BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK,

2 SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR 3.1 Doradztwo w zakresie opracowania wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD 3.2 Organizacja kampanii promującej program Leader pt. "Aktywny Leader" 4. Wydarzenia o charakterze promocyjnym 4.1 AGROTRAVEL Organizacja stoisk promocyjnych LGD na imprezach gminnych 4.3 Targi TT Warsaw Organizacja Zlotu Czarownic 5. Szkolenia lokalnych leaderów - Organizacja "IV Forum Aktywnych Społeczności" LOKALNE CENTRA OBSŁUGI INWESTORA: Informacje z realizacji projektu. PROFESJONALNE NGO WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY Informacje z realizacji projektu. Z ŻYCIA LGD: 1. Portal 2. Projekt Współpracy Szlak Przygody 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD w Bodzentynie 4. Targi Pracy w Górnie!!! 5. Przewodnik kulinarny pn. Wokółłysogórska magia smaków kulinarny przewodnik. 6. LGD Wokół Łysej Góry na konferencji dotyczącej efektów realizacji PROW w świętokrzyskiem! 7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD w Bielinach 8. LGD Wokół Łysej Góry zaprezentowało w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. 9. Akademia Młodego Przewodnika 2

3 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Funkcjonowanie LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry swym zasięgiem obejmuje 7 gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, Suchedniów i Wąchock na mapie województwa świętokrzyskiego. W każdej z gmin zlokalizowane są biura lokalne, które obsługiwane są przez pracowników, którzy udzielają informacji nt. działalności Stowarzyszenia, ogłaszanych konkursów, podejmowanych inicjatyw itp. Poniżej przedstawiamy dane teleadresowe biur: Biuro Zarządu w Bielinach Prezes Zarządu: Anna Łubek Dyrektor Biura: Katarzyna Witkowska Specjalista ds. przygotowania projektów: Joanna Zarzecka Księgowa: Teresa Banakiewicz ul. Partyzantów 3, Bieliny, tel.: (41) tel./fax: (41) Pn-Pt. godz NIP REGON KRS Rachunek bankowy: BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce podstawowy Biuro Lokalne w gminie Bodzentyn Milena Kudlińska - Koordynator ds. LSR ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn, tel. (41) ; fax: (41) , Pn-Wt. godz Śr. godz

4 Biuro Lokalne w gminie Górno Milena Kudlińska - Koordynator ds. szkoleń, doradztwa i promocji Krajno Parcele 24 B, Górno ( budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie), tel Śr. godz Czw. - Pt. godz Biuro Lokalne w gminie Łączna Ewelina Majcher-Obara - Koordynator ds. LSR Kamionki 60, Łączna, tel. (041) ; fax: (041) , Pn. godz Wt. - Czw. godz Pt. godz Biuro Lokalne w gminie Masłów Marzena Biskupska - Koordynator ds. szkoleń, doradztwa i promocji Masłów Pierwszy, ul. Ks. Józefa Marszałka 30, Masłów, tel./fax: (41) , Pn. - Pt. godz Biuro Lokalne w gminie Suchedniów Anna Dolęga - Specjalista ds. organizacyjno-prawnych i finansowych ul. Sportowa 1, Suchedniów,tel. (041) Pn., Czw. godz Śr. godz Biuro Lokalne w gminie Wąchock Anna Dolęga - Specjalista ds. organizacyjno-prawnych i finansowych ul. Św. Rocha 6, Wąchock,tel Wt., Pt. godz Śr. godz Zmiana adresu siedziby Biura Lokalnego LGD - Wokół Łysej Góry w gminie Górno. Od dnia r. biuro lokalne Stowarzyszenia LGD Wokół Łysej Góry w Górnie zmieniło lokalizację. Nowy adres biura to: Krajno Parcele 24 B, Górno ( budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie), Pracownik: Milena Kudlińska Tel , 4

5 2. Badania nad obszarem objętym LGD W roku 2012 Stowarzyszenie dokonało inwentaryzacji obszaru LGD Wokół Łysej Góry tj. gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock o następujące zasoby: - kulturowe: lista zespołów ludowych i dane teleadresowe, lista i dane teleadresowe instytucji kultury i podmiotów działających w obszarze kultury, lista i dane teleadresowe grup nieformalnych działających w obszarze kultury, lista i dane teleadresowe obiektów kulturowych, - przyrodnicze: lista i lokalizacje pomników przyrody, lista obszarów chronionych, lista rezerwatów, parków - historyczne: lista i lokalizacje zabytki, lista i lokalizacje zabytków wpisane na listę konserwatora zabytków, lista i lokalizacje miejsca historyczne, - społeczne: liczba ludności, ilość zarejestrowanych działalności gospodarczych, z podziałem na sołectwa, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, liczba osób bezrobotnych, lista i dane teleadresowe organizacji pozarządowych, ilość gospodarstw agroturystycznych zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez wójta, ilość obiektów turystycznych. W wyniku działań zostały opracowane materiały wraz z dokumentacją fotograficzną zawierające powyższe dane. Opracowanie dostępne jest w siedzibie Stowarzyszenia. 3. Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR 3.1 Doradztwo w zakresie opracowania wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD W związku z ogłoszonymi naborami w roku 2012 Stowarzyszenie świadczyło doradztwo w zakresie opracowania i przygotowania wniosków o dofinansowanie. Doradztwo było świadczone zarówno przez pracowników zatrudnionych w biurach lokalnych, jak również przez doradców zatrudnionych na potrzeby ogłaszanych konkursów. W każdej z gmin członkowskich LGD zostały zorganizowane spotkania informacyjne dot. możliwości pozyskania środków w ramach konkursów na: Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 5

6 Poniżej przedstawimy kilka informacji nt. przeprowadzonych naborów w roku 2012: Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie Odnowa i Rozwój Wsi W terminie 17 maja 2012 r. 8 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry przeprowadziło nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie Odnowa i rozwój wsi. Wysokość dostępnych środków wynosiła: ,00 zł. Celem działania Odnowa i rozwój wsi jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. W trwającym naborze do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynął 1 wniosek. W celu rozpatrzenia wniosku, odbyło się posiedzenie Rady w dniu 14 czerwca 2012 r. na którym dokonano oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru. Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu r., którego celem był wybór operacji do sfinansowania. Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które zostały wybrane do sfinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury. Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi zgodnych z LSR które zostały wybrane do sfinansowania na Posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu Lp. Nazwa/ imię i nazwisko oraz adres beneficjenta Tytuł projektu Nr wniosku Wnioskowana kwota pomocy Nr identyfikacyjny beneficjenta Uzyskane punkty Projekt mieści się w limicie dostępnych środków (TAK/NIE)* 1 Gmina Łączna Kamionki Łączna Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele spo- 4.1/2/2012/ ,00 zł TAK 6

7 łeczno kulturalne Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Małe projekty W terminie od 3 września 2012 r. do 21 września 2012 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry przeprowadziło nabór wniosków na działanie : Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Małe projekty. Wysokość dostępnych środków na działanie z zakresu Małych projektów w 2012 roku wynosiła ,99 zł. W wyniku przeprowadzonego naboru do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęło 58 wniosków. W celu rozpatrzenia wniosków, odbyły się posiedzenia Rady. W dniach 28 września i 5 października 2012r. odbyło się pierwsze (dwudniowe ) posiedzenie, którego celem było dokonanie oceny wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru. Ze względu, że do biura LGD wpłynęły odwołania od decyzji Rady w sprawie oceny wniosków w dniu w Bielinach odbyło się kolejne posiedzenie Rady, którego przedmiotem było rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady, poprzez ponowną ocenę operacji pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w odwołaniu. Na ostatnim posiedzeniu Rady, które odbyło w dniu r., dokonano wyboru operacji do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listę operacji wybranych do sfinansowania oraz listę operacji nie wybranych do sfinansowania powodu braku środków.. Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w ramach Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Małe projekty zgodnych z LSR które zostały wybrane do sfinansowania na Posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu r. Lp. Nazwa/ imię i nazwisko oraz adres beneficjenta Tytuł projektu Nr wniosku Wnioskowana kwota pomocy Nr identyfikacyjny beneficjenta Uzyskane punkty Projekt mieści się w limicie dostępnych środków (TAK/NIE)* 1. Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, ul. Partyzantów 3, Bieliny Organizacja warsztatów rzemiosł średniowiecznych , Nie dotyczy 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, ul. księdza Józefa Marszałka 30, Masłów Pierwszy Masłów Modernizacja podłóg w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie , Nie dotyczy 3. Święto Plonów , Nie dotyczy 7

8 Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej Kamionki 60, Łączna w Gminie Łączna Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, Bieliny Tradycje spod bielińskiej strzechy - pielęgnowanie zwyczajów oraz obrzędowości świętokrzyskiej wsi przełomu XIX/XX wieku przez mieszkańców Gminy Bieliny poprzez zajęcia warsztatowe oraz edukacyjny wyjazd studyjny , Nie dotyczy 5. Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, Wąchock PARKI FITNESS zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej , Nie dotyczy 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136 B, Górno Ludowy Festyn Integracyjny , Nie dotyczy 7. Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, Bieliny Truskawka Bielińska słodki smak lokalnych tradycji. Organizacja XVI Dnia Świętokrzyskiej Truskawki połączona z promocją produktu tradycyjnego , Nie dotyczy 8. Gmina Masłów, ul. Spokojna 2, Masłów Pierwszy, Masłów Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy wiejskiej w Ciekotach oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy , Nie dotyczy 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno Skorzeszyce 105 A, Górno Ścieżka zdrowiazakup i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Cedzyna i Skorzeszyce , Nie dotyczy 10. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie ul. Rynek Górny 11, Bodzentyn Organizacja dwudniowej konferencji naukowej nt. Powstania Styczniowego, przyczynkiem do wydania dwóch publikacji książkowych , Nie dotyczy 8

9 11. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie ul. Rynek Górny 11, Bodzentyn Organizacja konferencji naukowej zapowiedzią wydania publikacji książkowej pt. Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70-tą rocznicę pacyfikacji , Nie dotyczy 12. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach, ul. Partyzantów 17, Bieliny Jak Cię widzą, tak Cie piszą! Doposażenie bielińskich zespołów ludowych w elementy stroju regionalnego , Nie dotyczy 13. Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, Bodzentyn Promocja walorów turystycznokulturowych gminy poprzez organizację imprezy plenerowej XXX Dni Bodzentyna , Nie dotyczy 14. Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie ul. Księdza Józefa Marszałka 30, Masłów Pierwszy, Masłów Modernizacja i doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie , Nie dotyczy 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach, Leszczyny 34, Górno Plac zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cedzynie , Nie dotyczy 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie Górno 79 A, Górno Plac zabaw przy Zespole Szkół w Górnie , Nie dotyczy 17. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno Skorzeszyce 105 A, Górno Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Krajnie , Nie dotyczy Ochotnicza Straż Pożarna w Adaptacja zaplecza Nie dotyczy 9

10 18. Łącznej Kamionki 60, Łączna kuchennego w świetlicy OSP w Kamionkach , Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza Kamionki 53, Łączna Piknik rodzinny z okazji jubileuszu 100-lecia Parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej , Nie dotyczy 20. Klub Sportowy Nidzianka Bieliny ul. Partyzantów 17, Bieliny Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Bieliny , Nie dotyczy 21. Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, Wąchock PROMENADA SPORTU zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej , Nie dotyczy 22. Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, Wąchock Kraina zabawy - zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi , Nie dotyczy 23. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościelna 7, Wąchock Honorowy Sołtys Wąchocka szansą na innowacyjny produkt regionalny województwa świętokrzyskiego , Nie dotyczy 24. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ul. Kościelna 7, Wąchock Bezpieczna przystań Zakup modułowych pomostów pływających , Nie dotyczy 25. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parszowa Ul. Szkolna 28, Parszów, Wąchock Ścieżka zdrowiasiłownia zewnętrzna , Nie dotyczy 10

11 26. Miejski Klub Sportowy Orlicz ul. Sportowa 5, Suchedniów Turniej o Puchar Gór Świętokrzyskich , Nie dotyczy 27. Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów Zakup wyposażenia Centrum Kształce- niowo- Integracyjnego w Michniowie , Nie dotyczy 28. Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów Gościniec Mostki walorem turystycznym i kulturowym gminy Suchedniów , Nie dotyczy 29. Klub Sportowy Nidzianka Bieliny ul. Partyzantów 17, Bieliny Organizacja zajęć i turnieju sportowego w sezonie wiosennym dla mieszkańców gminy Bieliny , Nie dotyczy 30. Uczniowski Klub Sportowy Meteor Wąchock ul. Kościelna 10, Wąchock Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy - zagospodarowanie doliny rzeki Kamiennej oraz organizacja turnieju piłki plażowej ,00-24 Nie dotyczy 31. Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa ul. Kościelna 7, Suchedniów Siłownia zewnętrzna w Suchedniowie , Nie dotyczy 32. Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów ŚWIĘTOJANKI atrakcją turystycznokulturalną gminy Suchedniów , Nie dotyczy Ochotnicza Straż Pożarna w Warsztaty muzyczne Nie dotyczy 11

12 33. Bielinach ul. Żeromskiego 2, Bieliny dla orkiestry gminnej , Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej Wola Jachowa 136 B, Górno Organizacja zajęć aerobiku dla mieszkańców gminy Górno , Nie dotyczy 35. Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, Bieliny Warsztaty artystyczne dla bielińskich zespołów ludowych , Nie dotyczy 36. Towarzystwo Przyjaciół Bielin ul. Partyzantów 17, Bieliny Zaśpiewajmy jednym chórem! - organizacja wyjazdowych warsztatów muzycznych dla członków chóru Towarzystwa Przyjaciół Bielin SABBATON , Nie dotyczy 37. Gmina Bodzentyn ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn Promocja i kultywowanie tradycji ludowych poprzez reaktywację Domu Wiejskiego w Wiącce , Nie dotyczy 38. Gmina Masłów ul. Spokojna 2, Masłów Pierwszy, Masłów Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy , Nie dotyczy 39. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, ul. Księdza Józefa Marszałka 30, Masłów Pierwszy, Masłów Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno- edukacyjne , Nie dotyczy 40. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Kazimierza w Występie Utworzenie punktu widokowego przy Kościele Św. Kazimierza w Występie , Nie dotyczy 12

13 Występa 21a, Łączna 41. Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, Bodzentyn Organizacja wyjazdowych warsztatów muzycznych dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bodzentyna , Nie dotyczy 42. Piotr Ziółkowski Hotel Paradiso ul. Warszawska 47a, Suchedniów Wielki Festyn Rodzinny LATO- MOSTKI , Nie dotyczy 43. Piotr Ziółkowski Hotel Paradiso ul. Warszawska 47a, Suchedniów Plac zabaw przy Zalewie w Mostkach , Nie dotyczy Ochotnicza Straż Pożarna w Bielinach ul. Żeromskiego 2, Bieliny Gmina Łączna Kamionki 60, Łączna DOPOSAŻENIE ORKIESTRY GMIN- NEJ Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki , Nie dotyczy 9 569, Nie dotyczy 46. Uczniowski Klub Sportowy Meteor Wąchock Ul. Kościelna 10, Wąchock Uatrakcyjnienie oferty zajęć sportoworekreacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Wąchock ,60-19 Nie dotyczy 47. Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów JARMARK SUCHE- DNIOWSKI , Nie dotyczy Uczniowsko Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Łącznej Kamionki 60, Łączna KLUB SPORTOWY ASTRA SUCHEDNIÓW ul. Powstańców 1863 r. 51, Suchedniów Modernizacja boiska sportowego - zakup i montaż trybun sportowych Organizacja turniejów sportowych z rozbudową infrastruktury sportowej klubu , Nie dotyczy , Nie dotyczy 50. Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa ul. Kościelna 7, Suchedniów Remont infrastruktury miejskich kortów tenisowych w Suchedniowie , Nie dotyczy 13

14 Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w ramach Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Małe projekty zgodnych z LSR które zostały niewybrane do sfinansowania na Posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu r. Lp Nazwa/ imię i nazwisko oraz adres beneficjenta Habitat Entertainment Sp. z o. o. ul. Bogusławskiego 18/48, Warszawa Piotr Ziółkowski Hotel Paradiso ul. Warszawska 47a, Suchedniów Zebra Projekt Sp. z o. o. ul. Akcent 13 C/48, Warszawa Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa ul. Kościelna 7, Suchedniów Firma Handlowo- Usługowa EMI Ewa Bartusiak Szcześniak Domaszowice 236 A, Kielce Tytuł projektu Meldunki z lasu - terenowa gra edukacyjna oparta na walorach kulturowych i historycznych regionu LGD Stowarzyszenie Wokół Łysej Góry Plac zabaw przy Hotelu Paradiso w Suchedniowie Podróżnicy wokół Łysej Góry - realizacja edukacyjnej gry plenerowej i rozwój systemu lokalnych odznak turystycznych, jako promocja i rozwój turystyki w regionie. Remont Kapliczki Św. Jana Nepomucena w Suchedniowie Wprowadzenie nowych elementów małej infrastruktury turystycznej w gospodarstwie 4.1/3/2 012/5 4.1/3/2 012/49 4.1/3/2 012/6 4.1/3/2 012/46 4.1/3/2 012/26 Nr wniosku Wnioskowana kwota pomocy Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Uzyskane punkty ZGOD- NOŚĆ Z LSR (TAK/NIE/ NIE DO- TYCZY) Spełnianie minimalnych wymogów (TAK/NIE/NI E DOTYCZY Wniosek złożony w miejscu i terminie zawartym w ogłoszeniu o konkursie (TAK/NIE) , Tak Tak Tak , Tak Tak Tak , Tak Tak Tak , Tak Tak Tak , Tak Tak Tak 14

15 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej Łysica- Sabat ul. Łysogórska 46, Wilków, Bodzentyn ODSŁANIAMY KAPLICZKĘ ŻEROMSKIEGO 4.1/3/2 012/ , Tak Tak Tak 7. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Świętego Jacka w Leszczynach Leszczyny 80, Górno Zakup i montaż instalacji solarnej w świetlicy parafialnej w Leszczynach 4.1/3/2 012/ , Tak Tak Tak 8. Firma Handlowo- Usługowa EMI Ewa Bartusiak Szcześniak Domaszowice 236 A, Kielce Zakup i montaż powietrznej pompy ciepła 4.1/3/2 012/ , Tak Nie Tak Ogłoszenia o naborach wniosków na działania : Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w terminie: od 7 listopada 2012 r. do 28 listopada 2012 r. przeprowadziło nabór wniosków na działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Celem działania jest udzielenie wsparcia finansowego na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Działanie to ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Wysokość dostępnych środków w ramach działania na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w 2012 roku wyniosła ,66 zł. 15

16 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest stworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2012 roku wyniosło ,33 zł W trwającym naborze do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęły 3 wnioski na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 16 wniosków na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw. W obecnej chwili jeszcze nie dokonano wyboru wniosków do sfinansowania. Wszelkie informacje nt. można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: 3.2 Organizacja kampanii promującej program Leader pt. Aktywny Leader W bieżącym roku Stowarzyszenie zorganizowało kampanię promującą program Leader, pt. Aktywny Leader, w postaci wprowadzenia systemu Informowania Mieszkańców terenu LGD Wokół Łysej Góry. Została uruchomiona usługa SMSNET i wykupiony pakiet sms, w celu rozsyłania grupowych SMS-ów do Abonentów wszystkich sieci. Dzięki usłudze SMSNET: - wysyłane są krótkie wiadomości tekstowe jednocześnie do wielu odbiorców informując ich o wydarzeniach, spotkaniach, akcjach promocyjnych, szkoleniach, imprezach, terminach konkursów grantowych. Jest to szybki sposób komunikowania się z mieszkańcami obszaru LGD. Aby zapisać się do Systemu Informowania Mieszkańców należy wejść na stronę podać numer telefonu w polu po prawej stronie. Po zarejestrowaniu się otrzymuje się zwrotny sms z prośbą o potwierdzenie. Wskazaną w wiadomości treść należy wysłać pod numer nadawcy wiadomości i usługa zostaje aktywowana.* * opłata za potwierdzenie zgodna z cennikiem operatora - jak za zwykły sms Joanna Zarzecka 16

17 4. Wydarzenia o charakterze promocyjnym 4.1 AGROTRAVEL 2012 W dniach kwietnia 2012 r. już po raz czwarty odbyła się najbarwniejsza, najweselsza i najbardziej smakowita impreza sezonu targowego - Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel, która w tym roku zgromadziła ponad 140 wystawców. Kieleckie targi to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, to festiwal dziedzictwa kulturowo-krajobrazowego europejskich wsi, miejsce wspaniałej okazji do relaksu i zabawy, poznania folkloru, obrzędów, zwyczajów oraz życia codziennego i tradycji wiejskiej. Towarzyszyła im również promocja lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych. Na targach nie zabrakło również LGD Wokół Łysej Góry. Obszar naszego LGD w świętokrzyskiej Karczmie" reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Bodzentyna, Łącznej i Górna proponując zwiedzającym nasze lokalne smakołyki w postaci między innymi pierogów, żurku, kapusty z grochem czy wspaniałych słodkich wypieków. Na Scenie kultury" prezentowały się ze swoim repertuarem Świętokrzyskie Jodły" z gminy Bodzentyn, Zespół Andrzej i Przyjaciele" z Masłowa oraz Kapela Podwórkowa Sołtysa z Wąchocka. Na stoisku stowarzyszenia oprócz materiałów promocyjnych, informacji nt. terenu LGD oraz nalewki z bielińskich truskawek, można było również zaopatrzyć się w wyroby wędliniarskie Pana Pawła Nowaka - właściciela Zakładów Wędliniarskich w Wąchocku. Skosztować można było szynki sznurowanej z Wąchocka, salcesonu ozorkowego, wąchockiej kiełbasy tradycyjnej z chlebem Bodzentyńskim - wyrobami umieszczonych na ministerialnej liście produktów regionalnych. Zaś Pani Marta Bęben z Napękowa dla odwiedzających targi oferowała miód z gorczycy, lipowy oraz wielokwiatowy, a także wyroby z wosku oraz pyłek kwiatowy z własnej pasieki. Targi to również miejsce bezpośredniego spotkania specjalistów, ekspertów służące wymianie wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi partnerami działań mających na celu rozwój regionu oraz kraju poprzez turystykę wiejską. To tu omawiane są problemy prawne dotyczące turystyki wiejskiej, poruszane są ważne problemy sektora oraz trendy, wahania rynku i wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na rozwój turystyki wiejskiej. Służą temu liczne wydarzenia towarzyszące tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania. Jednym z nich była międzynarodowa konferencja pt.: Perspektywy Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Europie", organizowana w dniu 20 kwietnia 2012 r. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji to: rentowność europejskiej turystyki wiejskiej, jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich, a także wskazanie nowego podejścia do rozwoju tego sektora gospodarki. W konferencji uczestniczyło ok. 350 osób, w tym krajowi i zagraniczni eksperci z dziedziny rolnictwa, rozwoju wsi oraz turystyki. Nasze Stowarzyszenie także miało swój udział w bloku warsztatowo-dyskusyjnym zatytułowanym Animowanie przedsiębiorczości w rozwoju produktu turystycznego na obszarach wiejskich" - prezentacja doświadczeń w budowie produktu w oparciu o inwestycje zrealizowane przy wsparciu PROW Produkty turystyczne z terenu Stowarzyszenie tj. Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej przedstawiła Prezes naszego stowarzyszenia p. Anna Łubek, natomiast Centrum Edukacyjne Szklany Dom 17

18 w Ciekotach wiceprezes p. Bogusław Krukowski. Organizatorami warsztatów było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział LEADER oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. LGD Wokół Łysej Góry dla odwiedzających targi zorganizowało konkurs pn. Poznaj Wokółłysogórskie Miejsca Mocy. Osoby biorące udział w konkursie musiały odpowiedzieć na pytania dotyczące obszaru LGD, jak również organizacji targów AGROTRAVEL w roku W ostatnim dniu imprezy targowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla osób, którzy udzieli poprawnych odpowiedzi. I tak nagrody wygrali: Miejsce I - Pani Grażyna Dekiel z Kielc, wygrała obiad w Izbie Dobrego Smaku w Hucie Szklanej dla dwóch osób oraz bilety wstępu do: Parku Rozrywki i Miniatur SABAT KRAJNO dla dwóch osób, Centrum Minigolfa w Świętej Katarzynie dla dwóch osób oraz pamiątkowe upominki. Miejsce II - Pan Krzysztof Domagała z Pińczowa, wygrał bilety wstępu do: Parku Rozrywki i Miniatur SA- BAT KRAJNO dla dwóch osób, Centrum Minigolfa w Świętej Katarzynie dla dwóch osób oraz pamiątkowe upominki. Miejsce III - Pan Paweł Mograś z Kielc wygrał bilety wstępu na basen do Hotelu Uroczysko w Cedzynie dla dwóch osób, bilet wstępu do Centrum Minigolfa w Świętej Katarzynie dla dwóch osób oraz pamiątkowe upominki. Wyróżnienie czyli wyroby z Zakładu Wyrobów Wędliniarskich w Wąchocku zdobyła Pani Elżbieta Kowalik z Cedzyny. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz składamy serdeczne podziękowania na ręce sponsorów za przekazanie ww. nagród na potrzeby organizacji konkursu. 18

19 4.2 Organizacja stoisk promocyjnych LGD na imprezach gminnych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry zorganizowało swoje stoiska promocyjne podczas najważniejszych imprez promocyjnych w gminach należących do LGD. I tak stoisko można było odwiedzić podczas takich imprez jak: Biesiada Masłowska, XXIX Dni Bodzentyna, festynie pn. SU- CHEDNIÓW TU JEST MOJE MIEJSCE, XV Turniej Sołtysów w Wąchocku, Dożynki Gminne w Bielinach, Ludowy Festyn Integracyjny w gm. Górno oraz Dożynki Powiatowo - Gminne w Łącznej. Na stoisku pracownicy informowali o ogłaszanych naborach, działalności Stowarzyszenia, atrakcjach turystycznych zlokalizowanych na terenie LGD itp. Można było również zaopatrzyć się w materiały informacyjne, ulotki promocyjne oraz regionalne smakołyki przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Biesiada Masłowska XXIX Dni Bodzentyna 19

20 XV Turniej Sołtysów w Wąchocku Dożynki Gminno Powiatowe w Łącznej 4.3 Targi TT Warsaw 2012 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w dniach września 2012 r. brało udział w Targach Turystycznych TT Warsaw. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce, służące zawieraniu kontaktów w branży turystycznej, a także promocja naszego terenu na arenie nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej. Targi skierowane były do klientów branżowych, jak też tych indywidualnych, na których naszemu Stowarzyszeniu zależy najbardziej. Poprzez naszą ofertę uczestnicy targów mogli znaleźć wiele inspiracji na udany i atrakcyjny urlop w województwie świętokrzyskim, zarówno letni jak i zimowy. Wiele satysfakcji przysporzył nam fakt, że nasze stowarzyszenie stało się już rozpoznawalne dla warszawskich klientów poprzez barwne uczestnictwo we wcześniejszych edycjach targów. Nawiązaliśmy mnóstwo znajomości i kontaktów, które, mamy nadzieję, zaowocują w najbliższym czasie, a wszystko po to, aby odwiedzało nasze piękne świętokrzyskie, jak najwięcej turystów, nie tylko polskich, ale także zagranicznych. Na stoisku można było zaopatrzyć się w materiały promocyjne: ulotki, mapy, foldery, nalewkę truskawkową oraz miody z pasieki Państwa Bębnów z Napękowa. 20

Pełna nazwa organizacji:

Pełna nazwa organizacji: Pełna nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY Dokładny adres siedziby organizacji: Ulica PARTYZANTÓW Nr domu 3 Miejscowość BIELINY Kod pocztowy 26-004 Poczta BIELINY

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33 Lista operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniach (29.10.2012 30.10.2012) Lp. Nazwa/imię

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! 1. O nas 2. LSR 2009 2014 3. LSR 2014-2020 O nas dane podstawowe: Nazwa: Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Status prawny: Stowarzyszenie Data i numer

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł)

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 28 marca 2012r.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM Lokalna Grupa Działania STOLEM Łączna powierzchnia: 82 688 ha Ludność na koniec 2006 r.: 33 168 mieszkańców WIZJA Obszar Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU IX. Lista ocenionych operacji w ramach IX naboru wniosków w Stowarzyszeniu LGD Wrzosowa Kraina

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU IX. Lista ocenionych operacji w ramach IX naboru wniosków w Stowarzyszeniu LGD Wrzosowa Kraina WYNIKI OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU IX Lista ocenionych operacji w ramach IX naboru wniosków w Stowarzyszeniu LGD Wrzosowa Kraina trwającego od 26.08.2013r. do 24.09.2013r. MAŁE PROJEKTY Lista

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie LGD Między Wartą a Nerem na przestrzeni lat

Stowarzyszenie LGD Między Wartą a Nerem na przestrzeni lat Stowarzyszenie LGD Między Wartą a na przestrzeni lat Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Zebrania Rady Stowarzyszenia 2013 14 luty 2013 Uniejów Uchwałę nr 7/2013 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja operacji. Obszar LSR, Nr Ew 517. Obszar LSR, Jasieniec Kolonia. Dz. nr 329 obręb Jasieniec Kolonia. Obszar LSR, Aleja Jana Pawła II 2

Lokalizacja operacji. Obszar LSR, Nr Ew 517. Obszar LSR, Jasieniec Kolonia. Dz. nr 329 obręb Jasieniec Kolonia. Obszar LSR, Aleja Jana Pawła II 2 Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH

RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH,,Toruń,,Toru otwarty dla wszystkich" D nia 5 maja 2013 r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska brała udział w imprezie promocyjno-wystawienniczej pt. Toruń otwarty dla wszystkich".

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu na lata 2014-2020

Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu na lata 2014-2020 Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu na lata 2014-2020 Obszar LSR Wyszczególnienie Województwo Rodzaj gminy Powierzchnia ewidencyjna [km 2 ] Udział ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTOWA. Szanowni Państwo,

FISZKA PROJEKTOWA. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, FISZKA PROJEKTOWA W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry" do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 pragniemy zachęcić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Preambuła Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Posiedzenie inaugurujące działalność Poznań 26 marca 2013 roku Plany Działania KSOW 2008-2009, 2010-2011,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W OKRESIE KADENCYJNYM ( 2008-2011). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY

Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" Dolina Baryczy Obszar Natura 2000 budowanie trwałych zmian "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" największy i jeden z najstarszych kompleksów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku LISTA RANKINGOWA wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi IV PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku. Nazwa i adres beneficjenta Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Aktywni.Pl ul. Kochanowskiego 100, 26-700 Zwoleń. Wnioskowana kwota (zł)

Nr wniosku. Nazwa i adres beneficjenta Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Aktywni.Pl ul. Kochanowskiego 100, 26-700 Zwoleń. Wnioskowana kwota (zł) Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice tel/fax 075 644 21 65, sekretariat@duchgor.org; www.konkursy.duchgor.org

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 PERSPEKTYWY POTENCJAŁ PARTNERSTWO ROZWÓJ Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 W ciągu ubiegłych siedmiu lat za pośrednictwem LGD mieszkańcy, organizacje

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO VII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO VII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO VII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Wstęp Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW

Bardziej szczegółowo

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów.

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 2. Miodowe Lato. 3. Kaczka po naszymu. 4. Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru. 5. Dożynki

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Strona1 Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty uznanych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BPN Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Usługi informacyjne i doradcze Opracowanie i wydanie Poradnika dla inwestora Usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ania Leśny Krąg Learning by doing International Youth Project Lokalizacja Kim jesteśmy? LGD Leśny Krąg powstała w 2006r. Obecnie liczy 104 członków Realizuje program

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y Opis projektu dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach konkursu tematycznego Wypoczynek na obszarze Naszyjnika w ramach małych projektów wraz instrukcją jego wypełniania 1. IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Procedura wyboru operacji przez LGD Przyjęta Uchwałą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Gryfino, 14 listopad 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo