Wrzutnik elektroniczny Podręcznik Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrzutnik elektroniczny Podręcznik Obsługi"

Transkrypt

1 RM5 HD Wrzutnik elektroniczny PL Podręcznik Obsługi Nr DMGEH PL Wer

2

3 PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika, zastosowane zostały poniższe symbole. Ważne informacje PL Należy uważnie przeczytać przed użyciem Uwaga!

4 RM5 HD - Podręcznik obsługi DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENT: Comesterogroup s.r.l. via M. Curie 8,20060 Gessate MI OŚWIADCZA że produkt: RM5 HD TYP: Wrzutnik elektroniczny MARKA: Comesterogroup MODEL: RM5 HD Spełnia postanowienia poniższych dyrektyw unijnych, w tym również ostatnich zmian w tychże dyrektywach oraz odpowiedniego wykonawczego ustawodawstwa krajowego: 2004/108/EWG oraz że zostały zastosowane następujące zharmonizowane normy: EN EN Gessate, 15/02/2008 Riccardo Chionna, Dyrektor Zarządzający Comesterogroup s.r.l. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Aby zapobiec szkodom wynikającym ze zwarcia czy pożaru, niniejsze urządzenie zostało wyposażone w urządzenia ochronne. Urządzenia te nie mogą być z żadnego powodu wyłączone z obwodu, zdemontowane lub nieaktywne. Jeżeli ich wyłączenie jest konieczne w celu wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych, należy pracować na urządzeniach wyłącznie po odcięciu dopływu zasilania elektrycznego. Urządzenia ochronne zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Operator powinien sprawdzić skuteczność tych urządzeń wykonując okresowe kontrole. 4

5 Zagrożenia wynikające z użycia sprzętu Jeżeli sprzęt jest używany w prawidłowych warunkach i został właściwie zainstalowany (zgodnie z zaleceniami niniejszego podręcznika), nie stanowi żadnego zagrożenia dla użytkownika. Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt w czasie podłączania do głównej linii zasilającej. Czynności wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Zagrożenia w czasie instalowania i przygotowywania urządzenia Należy przestrzegać instrukcji z zakresu instalowania urządzenia podanych w dalszej części podręcznika, aby zminimalizować zagrożenia dla osób i przedmiotów. PL Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt w czasie podłączania do głównej linii zasilającej. Czynności wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Środki ostrożności: Sprawdzić, czy linia rozdzielcza jest zwymiarowana zgodnie z natężeniem prądu pobieranego przez urządzenie. Przed wykonaniem podłączeń urządzenia lub zespołów, należy podłączyć je do instalacji uziemienia. Zagrożenia w czasie konserwacji urządzenia Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt z elementami pod napięciem we wnętrzu szafy zawierającej komponenty elektryczne. Czynności wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Środki ostrożności: Czynności serwisowe należy wykonać na urządzeniu dopiero po upewnieniu się, że główny wyłącznik prądu został wyłączony. 5

6 RM5 HD - Podręcznik obsługi OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Należy uważnie przeczytać poniższe informacje w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami gwarancji przewidzianymi dla niniejszego produktu. Na dostarczone produkty i usługi nasza firma zapewnia 12-miesięczną gwarancję. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem sprzedaży produktu (na podstawie faktury). Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do normalnego działania dostarczonego produktu oraz do rezultatu zrealizowanej usługi. Normalne działanie dostarczonego produktu zostanie przywrócone w siedzibie naszej firmy. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie dostarczonych produktów w warunkach środowiskowych lub technicznych innych, aniżeli zalecane przez naszą firmę i zwykle podawane w dokumentacji technicznej. Nasza firma nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które w każdym razie nie wynikają z nieprawidłowego działania urządzenia. Gwarancja traci ważność, jeżeli klient nie dokonał zapłaty za produkt. Gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących przypadkach: niedozwolona zmiana etykiety, na której widnieje numer fabryczny urządzenia; awaria lub usterka będąca skutkiem transportu; awaria lub usterka będąca skutkiem aktów wandalizmu, katastrof naturalnych lub czynu umyślnego; błędna lub nieprawidłowa instalacja produktu; niedostosowane lub nieprawidłowe instalacje elektryczne; niedbałe, lekceważące lub nieumiejętne korzystanie z produktu; nieprzestrzeganie instrukcji z zakresu działania urządzenia; interwencje z powodu domniemanych wad lub fikcyjnych kontroli; nieuprawnione działania prowadzone na urządzeniu. Działania lub czynności wykonane w każdym razie na produktach będących przedmiotem dostawy przez osoby nieupoważnione przez naszą firmę, spowodują natychmiastowe unieważnienie gwarancji. Oświadczamy, że na podstawie naszej najlepszej wiedzy i praktyk konstrukcyjnych starannie rozważyliśmy problem nienaruszalności dostarczonych produktów przez podmioty, które zamierzają celowo zmienić ich działanie. Tym niemniej, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezprawne zachowania lub szkody, które mogłyby w każdym razie wystąpić wskutek podstępnego korzystania z dostarczonych produktów. Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybranie produktu Comesterogroup. Dzięki starannemu przestrzeganiu wskazówek podanych w niniejszym podręczniku wraz z upływem czasu będziecie mogli Państwo z zadowoleniem docenić zalety tego urządzenia. Przed użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcje obsługi i konserwacji spełniające zalecenia z zakresu bezpieczeństwa oraz zachować niniejszy podręcznik do przyszłej konsultacji. 6

7 Spis treści Spis treści Wstęp Prezentacja produktu Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przemieszczanie i rozpakowanie Odbiór zapakowanego produktu Przemieszczanie Rozpakowanie Wymiary i nazewnictwo części Oznakowanie urządzenia Instalowanie Instalowanie A. Konfiguracje mechaniczne...12 B. Panele frontowe...13 B.1 Panel frontowy F B.2 Panel frontowy F Podłączenia A. Podłączenie wersji cc Talk (Giochi Italia i Full)...15 B. Podłączenie wersji cc Talk do separatora (Italia i Full)...16 C. Podłączenie wrzutnika w wersji równoległej...16 D. Podłączenie wrzutnika w wersji równoległej z separatorem...17 E. Podłączenie wrzutnika w wersji sumującej...18 F. Podłączenie wrzutnika w wersji sumującej z separatorem...18 G. Podłączenie urządzenia Virtual Dip Switch...19 H. Podłączenie do komputera PC...20 I. Złącze USB CN3 (w opcji)...21 L. Dioda Programowanie Konfiguracja A. Konfiguracja za pomocą VIRTUAL DIP SWITCH (w opcji)...21 B. Konfiguracja przy pomocy programu Multiconfig Typy konfiguracji A. Konfiguracja wersji cctalk...23 B. Konfiguracja wrzutnika w wersji hiszpańskiej...26 C. Konfiguracja wrzutnika w wersji binarnej...27 D. Konfiguracja wrzutnika w wersji binarnej Confida Utrzymanie i konserwacja Konserwacja i czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia Konserwacja i czyszczenie wnętrza urządzenia Diagnostyka i serwis techniczny Dane techniczne Załączniki Wycofanie z użycia i utylizacja PL 7

8 RM5 HD - Podręcznik obsługi 1. Wstęp Niniejszy podręcznik i jego załączniki dostarczają wszelkich informacji potrzebnych do zainstalowania urządzenia i wszystkich jego elementów oraz informacji na temat jego użycia i prawidłowej konserwacji. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia i nie są wiążące dla firmy Comesterogroup. Dołożyliśmy wszelkich starań w trakcie gromadzenia i weryfikowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku. Jednakże, Comesterogroup nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tego podręcznika. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie odniesienia do firmy, nazwisk, danych i adresów użytych w przykładach mają czysto przypadkowy charakter, a ich celem jest wyłącznie zilustrowanie użycia urządzenia. Zabrania się bezwzględnie kopiowania niniejszego dokumentu, w tym również jakiejkolwiek jego części i w jakiejkolwiek postaci, bez wyraźnego zezwolenia Comesterogroup. 2. Prezentacja produktu RM5 HD to wrzutnik elektroniczny, który jest najnowszym rezultatem poszukiwań Comesterogroup w kierunku coraz bardziej niezawodnych i bezpiecznych wrzutników monet. To urządzenie o innowacyjnym kształcie oferuje wysoką wydajność pod względem rozpoznawania monet prawdziwych i odrzutu monet fałszywych. Staranne opracowanie wewnętrznego przewodu akceptacyjnego pozwoliło uzyskać znaczne skrócenie czasu przelotu monet, dzięki czemu urządzenie może zagwarantować rozpoznawanie 6 monet na sekundę. Wyszukany system rozpoznawania składa się z 5 czujników (3 czujników indukcyjnych, 1 czujnika optycznego i 1 czujnika magnetycznego) i opiera się na 10 parametrach rozpoznawania. Wrzutnik RM5 HD jest wyposażony w nowe i zaawansowane systemy antywłamaniowe: elektroniczne wykrywanie nitki do wędkowania", elektroniczne wykrywanie kierunku ruchu monety, trzy pułapki mechaniczne zapobiegające wyciąganiu monety oraz ostrze przecinające nitkę. Innowacyjna typologia konstrukcyjna i użyty materiał (odporne na wstrząsy tworzywo ABS) sprawiają ponadto, że wrzutnik RM5 HD jest solidny i wytrzymały. 3. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 Przed zainstalowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Zapoznanie się z informacjami i zaleceniami podanymi w tym podręczniku ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego korzystania z urządzenia. W momencie odbierania urządzenia należy sprawdzić, czy opakowanie i sam produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. Zwrócić uwagę na połączenia elektryczne.

9 Usterki spowodowane nieprzestrzeganiem wszystkich ważnych informacji na temat bezpieczeństwa zawartych w tym podręczniku nie są objęte gwarancją. W niniejszym dokumencie zostały użyte symbole mające na celu wyróżnienie ważnych sytuacji, na które należy zwrócić uwagę. 4. Przemieszczanie i rozpakowanie 4.1 Odbiór zapakowanego produktu W momencie odbierania produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek typu uszkodzeń, należy natychmiast zgłosić reklamację przewoźnikowi. Po zakończeniu transportu opakowanie powinno być w nienaruszonym stanie, to znaczy nie powinno: Mieć wgnieceń, śladów uderzeń, zniekształceń lub pęknięć w swojej zewnętrznej części. Być zmoczone lub zawierać śladów, które mogłyby wskazywać, że zewnętrzna część opakowania była narażona na działanie deszczu, mrozu lub wysokiej temperatury. Zawierać śladów niedozwolonej przeróbki. Należy sprawdzić ponadto, czy zawartość opakowania odpowiada treści zamówienia. PL Rys Przemieszczanie Zalecenia: nie uderzać w urządzenie. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, zaleca się jego przemieszczanie wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Po wstępnej kontroli należy włożyć urządzenie z powrotem do jego opakowania w celu przeniesienia na miejsce ostatecznej instalacji. nie narażać urządzenia (również w opakowaniu) na działanie czynników atmosferycznych. 9

10 RM5 HD - Podręcznik obsługi 4.3 Rozpakowanie Urządzenie jest dostarczone po przeprowadzeniu próby odbiorczej i umieszczeniu w dwóch różnych opakowaniach ochronnych w zależności od ilości zamówionych wrzutników RM5 HD : w opakowaniu zbiorczym na 20 sztuk urządzenia (rys. 2) lub w opakowaniu przeznaczonym na jedną sztukę urządzenia. Oba typy opakowania składają się z części zewnętrznej wykonanej z kartonu falistego, a znajdujące się w niej materiały opakowaniowe spełniają przepisy norm z zakresu recyklingu i utylizacji (w zakresie utylizacji należy przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących we własnym kraju). Rys Wymiary i nazewnictwo części Rys. 3 10

11 1 Dioda kontrolna 2 Złącze USB CN3 (w opcji) 3 Złącze dla urządzenia Virtual Dip Switch J1 4 Złącze równoległe dla separatora (wers. cctalk) CN1 5 Złącze CC Talk CN3 6 Urządzenie otwierające drzwiczki 7 Wrzut monet (wersja G) 4.5 Oznakowanie urządzenia Rysunek przedstawia etykietę umieszczoną na wrzutniku i zawierającą podstawowe dane na temat jego działania oraz dane identyfikacyjne urządzenia. Aby ułatwić identyfikację urządzenia, czyli konfigurację (tryb działania) i wzorcowanie (typologia akceptowanych monet), poniżej w postaci graficznej zostały przedstawione etykiety znajdujące się z przodu różnych modeli wrzutników. PL Model cctalk (A) Rys. 4 Model z akceptatorem (B) 1 Kod wrzutnika 2 Zasilanie 3 Wersja oprogramowania firmowego 4 Wersja hardware 5 Monety wzorcowane 6 (Wersja cctalk) Położenie monety we wnętrzu identyfikatora monet (cctalk) (A) 6 (Wersja z akceptatorem) Kanał wyjściowy (B) 7 Wersja wzorcowania 8 Kanał, na którym moneta jest wzorcowana 9 Numer seryjny 11

12 RM5 HD - Podręcznik obsługi 5. Instalowanie 5.1 Instalowanie A. Konfiguracje mechaniczne Wrzutnik RM5 HD jest dostępny w dwóch wariantach. Wariant A jest przystosowany do waluty euro i akceptuje monety o maksymalnej średnicy 27 mm i maksymalnej grubości 2,5 mm. Wariant B akceptuje natomiast monety o maksymalnej średnicy 31,5 mm i maksymalnej grubości 3,4 mm. Każdy z powyższych wariantów dostępny jest w czterech różnych wersjach, które spełniają wymagania z zakresu instalacji na różnych maszynach. Model Wrzut monety Odrzut monety K Góra lub przód Przód V Góra Przód B Góra lub przód Dół lub przód G Góra Dół lub tył Rysunki na następnej stronie przedstawiają różne tory ruchu monety w czterech wyżej cytowanych typologiach urządzenia. Wersje dostępnych wrzutników Wersja F Wersja V 12

13 Wersje dostępnych wrzutników PL Wersja B Wersja G B. Panele frontowe RM5 HD jest kompatybilny z panelami frontowymi F1 i F6, które można zamontować zarówno z przodu, jak i z tyłu na dowolnej maszynie. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z broszurą załączoną do każdego panelu frontowego. B.1 Panel frontowy F1 Rys. 5 13

14 RM5 HD - Podręcznik obsługi Rys. 6 B.2 Panel frontowy F6 Rys. 7 14

15 PL 5.2 Podłączenia Rys. 8 Poniższe akapity zawierają informacje potrzebne do wykonania podłączenia wrzutnika RM5 HD za pomocą złącz dostarczonych w zestawie. Wrzutnik RM5 HD dostępny jest w trzech różnych wersjach: cctalk (Giochi Italia i Full), w wersji równoległej i w wersji sumującej. Należy uważnie przeczytać poniższe informacje w celu prawidłowego wykonania podłączeń dla trzech powyższych wersji wrzutnika. A. Podłączenie wersji cc Talk (Giochi Italia i Full) Wrzutnik RM5 HD w wersji cctalk (Giochi Italia i Full) podłączyć do CPU maszyny za pomocą złącza cctalk (CN2), jak przedstawiono poniżej. Rys. 9 15

16 RM5 HD - Podręcznik obsługi Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: Nr wtyku B. Podłączenie wersji cc Talk do separatora (Italia i Full) Znaczenie 1 +V 2 N.U. (nieużywany) 3 0 V 4 Data W przypadku wersji z separatorem, wrzutnik RM5 HD należy podłączyć do CPU maszyny za pomocą złącza cctalk (CN2), a do separatora za pomocą złącza SEP (CN1), jak przedstawiono poniżej. Rys. 10 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: C. Podłączenie wrzutnika w wersji równoległej Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd. 6 Wstrzymanie Vdc 7-3 B1 8-4 B2 9-5 B Wrzutnik RM5 HD w wersji równoległej podłączyć do CPU maszyny za pomocą złącza SEP (CN1), jak przedstawiono poniżej. 16

17 Rys. 11 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie 2 +Vcc 7 CH 1 3 CH 5 8 CH 2 4 CH 6 9 CH 3 5 CH 7 10 CH 4 PL D. Podłączenie wrzutnika w wersji równoległej z separatorem W przypadku wersji z separatorem, wrzutnik RM5 HD podłączyć do separatora za pomocą złącza SEP (CN1), a następnie podłączyć separator do CPU maszyny. Rys

18 RM5 HD - Podręcznik obsługi Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: E. Podłączenie wrzutnika w wersji sumującej Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd. 6 Wstrzymanie 2 +Vcc 7 CH 1 3 B 1 8 CH 2 4 B 2 9 CH 3 5 B 3 10 CH 4 Wrzutnik RM5 HD w wersji sumującej podłączyć do CPU maszyny za pomocą złącza SEP (CN1), jak przedstawiono poniżej. Rys. 13 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie 2 +Vcc CM licznik monet (domyślny) 4-9 CR kredyt (domyślny) N.B. Zarówno licznik monet, jak i kredyt mogą być dowolnie przekierowane przez użytkownika na wtyki Standardowe ustawienia fabryczne to ustawienia określone jako domyślne. F. Podłączenie wrzutnika w wersji sumującej z separatorem W przypadku wersji z separatorem, wrzutnik RM5 HD podłączyć do separatora za pomocą złącza SEP (CN1), a następnie podłączyć separator do CPU maszyny. 18

19 PL Rys. 14 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie 2 +Vcc 7-3 B1 8 CM licznik monet (domyślny) 4 B2 9 CR kredyt (domyślny) 5 B N.B. Zarówno licznik monet, jak i kredyt mogą być dowolnie przekierowane przez użytkownika na wtyki Standardowe ustawienia fabryczne to ustawienia określone jako domyślne. G. Podłączenie urządzenia Virtual Dip Switch Każdy wrzutnik RM5 HD, niezależnie od swojej konfiguracji, posiada wbudowane standardowe wyjście umożliwiające podłączenie do urządzenia Virtual Dip Switch, dzięki któremu można wykonać podstawową konfigurację wrzutnika (zob. rozdz. 6). 19

20 RM5 HD - Podręcznik obsługi Rys. 15 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: H. Podłączenie do komputera PC Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 4 RX V/DC 5 N.U. 3 TX 6 N.U. Wrzutnik RM5 HD można podłączyć do komputera PC za pomocą złącza cctalk (CN2). Podłączenie to umożliwia skonfigurowanie wszystkich funkcji RM5 HD za pomocą programu Multiconfig (zob. rozdz. 6). Rys

21 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: I. Złącze USB CN3 (w opcji) Nr wtyku Znaczenie 1 +V 2 N.U. 3 0 V 4 Data Jeżeli zostało zainstalowane, umożliwia podłączenie wrzutnika do kart lub komputera PC za pomocą kabla USB. L. Dioda Wszystkie wrzutniki RM5 HD wyposażone są w diodę, która w postaci impulsów świetlnych dostarcza poniższych informacji na temat stanu i diagnostyki urządzenia. Sygnalizacja świetlna 2 impulsy czerwone i 2 impulsy zielone Czerwony migający impuls Impuls pomarańczowy Impuls zielony Impuls czerwony Znaczenie Włączenie Wystąpił problem Moneta została rozpoznana, lecz nie jest aktywna Moneta rozpoznana i zaakceptowana Moneta rozpoznana jako fałszywa i odrzucona PL 6. Programowanie 6.1. Konfiguracja Wrzutnik RM5 HD oferuje liczne możliwości działania, które odpowiadają wszelkim rodzajom zastosowań i użytkowania. Z tego względu, wrzutnik RM5 HD należy skonfigurować. Konfiguracja umożliwia na przykład aktywację kanałów wzorcowania lub kanałów fałszywych monet, zmianę właściwości impulsu kredytu (w przypadku wrzutnika w wersji równoległej), aktywację funkcji szybkiej akceptacji monet lub akceptacji monet z otworem, itp. Wrzutnik RM5 HD można konfigurować za pomocą specjalnego przenośnego urządzenia Virtual Dip Switch w przypadku konfiguracji podstawowej lub przy użyciu programu konfiguracyjnego Multiconfig z komputera PC w celu uzyskania kompletnej pod każdym względem konfiguracji. A. Konfiguracja za pomocą VIRTUAL DIP SWITCH (w opcji) Wrzutnik RM5 HD można skonfigurować na miejscu przy pomocy urządzenia Virtual Dip Switch, które należy podłączyć do złącza PRG (3), a następnie wykonać dostarczone instrukcje. 21

22 RM5 HD - Podręcznik obsługi Virtual Dip Switch to urządzenie przenośne, które umożliwia wykonanie podstawowych funkcji konfiguracyjnych bezpośrednio na miejscu i nie wymaga demontażu wrzutnika z maszyny, na której jest zainstalowany. Dzięki interfejsowi graficznemu z przyciskami i diodami, w który jest wyposażony, Virtual Dip Switch umożliwia: Aktywację lub dezaktywację wszystkich monet o tym samym nominale Umożliwia aktywację lub dezaktywację akceptacji jednej lub kilku monet. Uruchomienie procedury Selfprog Przy pomocy procedury Selfprog można ustawić we wrzutniku RM5 HD funkcję rozpoznawania jednej lub kilku monet innych od monet ustawionych domyślnie. Aktywację lub dezaktywację pojedynczo 62 kanałów wzorcowania wrzutnika RM5 HD Umożliwia aktywację lub dezaktywację akceptacji jednakowych monet pochodzących z różnych krajów, na przykład euro z krajów Unii Europejskiej. Wybór typu separatora przypisanego do wrzutnika Umożliwia wybranie typu separatora, który wrzutnik RM5 HD może obsługiwać z listy najpopularniejszych na rynku separatorów. Zmianę ścieżki separacji pierwszych 8 monet Umożliwia zarządzanie kanałami separacji separatora przypisanego do wrzutnika RM5 HD. Aktywację lub dezaktywację niektórych opcji działania wrzutnika RM5 HD a) Zmiana poziomu, na którym wrzutnik RM5 HD należy wyłączyć z sieci elektrycznej lub włączyć do sieci elektrycznej. b) Dezaktywacja lub aktywacja rozpoznawania monet z otworem. c) Ustawienie we wrzutniku RM5 HD funkcji rozpoznawania fałszywej monety. d) Dezaktywacja lub aktywacja różnych systemów antywłamaniowych, w które wrzutnik RM5 HD jest wyposażony. Uruchomienie funkcji Self test Przy pomocy funkcji Selftest, wrzutnik RM5 HD uruchamia procedurę autodiagnostyki sygnalizując ewentualne nieprawidłowości za pośrednictwem interfejsu z diodami, w który wyposażone jest urządzenie Virtual Dip Switch. Zarządzanie fałszywymi monetami Umożliwia ustawienie poszczególnych kanałów wzorcowania jako moneta autentyczna lub moneta fałszywa w celu sterowania rozpoznawaniem fałszywych monet. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Virtual Dip Switch oraz instrukcji jego użytkowania, należy się zapoznać z odpowiednim podręcznikiem instrukcji. 22

23 B. Konfiguracja przy pomocy programu Multiconfig Multiconfig to program konfiguracyjny, który można bezpłatnie ściągnąć ze strony internetowej: Program pozwala dokonać kompletnej konfiguracji wrzutnika RM5 HD poprzez ustawienie wszystkich trybów działania i przewidzianych parametrów. Przed uruchomieniem programu Multiconfig, za pomocą specjalnego kabla należy podłączyć wrzutnik RM5 HD do komputera PC używając do tego celu złącza cctalk (5). Program Multiconfig posiada instrukcję obsługi online, która kieruje użytkownika przez poszczególne funkcje tego programu. PL 6.2. Typy konfiguracji Rys. 17 Za pomocą urządzenia Virtual dip Switch lub programu Multiconfig, wrzutnik RM5 HD można skonfigurować w zależności od potrzeb użytkownika. Podstawowe konfiguracje zostały wymienione poniżej. A. Konfiguracja wersji cctalk W przypadku konfiguracji w wersji cctalk, wrzutnik RM5 HD może obsługiwać maksymalnie 16 różnych nominałów monet. Wrzutnik będzie odpowiadać na opisane niżej standardowe polecenia. cctalk to standardowy protokół komunikacji, który oferuje doskonałą równowagę między prostotą i bezpieczeństwem informacji. Protokół ten został opracowany dla branży GAMING. Posiada dużą liczbę specjalnych poleceń, które zapewniają znaczną elastyczność kontroli ze strony jednostki sterującej zwanej Host (karta 23

24 RM5 HD - Podręcznik obsługi maszyny). Został przygotowany z myślą o połączeniu ze sobą różnych typów urządzeń obsługujących pieniądze za pomocą zwykłego standardowego kabla, jak przedstawiono poniżej. Polecenia można używać dowolnie i w zależności od typu zastosowania oraz wymagań. W każdym razie, wszystkimi strategiami i sterowaniem zajmuje się Host. W połączeniu zwanym Multidrop tylko Host ma prawo Pytać, natomiast wszystkie urządzenia Słuchają, a Odpowiada tylko urządzenie, do którego skierowane było pytanie. Stosowana jest komunikacja typu half duplex, czyli na linii występuje tylko pytanie lub odpowiedź, zawsze osobno i nigdy równocześnie (full duplex). Rys. 18 Protokół nie ustala procedur sterowania urządzeniami peryferyjnymi. Zadanie to pozostawiono w gestii programatora Host. Na przykład, jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed wymianą wrzutnika lub jakiegokolwiek innego urządzenia, wystarczy być może, że przy uruchomieniu maszyny, maszyna ta zapyta swoje urządzenie peryferyjne o numery seryjne, kod produktu, kod producenta, itp. Jeżeli wszystkie informacje otrzymane z urządzenia peryferyjnego odpowiadają informacjom zapisanym w Host, wszystkie działania można kontynuować. W przeciwnym wypadku, mogą one zostać wstrzymane i mogą zostać podjęte odpowiednie środki. Wrzutnik RM5 HD stosuje opisane poniżej polecenia. Poniższa tabela zawiera dwa różne zestawy poleceń dla wersji: cctalk Giochi Italia i cctalk Inne konfiguracje (Full). Header Custom Polecenie Gaming-Włochy Inne konfig 1 Reset device X X 2 Request comms status variables X X 3 Clear comms status variables X X 4 Request comms revision X X 169 Request address mode X X 170 Request base year X X 183 Upload window data X 184 Request coin id X X 185 Modify coin id X 188 Request default sorter path X X 189 Modify default sorter path 1 X X 192 Request build code X X 193 Request fraud counter X X 1 Zapisane w pamięci Flash 24

25 Header Custom Polecenie Gaming-Włochy Inne konfig 194 Request reject counter X X 195 Request last modification date X X 196 Request creation date X X 197 Calculate ROM checksum X X 198 Counters to EEPROM 2 X X 201 Request teach status X 202 Teach mode control X 209 Request sorter paths X X 210 Modify sorter paths 3 X X 212 Request coin position X X 213 Request option flags X X 214 Write data block X 215 Read data block X 216 Request data storage availability X 221 Request sorter override status X X 222 Modify sorter override status 4 X X 225 Request accept counter X X 226 Request insertion counter X X 227 Request master inhibit status X X 228 Modify master inhibit status 5 X X 229 Read buffered credit or error codes X X 230 Request inhibit status X X 231 Modify inhibit status 6 X X 232 Perform self-check X X 233 Latch output lines X X 236 Read opto states X X 237 Read input lines X X 238 Test output lines X X 240 Test solenoids X X 241 Request software revision X X 242 Request serial number X X 243 Request database version X X 244 Request product code X X 245 Request equipment category id X X 246 Request manufacturer id X X 248 Request status X X 249 Request polling priority X X 250 Address random X X 251 Address change X X 252 Address clash X X PL 2 Zapisuje w pamięci Flash bieżącą wartość liczników 3 Wersja Gaming Italia zapisuje w pamięci RAM 1 sorter path dla każdego z 16 możliwych CoinID, natomiast wersja Inne konfig. zapisuje w pamięci FLASH 4 możliwe sorter path dla każdego z 16 możliwych CoinID. 4 Override status zapisywany jest w pamięci RAM 5 Master Inhibit zapisywany jest w pamięci RAM 6 Inhibit status zapisywany jest w pamięci RAM. 25

26 RM5 HD - Podręcznik obsługi Header Custom Polecenie Gaming-Włochy Inne konfig 253 Address poll X X 254 Simple poll X X Dane identyfikacyjne Poniżej zostały podane odpowiedzi na następujące polecenia cctalk. Polecenie Znaczenie Gaming-Włochy Inne konfig 246 Req. manufacturer id CMG CMG 245 Req. equipment Coin acceptor Coin acceptor 244 Req. product code id RM5 XCC RM5 HDC 192 Req. build code RM5 HD XY RM5 HD XY N.B. X= Wydanie Y= Weryfikacja Za pomocą polecenia 229 (Read buffered credit or error codes) wrzutnik RMD HD w wersji cctalk zwraca identyfikator monet, w którym znajdują się następujące możliwe kody błędu dla obu wersji: cctalk Giochi Italia i cctalk Full: REJECT COIN 1 INHIBITED COIN 2 MULTIPLE WINDOW 3 VALIDATION TIMEOUT 5 CREDIT SENSOR TIMEOUT 6 SORTER OPTO TIMEOUT 7 2ND CLOSE COIN ERROR 8 SORTER NOT READY 11 CREDIT SENSOR BLOCKED 14 SORTER OPTO BLOCKED 15 CREDIT SEQUENCE ERROR 16 COIN GOING BACKWARD 17 COIN ON STRING 20 CREDIT SENSOR REACHED TOO EARLY 23 REJECT COIN REPEATED 24 REJECT SLUG 25 REJECT SENSOR BLOCKED 26 INHIBITED COIN FLIGHT DECK OPEN 254 B. Konfiguracja wrzutnika w wersji hiszpańskiej W wersji hiszpańskiej, wrzutnik RM5 HD może obsługiwać do 6 różnych nominałów monet, czyli 6 różnych wylotów. W przypadku, gdy wrzutnik powinien sterować separatorem, występują 4 wyloty, ponieważ 2 wyloty są przeznaczone do sterowania separatorem. Wrzutnik w wersji hiszpańskiej to wrzutnik, który po wprowadzeniu monety i przed wygenerowaniem impulsu akceptacji o 26

27 standardowej długości 100 ms (długość tę można w każdym razie zaprogramować), generuje impuls uprzedzający o długości 10 ms na wylocie odpowiadającym ustawionemu kanałowi. W tym przedziale czasu karta gry powinna zdecydować, czy zaakceptuje monetę. W tym celu, we wrzutniku występuje wtyk wstrzymania 6. Karta powinna utrzymać wysokie napięcie na wtyku (+ 5 Vdc, stan wstrzymania). Po wprowadzeniu monety wrzutnik wysyła do maszyny sygnał uprzedzający. Maszyna może zdecydować, czy zaakceptuje monetę przekazując napięcie na wtyk 6 (wstrzymanie wrzutnika).. Rys. 19 Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie Vdc 7 CH 1 3 CH 5 8 CH 2 4 CH 6 9 CH 3 5 CH 7 10 CH 4 PL C. Konfiguracja wrzutnika w wersji binarnej W konfiguracji standardowej wrzutnik RM5 HD może obsługiwać do 15 różnych nominałów monet, czyli do 62 różnych monet pod warunkiem, że są one przekierowane na pierwszych 15 kanałów. Po wprowadzeniu monety wrzutnik zasygnalizuje w postaci kodu binarnego na pierwszych 4 kanałach kanał, na którym był wzorcowany. Jednocześnie pojawi się sygnał Data valid ustawiony na kanale 6. Sygnał ten pojawia się każdorazowo po wprowadzeniu monety. Znaczenie wyjść: Rys

28 RM5 HD - Podręcznik obsługi Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie Vdc 7 CH 1 3 N.U. 8 CH 2 4 Data Valid 9 CH 3 5 N.U. 10 CH 4 N.B: W przypadku, gdy chcemy, by wrzutnik w wersji binarnej sterował separatorem, sygnał Data valid odpowiadający kanałowi 6 zostanie pominięty. D. Konfiguracja wrzutnika w wersji binarnej Confida W konfiguracji wrzutnika w wersji binarnej Confida, RM5 HD może obsługiwać do 15 różnych nominałów monet, czyli do 62 różnych monet pod warunkiem, że są one przekierowane na pierwszych 15 kanałów. Kanał 1 używany jest do wskazywania maszynie typu przyjętej komunikacji. Jeżeli jest on nieaktywny (open collector), wrzutnik używa trybu standardowego, natomiast jeżeli jest aktywny (Gnd), wrzutnik używa trybu mieszanego Confida. Kanał 6 używany jest jak wyświetlacz równej parzystości w celu zwiększenia bezpieczeństwa wartości kombinacji przekazanej wrzutnikowi. Dzięki temu, można również aktywować zawsze więcej linii dla każdej komunikacji, co ułatwia wykrywanie kombinacji niedozwolonych, które pojawiły się z różnych powodów. Rys. 21 Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd. 6 Wstrzymanie Vdc 7 CH 1 3 N.U. 8 CH 2 4 Bit parzystości 9 CH 3 5 N.U. 10 CH 4 28

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Broszura z instrukcją 253107569-A_POL Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeñstwo przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com Cino XS grande Typ:xs grande PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna rheavendors group www.rheavendors.com 01 12.04.2010 Adaptacja graficzna, zgodność ze standardami UE, schematy instalacji

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

ScanFront 300/300P/330

ScanFront 300/300P/330 ScanFront 300/300P/330 INSTRUKCJA Przed użyciem skanera należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

- OVBT - OVBTGSM - Oview Software Suite

- OVBT - OVBTGSM - Oview Software Suite EN - Instructions and warnings for installation and use IT - Istruzioni ed avvertenze per l installazione e l uso FR - Instructions et avertissements pour l installation et l utilisation ES - Instrucciones

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo