Outsourcing Płac w Europie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outsourcing Płac w Europie"

Transkrypt

1 Outsourcing Płac w Europie Publikacja ADP

2 Outsourcing Płac w Europie

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1 PŁACE: O CO CHODZI? Jak poradzić sobie z paradoksem płac? Czy marzyłeś kiedyś o harmonizacji przepisów w Europie? Czy specjaliści zgodzą się w końcu co do szacunku kosztów? OUTSOURCING PŁAC: TRENDY I PRAKTYKI Innowacja czy długogofalowy trend? Skąd tak wiele różnic? Jak międzynarodowe usługi administracji płac stały się rzeczywistością? MODELE I POZIOMY USŁUG: CIĄGŁY ROZWÓJ BPO, SaaC, AMO czyli co dokładnie? Jak rozróżnić modele jeden dla jednego i jeden dla wielu? Czy outsourcing płac kiedyś przestanie zdobywać nowe rynki?

4 SPIS TREŚCI 4 PRZYGOTOWANIE DO OUTSOURCINGU PŁAC Jakie są kluczowe etapy? Jak dokonać wyboru dostawcy? Co powinno znaleźć się w umowie? Jaki jest sekret powodzenia outsourcingu płac? Jak zarządzać relacjami z partnerem usługowym? DECYDUJĄCE CZYNNIKI Co stoi za mechanizmem przesłanek racjonalnych? Outsourcing dobrze słyszałem? Które firmy zdobyły się na odważny krok?

5 WSTĘP Niniejsza pozycja opisuje pojawienie się outsourcingu płac, którego datę początkową określa się na rok To, co miało stać się ważnym rynkiem usług w sektorze b2b, narodziło się z inspiracji prostym pomysłem dostarczanie usług małej firmie, w której zachorował kierownik działu płac. To właśnie w taki sposób powstała nasza firma. Dziś jesteśmy dumni z naszej pozycji jako wiodącego dostawcy usług outsourcingu kadrowo-płacowego. Niemniej jednak rola ta niesie ze sobą również obowiązki. Najistotniejszym z nich jest dzielenie się doświadczeniem. Jednakże, aby uczynić to na łamach tej książki, musieliśmy odrzucić pokusę zastąpienia prawd obiektywnych argumentami finansowymi. Poprosiłem zatem naszych ekspertów, aby pisząc mieli przed oczami jeden cel wyjaśnić omawianą problematykę. Tak jak kierownicy działu kadr czy menadżerowie codziennie oceniają dostarczane przez nas usługi, również i tym razem ocenią tę książkę, napisaną z myślą o nich. Jeśli po dziesięciominutowej lekturze, nie nurtuje ich już paradoks płac, jest to dla nas znak, że w pierwszym rozdziale wywiązaliśmy się z podjętego zobowiązania. Jeśli kilka minut później będą wiedzieć, dlaczego jedna z duńskich firm usługowych ma inne podejście do outsourcingu niż włoska firma przemysłowa, nasz cel przypisany drugiemu rozdziałowi został osiągnięty.

6 WSTĘP Być może, po szczęśliwym dotarciu do tego miejsca, będą kontynuować lekturę, przechodząc do rozdziału trzeciego. Zadanie wykonane: zdobyli wiedzę na temat różnych rodzajów rozwiązań. W tym miejscu, w niecałą godzinę potrzebną do zapoznania się z treścią książki, przed zakończeniem rozdziału czwartego, przeczytają już wszystkie rady i przestrogi. Będą również gotowi, aby poznać ostateczne czynniki decydujące o wyborze outsourcingu płac który stanowi zmianę strategiczną dla działu kadr i kierownictwa firmy. Miłej lektury! Anish Rajparia Prezes ADP Employer Services Europe 4-5

7 JAK PORADZIĆ SOBIE Z PARADOKSEM PŁAC? CZY MARZYŁEŚ KIEDYŚ O HARMONIZACJI PRZEPISÓW W EUROPIE? CZY SPECJALIŚCI ZGODZĄ SIĘ W KOŃCU CO DO SZACUNKU KOSZTÓW? 1 PŁACE: O CO CHODZI? Dla firmy o stabilnej pozycji na rynku, wdrażającej ambitne strategie kadrowe, prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzeń jest wymogiem podstawowym. Nie jest to jednak takie proste. Bliższe spojrzenie na administrację płac pokazuje, jak bardzo złożone i kosztowne może być to działanie. Ocena procesów związanych z płacami wymaga dużego wysiłku, który firmy powinny podjąć, aby obrać najwłaściwszą strategię i utrzymywać kontrolę nad tą jakże istotną funkcją.

8 PŁACE: O CO CHODZI? JAK PORADZIĆ SOBIE Z PARADOKSEM PŁAC? Nierzadko zdarza się, że pracownicy i ich przełożeni niewiele wiedzą na temat płac. W końcu po co mieliby się dowiadywać więcej, skoro wszystko działa nienagannie i każdy na czas otrzymuje swoje wynagrodzenie? Administracja płac często postrzegana jest jako towar firmy - łańcuch powtarzających się i wystandaryzowanych zadań, mających na celu regularne wydawanie pasków płacowych zgodnie z obowiązującym prawem. SPRAWA DLA SPECJALISTÓW Tymczasem administracja płac to kwestia złożona. Wystarczy spojrzeć na pasek płacowy i jego poszczególne pozycje. Ich liczba i różnorodność potwierdzają powyższą tezę dotyczy to także krajów, w których są one prostsze jak w Wielkiej Brytanii. Specjaliści w dziedzinie płac mawiają zazwyczaj, że to tylko wierzchołek góry lodowej ilość danych zbieranych i przetwarzanych przed wypłaceniem wynagrodzenia jest zdumiewająca. Administracja płac to zarządzanie szeregiem informacji różnego typu, co okazuje się być niezwykle ADMINISTRACJA PŁAC DEFINICJA Proces biznesowy, najlepsze praktyki i aplikacje wykorzystane do przeliczenia składników wynagrodzenia, wsparcia przy podziale środków oraz zapewnienia zgodności z prawem. Obejmuje on wszystkie czynności związane z administracją płac: zbieranie danych i kontrola; wyliczenie wynagrodzeń, zasiłków i potrąceń; redagowanie i przekazywanie; oświadczenia dla osób trzecich, zgodność z prawem. wieloaspektowym, wewnętrznie złożonym i precyzyjnym działaniem. Operacje płacowe składają się zatem z licznych podprocesów, tworzących spójny model wartości. Każdy podproces odpowiada serii zadań wymagających staranności i biegłości. Z kolei w działe kadr procesy wchodzące w skład outsourcingu płac stanowią przedmiot pracy specjalistów. Przetwarzanie informacji płacowych opiera się głównie na informacjach przekazywanych przez dział kadr: stałe i zmienne dane pracowników, umowy pracy i świadczenia społeczne. W rzeczywistości administracja płac i kadr są ściśle ze sobą powiązane. Działania te mają charakter głównie administracyjny i wymagają zbliżonych umiejętności. W większości firm oba te zadania wykonują ci sami specjaliści do spraw kadr. Administrowanie płacami komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku układów zbiorowych. Ekspertyza w dziedzienie administracji płac w danym kraju nie wystarcza. 6-7

9 Specjaliści ds. płac potrzebują pełnego zrozumienia specyficznych regulacji obowiązujących w sektorze przemysłowym, aby dostosować dokumenty do grup pracowników, rodzaju umów i stanowisk. Administracja płac zajmuje centralne miejsce w relacji pomiędzy firmami a pracownikami. PARADOKS PŁAC Mimo wszystkich cech typowych dla zadań administracyjnych, payroll dla wielu kierowników brzmi jak nazwa towaru. Czy to oznacza, że administracja płac ma drugorzędne znaczenie, że przypisuje się tej funkcji niewielką rolę? Krótko mówiąc, czy można wywnioskować, że administracja płac nie ma charakteru strategicznego? Firmy rozróżniając pomiędzy działaniami strategicznymi i drugorzędnymi, zwykle nie zaliczają administracji płac do swojej działalności podstawowej. Fakt ten nie powinien jednak przesłaniać olbrzymiej wagi tych czynności. Administracja płac zajmuje centralne miejsce w relacji pomiędzy firmami a pracownikami. To główna o ile nie jedyna! namacalna część wynagradzania pracowników za ich umiejętności i pracę. Płace mają zatem wagę symboliczną, niezwykle istotną dla więzi społecznych wewnątrz firmy. Wypłacanie pracownikom pensji prawidłowo i w terminie, to coś więcej niż tylko odpowiedzialność firmy wobec prawa. To także podstawowe zobowiązanie wobec pracowników i obowiązkowy warunek wewnętrznej stabilizacji. MODEL WARTOŚCI ADMINISTRACJI PŁAC Zebranie i zestawienie danych Interpretacja i wyliczenia Wprowadzanie danych Czynności sprawdzające i kontrole Przetwarzanie danych Księgowanie płac i wypłat Drukowanie i przekazywanie Zarządzanie systemem płac Audyty Informacja Oświadczenia

10 PŁACE: O CO CHODZI? Co więcej, dane dotyczące płac leżą u podstaw wiarygodnego kadrowego systemu informacyjnego. Tak oto kwestie płacowe stają się paradoksem: może i nie są podstawową działalnością firmy, ale często mają kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania. Wszystkie działy kadr muszą zmierzyć się z tym paradoksem. Czy mogą się uwolnić od tego ciężaru skoro to podstawowa rola kadr aby skupić się na naprawdę strategicznych kwestiach kadrowych? Prowadzenie płac na skalę europejską jest szczególnie trudnym zadaniem. CZY MARZYŁEŚ KIEDYŚ O ZHARMONIZOWYCH PRZEPISACH W EUROPIE? Czy kiedykolwiek marzyłeś o zharmonizowanych zasadach regulujących płace we wszystkich oddziałach Twojej firmy, w całej Europie? Oczywiście! Europejska Karta Społeczna ma na celu harmonizację prawa pracy, a jej wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi wzrasta. Mamy do czynienia ze zmianami przełomowymi. Dotyczą one głównie czasu pracy i umów na czas określony, układów zbiorowych pracy, urlopów itd. Niemniej jednak, przed nami długa droga. Przedsiębiorstwa mające swoje oddziały w różnych krajach wciąż muszą zmagać się ze znacznymi różnicami w przepisach w poszczególnych państwach. Zapytania pracowników Klasyfikacja i archiwizacja Raportowanie z zarządzania RÓŻNE PODEJŚCIA W Europie nie tylko przepisy się różnią, ale również ich stopień stosowania. Niektóre kraje, jak Francja, Niemcy i Włochy, mają podobne, silnie uregulowane rynki pracy, przy czym sposób wprowadzania nowych przepisów nieznacznie się różni. W Niemczech następuje to w uchwalonej formie. We Francji, wprowadzenie nowych przepisów zależy od sektora i uzgodnień na poziomie firmy. Rynki innych krajów, jak Wielkiej Brytanii, mającej najbardziej elastyczny model, są w niewielkim stopniu regulowane, co powoduje znaczną elastyczność i różnice pomiędzy poszczególnymi firmami. Wszystkie te różnice kulturowe i polityczne sprawiają, że administracja płac na skalę europejską staje się szczególnie trudnym zadaniem. Krótkie spojrzenie na paski płacowe z różnych krajów uwydatnia wspomniane rozbieżności. Źródło: ADP 8-9

11 POZOSTAJĄCE ROZBIEŻNOŚCI Wiele innych czynników dodatkowo komplikuje zarządzanie płacami w Europie. Częstotliwość wypłat może być różna co miesiąc, co tydzień, co dwa tygodnie lub co 28 dni. Podatki to kolejna dziedzina, w której występują znaczne różnice. Na przykład większość krajów europejskich, z wyjątkiem Francji, potrąca podatek u źródła. Odmienny jest także sposób odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne: w niektórych krajach składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zasiłki obsługiwane są przez jedną instytucję, podczas gdy w innych każda z nich odprowadzana jest w inne miejsce. PASKI PŁACOWE Z RÓŻNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH

12 PŁACE: O CO CHODZI? CZY SPECJALIŚCI ZGODZĄ SIĘ W KOŃCU CO DO SZACUNKU KOSZTÓW? Oszacowanie kosztów wewnątrzzakładowej obsługi płac jest warunkiem koniecznym, by wygenerować oszczędności. Nie jest to jednak łatwe. Różne badania prowadzone przez firmy konsultingowe oraz ADP przyczyniły się do lepszego zrozumienia nakładu Total Cost of Ownership na payroll w strukturze całkowitych kosztów kadrowych. WIDOCZNY KOSZT 200 NA PRACOWNIKA ROCZNIE: SPOJRZENIE NA EUROPĘ Wyniki badań dowodzą, że koszt administracji płac w połączeniu z zarządzaniem kadrami stanowi 30% wszystkich kosztów kadrowych. Średni roczny koszt zatrudnienia w Europie wynosi 1500, z których 450 przeznacza się na administrację płacową i kadrową. PIRAMIDA KOSZTÓW KADROWYCH Czas pracy (1) Koszt na pracownika (2) Strategia Polityka kadrowa i planowanie 15% % Zarządzanie Wynagrodzenie i stanowiska Kompetencje i ścieżki kariery Komunikacja Zatrudnienie i rekrutacja Szkolenia i edukacja Decyzja, analiza, komunikacja Z a r z ą d z a n i e 35% % Administracja 20% % Administracja benefitów Administracja kadrowa Administracja płac Działania administracyjne 30% % (1) Kompilacja wielu badań (ADP & firmy konsultingowe o profilu kadrowym) (2) Koszty pracy na zarządzanego pracownika (wewnętrznego + zewnętrznego) 10-11

13 Koszty obsługi płac, które stanowią około połowę tej kwoty, to 200 na etat w skali roku, przynajmniej jeśli chodzi o jej widoczną i najłatwiejszą do oszacowania część. ZMIENNOŚĆ UZALEŻNIONA OD WIELU CZYNNIKÓW Badania ujawniły także duże rozbieżności w rzeczywistym koszcie administracji płac (TCO), który wykracza poza średnią wynoszącą 200. Koszty te różnią się znacząco w zależności od ilości czynników, takich jak złożoność przepisów prawa, branża, wielkość firmy i jej organizacja. Administracja płac Obsługa kadr i benefitów Szkolenia Rekrutacja Przepisy w danym kraju wpływają na złożoność procesów administracji płacowej. Wystarczy pomyśleć o ilości potrąceń, stanowisk, rodzajów umów oraz przepisów regulujących czas pracy i prawo do urlopów. To sprawia, że średni koszt administracji płac waha się od 100 w krajach, w których obowiązują proste przepisy (jak w Wielkiej Brytanii, oprócz operacji płacowych wykonywanych raz na tydzień lub dwa tygodnie) do kwoty trzykrotnie wyższej w krajach stosujących skomplikowane przepisy i zasady (jak Włochy, Francja czy Niemcy). Fakt ten nie pozostaje bez wpływu na względną wagę administracji płac w całkowitych kosztach kadrowych. PRZEKRÓJ KOSZTÓW W PODZIALE NA KRAJE HRIS Inne WŁOCHY WIELKA BRYTANIA NIEMCY FRANCJA EUROPA Źródło: ADP 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14 PŁACE: O CO CHODZI? WPŁYW DANEJ BRANŻY Branża i układy zbiorowe pracy to kolejne kluczowe czynniki. Koszty administracji płac mogą wynieść tylko 25 na etat w przedsiębiorstwach zatrudniających dużą siłę roboczą i wrosnąć nawet do 400 w sektorach podlegających ostrym regulacjom. Te wahania nie są skorelowane z tymi obserwowanymi w ogólnych kosztach kadrowych. Badania wykazują stuprocentową różnicę pomiędzy postrzeganymi i faktycznymi kosztami TCO. Niektóre branże lub gałęzie przemysłu zarządzają płacami jako płacami negatywnymi regularnymi, comiesięcznymi kosztami ponoszonymi z góry podczas gdy inne stosują pozytywne płace płatności za godzinę naliczane jako suma realnie przepracowanych godzin. Każdy rodzaj administracji płac wiąże się, rzecz jasna, z innymi kosztami i opiera się na rożnych procesach, szczególnie jeśli chodzi o zbieranie danych. BEZ PODEJŚCIA UNIWERSALNEGO Wielkość przedsiębiorstwa ma także duży wpływ na koszty administracji płac. Z obserwacji wynika, iż TCO zwykle osiąga wyższe wartości w małych i średnich organizacjach, gdzie liczba pracowników nie przekracza 500. Korzyści rosną ze względu na ekonomię skali, kiedy wzrasta liczba zatrudnionych, uznając za granice progu 1000 i 5000 osób. Obsada etatów wewnątrzzakładowych w działach kadr dowodzi, że nie można przyjąć jednego uniwersalnego podejścia do kwestii płac. W Europie średnio na 350 pracowników przypada jeden ekspert na pełnym etacie. Jednak w rzeczywistości jest to od 150 do 1500 pracowników, w zależności od branży oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. KRYTERIA WYLICZENIA TCO Czy chciałbyś obliczyć swój własny TCO? Sekretem powodzenia jest określenie, co należy wziąć pod uwagę oraz rozpoznanie ukrytych kosztów. Innymi słowy, chodzi o staranną identyfikację procesów i zadań, a także składowych mających wpływ na proces administracji płac

15 ADMINISTRACJA PŁAC KOSZTY WEWNĘTRZNE ZBIERANIE/WPROWADZANIE DANYCH CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLE PRZETWARZANIE/PŁATNOŚCI OŚWIADCZENIA/ZAŚWIADCZENIA Wielka Brytania Niemcy Francja ZAPYTANIA PRACOWNIKÓW KLASYFIKACJA I ARCHIWIZACJA 0 10% 20% 30% 40% 50% Dane: ADP Tak szczegółowa analiza w rozbiciu na poszczególne procesy płacowe może ujawnić koszty wyższe od przewidywanych. Badania zgodnie pokazują stuprocentową różnicę pomiędzy postrzeganym a realnym TCO administracji płac. Przykładowo, badanie ADP przeprowadzone we Francji wykazało, że mimo przekonania, że koszty jednego miesięcznego paska płacowego wynoszą 17, w rzeczywistości było to 37. Oznacza to 444 rocznie, dużo powyżej średniej europejskiej w wysokości 200. Przy ocenie nakładów pieniężnych na administrację płac warto zwrócić uwagę na fakt, że przy rozbiciu kosztów na podprocesy, niezależnie od przedsiębiorstwa czy kraju, ich struktura i zawartość są podobne. Najbardziej kosztowną częścią jest zbieranie danych oraz czynności sprawdzające i kontrolne stanowią one ponad 30% całej kwoty.

16 PŁACE: O CO CHODZI? PODEJŚCIE METODOLOGICZNE Ogólnie rzecz biorąc, pomiar często ogranicza się do bezpośrednich, widocznych kosztów kadrowych, przy pominięciu ukrytych kosztów pośrednich lub działań niesformalizowanych. Procesy kadrowe i elementy informatyczne wchodzące w skład zarządzania zasobami ludzkimi to część ukrytych wydatków, które muszą być uwzględniane Elementy informatyczne to część ukrytych kosztów obsługi płac. przy szacowaniu kosztów administracji płac. Znaczenie ma także struktura organizacyjna. Niektóre zadania związane z płacami mogą być zdecentralizowane i przekazane do działów firmy, a czasem wykonywane przez pracowników oraz samych menedżerów. Szczegółowa analiza TCO powinna uwzględniać tak rozkładające się koszty. Jak wspomniano wcześniej, elementy IT stanowią część ukrytych kosztów. Rzeczywiste nakłady obejmują wydatki na oprogramowanie, nabycie sprzętu komputerowego, jego zainstalowanie, utrzymanie i aktualizację, koszty informatyczne wchodzące w skład kosztów kadrowych, czas, który pracownicy działu kadr poświęcają na kwestie informatyczne i wszelkie koszty zewnętrzne (wynajem, podwykonawstwo). Wreszcie, nie należy zapominać o kosztach związanych z ryzykiem. Zakłócenie procesów płacowych pociąga za sobą dodatkowe wydatki grzywny, plany B, wsparcie ze strony pracowników tymczasowych które także należy uwzględnić w kosztach całkowitych Tak szczegółowe podejście pozwala na lepsze szacunki i wyobrażenie na temat tego, co reprezentują rzeczywiste koszty administracji płacowej. Niemniej jednak, stosowanie benchmarkingu dla kosztów administracji płac w konkretnych gałęziach przemysłu lub w poszczególnych krajach pozostaje kwestią złożoną. Jednakże, specjaliści ds. kadr i płac mają obecnie wystarczająco duże doświadczenie w ocenie kosztów administracji płacowo-kadrowej, aby stać się pionierami na drodze do optymalizacji i potencjalnie także alternatywnej organizacji admininistracji płac - nie jako działanie poboczne, ale zadanie o kluczowym znaczeniu dla strategii firmy

17 W skrócie Administrację płac pojmuje się często jako towar. Pracownicy i kadra zarządząjaca nie zdają sobie sprawy z tego, jak złożona jest to dziedzina. Administracja płac to sprawa dla specjalistów. Czynność ta obejmuje bowiem przetwarzaniem informacji różnego typu: zasady obowiązujące w finansach, prawo pracy, świadczenia pozapłacowe, itd. W Europie administracja płac jest jeszcze bardziej skomplikowana ze względu na różnorodności przepisów i wykładni prawa. Firmy międzynarodowe muszą zmagać się z różnymi przepisami dotyczącymi płac, w zależności od lokalizacji. Administracja płac obejmuje różnorodne działania, podzielone na segmenty, składające się z wielu podprocesów, które łączą się we wspólny model wartości. Administracja płac ma znaczenie strategiczne. Wypłacanie pracownikom ustalonego wynagrodzenia w terminie buduje silną więź pomiędzy firmą a zatrudnionym. Administracja płac jako funkcja poboczna, ale o kluczowym znaczeniu dla firmy administracja płac jako paradoks. Działy kadr rozważają outsourcing tej funkcji, którą uważają za obciążenie, mimo że jest to podstawowa funkcja tych działów. Mimo, że wycena kosztów nie jest prosta, jest obowiązkowym warunkiem przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji. Badania jednoznacznie wskazują, że widoczny i wymierny koszt administracji płac w Europie wynosi 200 na etat. Koszty administracji płac zależą od wielu czynników: prawodawstwo krajowe ją komplikuje, podczas gdy dominujący wpływ na koszty mają branże, odpowiednie umowy i wielkość firmy. Aby oszacować koszty, niezbędna jest identyfikacja procesów, zadań i składowych procesu administracji płac. Badania wykazują stuprocentową różnicę pomiędzy kosztami postrzeganymi i faktycznymi. Wykraczając poza widoczne koszty kadrowe, koszty administracji kadrowej i elementy IT stanowią często ukryte koszty zatrudnienia, które również muszą być uwzględniane. Nie bez znaczenia są także opcje organizacyjne i koszty związane z ryzykiem. Specjaliści ds. kadr i płac posiadają obecnie wystarczająco duże doświadczenie w ocenie kosztów administracji płac, aby stać się pionierami optymalizacji.

18 PŁACE: O CO CHODZI? 16-17

19 INNOWACJA CZY DŁUGOFALOWY TREND? SKĄD TAK WIELE RÓŻNIC? 2 JAK MIĘDZYNARODOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PŁAC STAŁY SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ? OUTSOURCING PŁAC: TRENDY I PRAKTYKI Kiedy wymyślono outsourcing płac? Jedno jest pewne: outsourcing płac istnieje już od jakiegoś czasu. Do dziś utrzymuje się duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Faktem jest, że z czasem pojawiły się nowe powody powierzania funkcji płacowo-kadrowych partnerowi zewnętrznemu, jednak historyczne przesłanki dla outsourcingu płac wciąż pozostają aktualne.

20 OUTSOURCING PŁAC: TRENDY I PRAKTYKI Dostarczanie pasków płacowych opracowanych prawidłowo i w terminie w dużej mierze przyczyniło się do zachowania ciągłości w firmie. INNOWACJA CZY DŁUGOFALOWY TREND? Outsourcing płac istnieje już od jakiegoś czasu. Na początku, potrzebą przedsiębiorstw było to, by usługa świadczona była zgodnie z prawem. Chciano w ten sposób uniknąć przerwania ciągłości, gdy osoba odpowiedzialna za płace byłaby z jakichkolwiek przyczyn nieobecna. Od dostawcy oczekiwano terminowego dostarczenia prawidłowych pasków płacowych. W ten sposób położono fundamenty pod rynek outsourcingu płac. Już w 1949 r. w New Jersey, spółka Automatic Payroll Inc. (poprzednia nazwa ADP) zaczęła pomagać lokalnym firmom w prowadzeniu administracji płacowej. Dziś udziałowcy ADP czasem wymieniają firmę jako tę, która była pierwszym dostawcą usług outsourcingu płac. Tak czy inaczej, bez wątpienia outsourcing płac istniał już przed nastaniem ery informatycznej. W niektórych krajach europejskich outsourcing płac był wspierany przez władze lokalne. W 1945 r. w Belgii stowarzyszenia pracodawców założyły "Secrétariats Sociaux", instytucje, których misją było wspieranie małych firm w wypełnianiu obowiązków wobec prawa, do których należy administracja płac. Instytucje te nadal obsługują procesy płacowe dla 80% pracowników w Belgii (w 99% małe firmy). We Włoszech, "Consulenti del Lavoro", powstałe w 1956 r., świadczą podobne usługi i są jedynymi uprawionymi do tego celu instytucjami. CZYNNIKI HISTORYCZNE Przedsiębiorstwa stopniowo poznawały przyczyny, dla których warto zlecać funkcje płacowe na zewnątrz. Większość z nich jest wciąż aktualna. Pierwszą historyczną przesłanką do wprowadzenia outsourcingu płac było ograniczenie ryzyka, zaś dostarczanie pasków płacowych opracowanych prawidłowo i w terminie przyczyniło się w sposób istotny do zachowania ciągłości firm

21 Coraz więcej przedsiębiorstw uważa administrację płac za funkcję poboczną, którą można zlecić na zewnątrz. Przedsiębiorstwa doszły także do wniosku, że outsourcing płac zwolni je z obowiązku śledzenia nieustannych zmian w prawie. To dostawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczonych przez siebie usług z obowiązującym prawem. Waga tego faktu zwiększyła się jeszcze bardziej wraz z pojawieniem się technologii informatycznej - obecnie aplikacje muszą być aktualizowanie i utrzymywane, aby uwzględniały zmiany w przepisach, a stała zgodność z obowiązującym prawem wymaga ciągłego utrzymywania oprogramowania. Potrzeby związane z zarządzaniem także ewoluują wraz z rozwojem firmy, zmianami organizacyjnymi, zmianami wewnętrznej polityki płacowej itd. Problematyka płacowa nie jest prostsza niż dawniej. Coraz więcej przedsiębiorstw uważa administrację płac za funkcję poboczną, którą można zlecić na zewnątrz. Co więcej, czy outsourcing nie jest sposobem na to, by stałe koszty administracji płac przekwalifikować na koszty zmienne - bardziej przewidywalne i łatwiejsze w kontroli? Ostatnim argumentem na korzyść outsourcingu, o którym jednak rzadko się mówi, jest poufność. Zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i dużych podmiotach z branży IT zapobieganie ujawniania informacji o wysokości wynagrodzeń jest prawdziwym wyzwaniem. Najlepszym sposobem na ochronę poufnych informacji jest przekazanie ich w zewnętrzne, dobrze strzeżone miejsce.

22 OUTSOURCING PŁAC: TRENDY I PRAKTYKI APETYT NA OUTSOURCING PŁAC ROŚNIE Administracja płac to wciąż najczęściej zlecana na zewnątrz funkcja. Jak zgodnie pokazują wyniki najnowszych badań, administracja płac wciąż pozostaje najczęściej zlecaną na zewnątrz funkcją. Pojawiły się nowe przesłanki, ponieważ zmieniły się organizacje, modele biznesowe i polityka kadrowa. Wiele z tych "dobrych argumentów na korzyść outsourcingu" wiąże się z gruntownymi zmianami, szczególnie w postaci innowacji informatycznych i globalizacji. NAJCHĘTNIEJ OUTSOURCOWANE FUNKCJE DZIAŁÓW HR Outsourcing wprowadzony Outsourcing planowany Brak planów dot. outsourcingu ADMINISTRACJA PŁAC ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE ZARZĄDZANIE AKCJAMI/UDZIAŁAMI REKRUTACJA/NABÓR EKSPATRIACJA I PRZEMELDOWANIE SYSTEM INFORMATYCZNY DOT. KADR SZKOLENIA/ROZWÓJ URLOPY REKOMPENSATY OCENA OSIĄGNIĘĆ/WYNIKÓW PEŁNA FUNKCJA KADROWA KOMUNIKACJA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY I AWANSÓW 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Źródło: Ankieta na temat transformacji kadr i płac, średnie i duże przedsiębiorstwa europejskie, ADP-HROA Europe, listopad

23 Działy kadr stopniowo zaczęły zdobywać sobie pozycję partnerów biznesowych. W tym kontekście, większość firm wdraża strategie koncentracji - lub powrotu - do głównej działalności firmy, w celu zoptymalizowania swojej wartości na rynku. Koncepcja "rób sam to, co robisz najlepiej, a resztę zleć na zewnątrz" przyspieszyła rozwój outsourcingu działań pobocznych w wielu dziedzinach, takich jak informatyka, zakupy i funkcje kadrowe... oczywiście wraz z administracją płac. NOWE CELE KADROWE Cele kadrowe zostały na nowo zdefiniowane. Jako, że każda funkcja musiała być poddana ocenie, wyniki działań kadrowych musiały stać się łatwe do zmierzenia. Jak wyglądają działania z zakresu szkoleń, rekrutacji itd.? Kadra zarządzająca oczekuje, że dział kadr przyczyni się do osiągnięcia sukcesu przez firmę i dobrych wyników finansowych. Zatem działy personalne stopniowo zaczynają zdobywać sobie pozycję partnerów biznesowych, wypełniając określone cele w ramach głównej działalności firmy. Czy administracja płac powinna być uważana za jedną z nich? Większość kierowników działów kadr tak nie uważa. Outsourcing płac pozwala im na zabezpieczenie funkcji transakcyjnej i uwolnienie części zasobów, którym będzie można powierzyć zadania bardziej strategiczne. Co więcej, dzięki temu działy kadr mają plan B. W niektórych krajach bowiem jak np. w Holandii rynek cierpi na brak specjalistów ds. kadr. Outsourcing płac jest także szansą dla działów kadr na skorzystanie z najnowszych technologii. Na przykład rozwiązania, takie jak Employee Sef Service ESS (Samoobsługa pracownika) i Manager Self Service MSS (Samoobsługa menadżera) zoptymalizowały powszechny dostęp do informacji o procesach zachodzących w firmie.

24 OUTSOURCING PŁAC: TRENDY I PRAKTYKI W tym nowym środowisku działy kadr mają do czynienia z nową relacją z partnerami informatycznymi stają się oni faktycznymi klientami rozmawiającymi z faktycznym dostawcą usług, którzy nie zawsze w przeszłości byli doceniani przez dział IT firmy. Wszystkie te czynniki skłoniły przedsiębiorstwa do tego, by rozwijać wewnętrzne lub regionalne Shared Service Centres SSC, które spełniają funkcje płacowe i inne. Takie struktury wprowadzają centralizację, wymianę i lepszą kontrolę w dużych organizacjach. Nie tyle są postrzegane jako alternatywa dla outsourcingu, co jako pierwszy krok w tym kierunku. Działy kadr stają się faktycznymi klientami mającymi do czynienia z faktycznym dostawcą. PŁYNĄĆ NA FALI WZROSTU I ZMNIEJSZAĆ KOSZTY Jak zostało powiedziane, outsourcing płac narodził się z potrzeby udzielenia pomocy firmom, które były zmuszone do przejścia na tryb awaryjny w wyniku przerwania ciągłości pracy. Niemniej jednak, został on także wprowadzony w wielu firmach działających w trybie rozwoju, niezależnie od wielkości. Dzięki outsourcingowi płac elastyczność idzie w parze z silnym wzrostem lub zdobywaniem nowych rynków, i tym samym łatwiej jest otworzyć oddział w nowym kraju, lub doprowadzić do harmonizacji administracji płac po przejęciu danej spółki. Standaryzacja pozwala na szybszy rozwój i bieżącą aktualizację. Jednocześnie otwiera dostęp do skutecznej usługi, korzystając z najlepszych praktyk i niezmiennej jakości. Firmy korzystają z ekonomii skali i konsekwentnie ograniczają swój TCO

25 SKĄD TAK WIELE RÓŻNIC? Europa Północna jest bardziej otwarta na outsourcing płac. Zapytany o to, jak jego zdaniem kształtuje się procentowo outsourcing płac w innych krajach, specjalista ds. płac z Danii powie ponad 50%, uznając to za bezpieczną odpowiedź. Podczas, gdy taka odpowiedź jest w oczywisty sposób determinowana lokalną rzeczywistością, daleka jest od prawdy: w niektórych krajach procent firm korzystających z outsourcingu jest stosunkowo niski. Na przyjęcie się outsourcingu w Europie oraz na rozbieżności pomiędzy krajami miały wpływ różne czynniki. RÓŻNICE KULTUROWE W Europie procent wykorzystywania outsourcingu płac waha się od 1% (w Szwajcarii) do 84% (w Belgii i Danii). Spoglądając na mapę można się przekonać, że Europa Północna jest bardziej otwarta na outsourcing płac, podczas gdy w krajach Europy Wschodniej i Południowej odsetek ten jest dużo niższy. Mapa pokazuje również specyficzną sytuację Włoch i Belgii, gdzie wprowadzanie outsourcingu płac zostało ułatwione przez władze państwowe i funkcjonuje tam na szerszą skalę niż w krajach sąsiadujących. Jedną z głównych przyczyn tych różnic są rozbieżności kulturowe. Z perspektywy historycznej, organizacje w Ameryce Północnej są bardziej skłonne do korzystania z outsourcingu niż europejskie, które mają tendencję do zachowywania tradycji i pozostawiania spraw wewnętrznych w firmie. Nie jest zatem niespodzianką, że Wielka Brytania i kraje skandynawskie były pionierami na niwie europejskiej. Co więcej, Wielka Brytania jest krajem, w którym najczęściej, z państw europejskich, firmy amerykańskie otwierają nowe oddziały. Zatem outsourcing płac wydaje się rozlewać po Europie niczym fala płynąca z Wielkiej Brytanii na południe.

26 OUTSOURCING PŁAC: TRENDY I PRAKTYKI DYNAMIKA DOSTAWCÓW USŁUG PŁACOWYCH Obecność dostawców usług na rynku lokalnym także ma swoje znaczenie dla outsourcingu płac: dynamika kultury narodowej stymuluje dynamikę dostawców, tak jak nowa oferta stymuluje nowy popyt na usługę. FALA OUTSOURCINGU W EUROPIE Procent pracowników objętych zewnętrzną obsługą płac > 50% 21% - 50% 10% - 20% < 10% n/d Źródło: idc i ADP

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc?

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc? Kim jesteśmy Gdzie możemy pomóc? Co jest naszą motywacją? Stawiamy na innowacyjność. Stale poszukujemy nowych lepszych rozwiązań w zakresie BPO i doradztwa, które pomogą naszym klientom osiągnąć sukces.

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford Propozycja payroll transfer jest skierowana do firm, które dążą do jak najlepszej optymalizacji procesów kadrowych i usprawnienia polityki

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Praktyki pracodawców w obszarze prawa pracy - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl www.hrindex.pl 2 Zakres badania 3 Korzyści 4 Ogólne wyniki HR Index

Bardziej szczegółowo

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna HR.PAYROLL.BENEFITS.

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna HR.PAYROLL.BENEFITS. OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna HR.PAYROLL.BENEFITS. 2 Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1.Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 1) ryzyku należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację

Bardziej szczegółowo

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Plan Czym jest interim management i kim jest interim manager Czy warto korzystać z interim managera Jak to wygląda w Polsce Cena Korzyści Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Czy firma może istnieć bez działu HR? - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl Odkryjmy karty! Jakie rozwiązania HR realnie dominują na rynku pracy? HR

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Randstad Payroll Solutions

Randstad Payroll Solutions Randstad Payroll Solutions Randstad w skrócie Randstad na świecie Założony w 1960 r. Numer 2 na światowym rynku usług HR Doświadczenie zdobyte przez ponad 50 lat działalności Aktywny w ponad 40 krajach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku Solvency II Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o Jakub Bojanowski 10 grudnia 2008 roku 1 Filar II System Zarządzania System zarządzania ryzykiem opisany

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie przeglądów typu due dilligence

Przeprowadzanie przeglądów typu due dilligence Przeprowadzanie przeglądów typu due dilligence Etapy badania Niezależnie od branży czy wielkości podmiotu potencjalnego przejęcia spółki ( Targetu ), due dilligence realizujemy w trzech powiązanych ze

Bardziej szczegółowo

HR i IT - związek z przyszłością?

HR i IT - związek z przyszłością? HR i IT - związek z przyszłością? Analizy i przewidywanie Przyszłość i nowy kształt działu HR 2 Polski lider rynku ERP Czołowy polski dostawca oprogramowania dla firm Ponad 25 lat doświadczenia Systemy

Bardziej szczegółowo

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja działalności Aspekty operacyjne i podatkowe

Restrukturyzacja działalności Aspekty operacyjne i podatkowe Restrukturyzacja działalności Aspekty operacyjne i podatkowe Artur Janiec, Pepsico Rafał Krawczyk, Unilever Iwona Georgijew, Rafał Sadowski, Deloitte Przyczyny restrukturyzacji Co to jest restrukturyzacja?

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS.

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS. OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS. 2 W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

proste, migawkowe badanie IT w Twojej organizacji realizowane z trzech kluczowych perspektyw: działu IT, Twojego podstawowego biznesu oraz działu

proste, migawkowe badanie IT w Twojej organizacji realizowane z trzech kluczowych perspektyw: działu IT, Twojego podstawowego biznesu oraz działu zanim zaproponujemy konkretne rozwiązanie, poznajemy specyfikę Twojej firmy i Twoje cele biznesowe. poznajemy punkt widzenia nie tylko IT, ale przede wszystkim osób odpowiedzialnych za podstawowy biznes

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT Przykładowe analizy Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Przykładowe analizy Kierownik projektu IT (KI) (IT Project Manager (KI)) projektowo-programistyczny kadra zarządzająca kierownik

Bardziej szczegółowo

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner Liliane Preusser - Rödl & Partner - Partner Marzena Rączkiewicz - Rödl & Partner - Associate Partner Bartłomiej Spyrka Historia

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie mgr Krzysztof Nowosielski Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna Wrocław Ocena controllingu w przedsiębiorstwie 1. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa krajowe coraz częściej

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Strona1 Katowice, 22 listopada 2012r. Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Informacja prasowa Polski pracownik tymczasowy jest coraz młodszy, lepiej wykształcony i coraz częściej podejmuje

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SEKTORA USŁUG IMPLIKACJE KOMUNIKACYJNE DLA SZCZECINA

ROZWÓJ SEKTORA USŁUG IMPLIKACJE KOMUNIKACYJNE DLA SZCZECINA Dr hab. Piotr Niedzielski, Prof. US ROZWÓJ SEKTORA USŁUG IMPLIKACJE KOMUNIKACYJNE DLA SZCZECINA Szczecin 18 listopad 2011r. Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niŝ nasi

Bardziej szczegółowo

Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych.

Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych. Instytut Lotnictwa Strategia HR 1. Instytucja w pigułce 1 Oficjalną datą rozpoczęcia działalności Instytutu jest 1 sierpnia 1926 roku. Instytut Lotnictwa jest placówką, która specjalizuje się w świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo