BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK,

2 SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR 3.1 Doradztwo w zakresie opracowania wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD 3.2 Organizacja kampanii promującej program Leader pt. "Aktywny Leader" 4. Wydarzenia o charakterze promocyjnym 4.1 AGROTRAVEL Organizacja stoisk promocyjnych LGD na imprezach gminnych 4.3 Targi TT Warsaw Organizacja Zlotu Czarownic 5. Szkolenia lokalnych leaderów - Organizacja "IV Forum Aktywnych Społeczności" LOKALNE CENTRA OBSŁUGI INWESTORA: Informacje z realizacji projektu. PROFESJONALNE NGO WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY Informacje z realizacji projektu. Z ŻYCIA LGD: 1. Portal 2. Projekt Współpracy Szlak Przygody 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD w Bodzentynie 4. Targi Pracy w Górnie!!! 5. Przewodnik kulinarny pn. Wokółłysogórska magia smaków kulinarny przewodnik. 6. LGD Wokół Łysej Góry na konferencji dotyczącej efektów realizacji PROW w świętokrzyskiem! 7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD w Bielinach 8. LGD Wokół Łysej Góry zaprezentowało w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. 9. Akademia Młodego Przewodnika 2

3 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Funkcjonowanie LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry swym zasięgiem obejmuje 7 gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, Suchedniów i Wąchock na mapie województwa świętokrzyskiego. W każdej z gmin zlokalizowane są biura lokalne, które obsługiwane są przez pracowników, którzy udzielają informacji nt. działalności Stowarzyszenia, ogłaszanych konkursów, podejmowanych inicjatyw itp. Poniżej przedstawiamy dane teleadresowe biur: Biuro Zarządu w Bielinach Prezes Zarządu: Anna Łubek Dyrektor Biura: Katarzyna Witkowska Specjalista ds. przygotowania projektów: Joanna Zarzecka Księgowa: Teresa Banakiewicz ul. Partyzantów 3, Bieliny, tel.: (41) tel./fax: (41) Pn-Pt. godz NIP REGON KRS Rachunek bankowy: BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce podstawowy Biuro Lokalne w gminie Bodzentyn Milena Kudlińska - Koordynator ds. LSR ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn, tel. (41) ; fax: (41) , Pn-Wt. godz Śr. godz

4 Biuro Lokalne w gminie Górno Milena Kudlińska - Koordynator ds. szkoleń, doradztwa i promocji Krajno Parcele 24 B, Górno ( budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie), tel Śr. godz Czw. - Pt. godz Biuro Lokalne w gminie Łączna Ewelina Majcher-Obara - Koordynator ds. LSR Kamionki 60, Łączna, tel. (041) ; fax: (041) , Pn. godz Wt. - Czw. godz Pt. godz Biuro Lokalne w gminie Masłów Marzena Biskupska - Koordynator ds. szkoleń, doradztwa i promocji Masłów Pierwszy, ul. Ks. Józefa Marszałka 30, Masłów, tel./fax: (41) , Pn. - Pt. godz Biuro Lokalne w gminie Suchedniów Anna Dolęga - Specjalista ds. organizacyjno-prawnych i finansowych ul. Sportowa 1, Suchedniów,tel. (041) Pn., Czw. godz Śr. godz Biuro Lokalne w gminie Wąchock Anna Dolęga - Specjalista ds. organizacyjno-prawnych i finansowych ul. Św. Rocha 6, Wąchock,tel Wt., Pt. godz Śr. godz Zmiana adresu siedziby Biura Lokalnego LGD - Wokół Łysej Góry w gminie Górno. Od dnia r. biuro lokalne Stowarzyszenia LGD Wokół Łysej Góry w Górnie zmieniło lokalizację. Nowy adres biura to: Krajno Parcele 24 B, Górno ( budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie), Pracownik: Milena Kudlińska Tel , 4

5 2. Badania nad obszarem objętym LGD W roku 2012 Stowarzyszenie dokonało inwentaryzacji obszaru LGD Wokół Łysej Góry tj. gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock o następujące zasoby: - kulturowe: lista zespołów ludowych i dane teleadresowe, lista i dane teleadresowe instytucji kultury i podmiotów działających w obszarze kultury, lista i dane teleadresowe grup nieformalnych działających w obszarze kultury, lista i dane teleadresowe obiektów kulturowych, - przyrodnicze: lista i lokalizacje pomników przyrody, lista obszarów chronionych, lista rezerwatów, parków - historyczne: lista i lokalizacje zabytki, lista i lokalizacje zabytków wpisane na listę konserwatora zabytków, lista i lokalizacje miejsca historyczne, - społeczne: liczba ludności, ilość zarejestrowanych działalności gospodarczych, z podziałem na sołectwa, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, liczba osób bezrobotnych, lista i dane teleadresowe organizacji pozarządowych, ilość gospodarstw agroturystycznych zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez wójta, ilość obiektów turystycznych. W wyniku działań zostały opracowane materiały wraz z dokumentacją fotograficzną zawierające powyższe dane. Opracowanie dostępne jest w siedzibie Stowarzyszenia. 3. Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR 3.1 Doradztwo w zakresie opracowania wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD W związku z ogłoszonymi naborami w roku 2012 Stowarzyszenie świadczyło doradztwo w zakresie opracowania i przygotowania wniosków o dofinansowanie. Doradztwo było świadczone zarówno przez pracowników zatrudnionych w biurach lokalnych, jak również przez doradców zatrudnionych na potrzeby ogłaszanych konkursów. W każdej z gmin członkowskich LGD zostały zorganizowane spotkania informacyjne dot. możliwości pozyskania środków w ramach konkursów na: Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 5

6 Poniżej przedstawimy kilka informacji nt. przeprowadzonych naborów w roku 2012: Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie Odnowa i Rozwój Wsi W terminie 17 maja 2012 r. 8 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry przeprowadziło nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie Odnowa i rozwój wsi. Wysokość dostępnych środków wynosiła: ,00 zł. Celem działania Odnowa i rozwój wsi jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. W trwającym naborze do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynął 1 wniosek. W celu rozpatrzenia wniosku, odbyło się posiedzenie Rady w dniu 14 czerwca 2012 r. na którym dokonano oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru. Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu r., którego celem był wybór operacji do sfinansowania. Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które zostały wybrane do sfinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury. Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi zgodnych z LSR które zostały wybrane do sfinansowania na Posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu Lp. Nazwa/ imię i nazwisko oraz adres beneficjenta Tytuł projektu Nr wniosku Wnioskowana kwota pomocy Nr identyfikacyjny beneficjenta Uzyskane punkty Projekt mieści się w limicie dostępnych środków (TAK/NIE)* 1 Gmina Łączna Kamionki Łączna Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele spo- 4.1/2/2012/ ,00 zł TAK 6

7 łeczno kulturalne Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Małe projekty W terminie od 3 września 2012 r. do 21 września 2012 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry przeprowadziło nabór wniosków na działanie : Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Małe projekty. Wysokość dostępnych środków na działanie z zakresu Małych projektów w 2012 roku wynosiła ,99 zł. W wyniku przeprowadzonego naboru do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęło 58 wniosków. W celu rozpatrzenia wniosków, odbyły się posiedzenia Rady. W dniach 28 września i 5 października 2012r. odbyło się pierwsze (dwudniowe ) posiedzenie, którego celem było dokonanie oceny wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru. Ze względu, że do biura LGD wpłynęły odwołania od decyzji Rady w sprawie oceny wniosków w dniu w Bielinach odbyło się kolejne posiedzenie Rady, którego przedmiotem było rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady, poprzez ponowną ocenę operacji pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w odwołaniu. Na ostatnim posiedzeniu Rady, które odbyło w dniu r., dokonano wyboru operacji do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listę operacji wybranych do sfinansowania oraz listę operacji nie wybranych do sfinansowania powodu braku środków.. Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w ramach Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Małe projekty zgodnych z LSR które zostały wybrane do sfinansowania na Posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu r. Lp. Nazwa/ imię i nazwisko oraz adres beneficjenta Tytuł projektu Nr wniosku Wnioskowana kwota pomocy Nr identyfikacyjny beneficjenta Uzyskane punkty Projekt mieści się w limicie dostępnych środków (TAK/NIE)* 1. Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, ul. Partyzantów 3, Bieliny Organizacja warsztatów rzemiosł średniowiecznych , Nie dotyczy 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, ul. księdza Józefa Marszałka 30, Masłów Pierwszy Masłów Modernizacja podłóg w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie , Nie dotyczy 3. Święto Plonów , Nie dotyczy 7

8 Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej Kamionki 60, Łączna w Gminie Łączna Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, Bieliny Tradycje spod bielińskiej strzechy - pielęgnowanie zwyczajów oraz obrzędowości świętokrzyskiej wsi przełomu XIX/XX wieku przez mieszkańców Gminy Bieliny poprzez zajęcia warsztatowe oraz edukacyjny wyjazd studyjny , Nie dotyczy 5. Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, Wąchock PARKI FITNESS zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej , Nie dotyczy 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136 B, Górno Ludowy Festyn Integracyjny , Nie dotyczy 7. Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, Bieliny Truskawka Bielińska słodki smak lokalnych tradycji. Organizacja XVI Dnia Świętokrzyskiej Truskawki połączona z promocją produktu tradycyjnego , Nie dotyczy 8. Gmina Masłów, ul. Spokojna 2, Masłów Pierwszy, Masłów Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy wiejskiej w Ciekotach oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy , Nie dotyczy 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno Skorzeszyce 105 A, Górno Ścieżka zdrowiazakup i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Cedzyna i Skorzeszyce , Nie dotyczy 10. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie ul. Rynek Górny 11, Bodzentyn Organizacja dwudniowej konferencji naukowej nt. Powstania Styczniowego, przyczynkiem do wydania dwóch publikacji książkowych , Nie dotyczy 8

9 11. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie ul. Rynek Górny 11, Bodzentyn Organizacja konferencji naukowej zapowiedzią wydania publikacji książkowej pt. Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70-tą rocznicę pacyfikacji , Nie dotyczy 12. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach, ul. Partyzantów 17, Bieliny Jak Cię widzą, tak Cie piszą! Doposażenie bielińskich zespołów ludowych w elementy stroju regionalnego , Nie dotyczy 13. Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, Bodzentyn Promocja walorów turystycznokulturowych gminy poprzez organizację imprezy plenerowej XXX Dni Bodzentyna , Nie dotyczy 14. Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie ul. Księdza Józefa Marszałka 30, Masłów Pierwszy, Masłów Modernizacja i doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie , Nie dotyczy 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach, Leszczyny 34, Górno Plac zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cedzynie , Nie dotyczy 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie Górno 79 A, Górno Plac zabaw przy Zespole Szkół w Górnie , Nie dotyczy 17. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno Skorzeszyce 105 A, Górno Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Krajnie , Nie dotyczy Ochotnicza Straż Pożarna w Adaptacja zaplecza Nie dotyczy 9

10 18. Łącznej Kamionki 60, Łączna kuchennego w świetlicy OSP w Kamionkach , Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza Kamionki 53, Łączna Piknik rodzinny z okazji jubileuszu 100-lecia Parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej , Nie dotyczy 20. Klub Sportowy Nidzianka Bieliny ul. Partyzantów 17, Bieliny Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Bieliny , Nie dotyczy 21. Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, Wąchock PROMENADA SPORTU zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej , Nie dotyczy 22. Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, Wąchock Kraina zabawy - zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi , Nie dotyczy 23. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościelna 7, Wąchock Honorowy Sołtys Wąchocka szansą na innowacyjny produkt regionalny województwa świętokrzyskiego , Nie dotyczy 24. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ul. Kościelna 7, Wąchock Bezpieczna przystań Zakup modułowych pomostów pływających , Nie dotyczy 25. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parszowa Ul. Szkolna 28, Parszów, Wąchock Ścieżka zdrowiasiłownia zewnętrzna , Nie dotyczy 10

11 26. Miejski Klub Sportowy Orlicz ul. Sportowa 5, Suchedniów Turniej o Puchar Gór Świętokrzyskich , Nie dotyczy 27. Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów Zakup wyposażenia Centrum Kształce- niowo- Integracyjnego w Michniowie , Nie dotyczy 28. Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów Gościniec Mostki walorem turystycznym i kulturowym gminy Suchedniów , Nie dotyczy 29. Klub Sportowy Nidzianka Bieliny ul. Partyzantów 17, Bieliny Organizacja zajęć i turnieju sportowego w sezonie wiosennym dla mieszkańców gminy Bieliny , Nie dotyczy 30. Uczniowski Klub Sportowy Meteor Wąchock ul. Kościelna 10, Wąchock Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy - zagospodarowanie doliny rzeki Kamiennej oraz organizacja turnieju piłki plażowej ,00-24 Nie dotyczy 31. Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa ul. Kościelna 7, Suchedniów Siłownia zewnętrzna w Suchedniowie , Nie dotyczy 32. Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów ŚWIĘTOJANKI atrakcją turystycznokulturalną gminy Suchedniów , Nie dotyczy Ochotnicza Straż Pożarna w Warsztaty muzyczne Nie dotyczy 11

12 33. Bielinach ul. Żeromskiego 2, Bieliny dla orkiestry gminnej , Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej Wola Jachowa 136 B, Górno Organizacja zajęć aerobiku dla mieszkańców gminy Górno , Nie dotyczy 35. Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, Bieliny Warsztaty artystyczne dla bielińskich zespołów ludowych , Nie dotyczy 36. Towarzystwo Przyjaciół Bielin ul. Partyzantów 17, Bieliny Zaśpiewajmy jednym chórem! - organizacja wyjazdowych warsztatów muzycznych dla członków chóru Towarzystwa Przyjaciół Bielin SABBATON , Nie dotyczy 37. Gmina Bodzentyn ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn Promocja i kultywowanie tradycji ludowych poprzez reaktywację Domu Wiejskiego w Wiącce , Nie dotyczy 38. Gmina Masłów ul. Spokojna 2, Masłów Pierwszy, Masłów Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy , Nie dotyczy 39. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, ul. Księdza Józefa Marszałka 30, Masłów Pierwszy, Masłów Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno- edukacyjne , Nie dotyczy 40. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Kazimierza w Występie Utworzenie punktu widokowego przy Kościele Św. Kazimierza w Występie , Nie dotyczy 12

13 Występa 21a, Łączna 41. Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, Bodzentyn Organizacja wyjazdowych warsztatów muzycznych dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bodzentyna , Nie dotyczy 42. Piotr Ziółkowski Hotel Paradiso ul. Warszawska 47a, Suchedniów Wielki Festyn Rodzinny LATO- MOSTKI , Nie dotyczy 43. Piotr Ziółkowski Hotel Paradiso ul. Warszawska 47a, Suchedniów Plac zabaw przy Zalewie w Mostkach , Nie dotyczy Ochotnicza Straż Pożarna w Bielinach ul. Żeromskiego 2, Bieliny Gmina Łączna Kamionki 60, Łączna DOPOSAŻENIE ORKIESTRY GMIN- NEJ Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki , Nie dotyczy 9 569, Nie dotyczy 46. Uczniowski Klub Sportowy Meteor Wąchock Ul. Kościelna 10, Wąchock Uatrakcyjnienie oferty zajęć sportoworekreacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Wąchock ,60-19 Nie dotyczy 47. Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów JARMARK SUCHE- DNIOWSKI , Nie dotyczy Uczniowsko Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Łącznej Kamionki 60, Łączna KLUB SPORTOWY ASTRA SUCHEDNIÓW ul. Powstańców 1863 r. 51, Suchedniów Modernizacja boiska sportowego - zakup i montaż trybun sportowych Organizacja turniejów sportowych z rozbudową infrastruktury sportowej klubu , Nie dotyczy , Nie dotyczy 50. Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa ul. Kościelna 7, Suchedniów Remont infrastruktury miejskich kortów tenisowych w Suchedniowie , Nie dotyczy 13

14 Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w ramach Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Małe projekty zgodnych z LSR które zostały niewybrane do sfinansowania na Posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu r. Lp Nazwa/ imię i nazwisko oraz adres beneficjenta Habitat Entertainment Sp. z o. o. ul. Bogusławskiego 18/48, Warszawa Piotr Ziółkowski Hotel Paradiso ul. Warszawska 47a, Suchedniów Zebra Projekt Sp. z o. o. ul. Akcent 13 C/48, Warszawa Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa ul. Kościelna 7, Suchedniów Firma Handlowo- Usługowa EMI Ewa Bartusiak Szcześniak Domaszowice 236 A, Kielce Tytuł projektu Meldunki z lasu - terenowa gra edukacyjna oparta na walorach kulturowych i historycznych regionu LGD Stowarzyszenie Wokół Łysej Góry Plac zabaw przy Hotelu Paradiso w Suchedniowie Podróżnicy wokół Łysej Góry - realizacja edukacyjnej gry plenerowej i rozwój systemu lokalnych odznak turystycznych, jako promocja i rozwój turystyki w regionie. Remont Kapliczki Św. Jana Nepomucena w Suchedniowie Wprowadzenie nowych elementów małej infrastruktury turystycznej w gospodarstwie 4.1/3/2 012/5 4.1/3/2 012/49 4.1/3/2 012/6 4.1/3/2 012/46 4.1/3/2 012/26 Nr wniosku Wnioskowana kwota pomocy Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Uzyskane punkty ZGOD- NOŚĆ Z LSR (TAK/NIE/ NIE DO- TYCZY) Spełnianie minimalnych wymogów (TAK/NIE/NI E DOTYCZY Wniosek złożony w miejscu i terminie zawartym w ogłoszeniu o konkursie (TAK/NIE) , Tak Tak Tak , Tak Tak Tak , Tak Tak Tak , Tak Tak Tak , Tak Tak Tak 14

15 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej Łysica- Sabat ul. Łysogórska 46, Wilków, Bodzentyn ODSŁANIAMY KAPLICZKĘ ŻEROMSKIEGO 4.1/3/2 012/ , Tak Tak Tak 7. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Świętego Jacka w Leszczynach Leszczyny 80, Górno Zakup i montaż instalacji solarnej w świetlicy parafialnej w Leszczynach 4.1/3/2 012/ , Tak Tak Tak 8. Firma Handlowo- Usługowa EMI Ewa Bartusiak Szcześniak Domaszowice 236 A, Kielce Zakup i montaż powietrznej pompy ciepła 4.1/3/2 012/ , Tak Nie Tak Ogłoszenia o naborach wniosków na działania : Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w terminie: od 7 listopada 2012 r. do 28 listopada 2012 r. przeprowadziło nabór wniosków na działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Celem działania jest udzielenie wsparcia finansowego na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Działanie to ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Wysokość dostępnych środków w ramach działania na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w 2012 roku wyniosła ,66 zł. 15

16 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest stworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2012 roku wyniosło ,33 zł W trwającym naborze do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęły 3 wnioski na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 16 wniosków na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw. W obecnej chwili jeszcze nie dokonano wyboru wniosków do sfinansowania. Wszelkie informacje nt. można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: 3.2 Organizacja kampanii promującej program Leader pt. Aktywny Leader W bieżącym roku Stowarzyszenie zorganizowało kampanię promującą program Leader, pt. Aktywny Leader, w postaci wprowadzenia systemu Informowania Mieszkańców terenu LGD Wokół Łysej Góry. Została uruchomiona usługa SMSNET i wykupiony pakiet sms, w celu rozsyłania grupowych SMS-ów do Abonentów wszystkich sieci. Dzięki usłudze SMSNET: - wysyłane są krótkie wiadomości tekstowe jednocześnie do wielu odbiorców informując ich o wydarzeniach, spotkaniach, akcjach promocyjnych, szkoleniach, imprezach, terminach konkursów grantowych. Jest to szybki sposób komunikowania się z mieszkańcami obszaru LGD. Aby zapisać się do Systemu Informowania Mieszkańców należy wejść na stronę podać numer telefonu w polu po prawej stronie. Po zarejestrowaniu się otrzymuje się zwrotny sms z prośbą o potwierdzenie. Wskazaną w wiadomości treść należy wysłać pod numer nadawcy wiadomości i usługa zostaje aktywowana.* * opłata za potwierdzenie zgodna z cennikiem operatora - jak za zwykły sms Joanna Zarzecka 16

17 4. Wydarzenia o charakterze promocyjnym 4.1 AGROTRAVEL 2012 W dniach kwietnia 2012 r. już po raz czwarty odbyła się najbarwniejsza, najweselsza i najbardziej smakowita impreza sezonu targowego - Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel, która w tym roku zgromadziła ponad 140 wystawców. Kieleckie targi to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, to festiwal dziedzictwa kulturowo-krajobrazowego europejskich wsi, miejsce wspaniałej okazji do relaksu i zabawy, poznania folkloru, obrzędów, zwyczajów oraz życia codziennego i tradycji wiejskiej. Towarzyszyła im również promocja lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych. Na targach nie zabrakło również LGD Wokół Łysej Góry. Obszar naszego LGD w świętokrzyskiej Karczmie" reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Bodzentyna, Łącznej i Górna proponując zwiedzającym nasze lokalne smakołyki w postaci między innymi pierogów, żurku, kapusty z grochem czy wspaniałych słodkich wypieków. Na Scenie kultury" prezentowały się ze swoim repertuarem Świętokrzyskie Jodły" z gminy Bodzentyn, Zespół Andrzej i Przyjaciele" z Masłowa oraz Kapela Podwórkowa Sołtysa z Wąchocka. Na stoisku stowarzyszenia oprócz materiałów promocyjnych, informacji nt. terenu LGD oraz nalewki z bielińskich truskawek, można było również zaopatrzyć się w wyroby wędliniarskie Pana Pawła Nowaka - właściciela Zakładów Wędliniarskich w Wąchocku. Skosztować można było szynki sznurowanej z Wąchocka, salcesonu ozorkowego, wąchockiej kiełbasy tradycyjnej z chlebem Bodzentyńskim - wyrobami umieszczonych na ministerialnej liście produktów regionalnych. Zaś Pani Marta Bęben z Napękowa dla odwiedzających targi oferowała miód z gorczycy, lipowy oraz wielokwiatowy, a także wyroby z wosku oraz pyłek kwiatowy z własnej pasieki. Targi to również miejsce bezpośredniego spotkania specjalistów, ekspertów służące wymianie wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi partnerami działań mających na celu rozwój regionu oraz kraju poprzez turystykę wiejską. To tu omawiane są problemy prawne dotyczące turystyki wiejskiej, poruszane są ważne problemy sektora oraz trendy, wahania rynku i wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na rozwój turystyki wiejskiej. Służą temu liczne wydarzenia towarzyszące tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania. Jednym z nich była międzynarodowa konferencja pt.: Perspektywy Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Europie", organizowana w dniu 20 kwietnia 2012 r. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji to: rentowność europejskiej turystyki wiejskiej, jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich, a także wskazanie nowego podejścia do rozwoju tego sektora gospodarki. W konferencji uczestniczyło ok. 350 osób, w tym krajowi i zagraniczni eksperci z dziedziny rolnictwa, rozwoju wsi oraz turystyki. Nasze Stowarzyszenie także miało swój udział w bloku warsztatowo-dyskusyjnym zatytułowanym Animowanie przedsiębiorczości w rozwoju produktu turystycznego na obszarach wiejskich" - prezentacja doświadczeń w budowie produktu w oparciu o inwestycje zrealizowane przy wsparciu PROW Produkty turystyczne z terenu Stowarzyszenie tj. Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej przedstawiła Prezes naszego stowarzyszenia p. Anna Łubek, natomiast Centrum Edukacyjne Szklany Dom 17

18 w Ciekotach wiceprezes p. Bogusław Krukowski. Organizatorami warsztatów było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział LEADER oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. LGD Wokół Łysej Góry dla odwiedzających targi zorganizowało konkurs pn. Poznaj Wokółłysogórskie Miejsca Mocy. Osoby biorące udział w konkursie musiały odpowiedzieć na pytania dotyczące obszaru LGD, jak również organizacji targów AGROTRAVEL w roku W ostatnim dniu imprezy targowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla osób, którzy udzieli poprawnych odpowiedzi. I tak nagrody wygrali: Miejsce I - Pani Grażyna Dekiel z Kielc, wygrała obiad w Izbie Dobrego Smaku w Hucie Szklanej dla dwóch osób oraz bilety wstępu do: Parku Rozrywki i Miniatur SABAT KRAJNO dla dwóch osób, Centrum Minigolfa w Świętej Katarzynie dla dwóch osób oraz pamiątkowe upominki. Miejsce II - Pan Krzysztof Domagała z Pińczowa, wygrał bilety wstępu do: Parku Rozrywki i Miniatur SA- BAT KRAJNO dla dwóch osób, Centrum Minigolfa w Świętej Katarzynie dla dwóch osób oraz pamiątkowe upominki. Miejsce III - Pan Paweł Mograś z Kielc wygrał bilety wstępu na basen do Hotelu Uroczysko w Cedzynie dla dwóch osób, bilet wstępu do Centrum Minigolfa w Świętej Katarzynie dla dwóch osób oraz pamiątkowe upominki. Wyróżnienie czyli wyroby z Zakładu Wyrobów Wędliniarskich w Wąchocku zdobyła Pani Elżbieta Kowalik z Cedzyny. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz składamy serdeczne podziękowania na ręce sponsorów za przekazanie ww. nagród na potrzeby organizacji konkursu. 18

19 4.2 Organizacja stoisk promocyjnych LGD na imprezach gminnych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry zorganizowało swoje stoiska promocyjne podczas najważniejszych imprez promocyjnych w gminach należących do LGD. I tak stoisko można było odwiedzić podczas takich imprez jak: Biesiada Masłowska, XXIX Dni Bodzentyna, festynie pn. SU- CHEDNIÓW TU JEST MOJE MIEJSCE, XV Turniej Sołtysów w Wąchocku, Dożynki Gminne w Bielinach, Ludowy Festyn Integracyjny w gm. Górno oraz Dożynki Powiatowo - Gminne w Łącznej. Na stoisku pracownicy informowali o ogłaszanych naborach, działalności Stowarzyszenia, atrakcjach turystycznych zlokalizowanych na terenie LGD itp. Można było również zaopatrzyć się w materiały informacyjne, ulotki promocyjne oraz regionalne smakołyki przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Biesiada Masłowska XXIX Dni Bodzentyna 19

20 XV Turniej Sołtysów w Wąchocku Dożynki Gminno Powiatowe w Łącznej 4.3 Targi TT Warsaw 2012 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w dniach września 2012 r. brało udział w Targach Turystycznych TT Warsaw. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce, służące zawieraniu kontaktów w branży turystycznej, a także promocja naszego terenu na arenie nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej. Targi skierowane były do klientów branżowych, jak też tych indywidualnych, na których naszemu Stowarzyszeniu zależy najbardziej. Poprzez naszą ofertę uczestnicy targów mogli znaleźć wiele inspiracji na udany i atrakcyjny urlop w województwie świętokrzyskim, zarówno letni jak i zimowy. Wiele satysfakcji przysporzył nam fakt, że nasze stowarzyszenie stało się już rozpoznawalne dla warszawskich klientów poprzez barwne uczestnictwo we wcześniejszych edycjach targów. Nawiązaliśmy mnóstwo znajomości i kontaktów, które, mamy nadzieję, zaowocują w najbliższym czasie, a wszystko po to, aby odwiedzało nasze piękne świętokrzyskie, jak najwięcej turystów, nie tylko polskich, ale także zagranicznych. Na stoisku można było zaopatrzyć się w materiały promocyjne: ulotki, mapy, foldery, nalewkę truskawkową oraz miody z pasieki Państwa Bębnów z Napękowa. 20

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Karolina Boba 2014 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007-2013 Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 ISSN 1508-5864 s. 1 Egzemplarz bezp³atny Nr 3 (121) MARZEC 2010 ROK (XII) CHOCZEWSKIE W dzisiejszym numerze: XXVIII sesja Rady Gminy Choczewo - absolutorium dla

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk, 2008 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania DORZECZE BOBRZY jako

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo