTEMU TIGRIS ALUPEX

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U EPIC B54, J341, X75 styczeń 01 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU System rur gładkościennych i kształtek z PVC-u do budowy kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

System odwodnień wiaduktów i mostów HDPE - popiel. Cennik. Obowiązuje od Wersja: DLA ODWODNIEŃ WIADUKTÓW I MOSTÓW

System odwodnień wiaduktów i mostów HDPE - popiel. Cennik. Obowiązuje od Wersja: DLA ODWODNIEŃ WIADUKTÓW I MOSTÓW Obowiązuje od 01.06.2011 Wersja: 01.06.2011 System odwodnień wiaduktów i mostów HDPE - popiel Cennik DLA ODWODNIEŃ WIADUKTÓW I MOSTÓW Solutions for Essentials System odwadniania wiaduktów i mostów HD-PE

Bardziej szczegółowo

Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin

Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin Forum ODWODNIENIE 2014 Kraków, 4-5.06.2014 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система SYSTEM WEHOPIPE WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 37

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 37 Cennik produktów Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 maja 2013 System ciśnieniowy z PVC 3 System ciśnieniowy z PE 5 Studnie wodomierzowe 19 kanalizacja Studzienki PRO 20 System kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZADANIA

OPIS TECHNICZNY ZADANIA OPIS TECHNICZNY ZADANIA Nazwa zadania: Wykonanie remontu zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej budynku hali sportowej oraz budynku pawilonu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Cennik. Separatory Wavin. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 05.12.2011

Cennik. Separatory Wavin. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 05.12.2011 Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 05.12.2011 Cennik DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH, DO OCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH ZE ZLEWNI MIEJSKICH, DRÓG I STACJI PALIW ORAZ ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I Z GASTRONOMII Na zapytanie

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE

STUDNIE KANALIZACYJNE POLYTEAM Sp. z o.o. Strzelce 13, 56 410 Dobroszyce, tel. (071) 314 19 36 lub 38, fax. (071) 314 19 37, polyteam@polyteam.pl K A T A L O G P R O D U K T Ó W Zakres stosowania Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja zewnętrzna

Kanalizacja zewnętrzna Kanalizacja zewnętrzna www.dyka.pl DYKA to jeden z największych międzynarodowych producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie fi rma

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B524, J3412, X725 Czerwiec 5 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 071/201112/02 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia.

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia. SPIS TREŚCI Opis studni... 2 Studnia niewłazowa DN500 z włazem żeliwnym lub wpustem ulicznym kl. B, C, D... 4 Studnia niewłazowa DN600 osadnikowa z włazem żeliwnym kl. B, C, D... 5 Studnia niewłazowa DN600

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 072 wydanie 11.2013 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wymiar Kolor/Uwagi. Rura X-Stream PP SN8 DN100 (6m) cza 100/6000 szt. dost 194.54 zł 239.28 zł

Nazwa Wymiar Kolor/Uwagi. Rura X-Stream PP SN8 DN100 (6m) cza 100/6000 szt. dost 194.54 zł 239.28 zł 3211300617 / 3023682 3211320617 / 3024243 3011383017 / 3021163 3011386017 / 3011148 3011423017 / 3021164 3011426017 / 3011147 3011453017 / 3021165 3011456017 / 3011146 3011503037 / 3031617 3011506037 /

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 073 wydanie 11.2013 strona 1/9 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86 CENNIK 2 Obowiązuje od 15.06.2015 Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej PP 3 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PP InCor 6 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC-U 12 Studnie kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury

Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury Program produktów DYKA Polska i ich zalety do Państwa dyspozycji Systemy zagospodarowania wody deszczowej Rainbox II, Tunel 300 i Tunel 600 - kompleksowe inteligentne

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

Systemy ciśnieniowe PE i PVC

Systemy ciśnieniowe PE i PVC PIPES FOR LIFE Systemy ciśnieniowe PE i PVC PIPES FOR LIFE Systemy wodociągowe oraz kanalizacyjne należą do najważniejszych elementów infrastruktury komunalnej. Systemy rur termoplastycznych PE oraz PVC-U

Bardziej szczegółowo

Wśród bogatej na rynku oferty systemów kanalizacyjnych produkty MAGNACOR charakteryzują się wyjątkowymi cechami:

Wśród bogatej na rynku oferty systemów kanalizacyjnych produkty MAGNACOR charakteryzują się wyjątkowymi cechami: INSTRUKCJA Wśród bogatej na rynku oferty systemów kanalizacyjnych produkty MAGNACOR charakteryzują się wyjątkowymi cechami: - odpornością na ścieki w zakresie ph 2 12, również na sól i środki do zimowego

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT TWORZYWA SZTUCZNE W SIECIACH WOD-KAN

RAPORT TWORZYWA SZTUCZNE W SIECIACH WOD-KAN RURY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH AGRU-FRANK Polska Producent: Agru, Frank Nazwa produktu: Agruline Materiał: PE100, PE100RC, PE 100 z certyfikatem FM Global Rodzaj rur: rury wodociągowe,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. Wpusty grawitacyjne Wavin

KATALOG PRODUKTÓW. Wpusty grawitacyjne Wavin KATALOG PRODUKTÓW Wpusty grawitacyjne Wavin Wavin Polska S.A. Wavin Polska jest częścią grupy Wavin lidera w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego

Bardziej szczegółowo

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Budowa i wymiary standardowych zespołów rurowych termoizolowanych ROSTER 4 5. Sposób montażu i łączenia 4 6. Określenie dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC G111, L61, X46, X719 marzec 2008 Wavin smartfix Zestawienie produktów SYSTEM ZŁĄCZEK WCISKANYCH PUSH-FIT DO RUR WIELOWARSTWOWYCH SYSTEMU TIGRIS ALUPEX Największy producent instalacji sanitarnych w

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja naukowo-techniczna "Awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk,

IV Konferencja naukowo-techniczna Awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk, IV Konferencja naukowo-techniczna "Awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan Szczyrk, 25-26.04.2013 Studzienki Wavin - nowoczesna i bezpieczna eksploatacja sieci i przyłączy kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl Program dostawy Polyteam dostarcza rury produkcji FRÄNKISCHE: Strasbusil, Aqua Pipe, Robukan, które są rurami dwuściennymi z gładką powierzchnią wewnętrzną i profilowaną ścianką zewnętrzną. Wytwarzane

Bardziej szczegółowo

h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1

h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1 h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1 E Engineering GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana lub

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Oczyszczalnie BioKem 6-90 RLM KOMPAKTOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH LUB KILKU GOSPODARSTW DOMOWYCH

Katalog produktów. Oczyszczalnie BioKem 6-90 RLM KOMPAKTOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH LUB KILKU GOSPODARSTW DOMOWYCH EPIC????,????,???? kwiecień 2012 Oczyszczalnie Katalog produktów KOMPAKTOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH LUB KILKU GOSPODARSTW DOMOWYCH Solutions for Essentials Spis treści

Bardziej szczegółowo

System odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream. Cennik. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 01.08.2011

System odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream. Cennik. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 01.08.2011 Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 01.08.2011 System odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream Cennik DO PODCIŚNIENIOWEGO ODPROWADZANIA WODY DESZCZOWEJ Z DACHÓW PŁASKICH Solutions for Essentials System

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 40

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 40 Cennik produktów Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 lutego 2016 System ciśnieniowy z PVC 3 System ciśnieniowy z PE 5 Studnie wodomierzowe 19 KANALIZACJA Studzienki PRO 20 System

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Roboty montażowe zestawów odwodnieniowych 29 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.01. ROBOTY MONTAŻOWE ZESTAWÓW ODWODNIENIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 30 2. MATERIAŁY... 30 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Cennik luty 2011 Kanalizacja zewnętrzna

Cennik luty 2011 Kanalizacja zewnętrzna Cennik luty 0 Kanalizacja zewnętrzna www.dyka.pl DYKA to jeden z największych międzynarodowych producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania wody deszczowej Azura. Cennik. Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych. Obowiązuje od Wersja:

System zagospodarowania wody deszczowej Azura. Cennik. Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 24.0.20 Wersja: 24.0.20 Cennik DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych wody deszczowej Azura Produkt

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 20.09.2012 Wersja: 20.09.2012. Ogrzewanie podłogowe Wavin. Cennik SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. Solutions for Essentials

Obowiązuje od 20.09.2012 Wersja: 20.09.2012. Ogrzewanie podłogowe Wavin. Cennik SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. Solutions for Essentials Obowiązuje od 20.09.2012 Wersja: 20.09.2012 Ogrzewanie podłogowe Wavin Cennik SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Solutions for Essentials Ogrzewanie podłogowe Wavin Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 8 GMINA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1, MYSŁOWICE DRENAŻ OPASKOWY

PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 8 GMINA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1, MYSŁOWICE DRENAŻ OPASKOWY NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INŻ. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.ŻURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

RURY PE do wody i kanalizacji

RURY PE do wody i kanalizacji RURY PE do wody i kanalizacji PRZEZNACZENIE Rury PE przeznaczone są do przesyłania wody, ścieków oraz substancji agresywnych. SPOSÓB PRODUKCJI Rury PE produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości, oznaczonego

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Wavin. Rozwiązania i systemy

Wavin. Rozwiązania i systemy Wavin Rozwiązania i systemy Systemy instalacji sanitarnych i grzewczych Kompletna oferta Wavin do zastosowań w budownictwie i infrastrukturze Nasza pozycja na rynku rur tworzywowych oraz systemów do zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Firma posiada wdrożony system ISO 9001 obejmujący także produkcję kształtek segmentowych, potwierdzony stosownym certyfikatem.

Firma posiada wdrożony system ISO 9001 obejmujący także produkcję kształtek segmentowych, potwierdzony stosownym certyfikatem. Kształtki segmentowe wytwarzane są w warunkach warsztatowych metodą zgrzewania doczołowego z segmentów rur polietylenowych. Najważniejszymi ich zaletami są: możliwość dostarczenia kolana w dowolnym kącie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA MONTAŻU I POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW WEHO

OGÓLNA INSTRUKCJA MONTAŻU I POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW WEHO OGÓLNA INSTRUKCJA MONTAŻU I POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW WEHO Przy dokonywaniu wyboru miejsca posadowienia zbiornika należy wykonać badania geotechniczne podłoża do głębokości równej minimum średnicy zbiornika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

DT 18/2007. Projekt budowlany

DT 18/2007. Projekt budowlany DT 18/2007 PPI DOMINO s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w Łomży str. 1 DT 18/2007 Projekt budowlany Temat: Drenaż opaskowy u pruepompownią wód drenażowych. Obiekt: Budynek Sukoły Podstawowej nr 7, Łomża ul.

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH EPIC B2134, J3412, X71 maj 2013 Katalog produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU RUR STUKTURALNYCH ZINPLAST

INSTRUKCJA MONTAŻU RUR STUKTURALNYCH ZINPLAST INSTRUKCJA MONTAŻU RUR STUKTURALNYCH ZINPLAST 1 Spis treści 1.Przeznaczenie rur i kształtek o ściankach strukturalnych typu A (tzw. spiralnie zwijane)...3 2.Charakterystyka surowca PEHD i jego wyrobów...3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 4. Studnia typ Studnia typ Studnia typ Instrukcja montażu 19. Studnie osadnikowe 20

Wprowadzenie 4. Studnia typ Studnia typ Studnia typ Instrukcja montażu 19. Studnie osadnikowe 20 Spis treści SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 4 Studnia typ 315 7 Studnia typ 400 10 Studnia typ 425 14 Instrukcja montażu 19 Studnie osadnikowe 20 - Budowa studni osadnikowej 20 - Montaż uszczelki in situ 20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA 1 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MICKIEWICZA W GARWOLINIE INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI GARWOLIN UL. POLNA 77 DATA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA Charakterystyka techniczna: 1. Materiał: Polietylen wysokiej gęstości PEHD (PE 80), Polipropylen PP (PP-R) 2. Średnice nominalne DN: 300-1800mm. 3. Studnie kanalizacyjne: POLYTRADE

Bardziej szczegółowo

Nazwa opracowania PRZEBUDOWA UKŁADU KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE ZSO W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Nazwa opracowania PRZEBUDOWA UKŁADU KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE ZSO W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ Stadium dokumentacji : Projekt budowlany OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE TADUSZ FOREMNIAK 54-315 Wrocław ul. Dziwnowska 12/2 tel. 071 35 44 670 e-meil : fortad@interia.pl NIP 894 103 40 76 Branża : CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

RHDPE / RHDPEwpr RURA OSŁONOWA ŚWIATŁOWODOWA

RHDPE / RHDPEwpr RURA OSŁONOWA ŚWIATŁOWODOWA RHDPE / RHDPEwpr RURA OSŁONOWA ŚWIATŁOWODOWA Opis stosowania: Rury osłonowe światłowodowe RHDPE to rury wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z wewnętrzną powierzchnią gładką, przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

System kanalizacji zewnętrznej PP K2-Kan

System kanalizacji zewnętrznej PP K2-Kan ZINTEGRWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA System kanalizacji zewnętrznej PP Cennik bowiązuje od 1.05.01 r. IS 9001 IS 1001 Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna Malewo, 63-00 Gostyń tel. (0-65) 57-35-55,

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE RURY PE do videoinspekcji RURY PE CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect PE/PPd PP

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia bieżni Zawartość opracowania I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 1 2. Profil kanalizacji deszczowej 1 : 100/200

Bardziej szczegółowo