Zeszyty PRASOZNAWCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty PRASOZNAWCZE"

Transkrypt

1 KWARTALNIK OŚRODKA BADAN PRASOZNAWCZYCH Zeszyty PRASOZNAWCZE (ROCZNIK XXIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓŁCZESNEJ I DAWNEJ Z LAT ) NR 2 (88) R. XXII KRAKÓW 1981 INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN)

2 RADA REDAKCYJNA Kazimierz Kąkol (Warszawa), Ignacy Krasicki (Warszawa), Tadeusz Kupis (Warszawa), Władysław Loranc (Warszawa), Henryk Markiewicz (Kraków), Kazimierz Romaniuk (Warszawa), Paweł Rybicki (Kraków), Zbigniew Tempski (Warszawa), Marian Tyrowicz (Kraków) KOLEGIUM REDAKCYJNE Franciszek Adamski, Paweł Dubiel, Bolesław Garlicki, Tomasz GobanKlas, Jan Kalkowski, Edmund Król, Zofia Lewartowska, Teresa Lisicka, Władysław Masłowski, Julian Maślanka, Bogdan Michalski, Jerzy Mikułowski Pomorski, Walery Pisarek, Henryk Siwek ZESPÓŁ REDAKCYJNY Paweł Dubiel (redaktor naczelny), Józef Kozak (p. o. sekretarza redakcji), Maria Russ (dział artykułów), Maria Gaworowa (korekta) WSPÓŁPRACOWNICY ZAGRANICZNI Aleksander F. Bierieżnoj prof, dziennikarstwa, Uniwersytet im. Zdanowa (Leningrad); Roger Clausse prof, dziennikarstwa (Belgia); Shelton A. Gunaratne dr, Capricornia Institute of Advanced Education, Rockhampton (Australia); James Halloran prof., dyr. Centre for Communication Research, Uniwersytet w Leicester (W. Brytania); Władimir W. К i e 1 n i к doc, Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Uralskiego (Swierdłowsk); Vladimir К li meś prof, dziennikarstwa (Praga); William H. Melody prof., Dept. of Communication, Simon Fraser University, Burnaby (Kanada); Dmytro P r y 1 u к prof, dziennikarstwa, Uniwersytet im. Szewczenki (Kijów); Jewgienij P. Prochorow prof, dziennikarstwa, Uniwersytet im. Łomonosowa (Moskwa); Karl-Heinz Röhr doc, Sekcja Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Karola Marksa (Lipsk); Karl Erik Rosengren doc, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Lund (Szwecja); Herbert J. Schiller prof, komunikowania, University of California, La Jolla (USA); Benno Signitzer dr, Instytut Wiedzy o Publicystyce i Komunikowaniu, Uniwersytet Salzburski (Austria); Stefan B. Stanczew prof, dziennikarstwa, Uniwersytet Kliment Ochrydzki" (Sofia); Frank Okwu Ugboajah dr, Dept. of Mass Communication, Uniwersytet w Lagos (Nigeria); Tapio V а г i s dr, Tampere Peace Research Institute (Finlandia) PROJEKT OKŁADKI: Zygmunt Strychalski Zeszyty prasoznawcze, Kraków 1981 ADRES REDAKCJI: Kraków, Rynek Kleparski 4, I piętro, tel Wydawca: Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW Prasa-Książka-Ruch" Kraków, ul. Wlślna 2. Nakład 1110 egz. Ark. wyd. 17. Ark. druk. 12,5. Papier offsetowy 70X100, III kl. 80 g z Fabryki Papieru we Włocławku. Numer został redakcyjnie zamknięty i i oddany do składu w lutym Podpisano do druku i druk ukończono w maju Zam. 392/81. F-3 NUMER INDEKSU ISSN Cena 50, zł. Pismo rozprowadzane jest wyłącznie w prenumeracie Prasowe Zakłady Graficzne RSW Prasa-Książka-Ruch" w Krakowie, ul. Wielopole 1.

3 SPIS TREŚCI Z PROBLEMÓW AKTUALNYCH Edmund O s m a ń c z y k: Wystąpienie w Sejmie P R L 10 IV 1981 (fragment). 5 ROZPRAWY I ARTYKUŁY Walery Pisarek, Tomasz Goban-Klas: Prasa a nastroje społeczne lat siedemdziesiątych 9 Jerzy Mikułowski Pomorski: Cele społeczne nowego międzynarodowego porządku informacyjnego 21 Jolanta Antas: Projekt metodologii badań relacji obraz słowo w przekazie telewizyjnym. 33 Izabela Wesołowska-Jarema: Poprawność językowa prasy lokalnej 43 PROBLEMY DZIENNIKARSTWA Bolesław Garlicki: Zawodowcy i amatorzy w dziennikarstwie.. 59 Obyczaje: O efekcie lawinowym (Pawel Dubiel) 69 MATERIAŁY Waldemar Piętka: Fluktuacja zespołów dziennikarskich w redakcjach RSW Prasa-Książka-Ruch" 73 Józef Mądry: Zawartość gazet zakładowych a opinie czytelników 87 Sondaże OBP: Wybrane państwa na skali wrogości przyjaźni (Jerzy Pomorski).. 93 Dziennikarze sportowi a kreacyjne oddziaływanie mediów (Andrzej Skowroński) 94 PRASOZNAWSTWO ZA GRANICĄ Ulrich Pätzold: Problemy kształcenia dziennikarzy w RFN RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY Jerzy Mikułowski Pomorski: Badanie masowego komunikowania (Walery Pisarek) s. 107; Oskar С żarnik: Bibliografia powieści odcinkowych (Sylwester Dziki) s. 109; Janina S a-../ ;' rato wicz-stolarze wieżowa: Echa powstań śląskich i ple-

4 biscytu w wybranych czasopismach polsko-amerykańskich (Andrzej S. Nartowski) s. 112; Polska prasa konspiracyjna lat i początki prasy w Polsce Ludowej (Jan Kucia) s. 114; Czesław Dejnarowicz: Czasopisma naukowe (Józef S. Waluś) s. 117; Maria Jarnuszkiewicz: Bibliografia radia i telewizji (Sylwester Dziki) s. 119; Reklama w dużych aglomeracjach miejskich (Adam Swida) s. 120; Miles A. Tinker: Podstawy efektywnego czytania (Roman Tomaszewski) s. 121; Mietody issledowanija żurnalistiki (red. J. R. S im к in) (Marian Kowalski) s. 122, Josyp D. Łoś: Tribuna Ljudu gazeta polskich komunistiw (Tadeusz Dubicki, Karol Józef Stryjski) s. 125; Ałła W. S zwie c: Publicysticzeskij stil sowriemiennogo russkogo litieraturnogo jazyka (Marian Kowalski) s. 127; Samuel Brećka: Zmeny v sposobe kaźdodenneho zivota dneśneho cloveka vyvolane absenciou televizie (Teresa Lisicka) s. 128; Frankfurter Allgemeine Zeitung: ein Büchertagebuch (Ryszard Dyoniziak) s Noty o nowościach wydawniczych 130 W CZASOPISMACH Przekazy i Opinie, lipiec wrzesień 1980 (Teresa Lisicka) s. 133; Prasa Polska, sierpień grudzień 1980 (Bolesław Garlicki) s. 136; Nasze Problemy, rocznik 1980 (Grażyna Starzak) s. 138; Prasa Techniczna, I półrocze 1980 (Lesław Peters) s. 140; Theorie und Praxis des sozialistischen Journalismus, II półrocze 1980 (Czesław Biel) s. 142; Publizistik, 1980, zeszyty 1, 2/3 (Pawel Dubiel) s Artykuły z czasopism krajowych 149 Artykuły z czasopism zagranicznych 152 KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA Pamięci Bolesława Garlickiego 155 Sesja o nowomowie (Teresa Lisicka) 157 Rocznice prasy węgierskiej (Danuta Jakubiec) 159 INFORMACJE Z KRAJU I ZE S WIATA Kronika prasy polskiej (1 października 31 grudnia 1980) (oprać. Sylwester Dziki) 162 Korespondenci zagraniczni prasy polskiej (stan z 1 I 1981) Informacje 179 Резюме 187 Summary 193 Spis treści Zeszytów Prasoznawczych za rok 1980 i Kronika Ośrodka Badań Prasoznawczych za rok 1980 na osobnych wkładkach ERRATA do nr u 1(87) ZP : s. 44, w. 16 od dołu powinien brzmieć: (ilość egz. na 1 gosp. dom.) s. 44, w. 15 od dołu powinien brzmieć: Przeciętne jednorazowe nakłady (liczba egz. na 100 gosp. domowych). Kolejne słupki liczb w tabeli dotyczą kolejno lat: 1961, 1970, 1973, 1976, 1979.

5 Z P R O B L E M Ó W A K T U A L N Y C H Zeszyty PRASOZNAWCZE Kraków 1981 R. XXII, nr 2(88) EDMUND OSMANCZYK WYSTĄPIENIE W SEJMIE PRL 10 KWIETNIA 1981 R. (fragment) S ejm winien jak najszybciej stworzyć pierwszą gwarancję ustawą o cenzurze, że szczery dialog społeczeństwa z rządem pozostanie trwałą zdobyczą gdańskiej odnowy. Rząd natomiast powinien przystąpić niezwłocznie do likwidacji głównego źródła trwającego już zbyt długo zamętu. Jest nim ciągle niedoinformowanie społeczeństwa. Nie może być obywatel skazany na gazetki ścienne oraz na słuchanie zagranicznych audycji w języku polskim, jeśli chce się dowiedzieć dokładnie, co się dzieje w jego mieście czy kraju, ani na wprowadzenie nakazu słuchania zagranicznych radiostacji. Chodzi po prostu o uwiarygodnienie trzech głównych środków przekazu: Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia i Telewizji, poprzez danie im możliwości zarówno maksymalnie wiarygodnych informacji, jak też maksymalnie szybko. Są to instytucje podległe rządowi. Rząd za nie jest odpowiedzialny. Rząd zatem winien nimi kierować. Tak, jak byłoby też naturalnym, aby jeden z dzienników, albo nowy dziennik, stał się organem rządowym prezentującym codziennie nasze racje stanu. W przypadku nowego dziennika proponuję wrócić do mającego dobre tradycje rządowe w Polsce Ludowej tytułu Rzeczpospolita. Nieporozumieniem jest chyba maksymalnie minimalistyczna koncepcja monitora rządowego, rządowej telewizji, raz na tydzień, bodaj w piątek. Jako jeden już, niestety, z seniorów polskiego dziennikarstwa w przyszłym roku upłynie 50 lat, kiedy rozpocząłem odpowiedzialną pracę redaktora i publicysty w Berlinie i w Opolu mam podstawę do wydawania fachowej oceny o naszych głównych środkach przekazu. Otóż ta ocena, wierzcie mi, Obywatelu Premierze, nie wypada dobrze. Za dużo informacji niepełnych, zdeformowanych, ufryzowanych, opóźnionych i przez to jątrzących, denerwujących, rozgoryczających czytelników, słuchaczy, telewidzów. Te same przymiotniki odnoszą się, niestety, do części publicystyki i re-

6 portaży. Przyczyna jest ta sama, która gnębi nasze dziennikarstwo od końca lat czterdziestych i trwa po dziś dzień. Oto ten najważniejszy i najwrażliwszy instrument dialogu rządu ze społeczeństwem był i jest kierowany z reguły przez te wszystkie dekady przez polityków nie mających żadnego stażu dziennikarskiego, a zatem i żadnych umiejętności dziennikarskich, a mimo to żyjących w zdumiewającym przez tyle dekad zadufaniu, że oni tylko znają najlepiej kurs marszu wyznaczonego przez partię i twardo, pryncypialnie decydują za swych towarzyszy partyjnych dziennikarzy, nie mówiąc już o nas, bezpartyjnych, co, kiedy i w jakiej formie ma być przekazane w ich przekonaniu wciąż niedojrzałej politycznie masie czytelników, słuchaczy i telewidzów, budujących już 35 lat socjalizm w tym kraju. Otóż w Polsce, kraju o wspaniałych wiekowych tradycjach odpowiedzialnej obywatelsko publicystyki i informacji dziennikarskiej, ta metoda zarządzania środkami masowego przekazu jest po prostu głęboko szkodliwa dla narodu, dla państwa, dla partii. Uparte powracanie po każdej odnowie do starej szkodliwej metody tłumaczę sobie tym, że niestety, w Polsce Ludowej są ciągle w przewadze politycy i urzędnicy głęboko nieufni wobec dziennikarzy, bo to dziennikarze obserwują ich na co dzień z bliska i orientują się zatem najszybciej w słabościach, niedomogach, niedołęstwie czy manipulacjach, które tyle nam szkody wyrządziły. Toteż ci politycy i ci urzędnicy świadomie deprecjonują zawód dziennikarza. Przypomnę, że przy każdym kolejnym naszym wewnętrznym kryzysie, od Poznania począwszy, grożenie dziennikarzom gazrurką miałem zaszczyt być wymieniony imiennie wśród tych ludzi pióra wtedy zawsze ze strony polityków i urzędników padały ostre słowa krytyki w stosunku do dziennikarzy. I po każdej wywalczonej odnowie, dialogu społeczeństwa z rządem, następowało kolejne przykręcenie śruby. A że dialog przy tym zmieniał się szybko z powrotem w monolog coraz drętwiejszej mowy, przydawało to politykom i urzędnikom coraz więcej sobiepaństwa i samodurzącej pewności kroczenia właściwą drogą. Wybaczcie tak ostrą ocenę, ale całe życie walczę o dobre imię zawodu, który całe życie uprawiam. Wiem, oczywiście, jakie ten system wyrządził szkody naszemu dziennikarstwu, ilu tym systemem wyhodowano dziennikarzy bez charakteru, gotowych przykroić każdą informację, każdy artykuł czy reportaż prasowy czy telewizyjny według instrukcji swych szefów polityków czy urzędników, nie licząc się ani z prawdą, ani z uczciwością zawodową, uważających, że każdy chwyt jest dozwolony. Mieliśmy tego dowody przez bardzo długie lata, niestety również przez ostatnie miesiące, co bardzo pogłębiało zamęt i napięcie. Ale wierzcie mi, Obywatelu Premierze, nie ci dziennikarze i publicyści, których nie warto wymieniać z nazwiska, bo nawet na to nie zasługują, przeważają w naszym Stowarzyszeniu. Zapewniam was, że jest dziś w Polsce Ludowej dostateczna ilość dziennikarzy, członków partii, stronnictw politycznych, różnych ugrupowań i bezpartyjnych

7 WYSTĄPIENIE W SEJMIE PRL 7 z charakterem, rzetelnych w swojej pracy, mogących pogłębiać dialog i ułatwiać wyciszanie emocji i rozgoryczenia, mogących wprowadzić do naszego życia ton konstruktywny krytyk, poszukiwań, przemyśleń, koniecznych dla samowychowania obywatelskiego. Niestety, w niedzielę 29 marca, byliśmy świadkami, jak na IX Plenum, tak jak przy poprzednich wszystkich odnowach, kiedy bardzo niewiele mówiono o istotnych dla kraju problemach gospodarczych, tak i teraz nagle głównym przedmiotem kontrowersji stało się znów dziennikarstwo. Osobą kontrowersyjną i to jedyną nadającą się w najwyższym organie partii w tak dramatycznym momencie do gwałtownych oskarżeń był jeden z najrzetelniejszych i najbardziej twórczych publicystów polskich, o wysokim autorytecie moralnym, wybrany niedawno przewodniczącym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, szeregowy członek PZPR, Stefan Bratkowski, oskarżony o sprawę nieznaną i niezrozumiałą dla większości społeczeństwa. Natomiast tegoż dnia telewizja zaprezentowała nam absolutną impotencję politycznego i urzędniczego kierownictwa. Oto w dniu największego napięcia w kraju dziennik telewizyjny nie miał nic do powiedzenia społeczeństwu o tym, co je interesowało tego dnia najbardziej, o przebiegu IX Plenum. W moim poselskim okręgu partyjna gazeta Trybuna Opolska następnego dnia zareagowała gniewnie na pierwszej stronie notatką pod takim tytułem: IX Plenum i 10-ty odcinek". Cytuję: Niedziela, godz Trwa IX Plenum КС PZPR. Oczy całego świata zwrócone są na Polskę. A dziennik telewizyjny kieruje oczy Polaków w świat, żeby to jeszcze w główne jego regiony! Dla dziennika TV istotniejszy był stary angielski napad stulecia, i fakt, że syn pana Bernarda Margarit z Le Figaro ma właśnie półtora roku. Czy jest dzisiaj w niedzielę 29 marca 1981 roku dla Polaków coś ważniejszego niż obrady IX Plenum КС PZPR? Telewizja nasza uznała, że owszem: 10-ty odcinek Anny Kareniny." Koniec cytatu z Trybuny Opolskiej. Obywatelu Premierze! Czas odnowy to czas korygowania starych i nowych błędów. Podlegające Panu instytucje państwowe, mające służyć dialogowi z rządem i ze społeczeństwem, a wśród nich przede wszystkim telewizja, nie może być dalej kierowana przez polityków nie znających rzemiosła dziennikarskiego ani przez urzędników nawet ongi dziennikarzy, ale nie mających wyczucia politycznego dla czasów, w których żyć nam przyszło. Prezentując swój rząd poinformował Pan naszą Izbę, że sprawy środków masowego przekazu będą w gestii wicepremiera Mieczysława Rakowskiego. Wydaje się, że czas po temu nagli, aby to nastąpiło. Mój szanowny kolega, poseł ziemi sieradzkiej, Mieczysław Rakowski, swą 30-letnią służbą dziennikarską dowódł, że potrafi prowadzić dialog ze społeczeństwem i nie było chyba w tym przypadku, że gdy stanęła przed Pańskim rządem potrzeba zaangażowania wicepremiera do najtrudniejszego dziś dialogu rządu ze związkami zawodowymi i całym społeczeństwem, sięgnął Pan właśnie do środowiska dziennikarskiego. I nie omylił się Pan.

8 8 EDMUND OSMAŃCZYK Ten ostrzelany w partnerskim dialogu odpowiedzialny dziennikarz i publicysta okazał się również roztropnym politykiem. Myślę, że po tej ogniowej próbie czas, aby telewizja, radio i PAP znalazły się jak najszybciej całkowicie w gestii rządu. Przynależność zaś Pana, panie premierze i mojego kolegi posła Mieczysława Rakowskiego do PZPR nie pozostawia u nikogo wątpliwości ani nie wywołuje zastrzeżeń, że słowa w gestii rządu" będą oznaczać dalej w gestii partii. Tu postawimy zresztą kropkę nad i". Żaden rozsądny Polak nie chce osłabiać partii. To od 36 już lat los partii oznacza Polski...

9 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Zeszyty PRASOZNAWCZE Kraków 1981 R. XXII, nr 2(8«) WALERY PISAREK TOMASZ GOBAN-KLAS PRASA A NASTROJE SPOŁECZNE LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH Przedstawiamy fragment obszerniejszego opracowania napisanego w czerwcu 1979 i opublikowanego w skrócie w nrze 1 z 1980 roku w naszym kwartalniku. Przygotowanie redakcyjne ograniczyło się do zmiany czasu teraźniejszego na przeszły. Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia, potrzeby i myśli." (Włodzimierz Lenin) D oświadczenia 35-lecia, rzutujące na rolę prasy w kształowaniu postaw i nastrojów społecznych, charakteryzuje w odpowiedzi na ankietę OBP w 1979 roku publicysta stołecznej gazety w ten sposób: Żyjące obecnie pokolenie dorosłych Polaków było świadkiem kilku zakrętów historycznych, na których dokonywano gruntownych przewartościowań obowiązujących uprzednio prawd. Czasami przewartościowania następowały z godziny na godzinę. Nigdy nie zapomnę wieczoru grudniowego w redakcji, gdy do druku przygotowane były komentarze o chuligańskich ekscesach na Wybrzeżu. W pewnym momencie przyszło polecenie wstrzymania druku wszelkich materiałów na ten temat i obejrzenia dziennika telewizyjnego. (...) Chociaż przez wszystkie te zakręty zachowana została tożsamość ideowa i klasowa Partii, to prasa nie wyrażała tego co było i pozostało tożsame, ale to, co podlegało przewartościowaniom. (...) Te zakręty naszej polityki i propagandy miały moim zdaniem bardzo ważne znaczenie dla ukształtowania się stanu świadomości społecznej, w której przychodzi teraz działać masowym środkom przekazu. Powszechne jest zdanie, że prasa nie wyraża nadrzędnych interesów społecznych, tylko interesy i poglądy aktualnej administracji" *.

10 Ten w ostrych słowach sformułowany sąd dziennikarza potwierdzają wyniki badań z lat *. Na ich podstawie dochodzimy do wniosku, że mniej więcej co trzeci Polak nie całkiem wierzył lub zupełnie nie wierzył krajowym źródłom informacji i był przekonany, że rzeczywistość w Polsce i innych krajach socjalistycznych była gorsza, a rzeczywistość w krajach kapitalistycznych lepsza niż ich odbicie w prasie. Przekonanie takie najczęściej wyrażali ludzie bardziej wykształceni, w wieku lat, mieszkający w dużych miastach. Oni najczęściej zarzucali prasie niekompletność informacji i celowe przemilczanie niewygodnych informacji. Słuszność tych zarzutów motywowana była tym, że o wielu sprawach dziejących się za granicą nie pisze się lub pisze ogólnikowo, z opóźnieniem i w wielkim skrócie", że nie pisze się lub pisze mało o istotnych sprawach wewnątrzkrajowych", że wiele informacji retuszuje się i ujmuje jednostronnie w konwencji naszej propagandy", że prasa nadzorowana przez cenzurę nie może pisać wszystkiego", że prasa komentuje, a nie informuje rzetelnie", że informacje podawane w naszej prasie różnią się od tych, które podają zagraniczne środki przekazu". Wśród osób krytycznie oceniających wiarygodność prasy znajduje się wielu przedstawicieli kadry inżynieryjno-technicznej, zwłaszcza pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla, którzy w swoich zakładach ostrzej widzą pewne trudności niż w skali kraju 8. Porównując wyniki różnych badań i obserwacji z lat , dostrzec można wyraźny spadek zaufania do naszej prasy oraz towarzyszący mu wzrost deklaracji słuchania radia zagranicznego. Liczba osób składających takie deklaracje w badaniach ankietowych wzrosła w latach kilkakrotnie (do 30% dorosłej ludności). Krytyczny stosunek do prasy nie kierował się bezpośrednio do dziennikarzy i publicystów. Tylko co dziesiąty Polak (i to raczej młody i mniej wykształcony) uważał, że sam dziennikarz wedle własnego uznania decyduje o tym, co zostanie opublikowane w gazecie. Sceptycyzm wobec autentyczności prasy jako źródła informacji podzielała też część działaczy partyjnych. Typowa postawa streszczała się w deklaracji: Jeśli chodzi o sprawy regionu to nie gazeta dla mnie, ale ja dla gazety jestem źródłem informacji". Nastrój braku zaufania do prasy, radia i telewizji jak sugerował jeden z dziennikarzy w odpowiedzi na ankietę pogłębia jeszcze nieświadomie aktyw partyjny domagający się stale poszerzenia wewnętrznej informacji, lektoratów i spotkań, gdzie mogliby się towarzysze dowiedzieć tego, czego z gazet i telewizji się nie dowiedzą" 4. 8 Z. Bajka: Działalność prasy w opinii społecznej. (Badania OBP z roku 1977.) * Z. Bajka: j.w. " Odpowiedź na ankietę OBP z roku 1979.

11 Taki klimat w kręgach, z którymi prasa jest szczególnie silnie związana, nie mógł nie rzutować na nastroje w środowisku dziennikarskim. Dawał im wyraz jeden z publicystów: Młodzi dziennikarze są jakby coraz mniej odpowiedzialni za jakość tekstów, nawet za ich stronę techniczną. Teksty są jakby wyplute z maszyny. I w gruncie rzeczy coraz gorzej sądzę o możliwościach ekspresji własnej osobowości w tym zawodzie. Zazdroszczę tym, którzy jeszcze marzą np. o wielkim reportażu, a z drugiej strony jakby wiem, że to nikomu nie jest potrzebne. Może to osobiste, że jest we mnie dużo goryczy, a znowuż słyszę, że fotoreporterzy w redakcji nie mają kolorowych filmów, widzę, że papier jest coraz gorszy, że trzeba oszczędzać na delegacjach choćby. Ludzie te szare gazety kupią, wydawnictwa cieszyć się będą z zysku, dysponenci prasę chwalić, ale czyż naprawdę to, co robimy, jest na miarę potrzeb propagandowych, politycznych?" 5. Pisał inny dziennikarz: Mógłbym wymienić długą listę nazwisk reporterów i publicystów (...) nie korzystających z pełni swych uzdolnień i talentów. Zatem znowu jakowaś tajemnica? Nie: idzie najzwyczajniej o podstawowe założenia programowe (...). Nasza prasa, radio i telewizja są rzeczywiście środkami masowego przekazu, a nie jak być powinny i mogą tylko w naszym ustroju medium wzajemnego porozumienia, instrumentem wymiany myśli o sprawach kraju, dyskusji nad jego autentycznymi problemami, forum dyskusyjnym, płaszczyzną spotkań ludzi za sprawy kraju odpowiedzialnych z milionami obywateli". Obie cytowane wypowiedzi dziennikarzy są ilustracją nastrojów rozczarowania i tęsknoty do autentyczności, które obejmowały bynajmniej nie margines tego środowiska. Fakt, że tego typu nastrojom ulegali właśnie dziennikarze, nie powinien dziwić. Z racji swoich zawodowych predyspozycji psychicznych są oni szczególnie uwrażliwieni na opinię społeczną o własnej pracy, a jednocześnie mają na ogół lepszy dostęp do informacji nie rozpowszechnianych w formalnym układzie komunikowania masowego. Poczucie nieautentyczności własnej pracy pogłębiały niektóre sytuacje. Oto jedna z nich: wśród dziennikarzy akredytowanych w charakterze sprawozdawców z wizyty papieża w Polsce znalazła się spora grupa przedstawicieli naszej prasy. Bezczynnie obserwując krzątających się dziennikarzy zagranicznych, wiedzieli, że ich macierzyste redakcje nie oczekują od nich materiałów, bo sprawozdania będą publikowane za PAP-em. Źródłem niezadowolenia w prasowym środowisku dziennikarskim były też skutki braku papieru (skąpa objętość gazet i limitowane, sztywne nakłady) i jego jakość oraz stan wyposażenia technicznego. Badania prasoznawcze tylko potwierdzały tę oczywistą prawdę, że nigdy wcześniej nie występowała w Polsce tak wielka s Odpowiedź na ankietę w badaniach OBP z roku 1978 (Z. Sobiecki: Wizerunek własny dziennikarza).

12 rozpiętość między popytem na prasę a jej podażą 7. To prawda, że zarówno nakłady gazet, jak i czasopism były wyższe niż na początku dekady lat siedemdziesiątych, ale ich wzrost nie nadążał za wzrostem liczby osób, dla których lektura prasy stała się rzeczywistą potrzebą kulturalną. Dysproporcja między podażą a popytem na nią była zrozumiała, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w porównaniu z rokiem 1938 niemal wszystkie podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego i społecznego wzrosły kilkunasto- lub nawet kilkudziesięciokrotnie, a nakłady prasy mniej niż czterokrotnie. Tymczasem w latach nastąpił zarówno względny jak i bezwzględny spadek globalnych nakładów prasy. P isząc o nastrojach społecznych, koncentrowaliśmy się z natury rzeczy na imponderabiliach i to raczej na ich aspektach niepomyślnych. Nie sposób jednak w tym miejscu nie wspomnieć, że wzrost zapotrzebowania na prasę, zainteresowania sprawami kraju i świata, a także wymagań i krytyczności wobec niej był niepodważalnym osiągnięciem polityki społecznej, kulturalnej i oświatowej całego minionego 35-lecia, a w tym także i samej prasy. Z drugiej strony spadek zaufania do naszej prasy pod względem jej prawdziwości, kompletności i autentyczności, łącznie z niedostateczną jej podażą, zaczął po roku 1975 ograniczać w istotny sposób jej zdolność kształtowania pożądanych nastrojów społecznych. Jednym z ich najważniejszych wskaźników jest tzw. wskaźnik optymizmu społecznego. W postaci najbardziej prymitywnej wyraża się nim procent członków danej społeczności deklarujących, że najbliższa przyszłość rysuje się im w różowych (lub czarnych) barwach. Od przeszło 30 lat posługuje się tym wskaźnikiem znany zachodnioniemiecki Instytut Demoskopu w Allensbachu w ocenie nastrojów społecznych mieszkańców RFN. W badaniach OBP posługujemy się wskaźnikiem bardziej skomplikowanym, potocznie nazywanym drabinką pomyślności 8. Badani oceniają najpierw swoją i całego kraju aktualną sytuację, a następnie szacują w porównaniu z nią własną i całego kraju sytuację sprzed 5 lat oraz przewidywaną sytuację, w jakiej oni sami (i cały kraj) znajdą się za 5 lat. Z badań tego typu przeprowadzonych na początku r. 1976, na jesieni r oraz w czerwcu 1979 wynikało, że u progu 1976 roku dominowały w społeczeństwie nastroje optymistyczne. Niemal wszyscy badani (z wyjątkiem niewielkiej grupy osób starych) dawali wyraz poczuciu, że powodzi się im znacznie lepiej niż przed pięciu laty oraz deklarowali, że oczekują jeszcze większej poprawy warunków życia. Po kilku miesiącach, podczas których społeczeństwo przeżyło szok wydarzeń czerwco- H. Siwek: Niedobór nakładów prasy w odczuciu czytelników (Raporty 7 OBP, 1978). 8 Z. Bajka: Jakość pracy i jakość życia w opinii społecznej i na łamach prasy. Materiały OBP, 1976.

13 wych, optymizm osłabł, ale w skali całego kraju nie tak bardzo, jak by się można było spodziewać, biorąc pod uwagę ocenę nie dorobku, ale aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, zawartą w przemówieniu sejmowym Piotra Jaroszewicza. Rzecz charakterystyczna, w niewielkim stopniu pogorszył się szacunek poprawy warunków życia w ciągu minionego pięciolecia, wyraźniej natomiast uległy redukcji oczekiwania wobec przyszłości, ale raczej przyszłości kraju niż w r łasnej. Znacznie krytyczniej patrzyli ludzie na osiągnięcia ostatnich lat i z większą rezerwą spoglądali w przyszłość. Z jednej strony wzrósł odsetek osób, które widziały przyszłość w ciemnych barwach, z drugiej zaś optymiści wyrażali oczekiwania znacznie skromniejsze. Faktu, że od roku 1976 występowała tendencja do szerzenia się i pogłębiania negatywnych nastrojów społecznych, nie sposób w świetle wyników badań ankietowych zakwestionować. Jakie są tego przyczyny i w jakim stopniu współodpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosiły środki komunikowania masowego? Na początek lat siedemdziesiątych przypada ogromne rozbudzenie aspiracji i oczekiwań społecznych, wyrażających się bardzo często co sygnalizowały już wyniki badań z lat rozprzestrzenianiem się postaw konsumpcyjnych 9. Hasło wyższej jakości życia" w świadomości znacznej części społeczeństwa sprowadzone zostało do ogólnego podniesienia stopy życiowej, której miernikiem stało się posiadanie określonych przedmiotów. Ideał życia pełniejszego, bogatszego kulturalnie, bardziej świadomego, piękniejszego i ciekawszego zdegradował się nie bez udziału prasy, radia i telewizji do marzenia o posiadaniu kolejno pralki automatycznej, odbiornika telewizji kolorowej, samochodu, a wreszcie domku jednorodzinnego. Rozbudzenie aspiracji materialnych społeczeństwa było zapewne niezbędne dla zwiększenia jego aktywności produkcyjnej, ale skuteczność propagandy prasowej w tej dziedzinie okazała się zbyt wielka. W roku 1974 niemal połowa dorosłych Polaków 10 otwarcie zgadzała się z poglądem, że zapewnienie sobie dobrych warunków materialnych jest jedną z naczelnych spraw w życiu". Rzecz charakterystyczna, że taki pogląd silniej akceptowały osoby najlepiej sytuowane. W tym samym czasie niemal powszechnie odrzucali ludzie myśl, że warto się wyrzec w chwili obecnej wielu rzeczy dla osiągnięcia korzyści w przyszłości". Niemal 2 /з Polaków deklarowało jednocześnie aprobatę dla tezy, że lepiej drogo zapłacić a otrzymać coś wartościowego, niż tanio kupić rzecz gorszą", a niewiele mniej opowiadało się za wyraźnym zróżnicowaniem zarobków w zależności od kwalifikacji, odpowiedzialności i wydajności pracowników". Krótko mówiąc, wyniki badań z lat wskazują, że postawa konsumować luksusowe rzeczy tu i teraz" charakteryzowała znaczną część społeczeństwa. J. Mikułowski pomorski: Wybrane problemy skuteczności oddziaływania prasy i innych środków masowego komunikowania w Polsce. Materiały OBP T. T u r 1 i k-m а г e с к a: Rola prasy w kształtowaniu kierunków konsumpcji. (Badania OBP. 1974, maszynopis.)

14 Istotną cechą gospodarki socjalistycznej jest rozziew między popytem na towary a ich podażą. Szybsze tempo wzrostu potrzeb społecznych niż możliwości ich zaspokojenia jest wobec tego w kraju socjalistycznym zjawiskiem normalnym i pozytywnym. Presja nie zaspokojonych potrzeb społecznych intensyfikuje produkcję. Istnieje wszakże prawdopodobnie dopuszczalna granica pożądanej rozpiętości między popytem a podażą. Jeśli granica ta zostanie przekroczona, powstaje sytuacja grożąca nastrojem społecznego rozczarowania i frustracji. Ludzie muszą wierzyć, że rozbudzone aspiracje mają szansę urzeczywistnienia. Niestety, początek lat siedemdziesiątych wzbudził (głównie materialne) aspiracje społeczne grubo wyższe niż w dodatku stopniowo malejące możliwości ich usatysfakcjonowania. W funkcjonującym ogólnie stereotypie dobrego życia podsumował swe badania w roku 1976 Z. Bajka dominują wyznaczniki konkretne i wymierne. Powodzi się dobrze temu, kto ma samochód, dobrze zarabia, ma dobre stanowisko, posiada dom lub willę, w ostateczności własne mieszkanie dobrze i dostatnio urządzone. Dodajmy do tego możliwość częstych wyjazdów zagranicznych, wskazujący na zamożność sposób ubierania się oraz uzewnętrzniający się w wielu formach dostatek, a zestaw cech tworzących główny plan omawianego obrazu będzie wyczerpany u. Oto w r znaczna część osób na pytanie: Co to znaczy dobrze żyć?" odpowiadała jednoznacznie: mieć samochód i podróżować po świecie. Z tych samych badań wynikało, że co trzeci dorosły Polak planował kupno samochodu w stosunkowo nieodległej przyszłości, a co czwarty wejście w posiadanie własnego domu. Jeśli te deklaracje odpowiadały rzeczywistym planom, to znaczna większość owych niedoszłych posiadaczy samochodu mogła bardzo łatwo ulec nastrojom depresji Wprowadzona w życie idea taniego samochodu dla świata pracy ujawniła z całą ostrością pisze w ankiecie jeden z publicystów że samochodów tych jest za mało i że w porównaniu z realnymi zarobkami nie są one wcale takie tanie. Równolegle rozwijał się wolny rynek samochodowy i system talonów." Podobnie możliwość zakupu dewiz na wyjazdy turystyczne ujawniła znacznie większe potrzeby społeczne w tej dziedzinie i otworzyła pole dla kumoterstwa i protekcji. Rozrastający się Pewex i czarny rynek dewizowy budziły coraz większe niezadowolenie wśród pracowników nie mających dostępu do tego świata." Wystąpiło nowe zjawisko bogacenia się i korzystania z równych trudno dostępnych dóbr przez kierowniczą grupę warstwy urzędniczej średniego szczebla, obserwowanej z bliska i bacznie przez wielu ludzi." Masowe środki przekazu jakby nie dostrzegały tych problemów, a nawet podtrzymywały mit niedalekiego powszechnego dostatku. Nieliczne artykuły w prasie społeczno-politycznej przestrzegające przed niezdrowymi tendencjami (np. wypowiedź J. Szczepańskiego w Nowych Drogach krytykująca nadmierną konsumpcję) nie mogły im zapobiec" 1S ). Z. Bajka: op. cit. Odpowiedzi na ankietę OBP z roku

OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968

OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968 OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968 RADA REDAKCYJNA Tadeusz Galiński (Warszawa), Michał Hofman (Warszawa) Mieczysław Kafel (Warszawa), Józef Kądzielski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 2009 Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wolność i Solidarność nr 32

Wolność i Solidarność nr 32 Talenty Polaków V Kongres Obywatelski Gdańsk 2010 Wolność i Solidarność nr 32 Uczestnicy V Kongresu Obywatelskiego w czasie obrad plenarnych Siedzą od lewej: Edwin Bendyk, dr hab. Paweł Śpiewak, prof.

Bardziej szczegółowo

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Z teki Jana Stępnia -1- - 2 - nr 1-2 (44-45) / 2014 styczeń-czerwiec 2014 roku www.przeglad-socjalistyczny.pl - 3 - Seria wydawnicza Przeglądu Socjalistycznego Demokracja

Bardziej szczegółowo

Public relations w działaniach policji

Public relations w działaniach policji Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej Piotr Bielawski Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji Praca doktorska Promotor: dr hab. Marian Jasiukiewicz

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania i ekspertyzy czerwiec 2002 - czerwiec 2003 Praca zbiorowa pod redakcją dr Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI GDYNIA 1998 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Jerzy Apanowicz (zastępca przewodniczącego), Tomasz Białas, Alfred Czermiński (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz Rys. Marcin Bartosiewicz W numerze: Od redaktora..................................... 2 Problemy polskiej edukacji Czy polska szkoła ma szansę być lepsza?....................... 5 Zadowolenie rodziców

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE

Zeszyty PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PR ASOZN A WCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Zeszyty PRASOZNAWCZE (ROCZNIK XXXV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓŁCZESNEJ ł DAWNEJ Z LAT 1958 1959) NR 3-4 (131-132) R. XXXV NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Piotr Bielawski i Andrzej Ostrowski. Recenzent prof. dr hab. Marian Jasiukiewicz. Redaktor wydawniczy Romuald Lazarowicz

Redakcja naukowa Piotr Bielawski i Andrzej Ostrowski. Recenzent prof. dr hab. Marian Jasiukiewicz. Redaktor wydawniczy Romuald Lazarowicz Redakcja naukowa Piotr Bielawski i Andrzej Ostrowski Recenzent prof. dr hab. Marian Jasiukiewicz Redaktor wydawniczy Romuald Lazarowicz Korekta Mirosława Zmysłowska Skład i łamanie Rafał Łapiński Copyright

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 3(20) lipiec 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 3(20) lipiec 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej Numer 3(20) lipiec 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Wszystkie artykuły zamieszczane w kwartalniku są recenzowane. All articles published

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce kadry w Polsce 2011 kwiecień 2011 cena 70 zł (w tym 8% VAT) nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce trendy wyzwania firm w odkrywaniu potencjału pracowników jest trudno, będzie jeszcze trudniej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDIACH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDIACH INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH MICHAŁ SZYSZKA MICHAŁ SZYSZKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDIACH W A R S Z A W A 2 0 1 2 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (17) MARZEC KWIECIEŃ 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowne Koleżanki i Koledzy Minęły właśnie 3 lata od powołania mnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST

POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST Autorzy I.Antowska-Bartosiewicz, J.Bielawny, J.Boguszewski, I.Bolkowiak, D.Gotz-Kozierkiewicz, W.Jakóbik, G.W.Kołodko, M.Majewicz, W.Małecki, A.Olechowski, J.Rajski,

Bardziej szczegółowo

16. Targi Książki w Krakowie. Istnieją po to, by czytać książki (art. str. 36 i 37) Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej

16. Targi Książki w Krakowie. Istnieją po to, by czytać książki (art. str. 36 i 37) Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej nr 83 2012 rok VIII ISSN 1733-6236 Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej 16. Targi Książki w Krakowie Kościół Mariacki w Krakowie Stoisko targowe Panel dyskusyjny targów książki Istnieją

Bardziej szczegółowo