Wrzutnik elektroniczny Podręcznik Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrzutnik elektroniczny Podręcznik Obsługi"

Transkrypt

1 RM5 HD Wrzutnik elektroniczny PL Podręcznik Obsługi Nr DMGEH PL Wer

2

3 PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika, zastosowane zostały poniższe symbole. Ważne informacje PL Należy uważnie przeczytać przed użyciem Uwaga!

4 RM5 HD - Podręcznik obsługi DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENT: Comesterogroup s.r.l. via M. Curie 8,20060 Gessate MI OŚWIADCZA że produkt: RM5 HD TYP: Wrzutnik elektroniczny MARKA: Comesterogroup MODEL: RM5 HD Spełnia postanowienia poniższych dyrektyw unijnych, w tym również ostatnich zmian w tychże dyrektywach oraz odpowiedniego wykonawczego ustawodawstwa krajowego: 2004/108/EWG oraz że zostały zastosowane następujące zharmonizowane normy: EN EN Gessate, 15/02/2008 Riccardo Chionna, Dyrektor Zarządzający Comesterogroup s.r.l. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Aby zapobiec szkodom wynikającym ze zwarcia czy pożaru, niniejsze urządzenie zostało wyposażone w urządzenia ochronne. Urządzenia te nie mogą być z żadnego powodu wyłączone z obwodu, zdemontowane lub nieaktywne. Jeżeli ich wyłączenie jest konieczne w celu wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych, należy pracować na urządzeniach wyłącznie po odcięciu dopływu zasilania elektrycznego. Urządzenia ochronne zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Operator powinien sprawdzić skuteczność tych urządzeń wykonując okresowe kontrole. 4

5 Zagrożenia wynikające z użycia sprzętu Jeżeli sprzęt jest używany w prawidłowych warunkach i został właściwie zainstalowany (zgodnie z zaleceniami niniejszego podręcznika), nie stanowi żadnego zagrożenia dla użytkownika. Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt w czasie podłączania do głównej linii zasilającej. Czynności wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Zagrożenia w czasie instalowania i przygotowywania urządzenia Należy przestrzegać instrukcji z zakresu instalowania urządzenia podanych w dalszej części podręcznika, aby zminimalizować zagrożenia dla osób i przedmiotów. PL Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt w czasie podłączania do głównej linii zasilającej. Czynności wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Środki ostrożności: Sprawdzić, czy linia rozdzielcza jest zwymiarowana zgodnie z natężeniem prądu pobieranego przez urządzenie. Przed wykonaniem podłączeń urządzenia lub zespołów, należy podłączyć je do instalacji uziemienia. Zagrożenia w czasie konserwacji urządzenia Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt z elementami pod napięciem we wnętrzu szafy zawierającej komponenty elektryczne. Czynności wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Środki ostrożności: Czynności serwisowe należy wykonać na urządzeniu dopiero po upewnieniu się, że główny wyłącznik prądu został wyłączony. 5

6 RM5 HD - Podręcznik obsługi OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Należy uważnie przeczytać poniższe informacje w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami gwarancji przewidzianymi dla niniejszego produktu. Na dostarczone produkty i usługi nasza firma zapewnia 12-miesięczną gwarancję. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem sprzedaży produktu (na podstawie faktury). Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do normalnego działania dostarczonego produktu oraz do rezultatu zrealizowanej usługi. Normalne działanie dostarczonego produktu zostanie przywrócone w siedzibie naszej firmy. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie dostarczonych produktów w warunkach środowiskowych lub technicznych innych, aniżeli zalecane przez naszą firmę i zwykle podawane w dokumentacji technicznej. Nasza firma nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które w każdym razie nie wynikają z nieprawidłowego działania urządzenia. Gwarancja traci ważność, jeżeli klient nie dokonał zapłaty za produkt. Gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących przypadkach: niedozwolona zmiana etykiety, na której widnieje numer fabryczny urządzenia; awaria lub usterka będąca skutkiem transportu; awaria lub usterka będąca skutkiem aktów wandalizmu, katastrof naturalnych lub czynu umyślnego; błędna lub nieprawidłowa instalacja produktu; niedostosowane lub nieprawidłowe instalacje elektryczne; niedbałe, lekceważące lub nieumiejętne korzystanie z produktu; nieprzestrzeganie instrukcji z zakresu działania urządzenia; interwencje z powodu domniemanych wad lub fikcyjnych kontroli; nieuprawnione działania prowadzone na urządzeniu. Działania lub czynności wykonane w każdym razie na produktach będących przedmiotem dostawy przez osoby nieupoważnione przez naszą firmę, spowodują natychmiastowe unieważnienie gwarancji. Oświadczamy, że na podstawie naszej najlepszej wiedzy i praktyk konstrukcyjnych starannie rozważyliśmy problem nienaruszalności dostarczonych produktów przez podmioty, które zamierzają celowo zmienić ich działanie. Tym niemniej, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezprawne zachowania lub szkody, które mogłyby w każdym razie wystąpić wskutek podstępnego korzystania z dostarczonych produktów. Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybranie produktu Comesterogroup. Dzięki starannemu przestrzeganiu wskazówek podanych w niniejszym podręczniku wraz z upływem czasu będziecie mogli Państwo z zadowoleniem docenić zalety tego urządzenia. Przed użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcje obsługi i konserwacji spełniające zalecenia z zakresu bezpieczeństwa oraz zachować niniejszy podręcznik do przyszłej konsultacji. 6

7 Spis treści Spis treści Wstęp Prezentacja produktu Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przemieszczanie i rozpakowanie Odbiór zapakowanego produktu Przemieszczanie Rozpakowanie Wymiary i nazewnictwo części Oznakowanie urządzenia Instalowanie Instalowanie A. Konfiguracje mechaniczne...12 B. Panele frontowe...13 B.1 Panel frontowy F B.2 Panel frontowy F Podłączenia A. Podłączenie wersji cc Talk (Giochi Italia i Full)...15 B. Podłączenie wersji cc Talk do separatora (Italia i Full)...16 C. Podłączenie wrzutnika w wersji równoległej...16 D. Podłączenie wrzutnika w wersji równoległej z separatorem...17 E. Podłączenie wrzutnika w wersji sumującej...18 F. Podłączenie wrzutnika w wersji sumującej z separatorem...18 G. Podłączenie urządzenia Virtual Dip Switch...19 H. Podłączenie do komputera PC...20 I. Złącze USB CN3 (w opcji)...21 L. Dioda Programowanie Konfiguracja A. Konfiguracja za pomocą VIRTUAL DIP SWITCH (w opcji)...21 B. Konfiguracja przy pomocy programu Multiconfig Typy konfiguracji A. Konfiguracja wersji cctalk...23 B. Konfiguracja wrzutnika w wersji hiszpańskiej...26 C. Konfiguracja wrzutnika w wersji binarnej...27 D. Konfiguracja wrzutnika w wersji binarnej Confida Utrzymanie i konserwacja Konserwacja i czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia Konserwacja i czyszczenie wnętrza urządzenia Diagnostyka i serwis techniczny Dane techniczne Załączniki Wycofanie z użycia i utylizacja PL 7

8 RM5 HD - Podręcznik obsługi 1. Wstęp Niniejszy podręcznik i jego załączniki dostarczają wszelkich informacji potrzebnych do zainstalowania urządzenia i wszystkich jego elementów oraz informacji na temat jego użycia i prawidłowej konserwacji. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia i nie są wiążące dla firmy Comesterogroup. Dołożyliśmy wszelkich starań w trakcie gromadzenia i weryfikowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku. Jednakże, Comesterogroup nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tego podręcznika. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie odniesienia do firmy, nazwisk, danych i adresów użytych w przykładach mają czysto przypadkowy charakter, a ich celem jest wyłącznie zilustrowanie użycia urządzenia. Zabrania się bezwzględnie kopiowania niniejszego dokumentu, w tym również jakiejkolwiek jego części i w jakiejkolwiek postaci, bez wyraźnego zezwolenia Comesterogroup. 2. Prezentacja produktu RM5 HD to wrzutnik elektroniczny, który jest najnowszym rezultatem poszukiwań Comesterogroup w kierunku coraz bardziej niezawodnych i bezpiecznych wrzutników monet. To urządzenie o innowacyjnym kształcie oferuje wysoką wydajność pod względem rozpoznawania monet prawdziwych i odrzutu monet fałszywych. Staranne opracowanie wewnętrznego przewodu akceptacyjnego pozwoliło uzyskać znaczne skrócenie czasu przelotu monet, dzięki czemu urządzenie może zagwarantować rozpoznawanie 6 monet na sekundę. Wyszukany system rozpoznawania składa się z 5 czujników (3 czujników indukcyjnych, 1 czujnika optycznego i 1 czujnika magnetycznego) i opiera się na 10 parametrach rozpoznawania. Wrzutnik RM5 HD jest wyposażony w nowe i zaawansowane systemy antywłamaniowe: elektroniczne wykrywanie nitki do wędkowania", elektroniczne wykrywanie kierunku ruchu monety, trzy pułapki mechaniczne zapobiegające wyciąganiu monety oraz ostrze przecinające nitkę. Innowacyjna typologia konstrukcyjna i użyty materiał (odporne na wstrząsy tworzywo ABS) sprawiają ponadto, że wrzutnik RM5 HD jest solidny i wytrzymały. 3. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 Przed zainstalowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Zapoznanie się z informacjami i zaleceniami podanymi w tym podręczniku ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego korzystania z urządzenia. W momencie odbierania urządzenia należy sprawdzić, czy opakowanie i sam produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. Zwrócić uwagę na połączenia elektryczne.

9 Usterki spowodowane nieprzestrzeganiem wszystkich ważnych informacji na temat bezpieczeństwa zawartych w tym podręczniku nie są objęte gwarancją. W niniejszym dokumencie zostały użyte symbole mające na celu wyróżnienie ważnych sytuacji, na które należy zwrócić uwagę. 4. Przemieszczanie i rozpakowanie 4.1 Odbiór zapakowanego produktu W momencie odbierania produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek typu uszkodzeń, należy natychmiast zgłosić reklamację przewoźnikowi. Po zakończeniu transportu opakowanie powinno być w nienaruszonym stanie, to znaczy nie powinno: Mieć wgnieceń, śladów uderzeń, zniekształceń lub pęknięć w swojej zewnętrznej części. Być zmoczone lub zawierać śladów, które mogłyby wskazywać, że zewnętrzna część opakowania była narażona na działanie deszczu, mrozu lub wysokiej temperatury. Zawierać śladów niedozwolonej przeróbki. Należy sprawdzić ponadto, czy zawartość opakowania odpowiada treści zamówienia. PL Rys Przemieszczanie Zalecenia: nie uderzać w urządzenie. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, zaleca się jego przemieszczanie wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Po wstępnej kontroli należy włożyć urządzenie z powrotem do jego opakowania w celu przeniesienia na miejsce ostatecznej instalacji. nie narażać urządzenia (również w opakowaniu) na działanie czynników atmosferycznych. 9

10 RM5 HD - Podręcznik obsługi 4.3 Rozpakowanie Urządzenie jest dostarczone po przeprowadzeniu próby odbiorczej i umieszczeniu w dwóch różnych opakowaniach ochronnych w zależności od ilości zamówionych wrzutników RM5 HD : w opakowaniu zbiorczym na 20 sztuk urządzenia (rys. 2) lub w opakowaniu przeznaczonym na jedną sztukę urządzenia. Oba typy opakowania składają się z części zewnętrznej wykonanej z kartonu falistego, a znajdujące się w niej materiały opakowaniowe spełniają przepisy norm z zakresu recyklingu i utylizacji (w zakresie utylizacji należy przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących we własnym kraju). Rys Wymiary i nazewnictwo części Rys. 3 10

11 1 Dioda kontrolna 2 Złącze USB CN3 (w opcji) 3 Złącze dla urządzenia Virtual Dip Switch J1 4 Złącze równoległe dla separatora (wers. cctalk) CN1 5 Złącze CC Talk CN3 6 Urządzenie otwierające drzwiczki 7 Wrzut monet (wersja G) 4.5 Oznakowanie urządzenia Rysunek przedstawia etykietę umieszczoną na wrzutniku i zawierającą podstawowe dane na temat jego działania oraz dane identyfikacyjne urządzenia. Aby ułatwić identyfikację urządzenia, czyli konfigurację (tryb działania) i wzorcowanie (typologia akceptowanych monet), poniżej w postaci graficznej zostały przedstawione etykiety znajdujące się z przodu różnych modeli wrzutników. PL Model cctalk (A) Rys. 4 Model z akceptatorem (B) 1 Kod wrzutnika 2 Zasilanie 3 Wersja oprogramowania firmowego 4 Wersja hardware 5 Monety wzorcowane 6 (Wersja cctalk) Położenie monety we wnętrzu identyfikatora monet (cctalk) (A) 6 (Wersja z akceptatorem) Kanał wyjściowy (B) 7 Wersja wzorcowania 8 Kanał, na którym moneta jest wzorcowana 9 Numer seryjny 11

12 RM5 HD - Podręcznik obsługi 5. Instalowanie 5.1 Instalowanie A. Konfiguracje mechaniczne Wrzutnik RM5 HD jest dostępny w dwóch wariantach. Wariant A jest przystosowany do waluty euro i akceptuje monety o maksymalnej średnicy 27 mm i maksymalnej grubości 2,5 mm. Wariant B akceptuje natomiast monety o maksymalnej średnicy 31,5 mm i maksymalnej grubości 3,4 mm. Każdy z powyższych wariantów dostępny jest w czterech różnych wersjach, które spełniają wymagania z zakresu instalacji na różnych maszynach. Model Wrzut monety Odrzut monety K Góra lub przód Przód V Góra Przód B Góra lub przód Dół lub przód G Góra Dół lub tył Rysunki na następnej stronie przedstawiają różne tory ruchu monety w czterech wyżej cytowanych typologiach urządzenia. Wersje dostępnych wrzutników Wersja F Wersja V 12

13 Wersje dostępnych wrzutników PL Wersja B Wersja G B. Panele frontowe RM5 HD jest kompatybilny z panelami frontowymi F1 i F6, które można zamontować zarówno z przodu, jak i z tyłu na dowolnej maszynie. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z broszurą załączoną do każdego panelu frontowego. B.1 Panel frontowy F1 Rys. 5 13

14 RM5 HD - Podręcznik obsługi Rys. 6 B.2 Panel frontowy F6 Rys. 7 14

15 PL 5.2 Podłączenia Rys. 8 Poniższe akapity zawierają informacje potrzebne do wykonania podłączenia wrzutnika RM5 HD za pomocą złącz dostarczonych w zestawie. Wrzutnik RM5 HD dostępny jest w trzech różnych wersjach: cctalk (Giochi Italia i Full), w wersji równoległej i w wersji sumującej. Należy uważnie przeczytać poniższe informacje w celu prawidłowego wykonania podłączeń dla trzech powyższych wersji wrzutnika. A. Podłączenie wersji cc Talk (Giochi Italia i Full) Wrzutnik RM5 HD w wersji cctalk (Giochi Italia i Full) podłączyć do CPU maszyny za pomocą złącza cctalk (CN2), jak przedstawiono poniżej. Rys. 9 15

16 RM5 HD - Podręcznik obsługi Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: Nr wtyku B. Podłączenie wersji cc Talk do separatora (Italia i Full) Znaczenie 1 +V 2 N.U. (nieużywany) 3 0 V 4 Data W przypadku wersji z separatorem, wrzutnik RM5 HD należy podłączyć do CPU maszyny za pomocą złącza cctalk (CN2), a do separatora za pomocą złącza SEP (CN1), jak przedstawiono poniżej. Rys. 10 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: C. Podłączenie wrzutnika w wersji równoległej Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd. 6 Wstrzymanie Vdc 7-3 B1 8-4 B2 9-5 B Wrzutnik RM5 HD w wersji równoległej podłączyć do CPU maszyny za pomocą złącza SEP (CN1), jak przedstawiono poniżej. 16

17 Rys. 11 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie 2 +Vcc 7 CH 1 3 CH 5 8 CH 2 4 CH 6 9 CH 3 5 CH 7 10 CH 4 PL D. Podłączenie wrzutnika w wersji równoległej z separatorem W przypadku wersji z separatorem, wrzutnik RM5 HD podłączyć do separatora za pomocą złącza SEP (CN1), a następnie podłączyć separator do CPU maszyny. Rys

18 RM5 HD - Podręcznik obsługi Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: E. Podłączenie wrzutnika w wersji sumującej Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd. 6 Wstrzymanie 2 +Vcc 7 CH 1 3 B 1 8 CH 2 4 B 2 9 CH 3 5 B 3 10 CH 4 Wrzutnik RM5 HD w wersji sumującej podłączyć do CPU maszyny za pomocą złącza SEP (CN1), jak przedstawiono poniżej. Rys. 13 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie 2 +Vcc CM licznik monet (domyślny) 4-9 CR kredyt (domyślny) N.B. Zarówno licznik monet, jak i kredyt mogą być dowolnie przekierowane przez użytkownika na wtyki Standardowe ustawienia fabryczne to ustawienia określone jako domyślne. F. Podłączenie wrzutnika w wersji sumującej z separatorem W przypadku wersji z separatorem, wrzutnik RM5 HD podłączyć do separatora za pomocą złącza SEP (CN1), a następnie podłączyć separator do CPU maszyny. 18

19 PL Rys. 14 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie 2 +Vcc 7-3 B1 8 CM licznik monet (domyślny) 4 B2 9 CR kredyt (domyślny) 5 B N.B. Zarówno licznik monet, jak i kredyt mogą być dowolnie przekierowane przez użytkownika na wtyki Standardowe ustawienia fabryczne to ustawienia określone jako domyślne. G. Podłączenie urządzenia Virtual Dip Switch Każdy wrzutnik RM5 HD, niezależnie od swojej konfiguracji, posiada wbudowane standardowe wyjście umożliwiające podłączenie do urządzenia Virtual Dip Switch, dzięki któremu można wykonać podstawową konfigurację wrzutnika (zob. rozdz. 6). 19

20 RM5 HD - Podręcznik obsługi Rys. 15 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: H. Podłączenie do komputera PC Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 4 RX V/DC 5 N.U. 3 TX 6 N.U. Wrzutnik RM5 HD można podłączyć do komputera PC za pomocą złącza cctalk (CN2). Podłączenie to umożliwia skonfigurowanie wszystkich funkcji RM5 HD za pomocą programu Multiconfig (zob. rozdz. 6). Rys

21 Poniżej podana została numeracja wtyków dla danego złącza: I. Złącze USB CN3 (w opcji) Nr wtyku Znaczenie 1 +V 2 N.U. 3 0 V 4 Data Jeżeli zostało zainstalowane, umożliwia podłączenie wrzutnika do kart lub komputera PC za pomocą kabla USB. L. Dioda Wszystkie wrzutniki RM5 HD wyposażone są w diodę, która w postaci impulsów świetlnych dostarcza poniższych informacji na temat stanu i diagnostyki urządzenia. Sygnalizacja świetlna 2 impulsy czerwone i 2 impulsy zielone Czerwony migający impuls Impuls pomarańczowy Impuls zielony Impuls czerwony Znaczenie Włączenie Wystąpił problem Moneta została rozpoznana, lecz nie jest aktywna Moneta rozpoznana i zaakceptowana Moneta rozpoznana jako fałszywa i odrzucona PL 6. Programowanie 6.1. Konfiguracja Wrzutnik RM5 HD oferuje liczne możliwości działania, które odpowiadają wszelkim rodzajom zastosowań i użytkowania. Z tego względu, wrzutnik RM5 HD należy skonfigurować. Konfiguracja umożliwia na przykład aktywację kanałów wzorcowania lub kanałów fałszywych monet, zmianę właściwości impulsu kredytu (w przypadku wrzutnika w wersji równoległej), aktywację funkcji szybkiej akceptacji monet lub akceptacji monet z otworem, itp. Wrzutnik RM5 HD można konfigurować za pomocą specjalnego przenośnego urządzenia Virtual Dip Switch w przypadku konfiguracji podstawowej lub przy użyciu programu konfiguracyjnego Multiconfig z komputera PC w celu uzyskania kompletnej pod każdym względem konfiguracji. A. Konfiguracja za pomocą VIRTUAL DIP SWITCH (w opcji) Wrzutnik RM5 HD można skonfigurować na miejscu przy pomocy urządzenia Virtual Dip Switch, które należy podłączyć do złącza PRG (3), a następnie wykonać dostarczone instrukcje. 21

22 RM5 HD - Podręcznik obsługi Virtual Dip Switch to urządzenie przenośne, które umożliwia wykonanie podstawowych funkcji konfiguracyjnych bezpośrednio na miejscu i nie wymaga demontażu wrzutnika z maszyny, na której jest zainstalowany. Dzięki interfejsowi graficznemu z przyciskami i diodami, w który jest wyposażony, Virtual Dip Switch umożliwia: Aktywację lub dezaktywację wszystkich monet o tym samym nominale Umożliwia aktywację lub dezaktywację akceptacji jednej lub kilku monet. Uruchomienie procedury Selfprog Przy pomocy procedury Selfprog można ustawić we wrzutniku RM5 HD funkcję rozpoznawania jednej lub kilku monet innych od monet ustawionych domyślnie. Aktywację lub dezaktywację pojedynczo 62 kanałów wzorcowania wrzutnika RM5 HD Umożliwia aktywację lub dezaktywację akceptacji jednakowych monet pochodzących z różnych krajów, na przykład euro z krajów Unii Europejskiej. Wybór typu separatora przypisanego do wrzutnika Umożliwia wybranie typu separatora, który wrzutnik RM5 HD może obsługiwać z listy najpopularniejszych na rynku separatorów. Zmianę ścieżki separacji pierwszych 8 monet Umożliwia zarządzanie kanałami separacji separatora przypisanego do wrzutnika RM5 HD. Aktywację lub dezaktywację niektórych opcji działania wrzutnika RM5 HD a) Zmiana poziomu, na którym wrzutnik RM5 HD należy wyłączyć z sieci elektrycznej lub włączyć do sieci elektrycznej. b) Dezaktywacja lub aktywacja rozpoznawania monet z otworem. c) Ustawienie we wrzutniku RM5 HD funkcji rozpoznawania fałszywej monety. d) Dezaktywacja lub aktywacja różnych systemów antywłamaniowych, w które wrzutnik RM5 HD jest wyposażony. Uruchomienie funkcji Self test Przy pomocy funkcji Selftest, wrzutnik RM5 HD uruchamia procedurę autodiagnostyki sygnalizując ewentualne nieprawidłowości za pośrednictwem interfejsu z diodami, w który wyposażone jest urządzenie Virtual Dip Switch. Zarządzanie fałszywymi monetami Umożliwia ustawienie poszczególnych kanałów wzorcowania jako moneta autentyczna lub moneta fałszywa w celu sterowania rozpoznawaniem fałszywych monet. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Virtual Dip Switch oraz instrukcji jego użytkowania, należy się zapoznać z odpowiednim podręcznikiem instrukcji. 22

23 B. Konfiguracja przy pomocy programu Multiconfig Multiconfig to program konfiguracyjny, który można bezpłatnie ściągnąć ze strony internetowej: Program pozwala dokonać kompletnej konfiguracji wrzutnika RM5 HD poprzez ustawienie wszystkich trybów działania i przewidzianych parametrów. Przed uruchomieniem programu Multiconfig, za pomocą specjalnego kabla należy podłączyć wrzutnik RM5 HD do komputera PC używając do tego celu złącza cctalk (5). Program Multiconfig posiada instrukcję obsługi online, która kieruje użytkownika przez poszczególne funkcje tego programu. PL 6.2. Typy konfiguracji Rys. 17 Za pomocą urządzenia Virtual dip Switch lub programu Multiconfig, wrzutnik RM5 HD można skonfigurować w zależności od potrzeb użytkownika. Podstawowe konfiguracje zostały wymienione poniżej. A. Konfiguracja wersji cctalk W przypadku konfiguracji w wersji cctalk, wrzutnik RM5 HD może obsługiwać maksymalnie 16 różnych nominałów monet. Wrzutnik będzie odpowiadać na opisane niżej standardowe polecenia. cctalk to standardowy protokół komunikacji, który oferuje doskonałą równowagę między prostotą i bezpieczeństwem informacji. Protokół ten został opracowany dla branży GAMING. Posiada dużą liczbę specjalnych poleceń, które zapewniają znaczną elastyczność kontroli ze strony jednostki sterującej zwanej Host (karta 23

24 RM5 HD - Podręcznik obsługi maszyny). Został przygotowany z myślą o połączeniu ze sobą różnych typów urządzeń obsługujących pieniądze za pomocą zwykłego standardowego kabla, jak przedstawiono poniżej. Polecenia można używać dowolnie i w zależności od typu zastosowania oraz wymagań. W każdym razie, wszystkimi strategiami i sterowaniem zajmuje się Host. W połączeniu zwanym Multidrop tylko Host ma prawo Pytać, natomiast wszystkie urządzenia Słuchają, a Odpowiada tylko urządzenie, do którego skierowane było pytanie. Stosowana jest komunikacja typu half duplex, czyli na linii występuje tylko pytanie lub odpowiedź, zawsze osobno i nigdy równocześnie (full duplex). Rys. 18 Protokół nie ustala procedur sterowania urządzeniami peryferyjnymi. Zadanie to pozostawiono w gestii programatora Host. Na przykład, jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed wymianą wrzutnika lub jakiegokolwiek innego urządzenia, wystarczy być może, że przy uruchomieniu maszyny, maszyna ta zapyta swoje urządzenie peryferyjne o numery seryjne, kod produktu, kod producenta, itp. Jeżeli wszystkie informacje otrzymane z urządzenia peryferyjnego odpowiadają informacjom zapisanym w Host, wszystkie działania można kontynuować. W przeciwnym wypadku, mogą one zostać wstrzymane i mogą zostać podjęte odpowiednie środki. Wrzutnik RM5 HD stosuje opisane poniżej polecenia. Poniższa tabela zawiera dwa różne zestawy poleceń dla wersji: cctalk Giochi Italia i cctalk Inne konfiguracje (Full). Header Custom Polecenie Gaming-Włochy Inne konfig 1 Reset device X X 2 Request comms status variables X X 3 Clear comms status variables X X 4 Request comms revision X X 169 Request address mode X X 170 Request base year X X 183 Upload window data X 184 Request coin id X X 185 Modify coin id X 188 Request default sorter path X X 189 Modify default sorter path 1 X X 192 Request build code X X 193 Request fraud counter X X 1 Zapisane w pamięci Flash 24

25 Header Custom Polecenie Gaming-Włochy Inne konfig 194 Request reject counter X X 195 Request last modification date X X 196 Request creation date X X 197 Calculate ROM checksum X X 198 Counters to EEPROM 2 X X 201 Request teach status X 202 Teach mode control X 209 Request sorter paths X X 210 Modify sorter paths 3 X X 212 Request coin position X X 213 Request option flags X X 214 Write data block X 215 Read data block X 216 Request data storage availability X 221 Request sorter override status X X 222 Modify sorter override status 4 X X 225 Request accept counter X X 226 Request insertion counter X X 227 Request master inhibit status X X 228 Modify master inhibit status 5 X X 229 Read buffered credit or error codes X X 230 Request inhibit status X X 231 Modify inhibit status 6 X X 232 Perform self-check X X 233 Latch output lines X X 236 Read opto states X X 237 Read input lines X X 238 Test output lines X X 240 Test solenoids X X 241 Request software revision X X 242 Request serial number X X 243 Request database version X X 244 Request product code X X 245 Request equipment category id X X 246 Request manufacturer id X X 248 Request status X X 249 Request polling priority X X 250 Address random X X 251 Address change X X 252 Address clash X X PL 2 Zapisuje w pamięci Flash bieżącą wartość liczników 3 Wersja Gaming Italia zapisuje w pamięci RAM 1 sorter path dla każdego z 16 możliwych CoinID, natomiast wersja Inne konfig. zapisuje w pamięci FLASH 4 możliwe sorter path dla każdego z 16 możliwych CoinID. 4 Override status zapisywany jest w pamięci RAM 5 Master Inhibit zapisywany jest w pamięci RAM 6 Inhibit status zapisywany jest w pamięci RAM. 25

26 RM5 HD - Podręcznik obsługi Header Custom Polecenie Gaming-Włochy Inne konfig 253 Address poll X X 254 Simple poll X X Dane identyfikacyjne Poniżej zostały podane odpowiedzi na następujące polecenia cctalk. Polecenie Znaczenie Gaming-Włochy Inne konfig 246 Req. manufacturer id CMG CMG 245 Req. equipment Coin acceptor Coin acceptor 244 Req. product code id RM5 XCC RM5 HDC 192 Req. build code RM5 HD XY RM5 HD XY N.B. X= Wydanie Y= Weryfikacja Za pomocą polecenia 229 (Read buffered credit or error codes) wrzutnik RMD HD w wersji cctalk zwraca identyfikator monet, w którym znajdują się następujące możliwe kody błędu dla obu wersji: cctalk Giochi Italia i cctalk Full: REJECT COIN 1 INHIBITED COIN 2 MULTIPLE WINDOW 3 VALIDATION TIMEOUT 5 CREDIT SENSOR TIMEOUT 6 SORTER OPTO TIMEOUT 7 2ND CLOSE COIN ERROR 8 SORTER NOT READY 11 CREDIT SENSOR BLOCKED 14 SORTER OPTO BLOCKED 15 CREDIT SEQUENCE ERROR 16 COIN GOING BACKWARD 17 COIN ON STRING 20 CREDIT SENSOR REACHED TOO EARLY 23 REJECT COIN REPEATED 24 REJECT SLUG 25 REJECT SENSOR BLOCKED 26 INHIBITED COIN FLIGHT DECK OPEN 254 B. Konfiguracja wrzutnika w wersji hiszpańskiej W wersji hiszpańskiej, wrzutnik RM5 HD może obsługiwać do 6 różnych nominałów monet, czyli 6 różnych wylotów. W przypadku, gdy wrzutnik powinien sterować separatorem, występują 4 wyloty, ponieważ 2 wyloty są przeznaczone do sterowania separatorem. Wrzutnik w wersji hiszpańskiej to wrzutnik, który po wprowadzeniu monety i przed wygenerowaniem impulsu akceptacji o 26

27 standardowej długości 100 ms (długość tę można w każdym razie zaprogramować), generuje impuls uprzedzający o długości 10 ms na wylocie odpowiadającym ustawionemu kanałowi. W tym przedziale czasu karta gry powinna zdecydować, czy zaakceptuje monetę. W tym celu, we wrzutniku występuje wtyk wstrzymania 6. Karta powinna utrzymać wysokie napięcie na wtyku (+ 5 Vdc, stan wstrzymania). Po wprowadzeniu monety wrzutnik wysyła do maszyny sygnał uprzedzający. Maszyna może zdecydować, czy zaakceptuje monetę przekazując napięcie na wtyk 6 (wstrzymanie wrzutnika).. Rys. 19 Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie Vdc 7 CH 1 3 CH 5 8 CH 2 4 CH 6 9 CH 3 5 CH 7 10 CH 4 PL C. Konfiguracja wrzutnika w wersji binarnej W konfiguracji standardowej wrzutnik RM5 HD może obsługiwać do 15 różnych nominałów monet, czyli do 62 różnych monet pod warunkiem, że są one przekierowane na pierwszych 15 kanałów. Po wprowadzeniu monety wrzutnik zasygnalizuje w postaci kodu binarnego na pierwszych 4 kanałach kanał, na którym był wzorcowany. Jednocześnie pojawi się sygnał Data valid ustawiony na kanale 6. Sygnał ten pojawia się każdorazowo po wprowadzeniu monety. Znaczenie wyjść: Rys

28 RM5 HD - Podręcznik obsługi Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd 6 Wstrzymanie Vdc 7 CH 1 3 N.U. 8 CH 2 4 Data Valid 9 CH 3 5 N.U. 10 CH 4 N.B: W przypadku, gdy chcemy, by wrzutnik w wersji binarnej sterował separatorem, sygnał Data valid odpowiadający kanałowi 6 zostanie pominięty. D. Konfiguracja wrzutnika w wersji binarnej Confida W konfiguracji wrzutnika w wersji binarnej Confida, RM5 HD może obsługiwać do 15 różnych nominałów monet, czyli do 62 różnych monet pod warunkiem, że są one przekierowane na pierwszych 15 kanałów. Kanał 1 używany jest do wskazywania maszynie typu przyjętej komunikacji. Jeżeli jest on nieaktywny (open collector), wrzutnik używa trybu standardowego, natomiast jeżeli jest aktywny (Gnd), wrzutnik używa trybu mieszanego Confida. Kanał 6 używany jest jak wyświetlacz równej parzystości w celu zwiększenia bezpieczeństwa wartości kombinacji przekazanej wrzutnikowi. Dzięki temu, można również aktywować zawsze więcej linii dla każdej komunikacji, co ułatwia wykrywanie kombinacji niedozwolonych, które pojawiły się z różnych powodów. Rys. 21 Nr wtyku Znaczenie Nr wtyku Znaczenie 1 Gnd. 6 Wstrzymanie Vdc 7 CH 1 3 N.U. 8 CH 2 4 Bit parzystości 9 CH 3 5 N.U. 10 CH 4 28

Wrzutnik elektroniczny Podręcznik Obsługi

Wrzutnik elektroniczny Podręcznik Obsługi RM5 HD Wrzutnik elektroniczny PL Podręcznik Obsługi Nr DMGEH00001.3.1PL Wer. 1.3.1 27 10-2015 PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika, zastosowane

Bardziej szczegółowo

Separator monet 5-kanałowy

Separator monet 5-kanałowy Cinco PL Separator monet 5-kanałowy Instrukcja obsługi Cod. DMSA5C0001.1PL Wer. 02.04.2013 OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika, zastosowane zostały

Bardziej szczegółowo

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja Wersja firmware: 0.2 Wydanie instrukcji: 1 Data wydania: 21.01.2014 www.ebs.pl DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o., z pełną odpowiedzialnością oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja Wersja firmware: 0.2 Wydanie instrukcji: 1 Data wydania: 21.01.2014 www.ebs.pl DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o., z pełną odpowiedzialnością oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Instrukcja Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika Smart PowerBank Rev.: 1.1 Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Bezpieczeństwo użytkowania 3. Zasady bezpieczeństwa 4. Zawartość opakowania 5. Opis ogólny, zasada działania 6. Podłączanie 7. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi WIRE TRACKER SZUKACZ PAR PRZEWODÓW & TESTER OKABLOWANIA. Nr katalogowy: NI017. Wersja 1.0. www.alantec.pl

Instrukcja Obsługi WIRE TRACKER SZUKACZ PAR PRZEWODÓW & TESTER OKABLOWANIA. Nr katalogowy: NI017. Wersja 1.0. www.alantec.pl Instrukcja Obsługi WIRE TRACKER SZUKACZ PAR PRZEWODÓW & TESTER OKABLOWANIA Wersja 1.0 Nr katalogowy: NI017 1. Wstęp Szukacz par przewodów zintegrowany z testerem okablowania jest przeznaczony do identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Rozmieniarka monet. Podręcznik obsługi

Rozmieniarka monet. Podręcznik obsługi Dual Coin Rozmieniarka monet Podręcznik obsługi Nr C27MDUALPL Wer. 08042009 PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika, zastosowane zostały poniższe

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Czytnik Zbliżeniowy USB RUD- 2 v2.0

Czytnik Zbliżeniowy USB RUD- 2 v2.0 Czytnik Zbliżeniowy USB RUD- 2 v2.0 Wersja dokumentu: Rev. A Wersja firmware:rud-2_fv2.0.4 Instrukcja użytkowania Budowa i Przeznaczenie RUD-2 jest miniaturowym czytnikiem transponderów zbliżeniowych standardu

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Dokumentacja techniczno-ruchow a i instrukcja obsługi COG2/001U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2005 r. COMMON S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń,

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2013 Ustawienia Domyślny adres IP 169.254.0.1 Domyślny użytkownik admin Domyślne hasło admin Widok 1. Złącze zasilania (wejście: DC 12V/2A) 2. Przycisk reset

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901 Tester sieci LAN z LCD Tenmars Electronics Co., LTD 1. WPROWADZENIE TM-901 to przenośny tester służący do weryfikacji połączeń i wykrywania usterek okablowania sieci LAN wykonywanych

Bardziej szczegółowo

EuroKey Plus. System płatności z technologią transpondera umożliwiający zastosowanie płatności bezgotówkowej w każdej aplikacji.

EuroKey Plus. System płatności z technologią transpondera umożliwiający zastosowanie płatności bezgotówkowej w każdej aplikacji. System płatności bezgotówkowej EuroKey Plus System płatności z technologią transpondera umożliwiający zastosowanie płatności bezgotówkowej w każdej aplikacji. System płatności z możliwością doładowywania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI 5 PORTOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET 4 PORTOWY PoE REPOTEC RP-PE054J Wersja 1.0 Wstęp 5 portowy przełącznik ethernet, gdzie 4 porty są typu PoE 10/100Mbps (Power over Ethernet) i zapewniają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dynamode ::Adapter Micro Bluetooth USB 2.0 EDR (zaokrąglony)

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dynamode ::Adapter Micro Bluetooth USB 2.0 EDR (zaokrąglony) INSTRUKCJA OBSŁUGI Dynamode ::Adapter Micro Bluetooth USB 2.0 EDR (zaokrąglony) Wstęp Adapter Bluetooth v2.0 USB umożliwia komunikacje z innymi urządzeniami Bluetooth w obrębie 150 metrów w wolnej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Attention Tracker lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

- dwa przyciski do włączania/wyłączania ręcznego pętli, - zastosowanie układu wyciszania opartego o fotoelementy,

- dwa przyciski do włączania/wyłączania ręcznego pętli, - zastosowanie układu wyciszania opartego o fotoelementy, Redakcja 1.0 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. MIDI 2 x LOOP-er (w skrócie M2L) jest przełącznikiem pętli efektów, sterowanym za pomocą interfejsu MIDI, lub ręcznie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 Dane Techniczne Zasilanie: 110V- 250V / 50-60Hz Moc: 25W Kolory: RGBW Color Mixing LED: 2x10W RGBW Waga: 3.0Kg Wymiary: 250 260 250 mm

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10. INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com.

Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10. INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com. Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10 INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com.pl Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu przekaźników MODBUS GEMINI INVEO s.c.

Instrukcja obsługi modułu przekaźników MODBUS GEMINI INVEO s.c. Instrukcja obsługi modułu przekaźników MODBUS GEMINI INVEO s.c. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 33 444 65 87 www.inveo.com.pl info@inveo.com.pl Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Strona 1 Spis treści 1. Instalacja...3 2. Instalacja sterowników w trybie HID....3 3. Programowanie w trybie HID...4 4. Instalacja w trybie COM....5 5. Programowanie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Y-1463

Instrukcja obsługi Y-1463 Instrukcja obsługi Y-1463 Poznań 2015 Wstęp Szybka karta sieciowa 10/100 Mbps Fast Ethernet, marki Unitek podłączana do komputera za pośrednictwem portu USB 2.0. Zgodność ze standardem USB 2.0 pozwala

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja System automatyki domowej Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI _PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI PA16000D SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Panel kontrolny... 4 III. Sposób podłączenia czujnika typu IEPE... 5 IV. Zasilanie... 6 V. Menu cd... 7 V.1. Edycja danych... 7 V.2.

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Uwaga! Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D E F PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Poznań 2014 Zawartość opakowania: RCV-3000 Bluetooth GPS Logger x 1 Bateria x 1 Przewód Mini USB x 1 Podręcznik szybkiej instalacji x 1 Karta gwarancyjna x 1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo