REGULAMIN PROMOCJI Uznaje się, że wszystkie osoby biorące udział w promocji akceptują niniejszy Regulamin.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI. 2.1.2 Uznaje się, że wszystkie osoby biorące udział w promocji akceptują niniejszy Regulamin."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holandia ( Canon ). 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROMOCJI 2.1. Uczestnicy Wszyscy Uczestnicy muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat. Dystrybutorzy oraz inni sprzedawcy są wyłączeni z udziału w promocji. Sprzedawcy detaliczni i dystrybutorzy nie mogą brać udziału w promocji w imieniu swoich klientów Uznaje się, że wszystkie osoby biorące udział w promocji akceptują niniejszy Regulamin Produkty Promocyjne, Terytorium Objęte Promocją, Prezenty Promocyjne oraz Okresy Obowiązywania Promocji Produkty Promocyjne, Terytorium Objęte Promocją, Prezenty Promocyjne oraz Okresy Obowiązywania Promocji zostały określone poniżej: Produkty i Prezenty Promocyjne Produkt promocyjny EOS 5DMIII EOS 6D EOS 7DMII EOS 70D Prezenty Promocyjne 1) Wacom Intuos Pro Tablet Medium 3) karta pamięci Toshiba 8GB FlashAir 1) Wacom Intuos Pro Tablet Medium 1) Wacom Intuos Pro Tablet Small 3) karta pamięci Toshiba 8GB FlashAir 1) Wacom Intuos Pro Tablet Small

2 2.2.2 Terytorium Objęte Promocją Polska Okres Obowiązywania Promocji Zakup produktów promocyjnych musi nastąpić w dniach: od 30 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 roku włącznie Rejestracja zgłoszeń on-line Okres rejestracji zgłoszeń on-line: 30 maja 2015 r. do północy (CET) 15 sierpnia 2015 r. 3. WARUNKI ZAKUPU I ZGŁOSZEŃ 3.1 Zakup Produktów Promocyjnych Promocja dotyczy Produktów Promocyjnych nabytych w dowolnej konfiguracji w Okresie Obowiązywania Promocji na Terytorium Objętym Promocją bądź nabytych u internetowego sprzedawcy detalicznego z siedzibą znajdującą się na Terytorium Objętym Promocją Promocją objęte są produkty zakupione wyłącznie w następujących sieciach sprzedaży (w tym sprzedaży internetowej): Canon Pro Imaging Partners: Aster/Fotostrada, BEIKS, Cyfrowe.pl, Fotoaparaciki, Fotoforma, Foto-Plus, Optima, Proclub, PW Digital. Pozostałe sieci handlowe: 2bis.pl, Agito, Avans.pl, Electro.pl, Fotojoker, Fotozakupy, JB Multimedia, Komputronik, Media Markt, Mediaexpert, Saturn, X-kom Jedno zgłoszenie dotyczy jednego Produktu Promocyjnego. Promocja obejmuje zestawy zawierające Produkt( y) Promocyjny(-e) Zgłoszenia dokonywane przez firmy lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w ilości hurtowej tj. ponad 10 Produktów Promocyjnych zakupionych w Okresie Obowiązywania Promocji, nie spełniają warunków uczestnictwa w niniejszej promocji. Produkty będące przedmiotem dzierżawy są wyłączone z niniejszej promocji. Umowa dzierżawy lub inne dokumenty dotyczące dzierżawy nie stanowią ważnego dowodu zakupu Wszystkie Produkty Promocyjne muszą być nowe i muszą być oryginalnymi produktami Canon. Produkty pochodzące z rynku wtórnego, odnawiane lub naprawiane bądź produkty podrabiane lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon nie spełniają warunków uczestnictwa w niniejszej promocji.

3 3.1.6 Wszystkie Produkty Promocyjne muszą być dostarczone i dystrybuowane przez Canon Europa N.V. lub spółki należące do grupy Canon z siedzibą w EOG, Szwajcarii lub Lichtensteinie. Prosimy o weryfikację powyższego u sprzedawcy detalicznego, aby uniknąć rozczarowania Produkty Promocyjne zwrócone (pozbawione wad) sprzedawcy nie podlegają promocji, a Uczestnicy dokonujący zgłoszenia z tytułu zakupu takich produktów nie będą spełniać warunków uczestnictwa w promocji. W przypadku powzięcia wiedzy o tego rodzaju oszustwie, Canon będzie przysługiwać prawo do podjęcia kroków prawnych wobec takich Uczestników. 3.2 Zgłoszenie dotyczące Produktu(-ów) Promocyjnego(-ych) Aby dokonać Zgłoszenia: (i) należy wypełnić, w całości i w prawidłowy sposób, formularz zgłoszeniowy online (w tym podać prawidłowy numer seryjny produktu, itp.) dostępny pod adresem Uczestnicy dokonują rejestracji zgłoszenia online przed upływem Terminu Rejestracji Zgłoszeń Online określonego w pkt (ii) (iii) do formularza zgłoszeniowego online należy załączyć skan paragonu lub potwierdzenia zamówienia w przypadku zakupów dokonanych przez Internet (włącznie z VAT) oraz skan kodu kreskowego wyciętego z opakowania każdego zakupionego Produktu Promocyjnego. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu zgłoszenia, Canon wyśle do Uczestnika wiadomość z potwierdzeniem dokonania zgłoszenia w ramach promocji ( Potwierdzenie ). W przypadku nieotrzymania takiego Potwierdzenia przez Uczestnika w ciągu 24 godzin od rejestracji zgłoszenia lub w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada dostępu do komputera, prosimy o kontakt z naszą infolinią ds. zgłoszeń pod nr tel Potwierdzenie zawierać będzie link do strony oraz unikalny kod gwarantujący dostęp do pełnej wersji pojedynczej 12-miesięcznej subskrypcji Planu ( Oprogramowanie ). Aby skorzystać z Oprogramowania, wymagana jest aktywacja za pośrednictwem Internetu. Szczegółowe informacje zostały podane na stronie Canon zapewni dostawę (oraz pokryje koszty dostawy) Tabletu Wacom pocztą na adres Uczestnika podany w formularzu zgłoszenia w ciągu 28 dni od otrzymania i weryfikacji zgłoszenia. Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu utraty bądź niedostarczenia Tabletu Wacom na skutek podania niewłaściwych danych przez Uczestnika. Tablet Wacom jest udostępniany z dwuletnią gwarancją producenta. Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania lub braku korzystania z Tabletu Wacom bądź z jego ewentualnych wad.

4 3.2.4 Canon nie będzie uwzględniać zgłoszeń, które wpłynęły po upływie Terminu Rejestracji Zgłoszeń Online bądź uznanych przez Canon za niekompletne lub nieczytelne. Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgłoszeń dostarczonych z opóźnieniem lub zgłoszeń, które nie wpłynęły Nie są dostępne całościowe lub częściowe ekwiwalenty pieniężne lub inne przysługujące w zamian za prezenty. Canon zastrzega sobie prawo do zaoferowania odpowiednika prezentu (o takiej samej lub wyższej specyfikacji bądź o takiej samej lub wyższej wartości), jeśli Prezent Promocyjny będzie niedostępny. W zakresie określonym przepisami prawa, Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z obowiązkami podatkowymi wynikającymi z odbioru Prezentów Promocyjnych objętych niniejszą promocją Adobe (Adobe Systems Incorporated lub Adobe Systems Software Ireland Limited bądź jakikolwiek ich podmiot powiązany) zobowiązuje Uczestnika do akceptacji warunków umowy licencyjnej na korzystanie z takiego produktu. Szczegółowe informacje zostały podane na stronie W przypadku tego produktu może zostać podjęta próba automatycznej aktywacji przez Internet i może on nie funkcjonować bez aktywacji. Szczegółowe informacje zostały podane na stronie Aby móc korzystać z oprogramowania, należy utworzyć Adobe ID. Utworzenie i korzystanie z Adobe ID podlega wyłącznie warunkom korzystania, polityce prywatności oraz innym zasadom obowiązującym w Adobe. Szczegółowe informacje zostały podane na stronie Adobe niezależnie udziela Uczestnikowi licencji w zakresie Planu Fotograficznego Adobe Creative Cloud w drodze zawarcia umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Wszelkie prawa i obowiązki Uczestników w przedmiocie Oprogramowania (w tym w szczególności korzystania, aktualizacji, usuwania błędów, itp.) podlegają takiej umowie zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Adobe. Adobe, jako licencjodawca Oprogramowania, ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie Uczestnikowi pomocy technicznej i usług dotyczących Oprogramowania zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego, inną umową (jeśli została zawarta) oraz zasadami w zakresie usług obowiązującymi w Adobe. CANON NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA LUB BRAKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ JEGO EWENTUALNYCH WAD. 4. OŚWIADCZENIA 4.1. W najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, szkody lub obrażenia odniesionego przez Użytkownika w związku z promocją. Jednakże, żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani też nie ograniczają odpowiedzialności Canon z tytułu uszkodzeń ciała lub śmierci spowodowanych udokumentowanym zaniedbaniem po stronie pracowników lub agentów Canon Canon zastrzega sobie prawo do anulowania, modyfikacji lub zmiany niniejszej promocji w każdym czasie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, zawsze

5 będzie jednak dokładać starań, aby zminimalizować rozczarowanie po stronie Uczestnika Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, aby zapewnić zgodność z niniejszym regulaminem oraz do zażądania dodatkowych informacji i dokumentów. Canon zastrzega sobie prawo do wyłączenia zgłoszeń lub Uczestników w przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w związku z udziałem w promocji. 5. DANE Decyzje Canon dotyczące promocji są ostateczne i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie. 5.1 Spółka Canon Europa N.V. oraz Canon Europe Limited, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem , z siedzibą pod adresem 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Wielka Brytania, są administratorami danych dla celów przepisów prawa i rozporządzeń obowiązujących w przedmiocie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do wszelkich danych przekazywanych przez Uczestników w związku z niniejszą promocją. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez Canon Europa N. V. lub spółki należące do grupy wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej promocji, w tym przekazania takich danych osobom trzecim wyznaczonym do prowadzenia promocji bądź dla innych dozwolonych celów marketingowych. W przypadku braku zgody Uczestników na wykorzystywanie danych kontaktowych dla celów marketingowych lub kontakt ze strony Canon w przyszłości w związku z podobnymi promocjami, Uczestnicy NIE powinni zaznaczać pola opt-in podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 5.2 Adobe jest Administratorem Danych dla celów przepisów prawa i rozporządzeń obowiązujących w przedmiocie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do wszelkich danych przekazywanych przez Uczestnika podczas rejestracji za pomocą Adobe ID lub korzystania z Oprogramowania. Za wszelkie takie dane odpowiada Adobe i będą one przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Adobe dostępną na stronie Canon nie będzie otrzymywać żadnych danych od Adobe ani też nie będzie ich wykorzystywać. 6. PRAWO I JURYSDYKCJA W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające lub z nim związane jak również niniejsza promocja będą podlegać przepisom prawa Holandii i zgodnie z nimi należy je interpretować jak również będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Holandii. Jako konsument, Uczestnik ma prawo do wszczynania postępowania sądowego we własnym języku i w sądach miejscowych. Lokalna organizacja konsumencka poinformuje Uczestnika o jego prawach. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw ustawowych przysługujących Użytkownikowi.

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 1. ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( WARUNKI ) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez Square Trade Poland Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą CASHBACK ( Akcja promocyjna ). 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest FUJIFILM Europe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

2.1 W niniejszych Warunkach, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

2.1 W niniejszych Warunkach, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie: 1. Wprowadzenie 1.1 Niniejszy Regulamin (wraz z dokumentami, do których znajdują się odniesienia) określa ogólne warunki (dalej jako: Warunki ) dostawy towarów i usług (dalej obydwa jako: Towar ), wymienionych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo